Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu návštěvníky Tabulkvé a grafické přílhy Objednatel: Enterprise plc, s. r.. Destinační management Mravskslezský Michálkvická 181, Ostrava Zhtvitel: Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. Michálkvická 226, Ostrava Zpracval PhDr. Milš Smutek, knzultant Ostrava Říjen 2004

2 Obsah 1 Metdlgie Prfil návštěvníka reginu Odkud, s kým a jak návštěvníci přijeli Délka a frekvence pbytu Hlavní důvdy návštěvy reginu Zdrje infrmací reginu Využití služeb Hdncení reginu návštěvníky Atraktivnst reginu pr návštěvníky Hdncení služeb a turistické infrastruktury...15 Přílha Kntingenční tabulky Přílha Mezirční prvnání ( ) Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 2/18

3 1 Metdlgie V návaznsti na patření stanvená Marketingvu strategií rzvje cestvníh ruchu v turistickém reginu Severní Mravy a Slezska v blasti kmunikace a infrmačníh zajištění jsu zajišťvána terénní šetření pr kntinuální mnitring návštěvníků a turistů. Sběr dat je pdle stejné metdiky prváděn d rku Umžňuje v časvé řadě upřesňvat prfil návštěvníků kraje a jejich pstje ke kvalitě nabídky v blasti cestvníh ruchu. Zatím pslední šetření zajistil Destinační management Mravskslezský (Splečnst Enterprise plc, s. r..) s využitím ddavatelských služeb Institutu rzvje pdnikání, s. r.. Ostrava, který garantval dbrnst i v předchzích etapách. Tat zpráva vyhdncuje výsledky za letní sezónu 2004 v prvnání s předchzími rky. Mnitring byl prveden metdu sbníh dtazvání s pužitím věřenéh standardizvanéh dtazníku na území celéh Mravskslezskéh kraje. Dtazník byl zpracván ve čtyřech jazykvých mutacích, a t v češtině, angličtině, němčině a plštině. Pužita byla tazatelská síť z řad pršklených studentů středních a vyských škl. Zpracvání byl prveden s využitím statistickéh sftware SPSS fr Windws v (licence č ). Obsahvá struktura mnitringu návštěvníků respektuje stanvené cíle a metdiku dpručenu agenturu Czechturism. V dtazníku zfrmulvané tázky pstihují tyt blasti: 1. Identifikace respndenta (včetně místa bydliště a dprvdu) 2. Identifikace místa a délky pbytu, ubytvání a stravvání 3. Způsb dpravy d reginu 4. Způsb zajištění pbytu (rganizvaný, nerganizvaný) 5. Zdrje infrmací reginu 6. Specifikace mtivů k pbytu, zaměření realizvaných aktivit a jejich čekávání 7. Hdncení atraktivnsti reginu z phledu cestvníh ruchu 8. Hdncení služeb cestvníh ruchu a infrastruktury 9. Hdncení cenvé image reginu 10. Zájem pakvání návštěvy (míra věrnsti reginu) Metdika umžňuje vyhdncení těcht tázek v čase. Za základní třídící kritéria byly zvleny identifikační znaky subregin, délka pbytu, míst trvaléh pbytu, důvd pbytu a věkvá kategrie respndentů (viz kntingenční tabulky v přílze). Využití dříve získaných dat umžnil stanvit časvu řadu prfilu letních návštěvníků reginu za bdbí 2001 až Za letní etapu 2004 byl zpracván 537 dtazníků, které jsu v tét zprávě analyzvány. Mezirční prvnání vychází ze zpracvání subru dtazníků (suhrnně je v grafické pdbě uveden v přílze). Velikst subrů v prvnávaných etapách je následující: lét 2001 lét 2002 lét 2003 lét 2004 celkem Pzn.: Prveden již byl sběr dat za pdzim Při mnitringu návštěvníků byl respektván členění Mravskslezskéh kraje na 6 turistických blastí. Z metdlgických důvdů byl suběžně pužit i hrubší agregvané členění na 3 subreginy kraje (Jeseníky, střední část kraje pd značením Střed a Beskydy), aby byl zmírněn dpad nižšíh pčtu dtazníků v některých turistických blastech. Velikst výběrvéh subru za lét 2004 (předmětné bdbí tét dílčí zprávy) v takt reginálně vymezených částech kraje je následující: Turistické blasti Subreginy Celkem Hrubý Jeseník Nízký Jeseník Opavsk-Krnvsk Ostravsk-Karvinsk Pdří Beskydy-Valašsk Celkem Pzn.: D subreginu Nízký Jeseník byla zahrnuta i část dtazníků získaných speciálním šetřením v blasti Slezské Harty. Místa sběru dat za lét 2004 Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 3/18

4 Hrubý Jeseník Nízký Jeseník Opavsk-Krnvsk Ostravsk-Karvinsk Pdří Beskydy-Valašsk Barbrka, Jeseník - lázně, Karlva Studánka, Ovčárna, Praděd Bruntál, Hrní měst skály, hrad Svinec, Rešvské vdpády, Uhlířský vrch Hradec nad Mravicí,- htel, zámek, Opava, Raduň - zámek Ostrava - radnice, Hrnické muzeum, Žermanická přehrada, zámek Fryštát Nvý Jičín zámek, Starý Jičín, Štramberk - Trúba Bystřice (Paseky, Prašivá), Dlní Lmná, Girvá, Hrní Lmná, Hrádek, Jablunkv, Javrvý, Kzinec, Kzubvá, Nýdek (Čantrie, Hluchvá, Pledná), Oldřichvice - Tyra, Ostrý, Pustevny, Ržnv pd Radhštěm - skanzen, Třinec (Guty, Javrvý, Oldřichvice, Pd Javrvým) Při veliksti subru 537 respndentů, resp platných a d vyhdncení zařazených dtazníků, činí střední kvadratická chyba tht subru M = 0,021 (interval splehlivsti 0,04229 na hladině významnsti 0,05 u nrmálníh rzdělení). Znamená t, že relativní četnsti za celý subr jsu zatíženy chybu menší než ± 4,2 % (např. naměřená hdnta 35 % leží v intervalu 30,8 až 39,2 %). Výběr respndentů byl prváděn frmu náhdnéh slvení při ddržení předem stanvených instrukcí. Struktura výběrvéh subru (537 respndentů) pdle phlaví byla rvnměrná, celkvě jen s mírnu převahu mužů (54,7 %). Plvina respndentů byla ve věkvé kategrii mladších d 29 let. Něc přes 40 % respndentů patřil d střední kategrie let. Jen 10 respndentů spadal d věkvé kategrie senirů nad 60 let. Mírně převažvali jedndenní návštěvníci (53,4 %) nad turisty s pbytem alespň přes jednu nc. Z dmácích návštěvníků byl 59 % z Mravskslezskéh kraje, statní z jiných míst ČR. Cizinců byl v subru puze 32, tj. 6 %. Zahraniční návštěvníci byli přitm jedinu skupinu, která byla při slvvání prefervána (tazatelé měli instrukci získat c nejvíce dtazníků d cizinců, setkávali se s nimi ale ve velmi mezené míře). Mezi cizinci byl nejvíce návštěvníků z Plska (10) a Německa (8): Anglie 9,4% Ostatní 9,4% Plsk 31,3% USA 9,4% Slvensk 15,6% Německ 25,0% Slváků byl pět, Američanů a Britů p třech. V kategrii statních byli p jednm návštěvníci z Itálie, Nizzemska a Španělska. Struktura zahraničních návštěvníků nedráží statisticky vykazvané pčty ubytvaných, nebť průzkum na ně nebyl cíleně zaměřen. Vyhdncení průzkumu sleduje jeh bsahvu strukturu danu dtazníkem. Zpracvání vypvídá celkvém prfilu návštěvníků a hdncení reginu návštěvníky v následujícím členění. a) Prfil návštěvníka reginu: 1. Odkud, s kým a jak návštěvníci přijeli 2. Délka a frekvence pbytu 3. Hlavní důvdy návštěvy reginu 4. Zdrje infrmací reginu 5. Využití služeb b) Hdncení reginu návštěvníky: 1. Atraktivnst reginu pr návštěvníky 2. Hdncení služeb a turistické infrastruktury Za návštěvníka je pvažván každý respndent, tedy i turista pbývající v kraji alespň přes jednu nc (identifikván délku pbytu). Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 4/18

5 2 Prfil návštěvníka reginu 2.1 Odkud, s kým a jak návštěvníci přijeli V létě 2004 byl méně návštěvníků ze vzdálenějších míst nad 50 km než návštěvníků s příjezdvu vzdálenstí d 50 km, jejich pdíl byl nižší než v předchzím rce (44 % prti 55 %). Výrazně více se jezdí z větší vzdálensti d Beskyd a Jeseníků, napak z bližšíh klí d 50 km se jezdí hlavně na Opavsk-Krnvsk. U jedndenních návštěvníků činí pdíl těch, kteří uvedli příjezdvu vzdálenst d 50 km, plné tři čtvrtiny a jak důvd pbytu u nich převažuje relaxace. V průměru jsu také mladší. U návštěvníků z větší vzdálensti je nejčastějším důvdem pbytu pznání. Příjezdvá vzdálenst tuzemců Prcent blízké klí d 50 km nad 50 km Příjezdvá vzdálenst Prcent blízké klí d 50 km nad 50 km cizinci Dle důvdu pbytu pznání relaxace statní Z tuzemských návštěvníků byla více než plvina z Mravskslezskéh kraje (téměř 60 %). z jiných blastí ČR (NUTS 2) jich byl nejvíce ze Střední Mravy (14 %), každý desátý respndent byl z Jižní Mravy (pdíl statních blastí nepřesáhl 7 %). Z českých krajů přijížděl více návštěvníků d Beskyd než d jiných turistických blastí (zejm. z Prahy a klí, resp. Středčeskéh kraje). Respndenti z Čech byli v průměru starší než respndenti z Mravy. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 5/18

6 Nejsilnější skupinu nebyly jak v předchzích letech rdiny s dětmi (pkles z 36 % na 23 %), ale partnerské dvjice (36 %), zejm. v Beskydech (46 %). Silněji než v předchzích letech byli zastupeni rvněž ti, kteří přijeli s přáteli či známými (26 %). Částečně je t zapříčiněn tím, že v subru byl relativně více mladých lidí d 29 let než v předchzích šetřeních. Nejvíce cílvé skupiny rdiny s dětmi byl pdchycen v blasti Pdří (40 %). Zanedbatelnu skupinu tvřily zájezdy. S kým respndenti regin navštívili prcenta sám / sama s partnerem / partnerku s rdinu (s dětmi) s přáteli, známými s větší skupinu (zájezd) Rzhdujícím dpravním prstředkem byl v letní sezóně 2004 autmbil, nejvíce v blasti Pdří a Ostravsk-Karvinska. Oprti předchzím letům příjezdy autmbilem pklesly (z asi 70 % v letech 2001 a 2003 na necelých 60 % lets). Turisté (s přencváním) přijížděli autem ze dvu třetin (lni ze tří čtvrtin), jedndenní návštěvníci v plvině případů. Druhým nejčastějším dpravním prstředkem byl autbus, který uvedl 18 % respndentů, cž je téměř dvjnásbek prti předchzím letům (částečně je t dán vyským pdílem mladých lidí v subru). Autbusem přijel nejvíce návštěvníků d Jeseníků, a t v průměru třikrát více než d jiných blastí kraje. Vysledvat lze tendenci pklesu cestvání vlakem (každrční pkles 1 2 %, z 12 % v r na 7 % v r. 2004). Cyklistů byl zaznamenán nejvíce v Beskydech (7 %). Celkvě se v dluhdbém hrizntu phybuje jejich pdíl kl 5 %. Způsb dpravy 70 Prcent aut vlak bus cykl kmb. jinak Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 6/18

7 2.2 Délka a frekvence pbytu Celkvě tvří ve zpracvaném subru za lét 2004 nadplviční většinu (53 %) respndenti s délku pbytu v reginu jeden den (jedndenní návštěvníci). S dchylku ± 8 % scilval jejich pdíl kl plviny ve všech čtyřech letech šetření. U vícedenních návštěvníků s přencváním (turistů) byl nejvíce 49 % víkendvých pbytů, týdenních byl 42 % a delších jen zbývajících 9 %. Návštěvníci pbývající v reginu jen jeden den převažvali ve středních blastech kraje (krmě Ostravska). Nejdelší pbyty mají návštěvníci Jeseníků. Mezirčně byly zaznamenány výkyvy neumžňující zatím určit trend vývje délky pbytu, jedině víkendvé pbyty zatím vždy mezirčně rstly (delší spíše klesaly, celkvá tendence směřuje spíše ke zkracvání délky pbytu). Délka pbytu v reginu Prcent jedndenní 1 2 nclehy 3 6 nclehů delší Jedndenní a víkendvé pbyty jsu častější u těch, kteří přijíždějí hlavně z důvdu pznání reginu a jeh atraktivit. Relaxační pbyty jsu výrazně delší (letní dvlené). Délka pbytu v reginu Prcent jedndenní 1 2 nclehy 3 6 nclehů delší Dle důvdu pbytu pznání relaxace statní Pr návštěvníky Mravskslezskéh kraje zpravidla není tent regin neznámý, více než ze dvu třetin přijeli pněklikáté. Platí t hlavně pr Ostravsk a Pdří, kde je pakvanst návštěv nejvyšší. Nejvíce návštěvníků přijíždějících pprvé byl v blasti Beskyd a Hrubéh Jeseníku (více než třetina). Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 7/18

8 Těch, kteří přijíždějí d reginu pprvé, byl více mezi mladými d 29 let než staršími. Více prvnávštěvníků je samzřejmě mezi turisty přijíždějícími z větší vzdálensti. Převažujícím důvdem příjezdu je pznání reginu. K časvému psunu u tht faktru nedchází. P klikáté navštívili respndenti regin Prcent pprvé 1 až 3 krát vícekrát P klikáté navštívili respndenti regin Prcent pprvé 1 až 3 krát vícekrát Dle důvdu pbytu pznání relaxace statní 2.3 Hlavní důvdy návštěvy reginu Jak převažující důvd návštěvy reginu v létě 2004 uvedl 40 % respndentů celkvu relaxaci (dpčinek, prcházky, kupání, zábava), s dstupem pak pznání reginu (kultura, flklór, histrie), které uvedl 22 % respndentů. Třetím hlavním důvdem byl sprt, který uvedl 13 % respndentů. Pdíl statních důvdů nepřesáhl 10 %. Oprti předchzím rkům dšl k psunu d aktivnějších frem spjených se zážitky (lets nižší pdíl pznávacích a sprtvních aktivit) k prstému dpčinku a relaxaci. Odpčinek jak důvd návštěvy je dminantní na Ostravsku a Opavsk-Krnvsku (kl plviny ze všech uváděných důvdů). Pznávací turistika byla nejčastějším důvdem návštěvy v Pdří, napak mál ji uváděli respndenti z Hrubéh Jeseníku. Sprt sehrával nejvýraznější rli u návštěvníků Hrubéh Jeseníku a dále pak Beskyd. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 8/18

9 Návštěva známých 9% Jiný 7% Hlavní důvdy návštěvy Sprt 13% Pznání 22% Obchd 7% Zdraví 2% Relaxace 40% Obyvatelé Mravskslezskéh kraje více než návštěvníci z jiných krajů upřednstňují celkvu relaxaci (z plviny, tj. 2 x více než statní). Pr návštěvníky z jiných krajů byly hlavním důvdem příjezdu stejnu měru pznávací aktivity a relaxace. Pr drtivu většinu návštěvníků je regin cílvu destinací (jen 3 % respndentů uvedla tranzit). Jedndenní návštěvníci se něc více než turisté věnvali sprtu a pznávacím aktivitám, méně napak byli zaměřeni na celkvu relaxaci. Kmerční aktivity byly nejčastější u těch, kteří přijeli sami. Rdiny s dětmi více než jiné skupiny návštěvníků upřednstňují pznávací aktivity. Ti, kteří přijeli d reginu pprvé, uváděli více než statní (z jedné třetiny) jak hlavní důvd pznání reginu. Významné závislsti na věku se neprkázaly. Důvd návštěvy reginu prcenta sprt pznání reginu celkvá relaxace zdraví kmerční důvdy návštěva příb./známých tranzit 2.4 Zdrje infrmací reginu Návštěvníci Mravskslezskéh kraje, tak jak tmu je statně i jinde, silně preferují persnální zdrje infrmací před nepersnálními. Celkvě se v plvině případů spléhají na vlastní pznání a zkušensti, třetina pak čerpá z ústních infrmací d známých. Nepersnální zdrje infrmací, tj. různé prpagační materiály, publikace, internet, relace v médiích apd., využívá zhruba třetina návštěvníků. Z nepersnálních infrmací je pr návštěvníky nejdůležitějším zdrjem internet. Služeb infrmačních center využívá relativně mál návštěvníků (jen asi každý dvacátý), takže jejich infrmační rli nelze přeceňvat (infrmační centra všem sehrávají i jiné důležité rle než puhý infrmační servis). Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 9/18

10 Zdrje infrmací reginu ústní infrmace 33% internet 17% infcentra 6% statní 9% vlastní zkušensti 59% Mezireginální rzdíly u nepersnálních infrmací nejsu významné, puze internet více využívají návštěvníci Beskyd a méně využívají návštěvníci Jeseníků. Návštěvníci Jeseníků méně staví na ústních infrmacích d známých, návštěvníci Beskyd zase na vlastní zkušensti. Vlastní pznání a zkušensti byly rzhdující téměř pr dvě třetiny návštěvníků středních blastí turistickéh reginu a téměř pr tři čtvrtiny jedndenních návštěvníků. Obecně platí, že ústní infrmace jsu významné především pr návštěvníky s delším pbytem a s větší příjezdvu vzdálenstí (až pr plvinu z nich). Větší ptřebu být infrmvání cítí také návštěvníci, jejichž hlavním důvdem pbytu je pznání reginu. Na věku v tmt případě příliš nezáležel. Struktura zdrjů infrmací se v čase významně neliší (přadí zůstává dluhdbě stabilní). Zdrje infrmací reginu prcenta infrmační centra prpagační materiály články v tisku, bržury z rzhlasu či televize z internetu ústní infrmace přátel vlastní zkušensti Zvláštní pzrnst si zasluží internet jak infrmační médium využívané v Mravskslezském kraji stále více. Jak zdrj infrmací uvedl v letní sezóně 2004 internet už 17 % návštěvníků, přičemž jejich pčet neustále rste (mezirční nárůst činí 2-3 prcenta). U turistů s pbytem delším než jeden den a u návštěvníků z jiných krajů již pdíl uživatelů internetu jak zdrje infrmací pr své cesty překrčil čtvrtinu. Ještě více je jich ve skupině htelvých hstů. U specifických skupin, jak např. business turistů, může přesahvat třetinu. Z phledu vnitrreginálníh prvnání byl internet jak zdrj infrmací častěji uváděn v Beskydech (více než čtvrtina), méně čast v Jeseníkách, cž je výsledek pačný než v předchzích šetřeních. Střední generace návštěvníků uváděla tent zdrj častěji než mladí d 29 let. 2.5 Využití služeb Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 10/18

11 Z celkvéh subru respndentů za lét 2004 byla ubytvána méně než plvina (47 %), cž krespnduje s pdílem jedndenních návštěvníků, kterých byl 53 %. Zdaleka nejčastější frmu je ubytvání v sukrmí (rzumí se jím i ubytvání u příbuzných neb známých), které celkvě představval 35 % z pčtu ubytvaných. V htelech byl ubytván 20 % respndentů, z th 65 % v htelech vyšší kategrie (alespň tříhvězdičkvých). V kempech byl ubytván 18 % návštěvníků, v penzinech rvněž 18 % a v turistických chatách či ubytvnách 9 %. V Beskydech uváděli respndenti výrazně častěji ubytvání v penzinu, méně čast než jinde uváděli kempy a htely. Častější byl htelvé ubytvání v Jeseníkách. Prcent Ubytvání návštěvníků htel ***+ htel **,* penzin ubytvna kemp sukrmí Typ ubytvání (prcenta z pčtu ubytvaných) Struktura ubytvání se výrazně nemění. K výkyvu dšl v rce 2002, kdy byl v subru respndentů menší pdíl ubytvaných v penzinech a klísá pdíl ubytvaných v turistických chatách. Dluhdbě stabilní je pdíl ubytvaných v htelech i pdíl ubytvaných v sukrmí u příbuzných či známých. Využívání stravvacích služeb je výrazně funkcí příjezdvé vzdálensti a délky pbytu v reginu. Čím kratší je příjezdvá vzdálenst a délka pbytu, tím více je zabezpečván stravvání z vlastních zdrjů. Puze u návštěvníků s delším než týdenním pbytem pět vzrůstá pdíl stravvání mim restaurační síť. Převážné využití phstinských služeb uvedl 33 % respndentů, více pak ubytvaní turisté splu s návštěvníky z větší vzdálensti (kl 40 %) a návštěvníci Beskyd (přes 50 %). Stravvání převážně z vlastních zdrjů uvedl rvněž 33 %, více návštěvníci z bližšíh klí, mladší d 29 let a respndenti z Jeseníků. U návštěvníků pcházejících z Mravskslezskéh kraje jich byl přes 40 %. Kmbinvaný přístup ke stravvání s využitím bu mžnstí uvedla zbývající třetina respndentů. Rzdíl prti předchzím sezónám je statisticky nevýznamný, přece jen lze ale vysledvat spíše trend k pklesu stravvání z vlastních zdrjů než napak. Pkud jde využívání placených služeb cestvních kanceláří a agentur k zabezpečení pbytu, je stále spíše výjimečné a mezirčně dchází k mírnému pklesu. Bez těcht služeb se bešl 95 % respndentů (údaj za lét 2004, v předchzím rce t byl 88 %). Zakupení celéh zájezdu neb pbytu uvedl puhých sm (1,5 %) respndentů, zakupení vybraných dílčích služeb uvedl 19 respndentů. O něc více než jinde využili těcht služeb návštěvníci Jeseníků, kde jejich pdíl činil dhrmady přes 10 %. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 11/18

12 3 Hdncení reginu návštěvníky 3.1 Atraktivnst reginu pr návštěvníky Celkvu atraktivnst navštívenéh reginu z phledu cestvníh ruchu psuzují návštěvníci převážně příznivě. Více než u plviny (56 %) splňuje jejich čekávání, více než u pětiny návštěvníků dknce regin jejich čekávání předčil (21 %). Pdíl těch, pr které regin nesplnil jejich čekávání, činil ale 11 % (dalších 12 % se nevyjádřil). Mezirčně lze vysledvat mírný pkles hdncení atraktivnsti reginu. Celkvě lépe se k reginu vyjadřvali návštěvníci Beskyd (u 38 % předčil jejich čekávání). Lépe se vyjadřvali spíše návštěvníci vyšších věkvých kategrií. Místní byvatelstv kraje hdntí svůj regin střízlivěji než návštěvníci z jiných krajů, cž se prjevuje větším příklnem k dpvědi pdle čekávání (téměř dvě třetiny). Návštěvníci djinud zastávají tent pstj méně než v plvině případů, více než čtvrtina z nich hdntí atraktivnst reginu jak vyšší než čekávali (zárveň ale 13 % jak nižší než čekávanu). neuveden 12% Psuzení atraktivnsti reginu vyšší než čekávaná 21% nižší než čekávaná 11% dle čekávání 56% Nejlákavějšími aktivitami pr návštěvníky Mravskslezskéh kraje byly v letní sezóně 2004 pěší turistika (41 %), pznávací turistika (35 %), cyklturistika (28 %) a zábava (27 %). Nad 20 % respndentů uvedl ještě kupání. Pěší turistiku uváděli nejvíce návštěvníci Jeseníků (více než plvina), cyklturistiku návštěvníci Beskyd, Jeseníků a Pdří (kl třetiny), splečenský živt a zábavu návštěvníci středních blastí kraje (více než třetina, cž je dvjnásbek prti Jeseníkům a Beskydám). Pr návštěvníky Jeseníků byly významné ještě zimní sprty (uvedla třetina respndentů, v Beskydech necelá pětina). V Jeseníkách je významným fenménem ještě hipturistika, kteru uvedl jak lákavu aktivitu každý čtvrtý respndent. Graf ukazuje, s čím by návštěvníci rádi spjvali svůj pbyt v jedntlivých agregvaných blastech kraje. pěší turistika cyklturistika hipturistika kupání zimní sprty kulturní akce návštěvy památek zábava péče zdraví Nejlákavější aktivity v reginu prcenta Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 12/18

13 Oprti předchzím letním sezónám dšl k mírným psunům. Struktura prefervaných aktivit zůstává v zásadě stejná, ale d pěší turistiky dchází k přesunu k jiným aktivitám a rste zájem splečenský živt a zábavu. Mírně klesá cyklturistika a rste pznávací turistika. Pěší a pznávací turistika zůstává nadále více prefervaná ve starších věkvých kategriích, větší přitažlivst zábavy a splečenskéh živta zůstává u mladší kategrie respndentů. Rzdíly mezi jedndenními návštěvníky prti turistům a byvateli Mravskslezskéh kraje prti návštěvníkům djinud ukazují další grafy. pěší turistika cyklturistika hipturistika kupání zimní sprty kulturní akce návštěvy památek zábava péče zdraví Nejlákavější aktivity v reginu prcenta jedndenní návštěvníci turisté Nejlákavější aktivity v reginu prcenta pěší turistika cyklturistika hipturistika kupání zimní sprty kulturní akce návštěvy památek zábava péče zdraví byvatelé MSK návštěvníci djinud Suvisející tázka je zaměřená na zjištění th, c brání lepšímu využití turistickéh ptenciálu. Pdle vyjádření respndentů reginu nejvíce schází kvalitnější dpravní infrastruktura týkající se silnic, parkvišť, servisu atd. (37 %). Následují faktry více míst pskytujících infrmace (každrčně se zvyšuje), splečenská a zábavní centra, vybavenst pr sprtvní vyžití a lepší dstupnst hrmadnu dpravu (uvedl vždy více než 20 %). Oprti předchzím letům se výrazně zvýšil pdíl respndentů, kterým chybí špičkvá zařízení a služby pr nárčné a snížil pdíl těch, kterým leží na srdci péče kulturní památky a turistické atraktivity. Z hlediska vnitrreginálníh členění je dpravní infrastruktura a dstupnst největším prblémem Jeseníků. K tmu ještě přistupuje prblém řídké sítě stravvacích a ubytvacích zařízení (22 %), který takřka není prblémem Beskyd (5 %). V Beskydech je ale silně vlán p špičkvých zařízeních a službách pr nárčné (24 %, jinde pd 10 %). Ve středních blastech kraje je více než jinde pciťván nedstatek míst pskytujících infrmace (v tm jsu na tm nejlépe Beskydy). Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 13/18

14 více hst. zařízení špičkvá zařízení péče památky dpravní infrastruktura lepší dstupnst infrmační centra sprtvní vybavenst zábavní centra atrakce pr děti C reginu nejvíce schází prcenta Vcelku lgické vysvětlení mají rzdílné pstje k prblémům reginu pdle délky pbytu, resp. rzdíly mezi názry jedndenních návštěvníků a turistů. Jedndenním návštěvníkům kupř. více vadí špatná dstupnst hrmadnu dpravu, turistům více chybí špičkvá zařízení či atrakce pr děti. Rzdíly ale nejsu příliš výrazné. více hst. zařízení špičkvá zařízení péče památky dpravní infrastruktura lepší dstupnst infrmační centra sprtvní vybavenst zábavní centra atrakce pr děti C reginu nejvíce schází prcenta jedndenní návštěvníci turisté Obdbné jsu rzdíly mezi byvateli Mravskslezskéh kraje a návštěvníky djinud. V tmt prvnání je výrazně rzdílný pstj ke sprtvní vybavensti, kde na její vybavenst kriticky pukazval 28 % návštěvníků z řad byvatelstva MSK prti 16 % návštěvníků djinud. Očekávané je i kritické hdncení péče památky a turistické atraktivity ze strany těch, pr které je hlavním důvdem pbytu pznávací turistika (chybí jim ve čtvrtině případů, u statních jen každému desátému) neb větší prblém spatřvaný v nedstatku příležitstí pr zábavu u těch, kteří uvádějí jak hlavní důvd pbytu relaxaci a dpčinek. Přes pciťvané nedstatky, v suladu s celkvě kladným hdncením atraktivnsti navštívených míst, deklaruje drtivá většina respndentů věrnst reginu. Zájem pakvání návštěvy prjevil plných 88 % respndentů (nedpvěděl 10 %), v tm 61 % určitě a 28 % spíše an. Stanvisk spíše neb určitě nepakvat návštěvu uvedl puze 10 respndentů (1,9 %), přičemž se jednal hlavně návštěvníky z větší vzdálensti. O něc méně byla deklarvána věrnst reginu v Jeseníkách. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 14/18

15 3.2 Hdncení služeb a turistické infrastruktury Služby pskytvané návštěvníkům a turistická infrastruktura byly respndenty hdnceny v něklika předem daných blastech, kde měli mžnst vyjádření na čtyřstupňvé škále. Hdncení je vyjádřen indexem, jehž hdnta je dána váženým průměrem z platných dpvědí (bez respndentů, kteří se nedkázali vyjádřit, resp. nemhli se vyjádřit, např. ke kvalitě ubytvacích služeb, pkud ubytvaní nebyli) a je tím vyšší, čím je hdncení hrší. Hdnta indexu nad 2,50 znamená převahu záprnéh hdncení. Kriticku hdntu 2,50 v subru za lét 2004 překrčil index hdncení dpravní dstupnsti reginu (s hdntu 2,52). Více případů převahy záprnéh hdncení nad kladným byl v některých pdsubrech, např. pdle subreginů, věku apd. (čím menší skupina hdntitelů, tím větší pravděpdbnst vyhraněnéh výsledku hdncení). Za hrší lze pvažvat již hdncení přesahující hdntu indexu 2,00. Okl hdnty 1,50 se phybují příznivá hdncení. Celkvé hdncení kvality služeb pskytvaných návštěvníkům reginu s prvnáním pdle agregvaných blastí ukazuje následující graf. Ze sledvaných faktrů byl v letní sezóně 2004 nejhůře hdncen pskytvání infrmací reginu, přičemž v blasti Opavsk-Krnvsk dšl dknce k převaze negativníh hdncení nad kladným (index 2,65). Hdncení statních sledvaných faktrů nepřesáhl index 2,00 (krmě úrvně persnálu a péče čisttu ve středních částech kraje). Všude má nejlepší hdncení přátelskst místních lidí k návštěvníkům. V Jeseníkách byl hdncení všech faktrů příznivější. Hdncené faktry kvality služeb Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 ubytvání stravvání persnál infrmace čistta přátelskst lidí Ve sledvaném hrizntu psledních čtyř let dcházel k určitým výkyvům, neprkázaly se ale jak statisticky významné. Oprti lňsku dšl ke zhršení hdncení pskytvání infrmací reginu (zatím nejhrší hdncení). Zachvána zůstala tendence, kdy návštěvníci z bližšíh klí hdntili všechny tyt faktry hůře než návštěvníci z větší dálky. Ttéž platí jedndenních návštěvnících v prvnání s turisty. Mladší návštěvníci d 29 let byli kritičtější zejm. k úrvni persnálu ve službách cestvníh ruchu, částečně také k péči čisttu a přádek. Napak méně kritičtí byli v hdncení pskytvání infrmací reginu. Pskytvání infrmací reginu a péči čisttu a přádek hdntili návštěvníci zaměření hlavně na pznávací turistiku lépe než ti, kteří v reginu pbývali především z důvdu relaxace. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 15/18

16 Hdncené faktry kvality služeb Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 ubytvání stravvání persnál infrmace čistta přátelskst lidí jedndenní návštěvníci turisté Hdncené faktry kvality služeb Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 ubytvání stravvání persnál infrmace čistta přátelskst lidí d 29 let let Hrší než u pskytvaných služeb byl hdncení infrastruktury a vybavensti reginu, pět pdle předem daných faktrů. Z jinéh phledu se ptvrdily nedstatky pciťvané návštěvníky reginu týkající se vybavení pr sprt, dpravní dstupnsti a příležitstí pr zábavu. Převaha negativníh hdncení (index vyšší než 2,5) byla celkvě zaznamenána u dpravní dstupnsti (2,52), zejména v Jeseníkách. V Jeseníkách byly velmi kriticky hdnceny příležitsti pr zábavu. Lépe než jinde byl hdncen vybavení reginu pr sprtvní aktivity v Beskydech. Obecně u těcht faktrů vybavensti reginu ke zlepšení nedchází. Pstupné zhršvání lze vysledvat v psledních letech u hdncení příležitstí pr zábavu a dpravní dstupnsti reginu. Lépe než v psledních letech byl hdncen značení turistických atraktivit a tras. Ve všech případech (vyjma značení turistických a lyžařských tras) byli jedndenní návštěvníci kritičtější než turisté, zejm. pkud jde příležitsti pr zábavu. Příležitsti pr zábavu hdntili velmi kriticky ti, jejichž hlavním důvdem pbytu byla relaxace. Mladší návštěvníci d 29 let hdntili kritičtěji než starší značení turistických a lyžařských tras. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 16/18

17 Hdncené faktry vybavensti reginu Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 hstinské kapacity dstupnst reginu značení tras značení atraktivit vybavení pr sprt drbný prdej mžnsti zábavy Hdncené faktry vybavensti reginu Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 hstinské kapacity dstupnst reginu značení tras značení atraktivit vybavení pr sprt drbný prdej mžnsti zábavy jedndenní návštěvníci turisté Hdncené faktry vybavensti reginu Vyský index znamená nízké hdncení 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 hstinské kapacity dstupnst reginu značení tras značení atraktivit vybavení pr sprt drbný prdej mžnsti zábavy d 29 let let Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 17/18

18 Cenvá image reginu je vcelku příznivá, prtže téměř pr více než tři čtvrtiny návštěvníků jsu ceny srvnatelné s jinými blastmi České republiky a 18 % respndentů pkládá regin dknce za levnější než jinde v republice. Dražší byl puze pdle vyjádření 4 % respndentů. Oprti předcházejícím rkům ubyl těch, kteří pkládají Mravskslezský kraj za levnější (pkles z 23 % v rce 2001 na 18 % v rce 2004). Za levnější pkládali regin respndenti slvení ve středních částech kraje, vícedenní návštěvníci, návštěvníci z jiných krajů než Mravskslezskéh, spíše starší než mladší respndenti a ti, kteří přijeli za dpčinkem a zábavu. Jak dražší se návštěvníkům jevily Beskydy. Zdá se, že v čích návštěvníků pstupně dchází k vyrvnávání cenvé úrvně služeb v Mravskslezském kraji s průměrem republiky. Cenvá úrveň služeb Prcent dražší stejné levnější * * * Úplné výsledky šetření jsu v kntingenčních tabulkách uvedených v přílze. Zalžená časvá řada pdle jedntlivých sledvaných faktrů je uvedena suhrnně v grafické pdbě rvněž v přílze. Jsu v nich vyhdncena srvnatelná data z letních šetření za rky Celkvý prfil letníh návštěvníka MSK v r Téměř 60 % návštěvníků představvali byvatelé Mravskslezska. D hrských blastí Severní Mravy a Slezska přijel více návštěvníků z větší vzdálensti. Nejčastější byly partnerské dvjice (třetina), které převážily nad rdinami s dětmi (čtvrtina). Na úkr dpravy autmbilem (60 %) se zvýšil pdíl návštěvníků, kteří pužili autbus (18 %). Pdíl jedndenních a vícedenních návštěvníků je zhruba vyrvnaný. Vícedenní pbyty byly typičtější v Beskydech. Třetina turistů je ubytvána v sukrmí, u příbuzných či známých, htely využívá každý pátý. Pr více než dvě třetiny návštěvníků je regin známý již z dřívějších pbytů. Hlavním důvdem návštěvy reginu byla celkvá relaxace (40 %). Následuje pznání a sprt. Téměř každý šestý návštěvník již využívá pr svu infrmvanst internet. Pr návštěvníky je regin přitažlivý především svými mžnstmi pr pěší a pznávací turistiku. Největšími slabinami reginu je v čích návštěvníků špatná dpravní infrastruktura, nedstatečný infrmační servis, mál příležitstí pr zábavu a zázemí pr sprtvní aktivity. Skr pr každéh pátéh návštěvníka je Mravskslezsk levnější než jiné reginy ČR. Typický návštěvník nemá tendence výrazně měnit své pstje k turismu v reginu, jeh celkvé hdntící sudy se v zásadě nezlepšují. Institut Rzvje Pdnikání, s. r.. str. 18/18

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více