Návod pro uživatele městského kola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele městského kola"

Transkript

1 Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití.

2 Obsah manuálu Vaše kl Obsah manuálu...2 Určení správné výšky kla pr jezdce...3 Varvné a bezpečnstní infrmace...3 Pravidla silničníh prvzu...4 Zdpvědnst vlastníka...5 Mntáž kla Náhled sučástí kla...6 Seznam sučástí kla...7 Úvd... 7 Ptřebné nářadí...8 Mntáž předníh blatníku...8 Mntáž předníh kla d vidlice...9 Mntáž zadníh blatníku...10 Mntáž řídítek a představce...11 Testvání pevnsti představce a řidítek...12 Mntáž sedla...13 Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu...14 Instalace držáku předníh reflektru...15 Instalace držáku zadníh reflektru...15 Instalace pedálů...15 Údržba a servis Brzdný systém...16 Nastavení řetězu...16 Pneumatiky...17 Opravy a servis...18 Mazání...18 Tabulka mazání...18 Údržba lžisek...19 Reflektry...19 Záruka Omezená záruka Cnrad & Shark

3 Určení správné výšky kla pr jezdce Chcete-li určit správnu výšku kla pr jezdce: Pstavte se bkrčm ke klu s nhami rztaženými na šířku ramen. Mezi nejvyšší částí trubky a rzkrkem cyklisty musí být při nafuknutých pneumatikách vzdálenst nejméně 1 palec (2,5 cm). Minimální délka nhy jezdce je stejně velká jak nejvyšší část hrní rámvé trubky + 1 palec. Varvné a bezpečnstní infrmace Významy varvání: Tent symbl je důležitý. Přečtěte si vysvětlivky výrazů VÝSTRAHA neb UPOZORNĚNÍ, která jsu jeh významem: Slv VÝSTRAHA se bjevuje před mechanickými pkyny. Pkud neddržujete tyt pkyny, může djít k pruše části jízdníh kla. Slv UPOZORNĚNÍ se bjevuje před sbními bezpečnstními pkyny. Pkud tyt pkyny neddržujete, může djít k pranění jezdce neb jiných sb. Nepřidávejte k výrbku mtr. Prdukt netahejte ani netlačte. 3

4 Neupravujte výrbek. Optřebené neb pškzené díly ihned vyměňte. Část, která nefunguje, jak má, přestaňte pužívat. Pravidla silničníh prvzu UPOZORNĚNÍ: Neddržení následujících Pravidel silničníh Prvzu může mít za následek zranění jezdce neb dalších sb. Ddržujte všechny dpravní předpisy, značky a signály. Vždy nste cyklisticku přilbu, která splňuje bezpečnstní nrmy, stejně jak místní bezpečnstní nrmy. Jezděte na správné straně silnice, rvně a v jednm pruhu Pkud je t mžné, vyhněte se jízdě v nci, za sumraku, za svítání a kdykliv jindy, kdy je špatná viditelnst Pkud musíte jet v nci neb kdykli jindy za špatné viditelnsti: Kupte, nainstalujte a pužijte přední světlmet a zadní světl. Svítidla na baterie neb blikající bezpečnstní světla jsu také dpručena. Ujistěte se, že jsu reflektry vašeh jízdníh kla ve správné plze. Nesnímejte reflektr, ani h nenahrazujte zařízením, které puze vypadá jak reflektr. Upravte se tak, abyste byli více viditelní pr mtristy. Pužívejte světlé neb reflexní blečení, jak je například reflexní vesta neb reflexní pásky pr vaše ruce a nhy. Pužívejte reflexní pásky na helmu. Nedvlte, aby něc zakryl reflektry. Věnujte zvýšenu patrnst při jízdě ve vlhkém pčasí Na vlhkém pvrchu jezděte pmalu, jelikž pneumatiky zde budu kluzat snadněji. Vyvarujte se těcht rizik, aby se zabránil ztrátě kntrly neb pškzení kla: Dávejte pzr na kanalizaci, měkké silniční kraje, štěrk neb písek, díry neb vyjeté kleje, mkré listí, neb nervnu dlažbu. 4

5 Při jízdě se vyhněte nebezpečným aktivitám. Nepřevážejte žádné pasažéry. Nevzte žádné předměty, ani na kl nepřipjujte nic, c by mhl bránit vašemu výhledu, sluchu neb kntrle. Nejezděte s rukami mim řídítka. Zdpvědnst vlastníka UPOZORNĚNÍ: Tt kl je vyrben k řízení jedním cyklistu, pr běžné dpravní a rekreační využití. Není vyrben tak, aby vydržel skákání a triky. Jestliže byl kl zakupen nesmntvané, je zdpvědnstí majitele sestrjit h přesně pdle mntážních předpisů, jak jsu uvedeny v tmt manuálu, a ddaných Speciálních instrukcí a ujistěte se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty pevně dtaženy. POZNÁMKA: Pravidelně kntrlujte, zdali jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. Pkud byl kl zakupen smntvané, je zdpvědnstí majitele ujistit se před prvním pužitím, zda byl kl smntván a seřízen přesně, jak je uveden v manuálu, a mnh dalších ddaných Speciálních instrukcí a ujistit se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. POZNÁMKA: Pkud je prdukt smntvaný, prsím, pkračujte na straně 12 a 13 : Testvání pevnsti řídítek a sedla. 5

6 Náhled sučástí kla 6

7 Seznam sučástí kla 1 Rám 18 Zadní reflektr 2 Mntáž předníh kla 19 Levý pedál 3 Přední blatník 20 Pravý pedál 4 Držák na kl (x2) 21 Vidlice 5 Matice nápravy kla (x4) 22 Pneumatika (x2) 6 Pdlžka (x4) 23 Duše (x2) 7 Šrub pdpěry blatníku 24 Rukjeť (x2) 8 Vrchní šrub předníh blatníku 25 Klika 9 Pdlžka (x3) 26 Klikvá hřídel 10 Matice (x2) 27 Ozubené kl 11 Vrchní šrub zadníh blatníku 28 Stjánek 12 Řidítka 29 Mntáž zadníh kla 13 Představec řidítek 30 Řetěz 14 Sedl 31 Kryt řetězu 15 Rychlupínací páka a matice 32 Lžisk představce 16 Zadní blatník 33 Sedlvka 17 Přední reflektr 34 Sedlvý rám Úvd Tent manuál je vytvřen pr něklik druhů kl. Některé z ilustrací nemusí vypadat přesně jak části kla, ale instrukce jsu správné (např. uchycení blatníků může být přím v hlavním šrubu nápravy předníh i zadníh kla). Nevyhazujte kartny a baly, dkud nedknčíte mntáž kla. Můžete předejít nechtěnému vyhzení sučástek. UPOZORNĚNÍ: Během mntáže uchvávejte malé sučásti mim dsah dětí. POZNÁMKA: Všechny směry (naprav, nalev, vpředu, vzadu, atd.) v tmt manuálu jsu ppsány z phledu cyklisty psazenéh na kle. Některé vlastnsti, sučásti a příslušenství nejsu zahrnuty u všech mdelů. 7

8 Ptřebné nářadí Malý nastavitelný klíč Otevřené klíče (Čelisti musí mít velikst alespň 9/16 palců) Křížvý šrubvák Plchý šrubvák Kmbinvané kleště Imbusvé metrické klíče Mntáž předníh blatníku 1. Blatník (3) zavěste d vidlice za delší úchyt (A) na zadní straně vidlice. (br. 02) 2. Šrub (8) vlžte d pdlžky (9), putek blatníku a tvru ve vidlici. 3. Namntujte pdlžku (9) a matici (10) na šrub (8) a bezpečně utáhněte. Obrázek 1 8

9 6. Vyrvnejte spdní úchyty na blatník (B) s ky na vidlici (C). (br. 03) 7. Každý spdní mntážní šrub (7) a pdlžku (6) vlžte d úchytů (C) a bezpečně utáhněte. (br. 03) Mntáž předníh kla d vidlice Obrázek 2 1. Pkud jsu již matice (5) připevněny k přední nápravě, začněte jejich dejmutím pmcí nastavitelnéh francuzskéh klíče neb klíče tevřenéh. 2. Nastavte kl d přední vidlice (21) (br. 04) 3. Nainstalujte pdlžky na kl (4) a ujistěte se, že jsu úchyty (D) v putku 4. Připevněte přední kl maticemi (5). 5. Utáhněte matice na mment 28,5 Nm. (br. 04) Obrázek 3 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. UPOZORNĚNÍ: K připevnění předníh kla nepužívejte matice (5) bez zubení. UPOZORNĚNÍ: Vlžte kl dprstřed vidlice a bě matice utáhněte na dpručený mment 28,5 Nm. 9

10 UPOZORNĚNÍ: Neddržení pstupu může znamenat uvlnění předníh kla při jízdě. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Mntáž zadníh blatníku Pznámka: Hrní úchyt blatníku (br. 06) je uvlněný k umžnění mntáže. 1. Zadní blatník vyrvnejte ve svrce (A) s hrními úchyty (B) (br. 05) 2. Vlžte každý šrub (7) a pdlžku (6) d úchytů (B) a bezpečně utáhněte. Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 05) Obrázek 4 Utažení blatníku 10

11 3. Bezpečně utáhněte šrub (11) a matici (10). Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 06) Obrázek 5 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. Mntáž řídítek a představce UPOZORNĚNÍ: Aby nedšl k pškzení systému řízení a mžné ztrátě řízení, MIN-IN značka (ryska minimálníh vsunutí) (A) musí být vsunuta níže pd krajem vnější části rámu (B). POZNÁMKA: Odstraňte plastvé víčk z vrchlu rámu (13). 1. Vlžte řídítka d vidlice. (br. 07) 2. Vlžte řídítka směrem dpředu. 3. Utáhněte šrub (C) tak, aby řídítka držela ve své pzici. 4. Je-li t nutné, uvlněte matici (D) a řídítka (12) tčte d phdlné pzice. (br. 08) 5. Utáhněte matici řídítek dstatečně, aby držela ve své pzici. (br. 08) 6. Vyrvnejte řídítka s přední pneumatiku a bezpečně utáhněte šrub. (br. 07) UPOZORNĚNÍ: Neutáhněte šrub příliš. Přílišné utažení by mhl znamenat pškzení systému a ztracení kntrly při řízení. 7. Je-li t nutné, upravte řídítka. 8. Utáhněte matici Obrázek 6 11

12 UPOZORNĚNÍ: Jestliže řídítka nejsu utažena dstatečně, mhu ve vidlici prkluzvat. T může způsbit pničení řídítek neb vidlice, neb ztrátu kntrly. Obrázek 7 Testvání pevnsti představce a řidítek Chcete-li vyzkušet pevnst představce: Stupněte si bkrčm k přednímu klu a upevněte h mezi nhama. Zkuste táčet klem pmcí táčení řídítek. Pkud se řídítka táčejí, aniž by táčely předním klem, znvu je srvnejte a utáhněte šruby pevněji než předtím (Puze přibližně ½ táčky najednu) Prveďte tent test znvu, dkud se nebudu řídítka táčet zárveň s předním klem. Obrázek 8 Chcete-li testvat těsnst svrky řídítek: 12

13 Pevně uchpte kl a zkuste phybvat řídítky nahru a dlu. VÝSTRAHA: Nepřekračujte sílu 45 kg. Pkud se řídítka phybují, uvlněte šrub(y) z řídítek. Vraťte řídítka d pžadvané pzice a utáhněte šrub(y) pevněji než předtím. Pkud měly řídítka více než jeden šrub, všechny je utáhněte vyrvnaně. Testujte řídítka stejně jak napprvé, dkud nejsu nephyblivá. Mntáž sedla Mntáž sedla na sedlvku (br. 09): (u některých mdelů předmntván) Uvlněte matici na sedlvé svrce (A) a tčte sedl (14) d plhy řízení Nasaďte sedlvku (33) na sedlvu svrku Utáhněte sedlvku tak, aby sedl držel ve své plze. Pkud má sedl matice z bu stran, utáhněte je rvnměrně. Obrázek 9 VÝSTRAHA: Pkud vám nedpatřením spadne sedlvka d rámu, může být slžité ji vyjmut. Nasměrujte sedadl dpředu a umístěte sedlvku d sedlvé trubky (B). (br. 10,11) UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit uvlnění sedadla a mžné ztráty řízení, značka MIN-IN (minimum vlžení) (C) musí být vpuštěna níže pd vrchl sedlvé trubky. Utáhněte rychlupínací páku (br. 11): Obrázek 10 Psuňte rychlupínací páku (D) d plhy tevřen tak, aby byl slv tevřen nasměrván pryč d svrky (E) POZNÁMKA: Slv tevřen a zavřen jsu na pačných stranách rychlupínací páky. Obrázek 11 13

14 UPOZORNĚNÍ: Rychlupínací páku manipulujte puze rukama. Pr jeh utahvání nepužívejte kladiv neb jakýkli jiný nástrj. K jeh psunutí d plhy zavřen je nutné pužít sílu. Pkud můžete rychlupínací páku zavřít bez pužití velké síly, svrka je mál utažená. VÝSTRAHA: Pkud je svrka rychlupínací páky mc uvlněná, sedl se může během jízdy uvlnit. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Utažení rychlupínací páky (pkračvání): Otevřete a zavřete rychlupínací páku jednu ruku a mezi tím druhu ruku tčte seřizvací matici. (F) (br. 11) Utahujte neb uvlňujte seřizvací matici ruku, abyste cítili dpr rychlupínáku. Psuňte rychlupínací páku d pzice zavřen. (br. 11) Když je rychlupínací páka v pzici zavřen, ujistěte se, že leží prti sedlvce. (E) Utahvací mment rychlupínací páky by měl být dstatečně pevný, aby se sedadl nephybval. Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu Chcete-li vyzkušet těsnst svrky sedla a sedlvéh rámu: Zkuste táčet sedl ze strany na stranu a předek sedla nahru a dlu. V případě, že se sedl phybuje ve svrce (A) (br. 09) Uvlněte sedlvu svrku Psuňte sedl d správné plhy a utáhněte svrku pevněji než při předtím. Opakujte test znvu, dkud se sedadl nepřestane ve svrce phybvat. V případě, že se sedlvka (33) phybuje v sedlvém rámu (B): Otčte rychlupínací páku d plhy tevřen. Dejte sedl d správné plhy a utáhněte rychlupínací páku pevněji než předtím. Pkud je t nezbytné, uvlněte rychlupínací páku, utáhněte matici a rychlupínací páku pět utáhněte. Prveďte tent test znvu, dkud se sedlvka nepřestane v sedlvé trubce phybvat. 14

15 Instalace držáku předníh reflektru 1. Umístěte reflektr (17), aby směřval vpřed. (br. 12) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Obrázek 12 Instalace držáku zadníh reflektru 1. Umístěte reflektr (18) d bdů pd sedadlem. (br. 13) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Instalace pedálů Obrázek 13 UPOZORNĚNÍ: Pravý pedál je značen písmenem R, levý je značen písmenem L. Pedál značený písmenem R má pravtčivý závit. Utáhněte jej ve směru hdinvých ručiček. Pedál značený písmenem L má levtčivý závit. Utáhněte jej prti směru hdinvých ručiček. Otčte pravý pedál s značením R na pravu stranu kliky, a levý pedál s značením L na levu stranu kliky. Utažení pedálů (br. 14): Ujistěte se, že jsu závity bu pedálů plně našrubvány d kliky. Dpručený utahvací mment (těsnst) pr každý pedál je 40,7 Nm. 15

16 Pznámka: Klíč na pedály je určen pr uchycení pedálů. Otevřený klíč může být také pužit, jak je znázrněn. Obrázek 14 Brzdný systém Tyt mdely jsu vybaveny zadní ráfkvu brzdu, kteru je mžn pužít pmcí táčení kliky dzadu. (br. 15) Obrázek 15 Nastavení řetězu UPOZORNĚNÍ Řetěz musí zůstat na zubených klech. Když se řetěz uvlní z zubených kl, ráfkvá brzda nebude fungvat. Nastavení (br. 16) Řetěz musí být přiměřeně těsný. Pkud je příliš těsný, bude těžké kl vládat pmcí pedálů. Pkud je příliš vlný, může se uvlnit z zubených kl. Když je řetěz (30) přiměřeně těsný, Obrázek 15 16

17 můžete pedály phybvat vlně a nemůžete h zatlačit více než jeden palec (A) z přímé dráhy (B), jak je znázrněn. Těsnst řetězu nastavte takt: Uvlněte matice zadníh kla Zadní kl psuňte dpředu neb dzadu pdle ptřeby POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zadní kl ve středu rámu. Držte kl v tét pzici a utáhněte matice na mment 28,5 Nm. UPOZORNĚNÍ: Nepkušejte se pravy řetězu. V případě prblému s řetězem dpravte kl d Vašeh servisu. Pneumatiky Údržba: Pravidelně kntrlujte tlak v pneumatikách, jelikž jejich vzduch pstupem času uchází. Pr huštění pneumatik nepužívejte neregulvané hadice. Neregulvaná hadice může pneumatiku převzdušnit a způsbit její prasknutí. Vyměňte ptřebvané pneumatiky. UPOZORNĚNÍ: Nejezděte neb neseďte na kle, pkud nemají pneumatiky dstatečný tlak. Může pak djít k pškzení pneumatiky a duše. Nafuknutí pneumatik: K napumpvání pneumatiky pužijte ruku neb nhu. Autservis s regulvanými vzduchvými hadicemi je taktéž přijatelný. Maximální tlak pneumatiky je uveden na její bčnici. Pkud jsu na bčnici uvedena dvě čísla, k jízdě na silnici věnujte pzrnst číslu vyššímu, k jízdě mim upravené cesty věnujte pzrnst číslu nižšímu. Nižší tlak zajistí větší pružnst pneumatiky a phdlnější jízdu. Před nafuknutím pneumatiky se ujistěte, že je hrana pneumatiky na bu stranách ve stejné vzdálensti d kraje. Pkud se zdá, že pneumatika nesedí správně, vypuštějte 17

18 vzduch z duše, dkud nemůžete kraj pneumatiky vtlačit d ráfku v místě, kde je ptřeba. Pmalu dplňujte vzduch a pravidelně zastavujte, abyste zkntrlvali tlak a zda pneumatika správně sedí, dkud se nedstanete k výslednému tlaku. (br. 17) Opravy a servis UPOZORNĚNÍ: Kl kntrlujte pravidelně. Nesprávná kntrla, prava neb nastavení kla může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Ujistěte se, že jsu všechny části správně sestaveny a seřízeny, jak je napsán v tmt manuálu a ve Speciálních instrukcích. Ihned nahraďte všechny rzbité, chybějící a ptřebvané části. Obrázek 16 Ujistěte se, že jsu všechny upevněné prvky správně utažené, jak je napsán v manuálu a ve všech Speciálních instrukcích. Části, které nejsu dstatečně utaženy, se mhu ztratit neb nemusejí správně fungvat. Příliš utažené části mhu být zničeny. Ujistěte se, že jsu všechny náhradní díly správné veliksti a typu. POZNÁMKA: K prvedení prav neb změn, ke kterým nemáte správné nástrje, neb prvedení úknů, které Vám nejsu v tmt manuálu neb ve Speciálních instrukcích jasné, dvezte kl d servisu. Mazání UPOZORNĚNÍ: Neprmazávejte příliš. Když se lej dstane d ráfku neb d brzdvé čelisti, djde ke snížení výknu brzd a prdlužení brzdné dráhy. Může djít ke zranění cyklisty neb jiných sb. Z řetězu třete přebytečný lej, jelikž h může řetěz hdit na ráfek. Odstraňte lej z pvrchu pedálů. S pužitím mýdlvé vdy myjte ráfky, brzdvé čelisti, pedály a pneumatiky. Před jízdu vše čistěte čistu vdu a sušte. Za pužití lehkéh strjníh leje (20W) prmastěte kl pdle následující tabulky: 18

19 Tabulka mazání C? Kdy? Jak? Pedály Každých šest Nakapte 4 kapky na spj kliky a pedálu. měsíců Řetěz Každých šest měsíců Kápněte jednu kapku leje na každý válec řetězu. Všechen přebývající lej třete. Údržba lžisek Údržba Pravidelně kntrlujte lžiska kla. Najděte si servis, kde vám namažu lžiska jednu rčně, neb kdykli, kdy nesplňují následující pdmínky: Lžiska hlavvých trubek Vidlice by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí. S klem dlepeným d země byste neměli být schpni phybvat vidlicí nahru a dlu, ani ze strany na stranu. Klika lžiska Klika by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí a přední zubená kla by se neměla phybvat vlně na klice. Neměli byste být schpni phybvat s pedálem ze strany na stranu. Lžiska kl Oba knce kla zvedněte ze země a pmalu tčte klem. Lžiska jsu správně nastavena, pkud: Kl se táčí vlně a snadn Hmtnst paprsku reflektru způsbí v případě jeh umístění dpředu neb dzadu pakvanéh tčení kla. Kl se nehýbe ze strany na stranu, když d něj malu silu zatlačíte. Reflektry UPOZORNĚNÍ: Pr vaši vlastní bezpečnst kl nepžívejte v případě, že jsu reflektry nesprávně nainstalvány, zničeny, neb chybí úplně. Ujistěte se, že jsu přední a zadní reflektry umístěny svisle. Nedvlte, aby byl zabráněn viditelnsti reflektrů blečením neb jinými předměty. Zašpiněné reflektry nefungují správně. Vyčistěte reflektry pdle ptřeby mýdlem a vlhkým hadříkem. 19

20 Záruka splečnsti Cnrad & Shark Část neb mdelvé specifikace se mhu změnit bez předchzíh upzrnění. C musíte dělat, aby byla záruka platná? Záruka je platná když: Kl je kmpletně a správně smntván Kl je užíván v běžných pdmínkách určených pr zamýšlený účel (viz. Následující část vylučených činnstí) Klu je věnvána všechna ptřebná údržba a úpravy Kl je užíván puze k běžné přepravě a rekreaci. Na c se záruka nevztahuje? Záruka se nevztahuje na běžné ptřebení, běžnu údržbu, neb jakékli pškzení, selhání neb ztrátu, která je způsbena nesprávnu mntáží, údržbu, úpravu, skladváním neb pužíváním jízdníh kla. Záruka bude neplatná v případě, že je jízdní kl: Pužíván v jakémkli závdním sprtu Pužíván pr kaskadérské kusky, skky, akrbacii neb pdbné činnsti Pužíván s nainstalvaným mtrem neb s jakukli jinu úpravu Pužíván více než jednu sbu v jednm čase Prnajat Pužíván v rzpru s pkyny a varváním v tmt manuálu Splečnst Cnrad & Shark nebude dpvědná za náhdné neb následné ztráty neb škdy způsbené přím neb nepřím pužitím tht prduktu. Jak dluh je záruka platná? Na všechny kmpnenty je pskytvána záruka na dbu 2 let de dne nákupu. Jak Cnrad & Shark záruku řeší? Cnrad & Shark nahradí části, které byly pškzeny, aniž by vám byla tat náhrada vyúčtvána. Majitel kla musí prplatit přepravní náklady spjené s pravu a záručními pracemi. Jak Vám bude služba pskytnuta? Kntaktujte zákaznický servis firmy Cnrad & Shark, viz. kntaktní infrmace níže. UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ TOHOTO 20

21 PRODUKTU VŽDY NOSTE HELMU! Helma by měla na Vaší hlavě sedět rvně a nízk v čele. Nastavte pásek na bu stranách pd uši. Zapněte pásek pd bradu. Ppruh utahujte dkud je t phdlné. Mezi pásek a bradu by se neměly vejít více než dva prsty. Správně nastavená helma by měla být phdlná a nehupat se zepředu dzadu, ani ze strany na stranu. Vždy si přečtěte uživatelský manuál, který je k helmě přilžen, abyste se ujistili, že správně sedí a je připjena k hlavě pdle ppsaných pkynů. Pr získání aktuálních kntaktních infrmací se navštivte internetvé stránky firmy Cnrad & Shark. Kntakty : Zákaznický servis (pužijte pr reklamace,technické rady a prblémy) Oddělení prdeje (pr bjednávky,kalkulace a další splupráci) 21

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Ultrabond P990 1K 279.02.2003

Ultrabond P990 1K 279.02.2003 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah 279.02.2003 OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více