Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1."

Transkript

1 Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03 Fenclová 1.A Vánoční počítání 0-8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_04 Fenclová 1.A + - do 20 bez přechodu VY_42_INOVACE_M1_ZF_05 Fenclová 1.A + - do 20 bez přechodu, rozklad čísel VY_42_INOVACE_M1_ZF_06 Fenclová 1.A Metr VY_42_INOVACE_M1_ZF_07 Fenclová 1.A Kilogram VY_42_INOVACE_M1_ZF_08 Fenclová 1.A + - do20 bez přechodu, písemné sčítání VY_42_INOVACE_M1_ZF_09 Fenclová 2.A + -do20,řady čísel,geom.tvary VY_42_INOVACE_M2_ME_01 Ederová 2.A +- do 20,porovnávání čísel VY_42_INOVACE_M2_ME_02 Ederová 2.A Číselná řada VY_42_INOVACE_M2_ME_03 Ederová 2.A +- do 100,desítky,jednotky VY_42_INOVACE_M2_ME_04 Ederová 2.A +- do 100 s přechodem 10 VY_42-INOVACE_M2_ME_05 Ederová 2.A +- do 100 s přechodem 10 VY_42_INOVACE_M2_ME_06 Ederová 2.A Písemné +-,+- do 100 VY_42_INOVACE_M2_ME_07 Ederová 2.A Násobky 2, násobení a dělení 2 VY_42_INOVACE_M2_ME_08 Ederová 2.A Násobení 2,3, dělení 2, +- do 100 VY_42_INOVACE_M2_ME_09 Ederová 3.A Násobení 2-10 VY_42_INOVACE_M3_EB_01 Beranová 3.A Zaokrouhlování dvojciferných čísel VY_42_INOVACE_M3_EB_02 Beranová 3.A Numerace do 1000 VY_42_INOVACE_M3_EB_03 Beranová 3.A Zaokrouhlování trojciferných čísel VY_42_INOVACE_M3_EB_04 Beranová 3.A Písemné sčítání a odčítání VY_42_INOVACE_M3_EB_05 Beranová 3.A Dělení 1-10 VY_42_INOVACE_M3_EB_06 Beranová 3.A Dělení se zbytkem VY_42_INOVACE_M3_EB_07 Beranová 3.A Násobení dvojciferných čísel jednocif. činitelem VY_42_INOVACE_M3_EB_08 Beranová 3.A Násobení trojciferných čísel jednocif. činitelem VY_42_INOVACE_M3_EB_09 Beranová 4.A Násobení mimo obor násobilky VY_42_INOVACE_M4_LK_01 Košková 4.A Sčítání a odčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_02 Košková 4.A Písemné sčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_03 Košková 4.A Písemné odčítání do VY_42_INOVACE_M4_LK_04 Košková 4.A Písemné násobení VY_42_INOVACE_M4_LK_05 Košková 4.A Jednotky délky a hmotnosti VY_42_INOVACE_M4_LK_06 Košková 4.A Čísla do VY_42_INOVACE_M4_LK_07 Košková 4.A Zlomky VY_42_INOVACE_M4_LK_08 Košková 4.A Zlomky VY _42_INOVACE_M4_LK_09 Košková 6.A Des. čísla násobení a dělení VY_42_INOVACE_M6_PF_01 Ferklová 6.A Dělitelnost VY_42_INOVACE_M6_PF_02 Ferklová 6.A Převody jednotek VY_42_INOVACE_M6_PF_03 Ferklová 9.A Gon. funkce sl. úlohy VY_42_INOVACE_M9_PF_04 Ferklová 6.A Druhy úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_05 Ferklová 9.A Graf lineární funkce VY_42_INOVACE_M9_PF_06 Ferklová 6.A Sčítání, odčítání úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_07 Ferklová 9.A Vlastnosti funkcí D(f), H(f) VY_42_INOVACE_M9_PF_08 Ferklová 6.A Vlastnosti úhlů VY_42_INOVACE_M6_PF_09 Ferklová

2 9.A Vlastnosti funkcí VY_42_INOVACE_M9_PF_10 Ferklová 6.A Vlastnosti trojúhelníků VY_42_INOVACE_M6_PF_11 Ferklová 6.A Osová souměrnost VY_42_INOVACE_M6_PF_12 Ferklová 6.A Středová souměrnost VY_42_INOVACE_M6_PF_13 Ferklová 9.A Jehlan VY_42_INOVACE_M9_PF_14 Ferklová 9.A Kužel VY_42_INOVACE_M9_PF_15 Ferklová 9.A Koule VY_42_INOVACE_M9_PF_16 Ferklová 6.A Čtyřúhelníky VY_42_INOVACE_M6_PF_17 Ferklová 6.A Práce s grafy VY_42_INOVACE_M6_PF_18 Ferklová 8.A Opakování učiva 7. roč. VY_42_INOVACE_M8_NJ_01 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_02 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_03 Jordanov 7.A Opakování učiva 6. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_04 Jordanov 7.A Operace se zlomky VY_42_INOVACE_M7_NJ_05 Jordanov 8.A Výrazy, Pythagorova věta VY_42_INOVACE_M8_NJ_06 Jordanov 8.A Rovnice-úvod VY_42_INOVACE_M8_NJ_07 Jordanov 8.A Využití lineárních rovnic VY_42_INOVACE_M8_NJ_08 Jordanov 7.A Poměr VY_42_INOVACE_M7_NJ_09 Jordanov 8.A Kruh, kružnice, o, S, části k a K VY_42_INOVACE_M8_NJ_10 Jordanov 8.A Základní konstrukční úlohy VY_42_INOVACE_M8_NJ_11 Jordanov 8.A Procenta VY_42_INOVACE_M8_NJ_12 Jordanov 8.A Procenta-využití v praxi-úročení VY_42_INOVACE_M8_NJ_13 Jordanov 7.A Trojčlenka VY_42_INOVACE_M7_NJ_14 Jordanov 7.A Hranoly krychle, kvádr VY_42_INOVACE_M7_NJ_15 Jordanov 8.A Tělesa válec VY_42_INOVACE_M8_NJ_16 Jordanov 8.A Opakování učiva 8. roč. VY_42_INOVACE_M8_NJ_17 Jordanov 7.A Opakování učiva 7. roč. VY_42_INOVACE_M7_NJ_18 Jordanov ČESKÝ JAZYK 1.A Hláska a písmeno p VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_01 Fenclová 1.A Hláska a písmeno n VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_02 Fenclová 1.A Hláska a písmeno š VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_03 Fenclová 1.A Opakování probraného učiva VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_04 Fenclová 1.A Hláska a písmeno c VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_05 Fenclová 1.A Hláska a písmeno r VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_06 Fenclová 1.A Hláska a písmeno č VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_07 Fenclová 1.A Hláska a písmeno h VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_08 Fenclová 1.A Dvojhlásky au, ou VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_09 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ž VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_10 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ř VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_11 Fenclová 1.A Hláska a písmeno ch VY_32_INOVACE_CJ1_ZF_12 Fenclová 2.A CJ-Druhy vět VY_32_INOVACE_CJ2_ME_01 Ederová 2.A CJ-Slabika-slovo-věta VY_32_INOVACE_CJ2_ME_02 Ederová 2.A CJ-Slabiky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_03 Ederová 2.A CJ-Samohlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_04 Ederová 2.A CJ-Tvrdé souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_05 Ederová 2.A CJ-Tvrdé souhlásky,psaní ú,ů VY_32_INOVACE_CJ2_ME_06 Ederová 2.A CJ-Měkké souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_07 Ederová 2.A CJ-Tvrdé,měkké souhlásky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_08 Ederová 2.A CJ-Souhlásky,spojky VY_32_INOVACE_CJ2_ME_09 Ederová 2.A CJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_CJ2_ME_10 Ederová 2.A CJ-Podstatná jména,psaní i,y VY_32_INOVACE_CJ2_ME_11 Ederová 2.A CJ-Slovesa VY_32_INOVACE_CJ2_ME_12 Ederová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_CJ3_EB_01 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_CJ3_EB_02 Beranová 3.A CJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_CJ3_EB_03 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_CJ3_EB_04 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_CJ3_EB_05 Beranová 3.A CJ-Slovesa VY_32_INOVACE_CJ3_EB_06 Beranová

3 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_CJ3_EB_07 Beranová 3.A CJ-Slova nadřazená, podřazená, synonyma, opozita VY_32_INOVACE_CJ3_EB_08 Beranová 3.A CJ-Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_CJ3_EB_09 Beranová 3.A CJ-Procvičování vyjmenovaných slov VY_32_INOVACE_CJ3_EB_10 Beranová 3.A CJ-Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ3_EB_11 Beranová 3.A CJ-Zájmena VY_32_INOVACE_CJ3_EB_12 Beranová 4.A Č Stavba slova VY_32_INOVACE_ Č4_LK_01 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po b VY_32_INOVACE_Č4_LK_02 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po l VY_32_INOVACE_Č4_LK_03 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po m VY_32_INOVACE_Č4_LK_04 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po p VY_32_INOVACE_Č4_LK_05 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po s VY_32_INOVACE_Č4_LK_06 Košková 4.A Č Vyjmenovaná slova po v VY_32_INOVACE_Č4_LK_07 Košková 4.A Č - Pádové otázky VY_32_INOVACE_Č4_LK_08 Košková 4.A Č - Podstatná jména VY_32_INOVACE_Č4_LK_09 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.středního VY_32_INOVACE_Č4_LK_10 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.ženského VY_32_INOVACE_Č4_LK_11 Košková 4.A Č - Skloňování podst.jm.r.mužského VY_32_INOVACE_Č4_LK_12 Košková 5.A CJ-Předpony s-/se-, z-/ze- VY_32_INOVACE_CJ5_KP_01 Petřeková 5.A CJ-Slovní druhy VY_32_INOVACE_CJ5_KP_02 Petřeková 5.A CJ-Předpony, předložky a sk. slov VY_32_INOVACE_CJ5_KP_03 Petřeková 5.A CJ-Slovesný způsob VY_32_INOVACE_CJ5_KP_04 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu mužského VY_32_INOVACE_CJ5_KP_05 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu ženského VY_32_INOVACE_CJ5_KP_06 Petřeková 5.A CJ-Vzory rodu středního VY_32_INOVACE_CJ5_KP_07 Petřeková 5.A CJ-Druhy přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_08 Petřeková 5.A CJ-Vzory přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_09 Petřeková 5.A CJ-Druhy zájmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_10 Petřeková 5.A CJ-Tvary zájmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_11 Petřeková 5.A CJ-Stupňování přídavných jmen VY_32_INOVACE_CJ5_KP_12 Petřeková 6.A ČJ-Stavba slova a pravopis I. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_01 Marhanová 6.A ČJ-Stavba slova a pravopis II. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_02 Marhanová 6.A ČJ-Psaní i/y po oboj. souhláskách VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_03 Marhanová 6.A ČJ-Slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_04 Marhanová 6.A ČJ-Vypravování VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_05 Marhanová 6.A ČJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_06 Marhanová 6.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_07 Marhanová 6.A ČJ_Popis VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_08 Marhanová 6.A ČJ-Slovesa VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_09 Marhanová 6.A ČJ-Větné členy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_10 Marhanová 6.A ČJ- Číslovky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_01 Marhanová 6.A ČJ-Zájmena VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_02 Marhanová 6.A ČJ-Staré příběhy- Staré řecké báje a p. VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_03 Marhanová 6.A ČJ-Klasičtí čeští autoři- J.Neruda VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_04 Marhanová 6.A ČJ-Přídavná jména VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_05 Marhanová 6.A ČJ-Klas.čeští autoři- B.Němcová VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_06 Marhanová 6.A ČJ-Jazykové příručky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_07 Marhanová 7.A ČJ-Podstatná jména VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_08 Marhanová 7.A ČJ-Popis pracovního postupu VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_09 Marhanová 7.A ČJ-Velká písmena VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_10 Marhanová 7.A ČJ-Slovesné tvary,slovesný rod VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_11 Marhanová 7.A ČJ-Neohebné slovní druhy VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_12 Marhanová 7.A ČJ-Slovo,sousloví,rčení VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_13 Marhanová 7.A ČJ-Homonyma,synonyma,antonyma VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_14 Marhanová 8.A ČJ-Bible;Biblické příběhy VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_15 Marhanová 8.A ČJ-W.Shakespeare VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_16 Marhanová 9.A ČJ-Literární test VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_17 Marhanová 9.A ČJ-Slovesné tvary,přechodníky VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_18 Marhanová

4 9.A ČJ-Divadlo VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_19 Marhanová 9.A ČJ-Opakovací test VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_20 Marhanová 8.A ČJ-Souvětí podřadné, souřadné VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_21 Marhanová 7.A ČJ-Druhy vět vedlejších VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_22 Marhanová 7.A ČJ-Druhy vět vedlejších, interpunkce VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_23 Marhanová 9.A ČJ-Obecné výklady o jazyce I. VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_24 Marhanová 9.A ČJ-Obecné výklady o jazyce II. VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_25 Marhanová 6.A ČJ-Ústní lidová slovesnost VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_26 Marhanová 7.A ČJ-A.de Saint-Exupéry VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_27 Marhanová 6.A ČJ-ÚLS-pohádka VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_28 Marhanová 9.A ČJ-Povídka VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_29 Marhanová 9.A ČJ-Karel Čapek, Josef Čapek VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_30 Marhanová 9.A ČJ-Karel Čapek VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_31 Marhanová 8.A ČJ-Romantismus VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_32 Marhanová 8.A ČJ-K.H. Mácha VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_33 Marhanová 8.A ČJ-K.H. Mácha (dílo) VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_34 Marhanová 9.A ČJ-AZ-kvíz (cizí slova) VY_32_INOVACE_ČJ9_LeM_35 Marhanová 7.A ČJ-Větné členy VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_36 Marhanová 7.A ČJ-Přívlastek (druhy) VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_37 Marhanová 6.A ČJ-Bajky VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_38 Marhanová 7.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ7_LeM_39 Marhanová 6.A ČJ-Bajky (čeští autoři) VY_32_INOVACE_ČJ6_LeM_40 Marhanová 8.A ČJ-Útvary českého jazyka VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_01 Marhanová 8.A ČJ-Slovní zásoba a její obohacování VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_02 Marhanová 8.A ČJ-Charakteristika liter.postavy VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_03 Marhanová 8.A ČJ-Slova přejatá VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_04 Marhanová 8.A ČJ-Líčení VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_05 Marhanová 8.A ČJ-Obecná j.přejatá,cizí vlastní jména VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_06 Marhanová 8.A ČJ-Slovesa-slovesný vid VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_07 Marhanová 8.A ČJ-Významové poměry VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_08 Marhanová 8.A ČJ-Pravopis.jevy(konc.jmen,sloves, ) VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_09 Marhanová 8.A ČJ-Literární kvíz VY_32_INOVACE_ČJ8_LeM_10 Marhanová DĚJEPIS A VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.A Úvod do dějepisu VY_32_INOVACE_D6_JŠ_01 Šimůnek 6.A Datum a čas v dějinách VY_32_INOVACE_D6_JŠ_02 Šimůnek 6.A Vznik a vývoj lidstva VY_32_INOVACE_D6_JŠ_03 Šimůnek 6.A Doba halštatská VY_32_INOVACE_D6_JŠ_04 Šimůnek 6.A Doba laténská VY_32_INOVACE_D6_JŠ_05 Šimůnek 6.A Germáni u nás VY_32_INOVACE_D6_JŠ_06 Šimůnek 6.A Stěhování národů, příchod Slovanů VY_32_INOVACE_D6_JŠ_07 Šimůnek 6.A Starověká Čína VY_32_INOVACE_D6_JŠ_08 Šimůnek 6.A Opakování staroorientální státy VY_32_INOVACE_D6_JŠ_09 Šimůnek 6.A Řeské báje a pov. - bohové VY_32_INOVACE_D6_JŠ_10 Šimůnek 8.A Svatá říše římská, Slezské války VY_32_INOVACE_D8_JŠ_01 Šimůnek 8.A Marie Terezie a Josef II VY_32_INOVACE_D8_JŠ_02 Šimůnek 8.A Čechy za Marie Terezie a Josefa II VY_32_INOVACE_D8_JŠ_03 Šimůnek 8.A Rusko v 18. stol. Kat. II a dělení Polska VY_32_INOVACE_D8_JŠ_04 Šimůnek 8.A Sjednocení Italie VY_32_INOVACE_D8_JŠ_05 Šimůnek 8.A Sjednocní Německa VY_32_INOVACE_D8_JŠ_06 Šimůnek 8.A Rak. Uh. vyrovnání VY_32_INOVACE_D8_JŠ_07 Šimůnek 8.A České země v 2.pol. 19. st. (polit) VY_32_INOVACE_D8_JŠ_08 Šimůnek 8.A České země v 2.pol. 19. st. (kultura) VY_32_INOVACE_D8_JŠ_09 Šimůnek 8.A Imperialismus a kolonialismus VY_32_INOVACE_D8_JŠ_10 Šimůnek 8.A Občanská válka USA VY_32_INOVACE_D8_JŠ_11 Šimůnek 8.A Rusko za posledních Romanovců VY_32_INOVACE_D8_JŠ_12 Šimůnek 8.A Japonsko nová asijská velmoc VY_32_INOVACE_D8_JŠ_13 Šimůnek 8.A Kapitalismus VY_32_INOVACE_D8_JŠ_14 Šimůnek 8.A Vědecko tech. pokrok na přel. století VY_32_INOVACE_D8_JŠ_15 Šimůnek

5 7.A Města a jejich význam VY_32_INOVACE_D7_JŠ_01 Šimůnek 7.A Raný středověk - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_02 Šimůnek 7.A Křížové výpravy VY_32_INOVACE_D7_JŠ_03 Šimůnek 7.A Poslední Přemyslovci - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_04 Šimůnek 7.A Jan Lucemburský VY_32_INOVACE_D7_JŠ_05 Šimůnek 7.A Karel IV. VY_32_INOVACE_D7_JŠ_06 Šimůnek 7.A Na prahu husitské revoluce VY_32_INOVACE_D7_JŠ_07 Šimůnek 7.A Lucemburkové - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_08 Šimůnek 7.A Husitské války I VY_32_INOVACE_D7_JŠ_09 Šimůnek 7.A Husitské války II VY_32_INOVACE_D7_JŠ_10 Šimůnek 7.A Husitství - opakování VY_32_INOVACE_D7_JŠ_11 Šimůnek 7.A Království dvojího lidu VY_32_INOVACE_D7_JŠ_12 Šimůnek 7.A Český stát za vlády Jagellonců VY_32_INOVACE_D7_JŠ_13 Šimůnek 7.A Zámořské objevy VY_32_INOVACE_D7_JŠ_14 Šimůnek 7.A Renesance VY_32_INOVACE_D7_JŠ_15 Šimůnek 6.A Naše vlast VY_32_INOVACE_VO6_PF_01 Ferklová 6.A Co nás proslavilo VY_32_INOVACE_VO6_PF_02 Ferklová 6.A Slavní předkové VY_32_INOVACE_VO6_PF_03 Ferklová 6.A Majetek VY_32_INOVACE_VO6_PF_04 Ferklová 6.A Peníze VY_32_INOVACE_VO6_PF_05 Ferklová 6.A Vlastnictví VY_32_INOVACE_VO6_PF_06 Ferklová 6.A Duševní vlastnictví VY_32_INOVACE_VO6_PF_07 Ferklová 8.A Volby do PS VY_32_INOVACE_VO8_PF_01 Ferklová 8.A Volby do PS, Senátu VY_32_INOVACE_VO8_PF_02 Ferklová 8.A Lidská práva VY_32_INOVACE_VO8_PF_03 Ferklová 8.A Evropská integrace VY_32_INOVACE_VO8_PF_04 Ferklová 8.A Evropská unie VY_32_INOVACE_VO8_PF_05 Ferklová 6.A Vo Státní svátky VY_32_INOVACE_VO6_PF_08 Ferklová 8.A Vo Stát demokratický, totalitní VY_32_INOVACE_VO8_PF_06 Ferklová 9.A Vo Ekonomie, ekonomika VY_32_INOVACE_VO9_PF_01 Ferklová 9.A Vo Ekonomické sektory VY_32_INOVACE_VO9_PF_02 Ferklová 8.A Vo Ústava ČR VY_32_INOVACE_VO8_PF_07 Ferklová 8.A Vo Moc zákonodárná VY_32_INOVACE_VO8_PF_08 Ferklová 8.A Vo Moc výkonná VY_32_INOVACE_VO8_PF_09 Ferklová 9.A Vo Příjmy veřejných rozpočtů VY_32_INOVACE_VO9_PF_03 Ferklová ANGLICKÝ A NĚMECKÝ JAZYK 6.A Přít. čas procv. tvorby vět VY_32_INOVACE_AJ6_PF_01 Ferklová 6.A Questions tvorba otázek VY_32_INOVACE_AJ6_PF_02 Ferklová 6.A Práce s textem - hobbies VY_32_INOVACE_AJ6_PF_03 Ferklová 6.A Min. čas prostý VY_32_INOVACE_AJ6_PF_04 Ferklová 6.A Min. čas otázka, zápor VY_32_INOVACE_AJ6_PF_05 Ferklová 6.A Food VY_32_INOVACE_AJ6_PF_06 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_07 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_08 Ferklová 6.A Stupňování př. jmen VY_32_INOVACE_AJ6_PF_09 Ferklová 6.A Př. jména as as VY_32_INOVACE_AJ6_PF_10 Ferklová 6.A Budoucí čas - going to VY_32_INOVACE_AJ6_PF_11 Ferklová 6.A Budoucí čas going to VY_32_INOVACE_AJ6_PF_12 Ferklová 6.A Budoucí čas otázka, zápor VY_32_INOVACE_AJ6_PF_13 Ferklová 6.A Budoucí čas práce s textem VY_32_INOVACE_AJ6_PF_14 Ferklová 6.A Revision - počasí VY_32_INOVACE_AJ6_PF_15 Ferklová 7.A Opakování slovesných časů VY_32_INOVACE_Aj7_PF_01 Ferklová 7.A Práce s textem - animals VY_32_INOVACE_Aj7_PF_02 Ferklová 7.A My family VY_32_INOVACE_Aj7_PF_03 Ferklová 7.A Your future VY_32_INOVACE_Aj7_PF_04 Ferklová 7.A Procvičování slovesných časů VY_32_INOVACE_Aj7_PF_05 Ferklová 7.A Transport in Britain VY_32_INOVACE_Aj7_PF_06 Ferklová 7.A Min. čas prostý Thanksgiving day VY_32_INOVACE_Aj7_PF_07 Ferklová

6 7.A Min. čas průběhový VY_32_INOVACE_Aj7_PF_08 Ferklová 7.A Min. čas prostý x průběhový VY_32_INOVACE_Aj7_PF_09 Ferklová 7.A Přírodní katastrofy VY_32_INOVACE_Aj7_PF_10 Ferklová 8.A AJ - Australia VY_32_INOVACE_AJ8_MK_01 Kadeřábková 8.A AJ Passive voice VY_32_INOVACE_AJ8_MK_02 Kadeřábková 8.A AJ English in Geography VY_32_INOVACE_AJ8_MK_03 Kadeřábková 8.A AJ - Jobs, Present tenses VY_32_INOVACE_AJ6_MK_04 Kadeřábková 6.A AJ - Calendar VY_32_INOVACE_AJ6_MK_05 Kadeřábková 6.A AJ Ordinal numbers,dates VY_32_INOVACE_AJ6_MK_06 Kadeřábková 6.A AJ Daily life VY_32_INOVACE_AJ6_MK_07 Kadeřábková 9.A Aj History of English VY_32_INOVACE_AJ9_MK_08 Kadeřábková 6.A Aj Festivals in Britain VY_32_INOVACE_AJ6_MK_09 Kadeřábková 6.A AJ Present continuous VY_32_INOVACE_AJ6_MK_10 Kadeřábková 6.A AJ Czech Christmas VY_32_INOVACE_AJ6_MK_11 Kadeřábková 8.A AJ British Christmas VY_32_INOVACE_AJ8_MK_12 Kadeřábková 8.A AJ The Old Good Days VY_32_INOVACE_AJ8_MK_13 Kadeřábková 9.A AJ Media,Entertainment VY_32_INOVACE_AJ9_MK_14 Kadeřábková 6.A Aj Animal classification VY_32_INOVACE_AJ6_MK_15 Kadeřábková 9.A AJ - Question words VY_32_INOVACE_AJ9_MK_16 Kadeřábková 6.A AJ - Animals VY_32_INOVACE_AJ6_MK_17 Kadeřábková 8.A AJ - Food VY_32_INOVACE_AJ8_MK_18 Kadeřábková 9.A AJ - History of pop music VY_32_INOVACE_AJ9_MK_19 Kadeřábková 6.A Aj - Holidays VY_32_INOVACE_AJ6_MK_20 Kadeřábková 8.A NEJ Časování slovesa sein VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_01 Petřeková 9.A NEJ - Způsobová slovesa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_02 Petřeková 8.A NEJ Časování slovesa haben VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_03 Petřeková 9.A NEJ Dny, měsíce a roční období VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_04 Petřeková 8.A NEJ - Slovesa VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_05 Petřeková 8.A NEJ Zájmena wer, wie, was VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_06 Petřeková 8.A NEJ Matematické úkony v němčině VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_07 Petřeková 9.A NEJ Určování místa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_08 Petřeková 9.A NEJ Präteritum a perfektum VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_09 Petřeková 9.A NEJ Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_10 Petřeková 8.A NEJ První kroky s němčinou VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_11 Petřeková 8.A NEJ Zájmena wo, woher VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_12 Petřeková 8.A NEJ - Ein(e), mein(e), dein(e), kein(e) VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_13 Petřeková 9.A NEJ - "Wofür", "für wen", "für" VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_14 Petřeková 8.A NEJ - Rodina VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_15 Petřeková 9.A NEJ Slovesa s neodlučit. předponami VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_16 Petřeková 8.A NEJ Číslovky do VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_17 Petřeková 8.A NEJ Přídavná jména VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_18 Petřeková 9.A NEJ Popis okolí VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_19 Petřeková 8.A NEJ - Barvy VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_20 Petřeková 9.A NEJ Předložka in VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_21 Petřeková 8.A NEJ Členy určité, neurčité a os. zájmena VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_22 Petřeková 9.A NEJ Bydlení slovní zásoba VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_23 Petřeková 9.A NEJ Předložky se 3. a 4. pádem VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_24 Petřeková 8.A NEJ Popis osoby VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_25 Petřeková 9.A NEJ Předložky se 3. a 4. pádem - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_26 Petřeková 9.A NEJ Přivlastňovací zájmena VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_27 Petřeková 8.A NEJ Nepravidelná slovesa VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_28 Petřeková 8.A NEJ Nepravidelná slovesa - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_29 Petřeková 9.A NEJ Präteritum sloves haben a sein VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_30 Petřeková 8.A NEJ Určování hodin - procvičování VY_32_INOVACE_NEJ8_KP_31 Petřeková 9.A NEJ - Perfektum VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_32 Petřeková 9.A NEJ - Slovesa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_33 Petřeková 9.A NEJ Reálie Německa VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_34 Petřeková 9.A NEJ Pohádka bratří Grimmů práce s textem VY_32_INOVACE_NEJ9_KP_35 Petřeková

7 PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA A VLASTIVĚDA 3.A PRV- Naše vlast VY_32_INOVACE_PRV3_EB_01 Beranová 3.A PRV- Stavba těl živočichů VY_32_INOVACE_PRV3_EB_02 Beranová 3.A PRV- Živočichové VY_32_INOVACE_PRV3_EB_03 Beranová 3.A PRV- Lidské tělo VY_32_INOVACE_PRV3_EB_04 Beranová 1.A PRV - Jsem školák ve škole VY_32_INOVACE_PRV1_EB_05 Beranová 1.A PRV Cesta do školy, bezpečné chování VY_32_INOVACE_PRV1_EB_06 Beranová 1.A PRV- Podzim- charakteristické znaky VY_32_INOVACE_PRV1_EB_07 Beranová 1.A PRV- Podzim v sadu a na zahradě VY_32_INOVACE_PRV1_EB_08 Beranová 1.A PRV-Rodina, rodinná oslava VY_32_INOVACE_PRV1_EB_09 Beranová 1.A PRV-Zimní svátky VY_32_INOVACE_PRV1_EB_10 Beranová 1.A PRV-Zima- shrnutí poznatků VY_32_INOVACE_PRV1_EB_11 Beranová 1.A PRV- Lidské tělo- stavba těla VY_31_INOVACE_PRV1_EB_12 Beranová 1.A PRV- Lidské tělo- hyg. návyky, výživa VY_31_INOVACE_PRV1_EB_13 Beranová 1.A Jaro- květiny, stavba rostlin VY_31_INOVACE_PRV1_EB_14 Beranová 1.A Jaro- ptáci VY_31_INOVACE_PRV1_EB_15 Beranová 2.A PRV-Doprava bezpečnost VY_32_INOVACE_PRV2_ME_01 Ederová 2.A PRV-Podzim VY_32_INOVACE_PRV2_ME_02 Ederová 2.A PRV-Ovoce,zelenina,zem.plodiny VY_32_INOVACE_PRV2_ME_03 Ederová 3.A PRV- Světové strany VY_32_INOVACE_PRV3_ME_04 Ederová 3.A PRV- Krajina okolí domova VY_32_INOVACE_PRV3_ME_05 Ederová 3.A PRV- Lidé a čas VY_32_INOVACE_PRV3_ME_06 Ederová 3.A PRV- Lidé a výrobky VY_32_INOVACE_PRV3_ME_07 Ederová 3.A PRV Příroda živá, neživá VY_32_INOVACE_PRV3_ME_08 Ederová 3.A PRV-Vesmír a Země VY_32_INOVACE_PRV3_ME_09 Ederová 3.A PRV- Člověk a zdraví VY_32_INOVACE_PRV3_ME_10 Ederová 3.A PRV- Člověk-popis těla VY_32_INOVACE_PRV3_ME_11 Ederová 3.A PRV- Kostra, vnitřní orgány VY_32_INOVACE_PRV3_ME_12 Ederová 3.A PRV- Opakování- člověk VY_32_INOVACE_PRV3_ME_13 Ederová 3.A PRV-Živočichové VY_32_INOVACE_PRV3_ME_14 Ederová 2.A PRV-Rostliny VY_32_INOVACE_PRV2_ME_15 Ederova 1.A Ptáci stálí a stěhovaví VY_32_INOVACE_PRV1_ZF_01 Fenclová 1.A Domácí a užitková zvířata VY_32_INOVACE_PRV1_ZF_02 Fenclová 2.A Třídění živočichů VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_03 Fenclová 2.A Ovoce a zelenina VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_04 Fenclová 2.A Pokojové rostliny VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_05 Fenclová 2.A Rodina VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_06 Fenclová 2.A Můj domov VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_07 Fenclová 2.A Zima VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_08 Fenclová 2.A Člověk, naše tělo VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_09 Fenclová 2.A Člověk, lidské tělo VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_10 Fenclová 2.A Nemoc a úraz VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_11 Fenclová 2.A Zdravý život VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_12 Fenclová 2.A Potraviny,výživa VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_13 Fenclová 2.A Osobní hygiena VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_14 Fenclová 2.A Lidé a čas VY_32_INOVACE_PRV2_ZF_15 Fenclová 4.A Les VY_32_INOVACE_PŘA_LK_01 Košková 4.A Živočichové v lese VY_32_INOVACE_PŘA_LK_02 Košková 5.A Nerosty VY_32_INOVACE_PŘA_LK_03 Košková 5.A Horniny VY_32_INOVACE_PŘA_LK_04 Košková 4.A Územní členění ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_01 Košková 4.A Středočeský kraj VY_32_INOVACE_VLA_LK_02 Košková 4.A Naše vlast VY_32_INOVACE_VLA_LK_03 Košková 4.A Povrch ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_04 Košková 4.A Vodstvo ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_05 Košková 5.A Sousední státy ČR VY_32_INOVACE_VLA_LK_06 Košková 5.A Čas VY_32_INOVACE_VLA_LK_07 Košková 5.A Velkomoravská říše VY_32_INOVACE_VLA_LK_08 Košková

8 5.A Lucemburkové VY_32_INOVACE_VLA_LK_09 Košková 5.A Národní obrození VY_32_INOVACE_VLA_LK_10 Košková 5.A Národní divadlo VY_32_INOVACE_VLA_LK_11 Košková FYZIKA, PŘÍRODOPIS, BILOLOGIE A CHEMIE 6.A F Látky, tělesa VY_32_INOVACE_F6_NJ_01 Jordanov 6.A F Atomy a molekuly VY_32_INOVACE_F6_NJ_02 Jordanov 6.A F Délka VY_32_INOVACE_F6_NJ_03 Jordanov 6.A F Měření hmotnosti VY_32_INOVACE_F6_NJ_04 Jordanov 6.A F Objem VY_32_INOVACE_F6_NJ_05 Jordanov 6.A F Teplota VY_32_INOVACE_F6_NJ_06 Jordanov 6.A F Gravitace VY_32_INOVACE_F6_NJ_07 Jordanov 6.A F Gravitace II gravitační síla VY_32_INOVACE_F6_NJ_08 Jordanov 6.A F Magnety VY_32_INOVACE_F6_NJ_09 Jordanov 6.A F Elektrická síla VY_32_INOVACE_F6_NJ_10 Jordanov 7.A F Vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_F7_NJ_01 Jordanov 7.A F Archimedův zákon VY_32_INOVACE_F7_NJ_02 Jordanov 7.A F Hustota VY_32_INOVACE_F7_NJ_03 Jordanov 7.A F Druhy pohybu VY_32_INOVACE_F7_NJ_04 Jordanov 7.A F Dráha, rychlost, čas VY_32_INOVACE_F7_NJ_05 Jordanov 7.A F Pohybové zákony VY_32_INOVACE_F7_NJ_06 Jordanov 7.A F Otáčivé účinky síly VY_32_INOVACE_F7_NJ_07 Jordanov 7.A F Deformační účinky síly VY_32_INOVACE_F7_NJ_08 Jordanov 8.A F Elektrické veličiny VY_32_INOVACE_F8_NJ_11 Jordanov 8.A F Ohmův zákon VY_32_INOVACE_F8_NJ_12 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_01 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_02 Jordanov 8.A F Opakování učiva VY_32_INOVACE_F8_NJ_03 Jordanov 8.A F Práce, výkon VY_32_INOVACE_F8_NJ_04 Jordanov 8.A F Práce, výkon VY_32_INOVACE_F8_NJ_05 Jordanov 8.A F Polohová a pohybová energie VY_32_INOVACE_F8_NJ_06 Jordanov 8.A F Motory VY_32_INOVACE_F8_NJ_07 Jordanov 8.A F Ohmův zákon VY_32_INOVACE_F8_NJ_08 Jordanov 8.A F Polovodiče VY_32_INOVACE_F8_NJ_09 Jordanov 8.A F Opakování el. jevů-az kvíz VY_32_INOVACE_F8_NJ_10 Jordanov 6.A PR Dokončení buněčných organel VY_32_INOVACE_PR6_HN_01 Němečková 6.A PR Kvasinky a nálevníci VY_32_INOVACE_PR6_HN_02 Němečková 6.A PR - Prvoci VY_32_INOVACE_PR6_HN_03 Němečková 6.A PR Stopkovýtrusné houby VY_32_INOVACE_PR6_HN_04 Němečková 6.A PR Stopkovýtrusné houby (přehled) VY_32_INOVACE_PR6_HN_05 Němečková 6.A PR Souhrnné opakování (Plži + Mlži) VY_32_INOVACE_PR6_HN_06 Němečková 6.A PR - Hlavonožci VY_32_INOVACE_PR6_HN_07 Němečková 6.A PR - Kroužkovci VY_32_INOVACE_PR6_HN_08 Němečková 6.A PR Kroužkovci (zástupci) VY_32_INOVACE_PR6_HN_09 Němečková 6.A PR Pavoukovci (zástupci) VY_32_INOVACE_PR6_HN_10 Němečková 6.A PR Hmyz s nedokonalou proměnou VY_32_INOVACE_PR6_HN_11 Němečková 6.A PR Hmyz s nedokonalou proměnou VY_32_INOVACE_PR6_HN_12 Němečková 6. A Hmyz s proměnou dokonalou VY_32_INOVACE_PR6_HN_13 Němečková 6.A Souhrnné opakování Riskuj VY_32_INOVACE_PR6_HN_14 Němečková 6.A Planeta Země VY_32_INOVACE_PR6_HN_15 Němečková 6.A Fotosyntéza, dýchání, potravní řetězec a opakování VY_32_INOVACE_PR6_HN_16 Němečková projevů života 6.A Zelené řasy a kompletní opakování NR VY_32_INOVACE_PR6_HN_17 Němečková 6.A Houby vřeckovýtrusné VY_32_INOVACE_PR6_HN_18 Němečková 6.A Lišejníky VY_32_INOVACE_PR6_HN_19 Němečková 6.A Souhrnné opak. žahavců a lišejníků VY_32_INOVACE_PR6_HN_20 Němečková 6.A Ploštěnci zástupci VY_32_INOVACE_PR6_HN_21 Němečková 6.A Souhrnné opak 6. Roč. hra Kufr VY_32_INOVACE_PR6_HN_22 Němečková 6.A Hlísti VY_32_INOVACE_PR6_HN_23 Němečková

9 7.A Mechorosty VY_32_INOVACE_PR7_HN_01 Němečková 7.A Kapradiny, přesličky a plavuně VY_32_INOVACE_PR7_HN_02 Němečková 7.A Souhrnné opak. výtrusných rostlin VY_32_INOVACE_PR7_HN_03 Němečková 7.A Souhrnné opak. nahosemenných rostl. VY_32_INOVACE_PR7_HN_04 Němečková 7.A Kořen a stonek VY_32_INOVACE_PR7_HN_05 Němečková 7.A List a stonek - opakování VY_32_INOVACE_PR7_HN_06 Němečková 7.A Květ a list - opakování VY_32_INOVACE_PR7_HN_07 Němečková 7.A Strunatci VY_32_INOVACE_PR7_HN_08 Němečková 7.A Kruhoústí a paryby VY_32_INOVACE_PR7_HN_09 Němečková 7.A Ryby VY_32_INOVACE_PR7_HN_10 Němečková 8.A BI Rasy a rasismus, Úvod do kosterní soustavy VY_32_INOVACE_BI8_HN_01 Němečková 8.A BI Kosterní soustava - LEBKA VY_32_INOVACE_BI8_HN_02 Němečková 8.A BI - PÁTEŘ VY_32_INOVACE_BI8_HN_03 Němečková 8.A BI HRUDNÍK + Celkové opakování kosterní VY_32_INOVACE_BI8_HN_04 Němečková soustavy 8.A BI KOSTRA KONČETIN VY_32_INOVACE_BI8_HN_05 Němečková 8.A BI Přehled svalů lidského těla VY_32_INOVACE_BI8_HN_06 Němečková 8.A Opakování svalové soustavy, Krev - složení VY_32_INOVACE_BI8_HN_07 Němečková 8.A BI Smyslové orgány - OKO VY_32_INOVACE_BI8_HN_08 Němečková 8.A BI Smyslové orgány - UCHO VY_32_INOVACE_BI8_HN_09 Němečková 8.A Vývin nového jedince + Opakování RS VY_32_INOVACE_BI8_HN_10 Němečková 8.A Úvod do učiva SMĚSI VY_32_INOVACE_CH8_HN_01 Němečková 8.A Opakování - značky prvků a dělicí metody VY_32_INOVACE_CH8_HN_02 Němečková 8.A Síra, jód, křemík, germanium VY_32_INOVACE_CH8_HN_03 Němečková 8.A Souhrnné opakování 8. ročníku VY_32_INOVACE_CH8_HN_04 Němečková 8.A Souhrnné opakování (složení látek, PSP, prvky a VY_32_INOVACE_CH8_HN_05 Němečková látkové množství) 8.A Názvosloví oxidů VY_32_INOVACE_CH8_HN_06 Němečková 8.A Vlastnosti oxidů VY_32_INOVACE_CH8_HN_07 Němečková 8.A Sulfidy a halogenidy VY_32_INOVACE_CH8_HN_08 Němečková 8.A Vlastnosti kyselin VY_32_INOVACE_CH8_HN_09 Němečková 8.A Vlastnosti hydroxidů a amoniaku VY_32_INOVACE_CH8_HN_10 Němečková 9.A Karbonylové sloučeniny - ALDEHYDY VY_32_INOVACE_CH9_HN_01 Němečková 9.A Karbonylové slučeniny - KETONY VY_32_INOVACE_CH9_HN_02 Němečková 9.A Karboxylové kyseliny VY_32_INOVACE_CH9_HN_03 Němečková 9.A Estery VY_32_INOVACE_CH9_HN_04 Němečková 9.A Úvod do organické chemie VY_32_INOVACE_CH9_HN_05 Němečková 9.A Uhlovodíky a typy vzorců VY_32_INOVACE_CH9_HN_06 Němečková 9.A Rozdělení uhlovodíků VY_32_INOVACE_CH9_HN_07 Němečková 9.A Alkany VY_32_INOVACE_CH9_HN_08 Němečková 9.A Cykloalkany VY_32_INOVACE_CH9_HN_09 Němečková 9.A Areny VY_32_INOVACE_CH9_HN_10 Němečková 9.A Alkeny VY_32_INOVACE_CH9_HN_11 Němečková 9.A Dieny (terpeny a steroidy) VY_32_INOVACE_CH9_HN_12 Němečková 9.A Alkyny VY_32_INOVACE_CH9_HN_13 Němečková 9.A Deriváta uhlovodíků VY_32_INOVACE_CH9_HN_14 Němečková 9.A Halogenderiváty VY_32_INOVACE_CH9_HN_15 Němečková 9.A Alkoholy VY_32_INOVACE_CH9_HN_16 Němečková 9.A Fenoly VY_32_INOVACE_CH9_HN_17 Němečková

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Matematika 1.- 5. ročník Matematika 6.- 9. ročník Přírodopis 7. ročník Další cizí jazyk FJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola

Více

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň

1) ANGLICKÝ JAZYK Mluvnice pro II. stupeň Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více