Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Omluveni: JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Progrm: 1. Pověření pí Aleny Strndové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 2. Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. 3. Návrh n vyřzení mjetku p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. 4. Souhls s nákupem oprvou vybvení p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. 5. Schválení prominutí úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. mnž. Mrcele Jiřímu Lechnovým, Rychnov n. Kn. 6. Projednání žádosti p. Oldřich Derunov, Rychnov n. Kn. o snížení nájemného z nájem prostor sloužících k podnikání v čp. 69, Rychnov n. Kn., Stré náměstí. 7. Schválení návrhu n zpočtení vzájemných pohledávek pí Michele Swlich, Rychnov n. Kn. pí Andree Lucovičové, Rychnov n. Kn. 8. Schválení ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 790/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. s pí Irenou Fleglovou, Rychnov n. Kn. dohodou ke dni Projednání úpltného převodu nemovitostí p.p.č p.p.č. 1048/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR Státní pozemkový úřd, Prh. 10. Projednání směny p.p.č. 1140/3, p.p.č. 1140/4, p.p.č. 1140/5, p.p.č. 2417/186, p.p.č. 2417/187, p.p.č. 2945/5 p.p.č. 3117/12 v k.ú. Rychnov n. Kn. z část p.p.č. 3127, část p.p.č. 2427/5 část p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 11. Schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. 12. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Chodník u Sportovního stdionu v Rychnově nd Kněžnou se společností PSK, v.o.s. Choceň. 13. Zápis z bytové komise ze dne projednání přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 14. Schválení výpůjčky části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. v období z účelem umístění pin v rámci kce Pino n ulici souhls s večerním promítáním filmu Andělé n kolejích dne pod záštitou p. Jn Dušk, Rychnov n. Kn. 15. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv příkopu MOK Dlouhá Ves Borek se společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Vmberk. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 2947/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 17. Projednání žádosti FC Roveň, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s umístěním sídl podnikání v budově hsičské zbrojnice v Rovni čp Projednání nového stvu pozemků zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Lupenice.

2 2 19. Projednání zrušení bodu 1. usnesení ZM č. 56/2014 ze dne projednání nového stvu pozemků zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. 20. Vyhlášení výběrového řízení n provoz veřejných WC n stdionu výpůjčk prostor sloužících podnikání v budově čp n p.p.č. 910/8 v obci k.ú Rychnov n. Kn. 21. Projednání žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne Projednání žádosti společnosti PZS, s.r.o. Třebechovice p. Orebem o schválení rozpisu povolení hudební produkce při veřejném bruslení n sezónu n zimním stdionu v Rychnově n. Kn. 23. Projednání II. ktulizce Progrmu regenerce městské pmátkové zóny Rychnov nd Kněžnou n období Projednání návrhu n poskytnutí finnčních příspěvků spolkům, sdružením Sborům dobrovolných hsičů v r kolo. 25. Projednání žádosti p. Pvl Mtiásk, Rychnov n. Kn. o poskytnutí finnční dotce n kulturní kci s názvem REAL DEAL konnou dne v Rychnově n. Kn. v Hotelu Lbuť. 26. Návrh n změny uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn. 27. Vydání Nřízení č. 5/2014, kterým se mění Nřízení měst č. 3/2011, ve znění Nřízení č. 3/2012, Nřízení č. 1/2013 Nřízení č. 2/2014, kterými se vymezují oblsti měst, ve kterých lze místní komunikce nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidl jen z sjednnou cenu. 28. Projednání žádosti Gymnázi F.M. Pelcl, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n ochrnné koberce ve Sportovní hle Romn Šebrleho při Gymnáziu F.M. Pelcl v souvislosti s připrvovným přátelským mezistátním volejblovým zápsem dne Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k ztupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení proti p. Mrtinu Ksndrovi, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti p. Jroslvu Veselému, Roveň, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti p. Zdeňku Kozlovi, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti pí Dně Frydrychové, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti pí Kteřině Koblásové, Vmberk, v soudním řízení proti mnž. Petře Tomáši Krištufovým, Třebešov, v soudním řízení proti pí Jiřině Meissnerové, Rychnov n. Kn. v exekučním řízení proti pí Mrtě Horváthové, Hrnice. 30. Jmenování ředitele p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 31. Projednání žádosti Českého svzu ochránců přírody, ZO JARO, Jroměř o poskytnutí finnčního příspěvku n zjištění péče o hndicpovné volně žijící živočichy. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:10 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Pověření pí Aleny Strndové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 USNESENO č. 350/2014 pověřuje 3 pní Alenu Strndovou řízením Mteřské školy Klíček, Rychnov n. Kn., N Drhách 129 do nástupu nové/ho ředitelky/le vzešlé/ho z řádného konkursního řízení. K bodu č.2.: Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 351/2014 schvluje účelový peněžitý dr Mteřské škole Kytičk, Rychnov n. Kn., B. Němcové 648 od MUDr. Pvly Shihtové, Náchod, Purkyňov 518, ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Návrh n vyřzení mjetku p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 352/2014 vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229 z evidence mjetku orgnizce, dle předložené žádosti orgnizce ze dne K bodu č.4.: Souhls s nákupem oprvou vybvení p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 353/2014 souhlsí s nákupem oprvou vybvení příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229, dle předloženého návrhu orgnizce ze dne bez dlších poždvků n nvýšení rozpočtu orgnizce.

4 4 K bodu č.5.: Schválení prominutí úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. mnž. Mrcele Jiřímu Lechnovým, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 354/2014 schvluje prominutí úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt č. 7 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných úroků popltků z prodlení mnželům Mrcele Jiřímu Lechnovým, bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová K bodu č.6.: Projednání žádosti p. Oldřich Derunov, Rychnov n. Kn. o snížení nájemného z nájem prostor sloužících k podnikání v čp. 69, Rychnov n. Kn., Stré náměstí. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit snížení nájemného s ohledem n již zplcené dokonce přeplcené investice do pronjtého prostoru (konkrétně se jedná o kotel, který byl pořízen v r roční nájemné bylo nvýšeno o ,-- Kč). Investice byl ve výši ,-- Kč částk přeplcení činí ,-- Kč do konce r Počínje r může být nájemné sníženo o ,-- Kč, kdy ,-- Kč byl mortizce kotle 650,-- Kč je nvýšení mortizce z titulu inflce. USNESENO č. 355/2014 I. vzl n vědomí žádost pn Oldřich Derunov, bytem Rychnov n. Kn., SNP 1350 o snížení nájemného z nájem prostor sloužících k podnikání v čp. 69, Rychnov n. Kn., Stré náměstí. II. schvluje snížení nájemného pnu Oldřichu Derunovi, bytem Rychnov n. Kn., SNP 1350 z nájem prostor sloužících k podnikání v čp. 69, Rychnov n. Kn., Stré náměstí pro rok 2014 o částku ve výši ,-- Kč (přepltek) pro dlší roky o ,-- Kč (s ohledem n splcenou investici z roku 2002). K bodu č.7.: Schválení návrhu n zpočtení vzájemných pohledávek pí Michele Swlich, Rychnov n. Kn. pí Andree Lucovičové, Rychnov n. Kn.

5 5 USNESENO č. 356/2014 schvluje 1. zpočtení vzájemných pohledávek pní Michele Swlich, bytem Rychnov n. Kn., vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst, dle předloženého návrhu. 2. zpočtení vzájemných pohledávek pní Andree Lucovičové, bytem Rychnov n. Kn., vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst, dle předloženého návrhu. K bodu č.8.: Schválení ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 790/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. s pí Irenou Fleglovou, Rychnov n. Kn. dohodou ke dni USNESENO č. 357/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Ireny Fleglové, bytem Rychnov n. Kn., Msrykov 15 o ukončení Nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 790/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou smluvních strn. II. schvluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne o pronájmu části p.p.č. 790/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., uzvřené mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem pní Irenou Fleglovou jko nájemcem dohodou smluvních strn k K bodu č.9.: Projednání úpltného převodu nemovitostí p.p.č p.p.č. 1048/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR Státní pozemkový úřd, Prh. USNESENO č. 358/2014 doporučuje ZM rozhodnout, že v přípdě umožnění odkoupení p.p.č p.p.č. 1048/1, ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn. ze strny jejich vlstník České republiky, příslušnost hospodřit s uvedeným mjetkem státu má Státní

6 6 pozemkový úřd, Husinecká 1024/11, Žižkov, Prh 3, bude relizován nákup předmětných pozemků p.č p.č. 1048/1, ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnovem nd Kněžnou. K bodu č.10.: Projednání směny p.p.č. 1140/3, p.p.č. 1140/4, p.p.č. 1140/5, p.p.č. 2417/186, p.p.č. 2417/187, p.p.č. 2945/5 p.p.č. 3117/12 v k.ú. Rychnov n. Kn. z část p.p.č. 3127, část p.p.č. 2427/5 část p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli přijmout předložený návrh odboru správy nemovitostí. USNESENO č. 359/2014 I. vzl n vědomí souhls pn Josef Jroše, bytem Rychnov n. Kn., Wolkerov 1313 s nvrženou směnou pozemků. II. projednl doporučuje ZM ke schválení směnu p.p.č. 1140/3 o výměře 134 m 2, p.p.č. 1140/4 o výměře 186 m 2, p.p.č. 1140/5 o výměře 64 m 2, p.p.č. 2417/186 o výměře 29 m 2, p.p.č. 2417/187 o výměře 73 m 2, p.p.č. 2945/5 o výměře 64 m 2 p.p.č. 3117/12 o výměře 254 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví pn Josef Jroše, bytem Rychnov n. Kn., Wolkerov 1313 z část p.p.č o výměře 125 m 2, část p.p.č. 2427/5 o výměře 28 m 2 část p.p.č. 3128/1 o výměře 29 m 2, dle geometrického plánu číslo /2012 oznčených jko nově vytvořená p.p.č. 3127/5 o výměře 182 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Město Rychnov nd Kněžnou pnu Josefu Jrošovi dopltí z rozdíl v celkových součtech výměr nvzájem směňovných pozemků jednorázovou finnční částku ve výši ,-- Kč. Nákldy se směnou spojené ponese město Rychnov nd Kněžnou. Dň z nbytí nemovitostí uhrdí smluvní strny v souldu s pltnou právní úprvou. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. směnit část p.p.č o výměře 125 m 2, část p.p.č. 2427/5 o výměře 28 m 2 část p.p.č. 3128/1 o výměře 29 m 2, dle geometrického plánu číslo /2012 oznčených jko nově vytvořená p.p.č. 3127/5 o výměře 182 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.11.: Schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn.

7 USNESENO č. 360/2014 schvluje 7 n zákldě doporučení komise sociální ze dne v souldu s Prvidly pro uzvírání nájemních smluv n byty v DPS Rychnov nd Kněžnou uzvření nájemní smlouvy n byt č. 223 o vel. 0+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní Mrtou Dyntrovou, bytem Solnice, Msrykovo náměstí 8. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.12.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Chodník u Sportovního stdionu v Rychnově nd Kněžnou se společností PSK, v.o.s. Choceň. USNESENO č. 361/2014 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Chodník u Sportovního stdionu v Rychnově nd Kněžnou se společností PSK, v.o.s. Choceň, T.N.Kutník 165, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.13.: Zápis z bytové komise ze dne projednání přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit uzvření nájemní smlouvy n byt č. 15 o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou Mgr. Veronikou Horákovou, bytem Rychnov n. Kn., Mírová USNESENO č. 362/2014 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. schvluje uzvření nájemní smlouvy n byt č. 15 o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se slečnou Mgr. Veronikou Horákovou, bytem Rychnov

8 8 n. Kn., Mírová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájmu ,-- Kč. K bodu č.14.: Schválení výpůjčky části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. v období z účelem umístění pin v rámci kce Pino n ulici souhls s večerním promítáním filmu Andělé n kolejích dne pod záštitou p. Jn Dušk, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi rdní schválili výpůjčku dle předloženého návrhu odboru správy nemovitostí dále odsouhlsili večerní promítání filmu Andělé n kolejích v rámci kce Pino n ulici dne od 21:15 hod. do 22:30 hod. pod záštitou p. Jn Dušk, Rychnov n. Kn., Zborovská USNESENO č. 363/2014 I. schvluje výpůjčku části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. (Stré náměstí u kšny) společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 79 z účelem umístění pin v rámci kce Pino n ulici v období od do II. souhlsí s večerním promítáním filmu Andělé n kolejích v rámci kce Pino n ulici dne od 21:15 hod. do 22:30 hod. pod záštitou pn Jn Dušk, Rychnov n. Kn., Zborovská 1568, dle předložené žádosti ze dne K bodu č.15.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv příkopu MOK Dlouhá Ves Borek se společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Vmberk. USNESENO č. 364/2014 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv příkopu MOK Dlouhá Ves Borek se společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o., se sídlem Vmberk, Husovo náměstí 99, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku.

9 9 K bodu č.16.: Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 2947/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. USNESENO č. 365/2014 I. schvluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 2947/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy Rychnov n.k., 5057/13,Mzúchová-úprv knn. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,-- Kč. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. K bodu č.17.: Projednání žádosti FC Roveň, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s umístěním sídl podnikání v budově hsičské zbrojnice v Rovni čp USNESENO č. 366/2014 souhlsí s umístěním sídl podnikání FC Roveň, Rychnov n. Kn. v budově hsičské zbrojnice v Rovni čp K bodu č.18.: Projednání nového stvu pozemků zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Lupenice. USNESENO č. 367/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení nvržený nový stv pozemků v mjetku měst Rychnov nd Kněžnou, zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v ktstrálním území

10 10 Lupenice: p.p.č lesní pozemek o výměře m 2, p.p.č orná půd o výměře 609 m 2, p.p.č lesní pozemek o výměře m 2. K bodu č.19.: Projednání zrušení bodu 1. usnesení ZM č. 56/2014 ze dne projednání nového stvu pozemků zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. USNESENO č. 368/2014 doporučuje ZM 1. zrušit bod 1. usnesení ZM č. 56/2014 ze dne schválit nvržený nový stv pozemků v mjetku měst Rychnov nd Kněžnou, zhrnutých do projektu komplexních pozemkových úprv v ktstrálním území Roveň u Rychnov n. Kn.: st.p.č. 158 o výměře 34 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 119 m 2, p.p.č o výměře 129 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 650 m 2, p.p.č o výměře 261 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 668 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 570 m 2, p.p.č o výměře 37 m 2, p.p.č o výměře 68 m 2, p.p.č o výměře 491 m 2, p.p.č o výměře 318 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 784 m 2, p.p.č o výměře 145 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 903 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 321 m 2, p.p.č o výměře 553 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 880 m 2, p.p.č o výměře 574 m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře m 2, p.p.č o výměře 352 m 2, p.p.č o výměře 149 m 2, p.p.č o výměře 204 m 2. K bodu č.20.: Vyhlášení výběrového řízení n provoz veřejných WC n stdionu výpůjčk prostor sloužících podnikání v budově čp n p.p.č. 910/8 v obci k.ú Rychnov n. Kn.

11 11 USNESENO č. 369/2014 I. vyhlšuje výběrové řízení n provoz veřejných WC n stdionu výpůjčku prostor sloužících podnikání v budově čp n p.p.č. 910/8 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. II. schvluje podmínky výpůjčky dle předloženého návrhu. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. vypůjčit prostory sloužící podnikání v budově čp n p.p.č. 910/8 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. o celkové výměře 20,73 m 2, WC n stdionu (předsíň WC o výměře 3,95 m 2, WC ZTP o výměře 2,70 m 2, WC Ž o výměře 1,26 m 2, předsíň WC M o výměře 4,85 m 2, pisoir o výměře 4,07 m 2, WC M o výměře 1,32 m 2, WC M o výměře 1,32 m 2, WC M o výměře 1,26 m 2 ). K bodu č.21.: Projednání žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., kterou místostrostk Ing. Zimová krátce okomentovl. Po diskusi se rdní rozhodli povolit n zákldě žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Rychnov n. Kn. pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne do do 01:00 hod. v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny s podmínkou, že hlsitost hudební produkce bude po 22:00 hod. snížen. USNESENO č. 370/2014 povoluje n zákldě žádosti Podorlické sodovkárny s.r.o., Kštny 435, Rychnov n. Kn. pořádání kce s hudební produkcí Loučení s létem dne do do 01:00 hod. v reálu Městského Podorlického pivovru Podorlické sodovkárny s podmínkou, že hlsitost hudební produkce bude po 22:00 hod. snížen.

12 12 K bodu č.22.: Projednání žádosti společnosti PZS, s.r.o. Třebechovice p. Orebem o schválení rozpisu povolení hudební produkce při veřejném bruslení n sezónu n zimním stdionu v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové, který místostrostk Ing. Zimová krátce okomentovl. Po diskusi strost vyzvl rdní o o návrhu předloženém místostrostkou Ing. Zimovou. předložený návrh místostrostky Ing. Zimové RM schvluje rozpis veřejného bruslení n sezónu n zimním stdionu v Rychnově n. Kn. dle předloženého návrhu společnosti PZS, s.r.o., se sídlem Třebechovice p. Orebem ze dne povoluje hudební produkci při veřejném bruslení v sezóně n zimním stdionu v Rychnově n. Kn. v sobotu do 23:00 hod. z podmínky, že hlsitost hudební produkce bude po 22:00 hod. snížen. 1 pro (místostrostk Ing. Zimová) 4 se zdrželi Návrh nebyl přijt. K bodu č.23.: Projednání II. ktulizce Progrmu regenerce městské pmátkové zóny Rychnov nd Kněžnou n období Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové, se kterým je místostrostk Ing. Zimová krátce seznámil. Dále sdělil, že ktulizovný Progrm regenerce MPZ RK je podkldem pro Ministerstvo kultury při přidělování finnčních prostředků n oprvy kulturních pmátek v městské pmátkové zóně. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení předložený návrh místostrostky Ing. Zimové USNESENO č. 371/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení II. ktulizci Progrmu regenerce městské pmátkové zóny Rychnov nd Kněžnou n období , dle předloženého návrhu. K bodu č.24.: Projednání návrhu n poskytnutí finnčních příspěvků spolkům, sdružením Sborům dobrovolných hsičů v r kolo. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení poskytnutí finnčních příspěvků spolkům, sdružením SDH v r kolo, dle předloženého návrhu místostrostkou Ing. Zimovou. USNESENO č. 372/2014 projednl doporučuje ZM ke schvlení poskytnutí finnčních příspěvků spolkům, sdružením Sborům dobrovolných hsičů v roce 2014 ve 2. kole následovně: Český zhrádkářský svz ZO č.1, RK 4 tis. Kč, Český zhrádkářský svz ZO č.2, RK 4 tis. Kč, Český rybářský svz, RK 7 tis. Kč, ZO Český svz včelřů, o.s., RK 7 tis. Kč, Myslivecké sdružení VČELNÝ, o.s., RK 4 tis. Kč, PES SENIOR, o.s., Lukvice 4 tis. Kč, Rychnovský chrámový sbor, o.s., RK 7 tis. Kč, Český

13 13 svz chovtelů, z.o., RK 9 tis. Kč, Miroslv Pecháčková-Muzeum hrček, RK 5 tis. Kč, Muzeum glerie Orlických hor, RK 8 tis. Kč, Filmový klub, RK 12 tis. Kč, ProJunior o.s., RK 4 tis. Kč, Rychnovský dětský sbor, RK 8 tis. Kč, Ekocentrum Kopejtko, z.s., RK 8 tis. Kč, SDH Litohrdy 2 tis. Kč, SDH Pnská Hbrová 7 tis. Kč. K bodu č.25.: Projednání žádosti p. Pvl Mtiásk, Rychnov n. Kn. o poskytnutí finnční dotce n kulturní kci s názvem REAL DEAL konnou dne v Rychnově n. Kn. v Hotelu Lbuť. Místostrostk Ing. Zimová seznámil rdní s písemnou žádostí p. Mtiásk. Po krátké diskusi rdní vzli žádost p. Mtiásk pouze n vědomí. USNESENO č. 373/2014 vzl n vědomí žádost pn Pvl Mtiásk, Rychnov n. Kn. o poskytnutí finnční dotce n kulturní kci s názvem REAL DEAL konnou dne v Rychnově n. Kn. v Hotelu Lbuť. K bodu č.26.: Návrh n změny uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty, se kterým strost rdní blíže seznámil. Po diskusi rdní vzli n vědomí změnu uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn., dle předloženého návrhu odsouhlsili nvržené řešení změny uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn., dle předloženého návrhu. USNESENO č. 374/2014 I. vzl n vědomí změnu uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn., dle předloženého návrhu. II. souhlsí s nvrženým řešením změny uspořádání rmp pro pěší n obchodní zóně Hvlíčkov ulice v Rychnově n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.27.: Vydání Nřízení č. 5/2014, kterým se mění Nřízení měst č. 3/2011, ve znění Nřízení č. 3/2012, Nřízení č. 1/2013 Nřízení č. 2/2014, kterými se vymezují oblsti měst, ve kterých lze místní komunikce nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidl jen z sjednnou cenu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého, který strost krátce okomentovl. Nebyly žádné

14 14 USNESENO č. 375/2014 vydává s účinností ode dne Nřízení č. 5/2014, kterým se mění Nřízení měst č. 3/2011, ve znění Nřízení č. 3/2012, Nřízení č. 1/2013 Nřízení č. 2/2014, kterými se vymezují oblsti měst, ve kterých lze místní komunikce nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidl jen z sjednnou cenu včetně Ceníku pro stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích. K bodu č.28.: Projednání žádosti Gymnázi F.M. Pelcl, Rychnov n. Kn. o finnční příspěvek n ochrnné koberce ve Sportovní hle Romn Šebrleho při Gymnáziu F.M. Pelcl v souvislosti s připrvovným přátelským mezistátním volejblovým zápsem dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál p. rdního Erben, ke kterému p. rdní Erben sdělil dlší nové informce. Po diskusi se rdní rozhodli nedoporučit ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč Gymnáziu F.M. Pelcl, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36 n ochrnné koberce ve Sportovní hle Romn Šebrleho v souvislosti s připrvovným přátelským mezistátním volejblovým zápsem dne USNESENO č. 376/2014 projednl nedoporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč Gymnáziu F.M. Pelcl, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36 n ochrnné koberce ve Sportovní hle Romn Šebrleho v souvislosti s připrvovným přátelským mezistátním volejblovým zápsem dne K bodu č.29.: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k ztupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení proti p. Mrtinu Ksndrovi, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti p. Jroslvu Veselému, Roveň, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti p. Zdeňku Kozlovi, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti pí Dně Frydrychové, Rychnov n. Kn., v soudním řízení proti pí Kteřině Koblásové, Vmberk, v soudním řízení proti mnž. Petře Tomáši Krištufovým, Třebešov, v soudním řízení proti pí Jiřině Meissnerové, Rychnov n. Kn. v exekučním řízení proti pí Mrtě Horváthové, Hrnice. Strost seznámil rdní se zněním plných mocí. Nebyly žádné - bod 1. - bod 2. - bod 3. - bod 4. - bod 5. - bod 6. - bod 7. - bod 8.

15 15 USNESENO č. 377/2014 schvluje 1. plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,70 Kč proti pnu Mrtinu Ksndrovi, bytem Rychnov n. Kn., Mírová 1443, IČO: , to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 2. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení 2.821,-- Kč s přísl. vedeném u Okresního soudu v Rychnově nd Kněžnou proti pnu Jroslvu Veselému, bytem Rychnov n. Kn., Roveň 97, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 3. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,-- Kč s přísl. vedeném u Okresního soudu v Rychnově nd Kněžnou proti pnu Zdeňku Kozlovi, bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1557 (dluhy z byt č. 1 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn.), to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 4. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,-- Kč s přísl. vedeném u Okresního soudu v Rychnově nd Kněžnou proti pní Dně Frydrychové, bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1557 (dluhy z byt č. 28 v čp. 1557, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn.), to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 5. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,-- Kč s přísl. proti pní Kteřině Koblásové, bytem Vmberk, Žmberecká 931, to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 6. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení o zplcení ,-- Kč s přísl. vedeném u Okresního soudu v Rychnově nd Kněžnou proti mnželům Petře Tomáši Krištufovým, ob bytem Rychnov n. Kn., Třebešov 27 (dluhy z byt č. 33 v čp. 1556, Městská Hbrová, Rychnov n. Kn.), to včetně přípdného řízení o řádných nebo mimořádných oprvných prostředcích exekučního řízení. 7. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Rychnově nd Kněžnou pod sp. zn. 54 C 51/2014 ve věci žloby o zplcení 8.260,-- Kč s přísl. podné žlobcem pní Jiřinou Meissnerovou, bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábřeží 449, to včetně přípdných řízení o řádných mimořádných oprvných prostředcích řízení exekučním. 8. plnou moc JUDr. Miroslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou v exekučním řízení o zplcení ,-- Kč s přísl. proti pní Mrtě Horváthové, bytem Hrnice, Tříd 1. máje 1665.

16 16 K bodu č.30.: Jmenování ředitele p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Vzhledem ke skutečnosti, že po dobu funkčního období nebyly shledány nedosttky strn práce ředitele, rdní se rozhodli jmenovt p. Mgr. Tomáše Novák do funkce ředitele p.o. Plvecký bzén RK s účinností od n dobu neurčitou. USNESENO č. 378/2014 jmenuje ředitele příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn., Jvornická 1720 pn Mgr. Tomáše Novák, nr , bytem Rychnov n. Kn., N Drhách 578, s účinností od n dobu neurčitou. K bodu č.31.: Projednání žádosti Českého svzu ochránců přírody, ZO JARO, Jroměř o poskytnutí finnčního příspěvku n zjištění péče o hndicpovné volně žijící živočichy. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí Českého svzu ochránců přírody. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí finnčního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českému svzu ochránců přírody, zákldní orgnizce JARO, Jroměř n zjištění péče o hndicpovné volně žijící živočichy. USNESENO č. 379/2014 schvluje poskytnutí finnčního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českému svzu ochránců přírody, zákldní orgnizce JARO, Jroměř, Národní 83 n zjištění péče o hndicpovné volně žijící živočichy. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:45 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 25. srpn 2014 od 13:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více