Administrace Enterprise vlastnosti Profinit. All rights reserved.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrace Enterprise vlastnosti. 2014 Profinit. All rights reserved."

Transkript

1 Administrace Enterprise vlastnsti RNDr. Ondřej Zýka 2014 Prfinit. All rights reserved.

2 Obsah Cíle administrace Instalace Zálhvání Zajištění dstupnsti Sledvání Ladění Zajištění bezpečnsti Řízení plánvaných výpadků a údržby Předcházení a řešení nepředvídaných stavů 2014 Prfinit. All rights reserved. 2

3 Administrace datvéh serveru Kmplexní činnst vyžadující znalsti Hardware Pčítačvých sítí Operačních systémů Datvých serverů Aplikací Řízení prcesů a mnhé další Čast velké ddělení v pdniku 2014 Prfinit. All rights reserved. 3

4 Administrace Pzrvání Zásah d HW každých měsíců Zásahy d SW alespň třikrát za db živtnsti Živtnst HW maximálně 10 let Zásahy d knfigurace neustále Řešení nečekávaných stavů čast 2014 Prfinit. All rights reserved. 4

5 Enterprise vlastnsti High Availability: Scalability Autmatic Blck Repair Autmatic Wrklad Management Blck change tracking fr fast incremental backup Oracle Real Applicatin Clusters Blck-level media recvery Security Duplexed backup sets Advanced Security Optin Fast-start fault recvery Fine-grained auditing Flashback Oracle Database Vault Online index rebuild Oracle Label Security Online table redefinitin Oracle Virtual Private Database Oracle Active Data Guard Secure External Passwrd Stre Oracle Fail Safe SecureFiles Encryptin Oracle RAC One Nde Parallel backup and recvery Tablespace pint-in-time recvery Unused blck cmpressin in backups 2014 Prfinit. All rights reserved. 5

6 Perfrmance Client Side Query Cache Database Smart Flash Cache In-Memry Database Cache PL/SQL Functin Result Cache Query Results Cache Server Flash Cache Supprt fr Oracle Exadata Strage Server Sftware Xstream Manageability Database Resurce Manager Deferred segment creatin Instance Caging Oracle Change Management Pack Oracle Cnfiguratin Management Pack Oracle Diagnstic Pack Oracle Real Applicatin Testing Oracle Prvisining and Patch Autmatin Pack 2014 Prfinit. All rights reserved. VLDB, Data Warehusing, Business Intelligence Asynchrnus Change Data Capture Basic Table Cmpressin Bitmapped index, bitmapped jin index, and bitmap plan cnversins Deferred Segment Creatin In-memry Parallel Executin Oracle Advanced Cmpressin Oracle Data Mining Oracle Data Prfiling and Quality Oracle OLAP Oracle Partitining Parallel Data Pump Exprt/Imprt Parallel index build/scans Parallel query/dml Parallel Statement Queuing Parallel statistics gathering Summary management-materialized View Query Rewrite Transprtable tablespaces, 6

7 Enterprise vlastnsti Integratin Spatial and Lcatin Data Advanced Replicatin Gateway fr DRDA Gateway fr Infrmix Gateway fr SQL Server Gateway fr Sybase Multimaster replicatin f SDO_GEOMETRY bjects Oracle Spatial Parallel spatial index builds Partitined spatial indexes Gateway fr Teradata Messaging Gateway Oracle Streams Netwrking Infiniband Supprt Oracle Cnnectin Manager Cntent Management Oracle Multimedia Semantic Technlgies (RDF/OWL) Develpment Platfrm Oracle Precmpilers (Pr*C/C++, Pr*Cbl) SQLJ 2014 Prfinit. All rights reserved. 7

8 Instalace Certifikace kmpatibililty HW nárky a mžnsti OS verze patche Diskvé prstry (SAN, NAS) Jmenné knvence Kperace s rt/administrátr uživatelem Síťvá infrastruktura Nastaven prtů Nastavení backup sítí Sítě pr administrátry Sítě pr uživatele Instalace sftware 2014 Prfinit. All rights reserved. 8

9 Instalace Instalace vlastních serverů Instalace dhledvých administrativních a nástrjů Bezpečnstní zabezpečení serveru Hesla Audit Rle Administrativní skripty HA řešení a testvání Testy zálhy a bnvy na systémvé úrvni Umžnění uživatelům, aby se k serveru připjily 2014 Prfinit. All rights reserved. 9

10 Upgrade a migrace Updaty sftware Opravy chyb Bezpečnstní update Každá změna je rizik Aplikvat puze pkud jsme narazili na chybu Bezpečnstní update ihned Vždy je nutné testvat funkcinalitu aplikace Pžadavek existence testvacíh prstředí Existence testů 2014 Prfinit. All rights reserved. 10

11 Upgrade - příklad In Oracle 9iR2 : CONNECT has ALTER SESSION, CREATE CLUSTER, CREATE DATABASE LINK, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE and CREATE VIEW. Rather a scary lt fr a rle called cnnect RESOURCE has CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER and CREATE TYPE In Oracle 10gR2 : CONNECT rle has nly CREATE SESSION RESOURCE has CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER and CREATE TYPE 2014 Prfinit. All rights reserved. 11

12 Zálhvání Cíle Pdpra zvýšení dstupnsti c nejrychlejší bnva d psledníh mžnéh stavu. Schpnst vrátit se k libvlnému stavu v minulsti (eliminace lidských chyb). Omezení Velikst databáze Časvé mžnsti a pžadavky Transakční zatížení databáze Mžnsti jedntlivých datvých serverů 2014 Prfinit. All rights reserved. 12

13 Zálhvací metdy Kpie všech (ptřebných) diskvých prstrů Jednduché Nutnst vypnutí datvéh serveru Prstrvě nárčné Nesmí se zapmenut neb ztratit nic důležitéh Může prvést správce OS bez nutnsti znalsti databáze 2014 Prfinit. All rights reserved. 13

14 Zálhvací metdy Exprt zálhvaných dat Pvětšinu pmalé Není jasný pstup bnvy Čast se pužívá jak dplňkvý způsb pr kritická data systému Bcp, exp, imp, datapump, 2014 Prfinit. All rights reserved. 14

15 Zálhvací metdy Zálha databáze prstředky serveru Většinu lze za běhu Navržen tak, aby nezatěžvala server Cíl může být file systém, páskvá mechanika neb specializvaná úlžiště Zálhvání pdprván zálhvacími systémy Pdpra správy jedntlivých zálh Snadná a rychlá bnva Šifrvání zálh Kmprimace zálh 2014 Prfinit. All rights reserved. 15

16 Zálhvací metdy Typy zálh Zálha celé databáze Zálha částí databáze (table space) Inkrementální zálha Zálha puze nvých neb změněných blků Zálha transakčních lgů Zálha prušené databáze 2014 Prfinit. All rights reserved. 16

17 Zálhvácí metdy Obnva databáze Obnva kmpletní databáze ze zálhy Obnva k určitému kamžiku Načtení databáze a transakčních lgů až k pžadvanému kamžiku Obnva k aktuálnímu stavu Načtení pslední zálhy a všech dstupných transakčních lgů Připjení zálhy k serveru jak read-nly databáze Prfinit. All rights reserved. 17

18 Zálhvací plán Plán pravidelných zálh Příklad Každý týden plná zálha a každý den přírůstky Zachvává se 5 plných zálh a přírůstky za aktuální a minulý týden Umžňuje návrat měsíc dzadu a kamkliv v aktuálním a minulém týdnu 2014 Prfinit. All rights reserved. 18

19 Dstupnst Pžadavky na dstupnst Opravdvé pžadavky na dstupnst C je napsán v SLA (Service level agreement) Metdy pr zvyšvání dstupnsti 2014 Prfinit. All rights reserved. 19

20 Dstupnst Klasifikace časvé dstupnsti služby Availability Class Availability Level Dwntime per Year 1 90% 876 hurs (36.5 days) 2 99% 87.6 hurs (3.65 days) % 8.76 hurs % 53 minutes % 5 minutes % 30 secnds % 3 secnds Maximální dwn time aby se dal mluvit HA Systému DBMS typicky pdprují HA na tét úrvni Nejnižší stupeň nepřetržité dstupnsti Pauza IT Managera než prnese pznámku Surce: Jim Gray and Andreas Rueter in Transactin Prcessing Prfinit. All rights reserved. 20

21 Dstupnst Nejen záležitst serveru ale i aplikace a infrastruktury Dstupnst na úrvni serveru, z phledu uživatelů. Nedstupnst služby neb snížení výknu služby Definice přes typické havarijní stavy Výpadek disku Výpadek hardware Výpadek síťvé knektivity Výpadek lkality Lidská chyba 2014 Prfinit. All rights reserved. 21

22 Metdy pr zvyšvání dstupnsti Zálhvání Pužití clusterů Mirrring Hardware RDMS Database Near-nline cpy 2014 Prfinit. All rights reserved. 22

23 Cluster Spjení více hardware d jednh lgickéh serveru Jeden braz dat Cluster na úrvni Operačníh systému Funkce clusteru Databáze Kmbinvaný Řízení připjení k datvým subrům. Řízení IP adres a síťvé knfigurace Řízení prcesů Prfinit. All rights reserved. 23

24 Cluster Pužití pr zvýšení výknu Všechny ndy clusteru pracují nad jednu databází. Při výpadku ndu, přebírají statní ndy jeh činnst. Nutnst synchrnizace mezi ndy. Oracle RAC Pr zvýšení dstupnsti Active Pasive Pasivní nd čeká na výpadek Active ndu Active Active Každý nd pracuje nad svu databází. Kmbinvaný Testvací prstředí, 2014 Prfinit. All rights reserved. 24

25 Cluster Změny knfigurace musí být na všech ndech clusteru. Nutnst pravidelnéh testvání přechdu mezi ndy. Vždy se jedná unikátní řešení vyžadující vypracvání speciálních administrativních pstupů Prfinit. All rights reserved. 25

26 Mirrring Mirrring dat na jiný server neb lkalitu Diskvý braz Nutnst synchrnníh zápisu Na druhé lkalitě nesmí být server spuštěn Mžn kpírvat i sftware Autmatický přens změn knfigurace Prstředí musí být velmi pdbná 2014 Prfinit. All rights reserved. 26

27 Mirrr na úrvni transakcí - replikace D vzdálené lkality se přenášejí transakce Databáze jsu datvě stejné, datvé subry se mhu lišit Dvluje pužít rzdílný hardware Dstupní řešení Micrsft replikace Sybase Replicatin server Infrmatica CDC Oracle data guard Oracle GldenGate 2014 Prfinit. All rights reserved. 27

28 Replikace Cílvá databáze je n-line Mžn replikvat puze část dat Vertikální i hrizntální mezení na replikace Obusměrná replikace Pužití nejen pr zvýšení dstupnsti Aplikační lgika Distribuvaná řešení Vytváření speciálních brazů dat (reprting, auditing, ) 2014 Prfinit. All rights reserved. 28

29 Near-nline databáze Databáze udržvané ve stavu blízkém prdukci Replikvané databáze Klny diskvých prstrů Databáze udržvané přes dump/lad Inkrementální lad 2014 Prfinit. All rights reserved. 29

30 Sledvání Cíle Předcházet nepředvídaným stavům Dkázat predikvat změny pžadavků Praktivně řešit situace, které by mhly vést k nedstupnsti služby Prstředky Nástrje serveru Specializvané nástrje Administrátrské skripty 2014 Prfinit. All rights reserved. 30

31 Sledvání Zatížení prcesrů Zatížení diskvých prstrů Zaplnění diskvých prstrů Pčty uživatelů Práce s pamětí (utilizace keší) Nejnárčnější dtazy Prfinit. All rights reserved. 31

32 Sledvání Je ptřeba sledvat systém nejen prstředky databáze ale i peračníh systému a tyt měření krelvat. Je ptřeba mít histrii měření a být schpen dpvědět, jak se systém chval v minulsti. Příliš intenzivní sledvání dkáže sam plně vytížit datvý server. Na interpretaci výsledků je ptřeba důkladná znalst datvéh serveru i aplikace. Neexistují dvě aplikace, které by stejně zatěžvaly datvý server. Je ptřeba mít předem připravené pstupy pr eskalaci výsledků sledvání Prfinit. All rights reserved. 32

33 Ladění výknu Ladění systému Na úrvni aplikace Na úrvni serveru transparentně k aplikaci Mžnsti administrátra pr ladění výknu Nastavení parametrů peračníh systému Nastavení parametrů datvéh serveru Přidávání a rušení indexů Pužívání speciálních výpčetních plánů 2014 Prfinit. All rights reserved. 33

34 Ladění výknu Rizika Nutnst restartu serveru. Zlepšení jedné části zpracvání může mít negativní dpad na jiné části zpracvání. Čast se ví, že změna bude mít dpad, není jasné jaký. Jakýkliv zásah d prdukce představuje rizik. Jedntlivé zásahy mhu mít negativní vzájemný dpad Prfinit. All rights reserved. 34

35 Ladění výknu Parametry peračníh systému Parametry jádra Patche OS Velikst paměti Distribuce disků, IO kanálů Většinu vyžaduje restart peračníh systému Těžk předem testvatelné 2014 Prfinit. All rights reserved. 35

36 Ladění výknu Nastavení parametrů datvéh serveru Až stvky parametrů Čast nutný restart datvéh serveru Nutn dkumentvat změny Dpady se mhu prjevit řádvě v hdinách Není jasné jak vyhdncvat dpad změn Dpručení Pkud změna nemá význačný dpad, vraťte se k půvdnímu stavu Prfinit. All rights reserved. 36

37 Ladění výknu Přidávání a rušení indexů Nejčastěji prváděná úprava na straně vývjářů i administrátrů Přidání indexu zamyká tabulku dpad na prvz Mnh indexů zpmaluji změny v datech Indexy zabírají diskvý prstr Přegenervání stávajících indexů a přepčet statistik je sučást standardní administrace serveru Prfinit. All rights reserved. 37

38 Ladění výknu Přidávání a rušení indexů Je jednduché zjistit, že se index v knkrétním příkazu pužívá Nedá se zjistit, v kterých příkazech se index pužívá Dá se zjistit, že se index někdy pužívá Dá se zjistit, které indexy by byly vhdné pr knkrétní příkaz Nedá se zjistit, které indexy by šl vyhdit 2014 Prfinit. All rights reserved. 38

39 Ladění výknu Defragmentace indexů Přepčet statistik Údržba partitin Pužívání speciálních výpčetních plánů Pr knkrétní příkazy je mžné definvat jejich výpčetní plány, aniž by byl nutné zasáhnut d kódu. Výpčetní plán se přiřadí na základě textu příkazu Prfinit. All rights reserved. 39

40 Bezpečnst Přidávání a rušení/zamykání lginů Přidělvání rlí a dalších bezpečnstních prvků (prfil, lggin trigger, ) Správa klíčů Šifrvání dat na serveru Šifrvání zálh Šifrvání na síti Hesla v tevřeném tvaru Plitika při správě hesel 2014 Prfinit. All rights reserved. 40

41 Pravidelné administrátrské činnsti Shrinking a database Backing up a database Perfrming an peratr ntificatin Updating database statistics Verifying the integrity f a database Cleaning up leftver maintenance files Executing a SQL Server Agent jb Executing a Transact-SQL statement Rebuilding an index Rerganizing an index Cleaning up database histries 2014 Prfinit. All rights reserved. 41

42 Řešení plánvaných i neplánvaných prblémů Vzdělaní administrátři Neustálé průběžné vzdělávání Existence testvacíh prstředí Veškerá administrace je ve skriptech Veškerá administrace je dkumentvána Připravené a testvané pstupy Pr zálhvání a bnvu Pr pdpru vyské dstupnsti Definvané eskalační pstupy Pravidelný reprt stavu 2014 Prfinit. All rights reserved. 42

43 C si zapamatvat Jaké všechny činnsti pkrývá administrace databázvéh systému Jaké jsu cíle a prstředky pr zálhvání Jaké metdy se pužívají pr dsažení vyské dstupnsti Jaké prstředky pužívají administrátři pr ladění výknu 2014 Prfinit. All rights reserved. 43

44 2014 Prfinit. All rights reserved. Diskuse

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

PostgreSQL 8.2 efektivně

PostgreSQL 8.2 efektivně PostgreSQL 8.2 efektivně Administrace Pavel Stěhule http://www.pgsql.cz 25. 2. 2007 Pavel Stěhule (http://www.pgsql.cz) PostgreSQL 8.2 efektivně 25. 2. 2007 1 / 36 1 Omezení přístupu k databázi 2 Údržba

Více

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte ČÍSLO 10 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI Stop úniku citlivých informací V ČÍSLE Kdo z koho Zajistěte, aby vaše data neskončila v nepovolaných rukou Vlak, který nezastavíte Nové technologie

Více

Implementace změn v živých sítích

Implementace změn v živých sítích Tieto Corporation Public Implementace změn v živých sítích aneb jak síť změnit a nic nerozbít Petr Grygarek, Martin Oleš Obsah prezentace Síťová praxe a změny v sítích Proč měnit, co měnit, jak měnit,

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Nastavení databáze pro použití Flashbacku

Nastavení databáze pro použití Flashbacku 4 Nastavení databáze pro použití Flashbacku Ve verzi Oracle 9i byla představena nová vlastnost databáze, a to flashback. K jejímu razantnímu zdokonalení došlo s verzí 10g a ve verzi 11g se již hojně využívá.

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Příručka pro federované systémy

Příručka pro federované systémy IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 IBM DB2 Information Integrator Příručka pro federoané systémy Verze 8.2 SC09-3716-01 Než použijete tyto informace a

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press

LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT. 1998 Computer Press LINUX DOKUMENTAČNÍ PROJEKT 1998 Computer Press Nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině Příručka správce operačního systému Linux Příručka správce sítě Průvodce jádrem operačního systému

Více