OBSAH. PP Master Mixy PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14"

Transkript

1 OBSAH DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza 4 Taq DNA polymeráza Unis 5 TaqPurple DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza Combi Taq DNA polymeráza 8 LA DNA Polymerases Mix 9 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer 10 PP Master Mixy PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14 qpcr Master Mixy new qpcr 2x Master Mix 16 new qpcr 2x Blue Master Mix 17 new qpcr 2x SYBR Master Mix 18 Další enzymy RNáza bez DNáz 19 MMLV reverzní transkriptáza 20 Izolace DNA a RNA DNA Lego kit 22 RNA Blue RTPCR kit 23 RNA Blue 24 RNA nosič TB 25 DNA markery DNA marker new DNA marker coloured 27 new DNA marker ( po 50 pb) 28 new DNA marker ( po 50 pb) coloured 28 DNA marker DNA marker coloured 29 Další materiály pro PCR PCR dntp mix 30 PCR EtOH 30 PCR Enhancer TB 31 PCR H 2O 32 PCR Ultra H 2 O 32 PCR olej 33 Micro Check (kalibrační špička) 33 Materiály pro elektroforézu PCR agaróza TB 35 PCR ethidium bromid TB 36 PCR vkládací pufr TB 36 PCR vkládací pufr Edge 36 PCR vkládací pufr Red load a Yellow load 37 Technické specifikace 38 Technické informace, objednávky a obchodní podmínky 40 1

2 Vážení zákazníci, firma TopBio, s.r.o. založena 1. listopadu 1995 se specializuje na výrobu vybraných látek, důležitých pro široké využití molekulárně genetických metod v řadě oblastí základního i aplikovaného výzkumu a výrobní praxe. Konkrétně se jedná o enzymy a další látky nezbytné pro amplifikaci DNA pomocí tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR). TopBio, s.r.o. vznikla jako spinoff firma Ústavu molekulární genetiky AVČR. V počátečním období byla fi rma součástí tzv. Inkubátoru Technologického centra AVČR, který byl lokalizován v areálu biologických ústavů AVČR v Praze 4 Krči. V roce 2002 se část firmy přestěhovala do nových prostor ve Vestci u Prahy a rozšířila výrobnu. Mezi charakteristické rysy firmy patří (firemní desatero): 1. výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality, 2. náročná výstupní kontrola, 3. zajištění optimálních podmínek pro skladování a přepravu výrobků a vyznačení expirační doby u všech výrobků, 4. rychlé a kompetentní vyřizování technických dotazů v pracovní dny obvykle do 4 hod. po obdržení dotazu, 5. rychlé vyřizování objednávek v celé ČR v pracovní dny obvykle do 24 hod. po obdržení objednávky, 6. vzhledem ke kvalitě výrobků bezkonkurenční ceny, 7. výrazné slevy při odběrech většího množství výrobků, 8. široké uspokojování požadavků na platby (volba termínu platby), 9. rychlé a vstřícné vyřizování reklamací, 10. důraz na inovace odrážející aktuální vědecké poznatky. 2

3 DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza Taq DNA polymeráza Unis TaqPurple DNA polymeráza Taq DNA polymeráza 1.1 Combi Taq DNA polymeráza LA DNA Polymerases Mix 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer PCR je jednou z nejvýznamnějších molekulárněgenetických technik. Tato technika slouží k rychlé produkci velkého počtu kopií fragmentů DNA. Pořadí nukleotidů v DNA fragmentech vytvořených v PCR odpovídá pořadí nukleotidů v templátové DNA (například genomová DNA nebo cdna). Velikost amplifikovaných úseků je vymezena oligonukleotidovými primery (očka), které nasedají na templátovou DNA. Reakční směs pro PCR obsahuje: 1. teplotněrezistentní DNA polymerázu 2. pufr 3. dntp (stavebni kameny DNA) 4. templátovou DNA 5. dvojici oligonukleotidových primerů V průběhu PCR dochází k denaturaci templátové DNA, nasednutí primerů a extenzi DNA od primeru ve směru 5 > 3. Tyto kroky PCR, které mají odlišná teplotní optima se mnohokrát opakují (obvykle 20 40x). Provedení PCR v přístrojích (cyklerech) umožňujících automatické změny teploty zásadním způsobem zjednodušuje proces amplifikace DNA fragmentů. Z hlediska provádění PCR mají rozhodující význam DNA polymerázy, které jsou rezistentní k teplotám, při kterých dochází k denaturaci DNA (94 o C). Firma TopBio dodává 6 preparátů polymeráz, které mají různou využitelnost (viz. Tabulka). Tyto polymerázy se kombinují s dalšími komponentami PCR reakčních směsí. Tabulka Využitelnost teplotně rezistentních polymeráz TopBio provenience pro různé typy PCR. Polymerázy Taq DNA pol. Taq DNA pol. Unis TaqPurple DNA pol. Taq DNA Pol. 1.1 Combi Taq DNA pol. LA DNA pol. Mix Rutinní diagnost. PCR PCR dlouhých fr. + Přesná PCR na klonace DNA fr. + Hot start PCR + PCR s vysokým výtěžkem DNA fr. + + Speciální aplikace + + a pufry Preparát, který je označen Combi, obsahuje teplotněsensitivní protilátku specifickou pro DNA polymerázy. Tato protilátka blokuje enzymovou aktivitu, která je následně zrušena v prvním denaturačním kroku PCR. Teplotní citlivost protilátky umožňuje její efektivní využití v tzv. hot start PCR, kdy amplifikace DNA fragmentů nastává až po dosažení denaturační teploty. Technické specifikace polymeráz jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 38). 3DNA polymerázy

4 4DNA polymerázy a pufry Taq DNA polymeráza KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENTŮ DNA V PCR Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym izolovaný z Thermus aquaticus. Tento nemodifikovaný enzym replikuje DNA při 74 o C a má poloviční účinnost 40 min. při 95 o C (Chien, A. et al., J. Bacteriol., 127: , 1976; Kaledin A.S. et al., Biokhimiia, 45: , 1980). Tento enzym katalyzuje polymerizaci nukleotidů na základě templátu a oligonukleotidového očka ve směru 5 >3 v přítomnosti hořčíku a má rovněž 5 >3 exonukleázovou aktivitu. Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou (TCA za 30 min. při 72 o C). Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm HEPES, ph 7,9, 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5 mm PMSF, stabilizátor, 50% glycerol. Doporučený protokol pro přípravu vzorků pro PCR Smíchat: 41,5 μl PCR H 2 O 5 μl 10x koncentrovaného reakčního pufru (dodávaného s enzymem) 1 μl 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 μl 50 μm 5 primeru 0,5 μl 50 μm 3 primeru 0,5 μl Taq DNA polymerázy (2,5 U) 1 μl testované DNA Při testování více vzorků DNA je vhodné připravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem počtu vzorků DNA. Master Mix je rozdělen po 49 μl do zkumavek a do každé z nich je přidán 1 μl studované DNA. Koncentrace: 5 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků (viz níže) a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA, která po elektroforetické analýze dává jediný proužek barvitelný ethidium bromidem a má odpovídající velikost. Kontrola kvality zahrnuje atest dokumentující závislost množství výsledného produktu na množství přidané Taq DNA polymerázy. Typický výsledek atestu je uveden na obr. 1. Obr. 1. Elektroforetická separace fragmentů DNA generovaných v PCR (Fr.) s použitím různých koncentrací Taq DNA polymerázy. Vzniklá DNA byla analyzována v 1% agarozovém gelu a barvena ethidium bromidem (0,5 μg/ml). PCR byla provedena v objemu 50 μl/zkumavku a obsahovala následující množství Taq DNA polymerázy: 2,5 U (B), 1U (C), 0,5U (D). Poloha fragmentů DNA markeru je rovněž uvedena (A). Amplifikovaný materiál: plasmidová DNA (1ng) A B C D T 031 Taq DNA polymeráza 100 U 700, Kč T 032 Taq DNA polymeráza 500 U 2.900, Kč T 033 Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč T 034 Taq DNA polymeráza 10 x 500 U , Kč T x konc. Taq pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč Fr

5 Taq DNA polymeráza Unis KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI ZVÝŠENÉHO MNOŽSTVÍ FRAGMENTŮ DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus Aquaticus v univerzálním skladovacím pufru. Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy Unis je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou Unis v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace:5 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporučený protokol: viz. Taq DNA polymeráza (str. 4). Odlišný skladovací pufr umožňuje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, včetně amplifikace dlouhých fragmentů DNA. Taq DNA polymeráza Unis vykazuje v některých kombinacích primerů a DNA templátů podstatně vyšší účinnost než původní Taq DNA polymeráza. To umožňuje redukovat její množství na polovinu: 1,25 U/50 μl reakční směsi. a pufry T 036 Taq DNA polymeráza Unis 100 U 700, Kč T 037 Taq DNA polymeráza Unis 500 U 3.000, Kč T 038 Taq DNA polymeráza Unis 5 x 500 U , Kč T 039 Taq DNA polymeráza Unis 10 x 500 U , Kč 5DNA polymerázy

6 TaqPurple DNA polymeráza DNA POLYMERÁZA Z THERMUS AQUATICUS S PŘÍDAVKEM INERTNÍHO BARVIVA Ve srovnání s běžně používanými polymerázami má TaqPurple DNA polymeráza několik výhod: barvivo stabilizuje enzym a prodlužuje jeho životnost, koncentrace enzymu (1 U/μl) usnadňuje přesnější dávkování enzymu, barvivo a glycerol zvyšují hustotu PCR reakční směsi, kterou lze přímo nanášet na gel (bez požadavku na přidání vkládacího pufru), barvivo usnadňuje manipulaci s enzymem a umožňuje vizuání kontrolu jeho promíchání, barvivo neovlivňuje reakční podmínky PCR (včetně koncentrace Mg 2+ ), barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikací DNA fragmentů. Definice jednotky: jedna jednotka TaqPurple DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s TaqPurple DNA polymerázou v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, inertní barvivo, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl 2 : 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. 6DNA polymerázy a pufry Doporučený protokol pro přípravu vzorků pro PCR Smíchat: 39,5 μl PCR H 2 O 5 μl 10x koncentrovaného reakčního pufru (dodávaného s enzymem) 1 μl 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 μl 50 μm 5 primeru 0,5 μl 50 μm 3 primeru 2,5 μl TaqPurple DNA polymerázy (2,5 U) 1 μl testované DNA Při testování více vzorků DNA je vhodné připravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem počtu vzorků DNA. Master Mix je rozdělen po 49 μl do zkumavek a do každé z nich je přidán 1 μl studované DNA. T 106 TaqPurple DNA polymeráza 100 U 700, Kč T 107 TaqPurple DNA polymeráza 500 U 3.000, Kč T 108 TaqPurple DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč

7 Taq DNA polymeráza 1.1 KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENTŮ DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus aquaticus o koncentraci 1 U/μl. Snížená koncentrace enzymu usnadňuje přesnější dávkování. Enzym se dodává s 10x koncentrovaným reakčním Blue Bufferem (1,5 ml). Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy 1.1 je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou 1.1 v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním Blue Bufferem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního Blue Buffru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním Blue Bufferem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční PCR Blue Buffer s MgCl 2 : 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 200 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporučený protokol: odlišný skladovací pufr umožňuje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, včetně amplifikace dlouhých fragmentů DNA. Taq DNA polymeráza 1.1 vykazuje v některých kombinacích primerů a DNA templátů podstatně vyšší účinnost než původní Taq DNA polymeráza. To umožňuje redukovat její množství na polovinu (1,25 U/50 μl reakční směsi). a pufry T 111 TaqPurple DNA polymeráza U 700, Kč T 112 TaqPurple DNA polymeráza U 3.000, Kč T 113 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U , Kč T 114 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U , Kč T x PCR Blue Buffer bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč 7DNA polymerázy

8 Combi Taq DNA polymeráza TAQ DNA POLYMERÁZA S MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ Protilátka blokuje enzymovou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Oblast využití Combi Taq DNA polymerázy zahrnuje amplifikace komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů ve velkém počtu termálních cyklů (>35) anebo použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Definice jednotky: jedna jednotka Combi Taq DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Combi Taq DNA polymerázou v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C),100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o relativní molekulové hmotnosti 94 kd. Protilátka v neredukujícím prostředí putuje jako jediný proužek o relativní hmotnosti 155 kda. 10x reakční PCR s MgCl 2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. 8DNA polymerázy a pufry C 204 Combi Taq DNA polymeráza 100 U 1.000, Kč C 205 Combi Taq DNA polymeráza 500 U 4.000, Kč C 206 Combi Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč T x konc. Taq pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč

9 LA DNA Polymerases Mix KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI DLOUHÝCH FRAGMENTŮ DNA (AŽ 40 KB) Jedná se o unikátní směs DNA polymerázy Unis a další polymerázy s 3 >5 exonukleázovou aktivitou, která umožňuje provádět amplifikaci genomové DNA až do velikosti 20 kb a plasmidové (fágové) DNA až do velikosti 40 kb tzv. LA (Long a Accurate) PCR. Mimořádná amplifikační účinnost uvedeného systému jej předurčuje i k běžné PCR, kde jiné systémy selhávají, nebo kde je požadavek na snížený výskyt chyb (pro klonování). Systém lze doporučit i pro RTPCR. Definice jednotky: jedna jednotka LA DNA Polymerases Mix je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s LA DNA Polymerases Mix v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka obsahující 1,5 ml 10x koncentrovaného LA PCR reakčního pufru, 1 zkumavka DMSO, podrobný návod na provádění LA PCR. Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního LA PCR pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním LA PCR pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 5 U/μl. Skladování: enzymová směs, pufr a DMSO při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý RNáz a DNáz. 10x reakční pufr s MgCl 2 : 500 mm TrisHCl, ph 9,3 (25 o C), 150 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 1% Tween 20, 22,5 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. a pufry L 071 LA DNA Polymerases Mix 100 U 1.000, Kč L 072 LA DNA Polymerases Mix 500 U 3.500, Kč L 073 LA DNA Polymerases Mix 5 x 500 U , Kč L x konc. LA PCR pufr bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč 9DNA polymerázy

10 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer Jedná se o reakční pufr pro PCR, jehož základem je síran amonný, který je v řadě případů výhodnější než dříve používané pufry s KCl. Optimální konečná koncentrace MgCl 2 bývá vyšší (obvykle 2,5 mm) než při použití klasického reakčního pufru s KCl, který má optimum obvykle při 1,5 mm MgCl 2. Navíc PCR Blue Buffer má širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2. Složení: PCR Blue Buffer se dodává 10x koncentrovaný: 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 200 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. Balení: 1 zkumavka 10x koncentrovného PCR Blue Bufferu, 10x konc. PCR Blue Buffer se dodává i bez MgCl 2 a 25mM MgCl 2 je dodáván zvlášť. Tato varianta usnadňuje optimalizaci reakčních podmínek. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. PCR Blue Buffer lze použít pro Taq DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu Unis, TaqPurple DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu 1.1 i Combi Taq DNA polymerázu. DNA polymerázy a pufry 10 T x konc. PCR Blue Buffer Complete 1,5 ml 50, Kč T x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč

11 PP Master Mixy PPP Master Mix Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix PP Master Mixy představují novou generaci produktů pro přípravu rychlé a spolehlivé PCR. Obsahují všechny komponenty PCR s výjimkou primerů a DNA. Jejich hlavní předností je, že 1) nevyžadují smíchávání malých množství jednotlivých component PCR, 2) obsahují všechny komponenty optimalizované z hlediska vzájemné kompatibility a 3) obsahují aditiva, která zjednodušují skladování, přepravu i účinnost PCR. Všechny tyto parametry zvyšují reproducibilitu výsledků PCR testů. V současné době jsou k dispozici 3 typy PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností (viz. tabulka). Tabulka Využitelnost reakčních směsí TopBio provenience pro různé typy PCR. Rutinní diagnost. PCR PCR dlouhých fr. Přesná PCR na klonace DNA fr. Hot start PCR PCR s vysokým výtěžkem DNA fr. Speciální aplikace PCR reakční směs bez DNA a primerů PP Master Mix Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix Preparát, který je označen Combi, obsahuje teplotněsensitivní protilátku specifickou pro DNA polymerázy. Tato protilátka blokuje enzymovou aktivitu, která je následně zrušena v prvním denaturačním kroku PCR. Teplotní citlivost protilátky umožňuje její efektivní využití v tzv. hot start PCR, kdy amplifikace DNA fragmentů nastává až po dosažení denaturační teploty. Technické specifikace jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 39). PP Master Mixy 11

12 PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, obsahuje stabilizátory, které umožňují kratkodobé skladování při 4 o C, obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, obsahuje barvivo, které usnadňuje manipulaci se vzorky a vizuální kontrolu homogenity; barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikovatelností PCR produktů, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), protože barvivo nemá vliv na průběh amplifikace, PPP Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků. K PPP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 μl) a PCR H 2 O (380 μl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání částí této reakční směsi (např. 24 μl) s analyzovanou DNA (1 μl). Složení: PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. Součástí dodávky je PCR H 2 O. Balení: 1 zkumavka s 500 μl PPP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. Skladování: při teplotě 20 o C, krátkodobě při teplotě 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. PP Master Mixy 12 Kontrola kvality: každá šarže PPP Master mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. P 124 PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 125 PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 126 PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč V případě požadavku na změny v koncentraci Mg 2+ lze dodat PPP Master Mix bez MgCl 2 a MgCl 2 separátně. P 134 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 135 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 136 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč

13 Plain PP Master Mix TAQ DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX BEZ BARVIVA Plain PP Master Mix je obdobou PPP Master Mixu, ale neobsahuje barvivo. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncetrací MgCl 2, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje stabilizátory, které umožňují krátkodobé skladování při 4 o C, obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), neboť aditiva nemají vliv na průběh amplifikace, je mimořádně vhodný pro rutinní analýzu produktů PCR reakcí pomocí automatických detektorů (kapilární chromatografie, realtime PCR a další). K Plain PP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 μl) a PCR H 2 O (380 μl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání části této reakční směsi (např. 24 μl) s analyzovanou DNA (1 μl). Složení: Plain PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s 500 μl Plain PP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. Skladování: při teplotě 20 o C, krátkodobě při teplotě 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže Plain PP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. PP Master Mixy P 201 Plain PP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 202 Plain PP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 203 Plain PP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč 13

14 Combi PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX S NOVOU MONOKLONÁLNÍ PRO TILÁTKOU ANTITAQ Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, obsahuje antitaq monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start PCR, obsahuje barvivo, které usnadňuje manipulaci a vizuální kontrolu homogenity vzorků; při elektroforéze má barvivo vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikovatelností PCR produktů, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), neboť aditiva nemají vliv na průběh amplifikace, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA dochází současně k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. (viz obr. 2). PP Master Mixy 14 Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování Složení: Combi PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s 500 μl Combi PPP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. + Taq mab +Control mab sp frag. Obr. 2. Vliv monoklonální protilátky antitaq na amplifikaci cdna fragmentů pomocí RTPCR. Buněčná mrna byla izolována pomocí reagens RNA Blue (Kat. č. R 011) a převedena na cdna pomocí MMLV reverzní transkriptázy (Kat. č. M 023). Získaná cdna byla následně amplifikována pomocí Combi PPP Master Mixu, obsahující antitaq monoklonální protilátku (+αtaq mab), nebo kontrolního PPP Master Mixu s kontrolní monoklonální protilátkou (+ control mab). Testované vzorky byly z buněk divokého typu (1,4), heterozygotů (2,5) nebo homozygotů defektních v expresi studované mrna (3,6). Amplifikované vzorky byly frakcionovány elektroforézou na agarózovém gelu (Kat. č. P 045) s přídavkem ethidium bromidu (Kat. č. P 046). Pouze vzorky obsahující cílovou mrna vykazovaly očekávaný DNA fragment. V PCR s antitaq protilátkou byl specifický fragment (950 bp) výraznější na úkor fragmentů nespecifických. Ve snaze zachytit co nejširší spektrum DNA fragmentů byl gel přeexponován. Čísla vlevo ukazují pozice velikostních standartů. Získané výsledky ukázaly, že přidání antitaq protilátky do PPP Master Mixu zvyšuje amplifikaci specifického fragmentu DNA na úkor nespecifických fragmentů. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže Combi PPP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. C 208 Combi PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 790, Kč C 209 Combi PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.990, Kč C 210 Combi PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí , Kč

15 qpcr Master Mixy NOVÁ GENERACE PŘÍPRAVKŮ PRO KVANTITATIVNÍ PCR new qpcr 2x Master Mix new qpcr 2x Blue Master Mix new qpcr 2x SYBR Master Mix Kvantitativní PCR (qpcr), nazývaná PCR v reálném čase, je v současnosti nejpoužívanější metoda pro analýzu genové exprese. qpcr vyžaduje termální cyklery, které jsou vybavené zařízením pro monitorování fluorescence v jednotlivých cyklech PCR. Intenzita fluorescence koreluje s množstvím DNA fragmentů produkovaných v průběhu PCR. Výhodou qpcr je, že (1) tvorba fragmentů DNA je monitorována v průběhu PCR a tedy nevyžaduje gelovou analýzu PCR produktů, (2) umožňuje kvantifikaci tvorby DNA fragmentů v exponenciální fázi PCR a (3) nevyžaduje manipulaci s PCR produkty a tím snižuje riziko kontaminace. Základem pro provádění qpcr jsou kvalitní reagens. qpcr Master Mixy TopBio provenience splňují požadavky na reagens, která jsou vhodná pro provádění PCR. Všechny qpcr Master mixy: umožňují po všech stránkách optimalizované a standartní provádění qpcr, obsahují reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňují rychlejší přípravu PCR reakčních směsí bez nutnosti rozmražování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahují afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C); není třeba prodlužovat denaturační krok. Tabulka Využitelnost qpcr Master Mixů TopBio provenience pro různé typy PCR. PCR reakční směsi Použití Hot Start qpcr 2x Master Mix qpcr 2x Blue Master Mix qpcr 2x SYBR Master Mix Technické specifikace jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 38). qpcr Fluorescence Rutinní amplifikace s využitím fluorescenčních sond Náročnější amplifikace s využitím fluorescenčních sond Amplifikace v přítomnosti SYBR Green Doba (min.) qpcr Master Mixy Číslo cyklu 15

16 qpcr 2x Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl2, NUKLEOTIDY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR a realtime PCR, obsahuje reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, sondu, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start ; tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C) a není třeba prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi, je vhodný pro použití v kombinaci se všemi běžnými detekčními sondami typu TaqMan, molecular beacons, FRET. Složení: qpcr 2x Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s qpcr 2x Master Mix (na 40 reakcí po 25 μl) 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H 2 0. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Master Mixy 16 P 501 qpcr 2x Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 502 qpcr 2x Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 503 qpcr 2x Master Mix 1000 reakcí , Kč

17 qpcr 2x Blue Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, BLUE BUFFER S MgCl2, NUKLEOTI DY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standardní provádění PCR a realtime PCR, obsahuje reakční pufr se síranem amonným a s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, detekční sondu, studovanou DNA (cdna) a doplnit H 2O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Protilátka je inaktivována rychle při prvním denaturačním cyklu PCR (obvykle 1 min. při 94 o C) a není nutné prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi, je vhodná pro použití všech běžných detekčních sond (TaqMan, molecular beacons, FRET). Složení: qpcr 2x Blue Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 40 mm (NH 4) 2SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavku qpcr 2x Blue Master Mix na 40 reakcí po 25 μl 1 zkumavku PCR H 2 0 (1,5 ml). Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Blue Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Fluorescence Doba (min.) Číslo cyklu P 521 qpcr 2x Blue Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 522 qpcr 2x Blue Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 523 qpcr 2x Blue Master Mix 1000 reakcí , Kč qpcr Master Mixy 17

18 qpcr 2x SYBR Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl2, NUKLEOTIDY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ, SYBR GREEN A NOVÁ ADITIVA. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění realtime qpcr, obsahuje reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu qpcr, obsahuje fluorescenční barvivo SYBR Green, interkalující mezi báze DNA v optimální koncentraci bez negativního působení na amplifikaci DNA, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start ; tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C) a není třeba prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Složení: qpcr 2x SYBR Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), SYBR Green, stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s qpcr 2x SYBR Master Mix (na 40 reakcí po 25 μl) 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H 2 0 Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x SYBR Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Master Mixy 18 P 551 qpcr 2x SYBR Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 552 qpcr 2x SYBR Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 553 qpcr 2x SYBR Master Mix 1000 reakcí , Kč

19 Další enzymy TATO SKUPINA ZAHRNUJE ENZYMY, KTERÉ NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ PŘI PCR NEBO PŘI PŘÍPRAVĚ DNA RNáza bez DNáz slouží ke štěpení RNA, bez vlivu na DNA MMLV reverzní transkriptáza umožňujě převádět mrna na cdna RNáza bez DNáz Jedná se o RNázu z bovinního pankreatu, která je vhodná pro přípravu plasmidů pomocí DNA Lego kitu. Definice jednotky: jedna jednotka je defi nována jako množství enzymu, které hydrolyzuje RNA při rychlostní konstantě 1, 25 o C (M. Kunitz, J. Biol. Chem., 164:563, 1946). Balení: 1 zkumavka RNázy bez DNáz, 0,5 ml. Koncentrace: 10 mg/ml, ~ 900 U/ml. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Skladovací pufr: 20 mm Tris HCl (ph 7,5), 30 mm NaCl, 50% glycerol. Kontrola kvality: za podmínek, kdy enzym kompletně degraduje RNA nemá vliv na plasmidovou DNA (elektroforetická intaktnost). Další enzymy D 106 RNáza bez DNáz (10 mg/ml) 0,5 ml 700, Kč 19

20 MMLV reverzní transkriptáza KLÍČOVÉ REAGENS PRO REVERZNÍ TRANSKRIPCI mrna NA cdna Jedná se o rekombinantní reverzní transkriptázu (RT) myšího leukemického viru Moloney. Reverzní transkriptázy jsou enzymy, které mají schopnost syntetizovat DNA na základě templátu RNA a oligonukleotidového očka. Definice jednotky: jedna jednotka MMLV RT je definována jako množství enzymu, které inkorporuje 1 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 10 min. při 37 o C; jako templát je použit poly(a)oligo (dt)1218. Balení: 1 zkumavka s MMLV RT, 2000 U, 200 U/μl, 1 zkumavka 5x koncentrovaného MMLV reakčního pufru, objem 200 μl, 1 zkumavka 100 mm DTT, objem 100 μl. Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl (ph 7,5), 100 mm NaCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,01% Nonidet P40, 50% (vol/vol) glycerol. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 5x reakčním pufrem a 100 mm DTT. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz a má odpovídající parametry z hlediska čistoty a výtěžnosti cdna produktu. 5x reakční pufr (1. řetězec): 250 mm TrisHCl (ph 8,3), 375 mm KCl, 15 mm MgCl 2, stabilizátor. Doporučený protokol pro přípravu cdna (první řetězec) Smíchat: 4 μl PCR H 2 0, 1 μl RNA (1 mg/ml); izolovaná pomocí RNA Blue reagens (Kat. č. R011). Při odchylné koncentraci RNA upravit odpovídajícím způsobem množství vody a RNA tak, aby konečný objem byl 5 μl, 2 μl 5 x koncentrovaného MMLV reakčního pufru, 1 μl 100 mm DTT, 0,5 μl 10 mm PCR dntp Mix (každý z nukleotidů v koncentraci 10 mm) (Kat. č. P041), 0,5 μl Oligo dt1218 primer, nebo jiný primer (50 μm), 1 μl (25 U) MMLV RT (po naředění v 1x MMLV reakčním pufru). Reakční komponenty promíchat, krátce stočit a reakční směs inkubovat 1 hod. při 37 o C. Finální koncentrace jsou: 50 mm TrisHCl (ph 8,3), 75 mm KCl, 3 mm MgCl 2, 10 mm DTT, 0,5 mm dgtp, 0,5 mm datp, 0,5 mm dttp, 0,5 mm dctp, 2,5 μm oligo dt1218 (nebo jiný) primer, 100 μg RNA/ml, 2500 U MMLV RT/ml. Další enzymy 20 M 023 MMLV reverzní transkriptáza U 1.500, Kč

21 Izolace DNA a RNA TATO SKUPINA ZAHRNUJE PRODUKTY URČENÉ PRO IZOLACI DNA A RNA: DNA Lego kit souprava pro izolaci DNA z různých zdrojů RNA Blue RTPCR kit umožňuje provedení RTPCR RNA Blue reagens pro izolaci RNA z různých zdrojů RNA Nosič TB doplněk vhodný pro izolaci malých množství RNA Stavebnicový charakter a dostupnost individuálních komponent umožňuje maximálně efektivní využití izolačních souprav. Produkty na izolaci DNA a RNA 21

22 DNA Lego kit SOUPRAVA PRO RYCHLOU IZOLACI ČISTÉ DNA Moderní metody izolace DNA využívají poznatku o kapacitě křemičitých mikropartikulí vázat DNA v přítomnosti chaotropních látek (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76: , 1979). Řada firem připravila v současnosti soupravy pro izolaci DNA, které vycházejí z těchto poznatků. Ve srovnání s klasickými metodami je izolace DNA pomocí komerčních kitů rychlejší (nevyžaduje etanolovou precipitaci), bezpečnější (nevyžaduje fenolovou extrakci) a izolované preparáty DNA jsou podstatně čistější (nekontaminované RNA v sekvenační kvalitě). Masivnímu využívání moderních metod izolace DNA však brání ceny těchto souprav, které při srovnatelném počtu izolací několikanásobně přesahují ceny nákladů na izolaci DNA klasickým způsobem. Komerční soupravy jsou navíc značně specializované a pro různé izolace DNA (plasmidová, genomová DNA z leukocytů krve a jiných buněk, PCR fragmenty, fragmenty DNA po gelové separaci) je nezbytné zakupovat speciální soupravy. DNA Lego kit je stavebnicovou soupravou pro izolace DNA. Tento kit v sobě integruje nejen moderní poznatky o vlastnostech DNA, ale i ekonomicky atraktivní domácí surovinovou základnu. DNA Lego kit umožňuje izolovat DNA kvalitně a rychle, přičemž cena za izolaci je srovnatelná s cenou klasických izolačních postupů. Použití speciálně připravených křemičitých mikropartikulí a podtlakového odsávání umožňuje rychlé zpracování velkého počtu vzorků při minimalizaci nároků na špičky mikropipetátorů a mikrozkumavky. DNA izolovaná pomocí DNA Lego kitu je použitelná pro řadu molekulárně biologických technik, včetně PCR, restrikčního štěpení, sekvenování, mutageneze, transkripce in vitro, transformace, transfekce a další. Komponenty kitu lze využít pro koncentraci DNA a izolaci fragmentů genomové DNA z buněk i neseparované krve. Definice jednotky: DNA Lego kit umožňuje 250 izolací DNA (např. plasmidů z bakteriálních kultur o objemu 1,5 ml). Komponenty kitu: křemičité mikropartikule (DNA bind, 25 ml), DNA vazebný pufr (150 ml), promývací pufr (500 ml), centrifugační minikolonky/nástavce (25/250 ks), podrobný návod na izolaci plasmidové DNA z bakterií, fragmentů genomové DNA z malých množství buněk a neseparované krve a DNA fragmentů z komplexních reakčních směsí a gelů. Návod zahrnuje i podrobné informace o přípravě roztoků a jejich skladování. Skladování: při pokojové teplotě Produkty na izolaci DNA a RNA 22 D 100 DNA Lego kit, 250 izolací 1 kit 2.950, Kč D 102 DNA bind 25 ml 980, Kč D 103 DNA vazebný pufr 150 ml 850, Kč D 104 Promývací pufr 500 ml 550, Kč D 105 Minikolonky / nástavce 25/250 ks 750, Kč

23 RNA Blue RTPCR kit SOUPRAVA PRO RYCHLOU ANALÝZU PŘÍTOMNOSTI SPECIFICKÉ RNA Analýza exprese genů na úrovni RNA má velký význam v obecně biologicky orientovaném základním i aplikovaném výzkumu, zvláště lékařském a farmaceutickém. Určování přítomnosti RNA některých diferenciálně exprimovaných genů a patogenů má vysokou vypovídací hodnotu diagnostickou. V současné době jsou časově náročné tradiční metody identifikace přítomnosti studované mrna nahrazovány metodou RTPCR, která spočívá v reverzní transkripci RNA na cdna, amplifikaci cdna fragmentu v PCR a detekci amplifikovaného fragmentu. Výhody této metody spočívají v rychlosti, snadnosti provedení a nezávislosti na použití radioaktivních látek. RNA Blue RT PCR kit obsahuje všechny klíčové komponenty pro izolaci RNA, přípravu cdna a její amplifikaci v PCR. Souprava nalezne uplatnění i při přípravě cdna fragmentů vhodných pro klonování v expresních vektorech a následnou produkci rekombinantních proteinů. Součástí soupravy je podrobný pracovní protokol, který popisuje jednotlivé kroky RTPCR od přípravy RNA z buněk až po elektroforetickou charakterizaci PCR produktů. RNA Blue RTPCR kit umožňuje stanovit přítomnost studované RNA v buňkách v průběhu méně než 8 hod. Výhody RNA Blue RTPCR kitu 1. Souprava obsahuje všechny rozhodující komponenty (s výjimkou primerů a RNA) pro úspěšné provedení RTPCR. Souprava obsahuje komponenty nejvyšší dosažitelné kvality, které byly extenzivně testovány na vzájemnou kompatibilitu, vysokou performanci a optimální průběh reverzní transkripce i PCR. 2. Souprava obsahuje podrobný návod na provedení RTPCR, včetně popisu 90ti min. izolace nedegradované RNA, reverzní transkripce a následné PCR. Reverzní transkripci a PCR lze provést v jediné zkumavce. 3. Využitelnost soupravy je zvýšena možnostmi získat jednotlivé komponenty soupravy samostatně. Komponenty kitu: RNA Blue, 100 ml, PCR H 2 0, 15 ml, MMLV reverzní transkriptáza, U, 200 U/μl, 5x koncentrovaný MMLV reakční pufr, 200 μl, 100 mm DTT, 100μl, PCR dntp Mix (datp, dgtp, dctp a dttp), 10 mm roztok každého z nukleotidů, 100 μl, Taq DNA polymeráza, 500 U, 5U/μl; 10x koncentrovaný pufr pro PCR, podrobný návod na izolaci RNA a provedení RTPCR. Skladování: RNA Blue reagens při teplotě 4 o C, PCR H 2 O při pokojové teplotě, MMLV reverzní transkriptáza, PCR dntp mix a Taq DNA polymeráza a pufry při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu, komponent RNA Blue RTPCR kitu a vhodné kombinace RNA a primerů je výsledkem RTPCR produkt, který po elektroforetické separaci a barvení ethidium bromidem má odpovídající velikost. Produkty na izolaci DNA a RNA Objednávky R 001 RNA Blue RTPCR kit 1 kit 6.900, Kč 23

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Komponenty nukleových kyselin Nukleotid DNA deoxyguanosid monofosfát (dgmp) Koncept párování bazí je striktně konzervativní Cytosine

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION AFLP ANALÝZA *** Technika AFLP (Amplification Fragment Lenght Polymorphism - polymorfismus délky amplifikovaných fragmentů) je modifikací RFLP,

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC 1 Výrobce Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento návod k použití,

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 POZNÁMKA:

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Pozn.: 1) Směrnice nezahrnují kritéria klinické indikace k vlastnímu molekulárně genetickému vyšetření a obecné

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strana 1 / 8 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revize 3 Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ IZOLACE DNA POMOCÍ MAGNETIZOVATELNÝCH ČÁSTIC A JEJICH VYUŽITÍ V DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Marcela Vlčnovská 1, Kristýna Šmerková 1, Simona Dostálová 2, Jiří Sochor 1, René Kizek 1* 1 Ústav chemie

Více

cobas TaqScreen DPX Test DPX

cobas TaqScreen DPX Test DPX cobas TaqScreen DPX Test for use on the cobas s 201 system PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas TaqScreen DPX Test DPX 96 Tests P/N: 05509203 190 cobas TaqScreen DPX Control Kit DPX CTL 12 Sets P/N: 05509181

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing.

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně. Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602. Autor: Ing. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika SDS-PAGE pro analýzu LMW podjednotek gluteninů pšenice Metodika byla vypracována jako výstup výzkumného záměru MZe č. 0002700602 Autor:

Více

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji Zuzana Tesařová, Dana Šídová, Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné

Více

Richard Prùša. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK

Richard Prùša. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK Richard Prùša Richard Prùša Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK . Základy analytických metod v klinické molekulární biologii Richard Prùša Praha 1997 Základy analytických metod

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 Nastavení real-time PCR cykleru Light Cycler 480 Instrument (Roche) generi biotech OBSAH 1. Nastavení teplotního profilu...3 1.1. Nastavení nového teplotního

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

2. PROTEINOVÉ TECHNIKY

2. PROTEINOVÉ TECHNIKY OBSAH 1. DNA TECHNIKY (P. Kotrba, Z. Knejzlík) 1 1.1 Polymerasová řetězová reakce - klonování DNA in vitro 1 1.2 Polymorfismus DNA a jeho analýza 3 1.3 VNTR sekvence, jejich význam v kriminalistice a diagnostice

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Metodické listy OPVK. Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14.

Metodické listy OPVK. Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14. Metodické listy OPVK Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14. Molekulární metody hodnocení genotypů 14.1. Izolace DNA V aplikacích zaměřených na analýzu rostlinného genomu je

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Molekulární markery PCR, RAPD, RFLP, AFLP, mikrosatelity, sekvenace Genetické markery Genetické markery

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1

PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1 PREPARING, ISOLATION AND PARTICAL CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS OF β-glukosidase ZM-P60.1 PŘÍPRAVA, IZOLACE A ČÁSTEČNÁ CHARAKTERIZACE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ β-glukosidasy ZM-P60.1 Klimeš P.

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová

Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů. Bc. Tereza Dobešová Využití PCR pro studium mikrobiologických biodegradačních procesů Bc. Tereza Dobešová Diplomová práce 011 ABSTRAKT Cílem diplomové práce bylo ověřit funkčnost a optimalizovat podmínky primerů, jejichž

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyně Optimalizovaná metodika PAGE pro analýzu esteráz v hlízách brambor (Solanum tuberosum L.) Vypracovaná jako výstup projektu 1B 44011 VÝVOJ A TESTOVÁNÍ SYSTÉMU

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS DIGITAL IMAGE ANALYSIS OF ELECTROPHOEROGRAMS CZECH VERSION DIGITÁLNÍ OBRAZOVÁ ANALÝZA ELEKTROFORETICKÝCH GELŮ *** Vyhodnocování získaných elektroforeogramů: Pro vyhodnocování

Více

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů

EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů LOSCHMIDTOVY LABORATOŘE MASARYKOVA UNIVERZITA HaloPen Moderní biosensor pro detekci halogenovaných látek in situ EnviroPen biosenzor pro detekci halogenovaných polutantů Halogenované uhlovodíky Halogenované

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce 2009 RNDr. Markéta

Více

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů Přední řešení systému pro buněčné zpracování Výhody - největší výběr cytocentrifug - největší výběr rotorů - rychloupínání pro rychlejší průběh manipulace - největší výběr spotřebního materiálu pro veškeré

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem)

Odlepkování jiker. Rumunská modifikace Woynarovichovy metody (s taninem) Lepivost jiker fytofilních druhů ryb je dána mucoproteiny, až po styku s vodou Pro umělý výtěr ve velkovýrobních technologiích inkubace jiker nutnost zamezit jejich lepivosti Metody odlepkování jiker:

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Demerec (1937) popsal nestabilní mutace u D. melanogaster B. McClintocková (1902-1992, Nobelova cena 1983) ukázala ve

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Cytometrické metody pro stanovení proliferace lymfocytů. RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

Cytometrické metody pro stanovení proliferace lymfocytů. RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol Cytometrické metody pro stanovení proliferace lymfocytů RNDr. Jan Lašťovička, CSc. Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol Funkční testy lymfocytů Stanovení proliferace lymfocytů Schopnost lymfocytů reagovat

Více