Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002

2 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, Brno Telefon: , , mobil: 602/ Fax: Internetová adresa: Vedení: Ing. Zdeněk Trnka ředitel společnosti Kontaktní osoba: Pobočky: Ing. Zdeněk Trnka projektová pracoviště Brno, Olomouc, Ostrava a Hradec Králové - nezabývají se vzdělávací činností Termín auditu: červen říjen 2002 Předchozí termín auditu Q FOR: - Obory vzdělávání: zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě Forma poskytovaných služeb: uzavřené kurzy Prodej/vývoj didaktického materiálu Rok založení: 1998 Právní statut: společnost s ručením omezeným Vzdělávací instituce je členem: AVID ČR Vzdělávací instituce spolupracuje s těmito subjekty: MU Brno VUT Brno ČVUT Praha SOUŽ Trenčín Vzdělávací instituce je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: IQNET - ISO 9001 : 2000 CQS - ISO 9001 : 2000 EZÚ - ČSN EN ISO 9001 : 2001 Copyright DAHA 2

3 Charakteristika vzdělávací instituce Vznik a vývoj vzdělávací instituce V roce 1998 založily dominantní firmy, zabývající se vývojem, projekcí, výrobou a montáží zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v dopravě s.r.o. SIGNAL PROJEKT, jejímž úkolem má být poskytovat projekční a vzdělávací servis nejen zakladatelským firmám, ale uspokojovat vzdělávací a projekční potřeby zákazníka v tomto úzce specializovaném oboru obecně. Aktivity a specifika vzdělávací instituce Předpokládaný vývoj vzdělávací instituce Politicko hospodářský vývoj po roce 1989 vyvolal výrazné změny v systému středního vysokoškolského stupně vzdělávání v úzce specializovaném oboru sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici(zrušení specializovaných učilišť, průmyslovek, transformace VŠ Dopravní v Žilině na Univerzitu po rozpadu federace, konec státního oborového podniku, řízeného Ministerstvem dopravy a zřízení menších privátních firem, v podstatě konkurenčních s vlastním know how atd.) V tomto prostředí se jeví účast profesní sféry na specifické složce odborného vzdělávání jako žádoucí a účinná. Velmi efektivním způsobem funguje zpětná vazba mezi hlavními činnostmi spol. Signal Projekt tj. projektováním a vzděláváním. (Školení a vzdělávání pro stejnou profesní oblast, pro kterou zpracováváme projekty.) Proto hodláme ve vzdělávací činnosti nejen pokračovat, ale do budoucna ji dále zdokonalovat, profesionalizovat a směřovat cíleně podle potřeb a požadavků zákazníků. Znaky, jimiž se vzdělávací instituce odlišuje od ostatních Signal Projekt je profesionální projekční organizace, vybavená všemi legislativními a odbornými náležitostmi, orientovaná na úzce specifický obor.odborných znalostí a orientace v tomto oboru využívá i ve vzdělávání. Vize a záměry v oblasti vzdělávacích aktivit Strategie firmy Signal Projekt je stabilizace vzdělávacích i projekčních aktivit firmy v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě. Nepředpokládá se rozšiřování oborovosti zvláště ve vzdělávání. Cílem je spíše další profesionalizace v daném oboru. Příprava a realizace vzdělávací akce, následné služby Příprava, realizace a veškeré aktivity ve vzdělávací činnosti probíhají podle organizační směrnice VZDĚLÁVÁNÍ - OS/05. Copyright DAHA 3

4 Struktura vzdělávací instituce Způsob řízení Jde o firmu s malým počtem zaměstnanců (lektoři uvádění dále jako zaměstnanci pracují na projektových pracovištích). Řízení je jednostupňové. Pracovníci a lektoři vzdělávací instituce SIGNAL PROJEKT s. r. o. Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci 3 1 externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a administrativní pracovníci zaměstnanci 2 externí Vzdělávací programy realizované v období 1/2001 4/2002 Uzavřené kurzy Počet kurzů 16 Průměrná délka tematického modulu 3 dny Průměrný počet účastníků 12 osob Copyright DAHA 4

5 Obory vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa / sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko - management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě Obory/služby, které představují více než 15% činnosti vzdělávací instituce a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti vzdělávací instituce nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 5

6 Seznam kurzů / projektů Název kurzu / projektu Typ * Trvání (dny) Počet provedení ETCS - interoperabilita U 1 1 Výuk. trenažér pro výcvik obsluhy JOP U 1 1 JOP U 3 14 Zab. Technika U 3 2 JOP U 1 1 * otevřený = O, uzavřený = U, poradenství = P, vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej = D, jiné služby = J Profesní struktura účastníků kurzů % top management, vedení firem 9 střední management 91 řadoví pracovníci (THP) 0 asistenti/sekretářky 0 dělníci/řemeslníci 0 Sektory, z nichž se rekrutují účastníci kurzů % průmyslové podniky 13 sektor služeb veřejná správa finanční instituce obchodní instituce drobní podnikatelé uchazeči o zaměstnání veřejnost jiné České dráhy 87 Velikost firem vysílajících účastníky kurzů % méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců více než 1000 zaměstnanců 98 Copyright DAHA 6

7 Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala v letech 2000 až Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: červen, říjen 2002 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100 % 100 % Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce / kurzu 100 Tato fáze vzdělávací akce probíhá standardním způsobem: Zákazník vznese požadavek a stanoví cíle, Signal projekt připraví projekt kurzu, proběhne připomínkování a konzultace a až ke konečnému odsouhlasení. Všichni zákazníci byli naprosto spokojeni, kladně hodnotí, že je jim předkládáno i více návrhů, z nichž si mohou vybírat. V případech, kdy šlo o první spolupráci, byli dokonce příjemně překvapeni, jak dobře tato etapa spolupráce probíhala. Průběh akce / kurzu Vzdělávací akce v naprosté většině hodnocených případů zcela splnila očekávání, odpovídala tomu, co bylo předem dohodnuto. Kladně byl hodnocen vyvážený podíl teorie a praxe (exkurze, použití trenažeru). Důkazem spokojenosti účastníků je zvýšený zájem o další vzdělávací akce stejného zaměření na pracovištích zákazníků (reference kolegů. kteří se již kurzu zúčastnili). Zaznělo hodnocení: Lépe už to udělat nešlo. Ojedinělé kritické připomínky se týkaly přílišného objemu učiva v daném čase. Zákazníci jsou si ovšem vědomi toho, že větší časová dotace by pro ně znamenala větší finanční nároky a potřebu uvolňovat pracovníky na delší dobu. Chápou tedy tento nedostatek spíše jako svůj problém. Copyright DAHA 7

8 Lektoři Lektorský sbor byl hodnocen velice dobře, zejména jeho různorodé složení od pedagogů z technických vysokých škol, přes specialisty z výroby až po odborníky z praxe. Tímto složením lze asi rovněž vysvětlit občasnou připomínku k poněkud nestejné úrovni, zejména pokud jde o pedagogické schopnosti. Velmi kladně bylo hodnoceno, že se lektoři při výjezdních zasedáních účastníkům věnují i nad rámec samotné výuky ve večerních hodinách apod. Didaktický materiál / technika Využití výpočetní techniky v průběhu kurzů bylo hodnoceno velice kladně, zvláště pokud se kurzy konaly ve výpočetním středisku vysoké školy. Účastníci oceňovali rovněž využití trenažeru a exkurze do výrobního podniku. Kurzy jsou v předstihu před technikou, určité problémy činí nestejná úroveň účastníků, pokud jde o znalost nové techniky. Studijní materiály, připravované na míru pro jednotlivé kurzy, považují zákazníci za velmi dobré, přehledně zpracované, podávající jasný výklad existujících předpisů. Organizace / administrativa 100 Všichni zákazníci bez výjimky byli velice spokojeni. Pracovníci Signal projektu jim maximálně v organizačních záležitostech vycházeli vstříc (časové posuny kvůli dojíždějícím účastníkům apod.). Ze strany vzdělávací instituce k žádným nepředvídaným změnám nedocházelo. Infrastruktura / ubytování Všichni zákazníci byli s volbou školicích středisek velice spokojeni. Kladně byla hodnocena skutečnost, že se výuka, ubytování i stravování uskutečňují pod jednou střechou. Drobné technické problémy, k nimž ve školicích střediscích někdy dojde, se Signal projekt operativně snaží řešit. Vyhodnocení / následný servis Zákazníci se v tomto ohledu jevili jako spokojení. Vedoucí pracovníci, kteří vysílají účastníky do kurzů, dostávají kopie osvědčení. V některých případech Ing. Trnka po skončení kurzu navštívil zákazníka a průběh kurzu s ním ještě osobně vyhodnotil. Nicméně ve srovnání s ostatními vzdělávacími institucemi se v tomto aspektu ještě jeví prostor pro rozšíření a zkvalitnění služeb (vyhodnocení závěrečných dotazníků vyplněných účastníky kurzu, zpětná vazba z pracovišť, odkud se rekrutují účastníci kurzů atd.). Zákazníci Signal projektu většinou nemají zkušenosti s jiným typem vzdělávání a nevědí, co všechno by mohl servis následující po skončení kurzu zahrnovat. Kontakt s klientem 100 Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: Tento aspekt je velice silnou stránkou Signal projektu. Ve všech případech byl vztah se zákazníky hodnocen jako vynikající. Zákazníci vyslovovali obdiv tomu, jak intenzivně a pečlivě se především Ing. Trnka své práci věnuje. Copyright DAHA 8

9 Vztah kvalita / cena Cena kurzu byla zvláště v případech, kdy zákazníci měli možnost srovnání s cenami jiných vzdělávacích institucí hodnocena velice dobře. V ojedinělých případech probíhala o ceně jednání, která skončila dohodou. Naopak někteří zákazníci, se domnívali, že vzhledem k nepříliš vysoké ceně odvedl Signal projekt vynikající práci a že dostali víc, než zaplatili (konzultace lektorů s účastníky kurzu po večerech apod.). Celková spokojenost Zákazníci byli ve většině případů velmi spokojeni. Několikrát bylo hodnocení na hranici mezi spokojený a velmi spokojený vycházelo z názoru, že vždy je ještě prostor pro zlepšování. Za silné stránky Signal projektu je považováno: odbornost, dokonalá znalost problematiky, profesionalita, flexibilita, ochota vyjít vstříc, výběr lektorů a jejich kontakt s účastníky kurzů, propojení teorie s praxí, kontakty a celkový přístup Ing. Trnky, přizpůsobení požadavkům zákazníků. Náměty ke zlepšování služeb v budoucnu: Inovace náplně kurzů, její přizpůsobení nové technice, užší spolupráce s výrobcem techniky AŽD (v zájmu lepší informovanosti o novinkách). Zaznělo také volání po širším tematickém záběru kurzů např. kurz pro ekonomy působící v dopravě, kde by cca 20% bylo věnováno technické problematice. Všichni dotázaní zákazníci počítají se spoluprací do budoucna, někteří v současné době již další kurzy připravují. Bez ohledu na to, že Signal projekt ve školené problematice prakticky nemá konkurenci, nevidí důvod, proč by se měli obracet jinam. Nejlepším dokladem efektivnosti spolupráce se Signal projektem je podle jejich názoru stále vzrůstající zájem o kurzy ze strany samotných zaměstnanců, kteří s příslušnou zabezpečovací a sdělovací technikou pracují. Návštěva vzdělávací instituce Dne navštívila auditorka vzdělávací instituci, v jejímž průběhu namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které vzdělávací instituce pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR vzdělávací instituci SIGNAL PROJEKT s. r. o.. Závěr auditu Vzdělávací instituce SIGNAL PROJEKT s. r. o., k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. člen komise expertů Copyright DAHA 9

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více