Cor et Vasa. Available online at journal homepage:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa"

Transkript

1 or et Vs ville online t journl homepge: Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti pro dignostiku léču hypertenze z roku Připrven Českou společností pro hypertenzi/ Českou krdiologickou společností (Summry of 2013 ESH/ES Guidelines for the mngement of rteril hypertension. Prepred y the zech Society of Hypertension/zech Society of rdiology) Jn Filipovský, Jiří Widimský jr., Jindřich Špinr c ČESKÁ KRDOLOGKÁ SPOLEČNOST THE ZEH SOETY OF RDOLOGY. interní klinik, Lékřská fkult Plzeň, Univerzit Krlov v Prze Fkultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká repulik entrum pro hypertenzi,. interní klinik, 1. lékřská fkult Univerzity Krlovy Všeoecná fkultní nemocnice, Prh, Česká repulik c nterní krdiologická klinik, Lékřská fkult Msrykovy univerzity Fkultní nemocnice rno, rno, Česká repulik utoři originálního textu ESH/ES v plném znění [1]: Giuseppe Mnci, Roert Fgrd jménem prcovní skupiny ESH ES Tsk Force for the mngement of rteril hypertension NFORME O ČLÁNKU Dostupný online: Klíčová slov: rteriální hypertenze Dignóz Doporučení Léč 2014 Europen Society of rdiology. ll rights reserved. Pulished y Elsevier Urn & Prtner Sp. z o.o. on ehlf of the zech Society of rdiology. For permissions: plese e-mil: dres: Prof. MUDr. Jn Filipovský, Sc.,. interní klinik, Lékřská fkult Plzeň, Univerzit Krlov v Prze Fkultní nemocnice Plzeň, Edvrd eneše 1128/13, Plzeň-ory, e-mil: DO: /j.crvs Tento článek prosím citujte tkto: J. Filipovský, et l., Summry of 2013 ESH/ES Guidelines for the mngement of rteril hypertension. Prepred y the zech Society of Hypertension/ zech Society of rdiology, or et Vs 56 (2014) e494 e518, jk vyšel v online verzi or et Vs n

2 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 647 Osh 1 Epidemiologické spekty Definice klsifikce hypertenze Hypertenze celkové krdiovskulární riziko Dignostické vyhodnocení Měření krevního tlku Krevní tlk měřený v ordinci Krevní tlk měřený mimo ordinci lékře Hypertenze ílého pláště (neoli izolovná, WH) mskovná (neoli izolovná mulntní) hypertenze entrální krevní tlk nmnéz Fyzikální vyšetření Lortorní vyšetření symptomtické orgánové poškození Srdce évy Ledviny Fundoskopie Mozek Pátrání po sekundárních formách hypertenze Přístup k léčě Kdy zhájit frmkoterpii hypertenze Hypertenze stupně vysoce riziková hypertenze 1. stupně Hypertenze nízkého ž středně vysokého rizik, hypertenze 1. stupně Vysoký normální krevní tlk ílové hodnoty krevního tlku Doporučení z předchozích dokumentů Hypertenze u strších jedinců Dietes mellitus Předchozí krdiovskulární příhody Renální onemocnění ílové hodnoty krevního tlku měřeného v ordinci lékře v domácím prostředí Léčené strtegie Úprv životosprávy Frmkoterpie Výěr ntihypertenziv Monoterpie kominční léč Léčené strtegie u speciálních populcí Hypertenze ílého pláště Mskovná hypertenze Strší osoy Mldí dospělí Ženy Dietes mellitus Metolický syndrom Ostrukční spánková pnoe Dietická nedietická nefroptie ererovskulární onemocnění Srdeční onemocnění schemická choro srdeční Srdeční selhání Firilce síní Hypertrofie levé komory teroskleróz, rterioskleróz ischemická choro dolních končetin Sexuální dysfunkce Rezistentní hypertenze Hypertenzní krize Perioperční léč hypertenze Renovskulární hypertenze Primární ldosteronismus Léč přidružených rizikových fktorů Sledování hypertoniků Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH)/ Evropské krdiologické společnosti (ES) z roku 2013 se řídí následujícími zákldními principy: (i) doporučení jsou zložen n výsledcích řádně provedených studií, (ii) hlvní prioritou je použití údjů z rndomizovných, kontrolovných studií (RT) jejich metnlýz (iii) klsifikce úrovně vědeckých důkzů síly doporučení (tulky 1 2). Tulk 1 Třídy doporučení Třídy doporučení Definice Doporučená formulce Tříd Tříd Tříd Tříd Tříd Důkzy /neo oecná shod, že dný způso léčy neo výkon je přínosný, užitečný, účinný. Sporné důkzy /neo rozdíl v názorech ohledně užitečnosti/ účinnosti dného způsou léčy neo výkonu. Váh důkzů/názorů ve prospěch užitečnosti/účinnosti. Užitečnost/účinnost není jednoznčně podporován důkzy/názory. Důkzy neo oecná shod, že dný způso léčy neo výkon není užitečný/účinný v některých přípdech může ýt škodlivý. Doporučuje se/je indikován(/o). Je tře uvžovt o (zvážit možnost...) Lze uvžovt o (zvážit možnost...) Nedoporučuje se.

3 648 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze Tulk 2 Úrovně důkzů Úroveň důkzů Údje získány z více rndomizovných klinických studií neo metnlýz. Úroveň důkzů Údje získány z jediné rndomizovné klinické studie neo z velkých nerndomizovných studií. Úroveň důkzů Shod názoru odorníků /neo mlých studií, retrospektivních studií, registrů. 1 Epidemiologické spekty Prevlence hypertenze se odhduje přiližně n % v oecné populci, se strmým nárůstem se zvyšujícím se věkem. Tlk krve (TK) nměřený v ordinci lékře vykzuje nezávislý kontinuální vzth s incidencí různých krdiovskulárních (KV) příhod (cévní mozková příhod [MP], infrkt myokrdu [M], náhlá smrt, srdeční selhání ischemická choro dolních končetin [HDK]) konečné selhání funkce ledvin (end-stge renl disese ESRD). To pltí pro všechny věkové ktegorie všechny etnické skupiny. Vzth s TK lze pozorovt od vysokých hodnot TK ž po reltivně nízké hodnoty mm Hg pro systolický tlk krve (STK) mm Hg pro distolický tlk krve (DTK). Zdá se, že počínje 50. rokem život je STK lepším prediktorem příhod než DTK u strších oso má pulsní tlk prvděpodoně prognostickou hodnotu. 1.1 Definice klsifikce hypertenze Doporučená klsifikce se od předchozích doporučení nezměnil (tulk 3). Hypertenze je definován jko STK 140 mm Hg /neo DTK 90 mm Hg. Klsifikce je stejná pro mldé osoy, osoy středního věku i strší osoy, přičemž u dětí dolescentů se používjí jiná kritéri zložená n percentilech. 1.2 Hypertenze celkové krdiovskulární riziko Prevence ischemické choroy srdeční (HS) vychází z kvntifikce celkového KV rizik. Pro tento účel yl n zákldě velkých evropských kohortových studií vyvinut model SORE (Systemtic Oronry Risk Evlution). Pomocí tohoto modelu se n zákldě věku, pohlví, kuřáctví, celkového cholesterolu STK stnovuje riziko úmrtí Tulk 3 Definice klsifikce hodnot krevního tlku nměřených v ordinci lékře (mm Hg) Ktegorie Systolický Distolický Optimální < 120 < 80 Normální /neo Vysoký normální /neo Hypertenze 1. stupně /neo Hypertenze 2. stupně /neo Hypertenze 3. stupně 180 /neo 110 zolovná systolická hypertenze 140 < 90 Ktegorie krevního tlku (TK) je definován nejvyšší hodnotou TK, ť už systolického, či distolického. zolovná systolická hypertenze y měl ýt rovněž klsifikován jko hypertenze 1., 2. neo 3. stupně podle uvedených hodnot TK. Tulk 4 Fktory jiné než TK nměřený v ordinci lékře ovlivňující prognózu; použité pro strtifikci celkového KV rizik n or. 1 Rizikové fktory Mužské pohlví Věk (muži 55 let, ženy 65 let) Kuřáctví Dyslipidemie elkový cholesterol > 4,9 mmol/l (190 mg/dl) /neo LDL cholesterol: muži < 3,0 mmol/l (115 mg/dl) /neo HDL cholesterol: muži < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) /neo Triglyceridy > 1,7 mmol/l (150 mg/dl) Glykemie nlčno 5,6 6,9 mmol/l ( mg/dl) normální hodnot GTT Oezit (M > 30 kg/m 2 [výšk 2 ]) dominální oezit (ovod psu: muži 102 cm; ženy 88 cm) (ělošská populce) Rodinná nmnéz předčsného rozvoje KVO (muži ve věku < 55 let, ženy < 65 let) symptomtické orgánové poškození Pulsní tlk (u strších oso) 60 mm Hg Elektrokrdiogrficky potvrzená HLK (kritéri: Sokolowův-Lyonův index 3,5 mv; RVL > 1,1 mv; ornell voltge durtion product > 244 mv*ms) neo Echokrdiogrficky potvrzená HLK: (index LVM: muži > 115 g/m 2 ; ženy > 95 g/m 2 [S]) Ztluštění stěny krotidy (MT > 0,9 mm) neo plát Krotidofemorální PWV > 10 m/s ndex kotník-pže < 0,9 KD s egf ml/min/1,73 m 2 (S) Mikroluminurie ( mg/24 h) neo poměr lumin-kretinin ( mg/g; 3,4 34 mg/mmol) (ideálně vzorek rnní moči) Dietes mellitus Glykemie nlčno 7,0 mmol/l (126 mg/dl) při dvou opkovných měřeních /neo H 1c > 7 % (53 mmol/mol) /neo Glukóz v plzmě po zátěži > 11,0 mmol/l (198 mg/dl) Prokázné KV neo renální onemocnění ererovskulární onemocnění: ischemická MP, krvácení do mozku, trnsitorní ischemická tk HS: M, ngin pectoris, revkulrizce myokrdu formou P neo G Srdeční selhání včetně srdečního selhání při zchovné EF Symptomtická ischemická choro dolních končetin KD při egf < 30 ml/min/1,73 m 2 (S); proteinurie (> 300 mg/24 h) Pokročilá retinoptie: krvácení neo exsudáty, ppiloedém M ody mss index; S ploch tělesného povrchu; G koronární ypss; KD chronické onemocnění ledvin; KV krdiovskulární; EF ejekční frkce; egf vypočítná glomerulární filtrce; GTT glukózový tolernční test; H 1c glykovný hemogloin; HLK hypertrofie levé komory; HS ischemická choro srdeční; M infrkt myokrdu; MT tloušťk intimy-medie; KVO krdiovskulární onemocnění; LVM hmot levé komory; P perkutánní koronární intervence; PWV rychlost pulsní vlny; TK tlk krve. Riziko je mximální při koncentrické HLK: zvýšený index LVM s poměrem tloušťk stěny/rádius > 0,42.

4 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 649 Dlší rizikové fktory, symptomtické orgánové poškození Vysoký normální STK neo DTK HT 1. st. STK neo DTK Krevní tlk (mm Hg) HT 2. st. STK neo DTK HT 3. st. STK 180 neo DTK 110 ez dlších RF Nízké riziko Středně vysoké riziko Vysoké riziko 1 2 RF Nízké riziko Středně vysoké riziko 3 RF OP, KD 3. stdi neo dietes Symptomtické KVO, KD 4. stdi neo dietes s OP/RF Nízké ž středně vysoké riziko Středně vysoké ž vysoké riziko Středně vysoké ž vysoké riziko Vysoké riziko Středně vysoké ž vysoké riziko Vysoké riziko Vysoké riziko Vysoké riziko Vysoké ž velmi vysoké riziko Vysoké ž velmi vysoké riziko Velmi vysoké riziko Velmi vysoké riziko Velmi vysoké riziko Velmi vysoké riziko KD chronické onemocnění srdce; DTK distolický krevní tlk; HT hypertenze; HS ischemická choro srdeční; KV krdiovskulární; OP orgánové poškození; RF rizikový fktor; STK systolický krevní tlk; TK krevní tlk. Or. 1 Strtifikce celkového KV rizik v ktegoriích nízkého, středně vysokého, vysokého velmi vysokého rizik podle STK DTK prevlence rizikových fktorů, symptomtického OP, dietu, stdi KD neo symptomtické HS. Krdiovskulární riziko jedinců s vysokým normálním, le zvýšeným TK mimo ordinci (mskovná hypertenze) je v rozmezí hypertenze. U jedinců s vysokým TK v ordinci, le normálním TK mimo ordinci (hypertenze ílého pláště), zvláště pokud u nich není přítomen dietes, OP, KVO neo KD, je riziko nižší než při trvlé hypertenzi při stejné hodnotě TK v ordinci. n KV onemocnění v následujících deseti letech; prognózu ovlivňují i jiné fktory (tulk 4). U mldých pcientů může ýt solutní celkové KV riziko nízké i v přítomnosti vysokého TK dlších rizikových fktorů. Pokud všk tento stv dosttečně neléčí, může po letech dospět k částečně ireverziilnímu vysoce rizikovému stvu. U mldších oso je nutno se při rozhodování o léčě hypertenze řídit kvntifikcí reltivního spíše než solutního rizik. Klsifikce nízkého, středně vysokého, vysokého velmi vysokého rizik zůstl v součsných doporučených postupech zchován (or. 1). 2 Dignostické vyhodnocení Při počátečním vyšetření pcient s hypertenzí je nutno (i) potvrdit dignózu hypertenze, (ii) zjistit příčiny sekundár- Stnovení celkového krdiovskulárního rizik Doporučení Tříd Úroveň U symptomtických jedinců s hypertenzí, le ez KVO, KD dietu se jko minimální poždvek doporučuje strtifikce celkového KV rizik pomocí modelu SORE. Vzhledem k důkzům, že OP predikuje úmrtí n KVO nezávisle n SORE, je tře uvžovt o pátrání po OP, zvláště u jedinců se středně vysokým rizikem. Při rozhodování o léčené strtegii se doporučuje vycházet z počáteční úrovně celkového KV rizik. KD chronické onemocnění ledvin; KV krdiovskulární; KVO krdiovskulární onemocnění; OP orgánové poškození; SORE (systém) Systemtic Oronry Risk Evlution. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. ní hypertenze (iii) stnovit KV riziko, riziko orgánového poškození (OP) dlších součsně přítomných klinických onemocnění Měření krevního tlku Krevní tlk měřený v ordinci Zásdy měření jsou shrnuty v tulce 5. Tulk 5 Měření krevního tlku v ordinci lékře Při měření TK v ordinci lékře je nutno: Před zhájením měření TK necht pcient sedět po dou tří ž pěti minut. Provést lespoň dvě měření TK, v poloze vsedě, s odstupem jedné ž dvou minut, dlší měření, pokud se první dvě hodnoty výrzně liší. Zvážit průměrnou hodnotu (pokud se povžuje z vhodné). Provést opkovné měření TK pro zpřesnění u pcientů s rytmiemi, npř. s firilcí síní. Použít stndrdní mnžetu (12 13 cm širokou 35 cm dlouhou), le mít po ruce i větší menší mnžetu pro velké (ovod pže > 32 cm), resp. mlé pže. Umístit mnžetu n úrovni srdce ez ohledu n polohu pcient. Při použití uskultční metody sledovt Korotkovovy ozvy fáze V (vymizení) pro stnovení systolického, resp. distolického TK. Při první návštěvě v ordinci měřit TK n oou pžích zjistit tk možné rozdíly. V tkovém přípdě použít jko referenční pži tu s vyšší hodnotou. Měřit při první návštěvě v ordinci TK jednu tři minuty po zujmutí polohy vestoje u strších jedinců, dietiků při jiných onemocněních/stvech, kdy se může čsto vyskytovt ortosttická hypotenze (neo při podezření n ni). Změřit, v přípdě klsického měření TK, srdeční frekvenci hmtem podle pulsu (lespoň po dou 30 s) po druhém měření v poloze vsedě. TK tlk krve.

5 650 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze Krevní tlk měřený mimo ordinci lékře Tulk 6 Definice hypertenze podle hodnot TK nměřených v ordinci mimo ordinci Ktegorie Systolický TK (mm Hg) TK v ordinci 140 /neo 90 mulntní TK Ve dne (neo při dění) 135 /neo 85 V noci (neo ve spánku) 120 /neo 70 24h 130 /neo 80 Měření TK dom 135 /neo 85 TK tlk krve. Distolický TK (mm Hg) Tulk 7 Klinické indikce pro měření krevního tlku mimo ordinci pro dignostické účely Klinické indikce pro HPM neo PM Podezření n hypertenzi ílého pláště - Hypertenze 1. stupně v ordinci - Vysoký TK v ordinci u jedinců ez symptomtického orgánového poškození s nízkým celkovým KV rizikem Podezření n mskovnou hypertenzi - Vysoký normální TK v ordinci - N ormální TK v ordinci u jedinců ez symptomtického orgánového poškození s vysokým celkovým KV rizikem Zjištění efektu ílého pláště u hypertoniků Znčná vriilit TK v ordinci ěhem jedné návštěvy neo ěhem dlších návštěv utonomní, posturální, postprndiální hypotenze, hypotenze po siestě neo frmkologicky indukovná Zvýšený TK v ordinci neo podezření n preeklmpsii u těhotných žen Rozpoznání skutečné domnělé rezistentní hypertenze Specifické indikce pro PM Výrzný rozpor mezi TK nměřeným v ordinci dom Zjištění poklesu nočního TK (dipping sttus) Podezření n noční hypertenzi neo nepřítomnost poklesu TK, jko u pcientů se spánkovou pnoe, KD neo dietem Vyšetření vriility TK PM mulntní monitorování krevního tlku; KD chronické onemocnění ledvin; HPM měření krevního tlku v domácích podmínkách; KV krdiovskulární; TK tlk krve. Tyto hodnoty se ěžně měří metodou mulntního monitorování krevního tlku (PM) neo měření krevního tlku v domácích podmínkách (HPM). Tyto dvě metody poskytují mírně odlišné informce je nutno je povžovt z doplňkové spíše než lterntivní. Vykzují přijtelnou ž středně dorou shodu. Mezní hodnoty pro definici hypertenze klinických indikcí pro TK měřený v domácích podmínkách v ordinci lékře jsou uvedeny v tulkách 6 7. Při PM se pcientovi připevní, ovykle n nedominntní ruku, přenosný tlkoměr, který nosí po dou následujících hodin. V doě nszování přenosného tlkoměru nesmí ýt rozdíl mezi počátečními hodnotmi hodnotmi nměřenými zdrvotníkem větší než 5 mm Hg. Po účely měření y mělo postčovt lespoň 70 % hodnot nměřených přes den noc. Krevní tlk z normálních okolností v noci klesá. Pro noční pokles TK yly nvrženy následující ktegorie: noční zvýšení TK (poměr TK noc-den > 1,0); mírný pokles (0,9 < poměr 1,0); pokles (0,8 < poměr 0,9); extrémní pokles (poměr 0,8). Reprodukovtelnost nočního poklesu TK je všk omezen. Mezi možné příčiny nulového poklesu ptří poruchy spánku, ostrukční spánková pnoe, oezit, vysoký příjem sodíku u oso citlivých n sůl, ortosttická hypotenze, utonomní dysfunkce, chronické onemocnění ledvin (KD), dietická neuroptie vysoký věk. ylo prokázáno, že průměrný TK z 24 hodin vykzuje stilně těsnější vzth s ftálními neftálními příhodmi než TK nměřený v ordinci lékře. Noční TK je spolehlivějším prediktorem než denní TK. ncidence KV příhod je vyšší u pcientů s menším nočním poklesem TK. U oso s extrémně velkým poklesem TK existuje zvýšené riziko MP. V domácích podmínkách je nutno TK měřit denně po dou lespoň tří ž čtyř dnů, ideálně sedm po soě jdoucích dnů; to ráno večer. Krevní tlk se měří v tiché místnosti, pcient je přitom vsedě s opřenými zády podloženou pží; měření se provádí po pěti minutách v klidu, provádějí se vždy dvě měření v odstupu jedné ž dvou minut. Prognostická hodnot TK měřeného v domácích podmínkách je podoná jko u mulntně měřeného TK. Měření TK mimo ordinci lékře je sice význmným doplňkem klsického měření TK v ordinci, nicméně druhá metod v součsnosti i ndále předstvuje zltý stndrd v léčě hypertenze. HPM je vhodnější v primární péči PM pro péči u specilisty Hypertenze ílého pláště (neoli izolovná, WH) mskovná (neoli izolovná mulntní) hypertenze Termínem WH se oznčuje stv, kdy je TK opkovně zvýšený při vyšetření v ordinci, le při měření TK pomocí PM neo HPM je normální. Nopk může ýt v ordinci nměřen normální TK, ztímco jink je normálně vysoký; tento stv se oznčuje termínem mskovná hypertenze. Mezi definicí WH (neo mskovné hypertenze) dignostikovné uď pomocí PM, neo pomocí HPM existuje pouze středně dorá shod. Termíny WH mskovná hypertenze je nutno rezervovt pro oznčení neléčených jedinců. Prevlence WH doshuje přiližně 32 % u hypertoniků (55 % s hypertenzí 1. stupně přiližně pouze 10 % s hypertenzí 3. stupně). Mezi fktory podílející se n zvýšené prevlenci WH ptří věk, ženské pohlví nekuřáctví. Dlouhodoé KV riziko u tohoto stvu leží prvděpodoně někde mezi trvlou skutečnou hypertenzí. Dignózu WH je nutno potvrdit do tří ž šesti měsíců tyto osoy je nutno důkldně sledovt. Prevlence mskovné hypertenze doshuje v populčních studiích průměrné hodnoty 13 %. Několik fktorů zvyšuje hodnotu TK mimo ordinci v poměru k TK měřenému v ordinci jsou to nižší věk, mužské pohlví, kuřáctví, konzumce lkoholu, fyzická ktivit, hypertenze indukovná zátěží, úzkost, stres n prcovišti, oezit, dietes, KD

6 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 651 Tulk 8 Osoní rodinná nmnéz 1. Trvání dřívější vysoká hodnot TK včetně nměřené dom 2. Sekundární hypertenze ) Rodinná nmnéz KD (polycystické ledviny) ) nmnéz renálního onemocnění, infekce močových cest, hemturie, závislost n nlgetikách (postižení renálního prenchymu) c) Užívání léků/jiných látek, npř. perorálních kontrceptiv, lékořice, krenoxolonu, vsokonstrikčních nosních kpek, kokinu, mfetminů, gluko- minerlokortikosteroidů, nesteroidních ntirevmtik, erytropoetinu, ciclosporinu d) Opkovné epizody pocení, olesti hlvy, úzkosti, plpitcí (feochromocytom) e) Epizody svlové slosti tetnie (hyperldosteronismus) f) Symptomy připomínjící onemocnění štítné žlázy 3. Rizikové fktory ) Rodinná osoní nmnéz hypertenze KD ) Rodinná osoní nmnéz dyslipidemie c) Rodinná osoní nmnéz dietu (medikce, glykemie, polyurie) d) Kuřáctví e) Strvovcí návyky f) Nedávné změny tělesné hmotnosti, oezit g) Mír/množství fyzické ktivity h) hrápání, spánková pnoe (informce i od prtner) i) Nízká porodní hmotnost 4. nmnéz symptomy orgánového poškození krdiovskulárních onemocnění ) Mozek oči: olesti hlvy, závrtě, poruchy zrku, T, senzorické motorické poruchy, cévní mozková příhod, revskulrizce krotických tepen ) Srdce: olest n hrudi, dušnost, otoky kotníků, infrkt myokrdu, revskulrizce, synkopy, nmnéz plpitcí, rytmie, zvláště firilce síní c) Ledviny: žízeň, polyurie, nykturie, hemturie d) Periferní tepny: studené končetiny, intermitentní kludikce, vzdálenost překonná ez olesti, revskulrizce periferních tepen e) nmnéz chrápání/chronické onemocnění ledvin, spánková pnoe f) Kognitivní dysfunkce 5. Léč hypertenze ) Součsná ntihypertenzní medikce ) Předchozí ntihypertenzní medikce c) Důkzy o dherenci neo non-dherenci k léčě d) Účinnost nežádoucí účinky léků KD chronické onemocnění ledvin; T trnsitorní ischemická tk; TK tlk krve. Tulk 9 Fyzikální vyšetření pro sekundární hypertenzi, orgánové poškození oezitu Známky nznčující sekundární hypertenzi Projevy ushingov syndromu Skvrny n kůži jko projevy neurofiromtózy (feochromocytom) Nhmtání zvětšených ledvin (polycystické ledviny) uskultce řišních šelestů (renovskulární hypertenze) uskultce prekordiálních šelestů neo šelestů n hrudníku (korktce orty, onemocnění orty, postižení tepny horních končetin) Tlumené zpožděné femorální pulsy snížený femorální krevní tlk oproti součsně měřenému TK n pži (korktce orty, onemocnění orty, postižení tepny dolních končetin) Rozdíl v TK mezi levou prvou pží (korktce orty, stenóz podklíčkové tepny) Známky orgánového poškození Mozek: motorické neo senzorické poruchy Retin: fundoskopicky zjištěné normlity Srdce: srdeční frekvence, 3. neo 4. ozv, šelest n srdci, rytmie, loklizce srdečního hrotu, chrůpky, periferní otoky Periferní tepny: sence, snížení neo symetrie pulsů, studené končetiny, ischemické kožní léze Krotické tepny: systolický šelest Důkzy oezity Tělesná hmotnost výšk Vypočítt M: tělesná hmotnost/výšk 2 (kg/m 2 ) Ovod psu měřený vestoje, v úrovni mezi spodní hrnicí krje žer (dolní žero) nejvyšší hrnicí hřeenu kosti kyčelní M ody mss index; TK tlk krve. rodinná nmnéz hypertenze. Prevlence je vyšší v přípdech, kdy je hodnot TK nměřená v ordinci v rozmezí vysokého normálního TK. ncidence KV příhod je podoná jko incidence u trvlé hypertenze. K tomuto zjištění může přispívt skutečnost, že mskovná hypertenze zůstává do znčné míry nedignostikován neléčen entrální krevní tlk Přidná prediktivní hodnot centrálního TK ve srovnání s hodnotou rchiálního TK yl ve většině studií uď okrjová, neo sttisticky nevýznmná. Proto, i když je měření centrálního TK velmi zjímvé pro nlýzy v olsti ptofyziologie frmkologie, je nutno před jeho doporučením pro rutinní klinickou prxi ještě získt dlší pozntky. Jedinou výjimkou může ýt izolovná systolická hypertenze u mldých oso: u některých z nich může ýt zvýšený STK n úrovni pže důsledkem výrzné mplifikce TK centrální TK je normální. 2.2 nmnéz Viz tulku Fyzikální vyšetření Viz tulku 9.

7 652 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze Měření krevního tlku, nmnéz fyzikální vyšetření Doporučení Tříd Úroveň Doporučuje se odert celou nmnézu provést fyzikální vyšetření u všech pcientů s hypertenzí k ověření dignózy, zjištění příčin sekundární hypertenze, fktorů KV rizik zjištění OP dlších KVO. Doporučuje se odert rodinnou nmnézu s cílem zjistit rodinnou predispozici k hypertenzi KVO. Doporučuje se změřit TK v ordinci pro screening stnovení dignózy hypertenze. Doporučuje se zložit dignózu hypertenze n lespoň dvou měřeních TK ěhem kždé návštěvy provést lespoň dvě návštěvy. Doporučuje se provést u všech hypertoniků plpci pulsu v klidu ke změření srdeční frekvence pátrání po rytmiích, zvláště firilci síní. Je tře uvžovt o změření TK mimo ordinci k potvrzení dignózy hypertenze, zjištění epizod hypotenze k mximálnímu zpřesnění KV rizik. Pro měření TK mimo ordinci lze uvžovt o PM neo HPM podle indikce, dostupnosti, sndnosti provedení, nákldů n provedení, přípdně podle preferencí pcient. PM mulntní monitorování krevní tlku; HPM monitorování krevní tlku v domácích podmínkách; KV krdiovskulární; KVO krdiovskulární onemocnění; OP orgánové poškození; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. 2.4 Lortorní vyšetření Při lortorním vyšetření je tře postupovt od nejjednodušších testů po složitější (tulk 10). 2.5 symptomtické orgánové poškození Srdce Součástí rutinního vyšetření všech pcientů s hypertenzí musí ýt 12svodový EKG. Jeho citlivost při zjišťování hypertrofie levé komory (HLK) je nízká. Firilce síní (FS) je velmi čstou ěžnou příčinou KV komplikcí, zvláště MP, u hypertoniků. V dignostice HLK je citlivější echokrdiogrfické vyšetření; zpřesňuje stnovené KV renální riziko. Hypertenze je spojen se změnmi relxce plnění levé komory. Hypertenzí indukovná distolická dysfunkce je spojen s koncentrickou geometrií. Zjištění diltce levé síně může poskytnout dodtečné informce je předpokldem dignostiky distolické dysfunkce. Normální rozmezí mezní hodnoty u hypertenzního onemocnění srdce pro hlvní echokrdiogrfické prmetry jsou shrnuty v tulce 11. Použití echokrdiogrfie závisí n její dostupnosti nákldech. Tulk 10 Lortorní vyšetření Rutinní vyšetření Hemogloin /neo hemtokrit Glykemie nlčno elkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol Triglyceridy v séru nlčno Drslík sodík v séru Kyselin močová v séru Sérová koncentrce kretininu (s výpočtem GF) nlýz moči: mikroskopické vyšetření, protein v moči testovcími proužky, vyšetření n mikroluminurii 12svodový EKG Dodtečná vyšetření n zákldě nmnézy, fyzikálního vyšetření nálezů z rutinních lortorních vyšetření Hemogloin 1c (pokud glykemie nlčno > 5,6 mmol/l [102 mg/dl] neo předchozí dignóz dietu) Kvntittivní proteinurie (při pozitivním proužkovém testu); koncentrce drslíku sodíku v moči jejich poměr Monitorování TK dom mulntní 24h monitorování TK Echokrdiogrm Holterovské monitorování v přípdě rytmie Ultrzvukové vyšetření v olsti krotických tepen Ultrzvukové vyšetření periferních tepen/řich Rychlost pulsní vlny ndex kotník-pže Fundoskopie Rozšířené vyšetření (většinou u specilisty) Dlší pátrání po poškození mozku, srdce, ledvin cév, povinné při rezistentní komplikovné hypertenzi Pátrání po sekundární hypertenzi při podezření n zákldě nmnézy, fyzikálního vyšetření neo rutinních dodtečných vyšetření EKG elektrokrdiogrm; GF glomerulární filtrce; TK tlk krve. Tulk 11 Mezní hodnoty prmetrů používných při hodnocení remodelce LK distolické funkce LK u hypertoniků Prmetr normální hodnot pokud ndex hmoty LK (g/m 2 ) > 95 (ženy) > 115 (muži) Reltivní tloušťk stěny > 0,42 Distolická funkce: Rychlost e stěny sept (cm/s) Rychlost e postrnní stěny (cm/s) ndex ojemu LS < 8 < Plnicí tlky LK: Poměr E/e (zprůměrovný) 13 LK levá komor; LS levá síň évy ylo prokázáno, že ultrzvukové vyšetření krotických tepen s měřením tloušťky intimy-medie /neo přítomnosti plátů predikuje jk MP, tk M nezávisle n trdičních fktorech KV rizik. Přidná prediktivní hodnot se projevuje hlvně u symptomtických jedinců se středně vysokým KV rizikem.

8 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 653 Tulk 12 Prediktivní hodnot, dostupnost, reprodukovtelnost poměr nákldy/účinnost některých mrkerů orgánového poškození Mrker Prediktivní hodnot KVO Dostupnost Reprodukovtelnost Poměr nákldy/účinnost Elektrokrdiogrfie Echokrdiogrfie Vypočtená glomerulární filtrce Mikroluminurie Tloušťk intimy-medie krotických tepen pláty Tuhost tepen (rychlost pulsní vlny) ndex kotník-pže Fundoskopie Dodtečně stnovené prmetry Koronární klciové skóre Endoteliální dysfunkce Mozkové lkuny/léze ílé hmoty Mgnetická rezonnce srdce Skóre jsou v rozmezí + ž Tulk 13 Klinické indikce dignostik sekundární hypertenze Klinické indikce Čsté příčiny Postižení renálního prynchymu Stenóz renální tepny Primární ldosteronismus Málo čsté příčiny Feochromocytom ushingův syndrom Klinická nmnéz nmnéz infekce neo ostrukce močového trktu; hemturie; úzus nlgetik; rodinná nmnéz polycystických ledvin Firomuskulární dysplzie, hypertenze s čsným nástupem (zvláště u žen) Svlová slost, rodinná nmnéz hypertenze s čsným nástupem cererovskulární příhody ve věku < 40 let Proxysmální hypertenze neo krize nrouovná n trvlou hypertenzi; olesti hlvy; pocení; plpitce neo ledost; pozitivní rodinná nmnéz feochromocytomu Rychlý váhový přírůstek; polyurie; polydipsie; psychické poruchy Fyzikální vyšetření dominální ms (v přípdě polycystických ledvin) řišní šelest rytmie (v přípdě těžké hypoklemie) Skvrny n kůži při neurofiromtóze (skrvny cfé-ulit, neurofiromy) Typický hitus (centrální oezit; měsíční tvář; uvolí hr; červené strie; hirsutismus) Lortorní vyšetření Přítomnost proteinu; erytroctů; neo leukocytů v moči, snížená egf Rozdíl > 1,5 cm v délce mezi dvěm ledvinmi (renální ultrzvuk), rychlé zhoršení renální funkce (spontánní neo v odpověď n lokátory R) Hypoklemie (spontánní neo diuretiky indukovná); náhodné ojevení ložisk v ndledvinách Náhodné ojevení drenálních (neo, v některých přípdech, extrdrenálních) ložisek Hyperglykemie Vyšetření první linie Ultrzvukové vyšetření ledvin Dopplerovský ultrzvuk ledvin Poměr ldosteronrenin z stndrdizovných podmínek (korekce hypoklemie podávání léků ovlivňujících systém R) Měření frkcionovných metnefrinů v moči neo volných plzmtických metnefrinů Vylučování cortisolu v moči z 24 hodin Dignostik GF glomerulární filtrce; MR mgnetická rezonnce; R renin-ngiotensin-ldosteron; T výpočetní tomogrfie. Dodtečné konfirmční test(y) Podroné vyšetření n onemocnění ledvin MR ngiogrfie, spirální výpočetní tomogrfie, intrrenální digitální sutrkční ngiogrfie Konfirmční testy (perorální nálož sodíku; infuze fyziologického roztoku; suprese fludrocortisonu neo cptoprilový test); T ndledvin, oděr vzorku krve z drenální žíly T neo MR řich pánve; sken s 123 znčeným metjódoenzylgunidinem; genetický screening pro ptogenetické mutce Testy suprese dexmethsonu

9 654 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze Rychlost krotidofemorální pulsové vlny (PWV) předstvuje zltý stndrd měření tuhosti orty. Nedávno pulikovný dokument nstvil prhovou hodnotu n 10 m/s, přičemž je měřen přímá vzdálenost mezi krotickým femorálním pulsem je vynásoen koeficientem 0,8. ditivní hodnot PWV k trdičním rizikovým fktorům yl kvntifikován v řdě studií. Význmný podíl pcientů se středním rizikem y ylo při měření tuhosti tepen možno překlsifikovt do ktegorií s odlišným KV rizikem. Nízká hodnot indexu kotník-pže (tzn. < 0,9) signlizuje přítomnost HDK má prediktivní hodnotu pro vznik KV příhod. Je užitečný při detekci HDK, zvláště u jedinců s vysokou prvděpodoností rozvoje HDK Ledviny Dignostik hypertenzí indukovného poškození ledvin je zložen n snížené hodnotě vypočtené glomerulární filtrce (egf) /neo luminurii. ylo prokázáno, že mikroluminurie predikuje rozvoj dietické nefroptie, ztímco přítomnost mnifestní proteinurie je oecně projevem postižení renálního prenchymu. Nález poruchy renálních funkcí u hypertonik předstvuje velmi význmný čstý prediktor udoucích KV příhod úmrtí Fundoskopie Retinoptie. stdi (intrretinální krvácení, mikroneurysmt, tvrdé exsudáty, měkké exsudáty) retinoptie V. stdi (známky. stdi ppiloedém /neo mkulární edém) ukzují n těžkou hypertenzní retinoptii, s vysokou predikcí úmrtí. yl vznesen kritik ohledně reprodukovtelnosti retinoptie stdií Mozek Kromě MP je hypertenze spojen i s rizikem symptomtického poškození mozku prokztelného vyšetřením mozku zorzovcí metodou mgnetické rezonnce. Olsti hyperintenzity ílé hmoty lze pozorovt téměř u všech strších jedinců s hypertenzí; němý infrkt se zjišťuje u % pcientů. Dlším typem lézí je mikroskopické krvácení, pozorovné přiližně u 5 % jedinců. Olsti hyperintenzity ílé hmoty němé infrkty jsou spojeny s MP zhoršováním kognitivních funkcí. Po poškození mozku je nutno pátrt u všech hypertoniků s poruchou nervového systému ztrátou pměti. U strších hypertoniků lze použít vhodné testy n vyšetření kognitivní funkce. Tulk 12 shrnuje výkony změřené n detekci OP. Pátrání po symptomtickém orgánovém poškození, krdiovskulárním onemocnění chronickém onemocnění ledvin Doporučení Tříd Úroveň Srdce Doporučuje se provést EKG u všech hypertoniků k detekci HLK, diltce levé síně, rytmií neo součsně přítomného srdečního onemocnění. O dlouhodoém monitorování EKG v přípdě podezření n zátěží indukovnou rytmii o zátěžovém EKG je tře uvžovt u všech pcientů s nmnézou neo fyzikálním vyšetřením nznčujícím závžnou rytmii. O echokrdiogrfickém vyšetření je tře uvžovt ke zpřesnění KV rizik k potvrzení EKG dignózy HLK, diltce levé síně neo při podezření n součsně přítomné srdeční onemocnění, pokud tkové podezření existuje. Kdykoli nmnéz nznčuje ischemii myokrdu, doporučuje se zátěžový EKG v přípdě pozitivity neo nejednoznčnosti se doporučuje provést zátěžové vyšetření zorzovcí metodou (zátěžová echokrdiogrfie, zátěžová mgnetická rezonnce srdce neo nukleární scintigrfie). Tepny O ultrzvukovém vyšetření krotických tepen je tře uvžovt pro zjištění hypertrofie cév neo symptomtické terosklerózy, zvláště u strších jedinců. O vyšetření krotidofemorální PWV je tře uvžovt pro zjištění tuhosti velkých tepen. Zvážit stnovení indexu kotník-pže ke zjištění HDK. Ledviny U všech pcientů se doporučuje stnovení sérové koncentrce kretininu vypočítání egf. c U všech hypertoniků se doporučuje stnovení proteinu v moči testovcími proužky. Doporučuje se stnovení mikroluminurie ve vzorku moči; souvisí s vylučování kretininu močí (v moči). Fundoskopie (oční pozdí) O vyšetření retiny je tře uvžovt při otížně uprvovné hypertenzi neo u pcientů s rezistentní hypertenzí ke zjištění krvácení, exsudátů edému ppily, které jsou spojeny se zvýšeným KV rizikem. Vyšetření retiny se nedoporučuje u pcientů s mírnou ž středně těžkou hypertenzí ez dietu, s výjimkou mldých pcientů. Mozek U hypertoniků s poruchou kognitivní funkce lze uvžovt o vyšetření mozku mgnetickou rezonncí neo výpočetní tomogrfií ke zjištění tichých infrktů mozku, lkunárních infrktů, mikroskopického krvácení lézí ílé hmoty. EKG elektrokrdiogrm; GF glomerulární filtrce; HLK hypertrofie levé komory; HDK ischemická choro dolních končetin; KV krdiovskulární; MR mgnetická rezonnce; PWV rychlost pulsní vlny. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. c V součsnosti se doporučuje rovnice MDRD, le cílem nových metod, npř. KD-EP, je zpřesnit měření.

10 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 655 Dlší rizikové fktory, symptomtické orgánové poškození ez RF 1 2 RF 3 RF OP, KD 3. stdi neo dietes Symptomtické KVO, KD 4. stdi neo dietes s OP/RF Vysoký normální STK neo DTK ez intervence TK ez intervence TK ez intervence TK ez intervence TK ez intervence TK HT 1. st. STK neo DTK po dou několik měsíců Poté přidt ntihypertenziv s cílem < 140/90 po dou několik měsíců Poté přidt ntihypertenziv s cílem < 140/90 po dou několik měsíců Poté přidt ntihypertenziv s cílem < 140/90 ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 Krevní tlk (mm Hg) HT 2. st. STK neo DTK po dou několik měsíců Poté přidt ntihypertenziv s cílem < 140/90 po dou několik měsíců Poté přidt ntihypertenziv s cílem < 140/90 ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 HT 3. st. STK 180 neo DTKK 110 Okmžitě ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 Okmžitě ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 Okmžitě ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 Okmžitě ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 Okmžitě ntihypertenziv s cílem dosáhnout < 140/90 KD chronické onemocnění ledvin; DTK distolický krevní tlk; HT hypertenze; KV krdiovskulární; OP orgánové poškození; RF rizikový fktor; STK systolický krevní tlk; TK krevní tlk. Or. 2 Zhájení změn v životosprávě ntihypertenzní frmkoterpie. Jsou uvedeny i cílové hodnoty léčy. rvy stejně jko n orázku 1. U dietiků je optimální cílová hodnot DTK mezi mm Hg. U vysokého normálního TK je tře uvžovt o frmkoterpii při zvýšeném TK mimo ordinci (mskovná hypertenze). Důkzy ve prospěch frmkoterpie u mldých jedinců s izolovnou systolickou hypertenzí chyějí. 2.6 Pátrání po sekundárních formách hypertenze U všech pcientů je nutno provést jednoduché vyšetření n přítomnost sekundárních forem hypertenze oderáním nmnézy, fyzikálním vyšetřením rutinními lortorními vyšetřeními (tulky 9, 10, 13). Sekundární form hypertenze se může projevit význmným zvýšením TK, náhlým rozvojem neo zhoršením hypertenze, nedosttečnou odpovědí n frmkoterpii, OP neúměrným trvání hypertenze. Pokud zální vyšetření vede k podezření n sekundární formu, je nutno provést specifické dignostické výkony uvedené v tulce 13. deální je provádět dignostiku sekundárních forem hypertenze n speciálních prcovištích. 3 Přístup k léčě 3.1 Kdy zhájit frmkoterpii hypertenze Hypertenze stupně vysoce riziková hypertenze 1. stupně Důkzy hovořící ve prospěch frmkoterpie u pcientů s výrzným zvýšením TK neo u hypertoniků s vysokým celkovým KV rizikem jsou jednoznčné. Krevní tlk předstvuje význmnou součást celkového rizik u těchto pcientů, proto vyžduje rychlou intervenci Hypertenze nízkého ž středně vysokého rizik, hypertenze 1. stupně Důkzů hovořících ve prospěch frmkoterpie u těchto oso je velmi málo, protože se tímto onemocněním speciálně nezývl žádná studie. Metnlýz nedávno provedená skupinou ochrne ollortion, omezená n pcienty přísně splňující kritéri 1. stupně s nízkým rizikem, zjistil trend ke snížení incidence MP při ktivní léčě. Dlším rgumentem pro léču hypertenze 1. stupně s nízkým ž středně vysokým rizikem je fkt, že čekání zvyšuje celkové riziko, vysoké riziko čsto nelze léčou úplně eliminovt. Neexistují všk žádné důkzy pro léču strších pcientů s hypertenzí 1. stupně Vysoký normální krevní tlk Přehodnocená doporučení (re-pprisl) z roku 2009 zdůrznil, že důkzů pro čsnou intervenci v tomto přípdě je velmi málo. Ve dvou studiích s pcienty v predietickém stdiu neo s metolickým syndromem se vstupním TK ve vysokém normálním rozmezí není podávání rmiprilu neo vlsrtnu spojeno s význmným zlepšením moridních ftálních KV příhod oproti plceu. Ze

11 656 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze dvou studií, které prokázly snížení KV příhod snížením TK u pcientů po MP, ylo do jedné zřzeno pouze 16 % normotenzních jedinců, přičemž v podnlýze druhé studie yl význmný přínos léčy omezen n pcienty s vstupním STK 140 mm Hg (většin z nich již yl při vstupu léčen ntihypertenzivy). Přehled plceem kontrolovných studií ntihypertenzní léčy u pcientů s koronárním syndromem přinesl v různých studiích rozdílné výsledky. Dvě studie prokázly, že několikleté podávání ntihypertenziv jedincům s vysokým normálním TK může oddálit progresi do hypertenze, je všk nutno teprve prokázt, jk dlouho přínos této čsné intervence přetrvává, i zd může rovněž oddálit vznik příhod ýt účinný v porovnání s nákldy. Doporučení pro zhájení ntihypertenzní frmkoterpie jsou shrnut n orázku 2 v souhrnné tulce. (ction to ontrol rdiovsculr Risk in Dietes) neprokázl význmné snížení incidence závžných KV příhod u dietiků s průměrným snížením STK n 119 mm Hg oproti pcientům, jejichž STK zůstl n průměrné hodnotě 133 mm Hg Předchozí krdiovskulární příhody Ve dvou studiích s pcienty po cererovskulárních příhodách nedosáhlo rzntnější snížení TK i když ylo spojeno s význmným snížením MP KV příhod nižších průměrných hodnot STK než 130 mm Hg: třetí, mnohem větší studie neprokázl žádné rozdíly ve sledovných prmetrech mezi skupinmi s STK 136 vs. 140 mm Hg. Z několik studií s pcienty po prodělných koronárních příhodách ylo hodnot STK < 130 mm Hg dosženo intenzivnější léčou v pěti studiích, le s nejednotnými výsledky. Zhájení frmkoterpie ntihypertenzivy Doporučení Tříd Úroveň Rychlé zhájení frmkoterpie se doporučuje u jedinců s hypertenzí stupně ez ohledu n výši KV rizik několik týdnů po zhájení úprvy životosprávy neo součsně s ním. Snížení TK léky se doporučuje i v přípdě vysokého celkového KV rizik dného přítomností OP, dietu, KVO neo KD, i když je hypertenze v rozmezí 1. stupně. O zhájení frmkoterpie hypertenze je tře rovněž uvžovt u pcientů s hypertenzí 1. stupně s nízkým neo středně vysokým KV rizikem, pokud je TK v tomto rozmezí ěhem několik opkovných návštěv neo zvýšený podle kritérií mulntního TK zůstává v tomto rozmezí přes již delší odoí při dodržování změn životosprávy. U strších hypertoniků se doporučuje frmkoterpie při STK 160 mm Hg. O frmkoterpii hypertenze lze rovněž uvžovt u strších oso (lespoň ve věku do 80 let), pokud je STK v rozmezí mm Hg z předpokldu tolernce ntihypertenzní terpie. Dokud neexistují nezytné důkzy, nedoporučuje se zhájit ntihypertenzní frmkologickou léču při vysokém normálním TK. Neexistence důkzů rovněž neumožňuje zhájit ntihypertenzní frmkoterpii u mldých jedinců s izolovným zvýšením TK nměřeným n pži, le tyto jedince je tře důkldně sledovt při součsném doporučení úprvy životosprávy. KD chronické onemocnění ledvin; KV krdiovskulární; KVO krdiovskulární onemocnění; OP orgánové poškození; STK systolický krevní tlk; TK krevní tlk. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. 3.2 ílové hodnoty krevního tlku Doporučení z předchozích dokumentů Ve shodě s jinými dokumenty uvádějí doporučení ESH/ES z roku 2007 dvě odlišné cílové hodnoty TK, totiž < 140/90 u hypertoniků s nízkým ž středně vysokým rizikem < 130/80 mm Hg u hypertoniků s vysokým rizikem (s dietem, cererovskulárním, KV neo renálním onemocněním). Pečlivá kontrol dostupných důkzů všk vede k přehodnocení některých z těchto doporučení, jk je podroněji uvedeno dále Hypertenze u strších jedinců Ve velkém počtu RT ntihypertenzní léčy strších oso (včetně hypertoniků ve věku 80 let neo strších), z nichž všichni prokázli snížení incidence KV příhod díky snížení TK, nedosáhl průměrný STK hodnot < 140 mm Hg Dietes mellitus ylo prokázáno, že snížení TK je spojeno s význmným snížením KV příhod u dietiků. Příznivý účinek yl pozorován při snížení DTK n mm Hg. Studie ORD Renální onemocnění U pcientů s KD s dietem neo ez dietu yly stnoveny dv cíle léčy: prevence KV příhod (nejčstějších komplikcí KD) prevence neo zpomlení dlšího zhoršování renálních funkcí neo selhání ledvin. ohužel důkzů ohledně cílové hodnoty TK, které je nutno u těchto pcientů dosáhnout, je velmi málo existuje i nejistot ohledně úlohy snížení TK specifických účinků lokátorů systému renin-ngiotensin (RS) ílové hodnoty krevního tlku měřeného v ordinci lékře v domácím prostředí Ztím nejsou k dispozici žádné přímé důkzy z rndomizovných studií s předem definovnými sledovnými prmetry ohledně cílových hodnot TK při HPM neo PM. Hodnoty TK nměřené mimo ordinci lékře je vždy nutno porovnt s hodnotmi nměřenými v ordinci. Je všk tře upozornit, že úprv ntihypertenzní léčy n zákldě podoných cílových hodnot TK nměřených pomocí PM neo HPM vedl k méně intenzivní frmkoterpii ez význmného rozdílu v OP.

12 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 657 ílové hodnoty krevního tlku u hypertoniků Doporučení Tříd Úroveň ílová hodnot STK < 140 mm Hg ) se doporučuje u pcientů s nízkým středním vysokým KV rizikem; ) se doporučuje u pcientů s dietem; c) je o ní tře uvžovt u pcientů po proěhlé MP neo T; d) je o ní tře uvžovt u pcientů s HS; e) je o ní tře uvžovt u pcientů s dietickým nedietickým KD. U strších hypertoniků mldších 80 let s STK 160 mm Hg existují solidní důkzy pro doporučení snížit STK n hodnotu mezi mm Hg. U strších pcientů mldších 80 let lze zvžovt cílovou hodnotu STK < 140 mm Hg (pokud jsou v doré kondici), ztímco u křehké strší populce je tře cílové hodnoty STK uprvit podle individuální snášenlivosti. U jedinců strších 80 let s počátečním STK 160 mm Hg se doporučuje snížit STK n hodnotu mezi mm Hg z předpokldu, že jsou v doré fyzické psychické kondici. ílová hodnot DTK < 90 mm Hg se vždy doporučuje s výjimkou pcientů s dietem, u nichž se doporučují hodnoty < 85 mm Hg. Je nicméně tře vzít v úvhu, že hodnoty DTK mezi mm Hg jsou ezpečné doře snášené. KD chronické onemocnění ledvin; MP cévní mozková příhod; DTK distolický krevní tlk; HS ischemická choro srdeční; KV krdiovskulární; STK systolický krevní tlk; T trnsitorní ischemická tk. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. Tulk 14 Jednoznčné možné kontrindikce užívání ntihypertenziv Léková skupin Jednoznčné Možné Diuretik (thizidová) Dn Metolický syndrom ntolernce glukózy Těhotenství Hyperklcemie Hypoklemie et-lokátory stm V lokád (. neo. st.) Metolický syndrom ntolernce glukózy Sportovci fyzicky ktivní pcienti hronická ostrukční plicní nemoc (s výjimkou vsodiltčních et-lokátorů) ntgonisté klci (dihydropyridiny) Tchyrytmie Srdeční selhání ntgonisté klci (verpmil, diltizem) nhiitory E lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin ntgonisté minerlokortikoidních receptorů V lokád (. neo. st.), trifscikulární lokád Těžká dysfunkce levé komory Srdeční selhání Těhotenství ngioneurotický edém Hyperklemie ilterální stenóz renálních tepen Těhotenství Hyperklemie ilterální stenóz renálních tepen kutní neo těžké renální selhání (egf < 30 ml/min) Hyperklemie E enzym konvertující ngiotensin; V síňokomorový; egf vypočítná glomerulární filtrce. Fertilní ženy Fertilní ženy

13 658 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze 4 Léčené strtegie 4.1 Úprv životosprávy Optření pro změnu životosprávy doporučovná všem hypertonikům ke snížení TK /neo počtu fktorů KV rizik jsou uveden v souhrnné tulce. Zvádění úprv životosprávy Doporučení Tříd Úroveň,c Úroveň,d Doporučuje se omezení příjmu soli n 5 6 g z den. Doporučuje se střídmost v konzumci lkoholu; ne více než g etnolu z den u mužů ne více než g etnolu z den u žen. Doporučuje se zvýšená konzumce zeleniny, ovoce mléčných výroků s nízkým oshem tuku. Doporučuje se pokud není kontrindikováno snížení tělesné hmotnosti M n 25 kg/m 2 zmenšení ovodu psu < 102 cm u mužů < 88 cm u žen. Doporučuje se prvidelná fyzická ktivit, tzn. lespoň 30 minut středně intenzivní dynmické zátěže 5 7 dní v týdnu. Doporučuje se provádět u všech kuřáků pordenství změřené n znechání kouření poskytovt jim v tomto úsilí pomoc. M ody mss index. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. c Zloženo n účinku n TK /neo profilu krdiovskulárního rizik. d Zloženo n výsledcích moriditně-mortlitních studií. 4.2 Frmkoterpie Výěr ntihypertenziv Největší dostupné metnlýzy neprokázly žádné klinicky význmné rozdíly mezi lékovými skupinmi. Součsné doporučené postupy proto znovu uvádějí diuretik (včetně thizidových, chlorthlidonu indpmidu), et-lokátory, ntgonisty klci, inhiitory enzymu konvertujícího ngiotensin (E) lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin jko lékové skupiny vhodné pro zhájení udržování ntihypertenzní léčy, ť již v monoterpii, neo v některých komincích. Účinnými ntihypertenzivy jsou i centrálně půsoící látky -lokátory; nejčstěji se používjí v komincích s několik léky. Hlvním mechnismem přínosu ntihypertenzní léčy je snížení TK jko tkové účinky n specifické sledovné prmetry různých léčiv jsou podoné neo se liší pouze málo. Všechny skupiny ntihypertenziv mjí své přednosti, le i kontrindikce (tulky 14 15) Monoterpie kominční léč Zjevnou předností zhájení léčy monoterpií je, že se podává jediný lék, tkže účinnost i nežádoucí účinky lze připisovt tomuto léku. Nevýhodou je skutečnost, že při nedosttečně účinné monoterpii může ýt nlezení lterntivní monoterpie otížné, to může snižovt dherenci k léčě. Nvíc metnlýz více než 40 studií prokázl, že komince dvou léků z liovolných skupin ntihypertenziv zvyšuje pokles TK víc než zvyšování dávky jednoho léku. Předností zhájení kominční léčy je rychlejší odpověď (potenciálně přínosné u pcientů s vysokým rizikem), větší prvděpodonost dosžení cílových hodnot TK u pcientů s vyšším TK lepší dherence nemocného. Nedávno provedený průzkum skutečně prokázl, že u pcientů s kominční léčou dochází k menšímu počtu ukončení léčy než u pcientů s jkoukoli monoterpií. Dlší předností je, že mezi různými lékovými skupinmi existuje fyziologická frmkologická synergie, což může nejen vysvětlit větší pokles TK, le vést i k menšímu výskytu nežádoucích účinků znment větší léčený přínos než při užívání jediného léku. Podporuje se použití komincí dvou ntihypertenziv ve fixních dávkách v jediné tletě, protože snížení počtu denně užívných tlet zlepšuje dherenci, která je ohužel v přípdě hypertenze nízká, zvyšuje se procento pcientů s úprvou TK. elkově lze znovu potvrdit doporučení ESH/ES z roku 2007 zvážit zhájení léčy podáváním kominční léčy pcientům s vysokým rizikem neo s výrzně vysokým vstupním TK (viz orázky 3 4, tulku 16 souhrnnou tulku níže). Léčené strtegie výěr ntihypertenziv Doporučení Tříd Úroveň Diuretik (thizidy, chlorthlidon indpmid), et-lokátory, ntgonisté klci, inhiitory E lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin jsou vhodné pro zhájení pokrčování ntihypertenzní léčy v monoterpii i v kominční léčě. O některých látkách je tře uvžovt jko preferovných při speciálních stvech, protože tk yly použity v příslušných studiích neo protože prokázly vyšší účinnost při specifických typech OP. O zhájení ntihypertenzní léčy duální komincí lze uvžovt u pcientů s výrzně vyšším vstupním TK neo u pcientů s vysokým KV rizikem. Komince dvou ntgonistů RS se nedoporučuje je tře se jí vyvrovt. Je tře uvžovt o jiných lékových komincích, které jsou možná přínosné úměrně k míře snížení TK. Přednost všk je možná lépe dávt komincím již úspěšně použitým ve studiích. Lze doporučit komince dvou ntihypertenziv ve fixních dávkách v jediné tletě, protože omezení počtu denně užívných tlet zlepšuje dherenci, již eztk nízkou u hypertoniků. E enzym konvertující ngiotensin; KV krdiovskulární; OP orgánové poškození; RS systém renin-ngiotensin; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů.

14 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 659 Tulk 15 Preferovné lékové skupiny u zvláštních stvů Stv/onemocnění Léková skupin symptomtické orgánové poškození Hypertrofie levé komory nhiitor E, ntgonist klci, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin symptomtická teroskleróz ntgonist klci, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Mikroluminurie nhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Renální dysfunkce nhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Klinická KV příhod Proěhlá MP Látk účinně snižující TK Proěhlý infrkt myokrdu et-lokátor, inhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin ngin pectoris et-lokátor, ntgonist klci Srdeční selhání Diuretikum, et-lokátor, inhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin, ntgonist minerlokortikoidních receptorů ortální neurysm et-lokátor Firilce síní, prevence Zvážit podávání lokátoru receptorů T 1 pro ngiotensin, inhiitoru E, etlokátoru neo ntgonisty minerlokortikoidních receptorů Firilce síní, úprv komorové frekvence et-lokátor, ntgonist klci non-dihydropyridinového typu ESRD/proteinurie nhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin schemická choro dolních končetin nhiitor E, ntgonist klci Jiné SH (strší jedinci) Diuretikum, ntgonist klci Metolický syndrom nhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin, ntgonist klci Dietes mellitus nhiitor E, lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Těhotenství Metyldop, et-lokátor, ntgonist klci Černošská populce Diuretikum, ntgonist klci E enzym konvertující ngiotensin; MP cévní mozková příhod; ESRD terminální selhání ledvin; SH izolovná systolická hypertenze; KV krdiovskulární; TK tlk krve. 5 Léčené strtegie u speciálních populcí 5.1 Hypertenze ílého pláště Dosud neyl proveden žádná rndomizovná studie specificky u oso s WH, která y hodnotil, zd podávání ntihypertenziv vede ke snížení KV ftálních neftálních příhod. N druhé strně yl WH ve studiích ntihypertenziv nejspíše doře zstoupen. O frmkoterpii lze uvžovt kromě vhodných úprv životosprávy zvláště v přítomnosti dlších rizikových fktorů neo při rozdílných hodnotách nměřených pomocí HPM PM. 5.2 Mskovná hypertenze zolovná mulntní neoli mskovná hypertenze není čstou dignózou, protože nález normálního TK v ordinci vede pouze výjimečně k HPM neo PM. Pokud se všk toto onemocnění zjistí, je nutno uvžovt o úprvě životosprávy ntihypertenzní frmkoterpii. Léčené strtegie při hypertenzi ílého pláště mskovné hypertenzi Doporučení Tříd Úroveň U oso s hypertenzí ílého pláště ez dlších rizikových fktorů je tře uvžovt o omezení léčené intervence pouze n úprvu životosprávy; toto rozhodnutí je všk nutno doprovázet důsledným sledováním kontrolou pcient. U oso s hypertenzí ílého pláště s vyšším KV rizikem kvůli metolickým normlitám neo symptomtickým OP lze uvžovt o frmkoterpii nvíc k úprvě životosprávy. U mskovné hypertenze je tře uvžovt jk o úprvě životosprávy, tk ntihypertenzní frmkoterpii, protože u tohoto typu hypertenze ylo opkovně zjištěno KV riziko velmi lízké hypertenzi dignostikovné v ordinci i mimo ordinci. KV krdiovskulární; OP orgánové poškození. Tříd doporučení. Úroveň důkzů.

15 660 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze Mírné Mild zvýšení P elevtion TK Nízké/středně Low/moderte vysoké V riziko risk hoose Zvolit etween mezi Mrked Výrzné P elevtion zvýšení Vysoké/velmi High/very high vysoké V risk riziko Monoterpie Single gent Two drug Komince comintion dvou léků Přejít Switch n to different jiný lékgent Previous Předchozí gent lék t v plné full dose dávce Previous Předchozí comintion komince v t plné full dávce dose dd third drug Přidt třetí lék Monoterpie Full dose v monotherpy plné dávce Two Komince drug comintion dvou léků v t plných full doses dávkách Switch Přejít to different n jinou two drug kominci comintion dvou léků Three Komince drug tří comintion léků v plných t full dávkách doses Or. 3 Strtegie monoterpie vs. kominční léč k dosžení cílových hodnot TK. Postupovt od méně intenzivní k intenzivnější léčené strtegii je tře vždy, pokud se nepodří dosáhnout cílových hodnot TK. Thizidová diuretik et-lokátory lokátory receptoru T 1 pro ngiotensin Jiná ntihypertenziv ntgonisté klci E inhiitors E E inhiitory enzymu konvertujícího ngiotensin. Or. 4 Možné komince různých tříd ntihypertenziv. Zelené nepřerušovné čáry: preferovné komince; zelená přerušovná čár: užitečná komince (s některými omezeními); černé přerušovné čáry: možné, le méně vyzkoušené komince; červená nepřerušovná čár: nedoporučovná komince. když se někdy verpmil diltizem podávjí spolu s et-lokátorem ve snze kontrolovt tepovou frekvenci při trvlé firilci síní, z normálních okolností je tře s et-lokátory kominovt pouze ntgonisty klci dihydropyridinového typu.

16 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 661 Tulk 16 Hlvní lékové komince ve studiích ntihypertenzní léčy se stupňovným přístupem neo v rndomizovné kominci Studie Komprátor Pcientská populce Rozdíl STK Sledovné prmetry (mm Hg) Komince inhiitoru E diuretik PROGRESS Plceo Proěhlá MP neo T 9 28 % MP (p < 0,001) DVNE Plceo Dietes 5,6 9 % mikro-/mkrovskulárních příhod (p = 0,04) HYVET Plceo Hypertonici ve věku 80 let % KV příhod (p < 0,001) PP + D Hypertonici % KV příhod (p = NS) Komince lokátoru receptorů T 1 pro ngiotensin diuretik SOPE D + plceo Hypertonici ve věku 70 let 3,2 28 % neftální MP (p = 0,04) LFE + D Hypertonici s HLK 1 26 % MP (p < 0,001) Komince ntgonisty klci diuretik FEVER D + plceo Hypertonici 4 27 % KV příhod (p < 0,001) ELS + D Hypertonici 0 NS rozdíl v KV příhodách ONVNE + D Hypertonici s rizikovými fktory 0 NS rozdíl v KV příhodách VLUE lokátory receptoru T 1 pro ngiotensin + D Komince inhiitoru E ntgonisty klci Hypertonici s vysokým rizikem 2,2 3 % KV příhod (p = NS) SystEur Plceo Strší jedinci s SH % KV příhod (p < 0,001) Systhin Plceo Strší jedinci s SH 9 37 % KV příhod (p < 0,004) NORDL + D Hypertonici +3 NS rozdíl v KV příhodách NVEST + D Hypertonici s HS 0 NS rozdíl v KV příhodách SOT + D Hypertonici s rizikovými 3 16 % KV příhod (p < 0,001) fktory OMPLSH E + D Hypertonici s rizikovými 1 21 % KV příhod (p < 0,001) fktory Komince diuretik oope Wrrender Plceo Strší hypertonici % MP (p < 0,03) SHEP Plceo Strší jedinci s SH % MP (p < 0,001) STOP Plceo Strší hypertonici % KV příhod (p = 0,003) STOP E neo Hypertonici 0 NS rozdíl v KV příhodách PPP E + D Hypertonici 3 5 % KV příhod (p = NS) LFE lokátory receptorů T 1 Hypertonici s HLK % MP (p < 0,001) pro ngiotensin + D LLHT E + Hypertonici s rizikovými 2 NS rozdíl v KV příhodách fktory LLHT + Hypertonici s rizikovými 1 NS rozdíl v KV příhodách fktory ONVNE + D Hypertonici s rizikovými 0 NS rozdíl v KV příhodách fktory NORDL E + Hypertonici 3 NS rozdíl v KV příhodách NVEST E + Hypertonici s HS 0 NS rozdíl v KV příhodách SOT E + Hypertonici s rizikovými % KV příhod (p < 0,001) fktory Komince dvou lokátorů systému renin-ngiotensin/e + lokátoru receptorů T 1 pro ngiotensin neo lokátoru RS ONTRGET E neo lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Vysoce rizikoví pcienti 3 Více renálních příhod LTTUDE E neo lokátor receptorů T 1 pro ngiotensin Vysoce rizikoví dietici 1,3 Více renálních příhod E inhiitor enzymu konvertujícího ngiotensin; et-lokátor; ntgonist klci; D diuretikum; HLK hypertrofie levé komory; HS ischemická choro srdeční; SH izolovná systolická hypertenze; KV krdiovskulární; NS nevýznmný; RS systém renin-ngiotensin; T trnsitorní ischemická tk.

17 662 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze 5.3 Strší osoy Existují jednoznčné důkzy přínosu snížení TK ntihypertenzní léčou u strších jedinců s počátečním STK 160 mm Hg sníženým n hodnoty < 150 mm Hg. O ntihypertenzní léčě je nicméně možno uvžovt lespoň u oso mldších 80 let, již při počátečních hodnotách STK > 140 mm Hg. Existují důkzy ve prospěch podávání diuretik, et-lokátorů, ntgonistů klci, E lokátorů receptorů T 1 pro ngiotensin. Strtegie ntihypertenzní léčy u strších oso Doporučení Tříd Úroveň V přípdě strších hypertoniků se STK 160 mm Hg existují solidní důkzy vedoucí k doporučení snížení STK n hodnotu mezi mm Hg. U strších pcientů v doré kondici < 80 let lze o ntihypertenzní léčě uvžovt při STK 140 mm Hg s cílovou hodnotou STK < 140 mm Hg, pokud je léč doře snášen. U oso strších 80 let s počátečním STK 160 mm Hg se doporučuje snížit STK n hodnoty mezi mm Hg z předpokldu, že tyto osoy jsou v dorém fyzickém psychickém stvu. U křehkých strších pcientů se doporučuje ponecht rozhodování ohledně ntihypertenzní léčy n ošetřujícím lékři n monitorování klinických účinků léčy. O pokrčování doře snášené ntihypertenzní léčy lze uvžovt v doě, kdy léčená oso překročí věkovou hrnici 80 let. U strších oso se doporučují lze podávt všechn ntihypertenziv, i když při izolovné systolické hypertenzi se dává přednost diuretikům ntgonistům klci. STK systolický krevní tlk. Tříd doporučení.. Úroveň důkzů. 5.4 Mldí dospělí U mldých dospělých se středně vysokým TK je téměř nemožné nídnout doporučení zložené n důkzech z intervenčních studií, protože výsledek se projevuje ž z nějkou dou. Lze uvžovt o ntihypertenzní léčě TK je nutno snížit n < 140/90 mm Hg. Jiná situce může existovt u mldých oso se zvýšeným STK, le s normálním DTK; tito jedinci mjí někdy normální centrální STK lze u nich provést pouze úprvu životosprávy. 5.5 Ženy Nejsou k dispozici žádné důkzy, že y některé ntihypertenzivum mělo jinou účinnost u mužů u žen. U fertilních žen je nutno vyvrovt se podávání E lokátorů receptorů T 1 pro ngiotensin. Použití perorální ntikoncepce je spojeno s mlým zvýšením TK; k rozvoji hypertenze dojde přiližně u 5 % žen. V primární neo sekundární prevenci KVO se nesmí použít hormonální sustituční léč; prvděpodonost zvýšení TK je všk mlá. V těhotenství se těžká hypertenze (STK > 160 neo DTK > 110 mm Hg) musí léčit frmkologicky. Přínos ntihypertenzní léčy při mírně ž středně zvýšeném TK není přesně znám. Doporučení k použití methyldopy, letlolu nifedipinu v těhotenství lze potvrdit. et-lokátory (při podání v čsném těhotenství možná zpomlující růstu plodu) diuretik (při předchozím zmenšení plzmtického ojemu) je nutno užívt s rozvhou. Je tře se vyvrovt podávání všech léčiv interferujících s RS. V nléhvých přípdech (preeklmpsie) je lékem voly i.v. letlol; jinou možností je nitroprusid sodný neo nitroglycerin jko i.v. infuze. Strtegie léčy hypertoniček Doporučení Tříd Úroveň Hormonální léč selektivní modulátory receptorů pro estrogen se nedoporučují nelze je v primární sekundární prevenci KVO používt. Při zvžování léčy mldších perimenopuzálních žen pro těžké menopuzální symptomy je tře zvážit přínos oproti potenciálním rizikům. Doporučuje se frmkoterpie těžké hypertenze v těhotenství (STK > 160 mm Hg neo DTK > 110 mm Hg). O frmkoterpii lze rovněž uvžovt u těhotných žen s přetrvávjícím zvýšením TK 150/95 mm Hg u těhotných žen s TK 140/90 mm Hg při gestční hypertenzi, suklinickém OP neo symptomech. U žen s vysokým rizikem preeklmpsie z předpokldu nízkého rizik krvácení do trávicího trktu lze uvžovt o léčě nízkými dávkmi S od 12 týdnů do porodu. U fertilních žen se nedoporučuje podávání lokátorů RS je tře se ho vyvrovt. Metyldopu, letlol nifedipin je v těhotenství tře povžovt z ntihypertenziv pro přednostní použití. V neodkldných přípdech (preeklmpsie) je tře zvážit i.v. podání letlolu neo infuzi nitroprusidu. S kyselin cetylslicylová; DTK distolický krevní tlk; KVO krdiovskulární onemocnění; OP orgánové poškození; RS systém renin-ngiotensin; STK systolický krevní tlk. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. 5.6 Dietes mellitus K dispozici nejsou žádné jednoznčné důkzy o příznivém vlivu zhájení ntihypertenzní frmkoterpie při hodnotách STK < 140 mm Hg (vysoký normální TK), ni žádné důkzy o přínosu dosžení cílových hodnot < 130 mm Hg. Léč se důrzně doporučuje u dietiků s STK 140 mm Hg. ílová hodnot DTK je mm Hg. Jk hluoko pod 140 mm Hg musí ýt cílová hodnot STK u dietiků, není ztím známo. Dlší důkzy proti snižování STK n hodnoty < 130 mm Hg poskytl studie ORD. Užitečné jsou všechny skupiny ntihypertenziv. Doporučují se E neo lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin ; nesmějí se všk součsně

18 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr 663 podávt dv lokátory RS. V kominci s lokátory RS se čsto podávjí thizidová thizidům podoná diuretik. ntgonisté klci jsou užiteční zvláště v kominci s lokátorem RS. et-lokátory jsou užitečné v kominční léčě, zvláště u pcientů s HS se srdečním selháním. Strtegie léčy pcientů s dietem Doporučení Tříd Úroveň když zhájení ntihypertenzní frmkoterpie je u dietiků s STK 160 mm Hg povinné, důrzně se doporučuje zhájit frmkoterpii i při STK 140 mm Hg. U pcientů s dietem se doporučuje cílová hodnot STK < 140 mm Hg. U pcientů s dietem se doporučuje cílová hodnot DTK < 85 mm Hg. U pcientů s dietem se doporučují mohou se používt všechny lékové skupiny ntihypertenziv; přednost se může dávt lokátorům RS, zvláště v přítomnosti proteinurie neo mikroluminurie. Při výěru jednotlivých léků se doporučuje rát v úvhu komoridity. Součsné podávání dvou lokátorů RS se nedoporučuje u pcientů s dietem je tře se ho vyvrovt. DTK distolický krevní tlk; RS systém renin-ngiotensin; STK systolický krevní tlk. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. Strtegie léčy hypertoniků s metolickým syndromem Doporučení Tříd Úroveň Všem jedincům s metolickým syndromem je tře doporučit změny životosprávy, zvláště snížení hmotnosti cvičení. Tyto intervence nejenže pozitivně ovlivní TK, le i metolické složky syndromu oddálí rozvoj dietu. Protože je metolický syndrom povžován z predietický stv, je tře dávt přednost ntihypertenzivům potenciálně zlepšujícím, neo lespoň nezhoršujím citlivost n inzulin, npř. lokátorům RS ntgonistům klci. et-lokátory (kromě vsodiltčních et-lokátorů) diuretik je tře povžovt pouze z doplňující léky, ideálně v kominci s klium šetřícím lékem. Při předepisování ntihypertenziv se doporučuje věnovt zvláštní pozornost u pcientů s poruchmi metolismu při TK 140/90 mm Hg ž po jistém odoí úprvy životosprávy udržovt TK n hodnotě < 140/90 mm Hg. Léky snižující TK se nedoporučují u jedinců s metolickým syndromem vysokým normálním TK. RS systém renin-ngiotensin; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů. 5.7 Metolický syndrom Protože je metolický syndrom čsto povžován z predietický stv, dává se přednost lékům, jko jsou lokátory RS ntgonisté klci, přičemž o et-lokátorech diuretikách je nutno uvžovt pouze jko o přidávných lécích, nejlépe v nízkých dávkách. 5.8 Ostrukční spánková pnoe Vzth mezi ostrukční spánkovou pnoí hypertenzí je jednoznčně doložen. V několik nlýzách všk ylo prokázáno, že účinek dlouhodoější léčy přetlkem v dýchcích cestách n TK je velmi mlý. Ztím ylo pulikováno velmi málo doře nvržených studií léčy. 5.9 Dietická nedietická nefroptie V oservčních studiích je vzth mezi TK mezi progresí KD incidentní ESRD přímý progresivní; STK je nutno snížit n hodnotu < 140 mm Hg, přípdně lze v přítomnosti mnifestní proteinurie usilovt o dosžení hodnot < 130 mm Hg. O snížení proteinurie se čsto uvžuje jko o cíli léčy. Několik RT jednoznčně prokázlo, že účinnější je lokád RS. Dosžení cílových hodnot TK ovykle vyžduje kominční léču. ntgonisty minerlokortikoidů nelze při KD doporučit. Při hodnotách sérového kretininu 132,6 μmol/l (1,5 mg/dl) neo egf < 0,5 ml/s/1,73 m 2 (< 30 ml/min/1,73 m 2 ) je nutno thizidová diuretik nhrdit kličkovými diuretiky. Při KD 5. stdi se hypertenze ěžně vyskytuje u hemodilyzovných pcientů význmným způsoem ovlivňuje přežití. Rndomizovných kontrolovných studií u hemodilyzovných pcientů je velmi málo je tře usilovt o jejich provedení. Strtegie léčy u hypertoniků s nefroptií Doporučení Tříd Úroveň Je tře uvžovt o snížení STK n < 140 mm Hg. V přítomnosti mnifestní proteinurie lze uvžovt o STK < 130 mm Hg z předpokldu sledování změn egf. lokátory RS snižují luminurii účinněji než jiná ntihypertenziv, u pcientů s hypertenzí jsou indikovány v přítomnosti mikroluminurie neo mnifestní proteinurie. Dosžení cílových hodnot TK ovykle vyžduje kominční léču; přitom se doporučuje kominovt lokátory RS s jinými ntihypertenzivy. Kominovt dv lokátory RS, i když y potenciálně účinněji snižovly proteinurii, se nedoporučuje. ntgonisty ldosteronu nelze při KD doporučit, zvláště v kominci s lokátorem RS vzhledem k riziku ndměrného snížení renálních funkcí hyperklemie. KD chronické onemocnění ledvin; egf vypočtená glomerulární filtrce; RS systém renin-ngiotensin; STK systolický krevní tlk; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů.

19 664 Souhrn Doporučení ESH/ES pro dignostiku léču hypertenze 5.10 ererovskulární onemocnění Strtegie léčy u hypertoniků s cererovskulárním onemocněním Doporučení Tříd Úroveň V prvním týdnu po kutní MP se ez ohledu n výši TK nedoporučuje intervenovt s ntihypertenzní léčou, i když při velmi vysokých hodnotách STK je tře léču zvžovt. ntihypertenzní léč se doporučuje u pcientů s hypertenzí s nmnézou MP neo T, i když je počáteční STK v rozmezí mm Hg. U hypertoniků s nmnézou MP neo T je tře uvžovt o cílové hodnotě STK < 140 mm Hg. U strších hypertoniků s nmnézou MP neo T lze uvžovt o poněkud vyšších hodnotách STK pro zhájení intervence i pro léčený cíl. V prevenci MP se doporučují všechny lékové režimy z předpokldu účinného snížení TK. MP cévní mozková příhod; STK systolický krevní tlk; T trnsitorní ischemická tk; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů Srdeční onemocnění schemická choro srdeční Rndomizovné kontrolovné studie ntihypertenzní léčy nepřinesly jednoznčné důkzy, že cílová hodnot STK u hypertoniků s mnifestní HS musí ýt < 130 mm Hg, neexistují ni jednoznčné důkzy, že je tře zhjovt ntihypertenzní léču u jedinců s vysokým normálním TK. Existují důkzy o přínosu et-lokátorů inhiitorů E po nedávno prodělném M. U jedinců s nginou pectoris je tře dávt přednost et-lokátorům ntgonistům klci Srdeční selhání Největším přínosem léčiv snižujících TK u hypertoniků je prevence srdečního selhání. U pcientů se srdečním selháním se zchovnou ejekční frkci se hypertenze vyskytuje ěžně; dosud všk neyl proveden žádná RT hodnotící účinek snížení TK u této podskupiny pcientů Firilce síní Hypertonikům s FS je nutno podávt perorální ntikogulční léču. ylo prokázáno, že novější léky, uď přímé inhiitory trominu (digtrn), neo inhiitory fktoru X (rivroxn, pixn), nejsou o nic horší, v některých přípdech dokonce lepší než wrfrin. Protože lze u většiny pcientů s FS pozorovt vysokou komorovou frekvenci, doporučuje se léč et-lokátory ntgonisty klci non-dihydropyridinového typu. O inhiitorech E neo lokátorech receptorů T 1 pro ngiotensin je nutno uvžovt u pcientů s rizikem recidivy proxysmální FS Hypertrofie levé komory Se snížením TK těsně souvisí zmírnění HLK. ylo všk prokázáno, že lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin, E ntgonisté klci jsou účinnější v regresi HLK než et-lokátory při podoném snížení TK. Strtegie léčy u hypertoniků se srdečním onemocněním Doporučení Tříd Úroveň U hypertoniků s HS je tře uvžovt o cílové hodnotě STK < 140 mm Hg. U hypertoniků po nedávno proěhlém M se doporučuje podávt et-lokátory. V přípdě jiných forem HS lze použít všechn ntihypertenziv, přednost je všk z důvodů symptomů (ngin pectoris) tře dávt et-lokátorům ntgonistům klci. U pcientů se srdečním selháním neo těžkou dysfunkcí LK se doporučují diuretik, et-lokátory, inhiitory E, lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin /neo ntgonisté minerlokortikoidních receptorů; cílem je snížení mortlity hospitlizcí. U pcientů se srdečním selháním zchovnou EF neexistují důkzy přínosu ntihypertenzní léčy jko tkové neo kteréhokoli konkrétního léku. U těchto pcientů i u hypertoniků se systolickou dysfunkcí je tře uvžovt o snížení STK n hodnotu cc 140 mm Hg. Je tře uvžovt i o léčě podle zmírnění symptomů (městnání u diuretik, srdeční frekvence u etlokátorů td.). Jko o ntihypertenzivech u pcientů s rizikem nově vzniklé FS neo její recidivy je tře uvžovt o inhiitorech E lokátorech receptorů T 1 pro ngiotensin ( et-lokátorech ntgonistech minerlokortikoidních receptorů v přítomnosti srdečního selhání). Podávání ntihypertenziv se doporučuje u všech pcientů s HLK. U pcientů s HLK je tře uvžovt o zhájení léčy s jedním z léků s prokáznou vyšší schopností zjistit regresi HLK: jsou to inhiitory E, lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin, klcioví ntgonisté. E enzym konvertující ngiotensin; EF ejekční frkce; FS firilce síní; HLK hypertrofie levé komory; HS ischemická choro srdeční; M infrkt myokrdu; LK levá komor; STK systolický krevní tlk. Tříd doporučení. Úroveň důkzů.

20 J. Filipovský, J. Widimský jr., J. Špinr teroskleróz, rterioskleróz ischemická choro dolních končetin Strtegie léčy hypertoniků s terosklerózou, rteriosklerózou ischemickou choroou dolních končetin Doporučení Tříd Úroveň V přítomnosti terosklerózy v olsti krotid je tře uvžovt o předepsání ntgonistů klci inhiitorů E, protože tto léčiv zpomlují progresi terosklerózy prokztelně účinněji než diuretik etlokátory. U hypertoniků s hodnotou PWV > 10 m/s je tře uvžovt o všech ntihypertenzivech z předpokldu stilního snížení TK n < 140 mm Hg. ntihypertenzní léč se doporučuje u hypertoniků s HDK k dosžení cílové hodnoty < 140/90 mm Hg vzhledem k vyššímu riziku M, MP, srdečního selhání KV úmrtí. když je nutné důkldné sledování pcientů, lze uvžovt o et-lokátorech pro léču rteriální hypertenze u pcientů s HDK, protože se nezdá, že y jejich používání ylo spojeno s excercí symptomů HDK. E enzym konvertující ngiotensin; MP cévní mozková příhod; HDK ischemická choro dolních končetin; M infrkt myokrdu; PWV rychlost pulsní vlny. Tříd doporučení.. Úroveň důkzů Sexuální dysfunkce Prevlence sexuální dysfunkce je u hypertoniků vyšší než u normotoniků, většin dostupných informcí se všk týká mužů. Erektilní dysfunkce je povžován z nezávislý fktor KV rizik. N erektilní dysfunkci mjí neutrální, neo dokonce příznivý vliv lokátory receptorů T 1 pro ngiotensin, E, ntgonisté klci et-lokátory s vsodiltčním účinkem. Podávání inhiitorů fosfodiesterázy-5 hypertonikům je ezpečné Rezistentní hypertenze Hypertenze je oznčován z rezistentní vůči léčě, pokud léčená strtegie zhrnující příslušnou úprvu životosprávy plus podávání diuretik dvou dlších ntihypertenziv ve vhodných dávkách nesníží hodnoty STK DTK n < 140, resp. 90 mm Hg. Prevlence rezistentní hypertenze se pohyuje v rozmezí 5 30 %. Čstou příčinou mylně dignostikovné rezistentní hypertenze je nedodržování předepsného léčeného režimu. Příznivá odpověď yl popsán při užívání ntgonistů minerlokortikoidů, 1 -lokátoru doxzosinu při dlším zvýšení dávky diuretik, v přípdech poruchy renálních funkcí po nhrzení thizidových diuretik neo chlorthlidonu kličkovými diuretiky. Pcienty s rezistentní hypertenzí je tře důsledně sledovt. Hodnotu TK nměřenou v ordinci je nutno prvidelně ověřovt provádět PM lespoň jednou ročně. V nedávné doě yl popsán chronická stimulce elektrického pole nervů krotického sinu implntovnými přístroji, která u jedinců s rezistentní hypertenzí snížil hodnoty STK i DTK. Údje z dlouhodoějšího sledování všk yly získány pouze od omezeného počtu pcientů. Stále více se proszujícím nefrmkologickým přístupem u rezistentní hypertenze je ilterální destrukce renálního symptiku rdiofrekvenční lční ktetrizcí. ylo prokázáno, že tento výkon vede k výrznému snížení TK v ordinci lékře, které přetrvává po dou jednoho roku. V součsnosti předstvuje renální denervce slinou metodu, je všk nutno získt dlší údje. Strtegie léčy pcientů s rezistentní hypertenzí Doporučení Tříd Úroveň U pcientů s rezistentní hypertenzí se doporučuje, y lékř zkontrolovl, zd léčiv zhrnutá do používného režimu kominční léčy mjí vůec nějký ntihypertenzní účinek, v přípdě nulového neo minimálního účinku tyto léky přestl podávt. Je tře uvžovt o podávání ntgonistů minerlokortikoidních receptorů, miloridu 1 -lokátoru doxzosinu, pokud nejsou kontrindikovány. V přípdě neúčinné frmkoterpie lze uvžovt o invzivních výkonech, npř. renální denervci stimulci roreceptorů. Dokud neude k dispozici více důkzů o dlouhodoé účinnosti ezpečnosti renální denervce stimulce roreceptorů, doporučuje se ponecht tyto výkony v rukou zkušených opertérů dignostiku sledování pcientů omezit n hypertenzní centr. Doporučuje se uvžovt o invzivních postupech pouze u pcientů se skutečnou rezistentní hypertenzí s STK 160 mm Hg neo DTK 110 mm Hg zvýšením TK potvrzeným pomocí PM. PM mulntní monitorování krevního tlku; DTK distolický krevní tlk; STK systolický krevní tlk; TK tlk krve. Tříd doporučení. Úroveň důkzů Hypertenzní krize Hypertenzní emergence je definován jko přítomnost velmi vysokého STK neo DTK (> 180 mm Hg, resp. > 120 mm Hg) spolu s ischemickým OP (retin, ledviny, srdce neo mozek). V součsnosti je léč zložen n podávání léčiv, která lze plikovt i.v. jejich dávky titrovt Perioperční léč hypertenze Je tře vyvrovt se náhlého ukončení podávání clonidinu neo et-lokátorů. V den chirurgického výkonu se diuretik nesmějí podávt.