Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová

2 Zásoby Oceň. zásob při výdeji ze skladu Příklad Vypočtěte hodnotu materiálu vydaného do spotřeby a konečné stavy zásob: a) průběžným průměrem b) postupným průměrem c) metodou FIFO Průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Doplňte zápisy na skladní kartě zboží: příjem Kč výdej Ocenění metodou váženého aritmetického průměru průběžného: Naturální jednotky ks Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek Výpočty: a) Průběžný průměr: b) Postupný průměr: c) FIFO: příjem Kč výdej Ocenění metodou FIFO Naturální jednotky Da- Text zůstatek tum příjem výdej Cena Příjemka , Příjemka , Výdejka Příjemka , Výdejka 320 zůstatek

3 Příklad Ocenění výdeje materiálu ze skladu Množství Kč Datum Příjem Výdej Stav Příjem Výdej Stav Cena za kg , , , , Úkoly: 1. Doplňte skladní kartu v naturálních jednotkách i Kč 2. Vydaný materiál oceňte PC za použití metodou FIFO, vypočtěte celkovou spotřebu za březen a konečnou zásobu 3. Stanovte průměrnou PC pro duben počítanou váženým aritmetickým průměrem a) periodicky b) průběžně (průměry zaokrouhlete na dvě desetinná místa) - 3 -

4 1. 2. Účtování zásob Příklad Výrobní a obchodní firma má k na skladě 150 ks úsporných žárovek (výrobky) ve vlastních nákladech Kč 130,--/ks a 850 m kabelů (výrobky) v ceně Kč 19,--/m. Kromě toho má materiál na výrobu žárovek skleněné baňky v množství 40 ks v ceně Kč 28,--/ks (k materiálu skleněné baňky veďte skladní kartu). Ve sledovaném období zaúčtovala firma tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nákup 80 ks skl. baněk (zp. A) a) cena materiálu Kč 25,--/ks c) celkem 2. VÚD vnitropodnikové přepravné za baňky 720,-- 3. Příjemka na baňky. 4. Výdejka na 20 ks baněk do spotřeby (výdej se oceňuje průměrnou cenou).. 5. VUD Převodka na materiál vyrobený vlastním střediskem ,-- 6. FAD od zahraničního dodavatele za speciální měděný drát m po Kč 20,--/m (materiál, eviduje se zp. B). 7. VPD a) uhrazeno přepravné za drát b) uhrazena provize za zprostředkování nákupu drátu 8. FAD za nákup vypínačů (zboží) evid. se zp. A a) smluvní cena 50 ks po Kč 96,--/ks c) celkem 4 000, , VUD reklamační nárok na 10 ks vypínačů. 10. VBÚ úhrada dod. faktury za vypínače v plné výši. 11. VÚD - za 8 vadných vypínačů dodána nová zásilka VÚD zbylé vypínače odepsány Příjemka na vypínače 14. FAO za prodaný materiál 15 ks skleněných baněk a) prodejní cena Kč 35,--/ ks (zaokrouhlete na celé Kč) c) celkem 15. VYM úbytek prodaných skleněných baněk (výdej se oceňuje průměrnou cenou) Výpočet: 16. VÚD při inventarizaci zjištěno: a) nezaviněné manko do normy (materiál) b) zaviněné manko nad normu (materiál) c) dočasné snížení hodnoty zásob zboží d) trvalé snížení hodnoty zásob zboží 480,-- 200, , ,--

5 17. VUD předpis zaviněného manka skladníkovi k úhradě 18. VÚD vyrobeno: a) 60 ks nedokončených žárovek ve vl. nákladech Kč 39,--/ks b) z nedokončené výroby odvedeno do odbytového skladu 40 ks žárovek ve vl. nákladech Kč 62,--/ks c) úbytek nedokončené výroby 19. PPD za hotové prodáno 50 ks žárovek, prodejní cena Kč 98,--/ks, vnitropodniková cena Kč 62,--/ks a) b) c) VÚD výdejka na prodané žárovky. 21. FAD za materiál od zahraničního dodavatele (do konce ,-- roku materiál nedošel) 22. VÚD k úč. př PRM příjemka na materiál (faktura do konce roku nedošla) , VÚD k úč. př Skladní karta materiálu skleněné baňky Druh pohybu Počáteční zásoba Příjem Výdej (4) Výdej (15) Naturální jednotky Kč Příjem Výdej Zásoba Příjem Výdej Zůstatek

6 Příklad Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za náhradní součástky a) SC ,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - vlastní přeprava součástek 1 300,- 3. VPD pojištění při přepravě 700,- 4. Příjemka na náhradní součástky VPD - hotově koupen benzin včetně 20 % DPH (zaokr na celé Kč) VÚD - inventarizace: a) pokladní schodek 700,- b) přebytek dálničních známek 1 200,- c) manko materiálu do normy nezaviněné 2 300,- d) manko materiálu nad normu 6 000,- e) přebytek materiálu chybou při výdeji 1 100,- f) požár na zásobách materiálu ,- g) manko zboží do normy zaviněné 600,- 7. VÚD - předpisy náhrad: a) pokladního schodku... b) pojišťovně škoda z požáru ,- c) zaviněného manka zboží VÚD - pokladní schodek uhrazen srážkou ze mzdy VzBÚ - poukaz náhrady škody od pojišťovny PPD - úhrada zaviněného manka zboží hotově. 11. VÚD - reklamační nárok na nedodané množství obalů ,- 12. VÚD - náhradní dodávka obalů 6 000,- Daňový dobropis na nedodané množství: a) SC 4 000,- b) 20 % DPH... c) celkem VÚD - neuznaný reklamační nárok Prodej nepotřebného materiálu zaměstnanci a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 950,- c) celkem 5 950,- 15. VÚD - výdejka na prodaný materiál 3 700,- 16. VÚD - dočasné snížení hodnoty materiálu ,- 17. VÚD - došlo k opětnému navýšení hodnoty materiálu: ,

7 18. VÚD trvalé snížení hodnoty materiálu ,- a) b) PPD - zaměstnanec zaplatil za prodaný materiál Dod. fa za obaly: a) SC ,- b) 20 % DPH 3 800,- c) celkem ,- 21. VÚD obaly k nedošly VÚD v novém roce dodávka obalů VÚD darem získány provoz. látky 2 000,- 24. Příjemka na náhradní díly ,- 25. VÚD náhradní díly k nedošly Dod. fa za náhradní díly v novém roce:a) SC ,- b) 20 % DPH - 7 -

8 Příklad Metoda B evidence zásob Zaúčtujte v metodě B, PZ na účtu 132 Z/skladě k Kč ,-. K účtu 321 veďte AE: 321/1 Dod. tuzemsko, 321/2 Dod zahraničí, k účtu 211 veďte AE: 211/1 Pok. Kč, 311/2 Pok. USD, k účtu 261 veďte AE: 261/1 peníze na cestě Kč, 261/2 valuty na cestě USD. Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zboží z USA USD ,- kurz Kč 19, Nákup USD 800,--, kurz Kč 19, VPD zaplaceno pojistné zboží z USA USD 750, Dod. fa od ČSA letecká přeprava: a) SC ,- b) 20 % DPH. c) celkem. 5. Celní výměr: a) clo 10 %. 6. VÚD a) přidanění 20 % DPH. b) VzBÚ a) úhrada dod. fa z USA kurzem Kč 19,- b) zúčtování nákupu USD kurzem Kč 19, Příjemka na zboží 9. Výdejka na prodané zboží ,- 10. VÚD k : a) počáteční zásoba b) konečná zásoba 11. VzBÚ úhrada závazku celnici 12. VUD a) kurzový rozdíl k dodavatelské faktuře b) kurzový rozdíl k valutové pokladně 132 Zboží na skladě

9 Příklad Metoda B evidence zásob K. l. l. má podnik na skladě materiál v hodnotě Kč ,-- a zboží v hodnotě Kč ,--. Zjistěte stav materiálu a zboží k Zaúčtujte všechny účetní případy. Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nakoupený materiál a) smluvní cena c) Celkem 2. V hotovosti zaplaceno přepravné za materiál a) cena přepravy , ,-- c) celkem 3. Příjemka na materiál 4. Výdejka na materiál do spotřeby ,-- 5. Dodavatelská faktura za zboží od ruského dodavatele Dodáno ks po EUR 30,--/ks, kurz Kč 25,60 6. Vyměřeno clo na dodané zboží ,-- 7. Přidanění 20 % 8. Odpočet DPH 9. Přepravné za zboží vyfakturováno vlastním střediskem , Příjemka na zboží 11. Odběratelská faktura za prodané zboží a) smluvní cena c) celkem , Úbytek prodaného zboží ve skladní ceně , Převod počátečních zůstatků a) materiál b) zboží 14. Převod konečných zůstatků a) materiál b) zboží Výpočet konečných zůstatků na skladě (skladní karty) Materiál Zboží

10 2. Dlouhodobý majetek Pořízení dlouhodobého majetku Příklad Pořízení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. VBÚ nákup pozemku (viz úč. př. 8a) ,- 2. VBÚ zaplacena záloha stavební firmě ,- Daňový doklad na zálohu: a) smluvní cena b) podíl 20 % DPH na záloze VÚD stavební práce ve vlastní režii ,- 5. VÚD vlastní přeprava materiálu na stavbu ,- VBÚ zaplacen odvod za trvalé odnětí půdy 6. zemědělské výrobě ,- 7. Dod. fa za stavební práce: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy - SC % DPH... doplatek Zápisy o převzetí a) zápis pozemku do katastru nemovitostí... b) budovy VBÚ úhrada doplatku za stavební práce... VÚD vyřazení auta dopravní nehoda, PC, 10. Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) PC... b) dosavadní oprávky VÚD předpis náhrady škody pojišťovně ,-

11 Příklad Pořízení DM Příklad 1 Podnik zakoupil výrobní linku. Dodavatelská faktura byla vystavena na cenu Kč , % DPH. Náklady na montáž a dopravu byly zaplaceny neplátci DPH v hotovosti ve výši Kč ,--. Linka byla zařazena do používání. Formulujte účetní případy, doplňte doklady a předkontujte. Č. Text Kč Md D 1. a). b). c) Příklad 2 Podnik nakupuje od neplátce DPH rámovou pilu v pořizovací ceně Kč ,--. Dne 15. května zaplatil zálohu na její pořízení ve výši Kč ,--. Faktura došla 6. června. Do používání byla pila zařazena dne byla faktura uhrazena z BÚ. Určete, od kterého měsíce se bude pila účetně odepisovat. Formulujte chronologicky účetní případy (včetně dokladů) a předkontujte je. Č. Text Kč Md D Příklad 3 Stavební středisko podniku staví garáž. V průběhu výstavby byly vynaloženy a zaúčtovány následující náklady: mzdy zaměstnanců ,-- ZSP... materiál ,-- Zaúčtujte pořízení garáže a její zařazení do evidence. Č. Text Kč Md D 1. Náklady vynaložené na výstavbu garáže a) b) c) 2. 3.

12 Příklad Po ukončení finančního pronájmu (leasing) byl bezplatně převzat a zařazen do evidence osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte zařazení do používání. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 5 Při inventarizaci byl zjištěn nezaúčtovaný soustruh. Oceněn byl RPC ve výši Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 6 Sponzorskou firmou byl darován počítač. Oceněn byl na Kč ,--. Zaevidujte ho. Č. Text Kč Md D 1. Příklad 7 Podnikatel fyzická osoba vkládá do své firmy ze svého soukromého majetku osobní automobil v RPC Kč ,--. Zaúčtujte pořízení. Č. Text Kč Md D 1.

13 Příklad Odpisy DM Odepisování dlouhodobého majetku Podnik pořídil dne 5. května tohoto roku výrobní linku v ceně Kč ,--. Je zařazena do 3. odpisové skupiny. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za první tři roky používání. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy z předchozího příkladu za předpokladu, že firma uplatnila možnost odpočtu 10 % vstupní ceny v prvním roce používání. Odpisové sazby při rovnoměrném odepisování: Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC

14 Příklad Odpisy DM Ve druhém roce používání byla provedena modernizace výrobní linky z příkladu 1 v ceně Kč ,--. Vypočtěte rovnoměrné i zrychlené odpisy za celou dobu životnosti. Rovnoměrné odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Zrychlené odpisy: Rok Výpočet Odpis Oprávky ZC Příklad Odpisy DM Vypočtěte rovnoměrné účetní odpisy v jednotlivých letech používání výrobní linky z příkladu 1 za předpokladu, že se linka bude používat 7 let (84 měsíců). odpis za 1 měsíc = Č. Text Kč Md D

15 Vyřazení dlouhodobého majetku Příklad Vyřazení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za zabezpečovací systém auta PEUGEOT a) SC 5 000,- b) 20 % DPH 1 000,- c) celkem 6 000,- 2. Dod. fa za navigační systém do auta OCTAVIA a) SC 8 000,- b) 20 % DPH 1 600,- c) celkem 9 600,- 3. Dod. fa za náhon volné nápravy os. auta SUBARU a) SC ,- b) 20 % DPH 8 400,- c) celkem ,- 4. VÚD zápis o převzetí náhonu nápravy Ind. podnikatel převádí do soukromého vlastnictví osobní auto, PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,- a) b) Společnost měnící výrobní program vyřazuje: a) prodejem rámové pily PC Kč ,-, dosavadní oprávky Kč ,-, prodejní cena je rovna zůstatkové: b) fyzickou likvidací hoblovací stroje, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč , c) v důsledku poškození povodní budovu skladu, PC ,-, dos. oprávky Kč , d) počítač, PC Kč ,-, dos. oprávky Kč ,- darovala základní škole VÚD krácení DPH při darování počítače e) poškozený lis PC Kč ,- dos. oprávky Kč ,

16 3. Krátkodobý finanční majetek a bankovní úvěry Příklad Krátkodobý finanční majetek Předkontujte následující účetní případy, doplňte částky. AE se vede k účtům: 211 Pokladna a 261 Peníze na cestě Č. Text Kč Md D 1. PPD - převod hotovosti z banky do pokladny ,-- 2. VPD - nak. 100 ks stravenek, cena je Kč 90,--/ks 3. VUD Prodej 50 ks stravenek zaměstnancům podniku, zaměstnanci hradí 50 % z ceny stravenky a) b) c) PPD zaměstnanci uhradili do pokladny za stravenky VBU zúčtování výběru hotovosti (úč. př. 1) 6. PPD nákup USD 1 000,-- do pokladny podniku (pevný kurz Kč 28,--) 7. VBÚ nákup USD, kurz banky Kč 28, Výplata zálohy pracovníkovi za zahraniční služební cestu USD 100,--, kurz Kč 28, Vyúčtování služební cesty doklad na USD 90, PPD vrácení přeplatku USD 10, VBU připsání krátkodobého úvěru na BÚ , VÚÚ povolení úvěru 14. VÚÚ úhrada dodavatelské faktury z dlouhodobého úvěru , VÚÚ splátka dlouhodobého úvěru z bankovního účtu , VBÚ splátka dlouhodobého úvěru 17. VBÚ a) úroky z úvěru b) úroky z vkladů 5 000, , ,-- c) poplatky za vedení účtů 18. Nákup akcií (určených k prodeji do 1 roku) - předpis , VPD úhrada za zprostředkování nákupu akcií 3 000, VÚD zaevidování akcií 22. VÚD nákup krátk.dluhop. držených do splatn. (předpis) , VBU úhrada dluhopisů. 24. VÚD naběhlý úrokový výnos z dluhopisů 4 000, VBÚ odkoupení dluhopisů dlužníkem a) b) 26. Na BÚ uhrazena platba za prodej krátkodobých akcií ks, pořizovací cena Kč 100,--/ks, prodejní cena Kč 110,--/ks a) b)

17 27. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ks po Kč 200,--/ks 28. PPD úhrada za prodané dluhopisy 29. VÚD úrok z vydaných dluhopisů 5 000, VBÚ - odkoupení dluhopisů od věřitele (úč. př. 28) a) b) Dlouhodobý finanční majetek 31. Nákup dlouhodobých akcií firmy POSTER ks po Kč 1 000,-- (rozhodující vliv) z BÚ 32. V hotovosti uhrazeny poplatky za zprostředkování prodeje , Zaevidování akcií Na účet připsány dividendy z dlouhodobých akcií , Prodej dlouhodobých akcií (podstatný vliv) uhrazeny na BÚ a) prodejní cena b) pořizovací cena , , Nákup dlouhodobých dluhopisů (z BÚ) , Úrok z dlouhodobých dluhopisů za tento rok , Odkoupení dlouhodobých dluhopisů věřitelem na BÚ a). b)

18 Příklad Krátkodobé CP Č. Text Kč MD D 1. Vyúčtování za nakoupené obchodovatelné akcie ,- 2. VBÚ provize obchodníkovi s CP 1 000,- 3. VBÚ úhrada nakoupených akcií (ad 1) VÚD převzetí akcií do majetku firmy VÚD vyúčtování nároku na čistou dividendu 1 700,- 6. Vyúčtování za prodej těchto akcií v tržní ceně ,- 7. VÚD úbytek prodaných akcií... Krátkodobé dluhopisy Č. Text Kč MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok věřitelů na úrok ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů včetně úroků Účtování u věřitele 1. VBÚ nákup dluhopisů VÚD předložení dluhopisů k proplacení VÚD nárok na úrok z držení dluhopisů VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků dlužníkem... Krátkodobé akcie a dluhopisy Č. Text Kč Emitent Věřitel MD D MD D 1. VÚD emise krátkodobých dluhopisů ,- 2. VBÚ prodej dluhopisů věřitelům v plné výši v tržní ceně ,- 3. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 4. VÚD nárok věřitelů na úrok z dluhopisů ,- 5. VBÚ úhrada dluhopisů vč. úroků... Dlouhodobé cenné papíry A.s. ALFA Plzeň prodává účasti v a. s. AVIA Praha, ve které se podílí 10% na základním kapitálu v pořizovací ceně Kč ,-. Tyto akcie se podařilo prodat za Kč ,-. Zároveň a. s. ALFA nakupuje účasti a. s. NOVA, kde dosud vlastnila 40 % základního kapitálu za pořizovací cenu Kč ,-. Nákupem akcií této společnosti ve výši Kč ,- získává ve společnosti NOVA rozhodující vliv (60% jejího ZK). Č. Text Kč MD D 1. VBÚ tržba za prodané dlouhodobé akcie VÚD úbytek prodaných akcií VBÚ nákup nových akcií VÚD zařazení dl. akcií do rozhodujícího vlivu VÚD Zařazení nově nakoupených akcií.

19 4. Zúčtovací vztahy Příklad Zúčtovací vztahy Předkontujte následující účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura vystavená na částku Kč ,-- ( základ daně DPH) uhrazena v plné výši z dlouhodobého bankovního úvěru (VÚÚ) 2. VBÚ a) splátka dlouhodobého bankovního úvěru (+VÚÚ) b) splátka úroku z úvěru c) splátka úroku z bankovního účtu 3. Rozdělení hospodářského výsledku a) nárok společníků na podíly b) srážková daň 15 % ,-- 800,-- 600, , VBÚ - přijata záloha od odběratele za dodávku výrobků ,-- 5. Vystaven daňový doklad na zálohu a) cena bez daně 6. Odběratelská faktura za prodané výrobky a) smluvní cena c) celkem d) záloha bez daně e) záloha daň 7. VBÚ a) zaplacen doplatek odběratelské faktury (6) b) zaplacena záloha na nákup materiálu 8. Daňový doklad na zálohu a) cena bez daně. 9. Dodavatelská faktura za materiál způsob A a) cena materiálu c) celkem Zúčtování zálohy d) bez daně e) daň , , , , , Doplatek faktury za materiál v hotovosti. 11. Odběratelská faktura pro zahraničního odběratele cena zboží EUR, pevný kurz Kč 25, VBU úhrada zahraniční faktury, na účet připsána částka , VÚD - ZVL společníků a) hrubá mzda b) předpis ZP c) předpissp d) předpis daně z příjmů ze ZČ , ,--

20 15. VÚD - předpis dotace ze SR a) na úhradu provozních nákladů b) na pořízení dlouhodobého majetku 16. VÚD - předpisy daní a) z nemovitostí b) darovací 17. VBÚ a) úhrada zálohy na daň z příjmu společníků (14) b) uhrazena silniční daň bez předpisu c) uhrazena daň z nemovitostí (16a) d) uhrazena darovací daň e) poukaz dotace na provozní činnost f) poukaz dotace na pořízení DM 18. Při inventarizaci pohledávek zjištěny násl. skutečnosti a) trvalé snížení hodnoty pohledávky b) přechodné snížení hod.pohledávky (daň. neuznat.) c) snížení dříve vytvořené OP k pohledávce z Kč ,-- na Kč ,-- (OP je daň. neuznat.) 19. Dodavatelská faktura od zahraničního dodavatele za služby EUR (pevný kurz Kč 25,750) 20. Vyúčtování DPH 20 % a) přidanění b) nárok na odpočet 21. Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli z devizového 4 000, , , , , , ,--... účtu kurz Kč 25, VÚD kurzový rozdíl. 23. K je na účtě zahraniční odběratelé pohledávka ve výši EUR 600,-- přepočtená pevným kurzem Kč 25,750. Kurz ČNB k je Kč 24,320. Konečný zůstatek Kurz ČNB Kurzový rozdíl

21 Příklad Pohledávky a závazky Č. Text Kč Md D 1. VPD vyplacena záloha zaměstnanci na drobný nákup 2 000,- 2. VÚD předpis dotace na mzdy absolventů ,- 3. VÚD předpis dotace ze SR na ekol. zařízení ,- 4. VzBÚ: a) záloha dodavateli na nákup soustruhu ,- b) přijata záloha od odběratele ,- c) zaplacena záloha na dodávku el. energie ,- d) zaplacena záloha na DzP ZČ ,- e) zaplacena záloha na DzP PO ,- f) poukaz dotace na mzdy absolventů g) poukaz dotace na ekologické zařízení 5. VPD poskytnuta půjčka společníkovi ,- 6. VÚD předpis úroků z půjčky společníkovi ,- 7. PPD úhrada půjčky a úroků společníkem 8. Dod. fa za ekologické zařízení: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 9. Dod. fa za přepravu ekol. zařízení od neplátce ,- 10. VÚD zápis o převzetí ekolog. zařízení 11. Odb. fa za prodej výrobků (ad 4b), (zúčtováno v jednom zdaň. období DPH): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy e) doplatek 12. Daňový doklad na zálohu (ad 4c) a) cena bez daně 13. Dod. fa za spotřebu el.energie (ad 4 c): a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem d) vyúčtování zálohy cena bez daně e) DPH 20 % f) doplatek 14. Vyúčtování drobného nákupu (ad 1) kancelářské potřeby včetně 20 % DPH (zaokr. na desetníky) a) celkem b) 20 % DPH c) cena bez DPH , , , , , , ,- 15. VPD doplatek za kancelářské potřeby 16. Dod. fa ze zahraničí za zboží EUR 1 000,-, kurz 28,- VÚD přidanění 20 % DPH - nárok na odpočet

22 17. VBÚ a) úhrada dod. fa ze zahraničí, kurz 28,70. b) doplatek odb. fa za dodávku zboží (ad 11) c) doplatek dod. fa za el. energii (ad 12) 18. VÚD kurzový rozdíl 19. VÚD upsání akcií na zvýšení ZK ,- 20. PPD peněžitý vklad z úpisu akcií VÚD vklad nákladního auta ,- 22. VÚD zápis zvýšení ZK do OR. 23. Dod. fa za škoda Octavia: a) cena bez DPH b) 20 % DPH c) celkem , , ,- 24. VÚD protokol o převzetí 25. VÚD - a) předpis daně z příjmu PO ,- b) předpis daně z příjmu ze závislé činnosti ,- c) předpis zákonného sociálního pojištění ,- d) předpis mezd zaměstnanců ,- e) předpis mezd společníků ,- 26. VÚD předpis daně z příjmu z mezd společníků ,- 27. VBÚ a) úhrada nadměrného odpočtu DPH ,- b) poukaz mezd zaměstnanců ,- c) úhrada ZSP firmy ,- d) úroky z provozního úvěru ,- Účtování u vkladatele akcionáře - zaúčtujte uce případy : a) úpis akcií... b) peněžitý vklad.... c) vklad nákladního auta (PC Kč ,- oprávky Kč ,-) d) zápis do OR (podstatný vliv)

23 Příklad Pohledávky a závazky opačně Určete, podle kterého účetního dokladu byly zaúčtovány i věcnou náplň jednotlivých účetních položek: Č. Kč MD D , , , , , a) ,- 601 b) ,- 343 c) , a) ,- 256/1 311 b) ,- 256/ , , , , , , , ,

24 Příklad Směnky Č. Text Kč MD D 1. VÚD vyřazení strojního zařízení prodej ve čtvrtém roce používání (3. odpisová skupina, rovnoměrné odepisování), jehož PC byla Kč ,-: a) poloviční odpis b)... c) FAV odb. fa za prodej strojního zařízení: a) cena bez daně b) 20 % DPH c) celkem 3. VÚD úhrada vystavené fa za strojní zařízení směnkou cizí: a) hodnota obchodní pohledávky b) úrok c) směnečná hodnota , ,- 4. VÚD eskont směnky bance VBÚ + VÚÚ: a) směnečná hodnota b) bankovní výlohy c) diskont (směnka splatná za 3 měsíce, úroková míra 15 %) d) , Avízo banky o úhradě směnky dlužníkem...

25 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Příklad Kapitálové účty Č. Text Kč Md D 1. VUU poskytnut dlouhodobý úvěr ,-- 2. VBU úvěr připsán na vkladový účet 3. VÚD tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku za tento rok (předpokládaná cena opravy Kč ,--, rezerva se tvoří 3 zdaňovací období) 4. VÚD tvorba rezervy na daň z příjmů ,-- 5. VÚD ztráta z minulých let uhrazena z rezervního fondu ,-- 6. VBÚ přijaty dary v peněžní formě na BÚ ,-- 7. VÚD upsání nových akcií (za účelem zvýšení ZK) ,-- 8. PPD úhrada za akcie ,-- 9. VÚD úhrada upsaných akcií a) zásobami zboží b) vkladem pozemku , , VÚD emitovány dlouhodobé dluhopisy , VBÚ prodej dluhopisů (prodány k běžného roku) (úrok je Kč za měsíc) splatnost za 24 měsíců , VÚD úrok z dluhopisů za běžný rok 13. VÚD - časové rozlišení - úrok z dluhopisů za 2. rok VÚD časové rozlišeni - úrok za poslední rok 15. VBÚ proplacení dluhop. včetně všech úroků dluhopisy - úroky 16. FAD za nakoupený osobní automobil a) smluvní cena 17. VÚD úhrada dod. faktury dlouhodobou směnkou splatnou za 36 měsíců, úrok 10 % p. a. (ročně) a) smluvní cena b) úrok (časově se rozlišuje) , , VÚD úrok připadající na 1. rok 19.. VÚD úrok za 2. rok 20. VÚD úrok za 3. rok 21. VBU proplacení směnky v termínu splatnosti 22. VBU přijata dlouhodobá záloha na zboží , VÚD daňový doklad na přijatou zálohu a) smluvní cena 24. FAO za prodané zboží (byla na něj přijata záloha) a) smluvní cena , ,-- c) záloha smluvní cena d) záloha DPH e) doplatek 25. VBÚ doplatek faktury

26 26. Při účetní uzávěrce za minulý rok byl vytvořen zisk ve výši VÚD rozdělení zisku a) rezervnímu fondu 10 % b) ostatním fondům c) společníkům d) zbytek nerozdělen , , , VÚD předpis daně z podílu společníkům 28. VBÚ a) společníkům vyplaceny podíly na zisku b) odvod daně z podílu společníků c) doplatek daně z příjmů právnických osob 29. Individuální podnikatel vkládá do firmy a) peníze v hotovosti PPD b) administrativní budovu (VÚD) c) peníze na účet (VBÚ) , , , , VPD výběr na osobní spotřebu individuálního podnikatele 6 000, Zaúčtujte úč. případ 13 ve druhém roce 32. Zaúčtujte úč. případ 14 v posledním roce

27 Příklad Kapitálové účty K účtu 221 veďte AE 221/45 BÚ rezerv na opravy DM 221/1 BÚ Kč Č. Text Kč MD D 1. VÚD úpis vkladů na zvýšení ZK ,- 2. VBÚ splátka vkladu na BÚ ,- 3. VÚD splátka vkladu vložením pozemku ,- 4. VÚD splátka vkladu vložením strojů ,- 5. VÚD zápis do OR VÚD tvorba ReF ze zisku běžného období ,- 7. VÚD zvýšení ZK ze zisku běžného období ,- 8. VÚD přijat materiál darem ,- 9. VÚD předpis darovací daně 1 000,- 10. VÚD oznámení o dotaci ze SR na stroje ,- 11. PPD vklad IP do pokladny ,- 12. VBÚ vklad IP na BÚ ,- 13. VÚD IP vkládá automobil do firmy ,- 14. VÚD IP vkládá do podnikání zásoby zboží ,- 15. VÚD tvorba rezervy na opravy DM ,- 16. VBÚ převod pen. prostředků na účet rezerv Dod. fa za opravy DM : a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- 18. VÚD čerpání rezervy VBÚ úhrada dod. fa za opravy DM VBÚ úhrada DPH z fa za opravy VÚD inventarizace rezerv k VBÚ VBÚ přijata dlouhodobá záloha ,- 24. Daňový doklad na 20 % DPH ze zálohy Odb. fa za prodej výrobků: a) SC ,- b) 20 % DPH ,- c) celkem ,- vyúčtování zálohy podíl SC... - podíl DPH... doplatek VBÚ a) poukaz dotace na stroje (ad 10)... b) úhrada doplatku odb. fa (ad 25)... c) výběr ind. podnikatele ,- 27. Vystavena dlouhodobá směnka na úhradu závazku ve výši Kč ,- úrok - časově se rozlišuje 3 roky celkem: ,- - podíl běžného období... - podíl příštích období VÚD emise dlouhodobých dluhopisů ,- 29. VBÚ prodej dluhopisů ,-

28 30. VÚD předložení dluhopisů k proplacení ,- 31. VÚD úroky z dluhopisů, placeny budou pozadu v příštím období: - podíl úroků za běžné období ,- 32. VBÚ úhrada dluhopisů VBÚ úhrada úroků z dluhopisů celkem ,- 34. VÚD zúčtování úroků na nový rok (ad 31 a 33) IP = individuální podnikatel

29 6. Náklady a výnosy Příklad Nákladové a výnosové druhy Počáteční zůstatek na účtě 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů je Kč ,-- Č. Text Kč M d 1. VPD - poskytnut dar zdravotnickému zařízení 5 000,-- 2. VPD nákup propagačních matriálů (včetně DPH 20 %) 6 000,-- a) cena bez DPH b) DPH 3. VPD - uhrazena spotřeba plynu (bez předpisu) a) cena plynu , ,-- 4. VPD cestovné zaměstnanců 600,-- 5. VBU uhrazeny rozhlasové a televizní poplatky 800,-- 6. VBU a) uhrazeny dálniční poplatky b) výplata mezd zaměstnancům podniku c) úhrada darovací daně (bez předpisu) d) poplatky za vedení účtu e) úroky z vkladů f) úroky z úvěrů g) poukaz dotace ze SR na provozní činnost (bez předp.) h) úhrada občerstvení obch. partnera (včetně DPH 20 %) 1 500, ,-- 350,-- 450,-- 690, , , ,-- 7. VPD - nákup odborných časopisů 1 500,-- 8. VPD uhrazena silniční daň (bez předpisu) 3 000,-- 9. VÚD předpis daně z nemovitostí , FAD za náhradní díly ke strojům (evidují se způsobem B) a) cena dílů , , ZVL hrubé mzdy zaměstnanců , VUD předpis zákonného ZSP 13. FAD za opravy dlouhodobého majetku a) cena oprav 14. VPD uhrazena spotřebovaná energie a) cena energie , , , , VYD na prodané zboží , VUD výdej kolků do spotřeby 1 000, VUD výdej známek do spotřeby 5 000, VPD uhrazeno za zaškolení pracovníků na novém stroji a) cena školení b) DPH 10 % 19. FAD za opravu elektroinstalace v kancelářské budově a) cena opravy 3 000,-- 600, , ,-- D

30 20. FAD za úklid ve výrobní hale od neplátce DPH , VBU a) uhrazeno soukr. firmě za vedení účetnictví (nepl. DPH) b) zaplaceno právníkovi za zastupování firmy c) uhrazeno nájemné za vypůjčenou garáž za tento rok 6 000, , , VÚD škoda na materiálu (nahodilá povodeň) vyčíslena na , VÚD úbytek prodaného materiálu , VÚD odpis nedobytné pohledávky do nákladů podniku , VPD uhrazena pokuta finančnímu úřadu za chybu v DP 5 500, VBÚ a) zaplaceny úroky z prodlení při úhradě dod. faktury 1 200,-- b) uhrazeno pojištění budov ,-- c) uhrazeno pojištění odpovědnosti za škody 3 200, FAO za prodané zboží a) cena zboží 28. PPD tržba za prodané výrobky a) smluvní cena 3 000,-- 600, , , VÚD vyrobeny nedokončené výrobky ve VPC , VÚD všechny nedokončené výrobky dokončeny a převedeny na sklad hotových výrobků ve vl. nákladech a). b) , VÚD vyskladnění prodaných výrobků , VÚD při inventarizaci zjištěn přebytek známek a kolků 1 000, PPD odběratelem uhrazeno smluvní penále za pozdní zaplacení faktury 1 800, VÚD montážní práce při výstavbě nové budovy provedeny vlastními pracovníky podniku , VÚD dodatečný odpis stroje vyřazeného z důvodu jeho odcizení , PŘI na sklad převeden materiál zbylý po likvidaci DM 5 000, VBÚ uhrazeny náklady na demontáž vyřazeného DM 2 500, VÚD kurzový zisk ve valutové pokladně 800, VÚD prodej stravenek zaměstnancům podniku a) část hraz. zaměstnavatelem v souladu se zákonem b) část hrazená zaměstnavatelem nad rámec zákona c) část hrazená zaměstnancem 4 000,-- 700, , VPD uhrazeno za reklamní spot v televizi , VÚD předpis hrubých mezd společníků , PPD uhrazena dříve odepsaná pohledávka , VÚD tvorba opravné položky k materiálu , VÚD snížení dříve vytvořené opravné položky k DHM 3 000, PPD - v hotovosti přijato nájemné za pronajatý pozemek , VÚD tvorba rezervy na opravu dlouhodobého majetku , VÚD předpis daně z příjmů a) z běžné činnosti b) z mimořádné činnosti 49. VPD a) pokuta policii za rychlou jízdu b) vstupné na výstavu o počítačové technice , , ,-- 190,

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Vyřazení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více