Nastavitelné součásti a sestavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavitelné součásti a sestavy"

Transkript

1 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

2

3 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

5 Obsah Úvod Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti A-1 Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost A-2 Pomocí skic vytvořte pružinu A-4 Definujte nastavitelnou proměnnou A-7 Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu A-9 Definujte nastavitelnou součást jako pevnou součást A-22 Souhrn A-24 Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy B-1 Umístěte sestavu obsahující nastavitelnou součást na vyšší úroveň sestavy.... B-2 Nastavte sestavu jako nastavitelnou B-8 Souhrn B-11 spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

9 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti změní hodnoty vazeb tak, aby při umístění do sestavy lícovaly. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-1

10 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Při konstrukci sestavy je v některých případech potřeba použít součásti, které musí reagovat na změny podmínek v sestavě. Například pružina může být stlačená nebo nestlačená v závislosti na poloze ostatních dílů v sestavě. Funkce nastavitelných součástí v Solid Edge umožňuje určit parametry v modelu součásti, které se nastaví podle příslušných parametrů v sestavě. To umožňuje ovládat velikost a tvar součásti podle parametrů určených v sestavě. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. Poznámka Funkčnost nastavitelné součásti je možné použít pouze na objemová tělesa. Plošná tělesa budou v sestavě zkopírována vždy jako pevná. 2-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

11 Tvorba nastavitelné součásti Změna součásti na nastavitelnou Chcete-li součást změnit na nastavitelnou v rámci sestavy, musíte nejprve v dokumentu součásti nebo plechové součásti určit parametry, které chcete přizpůsobovat. Potom můžete určit příslušné řídicí parametry v prostředí sestavy. Jako parametry určující nastavitelnou součást lze použít řídící kóty a proměnné, které ovládají prvek, referenční rovinu nebo konstrukční objekt. Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Určení parametrů součásti Příkaz Nastavitelná součást na kartě Nástroje zobrazí v prostředí součásti nebo plechové součásti dialogové okno Nastavitelná součást, ve kterém lze určovat nebo upravovat nastavitelné parametry. Jakmile se zobrazí dialogové okno Nastavitelná součást, lze výběrem prvků zobrazit jejich kóty nebo můžete zobrazit tabulku proměnných kliknutím na tlačítko Tabulka proměnných. Pokud například chcete, aby byla délka pružiny nastavitelná, můžete přidat proměnnou, která ovládá délku pružiny: SprLngPrt do seznamu nastavitelných parametrů tak, že tuto proměnnou vyberete v tabulce proměnných. Když do dialogového okna Nastavitelná součást přidáte proměnnou nebo kótu, přidá se název parametru do sloupce (A) v tabulce proměnných. Rovněž můžete přidat text do poznámek ve sloupci (B) pro snadnější určení, kterou vlastnost součásti tento parametr ovládá. Umístění nastavitelných součástí do sestavy Při přidávání nastavitelné součásti do sestavy byste měli nejprve umístit a vazbami upevnit součásti, které ovlivňují nastavitelnou součást. To umožňuje použití okolních spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-3

12 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti součástí k určení parametrů nastavitelné součásti. To, zda je součást v sestavě nastavitelná nebo pevná, lze určit buď při vkládání, nebo později po jejím vložení. Ihned po přetažení nastavitelné součásti do sestavy se zobrazí se dialogové okno umožňující určit, zda bude součást pevná nebo nastavitelná. Jestliže vyberete možnost Vložit napevno, proběhne proces umístění součásti, jako by se jednalo o běžnou součást. K umístění součásti v sestavě lze použít vazby sestavy. Nastavitelná součást umístěná v sestavě napevno se chová stejně jako kterákoliv jiná součást v sestavě. Pokud nastavíte možnost Vložit nastavitelně, proces umístění součásti se dočasně pozastaví, abyste mohli pomocí dialogového okna Nastavitelná součást určit nastavitelné parametry v sestavě. Poznámka Při umísťování nastavitelné součásti není možnost pro používání samostatného okna Vložit součást dostupná. Součást se umístí do okna sestavy, abyste mohli určit nastavitelné parametry a vazby sestavy v jednom okně. Určení parametrů sestavy Kromě možností pro výběr řídicích kót a proměnných obsahuje dialogové okno Nastavitelná součást v prostředí sestavy možnosti, které umožňují vytvořit proměnnou měření. Pomocí ní lze k určení proměnných, které ovládají velikost a tvar nastavitelné součásti v sestavě, použít geometrii jiných součástí umístěných v sestavě. Možnosti proměnné měření aktivují jeden z příkazů měření, které jsou dostupné také na kartě Kontrola fi skupině Měření. Chcete-li určit, že minimální vzdálenosti mezi dvěma plochami určuje parametr výšky součásti, lze použít možnost Měřit minimální vzdálenost. Po výběru objektů v sestavě, které určují vzdálenost, kterou chcete měřit, se automaticky vytvoří proměnná sestavy a přidá se do buňky Proměnná sestavy v dialogovém okně Nastavitelná součást. V prostředí sestavy jsou v dialogovém okně Nastavitelná součást tři sloupce: Proměnná součásti (A) Poznámky (B) a Proměnná sestavy (C). V tomto příkladě je proměnná součásti SprLngPrt ovládána proměnnou měření SprLngAsm v sestavě. 2-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

13 Tvorba nastavitelné součásti Pro řízení parametrů nastavitelné součásti je možné kromě proměnných měření použít také proměnné vazeb sestavy. Hodnoty odsazení vazeb je možné nastavit jako řídicí parametry nastavitelné součásti jejich výběrem v tabulce proměnných. Možnost Vložit jako pružinu použije proměnnou vytvořenou měřením vzdálenosti k upravení délky související proměnné v dokumentu součásti nebo plechové součásti. Umístění součástí připojených k upravitelné součásti určuje délku proměnné určující vzdálenost. Možnost Přizpůsobit a povolit vazby sestavy použije proměnnou vytvořenou pomocí měření ke změně délky nastavitelné součásti a přemístění součástí v sestavě, které nejsou propojeny vazbami. Délka proměnné určující délku nastavitelné součásti se použije k umístění součástí, které nejsou propojeny vazbami, připojených k nastavitelné proměnné. Po určení všech parametrů v sestavě, které ovládají nastavitelnou součást, klikněte v dialogovém okně Nastavitelná součást na tlačítko OK, čímž se vrátíte k umísťování součásti. V tomto příkladu vazba proti sobě (A) a vazba souose (B) plně umísťují součást v sestavě (C). To, že bude součást nastavitelná, lze určit i po jejím umístění v sestavě. Nejprve je nutné určit nastavitelné parametry součásti v prostředí součásti nebo plechové součásti. Potom lze v sestavě pomocí příkazu Nastavitelná součást v místní nabídce vybrané součásti určit, že bude součást nastavitelná a poté určit nastavitelné parametry. Poznámka Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Aktualizace nastavitelných součástí Jestliže upravíte sestavu tak, že se nastavitelná součást musí změnit, a je zapnutá možnost Automatická aktualizace, aktualizuje se velikost a tvar nastavitelné součásti automaticky. Pokud například v této sestavě upravíte hodnotu odsazení mezi součástmi ventilu a těla, ventil se otevře. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-5

14 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti To způsobí automatickou aktualizaci velikosti a tvaru nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti v nastavitelných podsestavách Do sestavy lze umístit podsestavu, která obsahuje nastavitelnou součást, a potom nastavit podsestavu jako nastavitelnou. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných sestav naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné sestavy. 2-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

15 Tvorba nastavitelné součásti Používání referenční geometrie k ukotvení nastavitelných součástí Referenční roviny nebo konstrukční geometrii součásti lze použít k určení vazeb umístění nastavitelné součásti v sestavě, ale v některých případech to může zamezit správným reakcím nastavitelné součásti na změny sestavy. Pokud se to stane, můžete upravit vazbu umístění tak, aby používala geometrii tělesa nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti a kusovníky Pokud do sestavy vložíte několik výskytů jedné nastavitelné součásti v různých stavech, budou všechny výskyty sečteny pod jednu pozici. Jestliže místo nastavitelných součástí v různých stavech použijete několik členů rozměrové řady součásti, každý člen rozměrové řady bude mít své výskyty sdruženy pod jinou pozicí. Preferovaným výsledkem je většinou jedno číslo součásti. Nastavitelné součásti a alternativní sestavy V rodině sestav lze použít nastavitelné součásti. Proměnnou sestavy použitou k ovládání nastavitelné součásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny členy upravovat pro každý člen zvlášť. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-7

16 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou součást k použití v sestavě. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte pružinu, která přizpůsobí délku při umístění do sestavy. Cvičení naleznete v dodatku A. 2-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

17 Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když je nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí určité velikosti, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-9

18 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Odpovědi 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. Odpověď není správná. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována proměnnou. Hodnota kóty má proměnnou s ní spojenou, která se zobrazí v tabulce proměnných. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. Odpověď není správná. Uživatel má možnost umístit součást buď jako nastavitelnou, nebo jako pevnou. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy Při použití možnosti Nastavit jako pružinu je délka proměnné kontrolována mezerou mezi komponentami použitými k umístění nastavitelné součásti. Při použití možnosti Přizpůsobit a povolit vazby sestavy je mezera mezi ostatními komponentami řízena velikostí nastavitelné kóty v nastavitelné součásti Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

19 Tvorba nastavitelné součásti Souhrn lekce V této lekci jste se naučili vytvořit a nastavitelnou součást a umístit ji do sestavy jako pružinu nebo nastavit lícování k povolení vazeb sestavy. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-11

20

21 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné sestavy změní hodnoty vazeb tak, aby byly správně umístěny vůči sobě při umístění do sestavy vyšší úrovně. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-1

22 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Při práci se sestavami je občas nutné povolit při práci se sestavou vyšší úrovně pohyb v podsestavě. V jiných případech může být potřeba zobrazit stejné podsestavy v různých pozicích. Například když máte v sestavě dvě identické podsestavy hydraulického válce, ale chcete každou z nich zobrazit v různé pozici. Funkce nastavitelné sestavy umožňuje řešit oba tyto problémy. Porovnání pevných a nastavitelných podsestav Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, nemůžete podsestavu upravit v rámci nadřízené sestavy. Pokud se například pokusíte upravit podsestavu v kontextu nadřízené sestavy pomocí příkazu Upravit, zobrazí se dialogové okno, které informuje o tom, že je podsestava nastavitelná a k jejímu otevření je možné použít příkaz Otevřít. Zobrazení stejných podsestav v různých pozicích Tento problém lze řešit více způsoby: Můžete vytvořit podsestavy s jedinečnými názvy pro každou z jinak stejných podsestav. To umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale vytvoří se další soubory, což znesnadňuje správu dat. Lze vytvořit jednoúrovňovou sestavu, kde jsou komponenty podsestav umístěné jako samostatné součásti a ne jako podsestavy. Tento postup také umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale stěžuje další použití těchto komponent hydraulického válce v další sestavě. Další nevýhodou této metody je to, že jsou součásti uváděny jednotlivě a ne jako podsestavy. Dále lze v Solid Edge použít funkci Nastavitelná sestava. Tento postup eliminuje potřebu vytvářet více kopií sestavy hydraulického válce nebo vytvářet jednoúrovňové sestavy. 3-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

23 Tvorba nastavitelné sestavy Příprava podsestavy Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. Umístění podsestavy do sestavy vyšší úrovně Podsestavu umístíte do sestavy vyšší úrovně stejným způsobem jako kteroukoliv jinou podsestavu. Existuje více způsobů, jak určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou sestavu. Chcete-li určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou při umísťování podsestavy, zapněte v dialogovém okně Možnosti panelu příkazu Sestavit možnost Vložit jako nastavitelnou. Pokud chcete určit, že bude podsestava považovaná za nastavitelnou po dokončení umístění podsestavy, vyberte ji ve stromu modelu a v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavitelná sestava. Poznámka Jako nastavitelné mohou být určeny jen podsestavy obsahující součásti, které nejsou plně určené. To, že je podsestava nastavitelná, lze určit také zapnutím možnosti Pokud se tato sestava vkládá do jiné, vložit jako nastavitelnou sestavu na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti. Bez ohledu na použitou metodu se ve stromu modelu (A) použije zvláštní značka, která určuje, že je podsestava nastavitelná. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-3

24 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Práce s nastavitelnými sestavami Pokud nastavíte podsestavu jako nastavitelnou, všechny vazby sestavy existující v podsestavě se vyřeší na úrovni aktivní sestavy. Jinými slovy se vazby podsestavy přenesou kvůli řešení do sestavy vyšší úrovně. Vazby použité k umístění součástí v podsestavě lze po výběru součásti v sestavě zobrazit v dolní panelu stromu modelu. Tyto vazby jsou jen pro čtení a jejich popiska je šedá, což značí, že vazby nelze upravovat. Zobrazení vazeb jen pro čtení usnadňuje vyhodnocení existujících vazeb a použití zbývajících vazeb. Například když vyberete soubor cylinder.par:1 v nastavitelné sestavě s názvem Actuator.asm:1, zobrazí se tři vazby. Vazba souose se součástí base.par (A) byla umístěna v aktuální sestavě. Byla použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě a lze ji upravovat. Vazba proti sobě se součásti piston.par:1 (B) byla umístěna v aktuální sestavě po určení podsestavy jako nastavitelné. Plní funkci přizpůsobení délky podsestavy hydraulického válce a lze ji upravit. Všimněte si, že mezi vazbami (A) a (B) není vizuální rozdíl, i když byla jedna z těchto vazeb použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě (A) a druhá byla použitá k umístění dvou součástí v podsestavě. Zbývající vazba souose se součástí piston.par:1 (C) byla umístěna v podsestavě, je pouze ke čtení a nelze ji upravovat v aktuální sestavě. Všimněte si, že popiska je šedá, což znázorňuje vazbu jen pro čtení. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, přidáte vazby umístění a potom určíte, že podsestava je pevná, mohou se vyskytnou konfliktní vazby. Tuto situaci lze řešit odstraněním nebo vypnutím vazeb. Nastavitelné sestavy a nastavitelné součásti Součástí nastavitelné podsestavy mohou být také nastavitelné součásti. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. 3-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

25 Tvorba nastavitelné sestavy Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Pokud v tabulce proměnných definujete proměnnou sestavy, která řídí proměnnou součásti, přenese se proměnná podsestavy do aktuální sestavy. Přenesená proměnná je propojenou proměnnou. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných součástí v sestavách naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné součásti v sestavách. Nastavitelné sestavy a příkaz Přetáhnout součást Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, a kombinace vazeb aktivní úrovně a vazeb přenesených z nižší úrovně umožňuje pohyb, můžete přesouvat součásti pomocí příkazu Přetáhnout součást. Nastavitelné sestavy pracují se všemi režimy příkazu Přetáhnout součást. Protože se nastavitelné podsestavy používají většinou k řízení pohybu v sestavě, může být k umožnění pohybu nutné vypnout nebo odstranit některé vazby v součástech a podsestavách, které se k tomuto pohybu vztahují. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-5

26 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou sestavu k použití v sestavě vyšší úrovně. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte a umístíte nastavitelnou sestavu. Toto cvičení naleznete v dodatku B. 3-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

27 Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-7

28 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Odpovědi 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? Nastavte podsestavu s motorem jako nastavitelnou. 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? Vazby podkótované součásti lze zobrazit a upravit v nastavitelné podsestavě v nižším panelu stromu modelu. 3-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

29 Tvorba nastavitelné sestavy Souhrn lekce V této lekci jste umístili sestavu s nastavitelnou součástí a definovali sestavu jako nastavitelnou. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-9

30

31 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Toto cvičení předvádí tvorbu nastavitelné součásti a její umístění do sestavy. Cíl Vytvoříte pružinu a použijete ji jako nastavitelnou součást a pevnou součást v sestavě. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-1

32 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost Skici vytvořené v dokumentu součásti se použijí k definici nastavitelné proměnné. Na úvodní obrazovce Solid Edge klikněte na příkaz Otevřít existující dokument. Ve složce se soubory cvičení vyhledejte soubor spring.par. Ve stromě modelu vyberte Skicu1 a poté vyberte Upravit profil k upravení skici. Poznámka Tato skica se použije k tvorbě šroubovice definující pružinu. Definicí kóty kontrolující délku se stane délka nastavitelnou. Okótujte vodorovnou čáru ve skice. Délka je 2000 mm. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou 2000 a změňte její název na delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. Ve stromě modelu vyberte položku Skica 2 a upravte ji pomocí příkazu Upravit profil. A-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

33 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte vodorovnou kótu mezi dva obdélníky. Poznámka Pomocí obdélníků se vytvoří vyříznutí a seříznutí na koncích pružiny a vytvoří se tak rovinná plocha na každém jejím konci. Mezery budou řízeny vzorcem v tabulce proměnných počítajícím mezery mezi obdélníky a dříve definovanou proměnnou delka_pruziny. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou právě vytvořené vodorovné kótě. V poli vzorce nastavte hodnotu rovnou proměnné delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-3

34 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Pomocí skic vytvořte pružinu. Pomocí skici 1 vytvořte šroubovici. Skryjte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na po šroubovici. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte kruh jako řetězec skici a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako osu vyberte vodorovnou čáru. Jako počátek osy vyberte levou stranu čáry. Nastavte metodu na Délka osy a otáčky a počet otáček na 15. A-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

35 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko Další. Klikněte na tlačítko Náhled. Klikněte na tlačítko Dokončit. Skryjte skicu 1 a zobrazte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na příkaz Řez. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte každý obdélník ve skice a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako rozsah řezu vyberte možnost Skrz vše. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-5

36 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Při definování přesahu řezu vyberte oba směry. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete řez. A-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

37 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Definujte nastavitelnou proměnnou Proměnná určující délku osy pružiny bude definována jako nastavitelná proměnná. Klikněte na kartu Nástroje. Ve skupině Pomocníci klikněte na Nastavitelná součást. Klikněte na tlačítko Tabulka proměnných. Jako nastavitelnou proměnnou vyberte proměnnou delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Jako nastavitelná proměnná bude definována proměnná delka_pruziny. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-7

38 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko OK. Pružina je hotova. Uložte a uzavřete dokument. A-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

39 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu. Pružina bude umístěna v sestavě jako nastavitelná součást. Otevřete sestavu shock_absorber.asm. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na shock_absorber.asm a poté kliknutím na tlačítko Aktivovat aktivujete všechny součásti. Podsestava shock_top.asm prozkoumá vazby použité k umístění podsestavy vzhledem k shock_bottom.asm. Ve stromu modelu klikněte na shock_top.asm. Všimněte si, že ve spodním panelu je souosá vazba a plovoucí rovinná souhlasně. Poznámka Tyto vazby udržují válcovité součásti zarovnané a díry obsahující pouzdro a objímku rovnoběžné. Stále je volnost pohybu podél os válců. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-9

40 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přetáhněte součást spring.par z Knihovny součástí do sestavy. Nastavte možnost umístění na Vložit nastavitelně a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Nastavitelná proměnná v pružině bude řízena měřenou vzdáleností mezi dvěma plochami definovanou v dalším kroku. A-10 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU

HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ ZALOŽENÍ NOVÉHO TESTU 1. 3. 2. 4. 1. Pojmenujte nový test - např. Matematika 9, 2013/14 2. Zadejte pro test všechny kategorie (nabídka se otevře po dvojkliku levým tlačítkem

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka Nástroje 3D SMART Notebook Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese smarttech.com/reistration.

Více

NFZ22E-20. Panel Dokumenty

NFZ22E-20. Panel Dokumenty Panel Dokumenty Pro zjednoudušení práce s dokumenty slouží panel "dokumenty" s ikonou se žlutou složkou. Umožňuje náhled na dokumenty bez nutnosti otevřít je. Funguje to podobně jako panel značek, stačí

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Začnu vytvářet první kampaň. Klepnu na tlačítko VYTVOŘTE PRVNÍ KAMPAŇ. Nejprve kampani nastavte správný typ. Klepněte na tlačítko VYHLEDÁVACÍ SÍŤ S OPTIMALIZOVANOU OBSAHOVOU SÍTÍ a ze seznamu vyberte POUZE

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více