AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 14/03 verze 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 14/03 verze 3"

Transkript

1 AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 14/03 verze 3 Autrizující sbu dpručené zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik Text tét verze 3 nahrazuje text AN 14/03 verze 2 Pdmínky činnsti autrizvaných sb pr hdncení zdravtních rizik jsu stanveny záknem č.258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví, ve znění pzdějších předpisů (dále Zákn), 83e a v dkumentu nazvaném Pdmínky pr udělení autrizace. ZÁKONNÉ PODMÍNKY ČINNOSTI Prvádět hdncení zdravtních rizik pdle Zákna jsu právněny jen fyzické sby, které jsu držiteli svědčení autrizaci. Právnická sba neb fyzická sba, která je pdnikatelem, může hdntit zdravtní rizika jen tehdy, pkud pr ni tut činnst zabezpečuje fyzická sba, která je držitelem autrizace. Autrizaci uděluje na žádst fyzické sby autrizující sba ( 83a dst. 2 Zákna) na základě úspěšnéh slžení zkušky dbrné způsbilsti. Při zkušce musí fyzická sba prkázat znalsti stanvené vyhlášku MZ ČR č. 490/2000 Sb., rzsahu znalstí a dalších pdmínkách k získání dbrné způsbilsti v některých brech chrany veřejnéh zdraví, ve znění pzdějších předpisů. Fyzická sba musí prkázat dbrnu způsbilst dkladem uknčeném vyskšklském vzdělání v blasti lékařství neb přírdních věd, ppřípadě svědčením úspěšném uknčení kursu v hdncení zdravtních rizik a nejméně pětiletu praxí na úseku chrany zdraví a živtních pdmínek. Při uznávání dbrné kvalifikace neb jiné způsbilsti, kteru státní příslušníci České republiky neb členských států Evrpské unie neb jejich rdinní příslušníci získali v jiném členském státě Evrpské unie, se pstupuje pdle zákna č.18/2004 Sb., uznávání dbrné kvalifikace a jiné způsbilsti státních příslušníků členských států Evrpské unie a změně některých záknů (zákn uznávání dbrné kvalifikace), ve znění pzdějších předpisů. Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 1 ze 7

2 Zdrje, které bsahují infrmace becných zásadách a metdách hdncení zdravtních rizik (všechny autrizační sety): BLÁHA, Karel, CIKRT, Mirslav. Základy hdncení zdravtních rizik. Vydal: Státní zdravtní ústav, Šrbárva 48, Praha 10 v nakladatelství Frtuna, stran, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Manuál prevence v lékařské praxi, VIII. Základy hdncení zdravtních rizik. Vydal rku 2000 Státní zdravtní ústav Praha v nakladatelství Frtuna. 160 stran, ISBN JANOUT, Vladimír, MARKVART, Karel. Manuál prevence v lékařské praxi, Přílha 2. Vybrané kapitly z hdncení expzice. Vydal rku 2000 Státní zdravtní ústav Praha a Nadace CINDI v nakladatelství Frtuna. 39 stran, ISBN VOLF, Jarslav. Metdiky hdncení zdravtních rizik v hygienické službě. Vydala Ostravská univerzita, Zdravtně sciální fakulta v rce stran, ISBN BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., aj. 6. celstátní antrplgický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Vydal: Státní zdravtní ústav Praha, stran, ISBN BEAGLEHOLE, R., BONITA, R., KJELLSTRÖM, T. Basic epidemilgy. Vydal: Wrld Health Organizatin, Geneva stran, ISBN US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Superfund Risk Assessment. [nline] US EPA 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.epa.gv/swer/riskassessment/risk_superfund.htm>. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Cmplete List f Agents evaluated and their classificatin. [nline] WHO IARC 2006 [cit ]. Dstupné na <http://mngraphs.iarc.fr/eng/classificatin/index.php> INTERNATIONAL GROUP OF EXPERTS. Envirnmental Health Criteria 210, Principles fr the Assessment f Risks t Human Health frm Expsure t Chemicals. [nline] WHO 1999 [cit ]. Dstupné na <http://www.inchem.rg/dcuments/ehc/ehc/ehc210.htm>. INTERNATIONAL GROUP OF EXPERTS. Envirnmental Health Criteria 214, Human Expsure Assessment. [nline] WHO 2000 [cit ]. Dstupné na <http://www.inchem.rg/dcuments/ehc/ehc/ehc214.htm> ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Risk Assessment: Technical Backgrund Infrmatin [nline] EPA [cit ]. Dstupné na ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. RBC Table. Human Health Risk Assessment. [nline] EPA [cit ]. Dstupné na NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. Intrducing health impact assessment (HIA): Infrming the decisinmaking prcess. [nline] HIA [cit ]. Dstupné na INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Preamble t the IARC Mngraphs Evaluatin [nline] IARC [cit ]. Dstupné na Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 2 ze 7

3 WORLD HEALTH ORGANIZATION.Health Impact Assessment. Main cncepts and suggested apprach. [nline] WHO 1999 [cit ]. Dstupné na <http://www.eur.wh.int/dcument/pae/gthenburgpaper.pdf> WORLD HEALTH ORGANIZATION. The HIA prcedure [nline] WHO [cit ]. Dstupné na Atmvý zákn č. 18/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zdrje, které bsahují infrmace k hdncení zdravtních rizik ve specifických blastech: Autrizační set I. Hdncení zdravtních rizik expzice hluku: BABISH W. Rad traffic nise and cardivascular risk. Nise & Health Vlume 10, Issue 38, Pages BABISH W., HOUTHUIJS D., PERSHAGEN G. et al. Annyance due t aircraft nise has increased ver the years Results f the HYENA study. Envirnment Internatinal Number 35, Pages BASNER M., MULLER U., GRIEFAHN B. Practical guidance fr risk assessment f traffic nise effect n sleep. Applied Acustics Issue 71, Pages BERG F. V. D., PEDERSEN E. ET ALL. Wind farm aural and visual impact in the Netherlands. Acustics 08 Paris Pages ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. Větrné elektrárny - Metdika měření hluku, ČSN EN (2004) + Změna A1 (2007). Praha. ČNI. 2004, DELTA ACOUSTICS AND ELECTRONICS. The Genlyd Nise Annyance Mdel. Dse-Respnse Relatinships Mdelled by Lgistic Functins. [nline] ics/av thegenlydannyancemdel.pdf EUROPEAN COMMISSION WORKING GROUP ON DOSE-EFFECT RELATIONS. Psitin paper n dse respnse relatinships between transprtatin nise and annyance. Luxemburg: Office fr Official Publicatins f the Eurpean Cmmunities ISBN EUROPEAN COMMISSION WORKING GROUP ON HEALTH AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS. Psitin Paper n Dse-Effects Relatinships fr Night Time Nise. [nline] EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Gd practice guide n nise expsure and ptential health effects. Luxemburg. Office fr Official Publicatins f the Eurpean Unin ISBN Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 3 ze 7

4 HAVRÁNEK J. a kl. Hluk a zdraví. Praha. Avicenum ISBN JARUP L.,BABISCH W.,HOUTHUIJS D. et al. Hypertensin and Expsure t Nise Near Airprts: the HYENA Study. Envirnmental Health Perspectives Vlume 116, Number 3, Pages MIEDEMA H.M.E., VOS H. Nise annyance frm statinary surces: Relatinships with expsure metric day evening-night (DENL) and their cnfidence intervals. J. Acustical Sciety f America Vlume 116, Issue 1, Pages MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metdický návd pr hdncení hluku v chráněném venkvním prstru staveb. [nline]. Praha. MZČR MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metdický návd pr měření a hdncení hluku v mimpracvním prstředí [nline]. Praha. MZČR MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metdický návd pr měření a hdncení hluku z leteckéh prvzu [nline]. Praha. MZČR PEDERSEN E. Human respnse t wind turbine nise Perceptin, annyance and mderating factrs. Gtebrg ISBN STANSVELD S.A., BERGLUND B. LOPEZ-BARRIO I. et al. Aircraft and rad traffic nise and childrens cgnitin and health: a crss-natinal study. Lancet Vlume 365, Number June 4, Pages WORLD HEALTH ORGANIZATION. Burden f disease frm envirnmental nise. Quantificatin f healthy life years lst in Eurpe. Bnn. WHO Eurpean Centre fr Envirnment and Health, WHO Reginal Office fr Eurpe ISBN WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines fr Cmmunity Nise. [nline]. (Berglund,B., Lindvall,T., Schwella,D., et al.). Geneva. WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION. Night Nise Guidelines fr Eurpe (NNGL). [nline]. Cppengagen. WHO, Reginal Office fr Eurpe Autrizační set II. Hdncení zdravtních rizik expzice neinizujícímu záření: Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 4 ze 7

5 INTERNATIONAL GROUP OF EXPERTS. Envirnmental Health Criteria 137, Electrmagnetic Field (300Hz-300GHz). [nline] WHO 1993 [cit ]. Dstupné na <http://www.inchem.rg/dcuments/ehc/ehc/ehc137.htm> WORLD HEALTH ORGANIZATION. What are electrmagnetic fields? [nline] WHO 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/pehemf/abut/whatisemf/en/index.html> Zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů Autrizační set III. Hdncení zdravtních rizik expzice chemickým látkám v prstředí: O WORLD HEALTH ORGANIZATION. Air quality guidelines fr Eurpe, 2nd ed. Cpenhagen, WHO Reginal Office fr Eurpe (WHO Reginal Publicatins, Eurpean Series, N. 91) [nline] WHO 2000 [cit ].. Dstupné na <http://www.eur.wh.int/air/activities/ _4>. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Air quality guidelines fr particulate matter, zne, nitrgen dixide and sulfur dixide. Glbal update 2005 Summary f risk assessment. WHO Press, Wrld Health Organizatin, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland. [nline] WHO 2006 [cit ].. Dstupné na <http://www.eur.wh.int/air/activities/ _2> WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines fr Drinking-Water Quality, 2nd editin. [nline] WHO 1993 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/water_sanitatin_health/dwq/gdwq2v1/en/index.html>. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines fr drinking-water quality, third editin, incrprating first addendum. [nline] WHO 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/water_sanitatin_health/dwq/gdwq3rev/en/index.html>. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines fr safe recreatinal waters Vlume 1 - Castal and fresh waters. [nline] WHO 2003 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/water_sanitatin_health/bathing/srwe1/en/>. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines fr safe recreatinal waters Vlume 2 - Swimming pls and similar recreatinal-water envirnments. [nline] WHO 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/water_sanitatin_health/bathing/bathing2/en/> US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Risk Based Cncentratin Table. [nline] US EPA 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.epa.gv/reg3hwmd/risk/human/index.htm>. US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Iris Database fr Risk Assessment. [nline] US EPA 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.epa.gv/iris/> WORLD HEALTH ORGANIZATION. Hazardus chemicals in human and envirnmental health WHO [cit ]. Dstupné na INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY. Envirnmental health criteria 210 Principles fr the assessment f risk t human frm expsure t Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 5 ze 7

6 chemicals [nline] IPCS [cit ]. Dstupné na WORLD HEALTH ORGANIZATION. Envirnmental health impact assessment f tw-strkes engine mtrcycles (mpeds) and plicy implicatins: an Italian casestudy [nline] WHO [cit ]. Dstupné na Zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn chemických látkách č. 356/2003 Sb., ve znění pzdějších předpisů Zákn vzduší č. 86/2002 Sb., ve znění pzdějších předpisů Prváděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky k uvedeným záknům [nline] AN 16/04 Přehled základních údajů ke sjedncení pstupu při hdncení zdravtních rizik (HRA) v rámci žádstí pvlení užití vdy neb určení mírnějšíh hygienickéh limitu Autrizační set IV. Hdncení zdravtních rizik expzice bilgickým agens v prstředí: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Micrbilgical Risk Assessment Series, N. 3Hazard Characterizatin fr Pathgens in Fd and Water,. [nline] WHO 2003 [cit ]. Dstupné na <http://whqlibdc.wh.int/publicatins/2003/ pdf> Zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů Autrizační set V. Hdncení zdravtních rizik expzice chemickým látkám v ptravinách a pkrmech: WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO glbal strategy fr fd safety: safer fd fr better health. [nline] WHO 2002 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/fdsafety/publicatins/general/glbal_strategy/en/>. WORLD HEALTH ORGANIZATION. All fd safety publicatins. [nline] WHO 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/fdsafety/publicatins/general/en/> Zákn ptravinách č. 110/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Autrizační set VI. Hdncení zdravtních rizik expzice bilgickým agens v ptravinách a pkrmech: WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO glbal strategy fr fd safety: safer fd fr better health. [nline] WHO 2002 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/fdsafety/publicatins/general/glbal_strategy/en/>. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Micrbilgical Risk Assessment Series, N. Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 6 ze 7

7 3Hazard Characterizatin fr Pathgens in Fd and Water,. [nline] WHO 2003 [cit ]. Dstupné na <http://whqlibdc.wh.int/publicatins/2003/ pdf> WORLD HEALTH ORGANIZATION. Principles and guidelines fr the cnduct f micrbilgical risk assessment, CAC/GL-30 (1999). [nline] WHO 1999 [cit ]. Dstupné na <www.cdexalimentarius.net/dwnlad/standards/357/cxg_030e.pdf> WORLD HEALTH ORGANIZATION. All fd safety publicatins. [nline] WHO 2006 [cit ]. Dstupné na <http://www.wh.int/fdsafety/publicatins/general/en/> Zákn ptravinách č. 110/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů Prváděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky k uvedenému záknu [nline] Autrizující sbu dpručné zdrje infrmací pr hdncení zdravtních rizik 7 ze 7

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

Vztah dávky a účinku, referenční hodnoty, limity k ochraně zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice

Vztah dávky a účinku, referenční hodnoty, limity k ochraně zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice Vztah dávky a účinku, referenční hodnoty, limity k ochraně zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubice 1 Základní etapy procesu HRA Identifikace agens a jejich nebezpečnosti Vztah dávky a účinku (charakterizace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY

NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury NADNÁRODNÍ ORGANIZACE PODPORY POHYBOVÉ AKTIVITY Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více