SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená"

Transkript

1 ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí zlmek bsahuje Zlmkvá čára Jmenvatel udává, na klik stejných částí je celek rzdělen Vyjádření celku Celek = čitatel = jmenvatel Zlmek nemá smysl -Ve jmenvateli zlmku nemůže být nula Zlmek 0 Zlmek, který má stejnéh jmenvatele a čitatele je rven jedné -> Každé přirzené čísl můžeme zapsat jak zlmek se jmenvatelem 5 ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ ZLOMKŮ ROZŠIŘOVÁNÍ ZLOMKŮ Zlmek rzšíříme, když čitatele i jmenvatele zlmku vynásbíme stejným číslem různým d nuly. Hdnta zlmku se při rzšiřvání nemění Zlmek rzšiřujeme třemi KRÁCENÍ ZLOMKŮ Zlmek zkrátíme, když čitatele i jmenvatele zlmku dělíme beze zbytku číslem různým d nuly. Hdnta zlmku se při krácení nezmění. Zlmek krátíme pěti ZÁKLADNÍ TVAR ZLOMKU Zlmek v jehž čitateli a jmenvateli jsu nesudělná čísla (nemají žádnéh splečnéh dělitele) Zkrať zlmek na základní tvar Hledáme vlastně největšíh splečnéh dělitele čitatele a jmenvatele zlmku

2 ZLOMEK JAKO DESETINNÉ ČÍSLO 0,5 - zlmkvá čára je naznačené dělení : 6 = DESETINNÉ ZLOMKY Zlmky v jejichž jmenvatelích jsu čísla 0,00, , 0, PERIODICKÁ ČÍSLA Všechny zlmky nelze zapsat ve tvaru desetinnéh zlmku. Některá mají p dělení neknečný desetinný rzvj. V jejich zápise se číslice pakují. 0,666 0,6 0,888 0, 8 POROVNÁVÁNÍ ZLOMKŮ Prvnávání zlmků se stejnými jmenvateli Prvnáváme-li kladné zlmky se stejným jmenvatelem, je větší ten zlmek, který má většíh čitatele. kladný a záprný zlmek, je větší ten zlmek, který je kladný. záprné zlmky, je větší ten jehž čitatel má menší abslutní hdntu.? Prvnávání zlmků s různými jmenvateli Prvnáváme-li Zlmky s různými jmenvateli, převedeme je na splečnéh jmenvatele a tím si je převedeme na první případ. Splečnéh jmenvatele najdeme tak, že zlmky vhdně rzšíříme (najdeme nejmenší splečný násbek čísel ve jmenvatelích) rzšíříme na ; pak prvnáváme zlmky se stejnými jmenvateli prt POROVNÁVÁNÍ ZLOMKU S ČÍSLEM JEDNA Zlmek je větší než jedna, pkud je čitatel > než jmenvatel

3 SMÍŠENÁ ČÍSLA Napište zlmky, které jsu větší než všechny tyt zlmky lze převézt na smíšené zlmky Převd na smíšená čísla Všechny zlmky větší než lze vyjádřit ve tvaru celku a zlmku - čteme jedna a dvě čtvrtiny 6 5 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ Př. Sčítání a dčítání zlmků Sčítání (dčítání) zlmků se stejnými jmenvateli sečteme (dečteme) čitatele a jmenvatele píšeme Sčítání (dčítání) zlmků s různými jmenvateli Převedeme zlmky na splečnéh jmenvatele a pak je sečteme jak zlmky se stejným jmenvatelem Určení splečnéh jmenvatel Výsledek p sčítání je vždy dbré zkrátit na ZT. Nejmenší splečný jmenvatel Určíme nejmenší splečný násbek jmenvatelů Rzšíříme zlmky tak, aby se jejich jmenvatelé rvnali nejmenšímu splečnému násbku jmenvatelů Dstali jsme zlmky se stejnými jmenvateli, sečteme (dečteme) už puze jejich čitatele Splečný jmenvatel Vždy lze využít mžnsti vynásbení jmenvatelů zlmků, nevýhdu jsu velká čísla

4 NÁSOBENÍ ZLOMKU PŘIROZENÝM ČÍSLEM Zlmek násbíme přirzeným číslem tak, že přirzeným číslem vynásbíme čitatele a jmenvatele píšeme = NÁSOBENÍ ZLOMKU ZLOMKEM Zlmek vynásbíme zlmkem tak, že vynásbíme čitatele čitatelem a jmenvatele jmenvatelem Při násbení smíme krátit Pčítáš sučin zlmků? = KRAŤ zlmky už před násbením DĚLENÍ ZLOMKŮ Převrácený zlmek Zlmek převrácený zlmek Převrácený zlmek ke zlmku dstaneme tak, že zaměníme ve zlmku čitatele a jmenvatele. Dělení zlmků Čísl dělíme zlmkem tak, že je násbíme převráceným zlmkem Nulu dělit nelze, zlmkem, který má čitatele nulu, dělit nemůžeme. 6 SLOŽENÉ ZLOMKY zlmkvá čára je naznačené dělení (pkud se v čitateli a jmenvateli vyskytnu sučty, rzdíly, zlmků, prvedeme nejprve tyt perace. Slženéh zlmku se zbavujeme až ve chvíli, kdy máme v čitateli i jmenvateli jednduchý zlmek) ČÍSELNÁ OSA DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMKY Když chci vyjádřit zlmek desetinným číslem, tak vydělím čitatele zlmku jmenvatelem ,75-0,5 -, ,75-0,5-0,5 0,5 0,5 0,75,5,5,75 0

5 POMĚR Pměrem rzumíme prvnávání dvu hdnt. Pkud se například v jedné místnsti nacházejí tři dívky a sm chlapců, je pměr pčtu dívek vůči pčtu chlapců tři ku smi. Zapisujeme : 8 Prvnáváme délky, bsahy, bjemy, hmtnsti, pčty lidí, strmů, částky peněz Oba členvé pměru jsu kladná čísla Při stanvení pměru musíme bě mnžství vyjádřit ve stejných jedntkách Převrácený pměr Pměr : 5 převrácený pměr 5 : Rvnst pměrů : 8 : Výsledek dělení čísla číslem 8 je stejný jak výsledek dělení čísla číslem. : 8 = 0,5 : = 0,5 Říkáme, že pměry : 8 a : mají stejnu hdntu, neb že se rvnají. ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ POMĚRU Pměr rzšíříme tak, že první i druhý člen pměru vynásbíme stejným kladným číslem : 8 = ( 5) : (8 5) = 5 : 0 : 0,5 = ( ) : (0,5 ) = : Pměr zkrátíme tak, že první i druhý člen pměru vydělíme stejným kladným číslem 5 : 9 = (5 : ) : (9 : ) = 5 :,5 : 6 = (,5 :,5) : (6 :,5) = : Při rzšiřvání ani při krácení pměru se jeh hdnta nezmění POMĚR V ZÁKLADNÍM TVARU Je pměr, pr který platí: první i druhý člen jsu přirzená čísla a jejich největší splečný dělitel je čísl. : 7 : Členy pměru v základním tvaru jsu nesudělná čísla POČÍTÁME S POMĚRY Změnit čísl v pměru Změnit čísl v pměru 7 : znamená vynásbit tt čísl zlmkem Změň čísl v pměru 7 : => = Když změníme čísl v pměru, ve kterém je první člen větší než druhý člen, čísl se zvětší Když změníme čísl v pměru, ve kterém je první člen menší než druhý člen, čísl se zmenší Rzděl čísl v pměru Rzděl čísl v pměru : => :( + ) = představuje jeden díl ( ) :( ) = : 8 POSTUPNÝ POMĚR Pstupným pměrem prvnáváme tři a více údajů (výhry, hmtnsti, délky, bjemy ) a : b : c MĚŘÍTKO PLÁNU A MAPY Měřítk : 00 vyjadřuje, že cm na mapě vyjadřuje 00 cm ve skutečnsti. 5

6 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST Jestliže jsu dvě hdnty na sbě natlik závislé, že změna jedné z nich vyvlá změnu té druhé, říkáme, že jsu úměrné. PŘÍMÁ ÚMĚRNOST Je takvá závislst prměnné y na prměnné x, pr kteru platí: Klikrát se zvětší hdnta x, tlikrát se zvětší hdnta y. Klikrát se zmenší hdnta x, tlikrát se zmenší hdnta y. Hdnty y a hdnty x se mění ve stejném pměru Říkáme, že prměnná y je přím úměrná prměnné x GRAFEM přímé úměrnsti je přímka (neb její část, případně izlvané bdy ležící na přímce) X y 6 Lze vyjádřit vztahem y = kx x nezávisle prměnná y závisle prměnná (její hdnta závisí na prměnné x) k. keficient přímé úměrnsti Všechny bdy grafu přímé úměrnsti leží na přímce, která prchází pčátkem O pravúhlé sustavy suřadnic. : : y = x x y GRAF PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI y = x TROJČLENKA Př. Caravan, nvý typ autmbile Astra Cmbi, má průměrnu sptřebu 6 litrů nafty na 00 km. Klik kilmetrů lze s naplněnu 5 litrvu nádrží ujet? Ověření, jaký typ úměry se jedná: čím více kilmetrů, tím více litrů nafty 6 l..00 km 5 l. x km Obě šipky vedu zdla nahru. x : 00 = 5 : 6 x 5 00 = 6 / 00 5 x = 00 = Plná nádrž vystačí přibližně na 867 km 6

7 NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST Je takvá závislst y na prměnné x, pr kteru platí: Klikrát se zvětší hdnta x, tlikrát se zmenší hdnta y. Klikrát se zmenší hdnta x, tlikrát se zvětší hdnta y. Hdnty y a hdnty x se mění v převrácených pměrech. Říkáme, že prměnná y je nepřím úměrná prměnné x. k se dá vyjádřit vzrcem y = x kladné čísl se nazývá keficient nepřímé úměrnsti. Všechny bdy grafu nepřímé úměrnsti v pravúhlé sustavě suřadnic O xy leží na křivce, která se jmenuje hyperbla. GRAF NEPŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI y= /x,5,5,5,5 0, ,5,5,5,5,5 x 0, 0, 0,5,5 y,5 0,5 0, 0, TROJČLENKA Př Když d prázdnéh bazénu začne přitékat vda rychlstí hektlitry za minutu, bazén se naplní za 5 hdin. Za jak dluh by se bazén naplnil výknnějším čerpadlem, které přivádí d bazénu 750 litrů za minutu? Ověření jaký typ úměry jde: Klikrát se zvětší rychlst přitékané vdy, tlikrát se zmenší dba ptřebná k naplnění bazénu. Rychlst a čas se mění v převrácených pměrech, jde nepřímu úměrnst. 00 l za min h 750 l za min x h x : 5 = 00 : 750 x 00 5 = x = 5 = 750 / 5 Šipka veducí vzhůru začíná u neznámé, šipka na druhé straně vede pačným směrem. Výknějším čerpadlem se naplní za hdiny. 7

8 PROCENTA Prcenta umžňuj vyjádřit zlmky neb desetinná čísla jak části celku veliksti 00. Per cent znamená v každém stu. Jedn prcent % celku = celku = 0,0 celku 00 Jedn prcent je setina z danéh celku. Celek se nazývá základ, představuje 00%. Př. Určete % ze základu 500 Kč. Řešení Prtže % je jedna setina celku, platí: % z 500 Kč = z 500 Kč = 500 Kč= 5 Kč Vypčti Základ z = 00% % z 700 = 700 = 7 00 Pčet prcent - p Prcentvá část - č Př. Vypčti 6% z % z 500 = = 0 00 Př. Vyjádři v prcentech tyt části celku = = 5% = = 50% = = 75% = = 0% Výpčet prcentvé části Př. Obchdník nakupil ve velkbchděsprtvní trička p 5 Kč. Při prdeji připčítává k velkbchdní ceně 8%. Za klik krun trička prdává? Trjčlenku přes jedn prcent 00% 5 Kč 00% 5Kč 08% x Kč %..5: 00 =,5 Kč 08%.08,5 = 5 Kč 08 :00 = x :5 08 x = x = 5 00 x = 5,08 x = 5Kč 8

9 Výpčet základu Př Maminka ptřebuje d cukrví 0 gramů jader lískvých říšků. Jádra lískvých říšků tvří přibližně 80% hmtnsti říšků, zbytek jsu skřápky. Klik gramů nevylupaných říšků musí maminka kupit, když dma žádné nemá? Trjčlenku přes jedn prcent 80%..0 g 80% 0 g 00%...x g % 0: 80 =,5 00%.,5 00 = 50 g 00 : 80 = x :0 00 x = x = 0 80 x = 50g Maminka musí kupit 50 gramů lískvých říšků. Výpčet pčtu prcent Př. V sedmých třídách prbíhá vlba starstů tříd. V 7.a, kde je celkem 5 žáků, vyhrál Adam, který získal 0 hlasů. Klik prcent hlasů získal? Trjčlenku přes jedn prcent 5.00% 00%.5 0..x% %...5 : 00 = 0,5 X%..0: 0,5 = 57,% 0 : 5 = x :00 0 x = x = 00 5 x = 57,% Adam získal 57,% hlasů. PROMILE Jedn prmile z danéh základu je jedna tisícina z tht základu. Jedn prmile značíme ze základu je 000 ze základu čili 0,00 ze základu. Jedn prmile je jedna desetina prcenta. Jedn prcent je deset prmile. 9

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více