Tvorba prvků zakončení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba prvků zakončení"

Transkript

1 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530

2

3 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba prvků zakončení spse01530

5 Obsah Úvod Prvky zakončení Kdy přidat prvky zakončení do modelů Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Zaoblení a přechod Postup tvorby zaoblení Pravidla zaoblení Cvičení: Zaoblení hran Úprava zaoblení Proměnný poloměr zaoblení Postup tvorby přechodu Cvičení: Přechod mezi plochami Definování tvaru přechodu Přehled lekce Odpovědi příkaz Zkosení Příkaz Zkosení (prvek) Cvičení: Tvorba prvků zkosení Přidání úkosu k součástem Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Pravidla pro zvažování zaoblení a úhlů úkosu Přehled lekce Odpovědi Zesílení a ztenčení součástí Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina Cvičení: Model olejové vany Cvičení: Zaoblení hran A-1 Zaoblení hran a rohů A-1 Zaoblení řetězce hran A-3 Pokračování v zaoblení A-3 Souhrn A-5 spse01530 Tvorba prvků zakončení 3

6 Obsah Cvičení: Přechod mezi plochami B-1 Vložení přechodu B-1 Přehled dalších voleb přechodu B-3 Vložení přechodu s proměnným poloměrem B-4 Souhrn B-6 Cvičení: Tvorba prvků zkosení C-1 Tvorba zkosení s různými odstupy C-1 Změna definice zkosení C-3 Tvorba jiného zkosení s různými odstupy C-3 Tvorba zkosení se shodnými odstupy C-4 Úprava prvku zkosení C-6 Pozorování chování zkosení pomocí úpravy modelu C-8 Vložení jiné sady zkosení C-8 Souhrn C-9 Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu D-1 Přidání úkosu k základní desce D-1 Přidání úkosu k nálitku D-3 Přidání úkosu k plochám vyříznutí D-4 Úprava prvku úkosu D-5 Souhrn D-6 Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina E-1 Skořepina a určení ploch k odstranění E-1 Operace vyjmutí ploch ze skořepiny E-2 Souhrn E-3 Cvičení: Model olejové vany F-1 Tvorba úkosových ploch F-1 Přidání odtoku F-4 Zaoblení hran F-5 Skořepina F-6 Souhrn F-7 4 Tvorba prvků zakončení spse01530

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01530 Tvorba prvků zakončení 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

9 Lekce 2 Prvky zakončení Poznámka Tento kurz představuje synchronní metodu tvorby prvků zakončení. Informace o sekvenční metodě naleznete v kurzu samostudia spse01536: Modelování synchronních a sekvenčních prvků. Prvky zakončení jsou ty, které ovlivňují existující hrany a plochy modelu. Prvky zakončení vytvoříte u součásti pomocí zakončení ploch a hran, například úkosů, zaoblení a skořepin. Typy zakončení prvků v Solid Edge Prvek zaoblení používá konstantní poloměr na jednu nebo více hran součásti. Prvek přechodu použije na jednu nebo více hran součásti proměnný poloměr nebo vytvoří zaoblení mezi dvěma plochami. Prvek úkosu zešikmí existující plochu součásti pod zadaným úhlem vzhledem k referenční rovině. Prvek skořepina je v modelování plastových součásti užitečný při tvorbě ploch součásti. Krok 1: Krok 2: Vyberte příkaz. Vyberte hranu, plochu nebo těleso. Kdy přidat prvky zakončení do modelů Nejlepších výsledků můžete dosáhnout přidáním prvků zakončení do modelu co nejpozději během zpracování modelu. spse01530 Tvorba prvků zakončení 2-1

10 Lekce 2 Prvky zakončení Obzvláště se doporučuje zaoblovat hrany až po vytvoření skořepin. Pokud je úkos nezbytný pro umístění dalších prvků, vytvořte úkos těsně před definicí dalších prvků. I když můžete prvek zakončení vytvořit kdykoli, nekritické prvky mohou komplikovat zobrazení součásti v ortogonálních pohledech (především přítomnost zkosených ploch). Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Měli byste obecně přidávat zaoblení před konstrukcí skořepin nebo až poté? 2. Platí nebo neplatí: V procesu návrhu byste měli prvky zaoblení přidávat co nejpozději. Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Měli byste obecně přidávat zaoblení před konstrukcí skořepin nebo až poté? Preferovanou možností je zaoblení hran po zkonstruování prvku skořepiny. 2. Platí nebo neplatí: V procesu návrhu byste měli prvky zaoblení přidávat co nejpozději. Neplatí. Nejlepších výsledků můžete dosáhnout přidáním prvků zakončení do modelu co nejpozději během zpracování modelu. Souhrn lekce Prvky zakončení jsou ty, které ovlivňují existující hrany a plochy modelu. Prvky zakončení vytvoříte u součásti pomocí zakončení ploch a hran, například úkosů, zaoblení a skořepin. 2-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

11 Lekce 3 Zaoblení a přechod Zaoblení umožňuje nahradit ostré hrany modelu hladkou, zaoblenou plochou, čímž zlepší jejich vzhled nebo funkci. Zaoblení se vytváří na základě hran, proto lze zaoblovat pouze hrany. V sekvenčním prostředí je možné použít konstantní poloměr zaoblení, proměnný poloměr nebo kombinaci obou. Příkazem Zaoblení je v synchronním prostředí možné na hrany součásti použít pouze zaoblení s konstantním poloměrem. U přechodu lze v sekvenčním prostředí vytvořit přechod mezi hranami, plochami nebo kombinaci obou. Příkazem Přechod lze v synchronním prostředí vytvořit zaoblení s proměnným poloměrem, spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-1

12 Lekce 3 Zaoblení a přechod přechod mezi plochami, nebo přechod mezi plošnými tělesy. Můžete provést úplné kapsovité zaoblení. Lze tedy vytvořit zaoblení, ve kterém je poloměr zaoblení větší než hloubka kapsy. Pomocí přechodu můžete vytvořit zaoblení s poloměrem menším nebo stejným jako hloubka kapsy Když však poloměr přesáhne hloubku kapsy, tvorba zaoblení selže. 3-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

13 Zaoblení a přechod Postup tvorby zaoblení Krok 1: Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Zaoblení. Krok 2: Určete objekt, který chcete zaoblit (řetězec, hrana/roh, plocha, smyčka, vnitřní hrany nebo vnější hrany) pomocí nabídky Vybrat (A) na panelu příkazu Zaoblení. Krok 3: Vyberte prvky, které chcete zaoblit. Jestliže vyberete hranu, uvidíte dynamický náhled zaoblení. Krok 4: Zadejte poloměr zaoblení. Krok 5: Pokračujte výběrem hran definovaných stejnou hodnotou poloměru. Po dokončení společného poloměru klikněte pravým tlačítkem. Tím převedete geometrii náhledu na dokončenou geometrii. Příkaz zůstává aktivní. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-3

14 Lekce 3 Zaoblení a přechod Krok 6: Pokud chcete vložit další zaoblení s jinými poloměry, pokračujte ve výběru hran a potom změňte hodnotu poloměru. Krok 7: Kliknutím pravým tlačítkem dokončete zaoblení. Krok 8: Vkládání zaoblení ukončíte klávesou Esc nebo příkazem Vybrat. Pravidla zaoblení Pořadí, ve kterém použijete jednotlivé prvky zaoblení na model, může vytvořit rozdíly v dokončeném modelu. To se obvykle stane, když se hrany vybrané pro definování zaoblení protínají nebo setkávají. Pokud například vytvoříte prvek zaoblení výběrem hrany (A), u prvního zaoblení se upraví konce hrany (B). 3-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

15 Zaoblení a přechod Jestliže vytvoříte druhý prvek zaoblení výběrem hrany (B), získáte následující výsledek. Pokud obrátíte pořadí dvou prvků zaoblení a vyberete hranu (B) pro první prvek zaoblení, upraví se konce hrany (A). Když vytvoříte druhý prvek zaoblení výběrem hrany (A), získáte následující výsledek. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-5

16 Lekce 3 Zaoblení a přechod Pokud pak srovnáte oba výsledky, můžete vidět, že jsou plochy v místě dotyku dvou zaoblení odlišné. Ačkoliv jsou oba výsledky platné, jedno řešení může zjednodušit výrobu nebo může být esteticky přijatelnější než druhé. V těchto situacích si můžete vyzkoušet definici prvků zaoblení v různém pořadí, abyste zjistili, jaký výsledek bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Změna pořadí zaoblení V synchronním modelování: Kliknutím pravým tlačítkem myši na přechodovou záplatu mezi protínajícími přechody a použitím příkazu Změnit pořadí zaoblení v místní nabídce je možné změnit pořadí zaoblení. Je možné vybrat více zaoblení a poloměry zaoblení, u kterých se mění pořadí, nemusí být stejné. 3-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

17 Zaoblení a přechod Cvičení: Zaoblení hran Přehled Toto cvičení představuje postup vkládání zaoblení ke hranám modelu. Toto cvičení naleznete v dodatku A. Úprava zaoblení Při synchronním modelování: Poloměr zaoblení můžete upravit výběrem hodnoty poloměru a zadáním nové hodnoty v dialogovém okně Upravit hodnotu kóty. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-7

18 Lekce 3 Zaoblení a přechod Poznámka Hodnotu poloměru můžete upravit také dynamicky pomocí kolečka myši. Chování posouvání je ovládáno na kartě Pomocníci v dialogovém okně Možnosti Solid Edge. Hodnoty možností lze měnit pomocí kolečka myši. Pokud možnost není zaškrtnuta, hodnotu lze změnit otáčením kolečka myši se stisknutou klávesou Ctrl. Pokud je možnost zaškrtnuta, hodnotu lze změnit otáčením kolečka myši. Při sekvenčním modelování: Chcete-li upravit poloměr zaoblení, klikněte pravým tlačítkem myši na zaoblení a klikněte na příkaz Upravit definici. Zadejte novou hodnotu do pole Poloměr příkazu Vybrat na panelu příkazu Zaoblení a klikněte na tlačítko Dokončit. Proměnný poloměr zaoblení Při sekvenčním modelování: Když vytváříte přechody s proměnným poloměrem v Solid Edge, můžete definovat různé hodnoty poloměrů v klíčových bodech a průsečících podél hrany nebo plochy. Při synchronním modelování: Příkazem Přechod je možné v Solid Edge vytvářet přechody s proměnným poloměrem definicí různých hodnot poloměru v klíčových bodech a v průsečících podél hrany nebo plochy. Následující obrázek zobrazuje zaoblení s různými hodnotami poloměru ve dvou koncových bodech a středovém bodě hrany. 3-8 Tvorba prvků zakončení spse01530

19 Zaoblení a přechod Při tvorbě přechodů s proměnným poloměrem můžete použít hodnotu poloměru 0. Následující zaoblení má poloměr 15 mm na jednom konci a 0 na druhém. Postup tvorby přechodu Krok 1: Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Přechod. Krok 2: Krok 3: Při vkládání přechodu je nutné nejprve definovat jeho typ. Na panelu příkazu vyberte rozsah proměnné, zaoblení stěn nebo zaoblení stěn ploch. Pokud je typem zaoblení stěn, na panelu příkazu ve Vybrat vyberte Tvar (konstantní poloměr, konstantní šířka, zkosení, úkos, kuželosečka, souvislé zakřivení). spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-9

20 Lekce 3 Zaoblení a přechod Krok 4: Vyberte objekty, mezi nimiž chcete vytvořit zaoblení, a na panelu příkazu zadejte poloměr. Krok 5: Definujte podmínku rozsahu a vyberte hrany potřebné k definování rozsahu Tvorba prvků zakončení spse01530

21 Zaoblení a přechod Krok 6: Příkazem Dokončit na panelu příkazu dokončíte zaoblení. Stiskem klávesy Esc ukončete příkaz. Cvičení: Přechod mezi plochami Přehled Toto cvičení představuje postup vkládání zaoblení mezi plochami modelu. Cíl Naučíte se definovat přechod s konstantním a proměnným poloměrem a také používat tečnou čáru přechodu. Toto cvičení naleznete v dodatku B. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-11

22 Lekce 3 Zaoblení a přechod Definování tvaru přechodu Modelování sekvenčních prvků: Když v dialogovém okně Možnosti zaoblení zaškrtnete políčko Přechod nebo Zaoblení stěn ploch, můžete na panelu příkazu Přechod použít možnost Tvar, čímž určíte tvary přechodu ukázané níže. Modelování synchronních prvků: Když v kroku Typ přechodu na panelu příkazu Přechod zaškrtnete políčko Přechod nebo Zaoblení stěn ploch, můžete v kroku Vybrat na panelu příkazu Přechod použít možnost Tvar, čímž určíte tvary přechodu ukázané níže. Tvary přechodů konstantní poloměr, konstantní šířka, zkosení, úkos, kuželosečka, souvislé zakřivení. Tyto možnosti umožňují pružnost potřebnou pro širokou škálu situací návrhu. Chcete-li například vytvořit zkosení na objemovém tělese, ale ne na plošném tělese, můžete použít příkaz Zkosení. Chcete-li vytvořit zkosení na plošném tělese, je nutné použít možnosti přechodu uvnitř příkazu Zaoblení. Možnost Konstantní poloměr vytváří přechod s jednotným poloměrem. Tato možnost funguje podobně jako u zaoblení. Možnost Konstantní šířka vytváří přechod mezi dvěmi sadami ploch, kde je šířka tětivy přechodu konstantní šířkou (A). Tato možnost je užitečná, když plocha protíná jinou plochu pod úhlem, kde konstantní poloměr přechodu (B) může přidat příliš mnoho nebo příliš málo materiálu Tvorba prvků zakončení spse01530

23 Zaoblení a přechod Možnost Zkosení vytvoří rovinný přechod se stejným odstupem zkosení. Chcete-li definovat velikost zkosení, můžete použít možnost Odstup. Možnost Úkos vytváří přechod s lineárním řezem, který je určen délkou úkosu a určeným poměrem. Hodnota zadaná v textovém poli Odstup určuje délku nové plochy přechodu (A). Hodnota zadaná v textovém poli Hodnota určuje, jaké množství materiálu bude odstraněno ze dvou sousedních ploch (B), (C). Pokud například určíte Odstup 30 mm a zadáte hodnotu 0,50, bude vytvořena nová plocha přechodu o délce 30 mm. Zadání hodnoty 0,50 určuje, že umístění nové plochy přechodu (A) odstraní dvakrát tolik materiálu z první vybrané plochy (B) než z druhé vybrané plochy (C). V případě dvou rovinných ploch, které jsou navzájem kolmé, odstraní 26,84 mm z plochy (B) a 13,42 mm z plochy (C). Je možné zadat hodnotu větší než nula, ale menší nebo rovnu 10,0. Zadáním hodnoty 1,0 vytvoříte 45stupňový úkos. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-13

24 Lekce 3 Zaoblení a přechod Možnost Kuželosečka vytváří konstantní, eliptický přechod řezu. Když zaškrtnete toto políčko, definuje hodnota poloměru šířku řezu a zadaná hodnota změní tvar řezu. Je možné zadat kladné hodnoty. Když se zadaná hodnota blíží 0,0, stává se řez plošší a spíš se podobá zkosení. Když zadaná hodnota roste, stává se řez zaoblenějším (B) a pak se znovu stává plošším (C). Možnost přechodu Souvislé zakřivení můžete použít k ovládání souvislosti nebo jemnosti plochy přechodu. Zadání hodnoty menší než 1,0 vytváří plošší řez (A) a (B), více podobný zkosení. Zadání hodnoty větší než 1,0 zobrazí rozsah vybraných ploch a vytvoří menší poloměr přechodu (C), (D) a (E). Typické hodnoty jsou v rozsahu od 0,0 do 10,0. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Vyjmenujte šest dostupných tvarů přechodů. 2. Jaký krok je nutné provést před zadáním nové hodnoty poloměru při úpravě poloměru zaoblení vytvořeného v sekvenčním prostředí? Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Vyjmenujte šest dostupných tvarů přechodů. Konstantní poloměr, konstantní šířka, zkosení, úkos, kuželosečka a souvislé zakřivení Tvorba prvků zakončení spse01530

25 Zaoblení a přechod 2. Jaký krok je nutné provést před zadáním nové hodnoty poloměru při úpravě poloměru zaoblení vytvořeného v sekvenčním prostředí? Je nutné kliknout pravým tlačítkem myši na zaoblení a vybrat příkaz Upravit definici. spse01530 Tvorba prvků zakončení 3-15

26

27 Lekce 4 příkaz Zkosení. Vytvoří zkosení mezi dvěma plochami podél jejich společné hrany. Příkaz Zkosení (prvek) Vytvoří zkosení mezi dvěma plochami podél jejich společné hrany. Většinou by se prvky zkosení měly vytvářet těsně před dokončením modelu. Na většině součástí by při kresbě profilu pro prvky profilu neměla být zahrnuta malá zkosení. Zkosení je možné přidat později jako prvky zakončení, čímž se zrychlí provádění změn. Metody tvorby zkosení Pomocí dialogového okna Možnosti zkosení lze zadat požadovanou metodu tvorby zkosení: Stejné odstupy Úhel a odstup 2 odstupy spse01530 Tvorba prvků zakončení 4-1

28 Lekce 4 příkaz Zkosení. Postup tvorby prvku zkosení Při výběru příkazu Zkosení vás panel příkazu provede následujícími kroky: Krok 1: Vybrat plochy Definuje plochy, od kterých chcete měřit odstupy nebo úhel zkosení. Tento krok je dostupný jen v případě, že v dialogovém okně Možnosti zkosení nastavíte možnost Úhel a odstup nebo 2 odstupy. Krok 2: Krok 3: Krok 4: Výběr hrany Definuje hrany, které chcete zkosit. Náhled Zpracuje zadání a zobrazí prvek. Dokončit Dokončí prvek. Zkosení metodou Stejné odstupy Při tvorbě prvků zkosení metodou Stejné odstupy je nutné vybrat pouze hrany, které chcete zkosit. Je možné zkosit více hran v rámci jedné operace, pokud mají stejnou hodnotu odstupu. Při tvorbě více zkosení se stejnou hodnotou odstupu je většinou lepší zkosit co nejvíce hran v rámci jedné operace. Chcete-li použít na různé hrany různé hodnoty odstupu, je nutné pro každou velikost zkosení vytvořit oddělené prvky zkosení. 4-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

29 příkaz Zkosení. Zkosení metodou Úhel a odstup Při tvorbě prvku zkosení pomocí volby Úhel a odstup, nejprve vyberte plochu (A) a potom hrany, které se mají zkosit (B). Hodnota zadaná do pole Odstup na panelu příkazu se použije podél vybrané plochy a měří se od vybrané hrany. Například zkosení s odstupem 5 mm a úhlem 60 stupňů je použito jako na obrázku (C). Zkosení metodou 2 odstupy Při tvorbě zkosení pomocí možnosti 2 odstupy nejprve vyberte plochu. Hodnota zadaná do pole Odstup 1 se použije na vybranou plochu a hodnota zadaná do pole Odstup 2 se použije na plochu přilehlou. Pokud stejně jako v předchozím příkladě vyberete válcovou plochu a kruhovou hranu ve vrchní části součásti a do pole Odstup 1 zadáte hodnotu 5 mm a do pole Odstup 2 hodnotu 12 mm, hodnota 5 mm se použije podél válcové plochy a hodnota 12 mm podél rovinné plochy ve vrchní části součásti. Zkosení v sestavách Při práci v sestavě je možné tento příkaz použít ke tvorbě prvku sestavy. spse01530 Tvorba prvků zakončení 4-3

30 Lekce 4 příkaz Zkosení. Cvičení: Tvorba prvků zkosení Přehled Toto cvičení představuje postup tvorby prvku zkosení. Cíl Naučíte se používat dva příkazy pro tvorbu prvků zkosení. Jeden příkaz vytvoří prvek zkosení, který definuje zkosení pouze tvorbou ploch. Definice zkosení není během úprav modelu udržována. Druhý příkaz vytvoří procedurální prvek zkosení, který je možné upravit a v průběhu úprav modelu udržuje definici zkosení. Toto cvičení naleznete v dodatku C. 4-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

31 Lekce 5 Přidání úkosu k součástem Chcete-li přidat úkos pod úhlem k jedné nebo více plochám součástí, použijte příkaz Přidat úkos. Chcete-li vytvořit jednoduchý prvek úkosu v synchronním prostředí, definujte nejprve rovinu úkosu: spse01530 Tvorba prvků zakončení 5-1

32 Lekce 5 Přidání úkosu k součástem Poté vyberte plochy, na kterých chcete vytvořit úkos: Součást se dynamicky aktualizuje, aby odpovídala úhlu a směru úkosu. Kliknutím pravým tlačítkem myši použijte úhel úkosu na model. 5-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

33 Přidání úkosu k součástem Chcete-li vytvořit jednoduchý prvek úkosu v sekvenčním prostředí, definujte nejprve rovinu úkosu: Poté vyberte plochy ke zkosení a na panelu příkazu zadejte úhel úkosu: spse01530 Tvorba prvků zakončení 5-3

34 Lekce 5 Přidání úkosu k součástem Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Další a zadejte směr úkosu: A kliknutím pravým tlačítkem myši použijte úhel úkosu v modelu. 5-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

35 Přidání úkosu k součástem Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Přehled Toto cvičení ukazuje proces tvorby úkosu u ploch modelu. Cíl Naučíte se vytvářet úkos ploch a upravovat existující prvky úkosu. Toto cvičení naleznete v dodatku D. Pravidla pro zvažování zaoblení a úhlů úkosu Pokud chcete do modelu přidat zaoblení a úhly úkosu, je před rozhodnutím pořadí přidání těchto prvků nutné zvážit některé podstatné okolnosti. Pokud nejprve přidáte zaoblení, nebudou již mít zaoblené plochy konstantní poloměr a místo toho budou kuželové. Pokud přidáte zaoblení po použití úkosu, zůstane hodnota poloměru konstantní. spse01530 Tvorba prvků zakončení 5-5

36 Lekce 5 Přidání úkosu k součástem Výrobní proces použitý k výrobě aktuální součásti může být faktorem, který určuje, kdy budou zaoblení přidána. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Platí nebo neplatí: Zaoblení přidaná k modelu před plochami úkosu si po operaci úkosu zachovají stálý poloměr. Odpovědi Odpovězte na následující otázky: 1. Platí nebo neplatí: Zaoblení přidaná k modelu před plochami úkosu si po operaci úkosu zachovají stálý poloměr. Neplatí. Zaoblení nebude mít stálý poloměr; bude mít kuželový tvar zvětšující se úměrně s úhlem úkosu. 5-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

37 Lekce 6 Zesílení a ztenčení součástí Zesílit součást lze příkazem Zesílit. Nebo k ztenčení součásti použijte příkaz Skořepina. Pracovní postup zesílení prvku Při výběru příkazu Zesílit vás panel příkazu provede následujícími kroky: spse01530 Tvorba prvků zakončení 6-1

38 Lekce 6 Zesílení a ztenčení součástí Vybrat Nastaví kritéria výběru plochy pro definici prvku zesílení. Zesílit lze jednotlivou plochu, tečně navazující řetězec ploch nebo celé těleso. Po výběru klikněte na tlačítko Potvrdit (zaškrtnutí). Odsazení Nastaví vzdálenost odsazení ploch. Směr odsazení lze určit tak, že zadáte vzdálenost odsazení a kliknete na šipku odsazení. Dokončit Zpracuje zadání a dokončí prvek. Zesílení prvku dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit. 6-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

39 Zesílení a ztenčení součástí Pracovní postup tvorby skořepiny Při sekvenčním modelování: Při výběru příkazu Skořepina vás panel příkazu provede následujícími kroky: Společná tloušťka Definuje společnou tloušťku stěn a stranu, na kterou chcete tloušťku použít. Tloušťku stěny můžete použít směrem dovnitř tělesa, směrem vně tělesa nebo směrem symetricky z plochy tělesa. Otevřené plochy Vybere kterékoliv plochy, které chcete nechat otevřené. Otevřené plochy nejsou odsazeny, budou z objemového tělesa odstraněny. Pokud například určíte, že plocha (A) bude otevřená, bude odstraněna a vytvoří se prvek skořepiny. Při tvorbě prvku skořepiny můžete vybrat více otevřených ploch. spse01530 Tvorba prvků zakončení 6-3

40 Lekce 6 Zesílení a ztenčení součástí Když jedna strana modelu obsahuje více tečných ploch, budou všechny vybrány jako jedna plocha a nemohou být vybrány jednotlivě. Jedinečná tloušťka Vyberte kterékoliv plochy pro použití jedinečné tloušťky a definujte jedinečnou tloušťku. Jako stěny pro jedinečnou tloušťku můžete vybrat jednu nebo více rovinných či nerovinných ploch. Dokončit Zpracujte vstup a vytvořte náhled prvku. Protože jsou kroky pro otevřené plochy a jedinečnou tloušťku volitelné, můžete kdykoliv po kroku společné tloušťky provést náhled prvku. Při synchronním modelování Při výběru příkazu Skořepina vás panel příkazu provede následujícími kroky: 6-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

41 Zesílení a ztenčení součástí Otevřené plochy vybere kterékoliv plochy, které chcete nechat otevřené. Při kliknutí na plochu dojde k dynamické aktualizaci a zobrazí se skořepina. Zadejte společnou tloušťku stěn a kliknutím na šipku definujte stranu, na kterou chcete tloušťku použít. Vyjmout/Zahrnout Definujte plochy, které chcete zahrnout nebo vyjmout ze skořepiny. Chcete-li vyjmout plochu z vytvářené skořepiny, klikněte na tlačítko potom klikněte na plochu, kterou chcete vyjmout. a Pokud chcete zahrnout plochu do vytvářené skořepiny, klikněte na tlačítko a potom klikněte na plochu, kterou chcete zahrnout. Pravidla pro používání skořepin Součást skořepiny můžete použít vícekrát. V těchto případech bude jednodušší vytvořit součást pomocí více prvků skořepin než pomocí prvků založených na profilech. Chcete-li například vytvořit konzolu, můžete použít skořepinu kvádru. spse01530 Tvorba prvků zakončení 6-5

42 Lekce 6 Zesílení a ztenčení součástí Pak můžete prvek vysunutí přidat do konzoly a potom přidat druhý prvek skořepiny pro vyhloubení vnitřního prostoru konzoly. 6-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

43 Zesílení a ztenčení součástí Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina Přehled Toto cvičení představuje postup tvorby plastové součásti. Cíl Naučíte se vytvářet a upravovat skořepiny. Toto cvičení naleznete v dodatku E. spse01530 Tvorba prvků zakončení 6-7

44

45 Lekce 7 Cvičení: Model olejové vany Přehled Toto cvičení představuje postup tvorby olejové vany automobilu pomocí prvků zakončení. Cíl Na základní těleso použijete několik následujících typů prvků: spse01530 Tvorba prvků zakončení 7-1

46 Lekce 7 Cvičení: Model olejové vany úkosové plochy, zaoblení, skořepinu. Toto cvičení naleznete v dodatku F. 7-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

47 A Cvičení: Zaoblení hran Otevřete dříve vytvořený soubor součásti svěráku nebo otevřete součást vise.par. Zaoblení hran a rohů Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Zaoblení. Na panelu příkazu Zaoblení v dialogovém okně Vybrat (A) klikněte na možnost Hrana/Roh. spse01530 Tvorba prvků zakončení A-1

48 A Cvičení: Zaoblení hran Vyberte zobrazené hrany. Do dynamického textového pole zadejte poloměr 6,35 mm. Potvrďte zadání stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím pravým tlačítkem. Všimněte si, že příkaz Zaoblení je stále aktivní. Neukončujte příkaz. A-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

49 Cvičení: Zaoblení hran Zaoblení řetězce hran Na panelu příkazu vyberte možnost Řetězec. Vyberte dva zobrazené řetězce hran. Do pole Poloměr zadejte 3 mm a stiskněte klávesu Tab. Pokračování v zaoblení Pokračujte ve výběru hran podle obrázku, zkontrolujte přitom, zda vybíráte symetrické hrany na zadní straně. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte pravým tlačítkem myši. spse01530 Tvorba prvků zakončení A-3

50 A Cvičení: Zaoblení hran Příkaz Zaoblení je aktivní. Změňte možnost Hrana/Roh a vyberte následující hrany. Zadejte poloměr 6,35 mm. Stiskněte klávesu Tab. A-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

51 Cvičení: Zaoblení hran Změňte možnost Řetězec. Vyberte zobrazené hrany a zadejte poloměr 3 mm. Ignorujte symbol varování a potvrďte zadání stisknutím klávesy Enter. Uložte a zavřete soubor součásti. Souhrn V tomto cvičení jste vložili k hranám 3D modelu zaoblení. Poloměr zaoblení je možné změnit výběrem zaoblení a změnou hodnoty v dialogovém okně Úprava kóty. spse01530 Tvorba prvků zakončení A-5

52

53 B Cvičení: Přechod mezi plochami Otevřete soubor součásti blends.par. Na vnitřní stranu podpůrné konzoly vložte přechod. Vložení přechodu Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Přechod. Poznámka Příkaz Přechod je umístěn v seznamu s první položkou Zaoblení. Na panelu příkazu v kroku Typ přechodu vyberte možnost Přechod. spse01530 Tvorba prvků zakončení B-1

54 B Cvičení: Přechod mezi plochami V kroku Vybrat vyberte dvě zobrazené plochy. Jako tvar ponechejte výchozí možnost Konstantní poloměr a zadejte poloměr 40 mm. Klikněte na tlačítko Potvrdit. V kroku Rozsah na panelu příkazu vyberte možnost Tečná čára přechodu. Vyberte možnost Úplný poloměr. B-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

55 Cvičení: Přechod mezi plochami Zobrazí se výzva ke kliknutí na řetězec hran představující tečné čáry přechodu. Vyberte dvě zakřivené hrany. Klikněte na tlačítko Potvrdit a pak na tlačítko Dokončit. Přehled dalších voleb přechodu Abyste viděli, jak fungují další možnosti přechodu, vraťte předchozí operaci. Znovu vyberte příkaz Přechod. V kroku Vybrat vyberte možnost Přechod a potom Konstantní poloměr. Vyberte stejné dvě plochy jako dříve. Zadejte poloměr 60 mm a klikněte na tlačítko Potvrdit. Tentokrát při volbě rozsahu vyberte možnost Posouvat podél/přes. spse01530 Tvorba prvků zakončení B-3

56 B Cvičení: Přechod mezi plochami Vyberte dvě zakřivené hrany jako řetězec hran. Zobrazí se náhled. Klikněte na tlačítko Potvrdit a pak na tlačítko Dokončit. Vložení přechodu s proměnným poloměrem Vraťte předchozí operace přechodu. Znovu vyberte příkaz Přechod. V kroku Typ přechodu vyberte možnost Proměnný poloměr. B-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

57 Cvičení: Přechod mezi plochami V kroku Vybrat vyberte a potvrďte vnitřní hranu. V kroku Vybrat vrcholy budete dotázáni na výběr koncových bodů. Přesuňte kurzor nad zobrazené umístění hrany a až se koncový bod zvýrazní, klikněte levým tlačítkem myši. Zadejte poloměr 30 mm a potvrďte poloměr na levé straně. Přesuňte kurzor NA zobrazený konec hrany a až se koncový bod zvýrazní, klikněte levým tlačítkem myši. Pro pravou stranu zadejte na panelu příkazu hodnotu 10 mm a klikněte na tlačítko Potvrdit. spse01530 Tvorba prvků zakončení B-5

58 B Cvičení: Přechod mezi plochami Zobrazí se náhled přechodu. Klikněte na tlačítko Dokončit. Uložte a zavřete soubor součásti. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili vložit přechod mezi dvě plochy. Pro vložení přechodu je dostupných několik možností. Vyzkoušejte tyto možnosti. B-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

59 C Cvičení: Tvorba prvků zkosení Otevřete soubor součásti chamfer.par. Tvorba zkosení s různými odstupy Ve skupině Tělesa v seznamu Zaoblení vyberte příkaz Zkosení s různými odstupy. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Možnosti. Výchozí nastavení je Úhel a odstup. Použitá možnost. Klikněte na tlačítko OK. Podle obrázku vyberte tři plochy a na panelu příkazu klikněte na tlačítko Potvrdit. spse01530 Tvorba prvků zakončení C-1

60 C Cvičení: Tvorba prvků zkosení Na panelu příkazu zadejte do pole Odstup hodnotu 8 a stiskněte klávesu Tab. Do pole Úhel zadejte hodnotu 15. Vyberte tři zobrazené hrany. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Prvek zkosení (pro přehlednost zobrazený v oranžové barvě) se vloží, ale příkaz je stále aktivní. Neklikejte na tlačítko Dokončit. Vzdálenost odstupu 8 se měří od vybrané hrany. Úhel 15 se měří od vzdálenosti odstupu směrem dovnitř k vybrané ploše. C-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

61 Cvičení: Tvorba prvků zkosení Změna definice zkosení Po kliknutí na tlačítko Dokončit není možné prvek zkosení upravit. Změňte úhel odstupu. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Vybrat hranu. Změňte úhel na 30 a klikněte na tlačítko Potvrdit. Kliknutím na tlačítko Dokončit příkaz ukončete. Jestliže je jedna z ploch zkosení vybrána k úpravě modelu, neví o jiných plochách zkosení. Použijí se nastavení aktivních pravidel. Tvorba jiného zkosení s různými odstupy Ve stromu modelu odstraňte prvek zkosení vložený v předchozím kroku. Vyberte příkaz Zkosení s různými odstupy. Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Možnosti. Klikněte na možnost 2 odstupy a klikněte na tlačítko OK. spse01530 Tvorba prvků zakončení C-3

62 C Cvičení: Tvorba prvků zkosení Vyberte stejné tři plochy a tři hrany jako v předchozím kroku. Pro první odstup zadejte hodnotu 12 a pro druhý odstup 5. Odstup 1 se měří od vybrané hrany na vybrané ploše. Odstup 2 se měří od vybrané hrany kolmé k vybrané ploše. Klikněte na tlačítko Potvrdit a pak na tlačítko Dokončit. Tvorba zkosení se shodnými odstupy Vyberte příkaz Zkosení se shodnými odstupy. C-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

63 Cvičení: Tvorba prvků zkosení Vyberte zobrazenou hranu. V dynamickém textovém poli zadejte hodnotu 3 a stiskněte klávesu Enter. spse01530 Tvorba prvků zakončení C-5

64 C Cvičení: Tvorba prvků zkosení Úprava prvku zkosení Vyberte prvek zkosení výběrem plochy zkosení nebo výběrem prvku zkosení ve stromu modelu. Vyberte plochu na zkosení. Všimněte si textu na ovladači k úpravě zkosení. Kliknutím na text proveďte úpravu. Zadejte do pole pro dynamickou úpravu hodnotu 4 a zapněte možnost Pouze vybrané plochy. Upraví se pouze vybraná plocha zkosení. Zbývající plochy na prvku zkosení si zachovají původní hodnoty. Výběrem příkazu Zpět se vraťte k původním hodnotám. C-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

65 Cvičení: Tvorba prvků zkosení Chcete-li nastavit hodnotu odstupu všech ploch v prvku zkosení, vyberte prvek zkosení ve stromu modelu a vyberte možnost Všechny plochy prvku. Změňte hodnotu na 4. Ukončete příkaz. spse01530 Tvorba prvků zakončení C-7

66 C Cvičení: Tvorba prvků zkosení Pozorování chování zkosení pomocí úpravy modelu Podle obrázku vyberte plochu, přesunujte ji a pozorujte, že prvek zkosení je stále připojený. Neprovádějte žádné změny. Kliknutím pravým tlačítkem myši nebo stisknutím klávesy Esc se vraťte bez provedení změn. Vložení jiné sady zkosení Vyberte příkaz Zkosení se shodnými odstupy. Podle obrázku vyberte tři řetězce hran a do dynamického textového pole zadejte hodnotu 2. Ukončete příkaz. C-8 Tvorba prvků zakončení spse01530

67 Cvičení: Tvorba prvků zkosení Všimněte si, že zkosení zůstávají při pohybu ploch, se kterými jsou spojené, připojeny. Vyberte zobrazenou plochu a přesuňte ji nad a pod původní umístění. Neprovádějte žádné změny. Tím je cvičení dokončeno. Zavřete soubor, ale neukládejte jej. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak vytvářet dva typy prvků zkosení. Jeden typ udržuje definici zkosení v průběhu úpravy modelu a druhý typ ne. Po pochopení chování příkazu Zkosení budete schopni v návrhu modelu použít libovolný typ požadovaného zkosení. spse01530 Tvorba prvků zakončení C-9

68

69 D Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Otevřete soubor součásti draft.par. Přidejte k řetězci svislých ploch na základní desce, vnějším plochám na nálitku a plochám na vyříznutí 5 úkos. Přidání úkosu k základní desce Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Zkosení. Jako rovinu úkosu vyberte dolní plochu základní desky. Úhel úkosu se otáčí v rovině úkosu. spse01530 Tvorba prvků zakončení D-1

70 D Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Podle obrázku vyberte řetězec ploch. Kliknutím na počátek ovladače směru definujte směr ke středu. V dynamickém textovém poli zadejte úhel úkosu 5 a stiskněte klávesu Enter. D-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

71 Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Přidání úkosu k nálitku Ke čtyřem plochám nálitku přidejte 5 úkos směřující ke středu. Jako rovinu úkosu použijte horní plochu základní desky. spse01530 Tvorba prvků zakončení D-3

72 D Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Přidání úkosu k plochám vyříznutí Ke čtyřem plochám vyříznutí přidejte 5 úkos směřující od středu. Jako rovinu úkosu použijte dolní plochu základní desky. D-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

73 Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Úprava prvku úkosu Upravte prvky úkosu na nálitku. Vyberte prvek ve stromu modelu nebo pomocí Rychlého výběru. Kliknutím na text 5 upravte parametry úkosu. spse01530 Tvorba prvků zakončení D-5

74 D Cvičení: Přidání úkosu k plochám modelu Změňte úhel úkosu na 7 a stiskněte klávesu Enter. V této chvíli je možné také upravit směr úkosu a rovinu úkosu. Stisknutím klávesy Enter úpravu použijte a potom stisknutím klávesy Esc příkaz ukončete. Tím je cvičení dokončeno. Zavřete soubor, ale neukládejte jej. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili použít úkos na plochy modelu. Výběrem roviny úkosu se nastavil bod otáčení úhlu úkosu. Jestliže neexistuje plocha, kterou by bylo možné použít jako rovinu úkosu, lze vytvořit rovinu a přesunout ji do požadovaného umístění. Také jste se naučili, jak upravit existující prvek úkosu. D-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

75 E Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina Otevřete soubor součásti thinwall.par. Skořepina a určení ploch k odstranění Na kartě Domů fi skupině Tělesa vyberte příkaz Skořepina. Stisknutím kláves Ctrl+I změňte pohled na izometrický pohled. Pro operaci vytvoření skořepiny se automaticky vybere celá součást. Vyberte zvýrazněnou horní plochu, která se má odstranit. spse01530 Tvorba prvků zakončení E-1

76 E Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina Dynamický náhled ukazuje výsledek operace skořepiny. Do dynamického textového pole zadejte tloušťku 1,00 mm a zachovejte směr ke středu. K odstranění také vyberte zobrazenou plochu. Kliknutím pravým tlačítkem myši potvrďte výběr. Operace vyjmutí ploch ze skořepiny Výběrem příkazu Zpět vraťte zpět skořepinu. Znovu vyberte příkaz Skořepina a stejně jako v předchozím kroku odstraňte horní plochu. E-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

77 Cvičení: Tvorba plastové součásti pomocí příkazu Skořepina Na panelu příkazu Skořepina vyberte možnost Vyjmout plochy. Vyberte dvě zobrazené plochy. Náhled skořepiny se aktualizuje. Potvrďte nastavení kliknutím pravým tlačítkem myši. Uložte a zavřete tento soubor. Souhrn V tomto cvičení jste se naučili, jak vytvořit skořepinu objemového tělesa. Také jste se naučili určit otevřené plochy a plochy, které se mají vyjmout. spse01530 Tvorba prvků zakončení E-3

78

79 F Cvičení: Model olejové vany K modelu základního tělesa budete přidávat prvky zakončení úkosu, zaoblení a skořepiny: Otevřete soubor součásti oil_pan.par. Tvorba úkosových ploch Vyberte příkaz Úkos. spse01530 Tvorba prvků zakončení F-1

80 F Cvičení: Model olejové vany Vyberte horní plochu jako referenční. Úkosové plochy budou vznikat vzhledem k této ploše. K určení úkosových ploch vyberte v seznamu na panelu příkazu Úkos položku Všechny kolmé plochy. Proveďte výběr na straně součásti. F-2 Tvorba prvků zakončení spse01530

81 Cvičení: Model olejové vany Do dynamického textového pole zadejte 5 stupňů a podle obrázku vyberte šipkou úkosu směr. Kliknutím pravým tlačítkem přijměte tento úhel a směr. spse01530 Tvorba prvků zakončení F-3

82 F Cvičení: Model olejové vany Přidání odtoku Vysunutím kružnice z dolní plochy vytvořte odtok vany. Na ploše nakreslete vystředěnou kružnici a okótujte ji podle obrázku. Vyberte oblast vytvořenou kružnicí a vysuňte ji o 8 mm. F-4 Tvorba prvků zakončení spse01530

83 Cvičení: Model olejové vany Zaoblení hran Pomocí příkazu Zaoblení vyberte dvě hrany dolní strany a zadejte poloměr 15 mm. Kliknutím pravým tlačítkem myši potvrďte výběr. Zaoblete svislé hrany poloměrem 10 mm. Kliknutím pravým tlačítkem myši potvrďte výběr. spse01530 Tvorba prvků zakončení F-5

84 F Cvičení: Model olejové vany Vyberte řetězec kolem dolní části i hranu odtoku. Definujte poloměr 5 mm a potvrďte zadání kliknutím pravým tlačítkem myši. Stiskněte klávesu Esc. Skořepina Vyberte příkaz Skořepina. F-6 Tvorba prvků zakončení spse01530

85 Cvičení: Model olejové vany Do dynamického textového pole zadejte poloměr 3 mm. Odeberte horní plochu a zakončovací plochu odtoku. Definujte vnitřní skořepinu. Kliknutím pravým tlačítkem potvrďte a dokončete operaci. Uložte a zavřete tuto součást. Souhrn V tomto cvičení jste do modelu tělesa přidali prvky zakončení úkosu, zaoblení a skořepiny. Tyto prvky se obvykle používají při návrhu objemových modelů. spse01530 Tvorba prvků zakončení F-7

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme věnovat výhradně příkazu Přidat úkos. Tento příkaz se používá pro úkosování

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více