Neurodegenerativní onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neurodegenerativní onemocnění"

Transkript

1 Neurodegenerativní onemocnění Radoslav Matěj Oddělení patologie a molekulární medicíny TN Centrum pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění

2 Neurodegenerativní onemocnění Úbytek neuronálních subpopulací Výpadek funkce Klinický projev Morfologické změny: Numerická atrofie Reaktivní astroglióza Různé typy proteinových depozit (neuronální x gliové, intracelulární x extracelulární)

3 Neurodegenerativní onemocnění - nomenklatura Klinické příznaky Morfologické změny Biochemie klíčového proteinu Patogenní variace (mutace) odpovědných genů Molekulární pato(fyzio)logie

4 Klasifikace neurodegenerací Klinická a. b. Demence + Jiné neurologické symptomy Jiné neurologické symptomy + Demence Neuropatologická a. Anatomické změny a úbytek populací neuronů b. Proteinové agregáty Extracelulárně Intracelulárně Neuronální Astrogliové Oligodendrogliální Jaderné Cytoplasmatické

5 Neurodegenerativní onemocnění - diagnostika Klinické příznaky Paraklinická vyšetření Genetické vyšetření Klinická diagnóza Možná Pravděpodobná Neuropatologická diagnóza Definitivní

6 Neuropatologická diagnostika Morfologická - definitivní Autoptická (post mortem) Biopsie mozku Mechanismus a patofyziologie onemocnění Zařazení a klasifikace onemocnění Možnosti proteinových biomarkerů (krev, CSF ) Prognóza Léčba Metodiky Makroskopické vyšetření Mikroskopické a ultrastrukturální vyšetření Analýza proteinů (imunohistochemie, western blot) Analýza nukleových kyselin (patogenní variace, polymorfismy )

7 Neurodegenerativní onemocnění Apoptóza Oxidativní poškození (ROS) Abnormální interakce protein-protein a poruchy degradace proteinů Genetické pozadí Defekt ubiquitinového proteosomového degradačního systému Poškození homeostázy metaloproteinů Selhání axonálního a dendritického transportu

8

9

10

11 Neurodegenerativní onemocnění Alzheimerova nemoc a stárnutí Tauopatie Synukleinopatie Onemocnění s opakováním tripletů Prionová onemocnění Onemocnění motoneuronu Frontotemporální lobární degenerace Ostatní (jiné) neurodegenerace

12 12

13 13

14 Alois Alzheimer s rodinou cca 1890

15 Historie 1845 popis presenilní demence (W.Griesinger) 1892 objev senilních plak (Blocq, Marinesco) Alois Alzheimer /1907 Auguste D. objev tangles 1910 Odlišení AN od běžné senilní d. odlišení vaskulárních demencí 60-tá léta ELMI popis senilních plak cholinergní systém při AN

16 Moderní trendy 80-tá léta: složení proteinových vláken amyloidu a tangles 90-tá léta: genové mutace odpovídající za FAN současnost: molekulární patologie AN

17 Incidence a prevalence AN Incidence roste s věkem: 1-3 případy/1000 lidí/rok ve skupině 60 a více let Prevalence demencí se počínaje věkem 63 r., kdy je 0,7%, každých 5 let zdvojuje 68r. 1,4% 77r. 5,6% 87r. 22,4% 72r. 2,8% 82r. 11,2% 92r. 45% V USA diagnostikovaných případů

18 Ekonomické aspekty AN USA 4 miliony lidí trpí Alzheimerovou nemocí 2050 (bez objevu zásadní terapie) 14 milionů Roční náklady na péči v USA 100 miliard USD

19 Biochemické markery AN Společný jmenovatel je APP, amyloidový prekurzorový protein, glykoprotein, 695 transmembránová molekula, 8 isoforem, velká extracel.část, transm.část, nitrob. část štěpí se několika způsoby několika enzymy výsledkem štěpení je A-beta 40, A-beta 42

20

21 Genetické členění AN AD 1 APP 21q21 ch AD 2 APOE 4 19cen-q13.2 AD 3 PSEN 1 14q24.3 AD 4 PSEN 2 1q31-q42 AD 5 12p11.23-q31.12 AD 6 10q24 AD 7 10p13 AD 8 20p AD 9 19q13 AD 10 7q36 AD 11 9q22 mitochondriální DNA polymorfismus

22 Anatomické změny Atrofie vyjádřena více u presenilní formy Numerická atrofie neuronů isokortexu, entorhinální kůry Numerická atrofie (cholin)-ergních neuronů nc. basalis Meynerti, amygdala a další Atrofie dendritických systémů

23 Markery definitivní diagnózy NEURITICKÉ PLAKY (amyloid-ß-protein) BAPTISTÉ NEURONÁLNÍ KLUBKA (tau protein) syn. Alzheimerovy změny neurofibril tangles TAUISTÉ

24

25

26

27

28 Tangles Neuronální klubka, Alzheimerovy změny neurofibril párová spirální vlákna tau protein v asociaci s mikrotubuly hyperfosforylace

29

30

31

32

33

34 Definitivní diagnóza AN Khachaturian kriteria CERAD kriteria NIA Reagan Institute kriteria Skórování dle Braakových I-VI

35 Tauopatie Frontotemporální demence a parkinsonismus vázané na chromozóm 17 (FTDP-17T) Progresivní supranukleární obrna (Steele- Richardson-Olszewského syndrom) Kortikobazální degenerace Pickova nemoc Demence s argyrofilními zrny

36 Synucleinopatie Parkinsonova nemoc Demence s Lewyho tělísky Mnohotná systémová atrofie (MSA P, MSA C)

37 Onemocnění s opakováním tripletů (trinucleotide repeat) Huntingtonova nemoc Spinocerebellární ataxie Friedreichova ataxie Kennedyho nemoc (SBMA) Dentorubrální-pallidoluysiánská atrofie

38 Onemocnění motoneuronu Amyotrofická laterální skleróza Primární laterální skleróza Spinální muskulární atrofie

39 Jiná neurodegenerativní onemocnění Fronto-temporální lobární degenerace (FTLD U, -MND) NIFID Neuroaxonální dystrofie Infantilní ND (Seitelbergerova nemoc) Neurodegenerace s akumulací železa (Hallervorden-Spatz) Familiální encefalopatie s neuroserpinovými tělísky Nemoc s intranukleárními neuronálními inklusemi Vrozené amyloidózy (Familiální Britská demence, Familiální Dánská demence)

40 Prionová onemocnění Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom (GSS) Fatální familiární insomnie (FFI) Kuru Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (CJD) sporadická iatrogenní (accidentaly transmitted) familiární (genetická) nová varianta

41 Transmissible Spongiform Encephalopathy

42 Terminologie Priony jsou (infekční) bílkoviny Proteinaceous infectious particles Stanley Prusiner PrP C jsou normální, celulární bílkoviny Kódování: PRNP gen na 20. chromosomu Exprese na povrchu řady buněčných druhů Funkce: nejasná - synaptický přenos? buněčná diferenciace?

43 D. Carleton Gajdusek 1976 Stanley B. Prusiner 1997

44 Patologické priony PrP Sc - scrapie PrP Sc jsou isoforma PrP C Peptidový řetěz obou forem je stejný Liší se v trojrozměrné struktuře (konformací) PrP C má převahu alfa helixů PrP Sc má převahu beta sheet (plizování)

45 Klíčová patogenetická událost Strukturální přechod od alfa helixů na beta strukturu

46 Prionová hypotéza PrPc PrPsc Kontakt Změna + Akumulace Buněčná smrt Poločas metabolismu PrPsc > PrPc

47 Povaha prionových chorob Priony jsou jediné známé patogeny, které nemají nukleové kyseliny Prionové choroby jsou sporadické genetické, tj. podmíněné mutacemi infekční (vč. iatrogenních)

48 HISTORIE 1732(99) Scrapie 1985 BSE 1920 CJD 1985 Kudu, nyala 1936 GSS 1990 FFI, FSE 1947 Norci 1996 nv CJD 1950 Kuru 1996 další druhy zvířat 1967 CWD

49 Lidské prionové nemoci Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom (GSS) Fatální familiální insomnie (FFI) Sporadická fatální insomnie (FSI) Kuru Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (CJD) sporadická iatrogenní (accidentally transmitted) familiální (genetická) nová varianta

50 KURU Laughing disease/death Papua-Nová Guinea Fore People 50tá léta 20. století D. C. Gajdusek

51 Sporadická CJD 1-2 /1 milion ve věku nad 65 let 5/1 milion možná vyšší frekvence na gerontopsychiatrických odděleních Střední věk - 64 let Demence, ataxie/myoklonus, trifázický EEG 5 měsíců od prvních příznaků

52

53 scjd vcjd pulvinar sign

54 Protein K+ K- V- V+ V+ Western blot vyšetření CSF 2 pozitivních případů scjd K kontroly (+/-) V vzorky CSF (CJD +/-)

55 Iatrogenní (accidentally trans.) CJD Progresivní cerebelární syndrom u lidí, kteří dostávali růstový hormon z kadaverosních hypofýz Příjemce tvrdé pleny, rohovky, plastika bubínku kadaverosním perikardem, intracerebrální elektrody (Neuro) chirurgické výkony

56 Familiální (genetická) CJD Probable/definite CJD u příbuzného v 1. stupni příbuzenství Neuropsychiatrické onemocnění + specifická mutace PRNP (přes 20 druhů)

57 Mutace PRNP genu

58

59

60 Definitivní diagnóza CJD Histologický nález Imunohistochemický nález Western blot Genetické vyšetření

61 Histologické vyšetření Spongiformní změny Úbytek neuronů Astrocytóza PrP plaky floridní plaky u vcjd

62

63

64

65

66 Nová varianta CJD Psychiatrické příznaky úzkost, deprese, změny chování Progresivní mozečkový syndrom Myoklonus, chorea v pozdním stadiu vývoje Dysestézie na končetinách a v obličeji Pyramidové a extrapyramidové příznaky EEG - necharakteristický záznam

67 Nová varianta CJD V lidském potravním řetězci je více než 1 milion kontaminovaných kusů BSE U myší exprimujících bovinní PrP způsobí onemocnění jak BSE priony, tak priony nv CJD Před vypuknutím choroby jsou priony v lymfatickém aparátu tonsil, apendixu, sleziny Přenos je pravděpodobně alimentární

68 Nv CJD Více než 200 zemřelých (220 případů) Padla věková hranice (74r. starý muž) Všichni zemřelí jsou homozygoti Met/Met 129 kodon prionového genu Inkubace je 10 a více let

69

70

71

72

M E T O D I C K Ý T S E / C J N

M E T O D I C K Ý T S E / C J N M E T O D I C K Ý T S E / C J N L I S T Surveillance, diagnóza a terapie transmisivních spongiformních encefalopatií a Creutzfeldt-Jakobovy nemoci MUDr. Vladimír Polanecký Hygienická stanice hl. m. Prahy

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Představa o tom, že extracelulární signály mohou zprostředkovávat růst a diferenciaci nervových buněk, je více než půl století starý. Nicméně až v posledních

Více

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009

Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos Belmonte, M.D., Ph.D. Perspektivy ve výzkumu zneužívání látek: Floyd E. Bloom, M.D. Zpráva o pokrocích ve výzkumu mozku za rok 2009 Úvod: Carlos

Více

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou.

Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Za jazykovou a odbornou správnost zodpovídají autoři. Příspěvky neprošly redakční úpravou. Editoři MUDr. Pavel Sekerka, MUDr. Peter Ivák, Cecílie Šídlová Název: Studentská vědecká konference 3. lékařské

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSK Á FAK UL T A Neurologická klinika Abraham Buček Význam slovní produkce v záchytu Alzheimerovy nemoci v klinické praxi Contribution of verbal fluency test for the detection

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče Hlavní autor a vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha Autorský kolektiv: MUDr. Iva Holmerová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ketogenní dieta Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Autor: Mgr. Iva Recová Brno, srpen

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci.

Otázky a odpovědi. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku. Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Odpovědi na otázky týkající se výzkumu mozku Otázky a odpovědi Zjistěte, jak výzkum rozšiřuje naše poznatky o mozku ve zdraví i v nemoci. Získejte poznatky z odpovědí na běžně pokládané otázky týkající

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Demence a kognitivní trénink Lucie Rýznarová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská

Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění. Zuzana Rychvalská Komplexní sloučeniny platiny a léčba nádorových onemocnění Zuzana Rychvalská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nádorová onemocnění jsou v dnešní populaci velice častá a způsobují i úmrtí jedince, u kterého

Více