Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 224/2016 ZM 12 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: Ing. Jaroslav Kulíšek, - členové: MUDr. Martin Haška, Bc. Pavel Šoltys, DiS. 225/2016 ZM 12 Program zasedání ZM ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 226/2016 ZM Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 200/2016-ZM 10, 201/2016-ZM 10, 202/2016-ZM 10, 203/2016-ZM 10, 204/2016-ZM 10, 205/2016-ZM 10, 206/2016-ZM 10, 207/2016-ZM 10, 208/2016-ZM 10, 209/2016-ZM 10, 210/2016-ZM 10, 211/2016-ZM 10, 213/2016-ZM 10, 215/2016-ZM 10, 216/2016-ZM 10, 217/2016-ZM 10, 218/2016-ZM 10, 219/2016-ZM 10, 221/2016-ZM 10, 222/2016-ZM 11, 223/2016-ZM 11. 1

2 2. Čerpání rozpočtu města stav k , 3. Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2016 ZM 12 Zpráva o činnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou za rok 2015 ZM po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou za rok /2016 ZM 12 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2015 ZM po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok /2016 ZM 12 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce ZM po projednání schvaluje návrh Komise pro městskou památkovou rezervaci na rozdělení roční kvóty takto: - finanční příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 (Ministerstvo kultury ČR) v celkové výši ,00 Kč použít výhradně na sanaci bývalé piaristické koleje 2. ZM ukládá starostovi zajistit zaslání rozdělení roční kvóty na Ministerstvo kultury ČR. T: /2016 ZM 12 Finanční příspěvek na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou v r ZM po projednání schvaluje: a) příspěvky na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou takto: - Ing. Karel Vaculík, Andrea Vaculíková, oba bytem ,- Kč na výměnu 2ks stávajících výloh na objektu č.p. 43, nám. T.G.Masaryka, - Tran Thi Khoa, bytem ,- Kč na výměnu 4 ks oken na objektu č.p. 22, ul. 28. října, - David Jurečka, Robert Jurečka, oba bytem ,- Kč na výměnu výplní otvorů (výloh) v přízemí objektu č.p. 520, ul. Havlíčkova, 2

3 - Mgr. Petr Stojan, Ing. Kateřina Sekerová, oba bytem , - Kč na výměnu 3 ks oken na objektu č.p. 416, ul. Novosady, - Blažena Pospíšilová, bytem., Martina Hejlová, bytem ,- Kč na výměnu střešní krytiny na objektu č.p. 639, ul. Perštýnská, - Petr Barveníček, bytem ,- Kč na nátěr střechy na objektu č.p. 82, ul. Nerudova, - Ing. Veronika Váňová, bytem ,- Kč na výměnu 4 ks oken na objektu č.p. 416, ul. Novosady, - Jana Gavlasová, bytem., Renáta Jakubcová Bc., bytem., Marian Jareš Bc., bytem., Irena Patkaňová, bytem., Lenka Patkaňová, bytem ,- Kč na nátěr střechy na objektu č.p. 83, ul. Nerudova, - Pavel Konvička, bytem ,- Kč na výměna 4 ks oken na objektu č.p. 28, ul. 28. října, - SLOP.LP s.r.o., Losertova 627/20, Lipník nad Bečvou ,- Kč na opravu fasády objektu č.p. 671, ul. Perštýnská, - Jarmila Chmelíková bytem., Kateřina Chmelíková, bytem ,- Kč na opravu fasády objektu č.p. 72, ul. Losertova, - Jiří Musiol, bytem., MUDr. Nora Matějíčková, bytem ,- Kč na výměnu 2 ks oken na objektu č.p. 42, nám. T.G. Masaryka, - Jiří Gonda, Alena Gondová, bytem ,- Kč na výměnu 6 ks oken na objektu č.p. 609, ul. Stará, - Jaromír Kulička, Jana Kuličková, oba bytem ,- Kč na opravu fasády a výměnu okna v zadní části objektu č.p. 52, ul. Křížkovského b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s výše uvedenými žadateli. 2. ZM pověřuje starostu podpisem Smluv o poskytnutí finančního příspěvku. T: /2016 ZM 12 Stavební úpravy OK Lipník nad Bečvou (Piaristická a Havlíčkova) Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 1. ZM po projednání schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, týkající se akce Stavební úpravy OK Lipník nad Bečvou (Piaristická a Havlíčkova) uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČO: ), nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací (IČO: ), Lipenská 120, Olomouc 2. ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T:

4 232/2016 ZM 12 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině subjektu Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. ZM po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , dle přílohy, s účinností od ZM pověřuje starostu a místostarostku podpisem Dodatku č. 1 ke zřizovací listině Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO T: /2016 ZM 12 Poskytnutí grantů v grantovém řízení na rok 2016 Sociální oblast 1. ZM po projednání: a) schvaluje poskytnutí grantů v oblasti podpory Sociální oblast ve výši Kč dle důvodové zprávy. b) neschvaluje poskytnutí grantů v oblasti podpory Sociální oblast dle důvodové zprávy. 2. ZM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu ev. číslo S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17, S ZM pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí grantu uvedených v bodě 2 tohoto usnesení. T: ZM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo S-10, S-11 s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 5. ZM pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo S-10, S-11. T: /2016 ZM 12 Poskytnutí grantů v grantovém řízení na rok ZM po projednání schvaluje: a) poskytnutí grantů v oblasti podpory Kultury ve výši Kč, v oblasti podpory Zájmová činnost ve výši Kč, v oblasti podpory Sport a tělovýchova ve výši Kč dle důvodové zprávy, 4

5 b) neposkytnutí grantů v oblasti podpory Kultury, v oblasti podpory Zájmová činnost, v oblasti podpory Sport a tělovýchova dle důvodové zprávy. 2. ZM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu ev. číslo K-01, K- 02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10, K-11, K-12,K-13, K-14, K-15, K-16, K- 17,K-19, K-20, K-22, K-24, Z-01, Z-02, Z-03, Z-04, Z-05, Z-06, Z-07, Z-08, Z-09, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14, Z-15, Z-16, Z-17, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, ST-06, ST-07, ST- 08, ST-09, ST-10, ST-11, ST-12, ST-13, ST-15, ST-16, ST-17, ST-18, ST-19, ST-20, ST-21, ST-22, ST-23, ST-24, ST-25, ST-29, ST-30, ST-31, ST-32, ST-33,ST-34, ST-35, ST-36, ST- 37, ST-38, ST-39, ST ZM pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí grantu. T: ZM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo K-18, K-21, K-23, ST-26, ST-27, ST-28 s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. T: ZM pověřuje vedoucí Odboru školství a kultury podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo K-18, K-21, K-23, ST-26, ST-27, ST /2016 ZM 12 Informace o činnosti Finančního výboru ZM po projednání bere na vědomí informaci o činnosti Finančního výboru dle přílohy. 236/2016 ZM 12 Částečná revokace usnesení č. 197/2015 ZM 9 ze dne Prodej části parcel p. č a p. č. 2562/25 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou (za osadním výborem) 1. ZM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 197/2015 ZM 9 ze dne , bod 1b. 2. ZM po projednání schvaluje prodej části parcely p. č zahrada a p. č. 2562/25 ostatní plocha silnice o celkové výměře 271 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 1760/2 zahrada, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, panu Vladislavu Hradílkovi, bytem., za cenu ve výši 150 Kč/m 2 parcely bez DPH, tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč bez DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 500 Kč a geometrického plánu ve výši Kč do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. 5

6 V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 3. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2016 ZM 12 Prodej části parcel p. č. 1375/1 a p. č. 1052/9 v k. ú. Loučka (v blízkosti hřiště) 1. ZM po projednání schvaluje prodej části parcely p. č. 1375/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 11 m 2, dle geometrického plánu označená jako díl a, a části parcely p. č. 1052/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m 2, dle geometrického plánu označená jako díl b, v k. ú. Loučka, paní Drahomíře Pavlištíkové, bytem., za cenu ve výši 400 Kč/m % DPH, tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. Kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč včetně DPH, náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč a znaleckého posudku ve výši 500 Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

7 238/2016 ZM 12 Revokace usnesení č. 603/2009 ZM 20 ze dne Bezúplatný převod parcely p. č. 2862/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. ZM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 603/2009 ZM 20 ze dne ZM po projednání schvaluje bezúplatný převod parcely p. č. 2862/1 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČO , se sídlem Praha 3 Žižkov, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. 3. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2016 ZM 12 Částečná revokace usnesení č. 93/2015 ZM 5 ze dne Bezúplatný převod části parcely p. č. 3937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. ZM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 93/2015 ZM 5 ze dne , bod 3 týkající se schválení bezúplatného převodu parcely p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. ZM po projednání schvaluje bezúplatný převod části parcely p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5518 m 2, dle geometrického plánu, v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Převod parcely je ve veřejném zájmu na předmětné parcele se nachází místní komunikace III. a IV. třídy. 3. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2016 ZM 12 Bezúplatný převod parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu (vojenská pěchotní střelnice v Loučce) 1. ZM po projednání neschvaluje bezúplatný převod parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví České republiky s právem hospodaření Vojenských lesů a statků ČR, s. p., IČO , se sídlem v Praze 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5. 2. ZM ukládá starostovi informovat Vojenské lesy a statky ČR, s. p. T:

8 241/2016 ZM 12 Bezúplatný převod kanalizace v Lipníku nad Bečvou V, Podhoří (východní část obce) 1. ZM po projednání schvaluje bezúplatný převod prodloužení stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v Lipníku nad Bečvou V, Podhoří, a to od šachty RŠ 1 po šachtu RŠ 3 na parcele p. č. 75 v k. ú. Podhoří na Moravě z vlastnictví pana Radka Janáska, bytem., do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , v pořizovací hodnotě ,72 Kč včetně DPH. Náklady spojené se sepsáním smlouvy hradí nabyvatel. 2. ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. T: /2016 ZM 12 Směna parcel v k. ú. Lipník nad Bečvou (centrální sklad Penny) 1. ZM po projednání schvaluje směnu parcel p. č. st. 3213/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3050/33 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 3050/34 ostatní plocha manipulační plocha a části parcely p. č. 3050/35 orná půda o výměře 94 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 3050/45, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví společnosti Penny Market s. r. o., IČO , se sídlem Radonice, Počernická 257, za část parcel p. č. 3050/11 orná půda o výměře 2121 m 2 a p. č. 3050/19 orná půda o výměře 1480 m 2, dle geometrického plánu nově označených jako p. č. 3050/47 orná půda, v k. ú. Lipník nad Bečvou, z vlastnictví společnosti Penny Market s. r. o., IČO , se sídlem Radonice, Počernická 257, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Směna se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí společnost Penny Market s. r. o., a to při jejím podpisu. - Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí není požadován žádnou ze smluvních stran. - Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí ponese společnost Penny Market s. r. o. - V případě, že směnná smlouva nebude zaviněním společnosti Penny Market s. r. o. podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti a společnost Penny Market s. r. o. uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Daň z nabytí nemovitých věcí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. - Návrh na vklad vlastnických práv k předmětným nemovitostem dle směnné smlouvy bude podán na katastrální úřad až po zřízení věcného břemene služebnosti k parcelám p. č. 3050/11 a p. č. 3050/19 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 2. ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. T:

9 243/2016 ZM 12 Odkoupení vodního díla na parcele p. č. st. 308 v k. ú. Loučka (hráz ohrazující umělou vodní nádrž) 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení vodního díla, hráze ohrazující umělou vodní nádrž, situovaného na parcele p. č. st. 308 v k. ú. Loučka z vlastnictví Povodí Moravy, s. p., IČO , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, za cenu Kč (osvobozeno od DPH), do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: ZM ukládá starostovi zabezpečit krytí úhrady kupní ceny z rozpočtu města. T: /2016 ZM 12 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. st v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, 9

10 potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění: Předmět prodeje je zastavěn stavbou ve vlastnictví fyzické osoby. Nejnižší nabídková cena činí Kč včetně DPH. Cena stanovená znalcem jako cena obvyklá činí Kč + 21 % DPH, tj Kč. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2016 ZM 12 Revokace usnesení č. 198/2015 ZM 9 ze dne Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1381/1 v k. ú. Loučka (vedle hřiště) 1. ZM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 198/2015 ZM 9 ze dne ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1381/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 380 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka, za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch vlastníka kanalizace DN 300, která je v předmětné parcele uložena. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 10

11 V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí 75 Kč/m 2 včetně DPH. 3. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2016 ZM 12 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (v blízkosti cyklostezky Lipník - Týn) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 700 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 11

12 V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění - v předmětné parcele je uloženo: - zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - nadzemní vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Nejnižší nabídková cena činí 100 Kč/m 2 bez DPH parcely. Cena dle znaleckého posudku činí 340 Kč bez DPH, cena obvyklá činí 100 Kč bez DPH. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2016 ZM 12 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1251/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře cca 900 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem bude pronájem části parcely p. č. 1251/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou do doby odprodeje předmětné parcely do vlastnictví budoucího kupujícího. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši Kč. - Zájemce předloží návrh na využití předmětné parcely se zastavovací studií zpracovanou pro výstavbu gastronomického zařízení. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, avšak v případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. 12

13 Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující zajistí na svůj náklad změnu územního plánu města, tak aby mohl realizovat záměr výstavby, a to nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě posledním z účastníků. - Budoucí kupující postaví na předmětné parcele objekt dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě; zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. Objekt bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání stavby zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě posledním z účastníků. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že se budoucímu kupujícímu nepodaří ve stanoveném termínu zajistit změnu územního plánu, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V tomto případě bude budoucímu kupujícímu do 30 dnů od uplynutí stanoveného termínu vrácena jistota v plné výši. - V případě, že nebude budoucím kupujícím dodržen termín zahájení stavebních prací nebo termín pro dokončení stavby dle výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě posledním z účastníků nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání objektu vybudovaného na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na výstavbě objektu nebudou zahájeny do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání objektu vybudovaného na předmětné parcele, zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes parcely p. č. 1251/11 a p. č. 1251/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch nově postaveného objektu. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, hradí kupující. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 13

14 Zalepenou obálku se žádostí o převod je nutno označit slovy: Neotevírat prodej parcely v ul. Za Porážkou, Lipník nad Bečvou, obálka musí obsahovat: žádost o převod nemovitého majetku s uvedením nabídkové ceny, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, návrh zastavovací studie (okótovaný) zpracovaný pro výstavbu objektu včetně řešení napojení na místní komunikaci a včetně plánované trasy inženýrských sítí, fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění - Předmětná nemovitost se nachází v záplavovém území řeky Bečvy. - Dle platného územního plánu se předmětná parcela nachází v ploše krajinné smíšené s rekreačním využitím. - V předmětné parcele je uloženo: potrubí jednotné kanalizace BT DN 1000, kabel protikorozní ochrany k plynárenskému zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., kanalizační přípojka k objektu, který je součástí parcely p. č. st.1730 v k. ú. Lipník nad Bečvou. - V předmětné parcele se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Nejnižší nabídková cena činí 300 Kč/m 2 parcely + DPH. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 14

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Rekonstrukce domu čp čp v ulici Husitská MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více