Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod"

Transkript

1 Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem

2 Obsah 1. Úvd Dtace z nárdních prgramů d blasti vd Závazná pravidla pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce Závazná pravidla pskytvaní finančních prstředků na hspdaření v lesích v rce lesníh zákna na melirace a hrazení bystřin v lesích Prgram péče krajinu v letech Prgram bnvy přirzených funkcí krajiny Dtace z evrpských zdrjů d blasti vd Prgram rzvje venkva patření Lesnická infrastruktura patření Pzemkvé úpravy patření Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření Operační prgram živtní prstředí Operační prgram Rybářství Seznam zkratek

3 1. Úvd Dtace v blasti vd je mžn čerpat z širké nabídky zdrjů, kteru pkrývají jak evrpské fndy prstřednictvím jedntlivých peračních prgramů, tak i nárdní zdrje prstřednictvím nárdních prgramů. V suvislsti s prevencí před pvdněmi se tvírají dknce mžnsti příméh čerpání finančních prstředků z rzpčtu ČR. V přílze metdiky k chraně vd, která je předlžena, jsu uvedeny jedntlivé zdrje dtací, které kteru mhu mít, byť jen teretický přesah mezi lesním hspdářstvím a blastí chrany vd. Prblematika zdrjů dtací není vyčerpána definitivně, prtže se mhu vyskytvat příležitsti v Reginálních peračních prgramech a Operačních prgramech přeshraniční splupráce. Velmi pěkně jsu mžnsti čerpání dtací d blasti vd zpracvány na webu AOPK Finanční nástrje péče přírdu a krajinu na adrese 3

4 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd 2.1. Závazná pravidla pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce 2013 V rce 2013 je t přílha č. 10 k záknu státním rzpčtu č. 504/2012Sb.). Finanční prstředky se pskytují k úhradě výdajů na patření ve veřejném zájmu na základě pririt stanvených MZe. Pdpru se pr účely závazných pravidel rzumí dtace příspěvkvým rganizacím a právnickým a fyzickým sbám neb výdaje na činnst rganizační slžky státu, pskytnuté na stanvený účel pdle zvláštníh právníh předpisu. Pdpry jsu přiznávány pdle důležitsti z hlediska zájmů státu d vyčerpání finančních limitů stanvených pr pdpry MZe. Pdpry jsu pskytvány na základě Rzhdnutí, které vydává MZe. Na tt rzhdnutí se nevztahují becné předpisy správním řízení. 2A. Pdpra prevence před pvdněmi Pdpra se pskytuje v rámci prgramů: a) Pdpra prevence před pvdněmi II (prgram ), b) Pdpra prevence před pvdněmi III (prgram ). Pdpra se v rámci prgramu Pdpra prevence před pvdněmi II vztahuje puze na akce, na které byly přijaty žádsti pdpru d rku 2012 včetně. Prgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. Pr přiznání pdpry platí pdmínky závazných pravidel platných v rce přijetí žádsti pdpru. V rámci prgramu Pdpra prevence před pvdněmi III se pdpra pskytuje na technická prtipvdňvá patření, zaměřená především na vytváření akumulačních a retenčních prstr pdél vdních tků, tedy zřizvání pldrů, vdních nádrží s vyčleněnými retenčními prstry a řízených rzlivů pvdní. Předmět pdpry Prjektvá dkumentace pr územní řízení neb pr slučené územní a stavební řízení neb pr stavební řízení. Žadatel a) pr předmět pdpry 2A dst. I. písm. a): státní pdniky Pvdí, b) pr předmět pdpry 2A dst. I. písm. b): státní pdniky Pvdí a Lesy České republiky, státní pdnik. Termín a míst pdání žádsti Žádsti pdpru se pdávají průběžně d Místem pdání žádsti pdpru je dbr vdhspdářské plitiky a prtipvdňvých patření MZe. 2B. Pdpra na dstraňvání pvdňvých škd a) Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku (prgram ), 4

5 b) Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku II (prgram ). Předmět pdpry Náprava pvdňvých škd vzniklých na státním vdhspdářském majetku, tj. na vdních tcích a suvisejících vdních dílech ve vlastnictví státu. Obnva vdních děl a kryt vdních tků p pvdních včetně suvisejících bjektů a zařízení, zejména v intravilánech bcí a dále na vlných úsecích vdních tků tam, kde náprava pvdňvých škd bnví významné vdhspdářské díl, kryt vdníh tku či prtipvdňvu chranu území prstřednictvím: a) pdprgramu Odstranění následků pvdní rku Pdpra bude pskytnuta puze na akce, jejichž žádsti byly přijaty d knce rku Pdprgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. b) prgramu Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku II, k dstranění pvdňvých škd při pvdních vzniklých d rku 2012, prstřednictvím pdprgramu, který bude perativně vytvřen, pkud rzsah případných pvdňvých škd na státním vdhspdářském majetku na celém území České republiky v kalendářním rce přesáhne vymezené částky. Frma pdpry Pdpra je účelvě vázaná a je pskytvána na investiční a neinvestiční výdaje. Žadatel Státní pdniky Pvdí a Lesy České republiky, státní pdnik. Termín a míst pdání žádsti pdpru Žádsti pdpru na akce: a) pdprgramu dle části 2 B dst. I. písm. a) v rce 2013 již nebudu přijímány, b) prgramu vyhlášenéh dle části 2 B dst. I. písm. b) se pdávají v termínech stanvených MZe. Místem pdání žádsti pdpru je dbr vdy v krajině a dstraňvání pvdňvých škd MZe. 2C. Pdpra bnvy, dbahnění a reknstrukce rybníků a zřizvání vdních děl k chraně před pvdněmi a suchem Pdpra se pskytuje v rámci prgramu Pdpra bnvy, dbahnění a reknstrukce rybníků a výstavby vdních nádrží, který se řídí následujícími pravidly. Předmět pdpry Pdpry se v rámci pdprgramu Obnva, dbahnění a reknstrukce rybníků a výstavba vdních nádrží vztahují puze na akce, na které byly přijaty žádsti pdpru d rku 2012 včetně. Pdprgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. 5

6 Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. Pr přiznání pdpry platí pdmínky závazných pravidel platných v rce přijetí žádsti pdpru. V rámci pdprgramu Odstraňvání pvdňvých škd na hrázích a bjektech rybníků a vdních nádrží : a) dstranění pvdňvých škd na hrázích a bjektech rybníků a vdních nádrží způsbených případnu pvdní v rce 2013 a jedntlivě přesahujících Kč za dalších pdmínek a b) dstranění havarijních stavů na rybnících a vdních nádržích za dalších pdmínek. Žadatel Žadatel pdpru může být subjekt pdnikající v zemědělské prvvýrbě splňující pdmínku, že na rybníku či vdním díle, na který je pskytvána pdpra, prvzuje chv a lv ryb, a že se jedná : a) právnicku sbu, pdnikající pdle zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů, a zapsanu v evidenci zemědělskéh pdnikatele pdle 2f zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění pzdějších předpisů, která je zaregistrvána jak plátce daně z přidané hdnty, b) fyzicku sbu zapsanu v evidenci zemědělskéh pdnikatele pdle 2f zákna zemědělství, která je zaregistrvána jak plátce daně z přidané hdnty, c) Šklní rybářství Prtivín (IČ ), d) Jihčesku univerzitu v Českých Budějvicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrbilgický ve Vdňanech (IČ ), e) Česku zemědělsku univerzitu v Praze, f) rganizační jedntky Českéh rybářskéh svazu a Mravskéh rybářskéh svazu prvzující chv a lv ryb na rybníku či vdní nádrži, na který je žádán pskytnutí pdpry. Z prgramu nelze pskytnut pdpru žadatelům, jejichž předmět pdpry (rybník či vdní nádrž) se nachází na území hlavníh města Prahy. Termín a míst pdání žádsti pdpru Žádsti pdpru dle části 2 C dst. I. písm. a) se v případě nastalých pvdní pdávají d termínu vyhlášenéh MZe a písm. b) se pdávají průběžně, nejpzději d Místem pdání žádsti pdpru je MZe, Odbr vdy v krajině a dstraňvání pvdňvých škd. Více infrmací k Závazným pravidlům pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce 2013 je mžn nalézt zde: 6

7 2.2. Závazná pravidla pskytvaní finančních prstředků na hspdaření v lesích v rce 2013 V rce 2013 je t přílha č. 9 k záknu státním rzpčtu č. 504/2012Sb. V rce 2012 nebudu v rámci kategrie f) hrazení bystřin vyplaceny žádné finanční prstředky. Upzrnění: P změně zákna rzpčtvém určení daní v rce 2005 a převdu části finančních prstředků určených na tyt účely d rzpčtu krajů, jsu hlavními pskytvateli příspěvků na hspdaření v lesích v rámci svých rzpčtů a kmpetencí jedntlivé krajské úřady. Krajské úřady jsu sučasně i sběrnými místy pr příspěvky pskytvané MZe ČR ze státníh rzpčtu (kapitla H. vyhtvení LHP v digitální frmě, kapitla I. statní hspdaření v lesích) lesníh zákna na melirace a hrazení bystřin v lesích Žádsti k vydání rzhdnutí prvedení patření melirací a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu pdle 35 mhu správci drbnéh vdníh tku neb vlastníci pzemků pdat rgánu státní správy lesů (dtčený krajský úřad) Prgram péče krajinu v letech Prgram je nástrjem služícím k zabezpečení cílů v chraně přírdy a krajiny, které nejsu schpny zabezpečit plšněji nastavené evrpské prgramy, zejména Operační prgram živtní prstředí a Prgram rzvje venkva. Řízení a garanci prgramu zajišťuje Ministerstv živtníh prstředí ČR (MŽP ČR) a jeh realizací je pvěřena Agentura chrany přírdy a krajiny ČR (AOPK ČR) prstřednictvím svých krajských středisek. Jedntlivá krajská střediska psuzují všechny přijaté žádsti pr území své půsbnsti a následně dpručují patření vhdná k realizaci. AOPK ČR vydává žadateli Rzhdnutí pskytnutí finančních prstředků aneb žádsti zamítá. Žadatel bdrží písemné vyrzumění včetně zdůvdnění (v případě zamítnutí žádsti). V rámci pdprgramu B pr zlepšvání dchvanéh přírdníh a krajinnéh prstředí se pskytují finanční prstředky na prvádění drbnéh managementu a dalších drbných neinvestičních jednletých patření ve vlné krajině. V rámci tht prgramu jsu pskytvány finanční prstředky ve výši max Kč puze na prjekty neinvestičníh charakteru až d výše 100% uznaných nákladů. V rámci tht pdprgramu se realizují patření na: péči krajinné prvky (bnva mezí, remízků, vytváření a tůní, mkřadů a drbných vdních plch). Žadatel Žadatelem v Pdprgramu pr zlepšvání dchvanéh přírdníh a krajinnéh prstředí, může být fyzická neb právnická sba neb rganizační slžka státu. Žadatel musí mít právní vztah k pzemkům, na nichž je třeba realizvat knkrétní patření pdle jedntlivých předmětů pdpry (vlastník, nájemce, pdnájemce). Z pvěření vlastníka či nájemce pzemku může být žadatelem finanční prstředky i jiná fyzická neb právnická sba. 7

8 Více infrmací je mžn nalézt zde: Prgram bnvy přirzených funkcí krajiny Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) je nárdní dtační prgram MŽP pdprující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační patření zmírňující dpady klimatické změny na vdní, lesní i mimlesní eksystémy. Na jednleté i víceleté realizace je pskytvána dtace až d výše 100% celkvých nákladů akce. V rámci prgramu se pčítá s rzdělením řádvě desítek milinů krun rčně. Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. V rámci pdprgramu Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy je na jednleté i víceleté realizace pskytvána dtace max Kč až d výše 100 % celkvých nákladů akce. Pdprgram služí k financvání patření zaměřených na: a) zlepšvání přirzených funkcí vdních tků včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, b) bnvu neb tvrbu mkřadů a tůní a vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru, c) zakládání a revitalizaci prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim. Pdprgram je žadatelsky tevřený a realizace je mžná na celém území ČR. Žadatel Žadatelem mhu být fyzické sby, právnické sby, becně prspěšné rganizace, územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky bcí, příspěvkvé rganizace, rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. Více infrmací je mžn nalézt zde: 8

9 3. Dtace z evrpských zdrjů d blasti vd 3.1. Prgram rzvje venkva V bdbí je nejdůležitějším finančním nástrjem pdpry rzvje venkva Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (EAFRD the Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment). V České republice je tent finanční nástrj zajištěn Prgramem rzvje venkva (PRV). Aktuální infrmace vyhlášení jedntlivých dtačních prgramů je nutn sledvat na prtálu Upzrnění: V dalších dstavcích je mžné nalézt znění pravidel, které byly platné pr 17. kl PRV. Na webvém prtále SZIF je mžné nalézt termíny následujících kl PRV patření Lesnická infrastruktura V rámci PRV směřují d blasti vd finanční prstředky (v lesním hspdářství) v patření I Lesnická infrastruktura. Zde je pdpra pskytvána na výstavbu, mdernizaci, reknstrukci a celkvé pravy zařízení upravující vdní režim v lesích včetně suvisejících bjektů a retenčních vdních nádrží v lesích. Jedná se zejména bjekty lestechnických melirací, patření zaměřená na chranu půdy, vdy a úpravu vdníh režimu v lesích v chranných pásmech vdních zdrjů neb v chráněných blastech přirzené akumulace vd (CHOPAV) a retenční vdní nádrže suvisející s lesním hspdařením. Žadatel Fyzická neb právnická sba, sdružení s právní subjektivitu, bec neb její svazky, hspdařící v lesích, které jsu ve vlastnictví sukrmých sb neb jejich sdružení s právní subjektivitu, neb jsu ve vlastnictví bcí neb jejích svazků. Žadatelem nemůže být: sdružení vzniklé pdle 829 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, státní pdnik, zahraniční fyzická sba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická sba, která nemá sídl na území ČR, akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehž struktura je s akcivu splečnstí s listinnými akciemi na majitele jakkliv spjata, a t i prstřednictvím více subjektů. Druh a výše dtace Druh dtace: přímá nenávratná dtace právnickým a fyzickým sbám. Maximální výše dtace: 100 % výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Minimální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu ,- Kč na prjekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu Kč na prjekt. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrjů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrjů. 9

10 Výdaje, na které může být pskytnuta dtace Záměr b) výstavba, mdernizace, reknstrukce a celkvé pravy zařízení upravujících vdní režim v lesích, včetně suvisejících bjektů a retenčních vdních nádrží v lesích. výstavba, reknstrukce, mdernizace a celkvé pravy: bjektů lestechnických melirací v lesích, technických patření zaměřených na chranu půdy, vdy a úpravu vdníh režimu v lesích v pásmech hygienické chrany vdních zdrjů neb v CHOPAV, retenčních vdních nádrží v lesích se sypanu zemní hmgenní neb nehmgenní hrází jedná se vdní retenční nádrž v lesích, která se nachází na PUPFL (na základě 3 zákna č. 289/1995 Sb., lesích, ve znění pzdějších předpisů) a je určená k plnění retenční funkce, ke snižvání pvdňvéh průtku ve vdním tku a služí k chraně před účinky pvdní. Retenční vdní nádrž v lesích má další definvané parametry, náklady na prjektvu a technicku dkumentaci, nákup pzemku za předem definvaných pdmínek. Věcným plněním lze uplatňvat jak výdaje, ze kterých je stanvena dtace, puze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit frmu věcnéh plnění. U fyzických sb může činnst vyknávat žadatel sbně (ppř. jejich nejbližší rdinní příslušníci neb zaměstnanci). U právnických sb statutární zástupci sbně, jejich nejbližší rdinní příslušníci, zaměstnanci a členvé. Výdaje, na které nemůže být pskytnuta dtace výstavba, reknstrukce, mdernizace a celkvé pravy bjektů hrazení bystřin preventivní prtipvdňvá patření na drbných vdních tcích (pr bě předchzí platí, že výdaje je mžn financvat v rámci patření II.2.4 Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a pdpra splečenských funkcí lesů). činnsti suvisející s regenerací p knečném vykácení DPH, s výjimku DPH bez nárku na dpčet, kteru skutečně a s knečnu platnstí nesu příjemci jiní než sby nepvinné k dani (DPH) patření Pzemkvé úpravy Pzemkvé úpravy jsu jedním z klíčvých faktrů pr rzvj venkva. Prstřednictvím patření I.1.4. Pzemkvé úpravy je řešena prblematika vlastnických vztahů pzemkvé držby, nedstatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků eklgické stability krajiny. V rámci plánu splečných zařízení je mžn realizvat prtierzní patření pr chranu půdníh fndu, patření služící k neškdnému dvedení pvrchvých vd a prevenci před pvdněmi. Realizaci pzemkvých úprav prvádí Pzemkvý úřad. Příjemcem dtace je pzemkvý úřad. 10

11 patření Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření V rámci patření II Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření je mžn čerpat dtace na záměr: b) Zavádění preventivních patření v lesích a dstraňvání škd způsbených pvdněmi. Žadatel Vlastník neb nájemce pzemku určenéh k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitu vlastníků neb nájemců pzemků určených k plnění funkcí lesa. Žadatelem nemůže být: sdružení vzniklé pdle 829 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, zahraniční fyzická sba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická sba, která nemá sídl na území ČR, akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehž struktura je s akcivu splečnstí s listinnými akciemi na majitele jakkliv spjata, a t i prstřednictvím více subjektů. Druh a výše dtace Druh dtace: přímá nenávratná dtace. Maximální výše dtace: 100 % výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Minimální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu Kč na prjekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu v záměru b) Kč na prjekt. Maximální výše dtace na jednh příjemce dtace v rámci tht pdpatření činí Kč za bdbí Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrjů. Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrjů. Výdaje, na které může být pskytnuta dtace (záměr b zavádění preventivních patření) a) Prvádění preventivních prtipvdňvých patření na drbných vdních tcích a v jejich pvdích a prtierzní patření, např. výstavba a pravy bjektů hrazení bystřin (nesmí se jednat patření prváděná z rzhdnutí rgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu), b) dstraňvání škd způsbených pvdněmi na drbných vdních tcích a v jejich pvdích, pkud se jedná pzemky určené k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) či tky ve správě subjektu pvěřenéh hspdařením v lesích, na lesních cestách a suvisejících bjektech, sanace nátrží, erzních rýh a hrazení a stabilizace strží (nesmí se jednat patření prváděná z rzhdnutí rgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu), c) technická dkumentace (tj. zejména dkumentace ke stavebnímu řízení, dbrné psudky ve vztahu k živtnímu prstředí, plžkvý rzpčet). d) prjektvá dkumentace: zadávací řízení. 11

12 Výdaje, na které nemůže být pskytnuta dtace výstavba, mdernizace, reknstrukce a celkvé pravy suvisející s pškzením lesních cest, zařízení upravujících vdní režim v lesích a statních infrastrukturních bjektů a zařízení včetně suvisejících bjektů, které nevznikl v důsledku kalamitní situace, DPH, s výjimku DPH bez nárku na dpčet, kteru skutečně a s knečnu platnstí nesu příjemci jiní než sby nepvinné k dani (DPH) Operační prgram živtní prstředí V blasti chrany přírdy je zásadním zdrjem dtací z evrpských fndů OP Živtní prstředí. Řídícím rgánem OP ŽP je MŽP ČR, které dpvídá za prvádění prgramu. Pradenským rgánem a zprstředkujícím subjektem je SFŽP (v se 6 též AOPK ČR). Minimální spluúčast žadatele je 15%. Většinu je též určena minimální neb maximální výše pdpry. D blasti vd je namířena zejména priritní sa I Dtace pr vdhspdářsku infrastrukturu a snižvání rizika pvdní. Zde mají mžnst čerpat státní firmy, územní celky a v některých případech i města. Pr statní zájemce (vlastníky a správce lesa) je určena priritní sa VI Dtace pr zlepšvání stavu přírdy a krajiny, v níž je mžn čerpat dtace na následující prjekty: blast pdpry 6.3 Obnva krajinných struktur zakládání a bnva krajinných prvků (výsadba a bnva remízů, alejí, sliterních strmů, větrlamů atd.), břehvých prstů a histrických krajinných struktur (vč. plních cest a šetření strmů ve významných alejích), péče památné strmy, realizace lespěstebních patření bilgickéh charakteru pr vytvření základních pdmínek a nastartvání prcesu regenerace sučasnéh stavu lesů v priritních blastech pásem hržení emisemi (pdle stávající legislativy pásma hržení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích sustavy Natura blast pdpry 6.4 Optimalizace vdníh režimu v krajině Příjemci pdpry realizace patření příznivých z hlediska krajinné a eksystém. diverzity veducí ke zvyšvání retenční schpnsti krajiny, chraně a bnvě přirzených dtkvých pměrů a k mezvání vzniku rizikvých situací, zejména pvdní (pdpra přirzených rzlivů v nivních plchách, patření ke zlepšení mrflgie vdních slžek krajiny, budvání a bnva retenčních prstr, které nesluží k chvu ryb neb služí jen k takvému chvu ryb, který neslabí eklgické funkce nádrží, výstavba pldrů neb sustavy pldrů celkvém bjemu d m 3 atd.), patření k chraně prti vdní a větrné erzi a k mezvání negativních důsledků pvrchvéh dtku vdy (zalžení neb bnva mezí, zasakvacích pásů a průlehů, větrlamů apd.). územní samsprávné celky a jejich svazky, fyzické sby, 12

13 právnické sby, které jsu zalženy k nepdnikatelským účelům, zejména becně prspěšné splečnsti, pdnikatelské subjekty, bčanská sdružení a církve, příspěvkvé rganizace, rganizační slžky státu (mim pzemkvé úřady), státní rganizace a další subjekty, jejichž zřízení becně závazné právní předpisy umžňují a jejichž činnst není činnstí pdnikatelsku ve smyslu Obchdníh zákníku, právnické sby, jímž je svěřen nakládání s lesy ve vlastnictví státu, správci vdních tků, správci pvdí, veřejné výzkumné instituce. Řídícím rgánem bude MŽP, zprstředkujícím subjektem SFŽP. Odbrné stanvisk z hlediska chrany přírdy a krajiny vydává k prjektvým žádstem AOPK ČR, která rvněž zajišťuje příjem žádstí Operační prgram Rybářství OP Rybářství vychází z nařízení Rady (ES) č.1198/2006 Evrpském rybářském fndu a usiluje udržení zaměstnansti využíváním tradičních prdukčních systémů při pužití nejmdernějších technlgií. Prgram je splufinancván z Evrpskéh rybářskéh fndu (EFF). Řídícím rgánem je MZe dbr rybářství, myslivsti a včelařství. Zprstředkujícím a finančním útvarem je SZIF. Platebním, certifikačním a auditním rgánem je Ministerstv financí. Předmět dtace Dtace lze pskytnut např. na investice d prdukce a akvakultury, na chranu vdníh prstředí, na patření v blasti zdraví ryb, zpracvání a uvádění prduktů ryblvu a akvakultury na trh neb na pdpru a rzvj nvých trhů a prpagační kampaně. Žadatel Žadatelem může být fyzická neb právnická sba, jejíž příjmy pcházejí z akvakultury neb zpracvání ryb prvzvaných vlastním jménem, na vlastní dpvědnst a rizik, vzdělávací subjekty a šklní pdniky v dvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské svazy, uživatelé rybářských revírů, MZe, SZIF jak zprstředkující subjekt a další instituce. 13

14 Priritní sy OP Rybářství Osa 2. Akvakultura, zpracvání prduktů, uvádění na trh 2.1 Prduktivní investice d akvakultury (výstavba nvých výrbních zařízení, mdernizace stávajících zařízení, výstavba rybníků, dbahnění rybníků, atd.). Dtace je určena pr mikrpdniky, malé a střední pdniky s priritu pr mikr a malé pdniky. Opatření je zaměřen na: zefektivnění a racinalizaci výrbních prcesů prstřednictvím mdernizace a vybavení (technlgie, funkční bjekty, atd.) již existujících výrbních zařízení a dále pdpru výstavby nvých, dbahnění rybníků a investice d recirkulačních systémů, zabezpečení rybchvných zařízení a rybníků před škdami způsbvanými rybžravými predátry, za účelem rzvje sektru rybářství dtace umžňuje investice d malbchdníh prdeje ryb. 2.2 Opatření na chranu vdníh prstředí. Dtace je pskytvána na vyrvnávací platby za pužití akvakulturních výrbních metd, které napmáhají chraně živtníh prstředí a jeh zlepšvání a chraně přírdy. AOPK ČR vydává dbrná stanviska žadatelům pdpru. Předmětem pdpry jsu: újma za ušlé příjmy a vícenáklady příjemce dtace, který ddržuje eklgické pžadavky stanvené MZe, prjektvá žádst neb velkplšný panel. 2.3 Opatření v blasti zdravých zvířat (tlumení nákaz, schválené eridikační prgramy), 2.3 Investice d zpracvání a uvádění na trh (mdernizace pdniků, zavedení energeticky úsprných a eklgicky šetrných technlgií, investice d vývje invativních výrbků a nvých výrbních technlgií), Osa 3. Opatření ve splečném zájmu 3.1 Splečné činnsti (zvyšvání dbrnsti, pdpra splupráce), 3.2 Opatření na chranu a rzvj vdních živčichů a rstlin (bnva vnitrzemských vd, výstavba míst pr tření, chrana a zlepšvání živtníh prstředí v rámci Natura 2000 navazujících na rybářské činnsti, vysazvání úhře říčníh) 3.3 Pdpra a rzvj nvých trhů, prpagace (kampaně, prpagace prduktů, průzkumy trhů, veletrhy a výstavy), 3.4 Piltní prjekty Osa 5. Technická pmc 5.1 Technická pmc V každém kle jsu vyhlašvány různé patření a pdpatření. Uchazeč žádst na dtaci by měl sledvat na stránkách SZIF aktuální výzvy. 16. kl žádstí OP Rybářství je realizván v termínu d d d 13 hdin. 14

15 4. Seznam zkratek AOPK EAFRD EFF CHOPAV MZe MŽP PRV SFŽP SZIF Agentura chrany přírdy a krajiny Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment Eurpean Fisheries Fund Chráněná blast přirzené akumulace vd Ministerstv zemědělství Ministerstv živtníh prstředí Prgram rzvje venkva Státní fnd živtníh prstředí Státní zemědělský intervenční fnd 15

16 Pslední aktualizace únr 2013 Zpracval Ing. Rbert Hruban a klektiv zaměstnanců Ústavu pr hspdářsku úpravu lesů, Brandýs nad Labem v rce Odpvědný veducí Martin Plívka DiS. Hrazen z prjektu Ministerstva zemědělství Odbrná pdpra pradenství k přípravě na ddržvání záknných pžadavků hspdaření a na využívání finanční pmci v lesním hspdářství. 16

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více