Návod pro uživatele městského kola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele městského kola"

Transkript

1 Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití.

2 Obsah manuálu Vaše kl Obsah manuálu...2 Určení správné výšky kla pr jezdce...3 Varvné a bezpečnstní infrmace...3 Pravidla silničníh prvzu...4 Zdpvědnst vlastníka...5 Mntáž kla Náhled sučástí kla...6 Seznam sučástí kla...7 Úvd... 7 Ptřebné nářadí...8 Mntáž předníh blatníku...8 Mntáž předníh kla d vidlice...9 Mntáž zadníh blatníku...10 Mntáž řídítek a představce...11 Testvání pevnsti představce a řidítek...12 Mntáž sedla...13 Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu...14 Instalace držáku předníh reflektru...15 Instalace držáku zadníh reflektru...15 Instalace pedálů...15 Údržba a servis Brzdný systém...16 Nastavení řetězu...16 Pneumatiky...17 Opravy a servis...18 Mazání...18 Tabulka mazání...18 Údržba lžisek...19 Reflektry...19 Záruka Omezená záruka Cnrad & Shark

3 Určení správné výšky kla pr jezdce Chcete-li určit správnu výšku kla pr jezdce: Pstavte se bkrčm ke klu s nhami rztaženými na šířku ramen. Mezi nejvyšší částí trubky a rzkrkem cyklisty musí být při nafuknutých pneumatikách vzdálenst nejméně 1 palec (2,5 cm). Minimální délka nhy jezdce je stejně velká jak nejvyšší část hrní rámvé trubky + 1 palec. Varvné a bezpečnstní infrmace Významy varvání: Tent symbl je důležitý. Přečtěte si vysvětlivky výrazů VÝSTRAHA neb UPOZORNĚNÍ, která jsu jeh významem: Slv VÝSTRAHA se bjevuje před mechanickými pkyny. Pkud neddržujete tyt pkyny, může djít k pruše části jízdníh kla. Slv UPOZORNĚNÍ se bjevuje před sbními bezpečnstními pkyny. Pkud tyt pkyny neddržujete, může djít k pranění jezdce neb jiných sb. Nepřidávejte k výrbku mtr. Prdukt netahejte ani netlačte. 3

4 Neupravujte výrbek. Optřebené neb pškzené díly ihned vyměňte. Část, která nefunguje, jak má, přestaňte pužívat. Pravidla silničníh prvzu UPOZORNĚNÍ: Neddržení následujících Pravidel silničníh Prvzu může mít za následek zranění jezdce neb dalších sb. Ddržujte všechny dpravní předpisy, značky a signály. Vždy nste cyklisticku přilbu, která splňuje bezpečnstní nrmy, stejně jak místní bezpečnstní nrmy. Jezděte na správné straně silnice, rvně a v jednm pruhu Pkud je t mžné, vyhněte se jízdě v nci, za sumraku, za svítání a kdykliv jindy, kdy je špatná viditelnst Pkud musíte jet v nci neb kdykli jindy za špatné viditelnsti: Kupte, nainstalujte a pužijte přední světlmet a zadní světl. Svítidla na baterie neb blikající bezpečnstní světla jsu také dpručena. Ujistěte se, že jsu reflektry vašeh jízdníh kla ve správné plze. Nesnímejte reflektr, ani h nenahrazujte zařízením, které puze vypadá jak reflektr. Upravte se tak, abyste byli více viditelní pr mtristy. Pužívejte světlé neb reflexní blečení, jak je například reflexní vesta neb reflexní pásky pr vaše ruce a nhy. Pužívejte reflexní pásky na helmu. Nedvlte, aby něc zakryl reflektry. Věnujte zvýšenu patrnst při jízdě ve vlhkém pčasí Na vlhkém pvrchu jezděte pmalu, jelikž pneumatiky zde budu kluzat snadněji. Vyvarujte se těcht rizik, aby se zabránil ztrátě kntrly neb pškzení kla: Dávejte pzr na kanalizaci, měkké silniční kraje, štěrk neb písek, díry neb vyjeté kleje, mkré listí, neb nervnu dlažbu. 4

5 Při jízdě se vyhněte nebezpečným aktivitám. Nepřevážejte žádné pasažéry. Nevzte žádné předměty, ani na kl nepřipjujte nic, c by mhl bránit vašemu výhledu, sluchu neb kntrle. Nejezděte s rukami mim řídítka. Zdpvědnst vlastníka UPOZORNĚNÍ: Tt kl je vyrben k řízení jedním cyklistu, pr běžné dpravní a rekreační využití. Není vyrben tak, aby vydržel skákání a triky. Jestliže byl kl zakupen nesmntvané, je zdpvědnstí majitele sestrjit h přesně pdle mntážních předpisů, jak jsu uvedeny v tmt manuálu, a ddaných Speciálních instrukcí a ujistěte se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty pevně dtaženy. POZNÁMKA: Pravidelně kntrlujte, zdali jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. Pkud byl kl zakupen smntvané, je zdpvědnstí majitele ujistit se před prvním pužitím, zda byl kl smntván a seřízen přesně, jak je uveden v manuálu, a mnh dalších ddaných Speciálních instrukcí a ujistit se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. POZNÁMKA: Pkud je prdukt smntvaný, prsím, pkračujte na straně 12 a 13 : Testvání pevnsti řídítek a sedla. 5

6 Náhled sučástí kla 6

7 Seznam sučástí kla 1 Rám 18 Zadní reflektr 2 Mntáž předníh kla 19 Levý pedál 3 Přední blatník 20 Pravý pedál 4 Držák na kl (x2) 21 Vidlice 5 Matice nápravy kla (x4) 22 Pneumatika (x2) 6 Pdlžka (x4) 23 Duše (x2) 7 Šrub pdpěry blatníku 24 Rukjeť (x2) 8 Vrchní šrub předníh blatníku 25 Klika 9 Pdlžka (x3) 26 Klikvá hřídel 10 Matice (x2) 27 Ozubené kl 11 Vrchní šrub zadníh blatníku 28 Stjánek 12 Řidítka 29 Mntáž zadníh kla 13 Představec řidítek 30 Řetěz 14 Sedl 31 Kryt řetězu 15 Rychlupínací páka a matice 32 Lžisk představce 16 Zadní blatník 33 Sedlvka 17 Přední reflektr 34 Sedlvý rám Úvd Tent manuál je vytvřen pr něklik druhů kl. Některé z ilustrací nemusí vypadat přesně jak části kla, ale instrukce jsu správné (např. uchycení blatníků může být přím v hlavním šrubu nápravy předníh i zadníh kla). Nevyhazujte kartny a baly, dkud nedknčíte mntáž kla. Můžete předejít nechtěnému vyhzení sučástek. UPOZORNĚNÍ: Během mntáže uchvávejte malé sučásti mim dsah dětí. POZNÁMKA: Všechny směry (naprav, nalev, vpředu, vzadu, atd.) v tmt manuálu jsu ppsány z phledu cyklisty psazenéh na kle. Některé vlastnsti, sučásti a příslušenství nejsu zahrnuty u všech mdelů. 7

8 Ptřebné nářadí Malý nastavitelný klíč Otevřené klíče (Čelisti musí mít velikst alespň 9/16 palců) Křížvý šrubvák Plchý šrubvák Kmbinvané kleště Imbusvé metrické klíče Mntáž předníh blatníku 1. Blatník (3) zavěste d vidlice za delší úchyt (A) na zadní straně vidlice. (br. 02) 2. Šrub (8) vlžte d pdlžky (9), putek blatníku a tvru ve vidlici. 3. Namntujte pdlžku (9) a matici (10) na šrub (8) a bezpečně utáhněte. Obrázek 1 8

9 6. Vyrvnejte spdní úchyty na blatník (B) s ky na vidlici (C). (br. 03) 7. Každý spdní mntážní šrub (7) a pdlžku (6) vlžte d úchytů (C) a bezpečně utáhněte. (br. 03) Mntáž předníh kla d vidlice Obrázek 2 1. Pkud jsu již matice (5) připevněny k přední nápravě, začněte jejich dejmutím pmcí nastavitelnéh francuzskéh klíče neb klíče tevřenéh. 2. Nastavte kl d přední vidlice (21) (br. 04) 3. Nainstalujte pdlžky na kl (4) a ujistěte se, že jsu úchyty (D) v putku 4. Připevněte přední kl maticemi (5). 5. Utáhněte matice na mment 28,5 Nm. (br. 04) Obrázek 3 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. UPOZORNĚNÍ: K připevnění předníh kla nepužívejte matice (5) bez zubení. UPOZORNĚNÍ: Vlžte kl dprstřed vidlice a bě matice utáhněte na dpručený mment 28,5 Nm. 9

10 UPOZORNĚNÍ: Neddržení pstupu může znamenat uvlnění předníh kla při jízdě. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Mntáž zadníh blatníku Pznámka: Hrní úchyt blatníku (br. 06) je uvlněný k umžnění mntáže. 1. Zadní blatník vyrvnejte ve svrce (A) s hrními úchyty (B) (br. 05) 2. Vlžte každý šrub (7) a pdlžku (6) d úchytů (B) a bezpečně utáhněte. Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 05) Obrázek 4 Utažení blatníku 10

11 3. Bezpečně utáhněte šrub (11) a matici (10). Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 06) Obrázek 5 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. Mntáž řídítek a představce UPOZORNĚNÍ: Aby nedšl k pškzení systému řízení a mžné ztrátě řízení, MIN-IN značka (ryska minimálníh vsunutí) (A) musí být vsunuta níže pd krajem vnější části rámu (B). POZNÁMKA: Odstraňte plastvé víčk z vrchlu rámu (13). 1. Vlžte řídítka d vidlice. (br. 07) 2. Vlžte řídítka směrem dpředu. 3. Utáhněte šrub (C) tak, aby řídítka držela ve své pzici. 4. Je-li t nutné, uvlněte matici (D) a řídítka (12) tčte d phdlné pzice. (br. 08) 5. Utáhněte matici řídítek dstatečně, aby držela ve své pzici. (br. 08) 6. Vyrvnejte řídítka s přední pneumatiku a bezpečně utáhněte šrub. (br. 07) UPOZORNĚNÍ: Neutáhněte šrub příliš. Přílišné utažení by mhl znamenat pškzení systému a ztracení kntrly při řízení. 7. Je-li t nutné, upravte řídítka. 8. Utáhněte matici Obrázek 6 11

12 UPOZORNĚNÍ: Jestliže řídítka nejsu utažena dstatečně, mhu ve vidlici prkluzvat. T může způsbit pničení řídítek neb vidlice, neb ztrátu kntrly. Obrázek 7 Testvání pevnsti představce a řidítek Chcete-li vyzkušet pevnst představce: Stupněte si bkrčm k přednímu klu a upevněte h mezi nhama. Zkuste táčet klem pmcí táčení řídítek. Pkud se řídítka táčejí, aniž by táčely předním klem, znvu je srvnejte a utáhněte šruby pevněji než předtím (Puze přibližně ½ táčky najednu) Prveďte tent test znvu, dkud se nebudu řídítka táčet zárveň s předním klem. Obrázek 8 Chcete-li testvat těsnst svrky řídítek: 12

13 Pevně uchpte kl a zkuste phybvat řídítky nahru a dlu. VÝSTRAHA: Nepřekračujte sílu 45 kg. Pkud se řídítka phybují, uvlněte šrub(y) z řídítek. Vraťte řídítka d pžadvané pzice a utáhněte šrub(y) pevněji než předtím. Pkud měly řídítka více než jeden šrub, všechny je utáhněte vyrvnaně. Testujte řídítka stejně jak napprvé, dkud nejsu nephyblivá. Mntáž sedla Mntáž sedla na sedlvku (br. 09): (u některých mdelů předmntván) Uvlněte matici na sedlvé svrce (A) a tčte sedl (14) d plhy řízení Nasaďte sedlvku (33) na sedlvu svrku Utáhněte sedlvku tak, aby sedl držel ve své plze. Pkud má sedl matice z bu stran, utáhněte je rvnměrně. Obrázek 9 VÝSTRAHA: Pkud vám nedpatřením spadne sedlvka d rámu, může být slžité ji vyjmut. Nasměrujte sedadl dpředu a umístěte sedlvku d sedlvé trubky (B). (br. 10,11) UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit uvlnění sedadla a mžné ztráty řízení, značka MIN-IN (minimum vlžení) (C) musí být vpuštěna níže pd vrchl sedlvé trubky. Utáhněte rychlupínací páku (br. 11): Obrázek 10 Psuňte rychlupínací páku (D) d plhy tevřen tak, aby byl slv tevřen nasměrván pryč d svrky (E) POZNÁMKA: Slv tevřen a zavřen jsu na pačných stranách rychlupínací páky. Obrázek 11 13

14 UPOZORNĚNÍ: Rychlupínací páku manipulujte puze rukama. Pr jeh utahvání nepužívejte kladiv neb jakýkli jiný nástrj. K jeh psunutí d plhy zavřen je nutné pužít sílu. Pkud můžete rychlupínací páku zavřít bez pužití velké síly, svrka je mál utažená. VÝSTRAHA: Pkud je svrka rychlupínací páky mc uvlněná, sedl se může během jízdy uvlnit. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Utažení rychlupínací páky (pkračvání): Otevřete a zavřete rychlupínací páku jednu ruku a mezi tím druhu ruku tčte seřizvací matici. (F) (br. 11) Utahujte neb uvlňujte seřizvací matici ruku, abyste cítili dpr rychlupínáku. Psuňte rychlupínací páku d pzice zavřen. (br. 11) Když je rychlupínací páka v pzici zavřen, ujistěte se, že leží prti sedlvce. (E) Utahvací mment rychlupínací páky by měl být dstatečně pevný, aby se sedadl nephybval. Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu Chcete-li vyzkušet těsnst svrky sedla a sedlvéh rámu: Zkuste táčet sedl ze strany na stranu a předek sedla nahru a dlu. V případě, že se sedl phybuje ve svrce (A) (br. 09) Uvlněte sedlvu svrku Psuňte sedl d správné plhy a utáhněte svrku pevněji než při předtím. Opakujte test znvu, dkud se sedadl nepřestane ve svrce phybvat. V případě, že se sedlvka (33) phybuje v sedlvém rámu (B): Otčte rychlupínací páku d plhy tevřen. Dejte sedl d správné plhy a utáhněte rychlupínací páku pevněji než předtím. Pkud je t nezbytné, uvlněte rychlupínací páku, utáhněte matici a rychlupínací páku pět utáhněte. Prveďte tent test znvu, dkud se sedlvka nepřestane v sedlvé trubce phybvat. 14

15 Instalace držáku předníh reflektru 1. Umístěte reflektr (17), aby směřval vpřed. (br. 12) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Obrázek 12 Instalace držáku zadníh reflektru 1. Umístěte reflektr (18) d bdů pd sedadlem. (br. 13) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Instalace pedálů Obrázek 13 UPOZORNĚNÍ: Pravý pedál je značen písmenem R, levý je značen písmenem L. Pedál značený písmenem R má pravtčivý závit. Utáhněte jej ve směru hdinvých ručiček. Pedál značený písmenem L má levtčivý závit. Utáhněte jej prti směru hdinvých ručiček. Otčte pravý pedál s značením R na pravu stranu kliky, a levý pedál s značením L na levu stranu kliky. Utažení pedálů (br. 14): Ujistěte se, že jsu závity bu pedálů plně našrubvány d kliky. Dpručený utahvací mment (těsnst) pr každý pedál je 40,7 Nm. 15

16 Pznámka: Klíč na pedály je určen pr uchycení pedálů. Otevřený klíč může být také pužit, jak je znázrněn. Obrázek 14 Brzdný systém Tyt mdely jsu vybaveny zadní ráfkvu brzdu, kteru je mžn pužít pmcí táčení kliky dzadu. (br. 15) Obrázek 15 Nastavení řetězu UPOZORNĚNÍ Řetěz musí zůstat na zubených klech. Když se řetěz uvlní z zubených kl, ráfkvá brzda nebude fungvat. Nastavení (br. 16) Řetěz musí být přiměřeně těsný. Pkud je příliš těsný, bude těžké kl vládat pmcí pedálů. Pkud je příliš vlný, může se uvlnit z zubených kl. Když je řetěz (30) přiměřeně těsný, Obrázek 15 16

17 můžete pedály phybvat vlně a nemůžete h zatlačit více než jeden palec (A) z přímé dráhy (B), jak je znázrněn. Těsnst řetězu nastavte takt: Uvlněte matice zadníh kla Zadní kl psuňte dpředu neb dzadu pdle ptřeby POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zadní kl ve středu rámu. Držte kl v tét pzici a utáhněte matice na mment 28,5 Nm. UPOZORNĚNÍ: Nepkušejte se pravy řetězu. V případě prblému s řetězem dpravte kl d Vašeh servisu. Pneumatiky Údržba: Pravidelně kntrlujte tlak v pneumatikách, jelikž jejich vzduch pstupem času uchází. Pr huštění pneumatik nepužívejte neregulvané hadice. Neregulvaná hadice může pneumatiku převzdušnit a způsbit její prasknutí. Vyměňte ptřebvané pneumatiky. UPOZORNĚNÍ: Nejezděte neb neseďte na kle, pkud nemají pneumatiky dstatečný tlak. Může pak djít k pškzení pneumatiky a duše. Nafuknutí pneumatik: K napumpvání pneumatiky pužijte ruku neb nhu. Autservis s regulvanými vzduchvými hadicemi je taktéž přijatelný. Maximální tlak pneumatiky je uveden na její bčnici. Pkud jsu na bčnici uvedena dvě čísla, k jízdě na silnici věnujte pzrnst číslu vyššímu, k jízdě mim upravené cesty věnujte pzrnst číslu nižšímu. Nižší tlak zajistí větší pružnst pneumatiky a phdlnější jízdu. Před nafuknutím pneumatiky se ujistěte, že je hrana pneumatiky na bu stranách ve stejné vzdálensti d kraje. Pkud se zdá, že pneumatika nesedí správně, vypuštějte 17

18 vzduch z duše, dkud nemůžete kraj pneumatiky vtlačit d ráfku v místě, kde je ptřeba. Pmalu dplňujte vzduch a pravidelně zastavujte, abyste zkntrlvali tlak a zda pneumatika správně sedí, dkud se nedstanete k výslednému tlaku. (br. 17) Opravy a servis UPOZORNĚNÍ: Kl kntrlujte pravidelně. Nesprávná kntrla, prava neb nastavení kla může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Ujistěte se, že jsu všechny části správně sestaveny a seřízeny, jak je napsán v tmt manuálu a ve Speciálních instrukcích. Ihned nahraďte všechny rzbité, chybějící a ptřebvané části. Obrázek 16 Ujistěte se, že jsu všechny upevněné prvky správně utažené, jak je napsán v manuálu a ve všech Speciálních instrukcích. Části, které nejsu dstatečně utaženy, se mhu ztratit neb nemusejí správně fungvat. Příliš utažené části mhu být zničeny. Ujistěte se, že jsu všechny náhradní díly správné veliksti a typu. POZNÁMKA: K prvedení prav neb změn, ke kterým nemáte správné nástrje, neb prvedení úknů, které Vám nejsu v tmt manuálu neb ve Speciálních instrukcích jasné, dvezte kl d servisu. Mazání UPOZORNĚNÍ: Neprmazávejte příliš. Když se lej dstane d ráfku neb d brzdvé čelisti, djde ke snížení výknu brzd a prdlužení brzdné dráhy. Může djít ke zranění cyklisty neb jiných sb. Z řetězu třete přebytečný lej, jelikž h může řetěz hdit na ráfek. Odstraňte lej z pvrchu pedálů. S pužitím mýdlvé vdy myjte ráfky, brzdvé čelisti, pedály a pneumatiky. Před jízdu vše čistěte čistu vdu a sušte. Za pužití lehkéh strjníh leje (20W) prmastěte kl pdle následující tabulky: 18

19 Tabulka mazání C? Kdy? Jak? Pedály Každých šest Nakapte 4 kapky na spj kliky a pedálu. měsíců Řetěz Každých šest měsíců Kápněte jednu kapku leje na každý válec řetězu. Všechen přebývající lej třete. Údržba lžisek Údržba Pravidelně kntrlujte lžiska kla. Najděte si servis, kde vám namažu lžiska jednu rčně, neb kdykli, kdy nesplňují následující pdmínky: Lžiska hlavvých trubek Vidlice by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí. S klem dlepeným d země byste neměli být schpni phybvat vidlicí nahru a dlu, ani ze strany na stranu. Klika lžiska Klika by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí a přední zubená kla by se neměla phybvat vlně na klice. Neměli byste být schpni phybvat s pedálem ze strany na stranu. Lžiska kl Oba knce kla zvedněte ze země a pmalu tčte klem. Lžiska jsu správně nastavena, pkud: Kl se táčí vlně a snadn Hmtnst paprsku reflektru způsbí v případě jeh umístění dpředu neb dzadu pakvanéh tčení kla. Kl se nehýbe ze strany na stranu, když d něj malu silu zatlačíte. Reflektry UPOZORNĚNÍ: Pr vaši vlastní bezpečnst kl nepžívejte v případě, že jsu reflektry nesprávně nainstalvány, zničeny, neb chybí úplně. Ujistěte se, že jsu přední a zadní reflektry umístěny svisle. Nedvlte, aby byl zabráněn viditelnsti reflektrů blečením neb jinými předměty. Zašpiněné reflektry nefungují správně. Vyčistěte reflektry pdle ptřeby mýdlem a vlhkým hadříkem. 19

20 Záruka splečnsti Cnrad & Shark Část neb mdelvé specifikace se mhu změnit bez předchzíh upzrnění. C musíte dělat, aby byla záruka platná? Záruka je platná když: Kl je kmpletně a správně smntván Kl je užíván v běžných pdmínkách určených pr zamýšlený účel (viz. Následující část vylučených činnstí) Klu je věnvána všechna ptřebná údržba a úpravy Kl je užíván puze k běžné přepravě a rekreaci. Na c se záruka nevztahuje? Záruka se nevztahuje na běžné ptřebení, běžnu údržbu, neb jakékli pškzení, selhání neb ztrátu, která je způsbena nesprávnu mntáží, údržbu, úpravu, skladváním neb pužíváním jízdníh kla. Záruka bude neplatná v případě, že je jízdní kl: Pužíván v jakémkli závdním sprtu Pužíván pr kaskadérské kusky, skky, akrbacii neb pdbné činnsti Pužíván s nainstalvaným mtrem neb s jakukli jinu úpravu Pužíván více než jednu sbu v jednm čase Prnajat Pužíván v rzpru s pkyny a varváním v tmt manuálu Splečnst Cnrad & Shark nebude dpvědná za náhdné neb následné ztráty neb škdy způsbené přím neb nepřím pužitím tht prduktu. Jak dluh je záruka platná? Na všechny kmpnenty je pskytvána záruka na dbu 2 let de dne nákupu. Jak Cnrad & Shark záruku řeší? Cnrad & Shark nahradí části, které byly pškzeny, aniž by vám byla tat náhrada vyúčtvána. Majitel kla musí prplatit přepravní náklady spjené s pravu a záručními pracemi. Jak Vám bude služba pskytnuta? Kntaktujte zákaznický servis firmy Cnrad & Shark, viz. kntaktní infrmace níže. UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ TOHOTO 20

21 PRODUKTU VŽDY NOSTE HELMU! Helma by měla na Vaší hlavě sedět rvně a nízk v čele. Nastavte pásek na bu stranách pd uši. Zapněte pásek pd bradu. Ppruh utahujte dkud je t phdlné. Mezi pásek a bradu by se neměly vejít více než dva prsty. Správně nastavená helma by měla být phdlná a nehupat se zepředu dzadu, ani ze strany na stranu. Vždy si přečtěte uživatelský manuál, který je k helmě přilžen, abyste se ujistili, že správně sedí a je připjena k hlavě pdle ppsaných pkynů. Pr získání aktuálních kntaktních infrmací se navštivte internetvé stránky firmy Cnrad & Shark. Kntakty : Zákaznický servis (pužijte pr reklamace,technické rady a prblémy) Oddělení prdeje (pr bjednávky,kalkulace a další splupráci) 21

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Záruka Opel Basic Economy

Záruka Opel Basic Economy Vydán 03/2013 Záruka Opel Basic Ecnmy Pkrytí prdluženu záruku Basic Ecnmy je d 6-ti let stáří vzu neb d 100 000 km nájezdu. Kryté jsu kmpnenty mtru, převdvky a rzvdvky. Detailní rzsah kmpnentů je sučástí

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC]

[ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] Návod k použití [ELEKTRICKÉ KOLO LOVELEC] 1 Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506 NÁVOD K POUŽITÍ Kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Prfessr. Věříme, že se kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 stane nepstradatelným pmcníkem ve

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky Glóbus z balnku Ptřeby a pmucky kulatý nafukvací balnek kusek prvázku či nitě spusta starých nvin hladká muka vda na lepidl hrnek na dměření survin miska na výrbu lepidla kastrůlek vařič lžíce na zamíchání

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více