POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU?"

Transkript

1 POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU? P. Pavlíček, D. Blažek, K. Dlask Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha, Česká republika

2 Staphylococcus aureus jeden z nejúspěšnějších lidských patogenů, nosičství až u 30% populace (kůže, sliznice) infekce kůže, měkkých tkání, vnitřních orgánů, sepse, enterotoxikoza, syndrom toxického šoku

3 Faktory virulence enzymy: (koaguláza, kataláza, termolabilní a termostabilní nukleázy, hyaluronidáza, lipázy, proteázy, fibrinolyzin, penicilináza) toxiny: hemolyziny (cytolyziny): alfa, beta, gama,delta superantigeny: enterotoxiny, TSST-1, exfoliatiny leukocidiny - PVL

4 PVL Panton-Valentinův leukocidin (Luk-PV = leukocidin PV, pore-forming toxin ) P.N. Panton, F.C.O. Valentine, Lancet 1932 dvousložkový toxin LukS-PV (slow, polypeptid, ) LukF-PV (fast, polypeptid, )

5 Účinky PVL nekroza tkání destrukce leukocytů: v membráně leukocytů vytváří póry. Silně narušuje permeabilitu, iontovou výměnu a integritu buněčné membrány polymorfonukleárů, monocytů a makrofágů.

6

7 Klinické formy infekcí infekce kůže: furunkuly, kožní abscesy, nekrotické procesy (těžké, rekurentní průběhy, sepse) nekrotizující pneumonie (vysoká mortalita) mozkový absces, abscesy ve svalech, osteomyelitida, arthritida, otitida, intravaskulární tromboza, sepse, purpura fulminans X nosokomiální pneumonie, infekční endokarditida, enterokolitida, močové infekce

8

9 Diagnostika Národní referenční laboratoř pro stafylokoky SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 RNDr. Petr Petráš, CSc. Tel: přítomnost genů luks-pv a lukf-pv metodou PCR, v optimálním případě výsledek do 2 dnů (geny jsou umístěny na profágu) první záchyt v roce 2004, PVL pozitivita cca u 6% kmenů (MSSA 75%, MRSA 25%)

10 Léčba včasná, prolongovaná ATB terapie, i.v., dvojkombinace flucloxacillin (oxacillin), klindamycin, cefalosporiny, rifampicin, glykopeptidy, linezolid včasné chirurgické ošetření v indikovaných případech

11 Kazuistika I 10-ti měsíční kojenec RA, OA: nevýznamná EA: matka prodělala mesotitidu, otec hnisavá afekce na kůži NO: 2 denní anamnéza, febrilní 39.0, plačtivý, opakovaně zvracel, 1x průjmovitá stolice, přijat na Infekční kliniku Bulovka

12 Kazuistika I 2 dny, léčen pro IMC (bílkovina a krev v moči) Sumetrolimem p.os, vyloučena NPB CRP 245, Pct nad 10, leukocytoza 14, febrilní špičky 1x denně progrese tachypnoe, tachykardie, hyposaturace, na Rtg plic infiltrace levého plicního křídla přeložen na JIP DK FTN k UPV, zahájena léčba cefotaximem i.v.

13 Kazuistika I 7 dní, UPV, pokračováno v terapii cefotaximem cca 3 dny stabilizace stavu, pokles zánětlivých parametrů od 4. dne opět febrilie, vzestup CRP, upravena ATB terapie dle výsledku HK (Staphylococcus aureus, citl. na běžná ATB) Dalacin+Gentamycin progrese výpotku l.sin., přestup zánětu i na pravou stranu, opakovaně (2x) hrudní punkce, cca 100 ml smetanového výpotku 7. den provedeno CT hrudníku rozpadová pneumonie bilat. s empyémem vlevo, známkami mediastinitidy, překlad do FN Motol

14 Kazuistika I 0. den TK 60/30 Torrů, tep 170/min Noradrenalin 0.3 ug/kg/min PRVC, Fi02 0.8, Pa02/Fi02 86, OI 12 CRP 122, Pct 18.8, leuko 34 chirurg provádí drenáž levého hemithoraxu cca 50 ml husté smetanové tekutiny oxacilin+klindamycin+genta mycin

15 1. 3. den Kazuistika I rel. stabilizace oběhu Noradrenalin 0.1 ug/kg/min stacionární ventilační parametry, zánětlivé markery prosáknutí měkkých tkání krku a horní části hrudníku 2. den UZ krku kolekce tekutiny vlevo vycházející z mediastina podél m. SCLM až pod bazi lební, vypunktováno cca 20 ml smetanové tekutiny, drenáž bakteriologicky potvrzen Staphylococcus aureus 4. den zhoršení ventilačních parametrů, progrese barotraumat, oboustranně PNO, pneumoperitoeum, opakovaně bilat. hrudní drain, dekompenzace oběhu, exitus letalis post mortem potvrzena PVL pozitivita MSSA

16 Kazuistika II 12-ti letý chlapec RA, OA: nevýznamná, FoA, nemocnost běžná EA: matka hnisavá afekce na kůži NO: 4-denní anamnéza, otok v oblasti levé orbity, Augmentin přijat na dětskou ORL kliniku FN Motol (dg. orbitocellulitis l.sin., sinusitis)

17 Kazuistika II 1. den: CT hlavy operační revize laterální rhinotomie, etmoidektomia anterior, vypuštění subperiostálního abscesu F oblasti, drain Dalacin + Augmentin i.v.

18 Kazuistika II den: manifestace a zhoršování plicní symptomatologie (dyspnoe, tachypnoe, kašel, bolest na hrudi) rychlé zhoršování Rtg nálezu plicního (infltrativní změny s rozpadem, fluidothorax bilat., prec. l.sin.) provedena mikrobiální vyšetření přetrvávají vysoké zánětlivé markery (CRP, leuko) meropenem+klindamycin i.v.

19 Kazuistika II 2. den 4. den

20 Kazuistika II 4. den: CT plic thorakoskopická revize l.sin., drain, 350 ml výpotku překlad na ARO k UPV

21 Kazuistika II 4. den přijetí na ARO: CRP 219, Leuko 23, Prokalcitonin 0.11 APV-SIMV, Fi02 0.5, Pa kpa, Pa02/Fi02 192, OI 6.25 vasoaktivní podpora 0 PRISM 3 (PDR 0.8%) výsledek kultivace sekretu z revize orbity: Staphylococcus aureus, dobrá citlivost linezolid+meropenem

22 Kazuistika II den stacionární stav, převazy ORL lékařem progrese septovaného výpotku l.dx. dle pravidelných UZ kontrol 6. den provedeno kontrolní CT hlavy, přetrvávající malá kolekce tekutiny pod stropem očnice revize z původní incize + thorakoskopie l.dx. s rozrušením adhezí, zaveden drain

23 Kazuistika II den: zlepšování klinického stavu, plicního nálezu, regreduje otok v oblasti orbity, pokles zánětlivých parametrů 7. den extubován, souběžně potvrzena pozitivita PVL 8. a 9. den odstraněny hrudní drainy 11. den kontrolní CT plic částečná regrese nálezu 12. den překlad na DK FNM (CRP 12.4, leuko 7.1, mírná tachypnoe)

24 Kazuistika II 8. den 11. den

25 Závěr SA PVL+: virulentní komunitní infekce u zdravých jedinců zásadní informace pro klinika - stanovení schopnosti produkce PVL i podezření na tuto vlastnost včasná intenzivní ATB terapie (linezolid) včasná chirurgická léčba v indikovaných případech

26 děkuji za pozornost

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 61-letá žena, která se dostavila na plicní kliniku ke kontrolnímu vyšetření. Na rtg snímku byl zjištěn suspektní nález (rozpadový proces) na pravé plíci. Doporučena hospitalizace.

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1 Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 Radiological imaging of pulmonary affection at so called swine influenza (H 1 původní práce Boris Kreuzberg 1 Renata Vondráková 1 Eduard

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Embolizace při poranění jater a sleziny kdy a jak?

Embolizace při poranění jater a sleziny kdy a jak? Jelen, S., Ječmínek, V., Pleva, L., Krejča, J., Procházka, V. Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav radiodiagnostický FN Ostrava Embolizace při poranění jater

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Transplantace srdce. Doporučené postupy

Transplantace srdce. Doporučené postupy Transplantace srdce Doporučené postupy I K E M 2 0 0 7 2 TRANSPLANTACE SRDCE - DOPORUČENÉ POSTUPY 2007 Vypracovali: I. Málek, A. Březina, M. Hegarová, L. Hošková, I. Netuka, J. Pirk, M. Podzimková I K

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více