Znalecký posudek č. 3625/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 3625/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk, ve vlastnictví Bělské Lucie. Objednatel posudku: JUDr. Ondřej Mareš Exekutorský úřad v Litoměřicích Novobranská Litoměřice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce č.j. 124 Ex 9036/11-25 prodejem nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. Holečkova Praha 5 Košíře MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 Posudek obsahuje 12 stran textu včetně titulního listu a 22 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek se stanovením ceny obvyklé v místě a čase nemovitosti zapsané na LV č. 141, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: rodinný dům Pátek Pátek Region: Středočeský Okres: Nymburk Katastrální území: Pátek u Poděbrad 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spolumajitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 141, kat. úz. Pátek u Poděbrad, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Nymburk, vyhotoven dálkovým přístupem - kopie mapy katastrální - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 9036/11-25 ze dne usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 9036/11-38 ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace od místního občana - informace z realitního trhu - skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém 5. Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnictví k oceňované nemovitosti nebylo doloženo nabývacími listinami, je však evidenčně vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí. Dle listu vlastnictví č. 141, kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk, ze dne oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem předmětu ocenění je: Adamcová Marie, Mládežnická 1982, Nymburk, Nymburk 2 1/6 Bělská Lucie, Jiřího Náměstí 20/1, Poděbrady I, Poděbrady 1 1/2 Bucharová Jana, Višňová 575, Mladá, Milovice nad Labem 1 1/6 Ohrazda Josef, K Oboře 130, Přední Lhota, Poděbrady 1 1/6 2

3 oddíl B - nemovitosti: rodinný dům č.p. 43 umístěný na pozemku parc. č. St. 16 pozemek parc. č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 384 m 2 pozemek parc. č. 24/10 - zahrada o výměře 1046 m 2 oddíl B1 - jiná práva: bez zápisu oddíl C - omezení vlastnického práva: - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 7 Nc-6271/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 12Nc-5499/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Plzeň, 94 EX-4393/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 1Nc-7529/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 1Nc-7573/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 2, 071Ex-7826/ ze dne Exekuční příkaz Exekutorský úřad Klatovy, 120 Ex-12790/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23Nc-5565/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Ostrava, 069 EX-1528/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23Nc-5565/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 Nc-5958/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 22 Nc-6261/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Břeclav, 123 EX-562/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 EXE-7240/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 EXE-7255/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Svitavy, 111 EX-7038/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Svitavy, 111 EX-7078/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 22 EXE-7775/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk Klatovy, 120 EX-12790/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 EXE-6971/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23 EXE-6428/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk Klatovy, 120 EX-32727/ ze dne Právní moc ke dni

4 - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, 120 EX-32727/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Nymburk, 21 EXE 7355/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, 120 EX-38188/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Nymburk, 23 EXE 5772/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 6, 025 Ex-19420/ ze dne Klatovy, 120 EX-38188/ ze dne Právní moc ke dni Praha 6, 025 Ex-19420/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Litoměřice, 124 EX- 9036/ ze dne Právní moc ke dni Brno-venkov, 59 EX-1929/ ze dne Právní moc ke dni Litoměřice, 124 EX-9036/ ze dne Právní moc ke dni Plzeň-město, 094 EX-04279/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň, 094EX-04279/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23EXE-5257/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov, 103EX-04592/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Nymburk, 22 EXE 5172/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, 120 EX-2842/ ze dne Přerov, 103 Ex-04592/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 EXE-5541/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Nymburk, 22 EXE 5445/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 22 EXE-5359/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23 EXE-5805/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov, 103 Ex-21692/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, 120 EX-7481/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 22 EXE-5487/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, 137 Ex- 2796/ ze dne

5 Brno-venkov, 137Ex-2796/ ze dne Právní moc ke dni Klatovy, 120 EX-7481/ ze dne Právní moc ke dni Liberec, 131 EX-6761/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 21 EXE-7990/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 8, 76 EX-1408/ ze dne Přerov, 103 Ex-21692/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 22 EXE-5382/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 7, 101 EX-710/ ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Nymburce, 23 EXE-6418/ ze dne ; uloženo na prac. Nymburk - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 7, 101 EX-710/ ze dne Praha 8, 76 EX-1408/ ze dne Právní moc ke dni Praha 3, 091 EX-02898/ ze dne Právní moc ke dni oddíl D - jiné zápisy: Klatovy, 120 EX-2842/ ze dne Praha 5, 067 EX / ze dne Praha 7, 101 EX-710/ ze dne Praha 7, 101 EX-710/ ze dne oddíl E - nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Rozhodnutí o dědictví D 152/ Rozhodnutí o dědictví D 152/ Smlouva darovací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Dokumentace a skutečnost: Vzhledem k nesoučinnosti majitelů oceňované nemovitosti, neměl znalec k dispozici stavební ani výkresovou dokumentaci. Při výpočtech uvedených ve znaleckém posudku vycházel znalec z výměr zjištěných fyzických měřením na místě samém. Prohlídka nemovitosti byla provedena pouze částečně, nebyl umožněn vstup do nemovitosti. Povinná nekontaktovala znalce za účelem poskytnutí nutných informací, ačkoli k tomu byla v usnesení vyzvána. 5

6 Dle sdělení spolumajitele je dům, již delší dobu, ve stavu započaté vnitřní rekonstrukce, a obyvatelná a obývaná je pouze jedna místnost. 7. Celkový popis nemovitosti: Obec Pátek leží ve Středočeském kraji, jihovýchodně od okresního města Nymburk a severovýchodně od Poděbrad. V obci s minimální občanskou vybaveností je doprava zajišťována autobusy. Rozšířená občanská vybavenost je v Poděbradech (cca 4 km) a kompletní v Nymburce (cca 12 km). Oceňovaná nemovitost se nachází v severozápadní části Pátku, je jednopodlažní s půdními prostory a navazující hospodářskou budovou. Dům je přístupný z východu ze zpevněné komunikace protínající obec, napojen na elektrorozvod a kanalizaci, voda čerpána ze studny. 8. Obsah posudku: a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům b) Pozemky b 1 ) Pozemky 9. Popis objektů a pozemků: a) Ocenění porovnávacím způsobem a 1 ) Rodinný dům Oceňovaná nemovitost se nachází v severozápadní okrajové části obce Pátek, okres Nymburk. Nemovitost je jednopodlažní, s půdními prostory, přístupná po zpevněné komunikaci. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce kamenná, stropy dřevěné, krovy sedlové konstrukce dřevěné kryté taškami. Venkovní povrchy upraveny štukem, klempířské konstrukce z pozink. plechu, dveře a okna jsou dřevěná. Dům je napojen na elektrorozvod a kanalizaci, voda čerpána ze studny, vytápění akumulačními kamny, voda ohřívána el. bojlerem. Dle sdělení spolumajitele je dům, již delší dobu, ve stavu započaté vnitřní rekonstrukce, a obyvatelná a obývaná je pouze jedna místnost. Vzhledem k tomu, že majiteli nebyla předložena stavební dokumentace, byly výměry rodinného domu stanoveny na základě místního šetření a z dostupných dokumentů. Stáří nemovitosti stanoveno odhadem. b) Pozemky b 1 ) Pozemky Oceňované pozemky leží v severozápadní části obce Pátek, okres Nymburk. Pozemky tvoří celek téměř obdélníkového tvaru, jsou rovinné, přístupné z východu po zpevněné místní komunikaci. Pozemek parc. č. St. 16 je částečně zastavěn rodinným domem. Pozemek parc. č. 24/10 je neudržovaný. 6

7 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům - 26a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Středočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 90 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 4 819,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 6*21 = 126,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 126,00 m 2 3,00 m Obestavěný prostor: 1.NP: (6*21)*(3,00) = 378,00 m 3 zastřešení: = 189,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 567,00 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 126,00 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 126,00 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo I -0,08 smíšené nebo kamenné 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. kanal. IV 0,04 nebo domovní čistírna 6. Způsob vytápění stavby - Lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7

8 7. Zákl. příslušenství v RD - Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. II -0,05 nebo mimo stavbu RD 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 90 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,332 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - základní škola II 0,00 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - podílové spoluvlastnictví I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,332 * 0,970 * 0,850 = 0,274 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 4 819,- Kč/m 3 * 0,274 = 1 320,41 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 320,41 Kč/m 3 * 567,00 m 3 = ,47 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,47 Kč ,47 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Rodinný dům - zjištěná cena = ,24 Kč 8

9 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Rodinný dům a 1 ) rodinný dům Popis porovnávaných objektů: Jednotka: zastavěná plocha Množství jednotek oceňované stavby: 126,00 První srovnávaná nemovitost - rodinný dům v Pátku, okres Nymburk. Zděný, jednopodlažní, nepodsklepený dům na pozemku o výměře 542 m 2 je v dobrém stavu, s možností půdní vestavby, vytápěn ústředním topením na tuhá paliva. K domu náleží garáž. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Druhá srovnávaná nemovitost - rodinný dům v Pátku, okres Nymburk. Zděný, částečně podsklepený, jednopodlažní dům s půdními prostory stojí na pozemku o výměře m 2, je v dobrém stavu, napojen na veřejnou kanalizaci, vytápěn ústředně tuhými palivy. K domu náleží hospodářská budova s garáží a půdou. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Třetí srovnávaná nemovitost - rodinný dům v Pátku, okres Nymburk. Zděný, jednopodlažní dům na pozemku o výměře 750 m 2 je po vnitřní rekonstrukci, vytápěn kotlem na tuhá paliva. K domu náleží garáž s dílnou. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Čtvrtá srovnávaná nemovitost - rodinný dům v Poděbradech, okres Nymburk. Částečně podsklepený, zděný, jednopodlažní dům na pozemku o výměře 351 m 2 se nachází v centru Poděbrad, je po částečné rekonstrukci, vytápěn plynovým kotlem a krbovými kamny. K domu náleží přidružená stavba, částečně opravená. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] RD Pátek ,- Kč 1,00 1,00 0,80 0,97 1,05 0,70 110, ,79 RD Pátek ,- Kč 1,00 1,00 0,70 0,97 1,00 0,70 120, ,06 RD Pátek ,- Kč 1,00 1,00 0,80 0,97 1,00 0,70 150, ,19 RD Poděbrady ,- Kč 0,60 1,00 0,65 0,97 1,07 0,70 80, ,67 Součet: ,70 Kč/jedn. / 4 Průměrná jednotková cena: 7 293,42 Kč/jedn. 9

10 Minimální jednotková cena: 6 482,19 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: 7 882,06 Kč/jedn. Základní cena: 7 293,42 Kč 126,00 á 7 293,42 Kč/ = ,92 Kč - výsledná cena = ,92 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří St ,00 87, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,6340 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,67 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 87,50 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 24/ ,00 87, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,6340 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem , ,36 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Pozemky - zjištěná cena = ,18 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 10

11 C. Rekapitulace Administrativní cena ½ nemovitosti: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Stanovisko znalce: Při stanovení výsledné obecné (obvyklé) ceny, je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekologickým souvislostem a ke kladným i záporným aspektům, vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní dostupnost, universálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská situace. Při stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti, bylo třeba vzít v úvahu tyto základní skutečnosti a ovlivňující aspekty: a) situace na trhu s realitami - nabídka obdobných nemovitostí na trhu s realitami v této lokalitě je střední b) parametry povyšující cenu: velikost pozemku, v blízkosti lázeňských Poděbrad c) parametry ponižující cenu: podílové spoluvlastnictví, nutnost vložení investic do rekonstrukce a modernizace Na základě zjištěných hodnot výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů stanovuji obvyklou cenu 1/2 nemovitosti ve výši Kč Obvyklá cena ½ nemovitosti: ,- Kč slovy: čtyři sta padesát devět tisíc Kč V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 11

12 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3625/2012 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B, spol. s r.o., Holečkova 657, Praha 5 - Košíře, IČO: , předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , která současně zajistila a zpracovala podklady pod poř. č. 310/2012. E. Seznam příloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 12

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3610-433/2013 O ceně rodinného domu a garáže bez čp/če v Černošicích, Dr. Janského č.p.2096, včetně příslušenství a pozemků p.č.2657/22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 119 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

Znalecký posudek č. 3125/10

Znalecký posudek č. 3125/10 Znalecký posudek č. 3125/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 85 Přistoupim, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.90 a 414/22 kú. Přistoupim obec Přistoupim kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více