NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301"

Transkript

1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra: Erbenva 1891, Otrkvice V prstrách k tmu určených v rámci prvzvny wellness centra Sprtvní areál Baťv TEHOS s.r.. tř. T. Bati 1255, Otrkvice IČ: , tel Karel Turvský 2. PROVOZNÍ DOBA: PROVOZNÍ DOBA: Na základě telefnických neb internetvých bjednávek v rámci tevírací dby wellness centra. pndělí - sbta neděle hd. ZAVŘENO Každé úterý a čtvrtek je wellness vyhrazen pr ženy. Každé pndělí, středa a pátek je wellness vyhrazen pr muže. Každu sbtu je wellness vyhrazen pr splečné využití žen a mužů sučasně. P dhdě se správcem wellness centra může být výjimečně prvzní dba upravena, stejně tak může být upraven využití wellness centra ženami a muži v jedntlivých dnech. Návštěvní řád Wellness centrum Stránka 1 z 5

2 3. OBJEDNÁVKY A CENÍK PRO UŽIVATELE: ELEKTRONICKÝ ONLINE SYSTÉM: TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY: OSOBNÍ OBJEDNÁVKY: (denně d hd., standardně 48 hdin předem) u správce wellness centra CENA: dle ceníku pr uživatele wellness centra, který je přílhu k tmut Řádu Týdenní rzvrh bsazensti wellness centra je zveřejněn na infrmační tabuli u vchdu d wellness centra neb na internetvých stránkách Sprtvníh areálu Baťv v sekci wellness a je správcem průběžně aktualizván. 4. VSTUP DO PROSTOR WELLNESS CENTRA Vstup d prstru wellness centra je pvlen puze přes recepci p zaplacení pplatku dle ceníku. Výjimečně p předchzí dhdě se správcem je mžn využít vchd d wellness centra přes vnitřní schdiště plyfunkčníh bjetku. Celkvá kapacita wellness centra je 21 sb. Z th vířivé bazény 8 sb, hydrmasážní vany 4 sby, kulatá (nevířivá) vana 1 sba, sauna 6 sb, masáže 2 sby. Prvzvatel je pvinen při naplnění celkvé kapacity uzavřít přístup d wellness centra a tevřít je až p uvlnění kapacity. Vstupem d wellness centra se každý návštěvník pdrbuje ustanvením tht řádu a všem pkynům zaměstnanců wellness centra. Dětem d 3 let není vstup d wellness centra pvlen. Dětem mladším 10 let je vstup d wellness centra pvlen puze v dprvdu sby starší 18 let. Pužívání některých zařízení wellness centra je mezen věkem, děti d 10 let je smí pužívat puze v dprvdu sby starší 18 let. Bez přítmnsti dpvědných pracvníků není z bezpečnstních důvdů přípustné některé zařízení využívat. Pužívání se řídí místními pkyny. Návštěvník sauny musí mít pr saunvání 2 vlastní čisté ručníky neb ručník a prstěradl, ppř. je pvinen si v recepci wellness centra za pplatek ručníky ( ppř. sušky) zapůjčit, jinak mu nebude vstup d prstr wellness centra umžněn. Návštěvníkům se dále dpručuje si vzít s sebu vlastní čisté přezůvky a župan. V prstrách wellness je návštěvník pvinen se phybvat v plavkách, županu či zahalen v ručníku. Vstup d relaxačních bazénů wellness centra je pvlen puze v plavkách, Návštěvní řád Wellness centrum Stránka 2 z 5

3 krátkých plaveckých šrtkách bez kapes neb v plaveckém úbru z pružnéh přiléhavéh materiálu. Nepřípustné jsu bermudy, spdní prádl, kraťasy, apd. Prvzvatel si vyhrazuje práv mezit využití neb uzavřít některé části wellness centra, a t pr nutnu údržbu, z bjektivních důvdů, apd. 5. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY WELLNESS CENTRA D wellness centra nemají přístup a z pužívání zařízení budu vylučeny sby trpící vlasvými neb kžními či jinými přensnými chrbami, sby zahmyzené, sby zjevně pd vlivem alkhlu neb jiných návykvých látek, děti d 3 let. Z wellness centra může být vykázán bez nárku na vrácení zaplacenéh pplatku i ten návštěvník, který přes napmenutí přestupí ustanvení tht řádu, neupslechne pkynů dpvědných pracvníků, neb ten, který nemá čistý ručník a prstěradl. V krajním případě může dpvědná sba, pdle pvahy přestupku, pžádat zakrčení Městsku plicií, příp. Plicii ČR. 6. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY Každý návštěvník wellness centra je pvinen bezpdmínečně dbát ustanvení tht řádu a pkynů zaměstnanců centra. Každý návštěvník vstupuje d prstr wellness centra na vlastní nebezpečí. Ve všech prstrách, kde se návštěvníci phybují p mkré dlažbě, je třeba dbát zvýšené patrnsti, hrzí nebezpečí ukluznutí a případnéh úrazu. Všechny úkny p příchdu d wellness centra se prvádějí v tmt přadí: Zaplacení pplatku za užívání dle ceníku, případně zapůjčení ručníků Vyzutí venkvní buvi ve vyznačené zóně u recepce (dále lze pkračvat jen bez buvi), bsazení šatní skříňky, převléknutí Osprchvání s pužitím mýdla a bez plavek Pužití bazénů, van, sauny a dplňkvých prcedur Před dchdem sprchvání, sušení, aby nedcházel k zanášení vdy d prstru šaten, převlečení, uvlnění šatní skříňky Při dchdu pak na recepci wellness centra devzdání klíče d šatní skříňky, vrácení zapůjčených ručníků a případné vyrvnání nedplatků spjených s užíváním wellness centra. Dba pbytu v sauně a relaxačních bazénech začíná vstupem d šatnvéh prstru a knčí jeh puštěním v recepci. Překrčí-li návštěvník dbu určenu k pbytu více než 15 min., je pvinen uhradit příslušný dplatek dle ceníku. Návštěvní řád Wellness centrum Stránka 3 z 5

4 45 minut před kncem prvzní dby již správce neumžní vstup nvým návštěvníkům. 10 minut před uknčením prvzu musí návštěvníci pustit bazény neb saunu a 10 minut p sknčení tevírací dby pustit wellness centrum přes recepci. Návštěvníkům se nedpručuje nsit d wellness centra cenné věci a větší bns peněz. Každý návštěvník je pvinen šetřit zařízení, šetřit vdu a energiemi. Svým chváním musí návštěvník dbát zásad mravnsti a slušnsti a nebtěžvat statní návštěvníky. Za svévlné pškzení a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník wellness centra sbně dpvědný a je pvinen škdu uhradit (cenu vyčíslí dpvědná sba wellness centra, ppř. v sučinnsti s Plicií ČR). Návštěvník je pvinen ddržvat tent návštěvní řád a dbát pkynů pvěřených pracvníků prvzvatele a upzrnění vyvěšených v prstrách wellness centra. Každá rganizvaná skupina uživatelů musí mít veducíh (min. 1 sba straší 18 let), který je seznámen s tímt návštěvním řádem a který je zdpvědný za bezprblémvé užívání wellness centra tut rganizvanu skupinu. U rganizvaných skupin sb mladších 18 let pedaggický dzr, resp. trenéři atd. v průběhu pbytu ve wellness centru plní chranný dhled a přebírají plnu zdpvědnst za bezpečnst účastníků ve wellness centru. Jsu sbně přítmni jejich dchdu z bazénvé části, zdpvídají za jejich bezpečnst ve sprchách i v šatnách, jakž i za ddržvání přádku. Dhled knčí dchdem psledníh účastníka ze šatny. Prstr šaten musí pustit nejpzději 20 minut p uknčení sjednané dby užívání. Pr pskytvání první pmci při úrazech, praněních a nevlnsti je třeba zavlat bsluhující persnál, který zajistí základní šetření a v případě nutnsti i lékařsku pmc. Úraz zapíše d knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravtními btížemi hlásí tt ve vlastním zájmu na recepci při vstupu d wellness centra. Za pranění neb úrazy, které si návštěvník přivdí vlastní nepatrnstí neb neddržením tht řádu nepřebírá správa wellness centra dpvědnst. 7. VE WELLNESS CENTRU JE ZAKÁZÁNO Vstupvat pdnapilým sbám a sbám pd vlivem jiných návykvých látek. Vcházet d prstru šaten, sprch a bazénů ve venkvní buvi. Zdržvat se ve wellness centru v děvu. Vstupvat d míst určených pr jiné phlaví s výjimku dětí d 7 let a pedaggickéh dprvdu šklních klektivů žáků 1. stupně ZŠ a dětí mateřských škl. Vstupvat d prstr značených zákazem vstupu. Chvat se hlučně a dpuštět se jakýchkli nepřístjnstí, které hlukem neb hržením bezpečnsti ruší přádek. Návštěvní řád Wellness centrum Stránka 4 z 5

5 Vstupvat d bazénů, van a sauny bez důkladnéh sprchvání s pužitím mýdla. Plivat d vdy, vyplachvat si ns a ústa ve vdě, mčit d bazénu a sprch, dhazvat dpadky a jakýmkliv způsbem znečišťvat prstry wellness centra. Brát s sebu d wellness centra žvýkačky, skleněné a stré předměty, jehly, špendlíky, hlicí strjky a všechny předměty hržující bezpečnst. Zákaz čištění neb praní prádla. Přinášet chemické látky, které mhu způsbit pžár neb hrzit zdraví jiných sb. Svévlně přemísťvat zařízení, nábytek a manipulvat s prvzně technickým zařízením. Kuření a pžívání jakýchkli mamných látek ve všech prstrách wellness centra. Knzumvat jídl ve všech prstrách wellness centra, mim šatny. Vdit d prstr wellness centra psy neb jiná zvířata. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tent návštěvní řád byl zpracván ve smyslu zákna č. 258/2011 Sb. v platném znění. Návštěvní řád wellness centra vychází z Prvzníh řádu wellness centra, který je dsuhlasen Krajsku hygienicku stanicí ve Zlíně. Návštěvní řád služí k zajištění bezpečnéh a hygienicky nezávadnéh prvzu wellness centra. Návštěvní řád wellness centra je závazný pr všechny dpvědné pracvníky prvzvatele i pr všechny sby z řad návštěvníků a uživatelů, a musí být všemi bezpdmínečně ddržván. Z wellness centra i ze Sprtvníh areálu může být správcem vykázána každá sba, která přes napmenutí nebude ddržvat ustanvení tht Řádu, neb neupslechne pkynu dpvědných pracvníků prvzvatele, neb se chvá jiným nepřístjným způsbem. Nepustí-li tat sba prstry wellness centra a Sprtvníh areálu na vyzvání zástupcem prvzvatele, bude na pžádání vykázána Městsku plicií Otrkvice neb Plicií ČR. Tent Návštěvní řád wellness centra byl schválen Radu města Otrkvice dne , usnesením č. RMO/459/08/12 a je účinný d na dbu neurčitu. PŘÍLOHA Č. 1 Ceník pr uživatele wellness centra Návštěvní řád Wellness centrum Stránka 5 z 5

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více