USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluven: Jiří Oberreiter Přizváni: Progrm: Ludmil Cblková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy Miloslv Trejtnr - referent odboru správy nemovitostí Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Dn Hubálková - referentk odboru správy nemovitostí 1. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. 2. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 3. Schválení finnčního věcného dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 4. Převod mjetku - 2 ks invlidních vozíků - příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 5. Souhls s umístěním přijímče vysílče internetu n budově vodojemu n st.p.č. 168 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 6. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 60/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 7. Dokumenty Soubor podmínek pro umístění podzemních vedení do pozemků ve vlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou zřizovných z účelem jejich podniktelského využití Podmínky pro schválení vstupu veřejné telekomunikční sítě umístění klientské kbeláže v budovách ve vlstnictví nebo spoluvlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, opkovné projednání žádosti společnosti COMA s.r.o., Poličk společnosti Tlpnet s.r.o., Čáslv. 8. Zrušení usnesení RM č. 376/2012 ze dne , zřízení věcného břemene k části p.p.č v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 9. Schválení ukončení pronájmu p.p.č. 3389, p.p.č p.p.č. 3391, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 10. Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 11. Schválení finnčního dru novorozencům. 12. Schválení vydání směrnice Zásdy zdávání veřejných zkázek mlého rozshu. 13. Doporučení vydání Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 14. Schválení uzvření Smlouvy o poskytnutí příspěvku se Security Ring Club, Klečkov, Skuhrov n. Bělou n ps rsy boxer.

2 2 15. Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 835, N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% pí B.M., Rychnov n. Kn. 16. Nájem nebytových prostor v čp. 69, Stré náměstí, Rychnov n. Kn. 17. Projednání přidělení bytu v čp. 832, N Drhách, Rychnov n. Kn. 18. Dohody o ukončení nájmu bytu. 19. Opkovná žádost pí Š.T., Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek pro syn Kevin Tncoše n zjištění účsti n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. 20. Žádost Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce Rychnov n. Kn. o povolení konání výstvy kvrijních ryb terrijních živočichů ve dnech výstvy drobného zvířectv ve dnech Informce předsedy správní rdy společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., JUDr. Miln Novák, z jednání správní rdy ze dne Návrh JUDr. Miln Novák, předsedy Komise k projednávání přestupků, n přezkoumání zdrvotního stvu p. P.H., Rychnov n. Kn. 23. Poděkování pí Hedviky Buřilové, předsedkyně smosprávy bytového domu Mírová 1439, Rychnov n. Kn. z oprvu chodníku před bytovým domem. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. V úvodu jednání vystoupil Ing. Zuzn Klimešová, jedntelk společnosti HOTEL HAVEL, s.r.o. seznámil přítomné s uskutečněnými plánovnými investicemi ve společnosti. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 451/2012 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Kytičk, Rychnov n. Kn., B. Němcové 648, dle předložené žádosti školy ze dne K bodu č.2: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 452/2012 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Láň, Rychnov n. Kn., Českých brtří 1387, dle předloženého návrhu školy ze dne

3 3 K bodu č.3: Schválení finnčního věcného dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 453/2012 schvluje přijetí finnčního věcného dru pro Mteřskou školu Láň, Rychnov n. Kn., Českých brtří 1387 od Školního sdružení při MŠ Láň, ve výších, dle předloženého návrhu. K bodu č.4: Převod mjetku - 2 ks invlidních vozíků - příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 454/2012 I. nepřijímá mjetek 2 ks invlidních vozíků od příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, p.o., Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. do mjetku měst Rychnov nd Kněžnou. II. souhlsí s bezúpltným převodem mjetku 2 ks invlidních vozíků z mjetku příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, p.o., Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. do mjetku společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. K bodu č.5: Souhls s umístěním přijímče vysílče internetu n budově vodojemu n st.p.č. 168 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 455/2012 I. souhlsí s umístěním ntény mikrovlnného zřízení pro přijímč vysílč internetu n budově vodojemu n stvební p.č. 168 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. společností JVNET.CZ s.r.o., se sídlem Třebešov 32, Rychnov n. Kn. Pltb z užívání části budovy vodojemu bude ve výši 2.000,-- Kč + DPH/ročně.

4 4 II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy o umístění ntény. K bodu č.6: Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 60/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 456/2012 I. schvluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 60/2 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti VČP Net, s.r.o., se sídlem Hrdec Králové, Pržská tříd 485 spočívjící v právu zřízení, provozování provádění oprv plynárenského zřízení STL plynovodní přípojk-dlouhá Ves u Rychnov n. Kn., č.stvby Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 82,-- Kč. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.7: Dokumenty Soubor podmínek pro umístění podzemních vedení do pozemků ve vlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou zřizovných z účelem jejich podniktelského využití Podmínky pro schválení vstupu veřejné telekomunikční sítě umístění klientské kbeláže v budovách ve vlstnictví nebo spoluvlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, opkovné projednání žádosti společnosti COMA s.r.o., Poličk společnosti Tlpnet s.r.o., Čáslv. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit ob předložené dokumenty, dále odsouhlsit umístění, instlci provoz telekomunikčního zřízení společnosti COMA s.r.o., Poličk do budov ve vlstnictví nebo spoluvlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z předpokldu splnění rdou měst schválených podmínek s tím, že firmě COMA s.r.o. nebude udělen exkluzivit, dále odsouhlsit umístění stvby Metropolitní optická sít TLAPNET Rychnov nd Kněžnou, loklit Mírová společnosti Tlpnet s.r.o., Čáslv do pozemků ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z předpokldu splnění rdou měst schválených podmínek. USNESENO č. 457/2012 I. schvluje dokumenty Soubor podmínek pro umístění podzemních vedení do pozemků ve vlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou zřizovných z účelem jejich podniktelského využití Podmínky pro schválení vstupu veřejné

5 5 telekomunikční sítě umístění klientské kbeláže v budovách ve vlstnictví nebo spoluvlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, dle předložených návrhů. II. souhlsí 1. s umístěním, instlcí provozem telekomunikčního zřízení společnosti COMA s.r.o., Msrykov 8, Poličk do budov ve vlstnictví nebo spoluvlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z předpokldu splnění podmínek uvedených v dokumentech v bodu I. tohoto usnesení, s tím, že firmě COMA s.r.o. nebude udělen exkluzivit. 2. s umístěním stvby Metropolitní optická sít TLAPNET Rychnov nd Kněžnou, loklit Mírová společnosti Tlpnet s.r.o., Jeníkovská 1698, Čáslv do pozemků ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z předpokldu splnění podmínek uvedených v dokumentech v bodu I. tohoto usnesení. K bodu č.8: Zrušení usnesení RM č. 376/2012 ze dne , zřízení věcného břemene k části p.p.č v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 458/2012 I. ruší usnesení RM č. 376/2012 ze dne II. schvluje bezúpltné zřízení věcného břemene k části p.p.č. 3135, dle geometrického plánu č /2012 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 3135/4 o výměře 79 m 2, k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn., spočívjící: 1. ve strpění umístění, vstupu vjezdu z účelem údržby, oprv úprv podzemního knlizčního potrubí, zjišťujícího svádění dešťové vody, 2. ve strpění umístění, vstupu vjezdu z účelem údržby, oprv úprv obrubníků, zjišťujících svádění dešťové vody. Povinným z věcného břemene bude kždý vlstník části p.p.č. 3135, dle geometrického plánu č /2012 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 3135/4 o výměře 79 m 2, k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Oprávněným bude město Rychnov nd Kněžnou kždý dlší vlstník geometrickým plánem č /2012 nově vytvořené p.p.č. 3135/3. Smlouv o zřízení věcného břemene bude součástí kupní smlouvy n prodej části p.p.č. 3135, dle geometrického plánu č /2012 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 3135/4 o výměře 79 m 2, k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. společnosti STROM Export s.r.o. Nákldy spojené s vyhotovením geometrického plánu n vyznčení předmětného věcného břemene ponese povinný z věcného břemene.

6 6 K bodu č.9: Schválení ukončení pronájmu p.p.č. 3389, p.p.č p.p.č. 3391, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 459/2012 schvluje ukončení pronájmu p.p.č. 3389, p.p.č p.p.č. 3391, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn., pronjté společnosti ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 n zákldě nájemní smlouvy ze dne , dohodou smluvních strn ke dni K bodu č.10: Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli hlsovt o níže uvedených návrzích: 1. návrh vzl n vědomí žádost p. P.N. p. M.K. schvluje pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. p. P.N., Rychnov n. Kn. z cenu 3,75 Kč/m 2 /rok + kždoroční vlorizce, z účelem umístění prodejního stánku. 0 pro Návrh nebyl přijt. 2. návrh vzl n vědomí žádost p. P.N. p. M.K. schvluje pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. p. M.K., Rychnov n. Kn. z cenu 3,75 Kč/m 2 /rok + kždoroční vlorizce, jko zhrdu. 5 pro, 1 se zdržel (p. Erben) Návrh byl přijt. USNESENO č. 460/2012 I. vzl n vědomí 1. žádost pn P.N., bytem Mírová 1538, Rychnov n. Kn. o pronájem pozemku pod stánkem n p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 2. žádost pn M.K., bytem Mírová 1570, Rychnov n. Kn. o pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. jko zhrdu. II. schvluje pronájem části p.p.č o výměře cc 220 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu M.K., bytem Mírová 1570, Rychnov n. Kn. z cenu 3,75 Kč/m 2 /rok + kždoroční vlorizce, jko zhrdu. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 3 měsíce. Nájemce nebude oprávněn n předmětu

7 7 nájmu budovt stvby vyszovt trvlé porosty. Nájemce bude oprávněn předmět nájmu oplotit plotem bez podezdívky, který v přípdě ukončení nájemního poměru n své nákldy odstrní. K bodu č.11: Schválení finnčního dru novorozencům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 461/2012 schvluje n zákldě usnesení zstupitelstv měst č. 86/11 ze dne rdy měst č. 593/11 ze dne poskytnutí finnčního dru novorozencům, kždému ve výši 1.000,-- Kč, dle předloženého návrhu. K bodu č.12: Schválení vydání směrnice Zásdy zdávání veřejných zkázek mlého rozshu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 462/2012 schvluje vydání směrnice Zásdy zdávání veřejných zkázek mlého rozshu, to s účinností ode dne 4. září 2012, dle předloženého návrhu. K bodu č.13: Doporučení vydání Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 463/2012 doporučuje ZM vydání Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů, to s účinností ode dne 1. říjn 2012, dle předloženého návrhu. K bodu č.14: Schválení uzvření Smlouvy o poskytnutí příspěvku se Security Ring Club, Klečkov, Skuhrov n. Bělou n ps rsy boxer. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli hlsovt o níže uvedených návrzích:

8 8 1. návrh schvluje uzvření Smlouvy o poskytnutí příspěvku psímu útulku Security Ring Club n ps rsy boxer s ukončením dne pro Návrh nebyl přijt 2. návrh schvluje uzvření Smlouvy o poskytnutí příspěvku psímu útulku Security Ring Club n ps rsy boxer s ukončením dne USNESENO č. 464/2012 schvluje 5 pro, 1 se zdržel (místostrostk Ing. Zimová) Návrh byl přijt. uzvření Smlouvy o poskytnutí příspěvku psímu útulku Security Ring Club, Klečkov 50, Skuhrov n. Bělou z umístění uvedeného ps rsy boxer z pltbu ve výši 90,-- Kč/den s ukončením dne 14. říjn 2012, dle předloženého návrhu. K bodu č.15: Prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt v čp. 835, N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% pí B.M., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 465/2012 schvluje prominutí popltku z prodlení z dlužné nájemné z byt č. 10 v čp. 835, N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných popltků pní B.M., bytem Pod Strání 19, Rychnov n. Kn. K bodu č.16: Nájem nebytových prostor v čp. 69, Stré náměstí, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 466/2012 schvluje nájem nebytových prostor ve II. NP budovy čp. 69 n p.p.č. 11 v k.ú. Rychnov n. Kn., Stré náměstí (vchod dvorem z ulice Svtohvelské), místnost o výměře 27,77 m 2 ½ sociálního zřízení o výměře 3,58 m 2 pní A.S., bytem Libel 55, Kostelec n. Orlicí, z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 31,35 m 2-800,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, změn užívání nebytových prostor

9 9 úprvy budou provedeny n nákldy nájemce, účel nájmu - kosmetické služby. K bodu č.17: Projednání přidělení bytu v čp. 832, N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit uzvření nájemní smlouvy n byt č. 14 v čp. 832 s pí G. USNESENO č. 467/2012 schvluje uzvření nájemní smlouvy n byt č. 14 o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní K.G., bytem Rokytnice v Orlických horách 524. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.18: Dohody o ukončení nájmu bytu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 468/2012 schvluje 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s mnželi L. R.Š., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1558 n byt č. 2 v čp. 1558, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pní Z.M., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1556 n byt č. 21 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu se slečnou V.P. pnem M.K., bytem Rychnov n. Kn., N Drhách 832 n byt č. 7 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu se slečnou P.K. pnem V.Z., bytem Rychnov n. Kn., N Drhách 832 n byt č. 6 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.19: Opkovná žádost pí Š.T., Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek pro syn Kevin Tncoše n zjištění účsti n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti pí T. Po diskusi se rdní rozhodli potvrdit znění usnesení RM č. 450/2012 bodu II. ze dne , tedy neschválit finnční příspěvek pí T. n zjištění účsti syn n fotblovém soustředění Tlent L Sophi vzhledem ke sdělenému hodnocení členů fotblového klubu k výkonnosti účsti Kevin Tncoše n trénincích.

10 10 USNESENO č. 469/2012 potvrzuje znění usnesení RM č. 450/2012 bodu II. ze dne (neschvluje poskytnutí finnčního příspěvku pní Š.T., Rychnov n. Kn. n zjištění účsti syn Kevin Tncoše n fotblovém soustředění Tlent L Sophi ve dnech n Konopišti vzhledem ke sdělenému hodnocení členů fotblového klubu k výkonnosti účsti Kevin Tncoše n trénincích). K bodu č.20: Žádost Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce Rychnov n. Kn. o povolení konání výstvy kvrijních ryb terrijních živočichů ve dnech výstvy drobného zvířectv ve dnech Strost seznámil rdní s písemnou žádostí ČSCH. Nebyly žádné USNESENO č. 470/2012 povoluje Českému svzu chovtelů, zákldní orgnizci Rychnov n. Kn., Trčkov 437 konání svodu (výstvy): 1) kvrijních ryb terrijních živočichů ve dnech , 2) drobného zvířectv ve dnech , v Rychnově n. Kn. n zákldě žádosti orgnizce ze dne K bodu č.21: Informce předsedy správní rdy společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., JUDr. Miln Novák, z jednání správní rdy ze dne JUDr. Novák seznámil rdní se zápisem z jednání správní rdy společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. ze dne Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit podání žádosti společností Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. o změnu registrce n Krjský úřd Královéhrdeckého krje n rozšíření provozní doby pečovtelské služby n 24 hodin denně v o.p.s. s účinností od , schválit uzvření dodtků k nájemním smlouvám s o.p.s. o nájmech bytů ve II. NP v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn., to k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 214 ze dne , k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 215 ze dne k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 230 ze dne , n zákldě kterých dojde ke změně znění článku 4.6. těchto smluv, když pronjímtel udělí s účinností od nájemci souhls k přenechání těchto bytů nebo jejich částí k bydlení třetím osobám, to důchodcům tělesně postiženým občnům, dále uložit strostovi měst zhrnout odpovídjící částku n stvební úprvy v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. do rozpočtu měst n rok 2013.

11 11 USNESENO č. 471/2012 I. vzl n vědomí informci předsedy správní rdy společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., JUDr. Miln Novák, z jednání správní rdy ze dne II. souhlsí s podáním žádosti společností Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. o změnu registrce n Krjský úřd Královéhrdeckého krje n rozšíření provozní doby pečovtelské služby n 24 hodin denně v Sociálních službách měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. s účinností od III. schvluje uzvření dodtků k nájemním smlouvám se Sociálními službmi měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. o nájmech bytů ve II. NP v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn., to k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 214 ze dne , k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 215 ze dne k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 230 ze dne , n zákldě kterých dojde ke změně znění článku 4.6. těchto smluv, když pronjímtel udělí s účinností od nájemci souhls k přenechání těchto bytů nebo jejich částí k bydlení třetím osobám, to důchodcům tělesně postiženým občnům. IV. ukládá strostovi měst zhrnout odpovídjící částku n stvební úprvy pro zřízení 24 hodinové pečovtelské služby v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. do rozpočtu měst n rok K bodu č.22: Návrh JUDr. Miln Novák, předsedy Komise k projednávání přestupků, n přezkoumání zdrvotního stvu p. P.H., Rychnov n. Kn. JUDr. Novák seznámil rdní s důvody pro přezkoumání zdrvotního stvu p. H. Po diskusi se rdní rozhodli uložit odboru sociálních věcí zjistit přezkoumání zdrvotního stvu p. H. USNESENO č. 472/2012 ukládá odboru sociálních věcí zjistit přezkoumání zdrvotního stvu pn P.H., bytem Jiráskov 1057, Rychnov n. Kn. n zákldě návrhu předsedy Komise k projednávání přestupků.

12 12 K bodu č.23: Poděkování pí Hedviky Buřilové, předsedkyně smosprávy bytového domu Mírová 1439, Rychnov n. Kn. z oprvu chodníku před bytovým domem. Strost seznámil rdní s dopisem pí Buřilové. USNESENO č. 473/2012 vzl n vědomí poděkování pní Hedviky Buřilové, předsedkyně smosprávy bytového domu Mírová 1439, Rychnov n. Kn. jménem všech obyvtel bytového domu z oprvu chodníku. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:45 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 17. září 2012 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.2.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více