Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 43/2007 ZM 3 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p. Marek Šlosar, - členové: p. Petr Tomáš, Mgr. Martin Drietomský. 44/2007 ZM 3 Program zasedání ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 45/2007 ZM 3 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Vyhodnocení akce Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru města Lipník nad Bečvou 5. Rozpočtový výhled Města Lipník nad Bečvou na roky

2 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 770/2006-ZM 25, 781/2006-ZM 27, 10/2006-ZM 2, 11/2006-ZM 2, 12/2006-ZM 2, 13/2006-ZM 2, 14/2006-ZM 2, 15/2006-ZM 2, 16/2006-ZM 2, 17/2006-ZM 2, 18/2006-ZM 2, 19/2006-ZM 2, 20/2006-ZM 2, 21/2006-ZM 2, 22/2006-ZM 2, 23/2006-ZM 2, 24/2006-ZM 2, 25/2006-ZM 2, 26/2006-ZM 2, 27/2006-ZM 2, 28/2006-ZM 2, 29/2006-ZM 2, 30/2006-ZM 2, 31/2006-ZM 2, 32/2006-ZM 2, 33/2006-ZM 2, 34/2006-ZM 2, 35/2006-ZM 2, 36/2006-ZM 2, 37/2006-ZM 2, 39/2006-ZM 2, 41/2006-ZM 2, 42/2006-ZM 2, 2. Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k , 4. Vyhodnocení akce Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru města Lipník nad Bečvou, 5. Rozpočtový výhled Města Lipník nad Bečvou na roky /2007 ZM 3 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou, ve znění pozdějších předpisů 1. ZM po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou, ve znění pozdějších předpisů. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007. T: ZM ukládá starostovi vydat úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2003, č. 1/2005, č. 1/2006 a č. 1/2007. T: /2007 ZM 3 Odměny za výkon funkce členů komisí RM a výborů ZM ZM po projednání neschvaluje vyplácení odměn členům komisí RM a výborů ZM za výkon funkce členů komisí RM a výborů ZM dle důvodové zprávy. 2

3 48/2007 ZM 3 Navržení zástupce Města Lipník nad Bečvou do představenstva VaK Přerov, a.s. a delegace zástupce Města Lipník nad Bečvou na valnou hromadu VaK Přerov, a.s. ZM po projednání na základě ust. 84 odst. 2 písm. g) a f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: a) navrhuje starostu Ing. Miloslava Přikryla, jako zástupce Města Lipník nad Bečvou, do představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na období , b) deleguje místostarostu Pavla Šoltyse a Ing. Viléma Zeinera, jako zástupce Města Lipník nad Bečvou, na valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., s právem hlasovacím na období /2007 ZM 3 Dohoda o partnerství 1. ZM po projednání schvaluje Dohodu o partnerství s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p.o., se sídlem náměstí T.G. Masaryka 11, Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi podepsat Dohodu o partnerství a zaslat žádost o změnu na Olomoucký kraj odbor strategického rozvoje, oddělení grantových schémat. T: /2007 ZM 3 Finanční přebytek hospodaření za rok 2006 ZM po projednání schvaluje: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2006 před finančním vypořádáním ve výši b) finanční vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2006 ve výši c) postupné zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v roce 2007 ve výši ,57 Kč, ,90 Kč, ,67 Kč. 3

4 51/2007 ZM 3 Poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a č. 7/ ZM po projednání schvaluje poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a č. 7/2001 panu MUDr. Jiřímu Němcovi,., v celkové výši ,00 Kč. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o půjčce a smlouvy zástavní. T: /2007 ZM 3 Poskytnutí investičního transferu 1. ZM po projednání schvaluje: a) poskytnutí investičního transferu Nemocnici Hranice, a. s., ve výši ,00 Kč na pořízení rentgenologického přístroje, b) smlouvu o poskytnutí investičního transferu. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2007 ZM 3 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,67 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů přesun v org. 365: Kč ,00 z 2129, pol. 2122, příjmy z odvodů PO, Kč ,00 na 3639, pol. 2122, příjmy z odvodů PO, - na straně výdajů přesun v org. 365: Kč ,00 z 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO, Kč ,00 na 3639, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO, b) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z 3635, pol. 2131, příjmy z pronájmů pozemků, Kč ,00 na 3639, pol. 2131, příjmy z pronájmů pozemků, 4

5 c) - na straně příjmů zvýšení: Kč ,10 v 3612, pol. 2329, ost. nedaň. příjmy vratky z vyúčtování tepla, Kč ,90 v org. 401, 3612, pol. 2329, ost. nedaň. příjmy vratky z vyúčtování tepla Kč ,00 v 3613, pol. 2329, ost. nedaň. příjmy vratky z vyúčtování tepla, - na straně výdajů zvýšení: Kč ,10 v org. 400, 3612, pol. 5909, ost. neinv. výdaje vratky přeplatků (teplo), Kč ,90 v org. 401, 3612, pol. 5909, ost. neinv. výdaje vratky přeplatků (teplo), Kč ,00 v org. 400, 3613, pol. 5909, ost. neinv. výdaje vratky přeplatků (teplo), d) - na straně příjmů zvýšení: Kč ,00 v pol. 1334, odvody za odnětí půdy ze ZPF, - na straně výdajů zvýšení v org. 410: Kč ,00 v 3639, pol. 6130, výkupy pozemků, e) - na straně financování navýšení (+): Kč ,67 v pol. 8115, změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech, - na straně výdajů snížení v org. 600: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, nespecifikované akce, f) - na straně výdajů zvýšení: Kč ,47 v org. 444, 6171, pol. 5909, ost. neinv. výdaje vratky přeplatků, Kč ,00 v org. 460, 2321, pol. 5169, úpravy kanalizace N. Dvory závazek, Kč ,00 v org. 400, 3612, pol. 5909, ost. neinv. výdaje vratky přeplatků byty, Kč ,00 v org. 401, 3612, pol. 5909, ost. neinv. výd. vratky přepl. byty BDO, Kč ,00 v org. 400, 3613, pol. 5909, ost. neinv. výd. vratky přepl. nebyt. prost., Kč 800,00 v org. 401, 3613, pol. 5909, ost. neinv. výd. vratky přepl. nebyt. pr. BDO, Kč ,00 v org. 400, 3613, pol. 5152, plyn závazek, g) - na straně výdajů zvýšení v org. 431, 6171, ÚZ : Kč ,00 v pol. 5011, platy zaměstnanců v prac. poměru, Kč ,20 v pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpeční, Kč ,00 v pol. 5032, pov. poj. na veř. zdrav. pojištění, h) - na straně výdajů zvýšení: Kč 7.624,00 v org. 410, 2310, pol. 5169, náhrada za zříz. věcného břemene Podhůra, Kč ,00 v org. 410, 3639, pol. 6130, výkupy pozemků, Kč ,00 v org. 415, orj. 204, 3322, pol. 5166, studie využití konírna, Kč ,00 v org. 415, orj. 205, 3322, pol. 5166, SHP piaristické koleje, i) - na straně výdajů zvýšení: Kč ,00 v org. 345, orj. 1, 2212, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 v org. 345, orj. 1, 2221, pol. 5171, opravy autobusových zastávek, Kč ,00 v org. 346, orj. 1, 2212, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 v org. 346, orj. 1, 2221, pol. 5171, opravy autobusových zastávek, Kč ,00 v org. 346, orj. 4, 3421, pol. 5171, oprava el. přípojky, Kč ,00 v org. 346, orj. 4, 3421, pol. 5171, oprava tělesa hasičské nádrže, Kč ,00 v org. 347, orj. 1, 2212, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 v org. 348, orj. 1, 2212, pol. 5171, opravy a udržování, j) - na straně financování navýšení ( ): Kč ,00 v pol. 8124, uhrazené splátky dlouhodob. přij. úvěrů, k) - na straně výdajů zvýšení v org. 410: Kč ,00 v 3639, pol. 6130, výkupy pozemků, l) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 206: Kč ,00 v 3636, pol. 6121, Tyršova PD infrastruktura, 5

6 m) - na straně výdajů zvýšení v orj. 200: Kč ,00 v org. 441, 2143, pol. 5139, nákup materiálu SROP (ŠK), Kč ,00 v org. 441, 2143, pol. 5169, nákup služeb SROP (ŠK), Kč ,00 v org. 390, 2143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO SROP (ŠK), Kč ,00 v org. 431, 2143, pol. 5137, DHDM SROP (KT), Kč ,00 v org. 415, 2143, pol. 5139, nákup materiálu SROP (RR), Kč 1.200,00 v org. 415, 2143, pol. 5163, služby peněž. ústavů SROP (RR), Kč ,00 v org. 415, 2143, pol. 5168, služby zpracování dat SROP (RR), Kč ,00 v org. 415, 2143, pol. 5169, nákup služeb SROP (RR), n) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 202: Kč ,00 v 3322, pol. 5499, MPR vstřícnost k dotacím, o) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 207: Kč ,00 v 3635, pol. 6119, územně analytické podklady pro ORP, p) - na straně výdajů zvýšení v org. 500, orj. 9: Kč ,00 v 3522, pol. 6313, inv. transfer Nemocnice Hranice, q) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 211: Kč ,00 v 3412, pol. 6121, víceúčelová sportovní hala PD, r) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 214: Kč ,00 v 2310, pol. 6121, vodovod Trnávka, s) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 215: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, cyklostezka Hájkem, t) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 208: Kč ,00 v 2212, pol. 6121, Tyršova přechod pro chodce, u) - na straně výdajů zvýšení: Kč ,00 v org. 415, orj. 212, 3421, pol. 6121, lanové centrum u skateparku, Kč ,00 v org. 415, orj. 212, 5311, pol. 6122, přenosný kamerový systém, Kč 6.000,00 v org. 440, 4349, pol. 5169, skřínky soc. prevence a pomoci, v) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 201: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, restaurování morového sloupu nám T. G. Masaryka, w) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 203: Kč ,00 v 3322, pol. 6121, radnice PD, x) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 210: Kč ,00 v 3412, pol. 6121, stadion rekonstrukce, y) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 213: Kč ,00 v 3111, pol. 6121, MŠ Na Zelince PD, z) - na straně výdajů zvýšení v org. 415, orj. 209: Kč ,00 v 2212, pol. 6121, Palackého Losertova PD, aa) - na straně výdajů zvýšení v org. 365: Kč ,00 v 3421, pol. 6351, Loučka dětské hřiště, Kč ,00 v 3421, pol. 6351, Podhoří dětské hřiště, bb) - na straně výdajů přesun v org. 480, ÚZ , pol. 5410: Kč ,00 z 4171, orj. 45, SD přísp. na živobytí finanční, Kč ,00 na 4179, orj. 11, DSP přísp. pro rodinu a děti, Kč ,00 na 4179, orj. 16, DSP přísp. na výživu, Kč ,00 na 4179, orj. 21, DSP nezaměstnaní finanční, Kč ,00 na 4179, orj. 22, DSP nezaměstnaní věcná. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

7 54/2007 ZM 3 Obecně závazná vyhláška 1. ZM po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2003, o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit vyvěšení obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 na úřední desce. T: /2007 ZM 3 Vstup města Lipník nad Bečvou do Sdružení cestovního ruchu Střední Morava 1. ZM po projednání schvaluje vstup města Lipník nad Bečvou do Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. 2. ZM ukládá starostovi zajistit v rozpočtu města pro rok 2007 finanční prostředky ve výši cca ,- Kč na úhradu členského příspěvku Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. T: ZM ukládá starostovi každoročně informovat ZM o činnosti Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. 56/2007 ZM 3 Příspěvek na stravování 1. ZM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 7,20 Kč na jeden odebraný oběd, příspěvek na dopravu a přípravu svačin pro dítě mateřské školy, nebo žáka Základní školy a Mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do ZM ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku. T:

8 57/2007 ZM 3 Plán činnosti finančního výboru na rok 2007 ZM po projednání schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2007 dle přílohy. 58/2007 ZM 3 Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2007 ZM po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2007 dle přílohy. 59/2007 ZM 3 Urychlení přípravy a realizace dálnice D1 1. ZM po projednání vyslovuje nespokojenost s postupem přípravy stavby dálnice D1 v úsecích Říkovice Přerov a Přerov Lipník nad Bečvou, především s neustálým oddalováním zahájení realizace výstavby. Dopravní situace v tomto regionu, zejména ve městě Přerově je velmi kritická a brání rozvoji a vstupu investorů do oblasti Přerovska a následně snížení vysoké míry nezaměstnanosti. 2. ZM žádá ministra dopravy ČR, generálního ředitele ŘSaD ČR a ředitele SFDI o urychlení prací v přípravě D1, zajištění finančních prostředků na realizaci a na neprodlené zahájení výkupů pozemků. 3. ZM žádá hejtmana Olomouckého kraje o pomoc při řešení problémů s přípravou a výstavbou dálnice D1. 4. ZM ukládá starostovi informovat Ministerstvo dopravy ČR a ŘSaD Praha, SFDI a hejtmana Olomouckého kraje. T: /2007 ZM 3 Název nové ulice ve městě Lipník nad Bečvou ZM po projednání stáhlo předložený materiál z programu jednání. 8

9 61/2007 ZM 3 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ /2007 ZM 3 Částečná revokace usnesení č. 461/2005 ZM 17 bodu 1. e), ze dne ZM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 461/2005 ZM 17 bodu 1. e) ze dne týkajícího se využití služeb realitních kanceláří za účelem prodeje bytu č. 8, o velikosti 3+1, I. kategorie v domě č.p ul. Zahradní, situovaném na pozemku parc.č. st.2150 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2150 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město. 2. ZM ukládá místostarostovi zajistit zveřejnění záměru prodeje. T: /2007 ZM 3 Prodej pozemků parc.č. 313/4 a parc.č. st.489 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej pozemků parc.č. 313/4 zahrada o výměře 148 m 2 a parc.č. st.489 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 50 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Martině McBain,. a Davidu McBain,. za cenu ,- Kč. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

10 64/2007 ZM 3 Prodej pozemků v zahrádkářské osadě Ořechy v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej: a) pozemku parc.č. 978/93 zahrada o výměře 239 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou slečnám Jitce Šomské a Evě Šomské,. do rovnodílného podílového spoluvlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.753,- Kč, tj. za cenu nemovitosti dle ZP č ze dne , přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemkyň nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemkyně uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, b) pozemku parc.č. 978/96 zahrada o výměře 227 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Šomanové,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.615,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupující složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemkyně nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemkyně uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, 10

11 c) pozemku parc.č. 978/97 zahrada o výměře 165 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Petrovi a Bronislavě Kurfürstovým,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.900,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícím smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, d) pozemku parc.č. 978/141 zahrada o výměře 109 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Oldřichu a Boženě Hlobilovým,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.256,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, e) pozemku parc.č. 978/143 zahrada o výměře 201 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Františku a Mgr. Ludmile Lukešovým,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.316,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 11

12 V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, f) pozemku parc.č. 978/144 zahrada o výměře 100 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ladislavu a Jarmile Ježovým,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.152,- Kč, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv. T: ZM po projednání neschvaluje prodej: a) pozemku parc.č. 978/94 zahrada o výměře 235 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Petrovi a Věře Kopačkovým,. za kupní cenu ve výši 2.707,20 Kč, a to z důvodu nesplnění podmínek dle vyhlášeného záměru prodeje. Žadatelům bude do vrácena jistota ve výši 100,- Kč, která byla složena na účet města, b) části pozemku ve ZE-PK parc.č. 538 v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Ladislavu Zapletalovi,., a to z důvodu nesplnění podmínek dle vyhlášeného záměru prodeje. Žadateli bude do vrácena jistota ve výši 100,- Kč, která byla složena na účet města. 4. ZM ukládá místostarostovi informovat žadatele. T:

13 65/2007 ZM 3 Prodej částí pozemků parc.č. 1224/2 a parc.č. 1224/23 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1224/2 ovocný sad o výměře 68 m 2 a části pozemku parc.č. 1224/23 zahrada o výměře 2 m 2 (dle geometrického plánu jsou tyto části nově označeny jako parc.č. 1224/32) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Ing. Jaroslavu Zásmětovi,., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.256,- Kč, přičemž se převod uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 200,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Město Lipník nad Bečvou uhradí: - náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2007 ZM 3 Prodej části pozemku parc.č. 273/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 273/1 trvalý travní porost o výměře 567 m 2 (dle přiloženého geometrického plánu je tato část označena jako parc.č. 273/15) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou paní Olze Magdové,. za dohodnutou kupní cenu 2.258,- Kč. Kupující uhradí: - kupní cenu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 50,- Kč, která byla kupující složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 13

14 V případě, že zaviněním kupující nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemkyně uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatelka uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2007 ZM 3 Odkoupení pozemku parc.č. 3398/9 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 3398/9 orná půda o výměře 8 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou od pana Oldřicha Machálky,., za dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 1.200,- Kč. Město Lipník nad Bečvou uhradí: - prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - náklady za vyhotovení znaleckého posudku, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje části domu č.p. 13 s částí pozemku parc.č. st.24/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části jiné stavby č.p. 13 s částí pozemku parc.č. st.24/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 85 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: 14

15 - zájemce se v kupní smlouvě zaváže, že: veškeré náklady spojené s oddělením předmětné části jiné stavby č.p. 13 s částí pozemku parc.č. st.24/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou uhradí kupující, s tím, že účastníci kupní smlouvy se dohodnou, že v případě nesplnění tohoto závazku kupujícího má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 3 měsíců ode dne, kdy kupující obdrží od prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, nejpozději do 15. ledna každého kalendářního roku bude vlastníkovi zbývající části jiné stavby č.p. 13 situované na zbývající části pozemku parc.č. st.24/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou hlásit stav spotřeby vody za uplynulý kalendářní rok dle podružného vodoměru pro prostory umístěné v převáděné části jiné stavby č.p. 13, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a zpracování geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI DOMU Č.P. 13 S ČÁSTÍ POZEMKU PARC.Č. ST.24/2 V LIPNÍKU NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o poskytnutí veřejné podpory, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena předmětné části domu č.p. 13 dle znaleckého posudku činí ,- Kč. Cena za 1 m 2 pozemku parc.č. st.24/2 dle znaleckého posudku činí: 363,- Kč. 15

16 Upozornění: - nemovitosti které jsou předmětem převodu, se nacházejí v městské památkové rezervaci, - objekt č.p. 13 je nemovitou kulturní památkou a budoucí vlastník části této nemovitosti je povinen při její správě respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v předmětné části objektu se nacházejí nebytové prostory užívané nájemcem na základě nájemní smlouvy. Toto upozornění bude zapracováno do kupní smlouvy. 2. ZM ukládá místostarostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 28 s pozemkem parc.č. st.6 a pozemku parc.č. 55 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 28 s částí pozemku parc.č. st.6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 550 m 2 (viz situační plán) a parc.č. 55 zahrada o výměře 69 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - zájemce se v kupní smlouvě zaváže, že do 6 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy na předmětné nemovitosti bezplatně a na dobu neurčitou zřídí ve prospěch vlastníka jiné stavby situované na pozemku parc.č. st.7 zastavěná plocha a nádvoří a zbývající části pozemku parc.č. st.6 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Lipník nad Bečvou věcné břemeno spočívající v právu přístupu k citovaným nemovitostem za účelem oprav a údržby staveb situovaných na pozemku parc.č. st.7 zastavěná plocha a nádvoří a na zbývající části pozemku parc.č. st.6 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, s tím, že účastníci kupní smlouvy se dohodnou, že v případě nesplnění tohoto závazku kupujícího má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 3 měsíců ode dne, kdy kupující obdrží od prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 16

17 - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a zpracování geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ DOMU Č.P. 28 S POZEMKY V UL. 28. ŘÍJNA V LIPNÍKU NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o poskytnutí veřejné podpory, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena objektu k bydlení č.p. 28 včetně vedlejších zděných staveb, venkovních úprav a trvalých porostů na pozemku parc.č. st.6 dle znaleckého posudku činí ,- Kč, investice města vložené do opravy objektu v roce 2006 činí ,- Kč, celkem: ,- Kč. Cena pozemku parc.č. 55 o výměře 69 m 2 dle znaleckého posudku činí 7.686,- Kč. Cena za 1 m 2 pozemku parc.č. st.6 dle znaleckého posudku činí 278,- Kč. Upozornění: - nemovitosti které jsou předmětem převodu, se nacházejí v městské památkové rezervaci, - objekt č.p. 28 je nemovitou kulturní památkou a budoucí vlastník této nemovitosti je povinen při její správě respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v objektu se nacházejí 3 bytové jednotky a 2 nebytové prostory užívané nájemci na základě nájemních smluv. Toto upozornění bude zapracováno do kupní smlouvy, 2. ZM ukládá místostarostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 82 m 2 s částí hradeb situovaných na tomto pozemku (viz situační plán). 4. ZM ukládá místostarostovi informovat žadatele. T:

18 70/2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 153/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 153/2 zahrada o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce předloží návrh na využití pozemku se zastavovací studií s možností výstavby minimálně 6, maximálně 15 rodinných domků, - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, s tím, že budoucí kupující vybuduje na vlastní náklady infrastrukturu, komunikace a veřejné osvětlení. Komunikace a veřejné osvětlení budou po realizaci a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí převedeny bezúplatně do vlastnictví města. Pozemek pod komunikacemi zůstane ve vlastnictví města, Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že: nejpozději do 1 roku ode dne doručení pravomocného kolaudačního rozhodnutí budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu na vybudování stavby infrastruktury v předmětné lokalitě mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na převod pozemku parc.č. 153/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Budoucí kupující je povinen doložit budoucímu prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, nejpozději do 1 roku ode dne doručení pravomocného kolaudačního rozhodnutí budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu na vybudování komunikací a veřejného osvětlení mezi sebou uzavřou darovací smlouvu na převod komunikace a veřejného osvětlení. Budoucí předávající je povinen doložit budoucímu přebírajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí na vybudování komunikací a veřejného osvětlení do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, - stavba infrastruktury, komunikace a veřejné osvětlení v předmětné lokalitě včetně nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí budou provedeny nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen a v takovém případě má zároveň budoucí prodávající právo od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit, - součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude zastavovací studie předmětného pozemku odsouhlasená Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku, a to do doby zahájení stavby infrastruktury, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod nemovitosti jistotu ve výši ,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětnou nemovitost, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 18

19 - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětnou nemovitost, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - zájemce je povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 153/2 V LIPNÍKU N.B., ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku zastavovací studie fotokopie dokladu o úhradě jistoty potvrzení o poskytnutí veřejné podpory prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí 1, ,- Kč. Upozornění: Pozemek je v současné době v pronájmu. Na části předmětného pozemku se nachází nadzemní vedení NN a podzemní vedení VN jehož provozovatelem je ČEZ Distribuce, a.s. 2. ZM ukládá místostarostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T:

20 71/2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2718/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2718/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 120 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá místostarostovi informovat žadatele. T: /2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 366, parc.č. 367/1 a parc.č vše v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 366 ostatní plocha zeleň o výměře cca 45 m 2, parc.č. 367/1 ostatní plocha zeleň o výměře cca 45 m 2 a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 3 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 2.100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, 20

21 - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTÍ POZEMKŮ NA NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ V LIPNÍKU NAD BEČVOU,ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o poskytnutí veřejné podpory, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena za 1 m 2 pozemku parc.č. 366 dle znaleckého posudku činí: 230,- Kč. Cena za 1 m 2 pozemku parc.č. 367/1 dle znaleckého posudku činí: 230,- Kč. Cena za 1 m 2 pozemku parc.č dle znaleckého posudku činí: 100,- Kč. Upozornění: Na předmětné části pozemku parc.č. 367/1 se nachází: - vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Za porážkou vedení veřejné komunikační sítě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5 - vodovodní řad LT DN 200 mm včetně vodovodní přípojky ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., provoz VaK Hranice se sídlem v Hranicích, Sady čs. legií podzemní vedení NN 0,4 kv a VN 22 kv ve správě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, chráněné ochranným pásmem 1 m na obě strany od krajního kabelu kabelové trasy, pozemek je tedy ve smyslu zák.č. 79/1957 Sb. zatížen věcným břemenem, u kterého nebyla stanovena povinnost zápisu do LV na katastrálním úřadě Na předmětné části pozemku parc.č. 366 se nachází: - vedení veřejné komunikační sítě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5 2. ZM ukládá místostarostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2007 ZM 3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 75/3 v k.ú. Loučka 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 75/3 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: 21

22 - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 200,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a náklady za vyhotovení geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádost o převod předmětné nemovitosti musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI PARC.Č. 75/3 V K.Ú. LOUČKA, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku fotokopie dokladu o úhradě jistoty potvrzení o poskytnutí veřejné podpory prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Upozornění: Předmětná část pozemku parc.č. 75/3 v k.ú. Loučka je v současné době v pronájmu. Na pozemku se nachází podzemní vedení komunikační sítě ve správě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí 50,- Kč/m ZM ukládá místostarostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T:

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více