MATEMATIKA ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14"

Transkript

1 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí

2

3 Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU Měl bych znát z ročníku Čtení a zápis čísel Číselné řády, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Čísla sudá a lichá Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Násobení a dělení do, násobky Jednotky délky ( mm, cm, m ) Jednotky hmotnosti ( g, kg ) Jednotky objemu ( l, hl ) Jednotky času ( s, min, hod ) Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury Učebnice Jiné - strana materiály počítadla čís řády tabulky s násob fólie vpisování tabulky fólie-přehl - ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Počítání do Měl bych se naučit Čtení a zápis čísel Orientace na číselné ose Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na Násobení a dělení,, Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Aritmetika hrou Prověrky a testy - a programy na PC ter matematika - třída vpisování tabulky násobilka

4 Učivo Sebehodnocení žáka Čtvrtletní a pololetní prověrka Seznam použité literatury Časová dotace PL strana Učebnice Jiné - strana materiály ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Sčítání a odčítání do S přechodem desítek - Dělení se zbytkem do Násobení a dělení do Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury - - Počítání do v praxi Počítání s napodobenými penězi Převody jednotek - - Souhrnné opakování ARITMETIKA Nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu Dělení se zbytkem do ZÁVISLOST, VZTAHY A PRÁCE S DATY Aritmetika hrou Prověrky a testy Příloha ke str počítání s napodobenými penězi Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury PC terasoft Mat- r

5 OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČNÍKU POČÍTÁNÍ DO Měl bych znát! - psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky - orientovat se na číselné ose - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do s přechodem desítek - základní převody jednotek délky ( mm, cm, m ), hmotnosti ( g, kg ), objemu ( l, hl ) a času ( s, min, hod ) - násobit do - dělit do - násobky - vyřešit slovní úlohu s jedním početním úkonem - orientovat se a číst v jednoduché početní tabulce - umět používat kalkulátor

6 Čtení a psaní čísel a) Přečti čísla b) Podtrhni čísla jednociferná červeně čísla dvojciferná modře čísla trojciferná žlutě a) Přečti čísla z tabulky Číselné řády stovky desítky jednotky číslo čteme tři sta osmdesát dva třináct dvě stě čtyři sedm set šedesát devět set pět b) které číselné řády u některých čísel chybí a) Čti čísla zapisuj je do tabulky řádů přepiš čísla z tabulky řádů číslo slovem osmnáct dvě stě devadesát jedna tři sta devadesát třicet dva S D J číslo číslicí

7 Zapiš čísla do tabulky číselných řádů a) b) číslo S D J číslo S D J Zapiš čísla a) čtyři sta dvacet dva dvě stě osmdesát osm devět set čtyři tři sta dvanáct pět set pět sto devadesát devět šest set jedna tři sta jedenáct b) sedm set čtyřicet devět set padesát dva sedm set šestnáct sto jedna pět set padesát pět čtyři sta čtyřicet dvě stě dvacet dva sedm set sedm Piš podle diktátu Piš podle diktátu _

8 Zapisuj diktovaná čísla do tabulky číselných řádů a) S b) D J S c) D J S d) D J S D J e) Vymysli a zapiš čísel, která mají na řádu desítek číslo Rozlož na stovky, desítky a jednotky a) b) + + _

9 Rozlož na sta, desítky a jednotky a) b) + + _ Číselné řady, číselná osa a) Přečti čísla na číselných osách b) Vyznač do cvičení a) nad osu tato čísla

10 Doplň čísla která jsou hned před a hned za danými čísly a) Rozlož čísla na tři sčítance ( stovky + desítky + jednotky ) vzor vzor + + _ + + _ b) Která čísla ze cvičení a) najdeš na této číselné ose? Doplň čísla do číselné řady a) b) c) d),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11 a) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj b) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj c) Počítej po desítkách od do a čísla zapisuj d) Počítej po stovkách od do a čísla zapisuj Číselné řady - užití a) b)

12 Úkoly a) Přečti na teploměru jak vysoká teplota je naměřena ( a čtyři délky ) b) Řekni, kolik dílků vody je v odměrce? ( ) ( dle úrovně, třídy seznámíme žáky i s ml ) Ostatní druhy číselných os využijeme dle svého uvážení či potřeby Porovnávání čísel Doplň znaky <, >

13 Doplň znaky <, >, Doplň znaky <, > a) b) vzor vzor < > < + > < + < < + > > + > < + > > + < > + <

14 Doplň jakákoliv čísla, která splňují danou podmínku < > > < < > > < > < > < > < > < Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu a) b) seřaď čísla od nejmenšího k největšímu Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,,

15 Honza si ušetřil Kč Jana si ušetřila Kč Který z nich si ušetřil více? ( Vyjádři znaménkem <, > ) Honza Jana _ Monika si ušetřila Kč Petr si ušetřil Kč Který z nich si ušetřil více? ( Zapiš porovnání a odpověz ) Monika Petr _ odpověď Pavel měří cm Láďa cm Který z chlapců je vyšší? ( Zapiš porovnání a odpověď ) odpověď

16 Zaokrouhlování čísel na desítky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na desítky u dvou různých čísel Označím si desítky Zaokrouhluji podle jednotek Zaokrouhlené číslo je Zápis, _, _, _, _,_, _,_,_,_,_,_,_,_, Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli na desítky,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,, Zaokrouhli na desítky

17 Zaokrouhli na desítky a) b) c) d) e) Vybarvěte různými pastelkami čísla na krabičkách Každé číslo na korálku zaokrouhlete na desítky Vybarvěte je stejně jako příslušné číslo na krabičce Zaokrouhlování čísel na stovky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na stovky u dvou různých čísel Označím si stovky Zaokrouhluji podle desítek Zaokrouhlené číslo je Zápis _,,,,,,,,,,,,,,

18 Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli je na stovky _,,, _, _,_,_,,, _,,_, _, _,_, _, Zaokrouhli na stovky a) b) c) d) Zaokrouhli na a) desítky b) stovky

19 Míra má v pokladničce Kč Věra má Kč Kolik stokorun si přibližně ušetřil Míra a kolik Věra? ( Vyznač čísla na číselné ose, zaokrouhli a napiš odpověď ) Míra Věra,,,,,,,,,_,, odpověď Čísla sudá a lichá Čísla sudá lichá Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Například,,,,,,,,, Například,,,,,,,, Vypiš všechna lichá čísla,,,,,,,,,,, _

20 Vypiš všechna sudá čísla,,,,,,,,,,, _ Rozděl čísla pod tabulkou na sudá lichá,,,,,,,,,,,,, Dílky se sudými čísly vybarvi červeně, s lichými modře Zapisuj diktovaná čísla do tabulky sudé liché

21 Vybarvi čísla lichá žlutou barvou a čísla sudá zelenou Jestliže úkol vypracuješ správně, objeví se ti čtverec Ze školy domů vedou tři cesty Ta nejlepší vede jen po lichých číslech Najdeš ji? úkol Obtáhni správnou cestu červenou barvou

22 Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Eva má našetřeno Kč, Tomáš Kč Kolik Kč mají dohromady? Eva Tomáš + sčítanec + sčítanec součet

23 Jirka má našetřeno Kč Za Kč koupil mamince květinu Kolik Kč mu zůstalo? úspory Jirky za květinu Kč Kč menšenec menšitel rozdíl

24 o více o méně Počítej zpaměti Počítej zpaměti

25 Počítej zpaměti Soutěžíme Počítej zpaměti

26 Spoj čísla která jsou si rovna a) b) Doplň čísla Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor + - odpověď Myslím si číslo Když od něj odečtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor - + odpověď

27 Počítáme s penězi Doplň tabulku podle vzoru součet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Ve škole je chlapců a dívek Kolik dětí je celkem ve škole? Utvoř příklad a napiš odpověď ch d příklad odpověď celkem do obchodu přivezli beden sirupu, beden limonád a beden džusů Kolik beden nápojů přivezli do obchodu celkem? Doplň znaménka, vypočítej a napiš odpověď odpověď

28 V míse bylo bonbónů Roman snědl bonbónů a Monika Kolik bonbónů v míse zbylo? Vybarvi Roman snědl modrou barvu Monika snědla červenou barvu Vypočítej zpaměti a doplň odpověď V sáčku zbylo bonbónů Vypočítej dvěma způsoby na ( řádek a do tabulky ) vzor + _ +

29 Vypočítej a udělej zkoušku zkouška Vypočítej a udělej zkoušku - zkouška _

30 Jana dostala k narozeninám Kč Koupila si panenku za Kč Kolik jí zbylo? Sestav příklad, vypočítej a napiš odpověď PENĚŽENKA _ - odpověď _ Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Vypočítej

31 Zapiš do druhého řádku čísla o desítky menší Vypočítej Vypočítej Vypočítej

32 Zopakuj si postup písemného sčítání s přechodem desítek počítáme + ( na místo jednotek napíšeme a připočteme k desítkám ) + + ( na místo desítek napíšeme ) stovky desítky jednotky + ( na místo stovek napíšeme ) nebo + ++ stovky desítky jednotky +

33 Mám našetřeno Kč Od strýce jsem dostal ještě Kč Kolik Kč mám celkem? + + S D J odpověď Celkem mám Kč Vypočítej písemně

34 Vypočítej písemně Zopakuj si postup písemného odčítání s přechodem desítek Pamatuj při písemném odčítání musíš dané číslo odečítat od většího nebo stejně velkého čísla počítáme stovky desítky jednotky a kolik chybí do? ( napíšeme na místo jednotek půjčili jsme si desítku ) ( vrátíme desítku k dolnímu číslu ) + a kolik chybí do? ( napíšeme na místo desítek_ a kolik chybí do? ( napíšeme na místo stovek ) Vypočítej a proveď zkoušku zkouška

35 Vypočítej a proveď zkoušku - _ - - _ - zkouška Vypočítej písemně a proveď zkoušku + + zkouška Soutěž

36 V obchodě měli kusů čokolády Za jeden den prodali kusů čokolády Kolik kusů čokolády zbylo na další dny? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Jana si koupila svetr za Kč Svetr Hanky byl o Kč dražší Kolik Kč stál svetr Hanky? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Vypočítej

37 Násobení a dělení do, násobky Martin má kuliček Štefan má x více Kolik kuliček má Štefan? Štefan má kuliček činitel činitel součin Paní učitelka chtěla rozdělit bonbónů mezi žáků Kolik bonbónů dostal každý žák? Každý žák dostal bonbónů dělenec dělenec podíl

38 Pamatuj Násobení je opačný matematický úkon k dělení a naopak Užití Zkouška správnosti k příkladu Zkouška správnosti k příkladu Zopakuj si násobky čísel Pamatuj - Dělit nulou nelze!

39 Doplň chybějící násobky Seřaď násobky čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď násobky čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40 Rozkládej na součin čísel Vypočítej a výsledek zapiš do kytičky

41 Vynásob a hned proveď zkoušku dělením Vypočítej Vypočítej

42 Vytvoř k výsledkům ( na lince ) příklady a hned proveď zkoušku,,,,,,,,, zk zk _ Počítejte zpaměti a zakroužkujte správný výsledek,,,,,,,,,

43 Jirkovi je let Jeho babička je krát starší Kolik let je babičce? Jirkovi,, babičce, _,,, _, _, _ příklad _ odpověď Babička měla jablek Rozdělila je mezi děti Kolik jablek dostalo každé dítě? příklad odpověď _ Vypočítej

44 Vynásob Vypočítej Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d)

45 Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d) Na jednom sudu jsou obruče Kolik obručí je na sudech? zápis příklad na sudu obruče na sudech x obručí_ odpověď Jedna vstupenka na výstavu stojí Kč Kolik Kč stojí vstupenek? zápis příklad znázornění vstupenka Kč vstupenek x více x Kč _ odpověď

46 Zapiš čísla za sebou podle diktátu a vybarvi je podle tabulky násobky žlutě násobky červeně násobky modře Doplň znaky >, <, Doplň správně znaménka

47 Ve školní jídelně mají talířů Jsou uloženy v kupách Kolik talířů je uloženo v jedné kupě? výpočet odpověď _ Diktované násobky čísel zapisuj do toho řádku, ke kterému číslu patří a) b) Seřaď násobky čísla ( spolu s písmeny ) od nejmenšího k největšímu Jaké slovo je tajenkou číselné řady? K D S S I R K E A M Á odpověď

48 Doplň příklad a) b) c) Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a)_ b) c) d) _ Šipkou spoj příklad se správným výsledkem

49 Vypočítej do tabulky a) b) c)

50 Eva dostala k narozeninám panenku za Kč Monika dostala míček za Kč Kolikrát levnější byl míček Moniky než panenka Evy? zápis panenka Kč míček Kč kolikrát méně x Kč výpočet odpověď Čtyři žáci mají zasadit sazenic Kolik sazenic zasadí každý žák? Doplň zápis, sestav příklad a odpověz zápis počet žáků počet všech sazenic jeden žák sazenic výpočet odpověď Nad domy letělo havranů Na každou anténu si sedlo havranů Na kolika anténách havrani seděli? zápis _ výpočet odpověď

51 Doplň chybějící násobky na číselných osách a) _,,,,,,,,,,,_ b) _,,,,,,,,,,,_ Porovnej čísla znaky >, <, Vypočítej

52 Doplň chybějící čísla v tabulce x x x Doplň znaky >, <, Petr má v peněžence Kč Sandra krát méně Kolik Kč má v peněžence Sandra? výpočet odpověď _ Láďa si uspořil Kč Pavel krát více a) Kolik Kč si uspořil Pavel? b) Kolik Kč mají oba chlapci dohromady? ad a) ad b)

53 Jednotky délky, hmotnosti, objemu, a času Vyber a správně zapiš názvy ( pod obrázky ) Měříme Vážíme Odměřujeme Čas určujeme _ brambory délka prkna délka záclon benzín hodiny cukr délka koberce délka látky rajčata mléko délka trámu mouka voda

54 Jednotky délky čteme metr centimetrů milimetrů kilometr metrů píšeme m cm mm km m Převeď m cm cm m cm mm mm cm m _ mm mm m Převeď cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm cm m

55 Převeď km _ m km _ m m km cm m mm _ m cm mm Převeď mm cm mm mm cm mm cm _ m cm mm cm mm Švadlena bude šít šaty Na rukávy spotřebuje cm, na přední a zadní díl šatů cm látky Kolik cm látky spotřebuje švadlena na celé šaty? ( Vypočítej, převeď na m a cm a napiš odpověď ) výpočet odpověď převod jednotek _

56 V obchodě měli koberec dlouhý cm Pan Novák si z této délky koupil cm Kolik cm z délky koberce v obchodě zbylo? ( Vypočítej písemně, převeď na m a cm a napiš odpověď ) znázornění,_, cm,, cm cm,_,_, X cm výpočet cm převod jednotek _ cm m cm odpověď _

57 Jirka jel s rodiči na výlet z Chebu do Prahy ( To je km ) Když ujeli km, zastavili se na svačinu Kolik km museli po svačině ještě ujet? ( Vypočti a odpověz ) Cheb km Praha,_,, km výpočet svačina x km odpověď Jednotky hmotnosti čteme kilogram gramů píšeme kg g

58 Vypiš Co kupujeme na gramy? Co kupujeme na kilogramy? kg g kg kg g

59 a) Přečti, kolik kdo váží b) Do vedlejší tabulky seřaď členy rodiny podle jejich váhy od nejlehčího po nejtěžšího Tatínek kg Pavel kg Maminka kg Eva kg Vypočítej kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg Ve školní jídelně kuchařky spotřebovaly na buchty kg polohrubé a kg hladké mouky Kolik kilogramů mouky kuchařky spotřebovaly celkem? výpočet _ zkouška odpověď _

60 Maminka koupila g másla, g mouky g salámu Kolik g vážil nákup? Kolik je to kg? výpočty g _ kg odpověď Míra a Péťa vezli do sběrny balíky papíru Mírův sběr vážil kg a Péťův kg a) Kolik kilogramů papíru celkem vezli oba chlapci do sběrny? výpočet zkouška odpověď b) Utvoř další otázku, vypočítej a odpověz Otázka výpočet zkouška odpověď

61 Jednotky objemu ( kapalin ) čteme hektolitr litrů píšeme hl l Napiš do které nádoby se vejdou hektolitry a do které litry

62 Vypočítej hl + hl hl hl + hl hl l + l l l + l l hl hl hl hl hl hl l l l l l _ l Převeď hl l hl l hl l hl _ l l hl l hl l hl l hl Do vany se vejde stejné množství vody jako do sudu na obrázku a) Kolik vody se vejde do vany? ( odpověz ) _ b) Kolik je to litrů? ( odpověz )

63 Na letišti mají ve skladu hl leteckého benzínu Do letadel natankovali hl benzínu Kolik hektolitrů leteckého benzínu ve skladu zbylo? výpočet odpověď Jednotky času čteme den hodin hodina minut píšeme h min Zápis hodin digitálním způsobem h Pozor! Znaménko zde odděluje hodiny od minut, neznamená dělení

64 Spoj čarou rámeček se stejným časem na hodinách Iva vstává v hodin Do školy jde v hodin Ve třídě je v hodin Svačí v hodin Domů odchází ve hodin Dokresli hodinám ručičky hodin půl čtvrt na

65 Na nádraží jsou hodiny, které ukazují odjezdy vlaků Spoj co patří k sobě hodin půl čtvrt na tři čtvrtě na Napiš, kolik minut je vybarveno na hodinách

66 Vyznač na hodinách daný počet minut minut minut Odpověz na otázky Kolik je čtvrt hodiny minut? Kolik je půl hodiny minut? Kolik je tři čtvrti hodiny minut? Kolik je hodina minut? minut

67 Ukažte na hodinách čas zapsaný digitálním způsobem Ukaž na hodinách čtvrt na tři půl dvanácté sedm hodin půl osmé tři čtvrti na pět dvanáct hodin Ukaž na hodinách sedm hodin a třináct minut dvanáct hodin a tři minuty půl osmé a dvě minuty Vyznač na hodinách ( dokreslením obou ručiček ) časy z úkolu

68 Aritmetika hrou Hrajeme si na stopovanou Cesta vede po lístečcích se správnými výsledky odčítání V každém sloupci je odčítáno stále stejné číslo Lístečky se správnými výsledky vybarvi a spoj je mezi sebou čarou Zapisuj čísla po jednotkách od do

69 Spoj body, až a obrázek vybarvi

70 Spoj body až Každé další číslo je vždy o větší než číslo předcházející Obrázek vybarvi

71 a) Vybarvi stejnou barvou kameny s největšími čísly b) Jinou barvou vybarvi kameny s nejmenšími čísly c) Seřaď čísla z úkolu a) podle velikosti ( od nejmenšího k největšímu ) d) Seřaď čísla z úkolu b) od největšího k nejmenšímu e) Seřaď všechna čísla z obrázku od nejmenšího k největšímu Skákej jenom po kamenech s čísly většími než a) Jak se dostaneš na druhou stranu řeky? ( kameny vybarvi ) b) Čísla která jsi vybarvil, seřaď od nejmenšího k největšímu

72 Doplň čísla závodníků A Mé číslo se zaokrouhluje na Když k němu přičtete, bude se zaokrouhlovat na B,C,D,E Naše čísla se zaokrouhlují na Když k nim přičtete, budou se zaokrouhlovat na ( Zaokrouhluj ústně nebo písemně ) A B C D E Na mostě jsou sudá a lichá čísla Jestliže je rozdělíš správně do dvou pilířů, most nespadne sudá lichá

73 Spoj se správným výsledkem Soutěž o sáčky správných výsledků Po správném vypočítání jedné tabulky si můžeš vybarvit jeden sáček naznačenou barvou + +

74 + + Řeš pyramidu podle vzorce a + b c c a b

75 a) Vypočítej b) Porovnej oba výsledky znaménky <, >, Odhalení obrázku Počítej příklady, vybarvuj jemně plochy se správnými výsledky a na závěr obrázek zvýrazni

76 Vypočítej příklady, najdi výsledek a políčko vybarvi oranžová růžová žlutá zelená modrá černá hnědá červená

77 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem hnědá černá zelená modrá oranžová červená žlutá

78 Počítej z paměti a kontrolu proveď písemným odčítáním _ _ _ _ _ _

79 Doplň čísla tak, aby v každé straně trojúhelníku byl součet Utvoř příklady na písemné sčítání a výsledky doplň do tabulky +

80 Utvoř příklady na písemné odčítání a výsledky doplň do tabulky - Doplň chybějící čísla Počítej zpaměti, nebo písemně +

81 Vyhledej na obrázku násobky čísel,,, a obrázek vybarvi

82 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem

83 Vybarvi příklady se stejným výsledkem a stejnou barvou Doplň příklady se stejným výsledkem Doplň +, -, nebo

84 Doplň vynechaná čísla Doplň výsledky Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,,,,, Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,_, _,_,_,_,

85 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu

86 Vypočítej Vypočítej Vypočítej Vypočítej

87 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Pavel má nového kamaráda Jirku Nezná k němu cestu Jirka mu poradil, že cesta vede přes všechny násobky čísla Vybarvi cestu

88 Doplň tabulku násobků Doplň

89 Vypočítej příklady, najdi na obrázku výsledek a políčko vybarvi šedě

90 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

91 Stolní tenis Zuzka, její bráška a rodiče rádi hrají stolní tenis Tatínek koupil balení nových pingpongových míčků V jednom balení bylo míčků Rozděl spravedlivě míčky mezi členy rodiny Pomoz si nakreslením míčků do misek nebo početně _ máma táta bráška Zuzka Kolik míčků každý dostal? Řetízky kdo došel k vyššímu číslu?

92 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

93 Pro chytré hlavy Jana uháčkovala řetízek dlouhý m cm Jitka o cm kratší Jak dlouhý řetízek uháčkovala Jitka? Doplň zápis, znázornění, výpočet a odpověď zápis Jana _ m cm Jitka o cm kratší x cm m cm cm znázornění cm,_,_, _ cm cm výpočet cm cm cm cm m cm odpověď V mlékárně vyrobili hl plnotučného mléka a hl nízkotučného mléka a) O kolik hl plnotučného mléka vyrobili více než nízkotučného? b) Kolik hl mléka vyrobili celkem? Vytvoř příklady a ústně odpověz a) b) _

94 Maminka nakoupila půl kg masa, g uzenin a g čokolády Kolik gramů vážil nákup? ( nápověda půl kg masa g masa ) příklad odpověď _ Truhlář má lištu dlouhou m cm Lištu zkrátil o cm Kolik centimetrů teď lišta měří? Vypočti a odpověz ( Nevíš si rady? Vrať se k příkladu ) Děti soutěžily ve skoku do dálky Na prvních třech místech se umístily tyto děti Pavel skočil m cm Alena skočila cm Karel skočil m Napiš jména dětí podle pořadí na stupně vítězů

95 Prověrky a testy I Diktát Doplnění znaménka <, >, Vypočítej Vypočítej Jirka měl našetřeno Kč Za Kč koupil mamince dárek Kolik Kč mu zůstalo? _ Vypočítej - - _

96 II Napište čísla o větší,,,,,,,, _ Vypočítej Vypočítej a proveď zkoušku _ zk zk zk _ Vypočítej a proveď zkoušku - zk _ - zk _ - zk _ Dámský svetr stojí Kč a pánský je o Kč levnější Kolik korun stojí pánský svetr? _ Vypočítej _

97 III Diktát ( Zapisuj pouze výsledky ) Vypočítej Vypočítej Doplň znaménko <, >, Petrovi je let, jeho tatínek je krát starší Kolik let je tatínkovi? výpočet odpověď Vypočítej

98 IV Ke kterým jednotkám patří tyto zkratky? h, kg, m, hl, cm, km, g, l, mm, min, s Jednotky délky _ Jednotky hmotnosti _ Jednotky objemu Jednotky času Převeď m cm m km m cm cm mm hl l hl l l hl l hl kg _ g h _ min h min min min s Vypočítej g g g g + g - g + g + g g g g g kg - g + kg + g + kg g kg g Vypočítej km + km km m + m m cm + cm cm mm + mm _ mm Vypočítej m cm cm m cm cm cm mm mm cm mm mm

99 V Test názvy základních početních úkonů ( Označ křížkem správnou odpověď ) a) součin je výsledek při b) podíl je výsledek při sčítání odčítání násobení odčítání dělení násobení c) součet je výsledek při d) rozdíl je výsledek při násobení odčítání sčítání VI odčítání sčítání dělení Test logické uvažování Jana má bonbónů Andrea krát více Kolik bonbónů má Andrea? výpočet odpověď Katka má míčků Pavel má o míčky více Kolik míčků má Pavel? výpočet odpověď Jitka si ušetřila Kč Monika o Kč méně a) Kolik Kč si ušetřila Monika? b) Kolik Kč si ušetřili dohromady? a) výpočet odpověď b) výpočet odpověď

100 Dědečkovi je let Jeho vnukovi je krát méně Kolik let je vnukovi? výpočet odpověď _ Myslím si číslo Když od něj odečtu, zbyde Jaké číslo si myslím? - odpověď Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo si myslím? + odpověď Myslím si číslo Když ho násobím sedmi, dostanu Které číslo si myslím odpověď Myslím si číslo Když ho dělím deseti, dostanu Které číslo si myslím? odpověď Myslím si číslo, vynásobím ho pěti a potom přičtu Vyjde mi číslo Které číslo si myslím? odpověď

101 Sebehodnocení žáka ano částečně ne Učivo jsem zvládl/a Rozuměl/a jsem výkladu Dával/a jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké - u vyhovující odpovědi vybarvi políčko barevně ( nebo udělej x )

102 Použitá literatura EISLER, J Matematika od pětky do osmičky Havlíčkův Brod FRAGMENT, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy Praha Septima, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, ROSECKÁ, Z Jak je lehká násobilka Pracovní sešit pro a ročník BrnoNová škola, ZAPLETAL, F, EBEROVÁ, J, STOPENOVÁ, A, KRUTIŠOVÁ, S Matematika pro ročník zvláštní školy Praha SPN,

103 Základní škola Cheb, Kostelní nám, příspěvková organizace Vypracoval Mgr Libuše Caranová a kol CHEB

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

MATEMATIKA - 4. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 4. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 4 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL VY_32_INOVACE_M_186 OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 29. 9. 2012 Datum

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST Doplň chybějící čísla: 836 472 836 478 962 590 962 595 508 000 508 500 846 720 846 730 406 600 407 100 Napiš, mezi kterými

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 4. třída leden 2014 Zábavné procvičování matematiky Příklady od Viktorky Horákové: 1. Porovnej čísla 8x80 6x90 24:2 24:4 60x2 50x30 35:5 32:4 2x90 60x3 81:9 64:8

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ

Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) MIŠ MAŠ Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek

Násobení přirozených čísel. a) Násobení v oboru násobilek Násobení přirozených čísel a) Násobení v oboru násobilek Zvládnutí operace násobení a základních spojů násobilky je pro děti dobrým východiskem pro zvládání dalšího učiva, kterým je dělení, dělení se zbytkem,

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základní školy (IV/2) Sada: 2 Číslo DUM: EU-OPVK-MAT-1ST-42 Předmět: Matematika

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Pracovní list č.1. Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz

Pracovní list č.1. Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč Pracovní

Více

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula.

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Celá čísla Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Množinu celých čísel označujeme Z Z = { 3, 2, 1,0, 1,2, 3, } Vlastností této množiny je,

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 6.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 6.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 6.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Jana Kotvová 2014 Číslo hodiny: 1 Téma: Opakování přirozená čísla Očekávané výstupy: Žáci zdokonalují provádění početních operací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2:

Řešení. Příklad 1: zkouška: odpověď: Turisté ušli první den 10 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km. Příklad 2: Řešení Příklad 1: Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát více než první den. Třetí den o pět km méně než druhý den. Kolik ušli turisté první, druhý a třetí den? zkouška: odpověď: Turisté

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 4 Ověřeno ve výuce: 18.1.2012 Třída: 3 Datum:30.9. 2011 1 Jednotky délky,času,hmotnosti,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ A NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S POROVNÁVÁNÍM

JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ A NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S POROVNÁVÁNÍM VY_32_INOVACE_M_206 SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ A NA SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S POROVNÁVÁNÍM Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 10. 8.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 1 Matematika prakticky Matematika prakticky - Pracovní listy pro žáky Fotka nebo fotky Pracovní listy pro žáky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 2 Vážení kolegové, tuto publikaci připravil kolektiv

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

Počítání ve sluneční soustavě

Počítání ve sluneční soustavě Číslo klíčové aktivity III/2, Matematika ZŠ Nepomuk Počítání ve sluneční soustavě Znáš naše nejbližší vesmírné sousedy? Co o nich víš? Láká tě vesmír? Každý kosmonaut i astronom musí umět mnoho věcí. Bez

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více