ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky, Středočeský kraj. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad pro Prahu 2 Přemyslovská 2346/ Praha 3 - Vinohrady Účel posudku: Za účelem zjištění ceny nemovitosti dle Usnesení Exekutorského úřadu pro Prahu 2, č.j. 082 EX 275/08-44 ke dni ocenění. Posudek vypracoval: Ing. Jan Jiráň, znalec Krajského soudu v Praze Pod školou 438, Týnec nad Sázavou Datum ke kterému je provedeno ocenění: Datum místního šetření: Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. Posudek vypracován: - ve dvou vyhotoveních - vyhotovení obsahuje 57 listů včetně příloh - vyhotovení č. 1 pro objednavatele - vyhotovení č. 2 pro potřeby znalce Vyhotovení č.: 1 V Týnci nad Sázavou 21.května 2012

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Je stanovit obvyklou cenu nemovitosti, ohledně které byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí - usnesení Exekutorského úřadu pro Prahu 2 č.j. 082 EX 275/08- ze dne Jedná se o ocenění nemovitostí zapsaných zapsaných na LV č. 24 vedeném u Katastrálního úřadu Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, pro obec Lštění a k.ú. Lštění, tj. pozemku st. 5 o výměře 181 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a objektu bydlení Lštění č.p. 10 na parcele st. 5, zapsaných na LV č. 463 vedeném u Katastrálního úřadu Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, pro obec Přestavlky u Čerčan a k.ú. Přestavlky u Čerčan, tj. pozemku st. 67/1 o výměře 518 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 878/1 o výměře 256 m 2 (zahrada) a objektu bydlení Doubravice 1.díl č.p. 7 na parcele st. 67/1, ke dni K danému datu platí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. 2. Informace o nemovitosti 1.LV 24 Budova č.p. 10 Název nemovitosti: Adresa nemovitosti: Lštění Lštění Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Lštění Katastrální území: Lštění Počet obyvatel: LV 463 Název nemovitosti: Rodinný dům č.p.7 Adresa nemovitosti: Doubravice 1.díl Přestavlky u Čerčan Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Přestavlky u Čerčan Katastrální území: Přestavlky u Čerčan Počet obyvatel: 307

3 Předmět ocenění Předmětem ocenění jsou níže uvedené nemovitosti zapsaných na LV č. 24 vedeném u Katastrálního úřadu Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, pro obec Lštění a k.ú. Lštění, tj. pozemku st. 5 o výměře 181 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a objektu bydlení Lštění č.p. 10 na parcele st. 5, zapsaných na LV č. 463 vedeném u Katastrálního úřadu Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, pro obec Přestavlky u Čerčan a k.ú. Přestavlky u Čerčan, tj. pozemku st. 67/1 o výměře 518 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 878/1 o výměře 256 m 2 (zahrada) a objektu bydlení Doubravice 1.díl č.p. 7 na parcele st. 67/1, 4. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne a Přítomni místnímu šetření byli pan Aleš Kružík, pani Michaela Kružíková a znalec. 4. Podklady pro vypracování posudku 1 Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov ze dne , LV 24, k.ú. Lštění. 2 Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov ze dne , LV 463, k.ú. Přestavlky u Čerčan. 3 Kopie katastrální mapy. 4 Povolení k užívání přístavby a nástavby rodinného domku v k.ú. Přestavlky u Čerčan, vydané odborem výstavby Okresního národního výboru v Benešově pod č.j. Výst ze dne 20.července Kolaudační rozhodnutí povolení užívání přestavby rodinného domuč.p. 10 ve Lštění vydané odborem výstavby Městského úřadu Benešov pod č.j. Výst /1/94-Dr ze dne Kolaudační rozhodnutí na ČOV u restaurace Pod Hradištěm ve Lštění vydané referátem životního prostředí Okresního úřadu Benešov pod č.j. Vod B/96/95 ze dne Kolaudační rozhodnutí, povolení užívání vestavby v podkroví provozního domu č.p. 10 ve Lštění vydané odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Benešov pod č.j. Výst /97/3/Ko ze dne Kupní smlouva ze dne 16.července Realitní servery (např Prohlídka, zaměření nemovitosti a místní šetření bylo provedeno dne a Přítomni místnímu šetření byli pan Aleš Kružík, pani Michaela Kružíková a znalec. Při místním šetření byly sděleny přítomnými potřebné údaje pro zpracování posudku. 11 Veškeré informace o předmětu ocenění byly převzaty od objednatele a z veřejně dostupných zdrojů. Znalec neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti předložených podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost.

4 Vlastnické a evidenční údaje LV 24 Vlastnictví Aleš Kružík, V Háji 1204/45, Praha 7 1/2 Miroslav Kružík, Krakovany 51, Krakovany v Čechách 1/2 Omezení vlastnického práva Věcné břemeno užívání chodníku v šíři 80 cm při hranici s pozemkem 1651/1, k.ú. Lštění, oprávnění pro obec Lštění, povinnost k parcele st. 5, k.ú. Lštění. Dále na oceňované nemovitosti byla nařízena exekuce (33 EXE-4295/ , 33 EXE-4518/ , 33 EXE-4647/ , 33 EXE-4600/ , 38 EXE-2098/ , 36 EXE-4647/ ) a vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (082 EX-275/ , 168 EX-384/ , 168 EX-370/ , 168 EX-383/ , 085 EX-13887/ ), zástavní právo smluvní pro GE Money Bank a. s. Nájemní vztahy Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla doložena žádná nájemní práva třetích osob. LV 463 Vlastnictví Aleš Kružík, V Háji 1204/45, Praha 7 1/4 Miroslav Kružík, Krakovany 51, Krakovany v Čechách 1/4 Michaela Kružíková, Doubravice 1.díl 7, Přestavlky u Čerčan, Čerčany 1/2 Omezení vlastnického práva Dále na oceňované nemovitosti byla nařízena exekuce (33 EXE-4295/ , 33 EXE-4518/ , 33 EXE-4647/ , 33 EXE-4600/ , 38 EXE-2098/ , 36 EXE-4647/ ) a vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (082 EX-275/2008-8, 168 EX-384/ , 168 EX- 370/ , 168 EX-383/ ). Nájemní vztahy Z poskytnutých dokumentů ani při místním šetření nebyla doložena žádná nájemní práva třetích osob. 6. Celkový popis nemovitosti LV 24, k.ú. Lštění Předmětem ocenění je samostatně stojící budova ve Lštění č.p. 10, k.ú. Lštění, obec Lštění, Středočeský kraj. Budova č.p. 10 Jedná se o samostatně stojící budovu ve Lštění č.p. 10 (budova má jedno nadzemní podlaží a podkroví na pozemku st. 5, k.ú. Lštění, obec Lštění, Středočeský kraj. Dispozice: 1.NP- zádveří, chodba, sklad, sál, WC muži a ženy, výčep, kuchyně, chodba, přípravna, kancelář, WC personál, sklad Podkroví - chodba, pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, ložnice, pokoj a půda. Budova je zděné konstrukce. Stavba je založena na základových pasech - původní bez izolace proti zemní vlhkosti a přístavba s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová. Krytina je z tašek (částečně původní, částečně vyměněna). Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Je proveden hromosvod.

5 - 5 - Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, sál je obložen dřevěným palubkovým obkladem. Fasádní omítky jsou vápenné, částečně chybí. Provedeny keramické obklady v kuchyni, koupelně a WC. Schody do podkroví dřevěné. Dveře jsou plné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Povrchy podlah v obytných místnostech jsou PVC a keramická dlažba. Podlahy v ostatních místnostech je dlažba. Vytápění je akumulačními kamny. Elektroinstalace je světelná a motorová. Je proveden rozvod teplé a studené vody, ohřev vody v elektrobojleru, kanalizace je svedena do domácí ČOV. V zadním obvodovém zdivu (tj. směrem od komunikace) je patrna prasklina. V kuchyni v podkroví je linka. V koupelně v podkroví je sprchový kout a umyvadlo. WC muži v 1.NP je splachovací a pisoárem, WC pro personál a muži je splachovací. Kuchyně v 1.NP je vybavena sporákem. Jednalo se o původní rodinný dům, který je cca z roku 1923, kdy v roce 1994 byla provedena přístavba do uliční části a rekonstrukce na restaurační provoz. V roce 1998 bylo podkroví částečně upraveno na bydlení. V současné době je dlouhodobě objekt nevyužíván. Venkovní úpravy Jedná se o venkovní úpravy u budovy č.p. 10 přípojku vody ze studny, domácí vodárnu, přípojku kanalizace a domácí čistírnu odpadních vod. Studna Studna se nachází na hranici pozemku a je ve společném užívání se sousední nemovitostí, tj. v podílovém vlastnictví dle sdělení (1/2). Pozemky Na pozemku st. 5, k.ú. Lštění se nachází budova č.p. 10. Přístup je ze zpevněné komunikace a v místě je možnost napojení na elektřinu a plyn. LV 463, k.ú. Přestavlky u Čerčan Předmětem ocenění je samostatně stojící rodinný dům v Doubravicích 1.díl č.p. 7, k.ú. Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky, Středočeský kraj. Rodinný dům č.p. 7 Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům, který má dvě nadzemní podlaží a podkroví, v Doubravicích 1.díl č.p. 7, na pozemku st. 67/1, k.ú. Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky, Středočeský kraj. Dispozice: 1.PP - kotelna 1.NP- zádveří, chodba, špajz, koupelna, chodbička, komora, WC, kuchyně, dva pokoje. 2.NP - chodba, komora, koupelna, WC, kuchyně a dva pokoje. Podkroví - chodba a dva pokoje. Rodinný dům je zděné konstrukce. Stavba je založena na základových pasech - původní bez izolace proti zemní vlhkosti a přístavba s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou s rovným podhledem a klenbové. Střecha je sedlová. Krytina je z tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní omítky jsou vápenné, proveden sokl z keramického obkladu. Provedeny keramické obklady v kuchyni, koupelně a WC. Schody do podkroví dřevěné, mezi 1.NP a 2.NP betonové s keramickým obkladem, do sklepa betonové. Dveře jsou plné a prosklené. Okna jsou dřevěná dvojitá, v podkroví střešní. Povrchy podlah v obytných místnostech jsou plovoucí a keramická dlažba. Podlahy v ostatních místnostech je dlažba. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva a elektrokotlem. Elektroinstalace je světelná a motorová. Je proveden rozvod teplé a studené vody, ohřev vody v elektrobojleru, kanalizace je svedena do žumpy. V kuchyni je linka. V koupelně v 1.NP je vana, umyvadlo, sprchový kout a WC je splachovací. V koupelně ve 2.NP je vana a umyvadlo, WC je splachovací.

6 - 6 - Původní rodinný dům je cca z roku 1900, přístavba a nástavba proběhla v roce 1972 a v roce 1998 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor včetně opravy fasády, výměny oken a provedení nové krytiny na části střechy. V rodinném domě jsou užívány samostatně dva byty, kdy byt v 1.NP je ke dni ocenění nevyužíván (neudržován). V části 1.NP je patrna vzlínající vlhkost. Garáž Jedná se o samostatně stojící garáž, která navazuje na vedlejší stavbu. Garáž má základové pasy bez izolace proti zemní vlhkosti, je zděné konstrukce (vyzdívané na cihlu s nosnými sloupky). Stropy jsou s rovným podhledem, krov je dřevěný sedlový s krytinou z tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Úprava povrchů je z vápenné omítky. Dveře jsou plné, vrata plechová a okno je dřevěné jednoduché, podlaha betonová. Elektroinstalace je světelná a motorová. Garáž je z roku cca 1930 a vznikla úpravou původního objektu. Kolna I Jedná se o vedlejší stavbu - kolnu, která navazuje na rodinný dům (jednalo se původně o chlévy a kolnu). Kolna má základové pasy bez izolace proti zemní vlhkosti, je zděné konstrukce (převážně kámen). Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem, krov je dřevěný sedlový s krytinou z tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Úprava povrchů je z vápenné omítky. Dveře jsou plné, okno je dřevěné zdvojené, podlaha betonová. Elektroinstalace je světelná. Kolna je z roku cca Kolna II Jedná se o samostatně stojící vedlejší stavbu - kolnu, která slouží jako zázemí k rodinnému domu. Kolna má základové pasy bez izolace proti zemní vlhkosti, je zděné konstrukce. Stropy jsou klenbové a s rovným podhledem, krov je dřevěný sedlový s krytinou z tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Úprava povrchů je z vápenné omítky. Dveře jsou plné, okno je dřevěné jednoduché, podlaha betonová. Elektroinstalace je světelná a motorová. Kolna je z roku cca Přístřešek Jedná se o přístřešek přilehající ke kolně, kdy základy tvoří základové patky, podlaha je kamenná dlažba. Sloupky jsou dřevěné, střecha pultová s krytinou z tašek. Žlab a svod z pozinkovaného plechu. Úpravu povrchů tvoří nátěr. Přístřešek je cca z roku Altán Jedná se o venkovní altán, který slouží jako posezení na horní zahradě (u přístupu ze zahrady do 2.NP rodinného domu). Altán je dřevěné konstrukce s pultovou střechou s krytinou z tašek. Altán je starý cca 14 let. Studna Jedná se o studnu, která je umístěna v 1. PP vedlejší stavby (kolna II). Jedná se o kopanou studnu hlubokou 10 m. Venkovní úpravy Jedná se o venkovní úpravy u rodinného domu oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích, betonová podezdívka, dřevěný plot a dřevěná vrata a vrátka. Opěrné kamenné a betonové zídky vyrovnávající výškový rozdíl terénu. Předsazené schodiště a zpevněné plochy (kamenné), přípojka kanalizace, žumpa, přípojka elektřiny a přípojka vody s domácí vodárnou. Dále se zde nacházejí dva zemní sklepy. Pozemky Na pozemku st. 67/1, k.ú. Přestavlky u Čerčan se nachází rodinný dům č.p. 7 a vedlejší stavby. Pozemek parc. č. 878/1, k.ú. Přestavlky u Čerčan je spojen ve funkčním celku s rodinným domem Doubravice 1.díl č.p. 7. Přístup je po nezpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na elektřinu.

7 - 7 - B. Posudek Obvyklá cena nemovitosti a) Postupy oceňování Ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, se pro účely tohoto zákona obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně podobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Tržní hodnota je definována jako odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným prodávajícím a dobrovolným kupujícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po patřičném průzkumu trhu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Z výše uvedených definic vyplývá, že definice obvyklé ceny se věcně shoduje s definicí tržní hodnoty. V České republice není žádnou právní normou stanoven postup a metodika výpočtu obvyklé ceny, jejíž definice je obsažena v zákoně č. 151/1997 Sb. Pro stanovení tržních hodnot se při oceňování majetku vychází ze tří základních obecně uznávaných přístupů (které jsou definovány mezinárodními oceňovacími standardy IVSC): nákladový výnosový porovnávací. a) Nákladový přístup Tento přístup používá koncepci reprodukčních obstarávacích nákladů na stanovení hodnoty. Ocenění nákladovou metodou je určeno hodnotou vložené lidské práce, materiálu a tvůrčí energie, nezbytné pro vybudování popř. pořízení obdobných aktivit v současných ekonomických podmínkách a za současného stavu daného odvětví. Tato metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku nebo náklady spojené s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou respektive morální zaostalost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené s pořízením majetku se stejnou využitelností při současných cenách. Věcná hodnota nemovitosti V případě nemovitostí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovitosti stejné velikosti, stejného typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitost v cenové úrovni ke dni ocenění snížené o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. K takto zjištěné věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných prodejů.

8 - 8 - b) Výnosový přístup Výnosový přístup je založen na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění jsou následující analýzy. Analýza výnosů vychází ze specifické prognózy, která hodnotí dané množství a strukturu užitných ploch nebo specifický účel dané nemovitosti, kvalitu a užitné vlastnosti nemovitosti a umístění nemovitosti. Výsledkem jsou předpokládané výnosy, které se získají z pronájmu ploch neboz provozu činnosti vycházející z účelu dané nemovitosti. Analýza výdajů vychází z prognózy nákladů potřebných na provoz nemovitosti. Analýza investic bere do úvahy požadované investice do nemovitého majetku, které jsou potřebné na udržení a růst životnosti stavby. Analýza diskontní míry obsahuje posouzení obchodního a finančního rizika investice do nemovitosti. Do úvahy se berou běžně používané metody stanovení odhadu diskontní míry se specifickými úvahami a úpravami z hlediska příslušného typu nemovitosti. Diskontní míra Diskontní míru můžeme definovat jako míru výnosnosti použitou na přepočet částky, splatné nebo inkasované v budoucnosti, na současnou hodnotu. Diskontní míra je tvořena dvěmi složkami: bezrizikovou, která uvažuje bezrizikový cenný papír s jeho základní sazbou, a rizikovou, která představuje riziko spojené s investováním do nemovitostí. Riziko Riziková složka diskontní míry vyjadřuje stupeň jistoty nebo nejistoty související s realizací očekávaných budoucích výnosů. V souvislosti s výpočtem diskontní míry je možné riziko interpretovat jako ziskovost a míru, do jaké se bude budoucí výhledové cash-flow realizovat. Jinak řečeno, riziko se splněním prognóz. c) Porovnávací přístup Při ocenění za použití porovnávacího přístupu se odhaduje obvyklá cena nemovitostí na základě realizovaných cen při prodeji porovnatelných nemovitostí mezi nezávislými partnery. Porovnávací metoda je založena na soustředění informací porovnatelných nemovitostí a na znalosti a analýze trhu s porovnatelnými a obdobnými nemovitostmi. Následnou úpravou již realizovaných cen resp. nabídkových cen příslušnými multiplikátory, které zohledňují rozdíly mezi oceňovanými nemovitostmi, se zjistí výsledná obvyklá cena. Stanovení hodnoty budovy č.p. 10, s pozemkem st. 5, katastrální území Lštění, obec Lštění s příslušenstvím. Práva a závady spojené s nemovitostí Práva Nájemní vztahy Při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva, která by zvyšovala, nebo snižovala hodnotu oceňovaných nemovitostí. Věcná břemena Při místním šetření nebyla zjištěna žádná věcná břemena, která by zakládala nějaké právo pro oceňovanou nemovitost. Popis závad Věcná břemena Věcné břemeno užívání chodníku v šíři 80 cm při hranici s pozemkem 1651/1, k.ú. Lštění, oprávnění pro obec Lštění, povinnost k parcel st. 5, k.ú. Lštění.

9 - 9 - Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí vázne na oceňovaných nemovitostech zástavní právo smluvní pro GE Money Bank a. s. Předkupní práva Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsou k oceňovaným nemovitostem zřízena žádná předkupní práva. Jiné závady Na oceňované nemovitosti byla nařízena exekuce (33 EXE-4295/ , 33 EXE-4518/ , 33 EXE-4647/ , 33 EXE-4600/ , 38 EXE-2098/ , 36 EXE-4647/ ) a vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (082 EX-275/ , 168 EX-384/ , 168 EX- 370/ , 168 EX-383/ , 085 EX-13887/ ). Vliv závad na hodnotu nemovitého majetku Přes pozemek st. 5, k.ú. Lštění je věcné břemeno užívání chodníku v šíři 80 cm při hranici s pozemkem 1651/1, k.ú. Lštění, oprávnění pro obec Lštění. Jedná se o chodník, který slouží pěším jdoucím podél komunikace, chodník zároveň slouží jako přístup k objektu. Chodník byl zřízen pro účely veřejného zájmu. Tato část pozemku je v současné době užívána jako chodník pro veřejnost a zároveň neovlivňuje stávající využití pozemku, který je z převážné části zastavěn. Z těchto důvodů dle názoru znalce nemá toto břemeno vliv na hodnotu nemovitosti. Postupy oceňování Věcná hodnota nemovitosti: V případě nemovitostí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovitosti stejné velikosti, stejného typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitost v cenové úrovni ke dni ocenění snížené o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. Věcná hodnota staveb byla zjištěna dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. bez koeficientu prodejnosti Kp a polohového koeficientu K5 (příloha č. 1). K takto zjištěné věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná zejména z realitní inzerce. Pro potřeby stanovení věcné hodnoty nemovitostí, souboru staveb a pozemků, se hodnota oceňovaných pozemků zjišťuje jako by byly nezastavěné. Hodnota pozemků byla stanovena na základě porovnání dosažitelných cen stavebních pozemků v dané lokalitě s přihlédnutím k pozitivním i negativním faktorům ovlivňujícím hodnotu oceňovaného pozemku. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána (příloha 2). Porovnávací přístup: Vstupy do porovnávací metody jsou použity z veřejně dostupných zdrojů, zejména z realitní inzerce. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána. Z popsaných důvodů jsou nabídkové ceny porovnávaných nemovitostí upravovány. Takto zjištěné ceny byly upraveny následujícími koeficienty: o koeficientem prodejnosti, který vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou po nemovitostech daného typu, o koeficientem polohy, který odráží rozdíl v atraktivitě umístění porovnávané a oceňované nemovitosti, o koeficientem dopravní dostupnosti, který vyjadřuje rozdíl v kvalitě dopravní dostupnosti porovnávané a oceňované nemovitosti,

10 o koeficientem funkční využitelnosti, který zohledňuje stávající způsob užívání eventuelně možnost dalšího využití oceňovaných staveb k jiným účelům a z toho plynoucí funkční omezení a očekávanou výnosnost staveb, o koeficientem technického stavu, který zohledňuje technický stav porovnávané a oceňované nemovitosti s ohledem na prováděnou údržbu atd., o koeficientem velikosti pozemku, který zohledňuje rozdíl ve velikosti výměry porovnávaných a oceňovaných pozemků s ohledem na jejich využitelnost ve vztahu k oceňované nemovitosti Ve výpočtu znalec zohlednil zejména rozdíly v technickém stavu, poloze, dopravní dostupnosti, funkční využitelnosti, vybavení objektu, velikosti pozemku (příloha č. 3). Výsledná hodnota ( obvyklá cena ) budovy č.p. 10, k.ú. Lštění, obec Lštění s pozemkem st. 5, k.ú. Lštění, s příslušenstvím (uvedeno v celkovém popisu) byla stanovena porovnávací metodou. Vzhledem k charakteru nemovitosti tato metoda nejlépe odráží její hodnotu. Vstupy do porovnávací metody jsou použity z veřejně dostupných zdrojů, zejména z realitní inzerce. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána. Z popsaných důvodů jsou nabídkové ceny porovnávaných nemovitostí upravovány. Ve výpočtu znalec zohlednil zejména rozdíly v technickém stavu, poloze, dopravní dostupnosti, funkční využitelnosti, vybavení objektu, velikosti pozemku. Rekapitulace výsledných hodnot - (budovy č.p. 10, s pozemkem st. 5, katastrální území Lštění, obec Lštění s příslušenstvím): Věcná hodnota - staveb ,- Kč - pozemků ,- Kč Věcná hodnota celkem ,- Kč Porovnávací hodnota ,- Kč Hodnota nemovitostí bez zohlednění závad Hodnota práv Hodnota závad ,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Stanovení hodnoty rodinného domu č.p. 7 s pozemkem st. 67/1 a parc. č. 878/1, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky s příslušenstvím (podíl 1/2) Práva a závady spojené s nemovitostí Práva Nájemní vztahy Při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva, která by zvyšovala, nebo snižovala hodnotu oceňovaných nemovitostí. Věcná břemena Při místním šetření nebyla zjištěna žádná věcná břemena, která by zakládala nějaké právo pro oceňovanou nemovitost. Popis závad Věcná břemena Při místním šetření nebyla zjištěna žádná věcná břemena. Zástavní práva Při místním šetření nebyla zjištěna žádná zástavní práva.

11 Předkupní práva Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsou k oceňovaným nemovitostem zřízena žádná předkupní práva. Jiné závady Na oceňované spoluvlastnický podíl na nemovitosti byla nařízena exekuce (33 EXE-4295/ , 33 EXE-4518/ , 33 EXE-4647/ , 33 EXE-4600/ , 38 EXE-2098/ , 36 EXE-4647/ ) a vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (082 EX-275/2008-8, 168 EX- 384/ , 168 EX-370/ , 168 EX-383/ ).. Vliv závad na hodnotu nemovitého majetku Výše uvedené závady nemají vliv na výslednou hodnotu nemovitostí. Postupy oceňování Věcná hodnota nemovitosti: V případě nemovitostí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovitosti stejné velikosti, stejného typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitost v cenové úrovni ke dni ocenění snížené o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. Věcná hodnota staveb byla zjištěna dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. bez koeficientu prodejnosti Kp a polohového koeficientu K5 (příloha č. 4). K takto zjištěné věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná zejména z realitní inzerce. Pro potřeby stanovení věcné hodnoty nemovitostí, souboru staveb a pozemků, se hodnota oceňovaných pozemků zjišťuje jako by byly nezastavěné. Hodnota pozemků byla stanovena na základě porovnání dosažitelných cen stavebních pozemků v dané lokalitě s přihlédnutím k pozitivním i negativním faktorům ovlivňujícím hodnotu oceňovaného pozemku. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána (příloha 5). Porovnávací přístup: Vstupy do porovnávací metody jsou použity z veřejně dostupných zdrojů, zejména z realitní inzerce. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána. Z popsaných důvodů jsou nabídkové ceny porovnávaných nemovitostí upravovány. Takto zjištěné ceny byly upraveny následujícími koeficienty: o koeficientem prodejnosti, který vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou po nemovitostech daného typu, o koeficientem polohy, který odráží rozdíl v atraktivitě umístění porovnávané a oceňované nemovitosti, o koeficientem dopravní dostupnosti, který vyjadřuje rozdíl v kvalitě dopravní dostupnosti porovnávané a oceňované nemovitosti, o koeficientem funkční využitelnosti, který zohledňuje stávající způsob užívání eventuelně možnost dalšího využití oceňovaných staveb k jiným účelům a z toho plynoucí funkční omezení a očekávanou výnosnost staveb, o koeficientem technického stavu, který zohledňuje technický stav porovnávané a oceňované nemovitosti s ohledem na prováděnou údržbu atd., o koeficientem velikosti pozemku, který zohledňuje rozdíl ve velikosti výměry porovnávaných a oceňovaných pozemků s ohledem na jejich využitelnost ve vztahu k oceňované nemovitosti Ve výpočtu znalec zohlednil zejména rozdíly v technickém stavu, poloze, dopravní dostupnosti, funkční využitelnosti, vybavení objektu, velikosti pozemku (příloha č. 6).

12 Výsledná hodnota ( obvyklá cena ) rodinného domu č.p. 7 s pozemkem st. 67/1 a parc. č. 878/1, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky s příslušenstvím (podíl ½ - uvedeno v celkovém popisu) byla stanovena porovnávací metodou. Vzhledem k charakteru nemovitosti tato metoda nejlépe odráží její hodnotu. Vstupy do porovnávací metody jsou použity z veřejně dostupných zdrojů, zejména z realitní inzerce. Pravdivost informací u nabízených nemovitostí znalec neověřoval, rovněž nelze zjistit, jak dlouho je daná nemovitost nabízena, případně jestli už není prodána. Z popsaných důvodů jsou nabídkové ceny porovnávaných nemovitostí upravovány. Ve výpočtu znalec zohlednil zejména rozdíly v technickém stavu, poloze, dopravní dostupnosti, funkční využitelnosti, vybavení objektu, velikosti pozemku. Rekapitulace výsledných hodnot - rodinného domu č.p. 7 s pozemkem st. 67/1 a parc. č. 878/1, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky s příslušenstvím (podíl 1/2) Věcná hodnota - staveb ,- Kč - pozemků ,- Kč Věcná hodnota celkem ,- Kč Porovnávací hodnota ,- Kč Hodnota nemovitostí bez zohlednění závad Hodnota práv Hodnota závad ,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Při prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nebude dle názoru znalce dosažena plná prodejní cena odpovídající matematické hodnotě ve výši 1/2 z celkové tržní hodnoty nemovitosti, ale pouze cena odpovídající hodnotě ve výši cca 85% s ohledem na celkové uspořádání nemovitosti. Hodnota spoluvlastnického podílu je Hodnota spoluvlastnického podílu (zaokrouhleně) je ,- Kč ,- Kč

13 C. Závěr Výsledné hodnoty jednotlivých nemovitostí Budova č.p. 10, k.ú. Lštění, obec Lštění s pozemkem st. 5, k.ú. Lštění a příslušenstvím Výsledná hodnota nemovitostí bez zohlednění závad činí slovy: jedenmiliončtyřistatisíc Kč ,00 Kč slovy: nula Kč slovy: nula Kč Výsledná hodnota práv spojených s nemovitostmi činí 0,00 Kč Výsledná hodnota závad váznoucích na nemovitostech činí 0,00 Kč Rodinný dům č.p. 7 s pozemkem st. 67/1 a parc. č. 878/1, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky s příslušenstvím (podíl 1/2) Jedná se o stanovení obvyklé ceny nemovitostí uvedených v kapitole 3 předmět ocenění. Výsledná hodnota nemovitostí bez zohlednění závad činí slovy: jedenmilionstodevadesáttisíc Kč ,00 Kč slovy: nula Kč slovy: nula Kč Výsledná hodnota práv spojených s nemovitostmi činí 0,00 Kč Výsledná hodnota závad váznoucích na nemovitostech činí 0,00 Kč

14 Výsledná celková hodnota nemovitostí Budova č.p. 10, k.ú. Lštění, obec Lštění s pozemkem st. 5, k.ú. Lštění s příslušenstvím. Rodinný dům č.p. 7 s pozemkem st. 67/1 a parc. č. 878/1, katastrální území Přestavlky u Čerčan, obec Přestavlky s příslušenstvím (podíl 1/2). Výsledná hodnota nemovitostí bez zohlednění závad činí ,00 Kč slovy: dvamilionypětsetdevadesáttisíc Kč slovy: nula Kč slovy: nula Kč Výsledná hodnota práv spojených s nemovitostmi činí 0,00 Kč Výsledná hodnota závad váznoucích na nemovitostech činí 0,00 Kč V Týnci nad Sázavou, Ing. Jan Jiráň Pod Školou Týnec nad Sázavou D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Praze pod číslem jednacím Spr. 598/91 os. spis ze dne a pro obor vodní hospodářství - všeobecné, pro obor ochrana přírody, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady vodních staveb, pro obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 29/1230/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 29/2012.

15 Příloha č. 1 Stanovení nákladové hodnoty dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. bez koeficientu prodejnosti Kp a polohového koeficientu K5 snížené o opotřebení. K takto zjištěné věcné hodnotě staveb byla připočtena hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných prodejů. LV Ocenění staveb 1.1. Budova č.p. 10 Jednalo se o původní rodinný dům, který je cca z roku 1923, kdy v roce 1994 byla provedena přístavba do uliční části a rekonstrukce na restaurační provoz. V roce 1998 bylo podkroví upraveno na bydlení. S ohledem na danou skutečnost zastoupení jednotlivých konstrukcí spočítáno a odborně odhadnuto pro účely analytické metody opotřebení (vzhledem k době vzniku). V současné době je dlouhodobě objekt nevyužíván Budova 3 G. budovy hotelů Svislá nosná konstrukce zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.NP 7,10x13,95+4,65x8,9+1,33x2,5 = 143,75 Podkroví 7,10x13,95 = 99,05 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. plocha výška Součin 1.NP 143,75 m2 2,80 m 402,53 Podkroví 99,05 m2 2,80 m 277,34 Součet 242,81 679,87 Průměrná výška podlaží: PVP = 679,87 242,81 = 2,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 242,81 2 = 121,41 m 2 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (7,10x13,95)x(2,8+0,20) = 297,13 m 3 (4,65x8,9+1,33x2,5)x(3,0+0,1) = 138,60 m 3 Zastřešení (7,10x13,95+4,65x8,9)x(0,4+2,40 2) = 224,69 m 3 1,4x6,4x4,10 2+1,33x2,5x0,5 2 = 19,20 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 297,13 m 3 NP 138,60 m 3 Zastřešení NP 224,69 m 3 NP 19,20 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 679,63 m 3

16 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy včetně zemních prací bez izolace P Základy včetně zemních prací s izolací S Svislé konstrukce zděné P Stropy s rovným podhledem S Krov, střecha dřevěný S Krytiny střech taška S Klempířské konstrukce poz plech, plast S Úprava vnitřních povrchů vápenné štukové S Úprava vnějších povrchů vápenné S Úprava vnějších povrchů C Vnitřní obklady keramické keramické S Schody dřevěné S Dveře plné S Vrata X Okna zdvojené S Povrchy podlah PVC, dlažba S Vytápění akumulační kamna S Elektroinstalace světelná a motorová S Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod teplá a studená S Vnitřní kanalizace ano S Vnitřní plynovod C Ohřev teplé vody bojler P Vybavení kuchyní sporáky S Vnitřní hygienické vybavení WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy C Ostatní C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy včetně zemních prací P 6, ,46 2,03 1. Základy včetně zemních prací S 6, ,00 1,89 2. Svislé konstrukce P 15, ,46 6,90 3. Stropy S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,10 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 2,24 8. Úprava vnějších povrchů C 3, ,00 0,00 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0,00 Část [%] Upravený obj. podíl

17 Ohřev teplé vody P 2, ,46 1, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vybavení S 4, ,00 4, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 4, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 81,27 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy včetně zemních prací P 6,30 70,00 0,46 2,03 2, ,33 1, Základy včetně zemních prací S 6,30 30,00 1,00 1,89 2, ,78 0, Svislé konstrukce P 15,00 60,00 0,46 4,14 5, ,33 3, Svislé konstrukce P 15,00 40,00 0,46 2,76 3, ,78 0, Stropy S 8,20 60,00 1,00 4,92 6, ,33 3, Stropy S 8,20 40,00 1,00 3,28 4, ,78 0, Krov, střecha S 6,10 45,00 1,00 2,74 3, ,33 1, Krov, střecha S 6,10 55,00 1,00 3,36 4, ,78 0, Krytiny střech S 2,70 30,00 1,00 0,81 1, ,00 0, Krytiny střech S 2,70 70,00 1,00 1,89 2, ,78 0, Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů S 7,10 90,00 1,00 6,39 7, ,00 2, Úprava vnitřních povrchů S 7,10 10,00 1,00 0,71 0, ,00 0, Úprava vnějších povrchů S 3,20 70,00 1,00 2,24 2, ,00 1, Vnitřní obklady keramické S 3,10 80,00 1,00 2,48 3, ,00 1, Vnitřní obklady keramické S 3,10 20,00 1,00 0,62 0, ,67 0, Schody S 2,80 100,00 1,00 2,80 3, ,78 0, Dveře S 3,80 100,00 1,00 3,80 4, ,00 1, Okna S 5,90 100,00 1,00 5,90 7, ,00 2, Povrchy podlah S 3,30 70,00 1,00 2,31 2, ,00 2, Povrchy podlah S 3,30 30,00 1,00 0,99 1, ,00 0, Vytápění S 4,90 100,00 1,00 4,90 6, ,00 5, Elektroinstalace S 5,80 85,00 1,00 4,93 6, ,00 3, Elektroinstalace S 5,80 15,00 1,00 0,87 1, ,67 0, Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3,30 80,00 1,00 2,64 3, ,00 2, Vnitřní vodovod S 3,30 20,00 1,00 0,66 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 3,20 80,00 1,00 2,56 3, ,00 1, Vnitřní kanalizace S 3,20 20,00 1,00 0,64 0, ,67 0, Ohřev teplé vody P 2,20 100,00 0,46 1,01 1, ,00 1, Vybavení kuchyní S 1,80 80,00 1,00 1,44 1, ,00 1, Vybavení kuchyní S 1,80 20,00 1,00 0,36 0, ,50 0, Vnitřní hygienické vybavení S 4,30 80,00 1,00 3,44 4, ,00 2, Vnitřní hygienické vybavení S 4,30 20,00 1,00 0,86 1, ,67 0,4947 Součet upravených objemových podílů: 81,27 Opotřebení: 50,9699 Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ] = Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) x 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) x 0,9744 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) x 1,0500 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) x 0,8127 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) x 2,0660 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 371,41 Plná cena: 679,63 m 3 x 4 371,41 Kč/m 3 = ,38 Kč

18 Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 50,9699 % Úprava ceny za opotřebení ,85 Kč Budova č.p zjištěná cena = ,53 Kč 1.2. Studna Studna 9 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 7,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Základní cena dle přílohy č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m x Kč/m Kč další hloubka: 2,00 m x Kč/m Kč Základní cena celkem: = Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3230 Plná cena: = ,51 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 89 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 11 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 89,000 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 14 činit 85 % ,93 Kč = 6 052,58 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 2 Studna - zjištěná cena = 3 026,29 Kč 1.3. Přípojka vody Venkovní úprava 10: Přípojka vody DN 25 mm Délka: 1,10 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,10 m x 340 Kč / m = 374 Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3230 Plná cena: = 868,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 18 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 22 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 45,000 % - 390,96 Kč Přípojka vody - zjištěná cena = 477,84Kč

19 Domácí vodárna Venkovní úprava 10: 1.3. Domácí vodárna - Darling Výměra: 1,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks x Kč / ks = Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3230 Plná cena: = Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 18 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 7 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 72,000 % ,72 Kč Domácí vodárna - zjištěná cena = 7 805,28Kč 1.5. Čistírna Venkovní úprava 10: Čistírny pro ekv. obyvatel - stavební část Výměra: 1,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks x Kč / ks = Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3270 Plná cena: = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 16 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 4 roky Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 20 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 80,000 % ,30 Kč Čistírna - zjištěná cena = ,83Kč 1.6. Čistírna - technologie Venkovní úprava 10: Čistírny pro ekv. obyvatel - technologie Výměra: 1,00 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks x Kč / ks = Kč Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3270 Plná cena: = ,97 Kč

20 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 16 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 4 roky Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 20 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 80,000 % ,18 Kč Čistírna - technologie - zjištěná cena = 8 893,79Kč Rekapitulace výsledných nákladových cen - stavby: 1. Ocenění staveb 1.1. Budova č.p ,50 Kč 1.2. Studna 3 026,30 Kč 1.3. Přípojka vody 477,80 Kč 1.4. Domácí vodárna 7 805,30 Kč 1.5. Čistírna ,80 Kč 1.6. Čistírna - technologie 8 893,80 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč LV 24 celkem ,50 Kč Nákladové ceny celkem zaokrouhleně: = ,00 Kč

21 Příloha č. 4 Stanovení nákladové hodnoty dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. bez koeficientu prodejnosti Kp a polohového koeficientu K5 snížené o opotřebení. K takto zjištěné věcné hodnotě staveb byla připočtena hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných prodejů. LV Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům č.p. 7 Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.PP 4,6x7,15 = 32,89 1.NP 9,25x7,15+5,4x3,25+5,4x6,4 = 118,25 2,3x4,4+2,25x1,55 = 13,61 1,7x2,8+1,6x3,8 = 10,84 2.NP 9,25x7,15+5,4x3,25+5,4x6,4 = 118,25 Podkroví 9,25x7,15+5,4x3,25 = 83,69 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 32,89 m 2 2,30 m 1.NP 118,25 m 2 2,75 m 13,61 m 2 2,75 m 10,84 m 2 2,75 m 2.NP 118,25 m 2 2,50 m Podkroví 83,69 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP (4,6x7,15)x(2,30) = 75,65 m 3 1.NP (9,25x7,15+5,4x3,25+5,4x6,4)x(2,75+0,1) = 337,01 m 3 (2,3x4,4+2,25x1,55)x(0,3+2,5+0,35 2) = 40,48 m 3 (1,7x2,8)x(2,8+0,1)+(1,6x3,8)x(2,3+0,1) = 28,40 m 3 2.NP (9,25x7,15+5,4x3,25)x(2,50)+(5,4x6,4)x(1,0+2,4 2) = 285,25 m 3 Podkroví (9,25x7,15+5,4x3,25)x(2,40 2) = 100,42 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 75,65 m 3 1.NP NP 337,01 m 3 NP 40,48 m 3 NP 28,40 m 3 2.NP NP 285,25 m 3 Podkroví Z 100,42 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 867,21 m 3

22 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy bez izolace P Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné S Stropy s rovným podhledem S Stropy klenbové P Střecha sedlová S Krytina taška S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné štukové S Fasádní omítky vápenné S Vnější obklady sokl - keramické obklady S Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody betonové, dřevěné S Dveře plné a prosklené S Okna dřevěné dvojité S Podlahy obytných místností plovoucí, dlažba S Podlahy ostatních místností dlažba S Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod C Rozvod vody teplá a studená S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu C Kanalizace ano, do žumpy S Vybavení kuchyně linka, varná deska S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, sprchový kout S Záchod splachovací S Ostatní C 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy P 7, ,46 2,29 1. Základy S 7, ,00 2,13 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 7,56 3. Stropy P 8, ,46 0,39 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu C 0, ,00 0,00 Část [%] Upravený obj. podíl

23 Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 92,17 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část [%] K UP PP St. Živ. Opot. Opot. z celku [%] [%] [%] části 1. Základy P 7,10 70,00 0,46 2,29 2, ,67 1, Základy S 7,10 30,00 1,00 2,13 2, ,67 0, Zdivo S 22,30 40,00 1,00 8,92 9, ,67 7, Zdivo S 22,30 60,00 1,00 13,38 14, ,67 3, Stropy S 8,40 36,00 1,00 3,02 3, ,00 2, Stropy S 8,40 54,00 1,00 4,54 4, ,57 1, Stropy P 8,40 10,00 0,46 0,39 0, ,00 0, Střecha S 5,20 25,00 1,00 1,30 1, ,15 1, Střecha S 5,20 75,00 1,00 3,90 4, ,00 2, Krytina S 3,20 25,00 1,00 0,80 0, ,15 0, Krytina S 3,20 75,00 1,00 2,40 2, ,50 0, Klempířské konstrukce S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,00 0, Vnitřní omítky S 6,20 100,00 1,00 6,20 6, ,00 3, Fasádní omítky S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,67 1, Vnější obklady S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,67 0, Vnitřní obklady S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,67 1, Schody S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,50 0, Dveře S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,00 1, Okna S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,00 1, Podlahy obytných místností S 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,67 1, Podlahy ostatních místností S 1,10 100,00 1,00 1,10 1, ,67 0, Vytápění S 4,40 100,00 1,00 4,40 4, ,00 3, Elektroinstalace S 4,10 100,00 1,00 4,10 4, ,67 2, Rozvod vody S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 1, Zdroj teplé vody S 1,80 100,00 1,00 1,80 1, ,00 1, Kanalizace S 2,80 100,00 1,00 2,80 3, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,33 0, Vnitřní vybavení S 5,10 100,00 1,00 5,10 5, ,67 2, Záchod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,67 0,2007 Součet upravených objemových podílů: 92,17 Opotřebení: 45,9794 Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = 1 975,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0750 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9217 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1580 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 222,96 Plná cena: 867,21 m 3 * 4 222,96 Kč/m 3 = ,14 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 45,9794 % Úprava ceny za opotřebení ,43 Kč Rodinný dům č.p. 7 - zjištěná cena = ,71 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2691-35/14 o ceně bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 ležící na st. 293 v kú Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, okr. Bruntál a podíl na pozemku st. 293. dům č.p. 281 kuchyně

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2797/2013 O ceně obvyklé bytového domu č.p.2, st.p. 3, obec Šindelová, k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov, kraj Karlovarský... Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13281-141/12 A o ceně bytové jednotky č.434/6 umístěné v domě č.p.433, 434 (ul.v Mišpulkách) na parc.č.909/1, 909/3, katastrální území, obec a okres Kutná Hora, včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Rodinný dům č.p. 642 v KU Jablůnka s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.864/2 a parc.č.864/1 Účel ocenění Zjištění ceny pro

Více