Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluven: Přizván: Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Jiří Brndejs, referent odboru výstvby životního prostředí Progrm: 1. Projednání návrhu n odložení relizce záměru rekonstrukce Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. n r Informce ZŠ Rychnov n. Kn., Msrykov o vyhlášení voln pro žáky II. stupně školy dne Návrh n vyřzení mjetku MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 4. Schválení účelového peněžitého dru pro ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. 5. Schválení účelového peněžitého dru pro DDM, Rychnov n. Kn. 6. Souhls s konáním závodů n BNX, MTB kolech sktebordech dne v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. 7. Schválení pronájmu části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti INOB spol. s r.o., Libchvy dne z účelem prezentce výrobků firmy Ariston. 8. Schválení Plánu obnovy vodovodů knlizcí pro knlizci Dlouhá Ves Roveň. 9. Projednání zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1148/1, 1367/1, 2417/130, 2417/232, 2417/358, 2417/362, 2417/363, 2417/370, 2417/373, 2417/384, 2417/387, 2417/394, 2932/1, 2947/2 5067/1, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytu. 11. Schválení uzvření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí - části p.p.č. 165/4 v k.ú. Rychnov n. Kn. - s ČR-Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh. 12. Schválení pronájmu části p.p.č. 2921/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Stvebnímu bytovému družstvu Dobré bydlení, Týniště n. Orl. uzvření Smlouvy o právu provést stvbu prkovcí plochy n části p.p.č. 2921/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 13. Zrušení usnesení RM č. 362/2013 ze dne projednání nového návrhu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. 14. Projednání žádosti Ing. Pvl Brndejse, Rychnov n. Kn. o vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru od rodinného domu n p.p.č. 2573/77 v k.ú. Rychnov n. Kn. 15. Souhls s konáním kce DEN DĚTÍ Putování s trpslíkem dne v zámeckém prku v sdu pod jízdárnou v Rychnově n. Kn. 16. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n zhotovení projektové dokumentce n kci Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto. 17. Projednání návrhu n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Moniku Gunrovou. 18. Návrh n ktulizci Prvidel pro uzvírání nájemních smluv n byty v domech s pečovtelskou službou v Rychnově nd Kněžnou.

2 2 19. Návrh n udělení příslibu n nvýšení finnčního příspěvku nestátní neziskové orgnizci o.s. Pferd, Rychnov n. Kn. poskytující sociální služby n r Návrh n změnu režimu prkování u Společenského centr v Rychnově n. Kn. 21. Návrh n vymezení prkovcí zóny v ulici Sokolovská-Fáborského v Rychnově n. Kn. 22. Informce z jednání doprvní komise ze dne Projednání žádosti p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. o poskytnutí věcného dru n ocenění vítězných družstev ze soutěží pořádných p.o. Plvecký bzén RK. 24. Projednání změny dokumentu Zásdy prvidl Měst Rychnov nd Kněžnou pro poskytování finnčních prostředků z rozpočtu měst n kulturní, sportovní, vzdělávcí sociální ktivity. 25. Projednání návrhu n poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům sdružením v r kolo. 26. Oznámení o zhájení řízení o Územním plánu Rychnov nd Kněžnou. 27. Projednání nbídky společnosti BESTPROJEKT s.r.o., Prh n vyprcování studie n kci Rekonstrukce ploch tletického stdionu v Rychnově nd Kněžnou. 28. Projednání návrhu Obecně závzné vyhlášky o stnovení míst, n kterých je povoleno provozování vymezených sázkových her, loterií jiných podobných her. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Projednání návrhu n odložení relizce záměru rekonstrukce Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 212/2014 I. odkládá relizci záměru rekonstrukce Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. vzhledem k doručeným připomínkám dotzům mjitelů dotčených nemovitostí n rok Relizce kce je podmíněn vydáním pltného stvebního povolení. II. doporučuje ZM ke schválení 1. v rámci úprv rozpočtu měst v roce 2014 přesunutí částky ve výši 5 mil. Kč určené n rekonstrukci Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. n oprvy chodníků komunikcí ve městě Rychnově n. Kn. 2. zhrnutí částky ve výši 5 mil. Kč n rekonstrukci Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. do návrhu rozpočtu n rok 2015; pokud bude vydáno n kci pltné stvební povolení. K bodu č.2.: Informce ZŠ Rychnov n. Kn., Msrykov o vyhlášení voln pro žáky II. stupně školy dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 USNESENO č. 213/2014 vzl n vědomí 3 oznámení Zákldní školy, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. o vyhlášení voln pro žáky II. stupně školy dne K bodu č.3.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 214/2014 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Klíček, N Drhách 129, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školy ze dne K bodu č.4.: Schválení účelového peněžitého dru pro ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 215/2014 účelový peněžitý dr Zákldní škole Jvornická 1596, Rychnov n. Kn. od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.5.: Schválení účelového peněžitého dru pro DDM, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 216/2014 účelový peněžitý dr Domu dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. od Podorlické sodovkárny, s.r.o., Rychnov n. Kn. ve výši dle předloženého návrhu.

4 4 K bodu č.6.: Souhls s konáním závodů n BNX, MTB kolech sktebordech dne v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 217/2014 I. vzl n vědomí konání sportovní kce - závody n BNX, MTB kolech sktebordech dne od 9:00 hod. do 19:00 hod. v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. orgnizovné pnem Dmiánem Kosem, bytem Hrdinů odboje 1220, Rychnov n. Kn., dle předložené žádosti ze dne II. souhlsí s poskytnutím části p.p.č. 920/47 v k.ú. Rychnov n. Kn. /trvntá ploch před reálem skteprku/ pro zjištění zázemí sportovní kce - závody n BNX, MTB kolech sktebordech dne konné pod záštitou pn Dmián Kos. K bodu č.7.: Schválení pronájmu části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti INOB spol. s r.o., Libchvy dne z účelem prezentce výrobků firmy Ariston. USNESENO č. 218/2014 pronájem části p.p.č v obci k.ú. Rychnov n. Kn. /horní část Strého náměstí/ o rozměru 35 m 2 společnosti INOB spol. s r.o., se sídlem Libchvy 300 dne od 8:00 hod. do 18:00 hod. z účelem prezentce výrobků firmy Ariston. K bodu č.8.: Schválení Plánu obnovy vodovodů knlizcí pro knlizci Dlouhá Ves Roveň. USNESENO č. 219/2014 Plán obnovy vodovodů knlizcí pro knlizce Dlouhá Ves ( U Agrohotelu U požární nádrže ) Roveň, dle předloženého návrhu.

5 5 K bodu č.9.: Projednání zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1148/1, 1367/1, 2417/130, 2417/232, 2417/358, 2417/362, 2417/363, 2417/370, 2417/373, 2417/384, 2417/387, 2417/394, 2932/1, 2947/2 5067/1, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 220/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1148/1, 1367/1, 2417/130, 2417/232, 2417/358, 2417/362, 2417/363, 2417/370, 2417/373, 2417/384, 2417/387, 2417/394, 2932/1, 2947/2 5067/1 dle GP, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjícím v oprávnění Měst Rychnov nd Kněžnou umístění knlizce n předmětných pozemcích, dále oprávnění ke vstupu vjezdu z účelem údržby, oprv úprv této knlizce oprávnění npojit dlší knlizční přípojky. Oprávněným z věcného břemene bude město Rychnov nd Kněžnou, povinným z věcného břemene budou vlstníci uvedených pozemků. Nákldy se zřízením věcného břemene spojené ponese oprávněný z věcného břemene. K bodu č.10.: Schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytu. USNESENO č. 221/ dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem Ondřejem Šteflem, bytem Rychnov n. Kn., Mírová 1453 n byt č. 78 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 78 o vel. 0+1 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. s pnem Richrdem Kořízkem, bytem Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.11.: Schválení uzvření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí - části p.p.č. 165/4 v k.ú. Rychnov n. Kn. - s ČR-Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh.

6 6 USNESENO č. 222/2014 uzvření Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/HRK/1594/2014- HRKM mezi Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 jko půjčitelem městem Rychnov nd Kněžnou jko vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky bude část p.p.č. 165/4, vyznčená v příloze Smlouvy o výpůjčce, ncházející se v k.ú. Rychnov n. Kn., pro účely ochrny přírody péče o životní prostředí. Výpůjčk n dobu jednoho roku ode dne pltnosti Smlouvy o výpůjčce. Údržbu povrchu vypůjčeného pozemku bude provádět vypůjčitel sám vlstním nákldem. N části pozemku se nchází vyhrzené prkoviště pro půjčitele. K bodu č.12.: Schválení pronájmu části p.p.č. 2921/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Stvebnímu bytovému družstvu Dobré bydlení, Týniště n. Orl. uzvření Smlouvy o právu provést stvbu prkovcí plochy n části p.p.č. 2921/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem části p.p.č. 2921/3 o výměře cc 180 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Stvebnímu bytovému družstvu Dobré bydlení, se sídlem Týniště nd Orlicí z cenu ve výši 9,70 Kč/m 2 /rok + DPH v pltné výši + kždoroční vlorizce. USNESENO č. 223/ pronájem části p.p.č. 2921/3 o výměře cc 180 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Stvebnímu bytovému družstvu Dobré bydlení, se sídlem Týniště nd Orlicí, Smetnov 395 z účelem jejího užívání jko prkovcí ploch. Nájem n dobu určitou 10 let ode dne pltnosti nájemní smlouvy, po jejich uplynutí nájem n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Roční nájemné ve výši 9,70 Kč/m 2 + DPH v pltné výši + kždoroční vlorizce. Nákldy spojené s užíváním pronjtého pozemku (zejmén s obvyklým udržováním jeho povrchu) si bude nájemce zjišťovt sám vlstním nákldem. Nájemce n předmětu nájmu zřídí prkovcí plochu, která se stne součástí tohoto pozemku. Po uplynutí nájemního poměru nebude mít nájemce nárok n vyrovnání z přípdné zhodnocení předmětu nájmu. 2. uzvření Smlouvy o právu provést stvbu prkovcí plochy n části p.p.č. 2921/3 v k.ú. Rychnov n. Kn., uvedené v bodě 1. K bodu č.13.: Zrušení usnesení RM č. 362/2013 ze dne projednání nového návrhu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn.

7 USNESENO č. 224/2014 I. ruší usnesení RM č. 362/2013 ze dne II. projednl doporučuje ZM se schválení 7 1. nvržený nový stv pozemků v mjetku měst Rychnov nd Kněžnou, zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v ktstrálním území Roveň u Rychnov n. Kn.: p.p.č. 158 o výměře 34 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 119 m 2, p.p.č o výměře 129 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 650 m 2, p.p.č o výměře 261 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 668 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 570 m 2, p.p.č o výměře 37 m 2, p.p.č o výměře 68 m 2, p.p.č o výměře 491 m 2, p.p.č o výměře 318 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 784 m 2, p.p.č o výměře 145 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 903 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 321 m 2, p.p.č o výměře 553 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 880 m 2, p.p.č o výměře 574 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 352 m 2, p.p.č o výměře 149 m úprvu plánu společných zřízení pro komplexní pozemkové úprvy v ktstrálním území Roveň u Rychnov n. Kn. dle návrhu předloženého Krjským pozemkovým úřdem pro Královéhrdecký krj, Pobočkou Rychnov n. Kn. K bodu č.14.: Projednání žádosti Ing. Pvl Brndejse, Rychnov n. Kn. o vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru od rodinného domu n p.p.č. 2573/77 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní většinou rozhodli předložený návrh odboru správy nemovitostí přijmout. 5 pro, 1 se zdržel (p. Oberreiter) USNESENO č. 225/2014 I. vzl n vědomí žádost pn Ing. Pvl Brndejse, Wolkerov 1532, Rychnov n. Kn. o

8 8 vyjádření k požárně nebezpečnému prostoru od rodinného domu n p.p.č. 2573/77 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. souhlsí s vyjádřením odboru správy nemovitostí, dle předloženého návrhu, kterým město Rychnov nd Kněžnou nesouhlsí s tím, by n část p.p.č. 2573/1, část p.p.č. 2573/78 část p.p.č. 2573/32 v k.ú. Rychnov n. Kn. zshovl požárně nebezpečný prostor od rodinného domu n p.p.č. 2573/77. K bodu č.15.: Souhls s konáním kce DEN DĚTÍ Putování s trpslíkem dne v zámeckém prku v sdu pod jízdárnou v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 226/2014 souhlsí s konáním kce DEN DĚTÍ - PUTOVÁNÍ S TRPASLÍKEM pod záštitou Domu dětí mládeže v Rychnově n. Kn. dne od 14:30 hod. do 16:30 hod. v zámeckém prku v sdu pod jízdárnou /část p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn./, dle předložené žádosti Domu dětí mládeže ze dne K bodu č.16.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n zhotovení projektové dokumentce n kci Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto. USNESENO č. 227/2014 I. uzvření Dodtku č.1 ke Smlouvě o dílo n zhotovení projektové dokumentce n kci Regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice, Rychnov nd Kněžnou se společností BKN, spol. s r.o., Vldislvov 29/I, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku.

9 9 K bodu č.17.: Projednání návrhu n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Moniku Gunrovou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 228/2014 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní Moniku Gunrovou n dobu určitou od do K bodu č.18.: Návrh n ktulizci Prvidel pro uzvírání nájemních smluv n byty v domech s pečovtelskou službou v Rychnově nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 229/2014 ktulizci Prvidel pro uzvírání nájemních smluv n byty v domech s pečovtelskou službou v Rychnově nd Kněžnou s účinností od , dle předloženého návrhu. K bodu č.19.: Návrh n udělení příslibu n nvýšení finnčního příspěvku nestátní neziskové orgnizci o.s. Pferd, Rychnov n. Kn. poskytující sociální služby n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 230/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení v rámci úprv rozpočtu měst nvýšení finnčního příspěvku nestátní neziskové orgnizci o.s. Pferd, Rychnov n. Kn. n rok 2014, dle předloženého návrhu odboru sociálních věcí. K bodu č.20.: Návrh n změnu režimu prkování u Společenského centr v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli uložit odboru knceláře tjemník vyprcovt pro jednání rdy měst změnu nřízení č. 3/2011 o stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou, ve znění posledních změn, s účinností od

10 10 USNESENO č. 231/2014 I. změnu prkování u Společenského centr v Rychnově n. Kn. z režimu pouze bonentského n režim smíšený bonentské krátkodobé plcené prkování. II. ukládá odboru knceláře tjemník vyprcovt pro jednání rdy měst změnu nřízení č. 3/2011 o stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou, ve znění posledních změn, s účinností od K bodu č.21.: Návrh n vymezení prkovcí zóny v ulici Sokolovská-Fáborského v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli uložit odboru knceláře tjemník vyprcovt pro jednání rdy měst změnu nřízení č. 3/2011 o stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou, ve znění posledních změn, s účinností od USNESENO č. 232/2014 I. vymezení prkovcí zóny v ulici Sokolovská-Fáborského v Rychnově n. Kn. II. ukládá odboru knceláře tjemník vyprcovt pro jednání rdy měst změnu nřízení č. 3/2011 o stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou, ve znění posledních změn, s účinností od K bodu č.22.: Informce z jednání doprvní komise ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 233/2014 vzl n vědomí informci z jednání doprvní komise ze dne k úprvě přechodu v ulici Sokolovská, ke stížnostem n nedosttečnou kpcitu prkování u

11 11 bzénu, k návrhu n zjednosměrnění ulice Msrykov, k podání Ing. Novák poukzujícím n nepřehlednou křižovtku u Lidlu, k podání pí Šimerdové poukzujícím n nebezpečný přechod n sil. I/14 u Finnčního úřdu, k upozornění p. Horák poukzujícím n nebezpečnou situci v ul. Jvornické podél BR Centr bzénu, k podání p. Lngr nvrhujícím nhrdit stávjící plochu po hřišti pískovišti zálivem pro osobní ut z čp K bodu č.23.: Projednání žádosti p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. o poskytnutí věcného dru n ocenění vítězných družstev ze soutěží pořádných p.o. Plvecký bzén RK. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí věcného dru - plket - do mx. výše 5.000,-- Kč n ocenění vítězných družstev ze soutěží pořádných p.o. Plvecký bzén RK. USNESENO č. 234/2014 n zákldě žádosti příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. poskytnutí věcného dru - plket - do mx. výše 5.000,-- Kč n ocenění vítězných družstev ze soutěží pořádných p.o. Plvecký bzén RK. K bodu č.24.: Projednání změny dokumentu Zásdy prvidl Měst Rychnov nd Kněžnou pro poskytování finnčních prostředků z rozpočtu měst n kulturní, sportovní, vzdělávcí sociální ktivity. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 235/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení změnu dokumentu Zásdy prvidl Měst Rychnov nd Kněžnou pro poskytování finnčních prostředků z rozpočtu měst n kulturní, sportovní, vzdělávcí sociální ktivity, dle předloženého návrhu. K bodu č.25.: Projednání návrhu n poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům sdružením v r kolo. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům sdružením v r v 2. kole následovně: TJ Sokol RK - 20 tis. Kč, Rychnovský všesportovní klub - tenis-10 tis. Kč bdminton-10 tis. Kč, MTB Tem RK - 10 tis. Kč, VKM RÉMA RK - 10 tis. Kč, HC Město RK - 10 tis. Kč, SHIN-KYO, RK - 10 tis. Kč, SPORTS TEAM - RK, o.s. - 5 tis. Kč, BC SPARTAK RK - 5 tis. Kč, Český kynologický svz RK - 5 tis. Kč, Modelklub RK - 5 tis. Kč, Český červený kříž RK - 4 tis. Kč.

12 12 USNESENO č. 236/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům sdružením v roce 2014 v 2. kole následovně: TJ Sokol RK - 20 tis. Kč, Rychnovský všesportovní klub - tenis-10 tis. Kč bdminton-10 tis. Kč, MTB Tem RK - 10 tis. Kč, VKM RÉMA RK - 10 tis. Kč, HC Město RK - 10 tis. Kč, SHIN- KYO, RK - 10 tis. Kč, SPORTS TEAM - RK, o.s. - 5 tis. Kč, BC SPARTAK RK - 5 tis. Kč, Český kynologický svz RK - 5 tis. Kč, Modelklub RK - 5 tis. Kč, Český červený kříž RK - 4 tis. Kč. K bodu č.26.: Oznámení o zhájení řízení o Územním plánu Rychnov nd Kněžnou. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 237/2014 vzl n vědomí Oznámení o zhájení řízení o Územním plánu Rychnov nd Kněžnou Veřejné projednání Návrhu Územního plánu Rychnov nd Kněžnou Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Rychnov nd Kněžnou n udržitelný rozvoj území. K bodu č.27.: Projednání nbídky společnosti BESTPROJEKT s.r.o., Prh n vyprcování studie n kci Rekonstrukce ploch tletického stdionu v Rychnově nd Kněžnou. Strost seznámil rdní s písemnou nbídkou společnosti BESTPROJEKT s.r.o. Po diskusi se rdní rozhodli schválit objednání vyprcování studie n kci Rekonstrukce ploch tletického stdionu v Rychnově nd Kněžnou odborem správy nemovitostí u společnosti BESTPROJEKT s.r.o., se sídlem Prh 2, dle předložené nbídky společnosti ze dne USNESENO č. 238/2014 objednání vyprcování studie n kci Rekonstrukce ploch tletického stdionu v Rychnově nd Kněžnou odborem správy nemovitostí u společnosti BESTPROJEKT s.r.o., se sídlem Vyšehrdská 1349, Prh 2, dle předložené nbídky společnosti ze dne

13 13 K bodu č.28.: Projednání návrhu Obecně závzné vyhlášky o stnovení míst, n kterých je povoleno provozování vymezených sázkových her, loterií jiných podobných her. Tjemník Ing. Pysktý seznámil rdní s návrhem obecně závzné vyhlášky. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM vydt Obecně závznou vyhlášku o stnovení míst, n kterých je povoleno provozování vymezených sázkových her, loterií jiných podobných her, dle předloženého návrhu. USNESENO č. 239/2014 projednl doporučuje ZM vydt Obecně závznou vyhlášku o stnovení míst, n kterých je povoleno provozování vymezených sázkových her, loterií jiných podobných her, dle předloženého návrhu. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:35 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 26. květn 2014 od 15:00 hodin! Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015

U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015 Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více