U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938."

Transkript

1 U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Fišer, Ing. Michaela Petrová, JUDr. Miroslav Tenkl. 559 / 12 / 08 Program zasedání s ch v á l i l o program zasedání v doplněném znění. 560 / 12 / 08 12/15 12/15 Bezúplatné nabytí pozemků KN p. č. 708/4, 701/10 a 868/7 v k. ú. Čekanice u Tábora bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Čekanice u Tábora KN 708/4 o výměře 612 m 2, druh ostatní plocha - ostatní komunikace, KN p. č. 701/10 o výměře 1201 m 2, druh ostatní plocha - jiná plocha a KN p. č. 868/7 o výměře 16 m 2, druh ostatní plocha - ostatní komunikace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, , Praha 2, IČ:

2 561 / 12 / 08 12/15 12/15 Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 378/1 a 378/5 k. ú. Stoklasná Lhota a stavby silnice I/3 bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 378/1 o výměře cca m 2 a pozemku parc. č. 378/5 o výměře 353 m 2, oba k. ú. Stoklastná Lhota a stavby silnice I/3 na těchto pozemcích umístěné od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem Na Pankráci 546/560, Praha 4 - Nusle. 562 / 12 / 08 12/07 12/07 Výkup pozemků pro stavební úpravy ulice Průběžné (k. ú. Čekanice u Tábora) výkup pozemků v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 863/9 o výměře 265 m 2, druh ostatní plocha - silnice za kupní cenu Kč, KN p. č. 865/6 o výměře 18 m 2, druh ostatní plocha - ostatní komunikace za kupní cenu Kč a p. č. 845/48 o výměře 30 m 2, druh orná půda za kupní cenu 1 Kč od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., IČ: , se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, / 12 / 08 12/07 12/07 Výkup pozemku parc. č. 4938/3 k. ú. Tábor - Blanické předměstí koupi pozemku parc. č. 4938/3 k. ú. Tábor o výměře 69 m 2 za celkovou cenu Kč od spoluvlastníků pana Zdeňka Melicha, Hošťálkova 1369/4 Tábor (podíl 1/2) a manželů v SJM Františka a Aleny Novotných, Bělohorská 195/147, Praha 6 (podíl 1/2). 2

3 564 / 12 / 08 12/07 12/07 Výkup pozemku parc. č. 4833/1 k. ú. Tábor (ÚZSVM) - Blanické předměstí koupi pozemku parc. č. 4833/1 k. ú. Tábor o výměře 454 m 2 za cenu vyšší z ceny v místě a čase obvyklé a ceny dle cenové vyhlášky od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: do vlastnictví města Tábora. 565 / 12 / 08 12/07 12/07 Koupě pozemků pod bytovými domy města Tábora - VUSS 1. r u š í usnesení č. 381/8/07 2. koupi pozemků parc. č o výměře 280 m 2, parc. č o výměře 262 m 2 a parc. č o výměře 228 m 2, vše k. ú. Tábor, vše od ČR - Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 - Hradčany, VUSS Pardubice, Teplého 1899, Pardubice 2 - Zelené Předměstí, IČ: , vše za odhadní cenu stanovenou dle znaleckého posudku navýšenou o znalečné za znalecký posudek. 566 / 12 / 08 12/16 12/16 Záměr směny pozemků parc. č. 405/2 a 405/4, k. ú. Tábor záměr směny pozemků parc. č. 405/4 o výměře 3 m 2 vlastnictví Římskokatolické farnosti Tábor za pozemek parc. č. 405/2 o výměře 11 m 2 ve vlastnictví města Tábora, vše k. ú. Tábor. 3

4 567 / 12 / 08 12/16 12/16 Záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora - lokalita Sv. Anna Zatupitelstvo města Tábora záměr směny pozemků v k. ú. Měšice u Tábora - části PK p. č. 541 o výměře cca 280 m 2 za cenu 500 Kč za 1 m 2 ve vlastnictví města Tábora za pozemek KN p. č. 952/14 o výměře 268 m 2 za 144 Kč za 1 m 2, s doplatkem městu Tábor. 568 / 12 / 08 12/03 12/03 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 5184/13 k. ú. Tábor - změna usnesení změnu usnesení č. 451/10/07 ze dne tak, že text "800 Kč/m 2 " se mění na "400 Kč/m 2 ". 569 / 12 / 08 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemku KN p. č. 199 k. ú. Náchod u Tábora záměr prodeje pozemku v k. ú. Náchod u Tábora KN p. č. 199 o výměře 38 m 2, druh zahrada, stávajícímu uživateli, za cenu 300 Kč za 1 m / 12 / 08 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemku parc. č. 5967/14 k. ú. Tábor pod bytovým domem č. p r u š í usnesení č. 1049/29/98 2. záměr prodeje pozemku parc. č. 5967/14 o výměře 311m 2, k. ú. Tábor za cenu minimálně 250 Kč/m 2, a to Bytovému družstvu Lužnice 2723, IČ: , se sídlem Moskevská 2723, Tábor. 4

5 571 / 12 / 08 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Čekanice u Tábora (lokalita mezi areály Tagrea a Agpi) záměr prodeje pozemků v k.ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 669/1 o výměře 3018 m 2, druh trvalý travní porost, p. č. 669/3 o výměře 432 m 2, druh trvalý travní porost, p. č. 670 o výměře 164 m 2, druh ostatní plocha, p. č. 668 o výměře 78 m 2, druh ostatní plocha a p. č. 671/1 o výměře 4155 m 2, druh trvalý travní porost, za cenu minimálně 1200 Kč za 1 m / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej bytu č. 1633/3 oprávněným nájemcům - změna usnesení změnu usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 538/11/07 ze dne tak, že: v bodu 1) mění částku Kč na Kč. 573 / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej bytů v domě č. p v Kvapilově ulici v Táboře oprávněným nájemcům 1) prodej bytu č. 1848/1 Ivaně Hnízdilové, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč 2) prodej bytu č. 1848/5 Miroslavu Mužíkovi, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč 3) prodej bytu č. 1848/6 Vladimíru a Marcele Liškovým, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč 4) prodej bytu č. 1848/7 Marii Pěchotové, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč 5) prodej bytu č. 1848/9 Petru a Janě Hlinských, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč 6) prodej bytu č. 1848/11 Pavlu a Romaně Ročákovým, bytem Kvapilova 1848, Tábor za cenu Kč vše v domě č. p v Kvapilově ulici v Táboře s příslušnými id. částmi společných prostor domu a příslušnými id. částmi st. parc. č a parc. č k. ú. Tábor. 5

6 574 / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej bytů v domě č. p. 2168, 2169 a 2170 v ulici Boženy Němcové v Táboře s ch v a lu j e 1) prodej bytu č. 2168/2 Tomáši a Aleně Hanákovým, bytem Boženy Němcové 2168, Tábor za cenu Kč 2) prodej bytu č. 2168/3 Radku a Magdaleně Novotným, bytem Boženy Němcové 2168, Tábor za cenu Kč 3) prodej bytu č. 2168/4 Miroslavu a Jarmile Vojíkovým, bytem Boženy Němcové 2168, Tábor za cenu Kč 4) prodej bytu č. 2168/5 Michalu Semanovi, bytem Boženy Němcové 2168, Tábor za cenu Kč 5) prodej bytu č. 2169/1 Jaromíru Stropovi, bytem Boženy Němcové 2169, Tábor za cenu Kč 6) prodej bytu č. 2169/2 MUDr. Zdeňku a MUDr. Vlastě Hůlovým, bytem Boženy Němcové 2169, Tábor za cenu Kč 7) prodej bytu č. 2169/3 Ing. Luboši a Mgr. Marcele Vosátkovým, bytem Boženy Němcové 2169, Tábor za cenu Kč 8) prodej bytu č. 2169/4 Miroslavu a Haně Podrackým, bytem Boženy Němcové 2169, Tábor za cenu Kč 9) prodej bytu č. 2169/5 Ing. Lence Trojákové, bytem Boženy Němcové 2169, Tábor za cenu Kč 10) prodej bytu č. 2170/2 Miloši a Haně Lískovcovým, bytem Boženy Němcové 2170, Tábor za cenu Kč 11) prodej bytu č. 2170/3 Janu a Marii Brožovým, bytem Boženy Němcové 2170, Tábor za cenu Kč 12) prodej bytu č. 2170/4 Daně Sterankové, bytem Boženy Němcové 2170, Tábor za cenu Kč 13) prodej bytu č. 2170/5 Karlu Doubkovi, bytem Boženy Němcové 2170, Tábor za cenu Kč vše v domě č. p v ulici Boženy Němcové v Táboře s příslušnými id. částmi společných prostor domu a příslušnou id. částí st. parc. č. 3767, 3768 a 3769 k. ú. Tábor. 6

7 575 / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej volných bytů č. 1849/5, 2067/2, 2334/6 a 2335/2 v Táboře 1) prodej bytu č. 1849/5 o velikosti 1+1 v ulici U Stadionu Míru v Táboře s příslušnou id. částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č o výměře 470 m 2 a zahrady parc. č. 1833/1 o výměře 282 m 2 k. ú. Tábor uvedeným zájemcům v pořadí, když prodej zájemci v nižším pořadí nastupuje pro případ odmítnutí koupě zájemcem ve vyšším pořadí: 1. Martina Panská, Náchodská 2680, Tábor za cenu ,- Kč Jan Náprava, Tomkova 1240/2, Tábor 2. Veronika Šebková, Kpt. Jaroše 2493, Tábor za cenu ,- Kč 3. Ladislav Šedivý, Větrovy 56, Tábor za cenu ,- Kč 4. Karel Bednář, Budějovická 2229, Tábor za cenu ,- Kč 5. Bohuslava Plocová, Kaplířova 1036, Tábor za cenu ,- Kč 2) prodej bytu č. 2067/2 o velikosti 2+1 v Husinecké ulici v Táboře s příslušnou id. částí společných částí budovy č. p a 2067 a s příslušnou id. částí st. parc. č. 4021/1 a 4020/1, každá o výměře 258 m 2 k. ú. Tábor uvedeným zájemcům v pořadí, když prodej zájemci v nižším pořadí nastupuje pro případ odmítnutí koupě zájemcem ve vyšším pořadí: 1. Karel Randl, Smolínova 1556/17, Tábor za cenu ,- Kč 2. Karel Karpíšek, Kaplická 852/57, Praha 4 za cenu ,- Kč 3. Gabriela Zemanová, Radimovice u Želče 87, Tábor za cenu ,- Kč Petr Ťoupal, Opařany 216, Marcela a Zdeněk Vobinuškovi, Na Rokli 237, Tábor za cenu ,- Kč 5. Jan Kratochvíl, Střezimíř 116, Střezimíř za cenu ,- Kč 3) prodej bytu č. 2334/6 o velikosti 1+1 v Petrohradské ulici v Táboře s příslušnou id. částí společných částí budovy č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č a 1495 o výměrách 229 m 2 a 221 m 2 k. ú. Tábor uvedeným zájemcům v pořadí, když prodej zájemci v nižším pořadí nastupuje pro případ odmítnutí koupě zájemcem ve vyšším pořadí: 1. Ladislav Jung, Buzulucká 2345, Tábor za cenu ,- Kč 2. Petr Hájek, Kojčice 106, Kojčice za cenu ,- Kč 3. Věra Bílková, ČSLA 2688, Tábor za cenu ,- Kč 4. Jana Pražmová, Opařany 261, Opařany za cenu ,- Kč 5. Ludmila Pavlišová, Horní Hořice 9, Chýnov za cenu ,- Kč 7

8 4) prodej bytu č. 2335/2 o velikosti 2+1 v Petrohradské ulici v Táboře s příslušnou id. částí společných částí budovy č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č a 1495 o výměrách 229 m 2 a 221 m 2 k. ú. Tábor uvedeným zájemcům v pořadí, když prodej zájemci v nižším pořadí nastupuje pro případ odmítnutí koupě zájemcem ve vyšším pořadí: 1. Zuzana Vránová, Stavbařů 468, Strakonice za cenu ,- Kč 2. Ladislav Šedivý, Větrovy 56, Tábor za cenu ,- Kč 3. Karel Karpíšek, Kaplická 852/57, Praha 4 za cenu ,- Kč 4. Petr Hájek, Kojčice 106, Kojčice za cenu ,- Kč 5. Jakub Sachr, Hrbkova 572, Tábor - Měšice za cenu ,- Kč 576 / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej části pozemku parc. č. 231/6 k. ú. Hlinice prodej části pozemku parc. č. 231/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Hlinice za cenu 300 Kč/m 2 panu Milanu Bredovi, Hlinice 68, Tábor. 577 / 12 / 08 12/03 12/03 Prodej pozemku KN p. č. 566/15 v k. ú. Čekanice u Tábora prodej pozemku v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 566/15 o výměře 505 m 2, druh trvalý travní porost, panu Jiřímu Stibalovi, bytem U Lípy 59, , Tábor - Čelkovice, za kupní cenu 400 Kč za 1 m / 12 / 08 12/07 12/07 Infrastruktura - Obytný soubor Čekanice (Karel Dvořák - BYTY, s. r. o.) 1. výkup komunikace na pozemcích parc. č. 253/22, 253/26, 253/27 v katastrálním území Čekanice u Tábora a 4955/6 v katastrálním území Tábor za cenu Kč od společnosti Karel Dvořák - BYTY, s. r. o., IČ: , se sídlem Vožická 2604, Tábor se splatností do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 8

9 2. b e r e n a v ě d o m í výkup vodovodního řadu, kanalizačního řadu za cenu Kč, retenční nádrže RN 1 za cenu Kč vše od společnosti Karel Dvořák - BYTY, s. r. o., IČ: , se sídlem Vožická 2604, Tábor společností Vodárenská společnost Táborsko s. r. o., IČ: , se sídlem Kosova 2894, Tábor 3. b er e n a v ě d o m í výkup veřejného osvětlení od společnosti Karel Dvořák - BYTY, s. r. o., IČ: , se sídlem Vožická 2604, Tábor společností Technické služby Tábor s. r. o., IČ: , se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Tábor za cenu 1 Kč. 579 / 12 / 08 08/02 08/02 Doplněk schváleného rozpočtu na rok ) doplněk usnesení ZM č. 498/11/07 takto: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v +1,3 rámci souhrnného dotačního vztahu Příjmy celkem , Sociální dávky - Příspěvek na živobytí Sociální dávky - Doplatek na bydlení Sociální dávky - Mimořádná okamžitá pomoc pro -10 osoby ohrožené soc. vyloučením Sociální dávky - Příspěvek na zvl. pomůcky Sociální dávky - Příspěvek na úpravu a provoz +50 bezbariérového bytu Sociální dávky - Příspěvek na zakoupení a zvl úpravu motorového vozidla Sociální dávky - Příspěvek na provoz motorového +800 vozidla Sociální dávky - Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky - Příspěvek na péči Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým +1 organizacím Nespecifikované rezervy +0,3 Výdaje celkem ,7 2) závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci PO Městská knihovna odvod zřizovateli 0 příspěvek města na provoz 0 příspěvek města na odpisy 0 příspěvek ze SR hospodářský výsledek 0 mzdové náklady

10 580 / 12 / 08 08/16 08/16 Převod prostředků do Fondu rezerv a rozvoje převod nevyčerpaných prostředků roku 2007 do Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,2 tis. Kč. 581 / 12 / 08 08/02 08/02 Harmonogram aktualizace rozpočtového výhledu na roky Harmonogram aktualizace rozpočtového výhledu na roky v předloženém znění. 582 / 12 / 08 08/19 08/19 Změna splátkového kalendáře ke Smlouvě o půjčce č. S00FP008OUJF poskytnuté Svazku obcí mikroregionu Táborsko na předfinancování projektu "Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sez. Ústí a Planá n. Luž." 1. Dodatek č. 1 ke Splátkovému kalendáři ke Smlouvě o půjčce č. S00FP008OUJF v předloženém znění 2. rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ostatní splátky půjčených prostředků od +200 veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy celkem Splátka vnitřní půjčky -200 Financování celkem

11 583 / 12 / 08 08/14 08/14 Dohoda o spolufinancování projektu "Obnova a rekonstrukce poutního kostela v Klokotech" 1) Dohodu o spolupráci v předloženém znění 2) finanční spoluúčast města na projektu "Obnova a rekonstrukce poutního kostela v Klokotech" v letech 2009 až 2011 do výše maximálně tis.kč. 584 / 12 / 08 08/14 08/14 Poskytnutí dotace občanskému sdružení Kaňka na zpracování stavební dokumentace a vypracování žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce areálu Centrum Kaňka" 1. poskytnutí dotace ve výši Kč pro občanské sdružení Kaňka, IČO , na zpracování stavební dokumentace a vypracování žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce areálu Centrum Kaňka" 2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění 3. rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Investiční transfery občanským sdružením Rezervy -200 Výdaje celkem / 12 / 08 08/19 08/19 Prominutí poplatku z prodlení - pan Szuták Jaroslav prominutí pohledávky z titulu poplatku z prodlení panu Jaroslavu Szutákovi ve výši Kč. 11

12 586 / 12 / 08 08/19 08/19 Prominutí poplatku z prodlení - Forsterová Jaroslava prominutí pohledávky z titulu poplatku z prodlení paní Jaroslavě Forsterové ve výši Kč za podmínky úhrady Kč do dvanácti měsíců od podpisu dohody o prominutí dluhu. 587 / 12 / 08 08/19 08/19 Prominutí poplatku z prodlení - pan Miloslav Krejčí prominutí pohledávky z titulu poplatku z prodlení panu Miloslavu Krejčímu ve výši Kč za podmínky úhrady Kč do dvanácti měsíců od podpisu dohody o prominutí dluhu. 588 / 12 / 08 08/11 08/11 Plán práce finančního výboru na rok 2008 Plán práce finančního výboru na rok / 12 / 08 08/11 08/11 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2007 Zprávu o činnosti finančního výboru v roce

13 590 / 12 / 08 07/03 07/03 Aktivní grant v sociální oblasti na rok Romský festival a) poskytnutí dotace z grantového programu města Tábora v sociální oblasti na rok 2008 na téma "Romský festival" b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z grantového programu v sociální oblasti na dané téma ve prospěch: Občanské sdružení SLUNOWRAT Tábor, IČO: , ve výši Kč. 591 / 12 / 08 07/03 07/03 Aktivní grant v sociální oblasti na rok protidrogová prevence a) poskytnutí dotace z grantového programu města Tábora v sociální oblasti na rok 2008 na téma "Setkání (konference) odborníků pracujících v oblasti protidrogové prevence - představení možností práce s uživateli návykových látek" b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z grantového programu v sociální oblasti na dané téma ve prospěch: Farní Charity Tábor, IČO: , ve výši Kč. 592 / 12 / 08 31/04 31/04 Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Tábor. 593 / 12 / 08 06/04 06/04 Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu půjčky zaměstnancům města Tábora dle důvodové zprávy. 13

14 594 / 12 / 08 16/10 16/10 Schválení dotace a uzavření smlouvy o dotaci pro Ochranu fauny České republiky se sídlem Votice, Zámecká ulice 1. poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč na provoz Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, který zajišťuje Ochrana fauny České republiky, Zámecká ul., Votice 2. uzavření Smlouvy o dotaci mezi městem Tábor a Ochranou fauny České republiky, Zámecká ul., Votice na provoz Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích. 595 / 12 / 08 14/06 14/06 Uzavření dotační smlouvy na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD v Táboře pro rok poskytnutí dotace na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD v Táboře pro rok 2008 ve výši Kč Sdružení měst a obcí okresu Tábor 2. uzavření předložené dotační smlouvy 3. rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje celkem Fond rezerv a rozvoje Financování celkem / 12 / 08 27/01 27/01 Kontrola zadání veřejné zakázky a průběhu realizace stavby Rekonstrukce II. etapy kanalizačního sběrače "B" - Tismenické údolí b e r e n a v ě d o m í zprávu z provedené kontroly. 14

15 597 / 12 / 08 30/01 12/01 Změna v dozorčí radě BYTES Tábor s. r. o. n a v r h u j e Radě města Tábora: 1) odvolání Mgr. Rudolfa Frantla z dozorčí rady společnosti BYTES Tábor s. r. o., IČ: , se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty 2) jmenování Mgr. Luboše Dvořáka do dozorčí rady společnosti BYTES Tábor s. r. o., IČ: , se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty. 598 / 12 / 08 01/ /01 Kyvadlová autobusová doprava (linka M) 1. p r o j e d n a l o předložený materiál 2. zřízení kyvadlové dopravy (linka M) pro obsluhu městské části Blanické předměstí a části Čekanic (viz varianta 2.) v době od do a ukládá místostarostovi Ing. arch. Jirovskému zajistit realizaci kyvadlové dopravy linky M v době od do rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Fond rezerv a rozvoje Financování celkem Výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje celkem Ing. Hana Randová starostka města Tábor Mgr. Zuzana Pečmanová místostarostka 15

16 16

1706 / 35 / 10 05/13 05/13. Navrhovaná dotace 1. Společnost přátel hasičů Tábora a Kostnice Tábor, Měšice, Chýnovská 276, IČO 22738363

1706 / 35 / 10 05/13 05/13. Navrhovaná dotace 1. Společnost přátel hasičů Tábora a Kostnice Tábor, Měšice, Chýnovská 276, IČO 22738363 U S N E S E N Í z 35. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 30.08.2010 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 1704 / 35 / 10 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Tábora konaného 19. 5. 2014 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Tábora konaného 19. 5. 2014 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Tábora konaného 19. 5. 2014 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: --- Ing. Randová Program: 1 Odbor

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 74 / 2 / 10 21/04 21/04 Finanční plán Tělovýchovných zařízení města Tábora s. r. o. pro

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006 RADA MĚSTA POLNÁ b e r e n a v ě d o m í 40. Kontrolu usnesení z 1. zasedání Rady města. 41. Zprávu starosty o činnosti Městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 8.8. 2011 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 8.8. 2011 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 8.8. 2011 v zasedací místnosti č. 410, Husovo nám. č. p. 2938, Tábor Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc. Program:

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

7) Majetkové záležitosti

7) Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program:

Omluveni: Ing. Pavel, MUDr. Chod. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 18. jednání Rady města

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova

ze 8. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/105 621/2015 VYŘIZUJE: Vladimíra Mikulášová TEL.: 596 803 218 FAX: 596 811 143 E-MAIL: mikulasova.vladimira@havirov-city.cz

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

U S N E S E N Í. s c h v a l u j e. Aschenbrenerová Jaroslava. Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í. s c h v a l u j e. Aschenbrenerová Jaroslava. Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21. SRPNA 2007 návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Pubrdle Jiří Aschenbrenerová

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2005 USNESENÍ Č. 187/05 Rezignace Ing. P. Krenka na funkci náměstka primátora Zastupitelstvo města vzalo na vě domí rezignaci Ing.

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 2. zasedání konaného dne 29. 12. 2010 Počet zastupitelů 15 Přítomno 14 Omluven Helena Hýnová Neomluven 0 ZM/19/2/10 +13/-0/Z1 program zasedání zastupitelstva města. ZM/20/2/10 +14/-0/Z0 Volba

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: Číslo jednací: OVUP/09/0002269 Vaše číslo jednací: 712/004445/2009/ZVy

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

1. Majetkové záležitosti

1. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 79. jednání Rady města

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 14. schůze Rady města Slavičín, konané dne 30. 4. 2007

Město Slavičín U S N E S E N Í. 14. schůze Rady města Slavičín, konané dne 30. 4. 2007 Město Slavičín U S N E S E N Í 14. schůze Rady města Slavičín, konané dne 30. 4. 2007 Usnesení č. 14/0269/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0317-07-P1

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje

USNESENÍ. z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003. schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ z 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 22. října 2003 USNESENÍ č. 12/992/2003 schvaluje program 12. schůze Rady Královéhradeckého kraje USNESENÍ č. 12/993/2003 informaci o silničních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Gymnázium, Most, ČSA 1530. Školská rada Gymnázium, Most, ČSA 1530 Školská rada Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen zřizovatel) VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento volební řád vydal zřizovatel

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

P O Z V Á N K A. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

P O Z V Á N K A. 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Opava 2. 12. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na

Více

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007

U S N E S E N Í. z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 20. listopadu 2007 ****************************************************************************************** 121 Rada města Zlatých Hor

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

Znalecký posudek č. 659/2013

Znalecký posudek č. 659/2013 Znalecký posudek č. 659/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1950/04 v objektu čp. 1950, ulice Kounická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.14/2011. ze dne 14.prosince 2011

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.14/2011. ze dne 14.prosince 2011 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.14/2011 ze dne 14.prosince 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S

Více

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Výstavba bezbariérového přístupu v budově

Více

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3)

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 60. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ č. 22/562/2003 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 12.6.

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 22. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více