Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660"

Transkript

1 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660

2

3 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Výpisy sestavy spse01660

5 Obsah Úvod Výpisy sestavy Výpisy sestavy Víceúrovňové kusovníky Cvičení: Výpisy sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě A-1 Otevření existující sestavy se všemi aktivními součástmi A-2 Tvorba výpisu rozpisky A-3 Tvorba výpisu rozložené rozpisky A-5 Tvorba výpisu soupisu všech součástí A-6 Tvorba výpisu kusovníku A-7 Přiřazení čísel pozic horní úrovně v sestavě A-8 Vložení PMI kót do výkresového listu A-12 Přiřazení čísel pozic seznamu součástí v sestavě A-14 Přiřazení čísel pozic seznamu součástí v sestavě A-17 Souhrn A-20 spse01660 Výpisy sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01660 Výpisy sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Výpisy sestavy spse01660

9 Lekce 2 Výpisy sestavy spse01660 Výpisy sestavy 2-1

10 Lekce 2 Výpisy sestavy Výpisy sestavy Typy výpisů sestavy Solid Edge vytváří výpisy, které poskytují informace o komponentách tvořících sestavu. Je možné vytvořit: Výpisy sestav výpisy sestav obsahují seznam součástí a podsestav modelu u sestav a strukturních rámů modelu. Generovat lze tyto typy výpisů: Rozpiska tento výpis obsahuje úrovně čísel pozic, které se shodují se strukturou sestavy. Rozložené rozpisky Soupis všech výpisů Kusovník tento výpis bez úrovní obsahuje informaci o množství všech objektů. Výpis potrubí obsahuje seznam potrubí a tvarovek v sestavě pro modely potrubí. Výpis kabeláže tento výpis obsahuje komponenty kabeláže a spojů sestavy pro modely kabeláže. Je možné vytvořit následující typy výpisů kabeláže: Nejvyšší úroveň Rozložený Výpisy sestavy je možné vytvořit pro spravované a nespravované dokumenty. Pro nespravované dokumenty jsou informace výpisu shromážděny z vlastností místních souborů odkazované součásti nebo dokumentů sestavy. Pro spravované dokumenty jsou informace vlastností shromážděny ze seznamu vlastností definovaných v profilu spravovaného dokumentu SharePoint, ne z vlastností místních souborů. Tvorba rozpisky sestavy Chcete-li vytvořit rozpisku sestavy, můžete spustit příkaz Výpisy z Solid Edge prostředí sestavy, ze Správce revizí nebo z Průzkumníka Windows. V Průzkumníku je příkaz Výpisy dostupný v místní nabídce dokumentu sestavy (.asm). Poznámka Příkaz Výpisy není dostupný v Průzkumníku Windows pro sestavy, které jsou ve spravované knihovně. Aby bylo možné vytvořit výpis pro spravovanou sestavu, musí se sestava otevřít v Solid Edge nebo ve Správci revizí. Příkaz Výpisy je také nedostupný, pokud jste spustili samotnou aplikaci Insight Connect. Pokud chcete vytvořit výpis v samotné aplikaci Insight Connect, musíte sestavu otevřít v prostředí náhledu a připomínek nebo Správce revizí. 2-2 Výpisy sestavy spse01660

11 Výpisy sestavy Tvorba výpisů potrubí Výpis potrubí a tvarovek v sestavě pro součásti potrubí je možné vytvořit příkazem Výpis potrubí v prostředí konstrukce potrubí. Tím se zobrazí dialogové okno Výpis potrubí, kde můžete určit typ a obsah výpisu: vypsat všechna potrubí v sestavě, vypsat pouze aktuálně vybraná potrubí, zahrnout tvarovky, vytvořit výpis celkové délky nebo délky řezu. Příkaz Výpis potrubí není dostupný, pokud se v souboru nenachází žádné potrubí. Tvorba výpisů kabeláže Výpis kabeláže a propojení v sestavě pro součásti kabeláže je možné vytvořit příkazem Výpis kabeláže v prostředí konstrukce kabeláže. Při spuštění příkazu Výpis kabeláže v prostředí konstrukce kabeláže je možné určit, které objekty kabeláže má výpis obsahovat: všechny komponenty kabeláže (nebo propojení) v sestavě, pouze aktuálně vybrané komponenty (nebo propojení), pouze aktuálně zobrazené komponenty (nebo propojení). Poznámka Aby byl vytvořen výpis vybraných součástí, musí být součásti vybrány před spuštěním příkazu Výpisy. Pomocí příkazů Zobrazit a Skrýt je možné určit, které objekty kabeláže se mají zobrazit. Výpisy sestavy svařence Pomocí dialogového okna Výpisy je možné určit, zda je sestava svařence považována ze jedinou komponentu, podobně jako součást, nebo za sestavu, kde výpis obsahuje všechny její součásti komponent. Pokud je nastavena možnost Rozbalit sestav, jsou ve výpisu obsaženy součásti komponent v sestavě. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, považuje se sestava svařence za jedinou součást a součásti komponent nejsou ve výpisu obsaženy. Výpisy alternativních sestav Pokud byla sestava převedena na alternativní sestavu, je v Solid Edge vytvořen výpis pro aktivní člen. V Průzkumníku Windows a Správci revizí je možné určit, které členy má výpis obsahovat, pomocí dialogového okna Rodina sestav Názvy členů. spse01660 Výpisy sestavy 2-3

12 Lekce 2 Výpisy sestavy Virtuální komponenty Pokud sestava, pro kterou se vytváří výpis, obsahuje virtuální komponenty, vytvořte jej pomocí příkazu Výpisy v nabídce Nástroje v prostředí sestavy. Virtuální komponenty spravované Teamcenterem jsou ve výpisu zahrnuty. Varování Pokud se spustí příkaz Výpisy z Průzkumníku Windows na sestavě, která obsahuje virtuální komponenty, nebudou virtuální komponenty obsaženy ve výpisu. V případě, že sestava obsahuje pouze virtuální komponenty, může se zobrazit zpráva o tom, že soubor neobsahuje žádné součásti. Zobrazení čísel pozic sestavy ve výpisech Čísla pozic sestavy lze zobrazit ve výpisech sestav, konstrukčních rámů a potrubí. Čísla pozic sestavy jsou uložena v sestavě a jsou dostupná pro operace s tokem dat, například v pozicích umístěných na modelu a v pozicích kusovníků umístěných na výkresu sestavy. Tím je zajištěno správné číslování ve všech aplikacích modelu. Chcete-li v sestavě vytvářet čísla pozic, zaškrtněte políčko Zachovat čísla pozic na kartě Čísla pozic (dialogové okno Možnosti Solid Edge). Chcete-li použít čísla pozic ve výpisech sestavy, zaškrtněte políčko Použít čísla pozic generovaná sestavou v dialogovém okně Výpis. Můžete také nechat tuto možnost nezaškrtnutou a generovat čísla pozic za chodu pomocí příkazu Výpis. Formátování výpisu Výpis je možné formátovat pomocí možnosti Formát v dialogovém okně Výpisy. Pomocí dialogového okna Formát výpisu je možné nastavit následující prvky: písmo, sloupce (podle dostupných vlastností), způsob třídění. Každá vlastnost obsažená ve výpisu bude tvořit nový sloupec výpisu. Mezi standardní vlastnosti, ze kterých je možné vybírat, patří Množství, Číslo dokumentu, Revize a Autor. Je také možné přidat vlastní vlastnosti souborů, které jsou zaznamenány v dokumentech součástí a podsestav. Až dokončíte formátování výpisu, můžete zobrazit náhled výpisu kliknutím na tlačítko OK v dialogovém okně Formát výpisu. 2-4 Výpisy sestavy spse01660

13 Výpisy sestavy Zdroj sloupce výpisu Mnoho hodnot zobrazených ve výpisu se ukládá ve vlastnostech souboru jednotlivých součástí a podsestav, které tvoří sestavu. Další hodnoty, například hmotnost, se počítají nebo přidávají výběrem materiálu z tabulky materiálů. Některé hodnoty výpisu lze řídit v dialogovém okně Vlastnosti souboru. V následujícím seznamu jsou uvedeny karty v dialogovém okně Vlastnosti souboru, na kterých jsou umístěna uvedená záhlaví sloupců: Číslo dokumentu (karta Projekt) Číslo revize (karta Projekt) Název (karta Souhrn) Autor (karta Souhrn) Předmět (karta Souhrn) Klíčová slova (karta Souhrn) Komentář (karta Souhrn) Kategorie (karta Souhrn) Vedoucí (karta Souhrn) Společnost (karta Souhrn) Název projektu (karta Souhrn) Vlastní (karta Vlastní) Další informace o dialogovém okně Vlastnosti souboru lze nalézt v tématu nápovědy Seznam zdrojů pro text vlastnosti. Export výpisu Po zobrazení náhledu výpisu máte následující možnosti: uložení aktuálního výpisu, tisk aktuálního výpisu, kopírování aktuálního výpisu do schránky, tvorba jiného výpisu. Uložení výpisu Pomocí možnosti Uložit jako je možné definovat místo uložení, název dokumentu a typ výstupu. Výpis je možné uložit jako textový soubor (.txt) nebo jako soubor RTF (.rtf). spse01660 Výpisy sestavy 2-5

14 Lekce 2 Výpisy sestavy Přidání vlastnosti do spravovaných dokumentů Pokud chcete přidat nové vlastní vlastnosti do spravovaných dokumentů Solid Edge, musíte tyto vlastnosti přidat také do profilu spravovaných dokumentů na serveru SharePoint, aby byly dostupné ve výpisu sestavy. Profily spravovaných dokumentů jsou uloženy ve složce Document Profiles na serveru SharePoint. Aby bylo možné správně synchronizovat vlastnosti souborů Solid Edge a vlastnosti profilů spravovaných dokumentů SharePoint, musí si přesně odpovídat názvy vlastností. 2-6 Výpisy sestavy spse01660

15 Výpisy sestavy Čísla pozic v sestavách Čísla pozic součástí a podsestav je možné vytvořit a automaticky udržovat v modelu sestavy. Čísla pozic jsou založena na struktuře sestavy, tedy v pořadí, ve kterém se ve stromu sestavy zobrazují součásti, podsestavy a sestavy. Po vytvoření je možné použít čísla pozic podsestavy ve výpisech konstrukce rámu a ve výpisech sestavy včetně výpisů potrubí vytvořeného v prostředí konstrukce potrubí. Čísla pozic se uloží se sestavou a jsou dále dostupná k použití, například v PMI pozicích vložených do modelu a v kusovnících s pozicemi ve výkresu sestavy. Tím se zajistí, že se při aplikaci modelu použije konzistentní číslování součástí. Tvorba čísel pozic v sestavách Poziční čísla v modelu sestavy je možné vytvořit tak, že vyberete zaškrtávací políčko Zachovat čísla pozic na kartě Čísla pozic (dialogové okno Možnosti Solid Edge). Nová čísla pozic se vytvářejí při přidání nových položek do sestavy. Jestliže se položky ze sestavy odstraní, jejich čísla pozic již nebudou k dispozici pro opakované použití. Čísla pozic je možné ze sestavy odstranit zrušením výběru zaškrtávacího políčka Zachovat čísla pozic. Tvorbu čísel pozic lze kdykoli zapnout nebo vypnout. Čísla pozic se vytvářejí podle tvorby sestavy tak, že před přidáním položek do sestavy zapnete tvorbu čísel pozic. V některých případech může být lepší čísla pozic zapnout až po vytvoření struktury sestavy. Úprava čísel pozic Čísla pozic v modelu je možné upravit tak, že ve stromu modelu vyberete výskyt sestavy horní úrovně a vyberete příkaz Vlastnosti výskytu. Ve sloupci Číslo pozice v dialogovém okně Vlastnosti výskytu se zobrazují čísla pozic sestavy. Je možné: Změnit existující čísla pozic. Pomocí příkazu Další dostupné číslo v místní nabídce přidat chybějící čísla pozic. Pomocí příkazu Obnovit čísla pozic v místní nabídce zrušit úpravy a obnovit čísla pozic vytvořená strukturou sestavy. Použití čísel pozic sestavy ve výpisech Pokud je vybráno zaškrtávací políčko Použít čísla pozic generovaná sestavou v dialogovém okně sestavy Výpis, je možné ve výpisech sestavy použít čísla pozic vytvořená sestavou. Čísla pozic se zobrazí, když výběrem tlačítka Formát zobrazíte dialogové okno Formát výpisu nebo v dialogovém okně s výpisem. Další informace naleznete v tématu nápovědy Tvorba výpisu. spse01660 Výpisy sestavy 2-7

16 Lekce 2 Výpisy sestavy Použití čísel pozic sestavy v PMI pozicích Čísla pozic je možné zobrazit v PMI pozicích vložených do modelu. Jestliže vyberete na kartě PMI fi ve skupině Poznámky fi příkaz Pozice, můžete pomocí těchto možností na panelu příkazu Pozice zjistit čísla pozic ze sestavy a zobrazit je v pozici: Tlačítko Číslo pozice Tlačítko Počet výskytů Použití čísel pozic sestavy ve výkresu Ve výkresu sestavy je možné: Prohlédnout čísla pozic vytvořená sestavou na kartě Číslo pozice (dialogové okno Vlastnosti kusovníku). Čísla zobrazená v prvním sloupci odpovídají struktuře sestavy. Výběrem zaškrtávacího políčka Použít čísla pozic generovaná sestavou na kartě Možnosti (dialogové okno Vlastnosti kusovníku) zobrazit čísla pozic vytvořená sestavou v kusovníku s pozicemi. 2-8 Výpisy sestavy spse01660

17 Výpisy sestavy Schéma číslování pozic Pomocí karty Čísla pozic (dialogové okno Možnosti Solid Edge) vyberte schéma číslování pozic pro součásti a podsestavy v sestavě. V následující tabulce můžete porovnat možnosti číslování pozic. Příklad Šedé buňky určují strukturu sestavy, ve které jsou A1 a A2 podsestavy a P1, P2, P3, P4 a P5 jsou součásti. Bílé buňky zobrazují způsob použití číslování pozic bez úrovní v struktuře sestavy. Poslední sloupec zobrazuje čísla pozic podle úrovní, která jsou k dispozici pouze pro rozložená sestupná čísla pozic. Kusovník Úroveň Úroveň Úroveň 3 aktivní Seznam Víceúrovňový Číslem 1 2 sestavy součástí kusovník rozlišit úroveň Sestava v nejvyšší úrovni A P P A P P P P P P A P P P Formátování čísel pozic Výběrem následujících možností na kartě Čísla pozic (dialogové okno Možnosti Solid Edge) je možné formátovat čísla pozic zobrazená v modelu sestavy. Číslem rozlišit úroveň Začít číslem pozice Přírůstek po spse01660 Výpisy sestavy 2-9

18 Lekce 2 Výpisy sestavy Synchronizace čísel pozic s čísly hledání Teamcenteru V prostředí spravovaném Teamcenterem je integrace čísel pozic Solid Edge s čísly hledání Teamcenteru řízena nastavením Teamcenteru SEEC_Synchronize_ItemNumbers. Tato nastavení umístění dodávaná aplikací SEEC Administrator umožňují povolit a konfigurovat čísla pozic v jednom místě. Pokud povolíte možnost SEEC_Synchronize_ItemNumbers Možnosti Solid Edge, karta čísla pozic je dostupná pouze ke čtení. Definice jsou založeny na hodnotách určených nastavením. Povolením možnosti SEEC_Synchronize_ItemNumbers lze vytvořit pohled ve Správci struktury, který je jednotný s kusovníkem ve výkresu. Synchronizace je obousměrná. Existující struktury, které obsahují nemodelové prvky (virtuální komponenty) a asociované výskyty, nelze obnovit. Čísla pozic jsou uzamčena. Pokud je však přiřazeno číslo pozice buď obnovením, nebo při umístění nového výskytu, přiřazená čísla nekolidují s čísly uzamčenými virtuálními komponentami. Existuje několik důležitých pravidel: Čísla pozic jsou podporována pouze na nejvyšší úrovni. Jakákoliv změna možností čísel pozic vyvolá obnovu. Čísla pozic přiřazená k nemodelovým revizím položek jsou považována za uzamčená nebo pevná. Tyto čáry rozpisky jsou zahrnuty v Solid Edge Save. Solid Edge nepřiřadí číslo pozice, které je aktuálně přiřazeno nemodelové revizní položce. Příkaz Obnovit nemá vliv na číslo pozice, které je aktuálně přiřazeno nemodelové revizi. Čísla pozic musí být jedinečná pro každou referenci dokumentu. Pokud nejsou jedinečná, Solid Edge ponechá nejnižší číslo pozice a přiřadí ho všem výskytům této reference. Podrobnosti o nastavení možností naleznete v tématu Nastavení Teamcenteru v Příručce pro správce Solid Edge Výpisy sestavy spse01660

19 Výpisy sestavy Víceúrovňové kusovníky Pomocí příkazu Kusovník a možností v dialogovém okně Vlastnosti kusovníku můžete definovat a umístit víceúrovňový kusovník na výkres sestavy. Na kartě Obecné (nebo na panelu příkazu Kusovník) lze: Vyberte výchozí styl rozloženého kusovníku Solid Edge v seznamu Uložená nastavení. Definujte vlastní styl rozloženého kusovníku. Pomocí karty Možnosti můžete: Zobrazit čísla pozic, která byla vytvořena v sestavě. Použití čísel pozic z modelu zaručuje, že se při změně modelu čísla pozic v kusovníku nezmění. Jinak budou čísla generována hned pomocí příkazu Kusovník. Poznámka Čísla pozic modelu sestavy můžete použít v případě, že je v dokumentu sestavy na kartě Čísla pozic v dialogovém okně Možnosti Solid Edge zaškrtnuto políčko Zachovat čísla pozic. Další informace naleznete v tématu Čísla pozic v sestavách. Pomocí karty Ovládání seznamu můžete: Zobrazit podsestavy a jejich součásti v rozloženém kusovníku. Vybrat formát číslování pozic: čísla pozic dle úrovní, které označují hierarchii rozloženého kusovníku, čísla pozic bez úrovní, zobrazení sestavy horní úrovně na samostatném řádku. Pomocí karty Sloupce můžete: Vybrat a nastavit formát sloupce Číslo pozice. Vybrat další sloupce dat Hmotnost (položky), hmotnost (množství), řez zkosení 1, řez zkosení 2 při generování kusovníků pro modely sestavy, které obsahují rámy nebo potrubí. Odsadit čísla pozic nebo obsah kteréhokoliv sloupce. Pomocí karty Třídění můžete: Seřadit čísla pozic ve stejném pořadí, v jakém jsou zobrazeny ve stromu sestavy. Poznámka Pokud nebyla sestava uložena ve verzi V17 nebo pozdější, pořadí kusovníku nemusí souhlasit s pořadím stromu sestavy. spse01660 Výpisy sestavy 2-11

20 Lekce 2 Výpisy sestavy Cvičení: Výpisy sestavy Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat některé možnosti tvorby výpisu sestavy. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte výpisy sestavy pomocí různých možností. Toto cvičení naleznete v dodatku A Výpisy sestavy spse01660

21 Výpisy sestavy Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký je při udržování čísel položek rozdíl mezi možnostmi Kusovník aktivní sestavy, Seznam součástí a Víceúrovňový kusovník? 2. Co jsou čísla položek podle úrovní? 3. Pokud jsou do dokumentu sestavy vloženy pozice PMI čísel položek, je možné je vidět v dokumentu výkresu, a pokud ano, jak? 4. Může uživatel definovat čísla položek, a pokud ano, jak? spse01660 Výpisy sestavy 2-13

22 Lekce 2 Výpisy sestavy Odpovědi 1. Jaký je při udržování čísel položek rozdíl mezi možnostmi Kusovník aktivní sestavy, Seznam součástí a Víceúrovňový kusovník? Různá schémata čísel položek jsou definována následujícími způsoby: Čísla položek kusovníku aktivní sestavy jsou přiřazena pouze těm položkám, které jsou přímo vloženy v sestavě. To mohou být sestavy nebo součásti vložené do sestavy, ale ne součásti uvnitř sestav. Tyto položky jsou ve stromu modelu zobrazeny, pokud jsou všichni členové sbaleni. Čísla položek seznamu součástí jsou přiřazena pouze součástem, které tvoří sestavu, bez ohledu na to, zda jsou na nejvyšší úrovni nebo v podsestavě. Čísla položek dostávají pouze součásti, nikoli sestavy. Víceúrovňový kusovník čísla pozic jsou přiřazena součástem i sestavám v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny ve stromu modelu. 2. Co jsou čísla položek podle úrovní? Čísla položek podle sestavy budou obsahovat číslo pro každou součást nebo sestavu. Součásti a součásti v podsestavách budou označeny podle názvu členu nejvyšší úrovně, ke kterému patří, odděleným tečkou. Díky tomu lze rychle určit, které součásti patří do podsestav. V následující tabulce naleznete příklady všech schémat pro číslování položek. Kusovník Úroveň Úroveň Úroveň aktivní Seznam Víceúrovňový Číslem sestavy součástí kusovník rozlišit úroveň Sestava v nejvyšší úrovni A P P A P P P P P P A P P P Pokud jsou do dokumentu sestavy vloženy pozice PMI čísel položek, je možné je vidět v dokumentu výkresu, a pokud ano, jak? 2-14 Výpisy sestavy spse01660

23 Výpisy sestavy Pohled obsahující pozice PMI v sestavě je vložen do výkresového listu. Příkaz Načíst kóty z modelu zobrazí pozice ve výkresovém listu. 4. Může uživatel definovat čísla položek, a pokud ano, jak? Uživatelská čísla položek lze definovat kliknutím ve stromu modelu pravým tlačítkem myši na sestavu nejvyšší úrovně a kliknutím na příkaz Vlastnosti výskytu. Je možné: Změnit existující čísla pozic. Pomocí příkazu Další dostupné číslo v místní nabídce přidat chybějící čísla pozic. Pomocí příkazu Obnovit čísla pozic v místní nabídce zrušit úpravy a obnovit čísla pozic vytvořená strukturou sestavy. spse01660 Výpisy sestavy 2-15

24 Lekce 2 Výpisy sestavy Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili některé možnosti tvorby polí sestavy Výpisy sestavy spse01660

25 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Přehled V tomto cvičení se dozvíte, jak lze vytvořit a formátovat výpis v sestavě. Cíl Pomocí různých možností vytvoříte různé výpisy. spse01660 Výpisy sestavy A-1

26 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Otevření existující sestavy se všemi aktivními součástmi Otevřená sestava má sestavy a podsestavy se součástmi ve všech úrovních. Ve spouštěcím okně Solid Edge klikněte na odkaz Otevřít existující dokument. Ve složce, ve které jsou umístěné soubory cvičení, najděte soubor top.asm. A-2 Výpisy sestavy spse01660

27 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Tvorba výpisu rozpisky Rozbalením stromu modelu zobrazte všechny součásti a podsestavy. Klikněte na kartu Nástroje fi skupinu Asistenti fi příkaz Výpisy. spse01660 Výpisy sestavy A-3

28 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vyberte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko Formát. V dialogovém okně Rozpiska klikněte na tlačítko Možnosti. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat nastavte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se výpis. Prohlédněte si výsledek. Výpis uložte jako soubor formátu RTF bom.rtf do složky, ve které jsou umístěny soubory cvičení. A-4 Výpisy sestavy spse01660

29 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Tvorba výpisu rozložené rozpisky Kliknutím na tlačítko Nový výpis vytvořte výpis rozložené rozpisky. Vyberte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko Formát. V dialogovém okně Rozpiska klikněte na tlačítko Možnosti. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat nastavte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se výpis. Prohlédněte si výsledek. Výpis uložte jako soubor formátu RTF exploded_bom.rtf do složky, ve které jsou umístěny soubory cvičení. spse01660 Výpisy sestavy A-5

30 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Tvorba výpisu soupisu všech součástí Kliknutím na tlačítko Nový výpis vytvořte výpis soupisu všech součástí. Vyberte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko Formát. V dialogovém okně Rozpiska klikněte na tlačítko Možnosti. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat nastavte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se výpis. Prohlédněte si výsledek. Výpis uložte jako soubor formátu RTF atomic.rtf do složky, ve které jsou umístěny soubory cvičení. A-6 Výpisy sestavy spse01660

31 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Tvorba výpisu kusovníku Kliknutím na tlačítko Nový výpis vytvořte výpis kusovníku. Vyberte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko Formát. V dialogovém okně Rozpiska klikněte na tlačítko Možnosti. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat nastavte možnosti podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se výpis. Prohlédněte si výsledek. Výpis uložte jako soubor formátu RTF parts_list.rtf do složky, ve které jsou umístěny soubory cvičení. Klikněte na tlačítko Zavřít spse01660 Výpisy sestavy A-7

32 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Přiřazení čísel pozic horní úrovně v sestavě Čísla pozic je možné přiřadit na úrovni sestavy a dále použít ve výpisech a na výkresovém listu. Klikněte na tlačítko Aplikace. Klikněte na příkaz Možnosti Solid Edge a pak na kartu Čísla pozic. Nastavte možnosti podle obrázku. Poznámka Čísla pozic jsou určena pořadím ve stromu sestavy. Čísla pozic je možné řídit úpravou vlastností výskytu ve stromu modelu. Okno Možnosti Solid Edge zavřete kliknutím na tlačítko Použít a potom kliknutím na tlačítko OK. A-8 Výpisy sestavy spse01660

33 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vlastnosti výskytu horní úrovně sestavy zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor top.asm ve stromu modelu a výběrem příkazu Vlastnosti výskytu. Klikněte na tlačítko OK. Vyberte kartu PMI fi skupinu Poznámky fi příkaz Pozice. Vyberte kruhový tvar pozice. Zkontrolujte, že jsou tlačítka Číslo pozice a Počet pozic stisknuta podle obrázku. Klikněte na příkaz Uzamknout rovinu kót. spse01660 Výpisy sestavy A-9

34 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Podle obrázku vyberte přední referenční rovinu. A-10 Výpisy sestavy spse01660

35 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vytvořte poznámky součástí podle obrázku. Umístění je přibližné. Kliknutím na příkaz Uložit uložte sestavu. spse01660 Výpisy sestavy A-11

36 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vložení PMI kót do výkresového listu Klikněte na tlačítko Aplikace. Klikněte na nabídku Nový fi Výkres ISO. Vyberte kartu Domů fi skupinu Výkresové pohledy fi příkaz Průvodce vkládáním pohledů. Vyberte sestavu top.asm a potom klikněte na tlačítko Otevřít. Klikněte na tlačítko Next. Vyberte nárys, klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Podle obrázku vložte pohled na výkresový list. Vyberte kartu Domů fi skupinu Kóta fi příkaz Načíst kóty. A-12 Výpisy sestavy spse01660

37 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vyberte pohled. Pozice vytvořené v sestavě se vloží na výkresový list s příslušnými čísly pozic. Dokument výkresu uložte jako top_level.dft. Zavřete souboru výkresu. Zobrazí se dokument sestavy. Zavřete sestavu. spse01660 Výpisy sestavy A-13

38 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Přiřazení čísel pozic seznamu součástí v sestavě Otevřete sestavu top_atomic.asm se všemi aktivními součástmi. Klikněte na tlačítko Aplikace. Klikněte na příkaz Možnosti Solid Edge a pak na kartu Čísla pozic. Nastavte možnosti podle obrázku. Okno Možnosti Solid Edge zavřete kliknutím na tlačítko Použít a potom kliknutím na tlačítko OK. Vyberte kartu PMI fi skupinu Poznámky fi příkaz Pozice. Vyberte kruhový tvar pozice. Zkontrolujte, že jsou tlačítka Číslo pozice a Počet pozic stisknuta podle obrázku. Klikněte na příkaz Uzamknout rovinu kót. A-14 Výpisy sestavy spse01660

39 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Podle obrázku vyberte přední referenční rovinu. spse01660 Výpisy sestavy A-15

40 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vytvořte poznámky součástí podle obrázku. Umístění je přibližné. Kliknutím na příkaz Uložit uložte sestavu. Volitelným krokem je tvorba výkresového listu stejně jako u čísel pozic seznamu součástí a vložení nárysu a pozic na výkresový list. Zavřete sestavu. A-16 Výpisy sestavy spse01660

41 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Přiřazení čísel pozic seznamu součástí v sestavě Otevřete sestavu top_explode.asm se všemi aktivními součástmi. Klikněte na tlačítko Solid Edge. Klikněte na příkaz Možnosti Solid Edge a pak na kartu Čísla pozic. Nastavte možnosti podle obrázku. Okno Možnosti Solid Edge zavřete kliknutím na tlačítko Použít a potom kliknutím na tlačítko OK. Vyberte kartu PMI fi skupinu Poznámky fi příkaz Pozice. Vyberte kruhový tvar pozice. Zkontrolujte, že jsou tlačítka Číslo pozice a Počet pozic stisknuta podle obrázku. Klikněte na příkaz Uzamknout rovinu kót. spse01660 Výpisy sestavy A-17

42 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Podle obrázku vyberte přední referenční rovinu. A-18 Výpisy sestavy spse01660

43 Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Vytvořte poznámky součástí podle obrázku. Umístění je přibližné. Kliknutím na příkaz Uložit uložte sestavu. Volitelným krokem je tvorba výkresového listu stejně jako u čísel pozic seznamu součástí a vložení nárysu a pozic na výkresový list. Uložte a zavřete sestavu. Tím dokončíte cvičení. spse01660 Výpisy sestavy A-19

44 A Cvičení: Tvorba výpisu v sestavě Souhrn V tomto cvičení jste se naučili některé možnosti tvorby výpisů sestavy. A-20 Výpisy sestavy spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 105 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 25. listopadu 2017 Obsah 3 Obsah Přehled aplikace Fiery Command WorkStation...5

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

ON!Track webová aplikace uživatelská příručka. Webová aplikace příručka verze 1.1

ON!Track webová aplikace uživatelská příručka. Webová aplikace příručka verze 1.1 ON!Track webová aplikace uživatelská příručka Webová aplikace příručka verze 1.1 Obsah Začínáme... 3 Co je ON!Track?... 3 Jak vypadá celkový proces ON!Track?... 3 Jak přidat, upravit nebo smazat lokaci?...

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech SIEMENS Procvičování dovedností na projektech spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány.

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. 1) Klikněte na nabídku Vytvořit v Hlavním menu TimeMakeru a vyberte volbu Vytvořit nový miniplán (obr.č.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

HELIOS - Zálohování BüroKomplet, s.r.o.

HELIOS - Zálohování BüroKomplet, s.r.o. HELIOS - Zálohování 2017 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Záloha... 3 Přehled záloh... 3 Typ zálohy... 3 Adresář... 4 Nový... 4 Obnova... 6 2 Záloha V přehledu lze provádět zálohy dat jednotlivých firem a v případě

Více

BMOF011 Aplikace MS Office. Word 2016 Lekce 4 Bibliografie. Matěj Karolyi IBA LF MU,

BMOF011 Aplikace MS Office. Word 2016 Lekce 4 Bibliografie. Matěj Karolyi IBA LF MU, BMOF011 Aplikace MS Office Word 2016 Lekce 4 Bibliografie Matěj Karolyi (karolyi@iba.muni.cz) IBA LF MU, 7. 11. 2016 Osnova lekce 4 Opakování předchozí lekce Motivace Vkládání referenčního obsahu Obsah

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více