Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová

2 Zásoby Oceň. zásob při výdeji ze skladu Příklad Vypočtěte hodnotu materiálu vydaného do spotřeby a konečné stavy zásob: a) průběžným průměrem b) postupným průměrem c) metodou FIFO Průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Doplňte zápisy na skladní kartě zboží: příjem Kč výdej Ocenění metodou váženého aritmetického průměru průběžného: Naturální jednotky ks Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek Výpočty: a) Průběžný průměr: b) Postupný průměr: c) FIFO: příjem Kč výdej Ocenění metodou FIFO Naturální jednotky Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek

3 Příklad Ocenění výdeje materiálu ze skladu Množství Kč Datum Příjem Výdej Stav Příjem Výdej Stav Cena za kg , , , , Úkoly: 1. Doplňte skladní kartu v naturálních jednotkách i Kč 2. Vydaný materiál oceňte PC za použití metodou FIFO, vypočtěte celkovou spotřebu za březen a konečnou zásobu 3. Stanovte průměrnou PC pro duben počítanou váženým aritmetickým průměrem a) periodicky b) průběžně (průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa) - 3 -

4 1. 2. Účtování zásob Příklad Výrobní a obchodní firma má k na skladě 150 ks úsporných žárovek (výrobky) ve vlastních nákladech Kč 130,--/ks a 850 m kabelů (výrobky) v ceně Kč 19,--/m. Kromě toho má materiál na výrobu žárovek skleněné baňky v množství 40 ks v ceně Kč 28,--/ks (k materiálu skleněné baňky veďte skladní kartu). Ve sledovaném období zaúčtovala firma tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nákup 80 ks skl. baněk (zp. A) a) cena materiálu Kč 25,--/ks c) celkem 2. VÚD vnitropodnikové přepravné za baňky 720,-- 3. Příjemka na baňky. 4. Výdejka na 20 ks baněk do spotřeby (výdej se oceňuje průměrnou cenou).. 5. VUD Převodka na materiál vyrobený vlastním střediskem ,-- 6. FAD od zahraničního dodavatele za speciální měděný drát m po Kč 20,--/m (materiál, eviduje se zp. B). 7. VPD a) uhrazeno přepravné za drát b) uhrazena provize za zprostředkování nákupu drátu 8. FAD za nákup vypínačů (zboží) evid. se zp. A a) smluvní cena 50 ks po Kč 96,--/ks c) celkem 4 000, , VUD reklamační nárok na 10 ks vypínačů. 10. VBÚ úhrada dod. faktury za vypínače v plné výši. 11. VÚD - za 8 vadných vypínačů dodána nová zásilka VÚD zbylé vypínače odepsány Příjemka na vypínače 14. FAO za prodaný materiál 15 ks skleněných baněk a) prodejní cena Kč 35,--/ ks (zaokrouhlete na celé Kč) c) celkem 15. VYM úbytek prodaných skleněných baněk (výdej se oceňuje průměrnou cenou) Výpočet: 16. VÚD při inventarizaci zjištěno: a) nezaviněné manko do normy (materiál) b) zaviněné manko nad normu (materiál) c) dočasné snížení hodnoty zásob zboží d) trvalé snížení hodnoty zásob zboží 480,-- 200, , ,--

5 17. VUD předpis zaviněného manka skladníkovi k úhradě 18. VÚD vyrobeno: a) 60 ks nedokončených žárovek ve vl. nákladech Kč 39,--/ks b) z nedokončené výroby odvedeno do odbytového skladu 40 ks žárovek ve vl. nákladech Kč 62,--/ks c) úbytek nedokončené výroby 19. PPD za hotové prodáno 50 ks žárovek, prodejní cena Kč 98,--/ks, vnitropodniková cena Kč 62,--/ks a) b) c) VÚD výdejka na prodané žárovky. 21. FAD za materiál od zahraničního dodavatele (do konce ,-- roku materiál nedošel) 22. VÚD k úč. př PRM příjemka na materiál (faktura do konce roku nedošla) , VÚD k úč. př Skladní karta materiálu skleněné baňky Druh pohybu Počáteční zásoba Příjem Výdej (4) Výdej (15) Naturální jednotky Kč Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zůstatek

6 Příklad Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za náhradní součástky a) SC ,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - vlastní přeprava součástek 1 300,- 3. VPD pojištění při přepravě 700,- 4. Příjemka na náhradní součástky VPD - hotově koupen benzin včetně 20 % DPH (zaokr na celé Kč) VÚD - inventarizace: a) pokladní schodek 700,- b) přebytek dálničních známek 1 200,- c) manko materiálu do normy nezaviněné 2 300,- d) manko materiálu nad normu 6 000,- e) přebytek materiálu chybou při výdeji 1 100,- f) požár na zásobách materiálu ,- g) manko zboží do normy zaviněné 600,- 7. VÚD - předpisy náhrad: a) pokladního schodku... b) pojišťovně škoda z požáru ,- c) zaviněného manka zboží VÚD - pokladní schodek uhrazen srážkou ze mzdy VzBÚ - poukaz náhrady škody od pojišťovny PPD - úhrada zaviněného manka zboží hotově. 11. VÚD - reklamační nárok na nedodané množství obalů ,- 12. VÚD - náhradní dodávka obalů 6 000,- Daňový dobropis na nedodané množství: a) SC 4 000,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - neuznaný reklamační nárok Prodej nepotřebného materiálu zaměstnanci a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 950,- c) celkem 5 950,- 15. VÚD - výdejka na prodaný materiál 3 700,- 16. VÚD - dočasné snížení hodnoty materiálu ,- 17. VÚD - došlo k opětnému navýšení hodnoty materiálu: ,

7 18. VÚD trvalé snížení hodnoty materiálu ,- a) b) PPD - zaměstnanec zaplatil za prodaný materiál Dod. fa za obaly: a) SC ,- b) 20 % DPH 3 800,- c) celkem ,- 21. VÚD obaly k nedošly VÚD v novém roce dodávka obalů VÚD darem získány provoz. látky 2 000,- 24. Příjemka na náhradní díly ,- 25. VÚD náhradní díly k nedošly Dod. fa za náhradní díly v novém roce:a) SC ,- b) 20 % DPH - 7 -

8 Příklad Metoda B evidence zásob Zaúčtujte v metodě B, PZ na účtu 132 Z/skladě k Kč ,-. K účtu 321 veďte AE: 321/1 Dod. tuzemsko, 321/2 Dod zahraničí, k účtu 211 veďte AE: 211/1 Pok. Kč, 311/2 Pok. USD, k účtu 261 veďte AE: 261/1 peníze na cestě Kč, 261/2 valuty na cestě USD. Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zboží z USA USD ,- kurz Kč 19, Nákup USD 800,--, kurz Kč 19, VPD zaplaceno pojistné zboží z USA USD 750, Dod. fa od ČSA letecká přeprava: a) SC ,- b) 20 % DPH. c) celkem. 5. Celní výměr: a) clo 10 %. 6. VÚD a) přidanění 20 % DPH. b) VzBÚ a) úhrada dod. fa z USA kurzem Kč 19,- b) zúčtování nákupu USD kurzem Kč 19, Příjemka na zboží 9. Výdejka na prodané zboží ,- 10. VÚD k : a) počáteční zásoba b) konečná zásoba 11. VzBÚ úhrada závazku celnici 12. VUD a) kurzový rozdíl k dodavatelské faktuře b) kurzový rozdíl k valutové pokladně 132 Zboží na skladě

9 Příklad Metoda B evidence zásob K. l. l. má podnik na skladě materiál v hodnotě Kč ,-- a zboží v hodnotě Kč ,--. Zjistěte stav materiálu a zboží k Zaúčtujte všechny účetní případy. Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nakoupený materiál a) smluvní cena c) Celkem 2. V hotovosti zaplaceno přepravné za materiál a) cena přepravy , ,-- c) celkem 3. Příjemka na materiál 4. Výdejka na materiál do spotřeby ,-- 5. Dodavatelská faktura za zboží od ruského dodavatele Dodáno ks po EUR 30,--/ks, kurz Kč 25,60 6. Vyměřeno clo na dodané zboží ,-- 7. Přidanění 20 % 8. Odpočet DPH 9. Přepravné za zboží vyfakturováno vlastním střediskem , Příjemka na zboží 11. Odběratelská faktura za prodané zboží a) smluvní cena c) celkem , Úbytek prodaného zboží ve skladní ceně , Převod počátečních zůstatků a) materiál b) zboží 14. Převod konečných zůstatků a) materiál b) zboží Výpočet konečných zůstatků na skladě (skladní karty) Materiál Zboží

10 2. Dlouhodobý majetek Pořízení dlouhodobého majetku Příklad Pořízení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. VBÚ nákup pozemku (viz úč. př. 8a) ,- 2. VBÚ zaplacena záloha stavební firmě ,- Daňový doklad na zálohu: a) smluvní cena b) podíl 20 % DPH na záloze VÚD stavební práce ve vlastní režii ,- 5. VÚD vlastní přeprava materiálu na stavbu ,- VBÚ zaplacen odvod za trvalé odnětí půdy 6. zemědělské výrobě ,- 7. Dod. fa za stavební práce: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy - SC % DPH... doplatek Zápisy o převzetí a) zápis pozemku do katastru nemovitostí... b) budovy VBÚ úhrada doplatku za stavební práce... VÚD vyřazení auta dopravní nehoda, PC, 10. Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) PC... b) dosavadní oprávky VÚD předpis náhrady škody pojišťovně ,-

11 Příklad Pořízení DM Příklad 1 Podnik zakoupil výrobní linku. Dodavatelská faktura byla vystavena na cenu Kč , % DPH. Náklady na montáž a dopravu byly zaplaceny neplátci DPH v hotovosti ve výši Kč ,--. Linka byla zařazena do používání. Formulujte účetní případy, doplňte doklady a předkontujte. Č. Text Kč Md D 1. a). b). c) Příklad 2 Podnik nakupuje od neplátce DPH rámovou pilu v pořizovací ceně Kč ,--. Dne 15. května zaplatil zálohu na její pořízení ve výši Kč ,--. Faktura došla 6. června. Do používání byla pila zařazena dne byla faktura uhrazena z BÚ. Určete, od kterého měsíce se bude pila účetně odepisovat. Formulujte chronologicky účetní případy (včetně dokladů) a předkontujte je. Č. Text Kč Md D Příklad 3 Stavební středisko podniku staví garáž. V průběhu výstavby byly vynaloženy a zaúčtovány následující náklady: mzdy zaměstnanců ,-- ZSP... materiál ,-- Zaúčtujte pořízení garáže a její zařazení do evidence. Č. Text Kč Md D 1. Náklady vynaložené na výstavbu garáže a) b) c) 2. 3.

12 Příklad Po ukončení finančního pronájmu (leasing) byl bezplatně převzat a zařazen do evidence osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte zařazení do používání. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 5 Při inventarizaci byl zjištěn nezaúčtovaný soustruh. Oceněn byl RPC ve výši Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 6 Sponzorskou firmou byl darován počítač. Oceněn byl na Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 7 Podnikatel fyzická osoba vkládá do své firmy ze svého soukromého majetku osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte pořízení. Č. Text Kč Md D 1.

13 Příklad Odpisy DM Odepisování dlouhodobého majetku Podnik pořídil dne 5. května tohoto roku výrobní linku v ceně Kč ,--. Je zařazena do 3. odpisové skupiny. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za první tři roky používání. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy z předchozího příkladu za předpokladu, že firma uplatnila možnost odpočtu 10 % vstupní ceny v prvním roce používání. Odpisové sazby při rovnoměrném odepisování: Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC

14 Příklad Odpisy DM Ve druhém roce používání byla provedena modernizace výrobní linky z příkladu 1 v ceně Kč ,--. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za celou dobu životnosti. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné účetní odpisy v jednotlivých letech používání výrobní linky z příkladu 1 za předpokladu, že se linka bude používat 7 let (84 měsíců). odpis za 1 měsíc = Č. Text Kč Md D

15 Vyřazení dlouhodobého majetku Příklad Vyřazení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zabezpečovací systém auta PEUGEOT a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 1 000,- c) celkem 6 000,- 2. Dod. fa za navigační systém do auta OCTAVIA a) SC 8 000,- b) 20 % DPH 1 600,- c) celkem 9 600,- 3. Dod. fa za náhon volné nápravy os. auta SUBARU a) SC ,- b) 20 % DPH 8 400,- c) celkem ,- 4. VÚD zápis o převzetí náhonu nápravy Ind. podnikatel převádí do soukromého vlastnictví osobní auto, PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) b) Společnost měnící výrobní program vyřazuje: a) prodejem rámové pily PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,-, prodejní cena je rovna zůstatkové: b) fyzickou likvidací hoblovací stroje, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč , c) v důsledku poškození povodní budovu skladu, PC ,-, dos. oprávky Kč , d) počítač, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč ,- darovala základní škole VÚD krácení DPH při darování počítače e) poškozený lis PC Kč ,- dos. oprávky Kč ,

16 3. Krátkodobý finanční majetek a bankovní úvěry Příklad Krátkodobý finanční majetek Předkontujte následující účetní případy, doplňte částky. AE se vede k účtům: 211 Pokladna a 261 Peníze na cestě Č. Text Kč Md D 1. PPD - převod hotovosti z banky do pokladny ,-- 2. VPD - nak. 100 ks stravenek, cena je Kč 90,--/ks 3. VUD Prodej 50 ks stravenek zaměstnancům podniku, zaměstnanci hradí 50 % z ceny stravenky a) b) c) PPD zaměstnanci uhradili do pokladny za stravenky VBU zúčtování výběru hotovosti (úč. př. 1) 6. PPD nákup USD 1 000,-- do pokladny podniku (pevný kurz Kč 28,--) 7. VBÚ nákup USD, kurz banky Kč 28, Výplata zálohy pracovníkovi za zahraniční služební cestu USD 100,--, kurz Kč 28, Vyúčtování služební cesty doklad na USD 90, PPD vrácení přeplatku USD 10, VBU připsání krátkodobého úvěru na BÚ , VÚÚ povolení úvěru 14. VÚÚ úhrada dodavatelské faktury z dlouhodobého úvěru , VÚÚ splátka dlouhodobého úvěru z bankovního účtu , VBÚ splátka dlouhodobého úvěru 17. VBÚ a) úroky z úvěru b) úroky z vkladů 5 000, , ,-- c) poplatky za vedení účtů 18. Nákup akcií (určených k prodeji do 1 roku) - předpis , VPD úhrada za zprostředkování nákupu akcií 3 000, VÚD zaevidování akcií 22. VÚD nákup krátk.dluhop. držených do splatn. (předpis) , VBU úhrada dluhopisů. 24. VÚD naběhlý úrokový výnos z dluhopisů 4 000, VBÚ odkoupení dluhopisů dlužníkem a) b) 26. Na BÚ uhrazena platba za prodej krátkodobých akcií ks, pořizovací cena Kč 100,--/ks, prodejní cena Kč 110,--/ks a) b)

17 27. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ks po Kč 200,--/ks 28. PPD úhrada za prodané dluhopisy 29. VÚD úrok z vydaných dluhopisů 5 000, VBÚ - odkoupení dluhopisů od věřitele (úč. př. 28) a) b) Dlouhodobý finanční majetek 31. Nákup dlouhodobých akcií firmy POSTER ks po Kč 1 000,-- (rozhodující vliv) z BÚ 32. V hotovosti uhrazeny poplatky za zprostředkování prodeje , Zaevidování akcií Na účet připsány dividendy z dlouhodobých akcií , Prodej dlouhodobých akcií (podstatný vliv) uhrazeny na BÚ a) prodejní cena b) pořizovací cena , , Nákup dlouhodobých dluhopisů (z BÚ) , Úrok z dlouhodobých dluhopisů za tento rok , Odkoupení dlouhodobých dluhopisů věřitelem na BÚ a). b)

18 Příklad Krátkodobé CP Č. Text Kč MD D 1. Vyúčtování za nakoupené obchodovatelné akcie ,- 2. VBÚ provize obchodníkovi s CP 1 000,- 3. VBÚ úhrada nakoupených akcií (ad 1) VÚD převzetí akcií do majetku firmy VÚD vyúčtování nároku na čistou dividendu 1 700,- 6. Vyúčtování za prodej těchto akcií v tržní ceně ,- 7. VÚD úbytek prodaných akcií... Krátkodobé dluhopisy Č. Text Kč MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok věřitelů na úrok ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů včetně úroků Účtování u věřitele 1. VBÚ nákup dluhopisů VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok na úrok z držení dluhopisů VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků dlužníkem... Krátkodobé akcie a dluhopisy Č. Text Kč Emitent Věřitel MD D MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům v plné výši v tržní ceně ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 4. VÚD nárok věřitelů na úrok z dluhopisů ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků... Dlouhodobé cenné papíry A.s. ALFA Plzeň prodává účasti v a. s. AVIA Praha, ve které se podílí 10% na základním kapitálu v pořizovací ceně Kč ,-. Tyto akcie se podařilo prodat za Kč ,-. Zároveň a. s. ALFA nakupuje účasti a. s. NOVA, kde dosud vlastnila 40 % základního kapitálu za pořizovací cenu Kč ,-. Nákupem akcií této společnosti ve výši Kč ,- získává ve společnosti NOVA rozhodující vliv (60% jejího ZK). Č. Text Kč MD D 1. VBÚ tržba za prodané dlouhodobé akcie VÚD úbytek prodaných akcií VBÚ nákup nových akcií VÚD zařazení dl. akcií do rozhodujícího vlivu VÚD Zařazení nově nakoupených akcií.

19 4. Zúčtovací vztahy Příklad Zúčtovací vztahy Předkontujte následující účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura vystavená na částku Kč ,-- ( základ daně DPH) uhrazena v plné výši z dlouhodobého bankovního úvěru (VÚÚ) 2. VBÚ a) splátka dlouhodobého bankovního úvěru (+VÚÚ) b) splátka úroku z úvěru c) splátka úroku z bankovního účtu 3. Rozdělení hospodářského výsledku a) nárok společníků na podíly b) srážková daň 15 % ,-- 800,-- 600, , VBÚ - přijata záloha od odběratele za dodávku výrobků ,-- 5. Vystaven daňový doklad na zálohu a) cena bez daně 6. Odběratelská faktura za prodané výrobky a) smluvní cena c) celkem d) záloha bez daně e) záloha daň 7. VBÚ a) zaplacen doplatek odběratelské faktury (6) b) zaplacena záloha na nákup materiálu 8. Daňový doklad na zálohu a) cena bez daně. 9. Dodavatelská faktura za materiál způsob A a) cena materiálu c) celkem Zúčtování zálohy d) bez daně e) daň , , , , , Doplatek faktury za materiál v hotovosti. 11. Odběratelská faktura pro zahraničního odběratele cena zboží EUR, pevný kurz Kč 25, VBU úhrada zahraniční faktury, na účet připsána částka , VÚD - ZVL společníků a) hrubá mzda b) předpis ZP c) předpissp d) předpis daně z příjmů ze ZČ , ,--

20 15. VÚD - předpis dotace ze SR a) na úhradu provozních nákladů b) na pořízení dlouhodobého majetku 16. VÚD - předpisy daní a) z nemovitostí b) darovací 17. VBÚ a) úhrada zálohy na daň z příjmu společníků (14) b) uhrazena silniční daň bez předpisu c) uhrazena daň z nemovitostí (16a) d) uhrazena darovací daň e) poukaz dotace na provozní činnost f) poukaz dotace na pořízení DM 18. Při inventarizaci pohledávek zjištěny násl. skutečnosti a) trvalé snížení hodnoty pohledávky b) přechodné snížení hod.pohledávky (daň. neuznat.) c) snížení dříve vytvořené OP k pohledávce z Kč ,-- na Kč ,-- (OP je daň. neuznat.) 19. Dodavatelská faktura od zahraničního dodavatele za služby EUR (pevný kurz Kč 25,750) 20. Vyúčtování DPH 20 % a) přidanění b) nárok na odpočet 21. Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli z devizového 4 000, , , , , , ,--... účtu kurz Kč 25, VÚD kurzový rozdíl. 23. K je na účtě zahraniční odběratelé pohledávka ve výši EUR 600,-- přepočtená pevným kurzem Kč 25,750. Kurz ČNB k je Kč 24,320. Konečný zůstatek Kurz ČNB Kurzový rozdíl

21 Příklad Pohledávky a závazky Č. Text Kč Md D 1. VPD vyplacena záloha zaměstnanci na drobný nákup 2 000,- 2. VÚD předpis dotace na mzdy absolventů ,- 3. VÚD předpis dotace ze SR na ekol. zařízení ,- 4. VzBÚ: a) záloha dodavateli na nákup soustruhu ,- b) přijata záloha od odběratele ,- c) zaplacena záloha na dodávku el. energie ,- d) zaplacena záloha na DzP ZČ ,- e) zaplacena záloha na DzP PO ,- f) poukaz dotace na mzdy absolventů g) poukaz dotace na ekologické zařízení 5. VPD poskytnuta půjčka společníkovi ,- 6. VÚD předpis úroků z půjčky společníkovi ,- 7. PPD úhrada půjčky a úroků společníkem 8. Dod. fa za ekologické zařízení: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 9. Dod. fa za přepravu ekol. zařízení od neplátce ,- 10. VÚD zápis o převzetí ekolog. zařízení 11. Odb. fa za prodej výrobků (ad 4b), (zúčtováno v jednom zdaň. období DPH): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy e) doplatek 12. Daňový doklad na zálohu (ad 4c) a) cena bez daně 13. Dod. fa za spotřebu el.energie (ad 4 c): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy cena bez daně e) DPH 20 % f) doplatek 14. Vyúčtování drobného nákupu (ad 1) kancelářské potřeby včetně 20 % DPH (zaokr. na desetníky) a) celkem b) 20 % DPH c) cena bez DPH , , , , , , ,- 15. VPD doplatek za kancelářské potřeby 16. Dod. fa ze zahraničí za zboží EUR 1 000,-, kurz 28,- VÚD přidanění 20 % DPH - nárok na odpočet

22 17. VBÚ a) úhrada dod. fa ze zahraničí, kurz 28,70. b) doplatek odb. fa za dodávku zboží (ad 11) c) doplatek dod. fa za el. energii (ad 12) 18. VÚD kurzový rozdíl 19. VÚD upsání akcií na zvýšení ZK ,- 20. PPD peněžitý vklad z úpisu akcií VÚD vklad nákladního auta ,- 22. VÚD zápis zvýšení ZK do OR. 23. Dod. fa za škoda Octavia: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 24. VÚD protokol o převzetí 25. VÚD - a) předpis daně z příjmu PO ,- b) předpis daně z příjmu ze závislé činnosti ,- c) předpis zákonného sociálního pojištění ,- d) předpis mezd zaměstnanců ,- e) předpis mezd společníků ,- 26. VÚD předpis daně z příjmu z mezd společníků ,- 27. VBÚ a) úhrada nadměrného odpočtu DPH ,- b) poukaz mezd zaměstnanců ,- c) úhrada ZSP firmy ,- d) úroky z provozního úvěru ,- Účtování u vkladatele akcionáře - zaúčtujte uce případy : a) úpis akcií... b) peněžitý vklad.... c) vklad nákladního auta (PC Kč ,- oprávky Kč ,-) d) zápis do OR (podstatný vliv)

23 Příklad Pohledávky a závazky opačně Určete, podle kterého účetního dokladu byly zaúčtovány i věcnou náplň jednotlivých účetních položek: Č. Kč MD D , , , , , a) ,- 601 b) ,- 343 c) , a) ,- 256/1 311 b) ,- 256/ , , , , , , , ,

24 Příklad Směnky Č. Text Kč MD D 1. VÚD vyřazení strojního zařízení prodej ve čtvrtém roce používání (3. odpisová skupina, rovnoměrné odepisování), jehož PC byla Kč ,-: a) poloviční odpis b)... c) FAV odb. fa za prodej strojního zařízení: a) cena bez daně b) 20 % DPH c) celkem 3. VÚD úhrada vystavené fa za strojní zařízení směnkou cizí: a) hodnota obchodní pohledávky b) úrok c) směnečná hodnota , ,- 4. VÚD eskont směnky bance VBÚ + VÚÚ: a) směnečná hodnota b) bankovní výlohy c) diskont (směnka splatná za 3 měsíce, úroková míra 15 %) d) , Avízo banky o úhradě směnky dlužníkem...

25 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Příklad Kapitálové účty Č. Text Kč Md D 1. VUU poskytnut dlouhodobý úvěr ,-- 2. VBU úvěr připsán na vkladový účet 3. VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku za tento rok (předpokládaná cena opravy Kč ,--, rezerva se tvoří 3 zdaňovací období) 4. VÚD tvorba rezervy na daň z příjmů ,-- 5. VÚD ztráta z minulých let uhrazena z rezervního fondu ,-- 6. VBÚ přijaty dary v peněžní formě na BÚ ,-- 7. VÚD upsání nových akcií (za účelem zvýšení ZK) ,-- 8. PPD úhrada za akcie ,-- 9. VÚD úhrada upsaných akcií a) zásobami zboží b) vkladem pozemku , , VÚD emitovány dlouhodobé dluhopisy , VBÚ prodej dluhopisů (prodány k běžného roku) (úrok je Kč za měsíc) splatnost za 24 měsíců , VÚD úrok z dluhopisů za běžný rok 13. VÚD - časové rozlišení - úrok z dluhopisů za 2. rok VÚD časové rozlišeni - úrok za poslední rok 15. VBÚ proplacení dluhop. včetně všech úroků dluhopisy - úroky 16. FAD za nakoupený osobní automobil a) smluvní cena 17. VÚD úhrada dod. faktury dlouhodobou směnkou splatnou za 36 měsíců, úrok 10 % p. a. (ročně) a) smluvní cena b) úrok (časově se rozlišuje) , , VÚD úrok připadající na 1. rok 19.. VÚD úrok za 2. rok 20. VÚD úrok za 3. rok 21. VBU proplacení směnky v termínu splatnosti 22. VBU přijata dlouhodobá záloha na zboží , VÚD daňový doklad na přijatou zálohu a) smluvní cena 24. FAO za prodané zboží (byla na něj přijata záloha) a) smluvní cena , ,-- c) záloha smluvní cena d) záloha DPH e) doplatek 25. VBÚ doplatek faktury

26 26. Při účetní uzávěrce za minulý rok byl vytvořen zisk ve výši VÚD rozdělení zisku a) rezervnímu fondu 10 % b) ostatním fondům c) společníkům d) zbytek nerozdělen , , , VÚD předpis daně z podílu společníkům 28. VBÚ a) společníkům vyplaceny podíly na zisku b) odvod daně z podílu společníků c) doplatek daně z příjmů právnických osob 29. Individuální podnikatel vkládá do firmy a) peníze v hotovosti PPD b) administrativní budovu (VÚD) c) peníze na účet (VBÚ) , , , , VPD výběr na osobní spotřebu individuálního podnikatele 6 000, Zaúčtujte úč. případ 13 ve druhém roce 32. Zaúčtujte úč. případ 14 v posledním roce

27 Příklad Kapitálové účty K účtu 221 veďte AE 221/45 BÚ rezerv na opravy DM 221/1 BÚ Kč Č. Text Kč MD D 1. VÚD úpis vkladů na zvýšení ZK ,- 2. VBÚ splátka vkladu na BÚ ,- 3. VÚD splátka vkladu vložením pozemku ,- 4. VÚD splátka vkladu vložením strojů ,- 5. VÚD zápis do OR VÚD tvorba ReF ze zisku běžného období ,- 7. VÚD zvýšení ZK ze zisku běžného období ,- 8. VÚD přijat materiál darem ,- 9. VÚD předpis darovací daně 1 000,- 10. VÚD oznámení o dotaci ze SR na stroje ,- 11. PPD vklad IP do pokladny ,- 12. VBÚ vklad IP na BÚ ,- 13. VÚD IP vkládá automobil do firmy ,- 14. VÚD IP vkládá do podnikání zásoby zboží ,- 15. VÚD tvorba rezervy na opravy DM ,- 16. VBÚ převod pen. prostředků na účet rezerv Dod. fa za opravy DM : a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- 18. VÚD čerpání rezervy VBÚ úhrada dod. fa za opravy DM VBÚ úhrada DPH z fa za opravy VÚD inventarizace rezerv k VBÚ VBÚ přijata dlouhodobá záloha ,- 24. Daňový doklad na 20 % DPH ze zálohy Odb. fa za prodej výrobků: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy podíl SC... - podíl DPH... doplatek VBÚ a) poukaz dotace na stroje (ad 10)... b) úhrada doplatku odb. fa (ad 25)... c) výběr ind. podnikatele ,- 27. Vystavena dlouhodobá směnka na úhradu závazku ve výši Kč ,- úrok - časově se rozlišuje 3 roky celkem: ,- - podíl běžného období... - podíl příštích období VÚD emise dlouhodobých dluhopisů ,- 29. VBÚ prodej dluhopisů ,-

28 30. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 31. VÚD úroky z dluhopisů, placeny budou pozadu v příštím období: - podíl úroků za běžné období ,- 32. VBÚ úhrada dluhopisů VBÚ úhrada úroků z dluhopisů celkem ,- 34. VÚD zúčtování úroků na nový rok (ad 31 a 33) IP = individuální podnikatel

29 6. Náklady a výnosy Příklad Nákladové a výnosové druhy Počáteční zůstatek na účtě 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů je Kč ,-- Č. Text Kč M d 1. VPD - poskytnut dar zdravotnickému zařízení 5 000,-- 2. VPD nákup propagačních matriálů (včetně DPH 20 %) 6 000,-- a) cena bez DPH b) DPH 3. VPD - uhrazena spotřeba plynu (bez předpisu) a) cena plynu , ,-- 4. VPD cestovné zaměstnanců 600,-- 5. VBU uhrazeny rozhlasové a televizní poplatky 800,-- 6. VBU a) uhrazeny dálniční poplatky b) výplata mezd zaměstnancům podniku c) úhrada darovací daně (bez předpisu) d) poplatky za vedení účtu e) úroky z vkladů f) úroky z úvěrů g) poukaz dotace ze SR na provozní činnost (bez předp.) h) úhrada občerstvení obch. partnera (včetně DPH 20 %) 1 500, ,-- 350,-- 450,-- 690, , , ,-- 7. VPD - nákup odborných časopisů 1 500,-- 8. VPD uhrazena silniční daň (bez předpisu) 3 000,-- 9. VÚD předpis daně z nemovitostí , FAD za náhradní díly ke strojům (evidují se způsobem B) a) cena dílů , , ZVL hrubé mzdy zaměstnanců , VUD předpis zákonného ZSP 13. FAD za opravy dlouhodobého majetku a) cena oprav 14. VPD uhrazena spotřebovaná energie a) cena energie , , , , VYD na prodané zboží , VUD výdej kolků do spotřeby 1 000, VUD výdej známek do spotřeby 5 000, VPD uhrazeno za zaškolení pracovníků na novém stroji a) cena školení b) DPH 10 % 19. FAD za opravu elektroinstalace v kancelářské budově a) cena opravy 3 000,-- 600, , ,-- D

30 20. FAD za úklid ve výrobní hale od neplátce DPH , VBU a) uhrazeno soukr. firmě za vedení účetnictví (nepl. DPH) b) zaplaceno právníkovi za zastupování firmy c) uhrazeno nájemné za vypůjčenou garáž za tento rok 6 000, , , VÚD škoda na materiálu (nahodilá povodeň) vyčíslena na , VÚD úbytek prodaného materiálu , VÚD odpis nedobytné pohledávky do nákladů podniku , VPD uhrazena pokuta finančnímu úřadu za chybu v DP 5 500, VBÚ a) zaplaceny úroky z prodlení při úhradě dod. faktury 1 200,-- b) uhrazeno pojištění budov ,-- c) uhrazeno pojištění odpovědnosti za škody 3 200, FAO za prodané zboží a) cena zboží 28. PPD tržba za prodané výrobky a) smluvní cena 3 000,-- 600, , , VÚD vyrobeny nedokončené výrobky ve VPC , VÚD všechny nedokončené výrobky dokončeny a převedeny na sklad hotových výrobků ve vl. nákladech a). b) , VÚD vyskladnění prodaných výrobků , VÚD při inventarizaci zjištěn přebytek známek a kolků 1 000, PPD odběratelem uhrazeno smluvní penále za pozdní zaplacení faktury 1 800, VÚD montážní práce při výstavbě nové budovy provedeny vlastními pracovníky podniku , VÚD dodatečný odpis stroje vyřazeného z důvodu jeho odcizení , PŘI na sklad převeden materiál zbylý po likvidaci DM 5 000, VBÚ uhrazeny náklady na demontáž vyřazeného DM 2 500, VÚD kurzový zisk ve valutové pokladně 800, VÚD prodej stravenek zaměstnancům podniku a) část hraz. zaměstnavatelem v souladu se zákonem b) část hrazená zaměstnavatelem nad rámec zákona c) část hrazená zaměstnancem 4 000,-- 700, , VPD uhrazeno za reklamní spot v televizi , VÚD předpis hrubých mezd společníků , PPD uhrazena dříve odepsaná pohledávka , VÚD tvorba opravné položky k materiálu , VÚD snížení dříve vytvořené opravné položky k DHM 3 000, PPD - v hotovosti přijato nájemné za pronajatý pozemek , VÚD tvorba rezervy na opravu dlouhodobého majetku , VÚD předpis daně z příjmů a) z běžné činnosti b) z mimořádné činnosti 49. VPD a) pokuta policii za rychlou jízdu b) vstupné na výstavu o počítačové technice , , ,-- 190,

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2016

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2016 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2016 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu Příklad

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3 č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd. zák. rez. F 500 000

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení

4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení 4R SP 3 Souvislý příklad - č. 3, řešení č. Text 1. DoFa za el. ener.: - SC od neplátce 50 000 502 321 2. VÚD - převod zisku z min. rok (otevření účtu 431) 1 000 000 701 431 3. VÚD: rozdělení zisku: - příd.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Finanční účty (2. účtová třída) Příklad 23 (pokladna, pokladní kniha) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): 1. Tržby za prodané výrobky 25 000,-- 2. Uhrazena oprava obráběcího

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Dlouhodobý majetek Příklady

Dlouhodobý majetek Příklady Dlouhodobý majetek Příklady Strojírenská firma (plátce DPH) si pro rozšíření strojního vybavení objednala u dodavatelů tvářecí lis a soustruh. Na zakoupení lisu byla zaplacena záloha 5 mil. Kč, lis byl

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008)

Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008) Sbírka příkladů z účetnictví (školní rok 2007/2008) pro 3. ročník (1. díl) Obchodní akademie Zpracovala: Ing. Ludmila Berešová Ing. Milena Knajblová Obsah : 1. DPH v tuzemsku strana 1-3 2. DPH a zahraničí

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více