Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace."

Transkript

1 Šablona 1 / Sada 3 Šablona 1 / Sada 2 Šablona 1 / Sada 1 Název 1101 slovní zásoba.doc Helclová práce s textem.doc Helclová rčení.doc Helclová pololetní práce čj.doc Helclová druhy vět.doc Helclová druhy vět.doc Helclová čeština hrou.doc Helclová hlásky-myšlenková mapa.doc Helclová věta, slovo, opakování.doc Helclová pohádkové čtení.doc Helclová slohové cvičení.doc Helclová nadřazená slova.doc Helclová hlásky.docx Helclová hlásky-opakování.docx Helclová věta.doc Helclová věta-myšlenková mapa.docx Helclová věta.doc Helclová procvičování učiva 2. ročníku.docx Helclová tvrdé a měkké slabiky.docx Helclová podstatná jména soutěž.docx Helclová otevřené slabiky.docx Hotová čtení s porozuměním.docx Hotová uzavřené slabiky.docx Hotová dvojslabičná slova.docx Hotová čtení slov se shlukem souhlásek.docx Hotová slovní zásoba.xlsx Hotová slova nadřazená.docx Hotová přepis slov psacím písmem.docx Hotová slovní zásoba.docx Hotová slovosled ve větě.docx Hotová slovní zásoba křížovka.xlsx Hotová čtení s porozuměním.docx Hotová slovní zásoba, přepis slov.docx Hotová orientace v textu.docx Hotová psaní velkých písmen.docx Hotová čtenářský výcvik.docx Hotová stavba slova.docx Jandová slovní druhy.docx Jandová podstatná jména, rod.docx Jandová shoda podmětu s přísudkem.docx Jandová slabiky s písmenem S.docx Horychová slabiky s písmenem L.docx Horychová slabiky s písmenem L.docx Horychová slabiky s písmenem S.docx Horychová slabiky s písmenem S,P.docx Horychová slabiky s písmenem T.docx Horychová čárky v souvětí.docx Horychová souvětí- větné vzorce.docx Horychová vyjmenovaná slova.docx Jandová abeceda.docx Hotová abeceda.doc Hotová čtenářský výcvik, slabiky a druhy vět.doc Hotová věta jednoduchá, souvětí.docx Jandová písemná práce z českého jazyka.docx Hotová slovní druhy.xls Horychová neohebné slovní druhy.doc Horychová ohebné slovní druhy.doc Horychová vyjmenovaná slova.doc Horychová otevřené slabiky s písmenem T.docx Horychová slabiky s písmenem P.docx Horychová 1.

2 Šablona 2 / Sada 3 Šablona 2 / Sada 2 Šablona 2 / Sada 1 Název 2101 opakovací test.docx Horáčková pololetní písemná práce.docx Horáčková doplňovací cvičení.docx Horáčková opakovací test.docx Horáčková souznačná slova.docx Horáčková vyjmenovaná slova.docx Horáčková mimočítanková četba.docx Horáčková nadřazená slova.docx Horáčková vyjmenovaná a příbuzná slova.docx Horáčková protikladná slova.docx Horáčková opakovací test.docx Horáčková prověrka z českého jazyka 4. ročník.docx Horáčková prověrka z českého jazyka 3. ročník.docx Horáčková párové souhlásky.docx Horáčková hláska a písmeno M.docx Horáčková analýza a syntéza slabik.docx Horáčková dvojslabičná slova s otevřenou slabikou.docx Horáčková slovo, slabika, písmeno.docx Horáčková abeceda.docx Horáčková písmeno, hláska.docx Horáčková moje četba.docx Jarošová slovní druhy.docx Jarošová autoři české a světové literatury.docx Jarošová česká a světová literatura ( přiřazování ).docx Jarošová literární teorie.docx Jarošová test - česká literatura.docx Jarošová test - literární teorie.docx Jarošová tvarosloví.docx Jarošová větné členy.docx Jarošová zvířata v českém jazyce.docx Jarošová pravopis - test.docx Jarošová pravopis - test2.docx Jarošová souhrnný test.docx Jarošová souhrnný test2.docx Jarošová anatomie v českém jazyce.docx Jarošová jídlo a nápoje v českém jazyce.docx Jarošová počasí v českém jazyce.docx Jarošová rostliny v českém jazyce.docx Jarošová slovesa.docx Jarošová tvarosloví.docx Jarošová skloňování cizích slov.docx Opočenská slovní zásoba.docx Opočenská stavba slova.docx Opočenská test slovní zásoba.docx Opočenská větné členy.docx Opočenská větné členy.docx Opočenská bě,bje,vě,vje,pě.docx Opočenská pohádkový test.docx Opočenská Bible.docx Opočenská česká a světová literatura, skrývačky.docx Opočenská světová literatura.docx Opočenská pohádka.pptx Opočenská řecké báje.pptx Opočenská velká písmena.docx Opočenská nejstarší literární památky.docx Opočenská řecké báje a pověsti.docx Opočenská slovní zásoba.docx Opočenská slovní zásoba, hra se slovy.docx Opočenská test literární výchova.docx Opočenská tvorba českých a světových spisovatelů.docx Opočenská 9.

3 Šablona 3 / Sada 3 Německý a anglický jazyk Šablona 3 / Sada 2 Anglický jazyk Šablona 3 / Sada 1 Anglický jazyk Název 3101 ČR.pptx Musilová Přítomný čas průběhový.pptx Musilová Londýnské památky I..pptx Musilová Londýnské památky II..pptx Musilová Modální slovesa.pptx Musilová Procvičovací hra 8.třída.docx Musilová Pracovní karta 5 ročník.doc Musilová Životopis.pptx Musilová Velká Británie.pptx Musilová Zvířata v ZOO.pptx Musilová New york.pptx Musilová Počasí.pptx Musilová Vánoce.pptx Musilová Minulý čas průběhový.pptx Musilová Minulý čas průběhový procvičování.pptx Musilová Oblečení.pptx Musilová Budoucí čas.pptx Musilová Vánoční souhrn.pptx Musilová Měl by.pptx Musilová Před.pptx Musilová Složeniny slov.pptx Musilová Tvoření času.pptx Musilová Měsíce v roce.pptx Musilová Barvy.pptx Musilová Čísla 1-20.pptx Musilová Dovětky.pptx Musilová Řadové číslovky.pptx Musilová Zájmena.pptx Musilová Směry.pptx Musilová Škola.pptx Musilová Opis slovesa muset.pptx Musilová Větný slovosled.pptx Musilová Průvodce Úštěkem.pptx Musilová Číslovky pptx Musilová Minulý čas prostý.pptx Musilová Opis slovesa moci.pptx Musilová Opis slovesa smět.pptx Musilová Podmínkové věty.pptx Musilová Předpřítomný čas.pptx Musilová Předminulý čas.pptx Musilová Měsíce v roce.pptx Melcher Barvy.pptx Melcher zvířata v ZOO.pptx Melcher Čísla.pptx Melcher Nákupy.pptx Melcher Životopis.pptx Melcher Počasí.pptx Melcher Typy oblečení.pptx Melcher Škola.pptx Melcher Tělo zvířete.pptx Melcher Restaurace, hotel.pptx Musilová Části těla zvířete.pptx Musilová Jediný zápor ve větě.pptx Musilová Posuny vět.pptx Musilová Jídlo.pptx Musilová Spojené státy Americké.pptx Musilová Stupňování přídavných jmen.pptx Musilová Procvičovací test.pptx Musilová Nakupování.pptx Musilová Hádej co myslím.pptx Musilová 9.

4 Šablona 4 / Sada 3 a její aplikace Šablona 4 / Sada 2 a její aplikace Šablona 4 / Sada 1 a její aplikace Název převody jednotek.xlsx Helclová složené příklady.xlsx Helclová násobilka (2-5).docx Helclová násobilka.xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (2,3).xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (4,5).xlsx Helclová Bingo, karty, malá násobilka (6,7).xlsx Helclová Bingo, malá násobilka (8,9).xlsx Helclová násobení a dělení v oboru č.7.xlsx Helclová násobení a dělení v oboru č.8.xlsx Helclová matematické karty, násobilka (6-9).docx Helclová násobení - procvičování (2-9).xlsx Helclová NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU Č.9.xlsx Helclová sčítání a odčítání v oboru do 9 1. r..docx Hotová sčítání a odčítání do 9 1. r..docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do r..docx Hotová sčítání v oboru do dvaceti.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do deseti.docx Hotová v oboru do 20.xlsx Hotová sčít. a odčít. do 20.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.doc Hotová sčítání a odčítání v oboru do 20.docx Hotová geometrické tvary.docx Hotová sčítání a odčítáni v oboru do 100.docx Hotová sčítání a odčítání v oboru do 100.docx Hotová zaokrouhlování.docx Jandová zápis čísel a jejich seřazování podle velikosti.doc Jandová násobení jednocif. č..doc Jandová písemný test.docx Jandová geometrie.docx Jandová rovnice 4.r..docx Jandová přímá úměrnost 4.r..doc Jandová písemné dělení beze zbytku 4.r..doc Jandová písemné dělení se zbytkem 4.r.docx Jandová pamětné sčítání a odčítání 4.r..docx Jandová slovní úlohy 4.r..docx Jandová obvod trojúhelnika, čtverce, obdélníku,.docx Jandová opak. uč. 4. r..docx Jandová převody jednotek hmotnosti.docx Jandová početní výkony v oboru do r..docx Horáčková slovní úlohy I. 3. r..docx Horáčková sčítání a odčítání v oboru do r..docx Horáčková pololetní písemná práce 3. r..docx Horáčková pololetní písemná práce 4. r..docx Horáčková početní výkony v oboru do r..docx Horáčková zaokrouhlování trojciferných čísel 3. r..docx Horáčková slovní úlohy II. 3. r..docx Horáčková opakovací test 3.r..docx Horáčková křížovka nás.,děl. mimo obor.docx Horáčková prověrka z M - 3. ročník.docx Horáčková prověrka z M 4. ročník.docx Horáčková početní výkony v oboru do 1000.docx Horáčková sl.ú. v oboru do 1000.docx Horáčková G tvary a tělesa.docx Horáčková poč. výkony v oboru do r..docx Horáčková písemné odčítání 4.r..doc Horychová písemné dělení.doc Horychová písemné počítání v oboru do docx Horychová písemné počítání v oboru do docx Horychová 4.

5 Šablona 5 / Sada 3 a její aplikace Šablona 5 / Sada 2 a její aplikace Šablona 5 / Sada 1 a její aplikace Název 5101 jednotky délky 6. r..docx Gavurníková jednotky obsahu 6. r..doc Gavurníková I. čt.pr. VI..doc Gavurníková I. čt. pr. VII..doc Gavurníková I. čt. pr. VIII..docx Gavurníková II. čt. pr. VI..doc Gavurníková II. čt. pr. VII..docx Gavurníková II. čt. pr. VIII..doc Gavurníková Dělitelnost I. 6.r..docx Gavurníková Dělitelnost II. 6.r..docx Gavurníková sčítání a odčítání celých čísel 7. r..docx Gavurníková Výrazy s proměnnou I. 8.r..docx Gavurníková násobení a dělení celých čísel II. 7. r..docx Gavurníková labyrint - početní operace s celými čísly 7. r..docx Gavurníková III. čt. pr. VI..docx Gavurníková III. čt. pr. VII..docx Gavurníková III. čt. pr. VIII..doc Gavurníková IV. čt. pr. VI..docx Gavurníková IV. čt. pr. VII..docx Gavurníková IV. čt.pr. VIII..docx Gavurníková jednotky objemu.doc Gavurníková GEO - osová souměrnost.docx Gavurníková GEO - konstrukce v trojúhelníku.docx Gavurníková úhel a jeho velikost.docx Gavurníková % I. - 1% a jeho základ.docx Gavurníková % II. - procentová část.docx Gavurníková % III. - počet procent.docx Gavurníková % IV. - základ.docx Gavurníková ekvivalentní úpravy rovnic.docx Gavurníková Výrazy s proměnnou II.docx Gavurníková Názvy členů v Ma operacích.docx Kostelný Zlomek je část celku.ppsx Kostelný Římská čísla a převody jednotek.docx Kostelný Graf. řešení soustavy rovnic.ppsx Kostelný Doplňování slov do pouček.docx Kostelný Pyramida-sčítání desetinných čísel.docx Kostelný Sestroj grafy těchto funkcí.docx Kostelný Geom.útvary-rozdělení.pptx Kostelný Geom.útvary-BOD a PŘÍMKA.pptx Kostelný Geom.útvary-OBRAZCE.pptx Kostelný G-obvod-čtverce.ppsx Kostelný G-čtverec-úhlopříčky.ppsx Kostelný G- čtverec.ppsx Kostelný G- čtverec-konstrukce.ppsx Kostelný G-obdélník-konstrukce.ppsx Kostelný G-obdélník.ppsx Kostelný G-obvod obdélníku.ppsx Kostelný G-obdélník-úhlopříčky.ppsx Kostelný G-vzájemná poloha dvou přímek.ppsx Kostelný G-různoběžky-konstrukce.ppsx Kostelný G-rovnoběžky-konstrukce.ppsx Kostelný G-kolmice-konstrukce.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-úvod.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-rozdělení.ppsx Kostelný G-trojúhelníky-konstrukce.ppsx Kostelný G-trojúhelník-podmínky SSS.ppsx Kostelný G-obvod trojúhelníku.ppsx Kostelný G-osa úsečky.ppsx Kostelný G-síť kvádru.ppsx Kostelný G-obvody.ppsx Kostelný 5.

6 Šablona 6 / Sada 3 Člověk a příroda Zeměpis Šablona 6 / Sada 2 Člověk a příroda Přírodopis Šablona 6 / Sada 1 Člověk a příroda Fyzika + Chemie Název 6101 Předpony násobků a dílů1.docx Kostelný Fyzikální veličiny1.docx Kostelný Fyzikální veličiny2.docx Kostelný Předpony násobků a dílů2.docx Kostelný Výpočet aritmetického průměru.docx Kostelný Tepelné vlastnosti látek1.docx Kostelný Skupenství látek-úvod.ppsx Kostelný Teplota a teplotní osa.pptx Kostelný Měření objemu.ppsx Kostelný Odměrný válec.ppsx Kostelný CH - látky a jejich třídění.pptx Gavurníková názvy prvků.xlsx Gavurníková Kyslíkaté kyseliny I. tvorba vzorců-výukový list.docx Gavurníková Kyslíkaté kyseliny II. tvorba vzorců-pracovní list.docx Gavurníková kyslíkaté kyseliny III. tvorba názvu výuk. list.docx Gavurníková kyslíkaté kyseliny IV. tvorba názvu -prac. list.docx Gavurníková soli kyslíkatých kyselin I. tvorba vzorců.docx Gavurníková soli kyslíkatých kyselin II. tvorba názvu.docx Gavurníková halogenové kvarteto.xlsx Gavurníková chem. pexeso - kyseliny.xlsx Gavurníková Baktérie, viry, prvoci.xlsx Prejzová Houby.xlsx Prejzová Chemické zvětrávání.docx Prejzová Křížovka- Měkkýši.xlsx Prejzová Lesní rostliny a houby.xlsx Prejzová Polní plodiny.xlsx Prejzová Ptáci.xlsx Prejzová Rozmonožovací soustavy obratlovců.xlsx Prejzová Úlomkovité usazeniny.docx Prejzová Vnitřní a vnější parazité.xlsx Prejzová Vyvřeliny.xlsx Prejzová Zelenina.xlsx Prejzová Kostra člověka.xlsx Prejzová Svalstvo člověka.xlsx Prejzová Druhy pojivové tkáně.xlsx Prejzová Vodní hlodavci (savci).xlsx Prejzová Zkoumání přírody.xlsx Prejzová Geologická období.xlsx Prejzová Srovnání znaků rostlin.xlsx Prejzová Žlázy s vnitřním vyměšováním.xlsx Prejzová Opakování Afriky.docx Vondráková Test - lidé na živé planetě.docx Vondráková Test - politické uspořádání světa.docx Vondráková Zeměpisná síť a zeměpisná poloha.docx Vondráková Zeměpisná poloha - praxe.xlsx Vondráková Hledej v atlase!.xlsx Vondráková Sopky.docx Vondráková Přirodni podminky ASIE.docx Vondráková Vodstvo ČR.docx Vondráková Zemské sféry.docx Vondráková Křížovka průmysl ČR.xlsx Vondráková Křížovka-hospodářství ČR.xlsx Vondráková Test - Země jako vesmírné těleso.docx Vondráková Opakování jižní Asie.docx Vondráková Povrch Asie.docx Vondráková Vegetační pásy.docx Vondráková Povrch ČR.docx Vondráková Pedosféra.docx Vondráková Poznej stát Asie.docx Vondráková Poznej stát Asie II.docx Vondráková 7.

7 Šablona 7 / Sada 3 Člověk a jeho svět Vlastivěda Šablona 7 / Sada 2 Člověk a jeho svět Přírodověda Šablona 7 / Sada 1 Člověk a jeho svět Prvouka Název 7101 jaro.docx Helclová Hospodářská zvířata.xlsx Helclová lesní společenství.xlsx Helclová Opakování učiva 2.roč. - pracovní list, Prvouka.xlsx Helclová tajenka, přírodní rezervace.xlsx Helclová Prvouka - Svátky. tajenky.xlsx Helclová naše vlast.xlsx Helclová test, dopravní výchova.docx Helclová poznáváme čas.doc Hotová ochrana zdraví.docx Hotová dopravní výchova.pptx Hotová Lidske telo.pptx Hotová kalendář.docx Hotová roční období.xlsx Hotová dopravní výchova.docx Hotová části rostlin.docx Hotová dopravní výchova, obec, vlast.docx Horáčková neživá a živá příroda.docx Horáčková dopravní značky 3. r..docx Horáčková DV, obec, vlast, než. a ž. příroda.docx Horáčková opak. uč. 4.r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová opak. uč. 4. r..docx Horychová Opak. uč. 4. r. - rostliny a houby.docx Horychová opak. -soutěž-živočichové a rostliny.docx Horychová opak. -soutěž řad - rostliny a houby.docx Horychová opak. -soutěž-rostliny, houby a živočichové.docx Horychová Společenstva polí.docx Jandová Společenstva okolí lidských obydlí.docx Jandová horniny a nerosty.docx Jandová opakování z přírodovědy 4.r..docx Jandová pololetní písemná práce 4.r..doc Jandová kontr. otázky k předmětu 4.r..docx Jandová opakování učiva 4.r..docx Jandová Společenstva lesů.docx Jandová Společenstva vod.docx Jandová Husité.docx Horychová Přemyslovci.docx Horychová Lucemburkové.docx Horychová Jagellonci.docx Horychová Habsburkové.docx Horychová Staré pověsti české.xls Horychová pravěk.docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová souhrnné opak. 4. r..docx Horychová čtvrtletní písemná práce.docx Jandová historie Prahy.docx Jandová Lucemburkové.docx Jandová Přemyslovci.docx Jandová Pohoří ČR.docx Jandová pravěk, Velkomoravská říše 4.r..docx Jandová Karel IV., husité 4.r..docx Jandová otázky k zopakování 4. r..docx Jandová písemná práce 4. r..docx Jandová 4.

8 Šablona 8 / Sada 3 Informační a komun. technologie Informatika Šablona 8 / Sada 2 Umění a kultura Hudební výchova Šablona 8 / Sada 1 Člověk a společnost Dějepis Název 8101 osobnosti českých a světových dějin.docx Jarošová František Josef I..docx Jarošová čeští vládci.docx Jarošová historické osobnosti.docx Jarošová křížovka české a světové dějiny.docx Jarošová křížovka počátky českých dějin.docx Jarošová události před rokem 1500.docx Jarošová historické osobnosti.docx Jarošová Habsburkové v 17. století.docx Jarošová naše nejstarší dějiny.docx Jarošová světová válka.docx Jarošová české a světové dějiny.docx Jarošová čeští panovníci.docx Jarošová osobnosti.docx Jarošová starověk.docx Jarošová z českých dějin.docx Jarošová významné historické osobnosti.docx Jarošová ve víru století.docx Jarošová osobnosti a události českých dějin.docx Jarošová ČSR a Evropa v 1. polovině 20. století.docx Jarošová smetana.pptx Opočenská bach.pptx Opočenská opera.docx Opočenská hudební hádanky.docx Opočenská hudební pojmy.docx Opočenská hudební skladatelé.docx Opočenská symfonický orchestr.pptx Opočenská ROMANTISMUS.pptx Opočenská muzikál.pptx Opočenská svět orchestru.pptx Opočenská hudební pojmy A.pptx Opočenská hudební pojmy B.pptx Opočenská hudební pojmy C.pptx Opočenská hudební pojmy D.pptx Opočenská hudební pojmy H.pptx Opočenská hudební pojmy I.pptx Opočenská hudební pojmy J.pptx Opočenská hudební pojmy K.pptx Opočenská hudební pojmy L.pptx Opočenská hudební pojmy M.pptm Opočenská Úprava textu.docx Vondráková Internet - vyhledávání.docx Vondráková Tabulka - úvod.pptx Vondráková Tabulka - výběr objektů.pptx Vondráková Tabulka - změny řádku.pptx Vondráková Tabulka - změny sloupce.pptx Vondráková Tabulka - změny buněk.pptx Vondráková Tabulka - zarovnání buněk.pptx Vondráková Malování - základní funkce.docx Vondráková Seznam žáků třídy.xlsx Vondráková Rozvrh hodin.xlsx Vondráková Zasedací pořádek.xlsx Vondráková Násobky čísel.xlsx Vondráková Vložení tabulky do textu.docx Vondráková Malování - automatické tvary.docx Vondráková Malování - vlajky.docx Vondráková Malování - vánoční přání.docx Vondráková Klávesnice - funkce.docx Vondráková Počítač a jeho příslušenství.docx Vondráková Diplom.docx Vondráková 7.

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více