Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd"

Transkript

1 Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh webu, analýzách webů knkurenčních škl a knzultacích se zástupci vedení fakulty předkládáme ppis záměru první fáze redesignu webu FAV. Cílem celéh prjektu je vytvřit vyhledávaný zdrj infrmací pr studenty a uchazeče, důstjnu prezentaci fakulty, výsledků její činnsti a dsažených úspěchů. V nepslední řadě chceme zjedndušit správu bsahu webu a pskytnut dstatečný prstr i pr interní kmunikaci (zaměstnanecká sekce). V první fázi bude realizvána prezentační část určená pr infrmvání studentů, uchazečů a část prpagující fakultu. Tyt části byly vybrány záměrně, prtže budu využívány největším pčtem uživatelů. Výsledek tak bude viditelný pr všechny a usnadní získávání dalších infrmací z jedntlivých kateder. Práce během tét fáze bnáší vytvření nvé hierarchie infrmací, rztřídění a úpravy bsahu sučasnéh webu a přípravu "startvacíh bsahu" nvě vytvřených kategrií. Dále ptm zahrnuje realizaci nvé grafiky a technickéh řešení. Uživatelé webu Uživatelé a jejich ptřeby nejvíce vlivňují bsah webu a jeh strukturvání. V přílze č. 1 tht dkumentu je pdrbný přehled funkcí webu rzdělený pdle různých typů uživatelů, zde si shrneme puze ty nejdůležitější z nich. Uchazeči Prvnávají jedntlivé škly, rzhdují se, zda přijet na den tevřených dveří, a zvažují, kam se přihlásit. Studenti Ptřebují přístup k infrmacím studijních pvinnstech, termínech a způsbech řešení studijních prblémů. Zvláštní pzrnst vyžadují studenti prvních rčníků (bakalářskéh, navazujícíh i dktrskéh studia), kteří jsu nváčky na FAV a neznají místní zvyklsti a pstupy. C jim nvý web přinese Více infrmací v přehlednější frmě a na jednm místě. Zjednduší a částečně dburá sbní kmunikaci se studijními referentkami. Strana 1

2 C jim nvý web přinese Přehlednější prezentaci studijních brů, infrmace uplatnění abslventů, mžnstech ubytvání, trávení vlnéh času, ppulární prezentaci prací kateder a jejich vybavení, pdrbné instrukce jak vyplnit a pdat přihlášku. Ostatní návštěvníci Zajímají se většinu becné infrmace, případně činnsti fakulty. C jim nvý web přinese Atraktivní a lehku frmu pjatý výběr z prací realizvaných na fakultě, přehled zajímavéh vybavení a významných publikací. Navíc bude k dispzici také kmpletní seznam prjektů se všemi pdrbnstmi. Pdrbnsti uživatelích a jejich ptřebách najdete v dkumentu Struktura návštěvníků [1]. Struktura infrmací nvéh webu V přílze č. 2 se nachází návrh struktury infrmací nvéh webu. Tent návrh se p něklika klech připmínek a uživatelském testvání ustálil v prezentvané pdbě, kteru dpručujeme k realizaci. D hierarchie lze snadn zakmpnvat veškerý bsah sučasnéh webu a zbývá i dstatek prstru pr případné další rzšiřvání. Přilžený dkument zachycuje puze hierarchické členění infrmací nikliv vzájemnu dkazvu prvázanst jedntlivých větví. T ale neznamená, že je web nebude bsahvat - právě napak. Tent typ dkazů umžní návštěvníkvi mnhem snazší rientaci. Ppis těcht dkazů je ale nad rámec tht dkumentu a vzniká průběžně na základě vytváření a spjvání jedntlivých bsahvých celků v sučinnsti s uživatelským testváním. Ppis nejvyšší úrvně hierarchie Fakulta Obsahuje becné infrmace fakultě (charakteristika, umístění, kntakty, struktura...) a prstr pr všechny pvinně zveřejňvané a ficiální infrmace (úřední deska, vnitřní záležitsti). Studium Infrmace ušité na míru pr sučasné studenty všech studijních prgramů. Návdy na řešení běžných situací spjených se studiem, průvdce pr prváky, dkazy na elektrnické služby univerzity, přehled dkumentů, harmngram akademickéh rku apd. Pr uchazeče Kmplexní infrmace pr uchazeče pdané putavu a srzumitelnu frmu tak, aby se uchazeč dzvěděl maximum infrmací a měl dstatek pdkladů pr srvnávání s knkurencí. Strana 2

3 Výzkum a vývj (případně věda a výzkum) Sekce určená převážně akademickým pracvníkům bsahuje pdrbné infrmace všem, c se na fakultě dělá neb dělal. Zpracvání bsahu téh sekce, bude pnechán zaměstnancům, kteří lépe znají ptřeby cílvé skupiny. Čím se chlubíme Odlehčený a putavě zpracvaný bsah sekce Výzkum a vývj bsahující infrmace vybavení, prjektech a významné publikace vydané pracvníky fakulty. Zaměřuje se na širší spektrum návštěvníků než Výzkum a vývj. Jazykvé nepřesnsti V návrhu hierarchie se nachází něklik záměrných nepřesnstí v pjmenvávání jedntlivých sekcí a pdsekcí. Snaha je přiblížit jazyk i strukturu c nejvíce běžným uživatelům fakultníh webu a tím maximálně zjedndušit rientaci. Jak příklad může pslužit název Dálkvé studium v sekci Pr uchazeče. Prč zrvna název dálkvé studium? Nic takvéh přece neexistuje! Jenže klik ptenciálních zájemců ví, že má hledat právě kmbinvané studium? Zat výraz dálkvé studium se pužívá mezi lidmi běžně a má pr ně jednznačný význam. Analýza lgů ptvrdila, že na sučasný web přicházejí návštěvníci právě přes hledání klíčvéh slva dálkvé studium, prt by byla chyba tt klíčvé slv nevyužívat i nadále. Pkud bychm jej na webu neměli, nebjevval by se již ve výsledcích vyhledávání (např. v Gglu). Námi zvlené řešení pčítá s tím, že v klnce Dálkvé studium bude krátké pučení tm, že dálkvé studium se ve skutečnsti nazývá kmbinvané, a že kmbinvaný prgram lze studvat například při zaměstnání. Vzhled V přílze 3 tht dkumentu předkládáme k psuzení a výběru dva návrhy vzhledu nvéh webu. Vybraný návrh bude upraven pdle případných připmínek a následně realizván. Závěr Na knci tét fáze budeme mít k dispzici nvý fakultní web s invvaným bsahem, nvým vzhledem a technickým řešením. Jeh prvz dhalí nvé pžadavky na administrační část a sučasně přinese i pznatky dalších ptřebách uživatelů. T vše bude využit v dalších fázích prjektu. Strana 3

4 Odkazy [1] Struktura návštěvníků Přílhy Přílha č. 1 Pdrbná funkčnst webu pr jedntlivé skupiny návštěvníků Uchazeči Strana 4

5 Studenti Ostatní návštěvníci Strana 5

6 Přílha č. 2 - Návrh struktury infrmací Jedná se návrh rztřídění jedntlivých infrmací d hierarchie tak, aby každý měl své jednznačné a přirzené míst. Návrh nezachycuje tzv. kntextvé dkazy, které služí pr rychlý přechd mezi jedntlivými větvemi hierarchie. D navrhvané hierarchie lze pměrně phdlně zakmpnvat veškerý sučasný bsah webu i připravvaná rzšíření. Vlastní návrh Fakulta Nvinky (glbální) Charakteristika fakulty Kde nás najdete Kntakty Úřední deska (kmpletní znění dkumentů - jeden ze způsbů mžných třídění je dle typu dkumentu) Vnitřní předpisy Vyhlášky děkana Ostatní dkumenty Struktura fakulty Akademický senát Vnitřní záležitsti (infrmace vyžadvané úřady) (Pr zaměstnance) Studium (filtrvané nvinky na titulní stránce sekce) Kalendář/Harmngram (termíny v kalendáři nezávazné a puze infrmativní?) Studijní ddělení (infrmace ze studijníh) Dkumenty (vyhlášky a nařízení týkající se studia) FAQ Průvdce prváka (?existuje smluvní lékař) Návdy (vlastní texty - Jak škrtnut předmět..., dkazy na návdy STAGu...) Místnsti a budvy Elektrnické služby (brána d stagu) Odkazy Kleje a menzy Strana 6

7 Studium v zahraničí Studijní plány Stipendia (typy, pdmínky pr získání) Studijní materiály Pr uchazeče Prč jít na FAV Bakalářské studium (seznam brů u každéh ppis, prfil abslventa, zajímavé brvé předměty, studijní plán?) Magisterské studium Dktrské studium Dálkvé studium Den tevřených dveří nline (ukázky a materiály pr ty, kdž se na skutečný DOD nedstali) Přijímací zkušky (pčty přihlášených, dmítnutých, mžnst ubytvání během zkušek) Přihlášky (jak vyplnit, kdy a kam pslat, prpagace elektrnické přihlášky) Ubytvání a stravvání (alespň rientačně ceny jídel, náklady na živt na kleji, v Plzni) Sprt a vlný čas (ftgrafický materiál) Studium v zahraničí FAQ Kntakty Výzkum a vývj Vědecká rada Dktrské studium Habilitační a jmenvací řízení Prjekty Publikace Výzkum a vývj - katedry Archiv známení Odkazy Čím se chlubíme (vše lehká prpagační frma) Strana 7

8 Vybavení Prjekty Publikace Splupráce (škly, firmy) Pznámky Úřední deska a nvinky Uživatel má mžnst phdlně si prlistvat histrii za aktuální akademický rk. Výrazně je ddělen archiv z předchzích let. Pjmenvání úrvní Názvy jedntlivých úrvní webu jsu věcí tevřenu, při jejich dlaďvání a úpravách je třeba vzít v úvahu: srzumitelnst uživatelům stručnst vyhledávané fráze bsažené v analýze lgů (např výraz dálkvé studium je natlik vyhledávaný, že se vyplatí mu věnvat na webu zvláštní kategrii i když ficiálně nic takvéht názvu neexistuje) Strana 8

9 Přílha č. 3 - Návrhy vzhledu Návrh vzhledu č. 1 (http://hme.zcu.cz/~hrda/webfav/navrh1.png) Návrh vzhledu č. 2 (http://hme.zcu.cz/~hrda/webfav/navrh2.png) Strana 9

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG

Studentský manuál pro kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkoušky na KSG Katedra sciální gegrafie a reginálníh rzvje, PřF OU 1 Studentský manuál pr kvalifikační (bakalářské a magisterské) práce a státní závěrečné zkušky na KSG Tent Studentský manuál služí Vám, studentům a studentkám

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více