U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO, 2) RO č /2009, 3) vyřazení nepoužitelného majetku města k , 4) darovací smlouva mezi městem NJ a p. Krhutem + zaslání příspěvku městu Kojetín, 5) žádost Muzea Novojičínska = RO č. 78/2009 změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2009 takto: a. Bytovému podniku města Nový Jičín snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz a údržbu majetku o částku ,00 Kč a zároveň ve stejné výši navýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města účelově určeného (ÚZ 34054) na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 42 ("Lékárna U Bílého anděla") v Městské památkové rezervaci (viz RO č. 55/2009), b. Středisku volného času FOKUS Nový Jičín zvýšení neinvestičního příspěvku o částku ,00 Kč účelově určeného (ÚZ 34070) na realizaci projektu "OPONA přehlídky divadel" v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních kulturních aktivit (viz RO č. 57/2009), c. ZŠ Komenského 66 zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města o částku ,00 Kč z důvodu opravy omítek na stropě ve třídách a chodbách následkem zvýšené vlhkosti vzduchu po povodních (viz RO č. 60/a/2009), d. MŠ Trojlístek zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města o částku ,00 Kč z důvodu odstranění omítek, vysušení a znovuobložení keramickou dlažbou + vysušení plynových kotlů a výměny pojistných ventilů v MŠ Komenského (viz RO č. 60/b/2009), e. MŠ Sady zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku ,00 Kč na nákup nových koberců na odloučeném pracovišti MŠ Beskydská, tj. jednoho z krizových center v době po povodních (viz RO č. 60/c/2009), f. zvýšení neinvestičních provozních příspěvků u MŠ Sady, u ZŠ Jubilejní a Beskydskému divadlu o 5.440,00 Kč (každé organizaci), ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68 (každé) o 8.160,00 Kč na odměny za pomoc při organizování a zřízení center pro vojsko a krizových center (viz RO č. 60/d/2009), g. Bytovému podniku města Nový Jičín zvýšení odvodu tržeb z nájemného zřizovateli o ,00 Kč a zároveň ve stejné výši zvýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz, opravy a údržbu majetku města (viz RO č. 63/2009), h. Technickým službám města Nového Jičína snížení příspěvku na provoz u střediska veřejného osvětlení ve výši ,46 Kč a zároveň zvýšení příspěvku na provoz o ,00 na krytí zvýšených tarifů od a od (viz RO č. 64/2009), i. ZŠ Komenského 66 zvýšení dotace na investice, popř. příspěvku na provoz o částku ,41 Kč jako již první část obdržené dotace z financování projektu z ROP MSK "Novými technologiemi k novým poznatkům - ZŠ Komenského 66, Nový Jičín" (viz RO č. 66/2009), j. ZŠ Jubilejní zvýšení dotace na investice, popř. příspěvku na provoz o částku ,80 Kč jako již první část obdržené dotace z financování projektu z ROP MSK "Škola 21. století - modernizace vybavení, zavádění informačních technologií do výuky" (viz RO č. 68/2009),

2 2. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2009: a. přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva kultury ve výši ,00 Kč účelově určeného (ÚZ 34002) na restaurování a obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Jana Nepomuckého = rozpočtové opatření č. 72/2009, b. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od města Beroun "na odstraňování katastrofálních následků povodní v červnu a červenci 2009" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) = rozpočtové opatření č. 73/2009, c. přijetí finančního daru ve výši ,00 Kč od Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 "na nápravu škod způsobených povodní" na katastrálním území města Nového Jičína" a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na zmíněný účel na kap. 41, 5269, ÚZ 33 (povodně) a dále s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10, popř. kap. 02 a kap. 39 (u odboru obecního podnikání) a na kap. 41 (u odboru finančního) = rozpočtové opatření č. 74/2009, d. přijetí investiční (neinvestiční) dotace ve výši ,00 Kč účelově určené na Regeneraci sídliště Loučka IV. etapa a zároveň ve stejné výši zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 10 = rozpočtové opatření č. 75/2009, e. přijetí neinvestiční dotace na III. čtvrtletí roku 2009 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a zároveň ve stejné výši úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 (s přesunem vlastních rozpočtovaných prostředků do rozpočtové rezervy na kap. 41) = rozpočtové opatření č. 76/2009, f. přesun rozpočtovaných výdajů mezi položkami v rámci kap. 28 v souhrnném objemu ,00 Kč z 4349 (Prevence kriminality, pol Nákup služeb) na 4374 (Azylový dům NJ a Straník, pol Opravy a udržování) = rozpočtové opatření č. 77/2009, 3. schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 11/2004 vyřazení a likvidaci nepoužitelného majetku města k datu v souhrnné výši ,62 Kč dle předloženého návrhu likvidační komise, 4. darovací smlouva mezi městem NJ a p. Krhutem + zaslání příspěvku městu Kojetín: a. schvaluje přijetí daru ,00 Kč od paní V. Krhutové za podmínek dle předloženého návrhu darovací smlouvy, b. schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na rozvoj sociálních služeb ve výši ,- Kč městu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I za podmínek dle předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb, 5. žádost Muzea Novojičínska: a. bere na vědomí žádost Muzea Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, Nový Jičín o finanční příspěvek ,00 Kč na propagační tiskoviny k výstavě Adolf Zábranský - malíř a ilustrátor, kterou u příležitosti 100. výročí narození tohoto umělce (rodáka z obce Rybí u NJ) Muzeum pořádá, b. schvaluje výše zmíněné organizaci neinvestiční finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na požadovaný účel zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 78/ /48/2009 Návrh organizačního zabezpečení zpracování rozpočtu na rok 2010 harmonogram postupu zpracování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010 dle předloženého návrhu. 2

3 3024/48/2009 Organizační zabezpečení inventarizace majetku města k organizační zabezpečení periodické inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín k dle předloženého návrhu. 3025/48/2009 Rozhodnutí o vyplacení peněžité pomoci v souladu s dříve schválenými zásadami výplatu peněžité pomoci pro domácnosti v záplavou poškozených nemovitostech žadateli uvedenému v příloze průvodního materiálu. 3026/48/2009 Jmenování členů do grantových komisí 1. jmenuje členy a tajemníky do níže uvedených grantových komisí na rok 2010: - Grantová komise pro oblast sociální a zdravotní, - Grantová komise pro činnost kulturní, - Grantová komise pro činnost sportovní, - Grantová komise pro ostatní volnočasové aktivity, aktivity spolků, zájmových sdružení a škol. Jmenný seznam tajemníků a členů všech grantových komisí pro rok 2010 je uveden v průvodní zprávě. 3027/48/2009 Povolení výjimky z počtu žáků a dětí pro ZŠ a MŠ v Novém Jičíně 1. povoluje Základní škole Nový Jičín, Jubilejní 3 výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2009/2010 dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě přeloženého návrhu, 2. povoluje Mateřské škole Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Mateřské škole Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Mateřské škole Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Libhošť 90 výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2009/2010 dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě předloženého návrhu. 3028/48/2009 Žádosti o povolení sponzorských darů PO města Nový Jičín 1. souhlasí s přijetím darů do majetku Městského kulturního střediska Nový Jičín, Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 a Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., dle předloženého návrhu. 3029/48/2009 Termín konání Městských slavností v roce 2010 konání velkých kulturních akcí pro rok 2010: a. XVII. Slavnosti města Nový Jičín s termínem konání v sobotu , b. Novojičínského léta, termín je stanoven od června do září

4 3030/48/2009 Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací výši odměn ředitelům základních škol, mateřských škol a SVČ FOKUS za pedagogickou činnost za školní rok 2008/2009 dle předloženého návrhu, 2. schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Městského kulturního střediska, řediteli Beskydského divadla a řediteli Kina Květen dle předloženého návrhu. Odměna může být vyplacena z příspěvku na provoz pro rok 2009 u výše uvedených příspěvkových organizací v nejbližším výplatním termínu. 3031/48/2009 Stanovisko města Nového Jičína k návrhu Zásad územního rozvoje MSK 1. uplatňuje dle 6 odst. 6 písm. d) a 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující námitku k návrhu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje: Nesouhlas s územní rezervou silnice I/57 Bludovice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy (záměr D 503). 3032/48/2009 Schválení finančního příspěvku ZO Českého svazu včelařů poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého svazu včelařů Nový Jičín, Svojsíkova 10, Nový Jičín, IČO: ve výši ,00 Kč v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2009, konkrétně z rozpočtovaných výdajů kap /48/2009 Vánoční jarmark 2009 organizační zajištění Vánočního jarmarku 2009 v předloženém znění doplněném přednesenými připomínkami. 3034/48/2009 Prodloužení smlouvy - televizní vysílání prodloužení smlouvy o odbavování novojičínské televize do , nejdéle však do doby ukončení terestrického vysílání vysílače Nový Jičín se společností POLAR televize Ostrava s.r.o., Boleslavova 710/19, Ostrava, Mariánské Hory, v systému kabelového rozvodu, terestrického vysílání a internetového vysílání v objemu ,- Kč měsíčně, 2. pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku smlouvy. 3035/48/2009 Zajištění vzdělávání v egovernmentu předložení projektu do výzvy č. 40 OP LZZ na zajištění vzdělávání v egovernmentu, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 2. souhlasí se spolufinancováním projektu do výzvy č. 40 OP LZZ na zajištění vzdělávání v egovernmentu. 4

5 3036/48/2009 Změny dopravního režimu změny dopravního režimu v oblastech vymezených nařízením města č. 1/2009 dle upraveného návrhu. 3037/48/2009 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu M. Girgovi na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 2. schvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní A. Rácové a panu L. Šándorovi na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 3. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní J. Pavelkové na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, stanovení sociálního nájemného a podmínky zaplacení dluhů vůči městu, bylo staženo z programu jednání rady města, 4. schvaluje přidělení sociálního bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 manželům Z. a L. Fojtíkovým na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 5. neschvaluje přidělení jiného bytu manželům V. a I. Kačovým, 6. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 65 na pronájem volné bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+2 na ulici Bulharská 9 za uvolněné nájemné, 7. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 66 na pronájem volné bytové jednotky č. 4, umístěné v Městské památkové rezervaci, o velikosti 1+2 na ulici Masarykovo náměstí 2, za uvolněné nájemné, 8. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 67 na pronájem volné bytové jednotky č. 2, umístěné v Městské památkové rezervaci, o velikosti 1+1 na ulici 28. října 16, za uvolněné nájemné. 3038/48/2009 Bytové sociální záležitosti (dle materiálu OSV) 1. neschvaluje žádost pana L. Pavlicy o evidování žádosti v DPS Pod Lipami ve velikostní skupině 1+1 a ponechává ji v seznamu žadatelů ve velikostní skupině 0+1, 2. neschvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami paní M. Belasové a ponechává žádost v seznamu dle data podání, 3. neschvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Revoluční manželům J. Ptáčkovi a E. Stiborkové a ponechává žádost v seznamu dle data podání, 4. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy panu M. Jakubkovi ke stávajícímu bytu č. 4 o velikosti 1+2 v DPS U Jičínky 25, za podmínek stanovených v průvodní zprávě, 5. nevyhovuje žádosti pana A. Svaka o nové přidělení bytu a vystavení nové nájemní smlouvy k bytu č. 403 v DPS Revoluční a trvá na dokončení vyklizení bytu, 6. schvaluje udělení výjimky k žádosti paní M. Miliánové o uzavření nájemní smlouvy k přidělenému bytu č. 74 o velikosti 1+1 v DPS Pod Lipami 19, na dobu neurčitou a podmínky vrácení stávajícího bytu o velikosti 1+2 na ulici Hřbitovní 44. 5

6 3039/48/2009 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1. doporučuje ZM schválit odpuštění 3/4 penále ve výši ,50 Kč D. Indrákovi. 3040/48/2009 Problematika OV Kojetín, Straník 1. bere na vědomí informaci o problematice osadních výborů Kojetín, Straník, 2. ukládá odboru obecního podnikání reagovat na podněty a připomínky. T: Z: Josef Rivec 3041/48/2009 Stanovisko k účasti zástupců města v orgánech SBD Pod Skalkou 1. doporučuje ZM schválit usnesení, kterým se město vzdá práva na účasti svých zástupců v orgánech SBD Pod Skalkou, družstvo. 3042/48/2009 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v I. patře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost o celkové výměře 37,05 m2 + podíl na společných prostorách); b Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (3 místnosti o celkové výměře 48,85 m2 + podíl na společných prostorách); c Nájem části pozemku parcela č. 305 (trvalý travní porost) v k.ú. Kojetín u Starého Jičína; d Nájem části pozemku parcela č. st. 27 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2) v k.ú. Nový Jičín Město; e Nájem části nebytových prostor (chodba) v objektu na ul. Divadelní 1 v Novém Jičíně (účel: umístění automatu na kávu). 2. odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemku parcela č. 478/2 (ostatní plocha, sportoviště o výměře 3052 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a prodeje části pozemku parcela č. 625/1 (ostatní plocha, sportoviště o výměře cca 25 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit zveřejnění prodeje pozemku parcela č. st. 195 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o výsledku opakovaného nabídkového řízení na nájem nebytových prostor v DPS na ulici Revoluční, Nový Jičín (místnosti v přízemí o výměře 29,98 m2) a ukládá majetkoprávnímu odboru záměr zveřejnit na úřední desce, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parcela č. 1513/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 246 m2) a části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 135 m2), vše v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parcela č. 369/2 (ostatní plocha, ostatní 6

7 komunikace o výměře cca 255 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a schvaluje zveřejnění záměru nájmu shora uvedené části pozemku, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o rozsahu oprav, úprav a technickém zhodnocení nebytových prostor v domě č.p. 73 na pozemku parcela č. st. 166 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína a za podmínky realizace zhodnocení shora uvedených nebytových prostor na náklady nájemce souhlasí se změnou nájmu z doby neurčité na dobu určitou 5 let a s přednostním právem dalšího prodloužení nájmu o 5 let za podmínky, že ze strany nájemce budou plněny podmínky nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu (vybudování) sjezdu na pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha Na Pankráci 546/56, majetkoprávní záměry č a nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha Na Pankráci 546/56, majetkoprávní záměry č a schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v mezipatře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (2 místnosti o celkové výměře 27,73 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách) pro Společnost NJNet s.r.o., se sídlem Nový Jičín Sokolovská 9, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 1.061,00/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v mezipatře domu Sokolovská 9, Nový Jičín (1 místnost o celkové výměře 11,13 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách) pro J. Hanouska, obchodní firma: Stavební společnost Jiří Hanousek, jako kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 1.061,00/m2/rok; c Nájem (rozšíření nájmu) části pozemku parcela č. 369/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí pro MUDr. Z. Mutinu, za účelem vybudování a provozování 2 parkovacích míst pro osobní automobily, na dobu určitou do doby převodu vlastnictví zastavěných pozemků na žadatele, nájemné Kč 1,00/předmět nájmu po dobu výstavby parkovacích míst (maximálně na dobu 11 měsíců); d Nájem pozemků parcela č.1647/4 (orná půda o výměře 877 m2) a parcela č.1647/5 (orná půda o výměře 156 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro J. Lišku, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 3,08/m2/rok; e Nájem části pozemku parcela č. 495/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro M. Blažka, jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 4,25/m2/rok; 1 prodloužení nájmu nebytových prostor v domě Havlíčkova 8, Nový Jičín (3 místnosti v přízemí o celkové výměře 112,29 m2 ), nájemce: I. Vlčková, jako prodejnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmů nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 729 Nájem části pozemku parcela č. 471/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 24,5 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, nájemce: P. Stanka, dohodou k ; b Nájem části pozemku parcela č. st.27 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2) v k.ú. Nový Jičín Město, nájemce: P. Černý, A. Zůbek, dohodou k ; c Nájem části pozemku parcela č. 872/64 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, nájemce: P. Matoušková, dohodou k ; 7

8 d Nájem nebytových prostor v budově Divadelní 8, Nový Jičín (1 místnost ve II. patře o výměře 17,05 m2), nájemce: společnost Geocart CZ a.s., Geodetická a projekční kancelář se sídlem Brno Vinařská 460/3, dohodou k ; 13. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 1570/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1692 m2) v k.ú. Libhošť od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení dešťové kanalizace, elektro přípojky NN a vybudování sjezdu na místní komunikaci na pozemku parcela č. 872/56 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Junákem - středisko Pagoda, se sídlem Nový Jičín U Jičínky 9, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 549/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Lukešem, M. Lukešovou a J. Hyvnarovou, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 16. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení kabelového vedení NN včetně jisticích skříní v pozemku parcela č (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Straník mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín Teplická 874/87, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 17. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení splaškové kanalizace v pozemku parcela č. 168/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) a uložení vodovodní přípojky v pozemku parcela č. 30 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. Kojetín u Starého Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Douskem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 18. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (rekonstrukci) kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 633/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi městem Nový Jičín, jako povinným a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava 28. října 2771/117, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 19. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky a vybudování sjezdu na místní komunikaci na pozemku parcela č. 960/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Loučka u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a R. Jakůbkem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 20. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parcela č. 1055/5 (vodní plocha) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a M. Melichaříkovou, a J.Fojtíkovou, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení potrubí vodovodní shybky a jejího napojení na stávající vodovodní řady v pozemcích parcela č. 188/7, 510/4, 510/5, 510/7 a 515 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 210/2, parcela č. 522/3 (vše ostatní plocha, zeleň) a parcela č. 518/2 (ostatní plocha, jiná plocha), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (stavba Nový Jičín, malé náměstí obnova vodovodního přechodu DN 300 přes vodní tok Jičínka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 22. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodního potrubí, včetně ochranného 8

9 pásma v pozemcích parcela č. 153 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 693 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína (stavba Bludovice, u ČSPHM obnova vodovodního přechodu DN 100 přes vodní tok Zrzávka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 23. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodního potrubí, včetně ochranného pásma v pozemcích parcela č. 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 429 (zahrada) a parcela č. 430 (zahrada) vše k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba Nový Jičín, ul. U Jičínky obnova vodovodního přechodu DN 500 přes vodní tok Jičínka ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 28. října 169, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 24. zřízení věcného břemene pro společnost AUTO LIPA CZ, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Revoluční 108 byla stažena z programu jednání rady města. 25. nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti TeliaSobera International Carrier Czech republic a.s., Centrum Nagano IV, se sídlem Praha 3K Červenému dvoru 25a. 26. nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 2 Furgnerovo nám. 1866/ nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního komunikačního vedení v pozemku parcela č. PK 1583 v k.ú. Libhošť (stavba Silnice R48 Rybí MÚK Rychaltice ) dle předložené žádosti společnosti Telefonica O2 Czech republic, a.s., se sídlem Praha 4 Michle Za Brumlovkou 266/ schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodní a plynové přípojky v pozemku parcela č. 698/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. Kramolišem, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 1821/3 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Straník (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Straník ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 30. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 1310/3 (zahrada) a parcela č. 1310/2 (zahrada) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Žilina u Nového Jičína, ul. Beskydská ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 3 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemku parcela č. 901/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č (trvalý travní porost) a parcela č (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Žilina u Nového Jičína, ul. Beskydská ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se 9

10 sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 32. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (havarijní opravě) plynárenského zařízení v pozemcích parcela č. 315, 515, 516/1 (vše ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 124/19 (trvalý travní porost) a parcela č. 317/8 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (stavba: Povodně 09 Rekonstrukce STL plynovodu Nový Jičín, ul. Novosady ) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno Plynárenská 499/1, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 33. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení (odstranění povodňové škody) shybky pro přívod provozní vody v pozemku parcela č. 605 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a parcela č. 470/1 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (stavba: Přívod provozní vody obnovení shybky) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Tonak a.s., se sídlem Nový Jičín Zborovská 823, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 34. schvaluje v návaznosti na usnesení ZM č. 2/20/2009 bodem 6 ze dne výši smluvní pokuty pro nesplnění termínu kolaudace nově vybudovaných inženýrských sítí pro minimálně 18 stavebních parcel na pozemcích parcela č. 1493/22 (orná půda o výměře 5232 m2), parcela č. 1493/25 (orná půda o výměře m2) a parcela č. 1493/104 (orná půda o výměře 6986 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (pozemky v lokalitě Pod Střelnicí III.etapa), která byla stanovena na 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení, majetkoprávní záměr č. 1443/ /48/2009 Schválení obřadních dnů a hodin na rok 2010 ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu obřadní dny a obřadní hodiny na rok 2010 ve správním obvodu MěÚ Nový Jičín jako matričního úřadu, dle předloženého materiálu. 3044/48/2009 Schválení delegace na konferenci Křídla pro Evropu v partnerském městě Ludwigsburg a. delegaci města na konferenci Křídla pro Evropu, která se koná v partnerském městě Ludwigsburg ve dnech ve složení: Mgr. Ivan Týle, Ing. Vladimír Bárta, Mgr. Antonín Urban, Bc. Lenka Galiová, Ing. arch. Jiří Raška, Ing. Kateřina Nehasilová, Ing. Stanislav Bartoň, Martin Jakůbek, 2 zástupci ZDM, b. výše uvedeným úhradu cestovního pojištění z prostředků města, c. zaměstnancům města a členům ZM úhradu cestovních náhrad z prostředků města. 3045/48/2009 Různé 1. vyslovuje nespokojenost s opakovaným uzavřením Hotelu Praha v červenci a srpnu, 2. ukládá starostovi města v této záležitosti jednat s představiteli hotelu, ISOŠ a zřizovatele. T: Z: Mgr. Ivan Týle 10

11 3046/48/2009 Odvolání člena dopravní komise a jmenování nového člena dopravní komise 1. odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z dopravní komise pana Jaromíra Radkovského, bytem Nový Jičín, Na Lani 230, 2. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, novým členem dopravní komise pana Petra Tupého, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 10. (16)/48/2009 Vydání parkovací karty Vydání parkovací karty dle čl. 4, odst.4, Nařízení města č. 1/2009 panu Karlu Máslo, bylo staženo z programu jednání rady města. Mgr. Ivan Týle starosta města Ing. Vladimír Bárta místostarosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš tajemník MěÚ Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 11

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 32. schůze U S N E S E N Í z 32. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více