Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1."

Transkript

1 Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03 Fenclová 1.A Vánoční počítání 0-8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_04 Fenclová 1.A + - do 20 bez přechodu VY_42_INOVACE_M1_ZF_05 Fenclová 1.A + - do 20 bez přechodu, rozklad čísel VY_42_INOVACE_M1_ZF_06 Fenclová 1.A Metr VY_42_INOVACE_M1_ZF_07 Fenclová 1.A Kilogram VY_42_INOVACE_M1_ZF_08 Fenclová 1.A + - do20 bez přechodu, písemné sčítání VY_42_INOVACE_M1_ZF_09 Fenclová 2.A + -do20,řady čísel,geom.tvary VY_42_INOVACE_M2_ME_01 Ederová 2.A +- do 20,porovnávání čísel VY_42_INOVACE_M2_ME_02 Ederová 2.A Číselná řada VY_42_INOVACE_M2_ME_03 Ederová 2.A +- do 100,desítky,jednotky VY_42_INOVACE_M2_ME_04 Ederová 2.A +- do 100 s přechodem 10 VY_42-INOVACE_M2_ME_05 Ederová 2.A +- do 100 s přechodem 10 VY_42_INOVACE_M2_ME_06 Ederová 2.A Písemné +-,+- do 100 VY_42_INOVACE_M2_ME_07 Ederová 2.A Násobky 2, násobení a dělení 2 VY_42_INOVACE_M2_ME_08 Ederová 2.A Násobení 2,3, dělení 2, +- do 100 VY_42_INOVACE_M2_ME_09 Ederová 3.A Násobení 2-10 VY_42_INOVACE_M3_EB_01 Beranová 3.A Zaokrouhlování dvojciferných čísel VY_42_INOVACE_M3_EB_02 Beranová 3.A Numerace do 1000 VY_42_INOVACE_M3_EB_03 Beranová 3.A Zaokrouhlování trojciferných čísel VY_42_INOVACE_M3_EB_04 Beranová 3.A Písemné sčítání a odčítání VY_42_INOVACE_M3_EB_05 Beranová 3.A Dělení 1-10 VY_42_INOVACE_M3_EB_06 Beranová 3.A Dělení se zbytkem VY_42_INOVACE_M3_EB_07 Beranová 3.A Násobení dvojciferných čísel jednocif. činitelem VY_42_INOVACE_M3_EB_08 Beranová 3.A Násobení trojciferných čísel jednocif. činitelem VY_42_INOVACE_M3_EB_09 Beranová 4.A Násobení mimo obor násobilky VY_42_INOVACE_M4_LK_01 Košková 4.A Sčítání a odčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_02 Košková 4.A Písemné sčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_03 Košková 4.A Písemné odčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_04 Košková 4.A Písemné násobení VY_42_INOVACE_M4_LK_05 Košková 4.A Jednotky délky a hmotnosti VY_42_INOVACE_M4_LK_06 Košková 4.A Čísla do VY_42_INOVACE_M4_LK_07 Košková 4.A Zlomky VY_42_INOVACE_M4_LK_08 Košková 4.A Zlomky VY _42_INOVACE_M4_LK_09 Košková 6.A Des. čísla násobení a dělení VY_42_INOVACE_M6_PF_01 Ferklová 6.A Dělitelnost VY_42_INOVACE_M6_PF_02 Ferklová 6.A Převody jednotek VY_42_INOVACE_M6_PF_03 Ferklová 9.A Gon. funkce sl. úlohy VY_42_INOVACE_M9_PF_04 Ferklová 6.A Druhy úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_05 Ferklová 9.A Graf lineární funkce VY_42_INOVACE_M9_PF_06 Ferklová 6.A Sčítání, odčítání úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_07 Ferklová 9.A Vlastnosti funkcí D(f), H(f) VY_42_INOVACE_M9_PF_08 Ferklová 6.A Vlastnosti úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_09 Ferklová

2 9.A Vlastnosti funkcí VY_42_INOVACE_M9_PF_10 Ferklová 6.A Vlastnosti trojúhelníků VY_42_INOVACE_M6_PF_11 Ferklová 6.A Osová souměrnost VY_42_INOVACE_M6_PF_12 Ferklová 6.A Středová souměrnost VY_42_INOVACE_M6_PF_13 Ferklová 9.A Jehlan VY_42_INOVACE_M9_PF_14 Ferklová 9.A Kužel VY_42_INOVACE_M9_PF_15 Ferklová 9.A Koule VY_42_INOVACE_M9_PF_16 Ferklová 6.A Čtyřúhelníky VY_42_INOVACE_M6_PF_17 Ferklová 6.A Práce s grafy VY_42_INOVACE_M6_PF_18 Ferklová 8.A Opakování učiva 7. roč. VY_42_INOVACE_M8_NJ_01 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_02 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_03 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_04 Jordanov 7.A Operace se zlomky VY_42_INOVACE_M7_NJ_05 Jordanov 8.A Výrazy, Pythagorova věta VY_42_INOVACE_M8_NJ_06 Jordanov 8.A Rovnice-úvod VY_42_INOVACE_M8_NJ_07 Jordanov 8.A Využití lineárních rovnic VY_42_INOVACE_M8_NJ_08 Jordanov 7.A Poměr VY_42_INOVACE_M7_NJ_09 Jordanov 8.A Kruh, kružnice, o, S, části k a K VY_42_INOVACE_M8_NJ_10 Jordanov 8.A Základní konstrukční úlohy VY_42_INOVACE_M8_NJ_11 Jordanov 8.A Procenta VY_42_INOVACE_M8_NJ_12 Jordanov 8.A Procenta-využití v praxi-úročení VY_42_INOVACE_M8_NJ_13 Jordanov 7.A Trojčlenka VY_42_INOVACE_M7_NJ_14 Jordanov 7.A Hranoly krychle, kvádr VY_42_INOVACE_M7_NJ_15 Jordanov 8.A Tělesa válec VY_42_INOVACE_M8_NJ_16 Jordanov 8.A Opakování učiva 8. roč. VY_42_INOVACE_M8_NJ_17 Jordanov 7.A Opakování učiva 7. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_18 Jordanov ČESKÝ JAZYK 1.A Hláska a písmeno p VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_01 Fenclová 1.A Hláska a písmeno n VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_02 Fenclová 1.A Hláska a písmeno š VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_03 Fenclová 1.A Opakování probraného učiva VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_04 Fenclová 1.A Hláska a písmeno c VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_05 Fenclová 1.A Hláska a písmeno r VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_06 Fenclová 1.A Hláska a písmeno č VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_07 Fenclová 1.A Hláska a písmeno h VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_08 Fenclová 1.A Dvojhlásky au, ou VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_09 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ž VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_10 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ř VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_11 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ch VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_12 Fenclová 2.A CJ-Druhy vět VY_32_INOVACE_CJ2_ME_01 Ederová 2.A CJ-Slabika-slovo-věta VY_32_INOVACE_CJ2_ME_02 Ederová 2.A CJ-Slabiky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_03 Ederová 2.A CJ-Samohlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_04 Ederová 2.A CJ-Tvrdé souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_05 Ederová 2.A CJ-Tvrdé souhlásky,psaní ú,ů VY_32_INOVACE_CJ2_ME_06 Ederová 2.A CJ-Měkké souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_07 Ederová 2.A CJ-Tvrdé,měkké souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_08 Ederová 2.A CJ-Souhlásky,spojky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_09 Ederová 2.A CJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_CJ2_ME_10 Ederová 2.A CJ-Podstatná jména,psaní i,y VY_32_INOVACE_CJ2_ME_11 Ederová 2.A CJ-Slovesa VY_32_INOVACE_CJ2_ME_12 Ederová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02 Beranová 3.A CJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_CJ3_EB_03 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_CJ3_EB_04 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_CJ3_EB_05 Beranová 3.A CJ-Slovesa VY_32_INOVACE_CJ3_EB_06 Beranová

3 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_CJ3_EB_07 Beranová 3.A CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_CJ3_EB_09 Beranová 3.A CJ-Procvičování vyjmenovaných slov VY_32_INOVACE_CJ3_EB_10 Beranová 3.A CJ-Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ3_EB_11 Beranová 3.A CJ-Zájmena VY_32_INOVACE_CJ3_EB_12 Beranová 4.A Č Stavba slova VY_32_INOVACE_ Č4_LK_01 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po b VY_32_INOVACE_Č4_LK_02 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po l VY_32_INOVACE_Č4_LK_03 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po m VY_32_INOVACE_Č4_LK_04 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po p VY_32_INOVACE_Č4_LK_05 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po s VY_32_INOVACE_Č4_LK_06 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po v VY_32_INOVACE_Č4_LK_07 Košková 4.A Č - Pádové otázky VY_32_INOVACE_Č4_LK_08 Košková 4.A Č - Podstatná jména VY_32_INOVACE_Č4_LK_09 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.středního VY_32_INOVACE_Č4_LK_10 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.ženského VY_32_INOVACE_Č4_LK_11 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.mužského VY_32_INOVACE_Č4_LK_12 Košková 5.A CJ-Předpony s-/se-, z-/ze- VY_32_INOVACE_CJ5_KP_01 Petřeková 5.A CJ-Slovní druhy VY_32_INOVACE_CJ5_KP_02 Petřeková 5.A CJ-Předpony, předložky a sk. slov VY_32_INOVACE_CJ5_KP_03 Petřeková 5.A CJ-Slovesný způsob VY_32_INOVACE_CJ5_KP_04 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu mužského VY_32_INOVACE_CJ5_KP_05 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu ženského VY_32_INOVACE_CJ5_KP_06 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu středního VY_32_INOVACE_CJ5_KP_07 Petřeková 5.A CJ-Druhy přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_08 Petřeková 5.A CJ-Vzory přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_09 Petřeková 5.A CJ-Druhy zájmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_10 Petřeková 5.A CJ-Tvary zájmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_11 Petřeková 5.A CJ-Stupňování přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_12 Petřeková 6.A ČJ-Stavba slova a pravopis I. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_01 Marhanová 6.A ČJ-Stavba slova a pravopis II. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_02 Marhanová 6.A ČJ-Psaní i/y po oboj. souhláskách VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_03 Marhanová 6.A ČJ-Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_04 Marhanová 6.A ČJ-Vypravování VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_05 Marhanová 6.A ČJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_06 Marhanová 6.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_07 Marhanová 6.A ČJ_Popis VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_08 Marhanová 6.A ČJ-Slovesa VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_09 Marhanová 6.A ČJ-Větné členy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_10 Marhanová 6.A ČJ- Číslovky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_01 Marhanová 6.A ČJ-Zájmena VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_02 Marhanová 6.A ČJ-Staré příběhy- Staré řecké báje a p. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_03 Marhanová 6.A ČJ-Klasičtí čeští autoři- J.Neruda VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_04 Marhanová 6.A ČJ-Přídavná jména VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_05 Marhanová 6.A ČJ-Klas.čeští autoři- B.Němcová VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_06 Marhanová 6.A ČJ-Jazykové příručky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_07 Marhanová 7.A ČJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_08 Marhanová 7.A ČJ-Popis pracovního postupu VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_09 Marhanová 7.A ČJ-Velká písmena VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_10 Marhanová 7.A ČJ-Slovesné tvary,slovesný rod VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_11 Marhanová 7.A ČJ-Neohebné slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_12 Marhanová 7.A ČJ-Slovo,sousloví,rčení VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_13 Marhanová 7.A ČJ-Homonyma,synonyma,antonyma VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_14 Marhanová 8.A ČJ-Bible;Biblické příběhy VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_15 Marhanová 8.A ČJ-W.Shakespeare VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_16 Marhanová 9.A ČJ-Literární test VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_17 Marhanová 9.A ČJ-Slovesné tvary,přechodníky VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_18 Marhanová

4 9.A ČJ-Divadlo VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_19 Marhanová 9.A ČJ-Opakovací test VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_20 Marhanová 8.A ČJ-Souvětí podřadné, souřadné VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_21 Marhanová 7.A ČJ-Druhy vět vedlejších VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_22 Marhanová 7.A ČJ-Druhy vět vedlejších, interpunkce VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_23 Marhanová 9.A ČJ-Obecné výklady o jazyce I. VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_24 Marhanová 9.A ČJ-Obecné výklady o jazyce II. VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_25 Marhanová 6.A ČJ-Ústní lidová slovesnost VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_26 Marhanová 7.A ČJ-A.de Saint-Exupéry VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_27 Marhanová 6.A ČJ-ÚLS-pohádka VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_28 Marhanová 9.A ČJ-Povídka VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_29 Marhanová 9.A ČJ-Karel Čapek, Josef Čapek VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_30 Marhanová 9.A ČJ-Karel Čapek VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_31 Marhanová 8.A ČJ-Romantismus VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_32 Marhanová 8.A ČJ-K.H. Mácha VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_33 Marhanová 8.A ČJ-K.H. Mácha (dílo) VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_34 Marhanová 9.A ČJ-AZ-kvíz (cizí slova) VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_35 Marhanová 7.A ČJ-Větné členy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_36 Marhanová 7.A ČJ-Přívlastek (druhy) VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_37 Marhanová 6.A ČJ-Bajky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_38 Marhanová 7.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_39 Marhanová 6.A ČJ-Bajky (čeští autoři) VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_40 Marhanová 8.A ČJ-Útvary českého jazyka VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_01 Marhanová 8.A ČJ-Slovní zásoba a její obohacování VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_02 Marhanová 8.A ČJ-Charakteristika liter.postavy VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_03 Marhanová 8.A ČJ-Slova přejatá VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_04 Marhanová 8.A ČJ-Líčení VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_05 Marhanová 8.A ČJ-Obecná j.přejatá,cizí vlastní jména VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_06 Marhanová 8.A ČJ-Slovesa-slovesný vid VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_07 Marhanová 8.A ČJ-Významové poměry VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_08 Marhanová 8.A ČJ-Pravopis.jevy(konc.jmen,sloves, ) VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_09 Marhanová 8.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_10 Marhanová DĚJEPIS A VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.A Úvod do dějepisu VY_32_INOVACE_D6_JŠ_01 Šimůnek 6.A Datum a čas v dějinách VY_32_INOVACE_D6_JŠ_02 Šimůnek 6.A Vznik a vývoj lidstva VY_32_INOVACE_D6_JŠ_03 Šimůnek 6.A Doba halštatská VY_32_INOVACE_D6_JŠ_04 Šimůnek 6.A Doba laténská VY_32_INOVACE_D6_JŠ_05 Šimůnek 6.A Germáni u nás VY_32_INOVACE_D6_JŠ_06 Šimůnek 6.A Stěhování národů, příchod Slovanů VY_32_INOVACE_D6_JŠ_07 Šimůnek 6.A Starověká Čína VY_32_INOVACE_D6_JŠ_08 Šimůnek 6.A Opakování staroorientální státy VY_32_INOVACE_D6_JŠ_09 Šimůnek 6.A Řeské báje a pov. - bohové VY_32_INOVACE_D6_JŠ_10 Šimůnek 8.A Svatá říše římská, Slezské války VY_32_INOVACE_D8_JŠ_01 Šimůnek 8.A Marie Terezie a Josef II VY_32_INOVACE_D8_JŠ_02 Šimůnek 8.A Čechy za Marie Terezie a Josefa II VY_32_INOVACE_D8_JŠ_03 Šimůnek 8.A Rusko v 18. stol. Kat. II a dělení Polska VY_32_INOVACE_D8_JŠ_04 Šimůnek 8.A Sjednocení Italie VY_32_INOVACE_D8_JŠ_05 Šimůnek 8.A Sjednocní Německa VY_32_INOVACE_D8_JŠ_06 Šimůnek 8.A Rak. Uh. vyrovnání VY_32_INOVACE_D8_JŠ_07 Šimůnek 8.A České země v 2.pol. 19. st. (polit) VY_32_INOVACE_D8_JŠ_08 Šimůnek 8.A České země v 2.pol. 19. st. (kultura) VY_32_INOVACE_D8_JŠ_09 Šimůnek 8.A Imperialismus a kolonialismus VY_32_INOVACE_D8_JŠ_10 Šimůnek 8.A Občanská válka USA VY_32_INOVACE_D8_JŠ_11 Šimůnek 8.A Rusko za posledních Romanovců VY_32_INOVACE_D8_JŠ_12 Šimůnek 8.A Japonsko nová asijská velmoc VY_32_INOVACE_D8_JŠ_13 Šimůnek 8.A Kapitalismus VY_32_INOVACE_D8_JŠ_14 Šimůnek 8.A Vědecko tech. pokrok na přel. století VY_32_INOVACE_D8_JŠ_15 Šimůnek

5 7.A Města a jejich význam VY_32_INOVACE_D7_JŠ_01 Šimůnek 7.A Raný středověk - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_02 Šimůnek 7.A Křížové výpravy VY_32_INOVACE_D7_JŠ_03 Šimůnek 7.A Poslední Přemyslovci - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_04 Šimůnek 7.A Jan Lucemburský VY_32_INOVACE_D7_JŠ_05 Šimůnek 7.A Karel IV. VY_32_INOVACE_D7_JŠ_06 Šimůnek 7.A Na prahu husitské revoluce VY_32_INOVACE_D7_JŠ_07 Šimůnek 7.A Lucemburkové - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_08 Šimůnek 7.A Husitské války I VY_32_INOVACE_D7_JŠ_09 Šimůnek 7.A Husitské války II VY_32_INOVACE_D7_JŠ_10 Šimůnek 7.A Husitství - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_11 Šimůnek 7.A Království dvojího lidu VY_32_INOVACE_D7_JŠ_12 Šimůnek 7.A Český stát za vlády Jagellonců VY_32_INOVACE_D7_JŠ_13 Šimůnek 7.A Zámořské objevy VY_32_INOVACE_D7_JŠ_14 Šimůnek 7.A Renesance VY_32_INOVACE_D7_JŠ_15 Šimůnek 6.A Naše vlast VY_32_INOVACE_VO6_PF_01 Ferklová 6.A Co nás proslavilo VY_32_INOVACE_VO6_PF_02 Ferklová 6.A Slavní předkové VY_32_INOVACE_VO6_PF_03 Ferklová 6.A Majetek VY_32_INOVACE_VO6_PF_04 Ferklová 6.A Peníze VY_32_INOVACE_VO6_PF_05 Ferklová 6.A Vlastnictví VY_32_INOVACE_VO6_PF_06 Ferklová 6.A Duševní vlastnictví VY_32_INOVACE_VO6_PF_07 Ferklová 8.A Volby do PS VY_32_INOVACE_VO8_PF_01 Ferklová 8.A Volby do PS, Senátu VY_32_INOVACE_VO8_PF_02 Ferklová 8.A Lidská práva VY_32_INOVACE_VO8_PF_03 Ferklová 8.A Evropská integrace VY_32_INOVACE_VO8_PF_04 Ferklová 8.A Evropská unie VY_32_INOVACE_VO8_PF_05 Ferklová 6.A Vo Státní svátky VY_32_INOVACE_VO6_PF_08 Ferklová 8.A Vo Stát demokratický, totalitní VY_32_INOVACE_VO8_PF_06 Ferklová 9.A Vo Ekonomie, ekonomika VY_32_INOVACE_VO9_PF_01 Ferklová 9.A Vo Ekonomické sektory VY_32_INOVACE_VO9_PF_02 Ferklová 8.A Vo Ústava ČR VY_32_INOVACE_VO8_PF_07 Ferklová 8.A Vo Moc zákonodárná VY_32_INOVACE_VO8_PF_08 Ferklová 8.A Vo Moc výkonná VY_32_INOVACE_VO8_PF_09 Ferklová 9.A Vo Příjmy veřejných rozpočtů VY_32_INOVACE_VO9_PF_03 Ferklová ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK 6.A Přít. čas procv. tvorby vět VY_32_INOVACE_AJ6_PF_01 Ferklová 6.A Questions tvorba otázek VY_32_INOVACE_AJ6_PF_02 Ferklová 6.A Práce s textem - hobbies VY_32_INOVACE_AJ6_PF_03 Ferklová 6.A Min. čas prostý VY_32_INOVACE_AJ6_PF_04 Ferklová 6.A Min. čas otázka, zápor VY_32_INOVACE_AJ6_PF_05 Ferklová 6.A Food VY_32_INOVACE_AJ6_PF_06 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_07 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_08 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_09 Ferklová 6.A Př. jména as as VY_32_INOVACE_AJ6_PF_10 Ferklová 6.A Budoucí čas - going to VY_32_INOVACE_AJ6_PF_11 Ferklová 6.A Budoucí čas going to VY_32_INOVACE_AJ6_PF_12 Ferklová 6.A Budoucí čas otázka, zápor VY_32_INOVACE_AJ6_PF_13 Ferklová 6.A Budoucí čas práce s textem VY_32_INOVACE_AJ6_PF_14 Ferklová 6.A Revision - počasí VY_32_INOVACE_AJ6_PF_15 Ferklová 7.A Opakování slovesných časů VY_32_INOVACE_Aj7_PF_01 Ferklová 7.A Práce s textem - animals VY_32_INOVACE_Aj7_PF_02 Ferklová 7.A My family VY_32_INOVACE_Aj7_PF_03 Ferklová 7.A Your future VY_32_INOVACE_Aj7_PF_04 Ferklová 7.A Procvičování slovesných časů VY_32_INOVACE_Aj7_PF_05 Ferklová 7.A Transport in Britain VY_32_INOVACE_Aj7_PF_06 Ferklová 7.A Min. čas prostý Thanksgiving day VY_32_INOVACE_Aj7_PF_07 Ferklová

6 7.A Min. čas průběhový VY_32_INOVACE_Aj7_PF_08 Ferklová 7.A Min. čas prostý x průběhový VY_32_INOVACE_Aj7_PF_09 Ferklová 7.A Přírodní katastrofy VY_32_INOVACE_Aj7_PF_10 Ferklová 8.A AJ - Australia VY_32_INOVACE_AJ8_MK_01 Kadeřábková 8.A AJ Passive voice VY_32_INOVACE_AJ8_MK_02 Kadeřábková 8.A AJ English in Geography VY_32_INOVACE_AJ8_MK_03 Kadeřábková 8.A AJ - Jobs, Present tenses VY_32_INOVACE_AJ6_MK_04 Kadeřábková 6.A AJ - Calendar VY_32_INOVACE_AJ6_MK_05 Kadeřábková 6.A AJ Ordinal numbers,dates VY_32_INOVACE_AJ6_MK_06 Kadeřábková 6.A AJ Daily life VY_32_INOVACE_AJ6_MK_07 Kadeřábková 9.A Aj History of English VY_32_INOVACE_AJ9_MK_08 Kadeřábková 6.A Aj Festivals in Britain VY_32_INOVACE_AJ6_MK_09 Kadeřábková 6.A AJ Present continuous VY_32_INOVACE_AJ6_MK_10 Kadeřábková 6.A AJ Czech Christmas VY_32_INOVACE_AJ6_MK_11 Kadeřábková 8.A AJ British Christmas VY_32_INOVACE_AJ8_MK_12 Kadeřábková 8.A AJ The Old Good Days VY_32_INOVACE_AJ8_MK_13 Kadeřábková 9.A AJ Media,Entertainment VY_32_INOVACE_AJ9_MK_14 Kadeřábková 6.A Aj Animal classification VY_32_INOVACE_AJ6_MK_15 Kadeřábková 9.A AJ - Question words VY_32_INOVACE_AJ9_MK_16 Kadeřábková 6.A AJ - Animals VY_32_INOVACE_AJ6_MK_17 Kadeřábková 8.A AJ - Food VY_32_INOVACE_AJ8_MK_18 Kadeřábková 9.A AJ - History of pop music VY_32_INOVACE_AJ9_MK_19 Kadeřábková 6.A Aj - Holidays VY_32_INOVACE_AJ6_MK_20 Kadeřábková 8.A NEJ Časování slovesa sein VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_01 Petřeková 9.A NEJ - Způsobová slovesa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_02 Petřeková 8.A NEJ Časování slovesa haben VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_03 Petřeková 9.A NEJ Dny, měsíce a roční období VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_04 Petřeková 8.A NEJ - Slovesa VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_05 Petřeková 8.A NEJ Zájmena wer, wie, was VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_06 Petřeková 8.A NEJ Matematické úkony v němčině VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_07 Petřeková 9.A NEJ Určování místa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_08 Petřeková 9.A NEJ Präteritum a perfektum VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_09 Petřeková 9.A NEJ Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_10 Petřeková 8.A NEJ První kroky s němčinou VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_11 Petřeková 8.A NEJ Zájmena wo, woher VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_12 Petřeková 8.A NEJ - Ein(e), mein(e), dein(e), kein(e) VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_13 Petřeková 9.A NEJ - "Wofür", "für wen", "für" VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_14 Petřeková 8.A NEJ - Rodina VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_15 Petřeková 9.A NEJ Slovesa s neodlučit. předponami VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_16 Petřeková 8.A NEJ Číslovky do VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_17 Petřeková 8.A NEJ Přídavná jména VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_18 Petřeková 9.A NEJ Popis okolí VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_19 Petřeková 8.A NEJ - Barvy VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_20 Petřeková 9.A NEJ Předložka in VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_21 Petřeková 8.A NEJ Členy určité, neurčité a os. zájmena VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_22 Petřeková 9.A NEJ Bydlení slovní zásoba VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_23 Petřeková 9.A NEJ Předložky se 3. a 4. pádem VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_24 Petřeková 8.A NEJ Popis osoby VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_25 Petřeková 9.A NEJ Předložky se 3. a 4. pádem - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_26 Petřeková 9.A NEJ Přivlastňovací zájmena VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_27 Petřeková 8.A NEJ Nepravidelná slovesa VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_28 Petřeková 8.A NEJ Nepravidelná slovesa - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_29 Petřeková 9.A NEJ Präteritum sloves haben a sein VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_30 Petřeková 8.A NEJ Určování hodin - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_31 Petřeková 9.A NEJ - Perfektum VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_32 Petřeková 9.A NEJ - Slovesa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_33 Petřeková 9.A NEJ Reálie Německa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_34 Petřeková 9.A NEJ Pohádka bratří Grimmů práce s textem VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_35 Petřeková

7 PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA A VLASTIVĚDA 3.A PRV- Naše vlast VY_32_INOVACE_PRV3_EB_01 Beranová 3.A PRV- Stavba těl živočichů VY_32_INOVACE_PRV3_EB_02 Beranová 3.A PRV- Živočichové VY_32_INOVACE_PRV3_EB_03 Beranová 3.A PRV- Lidské tělo VY_32_INOVACE_PRV3_EB_04 Beranová 1.A PRV - Jsem školák ve škole VY_32_INOVACE_PRV1_EB_05 Beranová 1.A PRV Cesta do školy, bezpečné chování VY_32_INOVACE_PRV1_EB_06 Beranová 1.A PRV- Podzim- charakteristické znaky VY_32_INOVACE_PRV1_EB_07 Beranová 1.A PRV- Podzim v sadu a na zahradě VY_32_INOVACE_PRV1_EB_08 Beranová 1.A PRV-Rodina, rodinná oslava VY_32_INOVACE_PRV1_EB_09 Beranová 1.A PRV-Zimní svátky VY_32_INOVACE_PRV1_EB_10 Beranová 1.A PRV-Zima- shrnutí poznatků VY_32_INOVACE_PRV1_EB_11 Beranová 1.A PRV- Lidské tělo- stavba těla VY_31_INOVACE_PRV1_EB_12 Beranová 1.A PRV- Lidské tělo- hyg. návyky, výživa VY_31_INOVACE_PRV1_EB_13 Beranová 1.A Jaro- květiny, stavba rostlin VY_31_INOVACE_PRV1_EB_14 Beranová 1.A Jaro- ptáci VY_31_INOVACE_PRV1_EB_15 Beranová 2.A PRV-Doprava bezpečnost VY_32_INOVACE_PRV2_ME_01 Ederová 2.A PRV-Podzim VY_32_INOVACE_PRV2_ME_02 Ederová 2.A PRV-Ovoce,zelenina,zem.plodiny VY_32_INOVACE_PRV2_ME_03 Ederová 3.A PRV- Světové strany VY_32_INOVACE_PRV3_ME_04 Ederová 3.A PRV- Krajina okolí domova VY_32_INOVACE_PRV3_ME_05 Ederová 3.A PRV- Lidé a čas VY_32_INOVACE_PRV3_ME_06 Ederová 3.A PRV- Lidé a výrobky VY_32_INOVACE_PRV3_ME_07 Ederová 3.A PRV Příroda živá, neživá VY_32_INOVACE_PRV3_ME_08 Ederová 3.A PRV-Vesmír a Země VY_32_INOVACE_PRV3_ME_09 Ederová 3.A PRV- Člověk a zdraví VY_32_INOVACE_PRV3_ME_10 Ederová 3.A PRV- Člověk-popis těla VY_32_INOVACE_PRV3_ME_11 Ederová 3.A PRV- Kostra, vnitřní orgány VY_32_INOVACE_PRV3_ME_12 Ederová 3.A PRV- Opakování- člověk VY_32_INOVACE_PRV3_ME_13 Ederová 3.A PRV-Živočichové VY_32_INOVACE_PRV3_ME_14 Ederová 2.A PRV-Rostliny VY_32_INOVACE_PRV2_ME_15 Ederova 1.A Ptáci stálí a stěhovaví VY_32_INOVACE_PRV1_ZF_01 Fenclová 1.A Domácí a užitková zvířata VY_32_INOVACE_PRV1_ZF_02 Fenclová 2.A Třídění živočichů VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_03 Fenclová 2.A Ovoce a zelenina VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_04 Fenclová 2.A Pokojové rostliny VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_05 Fenclová 2.A Rodina VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_06 Fenclová 2.A Můj domov VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_07 Fenclová 2.A Zima VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_08 Fenclová 2.A Člověk, naše tělo VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_09 Fenclová 2.A Člověk, lidské tělo VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_10 Fenclová 2.A Nemoc a úraz VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_11 Fenclová 2.A Zdravý život VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_12 Fenclová 2.A Potraviny,výživa VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_13 Fenclová 2.A Osobní hygiena VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_14 Fenclová 2.A Lidé a čas VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_15 Fenclová 4.A Les VY_32_INOVACE_PŘA_LK_01 Košková 4.A Živočichové v lese VY_32_INOVACE_PŘA_LK_02 Košková 5.A Nerosty VY_32_INOVACE_PŘA_LK_03 Košková 5.A Horniny VY_32_INOVACE_PŘA_LK_04 Košková 4.A Územní členění ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_01 Košková 4.A Středočeský kraj VY_32_INOVACE_VLA_LK_02 Košková 4.A Naše vlast VY_32_INOVACE_VLA_LK_03 Košková 4.A Povrch ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_04 Košková 4.A Vodstvo ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_05 Košková 5.A Sousední státy ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_06 Košková 5.A Čas VY_32_INOVACE_VLA_LK_07 Košková 5.A Velkomoravská říše VY_32_INOVACE_VLA_LK_08 Košková

8 5.A Lucemburkové VY_32_INOVACE_VLA_LK_09 Košková 5.A Národní obrození VY_32_INOVACE_VLA_LK_10 Košková 5.A Národní divadlo VY_32_INOVACE_VLA_LK_11 Košková FYZIKA, PŘÍRODOPIS, BILOLOGIE A CHEMIE 6.A F Látky, tělesa VY_32_INOVACE_F6_NJ_01 Jordanov 6.A F Atomy a molekuly VY_32_INOVACE_F6_NJ_02 Jordanov 6.A F Délka VY_32_INOVACE_F6_NJ_03 Jordanov 6.A F Měření hmotnosti VY_32_INOVACE_F6_NJ_04 Jordanov 6.A F Objem VY_32_INOVACE_F6_NJ_05 Jordanov 6.A F Teplota VY_32_INOVACE_F6_NJ_06 Jordanov 6.A F Gravitace VY_32_INOVACE_F6_NJ_07 Jordanov 6.A F Gravitace II gravitační síla VY_32_INOVACE_F6_NJ_08 Jordanov 6.A F Magnety VY_32_INOVACE_F6_NJ_09 Jordanov 6.A F Elektrická síla VY_32_INOVACE_F6_NJ_10 Jordanov 7.A F Vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_F7_NJ_01 Jordanov 7.A F Archimedův zákon VY_32_INOVACE_F7_NJ_02 Jordanov 7.A F Hustota VY_32_INOVACE_F7_NJ_03 Jordanov 7.A F Druhy pohybu VY_32_INOVACE_F7_NJ_04 Jordanov 7.A F Dráha, rychlost, čas VY_32_INOVACE_F7_NJ_05 Jordanov 7.A F Pohybové zákony VY_32_INOVACE_F7_NJ_06 Jordanov 7.A F Otáčivé účinky síly VY_32_INOVACE_F7_NJ_07 Jordanov 7.A F Deformační účinky síly VY_32_INOVACE_F7_NJ_08 Jordanov 8.A F Elektrické veličiny VY_32_INOVACE_F8_NJ_11 Jordanov 8.A F Ohmův zákon VY_32_INOVACE_F8_NJ_12 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_01 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_02 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_03 Jordanov 8.A F Práce, výkon VY_32_INOVACE_F8_NJ_04 Jordanov 8.A F Práce, výkon VY_32_INOVACE_F8_NJ_05 Jordanov 8.A F Polohová a pohybová energie VY_32_INOVACE_F8_NJ_06 Jordanov 8.A F Motory VY_32_INOVACE_F8_NJ_07 Jordanov 8.A F Ohmův zákon VY_32_INOVACE_F8_NJ_08 Jordanov 8.A F Polovodiče VY_32_INOVACE_F8_NJ_09 Jordanov 8.A F Opakování el. jevů-az kvíz VY_32_INOVACE_F8_NJ_10 Jordanov 6.A PR Dokončení buněčných organel VY_32_INOVACE_PR6_HN_01 Němečková 6.A PR Kvasinky a nálevníci VY_32_INOVACE_PR6_HN_02 Němečková 6.A PR - Prvoci VY_32_INOVACE_PR6_HN_03 Němečková 6.A PR Stopkovýtrusné houby VY_32_INOVACE_PR6_HN_04 Němečková 6.A PR Stopkovýtrusné houby (přehled) VY_32_INOVACE_PR6_HN_05 Němečková 6.A PR Souhrnné opakování (Plži + Mlži) VY_32_INOVACE_PR6_HN_06 Němečková 6.A PR - Hlavonožci VY_32_INOVACE_PR6_HN_07 Němečková 6.A PR - Kroužkovci VY_32_INOVACE_PR6_HN_08 Němečková 6.A PR Kroužkovci (zástupci) VY_32_INOVACE_PR6_HN_09 Němečková 6.A PR Pavoukovci (zástupci) VY_32_INOVACE_PR6_HN_10 Němečková 6.A PR Hmyz s nedokonalou proměnou VY_32_INOVACE_PR6_HN_11 Němečková 6.A PR Hmyz s nedokonalou proměnou VY_32_INOVACE_PR6_HN_12 Němečková 6. A Hmyz s proměnou dokonalou VY_32_INOVACE_PR6_HN_13 Němečková 6.A Souhrnné opakování Riskuj VY_32_INOVACE_PR6_HN_14 Němečková 6.A Planeta Země VY_32_INOVACE_PR6_HN_15 Němečková 6.A Fotosyntéza, dýchání, potravní řetězec a opakování VY_32_INOVACE_PR6_HN_16 Němečková projevů života 6.A Zelené řasy a kompletní opakování NR VY_32_INOVACE_PR6_HN_17 Němečková 6.A Houby vřeckovýtrusné VY_32_INOVACE_PR6_HN_18 Němečková 6.A Lišejníky VY_32_INOVACE_PR6_HN_19 Němečková 6.A Souhrnné opak. žahavců a lišejníků VY_32_INOVACE_PR6_HN_20 Němečková 6.A Ploštěnci zástupci VY_32_INOVACE_PR6_HN_21 Němečková 6.A Souhrnné opak 6. Roč. hra Kufr VY_32_INOVACE_PR6_HN_22 Němečková 6.A Hlísti VY_32_INOVACE_PR6_HN_23 Němečková

9 7.A Mechorosty VY_32_INOVACE_PR7_HN_01 Němečková 7.A Kapradiny, přesličky a plavuně VY_32_INOVACE_PR7_HN_02 Němečková 7.A Souhrnné opak. výtrusných rostlin VY_32_INOVACE_PR7_HN_03 Němečková 7.A Souhrnné opak. nahosemenných rostl. VY_32_INOVACE_PR7_HN_04 Němečková 7.A Kořen a stonek VY_32_INOVACE_PR7_HN_05 Němečková 7.A List a stonek - opakování VY_32_INOVACE_PR7_HN_06 Němečková 7.A Květ a list - opakování VY_32_INOVACE_PR7_HN_07 Němečková 7.A Strunatci VY_32_INOVACE_PR7_HN_08 Němečková 7.A Kruhoústí a paryby VY_32_INOVACE_PR7_HN_09 Němečková 7.A Ryby VY_32_INOVACE_PR7_HN_10 Němečková 8.A BI Rasy a rasismus, Úvod do kosterní soustavy VY_32_INOVACE_BI8_HN_01 Němečková 8.A BI Kosterní soustava - LEBKA VY_32_INOVACE_BI8_HN_02 Němečková 8.A BI - PÁTEŘ VY_32_INOVACE_BI8_HN_03 Němečková 8.A BI HRUDNÍK + Celkové opakování kosterní VY_32_INOVACE_BI8_HN_04 Němečková soustavy 8.A BI KOSTRA KONČETIN VY_32_INOVACE_BI8_HN_05 Němečková 8.A BI Přehled svalů lidského těla VY_32_INOVACE_BI8_HN_06 Němečková 8.A Opakování svalové soustavy, Krev - složení VY_32_INOVACE_BI8_HN_07 Němečková 8.A BI Smyslové orgány - OKO VY_32_INOVACE_BI8_HN_08 Němečková 8.A BI Smyslové orgány - UCHO VY_32_INOVACE_BI8_HN_09 Němečková 8.A Vývin nového jedince + Opakování RS VY_32_INOVACE_BI8_HN_10 Němečková 8.A Úvod do učiva SMĚSI VY_32_INOVACE_CH8_HN_01 Němečková 8.A Opakování - značky prvků a dělicí metody VY_32_INOVACE_CH8_HN_02 Němečková 8.A Síra, jód, křemík, germanium VY_32_INOVACE_CH8_HN_03 Němečková 8.A Souhrnné opakování 8. ročníku VY_32_INOVACE_CH8_HN_04 Němečková 8.A Souhrnné opakování (složení látek, PSP, prvky a VY_32_INOVACE_CH8_HN_05 Němečková látkové množství) 8.A Názvosloví oxidů VY_32_INOVACE_CH8_HN_06 Němečková 8.A Vlastnosti oxidů VY_32_INOVACE_CH8_HN_07 Němečková 8.A Sulfidy a halogenidy VY_32_INOVACE_CH8_HN_08 Němečková 8.A Vlastnosti kyselin VY_32_INOVACE_CH8_HN_09 Němečková 8.A Vlastnosti hydroxidů a amoniaku VY_32_INOVACE_CH8_HN_10 Němečková 9.A Karbonylové sloučeniny - ALDEHYDY VY_32_INOVACE_CH9_HN_01 Němečková 9.A Karbonylové slučeniny - KETONY VY_32_INOVACE_CH9_HN_02 Němečková 9.A Karboxylové kyseliny VY_32_INOVACE_CH9_HN_03 Němečková 9.A Estery VY_32_INOVACE_CH9_HN_04 Němečková 9.A Úvod do organické chemie VY_32_INOVACE_CH9_HN_05 Němečková 9.A Uhlovodíky a typy vzorců VY_32_INOVACE_CH9_HN_06 Němečková 9.A Rozdělení uhlovodíků VY_32_INOVACE_CH9_HN_07 Němečková 9.A Alkany VY_32_INOVACE_CH9_HN_08 Němečková 9.A Cykloalkany VY_32_INOVACE_CH9_HN_09 Němečková 9.A Areny VY_32_INOVACE_CH9_HN_10 Němečková 9.A Alkeny VY_32_INOVACE_CH9_HN_11 Němečková 9.A Dieny (terpeny a steroidy) VY_32_INOVACE_CH9_HN_12 Němečková 9.A Alkyny VY_32_INOVACE_CH9_HN_13 Němečková 9.A Deriváta uhlovodíků VY_32_INOVACE_CH9_HN_14 Němečková 9.A Halogenderiváty VY_32_INOVACE_CH9_HN_15 Němečková 9.A Alkoholy VY_32_INOVACE_CH9_HN_16 Němečková 9.A Fenoly VY_32_INOVACE_CH9_HN_17 Němečková

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová

CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita 3.A. VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová Třída Předmět a téma hodiny Označení materiálu Jméno autora SADA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník

Shoda podmětu s přísudkem. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk 8. ročník Seznam vzdělávacích materiálů KA2, tvůrce: Mgr. Markéta Talandová 1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 8. ročník Druhy vět Podmět Přísudek Shoda podmětu s přísudkem Přívlastek Podstatná jména Přídavná

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: MATEMATIKU Aritmetika 6. a 7. ročník Geometrie 6. až 9. ročník Algebra 8. a 9. Ročník INFORMATIKU MS Word MS Excel Gimp

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce: 2016/2017. Termín Učivo Strana Předmět: Český jazyk Učebnice: Český jazyk pro 5. ročník nakl. Nová škola Třída: 5. A, 5. B Počet hodin celkem / týdně: 5 Vyučující: Mgr. Jana Horažďovská, Mgr. Marie Timrová Pozn.: S = Sloh Opakování

Více

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Hutchinson Project English 2 (3. vydání) (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Nováková, Kolmanová a kol. Le francais

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy

SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: Vyjmenovaná slova po Z. Slovní druhy SEZNAM DUM Zájemci se mohou napsat na adresu: zaklsplumlov@volny.cz /4 /4 Vl/4 /4 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

UČEBNICE PRO 6.TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6.TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Evans, O Sullivan Click On 1 (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) Skácelová, Mrázová Výchova k občanství 6 Pečírková a kol. Dějepis 6 - pravěk

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

UČEBNICE PRO 6.TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6.TŘÍDU Český jazyk (SPN,a.s.) Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Anglický jazyk (Express Publishing) Evans, O Sullivan Click On 1 (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) Skácelová, Mrázová

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám

Harmonogram projektu. Protokol o otevírání obálek s nabídkami. Výsledek výběrového řízení. 2) Dodávka vysoutěžené techniky. Projekt EU peníze školám Naše základní škola podala 29.6.2010 projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Podnikání, dálkové formy vzdělávání

Podnikání, dálkové formy vzdělávání 64-41-L/51 Informace nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání, dálkové formy vzdělávání Vážení žáci, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk - mluvnice Učebnice: Český jazyk pro 6. r., SPN IU Fraus Vyučující: Mgr. Lenka Přástková, Mgr. Milena Žofková Jazykověda, slovníky,

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu

VY_12_INOVACE_Č.2.MALI.36 Mgr. Malinová Hana 2. Čtenářská a informační gramotnost Práce s textem Výrazné čtení, orientace v textu Číslo materiálu Vyučující Ročník Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Název VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.65 Mgr. Malinová Hana 1. Čtenářská a informační gramotnost Slabika a slovo Čtení písmen a slabik VY_12_INOVACE_Č.1.MALI.66

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3

Násobíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme, dělíme 23 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 4 3 Matematika Petra Tošovská Násobíme 5 3 Přehled DUMů Počítač - PC - personal computer 5. Informatika Silvie Lien Části počítače - pexeso 5. Informatika Silvie Lien Využití počítačů a etické zásady 5. Informatika Silvie Lien Vstupní a výstupní

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů ZÁZNAMOVÝ ARCH nově vytvořených/inovovaných materiálů 201 15.1.2013 9.B Vidové dvojice VY_32_INOVACE_02_23 Dušková 202 25.2.2013 9.B Rozbor vět VY_32_INOVACE_02_25 Dušková 203 25.2.2013 9.B Rozbor vět

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více