Důležitá bezpečnostní upozornění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitá bezpečnostní upozornění"

Transkript

1 POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr správné pužívání psilvacíh strje. Zvýšenu pzrnst prsím věnujte zejména bezpečnstním upzrněním a při pužívání tht přístrje vždy ddržujte všechny uvedené bezpečnstní pkyny. Výrbce si zachvává práv na změnu vzhledu a ppisu tht prduktu bez předchzíh upzrnění. Tent návd si prsím pečlivě přečtěte a pté jej uschvejte pr mžnst pzdějšíh nahlédnutí! 2

2 Důležitá bezpečnstní upzrnění Ujistěte se, že napětí a elektrický prud vašeh napájecíh zdrje dpvídá elektrickým parametrům uvedeným ve specifikaci přístrje. Tent psilvací strje nemá transfrmátr, a prt se ujistěte, zda napájecí zásuvka má uzemňující vdič. Nikdy nenechávejte napájecí kabel plžený na hrkém pvrchu neb v blízksti žhavých předmětů. Nedvlte dětem, aby se dtýkaly phyblivých částí přístrje, mhl by djít k jejich zranění. Děti smí přijít d styku s přístrjem puze pd dzrem dspěléh. Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické zásuvky také před jeh čištěním. Při jakémkli abnrmálním chvání přístrje jej kamžitě vypněte a kntaktujte prdejce. Přestaňte pužívat psilvací strje při zjištění jakéhkliv prblému, bzvláště týkajícíh se napájení. Při pužívání psilvacíh strje vždy ddržujte pkyny uvedené v tmt návdu k pužití. Nepužívejte příslušenství neb náhradní díly, které nejsu schválené výrbcem. Přístrj nikdy neprvzujte venku. Tt zařízení by nikdy neměl být nechán zapnuté bez dzru. Přístrj pužívejte puze pr jeh pravý účel, který je ppsaný v tmt návdu k pužití. Nikdy přístrj nebsluhujte s mkrýma rukama. Nepřemísťuje psilvací strj, pkud je zapnutý. Nikdy d vnitřních prstr přístrje nevkládejte jiné předměty. Přístrj nepužívejte, pkud jste pžili alkhl. Přístrj pužívejte nejdříve hdinu p jídle. Maximální pčet cvičení za den jsu 3, pr bézní lidi maximálně 8 cvičení denně, a každé cvičení by neměl trvat déle než 20 minut. Nejlepšíh cvičebníh efektu dsáhnete cvičením p dbu minut chvíli p té, c jste se prbudili, aneb napak chvíli před tím, než půjdete spát. Pří cvičení je třeba zajistit dstatečný přísun tekutin. Hendikepvaní lidé by psilvací strj neměli pužívat bez asistence. Veškeré pravy přístrje přenechejte výhradně dbrnému servisu dpručenému výrbcem. 3 Bezpečnstní pkyny týkající se místa pužívání Nepžívejte přístrj ve vysce prašných prstrách. Přístrj neprvzujte v místech s vysku tepltu a stejně tak v místech s vysku rychlstí, jak je například kupelna. Psilvací strj nepužívejte v blízksti tpných těles neb radiátrů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření. Psilvací strj umístěte a pužívejte vždy puze na rvném a pevném pvrchu. Nevyhvující uživatelé Dále uvedení uživatelé by psilvací strj neměli pužívat neb musí jeh pužití knzultvat se svým lékařem: Osby, které jsu aktuálně v lékařské péči, mají hrečku neb se necítí dbře. Osby, které mají rakvinu neb nějaký zhubný nádr. Osby trpící srdečními chrbami neb pužívající kardistimulátr. Osby s nemcí diabetes (cukrvka) neb p infarktu by měli pužití přístrj knzultvat se svým lékařem. Těhtné ženy neb ženy v bdbí menstruace. Osby, které mají d svéh lékaře nařízenu léčbu klidem. Osby, které mají nějaké prblémy s páteří, neb někdy prdělali nějaká vážná nemcnění neb úrazy páteře. Rzebírání a pravy psilvacíh strje Psilvací strj může být pravván puze v specializvaném servisním centru a uživatel přístrj nesmí sám rzebírat neb pravvat. Jinak by dšl ke ztrátě záruky. 4

3 Pznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce Před připjením přístrje d elektrické sítě zkntrlujte hdntu napětí vaší elektrické sítě, aby dpvídala uváděné hdntě v technické specifikaci psilvacíh strje. Nedpjujte elektricku zástrčku z elektrické sítě příliš prudce. Nepřipjujte neb nedpjujte napájecí kabel mkrýma rukama. Mhl by djít k úrazu elektrickým prudem neb pškzení přístrje. Při dpjvání napájecíh kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy puze za samtný kabel. P sknčení masáže přístrj vždy vypněte. Neumísťujte napájecí kabel pd přístrj, mhl by djít k jeh pškzení a následně k úrazu elektrickým prudem. Psilvací strj nepužívejte, pkud je napájecí kabel pškzen. Pužívejte puze náhradní příslušenství chválené výrbcem neb servisním střediskem. Pkud je elektrická zásuvka příliš uvlněná, pužijte k napájení přístrje jinu zásuvku. Přehled hlavních funkcí a účinků Tent psilvací strj nabízí velmi efektivní a jednduché cvičení, při kterém můžete zdravě hubnut a frmvat vaši pstavu. Přístrj svu knstrukcí a pužitými technlgiemi spjuje tradiční čínsku medicínu se sučasným mderním přístupem ke zdraví. Pravidelné cvičení na tmt psilvacím strji zlepšuje metablismus a dstraňuje psychicku i fyzicku únavu. Hlavní Funkce Mderní speciálně navržená knstrukce LED displej pr zbrazení aktuálníh času, rychlsti vibrací a mnžství spálenéh tuku. Tři hubnucí prgramy se zbrazením aktuálníh stavu spálenéh tuku. Dvacet rychlstí vibrací uspkjí různrdé ptřeby. Stabilní chd zajištěný pmcí dynama s přímým napájením. Antistatická a přepěťvá chrana. Prkázána vyská efektivita cvičení. Zlepšuje hebnst těla. Psiluje rgány, tkáně a kstru bez zbytečné škdlivé zátěže. Vibrace stimulují veškeré svaly a buňky na těle, cž vede k jejich stimulaci, zahřívání a následnému dburávání pdkžníh tuku. Pdpruje metablismus. Zvyšuje pružnst kůže a svalů. Mderní způsb zdravéh cvičení. Odstraňuje blest způsbenu artrózu. Psiluje kstru a tím pmáhá předcházet stepróze. Napmáhá reknvalescenci p úraze. Zvyšuje hladinu endrfinu v krvi. Předchází lámavsti kstí způsbenu dluhdbým nedstatkem phybu. Zkrásňuje pkžku a pmáhá při celulitidě. 5 6

4 Hlavní účinky Hubnutí Pmcí vibrací stimuluje pdkžní buňky a t vede k dburávání nadbytečnéh tuku v blasti pasu, bků a hýždí. Pravidelným cvičením vyhlazuje a zpevňuje pkžku a celkvě frmuje těl. Ppis základních částí psilvacíh strje Pdpra cirkulace krve a zlepšení metablismu S rstucím věkem se v cévách usazují látky jak je chlesterl a vápník a tím snižují průchdnst cév. Zvyšuje se krevní tlak a neddatečné krevní zásbení může pstihnut i krnární cévy. Časté cvičení na tmt vibračním psilvacím strji pdpruje cirkulaci krve v cévách a tím dchází k dburání dpadních látek a jejich dplavení. Stimulace střev Cvičení na tmt psilvacím strji má velice příznivý vliv také na zažívací ústrjí. Přístrj účinně léčí zácpu pmcí masírváním důležitých bdů těla spjených se zažíváním. Zlepšení knstituce a psílení imunitníh systému Cvičení na tmt psilvacím strji zlepšuje tělesnu knstituci bez jakékliv nezdravé nadbytečné zátěže. Cvičení zlepší vaši fyzicku kndici a budete se cítit pět fit. Dbrá fyzická kndice vede k psílení imunitníh systému. Prvnání psilvacíh strje JS-065 s statními přístrji Prvnávané vlastnsti JS-065 Ostatní přístrje Vibrační mód Nvý styl vibrací Tradiční vibrace Intenzita vibrací 20 úrvní Většinu max. 3 úrvně Rzpětí vibrací Celé těl Puze určitá část těla Hlasitst chdu Nízká Vyšší Mžnsti plh cvičení Více než 12 Hlavní účinky Zlepšení tělesné knstituce, psílení svalů, hubnutí, frmvání pstavy zlepšení krevníh běhu a metablismu. Většinu puze jedna plha Psilvání puze vybraných svalů. 7 8

5 Pdrbný ppis jedntlivých částí přístrje 13 Křížvé šruby (6x10) 3 14 Pružinvá matrace (8) 4 15 Pružinvá matrace (5) 4 16 Pdlžka (8) 4 17 Pdlžka (5) 1 18 Signální kabel A 1 19 Tukvý senzr B 1 20 Tukvý senzr A 2 21 Signální kabel B 2 Slžení a instalace psilvacíh strje Krk 1 Čísl Díl Pčet 1 Kryt 1 2 Levá nsná tyč 1 3 Pravá nsná tyč 1 4 Levé držadl 1 5 Pravé držadl 1 6 Ovládací panel 1 7 Nsná tyč 1 8 Šrubek s hlavu s vnitřním šestihranem (8x20) 2 9 Šrubek s hlavu s vnitřním šestihranem (8x60) plviční 10 Křížvé šruby (5x10) 4 11 Šrub (8x40) 2 12 Křížvé šruby (5x10) 4 2 Krk 2 1. Plžte pdstavec na rvnu zem. 2. Spjte signální kabely nsné tyče (7) s kabelem z pdstavce (1). 3. Nsnu tyč a pdstavec spjte pmcí šrubů (8), (9), pdlžek (14) a pružinvých matic (16) (viz. brázek). 1. Vlžte tyče (4), (5) d děr na pdstavci (1) a přidělejte je křížvými šruby (10) a pružinvu maticí (15). 9 10

6 Krk 3 1. Spjte tyče (2) a (3) s tyčí (4) pmcí šrubů (12), přišrubujte jeden knec tyčí (2) a (3) k nsné tyči (7). První puštění 1. P slžení psilvacíh strje a umístění na jeh míst pužívání připjte napájecí kabel d elektrické zásuvky. 2. Přepněte hlavní vypínač d plhy Zapnut. 3. Stupněte si na psilvací strj, uchpte běma rukama držadla a spusťte pžadvanu masáž. Na psilvacím strji stůjte s chdidly mírně d sebe. 4. Psilvací strj nepužívejte bez přerušení déle jak 20 minut. Krk 4 1. Spjte signální kabely (18) a (21), spjte tukvý senzr A (20) se senzrem B (19), vlžte statní kabely d nsné tyče (7). Ppis vládání přístrje Krk 5 1. Připevněte panel (6) pmcí šrubů (13) na nsnu tyč (7). Spuštění a zastavení masáže Tt tlačítk služí k spuštění neb zastavení masáže. Výběr masážníh režimu Tt tlačítk služí k výběru masážníh režimu. P zapnutí přístrje si uživatel může vlit režimy masáže mezi autmatickými a manuálními prgramy, neb si vypčítat index tělesnéh tuku pmcí (BMI). Opakvaným stiskem tht tlačítka je mžné vlit jedntlivé prgramy. Prgramy se na displeji zbrazují v přadí 88 P1 P2 P

7 88 znamená manuální prgram. Uživatel si u něj může pdle vlastních ptřeb a kndice nastavit rychlst vibrací a čas. P1, P2 a P3 jsu autmatické prgramy, které mají přednastvané rychlsti masáže a uživatel se tak nemusí nic starat (nastavení rychlsti vibrací neb dby masáže není k dispzici). 01 značuje režim pr zjištění indexu tělesnéh tuku (BMI). Pstup při měření indexu tělesnéh tuku (BMI) Hlavním vypínačem (na zadní straně pdstavce) zapněte napájení přístrje. Pmcí tlačítka (Aut / Fat Test) nastavte na levém displeji režim 01. Tím se nastaví režim pr měření BMI. Nyní je třeba zadat sbní údaje uživatele (phlaví, věk, výšku a váhu). V prstředním displeji bliká symbl 001, cž znamená phlaví MUŽ. Pmcí tlačítek nastavte phlavní uživatele ( 002 je symbl pr phlavní ŽENA ). P nastavení správnéh phlaví stiskněte tlačítk TIME. V prstředním displeji bliká symbl 020, cž udává věk uživatele. Pmcí tlačítek nastavte správný věk uživatele a stiskněte tlačítk TIME. V prstředním displeji nyní bliká symbl 170, cž značí výšku uživatele. Pmcí tlačítek nastavte správnu výšku uživatele a stiskněte tlačítk TIME. Nyní v prstředním displeji nyní bliká symbl 070, cž značí hmtnst uživatele. Pmcí tlačítek nastavte správnu hmtnst uživatele a stiskněte tlačítk TIME. V prstředním displeji se bjeví symbl --. Pté uchpte běma rukama držadl v místě tukvých senzrů a vyčkejte něklik vteřin. Následně se na prstředním displeji zbrazí hdnta vašeh Bdy Mass Indexu (BMI). Nastavení dby masáže Při manuálním masážním prgramu ( 88 ) je mžné nastavit dbu masáže. Dba masáže je mžná nastavit puze před jejím spuštěním. 13 Navlte manuální masážní prgram (symbl 88 ). Stiskněte tlačítk TIME a pmcí tlačítek nastavte pžadvaný čas v rzsahu 0 9 minut. Zvlený čas je zbrazen na prstředním displeji. Stiskem tlačítka spusťte masáž. Nastavení rychlsti vibrací Pmcí tlačítek je mžné během manuálníh masážníh režimu ( 88 ) nastavit rychlst vibrací přesně pdle pžadavků uživatele. Dpručené dby a rychlsti cvičení Dbu a rychlst cvičení vždy přizpůsbte vlastním schpnstem a vašemu aktuálnímu stavu. V následující tabulce jsu uvedeny puze vzrvé dby a k nim dpvídající rychlsti cvičení. Pkud cvičíte s vyšší rychlstí vibrací, měla by být dba cvičení nižší než při nízké rychlsti vibrací. Rychlst vibrací Nízká Střední Vyská Referenční hdnty tuku Dba cvičení minut minut Max. 10 minut V následující tabulce jsu uvedeny referenční hdnty tuku. Phlaví Příliš nízká hdnta Nrmální hdnta Příliš vyská hdnta Žena < >27 Muž < >23 14

8 Příklady cvičení na psilvacím strji Cvičení 1 Chdidla na desce, ruce drží madla a klena jsu lehce pkrčená. Psilvání především hýždí, bků a nhu. Cvičení 4 Seďte na desce, nhy zkřížené a držte se madel. Prcvičvání blasti nhu, ramen, pasu a břicha. Cvičení 2 Chdidla na straně, ruce se dtýkají špiček palců, klena jsu lehce pkrčená. Psilvání svalů hýždí a ruku. Cvičení 5 Seďte na desce, nhy natažené a držte se madel. Prcvičvání především blasti nhu a pasu. Cvičení 3 Jedn chdidl stjí na zemi, druhé na přístrji a ruce jsu v bk. Psilvání blasti pasu, břišních svalů a lýtek. Cvičení 6 Jedním chdidlem stůjte na zemi, druhým na přístrji, rukama se držte madla. Prcvičvání blasti pasu, břicha a nhu

9 Cvičení 7 Plžte se na záda, jednu nhu plžte na desku, druhu nechte nataženu, ruce nechte natažené pdél těla. Psilvání svalů nhu, bků a lýtek. Cvičení 10 Klekněte si před přístrj a ruce přete desku. Psilvání především svalů na nhu, ramenu, rukách a hrní plvině těla. Cvičení 8 Chdidla plžte na desku, rukama se vzepřete na zemi a udržujte plhu jak v kliku a snažte se udržet rvnváhu. Psilvání především blasti ramen, ruku a vrchní části těla. Cvičení 11 Plžte se břichem na desku přístrje, nhy zapřete hlavní tyč a ruce plžte na zem. Psilvání svalů lýtek, hrudníku a břicha. Cvičení 9 Plžte ruku na desku a klekněte si vedle přístrje. Střídejte strany. Psilvání především blasti nhu, ruku a ramen. Cvičení 12 Chdidla plžte na desku přístrje, ruce plžte pdél těla a zvedněte hýždě. Psilvání především blasti lýtek, stehen a hýždí

10 Pkyny pr správné stravvání Zdravá dieta pr bézní základní principy 1. Kntrla příjmu cukrů a kalrií. 2. Dstatečný přísun bílkvin, g denně. 3. Omezit přísun tuků. 4. Kntrla příjmu karbhydrátů, g denně, dpručuje se jíst celzrnné výrbky. 5. Dstatečný přísun minerálů a vitamínů zajistíte pjídáním zeleniny a vce. 6. Úprava jídel preferujte jídla vařená v páře neb dušená před smaženými jídly neb máčkami. 7. Pravidelná strava, pravidelné cvičení, žádné laskminy, vynechejte dezerty, slazené nápje. Nevhdná jídla Jídla bhatá na karbhydráty. Například sladksti, sušenky, chleba, rýže, apd. Tučné ptraviny jak je másl, mastek, mandle, smetana, buráky, slanina. Pznámky Příjem kalrií je důležitý pr správné fungvání rganismu i během diety. Je však velice důležité zachvat rvnváhu mezi přísunem a výdejem kalrií. Dbrá strava zahrnuje kalrie, vitamíny, anrganicku sůl, prteiny, minerály apd. Dstatečný přísun vdy 8-10 sklenic vdy denně napmůže metablismu a zkrásní vaši pkžku. Někdy může vyšší přísun vdy nadýmat. Vhdná snídaně Ovce k snídani je lepší varianta než vcný džus. Vláknina bsažená v vci napmáhá střevní peristaltice, která je také velice důležitá. Odstranění nadýmání Nadýmání předejdete žvýkáním žvýkaček, neb například pjídáním vce jak je např. hrznvé vín. Rzhdně se vyvarujte tučných jídel. Karbhydráty Jídla jak je pizza neb italské těstviny přidávají na váze. Čím méně jídel takvéh typu budete jíst, tím lépe. Držte se dál d sli Různé brambůrky a křupky bsahují velké mnžství sli a tuku a bývají čast příčinu nadváhy. Při jejich nákupu si nejprve prhlédněte jejich slžení. Odpusťte si alkhl Při jakékli dietě se vždy vyvarujte alkhlu. Alkhl je vysce kalrický. Údržba Pravidelná údržba prdluží živtnst přístrje. Přístrj pužívejte neb skladujte puze na suchých a mál prašných místech. Vlhkst a prach zkracují živtnst psilvacíh strje. Nevystavujte přístrj přímým slunečním paprskům neb jej nenechávejte v blízksti zařízení prdukujících tepl, jak jsu například radiátry. Mhl by djít k změně barvy ptahu neb ke ztrátě jeh kvality. Každé 2 měsíce utáhněte všechny šruby. P pužití přístrj třete suchým kusem látky. P sknčení cvičení přístrj vždy dpjte z elektrické sítě

11 Řešení prblému a ptíží Pkud se bjeví nějaké prblémy při pužívání psilvacíh strje, zkuste nejprve najít řešení vašeh prblému v následující tabulce. Pkud se vám i tak nepdaří vyřešit prblém, pak psilvací strj vypněte, dpjte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kntaktujte svéh prdejce. Prblém Při pužívání v přístrji chrastí. Nic se nezbrazuje na displeji. Displej funguje, ale mtr neběží. Psilvací strj se viklá neb stjí našikm. Řešení Utáhněte všechny šruby. Zkntrlujte napájení. Nedstatečné napájení. Přístrj pstavte na rvnu stabilní pdlžku a vyrvnejte pdstavec. UPOZORNĚNÍ! Nikdy se sami nepkušejte rzebírat neb pravvat psilvací strj! Technické parametry Mdel: JS-065 Napájení: AC 230V / 50Hz Maximální výkn: 1000W Pčet rychlstí vibrací: 20 Amplituda: 10 20mm Maximální nsnst: 120kg Rzměry: 735 x 695 x 1220mm (DxŠxV) Hmtnst: 45kg Přístrj byl schválen pr pužití v zemích EU a je prt patřen značku CE. Veškeré ptřebná dkumentace je k dispzici u dvzce. Změny technických parametrů, vlastnstí, tiskvé chyby vyhrazeny. Záruční a pzáruční pravy zabezpečuje dvzce: Cmpex spl. s r.., Palackéh 105, Brn ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Základy správné výživy a celkové životosprávy. Bc. Tamara Starnovská Věra Boháčová, DiS.

Základy správné výživy a celkové životosprávy. Bc. Tamara Starnovská Věra Boháčová, DiS. Základy správné výživy a celkvé živtsprávy Bc. Tamara Starnvská Věra Bháčvá, DiS. Praha, 22. listpadu, 2014 Faktry vlivňující stravvání rdinné zvyklsti (dědičnst) dstupnst módní trendy cestvání světa kvalita

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 - LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 OMRZLINY - MÍSTNÍ POŠKOZENÍ CHLADEM - PRVNÍ OPATŘENÍ A LÉČBA V TERÉNU - (dpručení pr laiky) 4/2007 MUDr. Jana KUBALOVÁ, MUDr. Jarslava ŘÍHOVÁ, LK ČHS MÍSTNÍ POŠKOZENÍ

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Praktické postupy, jak dietou zlepšit spektrum krevních lipidů. Tamara Starnovská, ve spolupráci s Věrou Boháčovou

Praktické postupy, jak dietou zlepšit spektrum krevních lipidů. Tamara Starnovská, ve spolupráci s Věrou Boháčovou Praktické pstupy, jak dietu zlepšit spektrum krevních lipidů Tamara Starnvská, ve splupráci s Věru Bháčvu Praha, 27. 2. 2014 Faktry vlivňující stravvání rdinné zvyklsti (dědičnst) dstupnst módní trendy

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506 NÁVOD K POUŽITÍ Kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Prfessr. Věříme, že se kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 stane nepstradatelným pmcníkem ve

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová Případvé studie využití HTA v diplmvých pracích FBMI Ing. Vernika Burianvá Nákladvá efektivita extrakrprální kardipulmnální resuscitace Řešitel: Veducí práce: Odbrný knzultant: Ing. et Mgr. Klára Buriškvá

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

1; / (7 y. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly pohyblivých částí přístroje, mohlo by dojít kjejich zraněni. Děti smí

1; / (7 y. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly pohyblivých částí přístroje, mohlo by dojít kjejich zraněni. Děti smí 1; / Vibrační posilovací stroj Mi) 7-1 VIBRAČNÍ PSILVACÍ STRJ MD 7-1 Návod k použití r, i/ĺ (7 y II ; 4/ď\\!l;u \ IÚvod I Děkujeme Vám za zakoupeni tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

prášek pro přípravu injekčního roztoku

prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE THIOPENTAL VALEANT 0,5 g THIOPENTAL VALEANT 1 g prášek pr přípravu injekčníh rztku (Thipentalum natricum) Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Masážní a relaxační pás

Masážní a relaxační pás Masážní a relaxační pás Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám za zakoupení přístroje HEALTH KING KW 176 A/C masážního a relaxačního pásu. Masážní pás KW 176A/C byl testován a schválen jako spolehlivý

Více