Případy užití RSSystems

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případy užití RSSystems"

Transkript

1 Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými jak RZ). Uživatelem definvaný rejstřík Slvní zadání...1 Hlavní záměr systému:...1 Oprávnění účastníků...2 Slvníček pjmů:...2 Obsluha restaurace...2 Prvzní restaurace...3 Veducí...3 Kalalg pžadavků...4 Funkční pžadavky...4 Nefunkční pžadavky...5 USE-CASE Mdel...5 Obsluha...5 Veducí...8 Prvzní...10 Seznam a ppis účastníků...12 Mapvání pžadavků...12 Výkaz práce...12 Slvní zadání Hlavní záměr systému: Systém je navržen tak, aby všem účastníkům umžnil evidvat infrmace bjednávkách, bsazení stlů či zásbách restaurace. Zadávat infrmace d systémů může puze účastník. Infrmační systém pr restaurační zařízení umžní zpracvávat bjednávky d bsluhy, vytvářet statistiky pr majitele prvzvny, kntrlvat stav zásb v restauraci a následně ukládat všechna data a jejich zálhvaní za určité časvé bdbí. Pr účely evidence bsahu skladu se pužívá něklik plžek tj. název,cena, pčet kusů. Při evidenci bjednávek se ukládají následující infrmace stůl ke kterému bjednávka patří, id čísl účtu, názvy bjednaných plžek, jejich cena, záznam stavu bjednávky, jmén bsluhy, která daný účet vyúčtvala. Pr veducíh je určena funkce statistiky a mžnst zalžení učtu pr Prvznih a nasledna kntrla tht účtu. Dále systém umžňuje pr veducíh zbrazení zisku a pčtu prdanéh zbží za zadané bdbi. Pr prvzníh systém pskytuje tyt služby: Práci s plžkami, kde prvzní muže přidávat d systému plžky, upravvat plžky a dstraňvat plžky ze systému.dále systém umžňuje 1

2 prvznimu zakládat učy pr bluhu jejích kntrlu, mdifikaci a připadné zrušení účtu pr případ, že by bluha uknčila pracvní pměr v restauraci. Systém umžní též infrmvat prvzníh na nedstatek některé z plžek ve skladu. Oprávnění účastníků Základními kameny celéh systému jsu tři typy právnění. Tyt právnění se liší v přístupvých právech k systému. Každé právněná zahrnuje následující práva. Slvníček pjmů: RSSystems je Infmační systém evidence bjenávek Obsluha neb číšník Je zaměstnanec, který pracuje s bjednávkami. Prdukt jsu všechny plžky c nabízí restaurace.(jídla a piti). Prvzní Je zaměstnanec,který má na starsti prvz restaurace. Veducí je sba, která řídi restauraci. Zákazník je sba, která využívá služeb restaurace. Stůl je míst určené pr zákazníky restaurace. Restaurace je stravvací zařizeni se stly. Účastníkem může být bsluha, veducí neb prvzní Účet je sada právnění pr danéh účastníka. Obsluha restaurace 1. Přihlašení d systému Při přihlášení d systému zadá bshluha jmén a hesl a systém věří platnst udajů. 2. Vybraní stlu Je prces při kterém bsluha vybere ze systému čísl stlu, kde sedí zákazníci, teprve ptm může bsluha vytvřit učet a zadávat d systému bjednávky d zákaznika. 3. Vytvření učtů Obsluha vytvří k vybranému stlu účet na který se zadávají bjednávky d zákazníku. 4. Zrušení účtu Je akce při které bsluha zrušit vytvřený účet v případě, kdy se zákazník rzhdne dejit před ddáním bjednávky. Obsluha debere plžky z účtu a účet zruší. 5. Vybraní učtu Při zadávaní jedntlivých bjednávek d zákazníku Obsluha vybere knkrétní účet danéh stlu ke kterému patří bjednávky. 6. Přidání plžek na účet Obsluha přidá na vybraný účet plžku dle bjednávky zákazníka. 7. Odebrání plžek z vybranéh účtu Je funkce systému umžňující bsluze debrat z účtu jedntlivé plžky pr přepad, že se zákazník rzhdne zrušit bjednávanu plžku. 8. Zjištění stavu účtu Je funkce systému umžňující bsluze průběžně kntrlvat aktuální stav účtu.například pr zjištění utracené částky zákazníka. 9. Přesunutí vybranéh účtu na jiný stůl Tat funkce muže být pužita bsluhu pr případ,když se zákazník rzhdné z nějakých 2

3 důvdu změnit stůl.obsluha z aktuálníh stlu přesune účet na jiný stůl. 10.Vyúčtvání vybranéh účtu Umžňuje bsluze vyúčtvat veškeré bjednané plžky zákazníka.kde tt vyúčtvání sknčí vytištěním stvrzenky, na které zákazník uvidí pdrbné infrmace své útratě. 1. Zjištění vlných stlů Tut funkci bsluha zjistí vlná místa s v restauraci v případě že zákazník si chce rezervvat stůl. 12.Rezervace vlných stlů Je mžnst, rezervvat stly pr zákazníky. 13.Odhlášení d systému Odhlásí bsluhu ze systému. Prvzní restaurace 1. Přihlášení d systému Při přihlášení d systému zadá bsluha jmén a hesl a systém věří platnst údajů. 2. Přidání jedntlivých plžek Je funkce systému umžňující prvznímu přidávat jedntlivé plžky d systému.u přidávaných plžek se eviduje jejích název, mnžství a cena. 3. Vyhledávání jedntlivých plžek Je funkce systému umžňující prvznímu vyhledat pžadvanu plžku. 4. Změna jedntlivých plžek Tat funkce systému umžňuje prvznímu mdifikvat u jedntlivých plžek jejich mnžství a cenu. 5. Odebraní jedntlivých plžek Je vlastnst systému umžňující prvznímu dstranění vybraných plžek z evidence. 6. Zalžení účtu bsluhy Umžni prvznímu vytvřit nvý uživatelský účet pr bsluhu. 7. Změna účtu bsluhy Upraví existující uživatelský účet bsluhy. 8. Zrušení účtu bsluhy Je vlastnst systému umznujici prvznímu smazat uživatelský účet bsluhy pr případ 9. Zbrazení denní tržby bsluhy Tat funkce vypíše tržby knkrétníh číšníka neb všech dhrmady. 10. Zaznamenání rzdílu na skladu Zápis rzdílu mezi debranými plžkami a skutečným skladem stavu 11. Odhlášení d systému Odhlásí bsluhu ze systému. Veducí 1. Přihlášení d systému Přihlásí veducíh d systému 2. Zalžení účtu prvzníh Vytvří uživatelský účet pr prvzníh 3. Změna účtu prvzníh 3

4 Upraví existující uživatelský účet pr prvzníh 4. Zrušení účtu prvzníh Odstraní existující uživatelský účet pr prvzníh 5. Zbrazení tržeb Vypíše tržby v zadaném bdbí 6. Zbrazení debraných plžek Vypíše pčty debraných plžek ze skladu za určité bdbí 7. Odhlášení d systému Odhlásí veducíh ze systému Kalalg pžadavků Funkční pžadavky Infrmační systém pr restaurační zařízení umžňuje: Zpracvávat bjednávky d bsluhy a tt zpracvání zahrnuje: 1)Vybraní stlů 2)Vytvření učtů 3)Zrušení účtů 4)Vybraní učtů 5)Přidání plžek na účet 6)Odebrání plžek z vybranéh účtů 7)Zjištění stavu účtu 8)Přesunutí vybranéh účtu na jiný stůl 9)Vyúčtvání vybranéh účtu 10)Rezervace vlných stlů 11)Zjistit vlné stly Vytvářet statistiky pr majitele prvzvny kde systmém umžňuje 1)Zalžení účtu prvzníh 2)Změna účtu prvzníh 3)Zrušení účtu prvzníh 4)Zbrazení tržeb 5)Zbrazení debraných plžek 6)Editace účtů bsluhy 7)Editace účtů prvzníh 8)Zbrazení skladvých zásb Kntrlvat stav zásb v restauraci a následně ukládat všechna data 1)Přidání jedntlivých plžek 2)Vyhledávání jedntlivých plžek 3)Změna jedntlivých plžek 4)Odebraní jedntlivých plžek 5)Zalžení účtu bsluhy 6) Vybrat účet 7)Změna účtu bsluhy 8)Zrušení účtu bsluhy 4

5 9)Zbrazení denní tržby bsluhy 10)Zaznamenání rzdílu na skladu Nefunkční pžadavky 1)Přihlašvání d systému. 2)Dstupnst systému(přes siť). 3)Zabezpečení systému: Firewall,Antivirus. 4)Sftwarva implementace systemu v prgramvacim jazyku Java. 5)Kmunikace PDA s infrmačním systémem pmci bluetth neb wifi. USE-CASE Mdel Obsluha 1. Přihlásit se d systému Přihlásí uživatele d systému Přihlášení d systému Případ užití začíná, když se chce uživatel začít pracvat se systémem. Systém vyzve uživatele k zadání uživatelskéh jména a hesla 5

6 Uživatel zadá svje uživatelské jmén a hesl. Systém věří zadané údaje. Jestliže uživatel zadá neplatné jmén neb hesl pkračuje případ užití bdem 2. Systém přihlásí uživatele d systému s rlí, která byla zadanému uživatelskému jménu přiřazena. 2. Vybrat stůl Umžní vybrat knkrétní stůl Vybraní stlu Případ užití začíná, když chce bsluha vybrat stůl Systém zbrazí knkrétní stly v restauraci Obsluha vybere knkrétní stůl 3. Vytvřit účet Prvede vytvření nvéh účtu pr nvé zákazníky Vytvření účtu Případ užití začíná, když bsluha zakládá nvý účet nvým zákazníkům 4. Zrušit účet Umžňuje zrušit prázdný účet Zrušení účtu Případ užití začíná, když chce bsluha zrušit vytvřený účet u kteréh ještě nebyly plžky ddány Obsluha zvlí zrušit účet Systém vyzve bsluhu, aby vybrala účet, který chce zrušit INCLUDE (vybrat účet) Obsluha zvlí účet Jestliže už bsahuje plžky INCLUDE(debrat plžku) Systém účet smaže 5. Vybrat účet Vybere účet Vybraní učtu Případ užití začíná, když bsluha vybírá knkrétní účet, knkrétních zákazníků, pkud je u jednh stlu více účtů Obsluha zvlí vybrat účet Systém zbrazí účty knkrétníh stlu Obsluha jeden z nich vybere 6. Přidat plžku na účet Umžní přidávat plžky na účet Přidání plžek na účet Případ užití začíná, když chce bsluha přidat nvu plžku na účet INCLUDE (vybrat účet) Obsluha přidá plžku na tent účet 7. Odebrat plžku z účtu Odebere stávající plžku z účtu 6

7 Odebrání plžek z vybranéh účtu Případ užití začíná, když bsluha ptřebuje debrat stávající plžku z účtu INCLUDE (vybrat účet) Obsluha vybere plžku, kteru chce dstranit Systém dstraní vybranu plžku 8. Zjistit stav účtu Zjistí stav plžek na zvleném účtu Zjištění stavu účtu Případ užití začíná, když ptřebuje bsluha zjistit stav na určitém účtu INCLUDE(vybrat účet) Obsluha zvlí zbrazit stav účtu Systém zbrazí stav na daném účtu 9. Přesunut vybraný účet na jiný stůl Tat funkce muže být pužita bsluhu pr případ,když se zákazník rzhdné z nějakých důvdu změnit stůl.obsluha z aktuálníh stlu přesune účet na jiný stůl. Přesunutí vybranéh účtu na jiný stůl Případ užití začíná, když chce bsluha přesunut účet k jinému stlu INCLUDE (vybrat účet) Obsluha změní čísl stlu u tht účtu Systém přiřadí účtu nvý stůl 10. Vyúčtvat vybraný účet Umžňuje bsluze vyúčtvat plžky z účtu zákazníka. Vyúčtvání vybranéh účtu Případ užití začíná, když chce bsluha vyúčtvat účet INCLUDE (vybrat účet) Obsluha zvlí vyúčtvat Systém účet vyúčtuje 11. Rezervvat vlné stly Tut funkcí je mžné rezervvat vlný stůl Rezervace vlných stlů Případ užití začíná, když chceme rezervvat vlný stůl Obsluha zvlí funkci zbrazit vlné stly Systém zbrazí vlné stly Obsluha vybere stůl, který chce rezervvat Systém značí stůl jak rezervvaný 12. Odhlásit d systému Odhlásí uživatele ze systému Odhlášení d systému Případ užití začíná, jestliže chce uživatel uknčit práci se systémem. Uživatel stiskne tlačítk dhlásit. Systém uživatele dhlásí. 7

8 Veducí 1. Přihlásit se d systému Přihlásí uživatele d systému Případ užití začíná, když se chce uživatel začít pracvat se systémem. Systém vyzve uživatele k zadání uživatelskéh jména a hesla Uživatel zadá svje uživatelské jmén a hesl. Systém věří zadané údaje. Jestliže uživatel zadá neplatné jmén neb hesl pkračuje případ užití bdem 2. Systém přihlásí uživatele d systému s rlí, která byla zadanému uživatelskému jménu přiřazena. 8

9 2. Vytvřit nvý účet Vytvří účet prvzníh Zvlí plžku přidat účet Veducí zvlí jak typ účtu prvzní Veducí vyplní sbní údaje Veducí vyplní statní údaje (míst práce,...) Systém vytvří účet Systém vygeneruje hesl, které si prvzní změní při prvním přihlášení 3. Editace účtu Edituje účet prvzníh Veducí vybere účet prvzníh Veducí zvlí editace účtu Veducí změní údaje Systém upraví účet 4. Zbrazit tržby Zbrazí tržby v zadanáme časvém bdbí Veducí vybere zbrazit tržby Veducí zadá bdbí, za které chce zbrazit tržby Zbrazí v jaké čí jakých prvzvnách chce tyt údaje zbrazit Systém zpracuje údaje a zbrazí výsledky 5. Zbrazit stav skladu Zbrazí aktuální stav skladu Veducí vybere zbrazit sklad Veducí vybere typ infrmace, kteru chce zbrazit (např. pčty debraných plžek) Veducí zadá bdbí, za které chce zbrazit infrmace Veducí vybere rzsah zbrazní plžek (např. všechny) Zbrazí v jaké čí jakých prvzvnách chce tyt údaje zbrazit Systém zpracuje údaje a zbrazí výsledky 6. Vytvřit nvý účet bsluhy Vytvří nvý účet pr bsluhu Zvlí plžku přidat účet Veducí zvlí jak typ účtu bsluha Veducí vyplní sbní údaje Veducí vyplní statní údaje (míst práce,...) Systém vytvří účet Systém vygeneruje hesl, které si prvzní změní při prvním přihlášení 7. Editvat účet bsluhy Upravý účet bsluhy Veducí vybere účet bsluhy Veducí zvlí editace účtu Veducí změní údaje Systém upraví účet 8. Smazat účet bsluhy Smaže účet Veducí vybere účet Zvlí smazat účet Systém vymaže účet 9. Odhlásit d systému 9

10 Odhlásí uživatele ze systému Případ užití začíná, jestliže chce uživatel uknčit práci se systémem. Uživatel stiskne tlačítk dhlásit. Systém uživatele dhlásí. Prvzní 1. Přihlásit se d systému 10

11 Případ užití začíná, když se chce uživatel začít pracvat se systémem. Systém vyzve uživatele k zadání uživatelskéh jména a hesla Uživatel zadá svje uživatelské jmén a hesl. Systém věří zadané údaje. Jestliže uživatel zadá neplatné jmén neb hesl pkračuje případ užití bdem 2. Systém přihlásí uživatele d systému s rlí, která byla zadanému uživatelskému jménu přiřazena. 2. Přidaní plžkyd systému Mžnst přidání jedntlivých plžek d systému Případ užití začíná, když chce Prvzní zadat d systému nvu plžku Systém zbrazí seznam služeb Prvzní vybere Přidání plžek Systém zbrazí tabulku, d které se zadavají údaje Prvzní přidá udáje plžce a vylisuje Systém ukladá plžku 3. Vybrat plžku Prvzní vybere Vzhledat učet Systém zbrazí kriteria, pdle které se má plžka vyhledat Prvzní zadá kriteria Najde-li plžku, systém ji zbrazítak systém hlasí chybu 4. Odebrat plžku Prvzní vybere Odebrat Systém debere plžku ze systému 5. Změnit plžku Prvzní vybere Změnit Prvzní přidá údaje plžce a validuje Systém ukladá změny 6. Vytvřit nvý účet bsluhy Zvlí plžku přidat účet Veducí zvlí jak typ účtu bsluha Veducí vyplní sbní údaje Veducí vyplní statní údaje (míst práce,...) Systém vytvří účet Systém vygeneruje hesl, které si prvzní změní při prvním přihlášení 7. Zvlit stůl 8. Odstranit stůl 9. Vytvřit nvý stůl 10. Vybrat účet Systém zbrazí seznam služeb Prvzní vybere Vzhledat učet Systém zbrazí kriteria, pdle které se má učet vyhledat Prvzní zadá kriteria Systém vyhledá 11. Zrušit účet Prvzní vybere Zrušit Systém zruší účet. Systém upzrní ptvrzení zrušení učtu Vybere-li Prvzní An Je učet zřušen 11

12 Vybere-li Prvzní Ne Systém nic neudělá 12. Změnit účet Prvzní vybere Změnit účet Prvzní změní údaje a ptvrdi změnu. 13. Zbrazit tržbu Prvzní vybere Zbrazit třžbu Systém zbrazí tržbu Obsluhy 14. Zaznamenat rzdíl na skladu Systém zbrazí seznam služeb Prvzní vybere zaznamenat rzdil Systém zbrazí mist, d kteréh může Prvzni psat. Prvzni zaznamena rzdil na skladě. Seznam a ppis účastníků Veducí Prvzní Obsluha Má na starsti vedení celu restaraci, dhlíží na prvzníh. Řídí chd prvzvny. Osba, které pracuje s bjenávkami Mapvání pžadavků Výkaz práce 12

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více