Návrh v rámci sestavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh v rámci sestavy"

Transkript

1 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670

2

3 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Návrh v rámci sestavy spse01670

5 Obsah Úvod Konstrukce shora dolů a zdola nahoru v Solid Edge Přenos a rozkládání sestav Změna struktury sestav Cvičení: Přenos a rozkládání sestav Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Asociativní součást Asociativita mezi součástmi Cvičení: Asociativní modelování sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Rozvržení sestav Rozvržení sestav Cvičení: Rozvržení skic v sestavě Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Přenos a rozkládání v sestavě A-1 Otevření sestavy A-1 Prozkoumání struktury sestavy A-2 Rozložení jedné z podsestav A-3 Prozkoumejte výsledky příkazu Rozložit A-5 Přesunutí součástí do podsestavy A-5 Souhrn A-8 spse01670 Návrh v rámci sestavy 3

6 Obsah Cvičení: Asociativní modelování sestavy B-1 Tvorba nového souboru sestavy a nastavení parametrů asociativní součásti... B-1 Tvorba nové součásti na místě B-2 Vložení kopie ze sestavy, které bude použita jako konstrukční plocha pro tvorbu plechového krytu B-3 Tvorba plechového krytu pomocí příkazu Profilovaný ohyb B-5 Vložení asociativně propojeného vyříznutí a čtyř děr na vrchní plochu krytu.. B-8 Vložení čtyř děr na kryt za použití asociativních ploch zkopírovaných ze sestavy jako reference B-9 Přidání vyříznutí na kryt B-12 Zapnutí zobrazení součásti Chassis.psm a návrat k souboru sestavy B-14 Aktualizace nového plechového krytu pomocí úpravy a aktualizace propojení B-14 Souhrn cvičení B-16 Cvičení: Tvorba součástí ze skic sestavy C-1 Cvičení - tvorba součástí ze skic sestavy C-1 Nastavení parametrů asociativity C-2 Tvorba součásti představující přední polovinu krytu rádia C-3 Tvorba vysunutí C-4 Přidání zaoblení C-7 Nastavení tloušťky součásti C-8 Přidání vyříznutí C-9 Tvorba zadní poloviny krytu rádia C-12 Tvorba vysunutí pomocí skici sestavy C-13 Přidání vyříznutí do součásti C-16 Vytvoření skořepiny součásti C-18 Přidání dalšího vyříznutí C-19 Úprava skici sestavy a sledování změn C-22 Opakování předchozího kroku C-24 Propojení tloušťky stěny dvou součástí C-26 Souhrn cvičení C-28 4 Návrh v rámci sestavy spse01670

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01670 Návrh v rámci sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

9 Lekce 2 Konstrukce shora dolů a zdola nahoru v Solid Edge Strojírenské konstruování vyžaduje důkladné plánování a analytický přistup při vyvíjení nových produktů. Účelem aplikací CAD/CAE/CAM je redukovat délku konstrukčního cyklu a odstranění chyb lepším využitím společné geometrie součásti. Při konstrukci sestav pomocí počítačových nástrojů existují dva základní způsoby kategorizace konstrukce sestav: konstrukce shoda dolů a zdola nahoru. Modelování sestavy shora dolů Modelování sestavy shora dolů je metoda, kde se konstrukce sestavy zahajuje na nejvyšší možné úrovni a jednotlivé součásti a podsestavy jsou potom definovány v kontextu celé sestavy. Při tomto přístupu je nejdříve vytvořeno rozvržení sestavy, které je použito k definování geometrie a umístění jednotlivých součástí. Tento přístup je často využíván společnostmi, ve kterých jsou konstruovány dostatečně velké produkty vyžadující velké množství lidí k dokončení konstrukce. Hlavní konstruktér vytvoří úvodní skicu sestavy, potom ji rozdělí na logické podsestavy a součásti, které jsou předány ostatním uživatelům na dokončení. Modelování sestavy zdola nahoru Modelování sestavy zdola nahoru je metoda, kde se konstrukce sestavy zahajuje návrhem hlavního nebo funkčního objektu a kde jsou jednotlivé součásti navrhovány relativně odděleně od celé sestavy. Součásti komponent a podsestav jsou definovány v průběhu procesu až k nejvyšší úrovni sestavy. Když je dokončen návrh klíčové komponenty s tímto přístupem, může, ale nemusí, být během návrhu souvisejících protilehlých komponent použita její geometrie. Tento přístup je často využíván společnostmi, ve kterých jsou konstruovány malé produkty vyžadující pouze několik konstruktérů. spse01670 Návrh v rámci sestavy 2-1

10 Lekce 2 Konstrukce shora dolů a zdola nahoru v Solid Edge Kombinování obou přístupů Solid Edge nabízí nástroje, které umožňují využít podle potřeby výhod obou přístupů. Spousta organizací používá kombinaci obou metod a využívá předností té metody, která nejlépe vyhovuje aktuálním požadavkům. Například k vytvoření úvodní skici sestavy a definování struktury dokumentu můžete použít přístup shora dolů. Potom můžete zkopírovat geometrii skici sestavy do podsestavy a dokumentů součástí a tím rozdělit práci v rámci společnosti. V oblastech konstrukce, které používají zakoupené součásti, existující součásti z dřívějších projektů nebo při modelování normalizovaných součástí ve 3D, které byly vytvořeny ve dřívějším 2D CAD systému, můžete změnit přístup na zdola nahoru. Sada příkazů a nástrojů v Solid Edge také umožňuje použití asociativního i neasociativního přístupu. Nástroje shora dolů Hlavním nástrojem konstrukce sestavy shora dolů v Solid Edge je modelování virtuální komponenty, která je dostupná v prostředí sestavy. Téma Tvorba a publikování virtuálních komponent podrobně popisuje tuto funkčnost. Jestliže se rozhodnete, že nebudete používat modelování virtuálních komponent, můžete ke zkopírování rozvržení grafiky do součástí a podsestav, ať už asociativně nebo neasociativně, použít příkaz Kopírovat skicu. Možnost Vytvořit v sestavě na kartě Knihovna součástí ve stromu modelu umožňuje vytvořit nové součásti asociativně nebo neasociativně v rámci sestavy. Téma Tvorba nových součástí v sestavě podrobně popisuje tuto funkčnost. Pomocí sady dostupných nástrojů asociativity součástí můžete určit, zda mají být nové součásti asociativní k existujícím součástem. Možnosti na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti umožňují určit, které typy asociativity chcete použít. Příkaz Zahrnout také umožňuje asociativně nebo neasociativně kopírovat geometrii mezi dokumenty při práci v kontextu sestavy. Mnoho příkazů pro prvky umožňuje asociativně definovat rozsah prvku pomocí klíčového bodu na jiných součástech sestavy. 2-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

11 Konstrukce shora dolů a zdola nahoru v Solid Edge Nástroje zdola nahoru Při přístupu zdola nahoru můžete tvořit nové 3D modely relativně odděleně od sestavy odkazováním existujících papírových nebo elektronických výkresů nebo konstruováním zcela nových komponent. Změna přístupu zdola nahoru vyžaduje použití příkazu Kopie součásti v nabídce Vložit k asociativnímu nebo neasociativnímu kopírování geometrie plochy z jednoho 3D modelu do jiného 3D modelu mimo kontext sestavy. Tento přístup je užitečný hlavně při práci s pevně souvisejícími komponenty, které sdílí společné charakteristiky, například u součástí tvořících sestavu svařence. Při asociativním použití umožňuje příkaz Kopie součásti ovládat společnou geometrii několika podřízených součástí z jedné nebo více nadřízených součástí. Nadřízený dokument můžete upravit a potom bez nutnosti vytvoření nebo odkazování dokumentu sestavy otevřít a aktualizovat podřízené dokumenty. Při neasociativním použití umožňují kopie součástí znovu rychle použít existující geometrii v jiném dokumentu. Shrnutí Při obou přístupech budete obvykle chtít zobrazit komponenty v jedné nebo více sestavách. K umístění komponent v sestavě můžete použít vazby sestavy nebo definovat umístění každé komponenty ve struktuře sestavy pomocí souřadnicových systémů. spse01670 Návrh v rámci sestavy 2-3

12

13 Lekce 3 Přenos a rozkládání sestav Možnost přenosu a vytvoření podsestav uvnitř stromové struktury sestavy nebo přesunutí součástí z podsestavy do sestavy vyšší úrovně je efektivním nástrojem pro správu a práci s velkými sestavami. Změna struktury sestav Solid Edge nabízí příkazy, pomocí kterých je možné změnit strukturu existující sestavy. Příkaz Přenést přenese součásti a podsestavy z jedné sestavy do jiné. Tyto součásti a podsestavy je možné přenést do libovolné úrovně sestavy, která je viditelná ze sestavy v nejvyšší úrovni a která je otevřená. Pomocí dialogového okna Vytvořit novou podsestavu je také možné vytvořit novou podsestavu pro přenesené soubory. Dialogové okno Vytvořit novou podsestavu se zobrazí kliknutím na tlačítko Nová podsestava v dialogovém okně Přenést do sestavy. Příkaz Rozložit přenese součásti v podsestavě do další podsestavy vyšší úrovně a odstraní reference na podsestavu. Příkaz rozloží pouze výskyt podsestavy v nejvyšší úrovni. Pokud například podsestava existuje jako výskyt v rozkládané sestavě, zůstane podsestava nezměněna, ale přesune se směrem k další sestavě vyšší úrovně. Pořadí souborů v sestavě je možné změnit přetažením součástí ve stromu modelu. Přenos součástí mezi sestavami Pomocí příkazu Přenést je možné přenést soubory sestav, součásti obsahujících vazby mezi součástmi, součásti potrubí a pole součástí. Je důležité seznámit se se způsobem, jakým Solid Edge provádí přenos, abyste se vyhnuli možným problémům. Při přenosu součástí je velmi důležité, abyste měli práva k zápisu pro všechny soubory součástí a sestav souvisejících s přenosem. Solid Edge spravuje vazby v průběhu přenosu stejným způsobem, jako by byla součást odstraněna z jedné sestavy a přidána do jiné. Pokusí se obnovit pozici každé vazby přesně tak, jak byla před přenosem, s referencí na stejnou referenční součást. Pokud referenční součást zůstala ve stromu sestavy pod jejím novým umístěním, obnoví se vazba úspěšně. Pokud se referenční součást nenachází pod novým umístěním přenesené součásti, nebude převedena na vazbu bez pozice a vazba je odebrána. V průběhu přenosu nebude upozorněni na ovlivněné vazby, při přenosu součástí s vazbami proto musíte být velmi opatrní. Je možné určit, aby byly ke každému výskytu, který se po přenosu stal podkótovaným, přidány umisťující vazby. Pokud je přenesena součást, které je ve vazbě mezi součástmi rodičem, je propojení zrušeno, ale nikoliv odstraněno. Správce asociativity součástí zobrazí propojení mezi součástmi jako zrušené - podobně jako kdyby byla nadřízená součást odstraněna ze spse01670 Návrh v rámci sestavy 3-1

14 Lekce 3 Přenos a rozkládání sestav sestavy. Při odstranění nadřízené součásti se nezobrazí žádné upozornění. Když budete znát závislosti vazeb ve vaší sestavě, můžete zabránit zrušení propojení při přenosu součástí. Pokud se přenáší součást, která je ve vazbě mezi součástmi potomkem, program vás na to upozorní. Pokud budete pokračovat v přenosu, bude propojení příkazem automaticky zrušeno a odstraněno. Vložené proměnné propojení zůstanou v průběhu přenosu neporušené, dokud rodič i potomek zůstanou někde v sestavě. Pokud se přenáší součást potrubí obsahující prostup definující trajektorii, bude propojení odstraněno a nezobrazí se žádné upozornění. V případě, že se přenáší součást obsahující prostup do úrovně nad sestavou obsahující trajektorii potrubí, nebude trajektorii potrubí asociována se součástí a nezobrazí se žádné upozornění. Pokud se přenáší součást obsahující pole prvků řídící pole sestavy, pole zmizí a nezobrazí se žádné upozornění. Přenos součástí do nové podsestavy Pomocí Solid Edge je možné vytvořit novou podsestavu pro přenášené součásti. Tlačítko Nová podsestava v dialogovém okně Přenést do sestavy zobrazí dialogové okno Vytvořit novou podsestavu. Pomocí tohoto dialogového okna je možné zadat šablonu, název souboru a umístění pro novou databázi. Pomocí dialogového okna je také možné definovat umístění přenesených součástí v nové podsestavě. Při definici umístění součásti jsou dostupné dvě možnosti: umístit první vybranou součást do počátku a další relativně, zachovat aktuální odsazení od počátku sestavy. První možnost určuje, že pokud bude nová podsestava otevřena mimo nadřízenou sestavu, budou součásti umístěny relativně ke globálním referenčním rovinám, takže při přizpůsobení pohledu nebudou součásti vzdáleny od referenčních rovin. Tato možnost nabízí podobné výsledky jako vytvoření nové sestavy s existujícími součástmi. Pokud je vytvořena nová sestava a vy do ní přetáhnete první součást z knihovny součástí, je součást ukotvena v počátku souboru sestavy. Podsestava je potom umístěna v sestavě vyšší úrovně jako celek. Druhá možnost určuje, že se má vše umístit relativně k jednomu globálnímu počátku. Pokud je podsestava po vytvoření otevřena mimo nadřízenou sestavu a přizpůsoben pohled, mohou se součásti nacházet daleko od globálních referenčních rovin. Přenos výskytů součástí mezi podsestavami Pokud se přesouvá součást z jedné podsestavy do jiné a pokud existuje více výskytů jedné nebo obou podsestav ve struktuře sestavy, je velmi pravděpodobné, že se změní instance přeneseného výskytu. Pokud se například součást v podsestavě A, která se vyskytuje pouze jednou, přenese do podsestavy B, která se vyskytuje pětkrát, přidají se čtyři instance přeneseného výskytu. Podobně je tomu pokud existuje více výskytů zdrojové podsestavy než cílové podsestavy potom se počet výskytů zmenší. Pravidla pro přenos součástí Při přenosu součástí existuje několik pravidel. Je důležité seznámit se se způsobem, jak tyto situace zpracuje Solid Edge, aby byl přenos opravdu úspěšný. 3-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

15 Přenos a rozkládání sestav Čísla výskytů Číslo výskytu po přenosu do cílové sestavy je další následující číslo dostupné pro název přenášeného souboru. Pokud se současně přenáší více než jeden výskyt daného názvu souboru, určí se číslo, které se přiřadí každému výskytu v cílové sestavě, podle pořadí, v jakém jsou číslovány ve zdrojové sestavě. Konfigurace zobrazení Existující konfigurace zobrazení budou při odstranění nebo přidání součástí v průběhu přenosu neplatné. Styly ploch přenesených součástí Pokud se do cílové sestavy přenese součást obsahující styl, který jí byl přiřazen ve zdrojové sestavě, je nutné po přenosu styl znovu přiřadit. Když cílová sestava neobsahuje daný styl přiřazený součásti ve zdrojové sestavě, přiřadí se součásti styl hliník. Konfigurace rozložení Konfigurace rozložení budou při odstranění nebo přidání součástí v průběhu přenosu neplatné. V prostředí výkresu se stanou výkresové pohledy při odstranění nebo přidání součástí do konfigurace neaktuální. Skupiny Při přenosu součásti nejsou skupiny zachovány. Solid Edge spravuje přenos skupin stejně, jako kdyby byla součást ručně odebrána nebo přidána do zdrojové sestavy. 3D řezy Protože 3D řezy obsahují seznam součástí, jsou v průběhu přenosu ovlivněny. Solid Edge spravuje přenos 3D řezů stejně, jako kdyby byla součást ručně odebrána nebo přidána do zdrojové sestavy. Senzory Při přenosu součásti nejsou senzory zachovány. Solid Edge spravuje přenos senzorů jako kdyby byla součást ručně odebrána nebo přidána do zdrojové sestavy. Kinematické spoje Při přenosu součásti nejsou kinematické spoje zachovány. Solid Edge spravuje přenos kinematických spojů jako kdyby byla součást ručně odebrána nebo přidána do zdrojové sestavy. Fyzikální vlastnosti Při přenosu součásti nejsou fyzikální vlastnosti zachovány. Solid Edge spravuje přenos fyzikálních vlastností stejně, jako kdyby byla součást ručně odebrána nebo přidána do zdrojové sestavy. Rozkládání podsestav Pomocí příkaz Rozložit je možné rozložit podsestavu novým přiřazením součástí do další podsestavy vyšší úrovně a odebráním reference do existující podsestavy. Příkaz spse01670 Návrh v rámci sestavy 3-3

16 Lekce 3 Přenos a rozkládání sestav rozloží pouze výskyt podsestavy v nejvyšší úrovni. Pokud například podsestava existuje jako výskyt v rozkládané sestavě, zůstane podsestava nezměněna, ale přesune se směrem k další sestavě vyšší úrovně. Příkaz neupravuje rozloženou podsestavu na disku. Výskyty součástí jsou kopírovány do další vyšší úrovně a reference do podsestavy je odstraněna. Pokud se uloží sestava v nejvyšší úrovni, neuloží se výskyt rozložené podsestavy, protože již není obsažena ve struktuře sestavy. Pokud rozkládaná podsestava obsahuje pole, vloží se součásti pole na správná místa v další vyšší úrovni a u každou součást se vloží vazba ukotvení. Součásti nebudou seskupeny ve stromu modelu pod položkou pole, ale budou stejně uspořádány v další sestavě vyšší úrovně. Pokud se rozloží podsestava obsahující součást potrubí, přenese se součást potrubí a další součásti do další vyšší úrovně, rozložená podsestava na disku není ovlivněna. Proto je při otevření podsestavy uložené na disku součást potrubí stále asociativní k dané trajektorii. Cvičení: Přenos a rozkládání sestav Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak lze změnit strukturu sestavy bez nutnosti ručního odstraňování a nahrazování součástí a podsestav. V tomto cvičení jste pomocí příkazů Rozložit a Přenést změnili organizační strukturu sestavy. Toto cvičení naleznete v dodatku A. 3-4 Návrh v rámci sestavy spse01670

17 Lekce 4 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Co příkaz Přenést dělá v dokumentu sestavy? 2. Co příkaz Rozložit dělá v dokumentu sestavy? 3. Lze rozložit podsestavu? spse01670 Návrh v rámci sestavy 4-1

18

19 Odpovědi 1. Co příkaz Přenést dělá v dokumentu sestavy? Příkaz Přenést přenese součásti a podsestavy z jedné sestavy do jiné. Tyto součásti a podsestavy je možné přenést do libovolné úrovně sestavy, která je viditelná ze sestavy v nejvyšší úrovni a která je otevřená. Pomocí dialogového okna Vytvořit novou podsestavu je také možné vytvořit novou podsestavu pro přenesené soubory. Dialogové okno Vytvořit novou podsestavu se zobrazí kliknutím na tlačítko Nová podsestava v dialogovém okně Přenést do sestavy. Pořadí souborů v sestavě je možné změnit přetažením součástí ve stromu modelu. 2. Co příkaz Rozložit dělá v dokumentu sestavy? Příkaz Rozložit přenese součásti v podsestavě do další podsestavy vyšší úrovně a odstraní reference na podsestavu. Příkaz rozloží pouze výskyt podsestavy v nejvyšší úrovni. Pokud například podsestava existuje jako výskyt v rozkládané sestavě, zůstane podsestava nezměněna, ale přesune se směrem k další sestavě vyšší úrovně. 3. Lze rozložit podsestavu? Pomocí příkaz Rozložit je možné rozložit podsestavu novým přiřazením součástí do další podsestavy vyšší úrovně a odebráním reference do existující podsestavy. Příkaz rozloží pouze výskyt podsestavy v nejvyšší úrovni. Pokud například podsestava existuje jako výskyt v rozkládané sestavě, zůstane podsestava nezměněna, ale přesune se směrem k další sestavě vyšší úrovně. spse01670 Návrh v rámci sestavy 0-1

20

21 Lekce 5 Souhrn lekce V této lekci jste se naučili následující: Jak lze pomocí příkazu Rozložit přesunout součásti v podsestavě do nového umístění ve struktuře sestavy. Jak lze pomocí příkazu Přenést vytvořit ze součástí v sestavě novou podsestavu a jak lze ve struktuře sestavy určit umístění pro novou podsestavu. spse01670 Návrh v rámci sestavy 5-1

22

23 Lekce 6 Asociativní součást Přehled Tvorba součástí v sestavě jejichž velikost a tvar může být řízen na základě velikosti a tvaru geometrie v jiné součásti v sestavě je realizována pomocí Propojení mezi součástmi. Pokud se změní geometrie nadřazené součásti, propojení mezi součástmi upraví geometrii propojené součásti odpovídajícím způsobem. Asociativita mezi součástmi Při konstrukci součástí a sestav v rámci nadřazené sestavy vám může usnadnit práci použití geometrie okolních součástí. Je například možné vytvořit 2D geometrii základního prvku nové součásti kopírováním hran na existující součásti pomocí příkazu Zahrnout. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-1

24 Lekce 6 Asociativní součást Podle použitého postupu může být zahrnutá geometrie asociativní nebo neasociativní k původním hranám. Pokud je nově vytvořená geometrie asociativní, potom se podřazená geometrie aktualizuje při úpravě původní nebo nadřazené geometrie. Pokud se změní velikost nadřazené součástí, aktualizuje se rovněž zahrnutá podřazená geometrie základního prvku. Poznámka K dispozici máte cvičení Asociativita součástí, které vysvětluje, jak se vytváří asociativní prvky. Poznámka Při modelování v rámci sestavy lze pomocí vazeb mezi součástmi propojit pouze sekvenční prvky. V synchronním prostředí lze plochy kopírovat, ale ty se nepřipojí ke geometrii obsažené v součásti, ze které byla plocha zkopírována. Následující příkazy a funkce Solid Edge umožňují asociativní použití existující geometrie: Příkaz Zahrnout Příkaz Kopírovat ze sestavy Prvek součásti řízený sestavou Definice referenční roviny Definice rozsahu prvku Tabulka proměnných Poznámka Mnoho těchto možností je dostupných pouze v případě, že je na kartě Asociativní součást dialogového okna Možnosti nastavena správná možnost asociativity součásti. 6-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

25 Asociativní součást Pokud je jedna součást asociativně propojena s jinou součástí v Solid Edge, je asociativní propojení označeno speciálními značkami. Pokud je například definován profil pro prvek vyříznutí v aktivní součásti zahrnutím hrany z jiné součásti v sestavě, zobrazí se vedle prvku součásti ve stromu modelu a vedle položky součásti ve stromu modelu značka propojení. Tato propojení mezi součástmi se nazývají asociativní propojení, aby naznačila, že jedna součást je závislá na jiné součásti definicí části své geometrie. Informace o propojení se přidá do sestavy v nejvyšší úrovni, která je společná pro obě součásti, v závislosti na otevřené sestavě. Další informace o správě asociativních propojení nabízí část Správa asociativních propojení v tomto tématu nápovědy. Zahrnutí objektů Pomocí příkazu Zahrnout je možné zahrnout hrany z aktivní součásti, skici sestavy nebo dalších součástí v sestavě. Při výběru hran ze skici sestavy nebo z další součásti v sestavě řídíte asociativitu k nadřazenému objektu pomocí možnosti Vybírání v sestavě v dialogovém okně Zahrnout. Objekty ze skici sestavy nebo z dalších součástí v sestavě je možné zahrnout pouze v případě, že upravujete nebo vytváříte součást v kontextu sestavy. Pokud je nastavena možnost Vybírat ze skic okolních součástí a sestav, je možné vybrat objekty v dalších součástech a skicách sestav. Aby bylo možné asociativně kopírovat objekt, musí být také nastavena možnost Zachovat asociativitu při vkládání geometrie z jiných součástí do sestavy. Pokud je zrušeno zaškrtnutí tohoto políčka, je možné neasociativně kopírovat objekty z jiných součástí a skic sestavy. Poznámka Aby byly objekty zahrnuty mezi dokumenty asociativně, nastavte možnost Asociativní propojení používá: Příkaz Zahrnout ve skicách součástí a sestav na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti. Asociativní kopie Pomocí příkazu Kopírovat ze sestavy v prostředích součásti a plechové součásti je možné asociativně kopírovat plochy, prvky a celé součásti jako konstrukční geometrii do jiného dokumentu součásti. Pomocí příkazu Zahrnout je potom možné asociativně kopírovat hrany z konstrukční geometrii do profilu pro prvek. Abyste zajistili, že bude příkaz Zahrnout kopírovat pouze hrany z asociativní konstrukční geometrie, vypněte zobrazení sestavy pomocí příkazu Skrýt předchozí úroveň na kartě Zobrazení. Příkaz Kopírovat ze sestavy je dostupný pouze při úpravách nebo tvorbě součásti v kontextu sestavy. Poznámka Pokud chcete, aby byly objekty kopírovány mezi dokumenty asociativně, nastavte možnost Asociativní propojení používá: Příkaz Kopírovat ze sestavy na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-3

26 Lekce 6 Asociativní součást Prvek součásti řízený sestavou Pomocí příkazů prvku sestavy, například Vyříznutí, Díra a Vyříznutí rotací, v prostředí sestavy je možné v sestavě vytvořit prvky součástí řízených sestavou. Je možné zadat, které součásti v sestavě se mají vyjmout. Prvky součástí řízených sestavou jsou přidány do každého dokumentu součásti jako propojené prvky. Další informace o prvcích součástí řízených sestavou je možné nalézt v tématu nápovědy Prvky vytvořené v sestavě. Poznámka Aby byly v sestavě vytvořeny prvky součástí řízené sestavou, nastavte možnost Asociativní propojení používá: Sestavou řízené prvky součásti na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti. referenční roviny, Při konstrukci prvku pro součást je možné definovat nový prvek pomocí referenční roviny sestavy. Když se upraví referenční rovina sestavy, prvek se asociativně aktualizuje. Referenční rovinu sestavy je možné vybrat stiskem klávesy SHIFT a potom výběrem referenční roviny sestavy. Referenční rovinu sestavy je možné použít pouze v případě, že se upravuje nebo vytváříte součást v kontextu sestavy. Poznámka Aby bylo možné při tvorbě prvku součásti použít referenční rovinu sestavy, nastavte možnost Asociativní propojení používá: Referenční roviny sestavy v prvku na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti. Rozsah prvku Při práci v sestavě je možné definovat rozsah prvku výběrem klíčového bodu na jiné součásti v sestavě. Při tvorbě vysunutí v prostředí součásti je například možné v kroku Rozsah vybrat klíčový bod (A) na jiné součásti v sestavě. Rozsah prvku je asociativní k vybranému klíčovému bodu na součásti. Pokud je jiná součást upravena (B) tak, že se změní umístění klíčového bodu, aktualizuje se také rozsah propojeného prvku. Rozsah prvku je možné definovat také pomocí skici sestavy. 6-4 Návrh v rámci sestavy spse01670

27 Asociativní součást Proměnné Pomocí tabulky proměnných v Solid Edge je možné asociativně vložit proměnnou sestavy do součásti nebo podsestavy. To umožňuje najednou ovládat několik součástí pomocí jedné proměnné. Je například možné ovládat velikost díry na několika součástech v sestavě vytvořením proměnné sestavy. Další informace o vkládání proměnných mezi dokumenty nabízí část Propojování proměnných mezi součástmi v sestavě v tématu nápovědy Proměnné. Poznámka Aby byly mezi dokumenty asociativně vkládány proměnné, nastavte možnost Asociativní propojení používá: Vložit propojení do tabulky proměnných na kartě Asociativní součást v dialogovém okně Možnosti. Správa asociativních propojení Pomocí dialogového okna Propojení mezi součástmi je možné zobrazit a spravovat asociativní propojení vytvořená mezi součástmi a sestavami. Dialogové okno Propojení mezi součástmi se zobrazí pomocí příkazu Správce asociativity součásti na kartě Nástroje. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-5

28 Lekce 6 Asociativní součást Legenda Součást Sestava Asociativní kopie Proměnná Referenční rovina Skica nebo profil Rozsah prvku Propojení je neporušené Stav propojení není možné určit, protože rodič je neaktivní Rodič nebyl nalezen Propojení k rodiči je přerušené Propojení má více řešení Propojení nesouvisí s hlavní sestavou 6-6 Návrh v rámci sestavy spse01670

29 Asociativní součást Pomocí dialogového okna Propojení mezi součástmi je možné třídit asociativní propojení podle rodičů nebo potomků. Pokud je nastaveno na Potomci, zobrazí se všechny součásti nebo sestavy, které jsou potomky v asociativních propojeních. Pod každým potomkem je popis typu asociativního propojení a název nadřazeného dokumentu. Pokud je nastaveno na Rodiče, zobrazí se seznam všech součástí nebo sestav, které jsou rodiči v asociativních propojeních. Pod každým rodičem jsou uvedeny názvy všech jeho potomků. V dialogovém okně Propojení mezi součástmi jsou stavy asociativních propojení označeny pomocí speciálních značek: Propojení je neporušené a pokud se provedou změny návrhu, aktualizuje se propojení správně. Stav propojení není možné určit, protože je nadřazený dokument aktuálně neaktivní. To je možné vyřešit aktivací všech součásti v sestavě s asociativními propojeními pomocí příkazu Aktivovat vše v místní nabídce. Rodič nebyl nalezen. To může nastat například v případě, kdy je nadřazený soubor přejmenován mimo správce revizí. Tento problém je možné opravit přejmenováním souboru zpět na původní název. Propojení k rodiči je přerušené. To může nastat, pokud je odstraněn prvek, na kterém je závislá jiná součást. Asociativní kopie v součásti P2 je například vytvořena pomocí prvku vyříznutí v součásti P1. Pokud se odstraní nadřazený prvek vyříznutí v součásti P1, zobrazí se vedle asociativní kopie v seznamu pro součást P2 značka přerušeného propojení. Propojení má více řešení. Vazba aktuální sestavy nebo asociativní propojení obsahuje více řešení. Problém je možné opravit úpravou vazeb sestavy nebo pomocí Správce asociativity součásti, který určí ovlivněná propojení, a odstraněním těchto propojení. Propojený dokument nesouvisí s hlavní sestavou. Pokud vytvoříte asociativní propojení mezi dokumenty, informace o propojení jsou obsaženy v nejvyšší úrovni sestavy, která je společná pro podřazené a nadřazené dokumenty, v závislosti na otevřené sestavě. Pokud je podřazený dokument otevřen nezávisle na hlavní sestavě, zobrazí se tato značka. Další informace naleznete v tématu Princip související hlavní sestavy. Tato značka neoznačuje problém, ale pouze, že nemusí být správně aktualizovány asociativní vazby v podřazeném dokumentu, pokud dojde k úpravě nadřazeného dokumentu nezávisle na hlavní sestavě. Je možné provést jeden z následujících úkonů: Otevřít sestavu uvedenou v popisu a potom upravit podřazený dokument v kontextu sestavy. Ignorovat značku. Zrušit propojení mezi podřazeným a nadřazeným dokumentem. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-7

30 Lekce 6 Asociativní součást Princip související hlavní sestavy Při vytvoření prvního asociativního propojení pro součást se informace o propojení uloží do sestavy nejvyšší možné úrovně, která je společná pro obě součásti, v závislosti na otevřené sestavě (pomocí dialogového okna Otevřít nebo Průzkumníku Windows). Dokument může obsahovat pouze jednu související hlavní sestavu. Návrh začnete například otevřením sestavy A2. Potom upravíte součást P4 v kontextu sestavy. Dále vytvoříte prvek vyříznutí pomocí zahrnuté geometrie ze součásti P5, která se nachází v sestavě A5. Vytvoří se asociativní propojení, kde je součást P5 nadřazenou součástí a součást P4 podřazenou součástí. Protože jste na začátku návrhu otevřeli sestavu A2, stane se A2 pro součást P4 související hlavní sestavou. Později vytvoříte asociativní propojení pro součást P4 otevřením sestavy A2 a úpravou součásti P4 v kontextu sestavy. Pokud byste později otevřeli sestavu A1, byly by možnosti asociativity mezi součástmi vypnuty. Možnost Zachovat asociativitu při vkládání geometrie z jiných součástí do sestavy v dialogovém okně Možnosti nebude dostupná. Související hlavní sestavu pro součást je možné určit pomocí dialogového okna Správce asociativity součásti. Pokud umístíte v dialogovém okně Správce asociativity součásti kurzor na položku asociativního propojení, zobrazí se popis, který pro součást uvádí související hlavní sestavu. 6-8 Návrh v rámci sestavy spse01670

31 Asociativní součást Sada propojení Rozbalením sady propojení ve stromu modelu můžete zobrazit propojení v aktuálně otevřeném dokumentu. Kliknutím pravým tlačítkem na propojení ve stromu modelu zobrazíte následující možnosti: Rozbalit vše Sbalit vše Aktivovat vše Aktualizovat vše Zmrazit vše Rozmrazit vše Přerušit vše Správce asociativity součásti Propojení mohou být přerušena nebo zmrazena z nejvyšší úrovně skupiny propojení nebo jednotlivě kliknutím pravým tlačítkem na rozbalené položky v sadě. Asociativita mezi součástmi a neaktivní součásti Před provedením změny návrhu součásti nebo sestavy, která vystupuje v asociativních vazbách, je třeba aktivovat součásti obsahující asociativní vazby pomocí příkazu Aktivovat vše v místní nabídce v dialogovém okně Propojení mezi součástmi. Příkaz Aktivovat vše aktivuje pouze takové součásti, které obsahují asociativní propojení v sestavě. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-9

32 Lekce 6 Asociativní součást Zrušení asociativních propojení Pokud chcete odstranit asociativní propojení mezi podřazeným objektem a jeho rodičem, je možné vybrat podřazený objekt v dialogovém okně Propojení mezi součástmi a potom použít příkaz Zrušit propojení v místní nabídce. Například můžete chtít zrušit asociativní propojení součásti, která byla v sestavě jedinečná, ale nyní bude použita v dalších nesouvisejících sestavách. Pokud se zruší asociativní propojení k součásti, stále je možné provádět změny návrhu jednotlivých součástí, ale možná bude třeba předefinovat vstupy pro prvek přidáním kót nebo úpravou prvku. Pokud je například definován rozsah prvku pomocí klíčového bodu na jiné součásti a později je propojení zrušeno, stále je možné upravovat rozsah prvku. Po zrušení asociativního propojení je možné vybrat prvek, potom zobrazit pro prvek krok Rozsah pomocí možnosti Upravit definici a definovat nový rozsah prvku zadáním hodnoty kóty na panelu příkazu. Poznámka Pokud je asociativně definován rozsah prvku pomocí klíčového bodu nebo jiné součásti, nevytvoří se pro rozsah prvku žádná řídicí kóta. Pokud je však zrušeno propojení a potom upraven rozsah prvku zadáním hodnoty rozsahu, vytvoří se pro rozsah řídicí kóta. Aktualizace dokumentů sestavy s asociativními vazbami Metodika, kterou jsou asociativní vazby (asociativní kopie, asociativní ze skici sestavy, asociativní referenční roviny a vyříznutí více součástí) spravovány, byla ve verzi 14 vylepšena. Nová metodika je spolehlivější a flexibilnější. Nová metodika je spolehlivější a flexibilnější. Kvůli těmto vylepšením by měly být sestavy straších verzí s asociativními vazbami otevírány a uloženy před prací na novém návrhu. Chcete-li to provést, je nutné otevřít související sestavu s oprávněním pro zápis do všech ovlivněných dokumentů (podřízené dokumenty s asociativními vazbami a sestava) a potom sestavu uložit. Určení související sestavy V mnoha situacích může být obtížné určit, která sestava je správnou související sestavou. Aby se proces aktualizace usnadnil, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat, když nelze všechny asociativní dokumenty v sestavě aktualizovat. Dialogové okno Aktualizovat vysvětluje činnosti, které je nutné provést, aby byla aktualizace všech asociativních vazeb úspěšná Návrh v rámci sestavy spse01670

33 Asociativní součást Existují tři situace, které mohou způsobit, že asociativní výskyt nebude možné aktualizovat do nové vypočítané metodiky při uložení sestavy: Asociativní podřízený dokument nesouvisí se sestavou, která řídí asociativní vazbu. Podřízený dokument nebo související sestava jsou chráněny proti zápisu. Jiný neznámý důvod. Jedná se obvykle o problém, který je v předchozí verzi souboru (verze 12 nebo starší). Jednou z možností je, že podřízená součást byla nahrazena v sestavě a nemá souvislost ve verzi 12. Chcete-li tento konkrétní problém vyřešit, můžete otevřít sestavu a pomocí správce asociativity součásti přerušit všechna nevyřešená propojení. Jestliže dojde k některé z těchto tří situací při otevření sestavy, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat. Pokud se dialogové okno Aktualizovat nezobrazí, sestava a všechny asociativní výskyty v sestavě byly úspěšně aktualizovány. Asociativní vazby v sestavě jsou aktualizovány výskyt po výskytu. To znamená, že v některých případech jsou aktualizovány pouze některé podřízené asociativní dokumenty v aktuální sestavě, zatímco ostatní ne. Jestliže se dialogové okno zobrazí, znamená to, že některé podřízené dokumenty v aktuální sestavě nelze aktualizovat. V takovém případě byste měli uložit aktuální sestavu. Dialogové okno Aktualizovat zobrazí zprávu popisující akce, které je nutné provést, aby byl daný stav opraven. Všechny podřízené dokumenty a související sestavy, které nebyly aktualizovány, je nutné odkazovat samostatně. Toho obvykle dosáhnete otevřením správné související sestavy s oprávněním pro zápis do podřízených dokumentů a potom uložením této sestavy. Poznámka Velice důležité je aktualizovat všechny asociativní vazby součásti před další práci se sestavou a asociativními výskyty. Všechny neaktualizované asociativní vazby nebudou fungovat správně, což může způsobit chybné umístění součástí a nesprávnou geometrii v novém návrhu. Související sestava může být sestavou vyšší úrovně, než je otevřená sestava se zobrazenou zprávou, nebo se může jednat o jinou sestavu, která nesouvisí s otevřenou sestavou, kromě přítomnosti nesouvisejícího výskytu v obou sestavách. Pokud nelze aktualizovat jednu asociativní vazbu ve výskytu, nebudou v tomto výskytu aktualizovány žádné asociativní vazby. Před aktualizací podřízeného dokumentu je nutné, aby měl podřízený dokument všechny své asociativních vazby. Tímto se nezabrání v aktualizaci jiných podřízených dokumentů v sestavě. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-11

34 Lekce 6 Asociativní součást Příklady V následujících příkladech se předpokládá, že je povolen zápis do všech ovlivněných dokumentů. Předpokládejte sestavu zobrazenou na následujícím obrázku. Při pokusu o aktualizaci je související sestava nejnižší sestavou, která je společná pro podřízenou i nadřízenou. (A = sestava, P = součást, šipka ukazuje od podřízeného dokumentu k nadřízenému dokumentu.) Pokud je otevřená sestava A4, nebudou aktualizovány žádné asociativní dokumenty. V tomto příkladu se v dialogovém okně zobrazí dvě zprávy: Soubor. P1 / Důvod. Související sestava je A2 Soubor. P2 / Důvod. Související sestava je A1 Pokud je sestava A2 otevřená, součást P1 bude aktualizována, ale bude zobrazena zpráva pro součást P2: Soubor: P2 / Důvod. Související sestava je A1 Jestliže je otevřená sestava A1, všechny asociativní dokumenty budou aktualizovány, protože se jedná o sestavu nejnižší úrovně, která je společná pro všechny podřízené i nadřízené dokumenty Návrh v rámci sestavy spse01670

35 Asociativní součást Cvičení: Asociativní modelování sestavy Po dokončení tohoto cvičení budete umět pomocí metod asociativního modelovaní vytvořit nové součásti v sestavě. V tomto cvičení budete modelovat kryt pro plechový plášť zobrazený na následujícím obrázku. Cvičení zdůrazňuje použití asociativního modelování v sestavě Solid Edge. Asociativní součást umožňuje modelování a vytváření vazeb mezi součástmi v rámci sestavy kvůli zachování podobných návrhových charakteristik mezi součástmi. Jinak řečeno, při změně jedné součásti se odpovídajícím způsobem změní součásti spojené vazbami. Toto je metoda modelování sestavy shora dolů. Cvičení vás provede postupem tvorby asociativních spojení součástí s asociativními kopiemi součástí tak, aby se změny v jedné součásti promítly do jiné součásti. Toto cvičení naleznete v dodatku B. spse01670 Návrh v rámci sestavy 6-13

36

37 Lekce 7 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Vyjmenujte dvě metody tvorby sestavy v Solid Edge. 2. Popište přístup k sestavě zdola nahoru. 3. Popište přístup k sestavě shora dolů. 4. Je možné kombinovat modelování sestav shora dolů a zdola nahoru? 5. Popište použití příkazu Zahrnout při použití přístupu modelování sestav shoda dolů. spse01670 Návrh v rámci sestavy 7-1

38

39 Odpovědi 1. Vyjmenujte dvě metody tvorby sestavy v Solid Edge. Tyto dvě metody se nazývají přístup shora dolů a přístup zdola nahoru. 2. Popište přístup k sestavě zdola nahoru. Modelování sestavy zdola nahoru je metoda, kde se konstrukce sestavy zahajuje návrhem hlavního nebo funkčního objektu a kde jsou jednotlivé součásti navrhovány relativně odděleně od celé sestavy. Součásti komponent a podsestav jsou definovány v průběhu procesu až k nejvyšší úrovni sestavy. Když je dokončen návrh klíčové komponenty s tímto přístupem, může, ale nemusí, být během návrhu souvisejících protilehlých komponent použita její geometrie. Tento přístup je často využíván společnostmi, ve kterých jsou konstruovány malé produkty vyžadující pouze několik konstruktérů. 3. Popište přístup k sestavě shora dolů. Modelování sestavy shora dolů je metoda, kde se konstrukce sestavy zahajuje na nejvyšší možné úrovni a jednotlivé součásti a podsestavy jsou potom definovány v kontextu celé sestavy. Při tomto přístupu je nejdříve vytvořeno rozvržení sestavy, které je použito k definování geometrie a umístění jednotlivých součástí. Tento přístup je často využíván společnostmi, ve kterých jsou konstruovány dostatečně velké produkty vyžadující velké množství lidí k dokončení konstrukce. Hlavní konstruktér vytvoří úvodní skicu sestavy, potom ji rozdělí na logické podsestavy a součásti, které jsou předány ostatním uživatelům na dokončení. 4. Je možné kombinovat modelování sestav shora dolů a zdola nahoru? Ano, obě modelování sestavy shora dolů a zdola nahoru lze během modelování sestavy použít zároveň. Solid Edge nabízí nástroje, které umožňují využít podle potřeby výhod obou přístupů. Spousta organizací používá kombinaci obou metod a využívá předností té metody, která nejlépe vyhovuje aktuálním požadavkům. Například k vytvoření úvodní skici sestavy a definování struktury dokumentu můžete použít přístup shora dolů. Potom můžete zkopírovat geometrii skici sestavy do podsestavy a dokumentů součástí a tím rozdělit práci v rámci společnosti. V oblastech konstrukce, které používají zakoupené součásti, existující součásti z dřívějších projektů nebo při modelování normalizovaných součástí ve 3D, které byly vytvořeny ve dřívějším 2D CAD systému, můžete změnit přístup na zdola nahoru. Sada příkazů a nástrojů v Solid Edge také umožňuje použití asociativního i neasociativního přístupu. 5. Popište použití příkazu Zahrnout při použití přístupu modelování sestav shoda dolů. spse01670 Návrh v rámci sestavy 0-1

40 Odpovědi Příkaz Zahrnout také umožňuje asociativně nebo neasociativně kopírovat geometrii mezi dokumenty při práci v kontextu sestavy. Mnoho příkazů pro prvky umožňuje asociativně definovat rozsah prvku pomocí klíčového bodu na jiných součástech sestavy. 0-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

41 Lekce 8 Souhrn lekce V této lekci jste se naučili, jak pomocí příkazu Vytvořit v sestavě vytvořit nový soubor plechové součásti v kontextu existující sestavy. Propojení geometrie souboru nové plechové součásti s geometrií jiných souborů v sestavě bylo dosaženo pomocí asociativních funkcí. Plochy použité pro vytvoření nového souboru plechové součásti byly propojeny s dalšími součástmi v sestavě, změny těchto dalších součástí měly za následek změnu velikosti a tvaru nové součásti, což odpovídá změnám provedeným pomocí propojení mezi součástmi. spse01670 Návrh v rámci sestavy 8-1

42

43 Lekce 9 Rozvržení sestav Přehled Tvorby součástí v sestavě, jejichž velikost a tvar může být řízen na základě velikosti a tvaru geometrie ve skice v sestavě, se dosahuje pomocí propojení mezi součástmi. Pokud se změní geometrie skici, asociativní propojení mezi součástmi v propojené součásti změní odpovídajícím způsobem geometrii součásti. Rozvržení sestav Při vývoji koncepce návrhu pro novou sestavu je užitečné vytvořit rozvržení předběžného modelu. Příkaz Skica v prostředí sestavy umožňuje kreslit 2D geometrii skic v referenčních rovinách součásti nebo sestavy. Skici sestavy lze kreslit ve třech výchozích referenčních rovinách sestavy nebo lze pro kreslení skic vytvořit nové referenční roviny sestavy. spse01670 Návrh v rámci sestavy 9-1

44 Lekce 9 Rozvržení sestav Pomocí skic sestavy lze provádět následující úkony: Vytvořit 3D sekvenční geometrii v součástech. Tvorba prvků sestavy. Umístění 3D součástí vzhledem ke geometrii skici. Umístění skici sestavy vzhledem ke 3D součásti. Poznámka Další informace o 2D kreslení v Solid Edge nabízí témata nápovědy Kreslení v Solid Edge a Kreslení profilů. Kreslení skici sestavy Kreslení skici sestavy se podobá kreslení skici v prostředí součásti. Po kliknutí na tlačítko Skica a výběru nebo definování referenční roviny se zobrazí pohled skici. Novou referenční rovinu lze umístit vzhledem k referenční rovině sestavy nebo vzhledem k ploše nebo nebo referenční rovině na součásti v sestavě. Chcete-li kreslit skici reprezentující základní tvary součástí, můžete použít příkazy pro tvorbu 2D objektů. Chcete-li usnadnit interpretaci skici sestavy, je možné pro 2D objekty nastavit styl, barvu, typ a šířku. Nakreslené 2D objekty jsou přiřazeny k aktivní hladině. Například při práci se skicou složité sestavy, pomocí níž bude vytvořeno několik součástí, můžete uspořádat objekty do více hladin. Chcete-li nastavit umístění a velikost skic, je možné přidat kóty a vazby. Funkční vazby můžete definovat také v tabulce proměnných. Pomocí příkazů místní nabídky ve stromu modelu lze ovládat zobrazení objektů ve skici. Ve skice sestavy lze nastavit zobrazení objektů také přiřazením objektů k logické sadě hladin a zobrazením nebo skrytím hladin. Pomocí příkazů Uložit a Uložit jako můžete uložit skicu sestavy. Po dokončení kreslení uzavřete pohled skici pomocí příkazu Zavřít skicu na kartě Domů. Kopírování skic Rozvržení sestavy může obsahovat reprezentace mnoha součástí a podsestav a během modelování můžete kopírovat skici mezi dokumenty. Pomocí příkazu Kopírovat skicu můžete při práci v sestavě kopírovat skicu součásti a sestavy mezi dokumenty. Při kopírování skic zadáte pomocí dialogového okna Kopírovat skicu cílový dokument a zda je kopírovaná skica asociativně propojená s původní skicou. 9-2 Návrh v rámci sestavy spse01670

45 Rozvržení sestav Přenášení ze skic Pomocí příkazu Přenést ze skici můžete přesunout nebo kopírovat objekty ve skice sestavy do nově definované referenční roviny. Při kopírování objektů ve skice lze pomocí možností v dialogovém okně Možnosti přenosu ze skici určit, zda jsou kopírované objekty asociativní k existujícím. Tvorba součástí a podsestav pomocí skici sestavy Poznámka Geometrii skici sestavy je možné asociativně připojit, aby řídila pouze tvorbu geometrie sekvenční součásti. Při tvorbě nebo úpravě součásti nebo podsestavy v rámci sestavy je možné pomocí skic sestavy tvořit profily součásti a skici podsestavy. Pomocí objektů ve skice rovněž můžete vytvářet prvky sestavy. Například pomocí příkazu Zahrnout je možné začlenit objekt ze skici sestavy do profilu součásti nebo hranu součásti do skici sestavy. Chcete-li asociativně zahrnout objekt skici sestavy, je nutné nejdříve nastavit možnost na kartě Asociativní součásti v dialogovém okně Možnosti: Asociativní propojení používá: Příkaz Zahrnout ve skicách součástí a sestav. Potom v dialogovém okně Možnosti zahrnutí nastavte možnosti Vybírat ze skic okolních součástí a sestav a Zachovat asociativitu při vkládání geometrie z jiných součástí do sestavy. Poznámka Další informace o práci s asociativními propojeními mezi součástmi a sestavami v Solid Edge naleznete v tématu nápovědy Asociativita součástí. spse01670 Návrh v rámci sestavy 9-3

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/

(IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/ Word 2010 Kurz 6 1. Propojování dokumentů MS Office 1 2. Vodoznak 3 3. Hypertextový odkaz 4 4. Osnova 5 5. Hlavní a vnořené dokumenty 7 Propojování dokumentů MS Office Program Word umožňuje kromě vložení

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 25 NÁSTROJE II.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 25 NÁSTROJE II.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 25 NÁSTROJE II.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Úloha Nástroje II je pokračováním obšírné kapitoly v roletovém menu Nástroje, přičemž navazujeme

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny 1. Den Další způsob modelování sestav, použití prvků sestavy a inteligentní šrouby, práce s velkými sestavami Lekce 1: Modelování sestavy shora dolů Modelování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2018. Obsah: Úvod...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2917W Regulatorní model: U2917Wt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2016

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Autodesk Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017 Novinky Autodesk Inventor 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2017. Obsah:

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení Nastavení zabezpečení E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 8) ESO9 Správce... 3 Vlastnosti... 3 Zabezpečení... 3 Hesla... 3 Aplikace ESO9... 3 Uživatelé

Více

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány.

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. 1) Klikněte na nabídku Vytvořit v Hlavním menu TimeMakeru a vyberte volbu Vytvořit nový miniplán (obr.č.

Více

Obsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE... 4

Obsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE... 4 Co je nového Obsah SLEDOVÁNÍ PRÁCE...... 4 Konfigurace souboru... 5 Globální konfigurace... 6 Soubory... 6 Projekty... 6 Uživatelské rozhraní... 7 Synchronizace... 7 Typ serveru... 8 Test připojení...

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2518D/U2518DX/U2518DR Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2518D/U2518DX/U2518DR Regulatorní model: U2518Dt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Dell UltraSharp U2417HA Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2417HA Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2417HA Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2417HA Regulatorní model: U2417Ht POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Revit Structure 2016

Revit Structure 2016 Novinky Revit Structure 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Revit Structure 2016 Dokument obsahuje podrobný přehled novinek a vylepšení Revit Structure verze

Více