OBSAH. PP Master Mixy PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14"

Transkript

1 OBSAH DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza 4 Taq DNA polymeráza Unis 5 TaqPurple DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza Combi Taq DNA polymeráza 8 LA DNA Polymerases Mix 9 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer 10 PP Master Mixy PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14 qpcr Master Mixy new qpcr 2x Master Mix 16 new qpcr 2x Blue Master Mix 17 new qpcr 2x SYBR Master Mix 18 Další enzymy RNáza bez DNáz 19 MMLV reverzní transkriptáza 20 Izolace DNA a RNA DNA Lego kit 22 RNA Blue RTPCR kit 23 RNA Blue 24 RNA nosič TB 25 DNA markery DNA marker new DNA marker coloured 27 new DNA marker ( po 50 pb) 28 new DNA marker ( po 50 pb) coloured 28 DNA marker DNA marker coloured 29 Další materiály pro PCR PCR dntp mix 30 PCR EtOH 30 PCR Enhancer TB 31 PCR H 2O 32 PCR Ultra H 2 O 32 PCR olej 33 Micro Check (kalibrační špička) 33 Materiály pro elektroforézu PCR agaróza TB 35 PCR ethidium bromid TB 36 PCR vkládací pufr TB 36 PCR vkládací pufr Edge 36 PCR vkládací pufr Red load a Yellow load 37 Technické specifikace 38 Technické informace, objednávky a obchodní podmínky 40 1

2 Vážení zákazníci, firma TopBio, s.r.o. založena 1. listopadu 1995 se specializuje na výrobu vybraných látek, důležitých pro široké využití molekulárně genetických metod v řadě oblastí základního i aplikovaného výzkumu a výrobní praxe. Konkrétně se jedná o enzymy a další látky nezbytné pro amplifikaci DNA pomocí tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR). TopBio, s.r.o. vznikla jako spinoff firma Ústavu molekulární genetiky AVČR. V počátečním období byla fi rma součástí tzv. Inkubátoru Technologického centra AVČR, který byl lokalizován v areálu biologických ústavů AVČR v Praze 4 Krči. V roce 2002 se část firmy přestěhovala do nových prostor ve Vestci u Prahy a rozšířila výrobnu. Mezi charakteristické rysy firmy patří (firemní desatero): 1. výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality, 2. náročná výstupní kontrola, 3. zajištění optimálních podmínek pro skladování a přepravu výrobků a vyznačení expirační doby u všech výrobků, 4. rychlé a kompetentní vyřizování technických dotazů v pracovní dny obvykle do 4 hod. po obdržení dotazu, 5. rychlé vyřizování objednávek v celé ČR v pracovní dny obvykle do 24 hod. po obdržení objednávky, 6. vzhledem ke kvalitě výrobků bezkonkurenční ceny, 7. výrazné slevy při odběrech většího množství výrobků, 8. široké uspokojování požadavků na platby (volba termínu platby), 9. rychlé a vstřícné vyřizování reklamací, 10. důraz na inovace odrážející aktuální vědecké poznatky. 2

3 DNA polymerázy pro PCR a pufry Taq DNA polymeráza Taq DNA polymeráza Unis TaqPurple DNA polymeráza Taq DNA polymeráza 1.1 Combi Taq DNA polymeráza LA DNA Polymerases Mix 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer PCR je jednou z nejvýznamnějších molekulárněgenetických technik. Tato technika slouží k rychlé produkci velkého počtu kopií fragmentů DNA. Pořadí nukleotidů v DNA fragmentech vytvořených v PCR odpovídá pořadí nukleotidů v templátové DNA (například genomová DNA nebo cdna). Velikost amplifikovaných úseků je vymezena oligonukleotidovými primery (očka), které nasedají na templátovou DNA. Reakční směs pro PCR obsahuje: 1. teplotněrezistentní DNA polymerázu 2. pufr 3. dntp (stavebni kameny DNA) 4. templátovou DNA 5. dvojici oligonukleotidových primerů V průběhu PCR dochází k denaturaci templátové DNA, nasednutí primerů a extenzi DNA od primeru ve směru 5 > 3. Tyto kroky PCR, které mají odlišná teplotní optima se mnohokrát opakují (obvykle 20 40x). Provedení PCR v přístrojích (cyklerech) umožňujících automatické změny teploty zásadním způsobem zjednodušuje proces amplifikace DNA fragmentů. Z hlediska provádění PCR mají rozhodující význam DNA polymerázy, které jsou rezistentní k teplotám, při kterých dochází k denaturaci DNA (94 o C). Firma TopBio dodává 6 preparátů polymeráz, které mají různou využitelnost (viz. Tabulka). Tyto polymerázy se kombinují s dalšími komponentami PCR reakčních směsí. Tabulka Využitelnost teplotně rezistentních polymeráz TopBio provenience pro různé typy PCR. Polymerázy Taq DNA pol. Taq DNA pol. Unis TaqPurple DNA pol. Taq DNA Pol. 1.1 Combi Taq DNA pol. LA DNA pol. Mix Rutinní diagnost. PCR PCR dlouhých fr. + Přesná PCR na klonace DNA fr. + Hot start PCR + PCR s vysokým výtěžkem DNA fr. + + Speciální aplikace + + a pufry Preparát, který je označen Combi, obsahuje teplotněsensitivní protilátku specifickou pro DNA polymerázy. Tato protilátka blokuje enzymovou aktivitu, která je následně zrušena v prvním denaturačním kroku PCR. Teplotní citlivost protilátky umožňuje její efektivní využití v tzv. hot start PCR, kdy amplifikace DNA fragmentů nastává až po dosažení denaturační teploty. Technické specifikace polymeráz jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 38). 3DNA polymerázy

4 4DNA polymerázy a pufry Taq DNA polymeráza KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENTŮ DNA V PCR Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym izolovaný z Thermus aquaticus. Tento nemodifikovaný enzym replikuje DNA při 74 o C a má poloviční účinnost 40 min. při 95 o C (Chien, A. et al., J. Bacteriol., 127: , 1976; Kaledin A.S. et al., Biokhimiia, 45: , 1980). Tento enzym katalyzuje polymerizaci nukleotidů na základě templátu a oligonukleotidového očka ve směru 5 >3 v přítomnosti hořčíku a má rovněž 5 >3 exonukleázovou aktivitu. Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou (TCA za 30 min. při 72 o C). Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm HEPES, ph 7,9, 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5 mm PMSF, stabilizátor, 50% glycerol. Doporučený protokol pro přípravu vzorků pro PCR Smíchat: 41,5 μl PCR H 2 O 5 μl 10x koncentrovaného reakčního pufru (dodávaného s enzymem) 1 μl 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 μl 50 μm 5 primeru 0,5 μl 50 μm 3 primeru 0,5 μl Taq DNA polymerázy (2,5 U) 1 μl testované DNA Při testování více vzorků DNA je vhodné připravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem počtu vzorků DNA. Master Mix je rozdělen po 49 μl do zkumavek a do každé z nich je přidán 1 μl studované DNA. Koncentrace: 5 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků (viz níže) a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA, která po elektroforetické analýze dává jediný proužek barvitelný ethidium bromidem a má odpovídající velikost. Kontrola kvality zahrnuje atest dokumentující závislost množství výsledného produktu na množství přidané Taq DNA polymerázy. Typický výsledek atestu je uveden na obr. 1. Obr. 1. Elektroforetická separace fragmentů DNA generovaných v PCR (Fr.) s použitím různých koncentrací Taq DNA polymerázy. Vzniklá DNA byla analyzována v 1% agarozovém gelu a barvena ethidium bromidem (0,5 μg/ml). PCR byla provedena v objemu 50 μl/zkumavku a obsahovala následující množství Taq DNA polymerázy: 2,5 U (B), 1U (C), 0,5U (D). Poloha fragmentů DNA markeru je rovněž uvedena (A). Amplifikovaný materiál: plasmidová DNA (1ng) A B C D T 031 Taq DNA polymeráza 100 U 700, Kč T 032 Taq DNA polymeráza 500 U 2.900, Kč T 033 Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč T 034 Taq DNA polymeráza 10 x 500 U , Kč T x konc. Taq pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč Fr

5 Taq DNA polymeráza Unis KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI ZVÝŠENÉHO MNOŽSTVÍ FRAGMENTŮ DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus Aquaticus v univerzálním skladovacím pufru. Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy Unis je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou Unis v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace:5 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporučený protokol: viz. Taq DNA polymeráza (str. 4). Odlišný skladovací pufr umožňuje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, včetně amplifikace dlouhých fragmentů DNA. Taq DNA polymeráza Unis vykazuje v některých kombinacích primerů a DNA templátů podstatně vyšší účinnost než původní Taq DNA polymeráza. To umožňuje redukovat její množství na polovinu: 1,25 U/50 μl reakční směsi. a pufry T 036 Taq DNA polymeráza Unis 100 U 700, Kč T 037 Taq DNA polymeráza Unis 500 U 3.000, Kč T 038 Taq DNA polymeráza Unis 5 x 500 U , Kč T 039 Taq DNA polymeráza Unis 10 x 500 U , Kč 5DNA polymerázy

6 TaqPurple DNA polymeráza DNA POLYMERÁZA Z THERMUS AQUATICUS S PŘÍDAVKEM INERTNÍHO BARVIVA Ve srovnání s běžně používanými polymerázami má TaqPurple DNA polymeráza několik výhod: barvivo stabilizuje enzym a prodlužuje jeho životnost, koncentrace enzymu (1 U/μl) usnadňuje přesnější dávkování enzymu, barvivo a glycerol zvyšují hustotu PCR reakční směsi, kterou lze přímo nanášet na gel (bez požadavku na přidání vkládacího pufru), barvivo usnadňuje manipulaci s enzymem a umožňuje vizuání kontrolu jeho promíchání, barvivo neovlivňuje reakční podmínky PCR (včetně koncentrace Mg 2+ ), barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikací DNA fragmentů. Definice jednotky: jedna jednotka TaqPurple DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s TaqPurple DNA polymerázou v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, inertní barvivo, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční pufr s MgCl 2 : 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. 6DNA polymerázy a pufry Doporučený protokol pro přípravu vzorků pro PCR Smíchat: 39,5 μl PCR H 2 O 5 μl 10x koncentrovaného reakčního pufru (dodávaného s enzymem) 1 μl 10 mm dntp mix (10 mm datp, 10 mm dctp, 10 mm dgtp a 10 mm dttp) 0,5 μl 50 μm 5 primeru 0,5 μl 50 μm 3 primeru 2,5 μl TaqPurple DNA polymerázy (2,5 U) 1 μl testované DNA Při testování více vzorků DNA je vhodné připravit tzv. Master Mix, ve kterém jsou objemy jednotlivých komponent násobkem počtu vzorků DNA. Master Mix je rozdělen po 49 μl do zkumavek a do každé z nich je přidán 1 μl studované DNA. T 106 TaqPurple DNA polymeráza 100 U 700, Kč T 107 TaqPurple DNA polymeráza 500 U 3.000, Kč T 108 TaqPurple DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč

7 Taq DNA polymeráza 1.1 KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI FRAGMENTŮ DNA V PCR Jedná se o DNA polymerázu izolovanou z Thermus aquaticus o koncentraci 1 U/μl. Snížená koncentrace enzymu usnadňuje přesnější dávkování. Enzym se dodává s 10x koncentrovaným reakčním Blue Bufferem (1,5 ml). Definice jednotky: jedna jednotka Taq DNA polymerázy 1.1 je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Taq DNA polymerázou 1.1 v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U) 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním Blue Bufferem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního Blue Buffru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním Blue Bufferem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. 10x reakční PCR Blue Buffer s MgCl 2 : 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 200 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. Doporučený protokol: odlišný skladovací pufr umožňuje využít tuto polymerázu v kombinaci s pufry, které se využívají pro speciální aplikace, včetně amplifikace dlouhých fragmentů DNA. Taq DNA polymeráza 1.1 vykazuje v některých kombinacích primerů a DNA templátů podstatně vyšší účinnost než původní Taq DNA polymeráza. To umožňuje redukovat její množství na polovinu (1,25 U/50 μl reakční směsi). a pufry T 111 TaqPurple DNA polymeráza U 700, Kč T 112 TaqPurple DNA polymeráza U 3.000, Kč T 113 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U , Kč T 114 TaqPurple DNA polymeráza x 500 U , Kč T x PCR Blue Buffer bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč 7DNA polymerázy

8 Combi Taq DNA polymeráza TAQ DNA POLYMERÁZA S MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ Protilátka blokuje enzymovou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Oblast využití Combi Taq DNA polymerázy zahrnuje amplifikace komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů ve velkém počtu termálních cyklů (>35) anebo použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Definice jednotky: jedna jednotka Combi Taq DNA polymerázy je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s Combi Taq DNA polymerázou v objemu 100 μl (100 U) nebo 500 μl (500 U), 1 zkumavka s 10x koncentrovaným reakčním pufrem (1,5 ml). Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C),100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 1 U/μl Skladování: při teplotě 20 o C společně s 10x konc. reakčním pufrem. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o relativní molekulové hmotnosti 94 kd. Protilátka v neredukujícím prostředí putuje jako jediný proužek o relativní hmotnosti 155 kda. 10x reakční PCR s MgCl 2: 100 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 500 mm KCl, 1% Triton X100, 15 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. 8DNA polymerázy a pufry C 204 Combi Taq DNA polymeráza 100 U 1.000, Kč C 205 Combi Taq DNA polymeráza 500 U 4.000, Kč C 206 Combi Taq DNA polymeráza 5 x 500 U , Kč T x konc. Taq pufr bez MgCl 2+MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč

9 LA DNA Polymerases Mix KLÍČOVÉ REAGENS PRO AMPLIFIKACI DLOUHÝCH FRAGMENTŮ DNA (AŽ 40 KB) Jedná se o unikátní směs DNA polymerázy Unis a další polymerázy s 3 >5 exonukleázovou aktivitou, která umožňuje provádět amplifikaci genomové DNA až do velikosti 20 kb a plasmidové (fágové) DNA až do velikosti 40 kb tzv. LA (Long a Accurate) PCR. Mimořádná amplifikační účinnost uvedeného systému jej předurčuje i k běžné PCR, kde jiné systémy selhávají, nebo kde je požadavek na snížený výskyt chyb (pro klonování). Systém lze doporučit i pro RTPCR. Definice jednotky: jedna jednotka LA DNA Polymerases Mix je definována jako množství enzymu, které katalyzuje inkorporaci 10 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 30 min. při 72 o C. Reakční podmínky jsou: 10 mm TrisHCl (ph 8,8 při 25 o C), 50 mm KCl, 0,1% Triton X100, 1,5 mm MgCl 2, 200 μm datp, dctp, dgtp a [α 32 P]dTTP, 50 μg/ml denaturované cdna, 0,5 μm odpovídajícího primeru a 0,2 0,5 U enzymu v objemu 50 μl. Balení: 1 zkumavka s LA DNA Polymerases Mix v objemu 20 μl (100 U) nebo 100 μl (500 U), 1 zkumavka obsahující 1,5 ml 10x koncentrovaného LA PCR reakčního pufru, 1 zkumavka DMSO, podrobný návod na provádění LA PCR. Při požadavku na změnu v koncentraci MgCl 2 je možno namísto 10x konc. reakčního LA PCR pufru dodat set obsahující 1 zkumavku s 10x konc. reakčním LA PCR pufrem bez MgCl 2 (1,5 ml) a 1 zkumavku s 25 mm MgCl 2 (0,5 ml). Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl, ph 8,0 (25 o C), 100 mm KCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,5% Nonidet P40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol. Koncentrace: 5 U/μl. Skladování: enzymová směs, pufr a DMSO při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý RNáz a DNáz. 10x reakční pufr s MgCl 2 : 500 mm TrisHCl, ph 9,3 (25 o C), 150 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 1% Tween 20, 22,5 mm MgCl 2. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu pro přípravu vzorků a vhodné kombinace DNA a primerů je výsledkem PCR DNA fragment, který po elektroforetické separaci a barvení pomocí ethidium bromidu dává proužek odpovídající velikosti. a pufry L 071 LA DNA Polymerases Mix 100 U 1.000, Kč L 072 LA DNA Polymerases Mix 500 U 3.500, Kč L 073 LA DNA Polymerases Mix 5 x 500 U , Kč L x konc. LA PCR pufr bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč 9DNA polymerázy

10 10x koncentrovaný PCR Blue Buffer Jedná se o reakční pufr pro PCR, jehož základem je síran amonný, který je v řadě případů výhodnější než dříve používané pufry s KCl. Optimální konečná koncentrace MgCl 2 bývá vyšší (obvykle 2,5 mm) než při použití klasického reakčního pufru s KCl, který má optimum obvykle při 1,5 mm MgCl 2. Navíc PCR Blue Buffer má širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2. Složení: PCR Blue Buffer se dodává 10x koncentrovaný: 750 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 200 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,1% Tween 20, 25 mm MgCl 2. Balení: 1 zkumavka 10x koncentrovného PCR Blue Bufferu, 10x konc. PCR Blue Buffer se dodává i bez MgCl 2 a 25mM MgCl 2 je dodáván zvlášť. Tato varianta usnadňuje optimalizaci reakčních podmínek. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. PCR Blue Buffer lze použít pro Taq DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu Unis, TaqPurple DNA polymerázu, Taq DNA polymerázu 1.1 i Combi Taq DNA polymerázu. DNA polymerázy a pufry 10 T x konc. PCR Blue Buffer Complete 1,5 ml 50, Kč T x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl 2 +MgCl 2 1,5 ml + 0,5 ml 60, Kč

11 PP Master Mixy PPP Master Mix Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix PP Master Mixy představují novou generaci produktů pro přípravu rychlé a spolehlivé PCR. Obsahují všechny komponenty PCR s výjimkou primerů a DNA. Jejich hlavní předností je, že 1) nevyžadují smíchávání malých množství jednotlivých component PCR, 2) obsahují všechny komponenty optimalizované z hlediska vzájemné kompatibility a 3) obsahují aditiva, která zjednodušují skladování, přepravu i účinnost PCR. Všechny tyto parametry zvyšují reproducibilitu výsledků PCR testů. V současné době jsou k dispozici 3 typy PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností (viz. tabulka). Tabulka Využitelnost reakčních směsí TopBio provenience pro různé typy PCR. Rutinní diagnost. PCR PCR dlouhých fr. Přesná PCR na klonace DNA fr. Hot start PCR PCR s vysokým výtěžkem DNA fr. Speciální aplikace PCR reakční směs bez DNA a primerů PP Master Mix Plain PP Master Mix Combi PPP Master Mix Preparát, který je označen Combi, obsahuje teplotněsensitivní protilátku specifickou pro DNA polymerázy. Tato protilátka blokuje enzymovou aktivitu, která je následně zrušena v prvním denaturačním kroku PCR. Teplotní citlivost protilátky umožňuje její efektivní využití v tzv. hot start PCR, kdy amplifikace DNA fragmentů nastává až po dosažení denaturační teploty. Technické specifikace jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 39). PP Master Mixy 11

12 PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, obsahuje stabilizátory, které umožňují kratkodobé skladování při 4 o C, obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, obsahuje barvivo, které usnadňuje manipulaci se vzorky a vizuální kontrolu homogenity; barvivo má vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikovatelností PCR produktů, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), protože barvivo nemá vliv na průběh amplifikace, PPP Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků. K PPP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 μl) a PCR H 2 O (380 μl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání částí této reakční směsi (např. 24 μl) s analyzovanou DNA (1 μl). Složení: PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. Součástí dodávky je PCR H 2 O. Balení: 1 zkumavka s 500 μl PPP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. Skladování: při teplotě 20 o C, krátkodobě při teplotě 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. PP Master Mixy 12 Kontrola kvality: každá šarže PPP Master mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. P 124 PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 125 PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 126 PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč V případě požadavku na změny v koncentraci Mg 2+ lze dodat PPP Master Mix bez MgCl 2 a MgCl 2 separátně. P 134 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 135 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 136 PPP Master Mix bez MgCl 2 +MgCl 2 (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč

13 Plain PP Master Mix TAQ DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX BEZ BARVIVA Plain PP Master Mix je obdobou PPP Master Mixu, ale neobsahuje barvivo. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncetrací MgCl 2, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje stabilizátory, které umožňují krátkodobé skladování při 4 o C, obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), neboť aditiva nemají vliv na průběh amplifikace, je mimořádně vhodný pro rutinní analýzu produktů PCR reakcí pomocí automatických detektorů (kapilární chromatografie, realtime PCR a další). K Plain PP Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 μl) a PCR H 2 O (380 μl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání části této reakční směsi (např. 24 μl) s analyzovanou DNA (1 μl). Složení: Plain PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s 500 μl Plain PP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. Skladování: při teplotě 20 o C, krátkodobě při teplotě 4 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže Plain PP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. PP Master Mixy P 201 Plain PP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 690, Kč P 202 Plain PP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.490, Kč P 203 Plain PP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí 9.990, Kč 13

14 Combi PPP Master Mix TAQPURPLE DNA POLYMERÁZA PCR MASTER MIX S NOVOU MONOKLONÁLNÍ PRO TILÁTKOU ANTITAQ Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR, obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR a zajišťuje širší rozmezí optimálních koncentrací MgCl 2, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje aditiva, která umožňují přímou elektroforézu amplifikovaného produktu, bez nutnosti přidávat vkládací pufr, obsahuje antitaq monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start PCR, obsahuje barvivo, které usnadňuje manipulaci a vizuální kontrolu homogenity vzorků; při elektroforéze má barvivo vyšší pohyblivost než nukleotidy a tedy neinterferuje s kvantifikovatelností PCR produktů, vzorky mohou být snadno reamplifikovány ( nested PCR), neboť aditiva nemají vliv na průběh amplifikace, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA dochází současně k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. (viz obr. 2). PP Master Mixy 14 Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování Složení: Combi PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (25 o C), 40 mm (NH 4 ) 2 SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 100 U/ml TaqPurple DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s 500 μl Combi PPP Master mixu (na 40 reakcí po 25 μl), 1 zkumavka s 1,5 ml H 2 O. + Taq mab +Control mab sp frag. Obr. 2. Vliv monoklonální protilátky antitaq na amplifikaci cdna fragmentů pomocí RTPCR. Buněčná mrna byla izolována pomocí reagens RNA Blue (Kat. č. R 011) a převedena na cdna pomocí MMLV reverzní transkriptázy (Kat. č. M 023). Získaná cdna byla následně amplifikována pomocí Combi PPP Master Mixu, obsahující antitaq monoklonální protilátku (+αtaq mab), nebo kontrolního PPP Master Mixu s kontrolní monoklonální protilátkou (+ control mab). Testované vzorky byly z buněk divokého typu (1,4), heterozygotů (2,5) nebo homozygotů defektních v expresi studované mrna (3,6). Amplifikované vzorky byly frakcionovány elektroforézou na agarózovém gelu (Kat. č. P 045) s přídavkem ethidium bromidu (Kat. č. P 046). Pouze vzorky obsahující cílovou mrna vykazovaly očekávaný DNA fragment. V PCR s antitaq protilátkou byl specifický fragment (950 bp) výraznější na úkor fragmentů nespecifických. Ve snaze zachytit co nejširší spektrum DNA fragmentů byl gel přeexponován. Čísla vlevo ukazují pozice velikostních standartů. Získané výsledky ukázaly, že přidání antitaq protilátky do PPP Master Mixu zvyšuje amplifikaci specifického fragmentu DNA na úkor nespecifických fragmentů. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže Combi PPP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA. C 208 Combi PPP Master Mix (1 zk.) 40 reakcí 790, Kč C 209 Combi PPP Master Mix (5 zk.) 200 reakcí 2.990, Kč C 210 Combi PPP Master Mix (25 zk.) 1000 reakcí , Kč

15 qpcr Master Mixy NOVÁ GENERACE PŘÍPRAVKŮ PRO KVANTITATIVNÍ PCR new qpcr 2x Master Mix new qpcr 2x Blue Master Mix new qpcr 2x SYBR Master Mix Kvantitativní PCR (qpcr), nazývaná PCR v reálném čase, je v současnosti nejpoužívanější metoda pro analýzu genové exprese. qpcr vyžaduje termální cyklery, které jsou vybavené zařízením pro monitorování fluorescence v jednotlivých cyklech PCR. Intenzita fluorescence koreluje s množstvím DNA fragmentů produkovaných v průběhu PCR. Výhodou qpcr je, že (1) tvorba fragmentů DNA je monitorována v průběhu PCR a tedy nevyžaduje gelovou analýzu PCR produktů, (2) umožňuje kvantifikaci tvorby DNA fragmentů v exponenciální fázi PCR a (3) nevyžaduje manipulaci s PCR produkty a tím snižuje riziko kontaminace. Základem pro provádění qpcr jsou kvalitní reagens. qpcr Master Mixy TopBio provenience splňují požadavky na reagens, která jsou vhodná pro provádění PCR. Všechny qpcr Master mixy: umožňují po všech stránkách optimalizované a standartní provádění qpcr, obsahují reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňují rychlejší přípravu PCR reakčních směsí bez nutnosti rozmražování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahují afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C); není třeba prodlužovat denaturační krok. Tabulka Využitelnost qpcr Master Mixů TopBio provenience pro různé typy PCR. PCR reakční směsi Použití Hot Start qpcr 2x Master Mix qpcr 2x Blue Master Mix qpcr 2x SYBR Master Mix Technické specifikace jsou uvedeny v části technické specifikace (str. 38). qpcr Fluorescence Rutinní amplifikace s využitím fluorescenčních sond Náročnější amplifikace s využitím fluorescenčních sond Amplifikace v přítomnosti SYBR Green Doba (min.) qpcr Master Mixy Číslo cyklu 15

16 qpcr 2x Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl2, NUKLEOTIDY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění PCR a realtime PCR, obsahuje reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, sondu, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start ; tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C) a není třeba prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi, je vhodný pro použití v kombinaci se všemi běžnými detekčními sondami typu TaqMan, molecular beacons, FRET. Složení: qpcr 2x Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s qpcr 2x Master Mix (na 40 reakcí po 25 μl) 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H 2 0. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Master Mixy 16 P 501 qpcr 2x Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 502 qpcr 2x Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 503 qpcr 2x Master Mix 1000 reakcí , Kč

17 qpcr 2x Blue Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, BLUE BUFFER S MgCl2, NUKLEOTI DY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ A NOVÁ ADITIVA. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standardní provádění PCR a realtime PCR, obsahuje reakční pufr se síranem amonným a s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu PCR, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, detekční sondu, studovanou DNA (cdna) a doplnit H 2O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu. Tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení polymerázové reakce před vlastní PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů. Protilátka je inaktivována rychle při prvním denaturačním cyklu PCR (obvykle 1 min. při 94 o C) a není nutné prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi, je vhodná pro použití všech běžných detekčních sond (TaqMan, molecular beacons, FRET). Složení: qpcr 2x Blue Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mm TrisHCl, ph 8,8 (při 25 o C), 40 mm (NH 4) 2SO 4, 0,02% Tween 20, 5 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavku qpcr 2x Blue Master Mix na 40 reakcí po 25 μl 1 zkumavku PCR H 2 0 (1,5 ml). Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x Blue Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Fluorescence Doba (min.) Číslo cyklu P 521 qpcr 2x Blue Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 522 qpcr 2x Blue Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 523 qpcr 2x Blue Master Mix 1000 reakcí , Kč qpcr Master Mixy 17

18 qpcr 2x SYBR Master Mix SMĚS OBSAHUJÍCÍ TAQ DNA POLYMERÁZU, PUFR S MgCl2, NUKLEOTIDY, NOVOU MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ANTITAQ, SYBR GREEN A NOVÁ ADITIVA. Umožňuje po všech stránkách optimalizované a standartní provádění realtime qpcr, obsahuje reakční pufr s MgCl 2 v optimální koncentraci pro většinu qpcr, obsahuje fluorescenční barvivo SYBR Green, interkalující mezi báze DNA v optimální koncentraci bez negativního působení na amplifikaci DNA, umožňuje rychlejší přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent; stačí dodat primery, DNA a doplnit H 2 O (součástí dodávky), obsahuje afinitně purifikovanou monoklonální protilátku specifickou pro Taq DNA polymerázu, která umožňuje tzv. hot start ; tato protilátka blokuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy a tím znemožňuje zahájení PCR. Při denaturaci DNA v prvním cyklu PCR dochází k irreverzibilní teplotní inaktivaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity Taq DNA polymerázy. Protilátka je inaktivována rychle při prvním cyklu denaturace DNA během PCR (~1 min. při 94 o C) a není třeba prodlužovat denaturační krok, má široké využití při amplifikaci komplexních genomických nebo cdna templátů, nízkých počtů templátů a při použití mnohočetných párů primerů v téže reakční směsi. Složení: qpcr 2x SYBR Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 20 mm TrisHCl, ph 8,8, 100 mm KCl, 0,2% Triton X100, 3 mm MgCl 2, 400 μm datp, 400 μm dctp, 400 μm dgtp, 400 μm dttp, 50 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální antitaq DNA polymeráza (38 nm), SYBR Green, stabilizátory a aditiva. Balení: 1 zkumavka s qpcr 2x SYBR Master Mix (na 40 reakcí po 25 μl) 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H 2 0 Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz. Enzym migruje při SDS PAGE jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kd. Kontrola kvality: každá šarže qpcr 2x SYBR Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA pomocí přístroje pro realtime PCR. qpcr Master Mixy 18 P 551 qpcr 2x SYBR Master Mix 40 reakcí 790, Kč P 552 qpcr 2x SYBR Master Mix 200 reakcí 2.990, Kč P 553 qpcr 2x SYBR Master Mix 1000 reakcí , Kč

19 Další enzymy TATO SKUPINA ZAHRNUJE ENZYMY, KTERÉ NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ PŘI PCR NEBO PŘI PŘÍPRAVĚ DNA RNáza bez DNáz slouží ke štěpení RNA, bez vlivu na DNA MMLV reverzní transkriptáza umožňujě převádět mrna na cdna RNáza bez DNáz Jedná se o RNázu z bovinního pankreatu, která je vhodná pro přípravu plasmidů pomocí DNA Lego kitu. Definice jednotky: jedna jednotka je defi nována jako množství enzymu, které hydrolyzuje RNA při rychlostní konstantě 1, 25 o C (M. Kunitz, J. Biol. Chem., 164:563, 1946). Balení: 1 zkumavka RNázy bez DNáz, 0,5 ml. Koncentrace: 10 mg/ml, ~ 900 U/ml. Skladování: při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Skladovací pufr: 20 mm Tris HCl (ph 7,5), 30 mm NaCl, 50% glycerol. Kontrola kvality: za podmínek, kdy enzym kompletně degraduje RNA nemá vliv na plasmidovou DNA (elektroforetická intaktnost). Další enzymy D 106 RNáza bez DNáz (10 mg/ml) 0,5 ml 700, Kč 19

20 MMLV reverzní transkriptáza KLÍČOVÉ REAGENS PRO REVERZNÍ TRANSKRIPCI mrna NA cdna Jedná se o rekombinantní reverzní transkriptázu (RT) myšího leukemického viru Moloney. Reverzní transkriptázy jsou enzymy, které mají schopnost syntetizovat DNA na základě templátu RNA a oligonukleotidového očka. Definice jednotky: jedna jednotka MMLV RT je definována jako množství enzymu, které inkorporuje 1 nmol dttp do materiálu precipitovatelného TCA za 10 min. při 37 o C; jako templát je použit poly(a)oligo (dt)1218. Balení: 1 zkumavka s MMLV RT, 2000 U, 200 U/μl, 1 zkumavka 5x koncentrovaného MMLV reakčního pufru, objem 200 μl, 1 zkumavka 100 mm DTT, objem 100 μl. Skladovací pufr: 20 mm TrisHCl (ph 7,5), 100 mm NaCl, 0,1 mm EDTA, 1 mm DTT, 0,01% Nonidet P40, 50% (vol/vol) glycerol. Skladování: při teplotě 20 o C společně s 5x reakčním pufrem a 100 mm DTT. Materiál snáší opakované rozmrazování. Čistota: preparát je prostý nukleáz a má odpovídající parametry z hlediska čistoty a výtěžnosti cdna produktu. 5x reakční pufr (1. řetězec): 250 mm TrisHCl (ph 8,3), 375 mm KCl, 15 mm MgCl 2, stabilizátor. Doporučený protokol pro přípravu cdna (první řetězec) Smíchat: 4 μl PCR H 2 0, 1 μl RNA (1 mg/ml); izolovaná pomocí RNA Blue reagens (Kat. č. R011). Při odchylné koncentraci RNA upravit odpovídajícím způsobem množství vody a RNA tak, aby konečný objem byl 5 μl, 2 μl 5 x koncentrovaného MMLV reakčního pufru, 1 μl 100 mm DTT, 0,5 μl 10 mm PCR dntp Mix (každý z nukleotidů v koncentraci 10 mm) (Kat. č. P041), 0,5 μl Oligo dt1218 primer, nebo jiný primer (50 μm), 1 μl (25 U) MMLV RT (po naředění v 1x MMLV reakčním pufru). Reakční komponenty promíchat, krátce stočit a reakční směs inkubovat 1 hod. při 37 o C. Finální koncentrace jsou: 50 mm TrisHCl (ph 8,3), 75 mm KCl, 3 mm MgCl 2, 10 mm DTT, 0,5 mm dgtp, 0,5 mm datp, 0,5 mm dttp, 0,5 mm dctp, 2,5 μm oligo dt1218 (nebo jiný) primer, 100 μg RNA/ml, 2500 U MMLV RT/ml. Další enzymy 20 M 023 MMLV reverzní transkriptáza U 1.500, Kč

21 Izolace DNA a RNA TATO SKUPINA ZAHRNUJE PRODUKTY URČENÉ PRO IZOLACI DNA A RNA: DNA Lego kit souprava pro izolaci DNA z různých zdrojů RNA Blue RTPCR kit umožňuje provedení RTPCR RNA Blue reagens pro izolaci RNA z různých zdrojů RNA Nosič TB doplněk vhodný pro izolaci malých množství RNA Stavebnicový charakter a dostupnost individuálních komponent umožňuje maximálně efektivní využití izolačních souprav. Produkty na izolaci DNA a RNA 21

22 DNA Lego kit SOUPRAVA PRO RYCHLOU IZOLACI ČISTÉ DNA Moderní metody izolace DNA využívají poznatku o kapacitě křemičitých mikropartikulí vázat DNA v přítomnosti chaotropních látek (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76: , 1979). Řada firem připravila v současnosti soupravy pro izolaci DNA, které vycházejí z těchto poznatků. Ve srovnání s klasickými metodami je izolace DNA pomocí komerčních kitů rychlejší (nevyžaduje etanolovou precipitaci), bezpečnější (nevyžaduje fenolovou extrakci) a izolované preparáty DNA jsou podstatně čistější (nekontaminované RNA v sekvenační kvalitě). Masivnímu využívání moderních metod izolace DNA však brání ceny těchto souprav, které při srovnatelném počtu izolací několikanásobně přesahují ceny nákladů na izolaci DNA klasickým způsobem. Komerční soupravy jsou navíc značně specializované a pro různé izolace DNA (plasmidová, genomová DNA z leukocytů krve a jiných buněk, PCR fragmenty, fragmenty DNA po gelové separaci) je nezbytné zakupovat speciální soupravy. DNA Lego kit je stavebnicovou soupravou pro izolace DNA. Tento kit v sobě integruje nejen moderní poznatky o vlastnostech DNA, ale i ekonomicky atraktivní domácí surovinovou základnu. DNA Lego kit umožňuje izolovat DNA kvalitně a rychle, přičemž cena za izolaci je srovnatelná s cenou klasických izolačních postupů. Použití speciálně připravených křemičitých mikropartikulí a podtlakového odsávání umožňuje rychlé zpracování velkého počtu vzorků při minimalizaci nároků na špičky mikropipetátorů a mikrozkumavky. DNA izolovaná pomocí DNA Lego kitu je použitelná pro řadu molekulárně biologických technik, včetně PCR, restrikčního štěpení, sekvenování, mutageneze, transkripce in vitro, transformace, transfekce a další. Komponenty kitu lze využít pro koncentraci DNA a izolaci fragmentů genomové DNA z buněk i neseparované krve. Definice jednotky: DNA Lego kit umožňuje 250 izolací DNA (např. plasmidů z bakteriálních kultur o objemu 1,5 ml). Komponenty kitu: křemičité mikropartikule (DNA bind, 25 ml), DNA vazebný pufr (150 ml), promývací pufr (500 ml), centrifugační minikolonky/nástavce (25/250 ks), podrobný návod na izolaci plasmidové DNA z bakterií, fragmentů genomové DNA z malých množství buněk a neseparované krve a DNA fragmentů z komplexních reakčních směsí a gelů. Návod zahrnuje i podrobné informace o přípravě roztoků a jejich skladování. Skladování: při pokojové teplotě Produkty na izolaci DNA a RNA 22 D 100 DNA Lego kit, 250 izolací 1 kit 2.950, Kč D 102 DNA bind 25 ml 980, Kč D 103 DNA vazebný pufr 150 ml 850, Kč D 104 Promývací pufr 500 ml 550, Kč D 105 Minikolonky / nástavce 25/250 ks 750, Kč

23 RNA Blue RTPCR kit SOUPRAVA PRO RYCHLOU ANALÝZU PŘÍTOMNOSTI SPECIFICKÉ RNA Analýza exprese genů na úrovni RNA má velký význam v obecně biologicky orientovaném základním i aplikovaném výzkumu, zvláště lékařském a farmaceutickém. Určování přítomnosti RNA některých diferenciálně exprimovaných genů a patogenů má vysokou vypovídací hodnotu diagnostickou. V současné době jsou časově náročné tradiční metody identifikace přítomnosti studované mrna nahrazovány metodou RTPCR, která spočívá v reverzní transkripci RNA na cdna, amplifikaci cdna fragmentu v PCR a detekci amplifikovaného fragmentu. Výhody této metody spočívají v rychlosti, snadnosti provedení a nezávislosti na použití radioaktivních látek. RNA Blue RT PCR kit obsahuje všechny klíčové komponenty pro izolaci RNA, přípravu cdna a její amplifikaci v PCR. Souprava nalezne uplatnění i při přípravě cdna fragmentů vhodných pro klonování v expresních vektorech a následnou produkci rekombinantních proteinů. Součástí soupravy je podrobný pracovní protokol, který popisuje jednotlivé kroky RTPCR od přípravy RNA z buněk až po elektroforetickou charakterizaci PCR produktů. RNA Blue RTPCR kit umožňuje stanovit přítomnost studované RNA v buňkách v průběhu méně než 8 hod. Výhody RNA Blue RTPCR kitu 1. Souprava obsahuje všechny rozhodující komponenty (s výjimkou primerů a RNA) pro úspěšné provedení RTPCR. Souprava obsahuje komponenty nejvyšší dosažitelné kvality, které byly extenzivně testovány na vzájemnou kompatibilitu, vysokou performanci a optimální průběh reverzní transkripce i PCR. 2. Souprava obsahuje podrobný návod na provedení RTPCR, včetně popisu 90ti min. izolace nedegradované RNA, reverzní transkripce a následné PCR. Reverzní transkripci a PCR lze provést v jediné zkumavce. 3. Využitelnost soupravy je zvýšena možnostmi získat jednotlivé komponenty soupravy samostatně. Komponenty kitu: RNA Blue, 100 ml, PCR H 2 0, 15 ml, MMLV reverzní transkriptáza, U, 200 U/μl, 5x koncentrovaný MMLV reakční pufr, 200 μl, 100 mm DTT, 100μl, PCR dntp Mix (datp, dgtp, dctp a dttp), 10 mm roztok každého z nukleotidů, 100 μl, Taq DNA polymeráza, 500 U, 5U/μl; 10x koncentrovaný pufr pro PCR, podrobný návod na izolaci RNA a provedení RTPCR. Skladování: RNA Blue reagens při teplotě 4 o C, PCR H 2 O při pokojové teplotě, MMLV reverzní transkriptáza, PCR dntp mix a Taq DNA polymeráza a pufry při teplotě 20 o C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Kontrola kvality: při použití doporučeného protokolu, komponent RNA Blue RTPCR kitu a vhodné kombinace RNA a primerů je výsledkem RTPCR produkt, který po elektroforetické separaci a barvení ethidium bromidem má odpovídající velikost. Produkty na izolaci DNA a RNA Objednávky R 001 RNA Blue RTPCR kit 1 kit 6.900, Kč 23

PP Master Mixy... 13 PPP Master Mix 14 Plain PP Master Mix 15 Combi PPP Master Mix 16 new Plain Combi PP Master Mix 17

PP Master Mixy... 13 PPP Master Mix 14 Plain PP Master Mix 15 Combi PPP Master Mix 16 new Plain Combi PP Master Mix 17 Obsah DNA polymerázy pro PCR a pufry............................... 5 Taq DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza Unis 7 TaqPurple DNA polymeráza 8 Taq DNA polymeráza 1.1 9 Combi Taq DNA polymeráza 10 LA DNA

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013)

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) Upozornění: RNA Blue obsahuje fenol a další toxické komponenty. Při kontaktu s kůží je nutné omytí velkým

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Sure-MeDIP II. with agarose beads and Mse I. www.krd.cz

Sure-MeDIP II. with agarose beads and Mse I. www.krd.cz Sure-MeDIP II with agarose beads and Mse I www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN Fragmenty nukleových kyselin lze dle jejich velikosti rozdělit elektroforézou. Elektroforéza využívá rozdílné pohyblivosti jednotlivých fragmentů, danou právě

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna

Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna Praktická úloha Identifikace mikroorganismů pomocí sekvence jejich genu pro 16S rrna Pro spolehlivou identifikaci mikroorganismů pomocí genetických metod se velmi často využívá stanovení nukleotidové sekvence

Více

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16 Ivo Papoušek Biologie 8, 2015/16 Doporučená literatura: Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava Růžičková, Jana Koptíková Izolace nukleových kyselin

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS

PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS PO STOPÁCH BAKTERIÍ V/KOLEM NÁS Jana Spáčilová, UK v Praze, PřF, Katedra buněčné biologie Svět bakterií je nesmírně druhově bohatý a máme ho blíž než před očima. Mikroskopickými metodami můžeme obdivovat

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

Exprese rekombinantních proteinů

Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů je proces, při kterém můžeme pomocí různých expresních systémů vytvořit protein odvozený od konkrétního genu, nebo části genu. Tento protein

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Metody práce s proteinovými komplexy

Metody práce s proteinovými komplexy Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce

Více

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY:

MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: MODERNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODY: POKROČILÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGII Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0046 Praktický kurz pokročilých

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy PRACOVNÍ PROTOKOL PRO PŘEDMĚT GENETCKÁ DIVERZITA Vypracováno

Více

Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová. METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI

Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová. METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI Jan Hodek, Jaroslava Ovesná, Lucie Pavlátová METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉ PAPÁJI LINIÍ 55-1 a 63-1 METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2015

KATALOG PRODUKTŮ 2015 KATALOG PRODUKTŮ 2015 www.geneproof.com Váš specialista na PCR diagnostiku! KATALOG PRODUKTŮ 2015 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

Nukleové kyseliny (NK)

Nukleové kyseliny (NK) Eva Roubalová B10 2007/2008 Předmět: - Obecná biologie - Biologie a genetika Zdroj velké části materiálů: učebnice Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY PCR V REÁLNÉM ČASE A

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

Detekční set na chřipku A/H1N1

Detekční set na chřipku A/H1N1 Pouze pro výzkum živých organismů. Detekční set na chřipku A/H1N1 Set primerů a hydrolyzačních sond pro detekci chřipky typu A Matrix Proteinu 2 a Hemaglutininu H1 (Mexických) genů Kat. č. 0 640 393 001

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

Elektroforéza nukleových kyselin

Elektroforéza nukleových kyselin Elektroforéza nukleových kyselin Elektroforéza nukleových kyselin je založena na tom, že NK jsou v neutrálním nebo zásaditém prostředí polyanionty. Protože se zvyšujícím se počtem nukleotidů v molekule

Více

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revize 2. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revize 2. Červenec 2014 DOT130v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Strana 1 / 7 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revize 2 Červenec 2014 DOT130v1

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Izolace, klonování a analýza DNA

Izolace, klonování a analýza DNA Izolace, klonování a analýza DNA Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., Ing. Zdeněk Knejzlík, Ph.D., Ing. Zdeněk Chodora Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha HTpavel.kotrba@vscht.czTH, HTzdenek.knejzlik@vscht.czTH,

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Návod k použití CRC RAScan Combination Kit

Návod k použití CRC RAScan Combination Kit Návod k použití CRC RAScan Combination Kit Souprava SURVEYOR Scan KRAS a NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD se systémy Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549

ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549 ANALÝZA MARKERŮ OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ DNA, PROTEINŮ A LIPIDŮ PO IN VITRO APLIKACI LÁTEK NA BUNĚČNÉ KULTURY HEL a A549 O B S A H 1. Aplikace testovaných látek na buněčné kultury 2. Oxidační poškození DNA

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED

ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED FREKVENCE ALEL GENU KIT ASOCIOVANÉHO SE STRAKATOSTÍ TOBIANO U KONÍ PLEMENE PAINT HORSE Chalupová P., Déduchová

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Biotechnologický kurz Biotechnologický kurz II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU v Brně Zemědělská

Více

Metody studia genové exprese

Metody studia genové exprese Metody studia genové exprese Ing. Lucie Němcová, Ph.D. Laboratoř vývojové biologie nemcova@iapg.cas.cz Transkriptom Genová exprese: Geny jsou exprimovány tehdy, jsou-li přepsány do RNA (mrna). Rozdílná

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová,

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová, Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová, METODIKA DETEKCE GENETICKY MODIFIKOVANÉHO TABÁKU VIRŽINSKÉHO (Nicotina tabacum L. cv. Samsun) S VNESENÝM KVASINKOVÝM MITOTICKÝM AKTIVÁTOREM (gen SpCdc25 z

Více

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Hybridizace doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Způsoby provedení hybridizace 2) Hybridizace v roztoku 3) Příprava značených sond 4) Hybridizace

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

WESTERN BLOT. Velikost signálu je vyhodnocována srovnáním s naneseným proteinovým markerem, což je komerčně dostupná směs proteinů o známé velikosti.

WESTERN BLOT. Velikost signálu je vyhodnocována srovnáním s naneseným proteinovým markerem, což je komerčně dostupná směs proteinů o známé velikosti. WESTERN BLOT Western blot je metoda používaná pro kvalitativní nebo semikvantitativní detekci určitého proteinu ve vzorku. Metoda je tvořena třemi základními kroky: 1. elektroforetickou separací proteinů,

Více

VYUŽITÍ AFLP PRO DNA GENOTYPIZACI ROSTLIN

VYUŽITÍ AFLP PRO DNA GENOTYPIZACI ROSTLIN RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Mgr. Jan Hodek VYUŽITÍ AFLP PRO DNA GENOTYPIZACI ROSTLIN METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika byla vypracována pracovníky Národní Referenční

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Eliška Růžičková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Real-time PCR a jeho využití pro

Více

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce

TECHNIKY PCR. PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce TECHNIKY PCR PCR - polymerase chain reaction -polymerázová řetězová reakce Komponenty nukleových kyselin Nukleotid DNA deoxyguanosid monofosfát (dgmp) Koncept párování bazí je striktně konzervativní Cytosine

Více

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION

CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION CLP ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS AFLP ANALYSIS CZECH VERSION AFLP ANALÝZA *** Technika AFLP (Amplification Fragment Lenght Polymorphism - polymorfismus délky amplifikovaných fragmentů) je modifikací RFLP,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

BAGene SSP soupravy IVD

BAGene SSP soupravy IVD Produktová řada BAGene CZ Návod k použití souprav BAGene SSP soupravy IVD Testovací soupravy pro AB0 typizaci, RH typizaci, pro typizaci systémů Kell, Kidd, Duffy a MNS, vzácné krevní skupiny i pro HPA

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC 1 Výrobce Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento návod k použití,

Více

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLÉNY Monika Stavělová 1, Jakub Rídl 2, Maria Brennerová 3, Hana Kosinová 1, Jan Pačes 2 1 AECOM

Více

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna Obsah přednášky 1) Klonování složených eukaryotických genů 2) Úprava rekombinantních genů 3) Produkce rekombinantních proteinů v expresních systémech 4) Promotory 5) Vektory 6) Reportérové geny Zdrojem

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více