KATALOG PRODUKTŮ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ 2015"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ

2 Váš specialista na PCR diagnostiku!

3 KATALOG PRODUKTŮ 2015

4 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných infekčních a genetických onemocnění. Cílem společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v oblasti rutinní molekulární mikrobiologické a genetické diagnostiky založené na metodě polymerázové řetězové reakce (Polymerase Chain Reaction/PCR). Společnost se zabývá vývojem, výrobou a distribucí technologicky vyspělých, vysoce kvalitních, uživatelsky vstřícných a cenově dostupných produktů. Nabídka je zaměřena na všechny typy diagnostických laboratoří, které vyšetřují klinické vzorky molekulárně-biologickými metodami. Umožňujeme každé laboratoři s těmito metodami začít nebo jednoduše přejít z jedné přístrojové platformy na jinou dle potřeb a úrovně laboratoře. GeneProof a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků norem ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009. Předmětem certifikace je návrh a vývoj, výroba a prodej diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Společnost je auditována notifikovanou osobou NB1023 pro CE IVD produkty dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejíž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Přednostmi produktů dodávaných pod značkou GeneProof jsou vysoká kvalita produktů dlouhodobě testovaná na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e. V., maximální uživatelská jednoduchost a vysoká úroveň odbornosti personálu, který je kdykoliv připraven poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti nejen uživatelům GeneProof produktů. Maximální individuální přístup k zákazníkovi a úroveň zákaznického servisu jsou naší prioritou. Svým zaměřením na kvalitu produktů a koncového uživatele představuje GeneProof bezkonkurenční ekonomicky výhodné řešení pro malé, střední i velké laboratoře.

5 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická RNA diagnostika mikrobiologické RNA diagnostiky 5 GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit 6 GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit nový produkt 7 3 Mikrobiologická DNA diagnostika mikrobiologické DNA diagnostiky 9 GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) 10 GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit 11 GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit 12 GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit 13 GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit 14 GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit 15 GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit 16 GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit 17 GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit 18 GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit 19 GeneProof Adenovirus PCR Kit nový produkt 20 GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit 21 GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit 22 GeneProof Neisseria gonorrhoeae pora variant PCR Kit 23 GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit 24 GeneProof Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit 25 GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit 26 GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit 27 GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit 28 GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR Kit 29 GeneProof ESBL PCR Kit nový produkt 30 GeneProof Human Papillomavirus (HPV) PCR Kit připravujeme 31 GeneProof Enterovirus PCR Kit připravujeme 31 GeneProof MRSA PCR Kit připravujeme 32 GeneProof VRE PCR Kit připravujeme 32 GeneProof Aspergillus PCR Kit připravujeme 32 Genetická diagnostika genetické diagnostiky 33 GeneProof Factor II Prothrombin PCR Kit 34 GeneProof Factor V Leiden PCR Kit 35 GeneProof MTHFR C677T PCR Kit 36 GeneProof MTHFR A1298C PCR Kit 37 GeneProof PAI-1 Genotyping PCR Kit 38 GeneProof Warfarin dose VKORC/CYP2C9 PCR Kit nový produkt 39 Onkogenetická diagnostika GeneProof BCR/ABL Detection PCR Kit připravujeme 40 GeneProof BCR/ABL-mbcr PCR Kit připravujeme 40 GeneProof BCR/ABL-Mbcr PCR Kit připravujeme 40 Prenatální diagnostika prenatální diagnostiky 41 GeneProof OmniPlex QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 13plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 18plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 21plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex XYplus QF PCR Kit nový produkt 42 Izolace nukleových kyselin izolačních souprav 45 GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 46 GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit 46 Komplexní řešení pro Vaši laboratoř, zákaznický servis, kontakty 47 Přehled produktů 48

6 Izolace nukleových kyselin Kontrola účinnosti Ready to Use MasterMix Účinná izolace nukleových kyselin izolační soupravy umožňují díky speciální úpravě kolonky jednoduchou, účinnou a velmi rychlou izolaci nukleových kyselin bez kontaminace cizorodou DNA nebo RNA postup izolace je univerzální, vhodný pro extrakci nukleových kyselin z různých druhů vstupních materiálů izolovanou nukleovou kyselinu lze následně použít pro různé typy detekcí proces izolace nevyžaduje žádné nadstandardní vybavení laboratoře Kontrola účinnosti izolace soupravy určené k detekci DNA mikroorganismů dodávané v ISEX verzi umožňují efektivní kontrolu kvality vzorku, účinnosti extrakce nukleových kyselin a kontrolu průběhu a inhibice PCR reakce v případě detekce RNA virů je využito přirozené přítomnosti mrna lidského genu kódujícího GAPDH v séru a plasmě Ready to Use MasterMix Minimum manipulace MasterMix obsahuje všechny potřebné komponenty pro PCR amplifikaci jednoduché provedení šetří čas a snižuje náročnost na kvalifikovaný personál Vysoká stabilita unikátní kombinace reakčních složek zajišťuje nezvykle vysokou stabilitu souprav Nízké riziko kontaminace v reakci je zabudován systém minimalizující riziko kontaminace amplifikačním produktem Vysoká citlivost technologie hot-start minimalizuje nespecifické reakce a zajišťuje maximální senzitivitu Kontrola inhibice soupravy obsahují Interní Standard / kontrola správného průběhu reakce vysoká uniformita výsledků / snadná interpretace

7 mikrobiologická DIAGNOSTIKA

8 DIAGNOSTIKA mikrobiologická

9 Mikrobiologická RNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof mikrobiologické RNA diagnostiky ISEX VZOREK pozitivní vzorek obsahuje RNA viru mrna lidského genu pro GAPDH IZOLACE RNA po izolaci se pouze přidá získaná RNA vzorku do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje RT-PCR AMPLIFIKACE v průběhu RT-PCR dochází z jednoho páru primerů k amplifikaci virové RNA a z druhého páru primerů k amplifikaci kontrolní lidské mrna VYHODNOCENÍ POZITIVNÍ VZOREK v případě přítomnosti detekované RNA viru ve vzorku je patrný exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu FAM KONTROLA KVALITY CELÉHO DIAGNOSTICKÉHO PROCESU exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu HEX jako výsledek amplifikace kontrolní lidské mrna kontroluje: 1. kvalitu vzorku RNA vzorku (tedy i virová RNA) nebyla degradována 2. kvalitu RNA extrakce RNA vzorku byla izolována s dostatečnou účinností 3. kvalitu RT-PCR amplifikace RNA vzorku byla účinně amplifikována, nedochází k inhibici PCR

10 6 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická RNA diagnostika GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci RNA viru Hepatitidy C (HCV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HCV je založena na principu amplifikace jednokopiové 5 UTR sekvence metodou reversně transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HCV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. Pro vnitřní kontrolu (IS) využívá tato souprava detekci mrna lidského genu pro GAPDH, která je ze vzorku izolována společně s RNA viru. Amplifikace této kontrolní mrna je vizualizována v kanálu HEX. V tomto typu PCR kitu tedy není dodávána samostatná zkumavka s IS (viz schéma GeneProof RNA technologie). Tato technologie detekce přirozeně se vyskytující lidské mrna umožňuje kontrolu celého diagnostického procesu, tedy: kvality vzorku (degradaci RNA vzorku), účinnosti izolace RNA ze vzorku, účinnosti reversně-transkripčního kroku (přepisu RNA do cdna) a účinnosti následné PCR amplifikace (inhibice PCR). Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HCV ve vzorcích tělních tekutin (plasma, sérum). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek 5 UTR sekvence Specificita HCV genotyp 1 6 Citlivost (LOD) dosahuje 18,354 IU/ml s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log ,354 IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti RNA izolace (verze ISEX) plasma, sérum IU/ml (1 IU/ml = 3,2 kopie/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

11 Mikrobiologická RNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit 1023 nový produkt PCR kit je určen pro detekci RNA viru HIV-1 metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HIV-1 je založena na principu duplexní detekce specifické části sekvence LTR a části sekvence genu GaG. Duplexní cílení zajišťuje maximální citlivost a specificitu ke všem formám HIV-1 viru skupiny M (včetně skupiny N a O) a CRF formám viru. Detekce je prováděna metodou reverzně transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HIV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. Pro vnitřní kontrolu (IS) využívá tato souprava detekci mrna lidského genu pro GAPDH, která je ze vzorku izolována společně s RNA viru. Amplifikace této kontrolní mrna je vizualizována v kanálu HEX. V tomto typu PCR kitu tedy není dodávána samostatná zkumavka s IS (viz schéma GeneProof RNA technologie). Tato technologie detekce přirozeně se vyskytující lidské mrna umožňuje kontrolu celého diagnostického procesu, tedy: kvality vzorku (degradaci RNA vzorku), účinnosti RNA extrakce ze vzorku, účinnosti reverzně-transkripčního kroku (přepisu RNA do cdna) a účinnosti následné PCR amplifikace (inhibice PCR). Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HIV ve vzorcích tělních tekutin (plasma). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR LTR a GaG Human immunodeficiency virus typ 1 (HIV-1) Citlivost (LOD) dosahuje 20,045 IU/ml s pravděpodobnosti 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log 20, IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace RNA (verze ISEX) plasma Skladování -85 C až -10 C IU/ml (1IU/ml = 0,52 kopie/ml) Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

12 Validované přístroje Teplotní profil GeneProof PCR soupravy jsou validovány na širokém spektru real-time přístrojů různých výrobců Rotor-Gene 3000/6000/Q (QIAGEN) LightCycler 2.0/480 (ROCHE) Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System (Life s) StepOne Real-Time PCR System (Life s) CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) Dx Real-Time System (Bio-Rad) CFX Connect Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) SLAN Real-Time PCR System (Shanghai Hongshi Medical Technology Co., Ltd.) Mx3005P QPCR System (Agilent s) Teplotní profil GP soupravy určené pro mikrobiologickou DNA diagnostiku mají totožný teplotní profil PCR reakce GP soupravy určené pro genetickou diagnostiku mají totožný teplotní profil PCR reakce

13 mikrobiologická DIAGNOSTIKA

14 DIAGNOSTIKA mikrobiologická

15 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof mikrobiologické DNA diagnostiky ISIN ISEX VZOREK pozitivní vzorek obsahuje DNA mikroorganismu VZOREK do vzorku se před izolací DNA přidá Interní Standard IZOLACE DNA po izolaci se pouze přidá získaná DNA vzorku do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje IZOLACE DNA po izolaci se přidá získaná DNA vzorku se současně izolovanou DNA Interního Standardu do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje PCR AMPLIFIKACE v průběhu PCR dochází ze stejného páru primerů k amplifikaci DNA patogenu i DNA Interního Standardu PCR AMPLIFIKACE v průběhu PCR dochází ze stejného páru primerů k amplifikaci DNA patogenu i DNA Interního Standardu VYHODNOCENÍ POZITIVNÍ VZOREK v případě přítomnosti detekované DNA patogenu ve vzorku je patrný exponenciální narůst fluorescence fluoroforu FAM KONTROLA KVALITY CELÉHO DIAGNOSTICKÉHO PROCESU exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu HEX jako výsledek amplifikace IS kontroluje: 1. inhibici a účinnost PCR amplifikace verze ISIN 2. kvalitu izolace DNA, inhibici a účinnost PCR amplifikace verze ISEX

16 10 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci viru Hepatitidy B (HBV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HBV je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA otevřeného čtecího rámce X (ORFx) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HBV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce a kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HBV ve vzorcích tělních tekutin (plasma, sérum). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího transaktivátor transkripce (px) HBV genotyp A H, pre-core mutanty HBV (HBsAg negativní) Citlivost (LOD) dosahuje 26,124 IU/ml s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log ,124 IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) plasma, sérum IU/ml (1 IU/ml = 4,2 kopie/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

17 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci a diferenciaci virů BK a JC metodou real-time polymerázové řetězové reakce (multiplex PCR). Detekce a diferenciace BK/JC viru jsou založeny na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost BK viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM a přítomnost JC viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu Cy5. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci BK/JC viru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 Specificita BK virus (BKV) JC virus (JCV) Citlivost (LOD) pro BK virus dosahuje 0,596 kopie/μl s pravděpodobností 95 % pro JC virus dosahuje 0,528 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření pro BK virus v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log pro JC virus v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření pro BK virus v rozsahu ,596 kopie/μl pro JC virus v rozsahu ,528 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

18 12 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci BK viru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce BK viru je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost BK viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci BKV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 BK virus (BKV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,596 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,596 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

19 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci JC viru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce JC viru je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost JC viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci JCV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 JC virus (JCV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,528 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,528 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

20 14 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci lidského cytomegaloviru (CMV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu pro exon 4 IE antigenu a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost CMV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci cytomegaloviru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma v EDTA, mozkomíšní mok, kostní dřeň, stolice, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu pro exon 4 IE antigenu lidský cytomegalovirus (CMV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,907 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu ,5 kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,907 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma v EDTA, mozkomíšní mok, kostní dřeň, stolice, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml (1 kopie/ml = 1 IU/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace 1023 pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

21 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci viru Epstein-Barrové (EBV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce EBV je založena na principu amplifikace specifické sekvence DNA genu kódujícího nukleární antigen 1 (EBNA1) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost EBV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci EBV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího nukleární antigen 1 (EBNA1) Specificita EB virus typ 1 EB virus typ 2 Citlivost (LOD) dosahuje 1,405 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření ,405 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

22 16 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Herpes simplex viru typu 1 (HSV-1) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HSV-1 je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HSV-1 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-1 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) Citlivost (LOD) dosahuje 0,764 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,764 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

23 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Herpes simplex viru typu 2 (HSV-2) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HSV-2 je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HSV-2 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-2 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) Citlivost (LOD) dosahuje 1,309 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu ,5 kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,309 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

24 18 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci a diferenciaci obou typů Herpes simplex virů (HSV-1 a HSV-2) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (multiplex PCR). Detekce a diferenciace HSV-1 a HSV-2 jsou založeny na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost viru HSV-1 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM a přítomnost HSV-2 viru je indikována nárůstem fluorescence v kanálu snímajícího Cy5. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-1 a HSV-2 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Specificita Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) Citlivost (LOD) pro HSV-1 dosahuje 0,764 kopie/μl s pravděpodobností 95 % pro HSV-2 dosahuje 1,309 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření pro HSV-1 v rozsahu ,764 kopie/μl je přesnost stanovení 0,5 log pro HSV-2 v rozsahu ,309 kopie/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření pro HSV-1 v rozsahu ,764 kopie/μl pro HSV-2 v rozsahu ,309 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

25 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Varicella-zoster viru (VZV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce VZV je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu ORF62 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost VZV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci VZV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, sérum, mozkomíšní mok, stěr z puchýřků). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího ORF62 Varicella-zoster virus (VZV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,995 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, sérum, mozkomíšní mok, stěr z puchýřků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

26 20 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Adenovirus PCR Kit nový produkt PCR kit je určen pro detekci adenoviru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce adenoviru je založena na principu amplifikace vysoce konzervativní sekvence DNA (genu E2B) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost adenoviru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován interní standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje detekci všech základních skupin adenoviru A G a všech sekvenčně dostupných sérotypů adenoviru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, moč, aspirát, stolice, nasofaryngeální, orofaryngeální výtěr). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace real-time PCR Cílová sekvence E2B gen Specificita Adenovirus Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, moč, aspirát, stolice, nasofaryngeální, orofaryngeální výtěr Jednotky užité pro kvantitativní kopie/ml stanovení Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/Q LightCycler 2.0 CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

27 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit PCR kit je určen pro detekci klinicky významných kmenů spadajících do skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. andersonii, B. bissettii, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce B. burgdorferi je založena na principu amplifikace sekvence genu kódujícího 16S RNA specifické pro patogenní mikroorganismy ze skupiny B. burgdorferi sensu lato a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost borelií je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci borelií v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, mozkomíšní mok, moč, klíště). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA genu 16S rdna Specificita B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica Citlivost (LOD) dosahuje 0,532 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, mozkomíšní mok, moč, klíště Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

28 22 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Neisseria gonorrhoeae metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce N. gonorrhoeae je založena na principu amplifikace multikopiové sekvence genu kódujícího 16S RNA a pora pseudogenu specifických pro N. gonorrhoeae a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost gonokoků je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci gonokoků v klinickém materiálu (moč, výtěr uretry, rekta, cervixu, sperma). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní detekci. Souprava dokáže velmi citlivě detekovat i nedávno objevené pora mutanty N. gonorrhoeae, které nemusí být detekovány jinými soupravami. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového pora pseudogenu a konzervativní úsek DNA genu 16S rdna N. gonorrhoeae včetně mutant v oblasti pora pseudogenu Citlivost (LOD) dosahuje 0,219 genomu/ μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků moč, výtěr uretry, rekta, cervixu, sperma Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 Nastavení real-time PCR cykleru Light Cycler 480 Instrument (Roche) generi biotech OBSAH 1. Nastavení teplotního profilu...3 1.1. Nastavení nového teplotního

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové Možnosti a úskalí detekce DNA Borrelia burgdorferi sensu lato Bolehovská R., Plíšková L., Ústav klinické i ké biochemie i a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS

TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS K použití se systémem Roche LightCycler 480 Real-Time PCR (Přístroj II) (katalogové číslo: 05015278001) a se systémem

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Mezilaboratorní srovnávací testy biologických laboratoří armád NATO. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha 2010

Mezilaboratorní srovnávací testy biologických laboratoří armád NATO. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha 2010 Mezilaboratorní srovnávací testy biologických laboratoří armád NATO Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha 2010 Biologická ochrana v armádách NATO Expertní pracovní skupina NATO SIBCRA: SAMPLING AND IDENTIFICATION

Více

FNUSA - ICRC Termocyklery pro PCR

FNUSA - ICRC Termocyklery pro PCR Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Elektronová mikroskopie WWW.DYNEX.CZ v p ím í é di diagnos tti ce a b kt kkter kt iá i l iál í n h c a virových infekcí

Elektronová mikroskopie WWW.DYNEX.CZ v p ím í é di diagnos tti ce a b kt kkter kt iá i l iál í n h c a virových infekcí Elektronová mikroskopie v přímé diagnostice bakteriálních a virových infekcí Dagmar Hulínská NRL ELM, NRL LB, WHO Centrum, CLČ Státní zdravotní ústav Praha Patogenní bakterie a viry- v NRL ELM Borrelia

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů Přední řešení systému pro buněčné zpracování Výhody - největší výběr cytocentrifug - největší výběr rotorů - rychloupínání pro rychlejší průběh manipulace - největší výběr spotřebního materiálu pro veškeré

Více

cobas TaqScreen DPX Test DPX

cobas TaqScreen DPX Test DPX cobas TaqScreen DPX Test for use on the cobas s 201 system PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas TaqScreen DPX Test DPX 96 Tests P/N: 05509203 190 cobas TaqScreen DPX Control Kit DPX CTL 12 Sets P/N: 05509181

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Více

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC 1 Výrobce Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento návod k použití,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 D. Konvalinka, J. Mazurová, I. Urbanovská, R. Měch, B. Kubová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková CGB laboratoř a.s., Ostrava www.pathology.cz Aktuální

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Pozn.: 1) Směrnice nezahrnují kritéria klinické indikace k vlastnímu molekulárně genetickému vyšetření a obecné

Více

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Příušnice strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Radomíra Limberková F.Sedláček, J.Poustková, O.Hégrová, M.G.Schreinerová, J.Trmal VIII. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2012

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Real-time cykler s analýzou tání s vysokým rozlišením

Real-time cykler s analýzou tání s vysokým rozlišením VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Real-time cykler s analýzou tání s vysokým rozlišením 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo zadavatele:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Strana 1/34 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-GL-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí GL Vedení laboratoří SP Jméno RNDr.M.Kosařová,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce 2009 RNDr. Markéta

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více