Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová

2 Zásoby Oceň. zásob při výdeji ze skladu Příklad Vypočtěte hodnotu materiálu vydaného do spotřeby a konečné stavy zásob: a) průběžným průměrem b) postupným průměrem c) metodou FIFO Průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Doplňte zápisy na skladní kartě zboží: příjem Kč výdej Ocenění metodou váženého aritmetického průměru průběžného: Naturální jednotky ks Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek Výpočty: a) Průběžný průměr: b) Postupný průměr: c) FIFO: příjem Kč výdej Ocenění metodou FIFO Naturální jednotky Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek

3 Příklad Ocenění výdeje materiálu ze skladu Množství Kč Datum Příjem Výdej Stav Příjem Výdej Stav Cena za kg , , , , Úkoly: 1. Doplňte skladní kartu v naturálních jednotkách i Kč 2. Vydaný materiál oceňte PC za použití metodou FIFO, vypočtěte celkovou spotřebu za březen a konečnou zásobu 3. Stanovte průměrnou PC pro duben počítanou váženým aritmetickým průměrem a) periodicky b) průběžně (průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa) - 3 -

4 1. 2. Účtování zásob Příklad Výrobní a obchodní firma má k na skladě 150 ks úsporných žárovek (výrobky) ve vlastních nákladech Kč 130,--/ks a 850 m kabelů (výrobky) v ceně Kč 19,--/m. Kromě toho má materiál na výrobu žárovek skleněné baňky v množství 40 ks v ceně Kč 28,--/ks (k materiálu skleněné baňky veďte skladní kartu). Ve sledovaném období zaúčtovala firma tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nákup 80 ks skl. baněk (zp. A) a) cena materiálu Kč 25,--/ks c) celkem 2. VÚD vnitropodnikové přepravné za baňky 720,-- 3. Příjemka na baňky. 4. Výdejka na 20 ks baněk do spotřeby (výdej se oceňuje průměrnou cenou).. 5. VUD Převodka na materiál vyrobený vlastním střediskem ,-- 6. FAD od zahraničního dodavatele za speciální měděný drát m po Kč 20,--/m (materiál, eviduje se zp. B). 7. VPD a) uhrazeno přepravné za drát b) uhrazena provize za zprostředkování nákupu drátu 8. FAD za nákup vypínačů (zboží) evid. se zp. A a) smluvní cena 50 ks po Kč 96,--/ks c) celkem 4 000, , VUD reklamační nárok na 10 ks vypínačů. 10. VBÚ úhrada dod. faktury za vypínače v plné výši. 11. VÚD - za 8 vadných vypínačů dodána nová zásilka VÚD zbylé vypínače odepsány Příjemka na vypínače 14. FAO za prodaný materiál 15 ks skleněných baněk a) prodejní cena Kč 35,--/ ks (zaokrouhlete na celé Kč) c) celkem 15. VYM úbytek prodaných skleněných baněk (výdej se oceňuje průměrnou cenou) Výpočet: 16. VÚD při inventarizaci zjištěno: a) nezaviněné manko do normy (materiál) b) zaviněné manko nad normu (materiál) c) dočasné snížení hodnoty zásob zboží d) trvalé snížení hodnoty zásob zboží 480,-- 200, , ,--

5 17. VUD předpis zaviněného manka skladníkovi k úhradě 18. VÚD vyrobeno: a) 60 ks nedokončených žárovek ve vl. nákladech Kč 39,--/ks b) z nedokončené výroby odvedeno do odbytového skladu 40 ks žárovek ve vl. nákladech Kč 62,--/ks c) úbytek nedokončené výroby 19. PPD za hotové prodáno 50 ks žárovek, prodejní cena Kč 98,--/ks, vnitropodniková cena Kč 62,--/ks a) b) c) VÚD výdejka na prodané žárovky. 21. FAD za materiál od zahraničního dodavatele (do konce ,-- roku materiál nedošel) 22. VÚD k úč. př PRM příjemka na materiál (faktura do konce roku nedošla) , VÚD k úč. př Skladní karta materiálu skleněné baňky Druh pohybu Počáteční zásoba Příjem Výdej (4) Výdej (15) Naturální jednotky Kč Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zůstatek

6 Příklad Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za náhradní součástky a) SC ,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - vlastní přeprava součástek 1 300,- 3. VPD pojištění při přepravě 700,- 4. Příjemka na náhradní součástky VPD - hotově koupen benzin včetně 20 % DPH (zaokr na celé Kč) VÚD - inventarizace: a) pokladní schodek 700,- b) přebytek dálničních známek 1 200,- c) manko materiálu do normy nezaviněné 2 300,- d) manko materiálu nad normu 6 000,- e) přebytek materiálu chybou při výdeji 1 100,- f) požár na zásobách materiálu ,- g) manko zboží do normy zaviněné 600,- 7. VÚD - předpisy náhrad: a) pokladního schodku... b) pojišťovně škoda z požáru ,- c) zaviněného manka zboží VÚD - pokladní schodek uhrazen srážkou ze mzdy VzBÚ - poukaz náhrady škody od pojišťovny PPD - úhrada zaviněného manka zboží hotově. 11. VÚD - reklamační nárok na nedodané množství obalů ,- 12. VÚD - náhradní dodávka obalů 6 000,- Daňový dobropis na nedodané množství: a) SC 4 000,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - neuznaný reklamační nárok Prodej nepotřebného materiálu zaměstnanci a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 950,- c) celkem 5 950,- 15. VÚD - výdejka na prodaný materiál 3 700,- 16. VÚD - dočasné snížení hodnoty materiálu ,- 17. VÚD - došlo k opětnému navýšení hodnoty materiálu: ,

7 18. VÚD trvalé snížení hodnoty materiálu ,- a) b) PPD - zaměstnanec zaplatil za prodaný materiál Dod. fa za obaly: a) SC ,- b) 20 % DPH 3 800,- c) celkem ,- 21. VÚD obaly k nedošly VÚD v novém roce dodávka obalů VÚD darem získány provoz. látky 2 000,- 24. Příjemka na náhradní díly ,- 25. VÚD náhradní díly k nedošly Dod. fa za náhradní díly v novém roce:a) SC ,- b) 20 % DPH - 7 -

8 Příklad Metoda B evidence zásob Zaúčtujte v metodě B, PZ na účtu 132 Z/skladě k Kč ,-. K účtu 321 veďte AE: 321/1 Dod. tuzemsko, 321/2 Dod zahraničí, k účtu 211 veďte AE: 211/1 Pok. Kč, 311/2 Pok. USD, k účtu 261 veďte AE: 261/1 peníze na cestě Kč, 261/2 valuty na cestě USD. Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zboží z USA USD ,- kurz Kč 19, Nákup USD 800,--, kurz Kč 19, VPD zaplaceno pojistné zboží z USA USD 750, Dod. fa od ČSA letecká přeprava: a) SC ,- b) 20 % DPH. c) celkem. 5. Celní výměr: a) clo 10 %. 6. VÚD a) přidanění 20 % DPH. b) VzBÚ a) úhrada dod. fa z USA kurzem Kč 19,- b) zúčtování nákupu USD kurzem Kč 19, Příjemka na zboží 9. Výdejka na prodané zboží ,- 10. VÚD k : a) počáteční zásoba b) konečná zásoba 11. VzBÚ úhrada závazku celnici 12. VUD a) kurzový rozdíl k dodavatelské faktuře b) kurzový rozdíl k valutové pokladně 132 Zboží na skladě

9 Příklad Metoda B evidence zásob K. l. l. má podnik na skladě materiál v hodnotě Kč ,-- a zboží v hodnotě Kč ,--. Zjistěte stav materiálu a zboží k Zaúčtujte všechny účetní případy. Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nakoupený materiál a) smluvní cena c) Celkem 2. V hotovosti zaplaceno přepravné za materiál a) cena přepravy , ,-- c) celkem 3. Příjemka na materiál 4. Výdejka na materiál do spotřeby ,-- 5. Dodavatelská faktura za zboží od ruského dodavatele Dodáno ks po EUR 30,--/ks, kurz Kč 25,60 6. Vyměřeno clo na dodané zboží ,-- 7. Přidanění 20 % 8. Odpočet DPH 9. Přepravné za zboží vyfakturováno vlastním střediskem , Příjemka na zboží 11. Odběratelská faktura za prodané zboží a) smluvní cena c) celkem , Úbytek prodaného zboží ve skladní ceně , Převod počátečních zůstatků a) materiál b) zboží 14. Převod konečných zůstatků a) materiál b) zboží Výpočet konečných zůstatků na skladě (skladní karty) Materiál Zboží

10 2. Dlouhodobý majetek Pořízení dlouhodobého majetku Příklad Pořízení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. VBÚ nákup pozemku (viz úč. př. 8a) ,- 2. VBÚ zaplacena záloha stavební firmě ,- Daňový doklad na zálohu: a) smluvní cena b) podíl 20 % DPH na záloze VÚD stavební práce ve vlastní režii ,- 5. VÚD vlastní přeprava materiálu na stavbu ,- VBÚ zaplacen odvod za trvalé odnětí půdy 6. zemědělské výrobě ,- 7. Dod. fa za stavební práce: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy - SC % DPH... doplatek Zápisy o převzetí a) zápis pozemku do katastru nemovitostí... b) budovy VBÚ úhrada doplatku za stavební práce... VÚD vyřazení auta dopravní nehoda, PC, 10. Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) PC... b) dosavadní oprávky VÚD předpis náhrady škody pojišťovně ,-

11 Příklad Pořízení DM Příklad 1 Podnik zakoupil výrobní linku. Dodavatelská faktura byla vystavena na cenu Kč , % DPH. Náklady na montáž a dopravu byly zaplaceny neplátci DPH v hotovosti ve výši Kč ,--. Linka byla zařazena do používání. Formulujte účetní případy, doplňte doklady a předkontujte. Č. Text Kč Md D 1. a). b). c) Příklad 2 Podnik nakupuje od neplátce DPH rámovou pilu v pořizovací ceně Kč ,--. Dne 15. května zaplatil zálohu na její pořízení ve výši Kč ,--. Faktura došla 6. června. Do používání byla pila zařazena dne byla faktura uhrazena z BÚ. Určete, od kterého měsíce se bude pila účetně odepisovat. Formulujte chronologicky účetní případy (včetně dokladů) a předkontujte je. Č. Text Kč Md D Příklad 3 Stavební středisko podniku staví garáž. V průběhu výstavby byly vynaloženy a zaúčtovány následující náklady: mzdy zaměstnanců ,-- ZSP... materiál ,-- Zaúčtujte pořízení garáže a její zařazení do evidence. Č. Text Kč Md D 1. Náklady vynaložené na výstavbu garáže a) b) c) 2. 3.

12 Příklad Po ukončení finančního pronájmu (leasing) byl bezplatně převzat a zařazen do evidence osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte zařazení do používání. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 5 Při inventarizaci byl zjištěn nezaúčtovaný soustruh. Oceněn byl RPC ve výši Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 6 Sponzorskou firmou byl darován počítač. Oceněn byl na Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 7 Podnikatel fyzická osoba vkládá do své firmy ze svého soukromého majetku osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte pořízení. Č. Text Kč Md D 1.

13 Příklad Odpisy DM Odepisování dlouhodobého majetku Podnik pořídil dne 5. května tohoto roku výrobní linku v ceně Kč ,--. Je zařazena do 3. odpisové skupiny. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za první tři roky používání. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy z předchozího příkladu za předpokladu, že firma uplatnila možnost odpočtu 10 % vstupní ceny v prvním roce používání. Odpisové sazby při rovnoměrném odepisování: Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC

14 Příklad Odpisy DM Ve druhém roce používání byla provedena modernizace výrobní linky z příkladu 1 v ceně Kč ,--. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za celou dobu životnosti. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné účetní odpisy v jednotlivých letech používání výrobní linky z příkladu 1 za předpokladu, že se linka bude používat 7 let (84 měsíců). odpis za 1 měsíc = Č. Text Kč Md D

15 Vyřazení dlouhodobého majetku Příklad Vyřazení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zabezpečovací systém auta PEUGEOT a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 1 000,- c) celkem 6 000,- 2. Dod. fa za navigační systém do auta OCTAVIA a) SC 8 000,- b) 20 % DPH 1 600,- c) celkem 9 600,- 3. Dod. fa za náhon volné nápravy os. auta SUBARU a) SC ,- b) 20 % DPH 8 400,- c) celkem ,- 4. VÚD zápis o převzetí náhonu nápravy Ind. podnikatel převádí do soukromého vlastnictví osobní auto, PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) b) Společnost měnící výrobní program vyřazuje: a) prodejem rámové pily PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,-, prodejní cena je rovna zůstatkové: b) fyzickou likvidací hoblovací stroje, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč , c) v důsledku poškození povodní budovu skladu, PC ,-, dos. oprávky Kč , d) počítač, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč ,- darovala základní škole VÚD krácení DPH při darování počítače e) poškozený lis PC Kč ,- dos. oprávky Kč ,

16 3. Krátkodobý finanční majetek a bankovní úvěry Příklad Krátkodobý finanční majetek Předkontujte následující účetní případy, doplňte částky. AE se vede k účtům: 211 Pokladna a 261 Peníze na cestě Č. Text Kč Md D 1. PPD - převod hotovosti z banky do pokladny ,-- 2. VPD - nak. 100 ks stravenek, cena je Kč 90,--/ks 3. VUD Prodej 50 ks stravenek zaměstnancům podniku, zaměstnanci hradí 50 % z ceny stravenky a) b) c) PPD zaměstnanci uhradili do pokladny za stravenky VBU zúčtování výběru hotovosti (úč. př. 1) 6. PPD nákup USD 1 000,-- do pokladny podniku (pevný kurz Kč 28,--) 7. VBÚ nákup USD, kurz banky Kč 28, Výplata zálohy pracovníkovi za zahraniční služební cestu USD 100,--, kurz Kč 28, Vyúčtování služební cesty doklad na USD 90, PPD vrácení přeplatku USD 10, VBU připsání krátkodobého úvěru na BÚ , VÚÚ povolení úvěru 14. VÚÚ úhrada dodavatelské faktury z dlouhodobého úvěru , VÚÚ splátka dlouhodobého úvěru z bankovního účtu , VBÚ splátka dlouhodobého úvěru 17. VBÚ a) úroky z úvěru b) úroky z vkladů 5 000, , ,-- c) poplatky za vedení účtů 18. Nákup akcií (určených k prodeji do 1 roku) - předpis , VPD úhrada za zprostředkování nákupu akcií 3 000, VÚD zaevidování akcií 22. VÚD nákup krátk.dluhop. držených do splatn. (předpis) , VBU úhrada dluhopisů. 24. VÚD naběhlý úrokový výnos z dluhopisů 4 000, VBÚ odkoupení dluhopisů dlužníkem a) b) 26. Na BÚ uhrazena platba za prodej krátkodobých akcií ks, pořizovací cena Kč 100,--/ks, prodejní cena Kč 110,--/ks a) b)

17 27. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ks po Kč 200,--/ks 28. PPD úhrada za prodané dluhopisy 29. VÚD úrok z vydaných dluhopisů 5 000, VBÚ - odkoupení dluhopisů od věřitele (úč. př. 28) a) b) Dlouhodobý finanční majetek 31. Nákup dlouhodobých akcií firmy POSTER ks po Kč 1 000,-- (rozhodující vliv) z BÚ 32. V hotovosti uhrazeny poplatky za zprostředkování prodeje , Zaevidování akcií Na účet připsány dividendy z dlouhodobých akcií , Prodej dlouhodobých akcií (podstatný vliv) uhrazeny na BÚ a) prodejní cena b) pořizovací cena , , Nákup dlouhodobých dluhopisů (z BÚ) , Úrok z dlouhodobých dluhopisů za tento rok , Odkoupení dlouhodobých dluhopisů věřitelem na BÚ a). b)

18 Příklad Krátkodobé CP Č. Text Kč MD D 1. Vyúčtování za nakoupené obchodovatelné akcie ,- 2. VBÚ provize obchodníkovi s CP 1 000,- 3. VBÚ úhrada nakoupených akcií (ad 1) VÚD převzetí akcií do majetku firmy VÚD vyúčtování nároku na čistou dividendu 1 700,- 6. Vyúčtování za prodej těchto akcií v tržní ceně ,- 7. VÚD úbytek prodaných akcií... Krátkodobé dluhopisy Č. Text Kč MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok věřitelů na úrok ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů včetně úroků Účtování u věřitele 1. VBÚ nákup dluhopisů VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok na úrok z držení dluhopisů VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků dlužníkem... Krátkodobé akcie a dluhopisy Č. Text Kč Emitent Věřitel MD D MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům v plné výši v tržní ceně ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 4. VÚD nárok věřitelů na úrok z dluhopisů ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků... Dlouhodobé cenné papíry A.s. ALFA Plzeň prodává účasti v a. s. AVIA Praha, ve které se podílí 10% na základním kapitálu v pořizovací ceně Kč ,-. Tyto akcie se podařilo prodat za Kč ,-. Zároveň a. s. ALFA nakupuje účasti a. s. NOVA, kde dosud vlastnila 40 % základního kapitálu za pořizovací cenu Kč ,-. Nákupem akcií této společnosti ve výši Kč ,- získává ve společnosti NOVA rozhodující vliv (60% jejího ZK). Č. Text Kč MD D 1. VBÚ tržba za prodané dlouhodobé akcie VÚD úbytek prodaných akcií VBÚ nákup nových akcií VÚD zařazení dl. akcií do rozhodujícího vlivu VÚD Zařazení nově nakoupených akcií.

19 4. Zúčtovací vztahy Příklad Zúčtovací vztahy Předkontujte následující účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura vystavená na částku Kč ,-- ( základ daně DPH) uhrazena v plné výši z dlouhodobého bankovního úvěru (VÚÚ) 2. VBÚ a) splátka dlouhodobého bankovního úvěru (+VÚÚ) b) splátka úroku z úvěru c) splátka úroku z bankovního účtu 3. Rozdělení hospodářského výsledku a) nárok společníků na podíly b) srážková daň 15 % ,-- 800,-- 600, , VBÚ - přijata záloha od odběratele za dodávku výrobků ,-- 5. Vystaven daňový doklad na zálohu a) cena bez daně 6. Odběratelská faktura za prodané výrobky a) smluvní cena c) celkem d) záloha bez daně e) záloha daň 7. VBÚ a) zaplacen doplatek odběratelské faktury (6) b) zaplacena záloha na nákup materiálu 8. Daňový doklad na zálohu a) cena bez daně. 9. Dodavatelská faktura za materiál způsob A a) cena materiálu c) celkem Zúčtování zálohy d) bez daně e) daň , , , , , Doplatek faktury za materiál v hotovosti. 11. Odběratelská faktura pro zahraničního odběratele cena zboží EUR, pevný kurz Kč 25, VBU úhrada zahraniční faktury, na účet připsána částka , VÚD - ZVL společníků a) hrubá mzda b) předpis ZP c) předpissp d) předpis daně z příjmů ze ZČ , ,--

20 15. VÚD - předpis dotace ze SR a) na úhradu provozních nákladů b) na pořízení dlouhodobého majetku 16. VÚD - předpisy daní a) z nemovitostí b) darovací 17. VBÚ a) úhrada zálohy na daň z příjmu společníků (14) b) uhrazena silniční daň bez předpisu c) uhrazena daň z nemovitostí (16a) d) uhrazena darovací daň e) poukaz dotace na provozní činnost f) poukaz dotace na pořízení DM 18. Při inventarizaci pohledávek zjištěny násl. skutečnosti a) trvalé snížení hodnoty pohledávky b) přechodné snížení hod.pohledávky (daň. neuznat.) c) snížení dříve vytvořené OP k pohledávce z Kč ,-- na Kč ,-- (OP je daň. neuznat.) 19. Dodavatelská faktura od zahraničního dodavatele za služby EUR (pevný kurz Kč 25,750) 20. Vyúčtování DPH 20 % a) přidanění b) nárok na odpočet 21. Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli z devizového 4 000, , , , , , ,--... účtu kurz Kč 25, VÚD kurzový rozdíl. 23. K je na účtě zahraniční odběratelé pohledávka ve výši EUR 600,-- přepočtená pevným kurzem Kč 25,750. Kurz ČNB k je Kč 24,320. Konečný zůstatek Kurz ČNB Kurzový rozdíl

21 Příklad Pohledávky a závazky Č. Text Kč Md D 1. VPD vyplacena záloha zaměstnanci na drobný nákup 2 000,- 2. VÚD předpis dotace na mzdy absolventů ,- 3. VÚD předpis dotace ze SR na ekol. zařízení ,- 4. VzBÚ: a) záloha dodavateli na nákup soustruhu ,- b) přijata záloha od odběratele ,- c) zaplacena záloha na dodávku el. energie ,- d) zaplacena záloha na DzP ZČ ,- e) zaplacena záloha na DzP PO ,- f) poukaz dotace na mzdy absolventů g) poukaz dotace na ekologické zařízení 5. VPD poskytnuta půjčka společníkovi ,- 6. VÚD předpis úroků z půjčky společníkovi ,- 7. PPD úhrada půjčky a úroků společníkem 8. Dod. fa za ekologické zařízení: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 9. Dod. fa za přepravu ekol. zařízení od neplátce ,- 10. VÚD zápis o převzetí ekolog. zařízení 11. Odb. fa za prodej výrobků (ad 4b), (zúčtováno v jednom zdaň. období DPH): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy e) doplatek 12. Daňový doklad na zálohu (ad 4c) a) cena bez daně 13. Dod. fa za spotřebu el.energie (ad 4 c): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy cena bez daně e) DPH 20 % f) doplatek 14. Vyúčtování drobného nákupu (ad 1) kancelářské potřeby včetně 20 % DPH (zaokr. na desetníky) a) celkem b) 20 % DPH c) cena bez DPH , , , , , , ,- 15. VPD doplatek za kancelářské potřeby 16. Dod. fa ze zahraničí za zboží EUR 1 000,-, kurz 28,- VÚD přidanění 20 % DPH - nárok na odpočet

22 17. VBÚ a) úhrada dod. fa ze zahraničí, kurz 28,70. b) doplatek odb. fa za dodávku zboží (ad 11) c) doplatek dod. fa za el. energii (ad 12) 18. VÚD kurzový rozdíl 19. VÚD upsání akcií na zvýšení ZK ,- 20. PPD peněžitý vklad z úpisu akcií VÚD vklad nákladního auta ,- 22. VÚD zápis zvýšení ZK do OR. 23. Dod. fa za škoda Octavia: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 24. VÚD protokol o převzetí 25. VÚD - a) předpis daně z příjmu PO ,- b) předpis daně z příjmu ze závislé činnosti ,- c) předpis zákonného sociálního pojištění ,- d) předpis mezd zaměstnanců ,- e) předpis mezd společníků ,- 26. VÚD předpis daně z příjmu z mezd společníků ,- 27. VBÚ a) úhrada nadměrného odpočtu DPH ,- b) poukaz mezd zaměstnanců ,- c) úhrada ZSP firmy ,- d) úroky z provozního úvěru ,- Účtování u vkladatele akcionáře - zaúčtujte uce případy : a) úpis akcií... b) peněžitý vklad.... c) vklad nákladního auta (PC Kč ,- oprávky Kč ,-) d) zápis do OR (podstatný vliv)

23 Příklad Pohledávky a závazky opačně Určete, podle kterého účetního dokladu byly zaúčtovány i věcnou náplň jednotlivých účetních položek: Č. Kč MD D , , , , , a) ,- 601 b) ,- 343 c) , a) ,- 256/1 311 b) ,- 256/ , , , , , , , ,

24 Příklad Směnky Č. Text Kč MD D 1. VÚD vyřazení strojního zařízení prodej ve čtvrtém roce používání (3. odpisová skupina, rovnoměrné odepisování), jehož PC byla Kč ,-: a) poloviční odpis b)... c) FAV odb. fa za prodej strojního zařízení: a) cena bez daně b) 20 % DPH c) celkem 3. VÚD úhrada vystavené fa za strojní zařízení směnkou cizí: a) hodnota obchodní pohledávky b) úrok c) směnečná hodnota , ,- 4. VÚD eskont směnky bance VBÚ + VÚÚ: a) směnečná hodnota b) bankovní výlohy c) diskont (směnka splatná za 3 měsíce, úroková míra 15 %) d) , Avízo banky o úhradě směnky dlužníkem...

25 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Příklad Kapitálové účty Č. Text Kč Md D 1. VUU poskytnut dlouhodobý úvěr ,-- 2. VBU úvěr připsán na vkladový účet 3. VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku za tento rok (předpokládaná cena opravy Kč ,--, rezerva se tvoří 3 zdaňovací období) 4. VÚD tvorba rezervy na daň z příjmů ,-- 5. VÚD ztráta z minulých let uhrazena z rezervního fondu ,-- 6. VBÚ přijaty dary v peněžní formě na BÚ ,-- 7. VÚD upsání nových akcií (za účelem zvýšení ZK) ,-- 8. PPD úhrada za akcie ,-- 9. VÚD úhrada upsaných akcií a) zásobami zboží b) vkladem pozemku , , VÚD emitovány dlouhodobé dluhopisy , VBÚ prodej dluhopisů (prodány k běžného roku) (úrok je Kč za měsíc) splatnost za 24 měsíců , VÚD úrok z dluhopisů za běžný rok 13. VÚD - časové rozlišení - úrok z dluhopisů za 2. rok VÚD časové rozlišeni - úrok za poslední rok 15. VBÚ proplacení dluhop. včetně všech úroků dluhopisy - úroky 16. FAD za nakoupený osobní automobil a) smluvní cena 17. VÚD úhrada dod. faktury dlouhodobou směnkou splatnou za 36 měsíců, úrok 10 % p. a. (ročně) a) smluvní cena b) úrok (časově se rozlišuje) , , VÚD úrok připadající na 1. rok 19.. VÚD úrok za 2. rok 20. VÚD úrok za 3. rok 21. VBU proplacení směnky v termínu splatnosti 22. VBU přijata dlouhodobá záloha na zboží , VÚD daňový doklad na přijatou zálohu a) smluvní cena 24. FAO za prodané zboží (byla na něj přijata záloha) a) smluvní cena , ,-- c) záloha smluvní cena d) záloha DPH e) doplatek 25. VBÚ doplatek faktury

26 26. Při účetní uzávěrce za minulý rok byl vytvořen zisk ve výši VÚD rozdělení zisku a) rezervnímu fondu 10 % b) ostatním fondům c) společníkům d) zbytek nerozdělen , , , VÚD předpis daně z podílu společníkům 28. VBÚ a) společníkům vyplaceny podíly na zisku b) odvod daně z podílu společníků c) doplatek daně z příjmů právnických osob 29. Individuální podnikatel vkládá do firmy a) peníze v hotovosti PPD b) administrativní budovu (VÚD) c) peníze na účet (VBÚ) , , , , VPD výběr na osobní spotřebu individuálního podnikatele 6 000, Zaúčtujte úč. případ 13 ve druhém roce 32. Zaúčtujte úč. případ 14 v posledním roce

27 Příklad Kapitálové účty K účtu 221 veďte AE 221/45 BÚ rezerv na opravy DM 221/1 BÚ Kč Č. Text Kč MD D 1. VÚD úpis vkladů na zvýšení ZK ,- 2. VBÚ splátka vkladu na BÚ ,- 3. VÚD splátka vkladu vložením pozemku ,- 4. VÚD splátka vkladu vložením strojů ,- 5. VÚD zápis do OR VÚD tvorba ReF ze zisku běžného období ,- 7. VÚD zvýšení ZK ze zisku běžného období ,- 8. VÚD přijat materiál darem ,- 9. VÚD předpis darovací daně 1 000,- 10. VÚD oznámení o dotaci ze SR na stroje ,- 11. PPD vklad IP do pokladny ,- 12. VBÚ vklad IP na BÚ ,- 13. VÚD IP vkládá automobil do firmy ,- 14. VÚD IP vkládá do podnikání zásoby zboží ,- 15. VÚD tvorba rezervy na opravy DM ,- 16. VBÚ převod pen. prostředků na účet rezerv Dod. fa za opravy DM : a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- 18. VÚD čerpání rezervy VBÚ úhrada dod. fa za opravy DM VBÚ úhrada DPH z fa za opravy VÚD inventarizace rezerv k VBÚ VBÚ přijata dlouhodobá záloha ,- 24. Daňový doklad na 20 % DPH ze zálohy Odb. fa za prodej výrobků: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy podíl SC... - podíl DPH... doplatek VBÚ a) poukaz dotace na stroje (ad 10)... b) úhrada doplatku odb. fa (ad 25)... c) výběr ind. podnikatele ,- 27. Vystavena dlouhodobá směnka na úhradu závazku ve výši Kč ,- úrok - časově se rozlišuje 3 roky celkem: ,- - podíl běžného období... - podíl příštích období VÚD emise dlouhodobých dluhopisů ,- 29. VBÚ prodej dluhopisů ,-

28 30. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 31. VÚD úroky z dluhopisů, placeny budou pozadu v příštím období: - podíl úroků za běžné období ,- 32. VBÚ úhrada dluhopisů VBÚ úhrada úroků z dluhopisů celkem ,- 34. VÚD zúčtování úroků na nový rok (ad 31 a 33) IP = individuální podnikatel

29 6. Náklady a výnosy Příklad Nákladové a výnosové druhy Počáteční zůstatek na účtě 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů je Kč ,-- Č. Text Kč M d 1. VPD - poskytnut dar zdravotnickému zařízení 5 000,-- 2. VPD nákup propagačních matriálů (včetně DPH 20 %) 6 000,-- a) cena bez DPH b) DPH 3. VPD - uhrazena spotřeba plynu (bez předpisu) a) cena plynu , ,-- 4. VPD cestovné zaměstnanců 600,-- 5. VBU uhrazeny rozhlasové a televizní poplatky 800,-- 6. VBU a) uhrazeny dálniční poplatky b) výplata mezd zaměstnancům podniku c) úhrada darovací daně (bez předpisu) d) poplatky za vedení účtu e) úroky z vkladů f) úroky z úvěrů g) poukaz dotace ze SR na provozní činnost (bez předp.) h) úhrada občerstvení obch. partnera (včetně DPH 20 %) 1 500, ,-- 350,-- 450,-- 690, , , ,-- 7. VPD - nákup odborných časopisů 1 500,-- 8. VPD uhrazena silniční daň (bez předpisu) 3 000,-- 9. VÚD předpis daně z nemovitostí , FAD za náhradní díly ke strojům (evidují se způsobem B) a) cena dílů , , ZVL hrubé mzdy zaměstnanců , VUD předpis zákonného ZSP 13. FAD za opravy dlouhodobého majetku a) cena oprav 14. VPD uhrazena spotřebovaná energie a) cena energie , , , , VYD na prodané zboží , VUD výdej kolků do spotřeby 1 000, VUD výdej známek do spotřeby 5 000, VPD uhrazeno za zaškolení pracovníků na novém stroji a) cena školení b) DPH 10 % 19. FAD za opravu elektroinstalace v kancelářské budově a) cena opravy 3 000,-- 600, , ,-- D

30 20. FAD za úklid ve výrobní hale od neplátce DPH , VBU a) uhrazeno soukr. firmě za vedení účetnictví (nepl. DPH) b) zaplaceno právníkovi za zastupování firmy c) uhrazeno nájemné za vypůjčenou garáž za tento rok 6 000, , , VÚD škoda na materiálu (nahodilá povodeň) vyčíslena na , VÚD úbytek prodaného materiálu , VÚD odpis nedobytné pohledávky do nákladů podniku , VPD uhrazena pokuta finančnímu úřadu za chybu v DP 5 500, VBÚ a) zaplaceny úroky z prodlení při úhradě dod. faktury 1 200,-- b) uhrazeno pojištění budov ,-- c) uhrazeno pojištění odpovědnosti za škody 3 200, FAO za prodané zboží a) cena zboží 28. PPD tržba za prodané výrobky a) smluvní cena 3 000,-- 600, , , VÚD vyrobeny nedokončené výrobky ve VPC , VÚD všechny nedokončené výrobky dokončeny a převedeny na sklad hotových výrobků ve vl. nákladech a). b) , VÚD vyskladnění prodaných výrobků , VÚD při inventarizaci zjištěn přebytek známek a kolků 1 000, PPD odběratelem uhrazeno smluvní penále za pozdní zaplacení faktury 1 800, VÚD montážní práce při výstavbě nové budovy provedeny vlastními pracovníky podniku , VÚD dodatečný odpis stroje vyřazeného z důvodu jeho odcizení , PŘI na sklad převeden materiál zbylý po likvidaci DM 5 000, VBÚ uhrazeny náklady na demontáž vyřazeného DM 2 500, VÚD kurzový zisk ve valutové pokladně 800, VÚD prodej stravenek zaměstnancům podniku a) část hraz. zaměstnavatelem v souladu se zákonem b) část hrazená zaměstnavatelem nad rámec zákona c) část hrazená zaměstnancem 4 000,-- 700, , VPD uhrazeno za reklamní spot v televizi , VÚD předpis hrubých mezd společníků , PPD uhrazena dříve odepsaná pohledávka , VÚD tvorba opravné položky k materiálu , VÚD snížení dříve vytvořené opravné položky k DHM 3 000, PPD - v hotovosti přijato nájemné za pronajatý pozemek , VÚD tvorba rezervy na opravu dlouhodobého majetku , VÚD předpis daně z příjmů a) z běžné činnosti b) z mimořádné činnosti 49. VPD a) pokuta policii za rychlou jízdu b) vstupné na výstavu o počítačové technice , , ,-- 190,

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více