Ochrana spotřebitele ve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana spotřebitele ve"

Transkript

1 Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelsk ebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health, safety and economic well-being of consumers."

2 Ochrana spotřebitel ebitelů J.F. Kennedy 4 práva spotřebitel ebitelů (světový den spotřebitelských práv): právo na informaci, právo na výběr, právo na bezpečnost a právo být vyslyšen EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitel ebitelů obsahující pět t základnz kladních práv spotřebitel ebitelů: a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských ských zájmz jmů spotřebitele; c) právo na náhradu n škody; d) právo na informace; e) právo na vytvářen ení a zapojování se do práce spotřebitelských sdružen ení.

3 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 39/248 z roku 1985, o ochraně spotřebitele. (a) Ochrana spotřebitelů před hazardem pro jejich zdraví a bezpečnost (b) Podpora a ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů (c) Přístup spotřebitelů k adekvátním informacím a možnost výběru podle individuálních přání a potřeb. (d) Vzdělávání spotřebitelů včetně vzdělávání v otázkách životního prostředí a sociálních a ekonomických dopadů výběru spotřebitelů (e) Dosažitelnost účinných spotřebitelských náhrad. (f) Svoboda vytvářet spotřebitelské skupiny a jiné odpovídající skupiny nebo organizace a příležitost těchto organizací prezentovat svá stanoviska při ovlivňování rozhodovacích procesů. (g) Podpora udržitelných spotřebitelských modelů Anebo jednodušeji: 4 práva dle Kennedyho +: Právo na uspokojení základních potřeb Právo na náhradu Právo na vzdělání Právo na zdravé životní prostředí

4 Práva spotřebitel ebitelů V ČR: PRÁVO NA: ochranu zdraví a bezpečnost ochranu ekonomických zájmz jmů odškodn kodnění informace a výchovu zastoupení při řešení uplatňov ování nároků sdružov ování k ochraně zájmů spotřebitel ebitelů odpovědnou dnou volbu ve vztahu k životnímu prostřed edí a sociáln lním m dopadům m spotřeby.

5 Česká republika Ochrana spotřebitel ebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce spotřebitelsk ebitelské politiky na léta l 2006 aža 2010 (součást st evropské Strategie ochrany spotřebitele) politiky/koncepce- spotrebitelske-politiky politiky-na-leta/ /38451/ ČR R a EU práva spotřebitel ebitelů v EU vzdělávac vací portál l DOLCETA _ a Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum spotrebitele/esc/

6 ČR - spotřebitelsk ebitelské organizace Sdružen ení obrany spotřebitel časopis Štít t spotřebitele, Brno Křenová ul. ebitelů Spotřebitel. ebitel.cz časopis DTest a Qmagazín Sdružen ení českých spotřebitel ebitelů Sdružen ení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele STRÁNKY V REKONSTRUKCI ebitel poradny poradny.cz/aktuality.htm Biospotřebitel Občansk anské poradny Katalog --&cat=994 Katalog občansk anské společnosti Sdružen ení spotřebitel ebitelů elektřiny KONTAKTY NA SPOTŘEBITELSK EBITELSKÉ ORGANIZACE V ČR na MPO cca 10 v r. 2007

7 Svět t a EU OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs OECD Committee on Consumer Policy Směrnice o ochraně sp.. e-komerci,podvodných e a klamavých praktikách v přeshraničním obchodě,, linky na členské země OECD a instituce v rámci r ochr. Sp. European Commission - Health and Consumer Protection Protection DG SANCO 2 komisaři zdraví a ochrana spotřebitele 10 hlavních zásad ochrany spotřebitele ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation nestátn tní org 1995 nezisková organizace, BEUC - European Consumers' Organisation beuc.org (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) sp.org z 30 evrop.. Zemí - za ČR R SOS; poradenství pro orgány EU; současn asné priority: Chemikálie REACH, digitáln lní služby, výživa, finanční služby by )

8 Rakousko r ochrana sp. státní záležitost Spolkové ministerstvo pro sociáln lní záležitosti a ochranu spotřebitele Ochrana práv v mužů žů,, seniorů,, tělesnt lesně postižených ených koordinující orgán ministerstva (např.. Ministerstvo pro zdraví a ženy.) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetn etně dozoru) např.: Soziales/Konsumentenschutz.html - Zákon o bezpečnosti produktů Provoz portálu právo spotřebitel ebitelů: Komora zaměstnanc stnanců (~ SZPI, OVZ,ČOI, OI, VS) Rada spotřebitel ebitelů na rakouském m normalizačním m institutu VEREINS FÜR F R KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr.. prs) Spotřebitelský časopis Konsument

9 Německo Bundesministerium für Ernährung hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Zákon o potravinách, spotřebn ebních předmp edmětech a krmivech Homepage node.html nnn=true verbraucherschutzkompass.de/index..de/index.html Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) r (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ Ú ) bvl.bund.de/ Verbraucherzentrale Bundesverband - zastřešuj ující organizace 16 spolkových centrál l, např. berlin.de/vz/html/index.php a 24 politicky orientovaných spotřebitelských svazů Od r měřm ěřen Index ochrany spotřebitele pořad adí spolkových zemí (6 parciáln lních indexů z další ších podindexů například kontrola potravin, projekty ) Stiftung Warentest Spolkový sněm, r abonentů,, ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů,, 283 zaměstnanc stnanců Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen stiftung-warentest.de/online/

10 Polsko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r antimonopolní úřad uokik.gov.pl (MPO ČR) prosazování státn tní politiky ochrany spotřebitele a ochrany konkurence Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele spolupráce s municipáln lními a okresními ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele + dozor bezpečnost produktů,, kvalita paliv, značky CE Státn tní politika ochrany spotřebitele: Strategie ochrany spotřebitele(2004 ebitele( ) 2006) Obchodní inspekce Federace spotřebitel ebitelů Sdružen ení polských spotřebitel ebitelů

11 Slovensko Ministerstvo hospodárstva Systém m ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č.. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej skej politiky SR uznesenie vlády SR č. 116/1995" Zákon o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva Štátnatna veterinárna rna a potravinov uvzsr.sk/ a potravinová správa va Politika kvality poľnohospod nohospodárských výrobkov a potravín M podohospodárstva Spotrebiteľsk ská informačná agentúra Asociácia cia spotrebiteľov ov Slovenska Slovenská asociácia cia spotrebiteľských ských subjektov spotrebiteliask.sk/

12 Velká Británie Ministersto obchodu a průmyslu - Confident Consumers Spotřebitelsk ebitelská politika, obecné rady, odkazy na konkrétn tní organizace a instituce OFT, Consumer Direct on-linea telef.. poradna, Community Legal Service Direct, Trading Standards Central Product Recalls nebezpečné výrobky, Financial Service Authority, National Consumer Council Council nfcg.org.uk/intro.htm - zřizovatel je DTI DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs FoodAware (~bezpecnostpotrain.cz) BBC Watchdog Which? - Expert advice from an independent source (kampaně regulace: Real.Kanc Kanc., právn vní služby a poradenství,penze,penze spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading podávání super-complaints proti hráčů čům m na trhu, kteří poškozuj kozují práva spotřebitel ebitelů a konkurenční boj několik n druhů tématických časopisů,, knižní publikace.) 7OO OOO abonentů,, spolupráce na státn tní regulaci Island 1953 členové pouze jednotlivci

13 Švédsko Švédská spotřebitelsk ebitelská agentura - Konsumentsverket (informace několika n jazycích ch AJ, FJ, FiJ,, arabština a bosenština,, pro slepce) státn tní organizace dozor a poradenství (ne individuáln lní lokáln lní veřejn ejná správa) státn tní spotřebitelsk ebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a NárodnN rodním výborem pro stížnosti spotřebitel ebitelů; ; návody n a rady pro koupi produktů Švédský úřad pro spotřebitelské pojištění kel/article.asp?_tp_arti cle_id=54&avd=art_con&menu=art_con Švédský úřad pro rady spotřebitel ebitelům m v otázk zkách elektřiny _id=109&avd=art_oos + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby Sveriges Konsumentrad nezávisl vislá sp.org org. dská spotřebitelsk ebitelská koalice - zejména potraviny Švédsk

14 USA a jiné é. USA Federal Trade Commission - consumer.gov (informace např.. katastrofy, oheň,, nebezpečí,, děti d zdraví, bezpečnost nost..) U.S.CPSC - U.S.Consumer Product Safety Commission (am. Kongres) (ČOI bezpečný výrobek) cpsc.gov Hong Kong - Consumer Council (vládn dní organizace dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték k a pronájm jmů nemovitostí) - dozor na základz kladě nařízen zení (např.. o čísnké medicíně,, o zástaárnách,, o pyramidovém m prodeji.) Nový ZélandZ Consumers Institute - nezisková nezávisl vislá organizace testování a dozor nad dodržov ováním m práva (např.. oblast legislativy Sousedstí a životní prostřed edí práva psů,, legislativa o plotech,legislativa o odtažen ení aut, prodej na odpočíadlech adlech; ; Index práv v dětíd a mláde deže e od let.)

15 CI - Consumers International 230 organizací z 113 zemí světa (ofic( ofic.. zastoupení na 5 kontinentech) consumersinternational.orgorg Podpora vlád d některých n zemí,, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Specificky zaměř ěřené roční kampaně farmaceutika a káva k (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitel ebitelů 2006 udržiteln itelná energie Programy budování kapacit,vzdělávání,, normy, společensk enská zodpovědnost, dnost, právo, udržiteln itelná spotřeba eba. Aktivity Články např.. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) Publikace Konference, kongresy Člen za ČR Sdružen ení obrany spotřebitel ebitelů

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU?

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? Pavla Sýkorová, Halina Starzyczná, Emanuel Šustek Klíčová slova: koncepce společenského marketingu, etika v podnikání, CSR, spotřebitelská

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň

Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Belgie Preventivní kampaň zaměřená na mládež nakupující na internetu Organizátor: Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie Ke zvýšení

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS)

Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Průvodce problematikou CSR oblast Řízení dodavatelského řetězce (CSR COMPASS) Pro zájemce kompletní informace v plném rozsahu v anglickém jazyce je možné shlédnout na přiložené lince: http://www.csrcompass.com/about

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Zlepšení rovnosti ve zdraví

Zlepšení rovnosti ve zdraví Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví Souhrnná zpráva o aktivitách projektu Determine - an EU Consortium for Action on Socio-economic Determinants of Health v prvním

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 131 duben 2015. 21. 22. 5. 2015 Pracovní skupina pro reformu zdravotních systémů, Brusel

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 131 duben 2015. 21. 22. 5. 2015 Pracovní skupina pro reformu zdravotních systémů, Brusel Akce AIM v květnu a červnu 2015 Měsíční bulletin AIM, Brusel FLASH n. 131 duben 2015 21. 22. 5. 2015 Pracovní skupina pro reformu zdravotních systémů, Brusel 28. 5. 2015 Pracovní skupina pro evropské záležitosti,

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více