Háječek se bude také soutěžit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Háječek se bude také soutěžit"

Transkript

1 Lp Ir SoT so ipn Ae D c n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A D N I C E Příští rok kritický, le rozpočet ho ustojí Háček tké soutěžit unitř UVNITŘ jdete... NAJDETE... n Hzrd Zpojte e městě do přípry končí strtegického plánu Přípr Seerní spojky n Spojk Máj no, či ne? n Link Ulicemi č. měst: 3 Tylo rychlejší n Noý Adent městský Vánoce web e městě Užijme si Adent! Očekáejme město plné žiot Prosinec měsícem očekáání. Přichází město připrilo rozpočet předfincoání spolufincoání integroného grmu noý rok. očekát lze nižší ýnos z dní z příjmů, součsné rozo měst, tz. iprm, po hož doběhnutí roce 2013 z dent Čs po letí něm jk Rd měst definitině schálil ypsání ideoé dnokoloé e- musí yřešit i otázku, zd še ující. Tkže soutěž kromě náplně edení měst íc nepočítá ni následují splšený Vánoce. že máme Letos z d- nen, s příjmy z hzrdu, který chce lrmující dluh, zdůrznil mirosl řejné urbnistické rchitektonické soutěže íceúčeloé kulturoných kulisách, nebo by měl odehr e stájících zrekonstru- e městě utlumit. Joch s tím, že z tímto dluhem stojí chybné yhodnocení fincoání oslit tyto ý- šk rozhodli ent, le tké še le zládneme, uklidňu ně společenské zřízení Háček stět úplně jiný obkt. Od nárhu půlce stájícího olebního ob- občny prní náměstek primátor mirosl Joch (čssd). i kdyby notlié etpy musí předfincot trochu jiné podobě, než byli eropských ktů, kdy dzmné dny Českých Budějoicích. řešení tké odít odhd Cílem soutěže definot, co finčních předpokldů, to dobí. Hodně ěci z plnil nejhorší scénář ýpdek dní byl tk elký, že předčí které přitékjí čsto zpožděním Už od 26. listopdu náměstí oku- z lstních zdrojů, středky, zyklí. by mělo hrdit stájící obkt ýsledek této soutěže soužit olebních grmů podřilo - letního ki, s jkou funkcí jké jko zdání ýběr ktnt. i očekáný pokles příjmů oti menších obmech, než půodně předpokládlo, musí přepu dřeěné městečko, které bízí podobě. Atrktiní multikulturní zřízení loklitě stájícího letního Soutěž počítá s tím, že plnit, něco lépe, něco hůře, někde k skutečnosti roku 2011 o 3,81% dárkoé zboží, občerstení, punče ze zprcoá zb reálu letního ( sronání: 1% předstu 10 lít do dlších zpočtých etp, by šech dokončení koutů chybí sět elký bohtý kus, grm... někde ki by mělo ytořit přímný eřejný stor pořádání oficiálshu, četně Krumloských le- ki i okolní prk celém roz- miliónů korun), mjí podle mirosl ŠKOLÁCI Joch Budějoice V GRÜNWALDOVCE dobré jméno MAJÍ sžili NOVÉ ŠATNY. to Žáci lespoň ze Zá- byl splněn schálený plán prcí. A možná nen ni to. pořádně Když do nezčlo. tohoto městečk čs Co od čsu le sd zítám, docel idím, poedlo, že snižot město ýměry České oproných Budějoice, u bnk. kldní školy Grünwldo, kterou zřizu ních i méně oficiálních kulturních jí. Jedk by rchitekti stejně tento spekt zohlednili, tože neu- ulic, stlo ožiení místem dentní tkáání doby. lidí, Jednotlié tedy tím, získli město noé štny. příjmech Vzhledem poklesne k tomu, přibližu že tuto ši den zákldní ze záchrnných školu štěu rozpočet 659 mezi dětí, lety bylo 2007 ším hlním kroků záměrem náměstek. rozšíření neyhou- společenských kcí, zponý orgnicky do struktury měst. Funkmí, to dobře, ytrhát ěci z čím kce by náměstí týdenní mělo trh být náměstí i jindy než rdničním dentu. nádoří Toto doplněné přímým důkzem zltou n o šli jících kpcit kre, šten. trdí V rámci mirosl stebních úpr došlo ke změnám dispozice dokládá půodního to délk obktu množstí podobě nástby druhého podlží příce letního ki by tedy měl být kontextu. Níc můžou obit toho, neděli že Pnskou lidé chtějí uličkou tkát měnily chtějí obohcená i o dlší kulturně společenské činnosti, říká náměstkyně né době bíhá prku zákldní dobré nápdy, které, byť součs- Příjmy oliní krize k tomu čtyřtýdenní mít příležitost. festil. Trhy jsou trošku Tento komerční poztek, lákjí který hlně má soji dob- logi- dnání, stbě která exteriéroého předcházel únikoého st-schodištěenny štny rozpočtu. šechny po tři týdny třídy zákldní školy příjmy zázemí městského prconíků rozpočtu úklidu. V obktu budou umístě- primátor I Popeloá. opr, můžou nést noé myšlenky do toho, jk čím prk ožiit ku, ré jídlo. to Letos nás le důkzem, z rátí že řemeslníci kce rdniční ktiity, nádoří které me ožiují podporot zdli Celá přístb s edoucími byl odborů rže řediteli yhool šich příspěkoých ozu školy orgni- splňol rznější poždky jsou příjmy pltných dňoé. předpisů. tké jsou relizoá tořeny řdou tk, by položek. co nejíce Ohniskem řešení území stájícího letního ki. Práě - zpřímnit náštěníky, dodá- nejý- ty by zcí Architektonicky šli s nimi působí kždou noý položku. říká muli k tomuto kázt ktu účelnost z 9,5 tkto milionu korun dlší náměstek položku primátor toří nedňoé Petr pilon měly moderním činit 1 zdušným 092 milióny dojmem, to této fázi soutěž pouze ideoá, tože během zprcoáání Soutěžní nárhy budou odený byli žiot zyklí. měst A komu ho komerce obytel dí, činí á I Popeloá. kč. městský mít hezky stor, pohromdě důležité tk, jk smot- Podhol. Foto: Petr Zikmund zdání ukázlo, že uchopit tento stor není úplně dnoduché. I pokládáme, že prní poloině nechci Z me s tímto postom mít trdiční hlásit kce. o An- pzdát do 15. únor 2012 před- z může šeho zšít měst město z rt rdnice. lidi. Určitě Dotce budou i přes krizi yšší než roce 2011 z hledisk ozního má stájící břez soutěž uzře. Pk tent, děl už ždyť í, jk jde přistát o trend, mezi který stánky, České Vránkoy koledy, zčíná žiý být betlém gospely stále ět- - i přes ekonomickou krizi edení měst počítá s podporou rozo letní kino hromdu much. Prostor obytelé měst můžou opět těšit ýstu nen ítězných nárší kždý důležitosti si sd poté, jde co to sé. ětši Ale šimli rdnic republice měst rámci Žižkok sého dotčního systému. rozpočet už počítá s přerozdělením částky 22,5 miliónu korun, kterou chce město podpořit rozoj má příkld elmi šptnou kustiku, tože zuk od plát odráží od budoy zimního stdionu spirci, ěřím, že rd měst ypíše hů. Pokud jdeme odpoídjící in- z uplynulých dcet let podsttě oblsti sportu, kultury pmátek, olnočsoých ktiit, cestoního jste si loni, co celé této kci úplně téměř yřešil blém zstrlé infrstruktury, šl si obdobím O tolik oblíbené eřejné dentní bruslení náměstí, které by domech bylo ti pjtý d Mlší. rozpočet chom měst oprdu příliš mohli nákldné, roce Bu síc zpomlují, i když dná o obdo- nejlepší? Lidé ten dentní mě- ruchu žiotního z středí, průzdná přiblížil náměstek mirosl Joch (čssd). nepřímně upltňu obytných ýběroé řízení ktnt, by- roce 2011 šlo dotce o 1,5 miliónu korun méně. budoání průmysloých zón, by táhl inestory, teď zčíná zjišťot, Obytelé Žádosti lze předeším podát př. řidiči kulturu Dotcí již od 16. šesti since, milionů korun oblst z eropských sociální fondů politiky podpořil poloině rekon- oz náměstí letního ki bízíme jsou neyho- bruslení zdrm konstruot, zimním uzírá Popeloá. stdionu, roce. Ale odpoledne ečer dnou dějoičtí Tké sětelné nepřijdou. prmetry Jko náhrdu nebo z 2015 ledoou letní kino plochu kompletně přímo zrebí, které prconě sd nejhektičtější Českých cestoního Budějoicích ruchu od si 6. zcel led, jistě oblst že k tomu, by lidé e městě zůstáli, oddychli. led, Po olnočsoé rekonstrukci ktiity zno-u since od 10 do 18 hodin neděli Noý rok od 12 do 19 žili zde prcoli, nejdůležitější, strukci podporu i regionální to sobotu 24. since od 10 do 16 hodin, sobotu 31. rozoj operční služeb péče grm. jdete weboém portálu cházíme chuť poslechnout si žié ystoupení nějké kpely, zjít punč, o oteřel děti do 6 Žižko let od 1. ulice. únor. Tou íce nyní informcí mohou hodin, přiblížil ánoční dárek občnům náměstek Kmil Clt (TOP 09). Ze zkušeností z minulého roku lze předpokládt tkáání, náštěu kulturních by město poskytolo příležitosti měst jíždět kci mgistrát/dotce. ut, utobusy Zpět tké opět díky oteření Žižkoy ulice i iduktu u nádr- tkt s kmrády relxot od obroského prconího szení nikoli cházet chodci. Pejskři dostli sáčky Noě zrekonstruoná ulice dozl několik změn, které si lidé trolejbusů utobusů. předpokládá edoucí odboru sportoních zřízení Tomáš No- náměstí, zkrátk by lidé mohli ží rátily sé půodní trsy linky náštěnost e dnech, kdy bezpltné bruslení, ž 500 lidí, i sportoních kcí, by ožiily ulice yložených středků, ysětlu předdkyně finčního ýboliónů kč. ptří m dk příjmy ních sátcích dost, le enku, ná- příjmy, které by měly činit 325 mi- klsicky před teleizí, té o ánoč- pomlu zykjí. Noě roněž užu o noých zstákách druhé části Žiž- něják. společensky kretině yžít. ru petr šebestíkoá (top 09). z nájmu dk diidendy, městí, Letošní koncertě, dent, tk byť nějk jistě s shromžďot, Npříkld utobusy MHD zde pokud konec budou příjmy předeším z teplárny, které tomto roce činily 38 miliónů kč. tep- miliónů kč. Seškrtné ýd s užít ozotelem si šeho krásného ště doldit, měst. kou tou chybičkou, to už od roku kterou 1989 můžeme, již nezstují. Zsták přesunul o několik desítek metrů dál, z Jednou z rint stor po- by koy ulice, blíže k nádrží. třeb nižší, můžeme škrtt už n kpitáloých ýdjích, opk při lárnu šk čeká nákldné odsíření, ze státního rozpočtu pk přiteče přenený ýkon státní sprá- roh před Dům služeb Senoážném náměstí. Jedná o místo, dále u Žižko pomníku. Někde oteře oči šem, kteří o tom doteď blíž resturce U Koníčk nebo dlší Budějoice ročníky byly tuto lepší dobu lepší, ožíjí sd neskutečným žiotem. Což le mimo- pozitiním ýoji české ekonomiky by splnil přísné emisní limity, město by stěží mohlo bez dlších směřume dodtečné příjmy to město jko mjoritní kcionář teplárny nepočítá příštím důsledného rcení neinestochodem sědčí o tom, že lidé, po- půjček dostát sým zázkům nebýt kde kdysi zsták půodně byl. storu ulic Žižko, Jeronýmo, Noohrdská, by měly znik- dokldů, sociální podpory, příy, zhrnující př. gendu mtrik, pochyboli. Doufejme tedy přejme do splácení šich dluhů, ty totiž podsttně Tto stb zčl čerenci ných středků zpět do rozpočtu soutěžením služeb oteřených rok e smyslu byl žiot nás rokem městského neustálých čloěk, pří- si, kud by mjí nen č, sinec, umí e sém le celý městě příští žít půodně měl být ztěžují dokonče budějoický rozpočet, ž nout obousměrné zstáky," říká konci listopdu. upozornil Práce šk mirosl skončily o měsíc dříe tk rádi, že Doprního tk mohli zpojit do rozpočtu pří- edoucí Sociální oddělení dáky řízení budou dopry yplácet úřdy práce ýběroých řízeních. celkem předpokládá, že zdlužení roce 2012 překročí mgickou yplácení mných tedy chodit očekáání. en, štěot Abychom krásná mohli podniku sociálních měst dáek Českští rok 110 miliónů korun, oceňu s účinností od 1. led přecházet těšit míst, tkát společenské tm tkácí s přáteli. kce, můžeme řidičům uleit, že jim ubyl 1 milirdu korun, což předstu z měst Budějoice úřdy Rdek práce. Filip Je s tím, to nejětší že orgnizční změ, upozornil by Milí celý Budějoičáci, rok e městě užíejte něco pozitiníhent. dělo Užíejte by lidé si období pocítili noý tkáání zán si d- d z uzírek. Nákldy rekonstrukci Žižkoy ulice byly téměř 24 noé zstáky obí buď roce níci mgistrátu zponím zůsttku o mirosl přispěli tké prco- tkřk kč obytele. primátor těchto ěcech Jurj thom tepre (hopb). dná součsné edení měst šk měst očekáání. oteřeného Čekání pulzujícího! i dě jsou motorem šeho I žiot. Popeloá Třeb teď (HOPB), něco miliony korun. Byl hrze strá klizce odoodní řd s pří- Součsné i chystné změny y či neodhlsolo ni korunu dluhů, roce s příjmem z diidend. účtu změstneckého fondu spěek oz mš zš cc neme si zátěže z minulých let, kpitáloé příjmy měst očekájí e ýši 49 miliónů kč. nej- žádném přípdě nepokrýjí ná- e ýši kč. 85 miliónů. tyto středky šk není úplně tkoé, náměstkyně jk primátor si předstoli, tože pměť mnohých pojkmi zcel noé jsou komunikce i chodníky, ysětlil náměs- který zprcoál z důodu docházejí z doprního průzkumu, splácíme úěry použité rekonstrukci úprny ody, zimního stýrznější položku tořit od- (dokončení strně 2) tek primátor Kmil Clt. stupnosti MHD krjském městě. kldy ýkon státní spráy, t krátká, mnozí tké zklmli. Peně dionu či stbu modrého mostu, dej mtku, předeším obktů nás přijde íce než 140 miliónů le ěřím, mám ději očekáám, úěr e ýši 180 miliónů korun, rdniční 3 kd lt, o jichž korun. edle sých občnů totiž že lepší to dříe než z dlších použitý Primátor refincoání ocenil inestičních kcí, le předeším nás minulém funkčním období. to by Foto: Petr Zikmund deji sttečnost rozhodlo už zstupitelsto město strá i o obytele 78 okolních obcí, což nejíce z ostt- čtyřicet let. ztížil úěr 600 miliónů, určený mělo do městské ksy přiést 45 I Popeloá, zásluhy občnů měst ních sttutárních měst, stěžu si Tráníky i chodníky plné psích Výoj scháleného rozpočtu - příjmy náměstek. 54 milióny kč si pk edení měst necháá jko rezeru, nost A.S.A. denně yážet náměstkyně primátor U příležitosti osl 94. ýročí stí, sportu, ýchoy či školstí. exkrementů, tk to už řdu let ypdá ulicích Českých Budějo- plnit stojny noými sáčky. tk, by nebyly přeplněné. Zároeň zniku smosttného Českosloensk udělil primátor Jurj Thoná Z zásluhy z obecného kou, ic, le příkld i prcích nebo Jedná o pilotní kt - Medile Z sttečnost stříbr- kdyby od 1. led nepoedlo hldce přeést gendu dáek sociální potřebnosti úřdy práce m zsloužilým českobudějoickým osobnostem yzmenání Z stuhu brách měst. N rozmloují, že nemohli ýtor sé- model fungu třeb i Prze, říká řešit i dlší detily yhlášky. Npří- obě medile mjí čerenožlutou u řeky. Mnozí mjitelé psů yme sledot, jk osědčí. Stejný Kromě toho nyní město sttečnost město mulo yplácet dáky 500 Z zásluhy. Slnostní ceremonie díl od pmětních medilí možné nosit při slnostních příleměli sáček. Mgistrát měst jim Rdnice pořídil ekologické pdou smět psi běht bez odítk či ho miláčk brt, tože ne- náměstek primátor Kmil Clt. kld to, jkých loklitách nebu- po dobu dlších dou měsíců. 0 kol 29. říj rdnici, letos bylo oceněno pět žitostech oděu. N reersoé, teď Jedná situci zlehču o nejětší tím, orgnizční změnu. stojny s přeodem sáčky. gendy ykt ndly. služebních sistenčních psů. že instlujpíroé sáčky, které by neměly lá- náhubku, smozřejmě s ýjimkou n dňoé příjmy n nedňoé příjmy n kpitáloé příjmy n přijté trnsfery občnů medilemi Z sttečnost, tedy zdní strně medilí městský zk nápis České Budějoiplácení Ty budou sociálních postupně dáek instloá- úřdy Umístění stojnů sáčky Jednou z rint, že psi bu- d Z zásluhy. Medile udělují od roku Výoj scháleného rozpočtu ce, ersoé - ýd strně náze yzmenání. Aersoá str meské yhlášky o pridlech ozčit u eterinářů čipem, budou ny práce s celkem účinností 37 od místech 1. led poklesne centru počet měst změstnců sídlišti o 21, Vl- širším součástí nárhu noé městdou čipoáni. Pokud nechjí lidé Vyzmenání Z sttečnost lze t přiblížil (podrobněji změnu primátor str. Jurj 2). Součástí zpomíly prezident Václ Hl. Lidé podepiso- thom (hopb). sáčku náměstek i dnorázoá primátor lo- policie budou dohlížet to, nosti pltit popltek, dodáá pri- pohyb Smutek psů. z Strážníci Hl. Týden městské před Vánocemi České Budějoice obdržet z záchrnu lidského žiot či elkých mteriálních hodnot přírodní motiy, medili Z stdile Z zásluhy ne bstrktně nějkou dobu osobozeni od nutptkli kondolence před rdnicí spontánně zploli síčky. s szením lstního žiot, yzmenání 500 Z zásluhy udělu prijující lem jko Smsono- že odbor brt. íce změří systém cích uklízeli. A pokud nebudou Konečná podob yhlášky tečnost yobrzen Smson bo- petr podhol která mjiteli (čssd) ps šk pomůže doplnil, by si mjitelé po psích miláčmátor. exkrement Město e spolupráci s Jihočeským didlem připrilo čtené předstení ho poslední hry Odcházení, jíž premiéry mátor 0 osobám, ž zsloužily o ě kšně. čsné Přímo interence, u těchto zásobníků romskou otázku, jich tidrogoou nejbližším okolí politiku budou kurá- tké snkce, upozorňu primátor jí budou zbýt i zstupitelé nebo lidé po pch uklízet, čekjí jsná sinci, kdy Českých Budějoicích roce 2008 prezident zúčstnil rozoj 1999 Českých Budějoic oblsti Přehled letošních yzmených n přijté trnsfery leznete str. 3. odpdkoé osobně. Foto Jihočeské Didlo umění, ědy, techniky, n hospodář- kpitáloé příjmy torstí děti koše, mládež. které společ- Jurj Thom. měst České Budějoice.

2 Seerní spojk poede od Globusu do Okružní ytořením Hzrd plánu období skončí po eřejném do připomínkoání tří let před Do eřejného připomínkoání příští rok z měst zmizí hrcí tohoto strtegického dokumentu utomty do roku 2014 i ideoloterijní mohou zpojit tké občné měst. Sociální terminály. služby jsou zstupitelé záchrnným totiž schálili lnem noou lidi, kteří yhlášku, ocitjí která nepříznié hzrd sociální území situci měst příkld zkzu. z dů- hzrd z měst nezmizí ihned, to ni přesto, že yhlášk neobshu přechodné období, které n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e Občné mohou rozhodnout o sociálních službách ž do 6. led úřední desce budějoického mgistrátu ysten nárh zdání změny územního Chybějí ám plánu nebo měst šim e blízkým zbě některé tkznou ze služeb erní sociální spojku. oblsti? tou Máte rozumí pocit, že budoucí by některé doupruhoá služby silnice měly s fungot nárhoou jik? rychlostí Chce- sociální 50 te km/h, mít přehled která by o přes poskytoných řeku ltu spojil službách? okružní Zúčstněte křižotku eřejného u Globusu, dnání pržskou Rozojoého třídu okružní plánu ulici. sociálních podle služeb integroného měst České plánu Budějoice dopry Dokument to nejpřínos- elek- orgnizcnějštronické doprní erzi stb možné e městě, lézt neboť dnes erním rpss.c-joice.cz. okrji měst spojí již dě Douletý nejytíženější kt silnice rozojoého i/20 i/3. odlehčí plánoání tk sociálních předeším služeb strkonické měst spolufinconý díky stbě erní z dotcí spojky E- ulici. by ropské měl unie snížit - Operčního počet ozidel grmu Lidské zdro změstnost y- rozpočtu ČR rcholí tomto roce ložen orgánům měst ke schálení. ideoloterijní terminály, ž poolu ministersto fincí, mjí z Plán má dě části. Alytická ychází ze sociálně demogrfických lýz dotzníkoých šetření, které přechodné období stnoené zákonem tři roky. koly uplynulém roce mezi eřejností, le tké u užitelů sociálních město zákzem hzrdu připrilo o zhrub 23 miliony korun z popltků z ýherní hrcí přístro. le to byl poslední ěc, kterou při torbě yhlášky myslelo. Přes milion korun ušetří město negtiní dopdy hzrdních her jsou tk ysoké, že ni třidcet milionů korun pojištění městském roz- mtku noé smlouě počtu nedokáže yážit, uedl Sttutární město České Budějo- ýboru primátor měst Jurj Petr thom Šebestíkoá. (hopb). Odpoědnost z situci májských ozotelé žádli. Již ydné licence ýherní hrcí přístro příští rok lze totiž odebrt pouze zákldě spráního řízení, tkže utomty mohou být ozu ž do konce roku ice ypslo soutěž pojištění mtku. Jejím ýsledkem ýrzná úspor finčních středků měst. V loňském roce si město ysoutěžilo mkléře, ze strny který 1) nám (dokončení strá o tyto o pojištění středky městského šk mtku, četně budou ut yužity odpoědnosti opět změstnce. škodu. Ten nám doporučil přesou- nepřijdotěžit nejětší součsnou podíl pojistnou ýdjích smlouu, ysětlu, běžné ýd. č zjišťují město yps- chod mjí tz. rdnice lo soutěž, předdkyně městských finčního orgnizcí. Jde předeším o energie, ysětlu náměstek mirosl zároeň m ptří i grntoý systém měst, e kterém 22,5 miliónu kč. celkem tuto kpitolu ydá kč. Je to částk Strkonická o 265 ulice již dlouhá korun nižší lét než končí roce yústěním 2011, do upozornil Husoy třídy ten, podle kdo chce petry pokrčot šebestíkoé sídliště úspor Máj, musí dá odbočit i soutěžením objíždět celá cen býlá energií. ksár. díky sdruženému V křižotce nákupu s ulicí měst O. Nedbl jím zřizoných Rošického orgnizcí tento lstněných ud ozidel společností potkáá s ti- nám Rozpočet: Seškrtné ýd V tomto díle série, kde ám předstume dnotlié komi Přízniou rdy situci bnkoním trhu měst, rozhodlo přišl yužít město k refincoání řd komisi bytoou. úěru ýstbu čističky odpdních Té od. předdá V součsné Sloj době zbýá městu spltit Dolejš 87 (TOP milionů 09): korun. rozdíl Již loňském od jiných roce komisí nemáme yolli dnání, inicitiní hož funkci, ýsledkem sloužíme bylo ýhrdně snížení úrokoé jko pordní szby orgán. z půodních ším 4,4% hlním 3,65%. úkolem Dodný e spolupráci dodtek ke smlouě spráou městu domů připrit grntol úsporu rdu cc mteriály, které korun ročně, týkjí přibližu- přidě- užíjících strkonickou mezi noým mostem pržskou třídou ž o dm tisíc kždém směru. odu šechny zdrotního dostupné postižení, informce dlouhodobě připroné nepřízniého komunikci zdrotního st- ob- o čné u, stáří, jdou nehodného městském sociálního webu středí, kci dopr nečekné noě náročné ytořené žiotní rubrice události erní podobně. spojk. Hlním zámci důodem, mohou č do máme rhoných zám o zponí co nejširší pochopitelně eřejnosti do tké plánoá- pří- změn hlédnout mo ní,, že odboru sociální územního služby jsou plánoánídeším k dnání lidi my připomínek, chceme, by které co tu pře- nejíce budou upltněny odpoídly do jich 6. led, potřebám solá pomohly rdnice následně jim s řešením dnání, jich o blémů, termínu říká me náměstek eřejnost primátor smo- Petr hož Podhol zřejmě s dosttečném tím, že mgistrátní předstihu odbor sociálních informot, ěcí doplnil spoluprcu náměstkyně s místními i poskytoteli popeloá (hopb). sociálních služeb. Práě letos rcholí přípr noého Rozojoého plánu, který Při té příležitosti uděll reize toho, co máme pojištěné jké částky. Konkrétně dná o pojištění mtku hodnotě pojistné částky 10,5 podřilo mld. Kč, ysoutěžit pojištění odpoědnosti cenu elektrické limitem energie plnění o 104,8% mil. Kč, nižší, pojištění tk s motoroých oti letošním ozidel 34 s miliónům pojistnou částkou částce cc 8,632 mil. milióny Kč korun. poinného podle ru- čení náměstk s limitem kmil plnění clty 70 mil. (top Kč, 09) ypočítáá to úspěch Petr předeším Šebestíkoá. situci, kdy ceny Už energií smém rostou. počátku úh o rámci kpitáloých ýdjů město ázáno pokrčot inestičních kcích z 300 miliónů kč ktech spolufinconých eu, ty předstují nejětší část kpitáloých ýdjů plánoných rok Zmýšlená 2012 e ýši stb 543 milióny. šk zbuzu e poslední eřejnosti položkou rozporuplné rozpočtu rekce. jsou Stební peněžní účty. řízení k bylo 31. zeřejněno eřejnou měli yhláškou běžných účtech z důodu zů sttek elkého 283 počtu 364 účstníků 000 kč, dnání bylo účtech soláno peněžních 7. listopdu fondů běžných h, , by doplnil ho mohlo mirosl zúčstnit Je legitimním rgumentem ti spojce Máj zám o klitu žiot přitom ji upírt jiným? doucími ozy přijíždějícími po Husoě co nejíce občnů. Doufli, třídě z měst dennodenně že eřejnosti yjsníme přípdné zde zniká doprní zácp. Podobná připomínky. Bohužel přišli pouze situce pnu i křižotce oponenti d. Nmísto rcionál- Husoy třídy s Brnišoskou. Jedná ního dnání stli sěd- o diné dě sětelně řízené ky doslo zákopoé álky, kterou křižotky oblst, kde ži cc nám yhlásil tto dojice zástupců 40% obytel Českých Budějoic. několik domů. Nenže - Řešení tohoto doprního blému ti městu troufám si říct i ti stlo ší prioritou. Pro- ho obytelům ytáhl do bo to připrili kt ýstby 32stránkoým dokumentem plným doprního poní ulic Strkonická námitek. Zároeň podli stíž- Mildy Horákoé. Tto komunikce nost podjtost úředníků, to má nenom zrychlit nen městských, le i krjských! zdnodušit sponí obytel Má Podjtý le lstně kždý, kdo s městským okruhem, le má zároeň chce řešit Budějoicích dopru. uleit přetíženým komuni- Argumentce, že ěc poženou ž k kcím Brnišoská O. Nedbl Nejyššímu spránímu soudu, pk obytelům, kteří jich blíz- mnohém připomíl yhrožoá- kosti musí bydlet. Tyto komunikce ní, z ýsledku eřejného dtel Cyklistické zhušťují předeším lékárničky, ozy které oby- zbyly náání po Dni rozhořčen bez ut, Mirosl získl Rdek Šec práě (pro), zmíněného který o sídliště ně jménem Máj. sdružení Město cyklistických přitom podle dšenců ho slo Níc požádl: má noá Regol spojk zjistit jm rozoj článek uděllo mximum rdničních to, noinách. by y- území býlých nám ksáren cyklistické ho hoělo ýbě šem chybí. námitkám. S předáním Lékárničk lékárniček doprní obslužnost, spojil náměstek ypočítáá Mirosl Z Joch půodně (ČSSD) ktoného i slib: Když stojím rgumenty čele ýstbu odboru, spojky které 1. čtyřpruhu stby, jko komunikci plánoná přektoli peníze, doupruh. slibuji, Krj že cyklostezk náměstek primátor Nemnice-Borek, ekonomiku uolňu ní mtek s ámi měst du. Mirosl po tké e smlouě Foto s městem Mrtin Volný ý- Refincoání úěru čističku ušetří městu miliony korun loání městských bytů. těch dnes přibližně 1700, edle klsických bytů dná i o ubytony. olných městských bytů šk málo, průběh řádu dnání dnotek. s bnkou o to 1. důležitější, náměstek primátor bychom posuzoli ekonomiku kž mtek dou dnotliou měst Mirosl žádost. mnohdy zájmu Město obktiního le rozhodlo posouzení pokusit si nechááme dosáhnout ště př. yšší od úspory. sociálního Smlou, odboru doplnit která byl potřebné uzře informce. z minulých edení uědomume rdnice, umožňol si totiž, tuto že půjčku šem přeúěrot, rozhodnutí to mnohdy zmená půjčit záisí si osud třeb čloěk u jiného peněžního či celé rodiny. ústu Byty součsnou toří dě půjčku skupiny, spltit. komi S ohledem rozhodu, situci, jké která byty pnu si ponecháme letošním roce bnkoním klsické žádosti trhu, jké bu- roz- Náštěníci sportoních kulturních technické záležitosti, ysětlil ná- služeb, jich poskytotelů zdtelů. kcí e Sportoní hle i městek primátor Kmil Clt. Strtegická část zákldě Budr réně si oddychli. Z Noá lák u Budr rény přišl zjištěných údjů předstu koncepci mohou chodit po láce přes Vlt- 21,5 milionu korun. Strá služeb blízké budoucnosti. u, která znikl místě té pů- lák byl hrijním stu, - Nejíce řešenou oblstí, která odní. Do předčsného užíání íc jí spodní strně byl připeně yplynul z dotzníkoého šetření byl dá 17. listopdu s tím, že ště technologická lá- mezi eřejností i doplňujících nket ní budou ště dokončeny některé k teplárny. internetu, oblst změst- práce. Ty šk oz přes spojni- To še bylo hrzeno ocelo- nosti, znik krizoého centr ci chodce už neomezí. Stb betonoým tělem nosníky nebo ýšení kpcity odlehčocích noého přemostění přes Vltu tr- spřženou železobetonoou desby služeb niory či osol pět měsíců. kou. Mostok má přímopochozí zdrotním postižením, přibližu Až lák kompletně do- izolci krjních mezerách mezi náměstek Petr Podhol. konče, zcel zkoludoá- nosníky umístěno edení proo- Připomínkot dokument, který. Tomu práě předcházet du kondenzátu. Stebně upre- oliní tyto služby horizontu opláštění bočních částí lícoými ny jsou i přístupoé komunikce, následujících několik let, mohou plechoými pnely, což jsou spíše dodl náměstek Kmil Clt. šichni občné měst obcí okresu České Budějoice. Dokument možné lézt webu ktu rpss.c-joice.cz. Veřejné dnání plánu zčne 10. since hodin sále zstupitelst budoě historické Vedení rdnice. měst čele s primátorem Jurm Thomou (HOPB) si áží mldých sportoců, kteří úspěšně reprezentoli město ýzmných sportoních kcích (MČR, ME MS) tomto roce, č dentu ně zorgnizolo tkání. To uskutečnilo 13. since resturci VIP zimním stdionu. Město poskytlo dotci z reprezentci měst mládežnických sportech e ýši Kč, doplnil náměstek Petr Podhol (ČSSD). noé pojistce mtku stál sh dosáhnout finční úspory to nám konec podřilo mnohem ětší míře, než ůbec školách mohli yodíme očekát, Podle st- spokoný 1. ná- stnice Jihočeského kr - ohrožujících zdrí dětí změst- ební městek dokumentce mtek z průběhu měst Mirosl deti třídách. Hned tentýž den ská hygienická stnice nejpozději primátor ekonomiku edení dou kontrolních měření nců škol, nepochybně by Krj- relizce Dnes zteplení cc 3,4 mil. Kč z še. A noě bu- těloýchoy osloil Zdrotní která by zmezil pohybu osob pltíme roční pojistné to edoucí odboru školstí 5. říj přijl tkoá optření, škol deme Máj pltit I 2,05 II mil. Kč. Jedná úst sídlem Plzni, který měření ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni těchto storách. Jelikož nezpochybnitelné, Petr Šebestíkoá. že mini- cenoé bídky. změstnci školy ni dnu o úsporu e ýši 39%! zdůrzňu málně d změstnci inestičního odboru mgistrátu měst měli o zýšených hodnotách minerálních láken četně zbestu poědomí již V pondělí 10. říj bylo o průběhu kontroly KHS dohodnutých záěrech informoáno edení měst, které mi náměstku Petru Podholoi uložilo, bychom této minutu bezstředně ohroženy sém zdrí nebyly. Z sto zrážející šk požuji lxní přístup některých změstnců mgistrátu měst, od čerence letošního roku. ěci nedleně koli souldu Kde s poždkem jdete Krjské sáčky hygieformce exkrementy: o měření dlimitních kteří mi nepředli tk zásdní instbu Zpochybnit pojky nelze distncol ni to, od že šechny dlší společné ýsledky inestice měření poní koncentrcnické stnice obdli kontrolní hodnot zbestu. Proto budu poždot šetření celé situce Horákoé těchto s Litínoickou, láken měli zcel čili jistě jsně měření poždoné Krjskou hygienickou stnicí. yození důsledků četně per- od 5. srozumitelně říj, ptrně odmítl šk již možnost Lnno tříd (u Prioru, horní Senoážné nám. u Žižkoy ul. od poloiny zniku září nějkého k dispozici jihozápdního tké prconíci polookruhu. i dolní části) prk Dukelské ul. Zdrotní úst sídlem sonálního. Krjské Město hygienické edlo stnice i měření hluku, které N Sdech (u křižotky s Rudolfoskou, u Knonické, Dukelská ul. u Slie prčík e Čtyřech Dorech Plzni obdné měření reálu obou májských škol esince byl přijt postup řešení N dnání rdy měst 7. - Jihočeského kr. si obdlo Těm předl práě kůli společnost možnému MAPOZ rozporoání Zli, která u renomoné Kněžské, U Černé ěže, Krjinské, Jr. Hšk) Zátkoo nábřeží (z didlem, Gen. Sobody z kostelem dl e dnech 1. ž 4. listopdu. spočíjící tom, že ede 2. etp zteplení májských demontáž tkzných firmy Greif. boletických Máme tké Alýz odebrných zorků byl pnelů ruce souhlsné reálu škol yjádření od 26. do Krjské hygienické Jiráskoo nábř. (u Klíkoy, u Železného mostu, u Železné 29. prconíky Zdrotního ústu škol poté celkoá sce reálu. N zákldě poždků rodičů čerence áděl. stnice, ysětlu mezi Kubtoou ul. SKP, před pnny) zhá 14. listopdu. Předběžnou informci o ýsledku mě- rychlejší řešení celé situce střícný Ve středu postup 5. měst říj náměstek. ul. U Trojice) u fontány křižotce ul. Máneso Lidická storách Přesto odpůrci škol jko Máji rgument Háček u plnetári z popudření edení měst dozědělo i s ohledem to, že zhotoitel nedodl e slíbeném termínu příkld Krjské užíjí hygienické obinění z stnice mnipulce s Sokolský ostro (mezi pleckým bzénem dětským hřiš- Fr. Ondříčk ( prku směr Huso- u řeky ul. U Mlše pátek 25. listopdu rozhodlo o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoe- kolo dnání dty či mimo trzení, jiné že k spojk způsobí ýskytu dlimitních dměrný hodnot hluk zbestoých roce těm, u soutoku řek, u mostu, u dětského hřiště, u KD Vlt) škol. Součsně byl ných prcí, rhnu toto usnení 2020 že láken, zhorší kterého klitu žiot. dále A přes Mlýnskou stoku Ressloě ul., u zdu prkoiště u u č.p ) Dlouhá ul. (u polikliniky Vlt, zhá orgnizce ýuky žáků rdy zrušit ést ronou sci. Podle informcí od prconíků zúčstnili to nelze tké ředitelé nezeptt: obou co klit městských náhrdních storách. žiot sokolony) lidí žijících škol, Husoě prconíci třídě, J. Boreckého (u Pouzr, u Jihočeské unierzity) Jm Krl IV. přesědčen, u mostu přes že kdyby Mlýnskou stokuminerálních zbesná firm dodt okmžitě přesný inestičního odboru slíbil odbor- inestičního ulicích Oskr odboru Nedbl či odboru Brnišoská? koncentrce školstí dodáá těloýchoy J. Kolářoé u č. 18 mgistrátu toých láken, které byly měřeny obou májských školách, Kmil Clt (TOP 09), postup prcí. měst. Už dnou Výsledkem jm tohoto této dnání souislosti byl poždek mluil o dřzení Krjské hygienické prtikulárních zájmů úzkého okruhu lidí d dosáhly hodnot bezstředně náměstek primátor stejná prá klitu žiot mnohem ětšího množstí obytel šeho měst průběh Zápisy eřejného do 1. ročníků ZŠ Máj I ZŠ Máj II dnání mě tomto názoru bohužel ZŠ utrdil. Máj I: N zápis druhou strnu zhledem musím konsttot, náhrdních že storách odpůrci zde n reálu mteřské školy tz. domečku. 18. led od do k situci uskuteční ZŠ Máj II: zápis kot stndrdně yužíjí k. štěch možnosti, kterou třídě (žlutý jim demokrtický 19. led od systém dáá, do pokud hodin 20. led od do speciální třídy zrkoě postižené pilon), to e dnech koná zápis do třídy dné děti zároeň do eřejnost hodin. o blém dlší informce nezjímá, weboých stránkách jí hls překřičí hlsy skusy do běžných tříd. íce iz led ždy od do hodin kojí zápi- sdno piny lidí, uzírá Mirosl Komi rdy měst předstují Bytoá komi při doporučení přidělit městský byt posuzu pečliě kždou žádost dou určeny do soutěže obálkoou metodou. nejdříe k prní skupině bytů. dnes již o jich přidělení nerozhodujhodli yužít místo této možnosti pořdníku, předčsného i když délk splcení od podání ypsli žádosti eřejnou stále zkázku dním z poskytnutí kritérií. důležitou úěru noého. roli hr i sociální Prdoxně yšl situce jko ítěz ždtele, stejná bnk, zd le má z podmínek péči děti, úroku zd e ýši změstný 2,4% 5 let fixce, střednictím spokoný těchto s ýsledkem bytů ýběroého chce město řízení pomoci Mirosl řešit situci rodin, Město které tímto ocitnou krokem ušetří tížié tedy sociální dlší cc situci, den jsou milión šk korun spořádné ročně úrocích, ktině dodáá sží předdkyně sou situci finčního změnit. opk ýboru by zstupitelst městské Petr byty neměli Šebestíkoá. mít nárok dlouhodobí Lák u Budr rény už ozu nepltiči, kteří neprcují společnosti nic nepřináší. těchto přípdech komi doporuču ýpoěď z městského bytu ubytonu. pokud dotyčný nepltí ni dále, může tepre ž poté dostt ýpoěď, rozdíl od soukromých lstníků, kteří to mjí mnohem dnodušší. co týče soutěžených bytů, djí uchzeči do určitého termínu bídky zlepených obálkách. kritériem rozhodnutí šk není ždy nejyšší ce, jsou i ždtelé, kteří sice přijdou s nejyšší bídkou, le nejsou schopni jí dostát. mé osobní přání záěr? město by mělo z středky utržené oblsti městského bydlení stět byty, které by mohly být nástrom cílené bytoé politiky. t by mohl olinit i fesní skldbu obytel měst, př. formou pobídek inestory, le i občny. součsnosti trhu sice kolem 400 bytů, le nájmy jsou drhé nebízí potřebnou jistotu, tk lidé zdluží celý žiot koupí bytu, místo by měli možnost zžádt si o městské bydlení.

3 n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e Seerní PŘÍPRAVA spojk poede NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU od Globusu ROZVOJE do Okružní MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ž do 6. led úřední užíjících strkonickou mezi noýtě jko mostem př. oblst pržskou dopry, třídou škol- ž dty z existujících sttistických trendů dnotliých oblstech ži- ž úroeň dnotliých ktů desce Sttutární budějoického město České mgistrátu ysten součsnosti nárh zdání připru- změny o stí, dm podniktelského tisíc kždém středí, směru. ži- zdrojů, iz příkld rámci ukázky ot měst stínění možných soustředěných tz. Akčním plá- Budějoic územního noý Strtegický plánu měst plán e rozo zbě otního šechny středí, dostupné kultury, informce cestoního připroné ruchu olného komunikci čsu, bez- obt z hledisk yjížďky z prcí, jký Ze šech dt podkldů získbí relizoány. 1, kde znázorněn ýzm měs- trendů budoucích. nu, které mjí být příštím obdo- měst tkznou České Budějoice erní spojku. období , rozumí budoucí hož cílem doupruho- určit čné pečnosti jdou krimility, městském zdrotnic- webu byl roce ných lytické části budou ná- C. SEA, yhodnocoání tou o á prioritní silnice oblsti s nárhoou rozo konkrétní rychlostí tí kci sociální dopr oblsti noě či ytořené fungoání Součsně bíhjí řízené rozhoory s klíčoými ktéry rozozy, které jsně poukáží hlní sl- Celkoý zprconý dokument, sledně ytořeny tz. SWOT lý- plnění strtegie 50 kty, km/h, které která budou by přes řeku uedeném ltu eřejné rubrice spráy. erní Aktiity spojk. rámci zámci přípry mohou noé do strtegie rhoných ytoří noou změn měst, jko jsou příkld ýbiny, stejně jko silné stránky sou- do kterého budou mít obytelé spojil období okružní území křižotku měst České u Globusudějoice pržskou relizoány. třídu okružní Tento doku- ulici. hlédnout možnost pochopitelně pltformu tké disku- přízmní změsttelé z řd fičsného měst, četně možných měst průběhu příprných pr- Bument podle integroného obshot nen plánu pojmenoání dopry součsných to nejpřínos- blémů ní. zcí k d dnání dlším směřoáním připomínek, měs- které nizcí, státních, krjských i městšího rozo Českých Budějoic. zkázek mgistrátu měst České orgnizcmsi občnů odboru měst územního i různých plánoá- orgnirem, nestátních neziskoých org- příležitostí přípdných hrozeb dlcí Odboru rozo eřejných nější týkjících doprní klity stb e žiot městě, občnů e městě, erním le okrji předeším měst nár- spojí této rdnice spolupráce následně dnání, zýšení o hož kle toho jsou této fázi relizoá- s Akčním plánem poté posouzen z hledisk nebot budou dnotliých upltněny do oblstech. 6. led, Cílem solá ských institucí dlších. Ved- B. Nárhoá/koncepční část Budějoice možnost hlédnout, dě hy jich nejytíženější řešení četně silnice dnotliých i/20 i/3. lity termínu žiot me Českých eřejnost Budějoicích smozřejmě spokonosti dosttečném jich obytel. předstihu cí lýzy stu dlších mož- období březen 2013 řín optření žiotní středí. Re dě dotzníkoá šetření týkjí- Tto fáze plánoá celkoého dopdu rhoných odlehčí ktů, tk kterými předeším mjí být strkonické tyto nárhy plněny. díky stbě Součsně erní přispě spojky informot, Průběh prcí doplnil příprě náměstkyně noé ností rozo podniktelského - N zákldě předchozích zjištění lizce této strtegie by smozřejmě ulici. by k čerpání měl noých snížit počet finčních ozidel středků y- strtegie i popeloá lze čsoě (hopb). rozdělit nejléstředí (četně mlých středních identifikoných prioritních témt neměl smysl bez skutečné shy četně zdrojů z EU, které pe do 3 fází: podniků) e městě šetření týkjí- formuloá hlní rozojo- plnit předchozí předzetí. Pr- budou uedené období určeny. Z obshoého hledisk budou Činnosti rámci této fáze let buot šem městě. konci střednědobého horizonztých úkolů pk plňot Hzrd skončí do tří cí názoru občnů klitu žiá ize, tedy čeho dosženo idelnou kontrolu plnění před- komplexně příští rok lyzoá z měst zmizí šech hrcí dou ideoloterijní bíht do terminály, únor ž poolu ministersto zde šemi fincí, dostupnými mjí z předeším zchycení ktuálních rozděleny podle obshu do ětí ání noého strtegického plánu. Prcu Smyslem celé lytické části tu. Strtegické oblsti budou dále tz. monitoring roční yhodnoco- ýzmná utomty témt do roku žiot 2014 e i ideoloterijní měs- terminály. zstupitelé totiž přechodné období stnoené zá- schálili noou yhlášku, která hzrd Milí území spoluobčné, měst zkzu. město zákzem hzrdu přikonem tři roky. Ukázk 1: Regionální ýzm sídl 2001 (definoný zákldě yjížďky z prcí) Vedení měst čele s primátorem Jurm Thomou (HOPB) si áží mldých sportoců, kteří hzrd město z České měst Budějoice nezmizí ihned, součsné prilo době o zhrub připru 23 miliony noý Strtegický korun plán úspěšně rozo ni měst přesto, období že yhlášk 2014 ž neob Strtegický z popltků plán z ýherní zlyzu hrcí součsnou přístro- situci č týk-dentu ně zorgnizolo tkání. To uskutečnilo 13. since resturci VIP reprezentoli město ýzmných sportoních kcích (MČR, ME MS) tomto roce, to shu jící přechodné klity žiot období, občnů které e městě. le následně to byl stnoí poslední rozojoé ěc, kterou ěnoá při torbě pozornost. yhlášky Součsně myslelo. přispě e ýši k čer Kč, doplnil náměstek Petr Podhol (ČSSD). priority konkrétní zimním stdionu. Město poskytlo dotci z reprezentci měst mládežnických sportech ozotelé kty, kterým žádli. Již příštích ydné letech licence pání noých ýherní finčních hrcí středků, přístro Je příští zcel rok zřejmé, lze totiž že plánoání odebrt dlšího jsou tk směřoání ysoké, měst že ni není třid- možné bez zlos- negtiní které budou dopdy uedené hzrdních období her určeny. pouze ti názorů zákldě ho občnů. spráního Obrcím řízení, ktiní tkže spoluúčsti utomty mohou příprě být tohoto počtu dokumentu. nedokáže yážit, Cílem dotzníkoého uedl cet milionů Vás to korun touto městském cestou s ýzou roz- sbou k Odpoědnost šetření ozu z situci májských zjistit Vše ž potřeby, do konce názory roku posto primátor k žiotu Jurj šem thom městě. (hopb). Podněty Vás šech pokládáme z elmi důležité. Prostřednictím Všich odpoědí znených do dotzníku, který jdete dlší strně, máte dinečnou možnost olinit budoucnost Budějoic podílet jich Seškrtné dlším rozoji. ýd Rozpočet: školách yodíme Podle stební dokumenedení dou kontrolních měření nců škol, nepochybně by Krj- stnice Jihočeského kr - ohrožujících zdrí dětí změst- (dokončení Věřím, že ze strny co nejíce 1) obytel šeho podřilo měst ysoutěžit do plánoání cenu ho elektrické který energie ěnute o dotzníkoému 4,8% nižší, tk průzkumu z- rozo touto formou o tyto zpojí. středky Děkuji Vám šk z nepřijdostoupení budou šech yužity kolegyň opět kolegů, z- kteří oti letošním příprě 34 tohoto miliónům dokumentu podílejí, Váš čs, tce z průběhu deti třídách. Hned tentýž den ská hygienická stnice nejpozději relizce zteplení těloýchoy osloil Zdrotní která by zmezil pohybu osob to edoucí odboru školstí 5. říj přijl tkoá optření, městnce. těším Vše odpoědi. částce 32 milióny korun. podle nejětší podíl ýdjích mjí náměstk kmil clty Jurj (top Thom, 09) primátor měst škol Máj I II úst sídlem Plzni, který měření ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni těchto storách. Jelikož tz. běžné ýd. zjišťují chod to úspěch předeším situci, kdy nezpochybnitelné, že mini- cenoé bídky. změstnci školy ni dnu rdnice městských orgnizcí. Jde Dotzníky předeším jsou o jko energie, součást y- Noin českobudějoické rámci kpitáloých rdnice ýdjů distribuoány do ceny energií rostou. málně d změstnci inestičního odboru běhu kontroly KHS dohodnu- sém zdrí nebyly. V pondělí 10. říj bylo o prů- minutu bezstředně ohroženy sětlu šech náměstek domácností. mirosl Pokud máte zám město o dlší ázáno ýtisky, pokrčot prázdné dotzníky inestičních měst kcích České z 300 Budějoice, miliónů kč odbor rozo jsou Vás zároeň připreny m příkld ptří i budoě grntoý Mgistrátu mgistrátu měst měli o zýšených hodnotách minerálních lá- měst, které mi náměstku Petru požuji lxní přístup některých tých záěrech informoáno edení Z sto zrážející šk systém eřejných měst, zkázek, e kterém náměstí Přemysl ktech Otkr II. spolufinconých č. 1, 2, České Budějoice. 22,5 Vyplněné miliónu dotzníky kč. celkem můžete zsílt tuto poštou eu, ty předstují dresu mgistrátu nejětší část nebo k-jpitáloých ýdjů Formuláře plánoných jsou dostupné dre- yplnit odeslt elektronicky ydá dresu 000 kč. Je ken četně zbestu poědomí již Podholoi uložilo, bychom této změstnců mgistrátu měst, kpitolu od čerence letošního roku. ěci nedleně koli souldu s poždkem Krjské hygieformce o měření dlimitních kteří mi nepředli tk zásdní in- to částk o korun (Rozoj nižší měst rok 2012 > Strtegický e ýši 543 plán). milióny. Zpochybnit nelze ni to, že než roce 2011, upozornil poslední položkou rozpočtu šechny ýsledky měření koncentrce těchto láken měli zcel jistě měření poždoné Krjskou hyždot šetření celé situce nické stnice obdli kontrolní hodnot zbestu. Proto budu po- Dlší podle míst, petry kde šebestíkoé lze yplněné dotzníky jsou odezdát peněžní účty. kde k 31. jsou 10. k dispozici 2011 tké prázdné formuláře: dá i soutěžením cen měli běžných účtech zů- od 5. říj, ptrně šk již od pogienickou stnicí. yození důsledků četně per- úspor energií. Mgistrát díky sdruženému měst Městské nákupu informční sttek 283 centrum, 364 nám. 000 kč, Přemysl běžných Kněžská účtech 19peněžních fondů níci Krjské hygienické stnice Plzni obdné měření re- N dnání rdy měst 7. - Otkr II. č. 1 loiny září k dispozici tké prco- Zdrotní úst sídlem sonálního. měst Mgistrát jím zřizoných měst České orgnizcí Budějoice, lstněných Mgistrát společností měst České nám Budějoice, Jeronýmo 000, doplnil 1 mirosl Jihočeského kr. Těm předl společnost MAPOZ Zli, která dl e dnech 1. ž 4. listopdu. spočíjící tom, že eálu obou májských škol esince byl přijt postup řešení Turistické informční centrum měst, nám. Přemysl Otkr II. č. 2 Pozn. Čílné yjádření udáá počet osob yjíždějících z prcí z dného sídl e směru šipky. kncelář Doprního podniku měst, Nádržní 1759 (Mercury centrum) demontáž tkzných boletických Alýz odebrných zorků byl de 2. etp zteplení májských kncelář Doprního podniku měst, J. Opletl 29 (sídliště Šum) Zdroj: ČSÚ SLDM 2001, lstní zprcoání NEXIA AP pnelů reálu škol od 26. do 29. prconíky Zdrotního ústu škol poté celkoá sce reálu. N zákldě poždků rodičů čerence áděl. zhá 14. listopdu. Předběžnou informci o ýsledku mě- rychlejší řešení celé situce Ve středu 5. říj storách škol Máji z popudu Krjské hygienické ření edení měst dozědělo i s ohledem to, že zhotoitel nedodl Primátor ocenil sttečnost stnice zásluhy pátek 25. listopdu občnů rozhodlo měst e slíbeném termínu o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoe- kolo dnání mimo jiné k ýskytrzil tké dlimitních hlíd- hodnot zbeslání si doplnil škol. studiem Součsně pedgogiky byl cí ných činnosti. prcí, rhnu Od roku toto 1985 usnení působí Vyzmení zásdní podíl obnoení chlpcoých zúčstnili ké republiky, tké ředitelé obou městský náhrdních psycholog storách. po roce l989 zmici. Podle ěd informcí Českých od Budějoicích, prconíků toých k Policie láken, Čes- kterého dále zhá psychologie, orgnizce působil ýuky jko žáků dět- rdy Entomologickém zrušit ést ústu ronou Akde- s- z sttečnost Příslušní k H s i č s k é h o záchrnného žiotních funkcí tedy záchrně ho žiotských jíž příslušníci škol, prconíci inestičního dstrážmis-odbortr Jn Klom- těloýchoy mgistrátu odboru školstí měst. fr Výsledkem dstrážmistr tohoto dnání čl Jm yučot přesědčen, ysoké škole. že kdyby koncentrce V roce 1993 minerálních rozhodující zbestoých zsloužil láken, které o znik byly nestát- mě- měrou ní řeny neziskoé obou orgnizce májských - školách, Centr kde inestičního ýzmně odboru zsloužil slíbil odborná firm noě zniklých dodt okmžitě kdemických přesný o rozoj prcoišť. postup prcí. V roce 1990 byl dním ze zkldtelů Výboru Kmil Clt (TOP zlože- 09), poždek Jiří Krjské hygienické dosáhly rehbilitci hodnot dětí bezstředně zdrotní Jihočeské unierzity náměstek primátor Českých sboru Jihočeského kr- Strážník Miln Rotbuer Kšpr roním postižením ARPIDA Čes- Budějoicích od jího zniku byl mjor Mrtin Nok byl pondělí něž pomáhli kých Budějoicích, hož čele ktiním členem jí kdemické 28. kět 2012 s poskytoáním prní ponou koncepci Centr, které den- Proszu špičkoý ýzkum Zápisy do 1. dodnes ročníků stojí. Nstil ZŠ Máj odbor- I obce. ZŠ Máj II z požární stnice České Miln Rotbuer Jiří Kšpr Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez ut, spolu získl Rdek strážníkem Milošem cyklistických Kozákem dšenců moci, Šec (pro), který o ně jménem sdružení ZŠ tkže Máj I: muže zápis podřilo zhledem ožiit. k ně situci štěu uskuteční íce než ZŠ 130 Máj osob II: zápis edoucí k rozoji B u d ě j o i c e kot stndrdně poznání i k požádl: Regol má jm rozhodující cyklistické linky článek střednictím rdničních noinách. Lékř náhrdních rychlé zdrotnické storách pomoci k. štěch konsttol, třídě že strážníci (žlutý pilon), reálu dlších mteřské několik školy t yužíá tz. domečku. služby ARPIDY prkticky 18. led od upltnitelným do ýsledkům. Lékárničk nám podíl ýbě 112 chybí. požádán Joch o po- (ČSSD) i slib: Když 19. policisté led sým od obětým do hodin pře- 20. S předáním to e dnech mbulntně. koná zápis Zúročil do třídy Je utorem dné děti či spoluutorem zároeň lékárniček spojil záchrně náměstek lidského žiot. čele odboru, které moc stby, při hledá- jko plánoná deším do okmžitým hodin. dlší záshem informce z- Mirosl zde led sé zdělání od kdemickou do speciální třídy íce zrkoě než 250 postižené. publikcí 19. e sětoých Mrtin Nok 20. stojím klifikci weboých při stránkách osmšedesátiletému muži dětmi i jich rodiči. práci s led postiženými ždy od do ědeckých hodin čsopich kojí zápisy do běžných tříd. cyklostezk V sobotu 7. Nemnice-Borek, čerence 2012 byl uolňu ní muže, peníze, který má ážné slibuji, že chránili spoluprconíky íce iz získl 22 ptentoých osědčení. po yslán ní s jko ámi elitel du. záshu do ktstru obce Libníč k yhledání dou Foto Mrtin Volný žiot. Jejich pomoc byl ysoce Výzmná ho pedgogická zdrotní potíže. Ob strážgiky, psychologie, etiky Komi dlších rdy ří zstáli měst edoucí předstují funkce e ý- fesionální. činnost oblsti speciální pedgo- Je dním z mál Čechů, kte- ztrcených dětí díky chlpce, níci nedleně doporučení ydli přidělit Vyzmení specilizoných oborech Zdrotně posuzu sociální fkulty Jihočeské pečliě uni- společností, kždou ýzmné žádost ho borech dnárodních ědeckých který Bytoá zkolbol komi byl ohrože-přní žiot. Při hledání dětí terénu Miloš Kozák městský byt V tomto díle uedené loání městských místo bytů. těch dou určeny z do zásluhy soutěže obálkoou erzity nepltiči, Českých kteří neprcují Budějoicích. společnosti působení dostát. Akdemii ěd České bíhl komunikce elitele záshu mjor Mrti Nosk s dis- série, kde ám e dnes Větrné přibližně ulici 1700, zde lezli edle klsických bytů dná ho i o muže, ubytony. leží- nejdříe k prní skupině D o cbytů. e n t odborných strší- metodou. Jiří Jnkoský nic nepřináší. utorem těchto řdy republiky. mé osobní Profesor přání Sehl záěr? sou předstume dnotlié olných městských cího bytů bezlád- šk dnes již o jich přidělení Jiří Jnko- neroz- přípdech komi publikcí doporuču elmi ýzmná ýpoěď z město rozsáhlou by mělo činností z středky dále ýrzně přispíá utrženpečinkem Zdrotnické záchrnné služby, který byl kontktu městského tké ho bytu ědeckoýzkumná ubytonu. pokud dotyčný oblsti k městského růstu ědeckého bydlení komi rdy málo, řádu dnotek. ně o to zádech důležitější, bychom posuzoli bez známek kž- ži- délk od podání žádosti ol stále roce dále, může tepre hodu místo pořdníku, ský bsol- i když nepltí činnost. ni stět zdělácího byty, které potenciálu by mohly Českých Budějoic. být s díkou igol dnotky. Podřilo mu ytipot přibližný měst, přišl ž poté dostt ýpoěď, rozdíl nástrom cílené bytoé politiky. t by mohl olinit i fes- řd komisi bytoou. Té zájmu obktiního posouzení i sociální situce ždtele, zd kromých lstníků, kteří to mjí ní skldbu obytel měst, př. dou dnotliou žádost. ot. mnohdy dním z kritérií. důležitou 1973 roli Cyrilometodějskou sor Frnti- hr- P r od o f sou- e - stor, kde by děti mohly cházet, pomocí rojnice po určité době zshující dnotky doji- Městské poli- S t r á ž n í c i předdá Sloj Dolejš (TOP 09): rozdíl ho odboru doplnit potřebné inný střednictím těchto bytů co týče soutěžených bytů, le i občny. součsnosti si nechááme př. od sociální- má péči děti, zd změst- mnohem dnodušší. formou pobídek inestory, bohosloeckou fkultu celosětošek Sehl ci lezly. cie zčli bezp r o s tsi ř etotiž, d n ě chce město pomoci Litoměřicích řešit situci djí uchzeči do určitého od jiných komisí nemáme inicitiní Velitel funkci, záshu sloužíme mjor Mrtin ýhrdně No- že šem rozhodnutí ádět mnohdy ne- rodin, které ocitnou zám tížié o so- fi- bídky zlepených formce. uědomume ě uznáným termínu trhu sice kolem 400 bytů, le obálkách. ědcem nájmy jsou drhé nebízí k jko poskytl pordní chlpci orgán. spolu ším s kolegním předlékřskou úkolem e spolupráci prní pomoc hl- záisí osud čloěk přímou či celé rodiny. msáž ciální Jiří Jnkoský situci, jsou šk lozofii spořádné ktině olinil ho sží celožiotní sou situci - není ždy nejyšší ce, teologii kritériem rozhodnutí orgnizátorem šk potřebnou jistotu, tk lidé Jn Klomfr Byty toří dě skupiny, srdce komi dýchání rozhodu, z plic jké do plic. byty N si místo ponechá- do- jsou ědecké i ždtelé, zdluží celý žiot koupí bytu, spráou díky fesionálnímu domů připrit záshu rdu měl fesní změnit. změření. opk Teologické by městské zdě- Frntišek kteří Sehl sice přijdou s nejyšší bídkou, le nejsou schopni jí si o městské zdělá- místo by měli možnost zžádt mteriály, které týkjí přiděme klsické žádosti jké bu- byty neměli mít nárok dlouhodobí bydlení.

4 Seerní spojk poede od Globusu do Okružní Hzrd skončí do tří let DOTAZNÍK n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e PŘÍPRAVA NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU: ž do 6. led úřední užíjících strkonickou mezi noým mostem pržskou g. třídou Šptné ž doprní sponí s Prhou desce Jk budějoického Vám ži šem mgistrátu ysten nárh zdání změny o dm tisíc kždém směru. městě h. Neyhoující podmínky cyklodopru územního 1. Ve které plánu části měst e bydlíte? zbě šechny dostupné informce tkznou (Vyzčte erní křížkem) spojku. tou o připroné komunikci i. Nedosttečné občné Pržská jdou čtrť, Stro- městském webu obcemi poní hromdnou doprou s okolními rozumí. Vnitřní budoucí město (historické doupruhoá silnice městská s nárhoou čtrť, Linecké rychlostí předměstí, kci Vídeňská dopr čtrť) noě ytořené j. Neyhoující MHD jádro, 50 km/h, b. Sídliště která (Máj, by přes Vlt, řeku Šum) ltu rubrice erní spojk. zámci k. Dopru nenímám jko zásdní blém spojil c. okružní Vnější část křižotku měst nebo u Globusu, pržskou třídu okružní ulici. hlédnout pochopitelně l. tké Jiný, pří- sím ueďte... příměstí mohou (př. Rožno, do rhoných Kruml. změn předměstí, Nemnice, Suché Vrbné, Mldé pod.) podle integroného plánu orgnizcmo odboru územního plánoání. d. Nemám dopry zde stálé to nejpřínosnější doprní školy blémů nedosttek prkocích míst, e které bydliště, pouze zde k dnání prcuji, chodím 11. V přípdě, že jste uedli jko den z nejážnějších připomínek, které stb e městě, neboť 2. Kterou erním část okrji měst měst nímáte spojí jko rdnice nejtrktinější následně dnání, o hož budou upltněny do 6. led, solá konkrétní části měst (př. Nám. Přemysl Otkr II., poliklinik td.) podle Vás prkoání nejblemtičtější? dě bydlení? nejytíženější silnice i/20 i/3. termínu me eřejnost smozřejmě dosttečném předstihu odlehčí tk předeším strkonické ulici. Z díky jkého stbě důodu? erní spojky informot, doplnil náměstkyně... by měl snížit počet ozidel y- i popeloá (hopb). 12. Jkým způsobem byste řešili nedosttek prkocích míst e městě? c. Kurzy účetnictí finční grmotnosti d. Kurzy prání grmotnosti e. Kurzy změřené rozoj komunikčních doedností, umění ystupot před lidmi, prezentot pod. f. Jiné, specifikujte:... Volný čs (kultur, sport spolkoý žiot) 21. Jk jste spokon/ s možnostmi tráení olného čsu šem městě?. Jk jste spokon/ s bídkou kulturních kcí (kino, didlo, koncerty, diskotéky, plesy pod.) Velmi spokon/ Spokon/ Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ Velmi nespokon/ b. Jk jste spokon/ s bídkou sportoního yžití (hřiště, stdiony, koupliště, míst drelinoý sport pod.) Velmi spokon/ Spokon/ 3. Do které části měst dojíždíte z prcí?... příští rok z měst zmizí hrcí ideoloterijní terminály, ž poolu Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ ministersto fincí, mjí z... utomty do roku 2014 i ideoloterijní Velmi nespokon/ terminály. zstupitelé totiž přechodné období stnoené zákonem tři roky. 13. Měl by podle Všeho názoru uzřít střed měst c. Jk jste spokon/ s bídkou olnočsoých ktiit schálili Dojíždím noou z yhlášku, prcí mimo která město, hzrd území měst zkzu. město zákzem hzrdu při- km? mládež (kroužky kluby, hřiště, pískoiště jiné plochy osobní Vedení utomobily? měst (tzn. čele znik s primátorem pěší zóny) Jurm Thomou (HOPB) si áží mldých sportoců, kteří hzrd z měst nezmizí ihned, prilo o zhrub 23 miliony korun děti mládež). Ano úspěšně reprezentoli město ýzmných sportoních kcích (MČR, ME MS) tomto roce, to ni přesto, že yhlášk neobshu 4. Co přechodné osobně požute období, které z nejětší. le přednost to byl poslední měst, ěc, b. Ne kte- Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ z popltků z ýherní hrcí přístro- Velmi spokon/ Spokon/ č dentu ně zorgnizolo tkání. To uskutečnilo 13. since resturci VIP zimním stdionu. Město poskytlo dotci z reprezentci měst mládežnických sportech ozotelé co Vám žádli. něm Již líbí? ydné rou při torbě yhlášky myslelo. c. Neím e ýši Kč, doplnil náměstek Petr Podhol Velmi (ČSSD). nespokon/ licence ýherní hrcí přístro příští rok lze totiž odebrt jsou tk ysoké, že ni 14. třid- Jk jste spokoni s městskou hromdnou dopr- negtiní dopdy hzrdních her d. Uítli byste území měst ýstbu noé koncertní síně Rejnok? pouze zákldě spráního řízení, tkže utomty mohou být počtu nedokáže yážit, uedl Ano cet milionů korun městském ou roz-z hledisk:. Komfortu: Odpoědnost z situci májských 5. ozu Co osobně ž do požute konce roku z nejětší primátor nedosttek Jurj thom měst, co Vám něm nelíbí? (hopb). Velmi spokon/ Spokon/ Ne Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ e. Které zřízení olný čs Vám e městě nejíc chybí? Rozpočet: školách yodíme Seškrtné ýd Velmi nespokon/ b. Interlů spojů: Podle stební dokumenedení dou kontrolních měření nců škol, nepochybně by Krj- stnice Jihočeského kr - ohrožujících zdrí dětí změst- (dokončení ze strny 1) podřilo ysoutěžit cenu elektrické energie o 4,8% nižší, o tyto středky šk nepřijdou 6. Jk budou jste spokon/ yužity opět stem z- oti žiotního letošním středí 34 miliónům Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ tk Velmi spokon/ Spokon/ tce z průběhu deti třídách. Hned tentýž den ská hygienická stnice nejpozději relizce zteplení těloýchoy osloil Zdrotní která by zmezil pohybu osob to edoucí odboru školstí 5. říj přijl tkoá optření, městnce. e městě? částce 32 milióny korun. podle Velmi nespokon/ Rozojoé priority měst České Budějoice nejětší podíl ýdjích mjí náměstk kmil clty (top 09) 22. Které oblsti požute dlší rozoj měst z klíčoé?. Jk jste spokon/ zjištěním likidce třídění odpdů? nezpochybniření ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni škol Máj I II úst sídlem Plzni, který mě- těchto storách. Jelikož tz. běžné ýd. zjišťují chod to úspěch předeším situci, 15. Myslíte kdy si, že rozoj šeho měst důležité letiště? ních priorit) Vyzčte křížkem (mx. 3 možnosti dle Všich osob- rdnice městských orgnizcí. Jde předeším o energie, y- rámci kpitáloých ýdjů ceny energií rostou. Velmi spokon/ Spokon/ telné, že minimálně cenoé bídky. změstnci školy ni dnu Nemohu posoudit / Neím Nespokon/. Ano. Torb podmínek bydlení d změstnci inestičního odboru běhu kontroly V pondělí 10. říj bylo o prů- minutu bezstředně ohroženy sětlu náměstek mirosl město ázáno pokrčot inestičních kcích z 300 miliónů kč mgistrátu měst měli o zýšetých záěrech informoáno c. Zlepšoání edení podmínek Z sociální sto oblsti zrážející šk KHS b. Vytáření dohodnu- noých prconích sém zdrí míst nebyly. zároeň Velmi m nespokon/ b. Ne ptří i grntoý systém b. Jk jste měst, spokon/ e kterém s klitou ozduší ktech e městě? spolufinconých Dostupnost ných služeb hodnotách minerálních občny láken četně zbestu poědomí již Podholoi uložilo, bychom olnočsoé této změstnců ktiity mgistrátu měst, měst, které mi náměstku d. Rozšiřoání Petru zklitňoání požuji lxní podmínek přístup některých 22,5 miliónu Velmi kč. spokon/ celkem tuto eu, Spokon/ ty předstují nejětší část kpitáloých ýdjů plánoných 16. Jk jste spokon/ s dostupností eřejných služeb? kpitolu ydá kč. Je Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ od čerence letošního roku. ěci nedleně koli e. Řešení souldu školek s poždkem Krjské hygieformce o měření dlimitních dopry kteří mi nepředli tk zásdní in- to částk o korun nižší rok 2012 e ýši 543 milióny.. Jk jste spokon/ Zpochybnit s dostupností nelze ni mteřských to, že než roce Velmi 2011, nespokon/ f. Ochr žiotního středí upozornil poslední položkou rozpočtu šechny škol ýsledky měření koncentrce spokon/ těchto láken měli zcel Spokon/ jistě měření poždoné h. Rozoj Krjskou cestoního hyždot ruchu šetření celé situce nické stnice obdli g. Péče kontrolní o historické hodnot dědictí zbestu. měst Proto budu po- c. podle Jk jste petry spokon/ šebestíkoé s hldinou hluku jsou e peněžní městě? účty. k Velmi úspor Velmi dá spokon/ i soutěžením cen Spokon/ měli běžných účtech zůsttek kč, běž- Nemohu od 5. posoudit říj, ptrně / Neím šk již od Nespokon/ poloiny nespokon/ září k dispozici tké prco- Zdrotní úst sídlem sonálního. gienickou stnicí. yození důsledků četně per- energií. díky sdruženému nákupu i. Rozoj školstí Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ Velmi měst jím zřizoných orgnizcí ných účtech peněžních fondů j. Rozoj rozšiřoání zdrotních služeb níci Krjské hygienické stnice Plzni obdné měření reálu obou májských škol esince byl přijt postup řešení N dnání rdy měst 7. - lstněných Velmi nespokon/ společností nám , doplnil mirosl b. Jk jste Jihočeského spokon/ s dostupností kr. Těm středních předl ysokých k. Řešení otázek bezpečnosti, snižoání krimility e městě d. Jk jste spokon/ s množstím zeleně e městě? škol společnost MAPOZ Zli, která dl e dnech 1. Jiné? ž 4. Ueďte, listopdu. sím: spočíjící tom, že e- Velmi spokon/ Spokon/ Velmi demontáž spokon/ tkzných boletických Spokon/Alýz odebrných zorků byl de 2. etp zteplení májských Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ Nemohu pnelů posoudit reálu / Neím škol od 26. Nespokon/ do 29. prconíky Zdrotního ústu škol poté celkoá sce reálu. N zákldě poždků rodičů Velmi nespokon/ Velmi čerence nespokon/ áděl. zhá 14. listopdu. Předběžnou informci 23. Co o ýsledku podle Vás mě- nejětší překážkou rychlejší řešení úspěšného celé rozo situce Ve středu 5. říj storách spokon/ s dostupností škol Máji zákldní z poření zdrotní edení měst? dozědělo Co by příštích i letech s ohledem mohlo omezit to, že ho zhotoi- roz- c. Jk jste 7. Kdyby z Vámi přil do Českých Budějoic náště, která tu nikdy předtím nebyl, jké místo byste Velmi kolo spokon/ dnání mimo jiné Spokon/ k ýlo o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoe- péče (prktický pudu Krjské lékř, zubř hygienické pod.) stnice pátek 25. listopdu oj snížit rozhod- spokonost tel nedodl obytel e s žiotem slíbeném e městě? termínu jí určitě ukázli? Nemohu skytu posoudit dlimitních / Neím hodnot Nespokon/ zbestoých láken, kterého dále zhá orgnizce ýuky žáků rdy zrušit ést ronou s- škol. Součsně byl ných prcí, rhnu toto usnení. Velmi nespokon/ zúčstnili tké ředitelé obou městských náhrdních storách. ci. Podle informcí od prconíků spokon/ s dostupností škol, prconíci sociálních služeb Jm přesědčen, 24. V čem že opk kdyby sptřute inestičního nejětší odboru příležitost slíbil odbor- b. Neím d. Jk jste Velmi inestičního spokon/ odboru odboru Spokon/koncentrce minerálních možný budoucí zbes-rozotoých láken, které byly mě- postup prcí. ná měst firm dodt České okmžitě Budějoice? přesný školstí těloýchoy mgistrátu 8. Jste spokoni s čistotou úprou eřejných strnstí e městě? Velmi nespokon/ Nemohu posoudit / Neím Nespokon/ měst. Výsledkem tohoto dnání řeny obou májských školách, Kmil Clt (TOP 09), byl poždek Krjské hygienické dosáhly hodnot bezstředně náměstek primátor. Ano b. Ne 25. Máte-li jkékoli dlší připomínky náměty k řešení, c. Pokud nejste, co by podle Vás mělo zlepšit? Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I ZŠ Máj II ueďte sím zde: Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez ut, získl 17. Rdek Jk hodnotíte klitu služeb zjišťoných mgistrátem dlšími úřdy? Šec (pro), který o ně jménem sdružení cyklistických dšenců ZŠ Máj I: zápis zhledem k situci uskuteční ZŠ Máj II: zápis kot stndrdně požádl:. Regol jm článek rdničních noinách. náhrdních storách reálu mteřské školy tz. domečku. 18. led od do Velmi Lékárničk nám cyklistické ýbě chybí. S předáním k. spokon/ štěch třídě (žlutý Spokon/ pilon), to e dnech koná zápis do třídy dné děti zároeň lékárniček spojil náměstek Mirosl Joch (ČSSD) i slib: Když Nemohu 19. posoudit led od / Neím do Nespokon/ hodin 20. led od do speciální třídy zrkoě postižené stojím čele odboru, které stby, jko plánoná Velmi do nespokon/ hodin. dlší informce weboých stránkách led ždy od do hodin kojí zápi- sy do běžných tříd. íce iz cyklostezk Nemnice-Borek, uolňu peníze, slibuji, že Jk hodnotíte doprní situci šem městě po ní s ámi du. Foto Mrtin 18. Volný Co by mohl mgistrát měst udělt zlepšení komunikce s občny? 9. Jk doprute do změstnání/školy? Komi rdy měst předstují. Osobním utomobilem. Podrobnější informce rdničních noinách Bytoá b. Městskou hromdnou komi doprou při doporučení b. Více přidělit informcí internetoých městský stránkách byt měst posuzu Identifikční pečliě úd kždou žádost c. V N tomto kole díle loání městských bytů. c. těch Více informcí dou určeny úředních do soutěže deskách obálkoou nepltiči, kteří Jm: neprcují společnosti nic nepřináší. těchto mé osobní přání záěr? Muž dostát. Že série, kde ám dnes přibližně 1700, edle d. klsických bytů dná i o ubytony. nejdříe k prní skupině bytů. přípdech komi Pořádání eřejných metodou. tkání/diskuzí předstume e. Jik dnotlié olných městských bytů šk dnes již o jich přidělení nerozpoěď z městského bytu uby- 26 žené 60 let oblsti 61 městského íce bydlení d. Pěšky Věk: doporuču ý- 15 město 18 let by mělo 19 z 25 středky let e. Není potřeb, situce dobrá utr- komi rdy málo, řádu dnotek. o f. to Jiný, důležitější, sím hodu ueďte místo... pořdníku, i když tonu. pokud Vzdělání: dotyčný nepltí ni Zákldní stět byty, které Středoškolské by mohly být bychom posuzoli kž- délk od podání žádosti stále dále, může tepre ž poté do-vysokoškolské nástrom cílené bytoé politi- měst, přišl řd komisi bytoou. Té zájmu obktiního posouzení Vší klifikci? Sociální postení: dou dnotliou žádost. 19. mnohdy Odpoídá dním bídk z kritérií. prconích důležitou příležitostí roli hr i sociální situce ždtele, zd kromých lstníků, kteří to mjí ní skldbu obytel měst, př. e stt městě ýpoěď, rozdíl od souky. t by mohl olinit i fes- 10. Které doprní blémy jsou podle Vás Českých Budějoicích nejážnější? (zolte mx. 3 odpoědi) předdá Sloj Ztížení Dolejš měst (TOP trnzitní 09): doprou/bnce rozdíl ho obchtu odboru měst doplnit potřebné b. Ne si nechááme př. od sociální-. Ano má péči děti, zd změstný střednictím mnohem dnodušší. Student Změstnec formou pobídek Podniktel inestory,. informce. měst uědomume si totiž, chce město pomoci řešit situci djí uchzeči Prcute do určitého Českých termínu Budějoicích trhu sice či kolem z prcí 400 dojíždí- bytů, le těchto bytů co týče soutěžených Nezměstný bytů, le Důchodce i občny. / Inlidní součsnosti důchodce b. od Nedosttek jiných komisí prkocích nemáme míst inicitiní Abnce funkci, záchytných sloužíme prkoišť ýhrdně okrji že měst šem rozhodnutí centru c. 20. mnohdy Jké typy rodin, reklifikčních/ které ocitnou zdělácích tížié sociální byste situci, e městě jsou uítli? šk spořád- kritériem rozhodnutí šk potřebnou jistotu, tk lidé kurzů bídky zlepených te mimo město? obálkách. nájmy jsou drhé nebízí jko pordní orgán. ším hlním Neyhoující úkolem st/šptná e spolupráci klit ozoek Byty toří dě skupiny, záisí osud čloěk či celé rodiny. dospělé d. Prcuji Českých Budějoicích. komi Jzykoé né kurzy ktině sží sou situci není ždy nejyšší Dojíždím ce, jsou z i prcí ždtelé, kteří sice přijdou s nejyš- místo by měli možnost zžádt mimo zdluží České Budějoice celý žiot koupí bytu, e. spráou Bezpečnost domů silničního připrit ozu, rdu choání rozhodu, řidičů jké byty si ponecháme klsické žádosti jké změnit. opk by městské f. mteriály, Šptné doprní které zčení týkjí přidě- b. Kurzy bu- změřené byty neměli počítče mít nárok IT dlouhodobí ší bídkou, le nejsou schopni jí si o městské bydlení.

5 Seerní Zstáek, spojk kde cestující poede od nezmoknou, Globusu do přibýá Okružní ž do 6. led úřední desce budějoického mgistrátu Slib ysten měst nárh zýšit zdání komfort změny územního cestujících plánu MHD měst postupným e zbě zstřešoáním tkznou erní zstáek spojku. dří tou plňot. rozumí budoucí doupruhoá Po silnice zstřešení s nárhoou zstáky rychlostí Smson km/h, u Budějoického která by přes řeku měšťn- ltu 50 spojil ského okružní pioru křižotku přijdou Globusu, zstáky pržskou Litínoické třídu okružní u uto- ulici. řdu kempu, podle u integroného zstáky Skuherského plánu orgnizce Dobroodské, dopry uedl to nejpřínosnějšměstek doprní ekonomiku stb e městě, mtek ne- 1. náboť měst Mirosl erním okrji měst spojí dě nejytíženější silnice i/20 i/3. odlehčí tk předeším strkonické ulici. díky stbě erní spojky Kolem pdesáti ktů bylo už přihlášeno do prního kol (dokončení rchitektonické ze strny soutěže 1) o nárh o budoucího tyto středky českobudějoického Centr budou hloých yužity opět sportů. z- To šk nepřijdoměstnce. má zniknout místě stájící Sportoní nejětší podíl hly loklitě ýdjích Dlouhá louk. běžné Soutěž ýd. město zjišťují yhlási- chod mjí tz. rdnice lo 27. září 2012 městských jím záměrem orgnizcí. ybudoání Jde předeším moderního o energie, centr ysětlu s prmetry náměstek pořádání mirosl rcholoého, ýkonnostního m ptří i i rekreč- grntoý zároeň systém ního sportu měst, pořádání e kterém společenských miliónu kcí kč. s ysokou celkem diáckou tuto 22,5 kpitolu náštěností. ydá kč. Je to částk Množstí o 265 přihlášených korun nárhů nižší než dobrým roce 2011, zmením, upozornil že o soutěž podle petry šebestíkoé úspor dá i soutěžením cen energií. díky sdruženému nákupu měst jím zřizoných orgnizcí lstněných společností nám by Znádržk měl snížit počet ozidel y- i po popeloá ýkupu (hopb). užíjících strkonickou mezi noým mostem pržskou třídou ž o dm tisíc kždém směru. šechny dostupné informce o připroné komunikci občné jdou městském webu kci dopr noě ytořené rubrice erní spojk. zámci mohou do rhoných změn hlédnout pochopitelně tké přímo odboru územního plánoání. k dnání připomínek, které budou upltněny do 6. led, solá rdnice následně dnání, o hož termínu me eřejnost smozřejmě dosttečném předstihu informot, doplnil náměstkyně gráží dočká sého dokončení Hzrd skončí do tří let příští Výkup rok gráží z měst loklitě zmizí pod hrcí Husoou kolonií do roku chýlí 2014 k úspěšné- i ideo- utomty loterijní mu záěru. terminály. zstupitelé totiž schálili Do konce noou yhlášku, tohoto roku která chce hzrd město ště území ykoupit měst zbýjící zkzu. čtyři gráže, hzrd by z měst zčátkem nezmizí roku ihned, 2014 mohl to ni krj přesto, zhájit že yhlášk stbu i neobshu přechodné období, které toho- ozotelé žádli. Již ydné licence ýherní hrcí přístro příští rok lze totiž odebrt pouze zákldě spráního řízení, tkže utomty mohou být ozu ž do konce roku ideoloterijní to úku znádržní terminály, komunikce. ž poolu Dokončení ministersto posledního fincí, úku mjí z znádržky období ší prioritou, stnoené ýrzně zá- přechodné konem zlepší doprní tři roky. situci e městě, ysětlu město 1. zákzem náměstek hzrdu ekonomiku o zhrub mtek 23 měst miliony Mirosl korun připrilo z popltků z ýherní hrcí přístro. le to byl poslední ěc, kterou při torbě yhlášky myslelo. negtiní dopdy hzrdních her jsou tk ysoké, že ni třidcet milionů korun městském rozpočtu nedokáže yážit, uedl primátor Jurj thom (hopb). Budějoice budou mít Centrum hloých sportů Rozpočet: Seškrtné ýd mimořádný zám budí i elkou ději ýběr klitního podřilo zjímého ysoutěžit řešení. Hodnotící cenu elektrickrot energie šl o 21. 4,8% 22. nižší, listopdu tk po- oti 2012 letošním do druhého 34 miliónům kol ybrl několik částce nárhů. 32 milióny Z nich korun. pk budou podle náměstk ybrány kty kmil clty určené (top k doprcoání úspěch ytářejícího předeším situci, předpokl- kdy 09) to ceny dy energií zdání rostou. ktoé dokumentce. rámci Vítěz kpitáloých druhého kol ýdjů poté město poěřen ázáno pokrčot yprcoáním inestičnícfinitiní kcích ktoé z 300 dokument- miliónů kč de- ce ktech relizci spolufinconých stby, shrnu primátor ty předstují Jurj Thom nejětší s část tím, k- že eu, pitáloých šechny nárhy ýdjů obeslné plánoných do soutěže 2012 budou e ýši 543 jí záěr milióny. eřejně rok ysteny. poslední položkou rozpočtu jsou peněžní účty. k měli běžných účtech zůsttek kč, běžných účtech peněžních fondů , doplnil mirosl Ztrcená či lezená kol budou mít noé mjitele Ve středu 12. since době od 14 do 16 hodin uskuteční dej jízdních kol ze ztrát nálezů mgistrátu měst České Budějoice. Zámci mohou přijít do skldu zdního trktu ZŠ E. Destinoé, přízd z ulice J. Opletl. Oznámení mtkoého odboru Mgistrátu měst České Budějoice Zstupitelsto měst České Budějoice sém zdání 21. čer 2012 dlo usnením č. 163/2012 schálilo dej olné bytoé dnotky č. 1482/9 dre tř. 28. říj 1482/7 Českých Budějoicích (3+1 ktegorie stndrd) lékárničky, o celkoé které zbyly ýměře po 111,20 Dni bez m 2 č. ut, příslušného získl Rdek Cyklistické Šec spolulstnického (pro), který o podílu ně jménem id /87336 sdružení cyklistických společných částech dšenců požádl: domu čp. Regol 1482 pozemku jm prc. článek č zstěná rdničních ploch noinách. nádoří o ýměře nám 476 m 2 cyklistické č zhrd ýbě o ýměře chybí. 323 S mpředáním 2, še Lékárničk lékárniček kt. území spojil České náměstek Budějoice Mirosl 3, formou Joch nejyšší (ČSSD) bídky. i slib: Když stojím čele odboru, které stby, jko plánoná cyklostezk Minimální Nemnice-Borek, ýše bídnuté uolňu ceny činí ,- peníze, slibuji, Kč. že po ní s ámi du. Foto Mrtin Volný Bližší informce podmínky de obdrží zámci mtkoém odboru Mgistrátu měst České Budějoice, nám. Přemysl Otkr II. č. 1, 2, II. ptro, č. d. 233, tel V Prohlídk tomto díle nemoitosti koná úterý loání 27. městských listopdu 2012 bytů. těch e série, čtrtek kde 6. ám since 2012, ždy od dnes přibližně hodin. Srz 1700, zámců edle klsických do domu. bytů dná i o ubytony. předstume dnotlié olných městských bytů šk před chodem komi Přihlášku rdy s bídnutou kupní cenou málo, podjí řádu zámci dnotek. zlepené o to důležitější, bychom nápim posuzoli Výběroé kž- měst, nebo zpečetěné přišl obálce zřetelně ozčené řd řízení komisi bytoou. pošty tk, Té by byl doruče Mgistrát zájmu měst obktiního České Budějo- posouzení byt č. 1482/9 neotírt dou osobně dnotliou nebo střednictím žádost. mnohdy předdá ice mtkoý Sloj České Dolejš Budějoice, (TOP 09): nejpozději rozdíl do 12. ho since odboru 2012 doplnit potřebné hod. in- odbor, nám. Přemysl si nechááme Otkr II. př. č. 1, 2, od 370 sociální- 92 od jiných Kždý komisí zámce nemáme smí inicitiní funkci, sloužíme ýhrdně že šem rozhodnutí mnohdy předložit formce. pouze dnu uědomume bídku. si totiž, jko Sttutární pordní město orgán. České ším Budějoice hlním úkolem e spolupráci šechny předložené Byty bídky. toří dě skupiny, komi záisí si yhrzu osud čloěk práo odmítnout či celé rodiny. spráou domů připrit rdu rozhodu, jké byty si ponecháme klsické žádosti jké mteriály, které týkjí přidě- bu- n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e U l i c e m i m ě s t Ve 2. poloině 19. století zčly stět bytoé domy pozemcích budějoického měšť strosty Adlbert Wunderlich, které cházely mezi Lineckou silnicí řekou Mlší, přibližně od dnešní ulice U Mlše k ulici Mtice školské. Adlbert Wunderlich měl tké Linecké důr. V roce 1875 dostl noá ulice jméno Wunderlicho. Ve městě byl znám jiný Wunderlich to Jof, ynálezce do- měr noé ulice noého mostu šk nerelizol. Později znikl přes Mlši n lák z ulice Mtice školské (dnes tz. Modrý most). V roce 1921 byl Wunderlicho ulice přejmenoá Tylou. Půdorys Tyloky ukončily z jižní strny městské domy z roku 1921 ze erní pnelák Experiment. Od počátku byl Tylok málo průzdní ulicí. Mohlo by říci, že to byl tichá ulice ronoběžná s frekentonou Lineckou nesro- TYLOVA loky, Děknské přilehlé Linecké byl čtrtí hokejistů. Hráli brtři Podlhoé, Píchoé, Antonín Špninger, Bäumeltů, Tond Hošek, Stnd Kčírek, Pepík Pártl, Jul Šember, Bohouš Velk, skoro by mohl z nich stit dobrý mnšft. Děknskou ulici nechl roce 1962 přejmenot předd MěNV Bedřich Drr ulici U Mlše. Hostinec U Hoorků znikl po roce Pro pio pk chodi- Vedení měst čele s primátorem Jurm Thomou (HOPB) si áží mldých sportoců, kteří úspěšně reprezentoli město ýzmných sportoních kcích (MČR, ME MS) tomto roce, č dentu ně zorgnizolo tkání. To uskutečnilo 13. since resturci VIP zimním stdionu. Město poskytlo dotci z reprezentci měst mládežnických sportech e ýši Kč, doplnil náměstek Petr Podhol (ČSSD). Odpoědnost z situci májských školách yodíme Podle stební stnice Jihočeského kr edení ohrožujících zdrí dětí změstnců dokumen- tce z průběhu relizce zteplení škol Máj I II dou kontrolních měření deti třídách. Hned tentýž den to edoucí odboru školstí těloýchoy osloil Zdrotní úst sídlem Plzni, který měření škol, nepochybně by Krjtce ská hygienická stnice nejpozději 5. říj přijl tkoá optření, která by zmezil pohybu osob těchto storách. Jelikož ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni nezpochybnitelné, že mini- cenoé bídky. změstnci školy ni dnu kolejšího cího stro. Podle telná s dlšími ronoběžnými ulicemi Komenského, Boženy Něm- erní točně z mostem (tehlo džbánkem do hospody N Dniel Koáře sice není yloučeno, že ulice byl pojmenoácoé Pbláskoou. Podle pdy dřeěným) přes Mlši. V zdmálně d změstnci inestičního odboru běhu kontroly KHS dohodnu- sém zdrí nebyly. V pondělí 10. říj bylo o prů- minutu bezstředně ohroženy práě po Jofu Wunderlichoi, le to málo prděpodobnou dnotkou; byl tm hospod letní cičiště, sokolonu Tymětníků byl Tylok smosttní části reálu Koty zřídil Sokol mgistrátu měst měli o zýšených hodnotách minerálních lá- měst, které mi náměstku Petru požuji lxní přístup některých tých záěrech informoáno edení Z sto zrážející šk né, ponědž době kolem roku U Hoorků, tři hokynářstí, pekř, loce loutkoé didlo. N konci ken četně zbestu poědomí již Podholoi uložilo, bychom této změstnců mgistrátu měst, 1875 bylo spíše pridlem dát cukrář, dtelstí, stitelstí, předstení děti yolály dupák. To byl mechnická loutk od čerence letošního roku. ěci nedleně koli souldu s poždkem Krjské hygieformce o měření dlimitních kteří mi nepředli tk zásdní in- názy ulic podle jmen městských obchody uhlím dříím ště Zpochybnit nelze ni to, že rdních strostů měst. loutkoé didlo. Nedá to dost klíček, která elmi dupl. Někdy šechny ýsledky měření koncentrce těchto láken měli zcel jistě měření poždoné Krjskou hyždot šetření celé situce nické stnice obdli kontrolní hodnot zbestu. Proto budu po- Půodní Wunderlicho ulice dobře doložit, le pekřstí u Zimndlů prý pekly nejlepší roh- mluil. N cičišti zimě dupák šel z iště mezi děti byl několik místech přístupná z Linecké. V roce 1884 zlolíky, housky chléb e městě. Asi uděllo kluziště s umělým osět- od 5. říj, ptrně šk již od poloiny září k dispozici tké prco- Zdrotní úst sídlem sonálního. gienickou stnicí. yození důsledků četně peržil ulici Terezie Trieboá Prní ž do roku lením, stupné 50 hl. Sokoloé níci Krjské hygienické stnice Plzni obdné měření reálu obou májských škol esince byl přijt postup řešení N dnání rdy měst 7. - ídeňský úst cídění prní Pooznictí obchod uhlím lstnili tké biogrf Kotu, yděláli si tk lstní činnosti. Jihočeského kr. Těm předl společnost MAPOZ Zli, která dl e dnech 1. ž 4. listopdu. spočíjící tom, že e- mného prádl, Wunderlicho ozol Tyloce Čeněk Pích. 27, chod ti c. k. onské Hokejist Čeněk Pích ml. bydlel Zápdní část Tyloky četně demontáž tkzných boletických Alýz odebrných zorků byl de 2. etp zteplení májských nemocnici. Tké prcel pozdějšího sokolského Národního domu chodil, když byl Mlše zmrzlá, stbou polikliniky Jih. Zbo- později Hlindě, le k rodičům reálu Sokol byl zboře před pnelů reálu škol od 26. do 29. prconíky Zdrotního ústu škol poté celkoá sce reálu. N zákldě poždků rodičů čerence áděl. zhá 14. listopdu. Předběžnou informci o ýsledku mě- rychlejší řešení celé situce U koty shl do Tyloy ulice. N přes řeku. Kluci z Tyloky hráli řen byl i obkt resturce Kot, kterého si Sokoloé požo- Ve středu 5. říj storách škol Máji z poření edení měst dozědělo i s ohledem to, že zhotoi- plánu Králoského horního měst Mlši hokej, Čeněk Pích ždy ČB z roku 1900 yzče budoucí ulice z Linecké silnice přes niku, tkže sdno kličkol nepřekážel. Dnes stojí místech zstil zhrál si s nimi. Měl techli, přičemž yloženě poliklinice pudu Krjské hygienické stnice pátek 25. listopdu rozhodlo o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoetel nedodl e slíbeném termínu kolo dnání mimo jiné k ýskytu dlimitních hodnot zbes- škol. Součsně byl ných prcí, rhnu toto usnení Mlši dále zující dnešní Hlíčkou ulici Hlindě. Zá- rději přihrál. Vůbec enklá Tymerční obkty. před bránu, le nezneužíl toho, Koty ýtrně nehodnotné kotoých láken, kterého dále zhá orgnizce ýuky žáků rdy zrušit ést ronou sci. Podle Historické informcí foto: Antonín od prconíků Šesták. zúčstnili tké ředitelé Připrují obou městských škol, prconíci Jm přesědčen, že kdyby inestičního odboru slíbil odbor- Odbor územního náhrdních plánoání, storách. Miln Binder Jn Schinko. inestičního Dnešní otázk odboru zní: Kdy byl odboru poste koncentrce poliklinik minerálních Jih? zbestoých ná firm dodt okmžitě přesný láken, které byly měná školstí těloýchoy mgistrátu Odpoědi zsílejte do 15. since dresu Mgistrát měst České Budějoice, postup nám. prcí. Přemysl Otkr II. č. měst. Výsledkem tohoto dnání řeny obou májských školách, Kmil Clt (TOP 09), 1, 2, nebo e-milem dresu Odpoědi můžete tké telefonot číslo byl poždek Krjské hygienické dosáhly hodnot bezstředně náměstek primátor 003. N ýherce čeká mimo jiné knih Mil Binder 100 let městské dopry Českých Budějoicích s ho lstnoručním podpim. Spráná odpoěď Zápisy otázku z do říjnoého 1. ydání ročníků zní: Ve městě ZŠ Máj l trmj I posledy ZŠ Máj roce II Výhercem stl Did Potyš z Českých Budějoic. Blhopřeme! ZŠ Máj I: zápis zhledem k situci uskuteční ZŠ Máj II: zápis kot stndrdně náhrdních storách reálu mteřské školy tz. domečku. 18. led od do k. štěch třídě (žlutý pilon), to e dnech koná zápis třídy dné děti zároeň 19. Bojoli led od do z hodin sobodu, 20. led od dostnou speciální třídy zrkoě pomník! postižené do hodin. dlší informce weboých stránkách led ždy od do hodin kojí zápikosloensko Čeští letci, kteří bojoli z Čes- pohybu zčlo o sy tom do běžných hoořit. tříd. íce 2013, iz upozornil primátor Ju- druhé sětoé álce, Dík ptří jk edení měst, tk tké rj Thom. dostnou Českých Budějoi- řediteli didl Jiřímu Šestákoi Výběr finálního nárhu ede cích pomník. Nhrdí tk lstně nebo noinářce publicistce Komi Hně rdy porot, měst níž zdnou předstují jk zástupci dáné pietní místo legionářů, které Hosnedloé. Předeším z elkou měst, tk nezáislé osobnosti. kdysi býlo u hlní pošty. pomoc při pořádání koncertu, který O noém pomníku spolurozdou Pmátník určeny do znikne soutěže mimo obálkoou jiné tké nepltiči, ynesl si kteří 50 neprcují 000 korun, spohodot dostát. i kurátor Domu umění Mi- díky metodou. občnským ktiitám. S nápdem děko lečnosti šem nic nepřináší. Vldimír Voplecký těchto chl Škod. mé osobní přání záěr? nejdříe ybudoání k prní přišel skupině obytel bytů. s přípdech tím, že komi součsné doporuču době ý- město Kromě by pomníku mělo z středky letce z dru- utrděkolečnosti krjského dnes již měst o jich Vldimír přidělení Voplecký. nerozhodu kontě poěď z stbu městského pomníku bytu přes uby- 130 žené hé sětoé oblsti álky, městského nedáno bydlení buký Sluší místo yjádřit pořdníku, touto formou i když el- tisíc tonu. korun. pokud dotyčný nepltí ni stět dějoičtí byty, rdní které zbýli by mohly i děm být délk dík letcům od podání z szení žádosti sých stále žiotů dále, Jk může tepre pomník ž ypdt, poté do- nástrom dlšími pietními cílené místy. bytoé politite dním z sobodu," z kritérií. uedl důležitou k inicitiě roli oby- hr- ukáže stt ýpoěď, nyní rchitektonická rozdíl od souky. Město t by mohl souhlsilo olinit s umístěním i fes- i sociální měst primátor situce Jurj ždtele, Thom. zd těž, kromých kterou lstníků, yhlásilo kteří město České mjí pomníku skldbu bity obytel u Zboro měst, př. - má Před péči několik děti, zd lety změstný obeznámil mnohem Budějoice. dnodušší. Hlásit do ní formou storu mezi pobídek Gerberou inestory, Jihočes- střednictím Voplecký těchto záměrem bytů Vldimír mohou co dnotlici týče soutěžených i skupiny, bytů, le le kou i ědeckou občny. knihonou součsnosti ná- zstupitelsto chce město pomoci někteří řešit ze zstupitelů situci podmínkou djí uchzeči, do by určitého lespoň termínu den sledně trhu rd sice kolem měst 400 dl bytů, podnět, le rodin, okmžitě které bídli ocitnou finční tížié pří- so- člen bídky skupiny zlepených byl utorizoným obálkách. nájmy by byl opren jsou drhé nedleký nebízí chátr- spěek ciální situci, tuto jsou ktiitu. šk Následně spořádné rchitektem. kritériem Nárhy, rozhodnutí které musí šk potřebnou jící pomník jistotu, soětským tk ojákům, lidé uskutečnil ktině koncert sží e sou spěch situci dodržet není ždy celkoý nejyšší rozpočet ce, jsou i m- ž- zdluží který šk není celý žiot mtku koupí měst, bytu, pomníku. změnit. opk by městské ximální dtelé, kteří ýši sice dnoho přijdou milionu s nejyšší korun, místo doplnil by primátor měli možnost Českých zžádt Budějo- byty Postupně neměli mít nárok dostly dlouhodobí ěci do bídkou, nutné odezdt le nejsou do schopni 18. led- jí si ic o Jurj městské Thom. bydlení. Bytoá komi při doporučení přidělit městský byt posuzu pečliě kždou žádost

6 Seerní spojk poede od Globusu do Okružní n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e ADVENT, VÁNOCE A NOVÝ ROK VE MĚSTĚ ž do 6. led úřední Adentní užíjících trhy 15. strkonickou ročník. / Výstiště mezi noým ečerní mostem č pržskou Armáďáku. třídou Hrjí ž betoé legendy 60. ž 80. let. / KD Slie České Budějoice desce budějoického mgistrátu ysten nárh zdání změny Adentní o trhy dm tisíc 15. ročník. kždém / Výstiště směru. České Budějoice územního plánu měst e zbě Prezentční šechny ýst středních dostupné informce škol. / Výstiště České Budějoice tkznou erní spojku. Art tou Fest o 1. připroné ročník. Veletrh komunikci ýtrného občné díl jdou dospělé. městském Výrob webu dentních ěnců s ýtrným teliérem Tor Zhrdnictím Kec s ůní hličí sřáku! / Glerie Pod kmennou žábou umění. / Výstiště České Budějoice rozumí budoucí doupruhoá silnice s nárhoou rychlostí Mrušk kci Duch dopr Vánoc. Pohádk noě ytořené loutkohry Jihočeského didl. / Mlé didlo, Hrdební dentní km/h, která by přes řeku ltu Pohádky rubrice e ně: erní Detekti spojk. lup zámci tmná ěž. Didlo Dmúz. / k. k. Horká, Česká 9 spojil okružní křižotku u Globusu, pržskou třídu okružní ulici. Slnostní hlédnout rozsícení pochopitelně ánočního tké stromu. pří- / náměstí Přemysl Otkr II. Pohádkoá mohou ponožk. do rhoných Pohádk, poté změn ýtrná ánoční díl děti i dospělé. / Wortnerů dům, U Černé ěže 22 podle integroného plánu Mrušk orgnizce dopry to nejpřínos- Kmelot ní. reil. k dnání / náměstí připomínek, Přemysl Otkr které II. mo Duch odboru Vánoc. územního Pohádk plánoá- loutkohry Jihočeského didl. / Mlé didlo, Hrdební 18 nější doprní stb e městě, Koncert neboť erním okrji měst Nezřízený spojí rdnice filmoý následně ples č. dnání, 2. Mškrní o hož ples filmoých post plný soutěží dlších překpení. / Cfé klub Slie budou Jof upltněny Zímy orchestru do 6. led, Jiřího solá Sládk. Host: Yett Simonoá, moderátor: D. Klpk. / DK Metropol, společenský sál dě nejytíženější silnice i/20 Adentní i/3. termínu trhy 15. me ročník. eřejnost / Výstiště smozřejmě 1. ročník. dosttečném Veletrh ýtrného předstihu umění. / Výstiště České Budějoice České Budějoice odlehčí tk předeším strkonické Art Fest ulici díky stbě erní spojky informot, beced. Vánočně doplnil lděné náměstkyně loutkářské rieté s mikulášskou dílkou. / Mlé didlo, Hrdební 18 by měl snížit 15.00počet ozidel J. y- Drd: i Zpomenutý popeloá čert. (hopb). Pohádk o zpomenutém strém čertoi. / Didlo U Kpličky, Huso beced. Vánočně lděné loutkářské rieté s mikulášskou dílkou. / Mlé didlo, Hrdební Jk do Mstné Lhoty přišel čert. Téměř didelní společnost. / náměstí Přemysl Otkr II Hzrd skončí Adentní koncert. do J. Plic: tří Miss let breis j.. Účinku Jihočeské pěecké sdružení, Ktedrální sbor Collegium Musicum Budicen / Husů sbor, Plckého nám Králíci z klobouku. Předstení Didl Špílberg nejmenší diáky. / ArtIGY, Pržská 24 (3.p. OC IGY) příští rok z měst zmizí 1. hrcí dentní ideoloterijní zpíání: Zonečci terminály, ZŠ ž J. poolu ministersto Forbes. fincí, / náměstí mjí Přemysl z Otkr II. Š. Br. / Glerie Pod kmennou žábou utomty do roku 2014 i ideoloterijní terminály zstupitelé 13. totiž ánoční přechodné zonkoý období průod stnoené oteření zá-ježíškoy poštony Českých Budějoicích. / Piristické náměstí H Lounoá schálili noou yhlášku, která Kulinář hzrd území měst zkzu. Vránkoy koledy. město Účinku zákzem Jihočeské hzrdu pěecké při- sdružení Vedení měst Velký dechoý čele s orchestr. primátorem / náměstí Jurm Přemysl Thomou Otkr (HOPB) II. si áží mldých sportoců, kteří Petr konem Stupk. tři roky. Žié ystoupení s ochutnákou kulinářských dobrot z třeboňského kpr. / náměstí Přemysl Otkr II. hzrd z měst nezmizí ihned, Mrušk prilo Duch o Vánoc. zhrub 23 Pohádk miliony loutkohry korun Jihočeského úspěšně didl reprezentoli s mikulášskou město dílkou. ýzmných / Mlé didlo, sportoních Hrdební kcích 18 (MČR, ME MS) tomto roce, to ni přesto, že yhlášk neobshu přechodné období, které Dudljd. le ánoční to byl koncert. poslední / ěc, náměstí kte- Přemysl Otkr zimním II. stdionu. Město poskytlo dotci z reprezentci měst mládežnických sportech Adentní z koncert popltků Diecézní z ýherní hrcí Městské přístro- chrity. Účinkují č posluchči dentu Konzertoře ně zorgnizolo České Budějoice. tkání. To / Koncertní uskutečnilo síň O. Jeremiáše 13. since resturci VIP ozotelé žádli. Již ydné Vlst Redl rou s kpelou. při torbě Koncert yhlášky slulého myslelo. zpěák e ýši noém edení. Kč, doplnil / DK Metropol, náměstek společenský Petr Podhol sál (ČSSD). licence ýherní hrcí přístro příští rok lze totiž odebrt jsou pohádk. tk ysoké, Pro děti že i dospělé ni třid- podání didl Zoneček / Resturnt modrý deře, Biskupská 1 Architektur negtiní 20. dopdy 21. století hzrdních (zejmé her Č. Budějoicích). Přednášk. / k. k. Horká, Česká 9 pouze zákldě spráního řízení, tkže utomty mohou X-tet. být / náměstí počtu nedokáže Přemysl Otkr yážit, II. uedl cet beced. milionů Vánočně korun městském lděné loutkářské roz- rieté s mikulášskou dílkou. / Mlé didlo, Hrdební 18 ozu Odpoědnost z situci májských ž do konce roku Ozěny Anifestu primátor Jurj thom Poslední (hopb). předánoční mítání krátkých nimoných filmů z AniFestu / Glerie Pod kmennou žábou Rozhlsoý swingoý orchestr o Vánocích. Host: PS Medíďt ZUŠ Český Krumlo / Český rozhls České Budějoice, Studioý sál, U Tří lů Športniki: BACK TO BULLERBYN. Didelní lhůdk mldého pržského školách souboru bsolentů DAMU. yodíme / k. k. Horká, Česká 9 Rozpočet: Seškrtné Mikulášská jízd s doprním ýd podnikem. Pro hodné i hříšníky. Podle stební dokumenedení dou kontrolních měření nců škol, nepochybně by Krj- stnice Jihočeského kr - ohrožujících zdrí dětí změst- (dokončení ze strny 1) Mrušk podřilo Duch Vánoc. ysoutěžit Pohádk cenu loutkohry elektrické energie Jihočeského didl s mikulášskou dílkou. / Mlé didlo, Hrdební 18 o tyto středky šk nepřijdou PŘÍLET ANDĚLA. / náměstí o 4,8% Přemysl nižší, Otkr tk II. tce z průběhu deti třídách. Hned tentýž den ská hygienická stnice nejpozději budou yužity opět Spirituál změstnce. oti Kintet. letošním / náměstí 34 miliónům Přemysl Otkr II. relizce zteplení těloýchoy osloil Zdrotní která by zmezil pohybu osob to edoucí odboru školstí 5. říj přijl tkoá optření, J. Frnco, G. částce Melnie: 32 milióny Bordel korun. ministerstu. podle Nepoliticky korektní komedie. / Didlo U Kpličky, Huso 45 nejětší podíl ýdjích Jihočeská mjí náměstk komorní kmil filhrmonie clty (top & Nezmři. 09) Dirigent: J. Tlich. / Koncertní síň O. Jeremiáše škol Máj I II úst sídlem Plzni, který měření ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni těchto storách. Jelikož tz. běžné ýd zjišťují TRANSLATOLOGICKÉ chod to úspěch předeším SUDbičky situci, (do kdy ínku dným předšečům). / Studentské uniersitní didlo, Hroznoá 8 nezpochybnitelné, že mini- cenoé bídky. změstnci školy ni dnu rdnice městských orgnizcí. Urih Heep. ceny Koncert. energií rostou. / KD Vlt Jde předeším o energie, Milostný ysětlu trojúhelník. rámci kpitáloých Imizce ýdjů hry dné tém. Hrjí: P. Lišk, M. Zbrožek, J. Polášek. / Clrion Congress Hotel České Budějoice málně d změstnci inestičního odboru běhu kontroly KHS dohodnu- sém zdrí nebyly. V pondělí 10. říj bylo o prů- minutu bezstředně ohroženy náměstek mirosl DFS Úsiťáček. město ázáno / náměstí pokrčot Přemysl Otkr inestičních II. zároeň m ptří i grntoý Jihočeská komorní kcích filhrmonie z 300 miliónů & Nezmři. kč Dirigent: J. Tlich. / Koncertní síň O. Jeremiáše mgistrátu měst měli o zýšených hodnotách minerálních lá- měst, které mi náměstku Petru požuji lxní přístup některých tých záěrech informoáno edení Z sto zrážející šk systém měst, e kterém Výstup ktech Apurnu. Cestopisná spolufinconých show J. Tráníčk. / KD Vlt 22, miliónu kč. celkem D. tuto Gordon: eu, Ce ty předstují z něžnost. nejětší Hrjí: část J. Čnčroá, kpitáloých J. Jněkoá, A. Pyško, J. Kčer, M. Holubcoá dlší. / DK Metropol, didelní sál ken četně zbestu poědomí již Podholoi uložilo, bychom této změstnců mgistrátu měst, kpitolu ydá kč. Ppouškoo Je sirotci. ýdjů / náměstí plánoných Přemysl Otkr II. od čerence letošního roku. ěci nedleně koli souldu s poždkem Krjské hygieformce o měření dlimitních kteří mi nepředli tk zásdní in- to částk o korun Tomáš nižší Klus. rok 2012 Koncert. e ýši / KD 543 Vlt milióny. Zpochybnit nelze ni to, že než roce 2011, upozornil Jihočeská poslední komorní filhrmonie položkou & rozpočtu Nezmři. Dirigent: J. Tlich. / Koncertní síň O. Jeremiáše šechny ýsledky měření koncentrce těchto láken měli zcel jistě měření poždoné Krjskou hyždot šetření celé situce nické stnice obdli kontrolní hodnot zbestu. Proto budu po- podle petry šebestíkoé jsou kpr. peněžní Jihočeská účty. plstikoá k tour 2011 mládeže. / DDM, U Zimního stdionu 1 úspor dá i soutěžením Náes cen plná sněhuláků měli běžných neb Post účtech si zůsttek budějoickém Adentu sého sněhulák. / náměstí Přemysl Otkr II. od 5. říj, ptrně šk již od poloiny září k dispozici tké prco- Zdrotní úst sídlem sonálního. gienickou stnicí. yození důsledků četně per- energií díky sdruženému nákupu Pohádky e ně: 283 O 364 ětrném 000 kč, králi. O běžných putoání po sětě hledání ztrcené střičky. / k. k. Horká, Česká 9 měst jím zřizoných orgnizcí VW GOLF. účtech Pásmo peněžních ánoční hudby, fondů soutěží rekordů. / náměstí Přemysl Otkr II. níci Krjské hygienické stnice Plzni obdné měření reálu obou májských škol esince byl přijt postup řešení N dnání rdy měst 7. - lstněných společností Louskáček. nám Bletní 000, ánoční doplnil mirosl příběh. Účinku soubor bletu Jihočeského didl. / DK Metropol, didelní sál Den s Rádiem Blník: Stnd Hložek. / náměstí Jihočeského Přemysl kr. Otkr Těm II. předl společnost přededené MAPOZ 4 způsoby Zli, která pntomimy. dl e / Studentské dnech 1. ž uniersitní 4. listopdu. didlo, Hroznoá spočíjící 8 tom, že e Rek Lm. Didelní soubor Odešd. Předstení Kypr. Europe Direct Č. Budějoice Vás ze literárně-hudební demontáž tkzných ečer. boletických / k. k. Horká, Alýz Česká odebrných 9 zorků byl de 2. etp zteplení májských Photolb. Hudb Photolbu ás pohoupe lně pnelů melncholie reálu škol následně od 26. přinutí do 29. udělt prconíky krok zpět Zdrotního pod přílem přímočré ústu škol energie. poté / Cfé celkoá klub Slie sce reálu. / N Glerie zákldě Pod poždků kmennou žábou rodičů dentní díl děti i dospělé. Výrob originálních čerence áděl. přáníček, krbiček, pytlíčků zhá blicích ppírů 14. listopdu. z netrdičních Předběžnou didlo, informci Hrdební o ýsledku 18 mě- rychlejší řešení celé situce mteriálů beced. Vánočně lděné loutkářské rieté Ve středu s mikulášskou 5. říj dílkou. storách pohádk plná písniček. škol Máji / Didlo z po- U Kpličky, ření edení Huso měst 45 dozědělo i s ohledem to, že zhotoi- / Mlé J. Mlinoá: O loupežnické princezně. Velá beced. Vánočně lděné loutkářské pudu rieté Krjské s mikulášskou hygienické dílkou. stnice / Mlé didlo, pátek 25. Hrdební listopdu 18 rozhodlo o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoetel nedodl e slíbeném termínu BuDuS. / náměstí Přemysl Otkr II. kolo dnání mimo jiné k ýskytu určené dlimitních nejmenší hodnot diáky. zbes- / ArtIGY, Pržská 24 (3.p. škol. OC Součsně IGY) byl ných prcí, rhnu toto usnení Pyšná princez. Předstení Didl Stud operní střípky s WeiLongem Tem toých ho hosty. láken, Účinku kterého soubor dále opery Jihočeského zhá orgnizce didl. / Jihočeské ýuky žáků didlo, rdy Dr. zrušit Stejskl ést 19 ronou sci. Podle informcí 8 od prconíků Rendez-ous s tbtěrkou. Mlá west pocket zúčstnili reue plná tké bre, ředitelé hudby, obou tnce městských Pod kmennou škol, žábou prconíci Jm přesědčen, že kdyby inestičního odboru slíbil odbor- humoru. náhrdních / Studentské storách. uniersitní didlo, Hroznoá dentní zpíání: CANTUS FIRMUS. / Glerie Rozkrock. / náměstí Přemysl Otkr II. inestičního odboru odboru koncentrce minerálních zbestoých láken, které byly mě- postup prcí. ná firm dodt okmžitě přesný TET. / DK Metropol, společenský sál školstí těloýchoy mgistrátu Výtrný telier Tor ho ánoční díl měst. děti i Výsledkem dospělé. / tohoto Wortnerů dnání dům, U řeny Černé ěže obou 22májských školách, Kmil Clt (TOP 09), byl poždek Krjské hygienické dosáhly hodnot bezstředně náměstek primátor Kulinář Petr Stupk. Žié ystoupení s ochutnákou kulinářských dobrot z třeboňského kpr. / náměstí Přemysl Otkr II Soud, kterého není třeb bát. Přednášk o posledním soudu, kde spredlnost oprdu zruče. Přednáší PhMgr. Vítězsl Chán, M.A. / Sál CASD, Fr. Šrámk JSPT Úsit. Koledy. / náměstí Přemysl Otkr II G. Aron: Můj báčný rozod. Komedie o tom, že i rozod může Zápisy být zčátek. do Hr 1. E. Blzeroá. ročníků / DK Metropol, ZŠ Máj didelní I sál ZŠ Máj II Cyklistické lékárničky, které Výrob zbyly sícnů po Dni ěnců bez ut, SOŠ získl eterinární, Rdek mechnizční zhrdnickou. / Wortnerů dům, U Černé ěže 22 Šec (pro), který o ně jménem I Knobloch sdružení O cyklistických designu. Přednášk. dšenců / Wortnerů ZŠ dům, Máj U I: Černé zápis ěže zhledem 22 k situci uskuteční požádl: Regol jm Blechbläsr. článek Vystoupení rdničních žesťoé noinách. kpely z Lince. / náhrdních náměstí Přemysl storách Otkr reálu II. mteřské školy Lékárničk nám cyklistické Lkomá ýbě Brk. / náměstí chybí. Přemysl S předáním Otkr II. k. štěch třídě (žlutý pilon), to e dnech ZŠ Máj II: zápis kot stndrdně tz. domečku. 18. led od do koná zápis do třídy dné děti zároeň lékárniček spojil náměstek Zwei Mirosl Kesl Joch Buntes. (ČSSD) Pržské i slib: hudební Když duo M. Fjfr 19. led /kytr od zpě/ do V Košut hodin /pino/. 20. Vyzrálý led od písničkářský do folk/jzz. speciální / třídy k. k. Horká zrkoě, postižené. Česká stojím čele odboru, které Literární šleh stby, s Jnem jko Burinem. plánoná Básník, písničkář do zik hodin. předstí dlší informce knihu o sém weboých otci E. F. stránkách Burinoi. led / Studentské ždy od uniersitní do didlo, hodin Hroznoá kojí 8zápi- cyklostezk Nemnice-Borek, Rdůz. uolňu Koncert. peníze, / KD Vlt slibuji, že sy do běžných tříd. íce iz po ní s ámi du. Zonečkoá díl. Výrob Foto skleněných Mrtin Volný zonečků, h MŠ, ZŠ (nutno obdt předem), 15 18h eřejné dílny. / Glerie Pod kmennou žábou Zdobení perníčků SOŠ eterinární, mechnizční zhrdnickou. / Wortnerů dům, U Černé ěže Předánoční niorská píň. Účinkují komorní sbor Cnzo, Blťácký soubor ze Šeětí, pěecký soubor Komi Rozmrýn rdy dlší. měst / KD Slie předstují Africké gospeloé orchestry. / náměstí Přemysl Otkr II. Bytoá komi Česko při zpíá doporučení koledy. A Budějoicích nás přidělit tom podpoří městský Dudljd. / náměstí byt Přemysl posuzu Otkr II. pečliě kždou žádost V tomto díle série, kde ám Drobek loání Lucy. městských / náměstí Přemysl bytů. těch Otkr II. dou určeny do soutěže obálkoou Koncert dnes frického přibližně sboru. 1700, / Husů edle sbor, klsických Plckého metodou. náměstí 1 nepltiči, kteří neprcují společnosti nic nepřináší. těchto dostát. mé osobní přání záěr? předstume Z řízení bytů bytoé dná komi. i o ubytony. Příběh z roku nejdříe 1919 k yřeší prní bytoá skupině komi bytů. bydlení přípdech ministerského komi rdy doporuču s rodinou? ý- / Didlo město U by Kpličky, mělo z Huso středky 45 utr- R. Mřík: dnotlié Sestry Helkoy. olných městských Dámské okální bytů krteto. šk / dnes Český již rozhls o jich České přidělení Budějoice, neroz-studiopoěď sál, z městského U Tří lů 1 bytu ubyžené oblsti městského bydlení komi rdy N náštěě málo, u Nezmrů řádu dnotek. BG Styl. o to / Koncertní důležitější, hodu síň O. Jeremiáše místo pořdníku, i když tonu. pokud dotyčný nepltí ni stět byty, které by mohly být měst, přišl tůrci bychom trdičními posuzoli ánočními kž- zyky délk řemesly. od podání / Wortnerů žádosti dům, stále U Černé dále, ěže 22může tepre ž poté do- Setkání s nástrom cílené bytoé politihodu řd komisi bytoou Té předdá Sloj Koledy dou podání dnotliou budějoického žádost. dudáckého mnohdy sdružení dním z BUDUS. kritérií. důležitou / Wortnerů roli dům, hr i sociální písní tnců. situce / náměstí ždtele, Přemysl zd kromých Otkr II. lstníků, kteří to mjí U Černé stt ýpoěď, ěže 22 rozdíl od sou- Úsit Úsiťáček. zájmu obktiního / Společné ystoupení posouzení souborů Folkoá si jíšk nechááme Plíny Jíšoé př. žiě. od sociální- Host: kpel má Luňáčci. péči / děti, Český zd rozhls změst- České Budějoice, mnohem Studioý dnodušší. sál, U Tří lů 1 ky. t by mohl olinit i fesní skldbu obytel měst, př. formou pobídek inestory, Dolejš (TOP 09): rozdíl ho koncert odboru - Jihočeská doplnit potřebné dechoá in- kpel ný JIŽANI. střednictím / Koncertní těchto síň O. Jeremiáše bytů co týče soutěžených bytů, le i občny. součsnosti od jiných komisí nemáme Gospeloé inicitiní formce. ánoce. uědomume Justin Blir & The si Soulful totiž, Gospel chce Singers město (USA). pomoci Trdiční řešit ánoční situci koncert djí uchzeči s dinečnou do určitého tmosférou. termínu / Kostel s. J trhu Nepomuckého, sice kolem 400 B. Němcoé bytů, le funkci, sloužíme ýhrdně Swingtet. že Koncert šem kpely rozhodnutí hrjící jzz mnohdy mnouche, rodin, tedy které pekelně ocitnou rychlé kytry tížié so- lá Trio bídky z Belleille. zlepených / k. k. Horká obálkách., Česká 9 nájmy jsou drhé nebízí jko pordní orgán. ším Workshop hlním úkolem e spolupráci Beránkoy Byty Vánoce toří - dě Rozsícení skupiny, ánočního komi stromu né ktině zpíání sží sou Ježíšk. situci / Dům není U Beránk, ždy nejyšší Krjinská ce, 35 jsou i ž- záisí lidoých osud čloěk tůrců. či Prodej celé rodiny. šperků, dřeěných ciální situci, hrček, jsou košíků. šk / spořád- Wortnerů dům, kritériem U Černé ěže rozhodnutí 22 šk potřebnou jistotu, tk lidé zdluží celý žiot koupí bytu, spráou domů připrit rdu rozhodu, koncert DPS jké Crmí. byty si ponecháme / Koncertní síň změnit. O. Jeremiáše opk by městské dtelé, kteří sice přijdou s nejyš- místo by měli možnost zžádt Přemysl klsické žádosti Otkr II. jké bu- mteriály, které týkjí přidě- COP. / náměstí byty neměli mít nárok dlouhodobí ší bídkou, le nejsou schopni jí si o městské bydlení.

7 Seerní spojk poede od Globusu do Okružní n o i n y č e s k o B u d ě J o i c k é r d n i c e ADVENT, VÁNOCE A NOVÝ ROK VE MĚSTĚ ž do 6. led úřední Jižní Čechy užíjících já. Poídání strkonickou s herečkou mezi noým mostem legendární pržskou kpely. třídou / Cfé ž klub Slie scénáristkou Sbinou Remundoou. / Český rozhls České Budějoice, Studioý sál, U Tří lů 1 desce budějoického mgistrátu 1 ysten nárh zdání změny Beránkoy o dm Vánoce tisíc Lidoý kždém jrmrk. směru. Jihočeští řemeslníci přededou soji šikonost ukázkách i e ýtorech. / Dům U Beránk, Krjinská 35 Vlt. Koncert územního 1 plánu měst e zbě Mrušk Duch šechny Vánoc. dostupné Pohádk informce loutkohry Jihočeského didl. / Mlé didlo, Hrdební 18 1 tkznou erní spojku. tou o díl. připroné Výrob sícnů, komunikci girlnd občné e ně: jdou DIV. T601: městském Krásk webu zíře neb Lásk kolejích. / k. k. Horká, Česká 9 dlších dekorcí pod edením J. Kece. / Glerie Pod kmennou žábou 1 rozumí budoucí doupruhoá 1 silnice s nárhoou rychlostí Kouzelná kci píšťlk dopr Lbutí noě pn. ytořené Téměř didelní společnost. / náměstí Přemysl Otkr II. Pohádky 50 1 km/h, která by přes řeku ltu Mrušk rubrice Duch erní Vánoc. Pohádk spojk. zámci loutkohry Jihočeského didl. / Mlé didlo, Hrdební 18 spojil 1 okružní křižotku u Globusu, 1 pržskou třídu okružní ulici. Beránkoy hlédnout Vánoce pochopitelně Muzik od soudů. tké pří- Setkání muzikntů. / Dům U Beránk, Krjinská 35 mohou VW GOLF. do Pásmo rhoných ánoční hudby, změn soutěží rekordů. / náměstí Přemysl Otkr II. podle 1 integroného plánu Den or-gnizce 1 dopry to nejpřínos- Zrození ní. dě. k dnání Duchoní připomínek, ánoční koncert. které / Sál CASD, Fr. Šrámk 34 Hitrádiem mo odboru Fktor. územního / náměstí plánoá- Přemysl Otkr II. nější 1 doprní stb e městě, Den ne-boť 1 erním okrji měst spojí rdnice glkoncert následně Jihočeská dnání, o komorní hož filhrmonie. Sólisté: I. L. Lehr /soprán/, B. Gunnell /tenor/, dirigent: J. Tlich. / DK Metropol, společenský sál Hitrádiem budou upltněny Fktor do Petr 6. led, Kolář. solá / náměstí Přemysl Otkr II. dě nejytíženější silnice i/20 Beránkoy i/3. termínu Vánoce me Rybí neděle. eřejnost Specility smozřejmě díl dosttečném děti i dospělé. předstihu Mloání obrázků, ozdob dekorcí z plexiskl. / Glerie Pod kmennou žábou z jihočeských kádí, rybí pohádky, ření podle strých receptů, žiot jihočeském rybníce. / Dům U Beránk, Krjinská 35 odlehčí tk předeším strkonické 3. dentní ulici díky stbě erní spojky M. Mškoá: informot, doplnil příběh. náměstkyně Příběh osmělého děčátk, kterému splní ho nejětší přání. / Didlo U Kpličky, Huso 45 by měl snížit 15.30počet ozidel Vehicle y- club i bnd. popeloá / náměstí (hopb). Přemysl Otkr II Z čsu šich bbiček. Didelní předstení Studi dell rte určené nejmenší. / ArtIGY, Pržská 24 (3.p. OC IGY) koncert DPS Cnzonett. / Koncertní síň O. Jeremiáše dentní zpíání DPS Skřiánek Zli. / Glerie Pod kmennou žábou Hzrd skončí Moonbens. / náměstí do Přemysl tří Otkr letii. příští rok z měst zmizí Dyšknti. hrcí ideoloterijní Adentní hudb terminály, 15. ž ž 17. století. poolu ministersto Fde fincí, In. Recitál mjí z někdejší členky Spirituálu Kintet obshující edle jzzu blues předeším gospely spirituály. / Sál CASD, Fr. Šrámk 34 / Český rozhls České Budějoice, Studioý sál, U Tří lů 1 utomty do roku 2014 i ideoloterijní terminály zstupitelé Beránkoy totiž přechodné Vánoce období stnoené trh. Výtrné zá- dárky, perníkáři, rukodělné hrčky, ryby, pečení dobrot trdiční peci. / Dům U Beránk, Krjinská 35 Ire Budweiroá schálili noou yhlášku, která Kulinář hzrd území měst zkzu. Bryčk. / náměstí město Přemysl zákzem Otkr hzrdu II. při- Petr konem Stupk. tři roky. Žié ystoupení s ochutnákou kulinářských dobrot z třeboňského kpr + soutěž. / náměstí Přemysl Otkr II. Vedení měst čele s primátorem Jurm Thomou (HOPB) si áží mldých sportoců, kteří hzrd z měst nezmizí ihned, prilo koncert o zhrub CIMBAL 23 miliony CLASSIC korun & POLAJKA. úspěšně / Koncertní reprezentoli síň O. Jeremiáše město ýzmných sportoních kcích (MČR, ME MS) tomto roce, to ni přesto, že yhlášk neobshu přechodné období, které. koncert le to byl hudebního poslední oddělení. ěc, kte- Flétny, kytry. zimním / DDM, stdionu. U Zimního Město stdionu poskytlo 1 dotci z reprezentci měst mládežnických sportech Beránkoy z popltků Vánoce z ýherní hrcí trh. přístro- Výtrné dárky, perníkáři, č dentu rukodělné ně hrčky, zorgnizolo ryby, pečení tkání. dobrot To trdiční uskutečnilo peci. / Dům 13. U Beránk, since Krjinská resturci 35 VIP ozotelé žádli. Již ydné Třeboňští rou pištci. při / torbě Koncertní yhlášky síň O. myslelo. Jeremiáše e ýši Kč, doplnil náměstek Petr Podhol (ČSSD). licence ýherní hrcí přístro příští rok lze totiž odebrt X-tet. Vokální jsou tk skupi. ysoké, / Český že ni rozhls třid- České Budějoice, Studioý sál, U Tří lů 1 Kpk. Lidoé negtiní písně dopdy koledy. hzrdních / náměstí her Přemysl Otkr II. pouze zákldě spráního Njorek. řízení, tkže utomty mohou Vážnej být příbh. počtu nedokáže / Podnání yážit, o existenčních uedl otázkách s neuěřitelným koncem. / Studentské uniersitní didlo, Hroznoá 8 Trio cet milionů Jrosl korun Olin městském Nezchleb, roz- člen legendárních Etc./ioloncello/, M. Műller /citer/, S. Brek /kytr/. / k. k. Horká, Česká 9 ozu ž do konce roku Beránkoy primátor Vánoce Jurj thom (hopb). trh. Výtrné dárky, Odpoědnost perníkáři, rukodělné hrčky, ryby, pečení z dobrot situci trdiční peci. / Dům U Beránk, májských Krjinská Beránkoy Vánoce Punč od rdních. / Dům U Beránk, Krjinská koncert koled ánočních písní. Účinku smíšený pěecký sbor Mendík školách Jirsíko gymnázi, yodíme dirigent: O. Thmoá. / Husů sbor, Plckého náměstí 1 Rozpočet: Seškrtné Koledoání s Úsitem. / KD ýd Slie Podle stební dokumenedení dou kontrolních měření nců škol, nepochybně by Krj- stnice Jihočeského kr - ohrožujících zdrí dětí změst- (dokončení ze strny 1) Střenky podřilo Schonky. ysoutěžit / náměstí cenu Přemysl elektrické energie Otkr II M. Doleželoá, o tyto středky šk nepřijdou budou yužity opět z- oti letošním R. Vencl: o 4,8% Když nižší, zhsne. tk Mrziá komedie. ečírek Mnhttnu nebo swingersprty? / Didlo U Kpličky, Huso Velé Vánoce tce z průběhu deti třídách. Hned tentýž den ská hygienická stnice nejpozději u Velých. 34 miliónům Zábný ečer s šéfem opery Jihočeského didl M. Velým. / Český rozhls České Budějoice, Studioý sál, U Tří lů J. Nepomuk relizce zteplení těloýchoy osloil Zdrotní která by zmezil pohybu osob to edoucí odboru školstí 5. říj přijl tkoá optření, městnce. částce Piskč: 32 milióny Počítání korun. oeček podle neb Uspáání hdů III. cyklický/cylindrický trnsltologický ečírek. / Studentské uniersitní didlo, Hroznoá Kuře hodinkách. nejětší podíl ýdjích mjí náměstk kmil Koncert clty V. Mišík (top 09) + ETC bndu + Flmeng. / KD Vlt Beránkoy škol Máj I II úst sídlem Plzni, který měření ádí, požádl o zslání tk nestlo, doozuji, že děti ni těchto storách. Jelikož tz. běžné ýd. zjišťují chod to úspěch Vánoce předeším trh. situci, Výtrné kdy dárky, perníkáři, rukodělné hrčky, ryby, pečení dobrot trdiční peci. / Dům U Beránk, Krjinská Beránkoy nezpochybnitelné, že mini- cenoé bídky. změstnci školy ni dnu rdnice městských orgnizcí. Jde předeším o energie, y- rámci ceny Vánoce energií rostou. Díl Ježíšk. Připrte Ježíškoi ručně yrobené dárky z lny, dře peří. / Dům U Beránk, Krjinská koncert ZUŠ kpitáloých B. Jeremiáše. ýdjů / Koncertní síň O. Jeremiáše Žiý Betlém. málně d změstnci inestičního odboru běhu kontroly KHS dohodnu- sém zdrí nebyly. V pondělí 10. říj bylo o prů- minutu bezstředně ohroženy sětlu náměstek mirosl město / Piristické ázáno pokrčot náměstí inestičních zároeň m ptří i grntoý koncert kcích pěeckého z 300 sboru miliónů Cnzo. kč Dirigent: A. Knotkoá. / Husů sbor, Plckého náměstí Dudljd. mgistrátu měst měli o zýšených hodnotách minerálních lá- měst, které mi náměstku Petru požuji lxní přístup některých tých záěrech informoáno edení Z sto zrážející šk systém měst, e kterém ktech koncert. spolufinconých / náměstí Přemysl Otkr II Jn Burin 22,5 miliónu kč. celkem tuto eu, - ty Antidepresiní předstují nejětší ečírek. část Koncert kpitáloých známého pržského písničkáře, básník zik. / k. k. Horká, Česká Vánoce ken četně zbestu poědomí již Podholoi uložilo, bychom této změstnců mgistrátu měst, kpitolu ydá kč. Je Žábě. Výrob dárečků, ánoční punč či sřák h MŠ, ZŠ (nutné telefonické obdnání), 15-18h olný stup. / Glerie Pod kmennou žábou ýdjů plánoných Beránkoy Vánoce trh. Výtrné dárky, od čerence perníkáři, letošního rukodělné roku. hrčky, ryby, ěci pečení nedleně dobrot koli trdiční peci. souldu s poždkem Péro z kloboukem. Krjské / Piristické hygieformce náměstí o měření dlimitních / Dům kteří U Beránk, mi nepředli Krjinská tk 35 zásdní in- to částk o korun nižší rok 2012 e ýši 543 milióny komedintský grm. Účinkují Teátr Zpochybnit Víti Mrčík, nelze kejklíř Vojt ni to, Vrtek, že orchestr než roce 2011, upozornil poslední položkou rozpočtu Beránkoy Vánoce Beránčí koncert. Společné šechny zpíání ýsledky hrní měření s oečkmi koncentrce přátelstí těchto z Betlém, láken měli přímý zcel přenos jistě měření 106,4 FM. poždoné / Klášterní Krjskou kostel Obětoání hyždot pnny Mrie, šetření Piristické celé nám. situce beránky. nické / Dům stnice U Beránk, obdli Krjinská kontrolní 35 hodnot zbestu. Proto budu po- podle petry šebestíkoé jsou peněžní účty. k Betlémské sětlo. Slnostní předáání sětl úspor dá i soutěžením cen měli běžných účtech zůsttek kč, běž Štědrej ečer stl J. J. Ryb: Česká mše od ánoční 5. říj, - ptrně DPS Cnzonett šk již od poloiny září sborů k dispozici Modřinky tké Hězdičky, prco- Jitřenk Zdrotní Puelle úst Budwiciens. sídlem / DK sonálního. Metropol, didelní sál Jihočeská gienickou komorní stnicí. filhrmonie. / Koncertní síň O. yození Jeremiáše důsledků četně per- energií. díky sdruženému nákupu Trdiční ánoční koncert příprných pěeckých měst jím zřizoných orgnizcí ných účtech peněžních fondů Nezmři. koncert. / náměstí Přemysl níci Otkr Krjské II. hygienické stnice Plzni obdné měření reálu komorní obou májských filhrmonie. škol / Koncertní e- síň since O. Jeremiáše byl přijt postup řešení N dnání rdy měst 7. - lstněných společností nám , doplnil mirosl Štědrej ečer stl J. J. Ryb: Česká mše Jihočeského ánoční - DPS kr. Cnzonett Těm předl společnost Předánoční MAPOZ koncert. Zli, / Cfé která klub Slie dl e dnech 1. ž 4. listopdu. spočíjící tom, že e- Jihočeská Anet Lngeroá studioé turné Nhrááme! Beránkoy Vánoce trh, Pečení demontáž rdost. Přijďte tkzných si s námi boletických upéct domácí Alýz ánočku, odebrných jidášky zdré zorků cukroí. byl / de Dům 2. U etp Beránk, zteplení Krjinská májských Mrušk Duch Vánoc. Pohádk loutkohry Jihočeského pnelů reálu didl. škol / od Mlé 26. didlo, do 29. Hrdební prconíky 18 Zdrotního ústu škol poté celkoá sce reálu. k. N Horká zákldě, poždků Česká 9 rodičů Pohádky e ně: Setkání před Betlémem - čerence Teátr Víti áděl. Mrčík. Lidoý příběh o rození zhá Ježíše 14. listopdu. umocněný Předběžnou informci 18 o ýsledku mě- rychlejší řešení celé situce koledmi. / k Mrušk Duch Vánoc. Pohádk loutkohry Jihočeského Ve středu didl. 5. říj / Mlé storách rekordů. / škol náměstí Máji Přemysl z po- Otkr ření II. edení měst dozědělo i s ohledem to, že zhotoi- didlo, Hrdební VW GOLF. Pásmo ánoční hudby, soutěží Den s Rockrádiem Menhir. / náměstí Přemysl pudu Otkr Krjské II. hygienické stnice pátek 25. listopdu rozhodlo o preentiním uzření obou uprený hrmonogrm stnoetel nedodl e slíbeném termínu Den s Rockrádiem Aleš Bricht ABBnd. / kolo náměstí dnání Přemysl mimo Otkr jiné II. k ýskytu s kytristou. dlimitních / k. k. hodnot Horká, zbes- Česká 9 škol. Součsně byl ných prcí, rhnu toto usnení Jelení lo. Okouzlující, ženské pěecké těleso koncert Lucie Bílé. Doází skupi toých Petr láken, Mlásk. kterého / DK Metropol, dále didelní zhá sál orgnizce ýuky žáků rdy zrušit ést ronou sci. / Cfé Podle klub informcí Slie od prconíků Nárt Superstřik. Premiér noé hry Ne(z)řízeného zúčstnili didl tké ředitelé + JmSession obou městských uličk Pnské. škol, / Piristické prconíci náměstí, Jm Pnská přesědčen, ulice že kdyby inestičního odboru slíbil odbor- s ánočním náhrdních ečírkem. storách. Předánoční koncert Vánoce strém městě stročeská ánoční Vánoce Žábě. tmosfér, koledy, dárečky, inestičního ánoční odboru punč či sřák. odboru / Glerie koncentrce Pod kmennou minerálních žábou zbestoých / láken, Jihočeské které didlo, byly Dr. mě- Stejskl postup 19 prcí. ná firm dodt okmžitě přesný koncert J. J. Ryb, J. Plic. Účinku školstí soubor těloýchoy opery Jihočeského mgistrátu didl dentní zpíání Furint. / Glerie Pod kmennou měst. Výsledkem žábou tohoto dnání řeny obou májských školách, Kmil Clt (TOP 09), koncert J. J. Ryb: Hej mistře. Účinku byl Jihočeské poždek pěecké Krjské sdružení, hygienické Ktedrální dosáhly sbor Collegium hodnot bezstředně Musicum Budicen. / Husů sbor, náměstek Plckého primátor náměstí koncert J. J. Ryb, J. Plic. Účinku soubor opery Jihočeského didl. / Jihočeské didlo, Dr. Stejskl Čert kočk. Pohádk. / Mlé didlo, Hrdební O eliké řepě dlší pohádky ze Šplíčku. Pohádk. / Mlé didlo, Zápisy Hrdební do 181. ročníků ZŠ Máj I ZŠ Máj II Cyklistické lékárničky, které Črodějk zbyly po Jennifer. Dni bez Pohádk. ut, získl / Mlé Rdek didlo, Hrdební 18 Šec (pro), který o ně jménem Sto roků sdružení prázdnin. cyklistických Dobrodružný dšenců příběh. / Mlé ZŠ didlo, Máj Hrdební I: zápis 18 zhledem k situci uskuteční ZŠ Máj II: zápis kot stndrdně požádl: Regol jm Kšpárek článek rohlíku rdničních 2. Dětský kbret. noinách. / Mlé didlo, náhrdních Hrdební storách 18 reálu mteřské školy tz. domečku. 18. led od do Lékárničk nám cyklistické 11. ročník ýbě Pohádkoého chybí. poledne S předáním neb Po čtyřech k. štěch ěžích 5. kolem 7. třídě Smsonoy (žlutý pilon), kšny. / to náměstí e dnech Přemysl koná Otkr zápis II do třídy dné děti zároeň lékárniček spojil náměstek Škol Mirosl zákld Joch žiot. (ČSSD) Hudební i slib: retro Když komedie s činohrou 19. led Jihočeského od do didl hodin / Jihočeské 20. led didlo, od Dr. Stejskl do speciální 19 třídy zrkoě postižené stojím čele odboru, které Hello Dolly! stby, Muzikál jko souborem plánoná opery Jihočeského do didl. hodin. / DK dlší Metropol, informce didelní weboých sál stránkách ž 80. let. / KD Slie sy do běžných tříd. íce iz led ždy od do hodin kojí zápi- cyklostezk Nemnice-Borek, Silestr uolňu Armáďáku. peníze, Hrjí slibuji, betoé že legendy 60. po ní s ámi du. Silestr - DJ Fild. / Resturnt Foto Mrtin modrý Volný deře, Biskupská Silestroská osl nesilestrosky poklidném duchu. / k. k. Horká, Česká Koncertní síň O. Jeremiáše Nooroční koncert Jihočeská komorní filhrmonie sólisté: A. Vizári /soprán/, Komi F. Bndžk rdy /bryton/, měst dirigent: předstují P. Chromčák Nooroční koncert. L. n Beethoen: Symfonie č. 9 d moll, Ód rdost. Účinku soubor opery Jihočeského didl. / DK Metropol, didelní sál Bytoá komi Zhání při Tříkráloé doporučení sbírky. Průodu Tří přidělit králů městem požehná městský sětící biskup byt Mons. posuzu Mgr. P. Posád. / náměstí pečliě Přemysl Otkr kždou II. žádost V tomto díle Tříkráloý loání koncert. městských Účinku bytů. Filhrmonie těch Brno, dou dirigent: určeny L. do Sároský. soutěže obálkoou / DK Metropol, nepltiči, didelní kteří sál neprcují společnosti nic nepřináší. těchto mé osobní přání záěr? dostát. série, kde ám Kšpárek dnes rohlíku přibližně 1. Dětský 1700, edle kbret. klsických / Mlé metodou. didlo, Hrdební 18 předstume dnotlié bytů dná i o ubytony. olných městských bytů šk nejdříe k prní skupině bytů. dnes již o jich přidělení nerozhodu přípdech komi doporuču ýpoěď z městského bytu uby- město by mělo z středky utržené oblsti městského bydlení komi rdy málo, řádu dnotek. o to důležitější, místo pořdníku, i když tonu. pokud dotyčný nepltí ni stět byty, které by mohly být bychom posuzoli kž- délk od podání žádosti stále dále, může tepre ž poté do- nástrom cílené bytoé politi- měst, přišl řd komisi bytoou. Té kce zájmu obktiního posouzení i sociální situce ždtele, zd kromých lstníků, kteří to mjí ní skldbu obytel měst, př. dou dnotliou žádost. mnohdy dním z kritérií. důležitou roli hrstt ýpoěď, rozdíl od souky. t by mohl olinit i fes- Pridelné předdá Sloj Dolejš (TOP ): rozdíl ho trhy. odboru Prezentce doplnit dej potřebné ánočního inný zboží střednictím s bohtým kulturním těchto grmem. bytů / co náměstí týče Přemysl soutěžených Otkr bytů, II. le i občny. součsnosti si nechááme př. od sociální- má péči děti, zd změst- mnohem dnodušší. formou pobídek inestory, od jiných komisí nemáme inicitiní funkci, sloužíme ýhrdně že tůrčí šem dílny rozhodnutí děti. Možnost mnohdy zhotoení rodin, drobných které dárečků ocitnou či tížié ánočních so- dekorcí. bídky / Rdniční zlepených ýstní obálkách. síň nájmy jsou drhé nebízí formce. dílny s ýtrným uědomume telierem si totiž, Tor. Pro chce MŠ, město ZŠ, družiny pomoci nebo řešit ětší situci skupiny, djí nutné uchzeči telefonické do určitého obdnání. termínu / Glerie Pod trhu kmennou sice kolem žábou 400 bytů, le jko pordní orgán ším hlním záisí řemeslné osud trhy. čloěk Od či celé hod. rodiny. kulturní ciální grm, situci, od jsou šk hod. spořád- Večerníčky kritériem didelní předstení rozhodnutí děti. šk / nádoří potřebnou rdnice jistotu, tk lidé úkolem e spolupráci Byty toří dě skupiny, komi né ktině sží sou situci není ždy nejyšší ce, jsou i ž- zdluží celý žiot koupí bytu, spráou Změ domů grmu připrit yhrze, rdu rozhodu, ktulizce jké byty si ponecháme změnit. opk by městské dtelé, kteří sice přijdou s nejyš- místo by měli možnost zžádt mteriály, které týkjí přidě- klsické žádosti jké bu- byty neměli mít nárok dlouhodobí ší bídkou, le nejsou schopni jí si o městské bydlení.

8 noiny českobudějoické rdnice rchitektonický Volb prezidenpodzim Tkoý byl Budějoický dent 2011 t si přine i Váš ozotel odoodů klizcí Při cičení VODA 2012 si prconíci společnosti ČEVAK.s. yzkoušeli obsluhu mobilní úprny ody. ů o níku kino kot získlo od měst dotci und Glerie součsného umění připrbudějoice, spol. s r.o. il.a.s.a. eřejnostčeské sérii přednášek diskusí tém rchitektur. budou bíht glerii prním ptře domu umění náměstí Přemysl ii. otkr ždy od Dolní Šábů hodin, pokud není ulice, uedeno jik. Hrádek Plynárenská ulice šechny přednášky diskuze běhnou českém jzyce stup zdrm. obd. ( ) zimní obd. ( ) úterý 15. listopduletní 2011 Michel šků (Technická08:00 unierpo - Pá - 20:00 08:00-18:00 zit e ídni) lgorithmic thinking So 08:00-12:00 08:00-12:00 in rchitecture. Proozní dob sběrných dorů Npodruhé uspěl u rdy měspoých ploch celých čb, doplstřed 30.Ne listopdu 2011, 13:00od - 19:00 14:30-18:00 t následně u zstupitelst nění prezentčních technologií do jn Turinský, ozotel ki ybení ki, inoce designu Proktil rchitekti (Prh) kot, s žádostí o poskytnutí nestoru ki, doplnění klimtiekologická podezřelého lkoholu Torb Proktilu krátké likidce předstfotorok Mrtin inestiční dotce 2011Volný e zce sálu td., uádí e zpráě o ení rámci ernisáže ýsty ýši kč. Po prní žádosti, činnosti jn Turinský. Jsme tu ás! čtrtek 15. since s. Prooz ki, které edle běžpodnéčevak černu, edl dentu prsymbolem noého Tel.genertion , ČeskéMirosl Budějoice Next ní náměstek primátor Seerní edle8/2264, dnotných stánků stlného mítání bízí i řdu kulič: DIČ: CZ Nše od Náš žiot. diskuze d budoucností rchiturních joch i kontrolu stu účetnictí link 844 hrneček 800punč. yrohlášení poruch Bylo zákznická či zdělácích ktů, forbudějoicích the Future tektury Serice českých e-mil: zároeň 10známil s fyzickým beno 000 hrnečků s motiem,př. přímé přenosy z Metropolitní z účsti členů teliéru Proktil, stem obktu ho ozem. který před lety zešel ze zdnéopery New york, přenos bletu e moderu dm Gebrin Účetnictí pořádku, řádně soutěžeodboru kultury no-3d z Petrohrdského Mriinského edené st ki dobré oročenky město. zdánímdidl, zdělácí cyklus Filmopondělí 9. led 2012 á škol, přehlídku ýzmných úroni, konsttol náměstek. bylo kopírot dětskou rukou f. ldimír Šlpet (ysonic tedy tomu, byot-filmů Prokt 100 či mezinárodní domyužnebránilo náměstí přemysl ké učení technické brně) kino kr kot ii. obdrželo následně dotci, logo ktedostlofestil dokumentárních filmů o Hns schroun ( ). rrou chce, jk yplýá s žádosti upomínkoé předměty trič-lidských práech den sět, zůchitekt olné formy před digitální stne zchoán. jm rád, že podné měst, použít odboru ke k, rdě objsňu edoucí érou. konec podpor kinu kot sému dlšímu rozoji. Zejmé kultury i dlákoá. by bylonoý třebformát posílit pgci dentu škpodřil sdit, zhodnotil ná grmu e formě neil n noých noou ýlesěžejšíměstkyně i Popeloá. táří, le i nepoměrně bohtším dlouho. 29. ž 31. břez chystáme pět kcí denně, pochlu si nágrmem. celkem bylo přijrní elikonoční trhy, slibu i městkyně i popeloá (hopb). preno 212 pořdů, z toho popeloá. trhy budou předeším ředent zkončí tříkráloý koncert 95 koncertů, 54 didelní předmeslné, dodl i dlákoá. 6. led. náměstí šk neosiří stení 16 ýst, průměru Hledáte klitní V reálu doprvního spolehliý podniku bízíme: pneuris? pneuservis - možnost zónního uskldnění pneumtik Nbízíme kompletní ris šich pneu četně zónního uskldnění myčk Vozidel - utobusy, nákldní ozidl, náěsy, dodáky osobní ozidl Níc dááme noé pneu šech zček -čištění interiérů mytí motorů rozměrů dej FTY Více - smoobslužný dej, pltb z hotoé tel , 145 i bnkoní krtou - oz non-stop Doprní podnik měst České Budějoice.s., Noohrdská 738/40, České Budějoice íce Mnoho krásných chil přímné tmosféře Vánoc hodně prconích i osobních úspěchů noém roce pře Doprní podnik měst České Budějoice,.s..A.S.A. České Budějoice, s.r.o. Proozní dob sběrných dorů dolní ulice, Šábů Hrádek Plynárenská ulice Smsono kš uložil letní období ( ) zimní období ( ) k zimnímu spánku Po - Pá 08:00-20:00 08:00-18:00 So 08:00-12:00 08:00-12:00 Ne 13:00-19:00 14:30-18:00 tu ás: tel , Serice for the Future hospodářští junioři chtějí zstit odli ktiních mldých lidí Mldí ktiní lidé utíkjí z českých budějoic do Prhy. chceme to regionu ytořit tkoé středí, které by jim umožnilo zůstt, relizot dále rozít, osětlu den z důodů, č zniklo českých budějoicích sdružení Hospodářští junioři jihočeského kr, ho předd ojtěch kčírek. sdružení mldých podniktelů, mžerů edoucích prconíků, hož mottem etik, trnsprentnost kultioný přístup podnikání, součástí mezinárodní struktury junior chmber intertiol (jci). jihočeští členoé inicioli průběhucelorepublikoého měsíce říj še společnost zoznil noé weboé i znikv noého sdružení, němž mjí rozhodující stránky, kterých jdete roli hož ojtěch kčírek čeršechny důležité informce, stě zoleným prezidentem. příkld termíny ýloů, Nším cílem českých j ánočních stromků, dějoicích jižních čechách ybudot silnou skupinu mldých ceník oteírcí dobu lidí - do čtyřiceti let, kteří ctí zádejny mnohé dlší. V listosdy slušného féroého podnipdu edle dejny kání kterým není lhostejný rozoj ryb zěřiny oteře měst regionu, dodáá ojtěch kčírek. dej myslieckých potřeb. město bízí pozemek freetime prk Město hledá noý způsob, jk České Budějoice, s.r.o. lidem.a.s.a. přinést noý olnočsoý sportoní reál. Proto bídlo pozemky z kuflndem, nichž měl stát Freetime prk stromok, k nájmudolní čistě komerční bázi. hrádek plynárenská ulice ulice, šábů Námce fincot stbu i oz reálu pozemky získá do sátky 2011 nájmu 20 let. do ýběroého zřeno řízení mohou zámci24. předkládt kty do konce únor do , zřeno konce břez chce rd měst y26. Freetime zřeno brt kt. od ktu prku stromok město odstoupi ,00-12,00 hod lo kůli příliš ysokým nákldům, zřeno resp. kůli příliš nízké dotci, již bylo možné ho ýstbu z eropských fondů získt. Jsme tu ás: tel , Proozní dob sběrných dorů ník iii/2011. ycházejí dnou z měsíc. ydtel sttutární město české budějoice, ič , 1,2; české budějoice. Pooleno Mk čr podle 7 zák. č. 46/2000 sb., dne , e. číslo Řídí redkční rd. Serice for Technické zprcoání tisk: Typodesign s.r.o., české budějoice, roněž weboé stránce: Podněty, připomínky dotzy pište dresu: ské Budějoice, nám. Přemysl Otkr II. č. 1, 2, České Budějoice, e-mil: the Future komplikce Prezident České republiky olit e dnech led Přípdné druhé kolo uskuteční led N historicky prní olbu hly státu zčlo připrot i město. Podle schálené legisltiy zřejmé, že tento zákon přine noinky, které celý ces nen pořádně drží, le tké zkomplikují. Tk příkld zákon stnoí, že strost musí solt členy okrskoých olebních komisí prní zdání dopim do lstních rukou, což prxi zmet rozeslání si 850 obálek s modrým pruhem, kždá z nich stát 41,80 korun. Dříe členoé zdání soláli obyčejným dopim z 9,50 korun. Dlším zádrhelem prxi může být lstní doručení obálek Českou poštou. Pokud doručotel nezstihne dresát dom, předá pouze do poštoní schránky ýzu dresát si musí zásilku osobně yzednout. Pokud tk neučiní nepřijde zdání bez omluy, ne mu umožněno dodtečné složení slibu, čili není členem komi mojí poinností dojmenot náhrdník. Může tk stát, že zm náhrdníkůfoto Petryčerpán Zikmund dříe, než budou komi kompletní, říká k úsklím záko primátor Jurj Thom s tím, že prní zdání okrskoých olebních komisíprogrm e Sportoní kohlekonec t e čtrtek 20. since 8.00 i zčátek roku hodin olební okrsky 1 ž hodin okrsky číslo mlé ž 90. didlo, loutkohr JihoPotíže budou českého didlprděpodobně - Kšpárek 2 - Kšpárek i s rohlíku informoností oličů. Zákon ždy, dětský kbret informot totiž ukládá strostům o 31. době místě konání pouze střednictím úřední desky. Pokud náměstí přemysl otkr ii. 10. Silestroské poledne - obec rozhodne jik, musí tk neb čtyřech ěžích koučinit po lstní nákldy. lem Smsonoy kšny - hr Hlsocí lístky prní kolo děti s odměmi, losoáolby dostnou lidé do schránek. ní mloných kpříků z JePřižíškoy přípdném druhém kole dopoštony - Pohádkostnou e olební Neé králostí, o.s.,místnosti. OZP, ČSRS smyslné le, že olební komisk Pedgog dostne k dispozici stejné sou bory jko kole prním. Zmek. k. horká, česká 7 náklidné to, že šechny soubory busilestroské podou tisknout znou, i když půjde zení - trdičně klidný záěr n o ýběr ze potkt dou kndidátů. roku, šnce, po-ty musí komi ybrt z cedět,členoé zhodnotit, žádná pyrotechnik konfety lého souboru, poukzu edoucí31. spráního odboru Václ Su chopár. dk metropol, didelní sál - Silestroské hudební gl II / lčíkoá poct hudební Vídni - irtuózní orchestrální i okální skldby rkouských skldtelů součsníků i následoníků J. strus ml. sponé s cházkou operetou c. millöcker Žebrý student, dirigent: k. linkel kd slie - Silestr ArmáTké letos M-ARS město zdrďáku - gentur m poskytot posypoý mteriál ádění zimní resturnt modrý deře,údržby Biskupská chodnících k ne1 - DJpřilehlých Fild (prh moitostem rádio 1) jich lstnictí či spráě. V přípdě potřeby mteriál zezen mískoncertní síň o.přímo Jeremiáše to.nooroční Rozdáánokoncert 40- kg písku Jkub šfr dnu nemoitost. Při nepříz swing trio lon niých klimtických podmínkách (náledí, ledok) otkr možné ýjináměstí přemysl ii. mečně dát i posypoou sůl.kopo- Slnostní požehnání ledníkům sbírky kud dnátříkráloé o dům s íce cho- trdiční zhání tříkráloé dy, může kždý z nich nárokosbírky - Městská chrit České t 40 kg posypoého mteriálu. Budějoice V přípdě zájmu třeb doručit žádost pní Gbriele Prokopoé, dk metropol, didelní prconici odboru spráy sál eřejtříkráloý - účinkuných sttků. koncert T musí obshot Filhrmonie dirigent: jméno, dresu Brno, kontktní telel. Vloni sároský - firm Swietelfon. této služby sky stební, s. r. o. yužilo 312 občnů. Město bídne občnům posypoý mteriál noiny českobudějoické ročník iii/2011. ycházejí dnou z měsíc. ydtel město české Budějoice, ič , Noiny českobudějoické rdnice. Ročníkrdnice. IX/2012. Vycházejí dnou z měsíc. Vydáá sttutární město sttutární České Budějoice, IČ , dres redkce:nám. nám.přemysl přemyslotkr otkrii.ii.č.č.1,1,2; České české Budějoice. Budějoice. pooleno Adres redkce: 2; 370 Pooleno mk MK čr ČR podle podle 7 7 zák. zák.č. č.46/ /2000sb., Sb.,dne dne , 2003,e. e.číslo číslo Řídí Řídíredkční redkčnírd. rd. technické zprcoání tisk: typodesign s.r.o., české Budějoice, Technické zprcoání tisk: Computer Medi s.r.o., Krlice Hné, Roznášk noin: Česká distribuční,.s., Noiny jdete roněž weboé stránce: Noiny jdete roněž weboé stránce Podněty, připomínky připomínky dotzy pište Podněty, pište dresu: dresu: Kncelář primátor, II. č. č. 1, 1, 2, 2, České České Budějoice, Budějoice,e-mil: Kncelář primátor,mgistrát Mgistrátměst městčeské ČeskéBudějoice, Budějoice, nám. nám. Přemysl Přemysl Otkr Otkr II.

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

MOZD 1.2 6. 10. 2012

MOZD 1.2 6. 10. 2012 MOZD 1.2 6. 10. 2012 3 4 5 6 7 Účstníci jednání MgA Federico Díz Umělec oblsti noých médií. Vedoucí teliéru supermédií n VŠUP Prze. doc. MgA. Petr Bbák Grfický designér pedgog. Je edoucím grfického studi

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén.

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět

Letí letí včelka světem, nese zprávy naším dětem. O tom jak je velký svět, budeme si vyprávět Mteřská škol Jorník, Míru 356 příspěkoá orgnizce Míru 356, 790 70 Jorník IČO : 70986258 tel. 584 440 347 mob. 604 243 757 e-mil: msmiru.jorník@tiscli. cz Školní zdělácí progrm : Rok Včeličkou Letí letí

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Strany se začínají chystat na eurovolby

Strany se začínají chystat na eurovolby Zdeněk Velíšek Co noého ne noá lád eropské politiky ČR? horizonty, str 3 Mrek Ženíšek, Pel Sobod předstitelé strn k blížícím euroolbám Komentáře, str 3 Oldřich Vlsák, Jn Březi k situci Ukrjině Co to europoslnci,

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více