Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování inovativní léčby. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba"

Transkript

1 Financování inovativní léčby MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

2 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 OECD podíl výdajů na zdravotnictví k HDP Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP (%) ,2 10,9 1,9 2,1 10,3 2,5 7,7 7,2 7,0 1,3 2,4 1,4 6,4 9,3 8,8 7,8 6,4 5,6 4,8 4,6 1,8 0,0 Švédsko Nizozemsko Rakousko Česká republika Veřejné výdaje Zdroj: OECD.ilibrary.org Soukromé výdaje Maďarsko Slovensko Polsko Celkové výdaje

3 OECD ukazatele výdaje na léčiva Tab.: Celkové výdaje na léčiva (Rx a OTC léky) na jednoho obyvatele(us$) 900 Celkové výdaje na léčiva na jednoho obyv. (US$) Rakousko Slovensko Nizozemsko Maďarsko Švédsko Česká republika Polsko Zdroj: OECD.ilibrary.org

4 Aktuální přehled trhu LP v ČR (hrazené léky dle SCAU161101) BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 51 ATC skupin LP 62 biologických LP 135 kódů biologických LP CENTROVÉ* S LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 152 ATC skupin LP 180 centrových LP 369 kódů centrových LP KONVENČNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY** 871 ATC skupin LP 1880 konvenčních LP 7940 kódů konvenčních LP *BEZ ATC V06XX VÝŽIVY ** NEJSOU CENTROVÉ ANI BIOLOGICKÉ

5 Vývoj trhu biologických LP ve světě Biologika rostoucí podíl na trhu celosvětově Předpokládaný podíl biologik na trhu dosáhne v roce % Podíl biologik na celkovém objemu prodeje: 11 % 15 % 18 % % $ 46Bn $ 106Bn $ 169Bn $ 221Bn Podíl neoriginálních a originálních biologik: 1 % 0,3 % 0,5 % 0,4% Neoriginální biologika Biosimilars 2 5 % Zdroj: IMS Health - Global use of medicine 2017

6 Vymezení pojmu biologická léčba a přípravky specializované péče Biologickou léčbu lze obecně definovat jako podávání moderních léčivých přípravků specificky cílených na buněčné a molekulární pochody, které jsou typické pro vznik a vývoj některých autoimunitních, zánětlivých a nádorových onemocnění. Zdroj: Pavelka K., Arenberger P. a kol. Biologická léčba zánětlivých a autoimunitních onemocnění v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii, 2014 Přípravky specializované (centrové) péče (1) Ústav v rozhodnutí označí přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné soustředit do specializovaných pracovišť podle 15 odst. 10 zákona, symbolem S. (2) Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou. (3) U vysoce inovativního přípravku, kterému je stanovena dočasná úhrada podle 39d zákona, postupuje Ústav vždy podle odstavce 1. Zdroj: 39 vyhl. 376/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

7 Biologická léčba - zahrnutá do analýzy léčivé přípravky specificky cílené na buněčné a molekulární pochody, které jsou typické pro vznik a vývoj autoimunitních, zánětlivých a nádorových onemocnění vybrané skupiny léčiv monoklonální protilátky fúzované proteiny inhibitory proteinových kináz* ostatní příklady adalimumab, infliximab, golimumab, abatacept, etanercept, alefacept, lapatinib, nilotinib, imatinib, fingolimod, tretinoin, *na rozdíl od definice FDA byly zahrnuty i malé syntetické molekuly cíleně působící na nitrobuněčné enzymy

8 abatacept* Biologické léčivé látky zařazené do analýzy vývoje trhu v ČR certolizumab pegol* gefitinib** nivolumab** sorafenib** abciximab cetuximab golimumab* obinutuzumab sunitinib** adalimumab* crizotinib** imatinib** omalizumab temsirolimus** afatinib** dabrafenib** imiglucerasa palivizumab tocilizumab* aflibercept** daklizumab infliximab* panitumumab trastuzumab** alemtuzumab dasatinib ipilimumab** pazopanib** trastuzumab emtansin anakinra* denosumab kanakinumab pegaptanib* tretinoin axitinib** ekulizumab lapatinib pertuzumab** ustekinumab* basiliximab eltrombopag lenalidomid** ranibizumab vemurafenib** belimumab erlotinib** mifamurtid** regorafenib** vismodegib** bevacizumab etanercept* natalizumab rituximab** bexaroten** everolimus** nilotinib romiplostim bortezomib** fingolimod nintedanib** sekukinumab Zdroje: *Pavelka K., Arenberger P. a kol. Biologická léčba zánětlivých a autoimunitních onemocnění, 2014 ** Modrá kniha ČOS, cílená léčba v onkologii, 2016 ostatní monoklonální protilátky nebo jiné zdroje

9 100% 80% Přehled vývoje biologické léčby v ČR Poměr fin. objemu biologické vs. konvenční léčby (%) 89% 87% 87% 86% 84% 83% 60% 40% 20% 0% 11% 13% 13% 14% 16% 17% FIN OBJEM BIOLOGICKÝCH LP FIN OBJEM KONVENČNÍ (nebiologické) léčby Počty léčivých přípravků Konvenční LP Biologické LP SCAU 12_ _ _ _ _ _2016 Zdroj: Hlášení dodávek distrib. LP (sukl.cz)

10 25% 20% 15% 10% Vývoj trhu biologických LP Svět vs. ČR: podíl biologické léčby na celkovém trhu léků (Rx+OTC)* ČR Svět 18% 15% 15% 16% 13% 13% 11% 11% 20% 5% Zdroj: IMS Health Data (IMS Health Thought Leadership, 2013) & Hlášení dodávek distrib. LP (sukl.cz)

11 Léčivý přípravek ABRAXANE ADCENTRIS AFINITOR ALIMTA AVASTIN DACOGEN ERBITUX HALAVEN INLYTA IRESSA JAKAVI JEVTANA KADCYLA NEXAVAR PERJETA SPRYCEL STIVARGA SUTENT TAFINLAR TARCEVA TASIGNA TYVERB VECTIBIX VIDAZA VOTRIENT XALKORI YERVOY YONDELIS ZALTRAP ZELBORAF Polsko Nizozemsko Německo Rakousko Itálie Švýcarsko Španělsko Francie Česká republika Velká Británie Slovensko Maďarsko Rumunsko Úhrada protinádorových inovativních léků Nejnižší podíl standardně hrazených LP (bez omezení) je v ČR a Polsku Léčivý přípravek Počet hrazených LP Počet hrazených LP s omezením Celkem Hrazený Hrazený s omezením Nehrazený (není hrazen) Polsko Nizozemsko Německo Rakousko Itálie Švýcarsko Španělsko Francie Česká republika Velká Británie Slovensko Maďarsko Rumunsko zdroj: EY, Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected EU countries and Switzerland, 2015

12 Rumunsko Polsko Česká republika Maďarsko Itálie Slovensko Nizozemsko Španělsko Francie Velká Británie Švýcarsko Rakousko Německo Čas potřebný k uvedení na trh Průměrná doba (ve čtvrtletích) mezi registrací (EMA) a dodávkami inovativních léčiv Čas (počet čtvrtletí) mezi registrací a reálnými dodávkami inovativních léčiv 11,6 9 6,7 6,5 4,8 4,7 4,6 4,1 3,6 3,2 2,8 1,5 1,1 Počet léků představuje počet léčiv (ze všech 30 analyzovaných) u nichž bylo dosaženo úrovně 3% objemu prodeje (TOP3) zdroj: EY, Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected EU countries and Switzerland, 2015

13 Lékové inovace ceny inovativních léků Ceny inovativních léků v ČR patří k nejnižším v Evropě Srovnání indexu cen inovativních léčiv v zemích bez úhradových omezení Česká republika Polsko Ceny ze 13 zemí* 100 Index cen v zemích s úhradou bez omezení = * Ceny ze 13 zemí v období 1Q2013 3Q ČR, Slovensko, Francie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie, Itálie, Rakousko, 94 Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko Ceny v zemích s uhradou bez omezení** ** Ceny v období 1Q2013 3Q2014 ze zemí - Německo, Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko zdroj: EY, Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected EU countries and Switzerland, 2015

14 Lékové inovace Výdaje (ZP) na inovativní LP VÝVOJ OBJEMU ÚHRAD centrové péče VZP a SZP SZP VZP Suma úhrad (mil. Kč) Zdroj: ročenka VZP, aktuality SZP Odhad na základě průměrného meziročního nárůstu v letech

15 Úspora v mil. Kč Lékové inovace Úspory (rezervy) systému Úspora prostřednictvím revizních řízení (mil. Kč): Úspory prostředků veřejného zdravotního pojištění** 2009* Úspora prostředků veřejného zdravotního pojištění * V roce 2009 (říjen prosinec) ** Zdroj: Výroční zprávy SÚKL ( ) Úsporu prostředků veřejného zdravotního pojištění

16 Rezervy systému Biosimilars Pozitivní listy Úhradová soutěž Úhrady zdravotnických prostředků

17 Biosimilars v ČR - úspory, proléčenost V ČR stále nízká proléčenost biologickou léčbou ve srovnání s jinými zeměmi, např.: země ČR 2,92 Maďarsko, Slovinsko 5 Země EU % pacientů s biologickou léčbou revmatoidní artritida zdroj: Skoupá, Farmakoekonomika biologické léčby ve světle biosimilars, 2014

18 Příklady vstupu biosimilárních LP INFLECTRA (infliximab) Vstup do systému Následně snížení úhrady o 15 % (zkrácená revize SUKLS212285/2013) Odhad úspor proveden na objemu úhrad za rok 2012 Výše odhadovaných úspor 352 mil. Kč (na úhradě) ročně ABASAGLAR (insulin glargin) Vstup do systému Následně snížení úhrady o 15 % (zkrácená revize SUKLS3661/2016) Odhad úspor proveden na objemu úhrad za rok 2015 Výše odhadovaných úspor 137 mil. Kč (na úhradě) ročně Zdroj: Rozhodnutí SÚKL SUKLS212285/2013 SUKLS3661/2016

19 Očekávané biosimilars úspory Úspora po vstupu biosimiláru RITUXIMABu VSTUP NOVÉHO BIOSIMILÁRU Snížení aktuální JZÚ ve skupině o 15 % Předpokládaná úspora 207 mil. Kč * ročně * Odhad úspor vypočten na základě spotřeb LP za rok 2015 a snížená úhrada porovnána s aktuálně platnou úhradou SCAU Další očekávané úspory po vstupu dalších nových biosimilárů (viz dále). Podíl generifikovaných vs. negenerif. na celkovém objemu ÚHRAD 80% 60% 40% 20% 0% 54% 46% 59% 60% 62% 41% 40% 38% 55% 56% 56% 58% 58% 62% 62% 64% 62% 61% 63% 65% 64% 67% 66% 66% 68% 67% 45% 44% 44% 42% 42% 38% 38% 36% 38% 39% 37% 35% 36% 33% 34% 34% 32% 33% Generifikované Negenerifikované

20 Očekávané biosimilars úspory Biosimilars s již podanou žádostí u EMA: biosimilar počet žádostí referenční LP etanercept 1 Enbrel Pfizer adalimumab 3 Humira AbbVie pegfilgrastim 4 Neulasta Amgen Držitel rozhodnutí o registraci ref. LP Insulin glargin 1 Lantus Sanofi-Aventis rituximab 2 MabThera/Rituxan Roche trastuzumab 1 Herceptin Roche Lze ve skupině LP očekávat úspory při vstupu 1. podobného (biosimilárního) přípravku? Ne - má 1. PP Ne - má 1. PP ANO Ne - má 1. PP ANO ANO zdroj: EMA, září 2016

21 Biosimilars - větší dostupnost a pokles ceny Zvýšení podílu epoetinu na trhu v EU po vstupu biosimilar EU RO, ČR, BG % Průměrné zvýšení dnů léčby* Změna ceny za den léčby** + 16 % - 27 % - 50 % Poznámky: Zpracováno na veřejně dostupných cenách. * Změna počtu dní léčby na celkovém objemu trhu mezi uvedením na trh a rokem 2014 ** Změna ceny za den léčby na celkovém objemu trhu mezi uvedením na trh a rokem 2014 zdroj: IMS Health, The Impact of Biosimilar Competition, Nov 2015

22 Potenciální úspory (bilion $) Potenciál úspor biosimilars Potenciál úspor v EU a USA pro 8 klíčových produktů* v letech klíčových produktů: adalimumab etanercept infliximab insulin glargine rituximab trastuzumab peg-filgrastim folitropin alfa 20% snížení ceny 30% snížení ceny 40% snížení ceny zdroj: IMS Health - Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines, březen 2016

23 Biosimilars pipeline zdroj: IMS Health - Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines, 2016

24 Úspora v mil. Kč Pozitivní listy (PL) Využíváno od března 2013 Úspora (VZP) prostřednictvím PL: mil. Kč (708,5 mil. Kč pro celý systém) mil. Kč (1647,6 mil. Kč pro systém) mil. Kč ? Úspora (VZP) prostřednictvím PL Očekávána stagnace Dle VZP je potenciál pozitivních listů pravděpodobně vyčerpán a dále bude již spíše stagnovat nedochází k tak masivním úsporám, na druhou stranu PL pomáhají k nárůstu podílu na trhu přípravkům v nich uvedeným. (např. LP AMARYL nárůst o 11 %, STACYL nárůst mezi lety o 13 % ve skupině) Zdroj: VZP, Zdravotnický deník

25 Švédsko permanentní soutěž Pro zvýšení konkurence mezi farmaceutickými firmami zavedla Pharmaceutical Benefit Board (LFN) zjednodušený proces rozhodování o ceně možných vzájemně nahraditelných LP. V případě žádosti o změnu ceny je automaticky vyhověno pokud je cena nižší nebo srovnatelná s nejvyšší cenou ve skupině medicínsky zaměnitelných generik. Rozhodnutí jsou vydávána jednou měsíčně, konkurence neví, kdo o jakou cenu žádá. Vítězný subjekt s nejnižší cenou získává většinu prodejů přirozená tvorba silné konkurence. Rozhodování o ceně jako součást stanovení úhrady Cena je integrální součást analýzy nákladové efektivity. Příliš vysoká cena = lék nebude nákladově efektivní = zamítnutí žádosti o úhradu. Povinná generická substituce V lékárně vydáván nejlevnější lék Lékař může omezit (medicínský důvod) Pacient má právo odmítnutí = doplatek mezi cenou nejlevnějšího a vybraného léku. Primárně není snahou tlačit ceny příliš nízko (3 principy): Nemožnost nastavit ceny efektivně (příliš nízká cena hrozba nedostupnosti LP na trhu) Příliš regulovaný trh omezuje zdravou konkurenci Podpora inovací je příslibem do budoucna

26 Švédsko cenové srovnání Níže je uvedeno srovnání nejnižších cen výrobce pro léčivou látku ze skupiny ATC M05BAxx bisfosfonáty. Srovnání není provedeno na klasickém principu VCR dle LP, ale pro nejnižší hodnotu v rámci jedné léčivé látky, síly a velikosti balení. Na srovnání je zřejmé, jak je švédský trh postavený konkurenčním systému efektivní. Nejnižší cena výrobce za balení SWE Nejnižší cena výrobce za balení ČR Rozdíl CV SWE ve srovnání s ČR ATC léčivá látka cesta forma balení síla jednotka (Kč)* M05BA04 kys. aledronová POR TBL 4 70 MG 17,53 137,04-87% M05BA04 kys. aledronová POR TBL MG 24,44 427,64-94% M05BA07 kys. risedronová POR TBL MG 49,77 427,64-88% M05BA07 kys. risedronová POR TBL 4 35 MG 2,77 141,16-98% M05BA02 M05BA03 M05BA03 M05BA03 M05BA06 M05BA08 M05BA08 kys. klodronová IVN kys. pamidronová IVN kys. pamidronová IVN kys. pamidronová IVN kys. ibandronová IVN kys. zoledronová IVN kys. zoledronová IVN INF CNC SOL 5x5 60 MG/ML 2321, ,23 54% INF CNC SOL 1x10ML 3 MG/ML 414, ,76-60% INF CNC SOL 1X20ML 3 MG/ML 2628, ,62 75% INF CNC SOL 1X30ML 3 MG/ML 4109, ,94 82% INF CNC SOL 1X6 ML 6 MG 5195, ,11 89% INF CNC SOL 1X5 ML 4MG/5ML MG/ML 27, ,64-98% INF CNC 1X100 4MG/100 SOL ML ML MG/ML 1906,6 1737,04 10% *uvedená cena je vypočtena z velkoobchodní ceny uvedené ve švédské databázi léčiv a přepočtena na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za uplynulé kalendářní čtvrtletí

27 Zdravotnické prostředky Současná úskalí Snaha o maximalizaci výnosu nadsazených úhrad Možná řešení Proces stanovení ceny soutěží mezi porovnatelnými produkty/ vnějším cenovým referencováním (např. průměr 3 nejnižších zahraničních cen) Stanovení ceny a úhrady procesem neodpovídajícím aktuálním právním principům transparentnosti, na základě předem známých a objektivních kritérií, nezávisle a za účasti dotčených subjektů Proces určení referenční skupiny zajistí srovnávání vzájemně porovnatelných produktů Slabý monitoring a vyhodnocování trhu Stanovení referenční úhrady pro skupiny ZP

28 Zdravotnické prostředky Potenciál vnější cenové reference Větší počet hrazených ZP stejné skupiny: glukometr (počet - ČR 84, Slovensko 17, Švédsko 40, Chorvatsko 3) Vyšší cena oproti srovnatelným zemím: glukometr (průměrná cena ČR 739,9 Kč, Slovensko 370, 36 Kč*) Databáze (price list) zdravotnických prostředků v 8 zemích EU: Francie, Chorvatsko, Irsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie *Kurz EUR CZK = 27,00 Kč Data ČR zpracována dle číselníku ZP - SZP ČR Úskalí VCR pro ZP Nesystematičnost systému různé názvy, velikosti balení, vlastnosti, neúměrné množství, komplikovaná zařaditelnost

29 Další rezervy v systému Od 2011 možnost úhradových soutěží zatím žádná neproběhla Neexistuje povinná generická substituce Plýtvání s léčivými přípravky (dle různých zdrojů průměrná hodnota (úhrady) vrácených léků do jedné lékárny činí cca 2,1 mil. Kč ročně) Neprobíhá transparentní revize hrazených zdravotních výkonů U zdravotnických prostředků nedochází k ohlašovaní cen výrobce ze zemí EU.

30 Děkuji Vám za pozornost

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR

Klinicky korigovaná predikce incidence léčených pro celou populaci ČR Tabulka 1. Predikce počtu pacientů indikovaných k cílené léčbě zhoubného nádoru v roce 2014. Léky s platnou kategorizací nově indikovaní pacienti v roce 2014 HERCEPTIN (Trastuzumab) - (neo)adjuvance -

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol)

Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Zvláštní smlouva v KOC (FN Motol) Fakultní nemocnice v Motole MUDr.Zuzana Friedmannová zuzana.friedmannova@fnmotol.cz Počátek CENTER 1. 8. 2006 - centra se ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU Vyhláška MZ ČR 368/06 Sb.,

Více

Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj

Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj Mgr. Martin Mátl Výkonný ředitel ČAFF Dialogem k reformě Zruinují biologické léky zdravotnictví? 21. září 2016, NHÚ AV ČR, Praha Biologický léčivý přípravek

Více

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Centrová péče v roce 2017 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Mimořádná úhrada LP - zákon o zdravotním pojištění 16 Srovnání metodik ZP Příležitosti

Více

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? srovnání cen 1.Q 2010 vs. 1.Q 2009 [ 2 ] Léčivé přípravky plně regulované (regulován výrobce, distributor i lékárna maximální ceny) srovnání cen 1.Q 2010

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie

Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Segment inovativní a centrové péče a jeho výzvy pro hodnocení účinnosti terapie Tomáš Büchler Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Konflikt zájmů:

Více

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Tomáš Doležal Marek Paris říjen 2018 OSNOVA Vývoj cen/úhrad centrových LP v důsledku revizí Vytváření prostoru pro nové pacienty v důsledku klesajících

Více

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba

Vývoj inovativní léčby v České republice. MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Vývoj inovativní léčby v České republice MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba Dle ČSÚ podíl celkových výdajů na zdravotní péči k HDP v ČR klesá Celkové výdaje na zdravotní péči v ČR absolutně v mld. Kč podíl na

Více

VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH

VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH 1 VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 2 V souladu s ustanoveními zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhoduje sekce SÚKL o

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars

Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars 1 Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars Mgr. Irena Storová, MHA 2 Definice biosimilars Biosimilars - biologicky podobný léčivý přípravek, který byl vyvinut tak,

Více

Celkové výdaje na zdravotnictví a osobu v paritě kupní síly (údaje v ) v roce 2002.

Celkové výdaje na zdravotnictví a osobu v paritě kupní síly (údaje v ) v roce 2002. Dostupnost léčiv Dostupnost léčiv je dána: - procesem a délkou trvání registrací - fyzickou dostupností na trhu -cenou - výší úhrady z veřejných prostředků -návyky a očekáváním občanů - kupní silou obyvatelstva

Více

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Které léčivé přípravky jsou hrazeny

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Management výběru dodavatelů biologik v nemocničním prostředí státní nemocnice. Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, PhD.

Management výběru dodavatelů biologik v nemocničním prostředí státní nemocnice. Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, PhD. Management výběru dodavatelů biologik v nemocničním prostředí státní nemocnice Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, PhD. controlling výběr dodavatelů biologické léčby dle legislativy a pravidel MANAGEMENT NEMOCNICE

Více

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný

Biologická léčiva. Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí. Michal Hojný Biologická léčiva Co jsou to biosimilars a jak se vyrábějí Michal Hojný Zadání Jsou to opravdu generické kopie originálů? Jsou tam nějaká nebezpečí při výrobě? Jsou ty léky úplně stejné? Jak těžké je vyrobit

Více

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby. Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Klinická farmakologie cílené protinádorové léčby Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. Komplexní přístup v léčbě nádorů Chirurgie Radioterapie Farmakoterapie - Chemoterapie - Cílená biologická léčba Klasifikace

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS33666/2016 Č.jedn. sukl96807/2016 Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

Výhledy tendrů a poptávek v České republice. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s.

Výhledy tendrů a poptávek v České republice. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Výhledy tendrů a poptávek v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Co vše ovlivňuje poskytovatele Výhled tendrů a poptávek

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Financování zdravotnictví v ČR

Financování zdravotnictví v ČR Financování zdravotnictví v ČR Náklady na léky ve specializovaných centrech a co s tím 22. 9. 2016 Ladislav Friedrich Popisky řádků centrové léky náklady na ZULP náklady na Rx celkové náklady Celkem v

Více

Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Kateřina Podrazilová předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat Úhradová vyhláška pro rok 2018 a změny

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Tisková konference Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Snížení cen léků ušetří pacienti i pojišťovny

Tisková konference Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Snížení cen léků ušetří pacienti i pojišťovny Tisková konference Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví České republiky Snížení cen léků ušetří pacienti i pojišťovny 9.10.2008, Praha ZÁKON O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Více

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

Zlín. MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva Dodatek č. 11 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště-centra ze dne 20.3.2017 (dále jen Smlouva ) (zařízení ústavní péče)

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

Telefon: Praha 10 ROZHODNUTÍ

Telefon: Praha 10 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS152486/2015 Č.jedn. sukl223188/2015 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Léková politika pohledem VZP ČR MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků 22. 3. 2018 LÉČIVA vývoj moderní léčby? 1806 z opia byl poprvé izolován morfin 1899 1928 objev penicilinu

Více

Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016

Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016 Výsledky hledání v registru smluv červenec prosinec 2016 Kateřina Podrazilová předsedkyně Lékové komise SZP ČR Registr smluv Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS33819/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ROZHODNUTÍ. takto. Ústav ve společném řízení o změně maximální ceny léčivých přípravků náležejících do shodné chemickofarmakologicko-terapeutické

ROZHODNUTÍ. takto. Ústav ve společném řízení o změně maximální ceny léčivých přípravků náležejících do shodné chemickofarmakologicko-terapeutické STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS124608/2015 Č.jedn. {_CJ_} Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

Reexport léků v ČR. PharmDr. Alena Tomášková

Reexport léků v ČR. PharmDr. Alena Tomášková Reexport léků v ČR PharmDr. Alena Tomášková 2. 12. 2014 Obsah: Reexport vymezení problému, definice Statistika Konkrétní LP aktuální dostupnost Platná legislativa Vydaná opatření Možnosti řešení Požadavky

Více

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 29. 11. 2014 2 VSTUP VYSOCE INOVATIVNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH PharmDr. Zdeněk Blahuta Státní ústav pro kontrolu léčiv 29. 11. 2014 Registrace vysoce inovativních přípravků 3 Registrace VILP Každý

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků JUDr. Jakub Král, Ph.D. 20. 5. 2015 Praha CERGE Osnova Srovnání obecné právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY A VÝŠE A PODMÍNEK ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VEDENÁ SUKL 23.5.2017 3 Problematika cenové a úhradové regulace léků PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., vedoucí Sekce

Více

Utilizácia liekov včechách do r. 2009

Utilizácia liekov včechách do r. 2009 Utilizácia liekov včechách do r. 29 MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. Bratislava 17. júna 21 9 8 Spotřeba a náklady na léky v ČR (SÚKL) přísné limity na léky (lékaři nesměli víc

Více

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje?

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje? Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment HLAVNÍ VÝZVY ZDRAVOTNICTVÍ ČR Stárnoucí populace

Více

Tomáš Doležal HOSPICON 2019

Tomáš Doležal HOSPICON 2019 CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY Tomáš Doležal HOSPICON

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL

INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL [ 1 ] INOVATIVNÍ LÉČIVA z pohledu SÚKL z pohledu revize systému úhrad MOÚ Brno, 22. května 2009 Fórum onkologů SPOTŘEBA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ [ 2 ] celkem dle ATC skupiny balení (mil.) 2007 2008 80 70 60

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV 1 VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV MUDr. Juraj Slabý Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv 9.10.2014 2 Vzácná onemocnění - obecně Orphan designace - rozhoduje EMA na základě

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Tender Management originálního výrobce v nemocnicích a lékárnách Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Tender management - proč Veřejné zakázky a Evropa Tender

Více

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky [ 1 ] ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky PharmDr. Martin Beneš [ 2 ] ELEKTRONIZACE Elektronizace [ 3 ]

Více

ROZHODNUTÍ. takto. Ústav ve společném řízení o změně maximální ceny léčivých přípravků náležejících do shodné chemickofarmakologicko-terapeutické

ROZHODNUTÍ. takto. Ústav ve společném řízení o změně maximální ceny léčivých přípravků náležejících do shodné chemickofarmakologicko-terapeutické STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS109497/2015 Č.jedn. sukl170616/2015sukl191123/201

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY

CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY A K T U A L IT Y A P R A K T IC K E ZKUSĚNOSTI Z LE KOVE POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICI NSKY CH A EKONOMICKY CH ASPEKTU NEMOCNICŇI L

Více

Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Možnosti a postavení českého zdravotnictví Léková regulace vs. ostatní náklady systému Regulace

Více

JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ. Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ. Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2 NÁKLADY NA ÚSTAVNÍ PÉČI CELKEM

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Přínosy inovativní léčby seminář

Přínosy inovativní léčby seminář Přínosy inovativní léčby seminář Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví 13. 6. 2017 Témata Základní definice vysoce inovativního léčivého přípravku

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR 24. 2. 2016 CENTROVÁ PÉČE HISTORIE původně centrální nákupy centra se Zvláštní smlouvou (vyhláška

Více

Farmaceutické inovace. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK

Farmaceutické inovace. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK Farmaceutické inovace Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Inovace a jak je definovat Co od inovací očekáváme? Farmaceutické inovace

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS61419/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Telefon: Praha 10 ROZHODNUTÍ

Telefon: Praha 10 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS146118/2015 Č.jedn. sukl214616/2015 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Léková politika. z pohledu farmaceutického průmyslu. Pavol Mazan 10.březen 2017

Léková politika. z pohledu farmaceutického průmyslu. Pavol Mazan 10.březen 2017 Léková politika z pohledu farmaceutického průmyslu Pavol Mazan 10.březen 2017 Osnova 1. Definice lékové politiky 2. Ceny a úhrady 3. Doplatky za léky 4. Legislativa Úvod V ČR je doba od registrace léku

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS43279/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz Poznamenáno do spisu dne: 4. 7. 2012 SP. ZN. VYŘIZUJE/LINKA DATUM Mgr. Jana Vondrušková/427

Více

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR Filip Vrubel Slovenská republika Štátny ústav pre kontrolu liečiv Registrace léčiv Dozor Zdravotnické prostředky Ministerstvo zdravotníctva Kategorizace léčiv

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS45610/2012 Poznamenáno do spisu dne: 9. 10. 2012 SP. ZN. VYŘIZUJE/LINKA DATUM

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Současný systém úhrady resp. pseudoúhrady. léčby. MUDr. Jan Straub Pacientský seminář Mikulov

Současný systém úhrady resp. pseudoúhrady. léčby. MUDr. Jan Straub Pacientský seminář Mikulov Současný systém úhrady resp. pseudoúhrady léčby MUDr. Jan Straub Pacientský seminář Mikulov 16.9.2017 Pojištěnec má právo na výběr zdravotnického zařízení poskytovatele zdrav. služeb na časovou a místní

Více

Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment KLÍČOVÉ OTÁZKY Jaké jsou skutečné náklady na léky na vzácná

Více

MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika

MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access & Governmental Affairs Novartis s.r.o. Česká republika Zkušenosti s Tender Managementem výrobce v nemocničním prostředí u produktů s i bez přímé konkurence a aktuální požadavky zadavatelů nemocničních nákupů MUDr. David Skalický, MBA Head of Market Access

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 7. 2010 39 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví

Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví 19. 3. 2019 1 Odměna lékárenské péče Sortiment produktů vydávaných / prodávaných v lékárně a odměna: Léky hrazené

Více

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 31.1.217 Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 1. 11. 217 1 31.1.217 2 31.1.217 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 náklady na zdravotní služby mil. Kč 31.1.217

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS96174/2014 Č.jedn. sukl127276/2014 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP

LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči 1 AKTIVNÍ LÉKOVÁ POLITIKA VZP ČR naplňovat vyváženě a současně všechny cíle lékové politiky, naplňování

Více

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV LÉKOVÁ POLITIKA VÝVOJ CEN A ÚHRAD A NOVÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ 2 LÉKOVÁ POLITIKA VÝVOJ CEN A ÚHRAD A NOVÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ PharmDr. Lenka Vostalová HospiCon, Mikulov

Více

SP-CAU-010. Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční

SP-CAU-010. Metodika přepočtu nalezené ceny na cenu referenční str. 1 z 8 Datum účinnosti: 1.4.211 Majitel kumentu: Jméno Ing.Robin Šebesta 333 odd. datum podpis Interval revizí: 2 roky Přezkoumal MJ: Jméno Ing. Radmila Foretová datum podpis Schválil: Jméno MUDr.

Více

tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí!

tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí! Paralelní obchod pod lupou tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí! Your Name PharmDr. Michal Krejsta, MBA Jedná se o moje osobní odborné názory, nikoli o oficiální stanovisko či postoj spol.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS33783/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více