Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže"

Transkript

1 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696

2

3 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

5 Obsah Úvod Úvod Postup tvorby kabeláže Přemístění vodičů a komponent pomocí prvků BlueDot (sekvenční prostředí) Automatická tvorba kabeláže pomocí průvodce kabeláží Strom modelu v prostředí konstrukce kabeláže Odebrání vodičů Tvorba objemových těles kabeláže Export kabeláže do jiných formátů Cvičení: Tvorba kabeláže Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-1 Otevření prostředí Konstrukce kabeláže A-2 Aktivace součástí v sestavě A-3 Skrytí součásti konzoly A-4 Spuštění průvodce kabeláží A-5 Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 1 ze A-6 Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 2 ze A-7 Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 3 ze A-9 Přiřazení svorky A A-10 Přiřazení svorky B A-11 Přiřazení svorky C A-12 Zobrazte celý pohled A-13 Zobrazení stromu modelu A-14 Tvorba svazku A-15 Nový výběr příkazu Průvodce kabeláží A-17 Změna zobrazení sestavy A-18 Přiblížení sestavy A-19 Tvorba drátu A-20 Výběr prvního bodu drátu A-21 Zobrazte celý pohled A-22 Přiblížení na horní měřidlo A-23 Výběr koncového bodu drátu A-24 Dokončení drátu A-25 Zobrazte celý pohled A-26 Přiblížení sestavy A-27 Tvorba dalšího drátu A-28 Dokončení drátu A-30 Zobrazte celý pohled A-31 Tvorba kabelu A-32 Stínování pohledu A-34 Tvorba objemového tělesa kabeláže A-35 spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 3

6 Obsah Změna orientace pohledu A-36 Přiblížení sestavy A-37 Přesun drátu A-38 Přesun dalších dvou drátů A-40 Zobrazte celý pohled A-42 Změna orientace pohledu A-43 Zobrazení skryté součásti A-44 Skrytí drátů v kabeláži A-45 Tvorba výpisu kabeláže A-46 Vraťte se do prostředí sestavy A-48 Uložte soubor A-49 Přehled lekce B-1 Odpovědi C-1 Souhrn lekce D-1 4 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Moduly samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s geometrickými vazbami spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

9 Úvod Tento kurz poskytuje pokyny krok za krokem pro použití příkazů v prostředí Konstrukce kabeláže pro tvorbu návrhu kabeláže s několika dráty, kabelem a svazkem. Konstrukce kabeláže umožňuje jednoduše vytvořit dráty, kabely a svazky z jednoho bodu sestavy do jiného. Modul Konstrukce kabeláže nabízí Průvodce kabeláží, který umožňuje automaticky vytvořit návrh kabeláže na základě informací obsažených v importovaném seznamu. Modul také nabízí strukturovaný pracovní postup, který umožňuje rychle definovat 3D trajektorii mezi součástmi a definovat vlastnosti drátu, kabelu a svazku. Po definování těchto vlastností vytvoří software drát, kabel nebo svazek. V tomto cvičení není předvedeno vše, co dokáže konstrukce kabeláže. Jeho účelem je ukázat vám, jak výkonným a intuitivním nástrojem Konstrukce kabeláže je, a naučit vás základy práce s ním. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 0-1

10

11 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Přehled tvorby kabeláže Pomocí aplikace Kabeláž můžete pracovat se sestavami obsahujícími elektrické vodiče. Chcete-li spustit aplikaci Kabeláž, vyberte kartu Nástroje fi skupinu Prostředí fi položku Kabeláž. Prostředí konstrukce kabeláže v Solid Edge umožňuje pracovat pouze s kruhovými vodiči a nepodporuje páskové kabely. Poznámka Počet vodičů, které můžete v sestavě použít, není omezen. Obecně existují dva konstrukční procesy používané při konstrukci kabeláže. Při prvním konstrukčním procesu je nejdříve vytvořeno 2D schéma elektrického obvodu, ze kterého je potom odvozen 3D model. V druhém případě 2D schéma neexistuje nebo není použito v kombinaci s 3D modelem. Postup tvorby kabeláže Na základě použitých konstrukčních procesů existují dva pracovní postupy pro tvorbu konstrukce kabeláže: Automaticky Ruční spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-1

12 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Postup automatické tvorby kabeláže 1. Ručně nebo pomocí systému ECAD vytvořte nový seznam. 2. Pomocí příkazu Průvodce kabeláží importujte seznam do Solid Edge a přiřaďte tak informace o komponentách, propojeních a svorkách k návrhu kabeláže. 3. Pokud sestava ještě není vytvořena, pomocí příkazů Přesunout nebo Sestavit umístěte automaticky vložené komponenty. 4. Svažte a spojte dráty a kabely podle potřeby. 5. Přidejte jakékoliv dráty nebo kabely, které nebyly zahrnuty do seznamu. 6. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče delší než minimální poloměr ohybu a mají správnou délku izolace. 7. Vytvořte výrobní výpisy a 3D reprezentace kabeláže. Postup ruční tvorby kabeláže 1. Vytvořte sestavu, do níž zahrňte všechny potřebné komponenty. Komponenty můžete vkládat pomocí prostředí konstrukce kabeláže. 2. Vytvořte dráty a kabely potřebné pro konstrukci. 3. Svažte a spojte dráty a kabely podle potřeby. 4. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče delší než minimální poloměr ohybu a mají správnou délku izolace. 5. Vytvořte výrobní výpisy a 3D reprezentace kabeláže. 2-2 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

13 Postup tvorby kabeláže Přemístění vodičů a komponent pomocí prvků BlueDot (sekvenční prostředí) Poznámka Prvky BlueDot jsou dostupné pouze v sekvenčním prostředí. Po vytvoření kabeláže v sekvenčním prostředí bude třeba vyčistit model přemístěním vodičů a komponent. Při tvorbě kabelu nebo svazku se v bodě kontaktu drátů, kabelů a svazků vytvoří prvek BlueDot. Přetažením prvku BlueDot můžete změnit trajektorii svazku nebo kabelu. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-3

14 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Automatická tvorba kabeláže pomocí průvodce kabeláží Příkaz Průvodce kabeláží, umístěný na kartě Nástroje fi skupině Kabeláž, automaticky vytvoří kabeláž. Průvodce používá informace uložené v importovaném souboru seznamu k rozmístění komponent a vodičů v sestavě. Poznámka Před spuštěním průvodce je třeba pomocí příkazu Přiřadit svorky v prostředí součásti přiřadit názvy komponent a svorek komponentám, které budou použity v konstrukci kabeláže. Po výběru příkazu vás několik dialogových oken provede procesem zadávání informací o kabeláži. Informace o použití tohoto dialogového okna naleznete v tématu Použití kroku 1 Průvodce kabeláží. Informace o použití tohoto dialogového okna naleznete v tématu Použití kroku 2 Průvodce kabeláží. Informace o použití tohoto dialogového okna naleznete v tématu Použití kroku 3 Průvodce kabeláží. 2-4 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

15 Postup tvorby kabeláže Použití kroku 1 v Průvodci kabeláží Pomocí dialogového okna Průvodce kabeláží - krok 1 ze 3 určete: Formát souboru ECAD seznamu. Dokument komponenty použitý k tvorbě kabeláže. Dokument vodičů použitý k tvorbě kabeláže. Určení formátu souboru ECAD seznamu Možnost Formát dokumentu určuje formát souboru seznamu použitého k vytvoření kabeláže. Pomocí nabídky zobrazte seznam typů dokumentů nalezených v souboru SEHarness.txt. Soubor SEHarness.txt umístěný ve složce Program Solid Edge definuje formát dat pro soubory ECAD seznamů použitých při tvorbě kabeláže. Soubor SEHarness.txt obsahuje tři části: Název společnosti, který také reprezentuje formát zobrazený v seznamu nabídek. Definice komponenty použité k definování každého sloupce v souboru komponenty. Definice propojení použitého k definování každého sloupce v souboru propojení. Určení dokumentu komponenty k tvorbě kabeláže Možnost Dokument komponenty určuje dokument komponenty, který byl použit k tvorbě kabeláže. Dokument může být ve formátu.cmp nebo.cmp_xml. Dokument komponenty obsahuje informace, například id komponenty, název komponenty a popis komponenty. Určení dokumentu vodiče k tvorbě kabeláže Možnost Dokument propojení určuje dokument propojení, který byl použit k tvorbě kabeláže. Dokument může být ve formátu.con nebo.con_xml. Dokument propojení obsahuje informace popisující propojení v kabeláži, například ID komponenty, barvu a materiál a také komponentu od ID a komponentu do ID. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-5

16 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Použití kroku 2 v Průvodci kabeláží Pomocí dialogového okna Průvodce kabeláží - krok 2 ze 3 určete: Přiřazení komponent k ID komponenty Přiřazení výskytů souborů součástí komponent, které již jsou v sestavě Rozmístění komponent v sestavě Přiřazení komponent Pokud před spuštěním průvodce nepoužijete příkaz Přiřadit svorky k přiřazení komponent a svorek, soubor komponenty bude obsahovat komponenty, které nebyly přiřazeny. Pokud soubor obsahuje nepřiřazenou komponentu, bude tato komponenta v tabulce zobrazena oranžově. Chcete-li přiřadit komponenty, není nutné ukončit průvodce. Jak přiřadit komponentu: 1. V tabulce komponent klikněte na komponentu. 2. Klikněte na příkaz Přiřadit komponentu. 3. Klikněte na součást, ke které chcete přiřadit komponentu. Komponenta je rozmístěna v tabulce a sloupce Stav a Název výskytu již nebudou zvýrazněny. Chcete-li vyhledat součást, klikněte pravým tlačítkem na sloupec Názvy výskytů a v místní nabídce vyberte příkaz Procházet. Poznámka Součást může obsahovat pouze jednu komponentu. Přiřadit výskyt Při importování komponent před spuštěním průvodce Solid Edge automaticky přiřadí výskyt ke všem duplicitním součástem v sestavě podle pořadí výskytu součástí. V případě potřeby můžete změnit výskyty komponenty pomocí příkazu Přiřadit výskyt. Jak přiřadit výskyt, když už byla komponenta přiřazena: 1. Klikněte na zvýrazněný řádek komponenty obsahující výskyt, který chcete změnit. 2. Klikněte na tlačítko Přiřadit výskyt. 3. Klikněte na komponentu, které chcete přiřadit výskyt. Pokud vyberete stejný soubor součásti, tyto dva soubory součásti si prohodí výskyty. Pokud vybraná součást není přiřazena ke komponentě, bude přiřazena ke zvýrazněné komponentě. Jak přiřadit výskyt, když komponenta nebyla přiřazena: 1. Klikněte na tlačítko Přiřadit výskyt. 2. Klikněte na komponentu, které chcete přiřadit výskyt. 2-6 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

17 Postup tvorby kabeláže Pokud vybraná součást není přiřazena ke komponentě, bude přiřazena ke zvýrazněné komponentě. Pokud je součást přiřazena ke komponentě, zobrazí se chybové hlášení. Rozmístění komponent Pokud v sestavě chybí součást vypsaná v souboru komponent, můžete komponentu rozmístit při práci s průvodcem kabeláží. Před pokračováním k dalšímu kroku v průvodci je třeba rozmístit všechny součásti. Součásti můžete přidat pomocí průvodce nebo ručně. Jak rozmístit komponentu: 1. Ve sloupci Výskyt klikněte pravým tlačítkem na zvýrazněnou komponentu. 2. V místní nabídce zobrazte dialogové okno Otevřít kliknutím na příkaz Procházet. 3. Vyberte patřičnou součást a klikněte na tlačítko Otevřít. 4. Klikněte na tlačítko Rozmístit. Poznámka Není nutné kliknout na tlačítko Rozmístit po každém procházení. Můžete procházet všechny součásti a potom kliknout na tlačítko Rozmístit. Při rozmisťování součásti v sestavě kliknutím na tlačítko Možnosti rozmístění zobrazte dialogové okno Možnosti rozmístění kabeláže, které umožňuje definovat informace pro pole komponent přenášených do sestavy. Pole obsahuje informace o komponentách, ale neurčuje, kam mají být součásti asociované s těmito komponentami v sestavě vloženy. Protože není známo umístění součástí, jsou součásti vloženy do referenční roviny půdorysu (XY). Po dokončení průvodce umístěte součásti na patřičná umístění pomocí příkazu Sestavit. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-7

18 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Použití kroku 3 v Průvodci kabeláží Toto dialogové okno zobrazuje informace o propojeních použitých k tvorbě kabeláže. V tomto dialogovém okně můžete provést: Přiřazení svorek součástem komponent Odstranění drátů z kabeláže Přiřazení atributů k drátům nebo kabelům Zobrazení náhledu kabeláže Přiřazení svorek Pokud soubor obsahuje nedefinované svorky, budou zobrazeny oranžově. Chcete-li přiřadit svorky, není nutné ukončit průvodce. Jak přiřadit svorku: 1. Klikněte na svorku v tabulce propojení. 2. Klikněte na tlačítko Přiřadit svorku. 3. V grafickém okně klikněte na kruhovou hranu zvýrazněné součásti, které chcete přiřadit svorku. Svorka je přiřazena a buňky již nebudou zvýrazněny. Odstranění drátů z kabeláže V případě, že drát vypsaný v dokumentu propojení již není v kabeláži potřebný, můžete jej odstranit. Jak odstranit drát z kabeláže: 1. Klikněte pravým tlačítkem na drát, který chcete odstranit. 2. V místní nabídce vyberte příkaz Odstranit drát z kabeláže. Přiřazení atributů k drátům nebo kabelům Při práci s průvodcem můžete drátům nebo kabelům přiřadit atributy. Jak přiřadit atribut k drátu: 1. Klikněte na sloupec drátu Atribut Solid Edge. 2. Klikněte na šipku. Seznam zahrnuje atributy vybraného typu drátu. Pokud má drát například 16 parametrů, seznam zobrazí pouze atributy pro drát s 16 parametry. V seznamu je také položka Odstranit filtr, která umožňuje odstranit filtr a zobrazit atributy pro ostatní typy drátu. 3. Vyberte atribut ze seznamu. 2-8 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

19 Postup tvorby kabeláže Jak přiřadit atribut ke kabelu: 1. Klikněte na sloupec kabelu Atribut kabelu. 2. Klikněte na šipku. Seznam zahrnuje atributy vybraného typu kabelu. V seznamu je také položka Odstranit filtr, která umožňuje odstranit filtr a zobrazit atributy pro ostatní typy kabelu. 3. Vyberte atribut ze seznamu. Zobrazení náhledu kabeláže Náhled kabeláže zobrazíte pomocí tlačítka Náhled v průvodci. Můžete si zobrazit náhled jediného propojení nebo pomocí kláves Shift a Ctrl zobrazit náhled více propojení. Jak zobrazit náhled kabeláže: 1. Vyberte propojení, ke kterému chcete zobrazit náhled. 2. Klikněte na tlačítko Náhled. Přímý náhled propojení je zobrazen v sestavě. Po kontrole informací v průvodci kliknutím na tlačítko Dokončit vytvoříte kabeláž. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-9

20 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Po dokončení kabeláže můžete seskupit dráty nebo kabely pomocí příkazů Kabel nebo Svazek. Po vytvoření kabeláže bude třeba vyčistit model přemístěním vodičů a komponent. Při tvorbě kabelu nebo svazku se v bodě kontaktu drátů, kabelů a svazků vytvoří bluedot. Přetáhnutím bluedotu můžete změnit trajektorii svazku nebo kabelu. Konstrukci kabeláže můžete také vyčistit přetažením komponent na nová umístění pomocí příkazu Přesunout Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

21 Postup tvorby kabeláže Při přesunutí komponenty na nové umístění se propojení vodičů automaticky aktualizuje. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-11

22 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Strom modelu v prostředí konstrukce kabeláže Při tvorbě trajektorií a vodičů jsou tyto přidávány do stromu modelu Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

23 Postup tvorby kabeláže Pokud ve stromu modelu přesunete kurzor na vodič, všechny výskyty vodiče budou ohraničeny červeným polem, a zvýrazněny v grafickém okně. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-13

24 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Všimněte si, že zvýrazněný drát je zobrazen barvou tělesa až do bodu, kde se stává součástí kabelu. Od tohoto bodu je zobrazen čárkovanou čarou. Také si všimněte, že barva čárkované čáry se mění v bodě, kde se kabel a dráty stávají součástí svazku. Pokud ve stromu modelu přesunete kurzor na kabel, všechny výskyty kabelu budou ohraničeny a kabel zvýrazněn barvou tělesa a svazek obsahující kabel se zvýrazní čárkovanou čarou. Všimněte si, že dráty zahrnuté v kabelu nejsou zvýrazněny. Pokud ve stromu modelu umístíte kurzor na svazek, všechny výskyty svazku budou ohraničeny a svazek se zvýrazní barvou tělesa. Všimněte si, že dráty a kabely zahrnuté ve svazku nejsou zvýrazněny. Kliknutím pravým tlačítkem na vodič ve stromu modelu zobrazíte seznam místních příkazů, které umožňují přesunovat vodiče Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

25 Postup tvorby kabeláže Odebrání vodičů K odebrání vodiče z jeho rodiče můžete použít příkaz Odebrat. Chcete-li příkaz použít, klikněte pravým tlačítkem na vodič a v místní nabídce vyberte příkaz Odebrat. Při odebrání vodiče z objektu vyšší úrovně se vybraný vodič odebere z definice všech objektů vyšší úrovně. Existující body do vodiče a z vodiče jsou zachovány. Segmenty trajektorie sdílené mezi vybraným vodičem a jeho vyšší úrovní jsou odebrány z definice vodičů. Vytvoří se nový segment, který nahradí odebraný segment. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-15

26 Lekce 2 Postup tvorby kabeláže Tvorba objemových těles kabeláže Pomocí příkazu Vytvořit skutečný vodič vytvoříte objemové těleso drátů, kabelů a svazků, které tvoří konstrukci kabeláže. To je užitečné v případě, že potřebujete rendrovaný pohled nebo podrobný výkres konstrukce kabeláže. Chcete-li příkaz použít, klikněte pravým tlačítkem na vodič ve stromu modelu. Vytvoří se objemové těleso pouze pro vybraný vodič. Jinými slovy pokud vyberete kabel, příkaz nevytvoří objemová tělesa pro všechny dráty obsažené v kabelu. Kliknutím pravým tlačítkem na položku kabeláže ve stromu sestavy vytvoříte všechny objemy najednou. Objemová tělesa jsou vložena do sestavy a žádné nové dokumenty se do sestavy nepřidají. Poznámka Jakékoliv trajektorie nalezené v konstrukci kabeláže, které neobsahují atributy, nebudou při tvorbě objemového tělesa zahrnuty. Při tvorbě objemového tělesa vodiče je aktualizována značka vedle vodiče ve stromu modelu, která označuje, že pro tento vodič bylo vytvořeno objemové těleso. Poznámka Chcete-li vybrat více vodičů, stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na požadované vodiče. Chcete-li vybrat seznam vodičů, klikněte na první vodič v seznamu, stiskněte klávesu Shift a poté klikněte na poslední vodič v seznamu. Po vytvoření objemového tělesa vodiče jsou dostupné další příkazy místní nabídky, které umožňují přesunovat objemová tělesa. Zobrazení objemových těles můžete ovládat pomocí příkazů Zobrazit skutečný vodič a Skrýt skutečný vodič. Objemové těleso je automaticky zobrazeno při vytvoření, takže pomocí příkazu Skrýt skutečný vodič můžete skrýt nově vytvořená tělesa. Změny zobrazení skutečného tělesa neovlivní stav zobrazení vodiče použitého k vytvoření tělesa. Objemové těleso odstraníte bez odstranění vodiče pomocí příkazu Odstranit skutečný vodič Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

27 Postup tvorby kabeláže Export kabeláže do jiných formátů Pomocí příkazu Uložit jako ECAD můžete uložit komponentu kabeláže a informace o propojení, aby je mohly použít ostatní softwarové systémy ECAD. Informace můžete exportovat do specifického formátu ECAD nebo.xml. Poznámka Příkaz bude exportovat pouze informace vodičů, na které byly použity atributy. Jakékoliv trajektorie, které neobsahují atributy nebudou do souboru zahrnuty. Při výběru příkazu se zobrazí dialogové okno Uložit jako ECAD. Pomocí dialogového okna můžete určit formát, do kterého chcete informace uložit. Můžete také určit název, umístění a formát souborů komponent a propojení. Soubor komponent obsahuje informace o komponentách kabeláže, například jedinečné id, název komponenty a popis komponenty. Soubory komponent můžete uložit do formátu.cmp nebo.cmp_xml. Soubor propojení obsahuje informace o propojeních v kabeláži, například id drátu, id komponenty z a id komponenty do. Soubory komponent můžete uložit do formátu.con nebo.con_xml. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 2-17

28

29 Lekce 3 Cvičení: Tvorba kabeláže Toto cvičení vás provede procesem tvorby návrhu kabeláže, která obsahuje několik drátů, kabel a svazek. Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže 3-1

30

31 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Otevření souboru cvičení Otevření sestavy harness.asm. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-1

32 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Otevření prostředí Konstrukce kabeláže Klikněte na kartu Nástroje fi skupinu Prostředí fi Konstrukce kabeláže. Systém zobrazí prostředí kabeláže. Pás karet obsahuje příkazy pro vytváření vodičů kabeláže (dráty, kabely nebo svazky). Po většinu tohoto cvičení budete používat strom modelu. A-2 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

33 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Aktivace součástí v sestavě Toto cvičení vyžaduje, aby byly součásti v sestavě aktivní. Zda jsou všechny součásti v sestavě na počítači aktivní, určuje více faktorů. Chcete-li zajistit, že budou součásti aktivní, klikněte pravým tlačítkem na soubor harness.asm ve stromu modelu a v místní nabídce klikněte na příkaz Aktivovat. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-3

34 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Skrytí součásti konzoly Ve stromu modelu umístěte kurzor na položku Console1.par a poté kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku. Skryjte součást konzoly kliknutím na příkaz Skrýt v místní nabídce. A-4 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

35 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Spuštění průvodce kabeláží Průvodce kabeláží se skládá ze tří dialogových oken, která umožňují automaticky vytvořit návrh kabeláže na základě informací obsažených v importovaném souboru seznamu. Na pásu karet klikněte na kartu Domů fi skupinu Průvodce fi Průvodce kabeláží. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-5

36 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 1 ze 3 Dialogové okno Průvodce kabeláží krok 1 ze 3 určuje: Formát souboru seznamu ecad. Dokument komponenty použitý k tvorbě kabeláže. Dokument vodičů použitý k tvorbě kabeláže. V seznamu Dokument vyberte položku Náhled. Klikněte na tlačítko Procházet u pole Dokument komponenty a ve složce obsahující soubory cvičení najděte soubor harness1.cmp. Klikněte na tlačítko Procházet u pole Dokument propojení a ve složce obsahující soubory cvičení vyhledejte soubor harness1.con. Klikněte na tlačítko Další. A-6 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

37 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 2 ze 3 Dialogové okno Průvodce kabeláží - krok 2 ze 3 zobrazuje informace o komponentách použitých k tvorbě kabeláže. Dialogové okno obsahuje příkazy a možnosti umožňující následující činnosti: Přiřazení komponent. Přiřadit výskyt. Rozmístění komponent. Všimněte si, že komponenta Volume1 je ve stavu Nerozmístěno. To znamená, že komponenta nebyla přiřazena součásti. Normálně byste pomocí příkazu Přiřadit svorky přiřadili komponenty a svorky před spuštěním průvodce. Nicméně pokud to nebylo provedeno dříve, je možné vytvořit tato přiřazení v průvodci. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek obsahující komponentu Volume1 a klikněte na tlačítko Přiřadit komponentu. V grafickém okně klikněte na součást Potentiometer2.par podle obrázku. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-7

38 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Všimněte si aktualizace dialogového okna, která označuje, že komponenta Volume1 je nyní ve stavu Rozmístěno. Klikněte na tlačítko Další. A-8 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

39 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zadání informací pro Průvodce kabeláží - krok 3 ze 3 Dialogové okno Průvodce kabeláží - krok 3 ze 3 zobrazuje informace o vodičích použitých k tvorbě kabeláže. Dialogové okno obsahuje příkazy umožňující následující činnosti: Přiřazení svorek. Odstranění drátů z kabeláže. Přiřazení atributů k drátům nebo kabelům. Zobrazení náhledu kabeláže. Všimněte si, že jsou oranžově zvýrazněny tři svorky a stav těchto svorek není definován. To představuje svorky komponenty Volume1, které je třeba definovat. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-9

40 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiřazení svorky A Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Ze svorky a a klikněte na tlačítko Přiřadit svorku. Na stavovém řádku v dolní části okna aplikace klikněte na tlačítko Zoom na oblast. Podle obrázku klikněte vlevo nad součást Potetionmeter2.par a potom znovu vpravo pod ni. Tím určíte obdélníkovou oblast, která se stane oblastí pohledu. Příkaz Zoom na oblast ukončete kliknutím pravým tlačítkem myši. Kliknutím na kruhovou hranu přiřaďte svorku a. A-10 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

41 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiřazení svorky B Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Ze svorky b a klikněte na tlačítko Přiřadit svorku. Kliknutím na kruhovou hranu přiřaďte svorku. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-11

42 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiřazení svorky C Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Ze svorky c a klikněte na tlačítko Přiřadit svorku. Kliknutím na kruhovou hranu přiřaďte svorku. Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce. A-12 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

43 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazte celý pohled Kliknutím na kartu Pohled fi skupinu Orientace fi příkaz Zoom na vše přizpůsobte velikost sestavy oknu. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-13

44 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazení stromu modelu Ve stromu modelu klikněte na znak + vedle položky Dráty. Všimněte si, že byly přidány položky pro každý drát vytvořený pomocí Průvodce kabeláží. A-14 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

45 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba svazku Příkaz Svazek vytvoří svazek z několika drátů a kabelů. Výsledkem je jedna trajektorie, kterou lze vytvořit přes více komponent v sestavě kabeláže. Při definování trajektorie můžete vytvořit trajektorii definováním bodů nebo můžete vybrat existující trajektorii vytvořenou pomocí příkazu Trajektorie. Pro tento svazek byla trajektorie již vytvořena. Ve stromu modelu klikněte na šipku vedle položky Trajektorie. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Path_1 a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazit. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Kabeláž fi příkaz Svazek. Vytvořením výběrového okna kolem součásti plug14.par podle obrázku vyberte dráty, které budou zahrnuty ve svazku. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Použít existující trajektorii na panelu příkazu. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-15

46 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Klikněte na existující trajektorii podle obrázku. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Náhled a poté klikněte na tlačítko Dokončit. A-16 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

47 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Nový výběr příkazu Průvodce kabeláží Chcete-li vložit do sestavy další sadu drátů, je nutné použít Průvodce kabeláží. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Průvodce fi tlačítko Průvodce kabeláží. V dialogovém okně Průvodce kabeláží krok 1 ze 3 proveďte následující úkony: V seznamu Dokument vyberte Náhled. V poli Dokument komponenty pomocí tlačítka Procházet vyberte soubor harness2.cmp. V poli Dokument propojení pomocí tlačítka Procházet vyberte soubor harness2.con. Klikněte na tlačítko Další. V dialogovém okně Průvodce kabeláží krok 2 ze 3 klikněte na tlačítko Další. V dialogovém okně Průvodce kabeláží krok 3 ze 3 klikněte na tlačítko Dokončit. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-17

48 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Změna zobrazení sestavy Na stavovém řádku v dolní části okna aplikace klikněte na tlačítko Viditelné a skryté hrany. A-18 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

49 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiblížení sestavy Na stavovém řádku v dolní části okna aplikace klepněte na tlačítko Zoom na oblast. Přetáhněte přes součást plug4.par obdélníkový výběr podle obrázku. Tím určíte obdélníkovou oblast, která se stane oblastí pohledu. Příkaz Zoom na oblast ukončete klepnutím pravým tlačítkem myši. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-19

50 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba drátu Klikněte na kartu Domů fi skupinu Kabeláž fi příkaz Drát. A-20 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

51 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Výběr prvního bodu drátu Ujistěte se, že je vybrána možnost Vytvořit trajektorii. Klikněte na tlačítko Vybírat klíčové body. Klikněte na tlačítko Klíčové body. V seznamu Klíčové body vyberte Střed. Najděte středový bod zobrazený na obrázku a kliknutím jej vyberte. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-21

52 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazte celý pohled Kliknutím na kartu Pohled fi skupinu Orientace fi Zoom na vše přizpůsobte velikost sestavy oknu. A-22 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

53 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiblížení na horní měřidlo Pomocí příkazu Zoom na oblast si přibližte zobrazenou oblast. Příkaz Zoom na oblast ukončete klepnutím pravým tlačítkem myši. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-23

54 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Výběr koncového bodu drátu Najděte středový bod zobrazený na obrázku a kliknutím jej vyberte. Umístěte kurzor nad a za svorku podle obrázku a kliknutím pravým tlačítkem potvrďte koncový bod. Nastavte materiál podle obrázku. Klikněte na tlačítko Náhled. A-24 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

55 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Dokončení drátu Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete drát. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-25

56 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazte celý pohled Kliknutím na kartu Pohled fi skupinu Orientace fi Zoom na vše přizpůsobte velikost sestavy oknu. A-26 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

57 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiblížení sestavy Vyberte příkaz Zoom na oblast. Přibližte si součást plug4.par. Kliknutím pravým tlačítkem ukončete příkaz. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-27

58 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba dalšího drátu Klikněte na kartu Domů fi skupinu Kabeláž fi Drát. Použijte stejné možnosti jako při tvorbě prvního drátu. Výběrem kruhové hrany podle obrázku definujte první bod drátu. Výběrem kruhové hrany podle obrázku definujte koncový bod drátu. A-28 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

59 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Umístěte drát podle obrázku a klikněte na tlačítko Potvrdit. Nastavte materiál podle obrázku. Klikněte na tlačítko Náhled. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-29

60 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Dokončení drátu Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete drát. A-30 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

61 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazte celý pohled Kliknutím na kartu Pohled fi skupinu Orientace fi Zoom na vše přizpůsobte velikost sestavy oknu. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-31

62 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabelu Klikněte na kartu Domů fi skupinu Kabeláž fi příkaz Kabel. Vytvořením výběrového okna kolem součásti plug4.par podle obrázku vyberte dráty, které budou zahrnuty v kabelu. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Ujistěte se, že je vybrána možnost Vytvořit trajektorii. Vytvořte trajektorii podle obrázku. A-32 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

63 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Nastavte materiál na 22/15-gage Stranded Copper Gray podle obrázku. Klikněte na tlačítko Náhled a poté klikněte na tlačítko Dokončit. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-33

64 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Stínování pohledu Na stavovém řádku ve spodní části okna klikněte na možnost Stínovat s viditelnými hranami. A-34 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

65 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba objemového tělesa kabeláže Klikněte na kartu Domů fi skupinu Vybrat fi tlačítko Výběrový nástroj. Ve stromu modelu zobrazte místní nabídku kliknutím pravým tlačítkem na položku Kabeláž. V místní nabídce klikněte na příkaz Vytvořit skutečný vodič. Po několika vteřinách zpracování budou vytvořena objemová tělesa vodičů kabeláže. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-35

66 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Změna orientace pohledu Pomocí klávesové zkratky Ctrl+R zarovnejte pohled doprava. A-36 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

67 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přiblížení sestavy Pomocí příkazu Zoom na oblast si přibližte součást rocker1.par podle obrázku. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-37

68 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přesun drátu Přesuňte kurzor nad trajektorii zvýrazněnou předchozím obrázku, přestaňte chvíli pohybovat myší a všimněte si, že se kurzor změní, protože je k dispozici více výběrů. Také si všimněte, že kurzor označuje, kterým tlačítkem zobrazíte seznam rychlého výběru. V tomto případě je to pravé tlačítko. Klepnutím pravým tlačítkem zobrazíte seznam rychlého výběru. Přesuňte kurzor nad různé položky v seznamu a všimněte si, že se zvýrazní různé objekty modelu. Rychlý výběr umožňuje vybrat napoprvé přesně ten objekt, který chcete. Pomocí rychlého výběru zvýrazněte trajektorii použitou k definování položky Wire 9 a potom klikněte pravým tlačítkem. V tomto příkladu je to trajektorie Path_25, ale může mít jiný název. Pokud je v rychlém výběru zobrazeno více trajektorií, vyberte trajektorii, která je nejblíže výskytu v součásti Rocker1.par. V místní nabídce klikněte na příkaz Upravit definici. A-38 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

69 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Klikněte na bod zobrazený na obrázku. Přetáhněte bod do umístění přibližně podle obrázku a potom kliknutím pravým tlačítkem vložte drát. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-39

70 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Přesun dalších dvou drátů Pomocí postupu popsaného v předchozím kroku přesuňte trajektorii použitou k definování drátu 7. A-40 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

71 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže a trajektorii použitou k definování drátu 8. Po přesunu těchto drátů by měla kabeláž vypadat podobně jako na předchozím obrázku. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-41

72 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazte celý pohled Kliknutím na kartu Pohled fi skupinu Orientace fi Zoom na vše přizpůsobte velikost sestavy oknu. A-42 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

73 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Změna orientace pohledu Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+I zarovnejte pohled na izometrický pohled. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-43

74 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazení skryté součásti Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem myši na položku Console1.par a poté na příkaz Zobrazit. Tím zobrazíte skrytou součást. A-44 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

75 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Skrytí drátů v kabeláži Ve stromu modelu klikněte na položku Dráty a poté kliknutím na možnost Skrýt dráty skryjte. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-45

76 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba výpisu kabeláže Můžete vytvořit výpis komponent a propojení obsažených v sestavě. Klikněte na kartu Nástroje fi skupinu Pomocníci fi Výpisy kabeláže. V dialogovém okně Výpis kabeláže: Vyberte možnost Propojení. Vyberte položku Všechna propojení kabeláže v sestavě. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte výpis. A-46 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

77 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Zobrazí se dialogové okno Výpis se seznamem kabelů rozbaleným do odrážkového seznamu trajektorií drátů. Můžete vytvořit výpis založený na všech komponentách nebo propojeních v sestavě, komponentách nebo propojeních, které jsou právě zobrazeny v sestavě, nebo komponentách nebo propojeních, které jsou v sestavě právě vybrány. Výpisy můžete uložit, vytisknout a kopírovat do schránky. Kliknutím na tlačítko Zavřít výpis uzavřete. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-47

78 A Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Vraťte se do prostředí sestavy Klikněte na kartu Nástroje fi skupinu Zavřít fi tlačítko Zavřít prostředí kabeláže. A-48 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže spse01696

79 Cvičení: Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Uložte soubor Dokument uložte kliknutím na tlačítko Uložit na panelu Rychlý přístup. Cvičení je dokončeno. Pokuste se upravit dráty pomocí dialogového okna Vlastnosti. Tím dokončíte cvičení. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže A-49

80

81 Dodatek B Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Které dva konstrukční procesy se používají při konstrukci kabeláže? 2. Jaké druhy drátů lze vytvořit pomocí konstrukce kabeláže? 3. Kde je definován formát dat při používání souborů seznamů ECAD. 4. Která možnost v průvodci kabeláží určuje dokument komponenty, který byl použit k tvorbě kabeláže? 5. Která možnost v průvodci kabeláží určuje dokument propojení, který byl použit k tvorbě kabeláže? spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže B-1

82

83 C Odpovědi 1. Které dva konstrukční procesy se používají při konstrukci kabeláže? Při prvním konstrukčním procesu je nejdříve vytvořeno 2D schéma elektrického obvodu, ze kterého je potom odvozen 3D model. V druhém případě 2D schéma neexistuje nebo není použito v kombinaci s 3D modelem. 2. Jaké druhy drátů lze vytvořit pomocí konstrukce kabeláže? Kruhové vodiče jsou podporovány. Ploché kabely nejsou podporovány. 3. Kde je definován formát dat při používání souborů seznamů ECAD. Soubor SEHarness.txt umístěný ve složce Solid Edge definuje formát dat pro soubory ECAD seznamů použitých při tvorbě kabeláže. 4. Která možnost v průvodci kabeláží určuje dokument komponenty, který byl použit k tvorbě kabeláže? Možnost Dokument komponenty určuje dokument komponenty, který byl použit k tvorbě kabeláže. Dokument může být ve formátu CMP nebo CMP_XML. 5. Která možnost v průvodci kabeláží určuje dokument propojení, který byl použit k tvorbě kabeláže? Možnost Dokument propojení určuje dokument propojení, který byl použit k tvorbě kabeláže. Dokument může být ve formátu CON nebo CON_XML. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže C-1

84

85 Dodatek D Souhrn lekce V této lekci jste se naučili, jak pomocí průvodce kabeláží otevřít dokument komponenty ECAD a dokument propojení a definovat dráty, svazky, kabely a příslušně je seskupovat. Generovaný výpis kabeláže definuje zdroj a cíl každého drátu a jejich přiřazené vlastnosti. spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže D-1

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Akční dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje hromadně zpracovat záznamy v tabulkách (vytvoření tabulky, aktualizace cen, odstranění záznamů). Tyto úlohy provede pomocí tzv. akčních

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Kapitola 6 - Akce a animace

Kapitola 6 - Akce a animace Kapitola 6 - Akce a animace Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni v aplikaci MS Office PowerPoint: Animovat objekty (obrázek, klipart, text). Přidávat objektům akce. Zadávat objektům

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 105 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více