MATEMATIKA ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14"

Transkript

1 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí

2

3 Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU Měl bych znát z ročníku Čtení a zápis čísel Číselné řády, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Čísla sudá a lichá Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Násobení a dělení do, násobky Jednotky délky ( mm, cm, m ) Jednotky hmotnosti ( g, kg ) Jednotky objemu ( l, hl ) Jednotky času ( s, min, hod ) Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury Učebnice Jiné - strana materiály počítadla čís řády tabulky s násob fólie vpisování tabulky fólie-přehl - ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Počítání do Měl bych se naučit Čtení a zápis čísel Orientace na číselné ose Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na Násobení a dělení,, Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Aritmetika hrou Prověrky a testy - a programy na PC ter matematika - třída vpisování tabulky násobilka

4 Učivo Sebehodnocení žáka Čtvrtletní a pololetní prověrka Seznam použité literatury Časová dotace PL strana Učebnice Jiné - strana materiály ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Sčítání a odčítání do S přechodem desítek - Dělení se zbytkem do Násobení a dělení do Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury - - Počítání do v praxi Počítání s napodobenými penězi Převody jednotek - - Souhrnné opakování ARITMETIKA Nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu Dělení se zbytkem do ZÁVISLOST, VZTAHY A PRÁCE S DATY Aritmetika hrou Prověrky a testy Příloha ke str počítání s napodobenými penězi Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury PC terasoft Mat- r

5 OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČNÍKU POČÍTÁNÍ DO Měl bych znát! - psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky - orientovat se na číselné ose - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do s přechodem desítek - základní převody jednotek délky ( mm, cm, m ), hmotnosti ( g, kg ), objemu ( l, hl ) a času ( s, min, hod ) - násobit do - dělit do - násobky - vyřešit slovní úlohu s jedním početním úkonem - orientovat se a číst v jednoduché početní tabulce - umět používat kalkulátor

6 Čtení a psaní čísel a) Přečti čísla b) Podtrhni čísla jednociferná červeně čísla dvojciferná modře čísla trojciferná žlutě a) Přečti čísla z tabulky Číselné řády stovky desítky jednotky číslo čteme tři sta osmdesát dva třináct dvě stě čtyři sedm set šedesát devět set pět b) které číselné řády u některých čísel chybí a) Čti čísla zapisuj je do tabulky řádů přepiš čísla z tabulky řádů číslo slovem osmnáct dvě stě devadesát jedna tři sta devadesát třicet dva S D J číslo číslicí

7 Zapiš čísla do tabulky číselných řádů a) b) číslo S D J číslo S D J Zapiš čísla a) čtyři sta dvacet dva dvě stě osmdesát osm devět set čtyři tři sta dvanáct pět set pět sto devadesát devět šest set jedna tři sta jedenáct b) sedm set čtyřicet devět set padesát dva sedm set šestnáct sto jedna pět set padesát pět čtyři sta čtyřicet dvě stě dvacet dva sedm set sedm Piš podle diktátu Piš podle diktátu _

8 Zapisuj diktovaná čísla do tabulky číselných řádů a) S b) D J S c) D J S d) D J S D J e) Vymysli a zapiš čísel, která mají na řádu desítek číslo Rozlož na stovky, desítky a jednotky a) b) + + _

9 Rozlož na sta, desítky a jednotky a) b) + + _ Číselné řady, číselná osa a) Přečti čísla na číselných osách b) Vyznač do cvičení a) nad osu tato čísla

10 Doplň čísla která jsou hned před a hned za danými čísly a) Rozlož čísla na tři sčítance ( stovky + desítky + jednotky ) vzor vzor + + _ + + _ b) Která čísla ze cvičení a) najdeš na této číselné ose? Doplň čísla do číselné řady a) b) c) d),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11 a) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj b) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj c) Počítej po desítkách od do a čísla zapisuj d) Počítej po stovkách od do a čísla zapisuj Číselné řady - užití a) b)

12 Úkoly a) Přečti na teploměru jak vysoká teplota je naměřena ( a čtyři délky ) b) Řekni, kolik dílků vody je v odměrce? ( ) ( dle úrovně, třídy seznámíme žáky i s ml ) Ostatní druhy číselných os využijeme dle svého uvážení či potřeby Porovnávání čísel Doplň znaky <, >

13 Doplň znaky <, >, Doplň znaky <, > a) b) vzor vzor < > < + > < + < < + > > + > < + > > + < > + <

14 Doplň jakákoliv čísla, která splňují danou podmínku < > > < < > > < > < > < > < > < Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu a) b) seřaď čísla od nejmenšího k největšímu Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,,

15 Honza si ušetřil Kč Jana si ušetřila Kč Který z nich si ušetřil více? ( Vyjádři znaménkem <, > ) Honza Jana _ Monika si ušetřila Kč Petr si ušetřil Kč Který z nich si ušetřil více? ( Zapiš porovnání a odpověz ) Monika Petr _ odpověď Pavel měří cm Láďa cm Který z chlapců je vyšší? ( Zapiš porovnání a odpověď ) odpověď

16 Zaokrouhlování čísel na desítky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na desítky u dvou různých čísel Označím si desítky Zaokrouhluji podle jednotek Zaokrouhlené číslo je Zápis, _, _, _, _,_, _,_,_,_,_,_,_,_, Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli na desítky,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,, Zaokrouhli na desítky

17 Zaokrouhli na desítky a) b) c) d) e) Vybarvěte různými pastelkami čísla na krabičkách Každé číslo na korálku zaokrouhlete na desítky Vybarvěte je stejně jako příslušné číslo na krabičce Zaokrouhlování čísel na stovky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na stovky u dvou různých čísel Označím si stovky Zaokrouhluji podle desítek Zaokrouhlené číslo je Zápis _,,,,,,,,,,,,,,

18 Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli je na stovky _,,, _, _,_,_,,, _,,_, _, _,_, _, Zaokrouhli na stovky a) b) c) d) Zaokrouhli na a) desítky b) stovky

19 Míra má v pokladničce Kč Věra má Kč Kolik stokorun si přibližně ušetřil Míra a kolik Věra? ( Vyznač čísla na číselné ose, zaokrouhli a napiš odpověď ) Míra Věra,,,,,,,,,_,, odpověď Čísla sudá a lichá Čísla sudá lichá Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Například,,,,,,,,, Například,,,,,,,, Vypiš všechna lichá čísla,,,,,,,,,,, _

20 Vypiš všechna sudá čísla,,,,,,,,,,, _ Rozděl čísla pod tabulkou na sudá lichá,,,,,,,,,,,,, Dílky se sudými čísly vybarvi červeně, s lichými modře Zapisuj diktovaná čísla do tabulky sudé liché

21 Vybarvi čísla lichá žlutou barvou a čísla sudá zelenou Jestliže úkol vypracuješ správně, objeví se ti čtverec Ze školy domů vedou tři cesty Ta nejlepší vede jen po lichých číslech Najdeš ji? úkol Obtáhni správnou cestu červenou barvou

22 Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Eva má našetřeno Kč, Tomáš Kč Kolik Kč mají dohromady? Eva Tomáš + sčítanec + sčítanec součet

23 Jirka má našetřeno Kč Za Kč koupil mamince květinu Kolik Kč mu zůstalo? úspory Jirky za květinu Kč Kč menšenec menšitel rozdíl

24 o více o méně Počítej zpaměti Počítej zpaměti

25 Počítej zpaměti Soutěžíme Počítej zpaměti

26 Spoj čísla která jsou si rovna a) b) Doplň čísla Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor + - odpověď Myslím si číslo Když od něj odečtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor - + odpověď

27 Počítáme s penězi Doplň tabulku podle vzoru součet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Ve škole je chlapců a dívek Kolik dětí je celkem ve škole? Utvoř příklad a napiš odpověď ch d příklad odpověď celkem do obchodu přivezli beden sirupu, beden limonád a beden džusů Kolik beden nápojů přivezli do obchodu celkem? Doplň znaménka, vypočítej a napiš odpověď odpověď

28 V míse bylo bonbónů Roman snědl bonbónů a Monika Kolik bonbónů v míse zbylo? Vybarvi Roman snědl modrou barvu Monika snědla červenou barvu Vypočítej zpaměti a doplň odpověď V sáčku zbylo bonbónů Vypočítej dvěma způsoby na ( řádek a do tabulky ) vzor + _ +

29 Vypočítej a udělej zkoušku zkouška Vypočítej a udělej zkoušku - zkouška _

30 Jana dostala k narozeninám Kč Koupila si panenku za Kč Kolik jí zbylo? Sestav příklad, vypočítej a napiš odpověď PENĚŽENKA _ - odpověď _ Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Vypočítej

31 Zapiš do druhého řádku čísla o desítky menší Vypočítej Vypočítej Vypočítej

32 Zopakuj si postup písemného sčítání s přechodem desítek počítáme + ( na místo jednotek napíšeme a připočteme k desítkám ) + + ( na místo desítek napíšeme ) stovky desítky jednotky + ( na místo stovek napíšeme ) nebo + ++ stovky desítky jednotky +

33 Mám našetřeno Kč Od strýce jsem dostal ještě Kč Kolik Kč mám celkem? + + S D J odpověď Celkem mám Kč Vypočítej písemně

34 Vypočítej písemně Zopakuj si postup písemného odčítání s přechodem desítek Pamatuj při písemném odčítání musíš dané číslo odečítat od většího nebo stejně velkého čísla počítáme stovky desítky jednotky a kolik chybí do? ( napíšeme na místo jednotek půjčili jsme si desítku ) ( vrátíme desítku k dolnímu číslu ) + a kolik chybí do? ( napíšeme na místo desítek_ a kolik chybí do? ( napíšeme na místo stovek ) Vypočítej a proveď zkoušku zkouška

35 Vypočítej a proveď zkoušku - _ - - _ - zkouška Vypočítej písemně a proveď zkoušku + + zkouška Soutěž

36 V obchodě měli kusů čokolády Za jeden den prodali kusů čokolády Kolik kusů čokolády zbylo na další dny? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Jana si koupila svetr za Kč Svetr Hanky byl o Kč dražší Kolik Kč stál svetr Hanky? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Vypočítej

37 Násobení a dělení do, násobky Martin má kuliček Štefan má x více Kolik kuliček má Štefan? Štefan má kuliček činitel činitel součin Paní učitelka chtěla rozdělit bonbónů mezi žáků Kolik bonbónů dostal každý žák? Každý žák dostal bonbónů dělenec dělenec podíl

38 Pamatuj Násobení je opačný matematický úkon k dělení a naopak Užití Zkouška správnosti k příkladu Zkouška správnosti k příkladu Zopakuj si násobky čísel Pamatuj - Dělit nulou nelze!

39 Doplň chybějící násobky Seřaď násobky čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď násobky čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40 Rozkládej na součin čísel Vypočítej a výsledek zapiš do kytičky

41 Vynásob a hned proveď zkoušku dělením Vypočítej Vypočítej

42 Vytvoř k výsledkům ( na lince ) příklady a hned proveď zkoušku,,,,,,,,, zk zk _ Počítejte zpaměti a zakroužkujte správný výsledek,,,,,,,,,

43 Jirkovi je let Jeho babička je krát starší Kolik let je babičce? Jirkovi,, babičce, _,,, _, _, _ příklad _ odpověď Babička měla jablek Rozdělila je mezi děti Kolik jablek dostalo každé dítě? příklad odpověď _ Vypočítej

44 Vynásob Vypočítej Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d)

45 Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d) Na jednom sudu jsou obruče Kolik obručí je na sudech? zápis příklad na sudu obruče na sudech x obručí_ odpověď Jedna vstupenka na výstavu stojí Kč Kolik Kč stojí vstupenek? zápis příklad znázornění vstupenka Kč vstupenek x více x Kč _ odpověď

46 Zapiš čísla za sebou podle diktátu a vybarvi je podle tabulky násobky žlutě násobky červeně násobky modře Doplň znaky >, <, Doplň správně znaménka

47 Ve školní jídelně mají talířů Jsou uloženy v kupách Kolik talířů je uloženo v jedné kupě? výpočet odpověď _ Diktované násobky čísel zapisuj do toho řádku, ke kterému číslu patří a) b) Seřaď násobky čísla ( spolu s písmeny ) od nejmenšího k největšímu Jaké slovo je tajenkou číselné řady? K D S S I R K E A M Á odpověď

48 Doplň příklad a) b) c) Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a)_ b) c) d) _ Šipkou spoj příklad se správným výsledkem

49 Vypočítej do tabulky a) b) c)

50 Eva dostala k narozeninám panenku za Kč Monika dostala míček za Kč Kolikrát levnější byl míček Moniky než panenka Evy? zápis panenka Kč míček Kč kolikrát méně x Kč výpočet odpověď Čtyři žáci mají zasadit sazenic Kolik sazenic zasadí každý žák? Doplň zápis, sestav příklad a odpověz zápis počet žáků počet všech sazenic jeden žák sazenic výpočet odpověď Nad domy letělo havranů Na každou anténu si sedlo havranů Na kolika anténách havrani seděli? zápis _ výpočet odpověď

51 Doplň chybějící násobky na číselných osách a) _,,,,,,,,,,,_ b) _,,,,,,,,,,,_ Porovnej čísla znaky >, <, Vypočítej

52 Doplň chybějící čísla v tabulce x x x Doplň znaky >, <, Petr má v peněžence Kč Sandra krát méně Kolik Kč má v peněžence Sandra? výpočet odpověď _ Láďa si uspořil Kč Pavel krát více a) Kolik Kč si uspořil Pavel? b) Kolik Kč mají oba chlapci dohromady? ad a) ad b)

53 Jednotky délky, hmotnosti, objemu, a času Vyber a správně zapiš názvy ( pod obrázky ) Měříme Vážíme Odměřujeme Čas určujeme _ brambory délka prkna délka záclon benzín hodiny cukr délka koberce délka látky rajčata mléko délka trámu mouka voda

54 Jednotky délky čteme metr centimetrů milimetrů kilometr metrů píšeme m cm mm km m Převeď m cm cm m cm mm mm cm m _ mm mm m Převeď cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm cm m

55 Převeď km _ m km _ m m km cm m mm _ m cm mm Převeď mm cm mm mm cm mm cm _ m cm mm cm mm Švadlena bude šít šaty Na rukávy spotřebuje cm, na přední a zadní díl šatů cm látky Kolik cm látky spotřebuje švadlena na celé šaty? ( Vypočítej, převeď na m a cm a napiš odpověď ) výpočet odpověď převod jednotek _

56 V obchodě měli koberec dlouhý cm Pan Novák si z této délky koupil cm Kolik cm z délky koberce v obchodě zbylo? ( Vypočítej písemně, převeď na m a cm a napiš odpověď ) znázornění,_, cm,, cm cm,_,_, X cm výpočet cm převod jednotek _ cm m cm odpověď _

57 Jirka jel s rodiči na výlet z Chebu do Prahy ( To je km ) Když ujeli km, zastavili se na svačinu Kolik km museli po svačině ještě ujet? ( Vypočti a odpověz ) Cheb km Praha,_,, km výpočet svačina x km odpověď Jednotky hmotnosti čteme kilogram gramů píšeme kg g

58 Vypiš Co kupujeme na gramy? Co kupujeme na kilogramy? kg g kg kg g

59 a) Přečti, kolik kdo váží b) Do vedlejší tabulky seřaď členy rodiny podle jejich váhy od nejlehčího po nejtěžšího Tatínek kg Pavel kg Maminka kg Eva kg Vypočítej kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg Ve školní jídelně kuchařky spotřebovaly na buchty kg polohrubé a kg hladké mouky Kolik kilogramů mouky kuchařky spotřebovaly celkem? výpočet _ zkouška odpověď _

60 Maminka koupila g másla, g mouky g salámu Kolik g vážil nákup? Kolik je to kg? výpočty g _ kg odpověď Míra a Péťa vezli do sběrny balíky papíru Mírův sběr vážil kg a Péťův kg a) Kolik kilogramů papíru celkem vezli oba chlapci do sběrny? výpočet zkouška odpověď b) Utvoř další otázku, vypočítej a odpověz Otázka výpočet zkouška odpověď

61 Jednotky objemu ( kapalin ) čteme hektolitr litrů píšeme hl l Napiš do které nádoby se vejdou hektolitry a do které litry

62 Vypočítej hl + hl hl hl + hl hl l + l l l + l l hl hl hl hl hl hl l l l l l _ l Převeď hl l hl l hl l hl _ l l hl l hl l hl l hl Do vany se vejde stejné množství vody jako do sudu na obrázku a) Kolik vody se vejde do vany? ( odpověz ) _ b) Kolik je to litrů? ( odpověz )

63 Na letišti mají ve skladu hl leteckého benzínu Do letadel natankovali hl benzínu Kolik hektolitrů leteckého benzínu ve skladu zbylo? výpočet odpověď Jednotky času čteme den hodin hodina minut píšeme h min Zápis hodin digitálním způsobem h Pozor! Znaménko zde odděluje hodiny od minut, neznamená dělení

64 Spoj čarou rámeček se stejným časem na hodinách Iva vstává v hodin Do školy jde v hodin Ve třídě je v hodin Svačí v hodin Domů odchází ve hodin Dokresli hodinám ručičky hodin půl čtvrt na

65 Na nádraží jsou hodiny, které ukazují odjezdy vlaků Spoj co patří k sobě hodin půl čtvrt na tři čtvrtě na Napiš, kolik minut je vybarveno na hodinách

66 Vyznač na hodinách daný počet minut minut minut Odpověz na otázky Kolik je čtvrt hodiny minut? Kolik je půl hodiny minut? Kolik je tři čtvrti hodiny minut? Kolik je hodina minut? minut

67 Ukažte na hodinách čas zapsaný digitálním způsobem Ukaž na hodinách čtvrt na tři půl dvanácté sedm hodin půl osmé tři čtvrti na pět dvanáct hodin Ukaž na hodinách sedm hodin a třináct minut dvanáct hodin a tři minuty půl osmé a dvě minuty Vyznač na hodinách ( dokreslením obou ručiček ) časy z úkolu

68 Aritmetika hrou Hrajeme si na stopovanou Cesta vede po lístečcích se správnými výsledky odčítání V každém sloupci je odčítáno stále stejné číslo Lístečky se správnými výsledky vybarvi a spoj je mezi sebou čarou Zapisuj čísla po jednotkách od do

69 Spoj body, až a obrázek vybarvi

70 Spoj body až Každé další číslo je vždy o větší než číslo předcházející Obrázek vybarvi

71 a) Vybarvi stejnou barvou kameny s největšími čísly b) Jinou barvou vybarvi kameny s nejmenšími čísly c) Seřaď čísla z úkolu a) podle velikosti ( od nejmenšího k největšímu ) d) Seřaď čísla z úkolu b) od největšího k nejmenšímu e) Seřaď všechna čísla z obrázku od nejmenšího k největšímu Skákej jenom po kamenech s čísly většími než a) Jak se dostaneš na druhou stranu řeky? ( kameny vybarvi ) b) Čísla která jsi vybarvil, seřaď od nejmenšího k největšímu

72 Doplň čísla závodníků A Mé číslo se zaokrouhluje na Když k němu přičtete, bude se zaokrouhlovat na B,C,D,E Naše čísla se zaokrouhlují na Když k nim přičtete, budou se zaokrouhlovat na ( Zaokrouhluj ústně nebo písemně ) A B C D E Na mostě jsou sudá a lichá čísla Jestliže je rozdělíš správně do dvou pilířů, most nespadne sudá lichá

73 Spoj se správným výsledkem Soutěž o sáčky správných výsledků Po správném vypočítání jedné tabulky si můžeš vybarvit jeden sáček naznačenou barvou + +

74 + + Řeš pyramidu podle vzorce a + b c c a b

75 a) Vypočítej b) Porovnej oba výsledky znaménky <, >, Odhalení obrázku Počítej příklady, vybarvuj jemně plochy se správnými výsledky a na závěr obrázek zvýrazni

76 Vypočítej příklady, najdi výsledek a políčko vybarvi oranžová růžová žlutá zelená modrá černá hnědá červená

77 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem hnědá černá zelená modrá oranžová červená žlutá

78 Počítej z paměti a kontrolu proveď písemným odčítáním _ _ _ _ _ _

79 Doplň čísla tak, aby v každé straně trojúhelníku byl součet Utvoř příklady na písemné sčítání a výsledky doplň do tabulky +

80 Utvoř příklady na písemné odčítání a výsledky doplň do tabulky - Doplň chybějící čísla Počítej zpaměti, nebo písemně +

81 Vyhledej na obrázku násobky čísel,,, a obrázek vybarvi

82 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem

83 Vybarvi příklady se stejným výsledkem a stejnou barvou Doplň příklady se stejným výsledkem Doplň +, -, nebo

84 Doplň vynechaná čísla Doplň výsledky Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,,,,, Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,_, _,_,_,_,

85 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu

86 Vypočítej Vypočítej Vypočítej Vypočítej

87 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Pavel má nového kamaráda Jirku Nezná k němu cestu Jirka mu poradil, že cesta vede přes všechny násobky čísla Vybarvi cestu

88 Doplň tabulku násobků Doplň

89 Vypočítej příklady, najdi na obrázku výsledek a políčko vybarvi šedě

90 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

91 Stolní tenis Zuzka, její bráška a rodiče rádi hrají stolní tenis Tatínek koupil balení nových pingpongových míčků V jednom balení bylo míčků Rozděl spravedlivě míčky mezi členy rodiny Pomoz si nakreslením míčků do misek nebo početně _ máma táta bráška Zuzka Kolik míčků každý dostal? Řetízky kdo došel k vyššímu číslu?

92 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

93 Pro chytré hlavy Jana uháčkovala řetízek dlouhý m cm Jitka o cm kratší Jak dlouhý řetízek uháčkovala Jitka? Doplň zápis, znázornění, výpočet a odpověď zápis Jana _ m cm Jitka o cm kratší x cm m cm cm znázornění cm,_,_, _ cm cm výpočet cm cm cm cm m cm odpověď V mlékárně vyrobili hl plnotučného mléka a hl nízkotučného mléka a) O kolik hl plnotučného mléka vyrobili více než nízkotučného? b) Kolik hl mléka vyrobili celkem? Vytvoř příklady a ústně odpověz a) b) _

94 Maminka nakoupila půl kg masa, g uzenin a g čokolády Kolik gramů vážil nákup? ( nápověda půl kg masa g masa ) příklad odpověď _ Truhlář má lištu dlouhou m cm Lištu zkrátil o cm Kolik centimetrů teď lišta měří? Vypočti a odpověz ( Nevíš si rady? Vrať se k příkladu ) Děti soutěžily ve skoku do dálky Na prvních třech místech se umístily tyto děti Pavel skočil m cm Alena skočila cm Karel skočil m Napiš jména dětí podle pořadí na stupně vítězů

95 Prověrky a testy I Diktát Doplnění znaménka <, >, Vypočítej Vypočítej Jirka měl našetřeno Kč Za Kč koupil mamince dárek Kolik Kč mu zůstalo? _ Vypočítej - - _

96 II Napište čísla o větší,,,,,,,, _ Vypočítej Vypočítej a proveď zkoušku _ zk zk zk _ Vypočítej a proveď zkoušku - zk _ - zk _ - zk _ Dámský svetr stojí Kč a pánský je o Kč levnější Kolik korun stojí pánský svetr? _ Vypočítej _

97 III Diktát ( Zapisuj pouze výsledky ) Vypočítej Vypočítej Doplň znaménko <, >, Petrovi je let, jeho tatínek je krát starší Kolik let je tatínkovi? výpočet odpověď Vypočítej

98 IV Ke kterým jednotkám patří tyto zkratky? h, kg, m, hl, cm, km, g, l, mm, min, s Jednotky délky _ Jednotky hmotnosti _ Jednotky objemu Jednotky času Převeď m cm m km m cm cm mm hl l hl l l hl l hl kg _ g h _ min h min min min s Vypočítej g g g g + g - g + g + g g g g g kg - g + kg + g + kg g kg g Vypočítej km + km km m + m m cm + cm cm mm + mm _ mm Vypočítej m cm cm m cm cm cm mm mm cm mm mm

99 V Test názvy základních početních úkonů ( Označ křížkem správnou odpověď ) a) součin je výsledek při b) podíl je výsledek při sčítání odčítání násobení odčítání dělení násobení c) součet je výsledek při d) rozdíl je výsledek při násobení odčítání sčítání VI odčítání sčítání dělení Test logické uvažování Jana má bonbónů Andrea krát více Kolik bonbónů má Andrea? výpočet odpověď Katka má míčků Pavel má o míčky více Kolik míčků má Pavel? výpočet odpověď Jitka si ušetřila Kč Monika o Kč méně a) Kolik Kč si ušetřila Monika? b) Kolik Kč si ušetřili dohromady? a) výpočet odpověď b) výpočet odpověď

100 Dědečkovi je let Jeho vnukovi je krát méně Kolik let je vnukovi? výpočet odpověď _ Myslím si číslo Když od něj odečtu, zbyde Jaké číslo si myslím? - odpověď Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo si myslím? + odpověď Myslím si číslo Když ho násobím sedmi, dostanu Které číslo si myslím odpověď Myslím si číslo Když ho dělím deseti, dostanu Které číslo si myslím? odpověď Myslím si číslo, vynásobím ho pěti a potom přičtu Vyjde mi číslo Které číslo si myslím? odpověď

101 Sebehodnocení žáka ano částečně ne Učivo jsem zvládl/a Rozuměl/a jsem výkladu Dával/a jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké - u vyhovující odpovědi vybarvi políčko barevně ( nebo udělej x )

102 Použitá literatura EISLER, J Matematika od pětky do osmičky Havlíčkův Brod FRAGMENT, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy Praha Septima, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, ROSECKÁ, Z Jak je lehká násobilka Pracovní sešit pro a ročník BrnoNová škola, ZAPLETAL, F, EBEROVÁ, J, STOPENOVÁ, A, KRUTIŠOVÁ, S Matematika pro ročník zvláštní školy Praha SPN,

103 Základní škola Cheb, Kostelní nám, příspěvková organizace Vypracoval Mgr Libuše Caranová a kol CHEB

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Obor přirozených čísel 49

Obor přirozených čísel 49 Obor přirozených čísel 49 Kniha přítel člověka ZADÁNÍ Vezmi si do školy svou oblíbenu knihu a pracuj s ní dle zadání učitele. POSTUP ŘEŠENÍ Příklad: žák si donese do školy 1 nepřečtenou knihu, je možná

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník Finanční gramotnost pro žáky s lehkým mentálním postižením 4. až 9. ročník Materiál vznikl v rámci projektu ESF Škola nemusí být problém s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010 Úvod: Finanční gramotnost je soubor

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv?

Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po 12.- Kč a 15.- Kč celkem 324 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik dražších konzerv? . Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.. Slovní úloha na lineární rovnici se dvěma neznámými Příklad : Zákazník zaplatil za konzervy po.- Kč a 5.- Kč celkem 4 Kč. Kolik koupil levnějších a kolik

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova

Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy. environmentální výchova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soubor matematických úloh pro 1. stupeň základní školy environmentální výchova Jan Melichar, Gabriela Hamerská, Petra Fořtová 2006 1 Recenzovali: Mgr.

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g Poměr 153 Míchání živin pro květinu ZADÁNÍ Pro kvetoucí rostliny je potřeba připravit hnojivou zálivku. Aby květiny dobře prospívaly, musí být dodán hlavně dusík, fosfor a draslík, a to v poměru 8 : 5

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7

Přirozená čísla. g) 3 n + 1 b) 2 n + 4. d) 2 n 1. e) 2 n 3. h) 3 n + 4 c) 2 n + 7 Přirozená čísla OPAKOVÁNÍ ZŠ. Rozhodněte, která z uvedených čísel jsou přirozená: ; ; ; ; ; 0,;. Vypočtěte co nejúsporněji: + + + b) + + + c).. d)... Vypočtěte:. +. Strana (celkem ) e) f) g) + h) c). +.

Více

Pracovní listy z matematiky

Pracovní listy z matematiky Pracovní listy z matematiky 0 Čísla a algebra Celá čísla... 3 Formáty a jejich využití v matematice ZŠ... 9 Magické čtverce... 18 Matematický scrabble... 26 Mocniny čísla 2... 33 Porovnávání zlomků...

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více