RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série"

Transkript

1 RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

2 sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh álkového ovláání...7 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení externíh zřízení...8 Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI...9 Připojení zřízení HDMI...9 Připojení zřízení DVI...9 Připojení REGZA-LINK...10 Připojení počítče...11 Připojení PC ke svore RGB/PC...11 Připojení PC ke svore HDMI...11 Připojení k omáí síti...12 Připojení televizoru k omáí pevné síti - Připojení voičem...12 Připojení televizoru k omáí síti - Bezrátové připojení...12 vláí prvky zpojení vstupů...13 Zpnutí...13 Použití álkového ovláání...13 Použití ovláíh prvků zpojení...13 NASTAVENÍ TELEVIZRU Aplike Strtup...14 Ryhlé nstvení...14 Anténní/kelový vstup (poku je ostupný)...15 Automtiké lění...16 ATV Ruční Lění...16 Lění...16 Skok...18 Tříění pozi...18 Ruční Lění DTV...19 Ruční lění...19 Ruční lění DVB-C...19 Nstv. DTV...19 Knály...19 Aktulize knálů v pohot. rež S znků DVB...20 Dynm. sken Nstvení umístění...20 Vypnutí nlogového režimu VLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE ZAŘÍZENÍ ené ovláí prvky Ryhlá ník Vol pozi Zorzení čsu pouze v nlogovém režimu Stereofonní vojjzyčná vysílání Zvukové ovláí prvky vláí prvky hlsitosti ztlumení zvuku Dvouknálový Vyváž., Hlouky Výšky Soun Nvi (pouze ř XV/MV) Nstvení Surroun Doly Volume (pouze ř RV/XV) vláání ynmikého rozshu Rozíl úrovní zvuku Reprouktory TV (pouze ř XV/MV) Nstvení sluhátek Auio popis Širokoúhlé zorzování vláí prvky orzu Režim orzu Preferene orzu Vymž D nstvení rev Detilní nstvení rev Teplot rvy Nstvení utomtikého čil jsu Aut. regul. posvíení Úroveň černé/ílé Sttiká gmm MPEG NR - reuke šumu DNR igitální reuke šumu Resolution Ative Vision M100 (pouze ř XV/MV) Stilize filmu (pouze ř XV/MV) Cinem Formát (pouze ř RV) Režim Expert Resetování pokročilýh nstvení orzu Vizulize grfikého zprování Automtiký formát (širokoúhlý orz) :3 roztžení Morá orz Poloh orzu Funke zstvení orzu Zorzení informí HDMI Používání omáí sítě Nstvení sítě Bezrátové nstvení Rozšířené nstvení sítě Používání softwrové klávesnie... 36

3 Nstvení funke Mei Renerer...37 Instle...37 Mei Renerer...37 Nstvení názvu zřízení...37 Nstvení hesl pro We...38 Nstvení ovlče Mei...38 Nstvení mximální hlsitosti...38 Použití přehrávče méií...39 Záklní funke...39 Prohlížení souorů fotogrfií...41 Prohlížení vieo soorů (n ertifikovném serveru DLNA CERTIFIED )...42 Přehrávání hueníh souorů (n ertifikovném serveru DLNA CERTIFIED )...44 Použití funke Fotorámeček...46 tevření Fotorámečku...46 Nstvení funkí...46 Jiné vlstnosti...48 Blokov. funke...48 světlení TSHIBA...48 Čsovče...48 Čsovče progrmu pouze v igitálním režimu...48 Čsovč ZAPNUTÍ...49 Čsovč vypnutí...49 Nstvení pro úsporu energie...50 Automtiké vypnutí npájení...50 Vypnutí při ztrátě signálu...50 Digitální informe n orzove průvoe progrmy...50 Informe...50 Průvoe...51 Vol žánru/vyhleávání...52 Digitální nstvení roičovský zámek...52 Nstvování kóu PIN...52 Roič.nstv Digitální nstvení Voly knálů...53 Vol olíenýh knálů...53 Seznm olíenýh knálů...53 Vynehání knálů...54 Zmykání knálů...54 Digitální nstvení lší nstvení...54 Titulky...54 Jzyky zvuku...54 Společné Rozhrní...55 Aktulize softwru liení...55 Automtiká ktulize...55 Vyhleávání nového softwru...55 Liene softwru Systémové informe resetování televizoru Systémové info Resetování TV Nstvení PC Horizontální vertikální poloh rzová fáze Vzorkoví frekvene Vymž Vol vstupů zpojení AV Vol vstupů Přeskočení externího vstupu Vol vstupního signálu znčení zrojů vieovstupů Nstvení wooferu (pouze ř XV/MV) PC uio HDMI 3* uio Nstvení HDMI Digitální uio výstup Použití REGZA-LINK Umožnit REGZA-LINK Autom. zp./vyp. TV Automtiký pohotovostní režim vláání zesilovče Preferene reprouktoru Výěr vstupního zroje REGZA-LINK vláání zřízení REGZA-LINK pro přehrávání Přehrávání pomoí jeiného tlčítk s funkí REGZA-LINK Systémový pohotovostní režim REGZA-LINK vláání ui v systému REGZA-LINK Připojení REGZA-LINK PC TEXTVÉ SLUŽBY Textové služy Vol režimů Textové informe Nvige u stránek pomoí funke Auto Nvige u stránek pomoí funke LIST vláí tlčítk ŘEŠENÍ PRBLÉMŮ tázky opověi INFRMACE Informe o lieni Informe Speifike příslušenství... 72

4 INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy Toto zřízení ylo nvrženo vyroeno tk, y splňovlo mezinároní ezpečnostní stnry, všk jko v přípě jkéhokoliv jiného elektrikého zřízení, je i v tomto přípě pro osžení nejlepšíh výsleků zjištění ezpečného provozu nutné postupovt pečlivě. V zájmu své vlstní ezpečnosti si proto pečlivě přečtěte níže uveené oy. Tyto oy jsou oené povhy jejih záměrem je npomoi při prái s veškerou spotření elektronikou některé z těhto oů se nemusí vzthovt n zoží, které jste si právě zkoupili. Cirkule vzuhu Kolem televizoru ponehejte lespoň 10 m volného prostoru, yste umožnili opovíjíí ventili. Tím se zrání přehřátí přípnému poškození televizoru. Rovněž je tře se při instli vyhnout pršným místům. Poškození teplem K poškození může ojít, jestliže ue televizor ponehán n přímém slunečním světle neo v lízkosti topného těles. Při instli se vyhněte místům, která jsou vystven extrémně vysokým teplotám neo vlhkosti. Umístěte zřízení n místě, ke je teplot stále v rozmezí o min. 5 C o mx. 35 C. Při mnipuli se skleněnými pnely neo vířky n zřízení PSTUPUJTE optrně. NEDSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ PŘIDĚLANÉ KRYTY, NEBŤ TAT ČINNST PVEDE K BNAŽENÍ NEBEZPEČNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTÍ PD NAPĚTÍM. SÍŤVÁ ZÁSTRČKA SE PUŽÍVÁ JAK DPJVACÍ ZAŘÍZENÍ, PRT BY MĚL BÝT MŽNÉ S NÍ KAMŽITĚ MANIPULVAT. Zkázné činnosti NEZAKRÝVEJTE ventilční otvory zřízení tkovými přeměty, jko jsou noviny, urusy, zálony, t. Přehřátí způsoí poškození zkrátí životnost zřízení. NEDVLTE, y elektriká zřízení yl vystven skpávání neo stříkání kplin či přemětům nplněným kplinmi, jko jsou npříkl vázy, které y se umísťovly n zřízení. N zřízení neo v lízkosti zřízení NEPKLÁDEJTE horké přeměty ni zroje otevřeného ohně, jko jsou npříkl hoříí svíčky neo noční lmpy. Vysoké teploty mohou způsoit roztvení plstu s náslekem požáru. VARVÁNÍ: Ay neošlo k požáru, niky nepřiližujte k výroku svíčky jiný otevřený plmen. Síťové npájení Síťové npájení požovné pro toto zřízení je V AC 50/60 Hz. Niky nezpojujte o npájeího zroje stejnosměrného npětí ni o žáného jiného zroje. ZAJISTĚTE, y televizor nestál n síťovém kelu. Použijte pouze oný npájeí kel. NEDPJUJTE npájeí zásuvku o tohoto zřízení. Zásuvk oshuje speiální filtr ráiového rušení, její ostrnění znemožní jeho funki. MÁTE-LI JAKÉKLIV PCHYBNSTI, BRAŤTE SE NA ZPŮSBILÉH ELEKTRIKÁŘE. Doporučené činnosti PRSTUDUJTE SI návo k použití přetím, než přistoupíte k používání zřízení. ZAJISTĚTE, y všehn elektriká zpojení (včetně síťové zástrčky, prolužovíh voičů propojení mezi jenotlivými prvky zřízení) yl řáně proveen yl v soulu s pokyny výroe. Pře proveením zpojení neo změnou zpojení vypněte přístroj vytáhněte síťovou zástrčku z npájení. Poku uete mít pohynosti o instli, provozu neo ezpečnosti všeho zřízení, BRAŤTE SE n všeho proeje. 4 NEPUŽÍVEJTE provizorní stojny NIKDY nepřipevňujte nohy pomoí vrutů. Pro zjištění nprosté ezpečnosti vžy nmontujte shválený stojn výroe, konzolu neo nohy s upevněním pole návou. Poku není zřízení speifiky uváěno jko zřízení určené pro provoz ez osluhy neo poku nemá pohotovostní režim, NEPNECHÁVEJTE jej ez ozoru zpnuté. Vypněte vytžením zástrčky ujistěte se, že příslušníi vší roiny věí, jk to provést. Je možné, že ue tře provést zvláštní optření pro postižené osoy. NEPKRAČUJTE v provozu zřízení, máte-li pohynosti o tom, z pruje normálně neo z není nějkým způsoem poškozeno vypněte jej, vytáhněte síťovou zástrčku orťte se n všeho proeje. VARVÁNÍ příliš velký kustiký tlk ze sluhátek neo náhlvní souprvy může způsoit ztrátu sluhu. PŘEDEVŠÍM NIKDY nenehávejte nikoho, zvláště ěti, tlčit orzovku neo nrážet o orzovky, strkt nejrůznější přeměty o otvorů, štěrin neo jinýh otevřenýh prostorů ve skříni. NIKDY neprováějte neoornou mnipuli s elektrikým zřízením jkéhokoliv ruhu je lépe zjistit si ezpečnost než pozě litovt.

5 INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Instle ůležité informe ohleně instle Umístěte televizor mimo osh přímého slunečního svitu silného osvětlení. Jemné nepřímé osvětlení se oporučuje pro poholné sleování. Pro zránění opu přímýh slunečníh pprsků n orzovku použijte zálony neo žluzie. Umístěte televizor n stilní rovný povrh, který unese váhu televizoru. Ay neošlo k převržení páu televizoru, zjistěte jej n rovné ploše pomoí poutk umístěného po stojnem televizoru, neo ke zi pomoí pevného poutk připevněného ke sponě n zní strně stojnu televizoru. LCD ispleje jsou vyráěny pomoí extrémně vysoké úrovně přesné tehnologie, něky se všk může stát, že n některýh částeh orzovky uou hyět orzové prvky neo ze uou svítíí oy. Nejená se o poruhu. Ke zřízení instlovt Upevňoví popruh Typ stojnu záleží n moelu Ujistěte se, že je televizor umístěn v místě, ke nemůže ojít k nárzu s jinými ojekty, y neošlo k poškození orzovky. Tké ejte n to, y o otvorů v krytu televizoru nesply mlé přeměty. Čištění orzovky skříně... Vypněte npájení orzovku skříň očistěte jemným suhým hříkem. Doporučujeme vám, yste nepoužívli žáná vlstní leštil či rozpouštěl n orzovku neo skříň, mohlo y ojít k jejih poškození. Vezměte prosím n věomí Pevné spojení (o nejkrtší) Upevňoví popruh Háček P Háček stojnu Funke igitálního příjmu je u tohoto televizoru k ispozii pouze v zemíh uveenýh v oílu Stát níky NASTAVENÍ. V závislosti n konkrétní zemi/regionu se může stát, že některé z funkí tohoto televizoru neuou k ispozii. U tohoto televizoru není možno zručit příjem uouíh rozšiřujííh neo uprvenýh služe. Poku y stionární orzy generovné vysíláním ve formátu 4:3, textovými služmi, ientifikčními logy progrmů, počítčovými ispleji, vieohrmi neo orzovkovými níkmi, t., zůstly n televizní orzove po jkýkoliv elší čsový úsek, mohly y ýt stále výrznější, proto se vžy oporučuje snížit nstvení jsu kontrstu. Velmi louhé, nepřetržité používání orzu 4:3 n orzove 16:9 může vést k zpmtování orysu orzu v poměru 4:3 nejená se o poruhu LCD televizoru n tento jev se nevzthuje záruk výroe. Prvielné použití režimů jinýh velikostí (npř.: Super Live) zrání trvlému uhování. VYLUČVACÍ KLAUZULE Společnost Toshi neue z žánýh okolností opovít z ztráty /neo poškození výroku, jež y yly způsoeny násleujíími uálostmi: i) požár; ii) zemětřesení; iii) poškození v ůsleku nehoy; iv) záměrné nesprávné používání výroku; v) použití výroku v neopovíjííh pomínkáh; vi) ztráty /neo škoy způsoené výroku v oě, ky je v ržení třetí strny; vii) jkékoliv škoy či ztráty způsoené v ůsleku hyy mjitele /neo zneání pokynů uveenýh v návou k použití; viii) jkékoliv škoy či ztráty způsoené přímo jko ůsleek nesprávného použití či nesprávné činnosti výroku, kyž se používá souěžně s lším zřízením. Dále pltí, že z žánýh okolností neue společnost Toshi opovít z žáné náslené ztráty /neo škoy, k nimž y ošlo zejmén v ůsleku ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty zznmennýh t, ť již y yly způsoeny při normálním provozu neo nesprávném použití výroku. PZNÁMKA: Doporučujeme použití nástěnné skoy neo stojnu Toshi vžy, kyž je to možné. 5

6 INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Dálkové ovláání Jenouhý ryhlý orientční návo k všemu álkovému ovláání V režimu Zp/pohotovostní (T/R/D)* 2 Vol režimu zřízení (T/R/D) 3 Číselná tlčítk (T/R/D) 4 Vypněte/zpněte uio popis (T) 5 Vol externíh vstupníh zrojů (T/R/D) 6 Změn hlsitosti televizoru (T/R/D) 7 Vypnutí zvuku televizoru (T/R/D) 8 Přístup k Ryhlá ník (T) 9 Změn polohy progrmu (T/R) Změn textovýh strn (T) Zorzení igitálního průvoe progrmy n orzove (T) 11 Zvření níek (T) 12 Během použití níek pohyují šipky kurzorem n orzove olů, olev neo oprv. Potvrďte váš výěr stisknutím Q (T/R/D) 13 Zorzení informí n orzove (T/R/D) Přístup k rejstříku v textovém režimu (T) 14 Návrt k přehozí níe (T/R/D) 15 Brevná tlčítk Tlčítk textu interktivní ovlče služe (T) RT Zorzení níky Root (R) CNTENTS Zorzení níky Contents (R) TP Zorzení níky Top Menu (R/D) DVD Níky DVD (R/D) 16 s Stereo/vojjzyčné přenosy (T) AUDI Zorzení níky Auio Menu (R/D) 17 SUBTITLE Digitální titulky neo nlogové stránky titulků TEXT, poku je to možné (T) SET UP Zorzení níky nstvení (R/D) 18 Širokoúhlé prohlížení (T/R/D) 19 Vyvolání textovýh služe (T) 20 V režimu TV: MENU Níky n orzove TV Přepínání mezi ATV (nlogový televizor) DTV (igitální televizor) LIST Přístup k seznmu nlogovýh neo igitálníh knálů r Nehyný snímek D Zorzení nlogového čsu V textovém režimu: A Zorzení skrytého textu B Pozržení potřené stránky C Zvětšení zorzení textu D Vol stránky ěhem prohlížení normálního snímku Používání průvoe progrmy: Z - 24 hoin z + 24 hoin CC - 1 strn + 1 strn REGZA-LINK neo režim DVD: stiskněte V pro VYSUNUTÍ stiskněte v pro ZASTAVENÍ stiskněte pro PŘEHRÁVÁNÍ stiskněte W/w pro PZASTAVENÍ/KRK stiskněte Z pro PŘESKČIT ZPĚT stiskněte CC pro PŘETČENÍ ZPĚT stiskněte pro PŘETČENÍ VPŘED stiskněte z pro PŘESKČIT-VPŘED * T=režim TV, R=režim REGZA-LINK, D=režim DVD 6

7 INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Vložení terií účinný osh álkového ovláání strňte zní kryt pro otevření teriového prostoru ujistěte se, že jsou terie vloženy správným způsoem. Vhoné typy terií pro toto álkové ovláání jsou AAA, IEC R03 1,5V. Nekominujte použitou strou terii s novou terií, ni různé typy terií. Vyité terie okmžitě vyjměte, yste zránili úniku kyseliny o teriového prostoru. Zlikviujte terie pole pokynů n strně strn 69 této příručky. Vrování: terie nesmějí ýt vystveny nměrnému půsoení tepl poházejíímu ze slunečního záření, ohně poonýh zrojů. Výkon álkového ovláání se ue snižovt při vzálenosti přeshujíí 5 metrů neo při vyhýlení větším, než je úhel 30 stupňů o střeu televizoru. Poku oje ke snížení provního oshu, je možné, že ue tře vyměnit terie. 7

8 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení externíh zřízení Pře připojením jkéhokoliv externího zřízení vypněte všehny síťové npájeí spínče. Poku není k ispozii žáný spínč, ostrňte síťovou zástrčku ze zásuvky. LAN port PTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKVÝ VÝSTUP VYBRAZENÍ ZNÁZRŇUJE MDEL XV. VSTUPNÍ ZÁSUVKY HDMI Pouze série RV/XV VSTUP KMPNENTNÍH VIDEA (EXT 3) SCART 2 (EXT 2) SCART 1 (EXT 1) *Dekoér může ýt igitální stelit neo jkýkoliv jiný komptiilní ekoér. Antén/Kel ekoér* UPEVŇVACÍ PÁSKA SPÍNACÍ tlčítko VÝSTUP VARIABILNÍH WFERU (pouze série XV/MV) VÝSTUP VARIABILNÍH AUDIA (pouze série XV/MV) nhráví zřízení Anténní kely: Připojte nténu o zásuvky n zní strně televizoru. Jestliže používáte nějký ekoér* /neo nhráví zřízení, je ůležité, y yl kel ntény k televizoru připojen přes ekoér /neo nhráví zřízení. Voiče SCART: Propojte zásuvku IN/UT vieorekoréru s televizorem. Propojte zásuvku TV ekoéru s televizorem. Propojte zásuvku SAT nhrávího zřízení se zásuvkou MEDIA REC. ekoéru. Pře spuštěním Autom. Lění uveďte váš ekoér nhráví zřízení o pohotovostního režimu. Zvukové zásuvky poél zásuvek pro vstup komponentního vie (CMPNENT VIDE INPUT) uou přijímt uiosignály typu L R. Zásuvk igitálního zvukového výstupu umožňuje připojení vhoného systému s prostorovým zvukem. PZNÁMKA: tento výstup je vžy ktivní. HDMI (multimeiální rozhrní s vysokým rozlišením) je pro použití s DVD ekoérem neo elektrikým zřízením s igitálním zvukovým orzovým výstupem. Je nvrženo pro nejlepší výkon s vieosignály s vysokým rozlišením 1080i 1080p, le ue přijímt zorzovt tké signály 480i, 480p, 576i, 576p 720p. Buou přehrávány i signály počítčového formátu. PZNÁMKA: Přestože je tento televizor shopen připojení k zřízení HDMI, je možné, že některá zřízení nemusejí správně fungovt. 8 LAN port je určen k připojení televizoru k omáí síti. Tento televizor může přehrávt igitální osh uložený ve výroku ertifikovném DLNA CERTIFIED s funkí serveru. K zní části televizoru je možné připojit elou řu externíh zřízení, z tohoto ůvou je nutné postupovt pole příslušnýh návoů k použití pro všehn lší zřízení. Doporučujeme připojení přes SCART 1 pro ekoér přes SCART 2 pro nhráví zřízení. Poku připojujete zřízení S-Vieo, nstvte vstupní režim EXT 2 n S-VIDE. Viz strn 58. Zířky VÝSTUP VARIABILNÍH AUDIA vám umožňují poslouht zvuk televizoru pomoí všeho uio systému. Zířk VÝSTUP VARIABILNÍH WFERU umožňuje připojení externího suwooferu. Jestliže se televizor utomtiky přepne n monitorování externíh zřízení, vrťte se o normálního režimu televizoru stisknutím tlčítk pro pozii požovného progrmu. Pro vyvolání externího zřízení stiskněte o vyerte mezi DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4*, PC neo ATV. Kyž je zvolen režim externího přístupu ěhem prohlížení v režimu DTV, nevysílá zásuvk SCART signály vieo/uio. * Pouze série RV/XV

9 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení zřízení HDMI neo DVI ke vstupu HDMI Vstup HDMI n všem televizoru přijímá igitální uio nekomprimovné igitální vieo ze zrojového zřízení HDMI neo nekomprimovné igitální vieo ze zrojového zřízení DVI (Digitl Visul Interfe). Tento vstup je nvržen tk, y přijíml progrmový mteriál HDCP (High-Bnwith Digitl-Content Protetion) v igitální formě ze zřízení spotření elektroniky splňujííh normu EIA/ CEA-861-D [1] (jko npříkl set-top ox neo DVD přehrávč s výstupem HDMI neo DVI). Seznm formátů vieo signálu, které lze přijímt, viz strn 71. PZNÁMKA: Některé strší vyvení HDMI nemusí s vším nejnovějším televizorem HDMI z ůvou přizpůsoení nové normě fungovt správně. Nejříve opojte kel HDMI potom se pokuste nstvit možnosti INSTAPRT Povolit typ oshu n Vyp. Váš strší zroj HDMI y měl s televizorem fungovt správně. Viz strn 60. Poporovný formát zvuku: lineární PCM, vzorkoví frekvene 32/44,1/48 khz. Pro prohlížení vie zřízení HDMI stiskněte o vyerte režim HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 neo HDMI 4**. ** pouze ř RV/XV Připojení zřízení DVI Připojte ptérový kel HDMI-n-DVI (konektor HDMI typu A) ke svore HDMI 3* uio kely o zásuvky PC/HDMI 3* (AUDI) (viz orázek). Doporučená élk ptérového kelu HDMI-n-DVI je 2 m. Aptérový kel HDMI-n-DVI přenáší pouze orz. Jsou potře smosttné kely pro nlogový zvuk. Viz oíl HDMI 3* uio, strn 59. * U řy MV se jená o HDMI 2. Připojení zřízení HDMI Připojte kel HDMI (konektor typu A) ke svore HDMI. Pro správnou funki se oporučuje, yste použili kel HDMI s logem HDMI ( ). Poku je vše připojení HDMI shopné 1080p /neo váš televizor shopen ktulizční ryhlosti vyšší než 50 Hz, uete potřeovt kel ktegorie 2. Běžný kel HDMI/DVI nemusí s tímto režimem správně fungovt. Kel HDMI přenáší orz i zvuk. Smosttné kely pro nlogový zvuk nejsou potře (viz orázek). Viz oíl HDMI 3* uio, strn 59. Konovk HDMI 4 je umístěn n oční strně televizoru. Auio kel pro připojení HDMI - televizor (není součástí oávky) Zřízení DVI Aptérový kel HDMI-n-DVI PZNÁMKA: Ay se zjistil návrt n půvoní nstvení (reset) zřízení HDMI neo DVI, oporučujeme, yste orželi násleujíí postupy: Při zpínání elektrikýh komponent zpněte nejprve televizor ž potom zřízení HDMI neo DVI. Při vypínání elektrikýh komponent vypněte nejprve zřízení HDMI neo DVI ž potom televizor. Kel HDMI Zřízení HDMI 9

10 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení REGZA-LINK Poku připojíte AV zesilovč neo zřízení pro přehrávání komptiilní s REGZA-LINK, můžete ovlát záklní funke připojenýh uio/vieo zřízení pomoí álkového ovláání televizoru. Popis nstvení operí njete n strnáh AV zesilovč Zřízení pro přehrávání Zřízení pro přehrávání Pro výše zorzené nstvení uete potřeovt tři kely HDMI (viz strn 9). PZNÁMKA: Poku je připojeno několik zřízení, nemusí funke REGZA- LINK fungovt správně. Pro správnou funki se oporučuje, yste použili kely HDMI s logem HDMI ( ) Svork HDMI 4 (HDMI 3 u řy MV) je umístěn n oční strně televizoru. Tto funke je ostupná pro jeen počítč jeen AV zesilovč. Tto funke je ostupná, kyž je jeen počítč jeen AV zesilovč připojen zvlášť. Může se stát, že funke neue správně fungovt, poku je počítč připojen přes AV zesilovč. Pře ovlááním zřízení: Po proveení výše uveenýh připojení nstvte níku Nstvení REGZA-LINK pole vših požvků (viz strn 61). Musí se nstvit tké připojená zřízení. Poroné informe nleznete v návou k použití příslušného zřízení. Funke REGZA-LINK používá tehnologii CEC tk, jk je regulován normou HDMI. Tto funke je omezen n moely zhrnujíí funki REGZA- LINK společnosti Toshi. Niméně společnost Toshi není z tyto opere zopověná. Informe o komptiilitě njete v jenotlivýh návoeh k osluze. 10

11 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení počítče Pomoí připojení RGB/PC neo HDMI můžete sleovt isplej všeho počítče n televizoru poslouht zvuk z reprouktorů televizoru. Připojení PC ke svore RGB/PC Připojujete-li PC ke svore RGB/PC n televizoru, použijte nlogový počítčový kel RGB (15 pinový) připojte PC uio kel o zásuvky PC/HDMI 3* (AUDI). Z možností PC/ HDMI 3* Auio v níe Připojení AV umístěné v níe NASTAVENÍ vyerte PC. * U řy MV se jená o HDMI 2. Zní část televizoru N okrjíh orzovky se může ojevit pruh neo mohou ýt zkryty části orzu. Je to způsoeno tím, jk přístroj škáluje orz, nejená se o poruhu. Zvolíte-li režim vstupu z počítče, neuou ostupné některé funke televizoru, npříkl Brvy v níe NASTAVENÍ Brv. Připojujete-li určitý ruh PC s unikátním signálem, je možné, že tento signál neue správně zhyen. Připojení PC ke svore HDMI Při připojování PC ke svore HDMI n televizoru použijte ptérový kel HDMI-n-DVI kely nlogového ui. Poku připojujete PC s konektorem HDMI, použijte kel HDMI (konektor typu A). Smosttný nlogový kel není nutný (viz strn 9). Zní část televizoru Miniturní sukonektor typu D 15 pinový Počítč Auio kel pro připojení PC - televizor (není součástí oávky) Počítč Kel RGB PC (není součástí oávky) Aptérový kel HDMI-n-DVI Auio kel pro připojení PC - televizor (není součástí oávky) Konverzní ptér, poku je potře (není součástí oávky) Chete-li použít PC, nejprve nstvte výstupní rozlišení monitoru n PC pk ho připojte k televizoru. Víe újů o přijtelném formátu PC signálu nleznete n strně 70. Pro osžení optimálního orzu použijte funki nstvení PC (viz strn 56). PZNÁMKA: Vstupní svorky PC ui n televizoru jsou síleny se vstupními svorkmi nlogového ui HDMI 3 (HDMI 2 u řy MV) (viz strn 59). Některé moely PC nelze k tomuto televizoru připojit. Pro počítče s komptiilním konektorem typu 15 pinový Mini D su není tře ptér. V závislosti n titulu DVD speifikíh PC, n kterém přehráváte DVD-Vieo, mohou ýt některé sény přeskočeny neo nemusíte ýt shopni pozstvit přehrávání ěhem sén s víe úhly pohleu. Seznm formátů PC vieo signálu, které lze přijímt, viz strn 71. PZNÁMKA: krje snímků mohou ýt skryty. Připojujete-li určitý ruh PC s unikátním signálem, je možné, že tento signál neue správně zhyen. 11

12 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU Připojení k omáí síti Port LAN umožňuje připojit televizor Toshi k omáí síti. Tento převrtný systém omáí závy můžete používt k otevření fotogrfií, vieo uio souorů uloženýh n serveru DLNA CERTIFIED jejih spouštění/zorzení n televizoru. PZNÁMKA: Domáí síťové připojení televizoru umožňuje přístup pouze ke síleným souorům. Televizor nelze použít k přístupu n Internet. Poku se připojujete ke sílené síti mimo omov, použijte router (směrovč) DLNA použijte v prostřeí privátní sítě. Poku k připojení televizoru k omáí síti použijete hu neo přepínč, neue možné použít utomtiké nstvení ue nutné nstvit síťovou resu ručně. Viz strn 36. Poku použijete router s vestvěnou funkí DHCP, použijte utomtiké nstvení. Ruční nstvení může ýt nefunkční. Poku propojujete televizor PC přímo, použijte křížený kel LAN. Poronosti vyhleejte v kpitole Bezrátové nstvení n strně 33. Moem Připojení televizoru k omáí síti - Bezrátové připojení PC Přístupový o Směrovč ezrátové sítě LAN Pnel n prvé strně televizoru Dvouknálový ptér WLAN TSHIBA (není součástí oávky) Připojení televizoru k omáí pevné síti - Připojení voičem Zní část televizoru Poku používáte k připojení ptéru WLAN kel n pružném rménku; Moem (poku je k ispozii) Router s Huem kel n pružném rménku (není součástí oávky) [1] [2] PC Server [2] [3] Dvouknálový ptér WLAN TSHIBA Kel neo telefonní konektor [2] Úhel nstvte jemným ohnutím pružného rménk. Kel n pružném rménku lze uprvit tk, y neyl zepřeu viět. Ale úhel nstvte správně, yste získli stilní příjem. [1] Koxiální neo telefonní kel (pole typu všeho moemu) [2] Stnrní kel LAN [3] Nepřipojujte telefonní konektor přímo k LAN portu televizoru. Ryhlost přenosu v ezrátové síti vzálenost, kterou může ezrátová síť osáhnout, se může lišit pole okolního elektromgnetikého prostřeí, překážek, proveení konfigure přístupového ou, proveení klient konfigure softwru/hrwru. Skutečná přenosová ryhlost ue nižší, než teoretiká mximální ryhlost. 12

13 ZAPJENÍ VAŠEH TELEVIZRU vláí prvky zpojení vstupů Ke vstupním zásuvkám n oční strně televizoru můžete připojit elou řu externíh zřízení. Přestože jsou všehn potřená nstvení ovláí činnosti televizoru prováěny álkovým ovlááním, pro určité funke mohou ýt použit tlčítk n televizoru. SPÍNACÍ tlčítko (Funke Power Down) VYBRAZENÍ ZNÁZRŇUJE MDEL XV. Pohotovostní režim Slot krty SD (pouze série XV/MV) Přístup k foto souorům SPLEČNÉ RZHRANÍ Rozhrní Common Interfe je určeno pro moul Conitionl Aess Moule (CAM). Kontktujte poskytovtele služe. Prohlížeč fotogrfií USB 1 RANŽVÁ KNTRLKA - Čsovč progrmů nstven (pouze igitální) ČERVENÁ KNTRLKA - Čsovč progrmů ktivní (pouze igitální) ZELENÁ KNTRLKA - Čsovč zpnutí nstven ČERVENÁ KNTRLKA pohotovostní režim ZELENÁ KNTRLKA zřízení je zpnuto HDMI 4 INPUT (n MV seriíh je HDMI 3.) VSTUP 4 (EXT 4) Prohlížeč fotogrfií USB 2/ptér ezrátové LAN připrven pro omáí síť Zpnutí Jestliže ČERVENÁ KNTRLKA nesvítí, zkontrolujte, z je síťová zástrčk připojen k npájení zpněte televizor stisknutím tlčítk! (SPÍNACÍ) n levé strně televizoru. Jestliže se neojeví orz, stiskněte 1 n álkovém ovláání - zorzení orzu může trvt několik okmžiků. ZELENÁ KNTRLKA ue rozsvíen. Poku hete přepnout televizor o pohotovostního režimu, stiskněte 1 n álkovém ovlči. Pro sleování televizoru znovu stiskněte 1. Zorzení orzu může opět trvt několik sekun. Úspor energie: Doporučujeme televizor používt s výroním nstvením. Výroní nstvení jsou pro úsporu energie. Vypnutí televizoru u npájeího kelu neo opojení npájeího kelu sníží spotřeu energie téměř n nulu u všeh televizorů. Tento postup je oporučen v přípě, že televizor není po louhou ou používán npříkl kyž ojeete n ovolenou. Snížení jsu orzovky sníží spotřeu energie. Efektivní využívání energie snižuje spotřeu energie šetří tk peníze z elektřinu. PZNÁMKA: Poku televizor přepnete o pohotovostního režimu, spotře energie ue omezen, le televizor ue stále elektřinu spotřeovávt. Použití álkového ovláání Stisknutím MENU n álkovém ovlči zorzíte níku. Menu se zorzí v pooě seznmu pěti položek. Vzhleem k tomu, že kžý symol se zává stisknutím tlčítk C neo n nvigčním kroužku n álkovém ovláání, zorzí se jim opovíjíí voly níže. 13 PZNÁMKA: Stejná ník se zorzí v režimeh DTV (igitální televizor) ATV (nlogový televizor); některé položky jsou v kžém z režimů zšelé. Pro použití funke, stiskněte B n álkovém ovláání pro posun nhoru neo olu C neo pro volu požovného nstvení. Postupujte pole pokynů n orzove. Funke kžé níky jsou poroně popsány v příruče. Použití ovláíh prvků zpojení Pro změnu hlsitosti stiskněte 2 +. Pro změnu pozie progrmu stiskněte p B. Pro ovláání zvuku orzu stiskněte MENU I, i, U neo u. Ukončete stisknutím MENU. Funke prohlížeče fotogrfií poskytuje přístup k souorům fotogrfií uloženýh n zřízení USB neo SD pměťové krtě (pouze série XV/MV). PZNÁMKA: USB vstup má omezenou funkčnost společnost Toshi nenese žánou opověnost z poškození připojeného zřízení. Zástrčku USB 2 je nutné používt s Aptér TSHIBA Dul Bn WLAN WLM-10U2 pro přístup k ezrátové síti (proává se zvlášť). Pro správnou funki zřízení je nutné používt ezrátové LAN zřízení TSHIBA. Tto funke je ostupná pouze kyž je používán Aptér TSHIBA Dul Bn WLAN. PZNÁMKA: řezn 2010 není lienován proej TSHIBA Dul Bn WLAN ptéru v Rusku. Pro výěr externího vstupu opkovně stiskněte tlčítko o, oku není vyrán požovný vstupní zroj. Úplné informe njete v uživtelské příruče připojovného zřízení.

14 NASTAVENÍ TELEVIZRU Aplike Strtup Poku je to možné, ekoér nhráví zřízení uveďte pře zpnutím televizoru o pohotovostního režimu. Pro nstvení televizoru použijte tlčítk n álkovém ovláání, jk je popsáno n strně 6. Ryhlé nstvení e f Stiskněte tlčítko 1. Zorzí se vám orzovk Menu Lnguge (Jzyk menu). Tto orzovk se ojevuje při prvním zpnutí televizoru pokžé po zvolení Resetování TV. Stisknutím B,, C neo zvolte jzyk poté stiskněte Q. znčte Stát zvolte pomoí C neo. Televizor je nyní nstven n lění stni ve vší zemi. Ryhlé nstvení Stát Primární jzyk titulků Sekunární jzyk titulků Primární jzyk zvuku Sekunární jzyk zvuku Česká rep. Český Český Český Český PZNÁMKA: Násleujíí níky ispleje se mohou lehe lišit pole země, kterou zvolíte. Poku země, kterou hete zvolit není v seznmu, zvolte sttní. Stisknutím Q se zorzí orzovk Umístění. Umístění Chete-li použít TV k zorzení v převáěí místnosti proejny, vyerte volu [Proejn]. Režim [Domov] oporučujeme k normálnímu použití. Domov Stisknutím C neo zvolte Domov neo Proejn. Pro použití om zvolte Domov. Stiskněte Q. Poku jste v kroku 5 zvolili Uložit, zorzí se okno pro potvrzení režimu Uložit. Poku jste v tomto okně vyrli Ano, televizor ue pokrčovt n stránku nstvení Autom. ukázk. g h i j k Stiskněte Q zorzí se orzovk Montáž televizoru (pouze série XV/MV), stisknutím C neo zvolte Stojn neo Zeď. Montáž televizoru Poku uete televizor montovt n zeď, zvolte prosím [Zeď]. [Stojn] se oporučuje pro osttní použití. Toto nstvení je možno změnit pozěji pomoí Soun Nvi v menu ZVUK. Stojn Stiskněte Q zorzí se orzovk AutoView, stisknutím C neo zvolte Ano neo Ne. AutoView Režim AutoView utomtiky přizpůsoí nstvení orzu pole okolníh světelnýh pomínek. Chete povolit AutoView? Ne Stiskněte Q. Poku se zorzí orzovk Antén/ Kel zvolte stisknutím B neo Antén neo Kel, poté zkontrolujte Q stisknutím ( ). Antén/Kel Antén Kel DALŠÍ Vyerte DALŠÍ stiskněte Q. Zorzí se úvoní orzovk Autom. Lění s možnostmi výěru DTV ATV, DTV neo ATV, je-li k ispozii. Pomoí C neo zvolte opovíjíí režim. Stisknutím B neo oznčte Spusť sken stiskněte Q. Televizor zčne vyhleávt ostupné knály DTV / neo ATV. Průěh tohoto skenování se ue zorzovt v ukzteli průěhu. Musíte televizoru umožnit, y okončil vyhleávání. Autom. Lění Postup Nlezen L. DTV 3% 2 L. ATV Čekání... Knál: C7 l Kyž ue vyhleávání okončeno, televizor zvolí utomtiky pozii jen. N orzove Autom. Lění se zorzí elkový počet nlezenýh služe. Stisknutím C neo můžete prohlížet seznmy DTV (igitální knál) neo ATV (nlogový knál). 14

15 NASTAVENÍ TELEVIZRU m Pomoí tlčítk B neo proházejte seznmem, yste zvolili knál, poté si ho zorzte stisknutím tlčítk Q. V režimu ATV mohou některé olsti přijímt uplikovné stnie. V přípě šptného orzu neo slého signálu lze poří stni změnit pomoí funke ATV Ruční Lění. PAMATUJTE: Stisknutím TV můžete kykoliv přepínt mezi režimy ATV DTV (TV DTV/RÁDI DTV/TEXT DTV, poku je to možné). PZNÁMKA: Čs se přenosem nství utomtiky, le lze jej ručně měnit pomoí funke Nstvení lokálního čsu v níe Nstv. DTV sreen. S výjimkou položek Typ prohleání DTV Moule DTV, všehny násleujíí položky mjí v funkční režimy. První režim je Auto, ke jsou honoty kžé položky přenstveny systémem. Druhý režim je Vstup, ke můžete zt jenu honotu místo přenstvené honoty. Poku není v nou hvíli nlěn žáný knál je zvolen stv Vstup, zorzí se výhozí honot systému. Poku je nlěn knál, kyž otevíráte položku, zorzí se honot knálu. Typ prohleání DTV: Tto položk určí, z ue proveeno Ryhlé prohleání neo Plné prohleání. Ryhlé prohleání je zjenoušená verze funke Plné prohleání zere méně čsu. Výhozí frekvene DTV: Nství frekveni, oku zčne prohleávání. Z této níky lze nstvit konfiguri vstupu RF n kel. PZNÁMKA Níku Resetování TV lze tké kykoliv otevřít přes níku NASTAVENÍ. Anténní/kelový vstup (poku je ostupný) Stiskněte MENU vyerte níku NASTAVENÍ. Pomoí oznčte Anténní/kelový vstup poté pomoí C neo zvolte Antén neo Kel. PZNÁMKA: Poku hete měnit nstvení Anténní/ kelový vstup, zorzí se vrovná zpráv násleuje zání PIN (poku yl kó PIN nstven) požvek n Autom. Lění. Kyž je Anténní/kelový vstup nstven n Kel, uou n orzove Autom. Lění poskytnuty tyto možnosti. Stiskněte B strnu ovlče pro volu položky, poté C neo pro výěr požovné možnosti. Konečná frekvene DTV: Nství frekveni, ke prohleávání skončí. * Pltný rozsh frekvení je 113, ,00 pro C-Book/ther 114, ,00 pro Norig-C. Záte-li čísl mimo tento rozsh, nství se honoty utomtiky n mximální neo minimální pltnou honotu. Moule DTV: Můžete si vyrt z pěti nstvení moule QAM. Symolová ryhlost (SR) DTV: Toto je přenosová ryhlost (KS/s) prohleávání. * Pltný rozsh Symolové ryhlosti (SR) je Záteli čísl mimo tento rozsh, nství se honoty utomtiky n mximální neo minimální pltnou honotu. ID sítě DTV: Toto je ID sítě, které ue použito pro vyhleávání. Tto možnost je zšeivělá, kyž je Typ prohleání DTV nstven n Plné prohleání. * Pltný rozsh honot pro ID sítě je Záte-li čísl mimo tento rozsh, nství se honoty utomtiky n mximální neo minimální pltnou honotu. Autom. Lění Režim lění DTV ATV Spusť sken DTV Typ prohleání Ryhlé prohleání Výhozí frekvene Auto Konečná frekvene Auto Moule Auto Symolová ryhlost (SR) Auto ID sítě Auto 15

16 NASTAVENÍ TELEVIZRU PZNÁMKA: Jsou-li vysílány nové služy, ue pro jejih příjem nutné přelit televizi. Autom. Lění kompletně přelí televizor lze ho použít k ktulizi seznmu knálů. Doporučujeme vám funki Autom. Lění používt prvielně, y se vám přily všehny nové služy. Všehny ktuální knály nstvení, npř. uzmčené knály, uou ztreny. Automtiké lění Stiskněte MENU pomoí C neo zvolte níku NASTAVENÍ. Pomoí oznčte Autom. Lění. Stiskněte Q. ATV Ruční Lění Televizor je možné nlit mnuálně pomoí funke ATV Ruční Lění. Npříkl, kyž televizor není možné připojit k nhrávímu zřízení/ekoéru pomoí voiče SCART, neo pro nlění nějké stnie n jiném Systému. Pomoí C se můžete pohyovt po orzove zvolit možnosti ručního lění ATV. Poté pomoí B neo uprvte nstvení. ATV Ruční Lění Systém Lění NASTAVENÍ Jzyk menu Stát Anténní/kelový vstup Autom. Lění ATV Ruční Lění DTV Ruční Lění Nstv. DTV Ryhlé nstvení Český Zorzí se vrovná orzovk, že přehozí progrmy nstvení uou smzán. Autom. Lění Český Antén Přehozí nstvení ue ztreno! Nehete-li žáné změny, stiskněte tlčítko EXIT. Režim lění Spusť sken DTV ATV Pomoí C neo zvolte DTV ATV, DTV neo ATV, poku je to ostupné, oznčte Spusť sken stisknutím Q pokrčujte s funkí Autom. Lění. PZNÁMKA: Poku jste zvolili sttní pro políčko Stát v níe NASTAVENÍ režim lění jiný než DTV, zvolte optimální vysílí systém ATV (B/G, I, D/K neo L). Televizor zčne vyhleávt všehny ostupné služy DTV /neo ATV. Musíte televizoru umožnit, y okončil vyhleávání. Po okončení vyhleávání se n orzove Autom. Lění zorzí nlezené služy. 1 I A C 2 0 V C R Umístění Číslo, které se stiskne n álkovém ovláání pro nlění knálu. 2 Systém Speifiké pro určité olsti. 3 Brvy Stnrně nstveno n Auto, změňte pouze v přípě, že oje k prolémům, tj. vstup NTSC z externího zroje. 4 Skok Pro zvolenou stnii nstvte Přeskočit n Zpnuto (8) neo Vypnuto (() pro zvolený knál. Viz strn Druh sign. Klsifike knálu. 6 Knál Číslo knálu, n kterém je stnie vysílán. 7 Vyhleávání Vyhleávání signálu nhoru olů. 8 Ruční jemné lění Používá se pouze tehy, kyž zznmenáte rušení neo slý signál. Viz strn Stnie znčení stnie. Pomoí tlčítek B neo C neo zejte ž sem znků. Pro přiřzení pozie n televizoru pro ekoér nhráví zřízení: zpněte ekoér, vložte nhrný film o nhrávího zřízení stiskněte PLAY, poté proveďte ruční lění. Pomoí tlčítk neo B proházejte seznmem, yste zvolili knál, poté si ho zorzte stisknutím tlčítk Q. 16

17 NASTAVENÍ TELEVIZRU Stiskněte MENU tlčítky C neo vyerte níku NASTAVENÍ. Tlčítkem oznčte položku ATV Ruční Lění potvrďte tlčítkem Q. g Kžý signál se zorzí n televizoru. Poku se nejená o vše nhráví zřízení, opkovným stisknutím tlčítk B neo uete pokrčovt ve vyhleávání. NASTAVENÍ Jzyk menu Stát Anténní/kelový vstup Autom. Lění ATV Ruční Lění DTV Ruční Lění Nstv. DTV Ryhlé nstvení Pomoí B neo oznčte požovnou pozii. Pro rekorér méií oporučujeme Poz. 0. ATV Ruční Lění Mohou se zorzit jiná čísl Knálu. Český Český Antén Poz. Knál Stnie 1 C2 2 S10 3 C7 4 S C22 C25 C28 C30 h Kyž je signál všeho nhrávího zřízení nlezen, stisknutím tlčítk přejete k níe Stnie. Tlčítky B,, C vložte požovné znky npř. VCR. i Pro uložení stiskněte tlčítko Q. j k ATV Ruční Lění Stnie 1 I A C 2 0 V C R Zopkujte pro kžou Pozii, kterou hete vylit neo stiskněte tlčítko RETURN pro návrt n seznm knálů vyerte násleujíí číslo k lění. Jkmile tuto činnost okončíte, stiskněte tlčítko EXIT. PZNÁMKA Poku jsou znám čísl knálů, má tento televizor přímý knálový vstup. V kroku 3 vyerte orzovku ATV Ruční Lění. Zejte Číslo pozie, Systém, poté C pro stnrní (pozemní) knály neo S pro kelové knály poté číslo Knálu. Pro uložení stiskněte tlčítko Q. Pro výěr stiskněte Q. Poku je knál zvolený pro rekorér méií nstven n přeskočení, je nutné nstvení Skok ostrnit pře uložením. Stisknutím tlčítk vyerte Systém le potřey použijte tlčítko B neo k proveení změny. ATV Ruční Lění Systém 1 I A C 2 0 e f Poté stisknutím tlčítk vyerte Vyhleávání. Stisknutím tlčítk B neo zhjte vyhleávání. Symol vyhleávání ue likt. ATV Ruční Lění Vyhleávání 1 I A C

18 NASTAVENÍ TELEVIZRU Ayste zránili sleování určitýh knálů, je možné příslušnou pozii přeskočit. Skok Z níky NASTAVENÍ vyerte ATV Ruční Lění. Pro zvýrznění pozie, která se má přeskočit, stiskněte tlčítko B neo výěr proveďte stisknutím tlčítk Q. ATV Ruční Lění Poz. Knál Stnie C2 S10 C7 S40 ABC C22 C25 C28 C30 Stisknutím tlčítk vyerte Skok. ABC1 Pro zpnutí funke Skok použijte tlčítko B neo. Stiskněte tlčítko Q. 8 n orzove inikuje přeskočenou pozii. ATV Ruční Lění Skok: Zp Tříění pozi Knály lze přesouvt uklát n vámi zvolenou pozii. Z níky NASTAVENÍ vyerte ATV Ruční Lění. V seznmu knálů, který je nyní zorzen, pomoí tlčítk B neo zvýrzněte knál, který hete přesunout, stiskněte. ATV Ruční Lění Poz. Knál Stnie S10 C7 C40 C22 ABC1 ABC1 1 C C25 C28 C30 Pomoí tlčítk B neo projěte seznmem olů n vámi preferovnou pozii. Společně s všimi změnmi se uou osttní knály posouvt, y vytvořily potřený prostor. Stiskněte tlčítko C, yste vše uspořáání uložili. Zopkujte uveený postup tolikrát, kolikrát to ue tře, poté stiskněte EXIT. 1 B/G A C 2 0 e Stiskněte tlčítko RETURN zopkujte postup o kroku 2 neo stiskněte tlčítko EXIT. Kžá pozie musí ýt zán jenotlivě. Pro vypnutí funke Skok zopkujte příslušný postup pro kžou pozii. Přeskočené pozie není možné vyrt pomoí tlčítk PU Pu ni ovláími prvky n televizoru, le stále je možné k nim získt přístup pomoí číselnýh tlčítek n álkovém ovláání. 18

19 NASTAVENÍ TELEVIZRU Ruční Lění DTV PZNÁMKA: Tto možnost se liší pole nstvení Anténní/ kelový vstup. Ruční lění Tto funke je k ispozii pro servisní tehniky neo ji lze využít k přímému závání knálů, je-li znám multiplexní knál. Vyerte DTV Ruční Lění z NASTAVENÍ stiskněte Q. DTV Ruční Lění SLABÝ Síl signálu Kvlit DBRÝ Knál PRŮMĚRNÝ Spusť sken SILNÝ Zejte číslo multiplexu pomoí číselnýh tlčítek neo nstvte číslo pomoí C neo. znčte Spusť sken pk stiskněte Q. Televizor zčne tento multiplex utomtiky vyhleávt. DTV Ruční Lění 0 Nové knály - Celkem 6 Nov Poz. Název 1 ABC NE 2 ABC TW 7 ABC THREE 40 ABC NEWS ABCi 13 Typ Nstv. DTV Je možné uprvovt poří knálů tk, y opovílo všim osoním preferením. Vyerte Nstv. DTV z NASTAVENÍ stiskněte Q. Zvolte Knály stiskněte Q. Nstv. DTV Knály Titulky zvuk Nstv. PIN Knály RDIČVSKÝ ZÁMEK Nstvení lokálního čsu Aktulize knálů v pohot. rež. S znků DVB Dynm. sken. Vyp Stnrní Zp Kvůli vyššímu komfortu lze n konkrétní místo v seznmu skočit některým ze vou způsoů: Knály Číslo řáku 1/10 Poz. Název 1 ABC NE 2 ABC TW 7 ABC THREE 30 CABC Chnnel 40 ABC NEWS ABCi 822 AA 823 AC TV Ky je multiplex nlezen, jkékoliv knály, které momentálně nejsou n seznmu knálů, k němu uou přiány ktulizují se informe v horní části orzovky. pkujte le potřey. Stisknutím tlčítk EXIT operi ukončete. Ruční lění DVB-C Kyž je Anténní/kelový vstup nstven n Kel, DTV Ruční Lění, jsou položky násleujíí: Frekvene zejte určitou frekveni, kterou hete skenovt Moule vyerte z pěti možností moule QAM Symolová ryhlost (SR) zejte určitou přenosovou ryhlost (KS/s), kterou hete použít pro ruční skenování. Skok n číslo řáku K zání čísl řáku použijte číselné tlčítko (0-9) poté stiskněte Q. Skok n název stnie Tlčítkem CC neo skočte n název příští stnie s olišným prvním písmenem. Lze tké změnit číslo pozie konkrétního knálu. Přečíslování znčený knál přečíslujete stisknutím ČERVENÉH tlčítk. Číslo knálu uprvte číselnými tlčítky stiskněte Q. Poz Název BBC NE 19

20 NASTAVENÍ TELEVIZRU Přesun Funki Move (Přesun) ktivujte ZELENÝM tlčítkem. K volě knálu, který hete přesunout, použije tlčítk B neo potvrďte tlčítkem Q. Poku holáte přesunout několik knálů součsně, vyerte jiný knál postupujte stejným způsoem. pkujte pole potřey. Jkmile uou všehny požovné knály potvrzeny, použijte k přesunu n pozie, n které hete knály přemístit, tlčítk B neo. Knály uou vloženy n oznčený knál. Přesun proveďte zeleným tlčítkem GREEN. Tto možnost umožňuje ručně nstvit su znků (Stnrní = Tulk 0, Zápní = Tulk 5 neo Ltink 9), kterou hete použít pro knály DVB-C neo DVB-T. Vyerte Nstv. DTV z NASTAVENÍ stiskněte Q. S znků DVB Stisknutím zvolte možnost S znků DVB pk stisknutím C neo zvolte možnost Stnrní, Zápní neo Ltink 9. Knály Číslo řáku 1/10 Poz. Název 1 ABC NE 2 ABC TW 7 ABC THREE 30 CABC Chnnel 40 ABC NEWS ABCi 822 AA 823 AC Tříit Stiskněte ŽLUTÉ tlčítko. jeví se okno pro potvrzení. Tlčítkem C neo vyerte Ano stiskněte Q. Tříit Stávjíí poří knálů ue ztreno. Chete pokrčovt? Ano jeví se okno Typ tříění. Tříit Typ tříění Tlčítkem C neo nstvte typ tříění. A - Z Číslo knálu Tříit A - Z Poří pole názvu stnie (A ž Z) Poří pole pozie (číselné poří) Tlčítkem oznčte Tříit stiskněte Q. Aktulize knálů v pohot. rež. Poku je Aktulize knálů v pohot. rež. nstvená n Zp, kyž je televizor v pohotovostním režimu, provee se utomtiky igitální lění uloží se všehny nové knály. TV Poku se ve vší olsti přijímání DVB-T změní úje vysílání, televizní orzovk zorzí zprávu Informe o vysílání se změnily. Chete nyní provést prohleání?. Postupujte pole zprávy. Poku nehete, y televizor sleovl změny vyzývl vás k opkovnému prohleávání, měli yste nstvit tuto funki n Vyp. Vyerte Nstv. DTV z NASTAVENÍ stiskněte Q. Stisknutím zvolte Dynm. sken. pomoí C neo zvolte Zp. Můžete zvolit režim Domov neo Proejn. Domov se oporučuje pro použití om. Vol Proejn se oporučuje pro zorzování v ohoě t. Dynm. sken. Nstvení umístění Zvolte Umístění z níky NASTAVENÍ. Stisknutím C neo zvolte Domov neo Proejn. Vypnutí nlogového režimu Tento přístroj je igitální televizor, který je uzpůsoen tk, y umožňovl jk igitální, tk nlogové služy. Přesto je všk prvěpooné, že v průěhu životnosti tohoto přístroje uou nlogové služy vypnuty, y vznikl větší prostor pro nové služy igitální. Toto vypnutí ue mít několik různýh fází, o nihž se u vás ozvíte s osttečným přestihem ve sělovíh prostřeíh. Doporučujeme, yste při kžé této fázi televizor přelili, tkže se uete moi ívt n stávjíí nové igitální služy ez přerušení. Vyerte Nstv. DTV z NASTAVENÍ stiskněte Q. Stisknutím zvolte Aktulize knálů v pohot. rež. pk stisknutím C neo zvolte možnost Zp. 20

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA L43** Digitální řy W43** Digitální řy Osh INSTALACE VAŠEHO TELEVIZORU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...7 Vkláání terií účinný osh...7

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

EWN-R. Elektromagnetická dávkovací čerpadla. série

EWN-R. Elektromagnetická dávkovací čerpadla. série EWN-R série Elektromgnetiká ávkoví čerpl EWN-R přestvuje elektromgnetiké ávkoví čerplo memránového typu se zuovnou polyfunkční igitální řííí jenotkou. Umožňuje zryhlený ho ž 30 zvihů/min. Víenpěťové, vysokoryhlostní

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. OSV Osonostní rozvoj ČJ,HV,MA,TV,PRV,VV,AJ, PČ, Soiální rozvoj ČJ, MA, TV, PRV, AJ, PČ, Morální rozvoj MA, TV, PRV, AJ, PČ, 2. VDO Očnská společnost

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Posuvná měřítka s noniem

Posuvná měřítka s noniem Posuvná měřítk s noniem Série 530 Stnrní proveení posuvnýh měřítek s noniem, které nízí násleujíí výhoy: Voií rážk posuvná část z klené nerez oeli. Hlvní stupnie nonius mtně hromovány, čímž je osženo vyšší

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník Stvení sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy Gererův nosník Spojitý nosník s vloženými klouy - Gererův nosník Kter stvení mehniky Fkult stvení, VŠB - Tehniká univerzit Ostrv Sttiky neurčité

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TOSHIBA SV-685. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se TOSHIBA SV-685 v uživatelské

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 11 Funkce Rozlišení 4K 12 Úvodní obrazovka 13 Info Frame 14 TV Anywhere 15 DVB přes IP 16 Snadné zrcadlení 17

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Nadměrné daňové břemeno

Nadměrné daňové břemeno Nměrné ňové břemeno Nměrné ňové břemeno je efinováno jko ztrát přebytku spotřebitele přebytku výrobe, ke kterému ohází v ůsleku znění. Něky se tož nzývá jko ztrát mrtvé váhy. Připomenutí: Přebytek spotřebitele:

Více

Série 500 Podrobné informace na straně 104. Výškoměry a orýsovací přístroje. Série 192 Podrobné informace na straně 150 a 151.

Série 500 Podrobné informace na straně 104. Výškoměry a orýsovací přístroje. Série 192 Podrobné informace na straně 150 a 151. NOVÉ VÝROBKY DIGIMATIC Posuvné měřítko s ohrnou IP-67 Série 500 Poroné informe n strně 104. DIGIMATIC Zvláštní posuvné měřítko s ohrnou IP-67 Série 573 Poroné informe o strny 112. Dílenské posuvné měřítko

Více

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník Stvení sttik,.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového nosníku Zjenoušená

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Uživatelský manuál CZ. XtreamerTV Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ. XtreamerTV Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ XtreamerTV Uživatelský manuál CZ 1 XtreamerTV OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Instalace pevného disku... 3 Připojení... 5 HDMI připojení... 5 AV Připojení... 5 Připojení Optického

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 42 hoin (z PK1 60 hoin) + zkoušk (8hoin) Zčátk profsního vzělávání 26. 4. 2014; Dtum ukonční 15. 6. 2014 Rozpis výuky Miroslv Chumhl, soot 3.

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Video adaptér MI1253

Video adaptér MI1253 Video adaptér MI1253 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Land Rover a Jaguar vybavených navigačním systémem s dotykovým displejem verze 1 a 1.1

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 Návod k elektroinstlci 2-žilového kelu mezi ovládcí jednotkou motorem Veďte kel od ovládcí jednotky k oknu. Poznámk: Následujte tulku pro výěr správné velikosti kelu. Pro zpojení k motoru: Následujte návod

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split systém Dikin Althrm + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno Ergotron LX LCD/Notebook Rmeno US 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 NÁVOD K MONTÁŽI Ergotron LX 330 mm (13") rozpětí výšky Náklon displeje +5/-75 dopředu/dozdu Otáčení displeje 180 vprvo/vlevo

Více