Financování veřejných vysokých škol v letech :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:"

Transkript

1 Financvání veřejných vyských škl v letech : Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04 Individuálníh prjektu nárdníh KREDO Zpracvali: Bartušek A., Kucký J., Kvařvic J., Ryška R. a Zelenka M. červen 2015 Rzsah: 164 NMS, 302 brázků Obsah Kvalita a výkn veřejných vyských škl v ČR Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací Výsledky umělecké činnsti Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracvníků Zaměstnanst abslventů Nezaměstnaní abslventi

2 1.8 Zahraniční studenti Samplátci Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykva univerzita Univerzita Palackéh v Olmuci Veterinární a farmaceutická univerzita Brn Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králvé Slezská univerzita v Opavě České vyské učení technické v Praze Vyská škla chemick-technlgická v Praze Západčeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Vyské učení technické v Brně Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně Vyská škla eknmická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelva univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze Janáčkva akademie múzických umění v Brně Vyská škla plytechnická Jihlava Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací Výsledky umělecké činnsti

3 3.3 Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací Mezinárdní granty Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracvníků Zaměstnanst abslventů Nezaměstnaní abslventi Zahraniční studenti Samplátci Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykva univerzita Univerzita Palackéh v Olmuci Veterinární a farmaceutická univerzita Brn Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králvé Slezská univerzita v Opavě České vyské učení technické v Praze Vyská škla chemick-technlgická v Praze Západčeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Vyské učení technické v Brně Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně Vyská škla eknmická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelva univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze

4 4.24 Janáčkva akademie múzických umění v Brně Vyská škla plytechnická Jihlava Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací Výsledky umělecké činnsti Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracvníků Zaměstnanst abslventů Nezaměstnaní abslventi Zahraniční studenti Samplátci Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykva univerzita Univerzita Palackéh v Olmuci Veterinární a farmaceutická univerzita Brn Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králvé Slezská univerzita v Opavě České vyské učení technické v Praze Vyská škla chemick-technlgická v Praze Západčeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Vyské učení technické v Brně Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně Vyská škla eknmická v Praze

5 6.19 Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelva univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze Janáčkva akademie múzických umění v Brně Vyská škla plytechnická Jihlava Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací Výsledky umělecké činnsti Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracvníků Zaměstnanst abslventů Nezaměstnaní abslventi Zahraniční studenti Samplátci Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykva univerzita Univerzita Palackéh v Olmuci Veterinární a farmaceutická univerzita Brn Ostravská univerzita v Ostravě Univerzita Hradec Králvé Slezská univerzita v Opavě České vyské učení technické v Praze Vyská škla chemick-technlgická v Praze Západčeská univerzita v Plzni Technická univerzita v Liberci

6 8.14 Univerzita Pardubice Vyské učení technické v Brně Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně Vyská škla eknmická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelva univerzita v Brně Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze Janáčkva akademie múzických umění v Brně Vyská škla plytechnická Jihlava Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích

7 Kvalita a výkn veřejných vyských škl v ČR Ukazatel K je rzpčtvý ukazatel, který kvantifikuje výkny vyských škl se zaměřením na výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé a invační, umělecké neb další tvůrčí činnsti. Obsahuje sadu jedntlivých ukazatelů kvality a výknu, které se s danými vahami aplikují na všechny vyské škly bez výjimek stejným způsbem. Cílem těcht ukazatelů je pdpra kvalitních výstupů vyských škl. Každá vyská škla získává ve sledvaném bdbí určitý pdíl na celkvých výsledcích všech škl v jedntlivých ukazatelích. Tent pdíl pak dpvídá pdílu vyské škly na finančních prstředcích alkvaných v ukazateli K. Vyská škla, která mezirčně zlepšuje své výsledky a zvyšuje svůj pdíl na celkvých výsledcích všech škl, získává více finančních prstředků. Pr rk 2015 zahrnuje ukazatel K celkem 10 ukazatelů kvality a výknu s následujícími vahami: Pr rk 2014 zahrnval ukazatel K celkem 11 ukazatelů kvality a výknu s následujícími vahami: Pr rk 2013 zahrnval ukazatel K celkem 10 ukazatelů kvality a výknu s následujícími vahami: 7

8 Pr rk 2012 zahrnval ukazatel K celkem 10 ukazatelů kvality a výknu s následujícími vahami: Indikátry kvality a výknu pr ukazatel K 100 % Výsledky výzkumu, vývje a invací 29,3 % Výsledky umělecké činnsti 1,7 % Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací 5 % Vlastní příjmy 3 % Kvalifikační struktura akademických pracvníků 2 % Zaměstnanst abslventů 32 % Zahraniční studenti 2 % Samplátci 3 % Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů 11 % Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů 11 % Zpracvaný pdklad je vstupem d analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu (pr rzpčtvý ukazatel K) a rzbru jejich vlivu na bjem pskytvaných finančních prstředků. Cílem pdkladu je kvantifikace změn výše příspěvků, pskytvaných Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT), českým veřejným vyským šklám v důsledku změn abslutních hdnt ukazatelů kvality a výknu. Prtže však změna abslutních hdnt ukazatelů má pr jedntlivé vyské škly velice dlišné finanční dpady, je ptřeba prvádět výpčet pr každu vysku šklu zvlášť. Předpkladem takt definvaných výpčtů přitm je, že hdnty statních vyských škl zůstávají neměnné. Výsledky výpčtu změn výše pskytvaných příspěvků prezentují pr každu z 26 českých veřejných vyských škl přehledné tabulky a brázky. Finanční dpady jsu vyjádřeny jednak abslutně (v tisících Kč) a jednak relativně (vzhledem k veliksti rzpčtu). Materiál zpracvaný d knce dubna 2015 je rzdělen d smi částí. V první části jsu prezentvány výsledky rzbru z phledu jedntlivých ukazatelů kvality a výknu pr rk 2015, ve druhé části z phledu jedntlivých veřejných vyských škl pr rk 2015, ve třetí části z phledu jedntlivých ukazatelů kvality a výknu pr rk 2014, ve čtvrté části z phledu jedntlivých veřejných vyských škl pr rk 2014, v páté části z phledu jedntlivých ukazatelů kvality a výknu pr rk 2013, v šesté části z phledu jedntlivých veřejných vyských škl pr rk 2013, v sedmé části z phledu jedntlivých ukazatelů kvality a výknu pr rk 2012 a v smé části z phledu jedntlivých veřejných vyských škl pr rk Na základě zpracvanéh pdkladu je například předběžně (puze jak ukázka mžnéh náhledu a interpretace výsledků) mžné říci, že: 1. pčtu bdů RIV by pr Univerzitu Karlvu v Praze (UK) pdle Pravidel pr pskytvání příspěvků a dtací veřejným vyským šklám pr rk 2014 (dále jen Pravidla 2014 ) znamenal (za předpkladu neměnných pčtů bdů RIV statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 2,38 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,68 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 2. pčtu bdů RIV by pr Univerzitu Karlvu v Praze (UK) pdle Pravidel pr pskytvání příspěvků a dtací veřejným vyským šklám pr rk 2013 (dále jen Pravidla 2013 ) znamenal (za předpkladu neměnných pčtů bdů RIV statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 2,64 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2013 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,80 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2013 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 8

9 3. pčtu bdů RIV by pr Univerzitu Karlvu v Praze (UK) pdle Pravidel pr pskytvání příspěvků a dtací veřejným vyským šklám pr rk 2012 (dále jen Pravidla 2013 ) znamenal (za předpkladu neměnných pčtů bdů RIV statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 2,67 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2012 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,77 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UK pr rk 2012 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 4. pčtu bdů RIV by pr Vysku šklu chemick-technlgicku v Praze (VŠCHT) pdle Pravidel 2014 znamenal (za předpkladu neměnných pčtů bdů RIV statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 4,20 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých VŠCHT pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 1,15 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých VŠCHT pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 5. finančních prstředků získaných z mezinárdních grantů by pr České vyské učení technické (ČVUT) pdle Pravidel 2014 znamenal (za předpkladu neměnných finančních prstředků z mezinárdních grantů statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 0,84 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých ČVUT pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,21 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých ČVUT pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 6. finančních prstředků získaných z mezinárdních grantů by pr Slezsku univerzitu v Opavě (SU) pdle Pravidel 2014 znamenal (za předpkladu neměnných finančních prstředků z mezinárdních grantů statních vyských škl) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 0,02 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých SU pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,004 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých SU pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 7. pčtu studujících cizinců by pr Masarykvu univerzitu (MU) pdle Pravidel 2014 znamenal (za předpkladu neměnných pčtů cizinců studujících na statních vyských šklách) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 0,27 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých MU pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,07 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých MU pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 8. pčtu studujících cizinců by pr Univerzitu Hradec Králvé (UHK) pdle Pravidel 2014 znamenal (za předpkladu neměnných pčtů cizinců studujících na statních šklách) zvýšení příspěvku MŠMT Kč, cž dpvídá pdílu 0,05 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UHK pr rk 2014 v rámci rzpčtvéh ukazatele K a 0,01 % z bjemu finančních prstředků pskytnutých UHK pr rk 2014 v rámci rzpčtvých ukazatelů A+K. 9. Pr UK jsu pdle Pravidel 2014 třemi ukazateli, které by při zvýšení jejich abslutních hdnt (za předpkladu neměnných hdnt ukazatelů statních vyských škl) vedly k největšímu navýšení příspěvku MŠMT, (dle významnsti): 1. Výsledky výzkumu, vývje a invací (RIV pčet bdů), 2. Zaměstnanst abslventů (Abslventi) a 3. Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů (Mbility přijatí). 10. Pr Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) jsu pdle Pravidel 2014 třemi ukazateli, které by při zvýšení jejich abslutních hdnt (za předpkladu neměnných hdnt ukazatelů statních vyských škl) vedly k největšímu navýšení příspěvku MŠMT, (dle významnsti): 1. Zaměstnanst abslventů (Abslventi), 2. Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů (Mbility vyslaní) a 3. Výsledky výzkumu, vývje a invací (RIV pčet bdů). 9

10 11. neb napak snížení vyskéh pčtu tzv. zaměstnaných abslventů (který vstupuje d výpčtu příspěvku MŠMT pdle Pravidel 2014) má pr všechny VVŠ jeden z největších vlivů na navýšení příspěvku MŠMT. Uvažujeme-li však zvýšení neb napak snížení puze velmi maléh pčtu nezaměstnaných abslventů (který se ve výpčtu příspěvku MŠMT pr rk 2014 puze dečítá d celkvéh pčtu abslventů), je tent vliv napak jeden z nejmenších. Dpručení tedy zní upravit mechanismus pravidel financvání tak, aby d něj vstupvaly přím pčty/pdíly nezaměstnaných abslventů. A pdbně. 10

11 Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací 2015 RIV (pčet bdů) 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.94% % -0.99% JU v Českých Budějvicích % % 0.91% % -0.91% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.29% % -0.29% Masarykva univerzita % % 0.68% % -0.70% UP v Olmuci % % 0.97% % -0.99% VFU Brn % % 0.49% % -0.49% OU v Ostravě % % 0.48% % -0.48% Univerzita Hradec Králvé % % 0.38% % -0.38% Slezská univerzita v Opavě % % 0.43% % -0.43% ČVUT v Praze % % 1.03% % -1.05% VŠCHT v Praze % % 1.62% % -1.64% ZČU v Plzni % % 0.79% % -0.79% TU v Liberci % % 0.64% % -0.64% Univerzita Pardubice % % 0.88% % -0.89% VUT v Brně % % 0.85% % -0.86% VŠB - TU Ostrava % % 0.61% % -0.61% UTB ve Zlíně % % 0.45% % -0.46% VŠE v Praze % % 0.28% % -0.28% ČZU v Praze % % 0.43% % -0.43% Mendelva univerzita v Brně % % 0.64% % -0.64% AMU v Praze % % 0.14% % -0.14% AVU v Praze % % 0.09% % -0.09% VŠUP v Praze % % 0.09% % -0.09% JAMU v Brně % % 0.10% % -0.10% VŠP Jihlava % % 0.02% % -0.02% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.06% % -0.06% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 11

12 1.2 Výsledky umělecké činnsti 2015 RUV (pčet bdů) 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.00% % 0.00% JU v Českých Budějvicích % % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.17% % -0.18% Masarykva univerzita % % 0.00% % 0.00% UP v Olmuci % % 0.01% % -0.01% VFU Brn 0 0.0% % 0.00% % 0.00% OU v Ostravě % % 0.18% % -0.18% Univerzita Hradec Králvé % % 0.04% % -0.04% Slezská univerzita v Opavě % % 0.16% % -0.16% ČVUT v Praze % % 0.04% % -0.04% VŠCHT v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % 0.14% % -0.14% TU v Liberci % % 0.12% % -0.12% Univerzita Pardubice % % 0.01% % -0.01% VUT v Brně % % 0.08% % -0.08% VŠB - TU Ostrava % % 0.00% % 0.00% UTB ve Zlíně % % 0.10% % -0.10% VŠE v Praze % % 0.00% % 0.00% ČZU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Mendelva univerzita v Brně % % 0.00% % 0.00% AMU v Praze % % 0.80% % -0.83% AVU v Praze % % 1.43% % -1.45% VŠUP v Praze % % 1.52% % -1.56% JAMU v Brně % % 1.38% % -1.43% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 12

13 1.3 Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací 2015 Finance na VaV (tis. Kč) 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.11% % -0.12% JU v Českých Budějvicích % % 0.09% % -0.09% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.02% % -0.02% Masarykva univerzita % % 0.09% % -0.09% UP v Olmuci % % 0.09% % -0.09% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.02% % -0.02% Slezská univerzita v Opavě % % 0.02% % -0.02% ČVUT v Praze % % 0.15% % -0.16% VŠCHT v Praze % % 0.19% % -0.19% ZČU v Plzni % % 0.10% % -0.10% TU v Liberci % % 0.10% % -0.10% Univerzita Pardubice % % 0.07% % -0.07% VUT v Brně % % 0.10% % -0.10% VŠB - TU Ostrava % % 0.07% % -0.07% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.04% % -0.04% ČZU v Praze % % 0.05% % -0.05% Mendelva univerzita v Brně % % 0.06% % -0.06% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.02% % -0.02% VŠUP v Praze % % 0.02% % -0.02% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 13

14 1.4 Vlastní příjmy 2015 Vlastní příjmy (tis. Kč) 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.12% % -0.13% JU v Českých Budějvicích % % 0.07% % -0.07% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.04% % -0.04% Masarykva univerzita % % 0.08% % -0.08% UP v Olmuci % % 0.09% % -0.09% VFU Brn % % 0.10% % -0.10% OU v Ostravě % % 0.04% % -0.04% Univerzita Hradec Králvé % % 0.04% % -0.04% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.12% % -0.12% VŠCHT v Praze % % 0.13% % -0.13% ZČU v Plzni % % 0.06% % -0.06% TU v Liberci % % 0.13% % -0.13% Univerzita Pardubice % % 0.05% % -0.05% VUT v Brně % % 0.07% % -0.07% VŠB - TU Ostrava % % 0.08% % -0.08% UTB ve Zlíně % % 0.04% % -0.04% VŠE v Praze % % 0.11% % -0.11% ČZU v Praze % % 0.04% % -0.04% Mendelva univerzita v Brně % % 0.09% % -0.09% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.02% % -0.02% VŠP Jihlava % % 0.05% % -0.05% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.03% % -0.03% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 14

15 1.5 Kvalifikační struktura akademických pracvníků 2015 Pčet prfesrů a dcentů 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.06% % -0.07% JU v Českých Budějvicích % % 0.06% % -0.06% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.04% % -0.04% Masarykva univerzita % % 0.04% % -0.04% UP v Olmuci % % 0.06% % -0.06% VFU Brn % % 0.05% % -0.05% OU v Ostravě % % 0.06% % -0.06% Univerzita Hradec Králvé % % 0.06% % -0.06% Slezská univerzita v Opavě % % 0.04% % -0.04% ČVUT v Praze % % 0.07% % -0.08% VŠCHT v Praze % % 0.08% % -0.08% ZČU v Plzni % % 0.06% % -0.06% TU v Liberci % % 0.07% % -0.07% Univerzita Pardubice % % 0.06% % -0.06% VUT v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠB - TU Ostrava % % 0.06% % -0.06% UTB ve Zlíně % % 0.04% % -0.04% VŠE v Praze % % 0.06% % -0.06% ČZU v Praze % % 0.04% % -0.04% Mendelva univerzita v Brně % % 0.06% % -0.06% AMU v Praze % % 0.07% % -0.07% AVU v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠP Jihlava % % 0.03% % -0.03% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.03% % -0.03% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 15

16 1.6 Zaměstnanst abslventů 2015 Abslventi 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.28% % -0.28% JU v Českých Budějvicích % % 0.47% % -0.47% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.36% % -0.36% Masarykva univerzita % % 0.31% % -0.31% UP v Olmuci % % 0.39% % -0.40% VFU Brn % % 0.42% % -0.42% OU v Ostravě % % 0.48% % -0.48% Univerzita Hradec Králvé % % 0.52% % -0.52% Slezská univerzita v Opavě % % 0.45% % -0.45% ČVUT v Praze % % 0.30% % -0.31% VŠCHT v Praze % % 0.29% % -0.29% ZČU v Plzni % % 0.40% % -0.41% TU v Liberci % % 0.35% % -0.35% Univerzita Pardubice % % 0.38% % -0.38% VUT v Brně % % 0.35% % -0.36% VŠB - TU Ostrava % % 0.36% % -0.36% UTB ve Zlíně % % 0.44% % -0.44% VŠE v Praze % % 0.36% % -0.36% ČZU v Praze % % 0.43% % -0.44% Mendelva univerzita v Brně % % 0.42% % -0.43% AMU v Praze % % 0.37% % -0.37% AVU v Praze % % 0.33% % -0.33% VŠUP v Praze % % 0.45% % -0.45% JAMU v Brně % % 0.45% % -0.46% VŠP Jihlava % % 0.46% % -0.46% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.29% % -0.29% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 16

17 1.7 Nezaměstnaní abslventi 2015 Nezaměstnaní abslventi 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.00% % 0.00% JU v Českých Budějvicích % % -0.02% % 0.02% UJEP v Ústí nad Labem % % -0.01% % 0.01% Masarykva univerzita % % -0.01% % 0.01% UP v Olmuci % % -0.01% % 0.01% VFU Brn % % -0.02% % 0.02% OU v Ostravě % % -0.02% % 0.02% Univerzita Hradec Králvé % % -0.02% % 0.02% Slezská univerzita v Opavě % % -0.02% % 0.02% ČVUT v Praze % % -0.01% % 0.01% VŠCHT v Praze % % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % -0.01% % 0.01% TU v Liberci % % -0.01% % 0.01% Univerzita Pardubice % % -0.02% % 0.02% VUT v Brně % % -0.01% % 0.01% VŠB - TU Ostrava % % -0.01% % 0.01% UTB ve Zlíně % % -0.02% % 0.02% VŠE v Praze % % -0.01% % 0.01% ČZU v Praze % % -0.01% % 0.01% Mendelva univerzita v Brně % % -0.02% % 0.02% AMU v Praze % % -0.01% % 0.01% AVU v Praze % % -0.06% % 0.06% VŠUP v Praze % % -0.03% % 0.03% JAMU v Brně % % -0.02% % 0.02% VŠP Jihlava % % -0.06% % 0.06% VŠTE v Českých Budějvicích % % -0.03% % 0.03% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 17

18 1.8 Zahraniční studenti 2015 Studující cizinci 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.05% % -0.05% JU v Českých Budějvicích % % 0.02% % -0.02% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.02% % -0.02% Masarykva univerzita % % 0.09% % -0.09% UP v Olmuci % % 0.04% % -0.04% VFU Brn % % 0.05% % -0.05% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.06% % -0.06% ČVUT v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠCHT v Praze % % 0.06% % -0.06% ZČU v Plzni % % 0.02% % -0.02% TU v Liberci % % 0.04% % -0.04% Univerzita Pardubice % % 0.02% % -0.02% VUT v Brně % % 0.09% % -0.09% VŠB - TU Ostrava % % 0.04% % -0.04% UTB ve Zlíně % % 0.04% % -0.04% VŠE v Praze % % 0.15% % -0.15% ČZU v Praze % % 0.06% % -0.06% Mendelva univerzita v Brně % % 0.07% % -0.07% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.02% % -0.02% JAMU v Brně % % 0.03% % -0.03% VŠP Jihlava % % 0.02% % -0.02% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.02% % -0.02% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 18

19 1.9 Samplátci 2015 Samplátci 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.14% % -0.15% JU v Českých Budějvicích 1 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem 9 0.2% % 0.01% % -0.01% Masarykva univerzita % % 0.10% % -0.10% UP v Olmuci % % 0.10% % -0.10% VFU Brn % % 0.33% % -0.34% OU v Ostravě % % 0.11% % -0.11% Univerzita Hradec Králvé 8 0.2% % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČVUT v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠCHT v Praze % % 0.05% % -0.05% ZČU v Plzni 4 0.1% % 0.00% % 0.00% TU v Liberci 7 0.1% % 0.01% % -0.01% Univerzita Pardubice % % 0.01% % -0.01% VUT v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠB - TU Ostrava % % 0.02% % -0.02% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.15% % -0.15% ČZU v Praze % % 0.02% % -0.02% Mendelva univerzita v Brně % % 0.04% % -0.04% AMU v Praze % % 0.07% % -0.07% AVU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠUP v Praze % % 0.06% % -0.06% JAMU v Brně 2 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 19

20 1.10 Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů 2015 Mbility - vyslaní 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.29% % -0.30% JU v Českých Budějvicích % % 0.18% % -0.18% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.40% % -0.40% Masarykva univerzita % % 0.45% % -0.47% UP v Olmuci % % 0.41% % -0.42% VFU Brn % % 0.10% % -0.10% OU v Ostravě % % 0.35% % -0.35% Univerzita Hradec Králvé % % 0.44% % -0.44% Slezská univerzita v Opavě % % 0.29% % -0.29% ČVUT v Praze % % 0.21% % -0.22% VŠCHT v Praze % % 0.14% % -0.14% ZČU v Plzni % % 0.34% % -0.34% TU v Liberci % % 0.37% % -0.37% Univerzita Pardubice % % 0.22% % -0.23% VUT v Brně % % 0.32% % -0.33% VŠB - TU Ostrava % % 0.19% % -0.19% UTB ve Zlíně % % 0.23% % -0.23% VŠE v Praze % % 0.61% % -0.62% ČZU v Praze % % 0.36% % -0.36% Mendelva univerzita v Brně % % 0.32% % -0.33% AMU v Praze % % 0.22% % -0.22% AVU v Praze % % 0.12% % -0.12% VŠUP v Praze % % 0.30% % -0.30% JAMU v Brně % % 0.21% % -0.21% VŠP Jihlava % % 0.26% % -0.26% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.20% % -0.20% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 20

21 1.11 Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů 2015 Mbility - přijatí 2015 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.38% % -0.40% JU v Českých Budějvicích % % 0.14% % -0.14% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.15% % -0.15% Masarykva univerzita % % 0.43% % -0.44% UP v Olmuci % % 0.20% % -0.20% VFU Brn % % 0.19% % -0.19% OU v Ostravě % % 0.23% % -0.23% Univerzita Hradec Králvé % % 0.21% % -0.21% Slezská univerzita v Opavě % % 0.07% % -0.07% ČVUT v Praze % % 0.37% % -0.38% VŠCHT v Praze % % 0.27% % -0.27% ZČU v Plzni % % 0.24% % -0.24% TU v Liberci % % 0.23% % -0.23% Univerzita Pardubice % % 0.20% % -0.20% VUT v Brně % % 0.30% % -0.30% VŠB - TU Ostrava % % 0.28% % -0.29% UTB ve Zlíně % % 0.12% % -0.12% VŠE v Praze % % 0.52% % -0.53% ČZU v Praze % % 0.37% % -0.37% Mendelva univerzita v Brně % % 0.34% % -0.34% AMU v Praze % % 0.36% % -0.36% AVU v Praze % % 0.19% % -0.19% VŠUP v Praze % % 0.28% % -0.28% JAMU v Brně % % 0.13% % -0.13% VŠP Jihlava % % 0.08% % -0.08% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.23% % -0.23% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK všech VVŠ 21

22 2 Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze 2015 Univerzita Karlva v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.94% % -0.99% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.11% % -0.12% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.12% % -0.13% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.07% Abslventi % % 0.28% % -0.28% Nezaměstnaní abslventi % % 0.00% % 0.00% Studující cizinci % % 0.05% % -0.05% Samplátci % % 0.14% % -0.15% Mbility - vyslaní % % 0.29% % -0.30% Mbility - přijatí % % 0.38% % -0.40% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 22

23 2.2 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2015 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.91% % -0.91% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.47% % -0.47% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.18% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.14% % -0.14% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 23

24 2.3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2015 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.29% % -0.29% RUV (pčet bdů) % % 0.17% % -0.18% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.36% % -0.36% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.40% % -0.40% Mbility - přijatí % % 0.15% % -0.15% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 24

25 2.4 Masarykva univerzita 2015 Masarykva univerzita 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.68% % -0.70% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.31% % -0.31% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.09% % -0.09% Samplátci % % 0.10% % -0.10% Mbility - vyslaní % % 0.45% % -0.47% Mbility - přijatí % % 0.43% % -0.44% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 25

26 2.5 Univerzita Palackéh v Olmuci 2015 Univerzita Palackéh v Olmuci 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.97% % -0.99% RUV (pčet bdů) % % 0.01% % -0.01% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.39% % -0.40% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.10% % -0.10% Mbility - vyslaní % % 0.41% % -0.42% Mbility - přijatí % % 0.20% % -0.20% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 26

27 2.6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.49% % -0.49% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.42% % -0.42% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.05% % -0.05% Samplátci % % 0.33% % -0.34% Mbility - vyslaní % % 0.10% % -0.10% Mbility - přijatí % % 0.19% % -0.19% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 27

28 2.7 Ostravská univerzita v Ostravě 2015 Ostravská univerzita v Ostravě 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.48% % -0.48% RUV (pčet bdů) % % 0.18% % -0.18% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.48% % -0.48% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.11% % -0.11% Mbility - vyslaní % % 0.35% % -0.35% Mbility - přijatí % % 0.23% % -0.23% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 28

29 2.8 Univerzita Hradec Králvé 2015 Univerzita Hradec Králvé 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.38% % -0.38% RUV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.04% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.52% % -0.52% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.44% % -0.44% Mbility - přijatí % % 0.21% % -0.21% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 29

30 2.9 Slezská univerzita v Opavě 2015 Slezská univerzita v Opavě 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.43% % -0.43% RUV (pčet bdů) % % 0.16% % -0.16% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.45% % -0.45% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.06% % -0.06% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.29% % -0.29% Mbility - přijatí % % 0.07% % -0.07% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 30

31 2.10 České vyské učení technické v Praze 2015 České vyské učení technické v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 1.03% % -1.05% RUV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.04% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.15% % -0.16% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.12% % -0.12% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.08% Abslventi % % 0.30% % -0.31% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.05% % -0.05% Samplátci % % 0.05% % -0.05% Mbility - vyslaní % % 0.21% % -0.22% Mbility - přijatí % % 0.37% % -0.38% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 31

32 2.11 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2015 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 1.62% % -1.64% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.19% % -0.19% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.13% % -0.13% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.08% % -0.08% Abslventi % % 0.29% % -0.29% Nezaměstnaní abslventi % % 0.00% % 0.00% Studující cizinci % % 0.06% % -0.06% Samplátci % % 0.05% % -0.05% Mbility - vyslaní % % 0.14% % -0.14% Mbility - přijatí % % 0.27% % -0.27% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 32

33 2.12 Západčeská univerzita v Plzni 2015 Západčeská univerzita v Plzni 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.79% % -0.79% RUV (pčet bdů) % % 0.14% % -0.14% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.40% % -0.41% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.34% % -0.34% Mbility - přijatí % % 0.24% % -0.24% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 33

34 2.13 Technická univerzita v Liberci 2015 Technická univerzita v Liberci 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.64% % -0.64% RUV (pčet bdů) % % 0.12% % -0.12% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.13% % -0.13% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.35% % -0.35% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.37% % -0.37% Mbility - přijatí % % 0.23% % -0.23% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 34

35 2.14 Univerzita Pardubice 2015 Univerzita Pardubice 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.88% % -0.89% RUV (pčet bdů) % % 0.01% % -0.01% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.38% % -0.38% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.22% % -0.23% Mbility - přijatí % % 0.20% % -0.20% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 35

36 2.15 Vyské učení technické v Brně 2015 Vyské učení technické v Brně 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.85% % -0.86% RUV (pčet bdů) % % 0.08% % -0.08% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.35% % -0.36% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.09% % -0.09% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.32% % -0.33% Mbility - přijatí % % 0.30% % -0.30% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 36

37 2.16 Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava 2015 Vyská škla báňská - Technická univerzita Ostrava 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.61% % -0.61% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.36% % -0.36% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.19% % -0.19% Mbility - přijatí % % 0.28% % -0.29% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 37

38 2.17 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2015 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.45% % -0.46% RUV (pčet bdů) % % 0.10% % -0.10% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.44% % -0.44% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.03% % -0.03% Mbility - vyslaní % % 0.23% % -0.23% Mbility - přijatí % % 0.12% % -0.12% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 38

39 2.18 Vyská škla eknmická v Praze 2015 Vyská škla eknmická v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.28% % -0.28% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.11% % -0.11% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.36% % -0.36% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.15% % -0.15% Samplátci % % 0.15% % -0.15% Mbility - vyslaní % % 0.61% % -0.62% Mbility - přijatí % % 0.52% % -0.53% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 39

40 2.19 Česká zemědělská univerzita v Praze 2015 Česká zemědělská univerzita v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.43% % -0.43% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.43% % -0.44% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.06% % -0.06% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.36% % -0.36% Mbility - přijatí % % 0.37% % -0.37% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 40

41 2.20 Mendelva univerzita v Brně 2015 Mendelva univerzita v Brně 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.64% % -0.64% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.42% % -0.43% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.07% % -0.07% Samplátci % % 0.04% % -0.04% Mbility - vyslaní % % 0.32% % -0.33% Mbility - přijatí % % 0.34% % -0.34% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 41

42 2.21 Akademie múzických umění v Praze 2015 Akademie múzických umění v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.14% % -0.14% RUV (pčet bdů) % % 0.80% % -0.83% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.37% % -0.37% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.07% % -0.07% Mbility - vyslaní % % 0.22% % -0.22% Mbility - přijatí % % 0.36% % -0.36% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 42

43 2.22 Akademie výtvarných umění v Praze 2015 Akademie výtvarných umění v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.09% % -0.09% RUV (pčet bdů) % % 1.43% % -1.45% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.33% % -0.33% Nezaměstnaní abslventi % % -0.06% % 0.06% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.12% % -0.12% Mbility - přijatí % % 0.19% % -0.19% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 43

44 2.23 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2015 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.09% % -0.09% RUV (pčet bdů) % % 1.52% % -1.56% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.45% % -0.45% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.06% % -0.06% Mbility - vyslaní % % 0.30% % -0.30% Mbility - přijatí % % 0.28% % -0.28% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 44

45 2.24 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2015 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.10% % -0.10% RUV (pčet bdů) % % 1.38% % -1.43% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.45% % -0.46% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.21% % -0.21% Mbility - přijatí % % 0.13% % -0.13% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 45

46 2.25 Vyská škla plytechnická Jihlava 2015 Vyská škla plytechnická Jihlava 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.02% % -0.02% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.46% % -0.46% Nezaměstnaní abslventi % % -0.06% % 0.06% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.26% % -0.26% Mbility - přijatí % % 0.08% % -0.08% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 46

47 2.26 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2015 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2015 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.06% % -0.06% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.29% % -0.29% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.20% % -0.20% Mbility - přijatí % % 0.23% % -0.23% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2015 a SVP PedF UK 47

48 3 Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací 2014 RIV (pčet bdů) 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.68% % -0.72% JU v Českých Budějvicích % % 0.66% % -0.66% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.20% % -0.20% Masarykva univerzita % % 0.49% % -0.50% UP v Olmuci % % 0.67% % -0.68% VFU Brn % % 0.35% % -0.35% OU v Ostravě % % 0.31% % -0.31% Univerzita Hradec Králvé % % 0.23% % -0.23% Slezská univerzita v Opavě % % 0.27% % -0.27% ČVUT v Praze % % 0.73% % -0.75% VŠCHT v Praze % % 1.15% % -1.16% ZČU v Plzni % % 0.53% % -0.54% TU v Liberci % % 0.41% % -0.42% Univerzita Pardubice % % 0.66% % -0.66% VUT v Brně % % 0.59% % -0.60% VŠB - TU Ostrava % % 0.39% % -0.39% UTB ve Zlíně % % 0.28% % -0.29% VŠE v Praze % % 0.19% % -0.19% ČZU v Praze % % 0.29% % -0.29% Mendelva univerzita v Brně % % 0.42% % -0.42% AMU v Praze % % 0.11% % -0.11% AVU v Praze % % 0.06% % -0.06% VŠUP v Praze % % 0.06% % -0.06% JAMU v Brně % % 0.08% % -0.08% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.04% % -0.04% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 48

49 3.2 Výsledky umělecké činnsti 2014 RUV (pčet bdů) 2014 K A+K K A+K UK v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% JU v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.09% % -0.09% Masarykva univerzita 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UP v Olmuci % % 0.00% % 0.00% VFU Brn 0 0.0% % 0.00% % 0.00% OU v Ostravě % % 0.10% % -0.10% Univerzita Hradec Králvé 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Slezská univerzita v Opavě % % 0.07% % -0.07% ČVUT v Praze % % 0.02% % -0.02% VŠCHT v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % 0.07% % -0.08% TU v Liberci % % 0.06% % -0.06% Univerzita Pardubice 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VUT v Brně % % 0.04% % -0.04% VŠB - TU Ostrava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UTB ve Zlíně % % 0.05% % -0.05% VŠE v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČZU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Mendelva univerzita v Brně 0 0.0% % 0.00% % 0.00% AMU v Praze % % 0.46% % -0.48% AVU v Praze % % 0.86% % -0.87% VŠUP v Praze % % 0.83% % -0.85% JAMU v Brně % % 0.74% % -0.76% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 49

50 3.3 Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací 2014 Finance na VaV (tis. Kč) 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.08% % -0.08% JU v Českých Budějvicích % % 0.06% % -0.06% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.02% % -0.02% Masarykva univerzita % % 0.06% % -0.06% UP v Olmuci % % 0.06% % -0.06% VFU Brn % % 0.03% % -0.03% OU v Ostravě % % 0.02% % -0.02% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.01% % -0.01% ČVUT v Praze % % 0.10% % -0.11% VŠCHT v Praze % % 0.13% % -0.14% ZČU v Plzni % % 0.07% % -0.07% TU v Liberci % % 0.08% % -0.08% Univerzita Pardubice % % 0.05% % -0.05% VUT v Brně % % 0.07% % -0.08% VŠB - TU Ostrava % % 0.05% % -0.05% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.03% % -0.03% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.05% % -0.05% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.01% % -0.01% JAMU v Brně % % 0.00% % 0.00% VŠP Jihlava % % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 50

51 3.4 Mezinárdní granty 2014 Mezinárdní granty (tis. Kč) 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.12% % -0.13% JU v Českých Budějvicích % % 0.06% % -0.06% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.05% % -0.05% Masarykva univerzita % % 0.13% % -0.14% UP v Olmuci % % 0.02% % -0.02% VFU Brn 0 0.0% % 0.00% % 0.00% OU v Ostravě % % 0.02% % -0.02% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.00% % 0.00% ČVUT v Praze % % 0.21% % -0.22% VŠCHT v Praze % % 0.30% % -0.30% ZČU v Plzni % % 0.04% % -0.04% TU v Liberci % % 0.05% % -0.05% Univerzita Pardubice % % 0.07% % -0.07% VUT v Brně % % 0.12% % -0.12% VŠB - TU Ostrava % % 0.11% % -0.11% UTB ve Zlíně % % 0.01% % -0.01% VŠE v Praze % % 0.03% % -0.03% ČZU v Praze % % 0.15% % -0.15% Mendelva univerzita v Brně % % 0.01% % -0.01% AMU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% AVU v Praze % % 0.07% % -0.07% VŠUP v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% JAMU v Brně 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 51

52 3.5 Vlastní příjmy 2014 Vlastní příjmy (tis. Kč) 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.08% % -0.09% JU v Českých Budějvicích % % 0.05% % -0.05% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.05% % -0.05% UP v Olmuci % % 0.06% % -0.06% VFU Brn % % 0.07% % -0.07% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.03% % -0.03% Slezská univerzita v Opavě % % 0.04% % -0.04% ČVUT v Praze % % 0.08% % -0.09% VŠCHT v Praze % % 0.09% % -0.09% ZČU v Plzni % % 0.04% % -0.04% TU v Liberci % % 0.09% % -0.09% Univerzita Pardubice % % 0.04% % -0.04% VUT v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠB - TU Ostrava % % 0.06% % -0.06% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.08% % -0.08% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.06% % -0.06% AMU v Praze % % 0.01% % -0.01% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.03% % -0.03% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.02% % -0.02% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 52

53 3.6 Kvalifikační struktura akademických pracvníků 2014 Pčet prfesrů a dcentů 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.05% % -0.05% JU v Českých Budějvicích % % 0.04% % -0.04% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.04% % -0.04% Masarykva univerzita % % 0.03% % -0.03% UP v Olmuci % % 0.04% % -0.04% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.04% % -0.04% Univerzita Hradec Králvé % % 0.04% % -0.05% Slezská univerzita v Opavě % % 0.03% % -0.03% ČVUT v Praze % % 0.04% % -0.05% VŠCHT v Praze % % 0.07% % -0.07% ZČU v Plzni % % 0.04% % -0.04% TU v Liberci % % 0.05% % -0.05% Univerzita Pardubice % % 0.04% % -0.04% VUT v Brně % % 0.04% % -0.04% VŠB - TU Ostrava % % 0.04% % -0.04% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.05% % -0.05% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.04% % -0.04% AMU v Praze % % 0.07% % -0.07% AVU v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠP Jihlava % % 0.02% % -0.02% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 53

54 3.7 Zaměstnanst abslventů 2014 Abslventi 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.50% % -0.51% JU v Českých Budějvicích % % 0.88% % -0.89% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.74% % -0.74% Masarykva univerzita % % 0.58% % -0.59% UP v Olmuci % % 0.69% % -0.70% VFU Brn % % 0.82% % -0.83% OU v Ostravě % % 0.86% % -0.87% Univerzita Hradec Králvé % % 0.96% % -0.96% Slezská univerzita v Opavě % % 0.91% % -0.91% ČVUT v Praze % % 0.56% % -0.57% VŠCHT v Praze % % 0.55% % -0.55% ZČU v Plzni % % 0.76% % -0.76% TU v Liberci % % 0.65% % -0.65% Univerzita Pardubice % % 0.73% % -0.74% VUT v Brně % % 0.64% % -0.65% VŠB - TU Ostrava % % 0.72% % -0.72% UTB ve Zlíně % % 0.84% % -0.84% VŠE v Praze % % 0.67% % -0.68% ČZU v Praze % % 0.79% % -0.80% Mendelva univerzita v Brně % % 0.85% % -0.86% AMU v Praze % % 0.70% % -0.70% AVU v Praze % % 0.95% % -0.95% VŠUP v Praze % % 0.74% % -0.74% JAMU v Brně % % 0.84% % -0.84% VŠP Jihlava % % 0.73% % -0.73% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.35% % -0.35% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 54

55 3.8 Nezaměstnaní abslventi 2014 Nezaměstnaní abslventi 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % -0.01% % 0.01% JU v Českých Budějvicích % % -0.04% % 0.04% UJEP v Ústí nad Labem % % -0.02% % 0.02% Masarykva univerzita % % -0.02% % 0.02% UP v Olmuci % % -0.02% % 0.02% VFU Brn % % -0.03% % 0.03% OU v Ostravě % % -0.03% % 0.03% Univerzita Hradec Králvé % % -0.04% % 0.04% Slezská univerzita v Opavě % % -0.04% % 0.04% ČVUT v Praze % % -0.01% % 0.01% VŠCHT v Praze % % -0.01% % 0.01% ZČU v Plzni % % -0.02% % 0.02% TU v Liberci % % -0.02% % 0.02% Univerzita Pardubice % % -0.04% % 0.04% VUT v Brně % % -0.01% % 0.01% VŠB - TU Ostrava % % -0.02% % 0.02% UTB ve Zlíně % % -0.04% % 0.04% VŠE v Praze % % -0.01% % 0.01% ČZU v Praze % % -0.02% % 0.02% Mendelva univerzita v Brně % % -0.04% % 0.04% AMU v Praze % % -0.02% % 0.02% AVU v Praze % % -0.11% % 0.11% VŠUP v Praze % % -0.04% % 0.04% JAMU v Brně % % -0.01% % 0.01% VŠP Jihlava % % -0.07% % 0.07% VŠTE v Českých Budějvicích % % -0.06% % 0.06% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 55

56 3.9 Zahraniční studenti 2014 Studující cizinci 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.04% % -0.04% JU v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.01% % -0.01% Masarykva univerzita % % 0.07% % -0.07% UP v Olmuci % % 0.03% % -0.03% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.02% % -0.02% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.04% % -0.04% VŠCHT v Praze % % 0.04% % -0.04% ZČU v Plzni % % 0.02% % -0.02% TU v Liberci % % 0.03% % -0.03% Univerzita Pardubice % % 0.01% % -0.01% VUT v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠB - TU Ostrava % % 0.03% % -0.03% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.12% % -0.12% ČZU v Praze % % 0.04% % -0.04% Mendelva univerzita v Brně % % 0.04% % -0.04% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.01% % -0.01% JAMU v Brně % % 0.02% % -0.02% VŠP Jihlava % % 0.01% % -0.01% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 56

57 3.10 Samplátci 2014 Samplátci 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.09% % -0.11% JU v Českých Budějvicích 1 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem 7 0.2% % 0.00% % 0.00% Masarykva univerzita % % 0.07% % -0.07% UP v Olmuci % % 0.07% % -0.07% VFU Brn % % 0.24% % -0.24% OU v Ostravě % % 0.06% % -0.06% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČVUT v Praze % % 0.03% % -0.03% VŠCHT v Praze % % 0.04% % -0.04% ZČU v Plzni 2 0.1% % 0.00% % 0.00% TU v Liberci 6 0.1% % 0.00% % 0.00% Univerzita Pardubice % % 0.01% % -0.01% VUT v Brně % % 0.00% % 0.00% VŠB - TU Ostrava % % 0.01% % -0.01% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.08% % -0.08% ČZU v Praze % % 0.01% % -0.01% Mendelva univerzita v Brně % % 0.02% % -0.02% AMU v Praze % % 0.05% % -0.05% AVU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠUP v Praze % % 0.04% % -0.04% JAMU v Brně 2 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 57

58 3.11 Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů 2014 Mbility - vyslaní 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.19% % -0.20% JU v Českých Budějvicích % % 0.12% % -0.12% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.30% % -0.30% Masarykva univerzita % % 0.33% % -0.35% UP v Olmuci % % 0.26% % -0.27% VFU Brn % % 0.08% % -0.08% OU v Ostravě % % 0.26% % -0.26% Univerzita Hradec Králvé % % 0.29% % -0.29% Slezská univerzita v Opavě % % 0.20% % -0.20% ČVUT v Praze % % 0.16% % -0.16% VŠCHT v Praze % % 0.09% % -0.09% ZČU v Plzni % % 0.27% % -0.27% TU v Liberci % % 0.27% % -0.27% Univerzita Pardubice % % 0.15% % -0.15% VUT v Brně % % 0.24% % -0.24% VŠB - TU Ostrava % % 0.14% % -0.14% UTB ve Zlíně % % 0.17% % -0.18% VŠE v Praze % % 0.41% % -0.41% ČZU v Praze % % 0.25% % -0.26% Mendelva univerzita v Brně % % 0.22% % -0.23% AMU v Praze % % 0.15% % -0.15% AVU v Praze % % 0.10% % -0.10% VŠUP v Praze % % 0.25% % -0.25% JAMU v Brně % % 0.16% % -0.16% VŠP Jihlava % % 0.18% % -0.18% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.08% % -0.08% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 58

59 3.12 Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů 2014 Mbility - přijatí 2014 K A+K K A+K UK v Praze % % 0.26% % -0.28% JU v Českých Budějvicích % % 0.07% % -0.08% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.10% % -0.10% Masarykva univerzita % % 0.30% % -0.31% UP v Olmuci % % 0.14% % -0.14% VFU Brn % % 0.12% % -0.12% OU v Ostravě % % 0.17% % -0.17% Univerzita Hradec Králvé % % 0.15% % -0.15% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.27% % -0.27% VŠCHT v Praze % % 0.18% % -0.18% ZČU v Plzni % % 0.19% % -0.19% TU v Liberci % % 0.14% % -0.14% Univerzita Pardubice % % 0.13% % -0.13% VUT v Brně % % 0.23% % -0.23% VŠB - TU Ostrava % % 0.19% % -0.19% UTB ve Zlíně % % 0.09% % -0.09% VŠE v Praze % % 0.38% % -0.38% ČZU v Praze % % 0.27% % -0.28% Mendelva univerzita v Brně % % 0.22% % -0.22% AMU v Praze % % 0.30% % -0.30% AVU v Praze % % 0.15% % -0.15% VŠUP v Praze % % 0.24% % -0.24% JAMU v Brně % % 0.10% % -0.10% VŠP Jihlava % % 0.04% % -0.04% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.10% % -0.10% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK všech VVŠ 59

60 4 Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze 2014 Univerzita Karlva v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.68% % -0.72% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.12% % -0.13% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.50% % -0.51% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.09% % -0.11% Mbility - vyslaní % % 0.19% % -0.20% Mbility - přijatí % % 0.26% % -0.28% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 60

61 4.2 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2014 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.66% % -0.66% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.88% % -0.89% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.12% % -0.12% Mbility - přijatí % % 0.07% % -0.08% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 61

62 4.3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.20% % -0.20% RUV (pčet bdů) % % 0.09% % -0.09% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.74% % -0.74% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.30% % -0.30% Mbility - přijatí % % 0.10% % -0.10% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 62

63 4.4 Masarykva univerzita 2014 Masarykva univerzita 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.49% % -0.50% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.13% % -0.14% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.58% % -0.59% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.07% % -0.07% Samplátci % % 0.07% % -0.07% Mbility - vyslaní % % 0.33% % -0.35% Mbility - přijatí % % 0.30% % -0.31% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 63

64 4.5 Univerzita Palackéh v Olmuci 2014 Univerzita Palackéh v Olmuci 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.67% % -0.68% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.69% % -0.70% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.07% % -0.07% Mbility - vyslaní % % 0.26% % -0.27% Mbility - přijatí % % 0.14% % -0.14% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 64

65 4.6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2014 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.35% % -0.35% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.82% % -0.83% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.24% % -0.24% Mbility - vyslaní % % 0.08% % -0.08% Mbility - přijatí % % 0.12% % -0.12% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 65

66 4.7 Ostravská univerzita v Ostravě 2014 Ostravská univerzita v Ostravě 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.31% % -0.31% RUV (pčet bdů) % % 0.10% % -0.10% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.86% % -0.87% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.06% % -0.06% Mbility - vyslaní % % 0.26% % -0.26% Mbility - přijatí % % 0.17% % -0.17% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 66

67 4.8 Univerzita Hradec Králvé 2014 Univerzita Hradec Králvé 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.23% % -0.23% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.05% Abslventi % % 0.96% % -0.96% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.29% % -0.29% Mbility - přijatí % % 0.15% % -0.15% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 67

68 4.9 Slezská univerzita v Opavě 2014 Slezská univerzita v Opavě 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.27% % -0.27% RUV (pčet bdů) % % 0.07% % -0.07% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.91% % -0.91% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.05% % -0.05% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.20% % -0.20% Mbility - přijatí % % 0.05% % -0.05% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 68

69 4.10 České vyské učení technické v Praze 2014 České vyské učení technické v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.73% % -0.75% RUV (pčet bdů) % % 0.02% % -0.02% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.11% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.21% % -0.22% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.05% Abslventi % % 0.56% % -0.57% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.03% % -0.03% Mbility - vyslaní % % 0.16% % -0.16% Mbility - přijatí % % 0.27% % -0.27% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 69

70 4.11 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2014 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 1.15% % -1.16% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.13% % -0.14% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.30% % -0.30% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.55% % -0.55% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.04% % -0.04% Mbility - vyslaní % % 0.09% % -0.09% Mbility - přijatí % % 0.18% % -0.18% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 70

71 4.12 Západčeská univerzita v Plzni 2014 Západčeská univerzita v Plzni 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.53% % -0.54% RUV (pčet bdů) % % 0.07% % -0.08% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.76% % -0.76% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.27% % -0.27% Mbility - přijatí % % 0.19% % -0.19% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 71

72 4.13 Technická univerzita v Liberci 2014 Technická univerzita v Liberci 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.41% % -0.42% RUV (pčet bdů) % % 0.06% % -0.06% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.65% % -0.65% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.27% % -0.27% Mbility - přijatí % % 0.14% % -0.14% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 72

73 4.14 Univerzita Pardubice 2014 Univerzita Pardubice 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.66% % -0.66% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.73% % -0.74% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.15% % -0.15% Mbility - přijatí % % 0.13% % -0.13% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 73

74 4.15 Vyské učení technické v Brně 2014 Vyské učení technické v Brně 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.59% % -0.60% RUV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.04% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.07% % -0.08% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.12% % -0.12% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.64% % -0.65% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.06% % -0.06% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.24% % -0.24% Mbility - přijatí % % 0.23% % -0.23% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 74

75 4.16 Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava 2014 Vyská škla báňská - Technická univerzita Ostrava 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.39% % -0.39% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.11% % -0.11% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.72% % -0.72% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.14% % -0.14% Mbility - přijatí % % 0.19% % -0.19% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 75

76 4.17 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2014 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.28% % -0.29% RUV (pčet bdů) % % 0.05% % -0.05% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.84% % -0.84% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.17% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.09% % -0.09% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 76

77 4.18 Vyská škla eknmická v Praze 2014 Vyská škla eknmická v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.19% % -0.19% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.67% % -0.68% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.12% % -0.12% Samplátci % % 0.08% % -0.08% Mbility - vyslaní % % 0.41% % -0.41% Mbility - přijatí % % 0.38% % -0.38% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 77

78 4.19 Česká zemědělská univerzita v Praze 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.29% % -0.29% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.15% % -0.15% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.79% % -0.80% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.25% % -0.26% Mbility - přijatí % % 0.27% % -0.28% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 78

79 4.20 Mendelva univerzita v Brně 2014 Mendelva univerzita v Brně 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.42% % -0.42% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.85% % -0.86% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.22% % -0.23% Mbility - přijatí % % 0.22% % -0.22% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 79

80 4.21 Akademie múzických umění v Praze 2014 Akademie múzických umění v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.11% % -0.11% RUV (pčet bdů) % % 0.46% % -0.48% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.70% % -0.70% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.05% % -0.05% Mbility - vyslaní % % 0.15% % -0.15% Mbility - přijatí % % 0.30% % -0.30% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 80

81 4.22 Akademie výtvarných umění v Praze 2014 Akademie výtvarných umění v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.06% % -0.06% RUV (pčet bdů) % % 0.86% % -0.87% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.95% % -0.95% Nezaměstnaní abslventi % % -0.11% % 0.11% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.10% % -0.10% Mbility - přijatí % % 0.15% % -0.15% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 81

82 4.23 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2014 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.06% % -0.06% RUV (pčet bdů) % % 0.83% % -0.85% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.74% % -0.74% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.04% % -0.04% Mbility - vyslaní % % 0.25% % -0.25% Mbility - přijatí % % 0.24% % -0.24% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 82

83 4.24 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2014 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.08% % -0.08% RUV (pčet bdů) % % 0.74% % -0.76% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.84% % -0.84% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.16% % -0.16% Mbility - přijatí % % 0.10% % -0.10% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 83

84 4.25 Vyská škla plytechnická Jihlava 2014 Vyská škla plytechnická Jihlava 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.02% % -0.02% Abslventi % % 0.73% % -0.73% Nezaměstnaní abslventi % % -0.07% % 0.07% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.18% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.04% % -0.04% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 84

85 4.26 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2014 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2014 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.04% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.01% % -0.01% Abslventi % % 0.35% % -0.35% Nezaměstnaní abslventi % % -0.06% % 0.06% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.08% % -0.08% Mbility - přijatí % % 0.10% % -0.10% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2014 a SVP PedF UK 85

86 5 Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací 2013 RIV (pčet bdů) 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.80% % -0.85% JU v Českých Budějvicích % % 0.70% % -0.70% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.20% % -0.20% Masarykva univerzita % % 0.58% % -0.59% UP v Olmuci % % 0.68% % -0.69% VFU Brn % % 0.44% % -0.44% OU v Ostravě % % 0.33% % -0.33% Univerzita Hradec Králvé % % 0.21% % -0.21% Slezská univerzita v Opavě % % 0.28% % -0.28% ČVUT v Praze % % 0.85% % -0.87% VŠCHT v Praze % % 1.41% % -1.42% ZČU v Plzni % % 0.56% % -0.57% TU v Liberci % % 0.42% % -0.42% Univerzita Pardubice % % 0.71% % -0.71% VUT v Brně % % 0.67% % -0.69% VŠB - TU Ostrava % % 0.36% % -0.36% UTB ve Zlíně % % 0.24% % -0.24% VŠE v Praze % % 0.24% % -0.25% ČZU v Praze % % 0.27% % -0.27% Mendelva univerzita v Brně % % 0.41% % -0.42% AMU v Praze % % 0.12% % -0.12% AVU v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠUP v Praze % % 0.07% % -0.07% JAMU v Brně % % 0.07% % -0.07% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 86

87 5.2 Výsledky umělecké činnsti 2013 RUV (pčet bdů) 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% JU v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.08% % -0.08% Masarykva univerzita 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UP v Olmuci 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VFU Brn 0 0.0% % 0.00% % 0.00% OU v Ostravě % % 0.11% % -0.11% Univerzita Hradec Králvé 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.02% % -0.02% VŠCHT v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % 0.07% % -0.07% TU v Liberci % % 0.06% % -0.06% Univerzita Pardubice % % 0.00% % 0.00% VUT v Brně % % 0.04% % -0.05% VŠB - TU Ostrava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UTB ve Zlíně % % 0.04% % -0.05% VŠE v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČZU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Mendelva univerzita v Brně 0 0.0% % 0.00% % 0.00% AMU v Praze % % 0.47% % -0.49% AVU v Praze % % 0.91% % -0.93% VŠUP v Praze % % 0.75% % -0.77% JAMU v Brně % % 0.78% % -0.81% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 87

88 5.3 Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací 2013 Finance na VaV (tis. Kč) 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.13% % -0.13% JU v Českých Budějvicích % % 0.10% % -0.10% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.10% % -0.11% UP v Olmuci % % 0.10% % -0.10% VFU Brn % % 0.06% % -0.06% OU v Ostravě % % 0.04% % -0.04% Univerzita Hradec Králvé % % 0.02% % -0.02% Slezská univerzita v Opavě % % 0.02% % -0.02% ČVUT v Praze % % 0.17% % -0.18% VŠCHT v Praze % % 0.24% % -0.25% ZČU v Plzni % % 0.11% % -0.11% TU v Liberci % % 0.15% % -0.15% Univerzita Pardubice % % 0.07% % -0.07% VUT v Brně % % 0.13% % -0.13% VŠB - TU Ostrava % % 0.09% % -0.09% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.05% % -0.05% ČZU v Praze % % 0.05% % -0.05% Mendelva univerzita v Brně % % 0.10% % -0.10% AMU v Praze % % 0.04% % -0.04% AVU v Praze % % 0.02% % -0.02% VŠUP v Praze % % 0.01% % -0.01% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 88

89 5.4 Vlastní příjmy 2013 Vlastní příjmy (tis. Kč) 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.08% % -0.09% JU v Českých Budějvicích % % 0.05% % -0.05% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.05% % -0.05% UP v Olmuci % % 0.05% % -0.05% VFU Brn % % 0.07% % -0.07% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.03% % -0.03% Slezská univerzita v Opavě % % 0.04% % -0.04% ČVUT v Praze % % 0.09% % -0.09% VŠCHT v Praze % % 0.09% % -0.09% ZČU v Plzni % % 0.04% % -0.04% TU v Liberci % % 0.09% % -0.09% Univerzita Pardubice % % 0.04% % -0.04% VUT v Brně % % 0.07% % -0.07% VŠB - TU Ostrava % % 0.06% % -0.06% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.08% % -0.08% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.06% % -0.06% AMU v Praze % % 0.01% % -0.01% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.03% % -0.03% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 89

90 5.5 Kvalifikační struktura akademických pracvníků 2013 Pčet prfesrů a dcentů 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.05% % -0.05% JU v Českých Budějvicích % % 0.04% % -0.04% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.04% % -0.04% Masarykva univerzita % % 0.03% % -0.03% UP v Olmuci % % 0.04% % -0.04% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.04% % -0.04% Univerzita Hradec Králvé % % 0.04% % -0.04% Slezská univerzita v Opavě % % 0.03% % -0.03% ČVUT v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠCHT v Praze % % 0.07% % -0.07% ZČU v Plzni % % 0.04% % -0.04% TU v Liberci % % 0.05% % -0.05% Univerzita Pardubice % % 0.04% % -0.04% VUT v Brně % % 0.04% % -0.04% VŠB - TU Ostrava % % 0.04% % -0.04% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.05% % -0.05% ČZU v Praze % % 0.02% % -0.02% Mendelva univerzita v Brně % % 0.04% % -0.04% AMU v Praze % % 0.07% % -0.07% AVU v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠUP v Praze % % 0.02% % -0.02% JAMU v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠP Jihlava % % 0.02% % -0.02% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 90

91 5.6 Zaměstnanst abslventů 2013 Abslventi 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.53% % -0.54% JU v Českých Budějvicích % % 0.88% % -0.89% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.74% % -0.74% Masarykva univerzita % % 0.54% % -0.55% UP v Olmuci % % 0.71% % -0.72% VFU Brn % % 0.79% % -0.79% OU v Ostravě % % 0.84% % -0.84% Univerzita Hradec Králvé % % 0.92% % -0.92% Slezská univerzita v Opavě % % 0.92% % -0.92% ČVUT v Praze % % 0.54% % -0.55% VŠCHT v Praze % % 0.53% % -0.53% ZČU v Plzni % % 0.80% % -0.81% TU v Liberci % % 0.73% % -0.74% Univerzita Pardubice % % 0.66% % -0.66% VUT v Brně % % 0.64% % -0.65% VŠB - TU Ostrava % % 0.71% % -0.72% UTB ve Zlíně % % 0.84% % -0.84% VŠE v Praze % % 0.67% % -0.67% ČZU v Praze % % 0.75% % -0.76% Mendelva univerzita v Brně % % 0.86% % -0.87% AMU v Praze % % 0.72% % -0.72% AVU v Praze % % 0.76% % -0.76% VŠUP v Praze % % 0.88% % -0.89% JAMU v Brně % % 0.71% % -0.71% VŠP Jihlava % % 0.90% % -0.90% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.28% % -0.28% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 91

92 5.7 Nezaměstnaní abslventi 2013 Nezaměstnaní abslventi 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % -0.01% % 0.01% JU v Českých Budějvicích % % -0.03% % 0.03% UJEP v Ústí nad Labem % % -0.02% % 0.02% Masarykva univerzita % % -0.01% % 0.01% UP v Olmuci % % -0.02% % 0.02% VFU Brn % % -0.03% % 0.03% OU v Ostravě % % -0.02% % 0.02% Univerzita Hradec Králvé % % -0.03% % 0.03% Slezská univerzita v Opavě % % -0.04% % 0.04% ČVUT v Praze % % -0.01% % 0.01% VŠCHT v Praze % % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % -0.02% % 0.02% TU v Liberci % % -0.02% % 0.02% Univerzita Pardubice % % -0.02% % 0.02% VUT v Brně % % -0.01% % 0.01% VŠB - TU Ostrava % % -0.02% % 0.02% UTB ve Zlíně % % -0.03% % 0.03% VŠE v Praze % % -0.01% % 0.01% ČZU v Praze % % -0.01% % 0.01% Mendelva univerzita v Brně % % -0.03% % 0.03% AMU v Praze % % -0.01% % 0.01% AVU v Praze % % -0.04% % 0.04% VŠUP v Praze % % -0.06% % 0.06% JAMU v Brně % % -0.02% % 0.02% VŠP Jihlava % % -0.08% % 0.08% VŠTE v Českých Budějvicích % % -0.04% % 0.04% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 92

93 5.8 Zahraniční studenti 2013 Studující cizinci 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.04% % -0.04% JU v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.01% % -0.01% Masarykva univerzita % % 0.07% % -0.07% UP v Olmuci % % 0.03% % -0.03% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.02% % -0.02% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.04% % -0.04% VŠCHT v Praze % % 0.03% % -0.03% ZČU v Plzni % % 0.01% % -0.02% TU v Liberci % % 0.03% % -0.03% Univerzita Pardubice % % 0.01% % -0.01% VUT v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠB - TU Ostrava % % 0.03% % -0.03% UTB ve Zlíně % % 0.03% % -0.03% VŠE v Praze % % 0.12% % -0.13% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.03% % -0.03% AMU v Praze % % 0.02% % -0.02% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.01% % -0.01% JAMU v Brně % % 0.02% % -0.02% VŠP Jihlava % % 0.01% % -0.01% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 93

94 5.9 Samplátci 2013 Samplátci 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.09% % -0.11% JU v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem 6 0.1% % 0.00% % 0.00% Masarykva univerzita % % 0.07% % -0.07% UP v Olmuci % % 0.07% % -0.07% VFU Brn % % 0.23% % -0.23% OU v Ostravě % % 0.06% % -0.06% Univerzita Hradec Králvé % % 0.02% % -0.02% Slezská univerzita v Opavě 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČVUT v Praze % % 0.03% % -0.03% VŠCHT v Praze % % 0.03% % -0.03% ZČU v Plzni 2 0.0% % 0.00% % 0.00% TU v Liberci 6 0.2% % 0.00% % 0.00% Univerzita Pardubice 2 0.1% % 0.00% % 0.00% VUT v Brně % % 0.00% % 0.00% VŠB - TU Ostrava % % 0.01% % -0.01% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.04% % -0.04% ČZU v Praze % % 0.01% % -0.01% Mendelva univerzita v Brně % % 0.02% % -0.02% AMU v Praze % % 0.04% % -0.04% AVU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠUP v Praze % % 0.05% % -0.05% JAMU v Brně 2 0.1% % 0.00% % 0.00% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 94

95 5.10 Studenti vyslaní v rámci mbilitních prgramů 2013 Mbility - vyslaní 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.18% % -0.19% JU v Českých Budějvicích % % 0.14% % -0.14% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.29% % -0.29% Masarykva univerzita % % 0.33% % -0.34% UP v Olmuci % % 0.28% % -0.28% VFU Brn % % 0.10% % -0.10% OU v Ostravě % % 0.26% % -0.26% Univerzita Hradec Králvé % % 0.27% % -0.27% Slezská univerzita v Opavě % % 0.18% % -0.18% ČVUT v Praze % % 0.17% % -0.18% VŠCHT v Praze % % 0.10% % -0.10% ZČU v Plzni % % 0.24% % -0.25% TU v Liberci % % 0.27% % -0.27% Univerzita Pardubice % % 0.16% % -0.16% VUT v Brně % % 0.25% % -0.26% VŠB - TU Ostrava % % 0.14% % -0.14% UTB ve Zlíně % % 0.19% % -0.19% VŠE v Praze % % 0.39% % -0.39% ČZU v Praze % % 0.24% % -0.24% Mendelva univerzita v Brně % % 0.22% % -0.22% AMU v Praze % % 0.17% % -0.18% AVU v Praze % % 0.18% % -0.18% VŠUP v Praze % % 0.30% % -0.30% JAMU v Brně % % 0.20% % -0.20% VŠP Jihlava % % 0.19% % -0.19% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.06% % -0.06% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 95

96 5.11 Studenti přijatí v rámci mbilitních prgramů 2013 Mbility - přijatí 2013 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.27% % -0.29% JU v Českých Budějvicích % % 0.05% % -0.05% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.10% % -0.10% Masarykva univerzita % % 0.29% % -0.30% UP v Olmuci % % 0.15% % -0.15% VFU Brn % % 0.10% % -0.10% OU v Ostravě % % 0.16% % -0.16% Univerzita Hradec Králvé % % 0.13% % -0.13% Slezská univerzita v Opavě % % 0.05% % -0.05% ČVUT v Praze % % 0.29% % -0.29% VŠCHT v Praze % % 0.19% % -0.19% ZČU v Plzni % % 0.22% % -0.22% TU v Liberci % % 0.14% % -0.14% Univerzita Pardubice % % 0.15% % -0.15% VUT v Brně % % 0.23% % -0.24% VŠB - TU Ostrava % % 0.18% % -0.18% UTB ve Zlíně % % 0.09% % -0.09% VŠE v Praze % % 0.38% % -0.39% ČZU v Praze % % 0.25% % -0.25% Mendelva univerzita v Brně % % 0.20% % -0.20% AMU v Praze % % 0.31% % -0.31% AVU v Praze % % 0.18% % -0.18% VŠUP v Praze % % 0.29% % -0.29% JAMU v Brně % % 0.08% % -0.08% VŠP Jihlava % % 0.03% % -0.03% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.02% % -0.02% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 96

97 6 Veřejné vyské škly ČR Univerzita Karlva v Praze 2013 Univerzita Karlva v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.80% % -0.85% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.13% % -0.13% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.53% % -0.54% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.09% % -0.11% Mbility - vyslaní % % 0.18% % -0.19% Mbility - přijatí % % 0.27% % -0.29% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 97

98 6.2 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2013 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.70% % -0.70% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.88% % -0.89% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.14% % -0.14% Mbility - přijatí % % 0.05% % -0.05% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 98

99 6.3 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2013 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.20% % -0.20% RUV (pčet bdů) % % 0.08% % -0.08% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.74% % -0.74% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.29% % -0.29% Mbility - přijatí % % 0.10% % -0.10% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 99

100 6.4 Masarykva univerzita 2013 Masarykva univerzita 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.58% % -0.59% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.11% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.54% % -0.55% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.07% % -0.07% Samplátci % % 0.07% % -0.07% Mbility - vyslaní % % 0.33% % -0.34% Mbility - přijatí % % 0.29% % -0.30% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 100

101 6.5 Univerzita Palackéh v Olmuci 2013 Univerzita Palackéh v Olmuci 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.68% % -0.69% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.71% % -0.72% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.07% % -0.07% Mbility - vyslaní % % 0.28% % -0.28% Mbility - přijatí % % 0.15% % -0.15% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 101

102 6.6 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2013 Veterinární a farmaceutická univerzita Brn 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.44% % -0.44% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.79% % -0.79% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.23% % -0.23% Mbility - vyslaní % % 0.10% % -0.10% Mbility - přijatí % % 0.10% % -0.10% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 102

103 6.7 Ostravská univerzita v Ostravě 2013 Ostravská univerzita v Ostravě 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.33% % -0.33% RUV (pčet bdů) % % 0.11% % -0.11% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.84% % -0.84% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.06% % -0.06% Mbility - vyslaní % % 0.26% % -0.26% Mbility - přijatí % % 0.16% % -0.16% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 103

104 6.8 Univerzita Hradec Králvé 2013 Univerzita Hradec Králvé 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.21% % -0.21% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.92% % -0.92% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.27% % -0.27% Mbility - přijatí % % 0.13% % -0.13% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 104

105 6.9 Slezská univerzita v Opavě 2013 Slezská univerzita v Opavě 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.28% % -0.28% RUV (pčet bdů) % % 0.05% % -0.05% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.92% % -0.92% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.05% % -0.05% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.18% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.05% % -0.05% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 105

106 6.10 České vyské učení technické v Praze 2013 České vyské učení technické v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.85% % -0.87% RUV (pčet bdů) % % 0.02% % -0.02% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.17% % -0.18% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.54% % -0.55% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.04% % -0.04% Samplátci % % 0.03% % -0.03% Mbility - vyslaní % % 0.17% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.29% % -0.29% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 106

107 6.11 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2013 Vyská škla chemick-technlgická v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 1.41% % -1.42% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.24% % -0.25% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.53% % -0.53% Nezaměstnaní abslventi % % 0.00% % 0.00% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.03% % -0.03% Mbility - vyslaní % % 0.10% % -0.10% Mbility - přijatí % % 0.19% % -0.19% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 107

108 6.12 Západčeská univerzita v Plzni 2013 Západčeská univerzita v Plzni 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.56% % -0.57% RUV (pčet bdů) % % 0.07% % -0.07% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.11% % -0.11% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.80% % -0.81% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.01% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.24% % -0.25% Mbility - přijatí % % 0.22% % -0.22% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 108

109 6.13 Technická univerzita v Liberci 2013 Technická univerzita v Liberci 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.42% % -0.42% RUV (pčet bdů) % % 0.06% % -0.06% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.15% % -0.15% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.73% % -0.74% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.27% % -0.27% Mbility - přijatí % % 0.14% % -0.14% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 109

110 6.14 Univerzita Pardubice 2013 Univerzita Pardubice 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.71% % -0.71% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.66% % -0.66% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.16% % -0.16% Mbility - přijatí % % 0.15% % -0.15% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 110

111 6.15 Vyské učení technické v Brně 2013 Vyské učení technické v Brně 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.67% % -0.69% RUV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.05% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.13% % -0.13% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.07% % -0.07% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.64% % -0.65% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.06% % -0.06% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.25% % -0.26% Mbility - přijatí % % 0.23% % -0.24% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 111

112 6.16 Vyská škla báňská Technická univerzita Ostrava 2013 Vyská škla báňská - Technická univerzita Ostrava 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.36% % -0.36% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.09% % -0.09% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.71% % -0.72% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.14% % -0.14% Mbility - přijatí % % 0.18% % -0.18% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 112

113 6.17 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2013 Univerzita Tmáše Bati ve Zlíně 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.24% % -0.24% RUV (pčet bdů) % % 0.04% % -0.05% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.03% % -0.03% Abslventi % % 0.84% % -0.84% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.19% % -0.19% Mbility - přijatí % % 0.09% % -0.09% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 113

114 6.18 Vyská škla eknmická v Praze 2013 Vyská škla eknmická v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.24% % -0.25% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.08% % -0.08% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.67% % -0.67% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.12% % -0.13% Samplátci % % 0.04% % -0.04% Mbility - vyslaní % % 0.39% % -0.39% Mbility - přijatí % % 0.38% % -0.39% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 114

115 6.19 Česká zemědělská univerzita v Praze 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.27% % -0.27% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.05% % -0.05% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.02% % -0.02% Abslventi % % 0.75% % -0.76% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.01% % -0.01% Mbility - vyslaní % % 0.24% % -0.24% Mbility - přijatí % % 0.25% % -0.25% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 115

116 6.20 Mendelva univerzita v Brně 2013 Mendelva univerzita v Brně 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.41% % -0.42% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.10% % -0.10% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.06% % -0.06% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.04% % -0.04% Abslventi % % 0.86% % -0.87% Nezaměstnaní abslventi % % -0.03% % 0.03% Studující cizinci % % 0.03% % -0.03% Samplátci % % 0.02% % -0.02% Mbility - vyslaní % % 0.22% % -0.22% Mbility - přijatí % % 0.20% % -0.20% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 116

117 6.21 Akademie múzických umění v Praze 2013 Akademie múzických umění v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.12% % -0.12% RUV (pčet bdů) % % 0.47% % -0.49% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.04% % -0.04% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.07% % -0.07% Abslventi % % 0.72% % -0.72% Nezaměstnaní abslventi % % -0.01% % 0.01% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.04% % -0.04% Mbility - vyslaní % % 0.17% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.31% % -0.31% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 117

118 6.22 Akademie výtvarných umění v Praze 2013 Akademie výtvarných umění v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.05% % -0.05% RUV (pčet bdů) % % 0.91% % -0.93% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.02% % -0.02% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.05% % -0.05% Abslventi % % 0.76% % -0.76% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.18% % -0.18% Mbility - přijatí % % 0.18% % -0.18% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 118

119 6.23 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2013 Vyská škla uměleck-průmyslvá v Praze 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.07% % -0.07% RUV (pčet bdů) % % 0.75% % -0.77% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.02% % -0.02% Abslventi % % 0.88% % -0.89% Nezaměstnaní abslventi % % -0.06% % 0.06% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.05% % -0.05% Mbility - vyslaní % % 0.30% % -0.30% Mbility - přijatí % % 0.29% % -0.29% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 119

120 6.24 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2013 Janáčkva akademie múzických umění v Brně 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.07% % -0.07% RUV (pčet bdů) % % 0.78% % -0.81% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.06% % -0.06% Abslventi % % 0.71% % -0.71% Nezaměstnaní abslventi % % -0.02% % 0.02% Studující cizinci % % 0.02% % -0.02% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.20% % -0.20% Mbility - přijatí % % 0.08% % -0.08% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 120

121 6.25 Vyská škla plytechnická Jihlava 2013 Vyská škla plytechnická Jihlava 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.03% % -0.03% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.02% % -0.02% Abslventi % % 0.90% % -0.90% Nezaměstnaní abslventi % % -0.08% % 0.08% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.19% % -0.19% Mbility - přijatí % % 0.03% % -0.03% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 121

122 6.26 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2013 Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích 2013 K A+K K A+K RIV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% RUV (pčet bdů) % % 0.00% % 0.00% Finance na VaV (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Mezinárdní granty (tis. Kč) % % 0.00% % 0.00% Vlastní příjmy (tis. Kč) % % 0.01% % -0.01% Pčet prfesrů a dcentů % % 0.01% % -0.01% Abslventi % % 0.28% % -0.28% Nezaměstnaní abslventi % % -0.04% % 0.04% Studující cizinci % % 0.01% % -0.01% Samplátci % % 0.00% % 0.00% Mbility - vyslaní % % 0.06% % -0.06% Mbility - přijatí % % 0.02% % -0.02% Příspěvek A+K (tis. Kč) % % % Celkvý pčet nrmativních studentů % % % Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2013 a SVP PedF UK 122

123 7 Ukazatele kvality a výknu Výsledky výzkumu, vývje a invací 2012 RIV (pčet bdů) 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.77% % -0.81% JU v Českých Budějvicích % % 0.59% % -0.59% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.14% % -0.14% Masarykva univerzita % % 0.54% % -0.55% UP v Olmuci % % 0.57% % -0.58% VFU Brn % % 0.41% % -0.41% OU v Ostravě % % 0.24% % -0.24% Univerzita Hradec Králvé % % 0.13% % -0.13% Slezská univerzita v Opavě % % 0.22% % -0.22% ČVUT v Praze % % 0.82% % -0.85% VŠCHT v Praze % % 1.24% % -1.25% ZČU v Plzni % % 0.46% % -0.46% TU v Liberci % % 0.36% % -0.36% Univerzita Pardubice % % 0.58% % -0.59% VUT v Brně % % 0.64% % -0.65% VŠB - TU Ostrava % % 0.23% % -0.23% UTB ve Zlíně % % 0.17% % -0.17% VŠE v Praze % % 0.21% % -0.21% ČZU v Praze % % 0.19% % -0.19% Mendelva univerzita v Brně % % 0.32% % -0.32% AMU v Praze % % 0.11% % -0.11% AVU v Praze % % 0.03% % -0.03% VŠUP v Praze % % 0.08% % -0.08% JAMU v Brně % % 0.06% % -0.06% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 123

124 7.2 Výsledky umělecké činnsti 2012 RUV (pčet bdů) 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% JU v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.06% % -0.06% Masarykva univerzita 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UP v Olmuci 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VFU Brn 0 0.0% % 0.00% % 0.00% OU v Ostravě % % 0.08% % -0.08% Univerzita Hradec Králvé 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Slezská univerzita v Opavě 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČVUT v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠCHT v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ZČU v Plzni % % 0.05% % -0.05% TU v Liberci % % 0.04% % -0.04% Univerzita Pardubice 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VUT v Brně % % 0.03% % -0.03% VŠB - TU Ostrava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% UTB ve Zlíně % % 0.04% % -0.04% VŠE v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% ČZU v Praze 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Mendelva univerzita v Brně 0 0.0% % 0.00% % 0.00% AMU v Praze % % 0.41% % -0.43% AVU v Praze % % 0.87% % -0.89% VŠUP v Praze % % 0.72% % -0.74% JAMU v Brně % % 0.63% % -0.66% VŠP Jihlava 0 0.0% % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 124

125 7.3 Účelvá neinvestiční pdpra výzkumu, vývje a invací 2012 Finance na VaV (tis. Kč) 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.12% % -0.12% JU v Českých Budějvicích % % 0.09% % -0.09% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.09% % -0.09% UP v Olmuci % % 0.09% % -0.09% VFU Brn % % 0.06% % -0.06% OU v Ostravě % % 0.04% % -0.04% Univerzita Hradec Králvé % % 0.01% % -0.01% Slezská univerzita v Opavě % % 0.02% % -0.02% ČVUT v Praze % % 0.16% % -0.16% VŠCHT v Praze % % 0.23% % -0.23% ZČU v Plzni % % 0.09% % -0.09% TU v Liberci % % 0.13% % -0.13% Univerzita Pardubice % % 0.05% % -0.05% VUT v Brně % % 0.11% % -0.11% VŠB - TU Ostrava % % 0.08% % -0.08% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.04% % -0.04% ČZU v Praze % % 0.04% % -0.04% Mendelva univerzita v Brně % % 0.09% % -0.09% AMU v Praze % % 0.04% % -0.04% AVU v Praze % % 0.03% % -0.03% VŠUP v Praze % % 0.01% % -0.01% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.00% % 0.00% VŠTE v Českých Budějvicích 0 0.0% % 0.00% % 0.00% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 125

126 7.4 Vlastní příjmy 2012 Vlastní příjmy (tis. Kč) 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.08% % -0.08% JU v Českých Budějvicích % % 0.04% % -0.04% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.05% % -0.05% UP v Olmuci % % 0.04% % -0.04% VFU Brn % % 0.07% % -0.07% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.03% % -0.03% Slezská univerzita v Opavě % % 0.04% % -0.04% ČVUT v Praze % % 0.08% % -0.08% VŠCHT v Praze % % 0.08% % -0.08% ZČU v Plzni % % 0.03% % -0.03% TU v Liberci % % 0.08% % -0.08% Univerzita Pardubice % % 0.03% % -0.03% VUT v Brně % % 0.07% % -0.07% VŠB - TU Ostrava % % 0.05% % -0.05% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.07% % -0.07% ČZU v Praze % % 0.03% % -0.03% Mendelva univerzita v Brně % % 0.05% % -0.05% AMU v Praze % % 0.01% % -0.01% AVU v Praze % % 0.01% % -0.01% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.01% % -0.01% VŠP Jihlava % % 0.03% % -0.03% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 126

127 7.5 Kvalifikační struktura akademických pracvníků 2012 Pčet prfesrů a dcentů 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.04% % -0.04% JU v Českých Budějvicích % % 0.03% % -0.03% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.03% % -0.03% Masarykva univerzita % % 0.03% % -0.03% UP v Olmuci % % 0.04% % -0.04% VFU Brn % % 0.04% % -0.04% OU v Ostravě % % 0.03% % -0.03% Univerzita Hradec Králvé % % 0.04% % -0.04% Slezská univerzita v Opavě % % 0.02% % -0.02% ČVUT v Praze % % 0.04% % -0.04% VŠCHT v Praze % % 0.06% % -0.06% ZČU v Plzni % % 0.03% % -0.04% TU v Liberci % % 0.05% % -0.05% Univerzita Pardubice % % 0.04% % -0.04% VUT v Brně % % 0.04% % -0.04% VŠB - TU Ostrava % % 0.04% % -0.04% UTB ve Zlíně % % 0.02% % -0.02% VŠE v Praze % % 0.04% % -0.04% ČZU v Praze % % 0.02% % -0.02% Mendelva univerzita v Brně % % 0.03% % -0.04% AMU v Praze % % 0.07% % -0.07% AVU v Praze % % 0.05% % -0.05% VŠUP v Praze % % 0.03% % -0.03% JAMU v Brně % % 0.05% % -0.05% VŠP Jihlava % % 0.02% % -0.02% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.01% % -0.01% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 127

128 7.6 Zaměstnanst abslventů 2012 Abslventi 2012 Změna rzpčtu (v %) Snížení Změna rzpčtu (v %) K A+K K A+K UK v Praze % % 0.48% % -0.49% JU v Českých Budějvicích % % 0.76% % -0.76% UJEP v Ústí nad Labem % % 0.64% % -0.64% Masarykva univerzita % % 0.48% % -0.49% UP v Olmuci % % 0.66% % -0.67% VFU Brn % % 0.57% % -0.57% OU v Ostravě % % 0.86% % -0.86% Univerzita Hradec Králvé % % 0.92% % -0.92% Slezská univerzita v Opavě % % 0.74% % -0.74% ČVUT v Praze % % 0.47% % -0.47% VŠCHT v Praze % % 0.53% % -0.53% ZČU v Plzni % % 0.76% % -0.77% TU v Liberci % % 0.67% % -0.67% Univerzita Pardubice % % 0.59% % -0.59% VUT v Brně % % 0.55% % -0.56% VŠB - TU Ostrava % % 0.57% % -0.58% UTB ve Zlíně % % 0.82% % -0.83% VŠE v Praze % % 0.63% % -0.63% ČZU v Praze % % 0.64% % -0.64% Mendelva univerzita v Brně % % 0.69% % -0.69% AMU v Praze % % 0.68% % -0.69% AVU v Praze % % 0.56% % -0.56% VŠUP v Praze % % 0.54% % -0.54% JAMU v Brně % % 0.78% % -0.78% VŠP Jihlava % % 0.51% % -0.51% VŠTE v Českých Budějvicích % % 0.14% % -0.14% Zdrj: Rzpis rzpčtu vyských škl na rk 2012 a SVP PedF UK 128

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

Akademický senát AMU

Akademický senát AMU Akademický senát AMU 25.3.2015 ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV

Více

Kariérové poradenství 2010/2011

Kariérové poradenství 2010/2011 Kariérové poradenství 2010/2011 Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2011 V letošním roce studuje na naší škole 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke studiu na vysoké škole si podalo celkem 44

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

TOP Zaměstnavatelé 2016

TOP Zaměstnavatelé 2016 TOP Zaměstnavatelé 2016 Analýza průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016 pro HR manažery Obsah analýzy Realizace projektu 4 5 Demografická data průzkumu 6 7 Analýza 8 24 3 Realizace projektu Období sběru dat:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDENTŮ

NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDENTŮ NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDENTŮ Projekt Akademického centra studentských aktivit PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. Ing. Kateřina Vyhňáková Základní údaje Zd Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2010 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky Praha, březen 2010 Ministerstvo školství,

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pkrky matematiky, fyziky a astrnmie Jan Vlachý Pracviště státníh plánu badatelskéh výzkumu v matematice, fyzice, jaderném výzkumu, gefyzice, astrnmii a přístrjvé technice Pkrky matematiky, fyziky a astrnmie,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Může se Plzeň stát inovačním centrem ČR?

Může se Plzeň stát inovačním centrem ČR? QUO VADIS, vzdělávání v Plzeňském kraji? Může se Plzeň stát inovačním centrem ČR? František Ježek 6. listopadu 2015 Obsah 1. Průmyslové revoluce a inovace 2. RIS strategie a Plzeňský kraj 3. Postavení

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru

Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice za rok 2004 Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru Díl II. Vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Seminář pro žadatele PO 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 26. 10. 2009 Program semináře 1. Obecné informace k PO

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více