Návod pro uživatele městského kola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele městského kola"

Transkript

1 Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití.

2 Obsah manuálu Vaše kl Obsah manuálu...2 Určení správné výšky kla pr jezdce...3 Varvné a bezpečnstní infrmace...3 Pravidla silničníh prvzu...4 Zdpvědnst vlastníka...5 Mntáž kla Náhled sučástí kla...6 Seznam sučástí kla...7 Úvd... 7 Ptřebné nářadí...8 Mntáž předníh blatníku...8 Mntáž předníh kla d vidlice...9 Mntáž zadníh blatníku...10 Mntáž řídítek a představce...11 Testvání pevnsti představce a řidítek...12 Mntáž sedla...13 Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu...14 Instalace držáku předníh reflektru...15 Instalace držáku zadníh reflektru...15 Instalace pedálů...15 Údržba a servis Brzdný systém...16 Nastavení řetězu...16 Pneumatiky...17 Opravy a servis...18 Mazání...18 Tabulka mazání...18 Údržba lžisek...19 Reflektry...19 Záruka Omezená záruka Cnrad & Shark

3 Určení správné výšky kla pr jezdce Chcete-li určit správnu výšku kla pr jezdce: Pstavte se bkrčm ke klu s nhami rztaženými na šířku ramen. Mezi nejvyšší částí trubky a rzkrkem cyklisty musí být při nafuknutých pneumatikách vzdálenst nejméně 1 palec (2,5 cm). Minimální délka nhy jezdce je stejně velká jak nejvyšší část hrní rámvé trubky + 1 palec. Varvné a bezpečnstní infrmace Významy varvání: Tent symbl je důležitý. Přečtěte si vysvětlivky výrazů VÝSTRAHA neb UPOZORNĚNÍ, která jsu jeh významem: Slv VÝSTRAHA se bjevuje před mechanickými pkyny. Pkud neddržujete tyt pkyny, může djít k pruše části jízdníh kla. Slv UPOZORNĚNÍ se bjevuje před sbními bezpečnstními pkyny. Pkud tyt pkyny neddržujete, může djít k pranění jezdce neb jiných sb. Nepřidávejte k výrbku mtr. Prdukt netahejte ani netlačte. 3

4 Neupravujte výrbek. Optřebené neb pškzené díly ihned vyměňte. Část, která nefunguje, jak má, přestaňte pužívat. Pravidla silničníh prvzu UPOZORNĚNÍ: Neddržení následujících Pravidel silničníh Prvzu může mít za následek zranění jezdce neb dalších sb. Ddržujte všechny dpravní předpisy, značky a signály. Vždy nste cyklisticku přilbu, která splňuje bezpečnstní nrmy, stejně jak místní bezpečnstní nrmy. Jezděte na správné straně silnice, rvně a v jednm pruhu Pkud je t mžné, vyhněte se jízdě v nci, za sumraku, za svítání a kdykliv jindy, kdy je špatná viditelnst Pkud musíte jet v nci neb kdykli jindy za špatné viditelnsti: Kupte, nainstalujte a pužijte přední světlmet a zadní světl. Svítidla na baterie neb blikající bezpečnstní světla jsu také dpručena. Ujistěte se, že jsu reflektry vašeh jízdníh kla ve správné plze. Nesnímejte reflektr, ani h nenahrazujte zařízením, které puze vypadá jak reflektr. Upravte se tak, abyste byli více viditelní pr mtristy. Pužívejte světlé neb reflexní blečení, jak je například reflexní vesta neb reflexní pásky pr vaše ruce a nhy. Pužívejte reflexní pásky na helmu. Nedvlte, aby něc zakryl reflektry. Věnujte zvýšenu patrnst při jízdě ve vlhkém pčasí Na vlhkém pvrchu jezděte pmalu, jelikž pneumatiky zde budu kluzat snadněji. Vyvarujte se těcht rizik, aby se zabránil ztrátě kntrly neb pškzení kla: Dávejte pzr na kanalizaci, měkké silniční kraje, štěrk neb písek, díry neb vyjeté kleje, mkré listí, neb nervnu dlažbu. 4

5 Při jízdě se vyhněte nebezpečným aktivitám. Nepřevážejte žádné pasažéry. Nevzte žádné předměty, ani na kl nepřipjujte nic, c by mhl bránit vašemu výhledu, sluchu neb kntrle. Nejezděte s rukami mim řídítka. Zdpvědnst vlastníka UPOZORNĚNÍ: Tt kl je vyrben k řízení jedním cyklistu, pr běžné dpravní a rekreační využití. Není vyrben tak, aby vydržel skákání a triky. Jestliže byl kl zakupen nesmntvané, je zdpvědnstí majitele sestrjit h přesně pdle mntážních předpisů, jak jsu uvedeny v tmt manuálu, a ddaných Speciálních instrukcí a ujistěte se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty pevně dtaženy. POZNÁMKA: Pravidelně kntrlujte, zdali jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. Pkud byl kl zakupen smntvané, je zdpvědnstí majitele ujistit se před prvním pužitím, zda byl kl smntván a seřízen přesně, jak je uveden v manuálu, a mnh dalších ddaných Speciálních instrukcí a ujistit se, že jsu všechny uzávěry a kmpnenty bezpečně utaženy. POZNÁMKA: Pkud je prdukt smntvaný, prsím, pkračujte na straně 12 a 13 : Testvání pevnsti řídítek a sedla. 5

6 Náhled sučástí kla 6

7 Seznam sučástí kla 1 Rám 18 Zadní reflektr 2 Mntáž předníh kla 19 Levý pedál 3 Přední blatník 20 Pravý pedál 4 Držák na kl (x2) 21 Vidlice 5 Matice nápravy kla (x4) 22 Pneumatika (x2) 6 Pdlžka (x4) 23 Duše (x2) 7 Šrub pdpěry blatníku 24 Rukjeť (x2) 8 Vrchní šrub předníh blatníku 25 Klika 9 Pdlžka (x3) 26 Klikvá hřídel 10 Matice (x2) 27 Ozubené kl 11 Vrchní šrub zadníh blatníku 28 Stjánek 12 Řidítka 29 Mntáž zadníh kla 13 Představec řidítek 30 Řetěz 14 Sedl 31 Kryt řetězu 15 Rychlupínací páka a matice 32 Lžisk představce 16 Zadní blatník 33 Sedlvka 17 Přední reflektr 34 Sedlvý rám Úvd Tent manuál je vytvřen pr něklik druhů kl. Některé z ilustrací nemusí vypadat přesně jak části kla, ale instrukce jsu správné (např. uchycení blatníků může být přím v hlavním šrubu nápravy předníh i zadníh kla). Nevyhazujte kartny a baly, dkud nedknčíte mntáž kla. Můžete předejít nechtěnému vyhzení sučástek. UPOZORNĚNÍ: Během mntáže uchvávejte malé sučásti mim dsah dětí. POZNÁMKA: Všechny směry (naprav, nalev, vpředu, vzadu, atd.) v tmt manuálu jsu ppsány z phledu cyklisty psazenéh na kle. Některé vlastnsti, sučásti a příslušenství nejsu zahrnuty u všech mdelů. 7

8 Ptřebné nářadí Malý nastavitelný klíč Otevřené klíče (Čelisti musí mít velikst alespň 9/16 palců) Křížvý šrubvák Plchý šrubvák Kmbinvané kleště Imbusvé metrické klíče Mntáž předníh blatníku 1. Blatník (3) zavěste d vidlice za delší úchyt (A) na zadní straně vidlice. (br. 02) 2. Šrub (8) vlžte d pdlžky (9), putek blatníku a tvru ve vidlici. 3. Namntujte pdlžku (9) a matici (10) na šrub (8) a bezpečně utáhněte. Obrázek 1 8

9 6. Vyrvnejte spdní úchyty na blatník (B) s ky na vidlici (C). (br. 03) 7. Každý spdní mntážní šrub (7) a pdlžku (6) vlžte d úchytů (C) a bezpečně utáhněte. (br. 03) Mntáž předníh kla d vidlice Obrázek 2 1. Pkud jsu již matice (5) připevněny k přední nápravě, začněte jejich dejmutím pmcí nastavitelnéh francuzskéh klíče neb klíče tevřenéh. 2. Nastavte kl d přední vidlice (21) (br. 04) 3. Nainstalujte pdlžky na kl (4) a ujistěte se, že jsu úchyty (D) v putku 4. Připevněte přední kl maticemi (5). 5. Utáhněte matice na mment 28,5 Nm. (br. 04) Obrázek 3 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. UPOZORNĚNÍ: K připevnění předníh kla nepužívejte matice (5) bez zubení. UPOZORNĚNÍ: Vlžte kl dprstřed vidlice a bě matice utáhněte na dpručený mment 28,5 Nm. 9

10 UPOZORNĚNÍ: Neddržení pstupu může znamenat uvlnění předníh kla při jízdě. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Mntáž zadníh blatníku Pznámka: Hrní úchyt blatníku (br. 06) je uvlněný k umžnění mntáže. 1. Zadní blatník vyrvnejte ve svrce (A) s hrními úchyty (B) (br. 05) 2. Vlžte každý šrub (7) a pdlžku (6) d úchytů (B) a bezpečně utáhněte. Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 05) Obrázek 4 Utažení blatníku 10

11 3. Bezpečně utáhněte šrub (11) a matici (10). Ujistěte se, že je blatník vyrvnán s pneumatiku. (br. 06) Obrázek 5 Pznámka: Ujistěte se, že se kl táčí vlně bez kntaktu s blatníkem. Mntáž řídítek a představce UPOZORNĚNÍ: Aby nedšl k pškzení systému řízení a mžné ztrátě řízení, MIN-IN značka (ryska minimálníh vsunutí) (A) musí být vsunuta níže pd krajem vnější části rámu (B). POZNÁMKA: Odstraňte plastvé víčk z vrchlu rámu (13). 1. Vlžte řídítka d vidlice. (br. 07) 2. Vlžte řídítka směrem dpředu. 3. Utáhněte šrub (C) tak, aby řídítka držela ve své pzici. 4. Je-li t nutné, uvlněte matici (D) a řídítka (12) tčte d phdlné pzice. (br. 08) 5. Utáhněte matici řídítek dstatečně, aby držela ve své pzici. (br. 08) 6. Vyrvnejte řídítka s přední pneumatiku a bezpečně utáhněte šrub. (br. 07) UPOZORNĚNÍ: Neutáhněte šrub příliš. Přílišné utažení by mhl znamenat pškzení systému a ztracení kntrly při řízení. 7. Je-li t nutné, upravte řídítka. 8. Utáhněte matici Obrázek 6 11

12 UPOZORNĚNÍ: Jestliže řídítka nejsu utažena dstatečně, mhu ve vidlici prkluzvat. T může způsbit pničení řídítek neb vidlice, neb ztrátu kntrly. Obrázek 7 Testvání pevnsti představce a řidítek Chcete-li vyzkušet pevnst představce: Stupněte si bkrčm k přednímu klu a upevněte h mezi nhama. Zkuste táčet klem pmcí táčení řídítek. Pkud se řídítka táčejí, aniž by táčely předním klem, znvu je srvnejte a utáhněte šruby pevněji než předtím (Puze přibližně ½ táčky najednu) Prveďte tent test znvu, dkud se nebudu řídítka táčet zárveň s předním klem. Obrázek 8 Chcete-li testvat těsnst svrky řídítek: 12

13 Pevně uchpte kl a zkuste phybvat řídítky nahru a dlu. VÝSTRAHA: Nepřekračujte sílu 45 kg. Pkud se řídítka phybují, uvlněte šrub(y) z řídítek. Vraťte řídítka d pžadvané pzice a utáhněte šrub(y) pevněji než předtím. Pkud měly řídítka více než jeden šrub, všechny je utáhněte vyrvnaně. Testujte řídítka stejně jak napprvé, dkud nejsu nephyblivá. Mntáž sedla Mntáž sedla na sedlvku (br. 09): (u některých mdelů předmntván) Uvlněte matici na sedlvé svrce (A) a tčte sedl (14) d plhy řízení Nasaďte sedlvku (33) na sedlvu svrku Utáhněte sedlvku tak, aby sedl držel ve své plze. Pkud má sedl matice z bu stran, utáhněte je rvnměrně. Obrázek 9 VÝSTRAHA: Pkud vám nedpatřením spadne sedlvka d rámu, může být slžité ji vyjmut. Nasměrujte sedadl dpředu a umístěte sedlvku d sedlvé trubky (B). (br. 10,11) UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zabránit uvlnění sedadla a mžné ztráty řízení, značka MIN-IN (minimum vlžení) (C) musí být vpuštěna níže pd vrchl sedlvé trubky. Utáhněte rychlupínací páku (br. 11): Obrázek 10 Psuňte rychlupínací páku (D) d plhy tevřen tak, aby byl slv tevřen nasměrván pryč d svrky (E) POZNÁMKA: Slv tevřen a zavřen jsu na pačných stranách rychlupínací páky. Obrázek 11 13

14 UPOZORNĚNÍ: Rychlupínací páku manipulujte puze rukama. Pr jeh utahvání nepužívejte kladiv neb jakýkli jiný nástrj. K jeh psunutí d plhy zavřen je nutné pužít sílu. Pkud můžete rychlupínací páku zavřít bez pužití velké síly, svrka je mál utažená. VÝSTRAHA: Pkud je svrka rychlupínací páky mc uvlněná, sedl se může během jízdy uvlnit. T může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Utažení rychlupínací páky (pkračvání): Otevřete a zavřete rychlupínací páku jednu ruku a mezi tím druhu ruku tčte seřizvací matici. (F) (br. 11) Utahujte neb uvlňujte seřizvací matici ruku, abyste cítili dpr rychlupínáku. Psuňte rychlupínací páku d pzice zavřen. (br. 11) Když je rychlupínací páka v pzici zavřen, ujistěte se, že leží prti sedlvce. (E) Utahvací mment rychlupínací páky by měl být dstatečně pevný, aby se sedadl nephybval. Testvání těsnsti svrky sedla a sedlvéh rámu Chcete-li vyzkušet těsnst svrky sedla a sedlvéh rámu: Zkuste táčet sedl ze strany na stranu a předek sedla nahru a dlu. V případě, že se sedl phybuje ve svrce (A) (br. 09) Uvlněte sedlvu svrku Psuňte sedl d správné plhy a utáhněte svrku pevněji než při předtím. Opakujte test znvu, dkud se sedadl nepřestane ve svrce phybvat. V případě, že se sedlvka (33) phybuje v sedlvém rámu (B): Otčte rychlupínací páku d plhy tevřen. Dejte sedl d správné plhy a utáhněte rychlupínací páku pevněji než předtím. Pkud je t nezbytné, uvlněte rychlupínací páku, utáhněte matici a rychlupínací páku pět utáhněte. Prveďte tent test znvu, dkud se sedlvka nepřestane v sedlvé trubce phybvat. 14

15 Instalace držáku předníh reflektru 1. Umístěte reflektr (17), aby směřval vpřed. (br. 12) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Obrázek 12 Instalace držáku zadníh reflektru 1. Umístěte reflektr (18) d bdů pd sedadlem. (br. 13) 2. Utáhněte upínací šrub. POZNÁMKA: Neutahujte šrub příliš. Mhl by djít k pškzení držáku. Instalace pedálů Obrázek 13 UPOZORNĚNÍ: Pravý pedál je značen písmenem R, levý je značen písmenem L. Pedál značený písmenem R má pravtčivý závit. Utáhněte jej ve směru hdinvých ručiček. Pedál značený písmenem L má levtčivý závit. Utáhněte jej prti směru hdinvých ručiček. Otčte pravý pedál s značením R na pravu stranu kliky, a levý pedál s značením L na levu stranu kliky. Utažení pedálů (br. 14): Ujistěte se, že jsu závity bu pedálů plně našrubvány d kliky. Dpručený utahvací mment (těsnst) pr každý pedál je 40,7 Nm. 15

16 Pznámka: Klíč na pedály je určen pr uchycení pedálů. Otevřený klíč může být také pužit, jak je znázrněn. Obrázek 14 Brzdný systém Tyt mdely jsu vybaveny zadní ráfkvu brzdu, kteru je mžn pužít pmcí táčení kliky dzadu. (br. 15) Obrázek 15 Nastavení řetězu UPOZORNĚNÍ Řetěz musí zůstat na zubených klech. Když se řetěz uvlní z zubených kl, ráfkvá brzda nebude fungvat. Nastavení (br. 16) Řetěz musí být přiměřeně těsný. Pkud je příliš těsný, bude těžké kl vládat pmcí pedálů. Pkud je příliš vlný, může se uvlnit z zubených kl. Když je řetěz (30) přiměřeně těsný, Obrázek 15 16

17 můžete pedály phybvat vlně a nemůžete h zatlačit více než jeden palec (A) z přímé dráhy (B), jak je znázrněn. Těsnst řetězu nastavte takt: Uvlněte matice zadníh kla Zadní kl psuňte dpředu neb dzadu pdle ptřeby POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zadní kl ve středu rámu. Držte kl v tét pzici a utáhněte matice na mment 28,5 Nm. UPOZORNĚNÍ: Nepkušejte se pravy řetězu. V případě prblému s řetězem dpravte kl d Vašeh servisu. Pneumatiky Údržba: Pravidelně kntrlujte tlak v pneumatikách, jelikž jejich vzduch pstupem času uchází. Pr huštění pneumatik nepužívejte neregulvané hadice. Neregulvaná hadice může pneumatiku převzdušnit a způsbit její prasknutí. Vyměňte ptřebvané pneumatiky. UPOZORNĚNÍ: Nejezděte neb neseďte na kle, pkud nemají pneumatiky dstatečný tlak. Může pak djít k pškzení pneumatiky a duše. Nafuknutí pneumatik: K napumpvání pneumatiky pužijte ruku neb nhu. Autservis s regulvanými vzduchvými hadicemi je taktéž přijatelný. Maximální tlak pneumatiky je uveden na její bčnici. Pkud jsu na bčnici uvedena dvě čísla, k jízdě na silnici věnujte pzrnst číslu vyššímu, k jízdě mim upravené cesty věnujte pzrnst číslu nižšímu. Nižší tlak zajistí větší pružnst pneumatiky a phdlnější jízdu. Před nafuknutím pneumatiky se ujistěte, že je hrana pneumatiky na bu stranách ve stejné vzdálensti d kraje. Pkud se zdá, že pneumatika nesedí správně, vypuštějte 17

18 vzduch z duše, dkud nemůžete kraj pneumatiky vtlačit d ráfku v místě, kde je ptřeba. Pmalu dplňujte vzduch a pravidelně zastavujte, abyste zkntrlvali tlak a zda pneumatika správně sedí, dkud se nedstanete k výslednému tlaku. (br. 17) Opravy a servis UPOZORNĚNÍ: Kl kntrlujte pravidelně. Nesprávná kntrla, prava neb nastavení kla může způsbit zranění cyklisty neb jiných sb. Ujistěte se, že jsu všechny části správně sestaveny a seřízeny, jak je napsán v tmt manuálu a ve Speciálních instrukcích. Ihned nahraďte všechny rzbité, chybějící a ptřebvané části. Obrázek 16 Ujistěte se, že jsu všechny upevněné prvky správně utažené, jak je napsán v manuálu a ve všech Speciálních instrukcích. Části, které nejsu dstatečně utaženy, se mhu ztratit neb nemusejí správně fungvat. Příliš utažené části mhu být zničeny. Ujistěte se, že jsu všechny náhradní díly správné veliksti a typu. POZNÁMKA: K prvedení prav neb změn, ke kterým nemáte správné nástrje, neb prvedení úknů, které Vám nejsu v tmt manuálu neb ve Speciálních instrukcích jasné, dvezte kl d servisu. Mazání UPOZORNĚNÍ: Neprmazávejte příliš. Když se lej dstane d ráfku neb d brzdvé čelisti, djde ke snížení výknu brzd a prdlužení brzdné dráhy. Může djít ke zranění cyklisty neb jiných sb. Z řetězu třete přebytečný lej, jelikž h může řetěz hdit na ráfek. Odstraňte lej z pvrchu pedálů. S pužitím mýdlvé vdy myjte ráfky, brzdvé čelisti, pedály a pneumatiky. Před jízdu vše čistěte čistu vdu a sušte. Za pužití lehkéh strjníh leje (20W) prmastěte kl pdle následující tabulky: 18

19 Tabulka mazání C? Kdy? Jak? Pedály Každých šest Nakapte 4 kapky na spj kliky a pedálu. měsíců Řetěz Každých šest měsíců Kápněte jednu kapku leje na každý válec řetězu. Všechen přebývající lej třete. Údržba lžisek Údržba Pravidelně kntrlujte lžiska kla. Najděte si servis, kde vám namažu lžiska jednu rčně, neb kdykli, kdy nesplňují následující pdmínky: Lžiska hlavvých trubek Vidlice by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí. S klem dlepeným d země byste neměli být schpni phybvat vidlicí nahru a dlu, ani ze strany na stranu. Klika lžiska Klika by se měla vlně a plynule táčet za všech klnstí a přední zubená kla by se neměla phybvat vlně na klice. Neměli byste být schpni phybvat s pedálem ze strany na stranu. Lžiska kl Oba knce kla zvedněte ze země a pmalu tčte klem. Lžiska jsu správně nastavena, pkud: Kl se táčí vlně a snadn Hmtnst paprsku reflektru způsbí v případě jeh umístění dpředu neb dzadu pakvanéh tčení kla. Kl se nehýbe ze strany na stranu, když d něj malu silu zatlačíte. Reflektry UPOZORNĚNÍ: Pr vaši vlastní bezpečnst kl nepžívejte v případě, že jsu reflektry nesprávně nainstalvány, zničeny, neb chybí úplně. Ujistěte se, že jsu přední a zadní reflektry umístěny svisle. Nedvlte, aby byl zabráněn viditelnsti reflektrů blečením neb jinými předměty. Zašpiněné reflektry nefungují správně. Vyčistěte reflektry pdle ptřeby mýdlem a vlhkým hadříkem. 19

20 Záruka splečnsti Cnrad & Shark Část neb mdelvé specifikace se mhu změnit bez předchzíh upzrnění. C musíte dělat, aby byla záruka platná? Záruka je platná když: Kl je kmpletně a správně smntván Kl je užíván v běžných pdmínkách určených pr zamýšlený účel (viz. Následující část vylučených činnstí) Klu je věnvána všechna ptřebná údržba a úpravy Kl je užíván puze k běžné přepravě a rekreaci. Na c se záruka nevztahuje? Záruka se nevztahuje na běžné ptřebení, běžnu údržbu, neb jakékli pškzení, selhání neb ztrátu, která je způsbena nesprávnu mntáží, údržbu, úpravu, skladváním neb pužíváním jízdníh kla. Záruka bude neplatná v případě, že je jízdní kl: Pužíván v jakémkli závdním sprtu Pužíván pr kaskadérské kusky, skky, akrbacii neb pdbné činnsti Pužíván s nainstalvaným mtrem neb s jakukli jinu úpravu Pužíván více než jednu sbu v jednm čase Prnajat Pužíván v rzpru s pkyny a varváním v tmt manuálu Splečnst Cnrad & Shark nebude dpvědná za náhdné neb následné ztráty neb škdy způsbené přím neb nepřím pužitím tht prduktu. Jak dluh je záruka platná? Na všechny kmpnenty je pskytvána záruka na dbu 2 let de dne nákupu. Jak Cnrad & Shark záruku řeší? Cnrad & Shark nahradí části, které byly pškzeny, aniž by vám byla tat náhrada vyúčtvána. Majitel kla musí prplatit přepravní náklady spjené s pravu a záručními pracemi. Jak Vám bude služba pskytnuta? Kntaktujte zákaznický servis firmy Cnrad & Shark, viz. kntaktní infrmace níže. UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ TOHOTO 20

21 PRODUKTU VŽDY NOSTE HELMU! Helma by měla na Vaší hlavě sedět rvně a nízk v čele. Nastavte pásek na bu stranách pd uši. Zapněte pásek pd bradu. Ppruh utahujte dkud je t phdlné. Mezi pásek a bradu by se neměly vejít více než dva prsty. Správně nastavená helma by měla být phdlná a nehupat se zepředu dzadu, ani ze strany na stranu. Vždy si přečtěte uživatelský manuál, který je k helmě přilžen, abyste se ujistili, že správně sedí a je připjena k hlavě pdle ppsaných pkynů. Pr získání aktuálních kntaktních infrmací se navštivte internetvé stránky firmy Cnrad & Shark. Kntakty : Zákaznický servis (pužijte pr reklamace,technické rady a prblémy) Oddělení prdeje (pr bjednávky,kalkulace a další splupráci) 21

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Navijáky Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Naviják KEW 9000-11800,- bez DPH Naviják KEW 10000-13000,-bez DPH

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Platnst d 10.2.2013 N. 550-B Plautmatický bazénvý vysavač Kntiki 2 Návd k pužití Blahpřejeme! Stal jste se vlastníkem plautmatickéh vysavače KONTIKI 2, speciálně knstruvanéh pr nadzemní bazény a zapuštěné

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje Návd k pužití Obsah 1. Před pužitím 2 Identifikace nebezpečných úrvní 2. Bezpečnstní pkyny 3 3. Technický ppis.. 4 5 Funkce, pužití, design světelné sndy, bsah ddávky, technické údaje 4. Prvz.. 6 9 Připjení

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Návod k použití Vibrační deska

Návod k použití Vibrační deska Návd k pužití Vibrační deska ZI-RPE120G EAN : 912003923758 9 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav : 26.02.2010 REVIZE 03 - ČESKY

Více

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190 a 17/250 1 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka 1. Příprava přístrje

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Příručka vlastníka. Jízdní kola bez šlapek 12 Balance. Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži, provozu a údržbě.

Příručka vlastníka. Jízdní kola bez šlapek 12 Balance. Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži, provozu a údržbě. Příručka vlastníka Jízdní kola bez šlapek 12 Balance Prosíme vás, abyste si před provozováním jízdního kola přečetli tuto příručku a plně jí porozuměli Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti,

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-3000

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-3000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-3000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-3000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů

Více

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Masážní křeslo DF1688F3-A1

Masážní křeslo DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vibrační přístrj s infračerveným zářením KW-108 Návd k pužití Před prvním pužitím si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Vibrační masážní přístrj s infračerveným zářením KW-108 Úvd Vyskfrekvenční

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech: Záruční pdmínky Záruční dby Záruční dby začínají běžet d převzetí věci kupujícím. Má-li kupenu věc uvést d prvzu jiný pdnikatel než prdávající, začne záruční dba běžet až de dne uvedení věci d prvzu, pkud

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 100. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 100. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 100 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák pistle (4)

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Uživatelský manuál pro elektrokolo

Uživatelský manuál pro elektrokolo Uživatelský manuál pro elektrokolo Obsah Všeobecné instrukce Inspekce před jízdou Nabíjení Údržba Řešení problémů Záruka Všeobecné instrukce Balení - Odstraňte obalové materiály. Nejlepší je vyříznout

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

Masážní křeslo DF1688F3-C

Masážní křeslo DF1688F3-C Masážní křesl DF1688F3-C Masážní křesl DF1688F3-C Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Koloběžka SPARTAN 16-12

Koloběžka SPARTAN 16-12 Koloběžka SPARTAN 16-12 S23191 S23192 Návod na použití Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně pročtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty TIPSHEET4 Vášvlastnínávrhuměleckéhskla ÚvddmalvánísvětlemdMaryKayNitchie Pracujete-li scelu paletu skleněných frit, prášků avláken, je mžné vytvářet tabule uměleckéh skla se speciálními efekty, které jsu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

IK 35dp 105.836S V1/1009

IK 35dp 105.836S V1/1009 IK 35dp 105.836S V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských práv 179 1.5 Prhlášení

Více

Masážní křeslo JETT SL-A12Q. Návod k použití. Úvod. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

Masážní křeslo JETT SL-A12Q. Návod k použití. Úvod. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí! Masážní křesl JETT SL-A12Q Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím masážníh křesla si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov

Jak používat formulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařov Jak pužívat frmulář rezervace sálu na stránkách ZUŠ Rýmařv - Musíte mít jakékli zařízení, které se umí připjit k internetu pčítač, mbil, tablet - Otevřete si jakýkli prhlížeč internetu. - D adresníh řádku

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Bezolejové kompresory

Bezolejové kompresory Čáslavská 1252 Chrudim-Markvice Tel: 469 688 783 Fax: 469 688 785 bchd@rulik.cz P-Pá 7:00-15:30 Bezlejvé kmpresry Kmpresr Wdster HC 16 W Lehký a kmpaktní kmpresr bez tlakvé nádby snadné přenášení. bě pr

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém DL-1200L

Lymfodrenážní terapeutický systém DL-1200L Lymfdrenážní terapeutický systém DL-1200L Lymfdrenážní terapeutický systém DL-1200L Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Velice vám děkujeme za zakupení tht přístrje. Před prvním pužitím si pečlivě

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Montáž Příslušenství mohou sestavovat pouze dospělé osoby. Upozornění: JD důrazně doporučuje, aby toto příslušenství sestavoval

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více