Modelování synchronních a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování synchronních a"

Transkript

1 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536

2

3 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

5 Obsah Úvod Modelování synchronních a sekvenčních prvků Přesun sekvenčních prvků do synchronního prostředí Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Cvičení: Tvorba sekvenčních i synchronních prvků v modelu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení modelování sekvenčních prvků Cvičení tvorby skic Cvičení tvorby sekvenčního základního prvku Cvičení tvorby sekvenčních prvků profilu Různá cvičení Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků A-1 Tvorba sekvenčního základního prvku A-2 Tvorba sekvenčního prvku řezu A-3 Přechod do synchronního prostředí A-3 Přechod do sekvenčního prostředí A-4 Souhrn A-4 Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu B-1 Tvorba synchronního základního prvku B-1 Tvorba sekvenčního prvku B-2 Úprava plochy synchronního prvku v sekvenčním prostředí B-3 Přechod do synchronního B-4 Úprava sekvenčního prvku B-4 Převod sekvenčního prvku na synchronní B-6 Přesunutí převedeného prvku B-6 Souhrn B-8 Cvičení: Používání funkce Úchopové body C-1 Nakreslení skici C-1 Přidání vazeb C-6 Přidání kót C-8 Úprava hodnot kót C-9 Používání kótových proměnných C-10 Použití tabulky proměnných C-12 Uložení skici C-12 Souhrn C-13 spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 3

6 Obsah Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně)..... D-1 Použití vazeb D-1 Pokračujte v přidávání vazeb rovnoběžně D-3 Použití vazeb kolineárně D-3 Použití vazeb shodně D-4 Přidání kótových omezení D-5 Zarovnání skici D-6 Úprava kót D-8 Přidání úhlových kót D-9 Úprava úhlových kót D-10 Souhrn D-11 Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) E-1 Přidání konstrukčních objektů E-1 Vložení objektů skici kružnice E-3 Použití vazeb symetricky mezi kružnicemi E-4 Upravovat kóty E-5 Souhrn E-5 Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech F-1 Tvorba dokumentu součásti F-2 Definování roviny skici F-2 Konstrukce skici F-3 Přidání čar F-4 Vložení dvou oblouků F-5 Oříznutí objektů skici F-6 Správce vazeb F-6 Souhrn F-7 Cvičení: Tvorba posuvné čelisti svěráku G-1 Tvorba skici počátečního základního tvaru G-1 Tvorba základního prvku G-2 Odebrání materiálu ze základního prvku G-3 Odebrání dalšího materiálu G-7 Odebrání dalšího materiálu G-9 Další úpravy G-11 Souhrn G-15 Cvičení: Tvorba vysunutí spojením profilů a tažením H-1 Tvorba vysunutí spojením profilů H-2 Úprava koncových podmínek H-4 Přidání vodicích křivek H-4 Úprava vodicích křivek H-5 Tvorba vysunutí tažením H-8 Souhrn H-9 Cvičení: Tvorba prvků podle profilů I-1 Tvorba vysunutí rotací I-1 Tvorba vysunutí I-2 Odebrání materiálu ze základního prvku I-6 4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

7 Obsah Zrcadlení prvku vyříznutí I-9 Odebrání materiálu ze součásti I-10 Přidání zaoblení I-12 Přidání vysunutí rotací I-14 Souhrn I-19 Cvičení: Konstrukce základny myši J-1 Tvorba základního prvku J-1 Tvorba vyříznutí J-4 Použití úkosu na součást J-5 Přidání zaoblení J-7 Přidání úkosu J-7 Použití prvku skořepiny J-9 Přidání vyříznutí J-10 Přidání vyříznutí a použití příkazu Přejít na J-12 Přidání prvků montážních nálitků J-13 Souhrn J-16 Cvičení: Tvorba reliéfu textu K-1 Tvorba skici obsahující profil textu K-1 Vyříznutí profilu textu ze součásti K-3 Souhrn K-4 Cvičení: Modelování obrobené součásti L-1 Tvorba základního prvku L-1 Přidání vyříznutí k základnímu prvku L-3 Tvorba vyříznutí L-5 Zrcadlení vyříznutí L-8 Tvorba vyříznutí L-9 Tvorba žebra L-10 Tvorba drážky L-12 Tvorba kruhového vyříznutí L-14 Tvorba díry L-15 Tvorba vyříznutí L-17 Přidání zaoblení L-19 Přidání děr L-20 Tvorba pole prvků L-22 Tvorba protažení L-24 Použití zaoblení L-26 Přidání díry se závitem L-27 Zrcadlení prvků L-29 Přidání zaoblení k vnitřním hranám L-32 Přidání zaoblení L-33 Přidání děr do součásti L-34 Souhrn L-36 Cvičení: Konstrukce konzoly M-1 Tvorba základního prvku M-1 Přidání prvku zkosení M-3 Přidání prvku zkosení M-4 Tvorba vyříznutí M-5 Přidání zkosení M-7 spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 5

8 Obsah Prvky pole M-7 Přidání prvků děr M-9 Souhrn M-12 6 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

11 Lekce 2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků V dokumentu modelu Solid Edge existují dvě prostředí pro tvorbu prvků. Jedná se o synchronní prostředí a sekvenční prostředí. Synchronní prvky se vytvářejí v prostředí synchronního modelování. Sekvenční prvky se vytvářejí v prostředí sekvenčního modelování. Model může obsahovat pouze synchronní prvky, pouze sekvenční prvky nebo kombinaci obou typů prvků. Synchronní prvek je sada ploch, které definují tvar prvku. Historie tvorby synchronního prvku se neudržuje. Plochy synchronního prvku můžete upravit. Sekvenční prvek je založen na historii. Sekvenční prvek můžete upravovat tak, že se vrátíte do kteréhokoli kroku tvorby prvku. Plochy sekvenčního prvku se neupravují. Otevření dokumentu modelu Solid Edge V dialogovém okně Možnosti Solid Edge na kartě Pomocníci se nachází nastavení pro prostředí modelování, které se použije při otevření nového dokumentu. Výchozí nastavení je Synchronní modelování. Pokud existující dokument modelu obsahuje pouze synchronní objekty, dokument se otevře v synchronním prostředí. Jestliže existující dokument modelu obsahuje pouze sekvenční objekty nebo kombinaci sekvenčních a synchronních objektů, dokument se otevře v sekvenčním prostředí. Přesun mezi prostředími modelování Mezi prostředími je možné kdykoli v průběhu procesu modelování přepnout. Kliknutím pravým tlačítkem myši ve stromu modelu nebo grafickém okně aktivujte místní nabídku a potom podle aktivního prostředí vyberte příkaz Převod do synchronního nebo Převod do sekvenčního. Pokud model obsahuje synchronní i sekvenční součásti, klikněte na panel prostředí Sekvenční nebo panel prostředí Synchronní ve stromu modelu. Na pásu karet na kartě Nástroje fi skupině Model vyberte prostředí modelu, které chcete aktivovat. Poznámka Každé prostředí zobrazuje vlastní sadu modelovacích příkazů. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 2-1

12 Lekce 2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Zobrazení prvku V sekvenčním prostředí modelu se zobrazí sekvenční a synchronní součásti. V synchronním prostředí modelu se zobrazí pouze synchronní součásti. Úprava prvků Při sekvenčním modelování je možné výběrem sekvenčního prvku zobrazit panel příkazu Upravit prvek a provést sekvenční úpravy. Při sekvenčním nebo synchronním modelování se při výběru plochy synchronního tělesa zobrazí kruhový ovladač pro synchronní úpravy. Přesun sekvenčních prvků do synchronního prostředí Sekvenční prvky je možné v souboru modelování součásti nebo plechové součásti převést na synchronní prvky. Převod se provede přesunutím sekvenčních prvků do synchronní části stromu modelu. Toto přesunutí způsobí, že se geometrie prvku zpracuje v synchronním tělese a bude k dispozici pro synchronní úpravy. Postup přesunu do synchronního prostředí se provádí pouze tehdy, pokud je soubor v sekvenčním prostředí. Jednotlivé prvky nebo libovolný počet prvků lze převést pomocí příkazu Přesunout do synchronního. Převod mezi prostředími je možné provést pouze jedním směrem. Synchronní prvky nelze převést na sekvenční prvky. Poznámka Sekvenční prvky lze také převést na synchronní v rámci souborů pomocí příkazu Převést. Současně lze zpracovat i více souborů. Převod prvků se musí spustit v nejvyšší úrovni sekvenčního stromu prvků v souvislém pořadí. Všechny prvky ve stromu nad vybraným prvkem se zahrnou do převodu. Aby byl převod prvků zrcadlení a pole úspěšný, musí se převést podřazené i nadřazené prvky. Jestliže má jakýkoli z nadřazených prvků ve výběrové sadě podřazené vazby na prvek zrcadlení nebo pole, všechny prvky nad těmito podřazenými prvky budou ve výběrové sadě. Pokud při převodu dojde k potížím, můžete použít příkaz Zpět. Dialogové okno Přesunout do synchronního zobrazuje upozornění na další nalezené závislosti a zobrazuje všechna upozornění, která mohou ovlivnit výsledek přesunu. Toto dialogové okno se zobrazí pouze v případě, že se zobrazí upozornění a byly nalezeny další závislosti. Upozorňující zpráva: Byla nalezena závislost prvku. Doporučuje se s vybraným prvkem přesunout všechny závislosti. Chcete-li z operace přesunu vyřadit závislosti, klikněte na tlačítko Pouze výběr. Poznámka Před přesunu sekvenčních prvků na synchronní se doporučuje přepočítat uzel sekvenčních prvků a vyřešit všechna možná upozornění nebo chyby. 2-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

13 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Převod místních kót a skic Při převodu sekvenčních kót na synchronní se Solid Edge pokouší najít a připojit kóty k vrcholu. Pokud není žádný vrchol nenalezen, kóty se stanou osamocenými kótami. Po převodu se všechny sekvenční kóty kromě osamocených kót zobrazí spolu se synchronními kótami v uzlu Kóty v synchronní části stromu modelu. Všechny sekvenční kóty, které jsou řídicí nebo řízené, se převedou jako řízené kóty. Pokud provádíte převod prvku na synchronní, Solid Edge vytvoří uživatelskou sadu pokaždé, když existují osamocené kóty. Poznámka Synchronní prostředí nepodporuje kóty mezi hranou součásti a referenční rovinou. Proto se kóty mezi hranou sekvenční součásti a referenční rovinou převedou na synchronní jako osamocené kóty. Místní sekvenční skici profilu se při převodu na synchronní převedou jako použité skici. Název synchronní skici profilu je stejný jako název sekvenčního prvku. Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Toto cvičení vás provede postupem tvorby sekvenčních prvků. Také se naučíte přepínat mezi prostředími modelu. Toto cvičení naleznete v dodatku A. Cvičení: Tvorba sekvenčních i synchronních prvků v modelu Toto cvičení vás provede procesem tvorby sekvenčních i synchronních prvků v modelu. Naučíte se upravit oba typy prvků a převést sekvenční prvek na synchronní prvek. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co je sekvenční prvek? 2. Co je synchronní prvek? 3. Jaké jsou rozdíly mezi sekvenčním a synchronním prostředím? 4. Jak lze převést sekvenční prvky na synchronní? 5. Jak lze převést synchronní prvky na sekvenční? Odpovědi 1. Co je sekvenční prvek? spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 2-3

14 Lekce 2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Sekvenční prvek je založen na historii. Definice prvku je řízena skicami. Při tvorbě prvku se můžete se vrátit zpět a upravit libovolný krok. 2. Co je synchronní prvek? Synchronní prvek nemá historii. Po vytvoření prvku se nelze vrátit zpět a upravit jakýkoli krok v procesu tvorby prvku. Plochy modelu řídí model. Synchronní model lze upravit manipulací s plochami. Některé prvky mají ovladače, kterými lze změnit hodnotu definující tento prvek. 3. Jaké jsou rozdíly mezi sekvenčním a synchronním prostředím? V synchronním prostředí se zobrazují pouze synchronní součásti a skici. V sekvenčním prostředí se zobrazí synchronní i sekvenční prvky a skici. V každém prostředí se nachází jiný panel příkazu. 4. Jak lze převést sekvenční prvky na synchronní? Vyberte sekvenční prvek ve stromu modelu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Přesunout do synchronního. 5. Jak lze převést synchronní prvky na sekvenční? Synchronní prvky na sekvenční nelze převést. Souhrn lekce Solid Edge nabízí prostředí pro modelování buď synchronních nebo sekvenčních prvků. V jednom souboru modelu pracujete pouze se synchronními prvky, pouze se sekvenčními prvky nebo s kombinací obou typů. Sekvenční prvky lze převést na synchronní. 2-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

15 Lekce 3 Cvičení modelování sekvenčních prvků Tato část je souborem cvičení zaměřených na modelování sekvenčních prvků. Cvičení tvorby skic Naučte se používat nástroje pro tvorbu skic popisujících řez prvku. Používání funkce Úchopové body V tomto cvičení vytvoříte skicu. Na geometrii použijete vazby, kóty a proměnné, aby bylo možné spolehlivě a předvídatelně změnit tvar profilu úpravou kót. Toto cvičení naleznete v dodatku C. Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) V tomto cvičení se naučíte používat více vazeb v prostředí profilu nebo skici. Toto cvičení pokrývá vazby kolineárně, rovnoběžně a shodně. Toto cvičení naleznete v dodatku D. Použití vazeb skici (symetrických) V tomto cvičení se naučíte používat symetrické vazby v prostředí profilu nebo skici. Toto cvičení naleznete v dodatku E. Použití konstrukčních objektů v profilu V tomto cvičení se naučíte používat konstrukční objekty při kresbě profilu nebo skici tak, aby zůstal zachován záměr návrhu. Toto cvičení naleznete v dodatku F. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 3-1

16 Lekce 3 Cvičení modelování sekvenčních prvků Cvičení tvorby sekvenčního základního prvku Tvorba sekvenčních prvků ze skic Toto cvičení představuje tvorbu sekvenčních prvků pomocí skic. Skici, pomocí kterých vytvoříte jednotlivé prvky objemového modelu, jsou dodány. Toto cvičení naleznete v dodatku G. Tvorba vysunutí spojením profilů a vysunutí tažením V tomto cvičení pomocí příkazů Vysunutí spojením profilů a Vysunutí tažením vytvoříte objemový model. Úpravou podmínek a křivek upravíte celkový tvar modelu. Toto cvičení naleznete v dodatku H. Cvičení tvorby sekvenčních prvků profilu Toto cvičení ukazuje tvorbu sekvenčních prvků profilu. Vytvoříte vysunutí rotací a poté přidáte vyříznutí a vedlejší vysunutí. Pomocí následujících příkazů vytvoříte prvky založené na profilu: rotovat, vysunout, vyjmout, vyříznutí rotací, vybrat ze skici, rovnoběžná rovina, profil, zrcadlit, zaoblení, zahrnout, oříznout. Toto cvičení naleznete v dodatku I. 3-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

17 Cvičení modelování sekvenčních prvků Různá cvičení Tvorba základny myši V tomto cvičení vytvoříte základnu počítačové myši. Toto cvičení opakuje již známé techniky tvorby prvků a používá prvky zakončení. Toto cvičení naleznete v dodatku J. Textový reliéf na součásti Toto cvičení probírá postup lisování textových znaků na jednoduchý model odlitku. Toto cvičení naleznete v dodatku K. Modelování obrobené součásti Toto cvičení používá příkazy prvků zakončení, vyříznutí, zaoblení, pole, zrcadlené kopie, žebra, lem a díru. Toto cvičení je pokročilé a může trvat dlouho ho dokončit. V tomto cvičení se nachází bod, kde se můžete rozhodnout pokračovat nebo dokončit cvičení později. Sledujte pozorně instrukce a obrázky. Toto cvičení naleznete v dodatku L. Tvorba konzoly V tomto cvičení zkonstruujete pevný model a vytvoříte prvky děr, zkosení a pole. Toto cvičení naleznete v dodatku M. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků 3-3

18

19 A Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Tvorba nového dokumentu součásti Při tvorbě nového dokumentu součásti lze ovládat prostředí, ve kterém se začne modelovat. Dialogové okno Možnosti Solid Edge nabízí nastavení pro spuštění synchronního nebo sekvenčního prostředí. Výchozí nastavení je synchronní prostředí. Poznámka Existující soubory, které obsahují pouze synchronní objekty, se otevřou v synchronním prostředí. Existující soubory, které obsahují pouze sekvenční objekty nebo kombinaci sekvenčních a synchronních objektů, se otevřou v sekvenčním prostředí. Spusťte Solid Edge ST4. Na spouštěcí stránce klikněte na tlačítko Aplikace. Klepněte na tlačítko Možnosti Solid Edge. V dialogovém okně Možnosti Solid Edge klikněte na kartu Pomocníci. Na kartě Pomocníci pod možností Dokumenty součásti a plechové součásti spouštět v tomto prostředí: klikněte na tlačítko Sekvenční. Klikněte na tlačítko OK. Na spouštěcí stránce klikněte pod položkou Vytvořit na odkaz Součást ISO. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků A-1

20 A Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Tvorba sekvenčního základního prvku Vytvořte protažení s průřezem podle obrázku. Protáhněte jej symetricky o vzdálenost 100 mm. A-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

21 Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Tvorba sekvenčního prvku řezu Vytvořte řez s průřezem podle obrázku. Protáhněte řez přes vše. Přechod do synchronního prostředí Existují 3 způsoby přechodu do jiného prostředí. 1. Pravým tlačítkem myši klikněte ve stromu modelu nebo okně modelu a vyberte příkaz Přechod do synchronního (nebo Přechod do sekvenčního). 2. Na kartě Nástroje fi skupině Model klikněte na prostředí, které chcete aktivovat. 3. Ve stromu modelu klikněte na panel prostředí, do kterého chcete přejít. Synchronní Sekvenční Poznámka Panel prostředí je k dispozici pouze v případě, že v tomto prostředí existují prvky. Pomocí zvolené metody přejděte do synchronního prostředí. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků A-3

22 A Cvičení: Tvorba sekvenčních prvků Poznámka Všimněte si, že se sekvenční prvky nezobrazí. V synchronním prostředí se zobrazí pouze synchronní prvky. V sekvenčním prostředí se zobrazí synchronní i sekvenční prvky. Přechod do sekvenčního prostředí Kliknutím na panel sekvenčního prostředí přejděte zpět do sekvenčního prostředí. Sekvenční Uložte soubor jako ordered.par. Zavřete soubor. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak vytvořit sekvenční prvky. Také jste se naučili přepínat mezi prostředími modelu. A-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

23 B Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Tvorba nového dokumentu součásti Vytvořte nový dokument součásti. Aktivujte synchronní prostředí. Další informace o aktivaci prostředí modelu naleznete v předchozím cvičení (Tvorba sekvenčních prvků). Synchronní Tvorba synchronního základního prvku Vytvořte protažení s průřezem podle obrázku. Protáhněte jej symetricky o vzdálenost 100 mm. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků B-1

24 B Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Tvorba sekvenčního prvku Aktivujte sekvenční prostředí. Vytvořte protažení s průřezem podle obrázku. Protáhněte jej nahoru o vzdálenost 100 mm. Nakreslete průřez na zelenou plochu. B-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

25 Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Úprava plochy synchronního prvku v sekvenčním prostředí Přesuňte zelenou plochu na synchronní prvek. Sekvenční prvek je obarven oranžově pouze kvůli lepší přehlednosti. Vyberte zelenou plochu. Všimněte si, že na ploše je uzamknutá kóta. Kóta migrovala ze skici na prvek. Kótu odstraňte nebo odemkněte. Vyberte ovladač přesunutí a plochu přetáhněte do oblasti okolo sekvenčního prvku. Všimněte si, jak je sekvenční prvek v průběhu úpravy rozeznán. Stiskem klávesy Esc ukončete operaci přesunutí. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků B-3

26 B Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Vyberte zelenou plochu. Všimněte si, že na ploše je uzamknutá kóta. Kóta migrovala ze skici na prvek. Kótu (225 mm) odstraňte nebo odemkněte. Vyberte ovladač přesunutí a přetáhněte plochu doprava. Všimněte si, že se sekvenční prvek přesunuje s plochou. To se stane protože skica sekvenčního prvku byla kótou uzamknuta k hraně synchronního prvku. Stiskem klávesy Esc ukončete operaci přesunutí. Přechod do synchronního Aktivujte synchronní prostředí. Všimněte si, že sekvenční prvek se nezobrazuje. Úprava sekvenčního prvku Přepněte se do sekvenčního prostředí. B-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

27 Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Vyberte sekvenční prvek. Klikněte na tlačítko Dynamické úpravy. Změňte 35mm kótu na 70 mm. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků B-5

28 B Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Převod sekvenčního prvku na synchronní Sekvenční prvek se převede na synchronní prvek přesunutím sekvenčního prvku do synchronní části stromu modelu. Po převedení se všechny kóty uvolní. S převedeným prvkem lze manipulovat jako s celým synchronním prvkem nebo s jednotlivými plochami. Aby bylo možné převést sekvenční prvky, je nutné být v sekvenčním prostředí. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem myši na sekvenční prvek vysunutí. V místní nabídce vyberte příkaz Přesunout do synchronního. Přesunutí převedeného prvku Ve stromu modelu vyberte převedené vysunutí. B-6 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

29 Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Klikněte na ovladač přesunutí, prvek přesuňte do přibližného umístění podle obrázku a klikněte. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků B-7

30 B Cvičení: Tvorba sekvenčních a synchronních prvků v modelu Tím dokončíte cvičení. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili vytvořit sekvenční a synchronní prvky v jediném modelu. Také jste se naučili upravit oba typy prvků a převést sekvenční prvek na synchronní prvek. B-8 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

31 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Cíl V tomto cvičení vytvoříte sekvenční skicu. Toto cvičení lze provádět také v synchronním prostředí s mírně odlišným rozhraním. Na geometrii použijete vazby, kóty a proměnné, aby bylo možné spolehlivě a předvídatelně změnit tvar profilu úpravou kót. Skica bude ve tvaru průřezu nosníku I. Vazby, kóty a proměnné budou ovládat šířku sítě a ohybů tvaru I. Vytvořte nový dokument součásti. Ujistěte se, že se nacházíte v sekvenčním prostředí. Sekvenční Nakreslení skici Nakreslete skicu ve tvaru I. Na kartě Domů fi skupině Skica klikněte na příkaz Skica. Vyberte zobrazenou referenční rovinu. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-1

32 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Ve stromu modelu vypněte zobrazení základního souřadnicového systému (A) a zapněte zobrazení základních referenčních rovin (B). Upravte velikost okna a oddalte pohled tak, aby se základní referenční roviny zobrazily jako na obrázku. Na kartě Domů fi skupině Úchopové body klikněte na příkaz Možnosti úchopových bodů. C-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

33 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Na kartě Vazby (A) nastavte možnosti podle obrázku. Klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na možnost Vodorovně nebo Svisle ve skupině Úchopové body rozlišíte, zda je čára při vkládání svislá nebo vodorovná. Na kartě Domů fi ve skupině Kreslit klikněte na příkaz Čára. První čáru nakreslete umístěním kurzoru vlevo pod referenční roviny jako na obrázku, a kliknutím vložte první bod čáry. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-3

34 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Druhý bod vložte přesunutím kurzoru doprava. Až se zobrazí vodorovná značka a čára je přibližně ve stejné pozici jako na následujícím obrázku, vložte ji kliknutím. Pokračujte v kreslení tvaru I s přihlédnutím k následujícímu. Každý segment nakreslete se zobrazeným vodorovným nebo svislým indikátorem. Přesné délky čar v této fázi nejsou důležité. Poznámka Pokud uděláte chybu, můžete čáru smazat kliknutím na výběrový nástroj, výběrem čáry a stisknutím klávesy Delete. Pomocí příkazu Zpět je možné provést krok zpět ve tvorbě skici. C-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

35 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Nakreslete hrubý tvar nosníku I proti směru hodinových ručiček. Pomocí indikátoru zarovnání umístěte koncové body dalších čar nad levý koncový bod první čáry podle obrázku. Chcete-li aktivovat indikátor zarovnání posledního segmentu, přejeďte kurzorem bez kliknutí nad vodorovnou čárou. Poslední segment vložte kliknutím na koncový bod první čáry, když je indikátor koncového bodu zobrazen jako na obrázku. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-5

36 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Přidání vazeb Přidejte vazby k ovládání chování tvaru. Pokud potřebujete nakreslit symetrický tvar, je užitečné vytvořit vazby mezi geometrií tvaru a referenčními rovinami. Odkazujte se na segmenty čar podle čísel jako na obrázku. Ve skupině Vazby vyberte příkaz Vodorovně/Svisle. Umístěte kurzor nad střed segmentu 1. Až se zobrazí indikátor poloviny, klikněte. C-6 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

37 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Přesuňte kurzor do horní části svislé referenční roviny a po zobrazení indikátoru koncového bodu klikněte. Použitá vazba je znázorněna přerušovanou čarou, které nutí polovinu segmentu 1, aby zůstala svisle zarovnána s koncovým bodem referenční roviny. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-7

38 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Ve skupině Vazby vyberte příkaz Shodně. Vyberte segment 1 a poté segment 7. Takto použijete vazbu shodně na čáry, které udržují své délky stejné, zatímco ostatní vazby mění tvar profilu. Segment čáry 1 je stejný jako segment čáry 7. Přidejte vazby shodně mezi následující čáry: 2 a 12 8 a 6 8 a a 3 9 a 5 9 a a 4 Přidání kót Přidejte kóty k ovládání velikosti tvaru. Ve skupině Kóta vyberte příkaz Chytrá kóta. C-8 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

39 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Vyberte segment 1, umístěte kótu pod čáru a kliknutím ji vložte. Segment 12 okótujte stejným způsobem. Vyberte příkaz Vzdálenost mezi. Vyberte segment 10, poté segment 4, umístěte kótu nad tvar I a kliknutím ji vložte. Kliknutím na pravé tlačítko myši znovu spusťte příkaz Vzdálenost mezi. Vzdálenost mezi segmenty 1 a 7 okótujte stejným způsobem. Úprava hodnot kót Upravte kóty vložené v předchozím kroku. Kvůli definovaným kótám a vazbám reaguje tvar předvídatelně na změny kót. Vyberte příkaz Výběrový nástroj. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-9

40 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Vyberte kótu (A). Zadejte hodnotu 15 a stiskněte klávesu Enter. Vyberte kótu (B) a změňte hodnotu na 120. Vyberte kótu (C) a změňte hodnotu na 12. Vyberte kótu (D) a změňte hodnotu na 95. Procvičte si změnu tvaru úpravou hodnot kót (A, B, C, D) a pozorujte chování tvaru. Vraťte hodnoty kót podle předchozího obrázku. Používání kótových proměnných Kóty a vazby zjednodušují ovládání tvaru profilu. Proměnné lze použít také k parametrizování tvaru profilu. Je možné použít vzorce, které definují matematické vazby mezi proměnnými a kótami. V tomto kroku upravte šířku sítě (kóta (C)) na 2/3 tloušťky ohybu (kóta (A)) a výšku ohybu (kóta (B)) na 3/4 jeho šířky (kóta (D)). Při každém vložení kóty se vytvoří náhodně nazvaná proměnná, která ji znázorňuje. Přejmenujte tyto proměnné a přiřaďte jim matematické výrazy pro další ovládání chování tvaru. Klikněte pravým tlačítkem na kótu 95 mm. V místní nabídce vyberte příkaz Upravit vzorec. Pomocí příkazu Upravit vzorec je možné upravit název kóty a vzorec. V poli Název: Změňte název proměnné na D a stiskněte klávesu Enter. Kliknutím na výběrový nástroj úpravu kóty ukončete. Opakováním předchozího kroku upravte následující kóty: kóta 15 mm kóta 120 mm kóta 12 mm Název=A Název=B Název=C Poznámka Vzorec zadáte kliknutím do pole pro vzorec, zadáním vzorce a stisknutím klávesy Enter. Ve vzorcích je možné používat základní matematické operátory: + pro sčítání - pro odčítání * pro násobení / pro dělení Matematické funkce lze v případě potřeby seskupovat v závorkách. K dispozici je mnoho funkcí. Další informace naleznete v tématu nápovědy Proměnné. C-10 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

41 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Přiřaďte matematické proměnné ke kótám s názvy B a D. Klikněte pravým tlačítkem myši na kótu 120 mm a vyberte příkaz Upravit vzorec. Do pole Vzorec zadejte výraz 3/4*D a stiskněte klávesu Enter. Zadejte vzorec pro kótu 12 mm. Do pole Vzorec zadejte výraz 2/3*A a stiskněte klávesu Enter. Všimněte si zobrazení kóty níže. V místní nabídce je vybrána možnost Zobrazit všechny hodnoty. Je možné zobrazit všechny názvy proměnných nebo vzorce. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-11

42 C Cvičení: Používání funkce Úchopové body Použití tabulky proměnných Stejné operace jako ty provedené v předchozích krocích lze provést také pomocí tabulky proměnných. Na kartě Nástroje fi skupině Proměnné klikněte na příkaz Proměnné, který zobrazí tabulku proměnných. Všimněte si, že jsou dostupná stejná pole jako na panelu příkazu Upravit vzorec. Klikněte do pole, zadejte požadovanou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. Poznámka Stínované hodnoty představují hodnoty, které nelze přímo změnit, protože jsou ovládány vazbami, kótami nebo vzorci. Kliknutím na tlačítko X v pravém horním rohu tabulku proměnných zavřete. Ve skici upravte hodnoty kót (A) a (D) a pozorujte reakci skici. Uložení skici Výběrem příkazu Zavřít skicu skicu dokončete. Skicu je možné dokončit také kliknutím na zaškrtnutí horním okna skici. umístěné v levém Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit. Zavřete tento soubor a uložte jej jako Ishape.par. Tím toto cvičení končí. C-12 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

43 Cvičení: Používání funkce Úchopové body Souhrn V tomto cvičení jste se naučili používat kóty a vazby k ovládání velikosti a umístění 2D geometrie v profilu. Také jste se naučili pomocí matematických vzorců v proměnných vytvořit relativní chování mezi geometrií. To je užitečné při vytváření návrhu uvnitř modelu. Pokud se důležitá kóta změní, profil se sám upraví předvídatelně a adekvátně. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků C-13

44

45 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Cíl V tomto cvičení se naučíte používat více vazeb v prostředí profilu nebo skici. V tomto cvičení jsou použity vazby skici kolineárně, rovnoběžně a shodně. Otevřete soubor sketch_a1.par. Použití vazeb Pomocí vazeb ovládejte tvar E. Poznámka Nejsou použity žádné vazby vodorovně/svisle. Díky tomu se skica může otáčet v jakémkoli úhlu a držet tvar E. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem myši na skicu s názvem Sketch A. V místní nabídce vyberte příkaz Upravit profil. Definujte tvar použitím vazeb rovnoběžně. První vybraný objekt je rovnoběžný s druhým vybraným objektem. Ve skupině Vazby vyberte příkaz Rovnoběžně. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-1

46 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Vyberte segmenty čáry podle následujícího popisu. Klikněte na (3) a poté na (1). Klikněte na (5) a poté na (1). Klikněte na (7) a poté na (1). Klikněte na (9) a poté na (1). Klikněte na (11) a poté na (1). D-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

47 Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Pokračujte v přidávání vazeb rovnoběžně Pokračujte v přidávání vazeb rovnoběžně ke zbývajícím segmentům čáry. Použijte vazby rovnoběžně podle obrázku: Klikněte na (10) a poté na (12). Klikněte na (8) a poté na (12). Klikněte na (6) a poté na (12). Klikněte na (4) a poté na (12). Klikněte na (2) a poté na (12). Použití vazeb kolineárně. Použitím vazeb kolineárně zarovnejte segmenty čáry. První vybraný segment čáry bude kolineární s druhým vybraným segmentem čáry. Vyberte příkaz Kolineárně. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-3

48 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Vyberte segmenty čáry podle obrázku. Klikněte na (7) a poté na (11). Klikněte na (3) a poté na (11). Klikněte na (5) a poté na (9). Použití vazeb shodně Použitím vazeb shodně ovládáte tloušťku tvaru E. Vyberte příkaz Shodně. D-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

49 Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) První vybraný segment čáry bude shodný s druhým vybraným segmentem čáry. Klikněte na segment čáry (5) a poté na segment čáry (3). Klikněte na segment čáry (7) a poté na segment čáry (3). Klikněte na segment čáry (9) a poté na segment čáry (3). Klikněte na segment čáry (11) a poté na segment čáry (3). Přidání kótových omezení Dokončete tvar E přidáním kótových omezení. Vyberte příkaz Chytrá kóta. Okótujte čáru podle obrázku. Hodnota v tomto okamžiku není důležitá. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-5

50 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Vyberte příkaz Vzdálenost mezi. Na panelu příkazu klikněte na možnost Dvěma body. Okótujte dva segmenty čáry podle obrázku. Klikněte na čáry (neklikejte na koncové body nebo body poloviny). Vyberte příkaz Chytrá kóta a okótujte segment čáry podle obrázku. Zarovnání skici Zarovnejte střed levého segmentu čáry se středem referenčních rovin. D-6 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

51 Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Vyberte příkaz Vodorovně/Svisle. Klikněte na bod poloviny levého segmentu čáry podle obrázku. Klikněte na bod poloviny hrany referenční roviny podle obrázku. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-7

52 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Bod poloviny levého segmentu čáry se zarovná se středem referenčních rovin. Úprava kót Dokončete tvar E úpravou kóty. D-8 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

53 Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Kótu upravte podle obrázku. Kóta (A) = 200 Kóta (B) = 50 Kóta (C) = Kóta (B) Poznámka Jak nastavit stejnou hodnotu u dvou kót Krok 1: Krok 2: Klikněte pravým tlačítkem myší na kótu (C). V místní nabídce vyberte příkaz Upravit vzorec. Krok 3: Na panelu příkazu Upravit vzorec zadejte do pole Vzorec = a klikněte na kótu (B). Krok 4: Krok 5: Klikněte na tlačítko Potvrdit. Příkaz Upravit vzorec ukončete kliknutím na výběrový nástroj. Výsledek by měl být stejný jako na obrázku. Přidání úhlových kót Přidejte úhlové kóty, které ovládají tvar a orientaci relativně k vodorovné referenční rovině. Vyberte příkaz Úhel mezi. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-9

54 D Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Vložte kótu podle obrázku kliknutím na dvě čáry (nevybírejte žádné klíčové body). Vložte úhlovou kótu mezi vodorovnou referenční rovinu a dolní segment čáry, která bude ovládat orientaci tvaru E. Nejprve příkaz Úhel mezi restartujte kliknutím pravým tlačítkem myši. Klikněte na vodorovnou referenční rovinu a na dolní segment čáry jako na obrázku (opět neklikejte na žádné klíčové body). Úprava úhlových kót Upravte úhlové kóty a pozorujte ovládání tvaru a orientace. D-10 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

55 Cvičení: Používání vazeb skici (kolineárně, rovnoběžně, shodně) Úhel orientace = 45, úhel tvaru = 90 Úhel orientace = 0, úhel tvaru = 60 Klikněte na příkaz Zavřít skicu. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit. Tím dokončíte cvičení. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak pomocí kót a vazeb umístit profil obsahující vnitřní prvky. Pomocí vazeb byly navzájem relativně umístěny různé prvky. Úpravou kót je možné ovládat velikost a umístění vnitřních prvků a udržovat záměr návrhu. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků D-11

56

57 E Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) Cíl V tomto cvičení použijete vazby symetricky v prostředí profilu nebo skici. Otevřete soubor sketch_b1.par. Přidání konstrukčních objektů Vyberte skicu v okně a klikněte na příkaz Upravit profil (A). spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků E-1

58 E Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) Vložte čáry podle obrázku. Čáry jsou připojeny ke středům kružnic a ke středu referenční roviny. Změňte tyto dvě čáry na konstrukční objekty. Ve skupině Kreslit vyberte příkaz Konstrukce. Vyberte dvě právě vložené čáry. E-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

59 Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) Kružnice a čáry okótujte podle obrázku. Vložení objektů skici kružnice Do zbývajících třech kvadrantů hlavní kružnice vložte šest kružnic. Kružnice umístěte podle obrázku. Umístění a velikost nejsou důležité. Ujistěte se, že při vkládání kružnic nevyberete žádné vazby z jiné geometrie. Pokud máte s touto činností problémy, vložte kružnici mimo hlavní kružnici a přetáhněte ji dovnitř. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků E-3

60 E Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) Použití vazeb symetricky mezi kružnicemi Ve skupině Vazby vyberte příkaz Vazba symetricky. Klikněte na vodorovnou referenční rovinu (A). Klikněte na kružnici (1) a poté na kružnici (2). Kružnice (1) je nyní symetrická s kružnicí (2). Klikněte na kružnici (3) a poté na kružnici (4). Kružnice (3) je nyní symetrická s kružnicí (4). Použijte vazby symetricky na zbývající kružnice s použitím svislé referenční roviny jako osy symetrie. Aby to bylo možné, je nutné vybrat novou osu symetrie. Vyberte příkaz Osa symetrie. Klikněte na svislou referenční rovinu. Klikněte na příkaz Vazba symetricky a poté na zbývající kružnice, čímž použijete symetrii podle obrázku. E-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

61 Cvičení: Použití vazeb skici (symetrických) Upravovat kóty Upravte kóty a pozorujte výsledky. Změňte kótu 40 na šikmé konstrukční čáře na 50. Změňte obě kóty 25 na 30. Změňte poloměr 15 na 10. Vyberte příkaz Zavřít skicu. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit. Zavřete soubor, ale neukládejte jej. Tím dokončíte cvičení. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak pomocí kót a vazeb umístit profil obsahující vnitřní prvky. Pomocí vazeb byly navzájem relativně umístěny různé prvky. Úpravou kót je možné ovládat velikost a umístění vnitřních prvků a udržovat záměr návrhu. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků E-5

62

63 F Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Přehled V tomto cvičení se naučíte používat konstrukční objekty při kresbě profilu nebo skici tak, aby zůstal zachován záměr návrhu. Cíl Po dokončení tohoto cvičení budete schopni provádět následující úkony: Pomocí konstrukčních objektů je možné zjednodušit konstrukci profilu nebo skici. Pomocí konstrukčních objektů lze také řídit výslednou geometrii (prvek vyříznutí). V tomto cvičení prozkoumáte specifický prvek uvnitř součásti. V tomto cvičení nebudete součást konstruovat, ale nakreslíte profil prvku. Ke zjednodušení tvorby profilu použijete konstrukční objekt v prostředí kresby skici. Jak bylo dříve zmíněno, konstrukční objekty pomáhají při tvorbě profilu, ale při kontrolách platnosti profilu jsou ignorovány. Poznámka Konstrukční objekty slouží jako kostra, která pomáhá při umisťování ostatních objektů v profilu. Průzkum problému Prozkoumejte prvek vyříznutí v poli (A). Každé ze čtyř vyříznutí musí pokrývat úhel 90. Úzká síť materiálu musí zabírat prostor mezi každým vyříznutím, aby se předešlo prasknutí. Při tvorbě tohoto modelu použijte konstrukční objekty k umístění vyříznutí, poskytnutí mechanismu pro tažený úhel a získání vzdálenosti mezi každým vyříznutím. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků F-1

64 F Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Tvorba dokumentu součásti Vytvořte nový dokument součásti ISO. Ujistěte se, že se nacházíte v sekvenčním prostředí. Definování roviny skici Vyberte příkaz Skica. Ve stromu modelu vypněte zobrazení základního souřadnicového systému (A) a zapněte zobrazení základních referenčních rovin (B). Vyberte zobrazenou referenční rovinu. F-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

65 Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Ve stavovém řádku klikněte na příkaz Posun pohledu. Podržte levé tlačítko myši ve středu nebo v průsečíku referenčních rovin. Přesuňte kurzor z umístění 1 do pravého dolního rohu okna skici (umístění 2). Takto referenční roviny přesunete pryč z cesty a zabráníte vložení nechtěných vazeb mezi objekt profilu a referenční rovinu. Konstrukce skici Vyberte příkaz Čára. Nakreslete 3 čáry podle obrázku. Přidejte kóty a upravte jejich hodnoty podle obrázku. Z každé čáry udělejte konstrukční geometrii. Ve skupině Kreslit vyberte příkaz Konstrukce a vyberte každou ze tří čar. Šikmé čáry jsou připojeny k vodorovné čáře v její polovině. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků F-3

66 F Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Pomocí vazby shodně upravte každou úhlovou čáru tak, aby byla shodná s vodorovnou čárou. Přidání čar Pomocí příkazu Odsadit přidejte čáry. Ve skupině Kreslit vyberte příkaz Odazení. Jako vzdálenost odsazení zadejte hodnotu 10. V poli pro výběr odsazení nastavte možnost Řetězec. F-4 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

67 Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Odsaďte dvě šikmé čáry podle následujícího obrázku. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Potvrdit. Přesuňte kurzor dovnitř tvaru V jako na obrázku a klikněte. Vložení dvou oblouků Vyberte příkaz Oblouk středem. Vložte dva oblouky podle následujícího obrázku. Počátky středů obou oblouků jsou polovinou vodorovné konstrukční čáry. Bod 2 malého oblouku je na levé šikmé čáře, bod 3 na pravé šikmé čáře. Bod 2 velkého oblouku je připojen ke koncovému bodu levé šikmé čáry, bod 3 je připojen ke koncovému bodu pravé úhlové čáry. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků F-5

68 F Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Pomocí příkazu Chytrá kóta tyto dva oblouky okótujte a upravte hodnoty kót podle obrázku. Oříznutí objektů skici Vyberte příkaz Oříznout. Odřízněte čáry zarovnání pod malým obloukem. Výsledek oříznutí je na obrázku. Správce vazeb Na kartě Domů fi skupině Vazby klikněte na příkaz Správce vazeb. Pomocí příkazu Zobrazit stupně volnosti ověřte, že profil má pouze dva stupně volnosti. F-6 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

69 Cvičení: Použití konstrukčních objektů v profilech Vyřešte dva zbývající stupně volnosti. Ve skupině Vazby vyberte příkaz Spojit a mezi polovinu vodorovné konstrukční čáry (viz obrázek vlevo) a polovinu referenční roviny (viz obrázek vpravo) vložte vazbu spojit. To ukotví profil a odstraní jakékoli zbývající stupně volnosti. Upravte hodnoty kóty podle obrázku a poté je vraťte zpět na původní hodnoty. Skica je připravena k použití jako prvek, například vyříznutí. Tím je cvičení dokončeno. Zavřete soubor a uložte jej pod názvem cutout.par. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili umístit profil pomocí konstrukčních objektů, kót a vazeb. Záměr návrhu je umístěním konstrukčních objektů zachován. Konstrukční objekty se nestanou součástí prvku, ale jsou užitečné při ovládání umístění geometrie. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků F-7

70

71 G Cvičení: Tvorba posuvné čelisti svěráku Otevřete nový soubor synchronní součásti ISO. Tvorba skici počátečního základního tvaru Nakreslete tento základní tvar a okótujte ho. Skica je vertikálně symetrická. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků G-1

72 G Cvičení: Tvorba posuvné čelisti svěráku Tvorba základního prvku Vyberte oblast a klikněte na ovladač vysunutí. G-2 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01536

73 Cvičení: Tvorba posuvné čelisti svěráku Do dynamického textového pole zadejte 65. Stiskem klávesy Enter umístěte vysunutí. Odebrání materiálu ze základního prvku Ve stromu modelu vypněte zobrazení kolektorů Skici a Kóty. spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků G-3

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více