Tvorba skici při synchronním modelování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba skici při synchronním modelování"

Transkript

1 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510

2

3 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní značky náleží jejich vlastníkům. 2 Tvorba skici spse01510

5 Obsah Úvod Přehled tvorby 3D skic Postup tvorby skici Cvičení: Tvorba jednoduché skici Uzamknutí roviny skici Kreslení synchronních skic součástí Oblasti Otevřené skici Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním prostředí Kreslení sekvenčních skic součástí Kreslicí příkazy Kreslení 2D objektů Geometrické vazby skici Geometrické vazby Kreslicí nástroje Měření vzdálenosti a plochy Kótování skic Uzamknuté kóty Orientace kóty Kótovací styl Skici ve stromu modelu Místní nabídka Skici ve stromu modelu Místní nabídka Použité skici ve stromu modelu Počátek roviny skici Příkaz Přemístit počátek Příkaz Nulový počátek Postup přesunu počátku Pohled skici Spotřeba skici a přenos kót Práce s kombinovatelnými skicami spse01510 Tvorba skici 3

6 Obsah Přesun skic Manipulace s objekty skici ve 2D Přesun a kopírování objektů skici ve 3D Kopírování, vyjmutí a vložení objektů skic Promítnutí objektů do roviny skici Příkaz Promítnout do skici Cvičení popisující tvorbu skici Součást Část Část Promítání skici Cvičení: Kreslení jednoduché skici A-1 Výběr kreslicího příkazu A-1 Kreslení tvaru skici pomocí čar A-2 Přidání kružnice do skici A-3 Vložení vazeb geometrie skici A-4 Vložení kót skici A-4 Hotová skica A-6 Souhrn A-6 Procvičování A-6 Cvičení: Tvorba oblastí B-1 Otevření souboru součásti B-1 Kreslení obdélníku B-1 Výběr oblasti B-2 Tvorba vnořených oblastí B-3 Výběr více oblastí B-4 Souhrn B-5 Procvičování B-5 Cvičení: Tvorba skic (část 1) C-1 Zahájení tvorby skici C-1 Kresba geometrie skici C-2 Vytvořené oblasti C-4 Vložení geometrických vazeb C-5 Přidání kót C-6 Vypnutí skici C-6 Souhrn C-7 Cvičení: Tvorba skic (část 2) D-1 Tvorba roviny skici D-1 Zahájení tvorby skici D-3 Sledování asociativity skici D-4 Kresba geometrie skici D-5 Úprava zobrazení D-7 Souhrn D-7 4 Tvorba skici spse01510

7 Obsah Cvičení: Tvorba skic (část 3) E-1 Kreslení skici na ploše E-2 Kopírování skici E-2 Vložení skici E-3 Otočení zkopírované skici E-4 Přesunutí zkopírované skici E-6 Souhrn E-9 Výkres A F-1 Výkres B G-1 Výkres C H-1 Výkres D I-1 Výkres E J-1 spse01510 Tvorba skici 5

8

9 Kapitola 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01541 Vizualizace a prezentace spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01510 Tvorba skici 1-1

10 Kapitola 1 Úvod spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba skici spse01510

11 Kapitola 2 Přehled tvorby 3D skic 2D geometrie skici definuje tvar průřezu pro tvorbu základního objemového tělesa nebo tvar pro tvorbu prvku na existujícím objemovém tělesu. Skici jsou ve 3D kresleny na rovinné ploše nebo na referenční rovině. Při kreslení geometrie skici je uzamknuta rovinná plocha nebo referenční rovina. Prvek modelu je možné vytvořit pomocí otevřených i uzavřených skic. Skica tvořící uzavřenou oblast (od objektů skici nebo kombinace objektů skici a hran modelu na rovině skici) vytvoří oblast, kterou lze vybrat. Při výběru oblasti se spustí příkaz prvku vysunutí. Chcete-li použít otevřenou skicu, vyberte příkaz vysunutí (Vysunout nebo Rotovat) ve skupině Tělesa a definujte stranu materiálu otevřené skici. Prvky nejsou řízeny skicami. Geometrické vazby použité na geometrii skici se nepřenášejí na vytvořené prvky. Systém dokáže na výsledném prvku vyhledat tečné, rovnoběžné, koplanární a soustředné plochy. Vazba kóty se při tvorbě prvku přesouvá z geometrie skici na hranu tělesa. Geometrie skici použitá při tvorbě prvku se zpracuje a vloží do skupiny Použité skici ve stromu modelu. Ostatní nebo nezpracované geometrie skici zůstanou ve skupině Skici. Ve výchozím nastavení se všechny geometrie skici vložené do roviny skici sloučí do jediné skici. To je řízeno možností skici Sloučit s koplanárními skicami. Jestliže chcete mít v rovině skici oddělené skici, je možné možnost Sloučit s koplanárními skicami vypnout. Tato možnost skici se především používá v pracovním postupu návrhu rozvržení sestavy. spse01510 Tvorba skici 2-1

12 Kapitola 2 Přehled tvorby 3D skic Postup tvorby skici 1. Vyberte kartu Tvorba skici a ve skupině Kreslit vyberte kreslicí příkaz. 2. Začněte kreslit nebo uzamkněte rovinu skici (referenční rovinu nebo rovinnou plochu), ve které budete geometrii skici kreslit. 3. (Nepovinné) Nakreslete skicu v orientaci aktivního pohledu nebo natočte pohled kolmo k rovině skici pomocí příkazu Pohled skici. 4. Nakreslete geometrii skici případně proveďte všechny operace související se skicou (například: vložení vazby, kót). 5. Dokončete nebo nakreslete další skicu. Pokud je rovina skici uzamknutá a vy potřebujete další rovinu skici, rovinu odemkněte. Opakujte kroky 2 4. Pokud se nová oblast skici nachází ve stejné rovině, pokračujte v tvorbě geometrie skici. Poznámka V jedné rovině můžete mít pouze jednu skicu, která může obsahovat libovolný počet oblastí a samostatných objektů. Jestliže chcete mít v rovině skici oddělené skici, je nutné možnost Sloučit s koplanárními skicami vypnout. Cvičení: Tvorba jednoduché skici Toto cvičení vás provede postupem tvorby jednoduché skici. Budete přidávat vazby a kóty. Toto cvičení naleznete v dodatku A. 2-2 Tvorba skici spse01510

13 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Mnoho příkazů v Solid Edge používá 2D rovinu ke vkládání geometrie do 3D modelového prostoru. Například při kreslení 2D entit, jako jsou čáry, oblouky a kružnice, tyto objekty leží v rovině souřadnicového systému, referenční rovině nebo rovinné ploše modelu. Tato 2D rovina se označuje jako rovina skici. V jednom okamžiku je dostupná pouze jedna rovina skici. Omezit zadávání v rovině skici uzamknutím je možné dvěma způsoby: Automatickým uzamknutím, při kterém se aktivním příkazem rovina skici uzamkne a restartováním příkazu nebo spuštěním jiného příkazu rovina skici odemkne. Ručním uzamknutím, při kterém rovinu skici uzamknete a později ji odemknete. Uzamknutí roviny skici urychluje kreslení v několika referenčních rovinách nebo rovinných plochách. Automatické uzamknutí roviny skici Pokud spustíte příkaz v rovině skici potom přemístíte kurzor na referenční rovinu nebo rovinnou plochu, zvýrazní se rovina nebo plocha (1) a hrana roviny (2), aby se označila osa X aktuální roviny skici. Čáry zarovnání vycházející od kurzoru se také zarovnají s rovinou pod kurzorem. Při ručním uzamknutí roviny skici (podrobnosti jsou uvedeny dále v textu) se zobrazí značka zámku (3). spse01510 Tvorba skici 3-1

14 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Když kliknutím umístíte počáteční bod pro objekt skici, rovina skici se automaticky uzamkne podle zvýrazněné roviny nebo plochy. Čáry zarovnání (1) (2) zůstávají v průběhu kreslení zobrazené a označují osy X a Y aktuální roviny skici. Rovina skici zůstává uzamknuta, dokud aktuální příkaz nebude restartován kliknutím pravým tlačítkem nebo dokud nebude spuštěn jiný příkaz. To zajišťuje, že veškeré zadání bude probíhat v aktuální rovině skici. Uzamknutí roviny skici urychluje kreslení na několika plochách modelu. Po nakreslení první kružnice je například možné restartovat příkaz pravým tlačítkem, nakreslit kružnici na druhou plochu, opět kliknout pravým tlačítkem a nakreslit kružnici na třetí plochu. 3-2 Tvorba skici spse01510

15 Uzamknutí roviny skici Ruční uzamknutí roviny skici Rovinu skici lze uzamknout ručně. To je užitečné tehdy, když je geometrie ve skice příliš složitá nebo se rozšiřuje za vnější hrany rovinné plochy referenční roviny, ve které chcete kreslit. Pokud aktivní příkaz podporuje ruční uzamknutí roviny skici, v blízkosti kurzoru se v okamžiku jeho nastavení nad rovinnou plochou nebo referenční rovinou zobrazí symbol zámku (1). Kliknutím na symbol ručně uzamknete rovinu skici. Tip Rovinu skici lze také uzamknout a odemknout stisknutím klávesy F3 u příkazu, který podporuje uzamknutí roviny skici. Rovina skici zůstane uzamknuta, dokud ručně rovinu neodemknete, bez ohledu na umístění kurzoru. To zjednodušuje kreslení za vnějšími hranami rovinné plochy. spse01510 Tvorba skici 3-3

16 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Pokud byla rovina skici uzamknuta ručně, zobrazí se v pravém horním rohu grafického okna značka uzamknuté roviny (1). Jestliže chcete rovinu skici odemknout, v grafickém okně klikněte na značku uzamknuté roviny nebo stiskněte klávesu F3. Uzamknutí roviny a strom modelu Jestliže je rovina skici automaticky nebo ručně uzamknuta, ve stromu modelu vedle uzamknuté skici je zobrazena značka (1) uzamknuté roviny. Pokud se v modelu vyskytují skici a kurzor se nachází nad skicou, je pomocí příkazu Uzamknout rovinu skici v místní nabídce stromu modelu možné uzamknout a odemknout rovinu skici. 3-4 Tvorba skici spse01510

17 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Nakreslením synchronních skic určíte požadované základní tvary součásti ještě před vytvořením samotných prvků. Synchronní skicu můžete kreslit v rovině základního souřadnicového systému, referenční rovině nebo na rovinné ploše modelu. Tyto skici můžete využít pro prvky založené na skice, například prvky tvořené vysunutím, které přidávají nebo odebírají materiál. spse01510 Tvorba skici 4-1

18 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Vizuální kreslicí pomůcky K dispozici je řada vizuálních kreslicích pomůcek. Triáda uprostřed grafického okna představuje základní souřadnicový systém. Hlavní roviny v základním souřadnicovém systému se obvykle používají ke kreslení první skici pro základní prvek v nové součásti. Pomocí příkazu Možnosti mřížky lze také nezávisle zobrazit mřížku skici, čáry zarovnání a hodnoty souřadnic. 4-2 Tvorba skici spse01510

19 Kreslení synchronních skic součástí Začínáme s tvorbou skici Zahájení procesu tvorby skici je jednoduché. Při tvorbě objektů ve skice se objekty umístí do roviny souřadnicového systému, rovinné plochy nebo referenční roviny, která je při umisťování objektu přímo pod kurzorem. Při tvorbě nové součásti obvykle nakreslíte skicu v jedné ze tří hlavních rovin základního souřadnicového systému. Můžete například nakreslit první skicu pro novou součást v hlavní rovině XZ základního souřadnicového systému (1). Uvidíte, ve které rovině souřadnicového systému kreslíte, protože rovina pod kurzorem se zvýrazní a čáry zarovnání, které vycházejí od kurzoru, se dynamicky budou měnit podle roviny, ve které se kurzor nachází. Při definování prvního koncového bodu objektu (například čáry) kliknutím se kreslení skici uzamkne na aktuální rovinu. Poznámka Pokud se pod kurzorem nenachází rovina souřadnicového systému, plocha modelu nebo referenční rovina, objekt se umístí do jedné ze tří hlavních rovin dokumentu. Systém automaticky vybere rovinu, která je v pohledu nejplošší. Uzamknutí roviny skici Mnoho kreslicích příkazů vyžaduje pro vkládání 2D geometrie do 3D modelového prostoru uzamknutou rovinu skici. Uzamknout rovinu skici je možné dvěma způsoby: Automatickým uzamknutím, při kterém aktivní příkaz rovinu skici uzamkne a spuštění dalšího příkazu ji odemkne. To usnadňuje zahájení práce. spse01510 Tvorba skici 4-3

20 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Ruční uzamknutí, při kterém rovinu skici uzamknete a později ji odemknete. To je užitečné pro složité skici nebo skici, jejichž geometrie zasahuje za hranice roviny skici. Synchronní skici uzamknuté k plochám Synchronní skica nakreslená na ploše modelu se k ploše automaticky uzamkne. Při přesunu plochy se skica přesunuje spolu s plochou. Ve výchozím nastavení je možnost aktivních pravidel Zohlednit roviny skic zapnuta. Skicu je možné na ploše modelu odemknout tak, že v aktivních pravidlech vypnete možnost Zohlednit roviny skic. Jestliže je skica nakreslena na ploše modelu, která je koplanární s základní referenční rovinou, skica se k ploše modelu neuzamkne. Orientace osy X roviny skici Při zvýraznění roviny souřadnicového systému, rovinné plochy nebo referenční roviny, ve které chcete kreslit skicu, se automaticky zobrazí výchozí orientace osy X (1). Když definujete rovinu skici výchozí osa X je zvýrazněná (1), můžete pomocí klávesových zkratek změnit její orientaci. Můžete například vybrat další lineární hranu stiskem klávesy N (2) nebo předchozí lineární hranu stiskem klávesy B (3). 4-4 Tvorba skici spse01510

21 Kreslení synchronních skic součástí Platné klávesové zkratky k definování orientace osy X roviny skici jsou při definici roviny skici zobrazeny na panelu výzev. Orientace osy X (1) (2) skici určuje zarovnání textu kót a vodorovné a svislé osy pro vodorovné a svislé vazby. Oblasti skici Při kreslení 1D objektů skic, které tvoří uzavřenou oblast, se v dokumentu součásti nebo plechu tato uzavřená oblast automaticky zobrazí jako oblast skici (1). Při práci ve stínovaném pohledu se zobrazuje také stínovaná. spse01510 Tvorba skici 4-5

22 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí V dokumentu součásti nebo plechu je možné pomocí oblastí skic výběrovým nástrojem vytvořit prvky. Oblasti skic se vytvářejí automaticky z uzavřených sad objektů skici (1) nebo v případě, že objekty skici a jedna nebo více hran modelu tvoří uzavřenou oblast (2). Při kreslení můžete vypnout oblasti skic. To provedete vymazáním příkazu Povolit oblasti, který je umístěn v místní nabídce při výběru skici ve stromu modelu. Pomocí příkazu Povolit oblasti můžete výběr oblastí znovu zapnout. Příkaz Povolit oblasti není v dokumentu sestavy dostupný. Přidání kót a geometrických vazeb Přidáním kót a geometrických vazeb můžete ovládat velikost, tvar a pozici objektů skici. Kóty a geometrické vazby lze vkládat také vzhledem k hlavním osám souřadnicového systému. To je zvláště užitečné u symetrických součástí při pozdějších úpravách návrhu. Například kóty 10 mm a 22,5 mm byly vloženy vzhledem k osám X a Z základního souřadnicového systému. Poznámka Geometrické vazby můžete zobrazit nebo skrýt pomocí příkazu Zobrazit vazby. Funkční vazby můžete definovat také v tabulce proměnných. 4-6 Tvorba skici spse01510

23 Kreslení synchronních skic součástí Zachování vodorovných a svislých kót vzhledem ke geometrii skici Chcete-li, aby kóty zůstaly vodorovné a svislé vzhledem ke geometrii skici, můžete přesunout počátek roviny skici a změnit orientaci její osy X pomocí příkazu Přesunout počátek na kartě Tvorba skici. To umožňuje kreslení a kótování na různých koplanárních plochách jedné skici a zároveň zachování orientace textu kót a vazeb vzhledem k hraně na ploše (viz obrázek). Tvorba prvků pomocí skic Při tvorbě prvku v dokumentu součásti nebo plechu pomocí skici se ve výchozím nastavení objekty skici automaticky zpracují a přenesou do sady Použité skici a kóty skici se automaticky migrují na příslušné hrany modelu, jestliže je to možné. Poznámka Po vytvoření prvku v synchronním modelu jej již geometrie původní skici nebude řídit. Pomocí příkazu Přenést geometrii a kóty v místní nabídce při výběru skici ve stromu modelu je možné řídit, zda se při tvorbě prvků pomocí skici objekty skici zpracují a kóty migrují. spse01510 Tvorba skici 4-7

24 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Úprava skic Objekty skici je možné přesouvat a měnit jejich velikost pomocí výběrového nástroje. Objekty skici je možné upravovat také pomocí různých příkazů, například K dalšímu, Oříznout, Zrcadlit, Měřítko, Otočit, Roztáhnout a dalších. Při použití těchto příkazů vyberete nejprve příkaz a potom pomocí výzev upravte požadované objekty. Tvorba skic a strom modelu Nakreslené skici se zobrazují ve stromu modelu. Strom modelu také obsahuje základní souřadnicový systém, PMI kóty, základní referenční roviny, vytvářené prvky, použité skici a další objekty. Jednotlivé skici nebo všechny skici v dokumentu zobrazíte nebo skryjete pomocí zaškrtávacích políček ve stromu modelu a příkazů v jeho místní nabídce. Po výběru názvu skici ve stromu modelu můžete pomocí příkazů v místní nabídce provádět následující úkony: odstranit skicu, vyjmout, kopírovat a vložit skicu, přejmenovat skicu. 4-8 Tvorba skici spse01510

25 Kreslení synchronních skic součástí Přesun skic Někdy je nutné v prostoru přesunout nebo otočit celou skicu. Při výchozím nastavení je při výběru objektů skici v grafickém okně pomocí výběrového nástroje možné vybrat pouze oblast skici nebo vybraný objekt skici. Chcete-li vybrat celou skicu, můžete vybrat její položku ve stromu modelu nebo skicu vybrat v grafickém okně pomocí rychlého výběru. Pomocí kruhového ovladače potom můžete skicu přesouvat nebo otáčet. Jestliže není možnost Sloučit koplanární skici pro jednu ze skic vymazána a jestliže se skica přesune tak, že je koplanární s jinou skicou, dvě skici se sloučí do jedné skici. Skici a asociativita Geometrie skici není přímo asociativní s rovinou nebo plochou, ve které je kreslena. Pokud přesunete rovinu nebo plochu, ve které je skica nakreslena, geometrie skici se přesune pouze v případě, že je také součástí výběrové sady. Toto se netýká skic kreslených v hlavních rovinách základního souřadnicového systému nebo v základních referenčních rovinách, protože ty jsou v prostoru pevně umístěny. Je možné použít 2D geometrické vazby mezi objekty skici a hranami modelu. Pokud se hrany modelu přesunou, objekty skici a geometrické vazby se aktualizují. spse01510 Tvorba skici 4-9

26 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Obnovení skic Pomocí příkazu Obnovit v místní nabídce lze obnovit skicu do původního umístění v modelu. To je užitečné v případě, že chcete pomocí této skici vytvořit další prvek na jiném místě v modelu nebo jste odstranili prvek, který použitá skica popisovala. Promítnutí objektů do skici Pomocí příkazu Promítnout do skici na kartě Tvorba skici můžete promítnout hrany modelu nebo objekty skici do aktuální roviny skici. Promítnuté objekty skici jsou asociativní k rodičovskému objektu. Pokud tento rodičovský objekt upravíte, promítnutý objekt se zaktualizuje. Poznámka Asociativní propojení mezi rodičovským a promítnutým objektem se při tvorbě prvku pomocí promítnutých objektů zruší. Oblasti Definice Pomocný objekt se používá k tvorbě objemového prvku tvořeného rovinnými a nerovinnými plochami. Oblast je uzavřená oblast tvořená objekty skici nebo kombinací objektů skici a hran součásti. Oblasti vznikají při vkládání 2D geometrie skici do roviny skici nebo na plochy součásti. Oblasti se vytvářejí v případě, že sada objektů skici nebo hran modelu tvoří uzavřenou oblast. Oblasti jsou vedlejším produktem uzavřené skici. Nevybrané oblasti se zobrazí stínované světle modrou barvou Tvorba skici spse01510

27 Kreslení synchronních skic součástí Příklady oblastí Výběr oblasti Jak se kurzor přesunuje nad oblast, oblast se zobrazí stínovaná světle hnědou barvou. Pokud je oblast vybraná, zobrazí se stínovaná zelenou barvou. Oblasti lze vybírat jak před výběrem akce, tak v průběhu definování příkazu. spse01510 Tvorba skici 4-11

28 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Cvičení: Tvorba oblastí Nakreslete skicu a sledujte, jak se vytvářejí oblasti a jak se vybírají. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Otevřené skici Oblast netvoří otevřená skica, která není v jedné rovině s plochou tělesa nebo je v jedné rovině s plochou tělesa, ale nedotýká se hrany plochy ani ji neprotíná. Oblast se vytvoří spojením nebo protnutím otevřené skici a rovnoběžné hrany plochy. Poznámka Při tvorbě prvků těles se otevřené skici používají příkazem Vysunout. Definujte stranu, na kterou se má přidat materiál, přičemž skica se automaticky uzavře podle nejbližší plochy a vytvoří prvek tělesa. Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním prostředí Pomocí synchronních skic lze vytvořit synchronní i sekvenční prvky. Sekvenční skici nelze použít k tvorbě synchronních prvků, protože v synchronním prostředí nelze vybrat sekvenční objekty. Synchronní skici lze vybrat pouze při tvorbě sekvenčního prvku pomocí možnosti Vybrat ze skici v Profilu. Úprava sekvenčního prvku vytvořeného synchronní skicou Sekvenční prvky jsou řízeny skicami. Definici řezu sekvenčního prvku lze upravit pouze úpravou řídící skici. Pomocí následujících metod lze upravovat synchronní skicu, která řídí sekvenční prvek Tvorba skici spse01510

29 Kreslení synchronních skic součástí Přímá úprava synchronní skici Krok 1: Krok 2: Krok 3: Zapněte zobrazení řídící synchronní skici. Vyberte objekt skici, který chcete upravit. Můžete vybraný element skici přesunout a/nebo změnit vlastnosti objektu na panelu příkazu. Úprava kót skici Poznámka Pomocí této metody nelze upravovat ani přidávat vazby synchronní skici. Poznámka Sekvenční prvek se při úpravách synchronní skici dynamicky aktualizuje. Úprava prvku (Upravit profil) Krok 1: Krok 2: Vyberte sekvenční prvek, který chcete upravit. Klikněte na příkaz Upravit profil v rámečku Úprava prvku. Krok 3: Krok 4: Prostředí modelování se přepne na synchronní. Nyní můžete bez omezení upravovat synchronní skicu. Když úpravy synchronní skici dokončíte, aktivací sekvenčního prostředí zobrazíte změny prvku. Úprava prvku (dynamické úpravy) Krok 1: Krok 2: Vyberte sekvenční prvek, který chcete upravit. Klikněte na příkaz Dynamické úpravy v rámečku Úprava prvku. Krok 3: Zobrazí se řídící synchronní skica. Upravte podle potřeby synchronní skicu. Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním modelování Kóty synchronní skici nejsou migrovány na sekvenční prvky. Synchronní skici nejsou při tvorbě sekvenčního prvku zpracovány. spse01510 Tvorba skici 4-13

30 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Synchronní skici mohou řídit sekvenční prvky. Synchronní skici se zobrazí v sekvenčním prostředí. Oblasti jsou vypnuty. Synchronní skici jsou zobrazeny pomocí synchronních stylů a barev. Když používáte Výběrový nástroj v sekvenčním prostředí, objekty synchronní skici lze vybrat jako jednotlivé objekty. Synchronní skici lze přesouvat pomocí kruhového ovladače. Přesouvá se celá skica (ne jednotlivé objekty). V sekvenčním prostředí nejsou příkazy geometrie a vazeb synchronní skici dostupné. Synchronní a sekvenční skici nelze v sekvenčním prostředí kopírovat Tvorba skici spse01510

31 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Kreslení sekvenčních skic umožňuje vytvořit základní funkční požadavky součásti před tvorbou jakýchkoli prvků. Skicu lze nakreslit na referenční rovině pomocí příkazu Skica v prostředích součásti a plechu. Tyto skici potom můžete použít pro tvorbu prvků založených na profilu. Náčrt součásti před jejím modelováním s sebou přináší několik výhod: Umožňuje kreslit více profilů na jedné referenční rovině. Umožňuje definovat vazby, například tečnost nebo shodnost, mezi profily na různých referenčních rovinách. Umožňuje kreslit požadované profily bez okamžité nutnosti následné tvorby prvků. Kreslení sekvenčních skic Po kliknutí na tlačítko Skica a výběru referenční roviny nebo rovinné plochy se zobrazí pohled profilu. Pomocí příkazů pro kreslení potom můžete kreslit 2D geometrii. Nakreslené objekty skici jsou přiřazeny k aktivní hladině. Například při práci se složitou skicou, pomocí níž bude vytvořen prvek vzniklý spojením profilů, můžete uspořádat objekty do více hladin. Poznámka Další informace o 2D kreslení v Solid Edge nabízí následující související témata: Kreslení v Solid Edge a Kreslení profilů. Chcete-li nastavit umístění a velikost profilů, je možné přidat kóty a vazby. Funkční vazby můžete definovat také v tabulce proměnných. Skici ukládejte pomocí příkazů Uložit a Uložit vše. Po dokončení kreslení zavřete pohled profilu pomocí tlačítka Návrat na panelu příkazu. Další informace o kreslení skic naleznete v tématu Kreslení 2D objektů. spse01510 Tvorba skici 5-1

32 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Skici a strom modelu Skici jsou na kartě Strom modelu zobrazeny stejným způsobem jako prvky. Ve stromu modelu je zobrazíte nebo skryjete pomocí příkazu Zobrazení stromu modelu: Skici v místní nabídce. Pomocí stromu modelu můžete změnit pořadí nebo přejmenovat skicu stejně jako jiné prvky. Zobrazení skic Je možné řídit zobrazení jednotlivých skic nebo všech skic v dokumentu. Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny skici, použijte příkazy Zobrazit vše: Skici a Skrýt vše: Příkazy skici. Jednotlivé skici se zobrazí nebo skryjí výběrem skici v okně aplikace nebo ve stromu modelu a pomocí příkazů Zobrazit a Skrýt v místní nabídce. Ve skice lze nastavit zobrazení objektů také přiřazením objektů skici k logické sadě hladin a zobrazením nebo skrytím hladin. Když je skica aktivní, je zobrazena pomocí barvy Profil. Když skica není aktivní, je zobrazena pomocí barvy Konstrukce. Požadované barvy můžete změnit pomocí příkazu Možnosti. Tvorba prvků pomocí skic Pomocí skic můžete vytvářet prvky následujícími způsoby: Přímo, kliknutím na tlačítko Vybrat ze skici na panelu příkazu prvku. Nepřímo, kliknutím na tlačítko Kreslit na panelu příkazu prvku a následným asociativním zkopírováním geometrie skici na aktivní rovinu profilu pomocí příkazu Zahrnout. Přímé použití skic Pokud nejsou nutné žádné úpravy profilu, můžete použít profily skic přímo. Při tvorbě sekvenčního prvku klikněte na tlačítko Vybrat ze skici na panelu příkazu prvku. Potom je možné vybrat jeden nebo více profilů skici. Po kliknutí na tlačítko Potvrdit na panelu příkazu se vybrané profily zkontrolují, zda jsou platné pro vytvářený typ prvku. Pokud například vytváříte sekvenční základní prvek, musí být vybraný profil uzavřený. Pokud vyberete otevřený profil nebo více profilů, zobrazí se chybové hlášení. Pomocí tlačítka Zrušit výběr (x) na panelu příkazu zrušíte výběr profilů. Sekvenční prvky vytvořené pomocí načrtnutých profilů jsou asociativní se skicou a při její úpravě se aktualizují. 5-2 Tvorba skici spse01510

33 Kreslení sekvenčních skic součástí Nepřímé použití skic Pokud je profil skici před tvorbou prvku nutné upravit, musíte jej nejprve zkopírovat do aktivní roviny profilu pomocí příkazu Zahrnout. Po kliknutí na tlačítko Kreslit profil na panelu příkazu prvku a definování požadované roviny profilu se zobrazí pohled profilu. Objekty z profilů skici se do aktivní roviny profilu kopírují pomocí příkazu Zahrnout. Po zkopírování objektů skici je můžete upravit pomocí příkazů pro kreslení. Někdy například může být nutné přidat objekty do profilu, který skica neobsahuje. Mezi objekty na aktivní rovině profilu a skicu lze také přidávat kóty a vazby. Kopírované objekty skici jsou asociativní se skicou a při úpravě kót skici se aktualizují. Úprava skic Objekty skici se upravují pomocí panelu příkazu nebo úchopových bodů objektů. Při úpravě objektu se mohou změnit i jiné objekty. Výběr objektů Pomocí výběrového nástroje můžete objekty vybírat několika způsoby: Chcete-li vybrat jeden objekt, umístěte nad něj kurzor a jakmile se zvýrazní, klikněte. Více objektů vyberete stiskem klávesy Ctrl nebo Shift při výběru objektů. Všechny 2D objekty zobrazíte stisknutím kláves Ctrl+A. Není nutné, aby byl příkaz Výběrový nástroj aktivní. Chcete-li výběr objektu zrušit, stiskněte klávesu Shift nebo Ctrl a klikněte na objekt. Více objektů pomocí výběrového okna vyberete definováním okna přetažením kurzoru. Pomocí tlačítka Možnosti na panelu příkazu Výběrový nástroj se zadávají požadovaná kritéria pro vyhledávání. Panely příkazů Po výběru objektu jej můžete upravit změnou hodnot na panelu příkazu. Zadáním nové hodnoty do pole Délka na panelu příkazu například změníte délku čáry. spse01510 Tvorba skici 5-3

34 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Úchopové body objektů Objekt upravíte také pomocí jeho úchopových bodů. Úchopový bod objektu je představován čtvercem na objektu, například na konci čáry nebo ve středu oblouku. Objekt lze upravit dynamickým přetažením úchopového bodu. Nejprve vyberte objekt a potom jej přetažením úchopového bodu upravte. Čáry přetažením úchopového bodu změníte délku nebo úhel čáry. Oblouky upravíte je přetažením úchopového bodu koncového bodu, poloviny nebo středu. Zaoblení a zkosení přetažením úchopového bodu změníte velikost zaoblení nebo zkosení. Skici a prvky vzniklé rotací Skici sloužící k tvorbě sekvenčních prvků vzniklých rotací musí mít definovanou osu. Pokud vyberete profil skici, který nemá osu, zobrazí se chybové hlášení. Vytvářený prvek vzniklý rotací musíte zrušit a definovat osu v otevřené skici. Skici a příkazy tažení a spojení profilů Kreslení skic je obzvláště užitečné při tvorbě tažených prvků a prvků vzniklých spojením profilů. Protože příkaz Skica umožňuje definovat vazby mezi profily na jednotlivých rovinách, je možné snáze definovat vazby nutné k řízení prvků. Možnost zavřít okno profilu skici bez tvorby prvku může být také užitečná při kreslení profilů tažených prvků a prvků vzniklých spojením profilů. Převod dat 2D výkresového pohledu na 3D skicu Pomocí příkazu Vytvořit 3D převedete data dvojrozměrného výkresového pohledu do trojrozměrné skici. Příkaz zobrazí dialogové okno Vytvořit 3D, pomocí kterého můžete určit objekty ve výkresovém pohledu, které chcete do skici zahrnout. Před výběrem objektů, které chcete ve skicách zahrnout, je nutné vybrat šablonu pro tvorbu souboru součásti, sestavy nebo plechu. Po výběru souboru šablony zadejte úhel promítnutí, který chcete použít při tvorbě skic v novém dokumentu. Po zadání úhlu promítnutí vyberte typ pohledu objektů zahrnutých ve skice: Složené základní pohledy jsou ortogonální nebo zarovnané se základním pohledem. Výběrem tohoto typu pohledu lze definovat základní pohled. Složené pomocné pohledy jsou pravé pomocné pohledy, které jsou obecně odvozené ze základních pohledů a vyžadují čáru složení pro určení hrany nebo osy, kolem které bude pohled složen. Kopírované pohledy nejsou ortogonální a nemusí být zarovnané se základním pohledem. Tyto pohledy jsou vkládány jako skici na stejné rovině jako naposledy definovaný základní pohled v souboru výkresu. 5-4 Tvorba skici spse01510

35 Kreslení sekvenčních skic součástí Jakmile zadáte tyto informace, můžete začít s výběrem geometrie vytvářející skici. Je možné zahrnout čáry, oblouky, kružnice a křivky, stejně jako řetězce čar vytvořené při importu dat. Více objektů můžete vybrat pomocí výběrového okna přetažením myši nebo kliknutím na jednotlivé objekty se stisknutou klávesou Shift. Pokud vyberete možnost Složit základní pohledy nebo Složit pomocné pohledy a nejedná se o základní pohled, je možné po výběru všech objektů pro pohled kliknout na tlačítko Čára složení. Tlačítko Čára složení umožňuje definovat čáru nebo bod v ortogonálním nebo pomocném pohledu za účelem složení základního pohledu. Chcete-li definovat další pohled, klikněte na tlačítko Nový pohled a vyberte nový pohled. spse01510 Tvorba skici 5-5

36 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Pokračováním v tomto postupu můžete definovat libovolné množství dalších pohledů. Po definování všech pohledů spusťte kliknutím na tlačítko Dokončit prostředí součásti nebo plechu, kde vytvoříte soubor modelu, ve kterém jsou pohledy vloženy jako skici. 5-6 Tvorba skici spse01510

37 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Příkazy pro tvorbu objektů skici a pro manipulaci s nimi se nacházejí na kartě Tvorba skici (1) ve skupině Kreslit (2). Kreslení 2D objektů V Solid Edge můžete kreslit 2D objekty, které vám pomohou při řešení různých úkolů. Pomocí 2D objektů můžete například vytvářet prvky v prostředí součásti a kreslit rozvržení v prostředí sestavy. V prostředí výkresu můžete pomocí 2D kreslicích nástrojů vykonat širokou škálu úkolů, například kreslení skic od počátku v 2D pohledech, tvorbu grafiky v 2D pohledech, tvorbu grafiky v listu pozadí a definování rovin řezu pro řezy. Kreslicí příkazy, vazby a kóty fungují podobně ve všech prostředích. Kreslicí příkazy a nástroje Je možné kreslit jakýkoliv typ 2D geometrických objektů v Solid Edge, například čáry, oblouky, kružnice, b-spline křivky, obdélníky a polygony. Pomocí Solid Edge lze provádět také následující úkony: přesunutí, otočení a zrcadlení objektů a nastavení jejich měřítka, spse01510 Tvorba skici 6-1

38 Kapitola 6 Kreslicí příkazy oříznutí a protažení objektů, přidání zkosení a zaoblení, tvorba přesné grafiky ze skici nakreslené od ruky, změna barvy objektů. Nástroje Úchopové body, Oblast výběru a Mřížka, které používají kreslicí příkazy, umožňují jednoduše vytvářet vztahy mezi objekty, definovat logiku skici již při jejím kreslení a zadávat přesné souřadnice umístění vzhledem k jakémukoli bodu ve výkresu. Zadání kreslicího příkazu Pomocí kreslicích příkazů Solid Edge zadejte pozici kliknutím myši v grafickém okně nebo zadáním hodnot do polí na panelu příkazu. Přesné pořadí zadání není vyžadováno. Často bývá výhodné kombinovat zadání v grafickém okně a na panelu příkazu. Například je možné zadat na panelu příkazu délku čáry, stisknutím klávesy Enter nebo Tab uzamknout hodnotu a potom v grafickém okně nastavit orientační úhel čáry. Nebo můžete nakreslit přibližnou velikost a orientaci odpovídající vaší představě a potom zadat přesné hodnoty na panelu příkazu. Pomocí možnosti Barva čáry na panelu příkazu objektů je možné použít pro 2D objekty barvy. Vlastní barvy můžete definovat kliknutím na možnost Další v dialogovém okně Barvy. Výkonné kreslení Při kreslení software dočasně dynamicky zobrazuje kreslený objekt (1). Toto dočasné zobrazení ukazuje, jak by vypadal, pokud byste kliknuli myší v aktuální pozici kurzoru. Hodnoty v polích panelu příkazu se aktualizují při pohybu kurzoru, dokud nekliknete na bod, který plně definuje kreslený objekt. Tím máte stále k dispozici aktuální informace o velikosti, tvaru, umístění a dalších vlastnostech kresleného objektu. Při uzamčení hodnoty zadáním do pole na panelu příkazu dynamické zobrazení kresleného objektu zobrazí, že hodnota je uzamknuta. Pokud například uzamknete délku čáry, délka dynamické čáry se nezmění při nastavení úhlu pomocí přesunutí 6-2 Tvorba skici spse01510

39 Kreslicí příkazy kurzoru. Pokud chcete odemknout hodnotu, je nutné dvojitým kliknutím myši v poli a stisknutím kláves Backspace nebo Delete smazat obsah pole hodnoty. Použití a zobrazení vazeb Při kreslení příkaz Úchopové body rozpozná a použije 2D vazby ovládající velikost, tvar a umístění objektu. Při provádění změn pomáhají vazby zachovat vlastnosti, které nechcete změnit. Když se u kurzoru zobrazí indikátor vazby, můžete kliknutím tuto vazbu použít. Pokud se například při umísťování koncového bodu čáry zobrazí indikátor vazby vodorovnosti, čára bude nakreslena přesně vodorovně. Vazby je možné pro objekty zadat i po jejich nakreslení. Úchopové body vazeb zobrazené u geometrie ukazují vztahy mezi objekty. Jakákoliv vazba může být odstraněna smazáním její značky. Značky vazeb lze zobrazit nebo skrýt pomocí příkazu Zobrazit vazby. Udržování vazeb Je možné kreslit a upravovat 2D objekty způsobem, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám. Pomocí vazeb mohou být skici a výkresy sestavy asociativní nebo je můžete kreslit volně bez vazeb. Při kreslení 2D objektů v dokumentu součásti se 2D vazby udržují. Udržování vazeb mezi 2D objekty je učiní vzájemně asociativní. Při úpravě 2D objektu, který souvisí s jiným 2D objektem, bude jiný objekt automaticky aktualizován. Například pokud přesunete kružnici, která má vazbu tečnosti s čárou, posune se také čára tak, aby objekty zůstaly tečné. Objekty lze kreslit volně neboli neasociativně. Při úpravě neasociativní části skici sestavy nebo výkresu lze volně posouvat změněnými objekty beze změny dalších částí modelu. Pokud například přesunete kružnici, která je tečná s čárou (ale nemá s čárou vazbu tečnosti), čára se s kružnicí neposune. spse01510 Tvorba skici 6-3

40 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Pomocí přepínače Udržovat vazby můžete určit, zda bude kreslení a úprava 2D objektů ve skicách a výkresech probíhat volně nebo asociativně. Poznámka Při tvorbě synchronního prvku pomocí 2D objektu se objekty skici přesunou do skupiny Použité skici ve stromu modelu. Jak fungují 2D vazby Objekt, u kterého nejsou použity žádné vazby, může být přesunut a změněn různými způsoby. Například pokud mezi dvěma čarami (1) nejsou žádné vazby, můžou být tyto čáry přesunuty a pozměněny bez vzájemného ovlivnění. Jestliže mezi těmito dvěma čarami použijete vazbu kolmosti (2) a přesunete jednu z nich, čáry zůstanou kolmé. Při použití vazby mezi objekty je vazba při úpravě obou objektů zachována. Například: Pokud čára a oblouk sdílí vazbu tečnosti, zůstanou oba objekty tečné i v případě, že jeden z nich bude upraven. Pokud čára a oblouk sdílí vazbu spojení, zůstanou spojené i v případě, že jeden z nich bude upraven. 6-4 Tvorba skici spse01510

41 Kreslicí příkazy Vazby také zachovávají tvarové vlastnosti, například velikost, umístění a orientaci. Můžete změnit velikost dvou kružnic na shodnou pomocí vazby shodně. Pomocí vazby rovnoběžnosti můžete změnit orientaci dvou čar na rovnoběžnou. Pomocí vazby spojení můžete spojit čáru a oblouk. Vazba může také zachovávat tvarové vlastnosti jednotlivých objektů. Čáru můžete například nastavit tak, aby byla vodorovná. Čára zůstane vodorovná dokonce i při změně umístění a délky. Konstrukční objekty U 2D objektů nakreslených v dokumentu součásti nebo sestavy je možné určit, zda má být objekt považován za konstrukční objekt. Příkaz Konstrukční na kartě Tvorba skici umožňuje určit, že objekt je konstrukčním objektem. Konstrukční objekty se nepoužívají k tvorbě prvků slouží pouze jako pomůcky při kreslení. Konstrukční objekty mají čárkovaný styl čáry. Oblasti výběru Pomocí oblastí výběru interpretuje Solid Edge během kreslení a úprav objektů vaše záměry. Pomocí oblastí výběru je možné kreslit a upravovat objekty mnoha způsoby s použitím menšího množství příkazů. Pro každý typ objektu není nutné vybírat různé příkazy. Jak fungují oblasti výběru Když zahájíte kreslení určitého objektu, rozdělí software oblast okolo místa kliknutí do čtyř kvadrantů. Pokud například kreslíte čáru, která je spojena s kružnicí, zobrazí se čtyři oblasti výběru okolo bodu, kde jste klikli (1). Pomocí dvou z těchto oblastí je možné nakreslit čáru tečnou s kružnicí. Pomocí zbývajících dvou oblastí je možné nakreslit čáru kolmo nebo v jiné relativní orientaci ke kružnici. spse01510 Tvorba skici 6-5

42 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Přesouváním kurzoru přes některou z těchto oblastí směrem k místu dalšího kliknutí můžete programu napovědět, co chcete dále provést. Tím je možné nastavit, zda je čára tečná s kružnicí (1), kolmá ke kružnici (2) nebo má jinou orientaci (3). Poslední oblast výběru, do které přesunete kurzor, je aktivní. Aktivní oblast výběru je možné změnit přesunutím kurzoru zpět do kruhové oblasti a potom opustit kruh přes požadovaný kvadrant do místa dalšího kliknutí. Velikost oblasti výběru Velikost oblastí výběru je možné změnit pomocí příkazu Úchopové body na kartě Tvorba skici. Pomocí možnosti Oblast výběru na kartě Kurzor v dialogovém okně Úchopové body je možné nastavit velikost oblasti výběru. Kreslení čar tečných nebo spojených se zakřivenými objekty S pomocí oblastí výběru při kreslení čáry můžete nakreslit čáru tečnou s kružnicí nebo obloukem. Můžete také nakreslit čáru, která je spojená s kružnicí nebo obloukem, ale není s ní tečná. Čáru tečnou ke kružnici je možné nakreslit umístěním prvního koncového bodu čáry kliknutím na bod na kružnici (1). Potom přesuňte kurzor z oblasti výběru v tečném směru. Při pohybu kurzorem čára zůstává tečná s kružnicí. A potom umístěním druhého koncového bodu čáry umístěním kurzoru do požadované pozice (2) a kliknutím. 6-6 Tvorba skici spse01510

43 Kreslicí příkazy Pokud nechcete, aby byla čára tečná ke kružnici, je možné přesunout kurzor zpět do oblasti výběru potom ven přes některou z kolmých oblastí (1) před umístěním druhého koncového bodu čáry kliknutím. Při přesunu kurzoru přes kolmé oblasti je také možné nakreslit čáru tak, aby nebyla kolmá ke kružnici (2) a (3). Pomocí příkazu Čára je také možné nakreslit sérii spojených čar a oblouků. Stisknutím kláves L a A na klávesnici je možné přepínat mezi kreslením přímých nebo obloukových segmentů. Při přepnutí režimů se zobrazí oblasti výběru (1) a (2) v bodu posledního kliknutí. Pomocí oblastí výběru je možné nastavit, zda bude nový objekt tečný, kolmý nebo se bude nacházet v jiné orientaci k předchozímu objektu. Kreslení tečných nebo kolmých oblouků Pomocí oblastí výběru můžete změnit výsledek příkazu Tečný oblouk. Oblouk tečný s čarou nakreslíte umístěním prvního koncového bodu oblouku kliknutím na bod na čáře. Potom přesuňte kurzor z oblasti výběru v tečném směru a kliknutím umístěte druhý koncový bod oblouku. Pokud nechcete, aby byl oblouk tečný s čarou, můžete přesunout kurzor zpět do oblasti výběru a potom ven přes kolmou oblast před kliknutím pro umístění druhého koncového bodu oblouku. spse01510 Tvorba skici 6-7

44 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Kreslení oblouků pomocí tří bodů Při použití příkazu Oblouk třemi body je možné pomocí oblastí výběru zadat tři body v libovolném pořadí. Pomocí oblastí výběru je také možné změnit směr oblouku. Oblasti výběru používané v příkazu Oblouk třemi body nejsou rozděleny do kvadrantů. 6-8 Tvorba skici spse01510

45 Kreslicí příkazy Konstrukční geometrie Konstrukční geometrie slouží ke snadnějšímu kreslení profilu a definici jeho vazeb, ale není použita při tvorbě stěn prvku. Při tvorbě profilu je konstrukční geometrie ignorována. Příkaz Konstrukční změní objekt profilu nebo objekt skici na konstrukční objekt. Konstrukční objekty používají styl dvojité čerchované čáry, proto je lze odlišit od ostatních objektů. Například lze nastavit umístění desek na profilu nebo skice pomocí konstrukčních čar pod úhlem 45 stupňů. Konstrukční čáry usnadňují úpravu umístění desek, ale neslouží k tvorbě objemového modelu. Úprava 2D objektů Solid Edge nabízí širokou škálu nástrojů pro úpravu 2D objektů. Nástroje pro 2D kreslení a úpravy pracují společně, proto můžete upravovat profily, skici a 2D výkresy přímo při práci. spse01510 Tvorba skici 6-9

46 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Použití úchopových bodů objektů Velikost, umístění nebo orientaci objektu je možné změnit pomocí kurzoru. Jestliže vyberete objekt pomocí výběrového nástroje, jeho úchopové body se zobrazí v klíčových místech. Přetažením jednoho z úchopových bodů vybraného objektu můžete změnit tvar objektu. Na prvním obrázku je zobrazen účinek přetažení koncového úchopového bodu. Druhý obrázek zobrazuje účinek přetažení úchopového bodu poloviny Tvorba skici spse01510

47 Kreslicí příkazy Přesouvání a kopírování objektů pomocí myši Vybraný objekt lze také přesunout přetažením, aniž by se změnil jeho tvar. Umístěte kurzor tak, aby nebyl nad úchopovým bodem, a přetáhněte objekt jinam. Chcete-li objekt zkopírovat, stiskněte při jeho přetažení klávesu Ctrl. Použití vazeb mezi objekty Geometrické vazby můžete vytvářet při kreslení nebo po kreslení. Chcete-li použít geometrickou vazbu na existující objekt, vyberte příkaz dané vazby a potom vyberte objekt, ke kterému chcete přidat vazbu. Jestliže použijete vazbu na objekt, objekt se změní podle jejích podmínek. Pokud čára a oblouk nejsou tečné (1), použití vazby tečně upraví jeden nebo oba objekty tak, aby byly tečné (2). Při použití příkazů vazeb umožňuje software vybrat pouze objekty, které jsou platnými vstupy pro daný příkaz. Například při použití příkazu Soustředně příkaz umožní vybrat pouze kružnice, oblouky nebo elipsy. spse01510 Tvorba skici 6-11

48 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Změny vazeb Vazbu můžete odstranit stejným způsobem, jako když odstraňujete jakýkoliv jiný objekt, tedy výběrem značky vazby a stisknutím klávesy Delete na klávesnici. Kóty jako vazby Řídicí kóty jsou vazby, které umožňují zachovat charakteristiky, například velikost, orientaci a umístění objektu. Jestliže vložíte řídicí kótu na nebo mezi objekty, můžete změnit okótované objekty upravením hodnoty kóty. Není tedy třeba odstranit ani znovu nakreslit objekty v rozdílných velikostech. Například můžete okótovat poloměr oblouku k zachování jeho velikosti (1) a potom úpravou hodnoty kóty poloměru změnit jeho velikost (2). Chcete-li vytvořit kótovací vazby, vyberte kótovací příkaz a klikněte na objekty, které chcete řídit. Změna objektů s vazbami Jestliže upravujete 2D objekty, objekty se automaticky upravují tak, aby zachovaly použité vazby. Například při přesunutí objektu, který sdílí rovnoběžnou vazbu s jiným objektem, se další objekt přesune tak, aby byla zachována rovnoběžnost. Pokud čára a oblouk sdílí vazbu tečnosti, zůstanou oba objekty tečné i v případě, že jeden z nich bude upraven. Pokud chcete změnit objekt přidáním nebo odebráním vazby a objekt se nezmění tak, jak jste očekávali, může být ovládán řídící kótou. Je možné přepnout kótu z řídící na řízenou a potom provést změnu. Úpravy objektů: oříznutí, protažení, rozdělení, zaoblení, zkosení, odsazení a roztažení Jestli vytváříte skicu tak, že je nejdříve velká a potom se zmenší nebo je nejdříve malá a potom naroste, vazby umožňují vytvořit skicu a potom ji rozvíjet bez kreslení každého objektu v jeho přesné velikosti. Nástroje Solid Edge umožňují změnit skicu a zachovat přitom použité vazby Tvorba skici spse01510

49 Kreslicí příkazy Solid Edge nabízí příkazy k oříznutí, protažení nebo rozdělení objektů. Příkaz Oříznout ořízne objekt až k průsečíku s dalším objektem. Chcete-li použít tento příkaz, klikněte na část, která se má oříznout. Přetažením kurzoru přes část, která má být oříznuta, je možné oříznout jeden nebo více objektů. Je také možné vybrat objekty, kterými chcete ořezávat. Tento výběr nahradí výchozí možnost ořezávání pouze k nejbližšímu objektu. Chcete-li vybrat objekt, kterým se má ořezávat, při výběru objektu stiskněte klávesu Ctrl. Pokud byste například běžným způsobem vybrali čáru (1) jako objekt, který má být oříznut, byl by oříznut v průsečíku dalšího objektu (2). Můžete však vybrat hrany (3) a (4) jako objekty, kterými se má ořezávat, a objekt bude oříznut v průsečíku s těmito hranami. spse01510 Tvorba skici 6-13

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je

Nápověda. ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je Nápověda Úvod ZWCAD Touch je první mobilní CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace s Cloudovou službou (jako je Dropbox), což je speciálně vyrobeno v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na mobilní

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Stěny a obvodový plášť

Stěny a obvodový plášť Stěny a obvodový plášť 2 Stěna V Revit Architecture se každá stěna chová jako inteligentní objekt. V základu je inteligencí myšlena vlastnost umožňující rozdílné grafické zobrazení stěny v pohledu, řezu

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu.

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. 7 KreslenÌ objekt V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. Kreslení úsečky Pomocí úsečky můžete v programu

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Novinky verze SPIRIT 2014

Novinky verze SPIRIT 2014 Novinky verze SPIRIT 2014 Nastavení V nastavení programu pod volbou Nastavení kurzoru můžete nyní provést nastavení barev které bude použito jak pro dynamické kótování, tak i pro dynamický kurzor. Toto

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více