Software project management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software project management"

Transkript

1 Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř

2 Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

3 Sftwarvý prces???

4 Sftwarvý prces Převzat z

5 C t je vlastně je?

6 PM dle SWEBOK

7 PM dle NASA Začátek plánvání prjektu, przumění bsahu práce Definvání technickéh přístupu výběr a adaptace vhdnéh mdelu živtníh cyklu výběr vhdných aktivit, metd a prduktů Dknčení plánu prjektu, definvání přístupu k vedení rganizace, dhadvání, časvé plánvání, Prvádění prjektu (vyknání SW plánu prjektu) mnitrvání, řízení (Cntrl), údržba SW plánu, Uzavření prjektu

8 PM dle Sybase Initiatin Definice prblému a mžných řešení Naplánvání prjektu Executin Prvádění plánu Mnitrvání a řízení vývje (prgress) Clseut Uknčení prjektu

9 Prjektvé řízení v Prfinitu

10 Kntext Prjekty MD/rk Prjekt? Aktuálně 58 běžících prjektů Finance, telc a public Sftwarvé systémy Datvé sklady a BI Cca. 250 lidí na prjektech

11 Odpvědnsti za prjekt Zákazník Prfinit ZT 1 ZT 2 ZT 3 Prjektvý tým

12 Prjektvý tým PM TL Analytik Vývjář Tester

13 Odpvědnsti PM/TL Vůči Prfinitu Rzsah Čas Kvalita Tým Vůči zákazníkvi Nutn dhdnut s DM neb PM (v případě TL) KAM = Key Accunt Manager DM = Delivery Manager

14 Inicializace prjektu Inicializace prjektu připraví detailní plán prjektu, kmunikační matici splu s DM připraví kick-ff u zákazníka u vyjmenvaných skupin zakázek (integrační ETL v TO2, instalace ve VF) zakládá a udržuje bugy v bchdní bugzille (včetně nastavení správnéh stavu (FIXED při realizaci, CLOSED p akceptaci a fakturaci)) zalží prjektvý bug, prjektvé stránky, prjektvý adresář v svn atd. - viz pstup na pdstránce "Rzjetí prjektu Ukázka strankaprjektu.png

15 Průběh prjektu 1/4 na schůzkách se zákazníkem dělá zápis (pkud není dhdnut jinak), u každéh úklu musí být uvedena zdpvědná sba a termín splnění u jakýchkliv dalších pžadavků na sučinnst vše dávat písemně včetně termínu splnění, při nesplnění eskalvat průběžně evidvat neplnění sučinnsti ze strany zákazníka, prblémy, které nám navyšují pracnst atd. a tt včas kmunikvat s PM na straně zákazníka, eskalvat na prjektvých schůzkách u zákazníka v případě pžadavku zapčetí práce před vystavením bjednávky neb smluvy, řešit tt s KAM/DM a dmluvit se na dalším pstupu, např. zajistit ptvrzení d vlastníka budgetu zapčetí prací v určitém rzsahu a ptvrzení zaplacení těcht prací tt řešit i se zákazníkem předem, ne p zapčetí neb dknčení pžadvané činnsti

16 Průběh prjektu 2/4 u každéh nvéh pžadavku zákazníka neb změny pžadavku v rámci prjektu zvážit zda vyplývá z našich závazků a dhadnut jeh pracnst pkud z našich závazků nevyplývá, dhdnut se s KAM/DM, zda tt uděláme v rámci dbrých vztahů či jiných důvdů neb budeme trvat na ChR pkud t v dané situaci dává smysl: zalžit bchdní bug, vytvřit nabídku a nechat schválit KAM/DM tt řešit se KAM/DM i zákazníkem předem, ne p zapčetí neb dknčení pžadvané činnsti udržuje prjektvé stránky (jednduché, stačí dkazy na důležité dkumenty, systémy atd.) zakládá etapy prjektu v Prfisu etapy musí být navrženy tak, aby byl mžné prvnat dhadvané náklady s reálnými, tj. strukturvat pdle nabídek, bjednávek (tam kde je t rzumné) schvaluje utilizaci na svém prjektu, zárveň kntrluje, zda utilizace v Prfisu dpvídá plánu

17 Průběh prjektu 3/4 udržuje suhrnný reprt prjektu, aktualizace 1x týdně před interním status meetingem granularita pdle granularity dhadů pr nabídku; pkud t dává smysl, tak klidně rzvrhnut jinak z reprtu musí být vidět zejména stav, ve kterém se nacházíme milníky rizika půvdně dhadvaná pracnst (a náklady) dpracvaný čas (a náklady) aktuální dhad zbývající pracnsti (a nákladů) dhdnuté a reálné termíny plánvané rzlžení čerpání kapacit knzultantů v průběhu prjektu

18 Průběh prjektu 4/4 identifikvat (rizik) nárůstu pracnsti a včas řešit s KAM/DM reviduje WIP reprty (ukázka viz WIP RCPj_JOKrev.xlsx) a psílá v kpii také na SAMa a KAMa (ptimálně by měl stačit překpírvat d WIPu něklik čísel z reprtu zdpvídá za prfitabilitu prjektu, tj. sleduje vše i z phledu financí, nejen MD před interním prjektvým statusem prvede přípravu plnění výše uvedených bdů

19 Závěr prjektu zdpvídá za rzjetí pdpry (může (částečně) předat na...) dtažení smluvy na pdpru nastudvání parametrů pdpry dmluvu zdrjů, plánvání služeb, předání infrmací knzultantům držícím pdpru pravidelný reprting zákazníkvi i interně splnění interních nárků na zajištění pdpry zajišťuje akceptaci a fakturaci na základě nabídky (platební milníky, etapy prjektu, akceptační kritéria) neb dalších dhd se zákazníkem uzavírá prjekty a jejich etapy v Prfisu (neměl by se stát, že na prjekt, který vyhdntíme z phledu ziskvsti, někd za něklik měsíců vykáže práci) vytvří infrmace histrii prjektu, zejména srvnání dhadvaných a reálných nákladů prblémy, které vlivnili pracnst a na které by se neměl zapmínat v buducích nabídkách infrmace specifikách daných prstředím zákazníka a jak tt vlivňuje pracnst

20 Zákazník

21 Zákazník Dává nám práci Zákazníci jsu různí Mají různé důvdy pr svje chvání KPI Kšile bližší než kabát Nechce prblémy Místní trh IT je malý

22 Tlak ze strany zákazníka

23 C s tím? Čekal bych, že jak prfesinálvé v IT ;-) zajistíte, že t bude v přádku. Na všechn nemusíte dpvídat hned Prvěřím situaci a dám Vám vědět. Na něc nemůžete dpvědět bez th, aniž byste se pradili s KAM, DM, PM, Není v mé pravmci tt rzhdnut Na něc můžete jen říct Velmi mě mrzí nepříjemnsti, které Vám vznikly a bude se snažit, aby se v buducnu nepakvaly.

24 C s tím? Bhužel jsme se na minulém statusu prjektu zmýlili a věci, které jsme schválili jak změnvá řízení, nyní d Vás budeme pžadvat v rámci rzsahu prjektu. Zhlubka se nadechnut Nevyjadřvat se hned Nebrat si t sbně

25 Den prjektvéh manažera

26 S kým se prjektvý manažer setkává?

27 Kd je zákazník? Bezpečnst Držitel budgetu Slutin manager Infrastruktura Business Architektura Business Zadavatel Uživatel Prjektvý veducí Uživatel Vlastník prcesu

28 S čím prjektvý manažer pracuje?

29 Nástrje prjektvéh manažera Nabídka -> Centvrba a termíny Odhady a předpklady, zdrje, milníky, harmngram, nabídka Plán prjektu, WBS Menší úkly 1-10 MD Sleduji i tzv. earned value Vykazvání (na jaké bázi?) Hlídání dvedené práce Kntrla zbývající práce, kmentáře k výkyvům Zdrje Řízení lidí Jasné a srzumitelné úkly na něklik dní dpředu Když nemám c dělat, tak se zvu

30 C Vám prjektvý plán pvěděl? Dekmpnvaný rzsah (WBS) Harmngram a milníky (naše i sučinnst) Zdrje Lidské (mám jich dstatek?) Pčítače, licence, stůl, židle, Aktuální stav prjektu! Pvídání, sedět v jedné místnsti, účast na schůzkách, bcházet lidi, SCRUM Rizika Půvdní dhady Seznam CR Seznam Favurs

31 Neskluznut k mechanice Pužívat zdravý rzum

32 Jaký dpad má stav prjektu na cash flw splečnsti?

33 Dpad stavu prjektu na Cash flw splečnsti RFI -> Odpvěď -> RFP -> Nabídka (Rámcvá smluva) -> Objednávka -> Zápisy ze schůzek -> Akceptační prtkl Platební kalendář splátka ve výši 40% z ceny díla při zahájení prací, splátka ve výši 20% z ceny díla při předání k uživatelským testům splátka ve výši 40% z ceny díla p pdepsání prtklu akceptaci díla Fakturace Fakturace prběhne na základě pdepsanéh akceptačníh prtklu. Splatnst řádně vystavených a schválených faktur navrhujeme 30 kalendářních dní.

34 S kým prjektvý manažer pracuje?

35 Tým a práce s ním Pcit zdpvědnsti i za t, c dělají členvé vašeh týmu A zárveň ať mají všichni v týmu pcit zdpvědnsti za úspěch prjektu Prbírat s týmem všechny aspekty prjektu, pkud je t zajímá

36 Tým a práce s ním Rzdělvat úkly Kntrlvat jejich splnění

37 Tým a práce s ním Znát svje lidi, jejich silné a slabé stránky Snažit se prfesní rzvj svěřených lidí (budete mít méně práce ) Zajímat se t, jak je práce baví, c by chtěli dělat, dát jim prstr k růstu Zajímat se i t, c dělají mim práci Občas nějaké nefrmální setkání pmůže

38 Kmunikace se zákazníkem Prezentvat stav Kmunikvat rizika ( plechvat si pzadí ) Řešit sprné bdy

39 Schůzky Na schůzku vždy připraven/a! Naučte se základní schůzvací mechaniku. Na začátku říct agendu a cíle, mdervat schůzi, dělat zápis (pzr na schvalvání bez termínů). Nepřetahvat čas. Nebát se říci nerzumím agendě a cílům schůzky. Nenechávat tevřené bdy na status meetingy a velké schůzky, vše dhadvat efektivně v c nejmenším kruhu. Neplánujte si mc schůzek za sebu, nebudete si dst pamatvat.

40 Rizika

41 Kdy t všechn máte stíhat?

42 Metdiky vývje

43 Mdely SDLC

44 Tradiční vs. Agilní

45 S čím hýbu, pkud mi zákazník zafixuje všechny tři blasti?

46

47 C si dnes zapamatvat?

48 Stačí 8 bdů!

49 PM v kstce Musíte vytvřit a udržvat plán s výhledem d dstatečně daleké buducnsti Musíte mít jasn v termínech a závazcích vašich a třetích stran Vaši lidé musí vždy přesně vědět, c mají dělat v nejbližších dnech (cca týden), aby si mhli sami zrganizvat práci

50 PM v kstce Musíte dbát efektivitu práce vlastních lidí a mít vše dbře zrganizvané, měřit a přemýšlet eknmice prjektu, pučit se rychle z vlastních a cizích chyb Musíte rzumět systému, chápat jeh slžitst a umět se rzhdvat, když vás zákazník tlačí na nějaké schůzi k závazku na rzsah, termíny, Musíte kmunikvat se zákazníkem, chdit na schůze, psát zápisy, předávat prtkly, Musíte mít přehled a evidenci všech prblémů a rizik a názr na jejich řešení resp. eliminaci Musíte být stále na pzru a hlídat rzsah!

51 Materiály

52

53 Otázky?

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více