Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2"

Transkript

1 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č

2 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále jen AP ) je jedním z pilířů činnsti hnutí: dbrvlnická práce přírdu spjená se zážitkvým prgramem a vzděláváním. Hlavní úlhu prgramu je zabezpečení a rzvj dbrvlnických akcí zaměřených na chranu přírdníh dědictví. Th prgram dsahuje: - prpagací dbrvlnictví v chraně přírdy na veřejnsti - pmcí a zázemím rganizátrům ze základních článků (dále jen ZČ ), reginálních center a klubů při přádání jedndenních, víkendvých či vícedenních dbrvlnických akcí - kmunikací s lkalitami, kde je dbrvlnické pmci ptřeba - prpjváním zájemců přádání dbrvlnických akcí, dbrvlníků (účastníků) a lkalit, kde je dbrvlnické pmci ptřeba 1.2 Kritéria akcí prgramu Akce přírda Pkud má být akce zařazena d prgramu AP, musí splňvat tyt tři kritéria: akce musí zahrnvat smysluplnu dbrvlnicku práci pr přírdu např. ksení luk, sběr dpadků, prřezávání strmků, sázení alejí a lesních šklek ( sázení více v prjektu Zasaď si svůj strm) akce musí bsahvat vzdělávání účastníků akce v blasti chrany přírdy a t pkud mžn kvalifikvaným šklitelem zpravidla t bývají lidé z NP, CHKO apd., kteří zajistili práci. na akci musí být d prgramu zařazen kvalitní zážitkvý prgram př. na seznámení s lkalitu či zdejší přírdu, rzvíjející envirnmentální pstje účastníků, sebe pznávací, sebe rzvíjející, apd. 1.3 Zacílení aktivit prgramu Cíle prgramu jsu patrné ze samtných stavebních kamenů každé akce. Pr shrnutí: dbrvlnická práce -> našim cílem (a cílem rganizátrů ze ZČ) je, aby mladí lidé pznali na vlastní kůži cenu vlastní práce, měli radst z vlastní práce a práce statních a nabyli nv. pznatek, že dbrvlnictví není nic špatnéh. Napak se jedná zcela přirzenu věc, která pmáhá celé splečnsti, učí nás slidaritě, empatii a pchpení vzdělávání -> snažíme se, aby mladí lidé pznávali přírdu také z trchu jiné strany, než jak jej nabízí učebnice přírdpisu. Snažíme se, aby pznali přírdu v přírdě. Odbrník během exkurze vykládá dané téma, účastníci mají mžnst klást dtazy, zvídat a bjevvat tajemství svéh klí. Frma jaku dbrník vykládá, by měla b.t dlišná d th, na c jsu účastníci zvyklí, nicméně trváme na ddržvání určité laťky kvality vzdělávání. zážitkvý prgram -> účastníci se více pznají mezi sebu, seznámí se s prstředím, kde se akce kná, naváží nvé vztahy, kntakty. Navíc p každé práci by měla nastat zábava. Zážitkvý prgram služí také jak zaslužený relax p práci. 2

3 2. Organizační struktura prgramu Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č Slžky prgramu - Krdinátr a další pracvníci - Organizátři akcí jejich práva a pvinnsti jsu ppsány v samstatném rganizačním pkynu - Dbrvlníci prgramu (včetně grafiků, dbrníků, atd.) - Akční skupina pravidelná dbrvlnická skupina - KRAB (nyní Zelená sekce) pradní skupina navázaná na Výknný výbr RHB Pd prgram dále spadají specializvané prjekty (které mají svu vnitřní strukturu řízení) Zasaď si svůj strm Audi Brn... Audi Brn Prjekt zaměřený na vytvření audi naučné stezky p významných strmech města Brna Audi Brn. Více prjektu v přílze č. 2. Zasaď si svůj strm Nedílnu sučástí AP je prjekt Zasaď si svůj strm (dále jen ZSSS ). Prjekt má svéh krdinátra/rku a také svůj manuál. Stručný výtah: a) Cíle: Snaha vysázet vhdné strmy na vhdné míst a vytvřit či psílit dbrý vztah lidí ke strmům a k přírdě. b) Aktivity: zajištění zázemí pr přádání pracvně-zážitkv.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnu péči strmy vydávání dbrných bržur strmech (např. alejích) navazvání dluhdbé splupráce s lkalitami - patrnství lkalit, kam brntsauři pravidelně jezdí prpagace víkendvek ZSSS na plakátech, v bržurách, na internetv.ch stránkách, Facebku, na Ekstanech, na šklách prpagace Hnutí Brntsaurus na veřejnsti - psaní tiskv.ch zpráv, hry s eklgicku tématiku na Ekstany, cedule lkalit ZSSS, weby lkalit ZSSS pdpra a vedení dbrvlníků v Brně a p celé republice vlastní dbrvlnické akce na pmc přírdě (převážně jedndenní v Brně a klí, se zaměřením na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnst, i handicapvané) vzdělávání mladých lidí výukvé prgramy strmech na středních šklách (ideálně by na ně měly navazvat jedndenní či víkendvé akce) vzdělávání dbrvlníků a rganizátrů Strmvý Kurz Akce Přírda Celý manuál najdete v přílze č Persnální zajištění Akce přírda, stejně tak i statní prgramy, mají svéh krdinátra/rku, který/á půsbí na Ústředí 3

4 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Hnutí Brntsaurus (dále jen ústředí ). Krdinátr pskytuje servis, pmc, rady, infrmace rganizátrům akcí. Dále buduje jedntnu tvář prgramu, který splečně tvří desítky rganizátrů z něklika desítek základních článků. Například pmáhá rganizátrům s vyúčtváním dtací, pskytuje pradenství k rganizvání akcí c vše je třeba zajistit před akcí, na akci a p ní Úkly krdinátra/rky: - krdinuje tým Akce Přírda a další dbrvlníky, zapjené d prgramu - krdinuje chd celéh prgramu včetně pdprjektů (ZSSS, Audi Brn) - ddává pdklady d prjektů d závěrečných zpráv prjektů - hlídá čerpání rzpčtu a ddává pdklady pr vyúčtvání prjektů - kmunikuje s brntsaury, rzesílá infrmační maily a vyřizuje dtazy směrvané na Akci Přírda - kmunikuje s rganizátry víkendvých akcí AP, zasílání infrmačních a dalších materiálů na akce, zpětná vazba z akcí a zpracvání dkumentů z akcí (prezenčka, anketa, ftgalerie, článek na web) - kmunikuje se stálými i nvými lkalitami - zadávání infrmací na web a pmc rganizátrům hledat vhdnu lkalitu - kmunikuje a splupracuje s krdinátry dalších prgramů (na prpagaci,...) - garantuje realizaci vzdělávacích kurzů Akce přírda - na jaře a na pdzim vytváří kalendář prgramu: sbírá víkendvky/akce - řídí prpagaci prgramu včetně akcí, kmunikuje s grafiky a s tiskárnu - pravidelně aktualizuje prpagační nástrje: webvé stránky prgramu (články, akce, ftgalerie,...) stránku na Facebku bržury, letáky tvří nvé prpagační nástrje (krdinace s PR manažerem HB) trika tašky phledy placky bržury plakáty letáky a jiné - kmunikuje s médii píše tiskvé zprávy, články, reprtáže, dává prhlášení médiím Press servis d Ecnectu Infrmačník ústředí Splupracující média HB krdinuje s PR pracvníkem HB pracuje s celplšnými médii televize, rádi krdinuje s PR pracníkem HB - tvří prgram a vede Akční skupiny Akce přírda (dále jen AS ) Pkud není zaměstnán krdinátr prjektu Zasaď si svůj strm, tak jej krdinátr Akce přírda zastupuje v minimálním nutném rzsahu v některých vybraných činnstech nutných pr činnst prgramu neb tyt činnsti deleguje na dbrvlníky. Jde např. správu skladu nářadí, kmunikace s lkalitami, aj Úkly dalších pracvníků (jsu-li) 4

5 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 krdinace prjektu Zasaď si svůj strm a dbrvlníků tht prjektu kmunikace s firmami, které chtějí uspřádat dbrvlnicku práci pr zaměstnance pdpra zakládání klubů AP zastupvání ve vedení akční skupiny dbrvlníků prgramu pdpra vzniku vyskšklských splků vedení praxistů - studentů realizace přednášek na středních šklách krdinace jedndenních akcí prgramu (zejména zaměřených na středškláky) Práce dbrvlníků a dalších skupin Akční skupina a další dbrvlníci- pmc s administrativu prgramu - rzesílky, balíčkvání, vymýšlení kncepcí přednášek pr škly, kncepcí klubů na VŠ, kncepcí zapjvání veřejnsti jinými způsby, tvrba prpagačních materiálů - panelů, psterů a plakátků, pmc při realizaci envirnmentálních kurzů, tvrba ekher na Ekstany, pmc při tvrbě dbrných bržur AP, zapjení d Audi Brn. KRAB (krdinační rada Akce Brntsaurus) nyní Zelená sekce HB - knzultace hledně směřvání prgramu, strategií, rzvjvých plánů, metdik, prpagace akcí, vzdělávacích aktivit a dalších věcí v prgramu. Splečné návrhy pr Výknný výbr Rady HB ke stanviskům k aktuálním envirnmentálním tématům ČR (petice, kampaně, aj.) 3. Kalendář činnstí prgramu Celý rk (vyjma hlavních prázdnin): Akční skupina (cca 1x za 14 dnů) Rzesílky materiálů (balíčků) rganizátrům papírvě i elektrnicky min. týden před knáním akce Aktualizace webu min. 2 x měsíčně Leden sbírání pdkladů pr seznam jarních víkendvek Únr 10: knec sběru pdkladů pr seznam jarních víkendvek 10 15: tvrba letáčků/bržurek 15 25: tisk letáčků/bržurek 25 28: prezentace jarních víkendvek na Valné hrmadě Březen - Květen Prpagace a prezentace jarních víkendvek média, ZČ atd. Kmunikace s rganizátry víkendvek Začátek sběru pdkladů pdzimních víkendvek Červen 1 20: sběr pdkladů pdzimních víkendvek na Ekstany 10 25: tvrba letáčků/bržurek 5

6 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č : tisk letáčků/bržurek Červenec Příprava prpagace pdzimních víkendvek Srpen 30: uzávěrka víkendvek na pdzimní prpagaci Září 1 10: zpracvání a tisk nabídky pdzimních víkendvek 10 30: rzesílka prpagačních materiálů, prpagace pdzimních víkendvek Kmunikace s rganizátry víkendvek Říjen listpad Kmunikace s rganizátry Prsinec Příprava pdkladů na závěrečné zprávy 20: devzdání psledních dkladů k vyúčtvání prjektů účetnímu 20: devzdání pdkladů k závěrečným zprávám fundraiservi 4. NÁVODY PRO KOORDINÁTORA 4.1 ROZESÍLKA na Z subr adres + termínů, nutn čas d času aktualizvat 4.2 VÍKENDOVKY MV: c pslat před akcí MV rganizátrvi: - krátkdbu smluvu, zdravtní výkaz, hrmadný cesťák (pkud čerpají na jízdné dbrvlníků), inf prplacení + becně inf APAM, bržury atd. (vše elektrnicky neb pštu, záleží na dhdě s rganizátrem) napsat paní Evě Přichystalvé d pjišťvny nejpzději!!! Den před začátkem víkendvky pčet dbrvlníků, termín pak jít pdepsat smluvu s razítkem a penězi (20Kč za dbrvlníka na víkend) p akci vyžádat elektrnický seznam účastníků d rganizátra, ten zaslat d pjišťvny na pí Přichystalvé (stačí jména a data narzení) vyžádat d rganizátra riginální prezenčku resp. krátkdbu smluvu + paragny pté předat paragny Vjtvi, n je v htvsti prplatí a krdinátr t pšle rganizátrvi na jeh účet nesmí jít na účet základníh článku! 5. Zdrje infrmací prgramu Oficiální webvé stránky AP Oficiální stránka na Facebku Oficiální stránka na Ggle+ Oficiální stránky Hnutí Brntsaurus 6

7 Brntsauří infrmační systém 6. Kntakty prgramu prjektu Zasaď si svůj strm: Odbrný tým Akce Přírda: Tamara Fabervá tel Pavel Pkrný Mnika Kašparvá tel Pavel Jeřábek tel Lucie Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Kntakty na splupracující NNO a jiné: Nadace Partnerství festival Milujeme strmy: Lenka Vdičkvá prjekt Strm živta: Ivana Adámkvá PR: Adéla Badáňvá Rezekvítek jedndenní sázení: Vilém Jurek tel Petr Jelínek (lesní hlídky,.s. Hrní Mlýn) Čmelák Marta Ježkvá Šárka Jelínkvá 7. Vize Prgram Akce přírdy chce dále reprezentvat/prpagvat akce rganizátrů ZČ. Také bude nadále pracvat s dbrvlníky na zajímavých a prspěšných prjektech. Akce přírda chce d buducna více cílit na stálé/dluhdbé lkality. Chce, aby dluhdbé lkality byli hdncené, zvýhdněné (prpagací apd.). Akce přírda chce v buducnu využívat nvé, mderní prpagační nástrje a zaměřvat se na prpagaci na středních šklách. Verze: 2 Schválil: Dalimil Tman, ředitel Hnutí Brntsaurus Dne:

8 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Přílhy Přílha č. 1 Manuál dluhdbéh prjektu Zasaď si svůj strm (ZSSS) 1. Vymezení dluhdbéh prjektu a) O c prgram usiluje hlavní cíl a pslání Snaha vysázet vhdné strmy na vhdné míst a vytvřit či psílit dbrý vztah lidí ke strmům a k přírdě. Prgram ZSSS se zaměřuje na přádání víkendvek na pmc přírdě, které splňují tři pilíře prgramu - smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnu péči strmy, důraz na přírdě blízké způsby hspdaření a na půvdní druhvu skladbu strmů na lkalitách, nefrmální vzdělávání v blasti eklgie a envirnmentalistiky a kvalitní zážitkvý prgram. Víkendvky představují jednu z mžnstí alternativníh trávení vlnéh času, pmcí atraktivních tematicky zaměřených pržitkv.ch prgramů nabízí mladým lidem mžnst zapjit se dbrvlnicku prací d chrany přírdy. Zárveň víkendvky služí jak účinný nástrj pr envirnmentální vzdělávání mezi mladými lidmi a k pdpře dbrvlnické práce u širké veřejnsti. b) C prgram dělá další cíle a pririty zajištění zázemí pr přádání pracvně-zážitkv.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnu péči strmy vydávání dbrných bržur strmech (např. alejích) navazvání dluhdbé splupráce s lkalitami - patrnství lkalit, kam brntsauři pravidelně jezdí prpagace víkendvek ZSSS na plakátech, v bržurách, na internetv.ch stránkách, Facebku, na Ekstanech, na šklách prpagace Hnutí Brntsaurus na veřejnsti - psaní tiskv.ch zpráv, hry s eklgicku tématiku na Ekstany, cedule lkalit ZSSS, weby lkalit ZSSS pdpra a vedení dbrvlníků v Brně a p celé republice vlastní dbrvlnické akce na pmc přírdě (převážně jedndenní v Brně a klí, se zaměřením na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnst, i handicapvané) vzdělávání mlad.ch lidí výukvé prgramy strmech na středních šklách (ideálně by na ně měly navazvat jedndenní či víkendvé akce) vzdělávání dbrvlníků a rganizátrů Strmvý Kurz Akce Přírda c) Kritéria pr aktivity prjektu D prgramu ZSSS mhu být zahrnuty víkendvé akce na pmc přírdnímu dědictví ČR, které splňují tři kritéria: smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnu péči strmy, vzdělání účastníků akce v blasti chrany přírdy a kvalitní zážitkvý prgram 8

9 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č Organizační struktura prgramu a) Persnální Krdinátr krdinuje chd celéh prgramu krdinuje dbrvlníky zapjené d prgramu (vedení akční skupiny dbrvlníků prgramu jednu za 14 dní na kanceláři) ddává pdklady d prjektů hlídá finanční situaci a vyúčtvání prjektů ZSSS pmáhá krdinátrvi AP s kmunikací s rganizátry víkendv.ch akcí ZSSS, zasílání infrmačních a dalších materiálů na akce, zpětná vazba z akcí a zpracvání dkumentů z akcí (prezenční listina, anketa, ftgalerie, článek na web) kmunikuje se stálými i nvými lkalitami ZSSS - zadávání infrmací na web a pmc rganizátrům hledat vhdnu lkalitu splu s krdinátrem AP kmunikuje s brntsaury, rzesílá infrmační maily a vyřizuje dtazy směrvané na ZSSS řídí prpagaci prgramu včetně akcí, kmunikuje s grafiky a s tiskárnu, píše tiskvé zprávy k jedntlivým akcím realizace přednášek na středních šklách (slvvání škl, živvání knceptu a bsahu přednášek, krdinvání přednášejících, vedení databáze v.ch adres studentů, rzesílání pzvánek a infrmačních ů studentům) kmunikuje s krdinátry dalších prgramů pdílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů (EKAP, OKAP, SKAP) stará se sklad nářadí na Orlí, půjčuje nářadí rganizátrům vedení statistiky akcí, přednášek, zálhvání ftgrafií (ZSSS) b) Práce dbrvlníků a dalších skupin Akční skupina a další dbrvlníci - vymýšlení kncepcí zapjvání veřejnsti, tvrba prpagačních materiálů - panelů, webů, bržurek a plakátků, pmc při realizaci envirnmentálních kurzů, tvrba ekher na ekstany, pmc při tvrbě dbrn.ch bržur AP, pmc při přípravě a realizaci jedndenních sázení přednášení na středních šklách c) Významné akce prgramu - jedndenní sázení s veřejnstí 3. Základní úkly prjektu během rku termíny Krdinátrvi AP vypmáhá s: rzesílku infrmačních mailů uzávěrce sběru akcí na plakáty (cca měsíc a půl před uzávěrku a pak průběžně připmínat začátek ledna pr jarní sezónu, začátek srpna pr pdzimní sezónu ) tvrbu plakátu a bržury akcí na nvu sezónu první půlka únra pr jarní sezónu, druhá půlka června pr plakát na prázdninvé Ekstany, druhá půlka srpna pr pdzimní sezónu s psíláním balíčku rganizátrům nejméně t.den před víkendvu s rzesílku infrmačníh mailu dění v prgramu (nejméně čtyřikrát za rk) jednu týdně nvá aktualita na webvých stránkách jednu za 14 dní schůzka týmu AP 4. Infrmace dluhdbém prjektu 9

10 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 a) AP: ZSSS: b) Facebk: c) Databáze lkalit vedena na webu, kde Lkalita AP má ptřebné infrmace dstupné na webu a svéh patrna Přílha č. 2 AudiBrn 1) Cíle prjektu Cílem prjektu je vytvřit naučnu audivizuální stezku, která velmi přitažlivu a uživatelsky jednduchu frmu nabídne Brňanům, turistům, studentům, rdinám s dětmi, senirům pdrbný vhled d prblematiky nejen památn.ch strmů města Brna. Bude se jednat první Audistezku (pzn. _Jedná se bchdní značku, kteru vlastní.p.s. Prplis Teplice z důvdu zachvání vyské kvality prjektu a jistých standardů je t dmluvené) v České republice, která se bude výhradně zabývat strmy. 2) Ppis prjektu Vytvříme naučnu audivizuální stezku, která vychází z knceptu první Audistezky (Teplice Zachváme kvalitu a standarty půvdní teplické audistezky. V první vlně prjektu vytipujeme, zpracujeme, textujeme a nahrajeme d mp3 stp 10 zastavení, která mapují nejen památné strmy města Brna. Vzniklé nahrávky umístíme na speciální webvu stránku prjektu, dkud budu přístupné širké veřejnsti. Vytvříme mapvé pdklady, d kterých zakreslíme trasy prjektu (s hledem na různé věkvé skupiny různé trasy až v druhé vlně prjektu). Přes speciální šablny nakreslíme před každé zastavení zelený kruh s číslem, pd kterým bude strm k nalezení v archivu MP3 stp a na mapě. Také nakreslíme pd každý zelený kruh webvu adresu prjektu. Uživatel naučné stezky si stáhne MP3 stpy z webu prjektu, vytiskne si mapu a bude chdit p vytyčené trase se svým MP3 přehrávačem a mapu. Stezka nebude mít žádný specifický začátek ani knec, bude zcela libvlné, kde začnete. 3) Účel, dpady Prjekt bude mít velmi pzitivní dpad nejen na infrmvanst širké veřejnsti Brňanů, turistů, studentů, rdin s dětmi a senirů, c se v.znamn.ch strmů týká, ale bude mít také velmi kladné přínsy pr tvůrčí tým. Na základě začínajícíh prjektu se spjila dhrmady desítka mlad.ch lidí pd hlavičku nejstarší výchvně-eklgické neziskvé rganizace v České republice Hnutí Brntsaurus, která na pli eklgie, výchvy mlad.ch lidí a chrany přírdy a památek půsbí více jak 35 let. Pr tvůrčí tým je přínsná nejen splupráce v klektivu, ale také nvé zkušensti, které tímt prjektem získají drtivá většina tvůrců zcela pprvé zabrusí d tajů rzhlasvéh vysílání. Naučnu stezku budu ve studiích Českéh rzhlasu Brn nahrávat samtní tvůrci prjektu. 4) Výstupy, výsledky Výstupů je hned něklik: - Primární: V první vlně prjektu AudiBrn zpracujeme, napíšeme a nahrajeme 10 zastavení, která se budu týkat významných strmů v samém centru města Brna. Sepíšeme a nahrajeme v první vlně prjektů 5 bnusvých nahrávek, které budeme zveřejňvat při důležit.ch příležitstech (např. v den začátku ankety Strm rku přádané Nadací Partnerství apd.) 10

11 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Aby byl prjekt funkční, je třeba vytvřit mapy, pdle kter.ch budu mci uživatelé chdit bustrann.ch celbarevn.ch map, v kter.ch budu zakreslená jedntlivá zastavení Na chdníku před každým strmem zapjeným d prjektu bude zelený kruh s číslem zastavení. Pd kruhem bude webvá adresa prjektu. AudiBrn si tím zajistí neustálu prpagaci. - Sekundární: O strmech byl napsán hdně knih, ale bhužel neexistuje ucelená databáze nejen památn.ch strmů města Brna. Autři prjektu vytvří databázi, s ftdkumentací a krátkým ppisem, všech památn.ch a jinak v.znamn.ch strmů města Brna. Pkud bude dhda s Českým rzhlasem, nahrajeme je pět d MP3 stpy a rzšíříme tak půvdní prjekt. 5) Tým Tvůrčí tým bude slžen výhradně z dbrvlníků, které pvedu krdinátři prgramu Akce přírda a Zasaď si svůj strm Hnutí Brntsaurus. Dbrvlníci vytvří prjekt bez nárku na hnrář. 11

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více