CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky"

Transkript

1 CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky ÚROKOVÝ A RENTNÍ POČET 1. pracovní verze OBSAH 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU Jednoduché úročení Složené úročení PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU Důchody věčné Důchody dočasné (konečné) Výpočty anuity FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 1

2 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU 1.1 Jednoduché úročení A1. příklad Majitel vkladu a) , b) , c) Kč vyzvedl jednoroční úroky. Kolik mu banka vyplatila při p = 3 %? a) b) c) A2. příklad Roční úrok z vkladu uloženého na p = a) 7 %, b) 8 %, c) 9 % byl Kč. Z jakého vkladu úrok pocházel? a) b) c) A3. příklad Pokud zastavíte např. auto Škoda Forman v zastavárně (ve frcu ) a dostanete na něj půjčku Kč, za 25 dní musíte vrátit Kč. Jakému ročnímu úroku to zhruba odpovídá? 360 % FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 2

3 1.2 Složené úročení B1. příklad Jakou kapitálovou hodnotu budou mít za 30 let dnes vynaložené náklady na zalesňování ve výši Kč při p = 3 %? Kdyby majitel náklady na zalesňování uložil jako vklad do spořitelny (banky), na jakou částku by tento vklad vzrostl? Kč B2. příklad Zástupce holandské Západoindické společnosti Peter Minuit koupil 24. května 1626 od indiánů Manhattan za cetky v hodnotě 60 holandských zlatých, tradičně přepočítané na 24 dolarů. Kolik by měli na účtu indiáni dnes, po 385 letech, kdyby 24 dolarů tehdy ušetřili a investovali? Výsledek (pro různou úrokovou míru): Úroková míra Částka v dolarech 1 % % % % % % % % B3. příklad Jakou bude mít za 18 let nominální hodnotu dnes uložený vklad Kč, jestliže úroková sazba činí 6 %? Kč FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 3

4 B4. příklad Čistý výnos z probírky ve výši Kč uložil majitel lesa do banky. Jaká bude kapitálová hodnota této probírky (jaký bude stav vkladu) za 10 let při p = a) 2 %, b) 5 %, c) 8 %? a) b) c) B5. příklad Meliorační náklady vynaložené v roce zalesnění byly a) Kč, b) Kč, c) Kč. Jaká bude jejich kapitálová hodnota v 90 letech porostu při p = 3,5 %? a) b) c) B6. příklad Majitel lesa podle dosavadních zkušeností předpokládá, že čistý výnos z pařeziny za 8 let bude Kč. Jaká je dnešní kapitálová hodnota tohoto výnosu při p = 3 %? Kč B7. příklad Pravá skotská whisky obdrží svoji typickou chuť dlouhodobým skladováním v požadovaných dubových sudech tak to stojí v lexikonu. Investiční společnost vám navrhuje investovat část vaší hotovosti do nákupu čerstvě vypálené whisky, která po delší skladovací době má být prodána za vyšší cenu. Jakou sumu by vám společnost měla zaručit, když byste vložil(a) Kč a) na 5 let b) na 10 let a přitom chtěl(a) dosáhnout zúročení 8 %? a) Kč b) Kč FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 4

5 B8. příklad Majitel polí a lesa měl v letošním roce mimořádně vysoký výnos a má tedy k dispozici větší kapitál. Předpokládá, že za 12 let bude nucen vystavět menší úsek cesty se skládkou, aby mohl těžit v oddělené části lesa. Předběžně kalkulované náklady výstavby jsou Kč. Kolik by musel dnes na 15% úrok uložit, aby měl v daném roce potřebnou částku k dispozici? Kč B9. příklad Očekávaný čistý výnos z lesního porostu v 80 letech je Kč. Jaká je dnešní (současná) hodnota tohoto výnosu při p = 4 %, jestliže má porost 30 let? Kč B10. příklad K dovršení 25. roku života vám daruje dědeček Kč. S hrdostí vypravuje, že při vašem narození uložil peníze na vázaný účet a banku mu tehdy vzhledem k dlouhodobému spořitelnímu vkladu přiznala mimořádnou úrokovou sazbu ve výši 5,5 %. Napadá vás zvědavost: kolik peněz musel dědeček tehdy vyplatit? Dědeček o úrokové sazbě dlouho a houževnatě vyjednával. Původně mu banka chtěla přiznat pouze 4,5 %. Kolik peněz dědeček tím ušetřil, když každopádně měl v úmyslu našetřit Kč? Kč B11. příklad Váš známý, na kterého jste se obrátil(a) o radu, vám sděluje svůj úspěšný zážitek ze spolupráce s whiskovou společností: investuje Kč a po 7 letech dostane zpět ,60 Kč. Jakého dosáhne zúročení? 2 % FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 5

6 B12. příklad Podnik vloží do banky Kč na dobu 2 let při úrokové sazbě 5 % p.a. (po zdanění). Jakou výši peněz obdrží podnik v den splatnosti vkladu po 2 letech, pokud je úrok připisován vždy na konci roku? Jakou výši peněž by obdržel, pokud by byl vklad úročen např. čtvrtletně? a) roční úročení = Kč b) čtvrtletní úročení = Kč B13. příklad Rostoucí stromy mohou přinést zajímavé výnosy týkové dřevo je investicí na mnoho let. S poklesem úrokových sazeb hledají investoři nové možnosti zhodnocení. Jednou z těch nestandardních je i týkové dřevo. Střadatel při investování peněz kupuje budoucí stromy, které budou vysazeny v jižní části brazilského státu Mato Grosso na okraji amazonského pralesa. Minimální jednotkou je 1 ha, na který je vysazeno stromů. První sklizeň se uskuteční po 5 letech v rámci probírky. Komerčně využitelné jsou již 12leté stromy, které se používají pro obklady a dýhy. Nejcennější dřevo je ze závěrečné těžby, která se provádí mezi rokem. Dřevo se poté prodá dalším zpracovatelům. Minimální investice je USD. Podle údajů společnosti, která tuto investici nabízí, je možno při prodeji vzrostlých stromů po 25 letech dosáhnout výnosu až USD. Jaké zúročení v % představuje tato investice? 16,22 % FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 6

7 2. PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU 2.1 Důchody věčné C1. příklad Lesní majetek vynáší svému majiteli roční čistý výnos Kč. Jaká je výnosová hodnota tohoto majetku při p = 3 %? C2. příklad Majitel vkladu se sjednanou 9 % úrokovou mírou si na konci každého roku vybírá roční úroky ve výši Kč. Jaká je základní jistina nutná k výplatě tohoto úroku? Kč C3. příklad Roční správní náklady (daně, poplatky za odbornou správu) na lesní majetek menšího vlastníka lesa jsou 750 Kč/ha/rok. Jaký kapitál by musel majitel uložit, aby při p = 4 % trvale uhradil úrokem z tohoto kapitálu roční správní náklady na svém majetku o velikosti 50 ha? Kč C4. příklad Pro výstavbu trasy plynovodu došlo k trvalému odnětí 1 ha lesních pozemků. Roční ztráta hrubé půdní renty činí 300 Kč/ha a má být uhrazena předem a jednorázově (jednou částkou) na začátku odnětí lesních pozemků. Kapitalizační úroková míra činí 4 % Kč/ha FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 7

8 C5. příklad Pařezina při 30letém obmýtí poskytuje vždy na konci tohoto obmýtí čistý výnos a) , b) , c) Kč. Jaká je výnosová hodnota této pařeziny při p = 3 %? a) b) c) C6. příklad V rámci časově neomezeného užívacího práva lesního pozemku o výměře 1 ha by měla být vyplácena renta, a sice poprvé po 5 letech a potom vždy po dalších 5 letech ve výši 300 Kč/ha. Tento rentní nárok by měl být uhrazen předem jednou částkou. (p = 4 %) 1 384,71 Kč/ha 2.2 Důchody dočasné (konečné) D1. příklad Vypočtěte současnou hodnotu retního kapitálu při roční rentě ve výši Kč, která je placena polhůtně po dobu 5 let při úrokové sazbě 6 % Kč D2. příklad Vypočtěte konečnou (budoucí) hodnotu retního kapitálu při roční rentě ve výši Kč, která je placena polhůtně po dobu 5 let při úrokové sazbě 6 % na konci 5. roku Kč FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 8

9 D3. příklad Vlastník lesa pronajme ha borového lesa k provozování sběru smůly na 12 let za roční poplatek 0,30 EUR ha = EUR. Jakou současnou hodnotu má výnos z tohoto pronájmu při úrokové míře 4 %? ,88 EUR D4. příklad Při výstavbě silnice bylé investorem požadováno dočasné odnětí 1 ha lesních pozemků na dobu 5 let za účelem deponování zeminy z výkopových prací. Ztráta roční hrubé půdní renty činí 300 Kč/ha. Z důvodu administrativního zjednodušení nebude náhrada škody (odškodnění) hrazena každoročně, nýbrž bude vlastníkovi pozemku zaplacena předem v jedné částce. (p = 4 %) 1 335,55 Kč/ha D5. příklad Jakou má pařezina výnosovou hodnotu bezprostředně po svém smýcení, jestliže poskytuje při 20letém obmýtí vždy Kč čistého výnosu? (p = 3 %) Kč D6. příklad Bukový porost dává po 12 let čistý výnos 150 EUR/ha. Jak velká je současná hodnota tohoto výnosu při úrokové míře 4 %? 249,58 EUR FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 9

10 2.3 Výpočty anuity E1. příklad Jakou výši bude činit anuita, aby se bance vrátil její úvěr a současně dostala zaplacen svůj 6 % úrok, poskytne-li banka úvěr ve výši Kč při úrokové sazbě 6 % a dohodne roční jednorázovou anuitu placenou polhůtně (resp. splátku jistiny - úmoru a úroku ve stálé výši. Umořování se děje po celé období Kč E2. příklad Koupili jste půdu za Kč. Prodávající ale nechce, abyste tuto částku zaplatili najednou, nýbrž jí spláceli doživotně. Vám přichází tento návrh vhod, neboť pak si nemusíte brát žádný úvěr. Jakou částku musíte ročně zaplatit, činí-li očekávaná doba dožití prodávajícího ještě 17 let a podléhá úrokové sazbě 4 %? Kč E3. příklad Vypočtěte výši anuity v případě půjčky a znázorněte průběh splácení vlastní půjčky a úhrady úroků v jednotlivých letech splatnosti za těchto podmínek: vypůjčený kapitál činí ,- Kč, anuitu je nutno splácet ročně polhůtně během 5 let při zúročení 12 %. Rok Úhrada úroků Úmor kreditu Anuita Zbytek dluhu CELKEM Kč FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 10

11 E4. příklad Podnik pravidelně na konci měsíce převádí na termínovaný účet 300 tis. Kč. Účet je úročen sazbou 6,75 % p.a. (po zdanění). Kolik peněz bude mít podnik na tomto účtu za dva roky? Kč *** Zpracoval: Jiří Matějíček Jílové u Prahy, listopad 2014 FIN-MAT-cvičné PŘÍKLADY_1 pro kurz 11

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více