Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk Diplomová práce Brno 2007 Lenka Činčárová

2 Ráda bych tímto poděkovala svojí školitelce Mgr. Marii Brázdové, Ph.D. za cenné rady, odborné vedení, pomoc a připomínky při tvorbě této diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala Veronice Kudláčkové a celému kolektivu LBCHMO za vytvoření příjemné pracovní atmosféry a inspirativního prostředí. Dekuji také své rodině za podporu během studia. Tato práce byla vypracována na Biofyzikálním ústavu Akademie Věd ČR v Brně v Laboratoři biofyzikální chemie a molekulární onkologie.

3 SEZNAM ZKRATEK aa aminokyselinové zbytky Amp ampicilin Amp r rezistence k ampicilinu bp páry bazí BSA hovězí sérový albumin DBSS strukturně selektivní vazba na DNA (DNA structure-selective binding) DEPC diethylpyrokarbonát, inhibitor RNAázy dsdna dvouřetězcová DNA (double stranded DNA) DTT 1,4-dithio-1-treitol EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina flp53 lidský protein o celé délce (full lenght) FPLC rychlá proteinová kapalinová chromatografie HEPES N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N -2-ethansulfonová kyselina IPTG izopropyl-β-thiogalaktosid lin DNA lineární forma DNA MOPS 4-morfolinpropansulfonová kyselina mutp53 mutantní forma proteinu p53 mutp53bs mutp53binding sites NK nukleová kyselina ocdna, oc otevřená kružnicová DNA p53c C-koncová DNA vazebná doména (aa ) p53cd centrální doména p53 (aa ) p53con konvenční sekvence specifické vazby p53 (consensus sequence) 5 PuPuPuC(A/T)(T/A)GpyPyPy3 p53for primer pro sekvenci p53, forward p53rev primer pro sekvenci p53, revers v opačném směru Pu purinová báze Py pyrimidinová báze RE responsivní element, místo vazby mutp53 scdna, sc superhelikální, nadšroubovicová DNA SCS selektivní vazba na scdna (supercoiled selective binding) SDS dodecyl síran sodný

4 SDS-PAGE sirna ssdna ssrna TEMED Tris wtp53 polyakrilamidová elektroforéza s SDS malé interferující molekuly RNA (small interfering RNA) jednořetězcová DNA jednořetězcová RNA N,N,N,N -tetramethylethylendiamin tris(hydroxymethyl)-aminomethan standardní forma proteinu p53

5 OBSAH 1. ÚVOD Nádorový supresorový protein p Struktura genu TP Mutace proteinu p Struktura proteinu p Polymorfismus kodonu 72 v genu TP Konformace proteinu wtp53 a mutp Funkce a regulace standardního typu proteuinu p53 (wtp53) Biologické konsekvence mutace proteinu p Heterogenita způsobů inaktivace wtp53 v lidských nádorech Mutantní p53 jako onkogen Dominantně negativní efekt Mechanismy získaných vlastností mutp53 ( gain-of-function ) Zvýšení poločasu rozpadu mutp53, narušená dráha degradace proteinem MDM Protein-protein interakce Transaktivace genů mutantními proteiny p Vazba p53 na DNA Sekvenčně specifická vazba na p53con (konsensní sekvence p53) Vazba mutp53 na DNA Sekvenčně specifická vazba mutp Strukturně selektivní vazba mutp Vazba mutp53 k MAR/SAR elementům in vivo Vazba mutp53 k repetetivním sekvencím in vivo Gliomy Astrocytomy Molekulární změny astrocytomů Role p53 v nádorech mozku p53 terapie mozkových nádorů CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE MATERIÁL A METODY Materiál Bakteriální kmeny (Escherichia coli) Buněčné linie Plasmidová DNA Mapy plasmidů určených pro studium vazby p Mapy plasmidů určených pro studium exprese p Mapa plasmidu psuper (Brummelkamp, 2002) Příprava plasmidové DNA pro studium vazby p Metody Techniky pro práci s DNA Transformace buněk E.coli Izolace plasmidové DNA kolonou GIAGEN-tip

6 Izolace plasmidové DNA kitem NucleoSpin Plasmid (Macherey- Nagel) Stanovení koncentrace nukleových kyselin Příprava lineárních fragmentů pro vazbu p Metodika klonování Štěpení plasmidové DNA restrikční endonukleázou Van91I Izolace DNA z agarózového gelu kitem NucleoSpin Extract (Macherey-Nagel) Defosforylace vektorové DNA alkalickou fosfatázou Purifikace DNA pomocí fenol/chloroform/isoamylakoholové extrakce Ligace T4 DNA ligasou (Invitrogen) izolovaných fragmentů mutp53 a bakteriálního expresního vektoru pt PCR Techniky práce s proteiny Izolace rekombinantních proteinů mutp Separace proteinů na SDS polyakrylamidových gelech Barvení SDS PAGE gelu Coomasie blue (Eckershorn aj., 1988) Stanovení koncentrace proteinů podle obarveného SDS-PAGE Coomasie Blue Stanovení koncentrace proteinů podle Bradfordové Přenos proteinů z polyakrylamidových gelů, elektorblot Vazba proteinů na lineární DNA Inkubace p53 s DNA Agarózová elektroforéza Detekce DNA Přenos z agarózového gelu, vakuový blot Imunodetekce proteinů na membránách Práce s buněčnými kulturami Kultivace gliomových linií Izolace DNA z gliomových buněk Příprava proteinových lyzátů z gliomových buněk Izolace celkové RNA z gliomových buněk Syntéza cdna metodou TermoScriptTM RT-PCR Štěpení BstUI Transientní transfekce buněk gliomu Přečištění RNA pomocí DNA-freeTM kitu (Ambion) Detekce exprese genů pomocí PCR Přístroje VÝSLEDKY Charakterizace gliomových linií s mutp Detekce mutace v p Detekce exprese mutp53 v buňkách gliomových linií Polymorfismus kodonu 72 v genu TP53 gliomových linií U251, Onda10 a Onda Morfologie buněk linií Onda10, Onda Příprava mutp53 proteinu v E.coli Příprava expresního vektoru pro produkci mutp53 v E.coli BL21 (DE3) Vazba p53 na lineární DNA...44

7 4.3.1 Vazba proteinů p53 na lineární DNA fragmenty pbluescript, ppgm1, ppgm Vazba wtp53 proteinu Vazba mutp53 proteinů Vazba mutp53 na lineární fragmenty genomové DNA Charakterizace genomové DNA určené pro vazbu mutp Vazba mutantních proteinů R273C a R273H na genomovou DNA Regulace exprese kandidátních genů proteinem mutp53 v gliomových liniích Příprava cdna Test exprese metodou PCR DISKUSE Charakterizace gliomových linií s mutantní p Charakterizace vazebných schopností mutantních proteinů p Regulace genové exprese ZÁVĚR SUMMARY LITERATURA...65

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u low grade karcinomů prsu Diplomová práce Brno 2008 Jarmila Sobotková Chtěla bych poděkovat

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin Charakterizace a diagnostika latentního viru meruňky disertační práce Autor: Ing. Lenka

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz): Koordinátor a odborný garant kurzu: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a

Více

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

Praktický kurz. Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Místo konání: Brno,

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka

Autor prezentace: Mgr. Michal Křupka Práce s inkluzními tělísky Refoldování Fúzní proteiny Autokatalitická technika odštěpení fúzní kotvy a její separace od rekombinantního proteinu Mgr. Michal Křupka Ústav imunologie LF UP Inkluzní tělíska

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY SYSTÉM PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU DVOJROZMĚRNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE PROTEINŮ JAKO ALTERNATIVA K DVOJROZMĚRNÉ GELOVÉ ELEKTROFORÉZE HELENA SKALNÍKOVÁ a,d, HANA KOVÁŘOVÁ a,d,

Více

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy

Genetická Společnosti Gregora Mendela. Informační listy Genetická Společnosti Gregora Mendela Informační listy Číslo 30 Listopad 2006 Informační listy, tiskové forum GSGM Dostáváte do ruky 30. číslo Informačních listů (IL), které jsou vydávány od roku 1985

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V KVANTITATIVNÍ A DIAGNOSTICKÉ PROTEOMICE: MOŽNOSTI A LIMITACE

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V KVANTITATIVNÍ A DIAGNOSTICKÉ PROTEOMICE: MOŽNOSTI A LIMITACE HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V KVANTITATIVNÍ A DIAGNOSTICKÉ PROTEOMICE: MOŽNOSTI A LIMITACE PAVLA ČEŠKOVÁ a, KRISTÝNA BROŽKOVÁ a, LENKA HERNYCHOVÁ b, JAROSLAV ŠTĚRBA a,c, DALIBOR VALÍK d a BOŘIVOJ VOJTĚŠEK

Více

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ 29.5. 1.6. 2012 resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova sborník redigovali Radmila Řápková, Martin Fusek, Vladimír Pouzar, Pavel Drašar

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

Laboratoř experimentální medicíny (LEM)

Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D. MUDr. Petr Džubák MUDr. Josef Srovnal RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. MUDr. David Vydra LABORATORY OF EXPERIMENTAL

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Í>rava _1 M0538 _ 20 11_ 1_ 00-Tisk-ePROJEKTY r file:/ I /F:/Document grants/runninglcentrum _ 2005/20 11 /zprava/20 ll.. TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek

Imunoanalýza nízkomolekulárních látek Imunoanalýza nízkomolekulárních látek ZS 2008 Aidi Avidin Y Ag Biotin Vítězslav Maier, Juraj Ševčík http://analytika.upol.cz/elektromigrace 1 Imunoanalýza nízkomolekulární látek Biochemické analytické

Více