Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2"

Transkript

1 Dobrý den. Kladno, :35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl bych to samozřejmě nějak napravit, a tak se pokusím probrané příklady znovu vysvětlit a zapsat i s výpočty. Stejně nemůžu usnout. Dále Vám posílám slíbené materiály. M. Kučera Př: Je dáno portfolio P s vahami a 1 = 0,7 a a 2 = 0,3 a jeho tři výnosové varianty s těmito parametry: a) nalezněte výnos a riziko portfolia P b) nalezněte kovarianční matici Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 4 0,4 2% 0,8 5% 2 Výnosy násobíme vahami 0,7+0,9=1,6% 8,4+8,4=16,8% 4,2+4,2=8,4% 1,41,5=2,9% r 1 = 0,1*1 + 0,2*12 + 0,3*6 + 0,4*(2) = 3,5% r 2 = 0,1*3 + 0,2*28 + 0,3*14 + 0,4*(5) = 8,1% výnos portfolia r p = 0,7*3,5 + 0,3*8,1 = 4,88 % σ 2 = (13,5) 2 *0,1 + (123,5) 2 *0,2 + (63,5) 2 *0,3 + (23,5) 2 *0,4 = 29,05 riziko akcie A 1 σ 1 = 5,39% odmocnina z 29,05 podobně A 2 σ 2 = 12,68% odmocnina ze 160,89 = (3 8,1) 2 *0,1 + (288,1) 2 * 0,2.. σ 12 = (13,5)(38,1)*0,1 + (123,5)(288,1)*0,2 + (63,5)(148,1)*0,3 + (23,5)(58,1)*0,4 = 68,35 potřebuji pro výpočet korelačního koeficientu ρ 12 = 68,35/5,39*12,68 = 1,00007 σ p 2 = 0,7 2 *29,05 + 2*0,7*0,3*68,35 + 0,3 2 *160,78 = 57,41 riziko p. σ p = 7,58% 29,05 68,35 Kovarianční matice je: pozor, σ 68,35 160,78 12 je stejné jako σ 21 Pokud se ptáte proč? a nevíte, odpověď najdete až na konci dokumentu. A dále σ 2 1 = σ 11

2 Pozor, opravte si σ 21 na 3! Př: Jsou dány kovariance σ 12 = 3, σ 21 = 3, σ 1 = 5, σ 2 = 10. Určete kovarianční matici a riziko portfolia, jestliže a 1 = 0,7 a a 2 = 0,3. Jak se změní riziko portfolia, jestliže se váhy prohodí? Matice: σ 2 p = 0,49*25 + 2*0,21*(3) + 0,09*100 = 20 viz předchozí příklad riziko p. σ p = 4,47% Pokud se váhy prohodí vyjde riziko p. σ p = 7,07% Písemky: 1. Jaký je celkový úrok termínovaného vkladu Kč po a) 8 letech při úročení 1,5% p.a. a při připisování úroků p.q., za b) po 68 dnech při úroku 4% p.a. 2. Uvažujte obligaci nominální hodnoty 1000,, dobou splatnosti 4 roky, kupónovou sazbou 4% a výnosem 4%. O kolik se změní hodnota této obligace, klesnouli úrokové sazby (výnosy) o: a) 1% b) 2% c) stoupnouli o 1% d) Jaká by byla cena této obligace, jestliže by byla bez kupónu a ostatní hodnoty by zůstaly zachovány? 3. Obligace s kupónovou sazbou 6% je splatná Tato obligace poskytuje výnos 8% a má nominální hodnotu 1000,. Vypočítejte ke dni : a) současnou hodnotu PV b) alikvotní úrokový výnos 4. Vypočtěte současnou hodnotu PV, duraci D Mac, D mod, a konvexitu CX pro obligaci s nominální hodnotou 4000,, kupónovou sazbou 6%, výnosem 8% a dobou do splatnosti 5 let. 5. Jsou dány následující body výnosové křivky: y 1 = 6%, y 2 = 6,5%, y 3 = 7%, y 4 = 7,5%, y 5 = 8%. Vypočtěte následující forwardové výnosy: f 2,2, f 1,3, f 3,2, f 3,3. Kde f n,k je roční výnos po kletech při investici na nlet. A 1. Je dána obligace s nominální hodnotou Kč, dobou do splatnosti 5 let, kupónovou sazbou 4% a výnosem 5%. Jak se změní tržní cena, jestliže druhý den po nákupu se zvýší (sníží) výnosy o 1%? Vypočti: a) přímo b) pomocí durace (ne konvexita) 2. Chceme investovat částku Kč, přičemž máme k dispozici dluhopisy A,B s následujícími parametry: A n = 6, c = 0%, y = 6%, FV = 1000 Kč B n = 2, c = 10%, y = 10%, FV = 1000 Kč Jak budeme investovat do těchto dluhopisů, jeli náš investiční horizont roven 3 letům? 3. Akcie A 1, A 2 s průměrnými výnosy r 1 =10%, r 2 = 8% s váhami a 1 = 0,3 a a 2 = 0,7 a kovarianční 16 4 maticí. Zjisti: a) výnos portfolia 4 4

3 b) korelační koeficient c) riziko portfolia 4. Máme opci : PUT x = 70 Kč a) Kdy uplatníme opci? p = 8 Kč b) Pro které hodnoty S t bude zisk long c) Nakresli graf 1. Je dána obligace s nominální hodnotou Kč, dobou do splatnosti 5 let, kupónovou sazbou 5% a výnosem 4%. Jak se změní tržní cena, jestliže druhý den po nákupu se zvýší (sníží) výnosy o 1%? Vypočti: a) přímo b) pomocí durace (ne konvexita) B 2. Chceme investovat částku Kč, přičemž máme k dispozici dluhopisy A,B s následujícími parametry: A n = 7, c = 0%, y = 5%, FV = 1000 Kč B n = 2, c = 10%, y = 10%, FV = 1000 Kč Jak budeme investovat do těchto dluhopisů, jeli náš investiční horizont roven 3 letům? 3. Akcie A 1, A 2 s průměrnými výnosy r 1 =10%, r 2 = 6% s váhami a 1 = 0,3 a a 2 = 0,7 a kovarianční 9 3 maticí. Zjisti: a) výnos portfolia 3 16 b) korelační koeficient c) riziko portfolia 4. Máme opci : COOL x = 80 Kč a) Kdy uplatníme opci? c = 4 Kč b) Pro které hodnoty S t bude zisk short c) Nakresli graf Zkouškové otázky Porovnejte jednoduché a spojité úročení, dále složené úročení s diskontem. Co jsou to váhy akcií? Jak se použije konvexita a durace pro odhad ceny dluhopisu při změně výnosů?

4 Jaký je vztah mezi výnosem a úrokovou sazbou? Při jakém úročení získáme vyšší budoucí hodnotu? Jaký je vztah mezi výnosem a různou frekvencí připisování úroků? (grafy) Na grafu máme tři typy úročení. Pokus se rozhodnout, o jaké typy jde. Co je to imunizace portfolia? Jaký je rozdíl výpočtu výnosu bezkupónové a kupónové obligace? Co je to hrubý a čistý výnos obligace? Čeho se týká tento vzorec FV = PV * n r m e. Co je to korelace akcií. Vysvětli na příkladu. Proč sestavujeme portfolio tak, aby jeho durace byla rovna investičnímu horizontu? Jaký je vztah mezi kupónovou sazbou a výnosem dluhopisu? Cenou dluhopisu a výnosem dluhopisu? AÚV a dobou do výplaty kuponu? Která z těchto křivek odpovídá výnosové křivce kup. dluhopisů?

5 Jak se vypočte forwardová výnosová křivka z výnosové křivky, jaký je vztah mezi výnosovými křivkami bezkup. dluhopisů, kup. dluhopisů a forw. výnosu? Jak dosáhneme nejmenšího rizika u dluhopisového portfolia? Na grafu máme tři typy úročení. Pokus se rozhodnout, o jaké typy jde. Srovnejte jednoduché a spojité úročení. Co znamená zkratka p.d. a co p.m. Co to je durace a jaký je rozdíl mezi Macaulayovou a modifikovanou durací? Jak se použije durace pro odhad ceny dluhopisu při změně úrokových sazeb? Jaké známe opce. Co je to konvexita, co to znamená, když dva dluhopisy mají stejnou duraci, ale různou konvexitu? Jak se použije durace a konvexita pro odhad ceny dluhopisu při změně výnosů? Co znamená 30E/360. V grafu zakresli čtyři různé účty se stejným vkladem a roční úrokovou mírou, ale s různou frekvencí připisování úroků v období jednoho roku. Jaké znáš investiční strategie u opcí a forvardů? Jak souvisí změny úrokových sazeb se změnami ve výnosové křivce? Jak se promítnou změny úrokových sazeb do změn v cenách dluhopisů? Co je to alikvotní úrokový výnos a kde se užívá? Nakresli obrázek. Jaký je rozdíl mezi forvardem a opcí?

6 Na příkladu vysvětli rozdíl mezi výpočtem výnosu bezkupónové a kupónové obligace. Popiš tento graf Co se stane s cenou dluhopisu, jestliže se zvýší (sníží) kupónová sazba? Jaký je vztah mezi cenou dluhopisu a výnosem? Jaký by musel být roční úrok termínovaného vkladu , při ročním připisování úroků, aby měl stejný výnos, jako termínovaný vklad , při připisování úroků 2x ročně a úrokem 10%. Jaká rizika rozeznáváme u akciového portfolia? Graf. Co nám vyjadřuje σ? Protože při výpočtu se pouze zamění pořadí závorek: σ 12 = (13,5)(38,1)*0,1 + (123,5)(288,1)*0,2 + (63,5)(148,1)*0,3 + (23,5)(58,1)*0,4 = 68,35

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM Edice Osobní a rodinné fi nance doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. a kolektiv (doc. Mgr. Jiří Málek, PhD., Ing. Nadir Baigarin, Ing. Jiří Nakládal, Ing. Pavel Žilák) Finanční matematika pro každého příklady

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Factsheet slovníček pojmů

Factsheet slovníček pojmů Pomůcka pro lepší orientaci při čtení měsíčních zpráv fondu Obsah 1. 2. 3. Údaje o dluhopisových a akciových fondech Ratingy Výkonnost Základní údaje Poplatky a náklady Investiční cíl Analýza rizik Přehledy

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úroky, úročení Úroková sazba Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úrokové období roční p.a. (per annum), pololetní p.s. (per semestre), čtvrtletní p.q. (per quartale), měsíční p.m. (per mensem),

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Binomický model oceňování opcí Plzeň 2013 Jakub Štaif Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny

Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny Plzeň, 2014 Lukáš Havlík Zde bude oficiální zadání Prohlášení

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 6 1 Edice Osobní a rodinné

Více

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel)

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd,

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

Finanční. matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. f inance. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. f inance. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty

Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty Vypracoval: Roman

Více

Bakalářská práce. Analýza možností pořízení domu

Bakalářská práce. Analýza možností pořízení domu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení domu Plzeň, 2014 Blanka Sudová Prohlášení Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více