KATALOG PRODUKTŮ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PRODUKTŮ 2015"

Transkript

1 KATALOG PRODUKTŮ 2015

2 Váš specialista na PCR diagnostiku!

3 KATALOG PRODUKTŮ 2015

4 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných infekčních a genetických onemocnění. Cílem společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v oblasti rutinní molekulární mikrobiologické a genetické diagnostiky založené na metodě polymerázové řetězové reakce (Polymerase Chain Reaction/PCR). Společnost se zabývá vývojem, výrobou a distribucí technologicky vyspělých, vysoce kvalitních, uživatelsky vstřícných a cenově dostupných produktů. Nabídka je zaměřena na všechny typy diagnostických laboratoří, které vyšetřují klinické vzorky molekulárně-biologickými metodami. Umožňujeme každé laboratoři s těmito metodami začít nebo jednoduše přejít z jedné přístrojové platformy na jinou dle potřeb a úrovně laboratoře. GeneProof a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle požadavků norem ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009. Předmětem certifikace je návrh a vývoj, výroba a prodej diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Společnost je auditována notifikovanou osobou NB1023 pro CE IVD produkty dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejíž požadavky jsou převzaty nařízením vlády České republiky č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Přednostmi produktů dodávaných pod značkou GeneProof jsou vysoká kvalita produktů dlouhodobě testovaná na mezinárodních panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e. V., maximální uživatelská jednoduchost a vysoká úroveň odbornosti personálu, který je kdykoliv připraven poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti nejen uživatelům GeneProof produktů. Maximální individuální přístup k zákazníkovi a úroveň zákaznického servisu jsou naší prioritou. Svým zaměřením na kvalitu produktů a koncového uživatele představuje GeneProof bezkonkurenční ekonomicky výhodné řešení pro malé, střední i velké laboratoře.

5 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická RNA diagnostika mikrobiologické RNA diagnostiky 5 GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit 6 GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit nový produkt 7 3 Mikrobiologická DNA diagnostika mikrobiologické DNA diagnostiky 9 GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) 10 GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit 11 GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit 12 GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit 13 GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit 14 GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit 15 GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit 16 GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit 17 GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit 18 GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit 19 GeneProof Adenovirus PCR Kit nový produkt 20 GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit 21 GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit 22 GeneProof Neisseria gonorrhoeae pora variant PCR Kit 23 GeneProof Chlamydia trachomatis PCR Kit 24 GeneProof Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit 25 GeneProof Chlamydia pneumoniae PCR Kit 26 GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit 27 GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit 28 GeneProof Mycoplasma pneumoniae PCR Kit 29 GeneProof ESBL PCR Kit nový produkt 30 GeneProof Human Papillomavirus (HPV) PCR Kit připravujeme 31 GeneProof Enterovirus PCR Kit připravujeme 31 GeneProof MRSA PCR Kit připravujeme 32 GeneProof VRE PCR Kit připravujeme 32 GeneProof Aspergillus PCR Kit připravujeme 32 Genetická diagnostika genetické diagnostiky 33 GeneProof Factor II Prothrombin PCR Kit 34 GeneProof Factor V Leiden PCR Kit 35 GeneProof MTHFR C677T PCR Kit 36 GeneProof MTHFR A1298C PCR Kit 37 GeneProof PAI-1 Genotyping PCR Kit 38 GeneProof Warfarin dose VKORC/CYP2C9 PCR Kit nový produkt 39 Onkogenetická diagnostika GeneProof BCR/ABL Detection PCR Kit připravujeme 40 GeneProof BCR/ABL-mbcr PCR Kit připravujeme 40 GeneProof BCR/ABL-Mbcr PCR Kit připravujeme 40 Prenatální diagnostika prenatální diagnostiky 41 GeneProof OmniPlex QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 13plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 18plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex 21plus QF PCR Kit nový produkt 42 GeneProof OmniPlex XYplus QF PCR Kit nový produkt 42 Izolace nukleových kyselin izolačních souprav 45 GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit 46 GeneProof PathogenFree RNA Isolation Kit 46 Komplexní řešení pro Vaši laboratoř, zákaznický servis, kontakty 47 Přehled produktů 48

6 Izolace nukleových kyselin Kontrola účinnosti Ready to Use MasterMix Účinná izolace nukleových kyselin izolační soupravy umožňují díky speciální úpravě kolonky jednoduchou, účinnou a velmi rychlou izolaci nukleových kyselin bez kontaminace cizorodou DNA nebo RNA postup izolace je univerzální, vhodný pro extrakci nukleových kyselin z různých druhů vstupních materiálů izolovanou nukleovou kyselinu lze následně použít pro různé typy detekcí proces izolace nevyžaduje žádné nadstandardní vybavení laboratoře Kontrola účinnosti izolace soupravy určené k detekci DNA mikroorganismů dodávané v ISEX verzi umožňují efektivní kontrolu kvality vzorku, účinnosti extrakce nukleových kyselin a kontrolu průběhu a inhibice PCR reakce v případě detekce RNA virů je využito přirozené přítomnosti mrna lidského genu kódujícího GAPDH v séru a plasmě Ready to Use MasterMix Minimum manipulace MasterMix obsahuje všechny potřebné komponenty pro PCR amplifikaci jednoduché provedení šetří čas a snižuje náročnost na kvalifikovaný personál Vysoká stabilita unikátní kombinace reakčních složek zajišťuje nezvykle vysokou stabilitu souprav Nízké riziko kontaminace v reakci je zabudován systém minimalizující riziko kontaminace amplifikačním produktem Vysoká citlivost technologie hot-start minimalizuje nespecifické reakce a zajišťuje maximální senzitivitu Kontrola inhibice soupravy obsahují Interní Standard / kontrola správného průběhu reakce vysoká uniformita výsledků / snadná interpretace

7 mikrobiologická DIAGNOSTIKA

8 DIAGNOSTIKA mikrobiologická

9 Mikrobiologická RNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof mikrobiologické RNA diagnostiky ISEX VZOREK pozitivní vzorek obsahuje RNA viru mrna lidského genu pro GAPDH IZOLACE RNA po izolaci se pouze přidá získaná RNA vzorku do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje RT-PCR AMPLIFIKACE v průběhu RT-PCR dochází z jednoho páru primerů k amplifikaci virové RNA a z druhého páru primerů k amplifikaci kontrolní lidské mrna VYHODNOCENÍ POZITIVNÍ VZOREK v případě přítomnosti detekované RNA viru ve vzorku je patrný exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu FAM KONTROLA KVALITY CELÉHO DIAGNOSTICKÉHO PROCESU exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu HEX jako výsledek amplifikace kontrolní lidské mrna kontroluje: 1. kvalitu vzorku RNA vzorku (tedy i virová RNA) nebyla degradována 2. kvalitu RNA extrakce RNA vzorku byla izolována s dostatečnou účinností 3. kvalitu RT-PCR amplifikace RNA vzorku byla účinně amplifikována, nedochází k inhibici PCR

10 6 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická RNA diagnostika GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci RNA viru Hepatitidy C (HCV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HCV je založena na principu amplifikace jednokopiové 5 UTR sekvence metodou reversně transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HCV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. Pro vnitřní kontrolu (IS) využívá tato souprava detekci mrna lidského genu pro GAPDH, která je ze vzorku izolována společně s RNA viru. Amplifikace této kontrolní mrna je vizualizována v kanálu HEX. V tomto typu PCR kitu tedy není dodávána samostatná zkumavka s IS (viz schéma GeneProof RNA technologie). Tato technologie detekce přirozeně se vyskytující lidské mrna umožňuje kontrolu celého diagnostického procesu, tedy: kvality vzorku (degradaci RNA vzorku), účinnosti izolace RNA ze vzorku, účinnosti reversně-transkripčního kroku (přepisu RNA do cdna) a účinnosti následné PCR amplifikace (inhibice PCR). Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HCV ve vzorcích tělních tekutin (plasma, sérum). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek 5 UTR sekvence Specificita HCV genotyp 1 6 Citlivost (LOD) dosahuje 18,354 IU/ml s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log ,354 IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti RNA izolace (verze ISEX) plasma, sérum IU/ml (1 IU/ml = 3,2 kopie/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit HCV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

11 Mikrobiologická RNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit 1023 nový produkt PCR kit je určen pro detekci RNA viru HIV-1 metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HIV-1 je založena na principu duplexní detekce specifické části sekvence LTR a části sekvence genu GaG. Duplexní cílení zajišťuje maximální citlivost a specificitu ke všem formám HIV-1 viru skupiny M (včetně skupiny N a O) a CRF formám viru. Detekce je prováděna metodou reverzně transkripční polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HIV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. Pro vnitřní kontrolu (IS) využívá tato souprava detekci mrna lidského genu pro GAPDH, která je ze vzorku izolována společně s RNA viru. Amplifikace této kontrolní mrna je vizualizována v kanálu HEX. V tomto typu PCR kitu tedy není dodávána samostatná zkumavka s IS (viz schéma GeneProof RNA technologie). Tato technologie detekce přirozeně se vyskytující lidské mrna umožňuje kontrolu celého diagnostického procesu, tedy: kvality vzorku (degradaci RNA vzorku), účinnosti RNA extrakce ze vzorku, účinnosti reverzně-transkripčního kroku (přepisu RNA do cdna) a účinnosti následné PCR amplifikace (inhibice PCR). Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HIV ve vzorcích tělních tekutin (plasma). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR LTR a GaG Human immunodeficiency virus typ 1 (HIV-1) Citlivost (LOD) dosahuje 20,045 IU/ml s pravděpodobnosti 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log 20, IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace RNA (verze ISEX) plasma Skladování -85 C až -10 C IU/ml (1IU/ml = 0,52 kopie/ml) Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof HIV type 1 (HIV-1) PCR Kit HIV1/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

12 Validované přístroje Teplotní profil GeneProof PCR soupravy jsou validovány na širokém spektru real-time přístrojů různých výrobců Rotor-Gene 3000/6000/Q (QIAGEN) LightCycler 2.0/480 (ROCHE) Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System (Life s) StepOne Real-Time PCR System (Life s) CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) Dx Real-Time System (Bio-Rad) CFX Connect Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad) SLAN Real-Time PCR System (Shanghai Hongshi Medical Technology Co., Ltd.) Mx3005P QPCR System (Agilent s) Teplotní profil GP soupravy určené pro mikrobiologickou DNA diagnostiku mají totožný teplotní profil PCR reakce GP soupravy určené pro genetickou diagnostiku mají totožný teplotní profil PCR reakce

13 mikrobiologická DIAGNOSTIKA

14 DIAGNOSTIKA mikrobiologická

15 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof mikrobiologické DNA diagnostiky ISIN ISEX VZOREK pozitivní vzorek obsahuje DNA mikroorganismu VZOREK do vzorku se před izolací DNA přidá Interní Standard IZOLACE DNA po izolaci se pouze přidá získaná DNA vzorku do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje IZOLACE DNA po izolaci se přidá získaná DNA vzorku se současně izolovanou DNA Interního Standardu do Ready to Use MasterMixu a zkumavka se vloží do real-time přístroje PCR AMPLIFIKACE v průběhu PCR dochází ze stejného páru primerů k amplifikaci DNA patogenu i DNA Interního Standardu PCR AMPLIFIKACE v průběhu PCR dochází ze stejného páru primerů k amplifikaci DNA patogenu i DNA Interního Standardu VYHODNOCENÍ POZITIVNÍ VZOREK v případě přítomnosti detekované DNA patogenu ve vzorku je patrný exponenciální narůst fluorescence fluoroforu FAM KONTROLA KVALITY CELÉHO DIAGNOSTICKÉHO PROCESU exponenciální nárůst fluorescence fluoroforu HEX jako výsledek amplifikace IS kontroluje: 1. inhibici a účinnost PCR amplifikace verze ISIN 2. kvalitu izolace DNA, inhibici a účinnost PCR amplifikace verze ISEX

16 10 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci viru Hepatitidy B (HBV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HBV je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA otevřeného čtecího rámce X (ORFx) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HBV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce a kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HBV ve vzorcích tělních tekutin (plasma, sérum). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího transaktivátor transkripce (px) HBV genotyp A H, pre-core mutanty HBV (HBsAg negativní) Citlivost (LOD) dosahuje 26,124 IU/ml s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření Kontrola izolace/inhibice Typy vzorků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení v rozsahu IU/ml je přesnost stanovení 0,5 log ,124 IU/ml kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) plasma, sérum IU/ml (1 IU/ml = 4,2 kopie/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku 1023 objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit HBV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

17 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci a diferenciaci virů BK a JC metodou real-time polymerázové řetězové reakce (multiplex PCR). Detekce a diferenciace BK/JC viru jsou založeny na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost BK viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM a přítomnost JC viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu Cy5. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci BK/JC viru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 Specificita BK virus (BKV) JC virus (JCV) Citlivost (LOD) pro BK virus dosahuje 0,596 kopie/μl s pravděpodobností 95 % pro JC virus dosahuje 0,528 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření pro BK virus v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log pro JC virus v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření pro BK virus v rozsahu ,596 kopie/μl pro JC virus v rozsahu ,528 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK/JC Virus (BK/JC) PCR Kit BKJC/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

18 12 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci BK viru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce BK viru je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost BK viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci BKV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 BK virus (BKV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,596 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,596 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof BK Virus (BKV) PCR Kit BKV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

19 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci JC viru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce JC viru je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost JC viru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci JCV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu překrývající hranici mezi genem pro protein VP1 a VP2 JC virus (JCV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,528 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,528 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, moč, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit JCV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

20 14 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit 1023 PCR kit je určen pro detekci lidského cytomegaloviru (CMV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu pro exon 4 IE antigenu a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost CMV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci cytomegaloviru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma v EDTA, mozkomíšní mok, kostní dřeň, stolice, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu pro exon 4 IE antigenu lidský cytomegalovirus (CMV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,907 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu ,5 kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,907 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma v EDTA, mozkomíšní mok, kostní dřeň, stolice, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml (1 kopie/ml = 1 IU/ml) Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace 1023 pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Cytomegalovirus (CMV) PCR Kit CMV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

21 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci viru Epstein-Barrové (EBV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce EBV je založena na principu amplifikace specifické sekvence DNA genu kódujícího nukleární antigen 1 (EBNA1) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost EBV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci EBV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, mozkomíšní mok). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího nukleární antigen 1 (EBNA1) Specificita EB virus typ 1 EB virus typ 2 Citlivost (LOD) dosahuje 1,405 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření ,405 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, mozkomíšní mok Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit EBV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

22 16 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Herpes simplex viru typu 1 (HSV-1) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HSV-1 je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HSV-1 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-1 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) Citlivost (LOD) dosahuje 0,764 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,764 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) PCR Kit HSV1/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

23 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Herpes simplex viru typu 2 (HSV-2) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce HSV-2 je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost HSV-2 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-2 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) Citlivost (LOD) dosahuje 1,309 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření Lineární rozsah měření v rozsahu ,5 kopií/μl je přesnost stanovení 0,5 log ,309 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) PCR Kit HSV2/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

24 18 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci a diferenciaci obou typů Herpes simplex virů (HSV-1 a HSV-2) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (multiplex PCR). Detekce a diferenciace HSV-1 a HSV-2 jsou založeny na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost viru HSV-1 je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM a přítomnost HSV-2 viru je indikována nárůstem fluorescence v kanálu snímajícího Cy5. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci HSV-1 a HSV-2 v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího glykoprotein B (gb) Specificita Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) Herpes simplex virus typ 2 (HSV-2) Citlivost (LOD) pro HSV-1 dosahuje 0,764 kopie/μl s pravděpodobností 95 % pro HSV-2 dosahuje 1,309 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Přesnost měření pro HSV-1 v rozsahu ,764 kopie/μl je přesnost stanovení 0,5 log pro HSV-2 v rozsahu ,309 kopie/μl je přesnost stanovení 0,5 log Lineární rozsah měření pro HSV-1 v rozsahu ,764 kopie/μl pro HSV-2 v rozsahu ,309 kopie/μl Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, mozkomíšní mok, výtěr, moč Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit HSV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

25 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Varicella-zoster viru (VZV) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce VZV je založena na principu amplifikace specifické konzervativní sekvence DNA jednokopiového genu ORF62 a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost VZV je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci VZV v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, sérum, mozkomíšní mok, stěr z puchýřků). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového genu kódujícího ORF62 Varicella-zoster virus (VZV) Citlivost (LOD) dosahuje 0,995 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, sérum, mozkomíšní mok, stěr z puchýřků Jednotky užité pro kvantitativní stanovení kopie/ml Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit VZV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

26 20 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Adenovirus PCR Kit nový produkt PCR kit je určen pro detekci adenoviru metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce adenoviru je založena na principu amplifikace vysoce konzervativní sekvence DNA (genu E2B) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost adenoviru je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován interní standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje detekci všech základních skupin adenoviru A G a všech sekvenčně dostupných sérotypů adenoviru v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, plasma, moč, aspirát, stolice, nasofaryngeální, orofaryngeální výtěr). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní i kvantitativní detekci. technická specifikace real-time PCR Cílová sekvence E2B gen Specificita Adenovirus Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, plasma, moč, aspirát, stolice, nasofaryngeální, orofaryngeální výtěr Jednotky užité pro kvantitativní kopie/ml stanovení Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/Q LightCycler 2.0 CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System SLAN Real-Time PCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Adenovirus PCR Kit ADV/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

27 Mikrobiologická DNA diagnostika KATALOG PRODUKTŮ GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit PCR kit je určen pro detekci klinicky významných kmenů spadajících do skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. andersonii, B. bissettii, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce B. burgdorferi je založena na principu amplifikace sekvence genu kódujícího 16S RNA specifické pro patogenní mikroorganismy ze skupiny B. burgdorferi sensu lato a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost borelií je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci borelií v klinickém materiálu (plná krev v EDTA, mozkomíšní mok, moč, klíště). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní detekci. technická specifikace Cílová sekvence real-time PCR konzervativní úsek DNA genu 16S rdna Specificita B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica Citlivost (LOD) dosahuje 0,532 kopie/μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků plná krev v EDTA, mozkomíšní mok, moč, klíště Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit BB/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

28 22 KATALOG PRODUKTŮ 2015 Mikrobiologická DNA diagnostika GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit PCR kit je určen pro detekci Neisseria gonorrhoeae metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Detekce N. gonorrhoeae je založena na principu amplifikace multikopiové sekvence genu kódujícího 16S RNA a pora pseudogenu specifických pro N. gonorrhoeae a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost gonokoků je indikována nárůstem fluorescence fluoroforu FAM. V reakční směsi je zabudován Interní Standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá technologii hot start minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální citlivost. Ready to Use MasterMix obsahuje uracil-dna-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi citlivou detekci gonokoků v klinickém materiálu (moč, výtěr uretry, rekta, cervixu, sperma). Kit je určen pro in vitro diagnostiku a umožňuje kvalitativní detekci. Souprava dokáže velmi citlivě detekovat i nedávno objevené pora mutanty N. gonorrhoeae, které nemusí být detekovány jinými soupravami. technická specifikace Cílová sekvence Specificita real-time PCR konzervativní úsek DNA jednokopiového pora pseudogenu a konzervativní úsek DNA genu 16S rdna N. gonorrhoeae včetně mutant v oblasti pora pseudogenu Citlivost (LOD) dosahuje 0,219 genomu/ μl s pravděpodobností 95 % Kontrola izolace/inhibice kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN) kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX) Typy vzorků moč, výtěr uretry, rekta, cervixu, sperma Skladování -85 C až -10 C Podporované real-time PCR přístroje Rotor-Gene 3000/6000/Q LightCycler 2.0/480 Applied Biosystems 7300/7500 Real-Time PCR System StepOne Real-Time PCR System CFX96 Real-Time PCR Detection System Dx Real-Time System CFX Connect Real-Time PCR Detection System SLAN Real-Time PCR System Mx3000P/3005P QPCR System Kontrola kvality pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.v. výsledky na Certifikace pro in vitro diagnostiku objednání Název produktu Katalogové číslo Balení GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISIN/100 real-time PCR 100 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/025 real-time PCR 25 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/050 real-time PCR 50 reakcí GeneProof Neisseria gonorrhoeae PCR Kit NG/ISEX/100 real-time PCR 100 reakcí

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod v analýze humánního a extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod v analýze humánního a extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod v analýze humánního a extrahumánního genomu - hledání racionálního konsensu místo hry s čísly - P. Hložek 1, M. Sittová 1, M. Dendis 1, J. Mrázek 2

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Autoři: Bedřich Friedecký, Dalibor Novotný, Emil Pavlík, Lenka Plíšková, Petra Riedlová, Iva Subhanová, Tomáš Zima, Dalimil Žůrek

Autoři: Bedřich Friedecký, Dalibor Novotný, Emil Pavlík, Lenka Plíšková, Petra Riedlová, Iva Subhanová, Tomáš Zima, Dalimil Žůrek VALIDACE A VERIFIKACE MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD ZALOŽENÝCH NA ANALÝZE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1:

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Příručka pro sadu artus HCV RG RT-PCR

Příručka pro sadu artus HCV RG RT-PCR Březen 2015 Příručka pro sadu artus HCV RG RT-PCR Verze 1 24 (katalogové č. 4518263) 96 (katalogové č. 4518265) In vitro diagnostikum pro kvantitativní stanovení Pro použití s přístrojem Rotor-Gene Q 4518263,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 5 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 16.6.2015 Přezkoumal: Marcela

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové PCR v diagnostice Lymeské boreliózy Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický obraz velmi rozmanitý anamnestické údaje (přisátí

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech

Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014. Nastavení real-time PCR cykleru. Light Cycler 480 Instrument. (Roche) generi biotech Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 Nastavení real-time PCR cykleru Light Cycler 480 Instrument (Roche) generi biotech OBSAH 1. Nastavení teplotního profilu...3 1.1. Nastavení nového teplotního

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Přínos stanovení DNA C. pneumoniae, C. trachomatis a M. pneumoniae amplifikačními metodami

Přínos stanovení DNA C. pneumoniae, C. trachomatis a M. pneumoniae amplifikačními metodami Přínos stanovení DNA C. pneumoniae, C. trachomatis a M. pneumoniae amplifikačními metodami Marian Luhový Laboratoře Mikrochem a.s. Analytický přístup Komponenty RNA DNA Přímý průkaz Kompletní mikroorganismus

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14 OBSAH DNA polymerázy pro PCR a pufry.................. 3 Taq DNA polymeráza 4 Taq DNA polymeráza Unis 5 TaqPurple DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza 1.1 7 Combi Taq DNA polymeráza 8 LA DNA Polymerases

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč lidé Skupina cca 20 lidí obou společností Princip dobrovolnosti Skupiny s tematickým zaměřením (virologie, mykologie, mykobakteriologie, genetika...) Skupiny

Více

Buněčné jádro a viry

Buněčné jádro a viry Buněčné jádro a viry Struktura virionu Obal kapsida strukturni proteiny povrchove glykoproteiny interakce s receptorem na povrchu buňky uvnitř nukleocore (ribo )nukleova kyselina, virove proteiny Lokalizace

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Lenka Fajkusová Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno Pletencové svalové dystrofie (Limb Girdle Muscular Dystrophy

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc. Mikrobiologické diagnostické metody MUDr. Pavel Čermák, CSc. Princip identifikace soubor ZNAKŮ s rozdílnou separační hodnotou S HODNOTA S: S 1 S 2 S 3 Základní problémy Minimum morfologických znaků Podobná

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové

WWW.DYNEX.CZ. diagnostiky LF a FN Hradec Králové Možnosti a úskalí detekce DNA Borrelia burgdorferi sensu lato Bolehovská R., Plíšková L., Ústav klinické i ké biochemie i a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Sterilita v souvislosti s STD

Sterilita v souvislosti s STD Sterilita v souvislosti s STD T.Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Subkatedra reprodukční medicíny IPVZ 7.celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Sterilita

Více

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A.,

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Nové technologie v diagnostice septických pacientů Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Revize definice sepse z roku 1991 Diagnostika sepse: 1. Není zlatý standard pro diagnostiku

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO KIT BRAF P.VAL600GLU

NÁVOD K POUŽITÍ PRO KIT BRAF P.VAL600GLU NÁVOD K POUŽITÍ PRO KIT BRAF P.VAL600GLU IntellMed, s.r.o. Šlechtitelů 21 78371 Olomouc IČ: 27780317 DIČ: CZ27780317-18 C 1 2 OBSAH IntellMed, s.r.o., Šlechtitelů 21, 78371 Olomouc Návod k použití pro

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Bodové ohodnocení výkonů

Bodové ohodnocení výkonů IFCOR-99, s.r.o. IMUNOLOGICKÁ A ALERGOLOGICKÁ LABORATOŘ KRAJNÍ 25, 678 01 BLANSKO, tel. 516 419 497 e-mail: flek@ifcor.cz laborator.blansko@seznam.cz www.ifcor.cz Bodové ohodnocení výkonů Skutečná cena

Více

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV Název: Školitel: METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV Soňa KŘÍŽKOVÁ Datum: 5.12.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu Virus

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: ANTI-HEV TOTAL, ANTI-HEV IGM Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis E viru (nejlépe v kombinaci s průkazem patogenu metodou PCR) Referenční mez : < 0,9 OD (hodnoty

Více

Detekční set na chřipku A/H1N1

Detekční set na chřipku A/H1N1 Pouze pro výzkum živých organismů. Detekční set na chřipku A/H1N1 Set primerů a hydrolyzačních sond pro detekci chřipky typu A Matrix Proteinu 2 a Hemaglutininu H1 (Mexických) genů Kat. č. 0 640 393 001

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Metody studia genové exprese

Metody studia genové exprese Metody studia genové exprese Ing. Lucie Němcová, Ph.D. Laboratoř vývojové biologie nemcova@iapg.cas.cz Transkriptom Genová exprese: Geny jsou exprimovány tehdy, jsou-li přepsány do RNA (mrna). Rozdílná

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem Lidský papilomavirus v elektronovém mikroskopu Neobalený DNA virus z čeledi Papillomaviridae

Více