REKAPITULACE PŘÍJMŮ REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642"

Transkript

1 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" CELKEM PŘÍJMY REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU ZMĚNA STAVU NA ZBÚ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) Závazné ukazatele pro rok 2016: Příjmy celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Saldo příjmů a výdajů tis. Kč Splátka úvěrů tis. Kč

2 Daňové příjmy: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Daň z příjmu PO za obce Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ Správní poplatky CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Rumburské noviny (org. 770 a 1770) Sběr a svoz komunálního odpadu Centrální pult - MP (org. 365) Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody PO - MŠ Krásnolipská Odvody PO - MŠ Komemského Odvody PO - MŠ V Podhájí Odvody PO - ZŠ U Nemocnice Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk Odvody PO - Městská knihovna Rumburk Odvody PO - ZŠ Tyršova Příjmy z pronájmu majetku z pronájmu pozemků - OM z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní Příjmy z úroků a realizace finan. majetku z úroků Přijaté sankční platby sankční platby - MP sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) sankční platby - OCDSŽÚ (2299) sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku neinvestiční účelové dary přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) přijaté náhrady - OKV (EKO COM) nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) nekapitálové příspěvky a náhrady - OM Neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy z prodeje pozemků /ostatní/ z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY Neinvestiční dotace - ÚZ Volby do zastupitelstev obci ( Doubice) NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce VPP Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ (listopad) - Úřad práce Neinvestiční dotace - ÚZ meliorace Neinvestiční dotace - ÚZ LOH Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník) Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon pěstounské péče) Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) Neinvestiční dotace - ÚZ (Úřad práce - flexibilní) Neinvestiční dotace - ÚZ (Sociální služby) Neinvestiční dotace - ÚZ (Zelený Rumburk) Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality Neinvestiční dotace MMR - ÚZ ZIEL 3 JPO Neinvestiční dotace - ZŠ Tyršova - ÚZ prevence rizikového chování Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU (listopad 2014) Neinvestiční dotace - ÚZ Centrální registr vozidel Neinvestiční dotace - ÚZ ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování Neinvestiční dotace - ÚZ Městská knihovna Neinvestiční dotace - ÚZ Projekty ZŠ Dotace - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ a CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II Neinvestiční dotace - APP Neinvestiční dotace - ÚZ ZŠ Tyršova, Prevence rizik. chování CELKEM OST. INV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR CELKEM PŘIJATÉ DOTACE Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND"

4 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Cestovní ruch - ORRI (org. 242) Dary obyvatelstvu Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) Pozemní komunikace Silnice - OKV Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV Silniční doprava Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ Odvádění a čištění odpadních vod Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI Vodní toky a vodohospodářská díla Úprava drobných vodních toků - ORRI Vzdělávání a školské služby Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ U Nemocnice (předfinancování projektu) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ ÚZ (Rozvoj čtenářství) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ (Škola s rozhledem) Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ Školní stravování při základním a středním vzděláváním xxx Přefakturace režijních výdajů Kultura Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) Neinvestiční dotace občanským spolkům se sídlem Rumburk Ostatní ochrana kulturních památek Ostatní ochrana kulturních památek Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) Služby kultury a církví + Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) Sdělovací prostředky Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" Zájmová činnost Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" Ambulantní péče Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek Lužické nemocnici a poliklinice, a.s Zdravotnické programy WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM Bytové hospodářství - správa bytů Bytové hospodářství - správa bytů - Luční Nebytové hospodářství - správa nebytů Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č

5 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení - OKV Městský hřbitov - OKV Městský hřbitov - (pohřby) Územní plánování - ORRI (osttaní služby dodavatelské) Komunální služby a územní rozvoj Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) Daň z převodu nemovitostí - OM Rozpočtová rezerva Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta Neinvestiční příspěvek - DSO Sever Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) Prevence vzniku odpadů - OKV Ostatní nakládání s odpady - OŽP Ochrana přírody a krajiny Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) - nově na OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) Aktivní politika v zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce - OKV Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ (flexibilní sml.) Neinvestiční dotace - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" Cílené programy k řešení nezaměstnanosti Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk (PZ 13233) Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek Pečovatelské služby - DD Filipov Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek Noclehárna Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality Bezpečnost a veřejný pořádek - "Značení jízdních kol DNA" org Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org Neinvestiční dotace - ÚZ Program prevence kriminality - EU CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č

6 551 Požární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část JPO II Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II Krizové řízení a nouzové plánování Činnost orgánů krizového řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení Podpora krizového řízení a nouzového plánování Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené Zastupitelstva obcí Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do Evropského parlamentu 2014 ) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby zastupitelstev obcí Doubice ) Regionální a místní správa Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené Činnost místní správy - mzdy Činnost místní správy - ICT -org Neinvestiční dotace - ÚZ Centrální registr vozidel Činnost místní správy - ICT "Integrovaný operační program " org (podíl města) Neinvestiční dotace - ÚZ Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) Neinvestiční dotace - ÚZ (flexibilní sml.) Neinvestiční dotace - ÚZ (sociální práce) Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program (Práce bez překážek) Neinvestiční dotace - ÚZ (terénní prac.) Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" Výdaje na participativní rozpočet Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) Obecné výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Úroky vlastní Pojištění funkčně nespecifikované Komerční pojištění Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za obce Platby daní a poplatků SR Ostatní činnosti Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finančního vypořádání CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č Ostatní výdaje Sociální fond - příspěvek

7 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Schv. rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Silnice Rekonstrukce chodníků - tř. 9.května Rekonstrukce ulice Levá Rekonstrukce opěrné zdi mostu č PD - parkoviště Na Valech PD - parkoviště tř. 9.května PD - parkoviště V.Kováře PD - most č.34 - V.Kováře PD - most č.16 - ul. Sukova PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna Parkoviště tř. 9.května Parkoviště V.Kováře Revitalizace říčních systémů Protipovodňová opatření - ul. Na Výslunní Předškolní zařízení MŠ Komenského výměna oken / org MŠ Komenského altán / org PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org PD - MŠ Sukova rekonstrukce zahrady / org MŠ Sukova výměna oken / org MŠ Krásnolipská výměna oken / org MŠ Krásnolipská WC, septik, sklep / org Základní školy PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org PD - ZŠ Tyršova sportoviště - řešení / org ZŠ Tyršova oplocení / org ZŠ Tyršova půdní prostor tělocvična / org ZŠ Tyršova rekonstrukce topného kanálu / org ZŠ Tyršova zateplení (dotace 40%) / org Ochrana památek PD - reko kapličky Dolní Křečany Reko - kaplička D.Křečany - fasáda, střecha, vitráže Sportovní zařízení v majetku obce PD/studie - atletický stadion (úprava projektu) PD/studie - zimní stadion Rekonstrukce zimního stadionu (dotace 85%) Ostatní zájmová činnost PD - rozhledna - Strážný vrch Rozhledna - Strážný vrch (dotace 90%) Bytové hospodářství - část Vrchlického 18, 19, 20- střecha, klempířské prvky - I.etapa Vrchlického 18 - odpady vnitřní rozvod Vrchlického 19 - odpady vnitřní rozvod Vrchlického 20 - odpady vnitřní rozvod Radniční, Poštovní 230/272 - výměna oken - I.etapa C e l k e m l i s t č

8 MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Schválený rozpočet - kapitálových výdajů pro rok 2016 Odd Schv. rozpočet položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Bytové hospodářství - část Na Valech odpady vnitřní rozvody Na Valech odpady vnitřní rozvody Palackého okna Sukova přístřešek Nebytové hospodářství Vojtěcha Kováře 207 (bývalý strážný dům) - topení Nabytí pozemků Veřejné osvětlení Rekonstrukce a nové VO v ulici Sukova Rekonstrukce ul. Druhá a nové VO Rekonstrukce ul. Na Pěšině a nové VO Územní plánování Nový územní plán / org Komunální služby a územní rozvoj Strategický plán rozvoje města Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Studie sběrný dvůr / org PD sběrný dvůr / org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Traktůrek zahradní s vybavením tis. Kč - leasing Užitkové vozidlo - náhrada za Multicar M tis. Kč - leasing Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba PD - pečovatelské byty Jiříkovská Ostatní správa v oblasti krizového řízení Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%) Bezpečnost a pořádek - MP Městská policie - ICT - Kamerový systém / org Požární ochrana Termo kamera Činnost místní správy PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť Asfaltový koberec před garážemi za budovou C Vrata garáže s pohonem vč. závory - za budovou C Stavební úpravy prostor podatelny a pokladny SW - Misys / org Multifunkce / org. 307 (OŠKTV, OŽP, ORRI, OM) Router Microtic 10 GB SFP+ / org Optické switche 2x / org Výměna vozidla - Škoda Octavia - financování přes Operativní leasing tis. Kč 0 C e l k e m l i s t č CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 626 21 667 5 147 23,76

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 626 21 667 5 147 23,76 Daňové příjmy: 117 333 117 333 23 561 20,08 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 25 500 25 500 6 558 25,72 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 2 300 2 300 189 8,22

Více

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014 Daňové příjmy: 115 000 115 000 35 769 31,10 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 26 000 26 000 8 156 31,37 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 3 500 3 500 931 26,60

Více

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni Pol. T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění Daňové příjmy: 112 779 95 963 95 582 99,60 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 21 000 20 500 20 435 99,68 1112 Daň z příjmu FO ze

Více

Pol. T E X T Schválený Upravený %

Pol. T E X T Schválený Upravený % REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 140 028 29 630 21,16 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 28 063 6 249 22,27 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 7 290 5 058 69,38 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 56 341 11 151 19,79 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,

REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , rozpočet rozpočet plnění rozpočet REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 26 030 22 172 85,18 23 971 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 11 200 11 202 100,01

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Přehled příjmů, běžné výdaje a financování k Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost %

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Přehled příjmů, běžné výdaje a financování k Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost % Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 165 650 168 961 168 899 99,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 781 26 548 29 023 109,32 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 4 178 4 199 100,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY

Více

Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018

Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 11 odst. 4 Zveřejnění schváleného rozpočtu, zveřejňujeme tímto

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rada města Litvínova usn. 1965/66

Rada města Litvínova usn. 1965/66 Rada města Litvínova usn. 1965/66 Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 11.12.2008 usn. 879/28 Bod programu č.: Vyvěšení na úřední desce: 26.11.2008 Projednáno ve finanční komisi dne

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.09.2015 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2014 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 232078.91 210000.00 110.51 232079.00 100.00-0.09 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018 POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 13.03.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 769100.02 720000.00 106.82 780000.00 98.60-10899.98 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 28.02.2008

Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 28.02.2008 Rada města Litvínova Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: 28.02.2008 Bod programu č.: Vyvěšeno na úřední desce: 12.02.2008 Projednáno ve finanční komisi dne 11.02.2008 Projednáno v radě

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.94b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1992348.21 2116100.00 94.15 1992350.00 100.00-1.79 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2012. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: 14.02.2013 strana : 1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2576355.62 2390000.00 107.80 2577000.00 99.97-644.38 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 128548.26

Více

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obec Němčice KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 266029.99 240000.00 110.85 266030.00 100.00-0.01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00

Více

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e

Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e Obec Leskovice KEO 7.90 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 139521.34 158000.00 88.30 139500.00 100.02 21.34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 Příloha č. 1 Organizace: 00300870 - Město Vítkov 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 14 400,00 1 1112 DPFO ze samostné výdělečné činnosti 700,00 1 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 300,00 1 1121 DPPO 12 800,00

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0

- z toho běžné příjmy celkem 387 265 398 071 398 071 0 běžné příjmy bez převodů z HoČ 242 115 252 921 252 921 0 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č.3 PŘÍJMY I. Daňové příjmy 1 11 Daň ze závislé činnosti 34 000 36 800 36 800 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000 2 800 2 800 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1001306.60 800000.00 125.16 1299999.00 77.02-298692.40 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více