Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace."

Transkript

1 Šablona 1 / Sada 3 Šablona 1 / Sada 2 Šablona 1 / Sada 1 Název 1101 slovní zásoba.doc Helclová práce s textem.doc Helclová rčení.doc Helclová pololetní práce čj.doc Helclová druhy vět.doc Helclová druhy vět.doc Helclová čeština hrou.doc Helclová hlásky-myšlenková mapa.doc Helclová věta, slovo, opakování.doc Helclová pohádkové čtení.doc Helclová slohové cvičení.doc Helclová nadřazená slova.doc Helclová hlásky.docx Helclová hlásky-opakování.docx Helclová věta.doc Helclová věta-myšlenková mapa.docx Helclová věta.doc Helclová procvičování učiva 2. ročníku.docx Helclová tvrdé a měkké slabiky.docx Helclová podstatná jména soutěž.docx Helclová otevřené slabiky.docx Hotová čtení s porozuměním.docx Hotová uzavřené slabiky.docx Hotová dvojslabičná slova.docx Hotová čtení slov se shlukem souhlásek.docx Hotová slovní zásoba.xlsx Hotová slova nadřazená.docx Hotová přepis slov psacím písmem.docx Hotová slovní zásoba.docx Hotová slovosled ve větě.docx Hotová slovní zásoba křížovka.xlsx Hotová čtení s porozuměním.docx Hotová slovní zásoba, přepis slov.docx Hotová orientace v textu.docx Hotová psaní velkých písmen.docx Hotová čtenářský výcvik.docx Hotová stavba slova.docx Jandová slovní druhy.docx Jandová podstatná jména, rod.docx Jandová shoda podmětu s přísudkem.docx Jandová slabiky s písmenem S.docx Horychová slabiky s písmenem L.docx Horychová slabiky s písmenem L.docx Horychová slabiky s písmenem S.docx Horychová slabiky s písmenem S,P.docx Horychová slabiky s písmenem T.docx Horychová čárky v souvětí.docx Horychová souvětí- větné vzorce.docx Horychová vyjmenovaná slova.docx Jandová abeceda.docx Hotová abeceda.doc Hotová čtenářský výcvik, slabiky a druhy vět.doc Hotová věta jednoduchá, souvětí.docx Jandová písemná práce z českého jazyka.docx Hotová slovní druhy.xls Horychová neohebné slovní druhy.doc Horychová ohebné slovní druhy.doc Horychová vyjmenovaná slova.doc Horychová otevřené slabiky s písmenem T.docx Horychová slabiky s písmenem P.docx Horychová 1.

2 Šablona 2 / Sada 3 Šablona 2 / Sada 2 Šablona 2 / Sada 1 Název 2101 opakovací test.docx Horáčková pololetní písemná práce.docx Horáčková doplňovací cvičení.docx Horáčková opakovací test.docx Horáčková souznačná slova.docx Horáčková vyjmenovaná slova.docx Horáčková mimočítanková četba.docx Horáčková nadřazená slova.docx Horáčková vyjmenovaná a příbuzná slova.docx Horáčková protikladná slova.docx Horáčková opakovací test.docx Horáčková prověrka z českého jazyka 4. ročník.docx Horáčková prověrka z českého jazyka 3. ročník.docx Horáčková párové souhlásky.docx Horáčková hláska a písmeno M.docx Horáčková analýza a syntéza slabik.docx Horáčková dvojslabičná slova s otevřenou slabikou.docx Horáčková slovo, slabika, písmeno.docx Horáčková abeceda.docx Horáčková písmeno, hláska.docx Horáčková moje četba.docx Jarošová slovní druhy.docx Jarošová autoři české a světové literatury.docx Jarošová česká a světová literatura ( přiřazování ).docx Jarošová literární teorie.docx Jarošová test - česká literatura.docx Jarošová test - literární teorie.docx Jarošová tvarosloví.docx Jarošová větné členy.docx Jarošová zvířata v českém jazyce.docx Jarošová pravopis - test.docx Jarošová pravopis - test2.docx Jarošová souhrnný test.docx Jarošová souhrnný test2.docx Jarošová anatomie v českém jazyce.docx Jarošová jídlo a nápoje v českém jazyce.docx Jarošová počasí v českém jazyce.docx Jarošová rostliny v českém jazyce.docx Jarošová slovesa.docx Jarošová tvarosloví.docx Jarošová skloňování cizích slov.docx Opočenská slovní zásoba.docx Opočenská stavba slova.docx Opočenská test slovní zásoba.docx Opočenská větné členy.docx Opočenská větné členy.docx Opočenská bě,bje,vě,vje,pě.docx Opočenská pohádkový test.docx Opočenská Bible.docx Opočenská česká a světová literatura, skrývačky.docx Opočenská světová literatura.docx Opočenská pohádka.pptx Opočenská řecké báje.pptx Opočenská velká písmena.docx Opočenská nejstarší literární památky.docx Opočenská řecké báje a pověsti.docx Opočenská slovní zásoba.docx Opočenská slovní zásoba, hra se slovy.docx Opočenská test literární výchova.docx Opočenská tvorba českých a světových spisovatelů.docx Opočenská 9.

3 Šablona 3 / Sada 3 Německý a anglický jazyk Šablona 3 / Sada 2 Anglický jazyk Šablona 3 / Sada 1 Anglický jazyk Název 3101 ČR.pptx Musilová Přítomný čas průběhový.pptx Musilová Londýnské památky I..pptx Musilová Londýnské památky II..pptx Musilová Modální slovesa.pptx Musilová Procvičovací hra 8.třída.docx Musilová Pracovní karta 5 ročník.doc Musilová Životopis.pptx Musilová Velká Británie.pptx Musilová Zvířata v ZOO.pptx Musilová New york.pptx Musilová Počasí.pptx Musilová Vánoce.pptx Musilová Minulý čas průběhový.pptx Musilová Minulý čas průběhový procvičování.pptx Musilová Oblečení.pptx Musilová Budoucí čas.pptx Musilová Vánoční souhrn.pptx Musilová Měl by.pptx Musilová Před.pptx Musilová Složeniny slov.pptx Musilová Tvoření času.pptx Musilová Měsíce v roce.pptx Musilová Barvy.pptx Musilová Čísla 1-20.pptx Musilová Dovětky.pptx Musilová Řadové číslovky.pptx Musilová Zájmena.pptx Musilová Směry.pptx Musilová Škola.pptx Musilová Opis slovesa muset.pptx Musilová Větný slovosled.pptx Musilová Průvodce Úštěkem.pptx Musilová Číslovky pptx Musilová Minulý čas prostý.pptx Musilová Opis slovesa moci.pptx Musilová Opis slovesa smět.pptx Musilová Podmínkové věty.pptx Musilová Předpřítomný čas.pptx Musilová Předminulý čas.pptx Musilová Měsíce v roce.pptx Melcher Barvy.pptx Melcher zvířata v ZOO.pptx Melcher Čísla.pptx Melcher Nákupy.pptx Melcher Životopis.pptx Melcher Počasí.pptx Melcher Typy oblečení.pptx Melcher Škola.pptx Melcher Tělo zvířete.pptx Melcher Restaurace, hotel.pptx Musilová Části těla zvířete.pptx Musilová Jediný zápor ve větě.pptx Musilová Posuny vět.pptx Musilová Jídlo.pptx Musilová Spojené státy Americké.pptx Musilová Stupňování přídavných jmen.pptx Musilová Procvičovací test.pptx Musilová Nakupování.pptx Musilová Hádej co myslím.pptx Musilová 9.

4 Šablona 4 / Sada 3 a její aplikace Šablona 4 / Sada 2 a její aplikace Šablona 4 / Sada 1 a její aplikace Název převody jednotek.xlsx Helclová složené příklady.xlsx Helclová násobilka (2-5).docx Helclová násobilka.xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (2,3).xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (4,5).xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (6,7).xlsx Helclová Bingo, malá násobilka (8,9).xlsx Helclová násobení a dělení v oboru č.7.xlsx Helclová násobení a dělení v oboru č.8.xlsx Helclová matematické karty, násobilka (6-9).docx Helclová násobení - procvičování (2-9).xlsx Helclová NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU Č.9.xlsx Helclová sčítání a odčítání v oboru do 9 1. r..docx Hotová sčítání a odčítání do 9 1. r..docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do r..docx Hotová sčítání v oboru do dvaceti.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do deseti.docx Hotová v oboru do 20.xlsx Hotová sčít. a odčít. do 20.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.doc Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.docx Hotová geometrické tvary.docx Hotová sčítání a odčítáni v oboru do 100.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 100.docx Hotová zaokrouhlování.docx Jandová zápis čísel a jejich seřazování podle velikosti.doc Jandová násobení jednocif. č..doc Jandová písemný test.docx Jandová geometrie.docx Jandová rovnice 4.r..docx Jandová přímá úměrnost 4.r..doc Jandová písemné dělení beze zbytku 4.r..doc Jandová písemné dělení se zbytkem 4.r.docx Jandová pamětné sčítání a odčítání 4.r..docx Jandová slovní úlohy 4.r..docx Jandová obvod trojúhelnika, čtverce, obdélníku,.docx Jandová opak. uč. 4. r..docx Jandová převody jednotek hmotnosti.docx Jandová početní výkony v oboru do r..docx Horáčková slovní úlohy I. 3. r..docx Horáčková sčítání a odčítání v oboru do r..docx Horáčková pololetní písemná práce 3. r..docx Horáčková pololetní písemná práce 4. r..docx Horáčková početní výkony v oboru do r..docx Horáčková zaokrouhlování trojciferných čísel 3. r..docx Horáčková slovní úlohy II. 3. r..docx Horáčková opakovací test 3.r..docx Horáčková křížovka nás.,děl. mimo obor.docx Horáčková prověrka z M - 3. ročník.docx Horáčková prověrka z M 4. ročník.docx Horáčková početní výkony v oboru do 1000.docx Horáčková sl.ú. v oboru do 1000.docx Horáčková G tvary a tělesa.docx Horáčková poč. výkony v oboru do r..docx Horáčková písemné odčítání 4.r..doc Horychová písemné dělení.doc Horychová písemné počítání v oboru do docx Horychová písemné počítání v oboru do docx Horychová 4.

5 Šablona 5 / Sada 3 a její aplikace Šablona 5 / Sada 2 a její aplikace Šablona 5 / Sada 1 a její aplikace Název 5101 jednotky délky 6. r..docx Gavurníková jednotky obsahu 6. r..doc Gavurníková I. čt.pr. VI..doc Gavurníková I. čt. pr. VII..doc Gavurníková I. čt. pr. VIII..docx Gavurníková II. čt. pr. VI..doc Gavurníková II. čt. pr. VII..docx Gavurníková II. čt. pr. VIII..doc Gavurníková Dělitelnost I. 6.r..docx Gavurníková Dělitelnost II. 6.r..docx Gavurníková sčítání a odčítání celých čísel 7. r..docx Gavurníková Výrazy s proměnnou I. 8.r..docx Gavurníková násobení a dělení celých čísel II. 7. r..docx Gavurníková labyrint - početní operace s celými čísly 7. r..docx Gavurníková III. čt. pr. VI..docx Gavurníková III. čt. pr. VII..docx Gavurníková III. čt. pr. VIII..doc Gavurníková IV. čt. pr. VI..docx Gavurníková IV. čt. pr. VII..docx Gavurníková IV. čt.pr. VIII..docx Gavurníková jednotky objemu.doc Gavurníková GEO - osová souměrnost.docx Gavurníková GEO - konstrukce v trojúhelníku.docx Gavurníková úhel a jeho velikost.docx Gavurníková % I. - 1% a jeho základ.docx Gavurníková % II. - procentová část.docx Gavurníková % III. - počet procent.docx Gavurníková % IV. - základ.docx Gavurníková ekvivalentní úpravy rovnic.docx Gavurníková Výrazy s proměnnou II.docx Gavurníková Názvy členů v Ma operacích.docx Kostelný Zlomek je část celku.ppsx Kostelný Římská čísla a převody jednotek.docx Kostelný Graf. řešení soustavy rovnic.ppsx Kostelný Doplňování slov do pouček.docx Kostelný Pyramida-sčítání desetinných čísel.docx Kostelný Sestroj grafy těchto funkcí.docx Kostelný Geom.útvary-rozdělení.pptx Kostelný Geom.útvary-BOD a PŘÍMKA.pptx Kostelný Geom.útvary-OBRAZCE.pptx Kostelný G-obvod-čtverce.ppsx Kostelný G-čtverec-úhlopříčky.ppsx Kostelný G- čtverec.ppsx Kostelný G- čtverec-konstrukce.ppsx Kostelný G-obdélník-konstrukce.ppsx Kostelný G-obdélník.ppsx Kostelný G-obvod obdélníku.ppsx Kostelný G-obdélník-úhlopříčky.ppsx Kostelný G-vzájemná poloha dvou přímek.ppsx Kostelný G-různoběžky-konstrukce.ppsx Kostelný G-rovnoběžky-konstrukce.ppsx Kostelný G-kolmice-konstrukce.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-úvod.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-rozdělení.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-konstrukce.ppsx Kostelný G-trojúhelník-podmínky SSS.ppsx Kostelný G-obvod trojúhelníku.ppsx Kostelný G-osa úsečky.ppsx Kostelný G-síť kvádru.ppsx Kostelný G-obvody.ppsx Kostelný 5.

6 Šablona 6 / Sada 3 Člověk a příroda Zeměpis Šablona 6 / Sada 2 Člověk a příroda Přírodopis Šablona 6 / Sada 1 Člověk a příroda Fyzika + Chemie Název 6101 Předpony násobků a dílů1.docx Kostelný Fyzikální veličiny1.docx Kostelný Fyzikální veličiny2.docx Kostelný Předpony násobků a dílů2.docx Kostelný Výpočet aritmetického průměru.docx Kostelný Tepelné vlastnosti látek1.docx Kostelný Skupenství látek-úvod.ppsx Kostelný Teplota a teplotní osa.pptx Kostelný Měření objemu.ppsx Kostelný Odměrný válec.ppsx Kostelný CH - látky a jejich třídění.pptx Gavurníková názvy prvků.xlsx Gavurníková Kyslíkaté kyseliny I. tvorba vzorců-výukový list.docx Gavurníková Kyslíkaté kyseliny II. tvorba vzorců-pracovní list.docx Gavurníková kyslíkaté kyseliny III. tvorba názvu výuk. list.docx Gavurníková kyslíkaté kyseliny IV. tvorba názvu -prac. list.docx Gavurníková soli kyslíkatých kyselin I. tvorba vzorců.docx Gavurníková soli kyslíkatých kyselin II. tvorba názvu.docx Gavurníková halogenové kvarteto.xlsx Gavurníková chem. pexeso - kyseliny.xlsx Gavurníková Baktérie, viry, prvoci.xlsx Prejzová Houby.xlsx Prejzová Chemické zvětrávání.docx Prejzová Křížovka- Měkkýši.xlsx Prejzová Lesní rostliny a houby.xlsx Prejzová Polní plodiny.xlsx Prejzová Ptáci.xlsx Prejzová Rozmonožovací soustavy obratlovců.xlsx Prejzová Úlomkovité usazeniny.docx Prejzová Vnitřní a vnější parazité.xlsx Prejzová Vyvřeliny.xlsx Prejzová Zelenina.xlsx Prejzová Kostra člověka.xlsx Prejzová Svalstvo člověka.xlsx Prejzová Druhy pojivové tkáně.xlsx Prejzová Vodní hlodavci (savci).xlsx Prejzová Zkoumání přírody.xlsx Prejzová Geologická období.xlsx Prejzová Srovnání znaků rostlin.xlsx Prejzová Žlázy s vnitřním vyměšováním.xlsx Prejzová Opakování Afriky.docx Vondráková Test - lidé na živé planetě.docx Vondráková Test - politické uspořádání světa.docx Vondráková Zeměpisná síť a zeměpisná poloha.docx Vondráková Zeměpisná poloha - praxe.xlsx Vondráková Hledej v atlase!.xlsx Vondráková Sopky.docx Vondráková Přirodni podminky ASIE.docx Vondráková Vodstvo ČR.docx Vondráková Zemské sféry.docx Vondráková Křížovka průmysl ČR.xlsx Vondráková Křížovka-hospodářství ČR.xlsx Vondráková Test - Země jako vesmírné těleso.docx Vondráková Opakování jižní Asie.docx Vondráková Povrch Asie.docx Vondráková Vegetační pásy.docx Vondráková Povrch ČR.docx Vondráková Pedosféra.docx Vondráková Poznej stát Asie.docx Vondráková Poznej stát Asie II.docx Vondráková 7.

7 Šablona 7 / Sada 3 Člověk a jeho svět Vlastivěda Šablona 7 / Sada 2 Člověk a jeho svět Přírodověda Šablona 7 / Sada 1 Člověk a jeho svět Prvouka Název 7101 jaro.docx Helclová Hospodářská zvířata.xlsx Helclová lesní společenství.xlsx Helclová Opakování učiva 2.roč. - pracovní list, Prvouka.xlsx Helclová tajenka, přírodní rezervace.xlsx Helclová Prvouka - Svátky. tajenky.xlsx Helclová naše vlast.xlsx Helclová test, dopravní výchova.docx Helclová poznáváme čas.doc Hotová ochrana zdraví.docx Hotová dopravní výchova.pptx Hotová Lidske telo.pptx Hotová kalendář.docx Hotová roční období.xlsx Hotová dopravní výchova.docx Hotová části rostlin.docx Hotová dopravní výchova, obec, vlast.docx Horáčková neživá a živá příroda.docx Horáčková dopravní značky 3. r..docx Horáčková DV, obec, vlast, než. a ž. příroda.docx Horáčková opak. uč. 4.r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová Opak. uč. 4. r. - rostliny a houby.docx Horychová opak. -soutěž-živočichové a rostliny.docx Horychová opak. -soutěž řad - rostliny a houby.docx Horychová opak. -soutěž-rostliny, houby a živočichové.docx Horychová Společenstva polí.docx Jandová Společenstva okolí lidských obydlí.docx Jandová horniny a nerosty.docx Jandová opakování z přírodovědy 4.r..docx Jandová pololetní písemná práce 4.r..doc Jandová kontr. otázky k předmětu 4.r..docx Jandová opakování učiva 4.r..docx Jandová Společenstva lesů.docx Jandová Společenstva vod.docx Jandová Husité.docx Horychová Přemyslovci.docx Horychová Lucemburkové.docx Horychová Jagellonci.docx Horychová Habsburkové.docx Horychová Staré pověsti české.xls Horychová pravěk.docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová čtvrtletní písemná práce.docx Jandová historie Prahy.docx Jandová Lucemburkové.docx Jandová Přemyslovci.docx Jandová Pohoří ČR.docx Jandová pravěk, Velkomoravská říše 4.r..docx Jandová Karel IV., husité 4.r..docx Jandová otázky k zopakování 4. r..docx Jandová písemná práce 4. r..docx Jandová 4.

8 Šablona 8 / Sada 3 Informační a komun. technologie Informatika Šablona 8 / Sada 2 Umění a kultura Hudební výchova Šablona 8 / Sada 1 Člověk a společnost Dějepis Název 8101 osobnosti českých a světových dějin.docx Jarošová František Josef I..docx Jarošová čeští vládci.docx Jarošová historické osobnosti.docx Jarošová křížovka české a světové dějiny.docx Jarošová křížovka počátky českých dějin.docx Jarošová události před rokem 1500.docx Jarošová historické osobnosti.docx Jarošová Habsburkové v 17. století.docx Jarošová naše nejstarší dějiny.docx Jarošová světová válka.docx Jarošová české a světové dějiny.docx Jarošová čeští panovníci.docx Jarošová osobnosti.docx Jarošová starověk.docx Jarošová z českých dějin.docx Jarošová významné historické osobnosti.docx Jarošová ve víru století.docx Jarošová osobnosti a události českých dějin.docx Jarošová ČSR a Evropa v 1. polovině 20. století.docx Jarošová smetana.pptx Opočenská bach.pptx Opočenská opera.docx Opočenská hudební hádanky.docx Opočenská hudební pojmy.docx Opočenská hudební skladatelé.docx Opočenská symfonický orchestr.pptx Opočenská ROMANTISMUS.pptx Opočenská muzikál.pptx Opočenská svět orchestru.pptx Opočenská hudební pojmy A.pptx Opočenská hudební pojmy B.pptx Opočenská hudební pojmy C.pptx Opočenská hudební pojmy D.pptx Opočenská hudební pojmy H.pptx Opočenská hudební pojmy I.pptx Opočenská hudební pojmy J.pptx Opočenská hudební pojmy K.pptx Opočenská hudební pojmy L.pptx Opočenská hudební pojmy M.pptm Opočenská Úprava textu.docx Vondráková Internet - vyhledávání.docx Vondráková Tabulka - úvod.pptx Vondráková Tabulka - výběr objektů.pptx Vondráková Tabulka - změny řádku.pptx Vondráková Tabulka - změny sloupce.pptx Vondráková Tabulka - změny buněk.pptx Vondráková Tabulka - zarovnání buněk.pptx Vondráková Malování - základní funkce.docx Vondráková Seznam žáků třídy.xlsx Vondráková Rozvrh hodin.xlsx Vondráková Zasedací pořádek.xlsx Vondráková Násobky čísel.xlsx Vondráková Vložení tabulky do textu.docx Vondráková Malování - automatické tvary.docx Vondráková Malování - vlajky.docx Vondráková Malování - vánoční přání.docx Vondráková Klávesnice - funkce.docx Vondráková Počítač a jeho příslušenství.docx Vondráková Diplom.docx Vondráková 7.

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3 Přehled DUMů Počítač - PC - personal computer 5. Informatika Silvie Lien Části počítače - pexeso 5. Informatika Silvie Lien Využití počítačů a etické zásady 5. Informatika Silvie Lien Vstupní a výstupní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání

Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání Seznam vypracovaných DUMů na požádání poskytneme materiály Pedagogickým pracovníkům z celé ČR poskytneme materiály dle seznamu na vyžádání čten gramotnost I/2 ČTENÍ NÁS BAVÍ Klementýnova cesta za pokladem-

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám Naše základní škola podala 29.6.2010 projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ14 Soutěž přirozená čísla, desetinná čísla, zlomky,

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: MATEMATIKU Aritmetika 6. a 7. ročník Geometrie 6. až 9. ročník Algebra 8. a 9. Ročník INFORMATIKU MS Word MS Excel Gimp

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana Předmět: Český jazyk Učebnice: Český jazyk pro 5. ročník nakl. Nová škola Třída: 5. A, 5. B Počet hodin celkem / týdně: 5 Vyučující: Mgr. Jana Horažďovská, Mgr. Marie Timrová Pozn.: S = Sloh Opakování

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ12 Soutěž přirozená a desetinná čísla, zlomky, dělitel

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více