MATEMATIKA ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14"

Transkript

1 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí

2

3 Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU Měl bych znát z ročníku Čtení a zápis čísel Číselné řády, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky Čísla sudá a lichá Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Násobení a dělení do, násobky Jednotky délky ( mm, cm, m ) Jednotky hmotnosti ( g, kg ) Jednotky objemu ( l, hl ) Jednotky času ( s, min, hod ) Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury Učebnice Jiné - strana materiály počítadla čís řády tabulky s násob fólie vpisování tabulky fólie-přehl - ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Počítání do Měl bych se naučit Čtení a zápis čísel Orientace na číselné ose Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel na Násobení a dělení,, Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Aritmetika hrou Prověrky a testy - a programy na PC ter matematika - třída vpisování tabulky násobilka

4 Učivo Sebehodnocení žáka Čtvrtletní a pololetní prověrka Seznam použité literatury Časová dotace PL strana Učebnice Jiné - strana materiály ARITMETIKA ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Sčítání a odčítání do S přechodem desítek - Dělení se zbytkem do Násobení a dělení do Aritmetika hrou Prověrky a testy Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury - - Počítání do v praxi Počítání s napodobenými penězi Převody jednotek - - Souhrnné opakování ARITMETIKA Nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu Dělení se zbytkem do ZÁVISLOST, VZTAHY A PRÁCE S DATY Aritmetika hrou Prověrky a testy Příloha ke str počítání s napodobenými penězi Sebehodnocení žáka Seznam použité literatury PC terasoft Mat- r

5 OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČNÍKU POČÍTÁNÍ DO Měl bych znát! - psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky - orientovat se na číselné ose - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do s přechodem desítek - základní převody jednotek délky ( mm, cm, m ), hmotnosti ( g, kg ), objemu ( l, hl ) a času ( s, min, hod ) - násobit do - dělit do - násobky - vyřešit slovní úlohu s jedním početním úkonem - orientovat se a číst v jednoduché početní tabulce - umět používat kalkulátor

6 Čtení a psaní čísel a) Přečti čísla b) Podtrhni čísla jednociferná červeně čísla dvojciferná modře čísla trojciferná žlutě a) Přečti čísla z tabulky Číselné řády stovky desítky jednotky číslo čteme tři sta osmdesát dva třináct dvě stě čtyři sedm set šedesát devět set pět b) které číselné řády u některých čísel chybí a) Čti čísla zapisuj je do tabulky řádů přepiš čísla z tabulky řádů číslo slovem osmnáct dvě stě devadesát jedna tři sta devadesát třicet dva S D J číslo číslicí

7 Zapiš čísla do tabulky číselných řádů a) b) číslo S D J číslo S D J Zapiš čísla a) čtyři sta dvacet dva dvě stě osmdesát osm devět set čtyři tři sta dvanáct pět set pět sto devadesát devět šest set jedna tři sta jedenáct b) sedm set čtyřicet devět set padesát dva sedm set šestnáct sto jedna pět set padesát pět čtyři sta čtyřicet dvě stě dvacet dva sedm set sedm Piš podle diktátu Piš podle diktátu _

8 Zapisuj diktovaná čísla do tabulky číselných řádů a) S b) D J S c) D J S d) D J S D J e) Vymysli a zapiš čísel, která mají na řádu desítek číslo Rozlož na stovky, desítky a jednotky a) b) + + _

9 Rozlož na sta, desítky a jednotky a) b) + + _ Číselné řady, číselná osa a) Přečti čísla na číselných osách b) Vyznač do cvičení a) nad osu tato čísla

10 Doplň čísla která jsou hned před a hned za danými čísly a) Rozlož čísla na tři sčítance ( stovky + desítky + jednotky ) vzor vzor + + _ + + _ b) Která čísla ze cvičení a) najdeš na této číselné ose? Doplň čísla do číselné řady a) b) c) d),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11 a) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj b) Počítej po jednotkách od do a čísla zapisuj c) Počítej po desítkách od do a čísla zapisuj d) Počítej po stovkách od do a čísla zapisuj Číselné řady - užití a) b)

12 Úkoly a) Přečti na teploměru jak vysoká teplota je naměřena ( a čtyři délky ) b) Řekni, kolik dílků vody je v odměrce? ( ) ( dle úrovně, třídy seznámíme žáky i s ml ) Ostatní druhy číselných os využijeme dle svého uvážení či potřeby Porovnávání čísel Doplň znaky <, >

13 Doplň znaky <, >, Doplň znaky <, > a) b) vzor vzor < > < + > < + < < + > > + > < + > > + < > + <

14 Doplň jakákoliv čísla, která splňují danou podmínku < > > < < > > < > < > < > < > < Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu a) b) seřaď čísla od nejmenšího k největšímu Seřaď čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,,

15 Honza si ušetřil Kč Jana si ušetřila Kč Který z nich si ušetřil více? ( Vyjádři znaménkem <, > ) Honza Jana _ Monika si ušetřila Kč Petr si ušetřil Kč Který z nich si ušetřil více? ( Zapiš porovnání a odpověz ) Monika Petr _ odpověď Pavel měří cm Láďa cm Který z chlapců je vyšší? ( Zapiš porovnání a odpověď ) odpověď

16 Zaokrouhlování čísel na desítky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na desítky u dvou různých čísel Označím si desítky Zaokrouhluji podle jednotek Zaokrouhlené číslo je Zápis, _, _, _, _,_, _,_,_,_,_,_,_,_, Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli na desítky,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,, Zaokrouhli na desítky

17 Zaokrouhli na desítky a) b) c) d) e) Vybarvěte různými pastelkami čísla na krabičkách Každé číslo na korálku zaokrouhlete na desítky Vybarvěte je stejně jako příslušné číslo na krabičce Zaokrouhlování čísel na stovky Měřítko zaokrouhlování Postup zaokrouhlování na stovky u dvou různých čísel Označím si stovky Zaokrouhluji podle desítek Zaokrouhlené číslo je Zápis _,,,,,,,,,,,,,,

18 Vyznač čísla na číselné ose a zaokrouhli je na stovky _,,, _, _,_,_,,, _,,_, _, _,_, _, Zaokrouhli na stovky a) b) c) d) Zaokrouhli na a) desítky b) stovky

19 Míra má v pokladničce Kč Věra má Kč Kolik stokorun si přibližně ušetřil Míra a kolik Věra? ( Vyznač čísla na číselné ose, zaokrouhli a napiš odpověď ) Míra Věra,,,,,,,,,_,, odpověď Čísla sudá a lichá Čísla sudá lichá Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Všechna čísla, která končí na číslici,,,, nebo Například,,,,,,,,, Například,,,,,,,, Vypiš všechna lichá čísla,,,,,,,,,,, _

20 Vypiš všechna sudá čísla,,,,,,,,,,, _ Rozděl čísla pod tabulkou na sudá lichá,,,,,,,,,,,,, Dílky se sudými čísly vybarvi červeně, s lichými modře Zapisuj diktovaná čísla do tabulky sudé liché

21 Vybarvi čísla lichá žlutou barvou a čísla sudá zelenou Jestliže úkol vypracuješ správně, objeví se ti čtverec Ze školy domů vedou tři cesty Ta nejlepší vede jen po lichých číslech Najdeš ji? úkol Obtáhni správnou cestu červenou barvou

22 Sčítání a odčítání do bez přechodu desítek Eva má našetřeno Kč, Tomáš Kč Kolik Kč mají dohromady? Eva Tomáš + sčítanec + sčítanec součet

23 Jirka má našetřeno Kč Za Kč koupil mamince květinu Kolik Kč mu zůstalo? úspory Jirky za květinu Kč Kč menšenec menšitel rozdíl

24 o více o méně Počítej zpaměti Počítej zpaměti

25 Počítej zpaměti Soutěžíme Počítej zpaměti

26 Spoj čísla která jsou si rovna a) b) Doplň čísla Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor + - odpověď Myslím si číslo Když od něj odečtu, dostanu Které číslo jsem si myslel? vzor - + odpověď

27 Počítáme s penězi Doplň tabulku podle vzoru součet Kč Kč Kč Kč Kč Kč Ve škole je chlapců a dívek Kolik dětí je celkem ve škole? Utvoř příklad a napiš odpověď ch d příklad odpověď celkem do obchodu přivezli beden sirupu, beden limonád a beden džusů Kolik beden nápojů přivezli do obchodu celkem? Doplň znaménka, vypočítej a napiš odpověď odpověď

28 V míse bylo bonbónů Roman snědl bonbónů a Monika Kolik bonbónů v míse zbylo? Vybarvi Roman snědl modrou barvu Monika snědla červenou barvu Vypočítej zpaměti a doplň odpověď V sáčku zbylo bonbónů Vypočítej dvěma způsoby na ( řádek a do tabulky ) vzor + _ +

29 Vypočítej a udělej zkoušku zkouška Vypočítej a udělej zkoušku - zkouška _

30 Jana dostala k narozeninám Kč Koupila si panenku za Kč Kolik jí zbylo? Sestav příklad, vypočítej a napiš odpověď PENĚŽENKA _ - odpověď _ Sčítání a odčítání do s přechodem desítek Vypočítej

31 Zapiš do druhého řádku čísla o desítky menší Vypočítej Vypočítej Vypočítej

32 Zopakuj si postup písemného sčítání s přechodem desítek počítáme + ( na místo jednotek napíšeme a připočteme k desítkám ) + + ( na místo desítek napíšeme ) stovky desítky jednotky + ( na místo stovek napíšeme ) nebo + ++ stovky desítky jednotky +

33 Mám našetřeno Kč Od strýce jsem dostal ještě Kč Kolik Kč mám celkem? + + S D J odpověď Celkem mám Kč Vypočítej písemně

34 Vypočítej písemně Zopakuj si postup písemného odčítání s přechodem desítek Pamatuj při písemném odčítání musíš dané číslo odečítat od většího nebo stejně velkého čísla počítáme stovky desítky jednotky a kolik chybí do? ( napíšeme na místo jednotek půjčili jsme si desítku ) ( vrátíme desítku k dolnímu číslu ) + a kolik chybí do? ( napíšeme na místo desítek_ a kolik chybí do? ( napíšeme na místo stovek ) Vypočítej a proveď zkoušku zkouška

35 Vypočítej a proveď zkoušku - _ - - _ - zkouška Vypočítej písemně a proveď zkoušku + + zkouška Soutěž

36 V obchodě měli kusů čokolády Za jeden den prodali kusů čokolády Kolik kusů čokolády zbylo na další dny? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Jana si koupila svetr za Kč Svetr Hanky byl o Kč dražší Kolik Kč stál svetr Hanky? Vypočítej písemně a napiš odpověď _ odpověď Vypočítej

37 Násobení a dělení do, násobky Martin má kuliček Štefan má x více Kolik kuliček má Štefan? Štefan má kuliček činitel činitel součin Paní učitelka chtěla rozdělit bonbónů mezi žáků Kolik bonbónů dostal každý žák? Každý žák dostal bonbónů dělenec dělenec podíl

38 Pamatuj Násobení je opačný matematický úkon k dělení a naopak Užití Zkouška správnosti k příkladu Zkouška správnosti k příkladu Zopakuj si násobky čísel Pamatuj - Dělit nulou nelze!

39 Doplň chybějící násobky Seřaď násobky čísla od nejmenšího k největšímu,,,,,,,,, Seřaď násobky čísla od největšího k nejmenšímu,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vypiš z uvedených čísel násobky čísla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40 Rozkládej na součin čísel Vypočítej a výsledek zapiš do kytičky

41 Vynásob a hned proveď zkoušku dělením Vypočítej Vypočítej

42 Vytvoř k výsledkům ( na lince ) příklady a hned proveď zkoušku,,,,,,,,, zk zk _ Počítejte zpaměti a zakroužkujte správný výsledek,,,,,,,,,

43 Jirkovi je let Jeho babička je krát starší Kolik let je babičce? Jirkovi,, babičce, _,,, _, _, _ příklad _ odpověď Babička měla jablek Rozdělila je mezi děti Kolik jablek dostalo každé dítě? příklad odpověď _ Vypočítej

44 Vynásob Vypočítej Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d)

45 Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a) b) c) d) Na jednom sudu jsou obruče Kolik obručí je na sudech? zápis příklad na sudu obruče na sudech x obručí_ odpověď Jedna vstupenka na výstavu stojí Kč Kolik Kč stojí vstupenek? zápis příklad znázornění vstupenka Kč vstupenek x více x Kč _ odpověď

46 Zapiš čísla za sebou podle diktátu a vybarvi je podle tabulky násobky žlutě násobky červeně násobky modře Doplň znaky >, <, Doplň správně znaménka

47 Ve školní jídelně mají talířů Jsou uloženy v kupách Kolik talířů je uloženo v jedné kupě? výpočet odpověď _ Diktované násobky čísel zapisuj do toho řádku, ke kterému číslu patří a) b) Seřaď násobky čísla ( spolu s písmeny ) od nejmenšího k největšímu Jaké slovo je tajenkou číselné řady? K D S S I R K E A M Á odpověď

48 Doplň příklad a) b) c) Zapisuj jen výsledky diktovaných příkladů a)_ b) c) d) _ Šipkou spoj příklad se správným výsledkem

49 Vypočítej do tabulky a) b) c)

50 Eva dostala k narozeninám panenku za Kč Monika dostala míček za Kč Kolikrát levnější byl míček Moniky než panenka Evy? zápis panenka Kč míček Kč kolikrát méně x Kč výpočet odpověď Čtyři žáci mají zasadit sazenic Kolik sazenic zasadí každý žák? Doplň zápis, sestav příklad a odpověz zápis počet žáků počet všech sazenic jeden žák sazenic výpočet odpověď Nad domy letělo havranů Na každou anténu si sedlo havranů Na kolika anténách havrani seděli? zápis _ výpočet odpověď

51 Doplň chybějící násobky na číselných osách a) _,,,,,,,,,,,_ b) _,,,,,,,,,,,_ Porovnej čísla znaky >, <, Vypočítej

52 Doplň chybějící čísla v tabulce x x x Doplň znaky >, <, Petr má v peněžence Kč Sandra krát méně Kolik Kč má v peněžence Sandra? výpočet odpověď _ Láďa si uspořil Kč Pavel krát více a) Kolik Kč si uspořil Pavel? b) Kolik Kč mají oba chlapci dohromady? ad a) ad b)

53 Jednotky délky, hmotnosti, objemu, a času Vyber a správně zapiš názvy ( pod obrázky ) Měříme Vážíme Odměřujeme Čas určujeme _ brambory délka prkna délka záclon benzín hodiny cukr délka koberce délka látky rajčata mléko délka trámu mouka voda

54 Jednotky délky čteme metr centimetrů milimetrů kilometr metrů píšeme m cm mm km m Převeď m cm cm m cm mm mm cm m _ mm mm m Převeď cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm mm cm mm cm m

55 Převeď km _ m km _ m m km cm m mm _ m cm mm Převeď mm cm mm mm cm mm cm _ m cm mm cm mm Švadlena bude šít šaty Na rukávy spotřebuje cm, na přední a zadní díl šatů cm látky Kolik cm látky spotřebuje švadlena na celé šaty? ( Vypočítej, převeď na m a cm a napiš odpověď ) výpočet odpověď převod jednotek _

56 V obchodě měli koberec dlouhý cm Pan Novák si z této délky koupil cm Kolik cm z délky koberce v obchodě zbylo? ( Vypočítej písemně, převeď na m a cm a napiš odpověď ) znázornění,_, cm,, cm cm,_,_, X cm výpočet cm převod jednotek _ cm m cm odpověď _

57 Jirka jel s rodiči na výlet z Chebu do Prahy ( To je km ) Když ujeli km, zastavili se na svačinu Kolik km museli po svačině ještě ujet? ( Vypočti a odpověz ) Cheb km Praha,_,, km výpočet svačina x km odpověď Jednotky hmotnosti čteme kilogram gramů píšeme kg g

58 Vypiš Co kupujeme na gramy? Co kupujeme na kilogramy? kg g kg kg g

59 a) Přečti, kolik kdo váží b) Do vedlejší tabulky seřaď členy rodiny podle jejich váhy od nejlehčího po nejtěžšího Tatínek kg Pavel kg Maminka kg Eva kg Vypočítej kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg kg + kg kg kg + kg kg kg kg kg kg kg kg Ve školní jídelně kuchařky spotřebovaly na buchty kg polohrubé a kg hladké mouky Kolik kilogramů mouky kuchařky spotřebovaly celkem? výpočet _ zkouška odpověď _

60 Maminka koupila g másla, g mouky g salámu Kolik g vážil nákup? Kolik je to kg? výpočty g _ kg odpověď Míra a Péťa vezli do sběrny balíky papíru Mírův sběr vážil kg a Péťův kg a) Kolik kilogramů papíru celkem vezli oba chlapci do sběrny? výpočet zkouška odpověď b) Utvoř další otázku, vypočítej a odpověz Otázka výpočet zkouška odpověď

61 Jednotky objemu ( kapalin ) čteme hektolitr litrů píšeme hl l Napiš do které nádoby se vejdou hektolitry a do které litry

62 Vypočítej hl + hl hl hl + hl hl l + l l l + l l hl hl hl hl hl hl l l l l l _ l Převeď hl l hl l hl l hl _ l l hl l hl l hl l hl Do vany se vejde stejné množství vody jako do sudu na obrázku a) Kolik vody se vejde do vany? ( odpověz ) _ b) Kolik je to litrů? ( odpověz )

63 Na letišti mají ve skladu hl leteckého benzínu Do letadel natankovali hl benzínu Kolik hektolitrů leteckého benzínu ve skladu zbylo? výpočet odpověď Jednotky času čteme den hodin hodina minut píšeme h min Zápis hodin digitálním způsobem h Pozor! Znaménko zde odděluje hodiny od minut, neznamená dělení

64 Spoj čarou rámeček se stejným časem na hodinách Iva vstává v hodin Do školy jde v hodin Ve třídě je v hodin Svačí v hodin Domů odchází ve hodin Dokresli hodinám ručičky hodin půl čtvrt na

65 Na nádraží jsou hodiny, které ukazují odjezdy vlaků Spoj co patří k sobě hodin půl čtvrt na tři čtvrtě na Napiš, kolik minut je vybarveno na hodinách

66 Vyznač na hodinách daný počet minut minut minut Odpověz na otázky Kolik je čtvrt hodiny minut? Kolik je půl hodiny minut? Kolik je tři čtvrti hodiny minut? Kolik je hodina minut? minut

67 Ukažte na hodinách čas zapsaný digitálním způsobem Ukaž na hodinách čtvrt na tři půl dvanácté sedm hodin půl osmé tři čtvrti na pět dvanáct hodin Ukaž na hodinách sedm hodin a třináct minut dvanáct hodin a tři minuty půl osmé a dvě minuty Vyznač na hodinách ( dokreslením obou ručiček ) časy z úkolu

68 Aritmetika hrou Hrajeme si na stopovanou Cesta vede po lístečcích se správnými výsledky odčítání V každém sloupci je odčítáno stále stejné číslo Lístečky se správnými výsledky vybarvi a spoj je mezi sebou čarou Zapisuj čísla po jednotkách od do

69 Spoj body, až a obrázek vybarvi

70 Spoj body až Každé další číslo je vždy o větší než číslo předcházející Obrázek vybarvi

71 a) Vybarvi stejnou barvou kameny s největšími čísly b) Jinou barvou vybarvi kameny s nejmenšími čísly c) Seřaď čísla z úkolu a) podle velikosti ( od nejmenšího k největšímu ) d) Seřaď čísla z úkolu b) od největšího k nejmenšímu e) Seřaď všechna čísla z obrázku od nejmenšího k největšímu Skákej jenom po kamenech s čísly většími než a) Jak se dostaneš na druhou stranu řeky? ( kameny vybarvi ) b) Čísla která jsi vybarvil, seřaď od nejmenšího k největšímu

72 Doplň čísla závodníků A Mé číslo se zaokrouhluje na Když k němu přičtete, bude se zaokrouhlovat na B,C,D,E Naše čísla se zaokrouhlují na Když k nim přičtete, budou se zaokrouhlovat na ( Zaokrouhluj ústně nebo písemně ) A B C D E Na mostě jsou sudá a lichá čísla Jestliže je rozdělíš správně do dvou pilířů, most nespadne sudá lichá

73 Spoj se správným výsledkem Soutěž o sáčky správných výsledků Po správném vypočítání jedné tabulky si můžeš vybarvit jeden sáček naznačenou barvou + +

74 + + Řeš pyramidu podle vzorce a + b c c a b

75 a) Vypočítej b) Porovnej oba výsledky znaménky <, >, Odhalení obrázku Počítej příklady, vybarvuj jemně plochy se správnými výsledky a na závěr obrázek zvýrazni

76 Vypočítej příklady, najdi výsledek a políčko vybarvi oranžová růžová žlutá zelená modrá černá hnědá červená

77 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem hnědá černá zelená modrá oranžová červená žlutá

78 Počítej z paměti a kontrolu proveď písemným odčítáním _ _ _ _ _ _

79 Doplň čísla tak, aby v každé straně trojúhelníku byl součet Utvoř příklady na písemné sčítání a výsledky doplň do tabulky +

80 Utvoř příklady na písemné odčítání a výsledky doplň do tabulky - Doplň chybějící čísla Počítej zpaměti, nebo písemně +

81 Vyhledej na obrázku násobky čísel,,, a obrázek vybarvi

82 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi podle tabulky výsledků pod obrázkem

83 Vybarvi příklady se stejným výsledkem a stejnou barvou Doplň příklady se stejným výsledkem Doplň +, -, nebo

84 Doplň vynechaná čísla Doplň výsledky Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,,,,, Znázorni na číselné ose všechny násobky čísla,,,_, _,_,_,_,

85 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu

86 Vypočítej Vypočítej Vypočítej Vypočítej

87 Postupně spojuj čarou násobky čísla od nejmenšího k největšímu Pavel má nového kamaráda Jirku Nezná k němu cestu Jirka mu poradil, že cesta vede přes všechny násobky čísla Vybarvi cestu

88 Doplň tabulku násobků Doplň

89 Vypočítej příklady, najdi na obrázku výsledek a políčko vybarvi šedě

90 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

91 Stolní tenis Zuzka, její bráška a rodiče rádi hrají stolní tenis Tatínek koupil balení nových pingpongových míčků V jednom balení bylo míčků Rozděl spravedlivě míčky mezi členy rodiny Pomoz si nakreslením míčků do misek nebo početně _ máma táta bráška Zuzka Kolik míčků každý dostal? Řetízky kdo došel k vyššímu číslu?

92 Vypočítej příklady a obrázek vybarvi

93 Pro chytré hlavy Jana uháčkovala řetízek dlouhý m cm Jitka o cm kratší Jak dlouhý řetízek uháčkovala Jitka? Doplň zápis, znázornění, výpočet a odpověď zápis Jana _ m cm Jitka o cm kratší x cm m cm cm znázornění cm,_,_, _ cm cm výpočet cm cm cm cm m cm odpověď V mlékárně vyrobili hl plnotučného mléka a hl nízkotučného mléka a) O kolik hl plnotučného mléka vyrobili více než nízkotučného? b) Kolik hl mléka vyrobili celkem? Vytvoř příklady a ústně odpověz a) b) _

94 Maminka nakoupila půl kg masa, g uzenin a g čokolády Kolik gramů vážil nákup? ( nápověda půl kg masa g masa ) příklad odpověď _ Truhlář má lištu dlouhou m cm Lištu zkrátil o cm Kolik centimetrů teď lišta měří? Vypočti a odpověz ( Nevíš si rady? Vrať se k příkladu ) Děti soutěžily ve skoku do dálky Na prvních třech místech se umístily tyto děti Pavel skočil m cm Alena skočila cm Karel skočil m Napiš jména dětí podle pořadí na stupně vítězů

95 Prověrky a testy I Diktát Doplnění znaménka <, >, Vypočítej Vypočítej Jirka měl našetřeno Kč Za Kč koupil mamince dárek Kolik Kč mu zůstalo? _ Vypočítej - - _

96 II Napište čísla o větší,,,,,,,, _ Vypočítej Vypočítej a proveď zkoušku _ zk zk zk _ Vypočítej a proveď zkoušku - zk _ - zk _ - zk _ Dámský svetr stojí Kč a pánský je o Kč levnější Kolik korun stojí pánský svetr? _ Vypočítej _

97 III Diktát ( Zapisuj pouze výsledky ) Vypočítej Vypočítej Doplň znaménko <, >, Petrovi je let, jeho tatínek je krát starší Kolik let je tatínkovi? výpočet odpověď Vypočítej

98 IV Ke kterým jednotkám patří tyto zkratky? h, kg, m, hl, cm, km, g, l, mm, min, s Jednotky délky _ Jednotky hmotnosti _ Jednotky objemu Jednotky času Převeď m cm m km m cm cm mm hl l hl l l hl l hl kg _ g h _ min h min min min s Vypočítej g g g g + g - g + g + g g g g g kg - g + kg + g + kg g kg g Vypočítej km + km km m + m m cm + cm cm mm + mm _ mm Vypočítej m cm cm m cm cm cm mm mm cm mm mm

99 V Test názvy základních početních úkonů ( Označ křížkem správnou odpověď ) a) součin je výsledek při b) podíl je výsledek při sčítání odčítání násobení odčítání dělení násobení c) součet je výsledek při d) rozdíl je výsledek při násobení odčítání sčítání VI odčítání sčítání dělení Test logické uvažování Jana má bonbónů Andrea krát více Kolik bonbónů má Andrea? výpočet odpověď Katka má míčků Pavel má o míčky více Kolik míčků má Pavel? výpočet odpověď Jitka si ušetřila Kč Monika o Kč méně a) Kolik Kč si ušetřila Monika? b) Kolik Kč si ušetřili dohromady? a) výpočet odpověď b) výpočet odpověď

100 Dědečkovi je let Jeho vnukovi je krát méně Kolik let je vnukovi? výpočet odpověď _ Myslím si číslo Když od něj odečtu, zbyde Jaké číslo si myslím? - odpověď Myslím si číslo Když k němu přičtu, dostanu Které číslo si myslím? + odpověď Myslím si číslo Když ho násobím sedmi, dostanu Které číslo si myslím odpověď Myslím si číslo Když ho dělím deseti, dostanu Které číslo si myslím? odpověď Myslím si číslo, vynásobím ho pěti a potom přičtu Vyjde mi číslo Které číslo si myslím? odpověď

101 Sebehodnocení žáka ano částečně ne Učivo jsem zvládl/a Rozuměl/a jsem výkladu Dával/a jsem pozor Učivo mě bavilo Učivo je pro mě těžké - u vyhovující odpovědi vybarvi políčko barevně ( nebo udělej x )

102 Použitá literatura EISLER, J Matematika od pětky do osmičky Havlíčkův Brod FRAGMENT, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy Praha Septima, KUBOVÁ, L, JAHODA, J Matematika pro pátý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy Praha Septima, SLAPNIČKOVÁ, H, ČMOLÍKOVÁ, S, REMUTOVÁ, P Matematika pro šestý ročník zvláštní školy pracovní sešit Praha Septima, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, BLAŽKOVÁ, B, GUMDZOVÁ, Z Procvičujeme POČÍTÁNÍ pracovní listy pro ročník základní školy speciální Praha Portál, ROSECKÁ, Z Jak je lehká násobilka Pracovní sešit pro a ročník BrnoNová škola, ZAPLETAL, F, EBEROVÁ, J, STOPENOVÁ, A, KRUTIŠOVÁ, S Matematika pro ročník zvláštní školy Praha SPN,

103 Základní škola Cheb, Kostelní nám, příspěvková organizace Vypracoval Mgr Libuše Caranová a kol CHEB

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 3 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

MATEMATIKA 5. ročník

MATEMATIKA 5. ročník MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000

Více

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE JMÉNO: Dnes se římské číslice nepoužívají pro výpočty, ale můžeme je najít například na ciferníku hodin, jako označení kapitol v knihách, letopočtů výstavby nebo rekonstrukce

Více

MATEMATIKA - 4. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 4. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 4 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika 6. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 6-2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika 6. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 6. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/ MATEMATIKA 6. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 6. ročníku přirozená čísla a desetinná čísla. Může být

Více

Název materiálu/sady: Matematika 2 SADA

Název materiálu/sady: Matematika 2 SADA Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU Desetinná čísla pracovní listy pro 6. 7. ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Moderní výuka by se měla co nejvíce orientovat na individualitu

Více

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika pro 7. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL VY_32_INOVACE_M_186 OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 29. 9. 2012 Datum

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36

Matematika číslo a početní operace PDF MZ 4 / VY_MA2_42_01-36 VY_42_INOVACE_MA2_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici mohu koupit za 60

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč Vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST Doplň chybějící čísla: 836 472 836 478 962 590 962 595 508 000 508 500 846 720 846 730 406 600 407 100 Napiš, mezi kterými

Více

Jméno :... třída : 5. I. část

Jméno :... třída : 5. I. část Jméno :... třída : 5. I. část 1. 2 569 38 625 68 138 8 372 32 765 723 765 58 217 23 792 95 676-59 635-92 382-62 826 2. 372 6 53 37 2 657. 5. 73. 658. 37 3. 573 96 387 28. 60. 700. 30. 508. V prodejně měli

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel

5 čitatel zlomková čára 13 jmenovatel Aritmetika sekunda 1 Zlomky Celek a jeho část Zlomek je speciální zápis čísla v podílovém tvaru. Zlomek obsahuje čitatele a jmenovatele, kteří jsou od sebe odděleni zlomkovou čarou. Zlomek pět třináctin

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel)

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Téma : Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Příklady Číselná osa ) Která z následujících čísel neleží

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM

SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM VY_32_INOVACE_M_207 SLOVNÍ ÚLOHY 3. ROČNÍK JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ A NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 12. 8. 2012

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II Výběr tematicky zaměřených matematických úloh pro posouzení dovedností žáků 5. ročníku při jejich zařazování do tříd se skupinami s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 1) Pokračuj v řadách čísel:

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč Vzdělávací

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip.

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. HRAJEME SI Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. Napiš naše jména Filipovi i Lojzíkovi je tolik roků, kolik je tady čárek.

Více

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální.

Kaţdé číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel, je číslo racionální. . Racionální čísla. ročník -. Racionální čísla.. Vymezení pojmu Kaţdé číslo které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel je číslo racionální. Při podílu dvou celých čísel a a b mohou nastat tyto situace

Více

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL VY_32_INOVACE_M_183 PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 15. 9. 2012 Datum pilotáže: 3. 12. 2012 Anotace: Materiál slouží k procvičení písemného

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu?

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu? Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď, jaký výpočet určuje správný výsledek úlohy. 18 : 3 = 18 + 3 = 18. 3 = 18-3 = V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí,

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.14 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Klíčová slova: Matematika a její aplikace Početní operace s přirozenými

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

MATEMATIKA. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

MATEMATIKA. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MATEMATIKA pracovní sešit aritmetiky pro 6. ročník Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka

Příklad : Číslo 547,382 5 4 7, 3 8 2..stovky desítky jednotky, desetiny setiny tisíciny.. desetinná čárka 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 7 0 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Dodatek č. 1 k :

Dodatek č. 1 k : Dodatek č. 1 k 1.9. 2013: Změny upravené tímto dodatkem na str. 40 v textu vyznačeny červenou barvou. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Prohlédni si obrázek a vyber správnou

Více

DĚLENÍ SE ZBYTKEM (DĚLITEL 6, 7, 8, 9)

DĚLENÍ SE ZBYTKEM (DĚLITEL 6, 7, 8, 9) VY_32_INOVACE_M_191 DĚLENÍ SE ZBYTKEM (DĚLITEL 6, 7, 8, 9) Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 21. 10. 2012 Datum pilotáže: 26. 4. 2013 Anotace: Procvičení dělení se zbytkem

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Početní operace s přirozenými čísly

Početní operace s přirozenými čísly Početní operace s přirozenými čísly Autor: Jana Krchová Sčítání přirozených čísel Sčítej zpaměti: a) 35 + 15 + 60 12 + 18 + 20 + 14 b) 16 + 8 + 11 + 17 23 + 14 + 17 + 16 c) 45 + 12 + 5 + 18 107 + 23 +

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozezná, pojmenuje, vymodeluje úsečku a lomenou čáru porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky užívá a zapisuje vztah

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více