Znalecký posudek č. 3381

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 3381"

Transkript

1 Znalecký posudek č o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK Prokopova 339/ P Í S E K stanovení ceny obvyklé v místě a čase EX 2898/11-58 Dle zákona č.151/1997 Sb.,o oceňování majetku a stavu ke dni posudek vypracoval: Augustin Kulhánek Libušina 690/III Rokycany Posudek obsahuje 14 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení. V Rokycanech,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p.27 s příslušenstvím Sirá Region: Plzeňský Okres: Rokycany Katastrální území: Sirá 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti p.jana Račáka. 4. Podklady pro vypracování posudku: A) Doklady : a)výpis z KN-LV č.31 pro obec a kat.území Sirá vyhotovený dálkovým přístupem k datu b)kopie katastrální mapy předmětného prostoru v měřítku 1: obec a kat.území Sirá. c)rozhodnutí o přípustnosti přestavby RD č.p.27 v kat.území Sirá, vydané OVÚP ONV Rokycany dne , pod č.j.:výst/1022/74. B) Ostatní : a)informace a údaje sdělené vlastníkem nemovitosti. b)skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém. 5. Vyjádření realitních kanceláří: Podle nabídek realitních kanceláří byly vybrány tři obdobné objekty a vyčíslené jejich upravené nabídkové ceny do možné obvyklé ceny : 1) Lokalita : Volduchy, okr.rokycany - typ nemovitosti : rodinný dům Nabídková cena : ,-- Kč Upravená nabídková cena : ,-- Kč x 0,90 = ,-- Kč 2) Lokalita : Svinná u Hlohovic, okr.rokycany - typ nemovitosti : rodinný dům Nabídková cena : ,-- Kč Upravená nabídková cena : ,-- Kč x 0,90 = ,-- Kč 3) Lokalita : Smědčice, okr.rokycany - typ nemovitosti : rodinný dům Nabídková cena : ,-- Kč

3 Upravená nabídková cena : ,-- Kč x 0,90 = ,-- Kč Zprůměrovaná cena uváděných nemovitostí : ,-- Kč Možná cena obvyklá v místě a čase : ,-- Kč 6. Vlastnické a evidenční údaje: Dle LV č.31 pro obec a kat.území Sirá k datu : A) Vlastník, jiný oprávněný : Vlastnické právo - Račák Jan - B) Nemovitosti : Pozemky - parcela : - st.p.č.13/1 - výměry 317 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří - st.p.č.13/3 - výměry 19 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří - stavba bez LV - p.p.č.404/5 - výměry 652 m 2 - zahrada, zemědělský půdní fond Stavby Typ stavby - způsob využití - Sirá - č.p.27 - rodinný dům - na st.p.č.13/1 Ostatní údaje uváděné na LV - viz p ř í l o h a. 7. Dokumentace a skutečnost: Dostupné doklady - viz výše. Doklady o vzniku nemovitostí (stavební povolení, povolení k užívání apod.) nejsou k dispozici.proto bylo při určení stáří vycházeno z použitých dlouhodobých stavebních konstrukcí, stavu a informací současného vlastníka. Podle výpisu z katastru nemovitostí - LV č.31 pro obec a kat.území Sirá, okr.rokycany je vedeno ve stati C)Omezení vlastnického práva : zástavní právo smluvní k zajištění budoucí peněžité pohledávky a k zajištění veškerých budoucích pohledávek (viz LV). Dle ústního prohlášení povinného neexistují na nemovitost smlouvy o nájmu nebo pronájmu a ani na základě jiného titulu a na nemovitostech neexistují práva nezapsaná v katastru nemovitostí ve prospěch nemovitosti. 8. Celkový popis nemovitosti: Sirá je převážně zemědělskou obcí s počtem 120 obyvatel, je s obecním úřadem, prodejnou smíšeného zboží a s omezenou autobusovou dopravou.je spádová do města Mýta, kde je dostupná škola a zdravotnictví. Předmětná nemovitost je situovaná v severním okraji současně zastavěné části obce a je přímo přístupná z místní silniční komunikace. Z veřejných sítí jsou dostupné vodovod a el.energie na které je dům napojen.likvidace odpadních vod je ve vlastní jímce.

4 Příslušenství k rodinnému domu tvoří venkovní úpravy-oplocení různého druhu (z pletiva v rámech s ocel.sloupky, průběžného pletiva s ocel.sloupky a plotovkové s ocel.sloupky), celodřevěná vjezdová vrata a vchodová vrátka, jímka, dva betonové venkovní schody a přípojky. Trvalé porosty se pro tento účel znaleckého posudku neoceňují. Skladba nemovitosti (rodinný dům, dílna, sklad, chlévky a pozemky) je patrná z níže uváděného přehledu. 9. Obsah posudku: a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům a 2 ) Dílna a 3 ) Sklad a 4 ) Chlévky b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č.13/1 b 2 ) Stavební parcel č.13/3 b 3 ) Pozemková parcela č.404/5 10. Popis objektů a pozemků: a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům Situovaný na části st.p.č.13/1 v kat.území Sirá - realizovaný dobovým tradičním zděným způsobem a z tvárnic, částečně podsklepený, přízemní, částečně patrový a převážně zakrytý valbovou, částečně sedlovou a pultovou střechou a s různou nezateplenou tlouškou zdí. Původní přízemní objekt vznikl kolem roku 1925.V letech bylo realizovaná nástavba RD a adaptace stávajícího přízemí.v posledních pěti letech byly prováděny dílčí úpravy (výměna oken a dveří a úprava podlah). Stavba je ale s předpokladem provedení rozsáhlejších stavebních úprav (venkovní omítka, vnitřní instalace, částečně podlahy, vnitřní obklady a vnitřní úpravy povrchů.). Popis a hodnocení - viz níže. Stavba má dle faktického stavu toto dispoziční řešení : a)suterén -1.p.p. : chodba a dvě sklepní prostory b)přízemí-1.n.p. : chodba, záchod, místnost pro budoucí koupelnu a prádelnu, šatna, pokoj, obývací pokoj a kuchyně c)1.patro - 2.n.p. : chodba, koupelna, dětský pokoj, ložnice a pokoj Objekt je podle daných parametrů a užívání rodinným domem. Provedení a vybavení : základové konstrukce dobové bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce smíšené zděné a tvárnicové, stropní konstrukce s vodorovným podhledem, střecha vázaná valbová, sedlová a pultová, střešní krytina osinkocementová šablonová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, částečné původní venkovní omítky vápenné a částečně bez omítek, bez vnějších obkladů, vnitřní obklady v koupelně a v záchodě, schody do sklepa ocelové žebříkové a do patra celodřevěná s nástupnicí a podstupnicí, dveře celodřevěné, okna dřevěná a převážně plastová, podlahy plovoucí a keramická dlažba (v kuchyni volný kámen), vytápění lokální na tuhá paliva (krbová kamna), el.instalace světelná a

5 třífázová, bez bleskosvodu, vnitřní rozvod vody studený a teplý, zdroj teplé vody el.bojler, bez instalace plynu, vnitřní kanalizace z kuchyně, koupelny a záchodu, bez vybavení kuchyně, vnitřní vybavení - vana a umyvadlo, záchod splachovací a bez ostatní vybavení. a 2 ) Dílna Samostatně situovaná na st.p.č.13/3 - realizovaná tradičním zděným způsobem, nepodsklepená, přízemní a zakrytá pultovou střechou. Objekt je částečně přistavěn k východní stěně rodinného domu bez komunikačního propojení. Vznik kolem roku Stavba je s předpokladem provedení menších stavebních úprav. Popis a hodnocení - viz níže. Provedení a vybavení : základové konstrukce betonové monolitické pasy, svislé konstrukce zděné tl.25 cm, bez vodorovných konstrukcí, střecha pultová s krytinou z vlnitého osinkocementu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úprava povrchů-vápenné omítky, okno plastové, vrata dvoukřídlová palubková, podlahy z dožívající betonové mazaninové a el.instalace světelná. a 3 ) Sklad Samostatně situovaný na části st.p.č.13/1- realizovaný tradičním zděným způsobem, nepodsklepený, přízemní a zakrytý sedlovou střechou. Vznik kolem roku Stavba je s předpokladem provedení menších stavebních úprav Popis a hodnocení - viz níže. Provedení a vybavení : základové konstrukce dobové bez izolaace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce cihelně zděné do tl.50 cm, bez vodrovných konstrukcí, střecha sedlová s krytinou šablonovou osinkocementovou, částečné klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úprava povrchů-vápenné omítky, okna plastová, vrata celodřevěná, podlahy betonové monolitické a bez el.instalace. a 4 ) Chlévky Situované na části st.p.č.13/1 - v linii a stavebně navazující na původní přízemní část rodinného domu, bez komunikačního propojení - realizované dobovým smíšeným zděným způsobem, nepodsklepené, přízemní a zakryté sedlovou střechou. Vznik kolem roku Stavba je ve špatném technickém stavu a je s nutnou celkovou rekonstrukcí i konstrukcí dlouhodobé životnosti (narušený štít a krov včetně části střešní krytiny). Popis a hodnocení - viz níže. Provedení a vybavení : základové konstrukce dobové bez izolace proti zemní vlkosti, svislé konstrukce smíšeně zděné, bez vodorovných konstrukcí, střecha sedlová s krytinou šablonovou osinkocementovou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úprava povrchů-vápenné omítky, okno plastové, bez dveří a vrat, podlahy cihelné a bez el.instalace. b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č.13/1 Dle LV č.31 pro obec a kat.území Sirá - výměry 317 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří. Položka pro úpravu ceny : bez možnosti napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci b 2 ) Stavební parcel č.13/3 Rovněž dle LV č.31 pro obec a kat.území Sirá - výměry 19 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří. Položka pro úpravu ceny : bez možnosti napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci

6 b 3 ) Pozemková parcela č.404/5 Rovněž dle LV č.31 pro obec a kat.území Sirá - výměry 652 m 2 - zahrada. Pozemek tvoří jednotný funkční celek. Položka pro úpravu ceny : bez možnosti napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Plzeňský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 87 roků Stavba je po celkové rekonstrukci. Indexovaná průměrná cena IPC : 3 487,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.p.p. - suterén: 8,20*4,20 = 34,44 m 2 1.n.p. - přízemí: (8,20*9,95) + (2,40*3,90) + (8,20*3,90) = 122,93 m 2 2.n.p. - 1.patro: (8,20*9,95) + (2,40*3,90) = 90,95 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.p.p. - suterén: 34,44 m 2 2,20 m 1.n.p. - přízemí: 122,93 m 2 3,50 m 2.n.p. - 1.patro: 90,95 m 2 2,90 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 8,20*4,20*2,20 = 75,77 m 3 vrchní stavba: (8,20*9,95*6,40) + (2,40*3,90*6,40) + = 729,37 m 3 (8,20*3,90*3,50) + (8,20*9,95*0,75) - (8,20*4,20*0,75) zastřešení: (8,80*3,00)/6*(2*10,55+1,50) + = 177,79 m 3 (8,20*3,90*4,90)/2 Obestavěný prostor celkem: = 982,93 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 122,93 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 248,32 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,02 Výpočet indexu cenového porovnání:

7 Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ B plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo I -0,08 smíšené nebo kamenné 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD III 0,00 do žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stavby 37 let po celkové rekonstrukci: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 0,373 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,940 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1

8 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,373 * 0,940 * 0,950 = 0,333 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 487,- Kč/m 3 * 0,333 = 1 161,17 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 161,17 Kč/m 3 * 982,93 m 3 = ,83 Kč Rodinný dům - cena = ,83 Kč a 2 ) Dílna Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Vedlejší stavba Poloha objektu: Plzeňský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 37 roků Stavba je příslušenstvím jiné stavby - Rodinný dům a od této stavby přebírá index I T a I P. Indexovaná průměrná cena IPC : 1 812,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.n.p.: 3,40*5,60 = 19,04 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.n.p.: 19,04 m 2 2,65 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: (3,40*5,60)*(2,65+2,20)/2 = 46,17 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 46,17 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 19,04 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 19,04 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou II typ B střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící nebo částečně přistavěná II 0,00 2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stěny tl cm II 0,00 3. Technické vybavení - jen přívod el. napětí 230 V II -0,02 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez příslušenství II -0,01 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00

9 6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 37 let: 0,80 5 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V6 * 0,80 = 0,660 i = 1 III 0,85 Index polohy: Převzatý index polohy I P = 0,940 Index trhu s nemovitostmi: Převzatý index trhu I T = 0,950 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,660 * 0,940 * 0,950 = 0,589 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 1 812,- Kč/m 3 * 0,589 = 1 067,27 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 067,27 Kč/m 3 * 46,17 m 3 = ,86 Kč Dílna - cena = ,86 Kč a 3 ) Sklad Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Vedlejší stavba Poloha objektu: Plzeňský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 87 roků Stavba je příslušenstvím jiné stavby - Rodinný dům a od této stavby přebírá index I T a I P. Indexovaná průměrná cena IPC : 1 812,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.n.p.: 6,30*6,35 = 40,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.n.p.: 40,00 m 2 2,65 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: 6,30*6,35*2,65 = 106,01 m 3 zastřešení: (6,30*6,35*3,75)/2 = 75,01 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 181,02 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 40,00 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 40,00 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00

10 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou I typ A krovem umožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00 2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm III 0,10 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez příslušenství II -0,01 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 87 let: 0,60 5 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V6 * 0,60 = 0,530 i = 1 Index polohy: Převzatý index polohy I P = 0,940 Index trhu s nemovitostmi: Převzatý index trhu I T = 0,950 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,530 * 0,940 * 0,950 = 0,473 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 1 812,- Kč/m 3 * 0,473 = 857,08 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 857,08 Kč/m 3 * 181,02 m 3 = ,62 Kč Sklad - cena = ,62 Kč a 4 ) Chlévky Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Vedlejší stavba Poloha objektu: Plzeňský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 87 roků Stavba je příslušenstvím jiné stavby - Rodinný dům a od této stavby přebírá index I T a I P. Indexovaná průměrná cena IPC : 1 812,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.n.p.: 8,20*3,90 = 31,98 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.n.p.: 31,98 m 2 3,20 m

11 Obestavěný prostor: vrchní stavba: 8,20*3,90*3,20 = 102,34 m 3 zastřešení: (8,20*3,90*4,90)/2 = 78,35 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 180,69 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 31,98 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 31,98 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou I typ A krovem umožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící nebo částečně přistavěná II 0,00 2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm III 0,10 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez příslušenství II -0,01 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba ve velmi špatném stavu - (nutná celková V 0,40 rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) Koeficient pro stáří 87 let: 0,60 5 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V6 * 0,60 = 0,250 i = 1 Index polohy: Převzatý index polohy I P = 0,940 Index trhu s nemovitostmi: Převzatý index trhu I T = 0,950 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,250 * 0,940 * 0,950 = 0,223 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 1 812,- Kč/m 3 * 0,223 = 404,08 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 404,08 Kč/m 3 * 180,69 m 3 = ,22 Kč Chlévky - cena = ,22 Kč Rekapitulace ocenění objektů a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům = ,- Kč a 2 ) Dílna = ,- Kč a 3 ) Sklad = ,- Kč

12 a 4 ) Chlévky = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č.13/1 Stavební pozemek: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] stavební parcela 13/1 317,00 100, ,- Součet ,- Úprava ceny: není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci -7 % Úprava ceny celkem -7 % ,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p : * 1,5850 Koeficient změny cen staveb K i : * 2,1550 Stavební pozemek - celkem ,51 Stavební parcela č.13/1 - cena = ,51 Kč b 2 ) Stavební parcel č.13/3 Stavební pozemek: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] stavební parcela 13/3 19,00 100, ,- Součet 1 900,- Úprava ceny: není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci -7 % Úprava ceny celkem -7 % - 133,- Mezisoučet 1 767,- Koeficient prodejnosti K p : * 1,5850 Koeficient změny cen staveb K i : * 2,1550 Stavební pozemek - celkem 6 035,50 Stavební parcel č.13/3 - cena = 6 035,50 Kč b 3 ) Pozemková parcela č.404/5

13 Pozemek zahrady Základní cena = 100,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] pozemková parcela 404/5 652,00 100, ,- Součet ,- Úprava ceny: není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci -7 % Úprava ceny celkem -7 % ,- Mezisoučet ,- Úprava ceny: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p : * 1,5850 Koeficient změny cen staveb K i : * 2,1550 Pozemek zahrady - celkem ,15 Pozemková parcela č.404/5 - cena = ,15 Kč Rekapitulace ocenění pozemků b) Pozemky b 1 ) Stavební parcela č.13/1 = ,- Kč b 2 ) Stavební parcel č.13/3 = 6 040,- Kč b 3 ) Pozemková parcela č.404/5 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč C. Rekapitulace Obvyklá cena objektů: Obvyklá cena pozemků: Obvyklá cena celkem: Obvyklá cena zaokrouhlená ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč

14 slovy: jedenmilionšestsetdesettisíc Kč V rámci současného stanovení obvyklé ceny v místě a čase byla provedena analýza příslušného segmentu trhu se zaměřením na současnou nabídku a poptávku po obdobných nemovitostech nacházejících se v příslušném regionu se zaměřením na velikost a význam obce.ta ukázala, že je v současné době, v místě a čase za daných podmínek s příhlédnutím k vnějším podmínkám v dané lokalitě tento typ nemovitostí v obraze realitního trhu v době ocenění hůře obchodovatelný a to v rozmezí ,- Kč až ,-- Kč. V Rokycanech, Augustin Kulhánek Libušina 690/III Rokycany razítko a podpis D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni dne 29. září 1975 pod č.j.spr.2699/75 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví - odvětví stavby obytné. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č E. Seznam příloh: 1) Fotokopie LV č.31 - k.ú.sirá - 2x A4 2) Fotokopie KM - k.ú.sirá - 1x A4 3) Fotokopie letecké mapy - 1x A4 4) Mapa - 1x A4 5) Fotodokumentace - 5x A4 6) Fotokopie nabídek RK - 3x A4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1760/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 819/4 v ul. Masarykovo nám. s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 899/1 a 899/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy ZNALECKÝ POSUDEK č. 0185-05/2012 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Eurodražby cz, a.s. U Pískovny 890/1 182 00 Praha

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 Okres: Ústí nad Labem Obec: Chlumec Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3511-66/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.47, jehož součástí je rodinný dům č.p.233, včetně příslušenství v katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-90/2013 O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú., část obce Zelené Předměstí Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/1 18200 Praha 8 Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov

ZNALECKÝ POSUDEK. Krumlově se sídlem Radniční 28, 381 01 Český Krumlov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1706-005/12 o obvyklé ceně nemovitostí spoluvlastnického podílu ve výši ½ na rodinném domě č.p. 27 postaveného na pozemku parc.č. st. 10 s pozemky parc.č. st. 10, 398, 413 a 414,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6766/115-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 211 v k.ú. Svoboda nad Úpou, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11

ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11 ZNALECKÝ POSUDEK 4932-138 / 11 O ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 60 na stavební parcele č. 40, s příslušenstvím, vše v katastrálním území a obci V E L K É Ţ E R N O S E K Y, okres L I T O M Ě Ř I

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1188/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 33 na pozemku st.parc.č. 928 v obci Příbram I a pozemku st.parc.č. 928 o výměře 360m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12134-424/09 o ceně rodinného domu č.p.376 na parc.č.st.603, katastrální území a obec Abertamy, okres Karlovy Vary, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.11) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 575/2010 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 15 v obci Lisov, na pozemku st. parc.č. 7 o výměře 321 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. pozemku, vč.

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více