Tvorba skici při synchronním modelování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba skici při synchronním modelování"

Transkript

1 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510

2

3 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní značky náleží jejich vlastníkům. 2 Tvorba skici spse01510

5 Obsah Úvod Přehled tvorby 3D skic Postup tvorby skici Cvičení: Tvorba jednoduché skici Uzamknutí roviny skici Kreslení synchronních skic součástí Oblasti Otevřené skici Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním prostředí Kreslení sekvenčních skic součástí Kreslicí příkazy Kreslení 2D objektů Geometrické vazby skici Geometrické vazby Kreslicí nástroje Měření vzdálenosti a plochy Kótování skic Uzamknuté kóty Orientace kóty Kótovací styl Skici ve stromu modelu Místní nabídka Skici ve stromu modelu Místní nabídka Použité skici ve stromu modelu Počátek roviny skici Příkaz Přemístit počátek Příkaz Nulový počátek Postup přesunu počátku Pohled skici Spotřeba skici a přenos kót Práce s kombinovatelnými skicami spse01510 Tvorba skici 3

6 Obsah Přesun skic Manipulace s objekty skici ve 2D Přesun a kopírování objektů skici ve 3D Kopírování, vyjmutí a vložení objektů skic Promítnutí objektů do roviny skici Příkaz Promítnout do skici Cvičení popisující tvorbu skici Součást Část Část Promítání skici Cvičení: Kreslení jednoduché skici A-1 Výběr kreslicího příkazu A-1 Kreslení tvaru skici pomocí čar A-2 Přidání kružnice do skici A-3 Vložení vazeb geometrie skici A-4 Vložení kót skici A-4 Hotová skica A-6 Souhrn A-6 Procvičování A-6 Cvičení: Tvorba oblastí B-1 Otevření souboru součásti B-1 Kreslení obdélníku B-1 Výběr oblasti B-2 Tvorba vnořených oblastí B-3 Výběr více oblastí B-4 Souhrn B-5 Procvičování B-5 Cvičení: Tvorba skic (část 1) C-1 Zahájení tvorby skici C-1 Kresba geometrie skici C-2 Vytvořené oblasti C-4 Vložení geometrických vazeb C-5 Přidání kót C-6 Vypnutí skici C-6 Souhrn C-7 Cvičení: Tvorba skic (část 2) D-1 Tvorba roviny skici D-1 Zahájení tvorby skici D-3 Sledování asociativity skici D-4 Kresba geometrie skici D-5 Úprava zobrazení D-7 Souhrn D-7 4 Tvorba skici spse01510

7 Obsah Cvičení: Tvorba skic (část 3) E-1 Kreslení skici na ploše E-2 Kopírování skici E-2 Vložení skici E-3 Otočení zkopírované skici E-4 Přesunutí zkopírované skici E-6 Souhrn E-9 Výkres A F-1 Výkres B G-1 Výkres C H-1 Výkres D I-1 Výkres E J-1 spse01510 Tvorba skici 5

8

9 Kapitola 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01541 Vizualizace a prezentace spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01510 Tvorba skici 1-1

10 Kapitola 1 Úvod spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Tvorba skici spse01510

11 Kapitola 2 Přehled tvorby 3D skic 2D geometrie skici definuje tvar průřezu pro tvorbu základního objemového tělesa nebo tvar pro tvorbu prvku na existujícím objemovém tělesu. Skici jsou ve 3D kresleny na rovinné ploše nebo na referenční rovině. Při kreslení geometrie skici je uzamknuta rovinná plocha nebo referenční rovina. Prvek modelu je možné vytvořit pomocí otevřených i uzavřených skic. Skica tvořící uzavřenou oblast (od objektů skici nebo kombinace objektů skici a hran modelu na rovině skici) vytvoří oblast, kterou lze vybrat. Při výběru oblasti se spustí příkaz prvku vysunutí. Chcete-li použít otevřenou skicu, vyberte příkaz vysunutí (Vysunout nebo Rotovat) ve skupině Tělesa a definujte stranu materiálu otevřené skici. Prvky nejsou řízeny skicami. Geometrické vazby použité na geometrii skici se nepřenášejí na vytvořené prvky. Systém dokáže na výsledném prvku vyhledat tečné, rovnoběžné, koplanární a soustředné plochy. Vazba kóty se při tvorbě prvku přesouvá z geometrie skici na hranu tělesa. Geometrie skici použitá při tvorbě prvku se zpracuje a vloží do skupiny Použité skici ve stromu modelu. Ostatní nebo nezpracované geometrie skici zůstanou ve skupině Skici. Ve výchozím nastavení se všechny geometrie skici vložené do roviny skici sloučí do jediné skici. To je řízeno možností skici Sloučit s koplanárními skicami. Jestliže chcete mít v rovině skici oddělené skici, je možné možnost Sloučit s koplanárními skicami vypnout. Tato možnost skici se především používá v pracovním postupu návrhu rozvržení sestavy. spse01510 Tvorba skici 2-1

12 Kapitola 2 Přehled tvorby 3D skic Postup tvorby skici 1. Vyberte kartu Tvorba skici a ve skupině Kreslit vyberte kreslicí příkaz. 2. Začněte kreslit nebo uzamkněte rovinu skici (referenční rovinu nebo rovinnou plochu), ve které budete geometrii skici kreslit. 3. (Nepovinné) Nakreslete skicu v orientaci aktivního pohledu nebo natočte pohled kolmo k rovině skici pomocí příkazu Pohled skici. 4. Nakreslete geometrii skici případně proveďte všechny operace související se skicou (například: vložení vazby, kót). 5. Dokončete nebo nakreslete další skicu. Pokud je rovina skici uzamknutá a vy potřebujete další rovinu skici, rovinu odemkněte. Opakujte kroky 2 4. Pokud se nová oblast skici nachází ve stejné rovině, pokračujte v tvorbě geometrie skici. Poznámka V jedné rovině můžete mít pouze jednu skicu, která může obsahovat libovolný počet oblastí a samostatných objektů. Jestliže chcete mít v rovině skici oddělené skici, je nutné možnost Sloučit s koplanárními skicami vypnout. Cvičení: Tvorba jednoduché skici Toto cvičení vás provede postupem tvorby jednoduché skici. Budete přidávat vazby a kóty. Toto cvičení naleznete v dodatku A. 2-2 Tvorba skici spse01510

13 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Mnoho příkazů v Solid Edge používá 2D rovinu ke vkládání geometrie do 3D modelového prostoru. Například při kreslení 2D entit, jako jsou čáry, oblouky a kružnice, tyto objekty leží v rovině souřadnicového systému, referenční rovině nebo rovinné ploše modelu. Tato 2D rovina se označuje jako rovina skici. V jednom okamžiku je dostupná pouze jedna rovina skici. Omezit zadávání v rovině skici uzamknutím je možné dvěma způsoby: Automatickým uzamknutím, při kterém se aktivním příkazem rovina skici uzamkne a restartováním příkazu nebo spuštěním jiného příkazu rovina skici odemkne. Ručním uzamknutím, při kterém rovinu skici uzamknete a později ji odemknete. Uzamknutí roviny skici urychluje kreslení v několika referenčních rovinách nebo rovinných plochách. Automatické uzamknutí roviny skici Pokud spustíte příkaz v rovině skici potom přemístíte kurzor na referenční rovinu nebo rovinnou plochu, zvýrazní se rovina nebo plocha (1) a hrana roviny (2), aby se označila osa X aktuální roviny skici. Čáry zarovnání vycházející od kurzoru se také zarovnají s rovinou pod kurzorem. Při ručním uzamknutí roviny skici (podrobnosti jsou uvedeny dále v textu) se zobrazí značka zámku (3). spse01510 Tvorba skici 3-1

14 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Když kliknutím umístíte počáteční bod pro objekt skici, rovina skici se automaticky uzamkne podle zvýrazněné roviny nebo plochy. Čáry zarovnání (1) (2) zůstávají v průběhu kreslení zobrazené a označují osy X a Y aktuální roviny skici. Rovina skici zůstává uzamknuta, dokud aktuální příkaz nebude restartován kliknutím pravým tlačítkem nebo dokud nebude spuštěn jiný příkaz. To zajišťuje, že veškeré zadání bude probíhat v aktuální rovině skici. Uzamknutí roviny skici urychluje kreslení na několika plochách modelu. Po nakreslení první kružnice je například možné restartovat příkaz pravým tlačítkem, nakreslit kružnici na druhou plochu, opět kliknout pravým tlačítkem a nakreslit kružnici na třetí plochu. 3-2 Tvorba skici spse01510

15 Uzamknutí roviny skici Ruční uzamknutí roviny skici Rovinu skici lze uzamknout ručně. To je užitečné tehdy, když je geometrie ve skice příliš složitá nebo se rozšiřuje za vnější hrany rovinné plochy referenční roviny, ve které chcete kreslit. Pokud aktivní příkaz podporuje ruční uzamknutí roviny skici, v blízkosti kurzoru se v okamžiku jeho nastavení nad rovinnou plochou nebo referenční rovinou zobrazí symbol zámku (1). Kliknutím na symbol ručně uzamknete rovinu skici. Tip Rovinu skici lze také uzamknout a odemknout stisknutím klávesy F3 u příkazu, který podporuje uzamknutí roviny skici. Rovina skici zůstane uzamknuta, dokud ručně rovinu neodemknete, bez ohledu na umístění kurzoru. To zjednodušuje kreslení za vnějšími hranami rovinné plochy. spse01510 Tvorba skici 3-3

16 Kapitola 3 Uzamknutí roviny skici Pokud byla rovina skici uzamknuta ručně, zobrazí se v pravém horním rohu grafického okna značka uzamknuté roviny (1). Jestliže chcete rovinu skici odemknout, v grafickém okně klikněte na značku uzamknuté roviny nebo stiskněte klávesu F3. Uzamknutí roviny a strom modelu Jestliže je rovina skici automaticky nebo ručně uzamknuta, ve stromu modelu vedle uzamknuté skici je zobrazena značka (1) uzamknuté roviny. Pokud se v modelu vyskytují skici a kurzor se nachází nad skicou, je pomocí příkazu Uzamknout rovinu skici v místní nabídce stromu modelu možné uzamknout a odemknout rovinu skici. 3-4 Tvorba skici spse01510

17 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Nakreslením synchronních skic určíte požadované základní tvary součásti ještě před vytvořením samotných prvků. Synchronní skicu můžete kreslit v rovině základního souřadnicového systému, referenční rovině nebo na rovinné ploše modelu. Tyto skici můžete využít pro prvky založené na skice, například prvky tvořené vysunutím, které přidávají nebo odebírají materiál. spse01510 Tvorba skici 4-1

18 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Vizuální kreslicí pomůcky K dispozici je řada vizuálních kreslicích pomůcek. Triáda uprostřed grafického okna představuje základní souřadnicový systém. Hlavní roviny v základním souřadnicovém systému se obvykle používají ke kreslení první skici pro základní prvek v nové součásti. Pomocí příkazu Možnosti mřížky lze také nezávisle zobrazit mřížku skici, čáry zarovnání a hodnoty souřadnic. 4-2 Tvorba skici spse01510

19 Kreslení synchronních skic součástí Začínáme s tvorbou skici Zahájení procesu tvorby skici je jednoduché. Při tvorbě objektů ve skice se objekty umístí do roviny souřadnicového systému, rovinné plochy nebo referenční roviny, která je při umisťování objektu přímo pod kurzorem. Při tvorbě nové součásti obvykle nakreslíte skicu v jedné ze tří hlavních rovin základního souřadnicového systému. Můžete například nakreslit první skicu pro novou součást v hlavní rovině XZ základního souřadnicového systému (1). Uvidíte, ve které rovině souřadnicového systému kreslíte, protože rovina pod kurzorem se zvýrazní a čáry zarovnání, které vycházejí od kurzoru, se dynamicky budou měnit podle roviny, ve které se kurzor nachází. Při definování prvního koncového bodu objektu (například čáry) kliknutím se kreslení skici uzamkne na aktuální rovinu. Poznámka Pokud se pod kurzorem nenachází rovina souřadnicového systému, plocha modelu nebo referenční rovina, objekt se umístí do jedné ze tří hlavních rovin dokumentu. Systém automaticky vybere rovinu, která je v pohledu nejplošší. Uzamknutí roviny skici Mnoho kreslicích příkazů vyžaduje pro vkládání 2D geometrie do 3D modelového prostoru uzamknutou rovinu skici. Uzamknout rovinu skici je možné dvěma způsoby: Automatickým uzamknutím, při kterém aktivní příkaz rovinu skici uzamkne a spuštění dalšího příkazu ji odemkne. To usnadňuje zahájení práce. spse01510 Tvorba skici 4-3

20 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Ruční uzamknutí, při kterém rovinu skici uzamknete a později ji odemknete. To je užitečné pro složité skici nebo skici, jejichž geometrie zasahuje za hranice roviny skici. Synchronní skici uzamknuté k plochám Synchronní skica nakreslená na ploše modelu se k ploše automaticky uzamkne. Při přesunu plochy se skica přesunuje spolu s plochou. Ve výchozím nastavení je možnost aktivních pravidel Zohlednit roviny skic zapnuta. Skicu je možné na ploše modelu odemknout tak, že v aktivních pravidlech vypnete možnost Zohlednit roviny skic. Jestliže je skica nakreslena na ploše modelu, která je koplanární s základní referenční rovinou, skica se k ploše modelu neuzamkne. Orientace osy X roviny skici Při zvýraznění roviny souřadnicového systému, rovinné plochy nebo referenční roviny, ve které chcete kreslit skicu, se automaticky zobrazí výchozí orientace osy X (1). Když definujete rovinu skici výchozí osa X je zvýrazněná (1), můžete pomocí klávesových zkratek změnit její orientaci. Můžete například vybrat další lineární hranu stiskem klávesy N (2) nebo předchozí lineární hranu stiskem klávesy B (3). 4-4 Tvorba skici spse01510

21 Kreslení synchronních skic součástí Platné klávesové zkratky k definování orientace osy X roviny skici jsou při definici roviny skici zobrazeny na panelu výzev. Orientace osy X (1) (2) skici určuje zarovnání textu kót a vodorovné a svislé osy pro vodorovné a svislé vazby. Oblasti skici Při kreslení 1D objektů skic, které tvoří uzavřenou oblast, se v dokumentu součásti nebo plechu tato uzavřená oblast automaticky zobrazí jako oblast skici (1). Při práci ve stínovaném pohledu se zobrazuje také stínovaná. spse01510 Tvorba skici 4-5

22 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí V dokumentu součásti nebo plechu je možné pomocí oblastí skic výběrovým nástrojem vytvořit prvky. Oblasti skic se vytvářejí automaticky z uzavřených sad objektů skici (1) nebo v případě, že objekty skici a jedna nebo více hran modelu tvoří uzavřenou oblast (2). Při kreslení můžete vypnout oblasti skic. To provedete vymazáním příkazu Povolit oblasti, který je umístěn v místní nabídce při výběru skici ve stromu modelu. Pomocí příkazu Povolit oblasti můžete výběr oblastí znovu zapnout. Příkaz Povolit oblasti není v dokumentu sestavy dostupný. Přidání kót a geometrických vazeb Přidáním kót a geometrických vazeb můžete ovládat velikost, tvar a pozici objektů skici. Kóty a geometrické vazby lze vkládat také vzhledem k hlavním osám souřadnicového systému. To je zvláště užitečné u symetrických součástí při pozdějších úpravách návrhu. Například kóty 10 mm a 22,5 mm byly vloženy vzhledem k osám X a Z základního souřadnicového systému. Poznámka Geometrické vazby můžete zobrazit nebo skrýt pomocí příkazu Zobrazit vazby. Funkční vazby můžete definovat také v tabulce proměnných. 4-6 Tvorba skici spse01510

23 Kreslení synchronních skic součástí Zachování vodorovných a svislých kót vzhledem ke geometrii skici Chcete-li, aby kóty zůstaly vodorovné a svislé vzhledem ke geometrii skici, můžete přesunout počátek roviny skici a změnit orientaci její osy X pomocí příkazu Přesunout počátek na kartě Tvorba skici. To umožňuje kreslení a kótování na různých koplanárních plochách jedné skici a zároveň zachování orientace textu kót a vazeb vzhledem k hraně na ploše (viz obrázek). Tvorba prvků pomocí skic Při tvorbě prvku v dokumentu součásti nebo plechu pomocí skici se ve výchozím nastavení objekty skici automaticky zpracují a přenesou do sady Použité skici a kóty skici se automaticky migrují na příslušné hrany modelu, jestliže je to možné. Poznámka Po vytvoření prvku v synchronním modelu jej již geometrie původní skici nebude řídit. Pomocí příkazu Přenést geometrii a kóty v místní nabídce při výběru skici ve stromu modelu je možné řídit, zda se při tvorbě prvků pomocí skici objekty skici zpracují a kóty migrují. spse01510 Tvorba skici 4-7

24 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Úprava skic Objekty skici je možné přesouvat a měnit jejich velikost pomocí výběrového nástroje. Objekty skici je možné upravovat také pomocí různých příkazů, například K dalšímu, Oříznout, Zrcadlit, Měřítko, Otočit, Roztáhnout a dalších. Při použití těchto příkazů vyberete nejprve příkaz a potom pomocí výzev upravte požadované objekty. Tvorba skic a strom modelu Nakreslené skici se zobrazují ve stromu modelu. Strom modelu také obsahuje základní souřadnicový systém, PMI kóty, základní referenční roviny, vytvářené prvky, použité skici a další objekty. Jednotlivé skici nebo všechny skici v dokumentu zobrazíte nebo skryjete pomocí zaškrtávacích políček ve stromu modelu a příkazů v jeho místní nabídce. Po výběru názvu skici ve stromu modelu můžete pomocí příkazů v místní nabídce provádět následující úkony: odstranit skicu, vyjmout, kopírovat a vložit skicu, přejmenovat skicu. 4-8 Tvorba skici spse01510

25 Kreslení synchronních skic součástí Přesun skic Někdy je nutné v prostoru přesunout nebo otočit celou skicu. Při výchozím nastavení je při výběru objektů skici v grafickém okně pomocí výběrového nástroje možné vybrat pouze oblast skici nebo vybraný objekt skici. Chcete-li vybrat celou skicu, můžete vybrat její položku ve stromu modelu nebo skicu vybrat v grafickém okně pomocí rychlého výběru. Pomocí kruhového ovladače potom můžete skicu přesouvat nebo otáčet. Jestliže není možnost Sloučit koplanární skici pro jednu ze skic vymazána a jestliže se skica přesune tak, že je koplanární s jinou skicou, dvě skici se sloučí do jedné skici. Skici a asociativita Geometrie skici není přímo asociativní s rovinou nebo plochou, ve které je kreslena. Pokud přesunete rovinu nebo plochu, ve které je skica nakreslena, geometrie skici se přesune pouze v případě, že je také součástí výběrové sady. Toto se netýká skic kreslených v hlavních rovinách základního souřadnicového systému nebo v základních referenčních rovinách, protože ty jsou v prostoru pevně umístěny. Je možné použít 2D geometrické vazby mezi objekty skici a hranami modelu. Pokud se hrany modelu přesunou, objekty skici a geometrické vazby se aktualizují. spse01510 Tvorba skici 4-9

26 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Obnovení skic Pomocí příkazu Obnovit v místní nabídce lze obnovit skicu do původního umístění v modelu. To je užitečné v případě, že chcete pomocí této skici vytvořit další prvek na jiném místě v modelu nebo jste odstranili prvek, který použitá skica popisovala. Promítnutí objektů do skici Pomocí příkazu Promítnout do skici na kartě Tvorba skici můžete promítnout hrany modelu nebo objekty skici do aktuální roviny skici. Promítnuté objekty skici jsou asociativní k rodičovskému objektu. Pokud tento rodičovský objekt upravíte, promítnutý objekt se zaktualizuje. Poznámka Asociativní propojení mezi rodičovským a promítnutým objektem se při tvorbě prvku pomocí promítnutých objektů zruší. Oblasti Definice Pomocný objekt se používá k tvorbě objemového prvku tvořeného rovinnými a nerovinnými plochami. Oblast je uzavřená oblast tvořená objekty skici nebo kombinací objektů skici a hran součásti. Oblasti vznikají při vkládání 2D geometrie skici do roviny skici nebo na plochy součásti. Oblasti se vytvářejí v případě, že sada objektů skici nebo hran modelu tvoří uzavřenou oblast. Oblasti jsou vedlejším produktem uzavřené skici. Nevybrané oblasti se zobrazí stínované světle modrou barvou Tvorba skici spse01510

27 Kreslení synchronních skic součástí Příklady oblastí Výběr oblasti Jak se kurzor přesunuje nad oblast, oblast se zobrazí stínovaná světle hnědou barvou. Pokud je oblast vybraná, zobrazí se stínovaná zelenou barvou. Oblasti lze vybírat jak před výběrem akce, tak v průběhu definování příkazu. spse01510 Tvorba skici 4-11

28 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Cvičení: Tvorba oblastí Nakreslete skicu a sledujte, jak se vytvářejí oblasti a jak se vybírají. Toto cvičení naleznete v dodatku B. Otevřené skici Oblast netvoří otevřená skica, která není v jedné rovině s plochou tělesa nebo je v jedné rovině s plochou tělesa, ale nedotýká se hrany plochy ani ji neprotíná. Oblast se vytvoří spojením nebo protnutím otevřené skici a rovnoběžné hrany plochy. Poznámka Při tvorbě prvků těles se otevřené skici používají příkazem Vysunout. Definujte stranu, na kterou se má přidat materiál, přičemž skica se automaticky uzavře podle nejbližší plochy a vytvoří prvek tělesa. Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním prostředí Pomocí synchronních skic lze vytvořit synchronní i sekvenční prvky. Sekvenční skici nelze použít k tvorbě synchronních prvků, protože v synchronním prostředí nelze vybrat sekvenční objekty. Synchronní skici lze vybrat pouze při tvorbě sekvenčního prvku pomocí možnosti Vybrat ze skici v Profilu. Úprava sekvenčního prvku vytvořeného synchronní skicou Sekvenční prvky jsou řízeny skicami. Definici řezu sekvenčního prvku lze upravit pouze úpravou řídící skici. Pomocí následujících metod lze upravovat synchronní skicu, která řídí sekvenční prvek Tvorba skici spse01510

29 Kreslení synchronních skic součástí Přímá úprava synchronní skici Krok 1: Krok 2: Krok 3: Zapněte zobrazení řídící synchronní skici. Vyberte objekt skici, který chcete upravit. Můžete vybraný element skici přesunout a/nebo změnit vlastnosti objektu na panelu příkazu. Úprava kót skici Poznámka Pomocí této metody nelze upravovat ani přidávat vazby synchronní skici. Poznámka Sekvenční prvek se při úpravách synchronní skici dynamicky aktualizuje. Úprava prvku (Upravit profil) Krok 1: Krok 2: Vyberte sekvenční prvek, který chcete upravit. Klikněte na příkaz Upravit profil v rámečku Úprava prvku. Krok 3: Krok 4: Prostředí modelování se přepne na synchronní. Nyní můžete bez omezení upravovat synchronní skicu. Když úpravy synchronní skici dokončíte, aktivací sekvenčního prostředí zobrazíte změny prvku. Úprava prvku (dynamické úpravy) Krok 1: Krok 2: Vyberte sekvenční prvek, který chcete upravit. Klikněte na příkaz Dynamické úpravy v rámečku Úprava prvku. Krok 3: Zobrazí se řídící synchronní skica. Upravte podle potřeby synchronní skicu. Vlastnosti synchronní skici v sekvenčním modelování Kóty synchronní skici nejsou migrovány na sekvenční prvky. Synchronní skici nejsou při tvorbě sekvenčního prvku zpracovány. spse01510 Tvorba skici 4-13

30 Kapitola 4 Kreslení synchronních skic součástí Synchronní skici mohou řídit sekvenční prvky. Synchronní skici se zobrazí v sekvenčním prostředí. Oblasti jsou vypnuty. Synchronní skici jsou zobrazeny pomocí synchronních stylů a barev. Když používáte Výběrový nástroj v sekvenčním prostředí, objekty synchronní skici lze vybrat jako jednotlivé objekty. Synchronní skici lze přesouvat pomocí kruhového ovladače. Přesouvá se celá skica (ne jednotlivé objekty). V sekvenčním prostředí nejsou příkazy geometrie a vazeb synchronní skici dostupné. Synchronní a sekvenční skici nelze v sekvenčním prostředí kopírovat Tvorba skici spse01510

31 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Kreslení sekvenčních skic umožňuje vytvořit základní funkční požadavky součásti před tvorbou jakýchkoli prvků. Skicu lze nakreslit na referenční rovině pomocí příkazu Skica v prostředích součásti a plechu. Tyto skici potom můžete použít pro tvorbu prvků založených na profilu. Náčrt součásti před jejím modelováním s sebou přináší několik výhod: Umožňuje kreslit více profilů na jedné referenční rovině. Umožňuje definovat vazby, například tečnost nebo shodnost, mezi profily na různých referenčních rovinách. Umožňuje kreslit požadované profily bez okamžité nutnosti následné tvorby prvků. Kreslení sekvenčních skic Po kliknutí na tlačítko Skica a výběru referenční roviny nebo rovinné plochy se zobrazí pohled profilu. Pomocí příkazů pro kreslení potom můžete kreslit 2D geometrii. Nakreslené objekty skici jsou přiřazeny k aktivní hladině. Například při práci se složitou skicou, pomocí níž bude vytvořen prvek vzniklý spojením profilů, můžete uspořádat objekty do více hladin. Poznámka Další informace o 2D kreslení v Solid Edge nabízí následující související témata: Kreslení v Solid Edge a Kreslení profilů. Chcete-li nastavit umístění a velikost profilů, je možné přidat kóty a vazby. Funkční vazby můžete definovat také v tabulce proměnných. Skici ukládejte pomocí příkazů Uložit a Uložit vše. Po dokončení kreslení zavřete pohled profilu pomocí tlačítka Návrat na panelu příkazu. Další informace o kreslení skic naleznete v tématu Kreslení 2D objektů. spse01510 Tvorba skici 5-1

32 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Skici a strom modelu Skici jsou na kartě Strom modelu zobrazeny stejným způsobem jako prvky. Ve stromu modelu je zobrazíte nebo skryjete pomocí příkazu Zobrazení stromu modelu: Skici v místní nabídce. Pomocí stromu modelu můžete změnit pořadí nebo přejmenovat skicu stejně jako jiné prvky. Zobrazení skic Je možné řídit zobrazení jednotlivých skic nebo všech skic v dokumentu. Chcete-li zobrazit nebo skrýt všechny skici, použijte příkazy Zobrazit vše: Skici a Skrýt vše: Příkazy skici. Jednotlivé skici se zobrazí nebo skryjí výběrem skici v okně aplikace nebo ve stromu modelu a pomocí příkazů Zobrazit a Skrýt v místní nabídce. Ve skice lze nastavit zobrazení objektů také přiřazením objektů skici k logické sadě hladin a zobrazením nebo skrytím hladin. Když je skica aktivní, je zobrazena pomocí barvy Profil. Když skica není aktivní, je zobrazena pomocí barvy Konstrukce. Požadované barvy můžete změnit pomocí příkazu Možnosti. Tvorba prvků pomocí skic Pomocí skic můžete vytvářet prvky následujícími způsoby: Přímo, kliknutím na tlačítko Vybrat ze skici na panelu příkazu prvku. Nepřímo, kliknutím na tlačítko Kreslit na panelu příkazu prvku a následným asociativním zkopírováním geometrie skici na aktivní rovinu profilu pomocí příkazu Zahrnout. Přímé použití skic Pokud nejsou nutné žádné úpravy profilu, můžete použít profily skic přímo. Při tvorbě sekvenčního prvku klikněte na tlačítko Vybrat ze skici na panelu příkazu prvku. Potom je možné vybrat jeden nebo více profilů skici. Po kliknutí na tlačítko Potvrdit na panelu příkazu se vybrané profily zkontrolují, zda jsou platné pro vytvářený typ prvku. Pokud například vytváříte sekvenční základní prvek, musí být vybraný profil uzavřený. Pokud vyberete otevřený profil nebo více profilů, zobrazí se chybové hlášení. Pomocí tlačítka Zrušit výběr (x) na panelu příkazu zrušíte výběr profilů. Sekvenční prvky vytvořené pomocí načrtnutých profilů jsou asociativní se skicou a při její úpravě se aktualizují. 5-2 Tvorba skici spse01510

33 Kreslení sekvenčních skic součástí Nepřímé použití skic Pokud je profil skici před tvorbou prvku nutné upravit, musíte jej nejprve zkopírovat do aktivní roviny profilu pomocí příkazu Zahrnout. Po kliknutí na tlačítko Kreslit profil na panelu příkazu prvku a definování požadované roviny profilu se zobrazí pohled profilu. Objekty z profilů skici se do aktivní roviny profilu kopírují pomocí příkazu Zahrnout. Po zkopírování objektů skici je můžete upravit pomocí příkazů pro kreslení. Někdy například může být nutné přidat objekty do profilu, který skica neobsahuje. Mezi objekty na aktivní rovině profilu a skicu lze také přidávat kóty a vazby. Kopírované objekty skici jsou asociativní se skicou a při úpravě kót skici se aktualizují. Úprava skic Objekty skici se upravují pomocí panelu příkazu nebo úchopových bodů objektů. Při úpravě objektu se mohou změnit i jiné objekty. Výběr objektů Pomocí výběrového nástroje můžete objekty vybírat několika způsoby: Chcete-li vybrat jeden objekt, umístěte nad něj kurzor a jakmile se zvýrazní, klikněte. Více objektů vyberete stiskem klávesy Ctrl nebo Shift při výběru objektů. Všechny 2D objekty zobrazíte stisknutím kláves Ctrl+A. Není nutné, aby byl příkaz Výběrový nástroj aktivní. Chcete-li výběr objektu zrušit, stiskněte klávesu Shift nebo Ctrl a klikněte na objekt. Více objektů pomocí výběrového okna vyberete definováním okna přetažením kurzoru. Pomocí tlačítka Možnosti na panelu příkazu Výběrový nástroj se zadávají požadovaná kritéria pro vyhledávání. Panely příkazů Po výběru objektu jej můžete upravit změnou hodnot na panelu příkazu. Zadáním nové hodnoty do pole Délka na panelu příkazu například změníte délku čáry. spse01510 Tvorba skici 5-3

34 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Úchopové body objektů Objekt upravíte také pomocí jeho úchopových bodů. Úchopový bod objektu je představován čtvercem na objektu, například na konci čáry nebo ve středu oblouku. Objekt lze upravit dynamickým přetažením úchopového bodu. Nejprve vyberte objekt a potom jej přetažením úchopového bodu upravte. Čáry přetažením úchopového bodu změníte délku nebo úhel čáry. Oblouky upravíte je přetažením úchopového bodu koncového bodu, poloviny nebo středu. Zaoblení a zkosení přetažením úchopového bodu změníte velikost zaoblení nebo zkosení. Skici a prvky vzniklé rotací Skici sloužící k tvorbě sekvenčních prvků vzniklých rotací musí mít definovanou osu. Pokud vyberete profil skici, který nemá osu, zobrazí se chybové hlášení. Vytvářený prvek vzniklý rotací musíte zrušit a definovat osu v otevřené skici. Skici a příkazy tažení a spojení profilů Kreslení skic je obzvláště užitečné při tvorbě tažených prvků a prvků vzniklých spojením profilů. Protože příkaz Skica umožňuje definovat vazby mezi profily na jednotlivých rovinách, je možné snáze definovat vazby nutné k řízení prvků. Možnost zavřít okno profilu skici bez tvorby prvku může být také užitečná při kreslení profilů tažených prvků a prvků vzniklých spojením profilů. Převod dat 2D výkresového pohledu na 3D skicu Pomocí příkazu Vytvořit 3D převedete data dvojrozměrného výkresového pohledu do trojrozměrné skici. Příkaz zobrazí dialogové okno Vytvořit 3D, pomocí kterého můžete určit objekty ve výkresovém pohledu, které chcete do skici zahrnout. Před výběrem objektů, které chcete ve skicách zahrnout, je nutné vybrat šablonu pro tvorbu souboru součásti, sestavy nebo plechu. Po výběru souboru šablony zadejte úhel promítnutí, který chcete použít při tvorbě skic v novém dokumentu. Po zadání úhlu promítnutí vyberte typ pohledu objektů zahrnutých ve skice: Složené základní pohledy jsou ortogonální nebo zarovnané se základním pohledem. Výběrem tohoto typu pohledu lze definovat základní pohled. Složené pomocné pohledy jsou pravé pomocné pohledy, které jsou obecně odvozené ze základních pohledů a vyžadují čáru složení pro určení hrany nebo osy, kolem které bude pohled složen. Kopírované pohledy nejsou ortogonální a nemusí být zarovnané se základním pohledem. Tyto pohledy jsou vkládány jako skici na stejné rovině jako naposledy definovaný základní pohled v souboru výkresu. 5-4 Tvorba skici spse01510

35 Kreslení sekvenčních skic součástí Jakmile zadáte tyto informace, můžete začít s výběrem geometrie vytvářející skici. Je možné zahrnout čáry, oblouky, kružnice a křivky, stejně jako řetězce čar vytvořené při importu dat. Více objektů můžete vybrat pomocí výběrového okna přetažením myši nebo kliknutím na jednotlivé objekty se stisknutou klávesou Shift. Pokud vyberete možnost Složit základní pohledy nebo Složit pomocné pohledy a nejedná se o základní pohled, je možné po výběru všech objektů pro pohled kliknout na tlačítko Čára složení. Tlačítko Čára složení umožňuje definovat čáru nebo bod v ortogonálním nebo pomocném pohledu za účelem složení základního pohledu. Chcete-li definovat další pohled, klikněte na tlačítko Nový pohled a vyberte nový pohled. spse01510 Tvorba skici 5-5

36 Kapitola 5 Kreslení sekvenčních skic součástí Pokračováním v tomto postupu můžete definovat libovolné množství dalších pohledů. Po definování všech pohledů spusťte kliknutím na tlačítko Dokončit prostředí součásti nebo plechu, kde vytvoříte soubor modelu, ve kterém jsou pohledy vloženy jako skici. 5-6 Tvorba skici spse01510

37 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Příkazy pro tvorbu objektů skici a pro manipulaci s nimi se nacházejí na kartě Tvorba skici (1) ve skupině Kreslit (2). Kreslení 2D objektů V Solid Edge můžete kreslit 2D objekty, které vám pomohou při řešení různých úkolů. Pomocí 2D objektů můžete například vytvářet prvky v prostředí součásti a kreslit rozvržení v prostředí sestavy. V prostředí výkresu můžete pomocí 2D kreslicích nástrojů vykonat širokou škálu úkolů, například kreslení skic od počátku v 2D pohledech, tvorbu grafiky v 2D pohledech, tvorbu grafiky v listu pozadí a definování rovin řezu pro řezy. Kreslicí příkazy, vazby a kóty fungují podobně ve všech prostředích. Kreslicí příkazy a nástroje Je možné kreslit jakýkoliv typ 2D geometrických objektů v Solid Edge, například čáry, oblouky, kružnice, b-spline křivky, obdélníky a polygony. Pomocí Solid Edge lze provádět také následující úkony: přesunutí, otočení a zrcadlení objektů a nastavení jejich měřítka, spse01510 Tvorba skici 6-1

38 Kapitola 6 Kreslicí příkazy oříznutí a protažení objektů, přidání zkosení a zaoblení, tvorba přesné grafiky ze skici nakreslené od ruky, změna barvy objektů. Nástroje Úchopové body, Oblast výběru a Mřížka, které používají kreslicí příkazy, umožňují jednoduše vytvářet vztahy mezi objekty, definovat logiku skici již při jejím kreslení a zadávat přesné souřadnice umístění vzhledem k jakémukoli bodu ve výkresu. Zadání kreslicího příkazu Pomocí kreslicích příkazů Solid Edge zadejte pozici kliknutím myši v grafickém okně nebo zadáním hodnot do polí na panelu příkazu. Přesné pořadí zadání není vyžadováno. Často bývá výhodné kombinovat zadání v grafickém okně a na panelu příkazu. Například je možné zadat na panelu příkazu délku čáry, stisknutím klávesy Enter nebo Tab uzamknout hodnotu a potom v grafickém okně nastavit orientační úhel čáry. Nebo můžete nakreslit přibližnou velikost a orientaci odpovídající vaší představě a potom zadat přesné hodnoty na panelu příkazu. Pomocí možnosti Barva čáry na panelu příkazu objektů je možné použít pro 2D objekty barvy. Vlastní barvy můžete definovat kliknutím na možnost Další v dialogovém okně Barvy. Výkonné kreslení Při kreslení software dočasně dynamicky zobrazuje kreslený objekt (1). Toto dočasné zobrazení ukazuje, jak by vypadal, pokud byste kliknuli myší v aktuální pozici kurzoru. Hodnoty v polích panelu příkazu se aktualizují při pohybu kurzoru, dokud nekliknete na bod, který plně definuje kreslený objekt. Tím máte stále k dispozici aktuální informace o velikosti, tvaru, umístění a dalších vlastnostech kresleného objektu. Při uzamčení hodnoty zadáním do pole na panelu příkazu dynamické zobrazení kresleného objektu zobrazí, že hodnota je uzamknuta. Pokud například uzamknete délku čáry, délka dynamické čáry se nezmění při nastavení úhlu pomocí přesunutí 6-2 Tvorba skici spse01510

39 Kreslicí příkazy kurzoru. Pokud chcete odemknout hodnotu, je nutné dvojitým kliknutím myši v poli a stisknutím kláves Backspace nebo Delete smazat obsah pole hodnoty. Použití a zobrazení vazeb Při kreslení příkaz Úchopové body rozpozná a použije 2D vazby ovládající velikost, tvar a umístění objektu. Při provádění změn pomáhají vazby zachovat vlastnosti, které nechcete změnit. Když se u kurzoru zobrazí indikátor vazby, můžete kliknutím tuto vazbu použít. Pokud se například při umísťování koncového bodu čáry zobrazí indikátor vazby vodorovnosti, čára bude nakreslena přesně vodorovně. Vazby je možné pro objekty zadat i po jejich nakreslení. Úchopové body vazeb zobrazené u geometrie ukazují vztahy mezi objekty. Jakákoliv vazba může být odstraněna smazáním její značky. Značky vazeb lze zobrazit nebo skrýt pomocí příkazu Zobrazit vazby. Udržování vazeb Je možné kreslit a upravovat 2D objekty způsobem, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám. Pomocí vazeb mohou být skici a výkresy sestavy asociativní nebo je můžete kreslit volně bez vazeb. Při kreslení 2D objektů v dokumentu součásti se 2D vazby udržují. Udržování vazeb mezi 2D objekty je učiní vzájemně asociativní. Při úpravě 2D objektu, který souvisí s jiným 2D objektem, bude jiný objekt automaticky aktualizován. Například pokud přesunete kružnici, která má vazbu tečnosti s čárou, posune se také čára tak, aby objekty zůstaly tečné. Objekty lze kreslit volně neboli neasociativně. Při úpravě neasociativní části skici sestavy nebo výkresu lze volně posouvat změněnými objekty beze změny dalších částí modelu. Pokud například přesunete kružnici, která je tečná s čárou (ale nemá s čárou vazbu tečnosti), čára se s kružnicí neposune. spse01510 Tvorba skici 6-3

40 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Pomocí přepínače Udržovat vazby můžete určit, zda bude kreslení a úprava 2D objektů ve skicách a výkresech probíhat volně nebo asociativně. Poznámka Při tvorbě synchronního prvku pomocí 2D objektu se objekty skici přesunou do skupiny Použité skici ve stromu modelu. Jak fungují 2D vazby Objekt, u kterého nejsou použity žádné vazby, může být přesunut a změněn různými způsoby. Například pokud mezi dvěma čarami (1) nejsou žádné vazby, můžou být tyto čáry přesunuty a pozměněny bez vzájemného ovlivnění. Jestliže mezi těmito dvěma čarami použijete vazbu kolmosti (2) a přesunete jednu z nich, čáry zůstanou kolmé. Při použití vazby mezi objekty je vazba při úpravě obou objektů zachována. Například: Pokud čára a oblouk sdílí vazbu tečnosti, zůstanou oba objekty tečné i v případě, že jeden z nich bude upraven. Pokud čára a oblouk sdílí vazbu spojení, zůstanou spojené i v případě, že jeden z nich bude upraven. 6-4 Tvorba skici spse01510

41 Kreslicí příkazy Vazby také zachovávají tvarové vlastnosti, například velikost, umístění a orientaci. Můžete změnit velikost dvou kružnic na shodnou pomocí vazby shodně. Pomocí vazby rovnoběžnosti můžete změnit orientaci dvou čar na rovnoběžnou. Pomocí vazby spojení můžete spojit čáru a oblouk. Vazba může také zachovávat tvarové vlastnosti jednotlivých objektů. Čáru můžete například nastavit tak, aby byla vodorovná. Čára zůstane vodorovná dokonce i při změně umístění a délky. Konstrukční objekty U 2D objektů nakreslených v dokumentu součásti nebo sestavy je možné určit, zda má být objekt považován za konstrukční objekt. Příkaz Konstrukční na kartě Tvorba skici umožňuje určit, že objekt je konstrukčním objektem. Konstrukční objekty se nepoužívají k tvorbě prvků slouží pouze jako pomůcky při kreslení. Konstrukční objekty mají čárkovaný styl čáry. Oblasti výběru Pomocí oblastí výběru interpretuje Solid Edge během kreslení a úprav objektů vaše záměry. Pomocí oblastí výběru je možné kreslit a upravovat objekty mnoha způsoby s použitím menšího množství příkazů. Pro každý typ objektu není nutné vybírat různé příkazy. Jak fungují oblasti výběru Když zahájíte kreslení určitého objektu, rozdělí software oblast okolo místa kliknutí do čtyř kvadrantů. Pokud například kreslíte čáru, která je spojena s kružnicí, zobrazí se čtyři oblasti výběru okolo bodu, kde jste klikli (1). Pomocí dvou z těchto oblastí je možné nakreslit čáru tečnou s kružnicí. Pomocí zbývajících dvou oblastí je možné nakreslit čáru kolmo nebo v jiné relativní orientaci ke kružnici. spse01510 Tvorba skici 6-5

42 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Přesouváním kurzoru přes některou z těchto oblastí směrem k místu dalšího kliknutí můžete programu napovědět, co chcete dále provést. Tím je možné nastavit, zda je čára tečná s kružnicí (1), kolmá ke kružnici (2) nebo má jinou orientaci (3). Poslední oblast výběru, do které přesunete kurzor, je aktivní. Aktivní oblast výběru je možné změnit přesunutím kurzoru zpět do kruhové oblasti a potom opustit kruh přes požadovaný kvadrant do místa dalšího kliknutí. Velikost oblasti výběru Velikost oblastí výběru je možné změnit pomocí příkazu Úchopové body na kartě Tvorba skici. Pomocí možnosti Oblast výběru na kartě Kurzor v dialogovém okně Úchopové body je možné nastavit velikost oblasti výběru. Kreslení čar tečných nebo spojených se zakřivenými objekty S pomocí oblastí výběru při kreslení čáry můžete nakreslit čáru tečnou s kružnicí nebo obloukem. Můžete také nakreslit čáru, která je spojená s kružnicí nebo obloukem, ale není s ní tečná. Čáru tečnou ke kružnici je možné nakreslit umístěním prvního koncového bodu čáry kliknutím na bod na kružnici (1). Potom přesuňte kurzor z oblasti výběru v tečném směru. Při pohybu kurzorem čára zůstává tečná s kružnicí. A potom umístěním druhého koncového bodu čáry umístěním kurzoru do požadované pozice (2) a kliknutím. 6-6 Tvorba skici spse01510

43 Kreslicí příkazy Pokud nechcete, aby byla čára tečná ke kružnici, je možné přesunout kurzor zpět do oblasti výběru potom ven přes některou z kolmých oblastí (1) před umístěním druhého koncového bodu čáry kliknutím. Při přesunu kurzoru přes kolmé oblasti je také možné nakreslit čáru tak, aby nebyla kolmá ke kružnici (2) a (3). Pomocí příkazu Čára je také možné nakreslit sérii spojených čar a oblouků. Stisknutím kláves L a A na klávesnici je možné přepínat mezi kreslením přímých nebo obloukových segmentů. Při přepnutí režimů se zobrazí oblasti výběru (1) a (2) v bodu posledního kliknutí. Pomocí oblastí výběru je možné nastavit, zda bude nový objekt tečný, kolmý nebo se bude nacházet v jiné orientaci k předchozímu objektu. Kreslení tečných nebo kolmých oblouků Pomocí oblastí výběru můžete změnit výsledek příkazu Tečný oblouk. Oblouk tečný s čarou nakreslíte umístěním prvního koncového bodu oblouku kliknutím na bod na čáře. Potom přesuňte kurzor z oblasti výběru v tečném směru a kliknutím umístěte druhý koncový bod oblouku. Pokud nechcete, aby byl oblouk tečný s čarou, můžete přesunout kurzor zpět do oblasti výběru a potom ven přes kolmou oblast před kliknutím pro umístění druhého koncového bodu oblouku. spse01510 Tvorba skici 6-7

44 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Kreslení oblouků pomocí tří bodů Při použití příkazu Oblouk třemi body je možné pomocí oblastí výběru zadat tři body v libovolném pořadí. Pomocí oblastí výběru je také možné změnit směr oblouku. Oblasti výběru používané v příkazu Oblouk třemi body nejsou rozděleny do kvadrantů. 6-8 Tvorba skici spse01510

45 Kreslicí příkazy Konstrukční geometrie Konstrukční geometrie slouží ke snadnějšímu kreslení profilu a definici jeho vazeb, ale není použita při tvorbě stěn prvku. Při tvorbě profilu je konstrukční geometrie ignorována. Příkaz Konstrukční změní objekt profilu nebo objekt skici na konstrukční objekt. Konstrukční objekty používají styl dvojité čerchované čáry, proto je lze odlišit od ostatních objektů. Například lze nastavit umístění desek na profilu nebo skice pomocí konstrukčních čar pod úhlem 45 stupňů. Konstrukční čáry usnadňují úpravu umístění desek, ale neslouží k tvorbě objemového modelu. Úprava 2D objektů Solid Edge nabízí širokou škálu nástrojů pro úpravu 2D objektů. Nástroje pro 2D kreslení a úpravy pracují společně, proto můžete upravovat profily, skici a 2D výkresy přímo při práci. spse01510 Tvorba skici 6-9

46 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Použití úchopových bodů objektů Velikost, umístění nebo orientaci objektu je možné změnit pomocí kurzoru. Jestliže vyberete objekt pomocí výběrového nástroje, jeho úchopové body se zobrazí v klíčových místech. Přetažením jednoho z úchopových bodů vybraného objektu můžete změnit tvar objektu. Na prvním obrázku je zobrazen účinek přetažení koncového úchopového bodu. Druhý obrázek zobrazuje účinek přetažení úchopového bodu poloviny Tvorba skici spse01510

47 Kreslicí příkazy Přesouvání a kopírování objektů pomocí myši Vybraný objekt lze také přesunout přetažením, aniž by se změnil jeho tvar. Umístěte kurzor tak, aby nebyl nad úchopovým bodem, a přetáhněte objekt jinam. Chcete-li objekt zkopírovat, stiskněte při jeho přetažení klávesu Ctrl. Použití vazeb mezi objekty Geometrické vazby můžete vytvářet při kreslení nebo po kreslení. Chcete-li použít geometrickou vazbu na existující objekt, vyberte příkaz dané vazby a potom vyberte objekt, ke kterému chcete přidat vazbu. Jestliže použijete vazbu na objekt, objekt se změní podle jejích podmínek. Pokud čára a oblouk nejsou tečné (1), použití vazby tečně upraví jeden nebo oba objekty tak, aby byly tečné (2). Při použití příkazů vazeb umožňuje software vybrat pouze objekty, které jsou platnými vstupy pro daný příkaz. Například při použití příkazu Soustředně příkaz umožní vybrat pouze kružnice, oblouky nebo elipsy. spse01510 Tvorba skici 6-11

48 Kapitola 6 Kreslicí příkazy Změny vazeb Vazbu můžete odstranit stejným způsobem, jako když odstraňujete jakýkoliv jiný objekt, tedy výběrem značky vazby a stisknutím klávesy Delete na klávesnici. Kóty jako vazby Řídicí kóty jsou vazby, které umožňují zachovat charakteristiky, například velikost, orientaci a umístění objektu. Jestliže vložíte řídicí kótu na nebo mezi objekty, můžete změnit okótované objekty upravením hodnoty kóty. Není tedy třeba odstranit ani znovu nakreslit objekty v rozdílných velikostech. Například můžete okótovat poloměr oblouku k zachování jeho velikosti (1) a potom úpravou hodnoty kóty poloměru změnit jeho velikost (2). Chcete-li vytvořit kótovací vazby, vyberte kótovací příkaz a klikněte na objekty, které chcete řídit. Změna objektů s vazbami Jestliže upravujete 2D objekty, objekty se automaticky upravují tak, aby zachovaly použité vazby. Například při přesunutí objektu, který sdílí rovnoběžnou vazbu s jiným objektem, se další objekt přesune tak, aby byla zachována rovnoběžnost. Pokud čára a oblouk sdílí vazbu tečnosti, zůstanou oba objekty tečné i v případě, že jeden z nich bude upraven. Pokud chcete změnit objekt přidáním nebo odebráním vazby a objekt se nezmění tak, jak jste očekávali, může být ovládán řídící kótou. Je možné přepnout kótu z řídící na řízenou a potom provést změnu. Úpravy objektů: oříznutí, protažení, rozdělení, zaoblení, zkosení, odsazení a roztažení Jestli vytváříte skicu tak, že je nejdříve velká a potom se zmenší nebo je nejdříve malá a potom naroste, vazby umožňují vytvořit skicu a potom ji rozvíjet bez kreslení každého objektu v jeho přesné velikosti. Nástroje Solid Edge umožňují změnit skicu a zachovat přitom použité vazby Tvorba skici spse01510

49 Kreslicí příkazy Solid Edge nabízí příkazy k oříznutí, protažení nebo rozdělení objektů. Příkaz Oříznout ořízne objekt až k průsečíku s dalším objektem. Chcete-li použít tento příkaz, klikněte na část, která se má oříznout. Přetažením kurzoru přes část, která má být oříznuta, je možné oříznout jeden nebo více objektů. Je také možné vybrat objekty, kterými chcete ořezávat. Tento výběr nahradí výchozí možnost ořezávání pouze k nejbližšímu objektu. Chcete-li vybrat objekt, kterým se má ořezávat, při výběru objektu stiskněte klávesu Ctrl. Pokud byste například běžným způsobem vybrali čáru (1) jako objekt, který má být oříznut, byl by oříznut v průsečíku dalšího objektu (2). Můžete však vybrat hrany (3) a (4) jako objekty, kterými se má ořezávat, a objekt bude oříznut v průsečíku s těmito hranami. spse01510 Tvorba skici 6-13

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.2 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.2 Pomůcky pro přesné kreslení Mají usnadnit přesné zadávání souřadnic. Definice souřadnic z PŘ nejde vždy použít. Doporučené nastavení pro práci Nastavení příslušné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Obsah. Předmluva 13 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Předmluva 13 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 Předmluva 13 KAPITOLA 1 AutoCAD Tour 15 Úvod 15 Spuštění programu AutoCAD 15 Okno aplikace AutoCAD 17 Ovládací prvky 19 Příkazový řádek 22 Dynamická výzva 25 Vizuální nastavení 26 Práce s výkresovými soubory

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3

1. Zdi. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi. Krok 1: Tvorba jednovrstvé zdi. Krok 2: Nakreslení konstrukčních čar. 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi 1.1. Vložit nový vrchol do zdi 3 1. Zdi Zeď je ve stavitelství jedním z nejzákladnějších prvků. Pomocí ARCHline.XP je snadné vytvářet a modifikovat zdi. Ve většině případech můžete pracovat současně

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Co je nového v DataCADu 20?

Co je nového v DataCADu 20? Novinky v DataCAD 20 Co je nového v DataCADu 20? DataCAD 20 obsahuje soubor nových vlastností a vylepšení zpracovaných tak, aby se zvýšila vaše produktivita. Formát výkresu DataCADu 20 je kompatibilní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více