Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod"

Transkript

1 Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem

2 Obsah 1. Úvd Dtace z nárdních prgramů d blasti vd Závazná pravidla pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce Závazná pravidla pskytvaní finančních prstředků na hspdaření v lesích v rce lesníh zákna na melirace a hrazení bystřin v lesích Prgram péče krajinu v letech Prgram bnvy přirzených funkcí krajiny Dtace z evrpských zdrjů d blasti vd Prgram rzvje venkva patření Lesnická infrastruktura patření Pzemkvé úpravy patření Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření Operační prgram živtní prstředí Operační prgram Rybářství Seznam zkratek

3 1. Úvd Dtace v blasti vd je mžn čerpat z širké nabídky zdrjů, kteru pkrývají jak evrpské fndy prstřednictvím jedntlivých peračních prgramů, tak i nárdní zdrje prstřednictvím nárdních prgramů. V suvislsti s prevencí před pvdněmi se tvírají dknce mžnsti příméh čerpání finančních prstředků z rzpčtu ČR. V přílze metdiky k chraně vd, která je předlžena, jsu uvedeny jedntlivé zdrje dtací, které kteru mhu mít, byť jen teretický přesah mezi lesním hspdářstvím a blastí chrany vd. Prblematika zdrjů dtací není vyčerpána definitivně, prtže se mhu vyskytvat příležitsti v Reginálních peračních prgramech a Operačních prgramech přeshraniční splupráce. Velmi pěkně jsu mžnsti čerpání dtací d blasti vd zpracvány na webu AOPK Finanční nástrje péče přírdu a krajinu na adrese 3

4 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd 2.1. Závazná pravidla pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce 2013 V rce 2013 je t přílha č. 10 k záknu státním rzpčtu č. 504/2012Sb.). Finanční prstředky se pskytují k úhradě výdajů na patření ve veřejném zájmu na základě pririt stanvených MZe. Pdpru se pr účely závazných pravidel rzumí dtace příspěvkvým rganizacím a právnickým a fyzickým sbám neb výdaje na činnst rganizační slžky státu, pskytnuté na stanvený účel pdle zvláštníh právníh předpisu. Pdpry jsu přiznávány pdle důležitsti z hlediska zájmů státu d vyčerpání finančních limitů stanvených pr pdpry MZe. Pdpry jsu pskytvány na základě Rzhdnutí, které vydává MZe. Na tt rzhdnutí se nevztahují becné předpisy správním řízení. 2A. Pdpra prevence před pvdněmi Pdpra se pskytuje v rámci prgramů: a) Pdpra prevence před pvdněmi II (prgram ), b) Pdpra prevence před pvdněmi III (prgram ). Pdpra se v rámci prgramu Pdpra prevence před pvdněmi II vztahuje puze na akce, na které byly přijaty žádsti pdpru d rku 2012 včetně. Prgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. Pr přiznání pdpry platí pdmínky závazných pravidel platných v rce přijetí žádsti pdpru. V rámci prgramu Pdpra prevence před pvdněmi III se pdpra pskytuje na technická prtipvdňvá patření, zaměřená především na vytváření akumulačních a retenčních prstr pdél vdních tků, tedy zřizvání pldrů, vdních nádrží s vyčleněnými retenčními prstry a řízených rzlivů pvdní. Předmět pdpry Prjektvá dkumentace pr územní řízení neb pr slučené územní a stavební řízení neb pr stavební řízení. Žadatel a) pr předmět pdpry 2A dst. I. písm. a): státní pdniky Pvdí, b) pr předmět pdpry 2A dst. I. písm. b): státní pdniky Pvdí a Lesy České republiky, státní pdnik. Termín a míst pdání žádsti Žádsti pdpru se pdávají průběžně d Místem pdání žádsti pdpru je dbr vdhspdářské plitiky a prtipvdňvých patření MZe. 2B. Pdpra na dstraňvání pvdňvých škd a) Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku (prgram ), 4

5 b) Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku II (prgram ). Předmět pdpry Náprava pvdňvých škd vzniklých na státním vdhspdářském majetku, tj. na vdních tcích a suvisejících vdních dílech ve vlastnictví státu. Obnva vdních děl a kryt vdních tků p pvdních včetně suvisejících bjektů a zařízení, zejména v intravilánech bcí a dále na vlných úsecích vdních tků tam, kde náprava pvdňvých škd bnví významné vdhspdářské díl, kryt vdníh tku či prtipvdňvu chranu území prstřednictvím: a) pdprgramu Odstranění následků pvdní rku Pdpra bude pskytnuta puze na akce, jejichž žádsti byly přijaty d knce rku Pdprgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. b) prgramu Odstranění následků pvdní na státním vdhspdářském majetku II, k dstranění pvdňvých škd při pvdních vzniklých d rku 2012, prstřednictvím pdprgramu, který bude perativně vytvřen, pkud rzsah případných pvdňvých škd na státním vdhspdářském majetku na celém území České republiky v kalendářním rce přesáhne vymezené částky. Frma pdpry Pdpra je účelvě vázaná a je pskytvána na investiční a neinvestiční výdaje. Žadatel Státní pdniky Pvdí a Lesy České republiky, státní pdnik. Termín a míst pdání žádsti pdpru Žádsti pdpru na akce: a) pdprgramu dle části 2 B dst. I. písm. a) v rce 2013 již nebudu přijímány, b) prgramu vyhlášenéh dle části 2 B dst. I. písm. b) se pdávají v termínech stanvených MZe. Místem pdání žádsti pdpru je dbr vdy v krajině a dstraňvání pvdňvých škd MZe. 2C. Pdpra bnvy, dbahnění a reknstrukce rybníků a zřizvání vdních děl k chraně před pvdněmi a suchem Pdpra se pskytuje v rámci prgramu Pdpra bnvy, dbahnění a reknstrukce rybníků a výstavby vdních nádrží, který se řídí následujícími pravidly. Předmět pdpry Pdpry se v rámci pdprgramu Obnva, dbahnění a reknstrukce rybníků a výstavba vdních nádrží vztahují puze na akce, na které byly přijaty žádsti pdpru d rku 2012 včetně. Pdprgram je v rce 2013 určen na dfinancvání zahájených akcí. 5

6 Nvé žádsti v rce 2013 nebudu přijímány. Pr přiznání pdpry platí pdmínky závazných pravidel platných v rce přijetí žádsti pdpru. V rámci pdprgramu Odstraňvání pvdňvých škd na hrázích a bjektech rybníků a vdních nádrží : a) dstranění pvdňvých škd na hrázích a bjektech rybníků a vdních nádrží způsbených případnu pvdní v rce 2013 a jedntlivě přesahujících Kč za dalších pdmínek a b) dstranění havarijních stavů na rybnících a vdních nádržích za dalších pdmínek. Žadatel Žadatel pdpru může být subjekt pdnikající v zemědělské prvvýrbě splňující pdmínku, že na rybníku či vdním díle, na který je pskytvána pdpra, prvzuje chv a lv ryb, a že se jedná : a) právnicku sbu, pdnikající pdle zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů, a zapsanu v evidenci zemědělskéh pdnikatele pdle 2f zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění pzdějších předpisů, která je zaregistrvána jak plátce daně z přidané hdnty, b) fyzicku sbu zapsanu v evidenci zemědělskéh pdnikatele pdle 2f zákna zemědělství, která je zaregistrvána jak plátce daně z přidané hdnty, c) Šklní rybářství Prtivín (IČ ), d) Jihčesku univerzitu v Českých Budějvicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrbilgický ve Vdňanech (IČ ), e) Česku zemědělsku univerzitu v Praze, f) rganizační jedntky Českéh rybářskéh svazu a Mravskéh rybářskéh svazu prvzující chv a lv ryb na rybníku či vdní nádrži, na který je žádán pskytnutí pdpry. Z prgramu nelze pskytnut pdpru žadatelům, jejichž předmět pdpry (rybník či vdní nádrž) se nachází na území hlavníh města Prahy. Termín a míst pdání žádsti pdpru Žádsti pdpru dle části 2 C dst. I. písm. a) se v případě nastalých pvdní pdávají d termínu vyhlášenéh MZe a písm. b) se pdávají průběžně, nejpzději d Místem pdání žádsti pdpru je MZe, Odbr vdy v krajině a dstraňvání pvdňvých škd. Více infrmací k Závazným pravidlům pskytvání finančních prstředků v blasti vd v rce 2013 je mžn nalézt zde: 6

7 2.2. Závazná pravidla pskytvaní finančních prstředků na hspdaření v lesích v rce 2013 V rce 2013 je t přílha č. 9 k záknu státním rzpčtu č. 504/2012Sb. V rce 2012 nebudu v rámci kategrie f) hrazení bystřin vyplaceny žádné finanční prstředky. Upzrnění: P změně zákna rzpčtvém určení daní v rce 2005 a převdu části finančních prstředků určených na tyt účely d rzpčtu krajů, jsu hlavními pskytvateli příspěvků na hspdaření v lesích v rámci svých rzpčtů a kmpetencí jedntlivé krajské úřady. Krajské úřady jsu sučasně i sběrnými místy pr příspěvky pskytvané MZe ČR ze státníh rzpčtu (kapitla H. vyhtvení LHP v digitální frmě, kapitla I. statní hspdaření v lesích) lesníh zákna na melirace a hrazení bystřin v lesích Žádsti k vydání rzhdnutí prvedení patření melirací a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu pdle 35 mhu správci drbnéh vdníh tku neb vlastníci pzemků pdat rgánu státní správy lesů (dtčený krajský úřad) Prgram péče krajinu v letech Prgram je nástrjem služícím k zabezpečení cílů v chraně přírdy a krajiny, které nejsu schpny zabezpečit plšněji nastavené evrpské prgramy, zejména Operační prgram živtní prstředí a Prgram rzvje venkva. Řízení a garanci prgramu zajišťuje Ministerstv živtníh prstředí ČR (MŽP ČR) a jeh realizací je pvěřena Agentura chrany přírdy a krajiny ČR (AOPK ČR) prstřednictvím svých krajských středisek. Jedntlivá krajská střediska psuzují všechny přijaté žádsti pr území své půsbnsti a následně dpručují patření vhdná k realizaci. AOPK ČR vydává žadateli Rzhdnutí pskytnutí finančních prstředků aneb žádsti zamítá. Žadatel bdrží písemné vyrzumění včetně zdůvdnění (v případě zamítnutí žádsti). V rámci pdprgramu B pr zlepšvání dchvanéh přírdníh a krajinnéh prstředí se pskytují finanční prstředky na prvádění drbnéh managementu a dalších drbných neinvestičních jednletých patření ve vlné krajině. V rámci tht prgramu jsu pskytvány finanční prstředky ve výši max Kč puze na prjekty neinvestičníh charakteru až d výše 100% uznaných nákladů. V rámci tht pdprgramu se realizují patření na: péči krajinné prvky (bnva mezí, remízků, vytváření a tůní, mkřadů a drbných vdních plch). Žadatel Žadatelem v Pdprgramu pr zlepšvání dchvanéh přírdníh a krajinnéh prstředí, může být fyzická neb právnická sba neb rganizační slžka státu. Žadatel musí mít právní vztah k pzemkům, na nichž je třeba realizvat knkrétní patření pdle jedntlivých předmětů pdpry (vlastník, nájemce, pdnájemce). Z pvěření vlastníka či nájemce pzemku může být žadatelem finanční prstředky i jiná fyzická neb právnická sba. 7

8 Více infrmací je mžn nalézt zde: Prgram bnvy přirzených funkcí krajiny Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) je nárdní dtační prgram MŽP pdprující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační patření zmírňující dpady klimatické změny na vdní, lesní i mimlesní eksystémy. Na jednleté i víceleté realizace je pskytvána dtace až d výše 100% celkvých nákladů akce. V rámci prgramu se pčítá s rzdělením řádvě desítek milinů krun rčně. Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. V rámci pdprgramu Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy je na jednleté i víceleté realizace pskytvána dtace max Kč až d výše 100 % celkvých nákladů akce. Pdprgram služí k financvání patření zaměřených na: a) zlepšvání přirzených funkcí vdních tků včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, b) bnvu neb tvrbu mkřadů a tůní a vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru, c) zakládání a revitalizaci prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim. Pdprgram je žadatelsky tevřený a realizace je mžná na celém území ČR. Žadatel Žadatelem mhu být fyzické sby, právnické sby, becně prspěšné rganizace, územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky bcí, příspěvkvé rganizace, rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. Více infrmací je mžn nalézt zde: 8

9 3. Dtace z evrpských zdrjů d blasti vd 3.1. Prgram rzvje venkva V bdbí je nejdůležitějším finančním nástrjem pdpry rzvje venkva Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva (EAFRD the Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment). V České republice je tent finanční nástrj zajištěn Prgramem rzvje venkva (PRV). Aktuální infrmace vyhlášení jedntlivých dtačních prgramů je nutn sledvat na prtálu Upzrnění: V dalších dstavcích je mžné nalézt znění pravidel, které byly platné pr 17. kl PRV. Na webvém prtále SZIF je mžné nalézt termíny následujících kl PRV patření Lesnická infrastruktura V rámci PRV směřují d blasti vd finanční prstředky (v lesním hspdářství) v patření I Lesnická infrastruktura. Zde je pdpra pskytvána na výstavbu, mdernizaci, reknstrukci a celkvé pravy zařízení upravující vdní režim v lesích včetně suvisejících bjektů a retenčních vdních nádrží v lesích. Jedná se zejména bjekty lestechnických melirací, patření zaměřená na chranu půdy, vdy a úpravu vdníh režimu v lesích v chranných pásmech vdních zdrjů neb v chráněných blastech přirzené akumulace vd (CHOPAV) a retenční vdní nádrže suvisející s lesním hspdařením. Žadatel Fyzická neb právnická sba, sdružení s právní subjektivitu, bec neb její svazky, hspdařící v lesích, které jsu ve vlastnictví sukrmých sb neb jejich sdružení s právní subjektivitu, neb jsu ve vlastnictví bcí neb jejích svazků. Žadatelem nemůže být: sdružení vzniklé pdle 829 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, státní pdnik, zahraniční fyzická sba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická sba, která nemá sídl na území ČR, akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehž struktura je s akcivu splečnstí s listinnými akciemi na majitele jakkliv spjata, a t i prstřednictvím více subjektů. Druh a výše dtace Druh dtace: přímá nenávratná dtace právnickým a fyzickým sbám. Maximální výše dtace: 100 % výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Minimální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu ,- Kč na prjekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu Kč na prjekt. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrjů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrjů. 9

10 Výdaje, na které může být pskytnuta dtace Záměr b) výstavba, mdernizace, reknstrukce a celkvé pravy zařízení upravujících vdní režim v lesích, včetně suvisejících bjektů a retenčních vdních nádrží v lesích. výstavba, reknstrukce, mdernizace a celkvé pravy: bjektů lestechnických melirací v lesích, technických patření zaměřených na chranu půdy, vdy a úpravu vdníh režimu v lesích v pásmech hygienické chrany vdních zdrjů neb v CHOPAV, retenčních vdních nádrží v lesích se sypanu zemní hmgenní neb nehmgenní hrází jedná se vdní retenční nádrž v lesích, která se nachází na PUPFL (na základě 3 zákna č. 289/1995 Sb., lesích, ve znění pzdějších předpisů) a je určená k plnění retenční funkce, ke snižvání pvdňvéh průtku ve vdním tku a služí k chraně před účinky pvdní. Retenční vdní nádrž v lesích má další definvané parametry, náklady na prjektvu a technicku dkumentaci, nákup pzemku za předem definvaných pdmínek. Věcným plněním lze uplatňvat jak výdaje, ze kterých je stanvena dtace, puze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit frmu věcnéh plnění. U fyzických sb může činnst vyknávat žadatel sbně (ppř. jejich nejbližší rdinní příslušníci neb zaměstnanci). U právnických sb statutární zástupci sbně, jejich nejbližší rdinní příslušníci, zaměstnanci a členvé. Výdaje, na které nemůže být pskytnuta dtace výstavba, reknstrukce, mdernizace a celkvé pravy bjektů hrazení bystřin preventivní prtipvdňvá patření na drbných vdních tcích (pr bě předchzí platí, že výdaje je mžn financvat v rámci patření II.2.4 Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a pdpra splečenských funkcí lesů). činnsti suvisející s regenerací p knečném vykácení DPH, s výjimku DPH bez nárku na dpčet, kteru skutečně a s knečnu platnstí nesu příjemci jiní než sby nepvinné k dani (DPH) patření Pzemkvé úpravy Pzemkvé úpravy jsu jedním z klíčvých faktrů pr rzvj venkva. Prstřednictvím patření I.1.4. Pzemkvé úpravy je řešena prblematika vlastnických vztahů pzemkvé držby, nedstatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků eklgické stability krajiny. V rámci plánu splečných zařízení je mžn realizvat prtierzní patření pr chranu půdníh fndu, patření služící k neškdnému dvedení pvrchvých vd a prevenci před pvdněmi. Realizaci pzemkvých úprav prvádí Pzemkvý úřad. Příjemcem dtace je pzemkvý úřad. 10

11 patření Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření V rámci patření II Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a zavádění preventivních patření je mžn čerpat dtace na záměr: b) Zavádění preventivních patření v lesích a dstraňvání škd způsbených pvdněmi. Žadatel Vlastník neb nájemce pzemku určenéh k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitu vlastníků neb nájemců pzemků určených k plnění funkcí lesa. Žadatelem nemůže být: sdružení vzniklé pdle 829 zákna č. 40/1964 Sb., Občanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, zahraniční fyzická sba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická sba, která nemá sídl na území ČR, akcivá splečnst s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehž struktura je s akcivu splečnstí s listinnými akciemi na majitele jakkliv spjata, a t i prstřednictvím více subjektů. Druh a výše dtace Druh dtace: přímá nenávratná dtace. Maximální výše dtace: 100 % výdajů, ze kterých je stanvena dtace. Minimální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu Kč na prjekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanvena dtace, jsu v záměru b) Kč na prjekt. Maximální výše dtace na jednh příjemce dtace v rámci tht pdpatření činí Kč za bdbí Příspěvek EU činí 80 % veřejných zdrjů. Příspěvek ČR činí 20 % veřejných zdrjů. Výdaje, na které může být pskytnuta dtace (záměr b zavádění preventivních patření) a) Prvádění preventivních prtipvdňvých patření na drbných vdních tcích a v jejich pvdích a prtierzní patření, např. výstavba a pravy bjektů hrazení bystřin (nesmí se jednat patření prváděná z rzhdnutí rgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu), b) dstraňvání škd způsbených pvdněmi na drbných vdních tcích a v jejich pvdích, pkud se jedná pzemky určené k plnění funkcí lesa (dále PUPFL) či tky ve správě subjektu pvěřenéh hspdařením v lesích, na lesních cestách a suvisejících bjektech, sanace nátrží, erzních rýh a hrazení a stabilizace strží (nesmí se jednat patření prváděná z rzhdnutí rgánů státní správy lesů ve veřejném zájmu), c) technická dkumentace (tj. zejména dkumentace ke stavebnímu řízení, dbrné psudky ve vztahu k živtnímu prstředí, plžkvý rzpčet). d) prjektvá dkumentace: zadávací řízení. 11

12 Výdaje, na které nemůže být pskytnuta dtace výstavba, mdernizace, reknstrukce a celkvé pravy suvisející s pškzením lesních cest, zařízení upravujících vdní režim v lesích a statních infrastrukturních bjektů a zařízení včetně suvisejících bjektů, které nevznikl v důsledku kalamitní situace, DPH, s výjimku DPH bez nárku na dpčet, kteru skutečně a s knečnu platnstí nesu příjemci jiní než sby nepvinné k dani (DPH) Operační prgram živtní prstředí V blasti chrany přírdy je zásadním zdrjem dtací z evrpských fndů OP Živtní prstředí. Řídícím rgánem OP ŽP je MŽP ČR, které dpvídá za prvádění prgramu. Pradenským rgánem a zprstředkujícím subjektem je SFŽP (v se 6 též AOPK ČR). Minimální spluúčast žadatele je 15%. Většinu je též určena minimální neb maximální výše pdpry. D blasti vd je namířena zejména priritní sa I Dtace pr vdhspdářsku infrastrukturu a snižvání rizika pvdní. Zde mají mžnst čerpat státní firmy, územní celky a v některých případech i města. Pr statní zájemce (vlastníky a správce lesa) je určena priritní sa VI Dtace pr zlepšvání stavu přírdy a krajiny, v níž je mžn čerpat dtace na následující prjekty: blast pdpry 6.3 Obnva krajinných struktur zakládání a bnva krajinných prvků (výsadba a bnva remízů, alejí, sliterních strmů, větrlamů atd.), břehvých prstů a histrických krajinných struktur (vč. plních cest a šetření strmů ve významných alejích), péče památné strmy, realizace lespěstebních patření bilgickéh charakteru pr vytvření základních pdmínek a nastartvání prcesu regenerace sučasnéh stavu lesů v priritních blastech pásem hržení emisemi (pdle stávající legislativy pásma hržení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích sustavy Natura blast pdpry 6.4 Optimalizace vdníh režimu v krajině Příjemci pdpry realizace patření příznivých z hlediska krajinné a eksystém. diverzity veducí ke zvyšvání retenční schpnsti krajiny, chraně a bnvě přirzených dtkvých pměrů a k mezvání vzniku rizikvých situací, zejména pvdní (pdpra přirzených rzlivů v nivních plchách, patření ke zlepšení mrflgie vdních slžek krajiny, budvání a bnva retenčních prstr, které nesluží k chvu ryb neb služí jen k takvému chvu ryb, který neslabí eklgické funkce nádrží, výstavba pldrů neb sustavy pldrů celkvém bjemu d m 3 atd.), patření k chraně prti vdní a větrné erzi a k mezvání negativních důsledků pvrchvéh dtku vdy (zalžení neb bnva mezí, zasakvacích pásů a průlehů, větrlamů apd.). územní samsprávné celky a jejich svazky, fyzické sby, 12

13 právnické sby, které jsu zalženy k nepdnikatelským účelům, zejména becně prspěšné splečnsti, pdnikatelské subjekty, bčanská sdružení a církve, příspěvkvé rganizace, rganizační slžky státu (mim pzemkvé úřady), státní rganizace a další subjekty, jejichž zřízení becně závazné právní předpisy umžňují a jejichž činnst není činnstí pdnikatelsku ve smyslu Obchdníh zákníku, právnické sby, jímž je svěřen nakládání s lesy ve vlastnictví státu, správci vdních tků, správci pvdí, veřejné výzkumné instituce. Řídícím rgánem bude MŽP, zprstředkujícím subjektem SFŽP. Odbrné stanvisk z hlediska chrany přírdy a krajiny vydává k prjektvým žádstem AOPK ČR, která rvněž zajišťuje příjem žádstí Operační prgram Rybářství OP Rybářství vychází z nařízení Rady (ES) č.1198/2006 Evrpském rybářském fndu a usiluje udržení zaměstnansti využíváním tradičních prdukčních systémů při pužití nejmdernějších technlgií. Prgram je splufinancván z Evrpskéh rybářskéh fndu (EFF). Řídícím rgánem je MZe dbr rybářství, myslivsti a včelařství. Zprstředkujícím a finančním útvarem je SZIF. Platebním, certifikačním a auditním rgánem je Ministerstv financí. Předmět dtace Dtace lze pskytnut např. na investice d prdukce a akvakultury, na chranu vdníh prstředí, na patření v blasti zdraví ryb, zpracvání a uvádění prduktů ryblvu a akvakultury na trh neb na pdpru a rzvj nvých trhů a prpagační kampaně. Žadatel Žadatelem může být fyzická neb právnická sba, jejíž příjmy pcházejí z akvakultury neb zpracvání ryb prvzvaných vlastním jménem, na vlastní dpvědnst a rizik, vzdělávací subjekty a šklní pdniky v dvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské svazy, uživatelé rybářských revírů, MZe, SZIF jak zprstředkující subjekt a další instituce. 13

14 Priritní sy OP Rybářství Osa 2. Akvakultura, zpracvání prduktů, uvádění na trh 2.1 Prduktivní investice d akvakultury (výstavba nvých výrbních zařízení, mdernizace stávajících zařízení, výstavba rybníků, dbahnění rybníků, atd.). Dtace je určena pr mikrpdniky, malé a střední pdniky s priritu pr mikr a malé pdniky. Opatření je zaměřen na: zefektivnění a racinalizaci výrbních prcesů prstřednictvím mdernizace a vybavení (technlgie, funkční bjekty, atd.) již existujících výrbních zařízení a dále pdpru výstavby nvých, dbahnění rybníků a investice d recirkulačních systémů, zabezpečení rybchvných zařízení a rybníků před škdami způsbvanými rybžravými predátry, za účelem rzvje sektru rybářství dtace umžňuje investice d malbchdníh prdeje ryb. 2.2 Opatření na chranu vdníh prstředí. Dtace je pskytvána na vyrvnávací platby za pužití akvakulturních výrbních metd, které napmáhají chraně živtníh prstředí a jeh zlepšvání a chraně přírdy. AOPK ČR vydává dbrná stanviska žadatelům pdpru. Předmětem pdpry jsu: újma za ušlé příjmy a vícenáklady příjemce dtace, který ddržuje eklgické pžadavky stanvené MZe, prjektvá žádst neb velkplšný panel. 2.3 Opatření v blasti zdravých zvířat (tlumení nákaz, schválené eridikační prgramy), 2.3 Investice d zpracvání a uvádění na trh (mdernizace pdniků, zavedení energeticky úsprných a eklgicky šetrných technlgií, investice d vývje invativních výrbků a nvých výrbních technlgií), Osa 3. Opatření ve splečném zájmu 3.1 Splečné činnsti (zvyšvání dbrnsti, pdpra splupráce), 3.2 Opatření na chranu a rzvj vdních živčichů a rstlin (bnva vnitrzemských vd, výstavba míst pr tření, chrana a zlepšvání živtníh prstředí v rámci Natura 2000 navazujících na rybářské činnsti, vysazvání úhře říčníh) 3.3 Pdpra a rzvj nvých trhů, prpagace (kampaně, prpagace prduktů, průzkumy trhů, veletrhy a výstavy), 3.4 Piltní prjekty Osa 5. Technická pmc 5.1 Technická pmc V každém kle jsu vyhlašvány různé patření a pdpatření. Uchazeč žádst na dtaci by měl sledvat na stránkách SZIF aktuální výzvy. 16. kl žádstí OP Rybářství je realizván v termínu d d d 13 hdin. 14

15 4. Seznam zkratek AOPK EAFRD EFF CHOPAV MZe MŽP PRV SFŽP SZIF Agentura chrany přírdy a krajiny Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment Eurpean Fisheries Fund Chráněná blast přirzené akumulace vd Ministerstv zemědělství Ministerstv živtníh prstředí Prgram rzvje venkva Státní fnd živtníh prstředí Státní zemědělský intervenční fnd 15

16 Pslední aktualizace únr 2013 Zpracval Ing. Rbert Hruban a klektiv zaměstnanců Ústavu pr hspdářsku úpravu lesů, Brandýs nad Labem v rce Odpvědný veducí Martin Plívka DiS. Hrazen z prjektu Ministerstva zemědělství Odbrná pdpra pradenství k přípravě na ddržvání záknných pžadavků hspdaření a na využívání finanční pmci v lesním hspdářství. 16

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 9/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Konané dne 7. března ZM7/ la^tl

Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Konané dne 7. března ZM7/ la^tl Rada města Brna t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna Knané dne 7. března 2017 ZM7/ la^tl Název: Prjekt Prtipvdňvá patření a revitalizace malých vdních tků, příprava prjektvé dkumentace" - psuzení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ 1 PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OH Zákn č. 185/2001 Sb., dpadech, v platném znění Zákn č. 477/2001 Sb., balech a změně některých záknů, v platném znění -

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více