Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných"

Transkript

1 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou formu studia

2 OBSAH Obsah I Diferenciální počet funkcí více proměnných 3 Definiční obor funkce dvou proměnných 3 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů 7 3 Limita a spojitost 4 Parciální a směrové derivace, gradient 4 5 Diferenciál a Taylorův polynom 7 6 Lokální extrémy 7 Vázané a globální extrémy 5 8 Implicitní funkce 3 II Integrální počet funkcí více proměnných 33 9 Dvojný integrál - Fubiniho věta 33 Trojný integrál - Fubiniho věta 37 Dvojný integrál - Transformace integrálů 4 Trojný integrál - Transformace integrálů 48 3 Aplikace vícerozměrných integrálů 54 RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

3 Definiční obor funkce dvou proměnných - řešené příklady 3 Část I Diferenciální počet funkcí více proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému O, x, y zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou proměnných:. Příklad fx, y = 4 x + y 9. Řešení 4 x y 9 x 4 y 9 x y 3 x, y, 3 3,. Tedy Df =,, 3 3,. Viz Obr... Příklad fx, y = ln xln y x. Řešení xln y x > x > ln y x > x < ln y x < x > y x > x < < y x <. Tedy Df = {[x, y] R R : x > y > x + x < y < x + y > x}. Viz Obr.. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

4 Definiční obor funkce dvou proměnných - řešené příklady 4 3. Příklad fx, y = x sin y. Řešení x sin y x sin y x sin y. Tedy Df = {[x, y] R R : x y k= kπ, k + π x y k= k π, kπ }. Viz Obr Příklad fx, y = ln yln x. Řešení ln yln x ln y ln x ln y ln x ln y x ln y > x. Tedy Df = {[x, y] R R : < y e x y e x < }. Viz Obr Příklad fx, y = ln x y + x y + 4. Řešení x y > x y + 4 y < x y x +. Tedy Df = {[x, y] R R : y < x y x + }. Viz Obr. 5. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

5 Definiční obor funkce dvou proměnných - řešené příklady 5 6. Příklad fx, y = ln x + y x. Řešení x + y x > x +y x > x + y > x > x + y < x <. Tedy Df = {[x, y] R R : x > y > x x < y < x }. Viz Obr Příklad fx, y = x + y. Řešení x +y x +y x +y x +y x y x +y x + y x + y x + y x y x. Tedy Df = {[x, y] R R : x y x }. Viz Obr Příklad fx, y = sin πx + y. Řešení sin πx + y kπ πx + y k + π, k Z k x + y k +, kde k Z. Tedy Df = k= {[x, y] R R : k x + y k + }. Viz Obr. 8. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

6 Definiční obor funkce dvou proměnných - řešené příklady 6 9. Příklad fx, y = arcsin y + x. Řešení y + x y + x y +x. Tedy Df = {[x, y] R R : y +x }. Po vyšetření průběhu funkce +x již snadno nakreslíme definiční obor. Viz Obr. 9.. Příklad fx, y = ln + x y 9 + arctg 5 x y x. Řešení + x y 9 > 5 x y x x y 9 x + y + x 5. Tedy Df = {[x, y] R R : x y 9 x + + y 6}. Viz Obr.. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

7 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů - řešené příklady 7 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů Vyšetřete a nakreslete řezy následujících funkcí:. Příklad fx, y = x ln 3x y rovinou z =. y Řešení Předně vyšetříme definiční obor. Platí [x, y] Df y 3x y > y y < 3 x. Odtud plyne, že Df = {[x, y]; y < 3 x y }. Viz Obrázek. Najít řez rovinou z = znamená řešit rovnici x y ln 3x y =. Platí x y ln 3x y = x = 3x y = x = y = 3 x. Odtud a z předchozího plyne, že řezem je otevřená polopřímka a přímka s výjimkou jednoho bodu. Viz Obrázek. Obrázek :. Příklad fx, y = x 3 + x y rovinou z =. Řešení Definiční obor funkce fx, y = x 3 + x y je celá rovina R. Najít řez rovinou z = znamená vyřešit rovnici x 3 + x y =. Platí y = x 3 + x a odtud y = ± x 3 + x. Odtud plyne, že hledaný řez je symetrický podle osy x. Vyšetříme průběh funkce gx = ± x 3 + x. Předně x Dg x x + x. Tedy Dg =,. Určíme první derivaci g x = 3x +x = x3x+ x 3 +x. x 3 +x Definiční obor derivace g je Dg =, {}. Jediný nulový bod je x = 3. Dosazením vhodných bodů zjistíme signum g na příslušných intervalech. Na, 3 je g kladná, na 3, záporná a na, kladná. Odtud plyne, že funkce g je na, 3 rostoucí, na 3, klesající a na, rostoucí. V bodě x = 3 je maximum g 3 = a v bodě x = je minimum g =. Druhá derivace po úpravě vychází g x = x3x+4 4. Odtud plyne, že na intervalu, je funkce g konkávní x+ x x+ a na, konvexní. Bod x = není inflexní bod. Asymptoty funkce g nemá. Z těchto informací lze již nakreslit graf funkce g a tím i obrázek celého řezu. Viz Obrázek. Obrázek : RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

8 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů - řešené příklady 8 Pomocí metody řezů nakreslete grafy následujících funkcí dvou proměnných. 3. Příklad fx, y = x + y. Řešení Definiční obor funkce fx, y = x + y je celá rovina R a Hf =,. Řezy rovinami z = c jsou pro z > kružnice x + y = c, pro z = bod [, ] a pro c < jsou řezy prázdné množiny. Řezy rovinami y = c jsou tvaru z = x + c. Po umocnění dostáváme z x = c, z. Tedy řezy jsou pro c ramena rovnoosých hyperbol a pro c = je řez z = x. Grafem funkce f je horní část kuželové plochy. Viz Obrázek 3. V grafu jsou znázorněny řezy rovinami z = a y =. Obrázek 3: 4. Příklad fx, y = x + y. Řešení Pro fx, y = x + y platí, že Df = R a Hf =,. Řezy rovinami z = c jsou pro z > tvořeny čtyřmi úsečkami y = ±x ± c, které tvoří hranici čtverce. Pro z = je řez bod [, ] a pro c < jsou řezy prázdné množiny. Řezy rovinami y = c jsou tvaru z = x + c. Viz Obrázek 4. Obrázek 4: 5. Příklad fx, y = x + y. Řešení Pro fx, y = x + y platí, že [x, y] Df x + y y x. Tedy Df = {[x, y], y x}. Zřejmě Hf =,. Řezy rovinami z = c jsou pro z přímky y = x c. Pro c < jsou řezy prázdné množiny. Řezy rovinami y = c jsou tvaru x = z c, z. Tyto řezy jsou poloviny parabol. Graf funkce f je na Obrázku 5. Obrázek 5: RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

9 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů - řešené příklady 9 6. Příklad fx, y = e x y. Řešení Pro fx, y = e x y je Df = R a Hf =,. Řezy rovinami z = c jsou pro z > tvořeny kružnicemi x + y = ln c. Pro z = je řez bod [, ] a pro c jsou řezy prázdné množiny. Řezy rovinami y = c jsou tvaru z = e x c. Jedná se o křivky, jejichž průběh je třeba vyšetřit zvlášť. Graf funkce f vznikne rotací grafu funkce y = e x okolo osy z. Viz Obrázek 6. Obrázek 6: 7. Příklad fx, y = x + y. Řešení Pro fx, y = x +y je Df = R {[, ]} a Hf =,. Řezy rovinami z = c jsou pro z > tvořeny kružnicemi x + y = c. Pro c jsou řezy prázdné množiny. Řezy rovinami y = c jsou tvaru z = x +c. Průběh těchto křivek je zapotřebí vyšetřit zvlášť. Graf funkce f vznikne rotací grafu funkce y = x okolo osy z. Viz Obrázek 7. Obrázek 7: Vyšetřete a v kartézském souřadnicovém systému O, x, y, z zakreslete definiční obory následujících funkcí tří proměnných. 8. Příklad fx, y, z = x + y z + x + y + z Řešení Pro fx, y, z = x + y z + x + y + z platí [x, y, z] Df x + y z x + y + z z x + y z x + y. Df = {[x, y, z] : x, x y x, x + y z ohraničené dvěma kuželovými plochami. Viz Obrázek 8. x + y }. Definiční obor je těleso RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

10 Grafy funkce dvou proměnných metoda řezů - řešené příklady Obrázek 8: 9. Příklad fx, y, z = z x + y + 6 x + y + z. Řešení Pro fx, y, z = z x + y + 6 x + y + z platí [x, y, z] Df z x + y 6 x + y + z z x + y z 6 x + y. Df = {[x, y, z], x, 4 x y 4 x, x + y z 6 x + y }. Definiční obor je těleso ohraničené zhora paraboloidem a zdola kuželovou plochou. Průnik paraboloidu a kuželové plochy je kružnice x + y = 4. Viz Obrázek 9. Obrázek 9:. Příklad fx, y, z = x + y + z + 7/5 x + z. Řešení Pro fx, y, z = x + y + z + 7/5 x + z platí [x, y, z] Df x + y + z 7 5 x + z x + y + z z 7 5 x. Definiční obor je koule o poloměru se středem v počátku, ze které je rovinou odříznuta její část. Viz Obrázek. Obrázek : RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

11 Limita a spojitost - řešené příklady 3 Limita a spojitost x y. Příklad Vyšetřete limitu lim [x,y] [,] 3x + y. Řešení K vyšetření limity použijeme metodu postupných limit. Platí x y L = lim lim x y 3x + y = lim x x 3x = lim x 3 = 3. x y L = lim lim y x 3x + y = lim y = lim =. y y x Obě postupné limity L, L existují, ale jsou různé. Z věty o jednoznačnosti limity plyne, že daná limita neexistuje. x + y. Příklad Vyšetřete limitu lim [x,y] [,] x y. Řešení K vyšetření limity použijeme opět metodu postupných limit. Platí x + y L = lim lim x y x y = lim x x x = lim =. x x + y L = lim lim y x x y = lim y y y = lim x =. Obě postupné limity L, L existují, ale jsou různé. Z věty o jednoznačnosti limity plyne, že daná limita neexistuje. x 3 y 3. Příklad Vyšetřete limitu lim [x,y] [,] x 4 + y 4. Řešení Platí L = Metoda postupných limit selhává. K vyšetření limity použijeme metodu svazku přímek. lim x,y=kx x 3 y x 4 + y 4 = lim x x 3 kx x 4 + k 4 x 4 = lim x kx 4 x 4 k 4 + = lim x k k 4 + = k k 4 +. Protože limita L závisí na parametru k, z věty o jednoznačnosti limity plyne, že funkce f v bodě [, ] nemá limitu. x y 4. Příklad Vyšetřete limitu lim [x,y] [,] x 4 + y. Řešení Metoda postupných limit i metoda svazku přímek selhává. K vyšetření limity použijeme metodu svazku parabol. Platí L = lim x,y=kx x y x 4 + y = lim x x kx x 4 + k x 4 = lim x k k + = k k +. Protože limita L závisí na parametru k, z věty o jednoznačnosti limity plyne, že funkce f v bodě [, ] nemá limitu. xy 5. Příklad Vyšetřete limitu lim [x,y] [,] x + y. Řešení L = K vyšetření limity použijeme metodu polárních souřadnic. Platí lim ϱ,x=ϱ cos ϕ,y=ϱ sin ϕ xy x + y = lim ϱ Protože limita L závisí na ϕ, funkce f nemá v bodě [, ] limitu. ϱ cos ϕϱ sin ϕ ϱ cos ϕ + ϱ sin ϕ = lim cos ϕ sin ϕ = cos ϕ sin ϕ. ϱ RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

12 Limita a spojitost - řešené příklady x y 6. Příklad Vyšetřete, zda je funkce fx, y = x + y pro [x, y] [, ] pro [x, y] = [, ]. spojitá v bodě [, ]. Řešení Aby byla funkce f spojitá v bodě [, ], musí mít v tomto bodě limitu rovnu nule. Dokažme, že tomu tak je. Použijeme větu, která tvrdí, že limita součinu funkce jejíž limita je nula a ohraničené funkce je rovna rovněž nula. Zřejmě platí Přitom Tedy funkce lim [x,y] [,] x y x + y = xy lim x =. Ukažme nyní že funkce [x,y] [,] lim x [x,y] [,] x +y lim [x,y] [,] xy x + y. je ohraničená. Platí x y x xy + y xy x + y xy x + y xy x +y je ohraničená. x 4 y 7. Příklad Vyšetřete, zda je funkce fx, y = x 8 + y 4 pro [x, y] [, ] pro [x, y] = [, ] xy x + y. spojitá v bodě [, ]. Řešení Aby byla funkce f spojitá v bodě [, ], musí mít v tomto bodě limitu rovnu nule. Metoda postupných limit, metoda svazku přímek i metoda polárních souřadnic dávají výsledek nula. Metodou svazku parabol ukažme, že limita nula není a tedy zkoumaná funkce je v daném bodě nespojitá. L = x 4 y lim x,y=kx x 8 + y 4 = lim x x 4 kx x 8 + kx 4 = lim x k x 8 + k 4 x 8 = k + k 4. Limita L závisí na parametru k. Odtud podle věty o jednoznačnosti limity plyne, že funkce f je v [, ] nespojitá. 8. Příklad Spočtěte limitu lim [x,y] [,] x + y + x + y. Řešení Do funkce nelze bezprostředně dosadit. Provedeme proto vhodnou algebraickou úpravu. Výraz rozšíříme. x + y lim + x [x,y] [,] x + y = lim + y + x + y + + [x,y] [,] x + y = x + y + + = lim [x,y] [,] x + y + x + y x + y + + = lim [x,y] [,] x + y + + =. x 3 y 3 9. Příklad Spočtěte limitu lim [x,y] [,] x 4 y 4. Řešení Provedeme algebraickou úpravu funkce. Rozložíme čitatele i jmenovatele výrazu a provedeme pokrácení. x 3 y 3 lim [x,y] [,] x 4 y 4 = lim [x,y] [,] x yx + xy + y x yx + yx + y = lim [x,y] [,] x + xy + y x + yx + y = = x + y 3. Příklad Spočtěte limitu lim [x,y] [,] x + y + 4. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

13 Limita a spojitost - řešené příklady 3 Řešení Provedeme algebraickou úpravu funkce. Výraz rozšíříme vhodným zlomkem. lim [x,y] [,] 3x + y x + y + 4 = lim [x,y] [,] 3x + y x + y x + y + 4 x + y = 3x + y x = lim + y [x,y] [,] x + y = lim x + y = 3 + =. [x,y] [,] RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

14 Parciální a směrové derivace, gradient - řešené příklady 4 4 Parciální a směrové derivace, gradient 3. Příklad Spočtěte parciální derivace prvního řádu funkce f. a fx, y = x y + y 4 ; b fx, y = e x y + x y ; c fx, y, z = y z x. Řešení a f x = 4x y + y 3 xy = 8xy 4 x + 3, f y = 4x y + y 3 x = 4y 3 x + 4. b f x = e x y y + yxy, f y = e x y x y + ln x x y. c f x = y z x ln y z, f y = z x xy x = x y y z x, f z = y x xz x = x z y z x. 3. Příklad Spočtěte parciální derivace prvního řádu funkce f v bodě A. a fx, y = ln x + x + y, A = [, ]. b fx, y = + log y x 3, A = [e, e]. c fx, y, z = arctg x y + z z, A = [,, ]. Řešení a f x = + x x+ x +y = x +y +x =, f x +y x+ x +y x +y x xa = +y f y = x+ x +y y = y x +y x +y +x x +y, f ya = b Ze základních vztahů pro logaritmické funkce plyne, že log y x = ln x ln y. Zadanou funkci f přepíšeme na tvar fx, y = + log y x 3 = + ln x ln y 3. Odtud f x = 3 + log y x xln y, f xa = 3 + log e e eln e = e ; f y = 3 + log y x ln x yln y, c f x = f y = +x y +x y x y yx y, f xa = 4 ; x y x y ln x, f ya = ; f ya = 3 + log e e ln e eln e = e. f z = zz z + ln z z z = z z ln z +, f za = 4 + ln 6. 5 ; 33. Příklad Spočtěte všechny parciální derivace druhého řádu funkce f v bodě A. a fx, y = e y sin x, A = [, ]; b fx, y = arctg x y x+y, A = [3, ]; c fx, y = e xey, A = [, ]. Řešení a f x = e y cos x, f y = e y sin x, f xx = e y sin x, f xxa =, f yy = 4e y sin x, f yya =, f xy = e y cos x, f xya =. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

15 Parciální a směrové derivace, gradient - řešené příklady 5 b f x = + x y f xx = x+y xy x+y x y x+y = y x +y, f y = x+y x y + x y x+y x+y = x x +y, xxa = 6 x +y, f, f yy = xy x +y, f yya = 6, f xy = x y x +y, f xya = 8. c f x = e xey e y, f y = e xey xe y, f xx = e xey e y, f xxa =, f yy = e xey xe y + e xey xe y = e xey xe y xe y +, f yya =, f xy = e xey xe y e y + e xey e y = e xey e y xe y +, f xya =. 34. Příklad fx, y = xln xy. Spočtěte f xxy. Řešení fx, y = xln xy, f x = ln xy + x xy y = ln xy +, f xx = xy y = x, f xxy = Příklad fx, y = ln + x + y. Spočtěte 79 x 57 y. Řešení Funkce fx, y = ln + x + y je symetrická vzhledem k proměnným x a y. Odtud plyne, že u smíšených parciálních derivací nazáleží na tom, podle kterých proměnných derivujeme, ale pouze na řádu derivace. Platí tedy, že 36 fx, y 79 x 57 y = 36 fx, y 36. x Pro derivace malých řádů snadno spočteme, že f x = + x + y, f xx = + x + y, f xxx = Z tvaru uvedených derivací se nabízí hypotéza, že + x + y 3, f xxxx = k fx, y x k = k+ k! + x + y k. 6 + x + y 4, f 5 xxxxx = Tuto hypotézu lze dokázat pomocí principu matematické indukce. Speciálně tedy platí 36 fx, y 79 x 57 y = 36 fx, y 35! x 36 = + x + y x + y Příklad Určete bod, ve kterém je gradient funkce fx, y = ln x + y roven vektoru, 6 9. Řešení Spočítáme gradient funkce fx, y = ln x + y. Pro parciální derivace prvního řádu platí y xy+, f x = x + y = y xy +, f y = x + y y = xy + y. Odtud gradf = xy +y. Gradient funkce f porovnáme se zadaným vektorem, 6 9. Platí y xy+, xy +y =, 6 y 9. Z rovnosti složek vektorů získáme systém rovnic xy+ =, xy +y = 6 9. Dosazením první rovnice do druhé dostáváme y = 6 9. Odtud y = ± 3 4. Dopočítáme x. Pro y = 3 4 je x = 3, pro y = 3 4 je x = 7 3. Gradient zadané funkce je roven vektoru, 6 9 v bodech [ 3, 3 4 ], [ 7 3, 3 4 ]. 37. Příklad Určete body, ve kterých se velikost gradientu funkce fx, y = x + y 3 rovná. Řešení Spočítáme gradient funkce fx, y = x + y 3. Pro parciální derivace prvního řádu platí f x = 3 x + y x = 3x x + y, f y = 3 x + y y = 3y x + y. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

16 Parciální a směrové derivace, gradient - řešené příklady 6 Odtud gradf = 3x x + y, 3y x + y. Pro velikost gradientu funkce f platí gradf = f x + f y = 9x x + y + 9yx + y = 9x + y = 3x + y. Dostáváme rovnici 3x + y =. Velikost gradientu funkce fx, y = x + y 3 ležících na kružnici x + y = 3. se rovná v bodech 38. Příklad Spočtěte derivaci fx, y = x y x v bodě A = [, ] ve směru vektoru u =,. + y Řešení Nejprve určíme parciální derivace funkce fx, y = x y x +y v bodě A = [, ].. f x = xx + y x y x 4xy x + y = x + y, f xa = f y = yx + y x y y x + y = 4x y x + y, f ya =. Odtud plyne, že gradfa =,. Nyní můžeme určit derivaci ve směru. Platí f ua = gradfa u =,, = =. 39. Příklad Zjistěte, zda je funkce fx, y = x 3 + y v bodě A = [, ] ve směru vektoru u = 3, rostoucí. Řešení Spočítáme derivaci funkce fx, y = x 3 + y v bodě A = [, ] ve směru vektoru u = 3,. Nejprve určíme parciální derivace prvního řádu funkce f v bodě A. f x = 3x x 3 + y, f xa = 3 3, f y = x 3 + y, f ya = 3. Odtud plyne, že gradfa = 3, 3. Nyní určíme derivaci ve směru. Platí 3 3 f ua = gradfa u = 3, 3, = = 4. 3 Protože je derivace f ua záporná, je funkce f v bodě A ve směru u klesající. 4. Příklad Spočtěte derivaci funkce fx, y = ln x + y v bodě A = [, ] ležícím na parabole y = 4x ve směru jednotkového vektoru tečny k parabole v tomto bodě. Řešení Nejprve určíme parciální derivace funkce fx, y = ln x + y v bodě A = [, ]. f x = x + y, f xa = 3, f y = x + y, f ya = 3 Odtud plyne, že gradfa = 3, 3. Spočteme rovnici tečny k parabole x = 4 y. Platí x x = = x y y y, kde x =, y =, x =. Rovnice tečny je tvaru x y + = a tečna má směrový vektor v =,. Jeho velikost je. Jednotkový vektor tečny je tedy u =,. Spočítáme derivaci ve směru. f ua = gradfa u = 3,, = = 3. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

17 Diferenciál a Taylorův polynom - řešené příklady 7 5 Diferenciál a Taylorův polynom 4. Příklad Spočtěte diferenciály funkcí f v daném bodě A. a fx, y = x y xy, A = [3, ]. b fx, y = arctg x y, A = [, ]. c fx, y, z = x y z, A = [,, 4]. Řešení a Spočteme parciální derivace funkce fx, y = x y = x +y x y, f xa = 3 8, f ya = yxy x y x x y = x +y d h fa = f xadx + f yady. Dosadíme. Platí d h fa = 3 8 xy v bodě A = [3, ]. Platí f x = xxy x y y x y = xy, f ya = 3. Diferenciál je tvaru 3 dx dy. b Spočteme parciální derivace funkce fx, y = arctg x y v bodě A = [, ]. Platí f x = + x y y = = y x +y, f xa = 5, f ya = + x x y y = x x +y, f ya = 5. Diferenciál je tvaru d hfa = = f xadx + f yady. Provedeme dosazení. Platí d h fa = 5 dx 5 dy. c Spočteme parciální derivace funkce fx, y, z = x y z v bodě A = [,, 4]. Platí f x = z, f xa = =, f ya = z, f ya =, f z = x y, f z za = 3 6. Diferenciál je tvaru d hfa = f xadx + + f yady + f zadz. Provedeme dosazení. Platí d h fa = dx dy + 6 dz. 4. Příklad Spočtěte druhé diferenciály následujících funkcí. a fx, y = e x y. b fx, y = x y x+y. c fx, y = xln y x. Řešení a Spočteme druhé parciální derivace funkce fx, y = e x y. Platí f x = e x y, f y = ye x y, f xx = = e x y, f xy = ye x y, f yy = e x y y y + e x y = 4y e x y. Druhý diferenciál je tvaru d h f = f xxdx + f xydxdy + f yydy. Provedeme dosazení. Platí d h f = dx ex y 4ye x y dxdy + 4y e x y dy. b Spočteme druhé parciální derivace funkce fx, y = x y x+y. Platí f x = y x+y, f y = x x+y, f xx = = 4y x+y, f 3 xy = x y x+y, f 3 yy = 4x x+y. Druhý diferenciál je tvaru d 3 h f = f xxdx +f xydxdy +f yydy. Provedeme dosazení. Platí d h f = 4y x+y dx + 4x y 3 x+y dxdy + 4x 3 x+y dy. 3 c Spočteme druhé parciální derivace fx, y = xln y x. Platí f x = ln yx + x y y x x = ln y x, f y = x y x x = x y, f xx = y y x x = x, f xy = y x x = y, f yy = x y. Druhý diferenciál je tvaru d h f = f xxdx + f xydxdy + f yydy. Provedeme dosazení. Platí d h f = x dx + y dxdy x y dy. 43. Příklad Spočtěte rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f v daném v bodě A. a fx, y = x 4 + x y xy + x, A = [, ]. b fx, y = ln x + y, A = [, ]. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

18 Diferenciál a Taylorův polynom - řešené příklady 8 Řešení a Spočteme parciální derivace funkce fx, y = x 4 + x y xy + x v bodě A = [, ]. Platí f x = 4x xy y +, f xa = 5, f ya = x x, f ya =. Dopočítáme z-ovou souřadnici z = fa =. Rovnice tečné roviny má tvar z z = f xx, y x x + f yx, y y y, kde A = [x, y ]. Provedeme dosazení. Platí z = 5x + y. Odtud plyne 5x + y z 3 =. Nyní nalezneme rovnici normály. Její obecná rovnice je tvaru y y x x f x x,y = z z f y x,y =. Po dosazení dostáváme x 5 = y = z. Úlohu o nalezení normály lze řešit také tak, že z rovnice tečné roviny 5x + y z 3 = napíšeme normálový vektor n = 5,,. Pak vektorová rovnice normály v bodě [,, ] je tvaru [x, y, z] = [,, ] + t5,,, t R. Tedyparametrické rovnice jsou x = + 5t, y = t, z = t. Vyloučením parametru t a porovnáním dostáváme opět vztah x 5 = y = z. b Spočteme parciální derivace funkce fx, y = ln x + y v bodě A = [, ]. Platí f x = x x +y, f xa = 4 5, f ya = y x +y, f ya = 5. Dopočítáme z-ovou souřadnici z = fa = ln 5. Provedeme dosazení do rovnice tečné roviny. Platí z ln 5 = 4 5 x + 5 y. Odtud plyne 4x + y = 5z 5 ln 5 =. Nyní nalezneme rovnici normály. Platí 5x 4 = 5y = z ln Příklad Spočtěte Taylorův polynom T x, y funkce fx, y = ln 7x 3y v bodě A = [, ]. Řešení Určíme potřebné parciální derivace funkce fx, y = ln 7x 3y v bodě A = [, ]. Platí f x = 7 7x 3y, f xa = 7, f y = 3 7x 3y, f ya = 3. Dále dx = x a dy = y. Diferenciál funkce f v bodě A je tvaru d h fa = f xadx+f yady = 7dx 3dy = 7x 3y = = 7x 3y. Provedeme dosazení do vzorce pro Taylorův polynom T x, y = fa +! d hfa. Platí fa = ln =. Odtud T x, y = 7x 3y. 45. Příklad Spočtěte Taylorův polynom T x, y funkce fx, y = e x + sin y v bodě A = [, ] a s jeho pomocí určete e + sin. Řešení Spočteme parciální derivace funkce fx, y = e x + sin y v bodě A = [, ]. Platí f x = e x, f ex +sin y xa =, f y = cos y, f ex +sin y ya =. Dále dx = x a dy = y. Diferenciál funkce f v bodě A má tvar d h fa = f xadx + f yady = dx + dy = x + y. Dosadíme do vzorce pro Taylorův polynom T x, y = fa +! d hfa. Platí fa = e + sin =. Odtud T x, y = + x + y. Nyní zřejmě e + sin = f, T, = = Příklad Spočtěte Taylorův polynom T x, y funkce fx, y = x y v bodě A = [, ]. Řešení Určíme potřebné parciální derivace funkce fx, y = x y v bodě A = [, ]. Platí f x = yx y, f xa =, f y = ln x x y, f ya = ; f xx = yy x y, f xxa =, f xy = x y + yln x x y, f xya =, f yy = ln x x y, f yya =. Dále dx = x a dy = y. Odtud plyne, že diferenciály potřebné k sestavení Taylorova polynomu mají tvar d h fa = f xadx+ + f yady = x, d hfa = f xxadx + f xyadxdy + f yyady = x y. Diferenciály dosadíme do vztahu pro Taylorův polynom T x, y = fa +! d hfa +! d hfa a upravíme. Platí T x, y = xy y +. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

19 Diferenciál a Taylorův polynom - řešené příklady Příklad Spočtěte Taylorův polynom T x, y funkce fx, y = x + y v bodě A = [3, 4] a s jeho pomocí určete Řešení Určíme potřebné parciální derivace funkce fx, y = x + y v bodě A = [3, 4]. f x x =, f x +y xa = 3 5, f y y =, f x +y ya = 4 5, f xx y =, f x +y xxa = 6 3 5, f xy xy =, x +y 3 f xya = 5, f yy x =, f x +y yya = Dále platí dx = x 3 a dy = y 4. Odtud plyne, že diferenciály potřebné k sestavení Taylorova polynomu mají tvar d h fa = f xadx + f yady = = 3 5 x y 4, d hfa = f xxadx + f xyadxdy + f yyady = 6 5 x x 3x y 4. Diferenciály dosadíme do vztahu pro Taylorův polynom T x, y = fa +! d hfa + +! d h fa. Dostáváme T x, y = x y x x 3x y 4. Dále T.98, 4.5 = = Hodnota z kalkulačky je přibližně Příklad Spočtěte Taylorův polynom T 3 x, y funkce fx, y = e x+y. v bodě A = [, ]. Řešení Parciální derivace funkce fx, y = e x+y potřebné k určení diferenciálů nalezneme snadno. Platí f = f x = f y = f xx = f xy = f yy = f xxx = f xxy = f xyy = f yyy = e x+y. fa = f xa = f ya = = f xxa = f xya = f yya = f xxxa = f xxya = f xyya = f yyya =. Dále platí dx = x a dy = y +. Diferenciály mají tvar d h fa = f xadx + f yady = x + y +, d hfa = f xxadx + +f xyadxdy+f yyady = x +x y++y+, d 3 hfa = f xxxadx 3 +3f xxyadx dy+ + 3f xyyadxdy + f yyyady 3 = x 3 + 3x y + + 3x y + + y + 3. Spočtené diferenciály dosadíme do vztahu pro Taylorův polynom T 3 x, y = fa +! d hfa + +! d h fa + 3! d3 h fa. Odtud T 3x, y = + x + x + + [x + x y + + y + + ] + 6 [x 3 + 3x y + + 3x y + + y + 3 ]. 49. Příklad Spočtěte Taylorův polynom T 3 x, y funkce fx, y = sin x cos y v bodě A = [, ]. Řešení Určíme potřebné parciální derivace funkce fx, y = sin x cos y v bodě A = [, ]. f x = cos x cos y, f xa =, f y = sin x sin y, f ya =, f xx = sin x cos y; f xxa =, f xy = cos x sin y, f xya =, f yy = sin x cos y, f yya = ; f xxx = cos x cos y, f xxxa =, f xxy = sin x sin y, f xxya =, f xyy = cos x cos y, f xyya =, f yyy = sin x sin y, f yyya =. Dále platí dx = x a dy = y. Diferenciály potřebné k sestavení Taylorova polynomu mají tvar d h fa = f xadx + f yady = x + y = x, d hfa = f xxadx + f xyadxdy + f yyady = x + xy + y =, d 3 hfa = f xxxadx 3 + 3f xxyadx dy + 3f xyyadxdy + f yyyady 3 = x x y + 3 xy + y 3 = x 3 3xy. Dosadíme do vztahu pro Taylorův polynom T 3 x, y = fa +! d hfa +! d h fa + 3! d3 h fa. Platí T 3 x, y = x 6 x3 xy. 5. Příklad Spočtěte Taylorův polynom T 3 x, y funkce fx, y = e x sin y v bodě A = [, ]. Řešení Určíme potřebné parciální derivace funkce fx, y = e x sin y v bodě A = [, ]. f x = e x sin y, f xa =, f y = e x cos y, f ya = ; f xx = e x sin y, f xxa =, f xy = e x cos y, f xya =, f yy = e x sin y, f yya = ; f xxx = e x sin y, f xxxa =, f xxy = e x cos y, f xxya =, f xyy = e x sin y, f xyya =, f yyy = = e x cos y, f yyya =. Dále platí dx = x a dy = y. Odtud plyne, že diferenciály potřebné k sestavení Taylorova polynomu mají tvar d h fa = f xadx+ +f yady = x+ y = y, d hfa = f xxadx +f xyadxdy+f yyady = x + xy+ y = xy, d 3 hfa = f xxxadx 3 + 3f xxyadx dy + 3f xyyadxdy + f yyyady 3 = x x y + 3 xy + + y 3 = 3x y y 3. Spočtené diferenciály dosadíme do vztahu pro Taylorův polynom T 3 x, y = fa +! d hfa + +! d h fa + 3! d3 h fa. Platí T 3 x, y = y + xy + 6 3x y y 3 = y + xy + x y 6 y3. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

20 Lokální extrémy - řešené příklady 6 Lokální extrémy Vyšetřete lokální extrémy následujících funkcí více proměnných: 5. Příklad fx, y = x + xy + 3y + 5x + y. Řešení Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Vznikne soustava f x = x + y + 5 =, f y = x + 6y + =. Parciální derivace existují pro každé [x, y] R a proto jedinými kandidáty na lokální extrémy jsou stacionární body, které nalezneme vyřešením vzniklé soustavy rovnic. Soustava je lineární, můžeme tedy použít metod lineární algebry Nalezli jsme stacionární bod a = [ 3 4, 3 4]. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matici f a. Platí Odtud plyne, že f xx =, f xy =, f yy = 6. f = f a = Určíme hlavní minory matice f a a použijeme Sylvestrovo kritérium viz učební text. Platí D a = > a D a = 8 >. Podle kritéria nastává v bodě a = [ 3 4, 3 4] lokální minimum funkce f.. 5. Příklad fx, y = xy 3x y + x + y. Řešení Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Vznikne soustava f x = y 6x + =, f y = x 4y + =. Parciální derivace existují pro každé [x, y] R a proto jedinými kandidáty na lokální extrémy jsou stacionární body, které nalezneme vyřešením vzniklé soustavy rovnic. Soustava má jediné řešení a = = [ 3, ] 4. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matici f a. Platí Odtud plyne, že f xx = 6, f xy =, f yy = = 4. f = f a = 6 4 Určíme hlavní minory matice f a a použijeme Sylvestrovo kritérium. Platí D a = 6 < a D a = >. Podle kritéria nastává v bodě a = [ 3 funkce f.., 4 ] lokální maximum 53. Příklad fx, y = x 3 + xy + 5x + y. Řešení Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Vznikne soustava f x = 6x + y + x =, f y = xy + y =. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

21 Lokální extrémy - řešené příklady Jedinými kandidáty na lokální extrémy jsou stacionární body, které nalezneme vyřešením vzniklé soustavy rovnic. Soustava je nelineární. Ze druhé rovnice plyne yx + =. Odtud x = y =. Dosazením x = do první rovnice dostáváme 6 + y =, odkud y = ±. Dále dosazením y = dostáváme 6x + x =, odkud x = x = 5 3. Soustava má čtyři řešení. Nalezli jsme čtyři stacionární body a = [, ], a = [ 5 3, ], a 3 = [, ], a 4 = [, ]. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matice f a i, i =,, 3, 4. Platí Odtud plyne, že f xx = x +, f xy = y, f yy = x +. f = x + y y x + Po dosazení souřadnic stacionárních bodů dostáváme f a =, f a = 4 3, f a 3 =. 4 4, f 4 a 4 = 4 Určíme hlavní minory matic f a i a použijeme Sylvestrovo kritérium. Platí D a = >, D a = >. Podle kritéria nastává v bodě a lokální minimum funkce f. Dále D a = <, D a = 4 3 >. V bodě a nastává lokální maximum funkce f. Dále platí D a 3 = <, D a 3 = 6 < a D a 4 = <, D a 4 = <. Podle kritéria nenastává v bodě a 3 ani v bodě a 4 lokální extrém funkce f. 54. Příklad fx, y = x 3 + xy xy 5x. Řešení Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Vznikne soustava f x = 3x + y y 5 =, f y = xy x =. Nalezneme stacionární body. Soustava je nelineární. Ze druhé rovnice plyne xy =. Odtud x = y =. Dosazením x = do první rovnice dostáváme y y 5 =, odkud y = ± 6. Dále dosazením y = dostáváme 3x 6 =, odkud x = ±. Soustava má čtyři řešení. Nalezli jsme čtyři stacionární body a = [, ], a = [, ], a 3 = [, + 6], a 4 = [, 6]. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matice f a i, i =,, 3, 4. Platí Odtud plyne, že f xx = 6x, f xy = y, f yy = x. f 6x y = y x Po dosazení souřadnic stacionárních bodů dostáváme f 6 a = f 6 a 3 = 6, f a =., f a 4 = Určíme hlavní minory matic f a i a použijeme Sylvestrovo kritérium. Platí D a = 6 >, D a = 4 >. Podle kritéria nastává v bodě a lokální minimum funkce f. Dále D a = 6 <, D a = 4 >. V bodě a nastává lokální maximum funkce f. Dále platí D a 3 =, D a 3 = 4 < a D a 4 =, D a 4 = 4 <. Podle kritéria nelze rozhodnout, zda v bodech a 3, a 4 dochází k lokálním extrémům funkce f. Vyšetříme nejprve podrobně okolí bodu a 3. Zvolme podokolí, které je průnikem libovolného okolí s přímkou y = + 6. Zřejmě platí f x, + 6 = x x x + 6 5x = x 3. Je-li x >, pak f x, + 6 >, Je-li x <, pak f x, + 6 <. Odtud plyne, že v bodě a 3 není lokální extrém. Podobně postupujeme v případě bodu a 4. Volme podokolí, které je průnikem libovolného okolí s přímkou y = 6. Zřejmě platí f x, 6 = x x x 6 5x = x 3. Je-li x >, pak f x, 6 >, Je-li x <, pak f x, 6 <. Odtud plyne, že ani v bodě a 4 není lokální extrém.,.. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

22 Lokální extrémy - řešené příklady 55. Příklad fx, y = x 3 3xy + y 3 +. Řešení Spočteme parciální derivace a položíme je rovny nule. Vznikne soustava f x = 6x 3y =, f y = 3x + 6y =. Nalezneme stacionární body. Soustava je nelineární. Z první rovnice plyne y = x. Dosazením do druhé rovnice dostáváme 6x 3x =, odkud x = x =. Soustava má dvě řešení. Nalezli jsme dva stacionární body a = [, ], a = [, ]. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matice f a a f a. Platí f xx = x, f xy = 3, f yy = y. Odtud plyne, že f x 3 = 3 y Po dosazení souřadnic stacionárních bodů dostáváme f 3 a = 3., f a = Určíme hlavní minory matic a použijeme Sylvestrovo kritérium. Platí D a =, D a = 9. Podle kritéria nelze rozhodnout, zda v bodě a nastává extrém funkce f. Dále D a = 6 >, D a = 7 >. V bodě a nastává lokální minimum funkce f. Nyní vyšetříme podrobně okolí bodu a. Zvolme podokolí, které je průnikem libovolného okolí s osou x, tj. přímkou y =. Zřejmě platí fx, = x 3 +. Je-li x >, pak fx, > = fa. Je-li x <, pak fx, < = fa. Odtud plyne, že v bodě a není lokální extrém. 56. Příklad fx, y, z = x 3 + y + z 3xz y + z. Řešení Sestavíme soustavu rovnic f x = 3x 3z =, f y = y =, f z = z 3x + =. Ze druhé rovnice plyne y =. Ze třetí plyne z = 3x. Dosazením do první rovnice dostáváme 3x 33x =, odkud x = x =. Soustava má dvě řešení a = [,, ], a = [,, 4]. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matice f a a f a. Platí Odtud plyne, že f xx = 6x, f yy =, f zz =, f xy =, f xz = 3, f yz =. f = 6x 3 3 Po dosazení souřadnic stacionárních bodů dostáváme f a =, f a = Určíme hlavní minory matic a použijeme Sylvestrovo kritérium. Platí D a = 6 >, D a = >, D 3 a = 6 <. Podle kritéria nenastává v bodě a lokální extrém funkce f. Dále D a = >, D a = 4 >, D 3 a = 6 >. V bodě a nastává lokální minimum funkce f.. RNDr. Jiří Klaška, Dr. ÚM FSI v Brně,

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více