PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, Praha 6

2 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání Prhlášení Zpracvání tht dkumentu byl prveden s veškeru dpvídající prfesinální péčí na základě interních infrmací a dkumentace Ministerstva brany České republiky (MO) a veřejných zdrjů. Na straně MO tím nevzniká žádná dpvědnst za úplnst a/neb přesnst uvedených údajů. Tt se vztahuje také na všechny další infrmace, ústní či písemné, pskytnuté zaměstnanci neb splupracvníky MO v průběhu wrkshpů a případné kmunikace před vypsáním případnéh výběrvéh řízení. Údaje uvedené v tmt dkumentu jsu infrmativní, nemají závazný charakter a pr MO z nich nevyplývají žádné závazky a pvinnsti.

3 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání 1. Úvd V suvislsti s připravvaným prjektem datvých úlžišť, jak náhrady stávajících prnajatých diskvých datvých úlžišť, včetně systému zálhvání, přádá Ministerstv brany České republiky (dále jen Přadatel) průmyslvé dny (dále také nazývané jak wrkshpy) s výrbci a ptenciálními ddavateli technlgií a služeb týkající se blastí diskvých plí, datvých úlžišť a zálhvacích řešení. Cílem wrkshpů je seznámit výrbce a ddavatele (dále jen Zájemce) s předběžným záměrem a způsbem plánvané náhrady blastí datvých úlžišť a zálhvacích řešení a budváním datvých úlžišť. Přadatel v úvdu prezentace d zájemce čekává následující infrmace: Přehled aktuálních technlgií zájemce v blasti diskvých plí vhdných pr využití v prstředí Přadatele. Infrmace mžnstech virtualizace SAN prstředí a mžnsti využití SAN virtualizace v prstředí Přadatele. Přehled a infrmace mžnstech využití Sftwarvě definvaných úlžišť v prstředí Přadatele. Zkušensti z prblematiky budvání velkkapacitních a hierarchických datvých úlžišť. Infrmace mžnstech a aktuálních funkcinalitách zálhvacíh řešení zájemce. Způsby řízení licenční plitiky pr řešení datvých úlžišť, SAN a zálhvání v prstředí Přadatele. Přadatel v další části prezentace d zájemce čekává představení návrhu technickéh řešení ve čtyřech základních variantách: a) Přízení datvých úlžišť d vlastnictví Přadatele ve stávající struktuře a lkalitách s připjením na stávající servervu technlgii s předpkladem následnéh začlenění d buducích DC; b) Přízení datvých úlžišť d vlastnictví Přadatele s mžnstí knslidace a integrace ve vybraných lkalitách (C s C1 a E s E1) na stávající servervu technlgii s předpkladem následnéh začlenění d buducích DC (s hledem na bezpečnst); c) Přízení služby pr ukládání dat v prstrech Přadatele s mžnstí navyšvání bjemu ukládaných dat (prnájem zařízení) pr variantu b); d) Přízení služby pr ukládání dat v prstrech Přadatele jak prnájmu datvéh prstru s úhradu služby pdle skutečnéh využití datvéh úlžiště (měsíční vyúčtvání prnájmu datvéh prstru) pr variantu b). v rzsahu: Řešení datvých úlžišť s hledem na bezpečnst a eknmicku výhdnst p celu dbu předpkládanéh živtníh cyklu (6 let). D jedntlivých variant návrhů zapracvat pžadavky vyplývající z bezpečnstní legislativy ČR (zejména Zákn č. 412/2005 Sb., chraně utajvaných infrmací a bezpečnstní způsbilsti, Zákn č. 181/2014 Sb., kybernetické bezpečnsti a Vyhláška č. 522/2005 Sb., bezpečnsti infrmačních a kmunikačních systémů a dalších elektrnických zařízení nakládajícími - 1 -

4 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání s utajvanými infrmacemi a certifikaci stínících kmr), při suběžném prvzu neutajvaných a utajvaných dat (infrmačních systémů) d stupně Vyhrazené. Navrhnut rychlsti přístupu a dstupnsti ukládaných dat dle pžadvaných tierů, které je Zájemce schpen garantvat. Navrhnut využití služby deduplikace, kmprese a šifrvání na úrvni HW včetně způsbu bnvy dat. Navrhnut pstup migrace dat ze stávajících na nvá datvá úlžiště s hledem na bezpečnst migrace a minimalizace mezení prvzu infrmačních systémů. Zpracvání návrhu řešení d Zájemce s hledem na garanci následné knslidace a integrace přízených technlgií ze sedmi lkalit (případně z pěti lkalit při variantě b) d dvu plánvaných datvých center. Technické řešení Zájemce systému budvání velkkapacitních a hierarchických datvých úlžišť s mžnstí využití virtualizace SAN (s minimální tereticku prpustnstí knfigurace virtualizace SAN 96 Gb/s) a Sftwarvě definvaných úlžišť neb jiné technické řešení, které umžní Přadateli c největší nezávislst na výrbci hardwarvých kmpnent. Přadatel předpkládá využití virtualizace SAN primárně z důvdu nezávislsti na výrbci hardwarvých kmpnent a flexibilnsti replikačních služeb v rámci jedné lkality, ale i v rámci více gegraficky ddělených lkalit. Jedn z technických řešení Přadatel čekává například s využitím jak blkvéh, tak subrvéh přístupu k diskvým plím a datvým úlžištím, s nasazením sftwarvě definvané vrstvy a její využíti jak u kmditních diskvých plí, tak u technlgií RAIN. (Přadatel pr blkvý přístup předpkládá využití klasickéh mdelu diskvých plí s řadiči a expanzemi). Pr blkvý přístup: - 2 -

5 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání Pr subrvý přístup: Mžnst pužít asynchrnní a synchrnní replikace. Navrhnut mžnsti klnvacích, replikačních a kpírvacích funkcí na úrvni virtualizvané SAN: Ppsat mžnsti replikací mezi více než dvěma lkalitami. Ppsat mžnsti asynchrnní a synchrnní replikace. Management replikačních funkcí s mžnstí překlápění lkalit. Dsažení aplikačně knzistentních klnů pr ptřeby zálhvání. Replikace pmcí virtualizvané SAN nikli na úrvni diskvých plí. Mžnst realizace vysce dstupných prstředí přes gegraficky ddělené lkality. Mžnsti kmprese a šifrvání. Ppis vlivu na licence a cenu řešení. Návrh c nejjedndušších migračních mžnstí a efektivity při manipulaci s daty v rámci datvéh úlžiště. Návrh systémů dhledu a správy jedntlivých mdulů všech pužitých technlgií datvých úlžišť ve prspěch Přadatele. Návrh řešení zálhvání, dluhdbéh zálhvání a Disaster Recvery. Zálhvací řešení pr primární zálhvání dat. Pr ptřeby indikativníh nacenění je nutné ppsat způsb licenční plitiky pr zálhvání primárních dat (např. dle bjemu dat). Primární zálhvání musí umžnit prvádění nline zálh následujících aplikací a databází: MS Exchange, ERP, MS Sharepint, databáze Infrmix, Oracle a DB2 apd

6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání Návrh řešení pr dluhdbé zálhvání dat (např. na zálhvací knihvny). Pr ptřeby indikativníh nacenění je nutné ppsat způsb licenční plitiky pr tent typ zálh (např. dle bjemu dat). Dluhdbé zálhvání musí umžnit prvádění zálh aplikací, databází, filesystémů, systémvých dat, prvzních a bezpečnstních dat, archivních dat, již přízených nline zálh apd. Další pžadvané parametry pr zálhvací knihvny: V primární lkalitě bude využita virtuální technlgie prvádějící zálhvání a bnvu dat případně umžňující deduplikaci a datvu kmpresi. Objem takt ulžených dat je uvažván na 2,5 PB. Technlgie musí pskytvat FC knektivitu a prpustnst zálh minimálně 5 TB za hdinu. V sekundární lkalitě je uvažvána např. zálhvací knihvna s klasickými páskvými médii. Přadatel předpkládá, že knihvna bude využívat např. technlgii LTO6 a bude sazena min. 10 kusy LTO6 mechanik s tím, že připuští i jiné návrhy řešení. Knihvna umžní ulžit 2,5 PB dat p uvažvané kmpresi alespň 1:1,5. Zálhvaná data budu mezi lkalitami replikvána asynchrnně p IP linkách, p integraci v uvažvaných datvých centrech je mžné změnit způsb replikace (např. prpjením datvých center na 2. vrstvě). Replikvána by měla být již deduplikvaná data. Plánvané kapacitní a technlgické parametry datvých úlžišť (předpkládané): Parametry tierů např. SSD, Hybridní disky, SAS min rpm např. SAS min rpm např. NL-SAS, SATA min rpm např. Tape min. LTO6 Ppis využití Prdukční databáze, LUN Databáze včetně testvacích a vývjvých, systémy subrů, klny prstředí, cíle replikace Systémy subrů, virtualizace datvéh úlžiště a zálhvání Zálhvání, pslední tier datvých úlžišť Infrmační systém (lkalita) SSD, SAS 15k (TB) Cílvý stav Blkvý přístup např. SAS 10k (TB) Cílvý stav Blkvý přístup Subrvý přístup NL-SAS (TB) Cílvý stav Páskvá media (TB) Cílvý stav ŠIS (B) ŠIS (C1) ŠIS (E1) DVISÚ (D) FIS/ISSP (A) ISL (E) ISL (C) Celkem Pznámka: předpkládaný výkn minimálně IOPS při sečtení všech tierů a 128 GB cache per kntrler

7 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání Další pžadvané minimální parametry blkvéh přístupu: Přístup pmcí prtklu Fibre-Channel rychlsti 16 Gb/s. Přístup pmcí prtklu iscsi rychlsti 10 Gb/s. Mžnst vytváření tierů pr různé rychlsti disků s mžnstí migrace LUNů mezi těmit tiery za chdu a mžnst pvlení autmatickéh tieringu pr zvlené LUNy. Ppis pžadavků na jedntlivé tiery je uveden níže v tmt dkumentu. Další pžadvané minimální parametry subrvéh přístupu: Přístup pmcí prtklu CIFS, NFS a FTP. Přístup k úlžišti p Ethernetu rychlsti 1 Gb/s neb 10 Gb/s. Mžnst vytváření tierů pr různé rychlsti disků. Mžnst migrace dat mezi těmit tiery za chdu a t až na úrveň jedntlivých subrů. 2. Ppis stávajícíh stavu Rezrt MO prvzuje vybrané infrmační systémy v sedmi lkalitách na území ČR. V přílhách jsu ppsány a zbrazeny stavy aktuálně využívaných diskvých datvých úlžišť včetně zálhvacíh řešení pr jedntlivé infrmační systémy. Ppis je becný a služí puze jak pdklad pr zpracvání návrhu řešení Zájemcem. Přehled stávajících kapacit: Infrmační systém (lkalita) SAS 15k (TB) Stávající stav Blkvý přístup SAS 10k (TB) Stávající stav Blkvý přístup Subrvý přístup NL-SAS (TB) Stávající stav Páskvá media (TB) Stávající stav ŠIS (B) ŠIS (C1) ŠIS (E1) DVISÚ (D) FIS/ISSP (A) ISL (E) ISL (C) Celkem Infrmace k wrkshpům Zájemce si zvlí vlastní úrveň detailu pdle pžadvanéh zadání Přadatelem. Rzsah vlastní prezentace maximálně d 45 min. a cca 20 min. na diskuzi. Pznámka: Oblasti pr diskusi na wrkshpech jsu mezeny tímt dkumentem a budu ze strany zástupců MO striktně ddržvány tak, aby všichni zájemci měli stejné pdmínky a infrmace. Pkud budu kladeny ze strany zájemců na wrkshpech upřesňující dtazy, všechny tyt dtazy včetně dpvědí budu zaznamenány a p uknčení průmyslvých dní annymně zveřejněny na webvých stránkách MO

8 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání Přednesené prezentace, návrhy technickéh řešení a cenvých indikací jedntlivých Zájemců jsu určeny puze pr vnitřní ptřebu MO a nebudu zveřejňvány. Z wrkshpů může být prváděn audivizuální záznam pr ptřebu MO. 4. Časvé a persnální řešení Přadatel pžaduje d zájemců časvé relace ptřebné d dby pdpisu smluvy přes ddávku technlgií (služeb), samtnu implementaci nvých technlgií včetně knfigurace až d dby funkční a hmtné přejímky Přadatelem. Přadatel pžaduje návrhy zájemců pr persnální zabezpečení správy těcht technlgií a k tmu ptřebný rzsah šklení neb dbrných kurzů včetně časvé nárčnsti. 5. Finanční hdncení pžadvaných variant Jak pslední bd rganizvaných wrkshpů Přadatel pžaduje indikativní cenvu relaci v rámci veřejně dstupných cen pr všechny výše uvedené varianty. Přadatel čekává d Zájemce indikativní infrmaci dhadu mžné slevy v případě realizace prjektu. Seznam přílh: Přílha 1 - ŠIS ppis a schéma sučasnéh řešení Přílha 2 - DVISÚ ppis a schéma sučasnéh řešení Přílha 3 - FIS/ISSP ppis a schéma sučasnéh řešení Přílha 4 - ISL ppis a schéma sučasnéh řešení - 6 -

9 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 1 1. Přílha: ŠIS ppis a schéma sučasnéh řešení Stručný ppis lkality B, C1 a E1 Celkvá kapacita a služba datvéh úlžiště (DÚ) ŠIS je rzdělena d 3 gegraficky ddělených lkalit. Připjení k DÚ: Na úrvni SAN je prvedena dvjí zálha linek. K DÚ je připjen technlgie Blade s následujícími parametry: servery PrLiant BL460c G6 Mezzanine Device Emulex LPe1205-HP 8Gb FC HBA fr HP BladeSystem c-class Virtual Cnnect 2x HP VC 8Gb 24-Prt FC Mdule 2x HP VC Flex-10 Enet Mdule Další prty nejsu sazeny GBIC mduly Virtualizační systém VMware ESXi 5.5 Dplňující infrmace: Celkvý pčet klientů (serverů) přistupující k DÚ je d 120. Pčet kncvých stanic využívající DÚ je > Pčet uživatelů využívající DÚ je > OS na serverech jsu MS Windws server 2003, 2008, DB servery jsu MS SQL 2000, 2005,

10 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 1 Schéma sučasnéh řešení - 2 -

11 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 1-3 -

12 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 2 2. DVISÚ ppis a schéma sučasnéh řešení Stručný ppis lkality D Datvé úlžiště DVISÚ v lkalitě D je realizván jak zdvjené, dislkvané ve dvu budvách bjektu se vzájemnu replikací dat na úrvni diskvých plí. Jak HW vybavení využívá servery prvenience firmy IBM, diskvá ple Hitachi, FC switche Brcade, páskvé knihvny ActiLib a zálžní zdrje APC. Jak SW vybavení využívá OS SUSE Linux Enterprise Server (SLES) a MS Windws XP, DB Oracle Enterprise Editin včetně mdulu Spatial, zálhvací SW NetVault a dhledvý SW Nagis. Data jsu ukládána ve dvu tierech - DB data na SAS discích, file data na SATA discích. Zálhy jsu realizvány prstřednictvím SAN (data) a LAN (OS a prstředí serverů). K zálhám jsu využívány snapshty diskvých plí. Páskvé technlgie jsu LTO4 a LTO5. Prpustnst rzhraní LAN u serverů je 1 Gb/s, mezi budvami 10 Gb/s. Prpustnst SAN je 8 Gb/s

13 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 2 Schéma sučasnéh řešení - 2 -

14 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 3 3. FIS/ISSP ppis a schéma sučasnéh řešení Stručný ppis lkality A Technlgie FIS je v lkalitě A rzmístěna ve dvu budvách. V budvě č. 1 je umístěna primární prvzní část, v budvě č. 2 je umístěn zálhvací řešení, část prvzu a příprava pr Disaster Recvery p výpadku budvy č. 1. Prpjení SAN sítě mezi budvami je realizván ptickými vlákny typu single md délce cca 600m. Z důvdu zvýšení dlnsti prti výpadku je realizvána jak dvě nezávislé paralelní sítě (fabric). T znamená, že s hledem na rzlžení d dvu budv je využit celkem čtyř FC switchů, které jsu prpjeny 2x2 vlákny. V budvě č. 1 se nachází dvě místnsti navzájem prpjené kabeláží zaknčenu patch panely s knektry typu LC, v budvě č. 2 se nachází puze jedna místnst. Aktuálně jsu servery připjvány rychlstí 8 Gbps pmcí standardních HBA s knektry LC. Servery jsu připjvány dvěma nezávislými trasami a využívají funkce failver a ladballance. Ve FIS jsu instalvány celkem čtyři Strage zařízení: Strage Umístění Ppis, využití USP-V Budva č. 1 Primární prvzní Strage, DB Infrmix, vmware, FS, rychlé zálhy DB. USP 100 Budva č. 1 Zapjen jak externí kapacita k USP-V, klny DB Infrmix (testvací, šklicí, cvičné). AMS 200 Budva č. 1 Dčasné FS. AMS 2300 Budva č. 2 Zálhvání VTL, část kapacity vyhrazena pr Disaster Recvery. U strage USP-V a USP 100 je využívána funkce klnvání. Zálhvání je řešen prduktem NetVault. Systém zálhvání je z důvdu ddělení zálh d prvzních dat instalván na budvě č. 2. Zálhvání je rzdělen na utajvanu a neutajvanu blast, které jsu striktně dděleny a nesdílí žádné kmpnenty. Zálhvání v neutajvané blasti prbíhá v režimu disk t disk t tape, v utajvané blasti v režimu disk t tape. Ve FIS je využíván zálhvání následujících typů bjektů: - 1 -

15 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 3 Objekt DB Infrmix na AIX Lgické lgy DB Infrmix na AIX Minimální Zálha Obnva verze Plná zálha za prvzu Obnva i d jiné instance a serveru Průběžné zálhvání lgických lgů Obnva i d jiné instance a serveru Filesystém AIX 6.1 Plná, inkrementální Obnva i d jinéh serveru, schpnst bnvit libvlný subr neb adresář Filesystém MS Windws Datastre vmware ESXi 2003 Plná, inkrementální Obnva i d jinéh serveru, schpnst bnvit libvlný subr neb adresář 5.1 Celý datastre, cluster, VMware hst, VMware Guest MS SQL 2005 Plná zálha za prvzu Transakční lgy MS SQL 2005 Průběžná zálha transakčních lgů Celý datastre, cluster, VMware hst, VMware Guest Filesystém Linux CentOS 5 Plná, inkrementální Obnva i d jinéh serveru, schpnst bnvit libvlný subr neb adresář Zálhy jsu dále rzděleny na: Zálhy prvzních dat (databáze, lgické a transakční lgy, filesystémy, vmware) které mají stanvenu expiraci jeden měsíc. Zálhy bezpečnstních lgů, které mají stanvenu expiraci jeden rk

16 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 3 Schéma sučasnéh řešení - 3 -

17 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 4 4. ISL ppis a schéma sučasnéh řešení Stručný ppis lkality C a E ISL je fyzicky umístěn ve dvu lkalitách C a E. Obě lkality jsu implementvány téměř ttžným způsbem, prt bude stačit ppis jen jedné z bu. V lkalitě E je navíc umístěn datvé ulžiště pr subsystém šklení a testvání ISL. Ppis prdukčníh datvéh ulžiště ISL: Jádr datvéh ulžiště ISL je tvřen třemi diskvými pli s tímt účelem pužití: Enterprise diskvé ple (rychlé disky) pr databázvé prstry (databáze a lgy), 2x klny těcht databázvých prstr, databázvý prstr pr asynchrnní repliku dat z prtější lkality, vybrané file systémy určitých prdukčních serverů. Velkkapacitní diskvé ple (pmalé disky) pr účely zálhvání (VTL virtual tape library) Malé diskvé ple (pmalé disky) file systém pr LDAP (hme adresáře uživatelů). Pr kmunikaci je pužit Fibre channel prtkl, kdy Enterprise a Velkkapacitní ple jak kncvá zařízení jsu prpjeny se servery pmcí dedikvané datvé sítě (SAN) pmcí ptických spjů přes Fabric Switche. Servery mají pr kmunikaci na NAS instalvány Hst Bus Adaptery (HBA). Přím připjeny d NAS jsu puze vybrané prdukční servery, a t všechny databázvé servery a backup servery. Ostatní servery (hlavně aplikační) mají připjeny určité filesystémy z diskvých plí zprstředkvaně přes NFS a běžnu LAN z těcht, přím na NAS napjených, serverů. Veškeré kmpnenty SAN (switche a ptické spje) jsu řešeny redundantně, tedy v našem případě je vše zdvjen. Djde-li k výpadku jednh ze switchů je zajištěna pr všechny zúčastněné druhá náhradní kmunikační trasa. Malé diskvé ple je připjen ptickým spjem přím k serverům služících jak Back End Firewally pmcí tplgie pint-tu-pint. D SAN je přes ptické spje také připjena zálhvací páskvá knihvna (48 pzic, technlgie LTO-4). Tat se nachází vždy na jiné budvě (2), než je zbytek technlgie (budva 1). Asynchrnní replikace je řešená ulžením kmpletních databázvých prstr prtější lkality na místní Enterprise diskvé ple a synchrnizace je dsažena pmcí přensu změnvých dat cestu převdu na převdníku FC na iscsi a díky následnému využití kryptvacíh prstředku, mhu být data přenášena přes interní cel-armádní datvu síť. Veškeré kmpnenty datvých ulžišť a servery jsu napjeny i d management LAN, kde je mžné uskutečňvat sběr prvzních infrmací s využitím vzdálenéh dhledu. Ppis šklícíh a testvacíh datvéh ulžiště ISL: Dle přilženéh schématu je viditelné, že šklící a testvací prstředí je svu kncepcí velice pdbné prdukčnímu prstředí. Je pužita ttžná filzfie tplgie datvéh ulžiště, jen je využit puze jedn malé diskvé ple (s pmalými disky) a připjeny jsu puze tři servery - 1 -

18 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 4 (šklící, testvací a backup server). Veškeré kmpnenty SAN a ptické spje jsu pět redundantní. Šklící a testvací prstředí je jen jedn-lkalitní, prt nejsu ptřebné replikace d druhé lkality. Schéma sučasnéh řešení - 2 -

19 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání PŘÍLOHA 4-3 -

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace. Technická dokumentace Přílha č. Zadávací dkumentace Technická dkumentace Technická dkumentace Ppis stávající úlžné infrastruktury v Plzni a pžadavky na předmět plnění Infrmace a údaje uvedené v jedntlivých částech tét technické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Veducí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrn.cz IČO: 652 697

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ (DÚ) PRŮMYSLOVÉ DNY

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ (DÚ) PRŮMYSLOVÉ DNY Agentura komunikačních a informačních systémů DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ (DÚ) PRŮMYSLOVÉ DNY podplukovník Ing. Jiří STUCHLÍK kontakt: 724 850 579 stuchlikj@army.cz 1 DÚ PRŮMYSLOVÉ DNY Organizace DÚ Průmyslové dny

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1. Účel dkumentu Tent dkument bsahuje seznam zadavatelvých technických pžadavků na virtuální server (zejména z phledu architektury, výknnstních a kvalitativních parametrů (SLA) a

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanvení 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Zadávací řízení:

Více

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu Praktická cesta k eklgickému e- gvernmentu 1 Budujeme egvernment v ČR Elektrnizujeme Agendy jsu spravvány v infrmačních systémech Skladujeme více a více dkumentů elektrnicky Vyvěšujeme zpětně mnžství infrmací

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Naxos MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV

Naxos MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV Cntent Management System je mderní sftwarvé řešení určené pr archivaci digitálních UŽIVATELÉ dat všech frmátů. Své pužití najde zejména v rganizacích, kde je třeba zajistit jedntný

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek Mderní subrvý systém - XFS Jarslav Velíšek Struktura XFS Allcatin Grups AG Free Space Management AG I-nde Management On-disk I-nde Allcatin Grups (AG) Lze téměř pvažvat za individuální subrvý systém Řídí

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmunikační prtkl MODBUS RTU v displejích TDS101 a TDS57 Kmpletní ppis prtklu 13. prsince 2018 w w w. p a p u c h. c m M O DBUS RTU v TDS Katalgvý list Vytvřen: 17.8.2018 Pslední aktualizace: 13.12 2018

Více

Příloha č. 2A Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Dodávka technologického řešení pro Geoportál

Příloha č. 2A Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Dodávka technologického řešení pro Geoportál Konkrétní specifikace poptávaného technologického vybavení Servery základní přehled: Příloha č. 2A P.č. název účel OS CPU (počet RAM HDD jader) 1 WEB1 firewall, reverzní proxy není součástí dodávky 4 8

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření KOMUNITNÍ CENTRUM U KRÁLOVSKÉ LOUKY 5 verze 1 Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část zjedndušené

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více